Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνει από την Παρασκευή 18/7 έως και την Τετάρτη 23/7.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνει από την Παρασκευή 18/7 έως και την Τετάρτη 23/7."

Transcript

1 ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για το Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης για την μετάβαση του διακανονισμού στο T+2 ΗΜΕΡ. : 14 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΕΓΚ. : , Κύριοι, Όπως ήδη γνωρίζετε στις 6 Οκτωβρίου 2014 προγραμματίζεται όπως ο κύκλος διακανονισμού των συναλλαγών του Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) να μεταβεί από το Τ+3 (ολοκλήρωση διακανονισμού εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την κατάρτιση της συναλλαγής) στο Τ+2 (ολοκλήρωση εντός 2 εργάσιμων ημερών). Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω σας ενημερώνουμε ότι το ΧΑΚ έχει προγραμματίσει την πραγματοποίηση δοκιμών για τη μετάβαση σε κύκλο διακανονισμού Τ+2 των αγορών αξιών του ΧΑΚ με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων. Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο διακανονισμού στο Τ+2 και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα: Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνει από την Παρασκευή 18/7 έως και την Τετάρτη 23/7. Κατά τις δοκιμές θα θεωρηθεί ως ημέρα μετάβασης (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης με κύκλο διακανονισμού Τ+2) η Δευτέρα 21 Ιουλίου Θα χρησιμοποιηθούν τα περιβάλλοντα δοκιμών των συστημάτων ΟΑΣΗΣ και ΣΑΤ και για τον χρηματικό διακανονισμό θα χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον δοκιμών του Target2.

2 Η συμβολή και η ενεργός συμμετοχή των Μελών στις προγραμματισμένες δοκιμές αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ομαλή μετάβαση σε περιβάλλον Τ+2. Τέλος, για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο Τμήμα Εκκαθάρισης του ΧΑΚ, Τηλ: , Με εκτίμηση Αγγελική Φράγκου Προϊστάμενη Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου (για Γενικό Διευθυντή) Συνημμένα: Αναλυτική ενημέρωση για τις Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο διακανονισμού στο Τ+2. Έντυπο αναφοράς συμβάντος στο περιβάλλον δοκιμών. 2

3 Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2

4 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Πραγματοποίηση Συναλλαγών Σύστημα Διαπραγμάτευσης Αγορές Χρονισμοί στο περιβάλλον δοκιμών Χρονισμός στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΧρονισμόςΑγοράΑξιών XAK Πρόσβασηστο Shadow ΟΑΣΗΣ Πρόσβαση μέσω της Εφαρμογής ORAMA Πρόσβαση μέσω API (ODL ή FIX Πρωτόκολλο) Εκκαθάριση και Διακανονισμός Συναλλαγών Σύστημα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Πρόσβαση στο SATmock Χρονισμός Συστήματος Εκκαθάρισης και απαιτούμενες ενέργειες Στοιχεία Επικοινωνίας Φόρμα Αναφοράς Προβλήματος Παράρτημα Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 1

5 1. Εισαγωγή Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) προγραμματίζει για την Παρασκευή 18/7 έως και την Τετάρτη 23/7 την πραγματοποίηση δοκιμών για τη μετάβαση σε κύκλο διακανονισμού Τ+2 των αγορών αξιών του ΧΑΚ με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων. Λεπτομέρειες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΧΑΚ και συγκεκριμέναhttp://www.cse.com.cy/el GR/central depository/μεταβαση του Κυκλου Διακανονισμου στο Τ 2/ Θα χρησιμοποιηθούν τα περιβάλλοντα δοκιμών των συστημάτων ΟΑΣΗΣ και ΣΑΤ (σχετικά με οδηγίες σύνδεσης δείτε παρακάτω). Η δοκιμή θα αφορά τις συναλλαγές επί μετοχών και ομολόγων που σήμερα εκτελούνται στο Τ+3. Συγκεκριμένα κατά τις δοκιμές θα θεωρηθεί ως ημέρα μετάβασης (πρώτη ημέρα με κύκλο διακανονισμού Τ+2) η Δευτέρα 21 Ιουλίου Οι συναλλαγές επί αξιών (μετοχών και ομολόγων) που θα εκτελεστούν μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 θα έχουν ως κύκλο διακανονισμού το Τ+3, δηλαδή τρεις εργάσιμες ημέρες μετά από την εκτέλεση της συναλλαγής. Οι συναλλαγές επί αξιών (μετοχών και ομολόγων) που θα εκτελεστούν από τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και μετά, θα έχουν ως κύκλο διακανονισμού το Τ+2, δηλαδή δυο εργάσιμες ημέρες μετά από την εκτέλεση της συναλλαγής. Με βάση τα παραπάνω οι ημέρες διακανονισμού για τη δοκιμαστική περίοδο μετάβασης θα είναι οι εξής: Για τις συναλλαγές επί αξιών (μετοχών και ομολόγων): Ημέρα Διενέργειας της Συναλλαγής Ημέρα Διακανονισμού της Συναλλαγής Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014 Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014 Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014 Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014 Ειδικά για την εκκαθάριση των συναλλαγών επί αξιών της Παρασκευής 18 Ιουλίου 2014, θα χρησιμοποιηθεί διαφορετική παράμετρος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων για το Σύστημα Διακανονισμού Χρεογράφων (ΣΔΧ) που αφορά τις εν λόγω συναλλαγές. Συγκεκριμένα: Κανονικό ΣΔΧ Προσωρινό ΣΔΧ Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 2

6 Η συμβολή και η ενεργός συμμετοχή των Μελών στις προγραμματισμένες δοκιμές αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ομαλή μετάβαση σε περιβάλλον Τ+2. Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 3

7 2. Πραγματοποίηση Συναλλαγών Προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση των δοκιμών θα πρέπει τα Μέλη Διαπραγμάτευσης να πραγματοποιήσουν αρκετό αριθμό συναλλαγών τόσο σε μετοχές όσο και σε ομόλογα τουλάχιστον για τις ημέρες συναλλαγών 18 και 21 Ιουλίου 2014 ώστε να είναι δυνατή η εκκαθάρισή τους στη συνέχεια, με τη συμμετοχή τόσο Εκκαθαριστικών Μελών όσο και των Θεματοφυλάκων Σύστημα Διαπραγμάτευσης Για την πραγματοποίηση συναλλαγών θα χρησιμοποιηθεί το Πιλοτικό Σύστημα ShadowOasisVersion Αγορές Το Πιλοτικό Σύστημα ShadowOasisVersion 4.0. είναι διαθέσιμο καθημερινά από 10:45 έως 18:30, ενώ οι αγορές του ΧΑΚ που περιλαμβάνονται στις δοκιμές είναι ανοιχτές μέχρι τις 16:27. Οι Αγορές του ΧΑΚ και η σχετική παραμετροποίηση παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Product Type Exchange Market Trading Category ΜΕΤΟΧΕΣ Securities ΧΑΚ CSE A ΚΥΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ MAIN CYPRUS ΜΕΤΟΧΕΣ Securities ΧΑΚ CSE I Ν.Ε.Α ΚΥΠΡΟΥ EMERG. CO CY ΜΕΤΟΧΕΣ Securities ΧΑΚ CSE L ΕΙΔ. ΧΑΡ. ΚΥ SP. CHR. CY ΜΕΤΟΧΕΣ Securities ΧΑΚ CSE P ΠΑΡ_ΕΝ_ΕΠ ΚΥ PARALLEL CYP ΜΕΤΟΧΕΣ Securities ΧΑΚ CSE Q ΔΑΚ_ΚΥΠΡΟΣ ETF_CYPRUS ΜΕΤΟΧΕΣ Securities ΧΑΚ CSE S ΕΙΔ. ΚΑΤ. ΚΥ SP. CAT. CYP ΟΜΟΛΟΓΑ BONDS ΧΑΚ CSE H ΑΓ. ΚΥΒ. ΟΜΟΛ. CYP GOV. BDS ΟΜΟΛΟΓΑ BONDS ΧΑΚ CSE X ΑΓ. ΕΤ. ΟΜΟΛ. CYP COR BDS ΟΜΟΛΟΓΑ BONDS ΧΑΚ CSE J ΝΕΟΑΝ. ΟΜΟΛ. EMERG. BOND 2.3. Χρονισμοί στο περιβάλλον δοκιμών Χρονισμός στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης Οι χρονισμοί των Αγορών του ΧΑΚ, νέο Shadow Περιβάλλον είναι ως εξής: Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 4

8 Χρονισμός Αγορά Αξιών XAK CSE SPOT Markets Schedule ----SHADOW Environment Χρονισμός Αγορών Μετοχών ΧΑΚ ---- SHADOW Περιβάλλον 11:02 11:30 11:32 M 18:10 18:18 18:20 PRE-AGREED TRADES BOARD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ATC 18:30 Main Market (Market ID:A) Κύρια Αγορά (Κωδικός Αγ.:A) Closing Price: Closing auction / 30% of Τιμή Κλεισίματος: Δημοπρασία στο last trades κλείσιμο / 30% των τελευταίων πράξεων Price Fluctuation Limits: ± 10% adjusted Όρια Διακύμανσης: ± 10% διευρυμένα σε ± to ± 20% 20% Volatility interrupter s parameters* Παράμετροι ΑΜΕΜ* Static Price Range: ±10% Στατικό όριο: ±10% Dynamic Price Range: ±3% Δυναμικό όριο: ±3% Price Tolerance Rule: 30% Σημαντική Απόκλιση Δημοπρασίας: 30% Volume Min Rule: 30% Σημαντικός Όγκος Δημοπρασίας: 30% Vol. Int Pre Call: 5 min Χρόνος Προσυνεδρίασης ΑΜΕΜ: 5 min Vol. Int Extension: 3 min Χρόνος Επέκτασης ΑΜΕΜ: 3 min Vol. Int. Random: 1 min Περίοδος Τυχαίου Χρόνου ΑΜΕΜ : 1 min * Volatility interrupter performs only on *Ο ΑΜΕΜ εφαρμόζεται μόνο στη μετοχή security BOCY with price fluctuation limits ΤΡΚΥ με όρια διακύμανσης ±30% ±30% 11:02 11:30 11:32 M PRE-AGREED TRADES BOARD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 18:20 18:30 ATC Parallel, Alternative, Investment Market (Market ID:P) Closing Price: 30% of last trades Price Fluctuation Limits: ±10% adjusted to ±20% Παράλληλη, Εναλλακτική, Επενδυτικών (Κωδικός Αγ.:P) Τιμή Κλεισίματος: 30% των τελευταίων πράξεων Όρια Διακύμανσης: ±10% διευρυμένα σε ±20% 11:02 15:28 15:30 M PRE-AGREED TRADES BOARD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 18:30 Special Characteristics Market (Market ID:L) Closing Price:100% of traded Volume Price Fluctuation Limits: ±10% adjusted to ±20% Αγ. Ειδικών Χαρακτηριστικών (Κωδικός Αγ.:L) Τιμή Κλεισίματος: 100% του όγκου των ημερήσιων συναλλαγών Όρια Διακύμανσης: ±10% διευρυμένα σε ±20% 13:02 14:32 16:02 11:02 17:30 11:02 11:30 13:00 11:32 13:03 14:30 14:33 PRE-AGREED TRADES BOARD / ΠΙΝ. ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ M 16:00 16:03 17:28 17:25 PRE-AGREED TRADES BOARD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 18:30 18:20 ATC Special Category (Market ID:S) Closing Price: Last Trade Price Fluctuation Limits: ±20% Ειδική Κατηγορίας (Κωδικός Αγ.:S) Τιμή Κλεισίματος: Τελευταία Πράξη Όρια Διακύμανσης: ±20% Emerging Companies Market (Market ID:I) Closing Price: 30% of last trades Price Fluctuation Limits: 10% adjusted to 20% Νεοαναπτυσσόμενων Ετ. Αγορά (Κωδικός Αγ.:I) Τιμή Κλεισίματος: 30% των τελευταίων πράξεων Όρια Διακύμανσης: ±10% διευρυμένα σε ±20% 12:00 17:30 M PRE-AGREED TRADES / ΠΙΝ. ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Emerging Bonds Market (Market ID:J) Closing Price: Last trade Price Fluctuation Limits: ±30% adjusted to ±60% Νεοαναπτυσσόμενων Ομολόγων Αγορά (Κωδικός Αγ.:J) Τιμή Κλεισίματος: Τελευταία πράξη Όρια Διακύμανσης: ±30% διευρυμένα σε ±60% 11:02 12:00 11:30 11:32 M PRE-AGREED TRADES / ΠΙΝ. ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 17:30 17:25 M PRE-AGREED TRADES BOARD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 18:20 18:30 ATC Government Bonds (Market ID:H) / Corporate Bonds (Market ID: X) Closing Price: Last Trade Price Fluctuation Limits: ±30% adjusted to ±60% Κυβερνητικών Ομολόγων (Κωδικός Αγ.:H) / Εταιρικών Ομολόγων (Κωδικός Αγ.: X) Τιμή Κλεισίματος: Τελευταία Πράξη Όρια Διακύμανσης: ±30% διευρυμένα σε ±60% ETF (Market ID:Q) Closing Price: Last Trade Price Fluctuation Limits: ±30% ΔΑΚ (Market ID:Q) Τιμή Κλεισίματος: Τελευταία Πράξη Όρια Διακύμανσης: ±30% Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 5

9 Πρόσβαση στο Shadow ΟΑΣΗΣ 4.0 Στο σύστημα δοκιμών Shadow ΟΑΣΗΣ 4.0, της Αγοράς Αξιών του ΧΑΚ θα έχουν πρόσβαση τα υφιστάμενα Μέλη της Αγοράς Αξιών και οι συνδεδεμένοι SystemVendors. Μια σημαντική αλλαγή αναφορικά με τα στοιχεία πρόσβασης στο Νέο σύστημα ΟΑΣΗΣ έχει να κάνει με τον Κωδικό του Μέλους (MemberID). Στο νέο περιβάλλον οι κωδικοί θα έχουν τη μορφή «ΧΧ», όπου ΧXo Κωδικός Μέλους με λατινικούς αποκλειστικά χαρακτήρες. Για λόγους «συνέπειας» οι κωδικοί αυτοί θα συμπίπτουν απόλυτα με τους αντίστοιχους κωδικούς που και σήμερα χρησιμοποιούνται στο Σύστημα Εκκαθάρισης (Σ.Α.Τ.). Στο Νέο Πιλοτικό περιβάλλον του ΟΑΣΗΣ ισχύει ήδη η παραπάνω κωδικοποίηση. Για τους νέους κωδικούς Μελών, βλέπετε Παράρτημα. Κάθε Μέλος μπορεί να συνδεθεί είτε μέσω API (ΑΤΗΕΧ GWv2.0 με ODL ή με FIX πρωτόκολλο) ή/και μέσω της Client εφαρμογής (ORAMA) Πρόσβαση μέσω της Εφαρμογής ORAMA Για τους σκοπούς του Περιβάλλοντος Δοκιμών θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή όλοι οι υφιστάμενοι χρήστες των Μελών που έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές του ΧΑΚ. Για την πρόσβαση μέσω ORAMA, χρησιμοποιείστε τους κωδικούς Χρηστών (UserID), όπως αναφέρονται παραπάνω, με συνθηματικό (password) το "a ". Στο κείμενο Οδηγός Συνδεσιμότητας OASIS θα βρείτε τις απαραίτητες οδηγίες συνδεσιμότητας για το ΟΑΣΗΣ 4.0. μέσω της εφαρμογής ORAMA Πρόσβαση μέσω API (ODL ή FIX Πρωτόκολλο) Για τα Μέλη που θα αιτηθούν την χρήση της υπηρεσίας API και της εγκατάστασης ATHEXGW (με χρήση ODL ή FIX πρωτοκόλλου) θα δημιουργηθεί ο χρήστης ΧΧ00C, όπου «ΧX» o Κωδικός του Μέλους. Στο κείμενο Οδηγός Συνδεσιμότητας OASIS θα βρείτε τις απαραίτητες οδηγίες συνδεσιμότητας για το ΟΑΣΗΣ 4.0. μέσω API. Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 6

10 3. Εκκαθάριση και Διακανονισμός Συναλλαγών 3.1. Σύστημα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Ως σύστημα εκκαθάρισης και διακανονισμού για τις ανάγκες των δοκιμών θα χρησιμοποιηθεί το δοκιμαστικό σύστημα SATmock. Επισημαίνεται ότι το δοκιμαστικό σύστημα SAT mock περιλαμβάνει τα δεδομένα της Τρίτης 8 Ιουλίου Για το χρηματικό διακανονισμό θα χρησιμοποιηθεί το δοκιμαστικό περιβάλλον του Target Πρόσβαση στο SATmock Το Εκκαθαριστικό Μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή ΣΑΤ μέσω της Client εφαρμογής (Oracle Forms) Στο mock περιβάλλον είναι εγκατεστημένη η νέα έκδοση της εφαρμογής (έκδοση 3.0), η οποία περιλαμβάνει μέρος των νέων λειτουργικοτήτων που αφορούν την Αγορά Αξιών του ΧΑΚ. Η σύνδεση στο mock περιβάλλον του ΣΑΤ έκδοση 3.0, μέσω client εφαρμογής, πραγματοποιείται από το υφιστάμενο τερματικό σταθμό που θα χρησιμοποιεί ο συμμετέχον και για τη λειτουργία στο περιβάλλον παραγωγής. Για τη σύνδεση στο περιβάλλον δοκιμών εκτελείται η εφαρμογή «sat_mock v2». Για την απρόσκοπτη εγκατάσταση της νέας έκδοσης του Σ.Α.Τ. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 1. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στα τερματικά των Εκκαθαριστικών Μελών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν σε λειτουργία τα τερματικά και να έχει προηγηθεί αποσύνδεση από την εφαρμογή Σ.A.Τ. 2. Εναλλακτικά κατά την εκκίνηση του σταθμού εργασίας σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή στα Windows START PROGRAMS CSD Update_SAT για την αναβάθμιση των τερματικών σας. Για την πραγματοποίηση των δοκιμών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Start Programs CSD ΣΑΤ_v.2_MOCK παραγωγής και να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία ως εξής: Όνομα Χρήστη: το username της παραγωγής Κωδικός Πρόσβασης: το passwordτης παραγωγής (που ίσχυε στις 8/07/2014) Σύστημα Σύνδεσης: satcsetesta.cse.com.cy Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 7

11 User Name Password satcsetesta.cse.com.cy Χρονισμός Συστήματος Εκκαθάρισης και απαιτούμενες ενέργειες Το δοκιμαστικό περιβάλλον του Σ.A.Τ. θα είναι διαθέσιμο κατά τις ημέρες των δοκιμών καθημερινά και από ώρα 10:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι απαιτούμενες ενέργειες / έλεγχοι από το ΧΑΚ, τα Εκκαθαριστικά Μέλη και τους Χειριστές, για τις ημερομηνίες 18 έως και 23 Ιουλίου καθώς και τα σχετικά χρονικά περιθώρια. Ημερομηνία Έναρξη Λήξη Υπεύθυνος Ενέργειες 18/7 16:30 16:45 ΧΑΚ Φόρτωση συναλλαγών από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης της 18/7 18/7 16:45 Μέλη Έλεγχος συναλλαγών στο ΣΑΤ και φόρτωση στα συστήματα του Μέλους. Ειδικά για την Παρασκευή 18/7 οι συναλλαγές των αξιών θα έχουν φορτωθεί στο ΣΔΧ 101, των ομολόγων στο ΣΔΧ 121 και των μετατρέψιμων ομολόγων στο ΣΔΧ /7 10:00 20:00 Μέλη και Χειριστές 21/7 10:00 20:00 Μέλη και Χειριστές Διαρθρώσεις, αναλύσεις, μεταθέσεις συναλλαγών της 18/7 Δηλώσεις intraday της 18/7 Παραγωγή αρχείων και εκτυπώσεων καθημερινής λειτουργίας Καταχωρήσεις εντολών OTC και ειδικών εντολών διακανονισμού (STOCK_EX) με ημερομηνία διακανονισμού 23/7 Εισαγωγή και Παραγωγή σχετικών αρχείων 21/7 16:30 16:45 ΧΑΚ Φόρτωση συναλλαγών από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης της 21/7 21/7 16:45 Μέλη Έλεγχος συναλλαγών στο ΣΑΤ και φόρτωση στα συστήματα του Μέλους. Οι Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 8

12 22/7 10:00 20:00 Μέλη και Χειριστές 22/7 10:00 20:00 Μέλη και Χειριστές συναλλαγές των αξιών θα έχουν φορτωθεί στο ΣΔΧ 100, των ομολόγων στο ΣΔΧ 120 και των μετατρέψιμων ομολόγων στο ΣΔΧ 130. Διαρθρώσεις, αναλύσεις, μεταθέσεις συναλλαγών της 18/7 και 21/7 Δηλώσεις intraday της 18/7 και 21/7 Παραγωγή αρχείων και εκτυπώσεων καθημερινής λειτουργίας Καταχωρήσεις εντολών OTC και ειδικών εντολών διακανονισμού (STOCK_EX) με ημερομηνία διακανονισμού 23/7 Εισαγωγή και Παραγωγή σχετικών αρχείων 22/7 16:30 16:45 XAK Φόρτωση συναλλαγών από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης της 22/7 23/7 10:00 14:00 Μέλη και Χειριστές 23/7 10:00 14:00 Μέλη και Χειριστές Διαρθρώσεις, αναλύσεις, μεταθέσεις συναλλαγών με ημερομηνία συναλλαγών 18/7 και 21/7. Δηλώσεις intraday της 18/7 και 21/7 Παραγωγή αρχείων και εκτυπώσεων καθημερινής λειτουργίας Καταχωρήσεις εντολών OTC και ειδικών εντολών διακανονισμού (STOCK_EX) με ημερομηνία διακανονισμού 23/7 Εισαγωγή και Παραγωγή σχετικών αρχείων 23/7 11:00 11:45 ΧΑΚ Εκτέλεση Πρώτου Κύκλου Διακανονισμού για ημερομηνία συναλλαγών 18/7 23/7 11:00 11:45 ΧΑΚ Εκτέλεση Διακανονισμού εντολών OTC και STOCK_EX με ημερομηνία διακανονισμού 23/7 23/7 12:00 12:45 ΧΑΚ Εκτέλεση Πρώτου Κύκλου Διακανονισμού για ημερομηνία συναλλαγών 21/7 23/7 12:00 12:45 ΧΑΚ Εκτέλεση Διακανονισμού εντολών OTC και STOCK_EX με ημερομηνία διακανονισμού 23/7 23/7 13:00 13:45 ΧΑΚ Εκτέλεση Δεύτερου Κύκλου Διακανονισμού για ημερομηνίες συναλλαγών 18/7 και 21/7. 23/7 13:00 13:45 ΧΑΚ Εκτέλεση Διακανονισμού εντολών OTC και STOCK_EX με ημερομηνία διακανονισμού 23/7 23/7 14:00 14:00 ΧΑΚ Ακύρωση μεταθέσεων μη αναλυμένων πράξεων για ημερομηνίες συναλλαγών Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 9

13 18/7 και 21/7 23/7 14:00 14:30 ΧΑΚ Εκτέλεση Τελευταίου Κύκλου Διακανονισμού για ημερομηνίες συναλλαγών 18/7 και 21/7. 23/7 14:00 14:30 ΧΑΚ Εκτέλεση Διακανονισμού εντολών OTC και STOCK_EX με ημερομηνία διακανονισμού 23/7 23/7 15:00 15:00 ΧΑΚ Μεταφορά ποσοτήτων από τη μερίδα του Διαμεσολαβητή στη συνδεδεμένη μερίδα επενδυτή του Διαμεσολαβητή. 23/7 15:00 15:15 ΧΑΚ Υπολογισμός Δικαιωμάτων OTC από ΧΑΚ 23/7 15:00 15:15 ΧΑΚ Υπολογισμός Δικαιωμάτων ΧΑΚ 23/7 15:00 15:15 Μέλη και Χειριστές Εξαγωγή αρχείων αναλυτικών χρεώσεων Εξαγωγή αρχείων OTC Παραγωγή αρχείων και εκτυπώσεων καθημερινής λειτουργίας Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 10

14 4. Στοιχεία Επικοινωνίας Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε ως ακολούθως: Για θέματα σχετικά με το πιλοτικό σύστημα Διαπραγμάτευσης στο τηλέφωνο Για θέματα που αφορούν την σύνδεση με τα συστήματα δοκιμών ΟΑΣΗΣ και ΣΑΤ στο τηλέφωνο Για θέματα που αφορούν την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών στο τηλέφωνο Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 11

15 5. Φόρμα Αναφοράς Προβλήματος Φόρμα Αναφοράς Προβλήματος Ημερομηνία / /2014 Επωνυμία Χειριστή: Ονομα Υπευθύνου: Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: Fax: Α/Α Ώρα / Time Περιγραφή προβλήματος/ Problem Description Παρακαλούμε αποστείλατε τη φόρμα μέσω ή FAX ή fax: στη διεύθυνση: (Όνομα Υπογραφή) Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 12

16 6. Παράρτημα Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι νέοι κωδικοί Μελών Διαπραγμάτευσης που θα χρησιμοποιηθούν και στο Σύστημα Παραγωγής. Επωνυμία Μέλους Παλιός Κωδικός Μέλους Νέος Λατινικός Κωδικός Μέλους ARGUS STOCKBROKERS LTD AG AR ATLANTIC SECURITIES LTD AS AL AXIA VENTURES GROUP LTD AV AV BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΤ BT EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΒ EB EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. EX EX GLOBAL CAPITAL SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD GC GC LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD CL CL MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD MF MF NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘ NS PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD PC PC SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD SS SS SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. SO SO THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD CI CI ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΑΦ AF ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Κύπρος ΘΝ ΝC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ EL EL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΕΛ IB ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ CC CC ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΙ SI ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ CO CO Οδηγίες & Σενάρια Δοκιμών Μετάβασης σε Κύκλο Διακανονισμού Τ+2 13

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για το Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΚΔΠ 409/2006 Ε.Ε. 27/10/06 ΚΔΠ 228/2007 Ε.Ε. 1/6/07 ΚΔΠ 598/2007 Ε.Ε. 27/12/07 ΚΔΠ 107/2008 Ε.Ε. 21/3/08 ΚΔΠ 193/2008 Ε.Ε. 23/5/08 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΔΠ 409/2006 ΚΔΠ 228/2007 ΚΔΠ 598/2007 ΚΔΠ 107/2008 ΚΔΠ 193/2008 ΚΔΠ 221/2008 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Χρηματιστήρια Στοιχειά Σπουδαστή: Πασχαλίδης Ιωάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Θάνου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 1. Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πολυμερούς Μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. : 13 Φεβρουαρίου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 01-2015, 01-2015 Κύριοι,

ΗΜΕΡ. : 13 Φεβρουαρίου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 01-2015, 01-2015 Κύριοι, ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενδείξεις στατιστικής κατηγοριοποίησης Μερίδων Επενδυτή και αναγκαία συμπλήρωση τους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Target2-Securities Λάζαρος Χρήστος Αναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Εκκαθάριση και Χρηματικός Διακανονισμός Χρηματιστηριακών Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ ΤΜΗΜΑ : Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. Πληροφορίες: Μ. Κανά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...3 2.1 Η VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει κατά το χρόνο σύνταξής του,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα