Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT"

Transcript

1 Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR 4-3 A LV (008/04) OSW

2 (008/04)

3 Satura rādītājs Satura rādītājs Drošības norādījumi un simbolu izskaidrojums 5. Drošības norādījumi 5. Simbolu izskaidrojums 5 Piegādes komplekts 6 3 Iekārtas dati 7 3. Paredzētais lietojums 7 3. EK atbilstības deklarācija Tipu pārskats Tipveida plāksnīte Iekārtas apraksts Piederumi Izmēri un minimālie attālumi Iekārtas uzbūve ZSBR iekārtām Iekārtas uzbūve ZWBR 3.0 Iekārtas uzbūve ZBR 4 3. Elektriskā shēma ZSBR iekārtām 6 3. Elektriskā shēma ZWBR iekārtām Elektriskā shēma ZBR... iekārtām Tehniskie dati ZSBR , ZSBR Tehniskie dati ZWBR Tehniskie dati ZBR , ZBR Kondensāta analīze mg/l 5 4 Prasības 6 5 Uzstādīšana 7 5. Svarīgi norādījumi 7 5. ZBR iekārtas Uzstādīšanas telpas izvēle Cauruļvadu iepriekšēja sagatavošana Iekārtas montāža Pieslēgumu pārbaude Īpaši gadījumi 3 6 Pieslēgšana elektrotīklam Vispārējie norādījumi Iekārtu pieslēgšana ar pieslēguma kabeli un tīkla kontaktdakšu Iekārtu pieslēgšana bez pieslēguma kabeļa Piederumu pieslēgšana Apkures temperatūras regulatora vai tālvadības pieslēgšana Tvertnes pieslēgšana Grīdas apkures turpgaitas temperatūras ierobežotāja TB pieslēgšana ZBR iekārtas: Elektroniskā apkures sūkņa (piederums Nr. 46) pieslēgšana ZBR iekārtas: Trīspakāpju apkures sūkņa (piederums Nr. 47) pieslēgšana Ārējo piederumu pieslēgšana Cirkulācijas sūkņa pieslēgšana Ārēja turpgaitas temperatūras sensora (piem. hidrauliskajam atdalītājam) pieslēgšana ZBR iekārtas: Ārēja apkures sūkņa (primārais loks) pieslēgšana Ārēja apkures sūkņa pieslēgšana patērētāja lokā bez maisītāja (sekundārais loks) ZBR iekārtas: Ārēja karstā ūdens tvertnes uzsildīšanas sūkņa vai trīsvirzienu vārsta (ar atvilkšanas atsperi) karstā ūdens tvertnes uzsildīšanai (30 V maiņstrāva, maks. 00 W) pieslēgšana 39 7 Iedarbināšana Pirms iedarbināšanas 4 7. Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana Apkures ieslēgšana Apkures regulēšana Pēc iedarbināšanas ZWBR iekārtas - Karstā ūdens temperatūras ieregulēšana Iekārtas ar karstā ūdens tvertni: Karstā ūdens temperatūras ieregulēšana Vasaras režīms (bez apkures, tikai karstā ūdens sagatavošana) Pretsala aizsardzība Taustiņu bloķēšana Ekspluatācijas traucējumi Termiskā dezinfekcija iekārtām ar karstā ūdens tvertni Sūkņa bloķēšanas aizsardzība 45 8 Individuālie ieregulējumi Mehāniskie ieregulējumi Izplešanās tvertnes tilpuma pārbaude Heatronic ieregulēšana Heatronic apkalpošana Apkures jauda (Servisfunkcija.A) Karstā ūdens uzsildīšanas jauda (Servisfunkcija.b) Sūkņa darbības diapazons (Servisfunkcija.C) Sūkņa raksturlīkne (Servisfunkcija.d) Sūkņa slēguma veids apkures režīmam (Servisfunkcija.E) (008/04) 3

4 Satura rādītājs 8..7 Sūkņa režīms (Servisfunkcija.F) (ZBR iekārtas) Apkures sūkņa bloķēšanas laiks (Servisfunkcija.A) (ZBR iekārtas) Maksimālā turpgaitas temperatūra (Servisfunkcija.b) Atgaisošanas funkcija (Servisfunkcija.C) Automātiskais aiztures solis (Servisfunkcija 3.A) Aiztures solis (Servisfunkcija 3.b) Nejutības zona (Servisfunkcija 3.C) Brīdinājuma signāls (servisfunkcija 4.d) Sifona uzpildes programma (Servisfunkcija 4.F) Dzēst apsekošanu (Servisfunkcija 5.A) Kanāla izmantojuma maiņa vienkanāla pulksteņslēdzī (Servisfunkcija 5.C) Pieslēgumu NP - LP ieregulēšana (Servisfunkcija 5.E) Rādīt apsekošanu (Servisfunkcija 5.F) Pēdējās saglabātās kļūmes nolasīšana (Servisfunkcija 6.A) Statusa kontrolspuldzīte (Servisfunkcija 7.A) Ārēja turpgaitas temperatūras sensora pieslēgums, piem., hidrauliskajam atdalītājam (Servisfunkcija 7.d) Atgriezties pie iekārtas (Heatronic 3) rūpnīcas ieregulējumiem (Servisfunkcija 8.E) 53 9 Gāzes veida pielāgošana Pārbūve uz citu gāzes veidu Gāzes/degšanai nepieciešamā gaisa (CO vai O ) attiecības ieregulēšana Gāzes pieslēguma plūsmas spiediena pārbaude 56 0 Dūmgāzu mērīšana Dūmvada tīrītāja taustiņš Dūmgāzu novadcaurules blīvējuma pārbaude CO mērījumi dūmgāzēs 57 Apkārtējās vides aizsardzība Plākšņu siltummainis (ZWBR) Elektrodu pārbaude 6..5 Katla bloka pārbaude un tīrīšana 6..6 Degļa pārbaude Kondensāta sifona tīrīšana Membrāna sajaukšanas kamerā Izplešanās tvertnes pārbaude (skatīt arī 46. lpp.) Apkures iekārtas darba spiediena ieregulēšana 65.. Elektrības vadu un kabeļu pārbaude 65. Kontrolsaraksts apsekošanai un apkopei (Apkopes un apsekošanas protokols) 66 3 Pielikums Displeja rādījumi Ekspluatācijas traucējumi Ieregulēšanas parametri apkures/karstā ūdens sagatavošanas jaudai ZSBR 6-3 A Ieregulēšanas parametri apkures/karstā ūdens sagatavošanas jaudai ZSBR 6-3 A Ieregulēšanas parametri apkures/karstā ūdens sagatavošanas jaudai ZSBR 8-3 A Ieregulēšanas parametri apkures/karstā ūdens sagatavošanas jaudai ZSBR 8-3 A Ieregulēšanas parametri apkures/karstā ūdens sagatavošanas jaudai ZWBR 35-3 A/ZBR 35-3 A Ieregulēšanas parametri apkures/karstā ūdens sagatavošanas jaudai ZWBR 35-3 A/ZBR 35-3 A Ieregulēšanas parametri apkures/karstā ūdens sagatavošanas jaudai ZBR 4-3 A Ieregulēšanas parametri apkures/karstā ūdens sagatavošanas jaudai ZBR 4-3 A Iekārtas iedarbināšanas protokols 76 Alfabētiskais satura rādītājs 77 Apsekošana un apkope 59. Dažādu darbu apraksts 60.. Pēdējās saglabātās kļūmes nolasīšana (Servisfunkcija 6.A) 60.. Sietiņš aukstā ūdens caurulē (ZWBR) (008/04)

5 Drošības norādījumi un simbolu izskaidrojums Drošības norādījumi un simbolu izskaidrojums. Drošības norādījumi Sajūtot gāzes smaku B Aizvērt gāzes krānu ( 40. lpp.). B Atvērt logus. B Nelietot elektrības slēdžus. B Nodzēst atklātu liesmu. B Atrodoties ārpus ēkas, zvanīt gāzes avārijas dienestam un montāžas firmai. Sajūtot dūmgāzu smaku B Izslēgt iekārtu ( 4. lpp.). B Atvērt logus un durvis. B Ziņot montāžas firmai. Uzstādīšana, pārbūve B Iekārtas uzstādīšanu vai pārveidošanu drīkst veikt tikai oficiāli atzīts specializēts uzņēmums. B Dūmgāzu novadkanālu modificēšana nav atļauta. B No telpas gaisa atkarīgā darbības režīmā: gaisa pievadīšanas un aizvadīšanas atveres logos, durvīs un sienās nedrīkst samazināt vai noslēgt. Iebūvējot blīvrāmju logus, nodrošināt degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdi. Termiskā dezinfekcija B Applaucēšanās draudi! Uzraudzīt ekspluatāciju ar temperatūrām, kas pārsniedz 60 C ( 45. lpp.). Lietotāja informēšana B Informējiet lietotāju par iekārtas darbības principiem un ierādiet viņam tās apkalpošanu. B Informējiet lietotāju, ka nav atļauts patvaļīgi modificēt iekārtu vai veikt tās remontu.. Simbolu izskaidrojums Drošības norādījumi tekstā iekrāsoti pelēkā krāsā un atzīmēti ar brīdinājuma trīsstūri. Signālvārdi apzīmē bīstamības pakāpi, kas rodas, ja netiek veikti kaitējumu novēršanas pasākumi. Uzmanību nozīmē, ka var rasties nelieli materiālie zaudējumi. Brīdinājums nozīmē, ka cilvēki var gūt nelielas traumas vai var rasties lieli materiālie zaudējumi. Bīstami nozīmē, ka cilvēks var gūt smagas traumas. Īpaši smagos gadījumos pat apdraud dzīvību. Ar šādu simbolu tekstā apzīmēti norādījumi. Tie ir atdalīti no pārējā teksta ar horizontālām līnijām. Norādījumi satur svarīgu informāciju gadījumos, kas nerada draudus cilvēkiem vai iekārtām. Apsekošana un apkope B Ieteikums lietotājam: noslēgt apkopes līgumu ar specializēto apkures sistēmu uzņēmumu, kas paredz ikgadēju iekārtas apsekošanu un nepieciešamo apkopi. B Iekārtas lietotājs ir atbildīgs par iekārtas drošību un atbilstību apkārtējās vides aizsardzības normām (LR Vides aizsardzības likums). B Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas! Sprādzienbīstami vai viegli uzliesmojoši materiāli B Iekārtas tiešā tuvumā nedrīkst izmantot vai uzglabāt viegli uzliesmojošus materiālus (papīrs, šķīdinātāji, krāsas utt.). Degšanai nepieciešamais gaiss/telpas gaiss B Lai novērstu koroziju, degšanai nepieciešamais gaiss/ telpas gaiss nedrīkst saturēt ķīmiski aktīvas iedarbības vielas (piemēram, hlora vai fluora savienojumus saturošus halogēnogļūdeņražus) (008/04) 5

6 Piegādes komplekts Piegādes komplekts O Att. Paskaidrojums: Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta Stiprināšanas materiāls ( enkurskrūves, dībeļi, uzgriežņi, paplāksnes, blīves) 3 Iekārtas dokumentācijas brošūru komplekts 4 Drošības vārsta lokanā izplūdes caurule 5 Skaņas izolācijas plāksne 6 Montāžas sliede 7 Gumijas amortizators trokšņu līmeņa samazināšanai pie montāžas plates un montāžas sliedes, skrūves un paplāksnes montāžas sliedei 8 Montāžas plate (tikai ZSBR/ZWBR) (008/04)

7 Iekārtas dati 3 Iekārtas dati ZSBR iekārtas ir apkures iekārtas ar iebūvētu trīsvirzienu vārstu netieši apsildāmas karstā ūdens tvertnes pieslēgšanai. ZWBR iekārtas ir kombinētas iekārtas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai pēc caurplūdes principa. ZBR iekārtas ir apkures iekārtas dažādiem apkures sistēmu risinājumiem. 3. Paredzētais lietojums Iekārtu atļauts iebūvēt tikai slēgtās apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmās saskaņā ar EN 88. Citi izmantojuma veidi nav paredzēti. Ja iekārta nav izmantota atbilstoši paredzētajam lietojumam, iekārtas ražotājs nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas radušies šādas izmantošanas rezultātā. Rūpnieciska šo iekārtu izmantošana siltuma nodrošināšanai tehniskajiem procesiem ir nepieļaujama. 3. EK atbilstības deklarācija Šī iekārta atbilst spēkā esošajām Eiropas direktīvu 90/ 396/EWG, 9/4/EWG, 73/3/EWG, 89/336/EWG prasībām un EK būvparaugu pārbaudes apliecībā aprakstītajam paraugam. Saskaņā ar Noteikumu par Federālās emisiju aizsardzības likuma Pirmo noteikumu jaunu redakciju un grozījumiem Ceturtajos noteikumos 7,.. pantu, slāpekļa oksīda saturs dūmgāzēs, kas noteikts 990. gada marta izdevuma DIN daļas aprakstītajos pārbaudes nosacījumos, ir zem 80 mg/kwh. Šīs iekārtas atbilstība EN 677 prasībām ir pārbaudīta. 3.3 Tipu pārskats ZSBR 6-3 A 3 S63 ZSBR 8-3 A 3 S63 ZWBR 35-3 A 3 S63 ZBR 35-3 A 3 S63 ZBR 4-3 A 3 S63 Tab. Z Centrālās apkures iekārta S Tvertnes pieslēgšana W Karstā ūdens sagatavošana B Kondensācijas tehnika R Pastāvīga regulēšana 6 Apkures jauda līdz 6 kw 8 Apkures jauda līdz 8 kw 35 Karstā ūdens uzsildīšanas jauda līdz 35 kw 4 Apkures jauda līdz 4 kw -3 Versija A Iekārta ar ventilatoru bez plūsmas drošinātāja 3 Dabasgāze H Norāde: Iekārtas iespējams pārbūvēt uz sašķidrināto gāzi. S63 Speciālais numurs Pārbaudes gāzes dati ar koda skaitli un gāzes veidu saskaņā ar EN 437: Koda skaitlis Wobbe indekss (W S ) (5 C) Gāzes veids 3,4-5, kwh/m 3 Dabasgāzes grupa H 3 0,-4,3 kwh/m 3 Sašķidrinātās gāzes grupa 3B/P Prod. ID-Nr. Iekārtas kategorija (gāzes veids) Uzstādīšanas tips Tab. CE-0085 BT0097 II H 3 B/P C 3X, C 33X, C 43X, C 53X, C 63X, C 83X, B 3, B 33 Tab Tipveida plāksnīte Tipveida plāksnīte (40) atrodas iekārtas iekšpusē, labajā pusē apakšā ( 3. att., 0. lpp.). Tur norādīta informācija par iekārtas jaudu, pasūtījuma numuru, ekspluatācijas atļaujas dati un izgatavošanas datums (FD) šifrētā veidā (008/04) 7

8 Iekārtas dati 3.5 Iekārtas apraksts Iekārta stiprināšanai pie sienas, neatkarīgi no dūmvada un telpas izmēra Energotaupošs apkures sūkņa slēgums, pieslēdzot āra temperatūras vadītam apkures temperatūras regulatoram Heatronic 3 ar vadu BUS ZSBR un ZWBR iekārtās ietilpst optimizēts elektroniskais apkures sūknis: proporcionālā spiediena raksturlīknēm 3 konstanta spiediena raksturlīknēm 6 ieregulēšanas pakāpēm tukšgaitas aizsardzība und aizsardzība pret iestrēgšanu Apkures ūdens spiediena sensors Savienotājkabelis ar barošanas spraudni (ZSBR/ ZWBR) Displejs automātiska aizdedze pastāvīgi regulējama jauda pilnīgu darba drošību garantē Heatronic, ieskaitot jonizācijas kontroli un magnētvārstus atbilstoši EN 98 nav nepieciešams minimālais ūdens cirkulācijas daudzums Piemērota grīdas apkurei Iespējams pieslēgt dūmgāzu/degšanai nepieciešamā gaisa dubultcauruli Ø 80/5, vai, attiecīgi, dalītu (divu cauruļu) vai vienkāršu cauruļu Ø 80 sistēmu Adapteris dūmgāzu un degšanai nepieciešamā gaisa dubultcaurulei un CO /CO mērpunktam Ventilators ar regulējamu apgriezienu skaitu Deglis ar priekšsamaisīšanu temperatūras sensori un temperatūras regulators apkurei Temperatūras sensors turpgaitai un atgaitai temperatūras ierobežotājs 4 V elektriskās strāvas ķēdē drošības vārsts, manometrs, izplešanās tvertne tvertnes temperatūras sensora pieslēgšanas iespēja (NTC) Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs (0 C) Karstā ūdens prioritātes slēgums (ZSBR/ZWBR) Trīsvirzienu vārsts ar motoru (ZSBR/ZWBR) Montāžas plate (ZSBR/ZWBR) 3.6 Piederumi Zemāk atrodams saraksts ar tipiskiem piederumiem šai apkures iekārtai. Pilnu pārskatu par visiem pieejamajiem piederumiem Jūs atradīsiet mūsu cenrādī. Dūmgāzu piederumi Montāžas plate āra temperatūras vadīti regulatori, piem., FW 00, FW 00 telpas temperatūras vadīti regulatori, piem., FR 00, FR 0 Tālvadības FB 00 Neitralizācijas tvertne NB 00 Drošības grupa Nr. 49 vai 430 Piltuvsifons ar kondensāta notekas pieslēgšanas iespēju un drošības vārsts Nr. 43 Elektroniskais apkures sūknis Nr. 46 Trīspakāpju apkures sūknis Nr. 47 Hidrauliskais atdalītājs HW 5 un HW (008/04)

9 VORLAUF GAS RÜCKLAUF Iekārtas dati 3.7 Izmēri un minimālie attālumi min min O Att. Apšuvums Atvāžams vāks 3 Montāžas sliede 4 Skaņas izolācijas plāksne 5 Montāžas plate (008/04) 9

10 Iekārtas dati 3.8 Iekārtas uzbūve ZSBR iekārtām min O Att (008/04)

11 Iekārtas dati Paskaidrojumi 3. attēlam: Heatronic 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 3 Degļa darbības kontrollampiņa 4 Servistaustiņš 5 Dūmvada tīrītāja taustiņš 6 Turpgaitas temperatūras regulators 7 Statusa kontrolspuldzīte 8 Šeit var būt iebūvēts āra temperatūras vadīts regulators vai pulksteņslēdzis (nav piegādes komplektā) 9 Karstā ūdens temperatūras regulators 0 Taustiņu bloķēšana ECO taustiņš Taustiņš reset 3 Displejs 4 Kondensāta sifons 5 Gāzes pieslēguma plūsmas mērpunkta īscaurule 6 Minimālā gāzes daudzuma ieregulēšanas skrūve 7 Spiediena sensors 8 Ieregulējama gāzes drosele 9 Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs 0 Sūccaurule (ZSBR 8) Dūmgāzu caurule Apkures turpgaita 3 Sajaukšanas kamera 4 Izplešanās tvertne 5 Ventilators 6 Apšuvuma fiksators 7 Dūmgāzu mērpunkts 8 Degšanai nepieciešamā gaisa mērpunkts 9 Degšanai nepieciešamā gaisa iesūkšana 30 Dūmgāzu caurule 3 Lodziņš 3 Elektrodu komplekts 33 Turpgaitas temperatūras sensors 34 Katla bloka temperatūras ierobežotājs 35 Servisa atveres vāks 36 Kondensāta savācējs 37 Atgaitas temperatūras sensors 38 Automātiskais atgaisotājs 39 Manometrs 40 Tipveida plāksnīte 4 Trīsvirzienu vārsts 4 Iztukšošanas krāns 43 Kondensāta caurule 44 Apkures sūknis 45 Drošības vārsts (apkures lokam) 46 Drošības vārsta lokanā izplūdes caurule (008/04)

12 Iekārtas dati 3.9 Iekārtas uzbūve ZWBR min O Att (008/04)

13 Iekārtas dati Paskaidrojumi 4. att.: Heatronic 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 3 Degļa darbības kontrollampiņa 4 Servistaustiņš 5 Dūmvada tīrītāja taustiņš 6 Turpgaitas temperatūras regulators 7 Statusa kontrolspuldzīte 8 Šeit var būt iebūvēts āra temperatūras vadīts regulators vai pulksteņslēdzis (nav piegādes komplektā) 9 Karstā ūdens temperatūras regulators 0 Taustiņu bloķēšana ECO taustiņš Taustiņš reset 3 Displejs 4 Kondensāta sifons 5 Gāzes pieslēguma plūsmas mērpunkta īscaurule 6 Minimālā gāzes daudzuma ieregulēšanas skrūve 7 Karstā ūdens temperatūras sensors 8 Plākšņu siltummainis 9 Spiediena sensors 0 Ieregulējama gāzes drosele Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs Sūccaurule 3 Apkures turpgaita 4 Sajaukšanas kamera 5 Izplešanās tvertne 6 Ventilators 7 Apšuvuma fiksators 8 Dūmgāzu mērpunkts 9 Degšanai nepieciešamā gaisa mērpunkts 30 Degšanai nepieciešamā gaisa iesūkšana 3 Dūmgāzu caurule 3 Spogulis 33 Elektrodu komplekts 34 Turpgaitas temperatūras sensors 35 Katla bloka temperatūras ierobežotājs 36 Servisa atveres vāks 37 Kondensāta savācējs 38 Caurplūdes mērītājs (turbīna) 39 Atgaitas temperatūras sensors 40 Automātiskais atgaisotājs 4 Manometrs 4 Trīsvirzienu vārsts 43 Tipveida plāksnīte 44 Iztukšošanas krāns 45 Kondensāta caurule 46 Apkures sūknis 47 Drošības vārsts (apkures lokam) 48 Drošības vārsta lokanā izplūdes caurule (008/04) 3

14 Iekārtas dati 3.0 Iekārtas uzbūve ZBR min O Att (008/04)

15 Iekārtas dati Paskaidrojumi 5. att.: Heatronic 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 3 Degļa darbības kontrollampiņa 4 Servistaustiņš 5 Dūmvada tīrītāja taustiņš 6 Turpgaitas temperatūras regulators 7 Statusa kontrolspuldzīte 8 Šeit var būt iebūvēts āra temperatūras vadīts regulators vai pulksteņslēdzis (nav piegādes komplektā) 9 Karstā ūdens temperatūras regulators 0 Taustiņu bloķēšana ECO taustiņš Taustiņš reset 3 Displejs 4 Kondensāta sifons 5 Gāzes pieslēguma plūsmas mērpunkta īscaurule 6 Minimālā gāzes daudzuma ieregulēšanas skrūve 7 Ieregulējama gāzes drosele 8 Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs 9 Sūccaurule (ZBR 4) 0 Dūmgāzu caurule Apkures turpgaita Sajaukšanas kamera 3 Ventilators 4 Apšuvuma fiksators 5 Dūmgāzu mērpunkts 6 Degšanai nepieciešamā gaisa mērpunkts 7 Degšanai nepieciešamā gaisa iesūkšana 8 Dūmgāzu caurule 9 Lodziņš 30 Elektrodu komplekts 3 Turpgaitas temperatūras sensors 3 Katla bloka temperatūras ierobežotājs 33 Servisa atveres vāks 34 Kondensāta savācējs 35 Spiediena sensors 36 Atgaitas temperatūras sensors 37 Manometrs 38 Iztukšošanas krāns 39 Tipveida plāksnīte 40 Kondensāta caurule 4 Drošības vārsta lokanā izplūdes caurule 4 Drošības vārsts (apkures lokam) (008/04) 5

16 Iekārtas dati 3. Elektriskā shēma ZSBR iekārtām LR Ls Ns N L LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V O Att (008/04)

17 Iekārtas dati Paskaidrojumi 6. att.: Aizdedzes transformators Turpgaitas temperatūras regulators 3 Spaiļu kopne 30 V maiņstrāvai 4 Drošinātājs T,5 A, (30 V maiņstrāvas) 5 Karstā ūdens temperatūras regulators 6 Temperatūras ierobežotāja pieslēgums TB (4 V līdzstrāva) 7 Cirkulācijas sūkņa ) vai ārēja apkures sūkņa pieslēgums patērētāja lokā bez maisītāja (sekundārajā lokā) ) 8 Drošinātājs T 0,5 A (5 V līdzstrāva) 9 Drošinātājs T,6 A (4 V līdzstrāva) 0 Kodējošais spraudnis Transformators Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 3 Pieslēgums 30 V maiņstrāvai 4 Ārēja turpgaitas temperatūras sensora pieslēgums (piem., hidrauliskajam atdalītājam) 5 Gāzes armatūra 6 Spiediena sensors 7 Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs 8 Ventilators 9 Jonizācijas kontroles elektrods 0 Aizdedzes elektrods Turpgaitas temperatūras sensors Katla bloka temperatūras ierobežotājs 3 Atgaitas temperatūras sensors 4 Apkures sūknis 5 Trīsvirzienu vārsts 6 BUS abonenta pieslēgums, piem., apkures temperatūras regulators 7 4 V analogā pastāvīgā regulatora pieslēgums 8 Āra temperatūras sensora pieslēgums 9 Tvertnes temperatūras sensora (NTC) pieslēgums V kontakttipa regulatora pieslēgums 3 Ārēja apkures sūkņa pieslēgums (primārais loks) ) Ieregulēt servisfunkciju 5.E, 5. lpp (008/04) 7

18 Iekārtas dati 3. Elektriskā shēma ZWBR iekārtām LR Ls Ns N L LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V O Att (008/04)

19 Iekārtas dati Paskaidrojumi 7. att.: Aizdedzes transformators Turpgaitas temperatūras regulators 3 Spaiļu kopne 30 V maiņstrāvai 4 Drošinātājs T,5 A, (30 V maiņstrāvas) 5 Karstā ūdens temperatūras regulators 6 Temperatūras ierobežotāja pieslēgums TB (4 V līdzstrāva) 7 Cirkulācijas sūkņa ) vai ārēja apkures sūkņa pieslēgums patērētāja lokā bez maisītāja (sekundārajā lokā) ) 8 Drošinātājs T 0,5 A (5 V līdzstrāva) 9 Drošinātājs T,6 A (4 V līdzstrāva) 0 Kodējošais spraudnis Transformators Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 3 Pieslēgums 30 V maiņstrāvai 4 Ārēja turpgaitas temperatūras sensora pieslēgums (piem., hidrauliskajam atdalītājam) 5 Gāzes armatūra 6 Spiediena sensors 7 Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs 8 Ventilators 9 Jonizācijas kontroles elektrods 0 Aizdedzes elektrods Turpgaitas temperatūras sensors Katla bloka temperatūras ierobežotājs 3 Caurplūdes mērītājs (turbīna) 4 Atgaitas temperatūras sensors 5 Apkures sūknis 6 Trīsvirzienu vārsts 7 BUS abonenta pieslēgums, piem., apkures temperatūras regulators 8 4 V analogā pastāvīgā regulatora pieslēgums 9 Āra temperatūras sensora pieslēgums 30 Tvertnes temperatūras sensora (NTC) pieslēgums 3 30 V kontakttipa regulatora pieslēgums 3 Ārēja apkures sūkņa pieslēgums (primārais loks) ) Ieregulēt servisfunkciju 5.E, 5. lpp (008/04) 9

20 Iekārtas dati 3.3 Elektriskā shēma ZBR... iekārtām LR Ls Ns N L LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V R Att (008/04)

21 Iekārtas dati Aizdedzes transformators Turpgaitas temperatūras regulators 3 Spaiļu kopne 30 V maiņstrāvai 4 Drošinātājs T,5 A, (30 V maiņstrāvas) 5 Karstā ūdens temperatūras regulators 6 Temperatūras ierobežotāja pieslēgums TB (4 V līdzstrāva) 7 Cirkulācijas sūkņa ) vai ārēja apkures sūkņa pieslēgums patērētāja lokā bez maisītāja (sekundārajā lokā) ) 8 Drošinātājs T 0,5 A (5 V līdzstrāva) 9 Drošinātājs T,6 A (4 V līdzstrāva) 0 Kodējošais spraudnis Transformators Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 3 Pieslēgums 30 V maiņstrāvai 4 Ārēja turpgaitas temperatūras sensora pieslēgums (piem., hidrauliskajam atdalītājam) 5 Gāzes armatūra 6 Spiediena sensors 7 Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs 8 Ventilators 9 Jonizācijas kontroles elektrods 0 Aizdedzes elektrods Turpgaitas temperatūras sensors Katla bloka temperatūras ierobežotājs 3 Atgaitas temperatūras sensors 4 Karstā ūdens tvertnes uzsildīšanas sūkņa vai trīsvirzienu vārsta pieslēgums ) 5 Ārēja apkures sūkņa pieslēgums (primārais loks) 6 BUS abonenta pieslēgums, piem., apkures temperatūras regulators 7 4 V analogā pastāvīgā regulatora pieslēgums 8 Āra temperatūras sensora pieslēgums 9 Tvertnes temperatūras sensora (NTC) pieslēgums 30 Apkures sūkņa (piederums Nr. 46 vai 47) pieslēgums ) Ieregulēt servisfunkciju 5.E, 5. lpp. ) Ieregulēt servisfunkciju.f, 50. lpp (008/04)

22 Iekārtas dati 3.4 Tehniskie dati ZSBR , ZSBR ZSBR ZSBR Dabasgāze Dabas- Vienība Propāns ) Butāns gāze Propāns ) Butāns Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 40/30 C kw 5,9 5,9 8,0 7,7 7,7 3,4 Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 50/30 C kw 5,9 5,9 8,0 7,4 7,4 3, Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 80/60 C kw 4,6 4,6 6,6 6, 6, 9,6 Maksimālā nominālā siltuma slodze (Q max ) apkurei kw 5,0 5,0 7,0 6,6 6,6 30,3 Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 40/30 C kw 3,7 6,3 7, 7,,7 3,3 Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 50/30 C kw 3,7 6,3 7, 7,,7 3, Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 80/60 C kw 3,3 5,7 6,4 6,4 0,6, Minimālā nominālā siltuma slodze (Q min ) apkurei kw 3,4 5,8 6,6 6,5 0,8,3 Maksimālā nominālā siltuma jauda (tvertnei) kw 4,7 4,7 6,7 6, 6, 9,8 Maksimālā nominālā siltuma slodze (tvertnei) kw 5,0 5,0 7,0 6,6 6,6 30,3 Gāzes pieslēguma parametri Dabasgāze H (H is =9,5kWh/m 3 ) m 3 /h,6 - -,8 - - Sašķidrinātā gāze (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,,3 -,,3 Pieļaujamais gāzes pieslēguma plūsmas spiediens Dabasgāze H mbar Sašķidrinātā gāze mbar Izplešanās tvertne Priekšspiediens bar 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Kopējais tilpums l Parametri šķērsgriezuma aprēķiniem pēc DIN 4705 Dūmgāzu masas caurplūde pie maks./min. nom. siltuma slodzes Dūmgāzu temperatūra 80/60 C pie maks./min. nom. siltuma slodzes Dūmgāzu temperatūra 40/30 C pie maks./min. nom. siltuma slodzes Tab. 4 ) Standartvērtība sašķidrinātajai gāzei ar stacionāriem rezervuāriem līdz 5000 l tilpumam g/s 6,8/,7 6,6/,6 6,6/,6,0/3,,7/4,9,7/4,9 C 69/58 70/58 70/58 6/55 6/55 6/55 C 49/3 49/3 49/3 5/3 5/3 5/3 Paliekošais celšanas augstums Pa CO pie maks. nominālās siltuma jaudas % 9,4 0,8,4 9,4 0,8,4 CO pie min. nominālās siltuma jaudas % 8,6 0,5,0 8,6 0,5,0 Dūmgāzu parametru grupa pēc G 635/G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x klase Kondensāts maks. kondensāta daudzums (t R = 30 C) l/h,,,,,, ph vērtība, apmēram 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Vispārīgi elektr. spriegums AC... V Frekvence Hz Apkures maks. patērējamā jauda W Apkures sūkņa jaudas patēriņš (ZSBR) W EMV robežvērtību klase - B B B B B B Trokšņu līmenis db(a) Aizsardzības klase IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D maks. turpgaitas temperatūra C apm. 90 apm. 90 apm. 90 apm. 90 apm. 90 apm. 90 maks. pieļauj. darba spiediens (apkurei) bar Pieļaujamā vides temperatūra C Nominālais tilpums (apkure) l 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Svars (bez iepakojuma) kg Izmēri G x A x P mm 440 x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x (008/04)

23 Iekārtas dati 3.5 Tehniskie dati ZWBR ZWBR Vienība Dabasgāze Propāns ) Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 40/30 C kw 35,3 35,3 40, Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 50/30 C kw 35, 35, 40,0 Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 80/60 C kw 34, 34, 38,8 Maksimālā nominālā siltuma slodze (Q max ) apkurei kw 34,8 34,8 39,6 Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 40/30 C kw 0, 3,4 5,3 Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 50/30 C kw 0, 3,4 5,3 Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 80/60 C kw 9,3, 3,9 Minimālā nominālā siltuma slodze (Q min ) apkurei kw 9,5,5 4, Maksimālā nominālā karstā ūdens uzsildīšanas jauda (P nw ) kw 34,8 34,8 39,6 Maksimālā nominālā karstā ūdens uzsildīšanas slodze (Q nw ) kw 34,8 34,8 39,6 Gāzes pieslēguma parametri Dabasgāze H (H is =9,5kWh/m 3 ) m 3 /h 3,7 - - Sašķidrinātā gāze (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,7 3, Pieļaujamais gāzes pieslēguma plūsmas spiediens Dabasgāze H mbar ) Standartvērtība sašķidrinātajai gāzei ar stacionāriem rezervuāriem līdz 5000 l tilpumam Butāns Sašķidrinātā gāze mbar Izplešanās tvertne Priekšspiediens bar 0,75 0,75 0,75 Kopējais tilpums l Karstais ūdens maks. karstā ūdens caurplūde l/min Izplūdes temperatūra C maks. aukstā ūdens pieplūdes temperatūra C maks. pieļaujamais karstā ūdens spiediens bar min. plūsmas spiediens bar 0,3 0,3 0,3 Specifiskā caurplūde pēc EN 65 l/min 5,3 5,3 5,3 Parametri šķērsgriezuma aprēķiniem pēc DIN 4705 Dūmgāzu masas caurplūde pie maks./min. nom. siltuma slodzes g/s 5,7/4,3 5,3/5,5 5,3/5,5 Dūmgāzu temperatūra 80/60 C pie maks./min. nom. siltuma slodzes C 79/60 79/60 79/60 Dūmgāzu temperatūra 40/30 C pie maks./min. nom. siltuma slodzes C 60/3 60/3 60/3 Paliekošais celšanas augstums Pa CO pie maks. nominālās siltuma jaudas % 9,4 0,8,4 CO pie min. nominālās siltuma jaudas % 9,4 0,8,4 Dūmgāzu parametru grupa pēc G 635/G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x klase Kondensāts maks. kondensāta daudzums (t R = 30 C) l/h 3,3 3,3 3,3 ph vērtība, apmēram 4,8 4,8 4,8 Vispārīgi elektr. spriegums AC... V Frekvence Hz Apkures maks. patērējamā jauda W EMV robežvērtību klase - B B B Trokšņu līmenis (apkures režīmā) db(a) Aizsardzības klase IP X4D X4D X4D maks. turpgaitas temperatūra C apm. 90 apm. 90 apm. 90 maks. pieļauj. darba spiediens (apkurei) bar Pieļaujamā vides temperatūra C Nominālais tilpums (apkure) l 3,7 3,7 3,7 Svars (bez iepakojuma) kg Izmēri G x A x P mm 440 x 850 x 350 Tab (008/04) 3

24 Iekārtas dati 3.6 Tehniskie dati ZBR , ZBR ZBR ZBR Dabasgāzpāns Pro- Dabas- Pro- Vienība ) Butāns gāze pāns ) Butāns Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 40/30 C kw 35,3 35,3 40, 40,8 40,8 46,4 Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 50/30 C kw 35, 35, 40,0 40,4 40,4 45,9 Maksimālā nominālā siltuma jauda (P max ) 80/60 C kw 34, 34, 38,8 39, 39, 44,6 Maksimālā nominālā siltuma slodze (Q max ) apkurei kw 34,8 34,8 39,6 40,0 40,0 45,5 Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 40/30 C kw 0, 3,4 5,3 0, 3,4 5,3 Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 50/30 C kw 0, 3,4 5,3 0, 3,3 5,3 Minimālā nominālā siltuma jauda (P min ) 80/60 C kw 9,3, 3,9 9,5, 3,9 Minimālā nominālā siltuma slodze (Q min ) apkurei kw 9,5,5 4, 9,5,5 4, Maksimālā nominālā siltuma jauda (tvertnei) kw 34,8 34,8 39,6 40,0 40,0 45,5 Maksimālā nominālā siltuma slodze (tvertnei) kw 34,8 34,8 39,6 40,0 40,0 45,5 Gāzes pieslēguma parametri Dabasgāze H (H is =9,5kWh/m 3 ) m 3 /h 3, , - - Sašķidrinātā gāze (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,7 3, - 3, 3,5 Pieļaujamais gāzes pieslēguma plūsmas spiediens Dabasgāze H mbar Sašķidrinātā gāze mbar Parametri šķērsgriezuma aprēķiniem pēc DIN 4705 Dūmgāzu masas caurplūde pie maks./min. nom. siltuma slodzes Dūmgāzu temperatūra 80/60 C pie maks./min. nom. siltuma slodzes Dūmgāzu temperatūra 40/30 C pie maks./min. nom. siltuma slodzes Tab. 6 ) Standartvērtība sašķidrinātajai gāzei ar stacionāriem rezervuāriem līdz 5000 l tilpumam g/s 5,7/4,3 5,3/5,5 5,3/5,5 8,/4,3 7,5/5,5 7,5/5,5 C 79/60 79/60 79/60 87/60 87/60 87/60 C 60/3 60/3 60/3 65/3 65/3 65/3 Paliekošais celšanas augstums Pa CO pie maks. nominālās siltuma jaudas % 9,4 0,8,4 9,4 0,8,4 CO pie min. nominālās siltuma jaudas % 9,4 0,8,4 9,4 0,8,4 Dūmgāzu parametru grupa pēc G 635/G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x klase Kondensāts maks. kondensāta daudzums (t R = 30 C) l/h 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 ph vērtība, apmēram 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Vispārīgi elektr. spriegums AC... V Frekvence Hz Apkures maks. patērējamā jauda W EMV robežvērtību klase - B B B B B B Trokšņu līmenis (apkures režīmā) db(a) Aizsardzības klase IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D maks. turpgaitas temperatūra C apm. 90 apm. 90 apm. 90 apm. 90 apm. 90 apm. 90 maks. pieļauj. darba spiediens (apkurei) bar Pieļaujamā vides temperatūra C Nominālais tilpums (apkure) l 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Svars (bez iepakojuma) kg Izmēri G x A x P mm 440 x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x (008/04)

25 Iekārtas dati 3.7 Kondensāta analīze mg/l Amonijs, Niķelis 0,5 Svins 0,0 Dzīvsudrabs 0,000 Kadmijs 0,00 Sulfāti Hroms 0,005 Cinks 0,05 Halogēnogļūdeņraži 0,00 Ogļūdeņraži 0,05 Alva 0,0 Vanādijs 0,00 Varš 0,08 ph vērtība 4,8 Tab (008/04) 5

26 Prasības 4 Prasības Ierīce atbilst sekojošām direktīvām un prasībām: valsts būvnormatīviem atbildīgā gāzes piegādes uzņēmuma noteikumiem EnEG (Likums par enerģijas taupīšanu) EnEV (Noteikumi par energoekonomisku siltumizolāciju un enerģiju taupošām iekārtām ēkās) Direktīvai par apkures sistēmu uzstādīšanas telpām vai federālo pavalstu būvnormatīviem, direktīvām par centrālās apkures sistēmu uzstādīšanas telpām un to iekārtojumu, un telpām, kurās tiek uzglabāts kurināmaisbeuth-verlag GmbH - Burggrafenstraße Berlin Vācijas gāzes un ūdens nozares uzņēmumu savienība DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gasund Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn Darba lapa G 600, TRGI (Tehniskie noteikumi par gāzesvadiem) Darba lapa G 670, (Gāzes sadegšanas iekārtu uzstādīšana telpās ar mehāniskām ventilācijas sistēmām) TRF 996 (Tehniskie noteikumi darbā ar sašķidrināto gāzi)wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn DIN standartus, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berlin DIN 988, TRWI (Tehniskie noteikumi dzeramā ūdens instalācijām) DIN 4708 (Centralizētās ūdens sildīšanas iekārtas) DIN 4807 (Izplešanās tvertnes) DIN EN 88 (Ēku apkures sistēmas) DIN VDE 000, 70. pants (Augstsprieguma iekārtu ar nominālo jaudu līdz 000 V montāža, Telpas ar vannu vai dušu) VDI vadlīnijas, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berlin VDI 035, Izvairīšanās no bojājumiem karstā ūdens uzsildīšanās iekārtās (008/04)

27 Uzstādīšana 5 Uzstādīšana Bīstami: Sprādzienbīstami! B Pirms veikt darbus ar gāzi vadošām daļām, aizvērt gāzes krānu! B Pēc darbu veikšanas ar gāzi vadošām daļām veikt blīvuma pārbaudi! Uzstādīšanu, pieslēgšanu elektroapgādes tīklam, pieslēgšanu gāzes padevei, dūmgāzu kanālam, kā arī iedarbināšanu drīkst veikt sertificēts montāžas uzņēmums ar oficiālu atļauju. 5. Svarīgi norādījumi Katla ūdens ietilpība nepārsniedz 0 litrus un atbilst Noteikumu par tvaika katliem. grupai. Šī iemesla dēļ nav nepieciešama būvparauga apstiprināšana. B Pirms iekārtas uzstādīšanas jāsaņem gāzes piegādes uzņēmuma un dūmvadu tīrītāja atļauja. Vaļējas apkures sistēmas B Vaļējas apkures sistēmas jāpārbūvē par slēgtām sistēmām. Gravitācijas apkures sistēmas B Iekārtu caur hidraulisko atdalītāju ar nogulsnējumu atdalītāju pieslēgt esošajam cauruļvadu tīklam. Grīdas apkure B Pievienojot Junkers gāzes apkures iekārtas grīdas apkures sistēmām, ievērot instrukcijas norādījumus. Pretsala aizsardzības līdzekļi Ir atļauts izmantot sekojošus pretsala aizsardzības līdzekļus: Nosaukums Koncentrācija Varidos FSK - 55 % Glythermin NF 0-6 % Tab. 8 Pretkorozijas aizsardzības līdzekļi Ir atļauts izmantot sekojošus pretkorozijas aizsardzības līdzekļus: Nosaukums Nalco % Sentinel X 00, % Copal % Tab. 9 Koncentrācija Blīvēšanas līdzekļi Blīvēšanas līdzekļu pievienošana apkures ūdenim, pēc mūsu pieredzes, var radīt problēmas (nogulsnējumus katla blokā). Tāpēc mēs iesakām atturēties no to izmantošanas. Sašķidrinātā gāze Lai pasargātu iekārtu no pārāk augsta spiediena (TRF): B Iebūvēt spiediena regulatoru ar drošības vārstu. Cinkoti sildķermeņi un cauruļvadi Lai izvairītos no gāzu veidošanās: B Neizmantot cinkotus sildķermeņus un cauruļvadus. Neitralizācijas sistēma Ja būvuzraudzības iestāde prasa izmantot neitralizācijas sistēmu: B Izmantot neitralizācijas tvertni NB 00. Telpas temperatūras vadīta regulatora izmantošana B Vadošās telpas sildķermeņos nedrīkst iebūvēt termostatiskos vārstus (008/04) 7

28 Uzstādīšana 5. ZBR iekārtas Ārējā izplešanās tvertne Izplešanās tvertnes izmērus noteikt pēc DIN Uzstādīšanas telpas izvēle Prasības uzstādīšanas telpai Ievērot gāzes un ūdens nozares uzņēmumu savienības Tehnisko noteikumu par gāzesvadiem un, sašķidrinātās gāzes iekārtām, Tehnisko noteikumu darbā ar sašķidrināto gāzi jaunākās redakcijas. 3 B Ievērot nacionālās likumdošanas normas. B Ievērot dūmgāzu piederumu montāžas instrukciju prasības attiecībā uz minimālajiem montāžas attālumiem. Degšanai nepieciešamais gaiss Lai izvairītos no korozijas, degšanai nepieciešamajā gaisā nedrīkst būt ķīmiski agresīvu vielu. Att. 9 Uzstādīšanas piemērs - hidrauliskā shēma Montāžas stāvoklis apkures sūkņa (piederums Nr. 46 vai 47) iebūvēšanai Izplešanās tvertne (ārēja) 3 Apkures sūknis (ārējs) Apkures sūknis Iebūvēšanai iekārtā pieejams elektroniskais apkures sūknis (piederums Nr. 46) vai trīspakāpju apkures sūknis (piederums Nr. 47). Ārēju apkures sūkni iespējams iebūvēt atgaitā pirms iekārtas, 9. att. Ja apkures sūknis tiek iebūvēts turpgaitā aiz iekārtas, nepieciešams ievērot vismaz,5 bar augstu darba spiedienu. Mēs iesakām apkures sūkni iebūvēt iekārtā vai atgaitā pirms iekārtas R Par koroziju veicinošiem tiek uzskatīti halogēnogļūdeņraži, kas satur hlora vai fluora savienojumus. Tie var būt sastopami, piemēram, šķīdinātājos, krāsās, līmēs, aerosolu darba gāzēs un sadzīves tīrīšanas līdzekļos. Virsmas temperatūra Maksimālā virsmas temperatūra nepārsniedz 85 C. Atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem par gāzesvadiem TRGI un Tehniskajiem noteikumiem darbā ar sašķidrināto gāzi TRF tāpēc nav nepieciešams veikt nekādus īpašus aizsardzības pasākumus saistībā ar degošiem būvmateriāliem un iebūvējamajām mēbelēm. Ievērot valstī spēkā esošos noteikumus. Sašķidrinātās gāzes iekārtas zem zemes virsmas līmeņa Iekārta atbilst TRF nodaļas prasībām uzstādīšanai zem zemes līmeņa. Mēs iesakām iebūvēt ārēju magnētventili, pieslēdzams pie IUM. Tādējādi sašķidrinātā gāze tiek padota tikai tad, ja ir siltuma pieprasījums (mbar) p Att O V (l/h) V Δ p Cirkulācijas ūdens caurplūde Spiediena zudumi apkures iekārtā (008/04)

29 Uzstādīšana 5.4 Cauruļvadu iepriekšēja sagatavošana B Nostiprināt pie sienas iekārtas dokumentācijas komplektā ietilpstošo montāžas šablonu, ievērojot minimālos attālumus 00 mm no abām pusēm (9. Ipp.). B Atbilstoši montāžas šablonam izurbt caurumus iekārtai un montāžas platei. B Noņemt skaņas izolācijas plāksnes aizsarplēvi un pielīmēt skaņas izolācijas plāksni pie sienas. Skaņas izolācijas plāksnes apakšējā daļa nav nepieciešama... Att. B Iespiest montāžas plates un montāžas sliedes sienas stiprinājumu urbumos gumijas amortizatorus. B Ar komplektā ietilpstošajiem stiprināšanas materiāliem uzmontēt montāžas plati (nav piegādes komplektā) un montāžas sliedi O R 3.. Att. Montāžas šablons B Noņemt montāžas šablonu R (008/04) 9

30 Uzstādīšana = = 30 VORLAUF GAS RÜCKLAUF, ,5 5 R 3 / 4 " R / " R 3 / 4 " 3,5 R / " R 3 / 4 " R / " 68,5 5 R " 3,5 R 3/4" 3 R " ~65 ~ Att O Piemērs: montāžas plate, kombinētās iekārtas Z.BR.. virsapmetuma Apkures turpgaita Karstais ūdens 3 Gāze 4 Aukstais ūdens 5 Apkures atgaita 6 Pieslēguma nipelis R/ gāzei (piegādes komplektā) 50 Att O Piemērs: montāžas plate Nr. 759 ZBR iekārtām Apkures turpgaita Gāze 3 Apkures atgaita 4 Piltuvsifona (nav piegādes komplektā) pieslēgums DN 40 Obligāti sekot, lai iekārtas tuvumā cauruļvadi netiktu piestiprināti ar cauruļu apskavām tādā veidā, ka tiek radīta slodze uz skrūvsavienojumiem. B Montēt apkopes krānus ) un gāzes krānu ) resp. membrānas vārstu ). B Noteikt gāzes pievadcaurules iekšējo diametru saskaņā ar Vācijas gāzes un ūdens nozares uzņēmumu savienības Tehniskajiem noteikumiem par gāzesvadiem (dabasgāze) un Tehniskajiem noteikumiem darbā ar sašķidrināto gāzi (sašķidrinātā gāze). B Sistēmas uzpildīšanai un iztukšošanai zemākajā vietā jāparedz uzpildīšanas un iztukšošanas krāns (nav piegādes komplektā). ) Piederums ) Piederums, Vācijā noteikts ar termisku atslēgšanos (008/04)

31 Uzstādīšana 5.5 Iekārtas montāža Uzmanību: Nogulsnējumi cauruļvadu tīklā var sabojāt iekārtu. B Lai likvidētu nogulsnējumus, izskalot cauruļvadu sistēmu. Iekārtas iekāršana B Uzlikt blīves uz montāžas plates pieslēguma vietām. B Iekārtu no augšas uzkārt uz montāžas sliedes. B Pievilkt cauruļu pieslēgumu uzmavas tipa uzgriežņus. Drošības vārsta lokanās izplūdes caurules montāža B Noņemt iepakojumu, ievērojot norādes uz iepakojuma. B Uz tipa plāksnītes pārbaudīt attiecīgās valsts marķējumu un iekārtas piemērotību gāzes apgādes uzņēmuma piegādātās gāzes veidam ( 0. lpp.). Apvalka noņemšana Apvalks ar divām skrūvēm ir nodrošināts pret patvaļīgu tā noņemšanu (elektrodrošība). B Vienmēr pieskrūvējiet apvalku ar šīm skrūvēm. B Atskrūvēt skrūves. B Pacelt fiksatoru un noņemt apšuvumu, paceļot uz priekšu. Att O R.. Att (008/04) 3

32 Uzstādīšana Piltuvsifons Piederums Nr. 43 No drošības vārsta izplūstošā ūdens un kondensāta drošai novadīšanai ir paredzēts piederums Nr. 43. B Kondensāta novadīšanas caurulei jābūt izgatavotai tikai no korozijizturīga materiāla (ATV-A 5). Šādi materiāli ir: keramikas, cietā polivinilhlorīda, parastā polivinilhlorīda, PE-HD, PP, ABS/ASA caurules, čuguna caurules ar emaljas vai cita veida pārklājumu no iekšpuses, tērauda caurules ar plastmasas pārklājumu iekšpusē, nerūsējošā tērauda un borsilikātstikla caurules. B Novadīšanas cauruli montēt tieši pie DN 40 pieslēguma. Dūmgāzu novadīšanas piederumu pieslēgšana B Dūmgāzu piederumu līdz galam iebīdīt uzmavā. Papildus informāciju par uzstādīšanu var atrast atbilstošā dūmgāzu piederuma montāžas instrukcijā. Uzmanību: B Novadīšanas caurules nedrīkst modificēt vai aizvērt. B Cauruli novietot tikai virzienā uz leju O Att. 8 Dūmgāzu piederuma nostiprināšana B Pārbaudīt dūmgāzu novadīšanas ceļa hermētiskumu ( 0.. nodaļa). DN Pieslēgumu pārbaude Att R Ūdens pieslēgumi B Atvērt apkures turgaitas krānu un atgaitas krānu un uzpildīt apkures sistēmu. B Pārbaudīt savienojumu vietu hermētiskumu (pārbaudes spiediens: maks.,5 bar pie manometra). Gāzes cauruļvads B Noslēgt gāzes krānu, lai pasargātu gāzes armatūru no bojājumiem, ko izraisa pārmērīgs spiediens. B Pārbaudīt savienojumu vietu hermētiskumu (pārbaudes spiediens: maks. 50 mbar). B Veikt spiediena samazināšanu. 5.7 Īpaši gadījumi ZSBR iekārtu darbināšana bez karstā ūdens tvertnes B Noslēgt karstā un aukstā ūdens pieslēgumus pie montāžas plates ar piederumu Nr (008/04)

33 Pieslēgšana elektrotīklam 6 Pieslēgšana elektrotīklam 6. Vispārējie norādījumi Bīstami: augsts spriegums! B Strādājot ar elektriskajām daļām, pieslēgumi jāatslēdz no sprieguma (drošinātājs, automātiskais slēdzis). Visu iekārtas regulēšanas, vadības un drošības sistēmu elektroinstalācija ir samontēta darba gatavībā un pārbaudīta. Ievērot aizsardzības pasākumus kas paredzēti Elektrotehnikas, elektronikas un informāciju tehnoloģiju asociācijas (VDE) Noteikumos 000 un vietējo energoapgādes uzņēmumu īpašajos noteikumos (TAB). Telpās, kurās ierīkota vanna vai duša, iekārtu atļauts pieslēgt tikai caur zemējuma aizsargslēdzi. Barošanas kabelim nedrīkst būt pieslēgti citi patērētāji.. pakāpes drošības zonā kabeli jāliek vertikāli uz augšu. 6. Iekārtu pieslēgšana ar pieslēguma kabeli un tīkla kontaktdakšu B Tīkla kontaktdakšu iespraust kontaktligzdā ar aizsargkontaktu (ārpus. un. pakāpes drošības zonas). Ja kabelis ir nepietiekama garuma, pagarināt kabeli, 6.3. nodaļa. Izmantot sekojošus kabeļu tipus: HO5VV-F 3 x 0,75 mm vai HO5VV-F 3 x,0 mm Ja iekārta atrodas. vai. pakāpes drošības zonā, pagarināt kabeli, 6.3. nodaļa. Izmantot sekojošo kabeļa tipu: NYM-I 3 x,5 mm B Tīkla pieslēgums jāveic caur atdalītājierīci, ievērojot min. 3 mm attālumu starp kontaktiem (piem. drošinātājiem, automātisko slēdzi). 5cm Att R. pakāpes drošības zona, tieši virs vannas. pakāpes drošības zona, 60 cm rādiusā ap vannu/dušu Starpfāzu sprieguma tīkls (IT) B Lai nodrošinātu pietiekamu jonizācijas strāvu, starp N dzīslu un drošinātāja pieslēguma dzīslu jāiebūvē pretestība (pasūt. Nr ). -vai- B Izmantot atdalošo transformatoru (piederums Nr. 969). Drošinātāji Iekārta ir aprīkota ar trim drošinātājiem. Tie atrodas uz galvenās plates ( 6. att., 6. lpp.). Rezerves drošinātāji atrodas atveramā vāka iekšpusē (. att.) (008/04) 33

34 Pieslēgšana elektrotīklam 6.3 Iekārtu pieslēgšana bez pieslēguma kabeļa Heatronic atvēršana Uzmanību: Kabeļa atgriezumi var sabojāt Heatronic. B Kabeļa izolāciju veidot tikai ārpus Heatronic. B Izskrūvēt skrūvi un atliekt Heatronic uz leju R B Caurvadīt kabeli caur nostiepes fiksatoru un atbilstoši pieslēgt. B Nofiksēt kabeli pie nostiepes fiksatora. B Saskaņā ar VDE daļu, iekārta droši jāpieslēdz sadales kārbas spaiļu kopnei un tīkla pieslēgumu jāveic caur atdalītājierīci, ievērojot min. 3 mm attālumu starp kontaktiem (piemēram, drošinātājiem, automātisko slēdzi). B Izlikt kabeli pieslēgumam pie elektrotīkla (30 V maiņstrāva, 50 Hz). Izmantot tikai sekojošus kabeļu tipus: NYM-I 3 x,5 mm vai HO5VV-F 3 x 0,75 mm (izņemot tiešā vannas vai dušas tuvumā, aizsardzības zonas un saskaņā ar VDE 000, 70. daļu) vai HO5VV-F 3 x,0 mm (izņemot tiešā vannas vai dušas tuvumā, aizsardzības zonas un saskaņā ar VDE 000, 70. daļu). Att. 0. B Izņemt skrūves, izcelt kabeli un noņemt atveramo vāku... LR Ls Ns N L.. Att R Att R B Lai nodrošinātu aizsardzību pret ūdens šļakatām (IP), nostiepes fiksatoru vienmēr jānogriež atbilstošis kabeļa diametram R Att (008/04)

35 Pieslēgšana elektrotīklam 6.4 Piederumu pieslēgšana Heatronic atvēršana Uzmanību: Kabeļa atgriezumi var sabojāt Heatronic. B Kabeļa izolāciju veidot tikai ārpus Heatronic. B Lai nodrošinātu aizsardzību pret ūdens šļakatām (IP), nostiepes fiksatoru vienmēr jānogriež atbilstošis kabeļa diametram B Izskrūvēt skrūvi un atliekt Heatronic uz leju.. Att R B Caurvadīt kabeli caur nostiepes fiksatoru un atbilstoši pieslēgt. B Nofiksēt kabeli pie nostiepes fiksatora. Att. 4 B Izņemt skrūves, izcelt kabeli un noņemt atveramo vāku R 6.4. Apkures temperatūras regulatora vai tālvadības pieslēgšana Iekārtu drīkst darbināt tikai ar vienu Junkers regulatoru. Apkures temperatūras regulatorus FW 00 un FW 00 var iebūvēt arī tieši Heatronic 3 priekšpusē. Par montāžu un pieslēgšanu elektrotīklam skatīt atbilstošo montāžas instrukciju. 30 V kontakttipa regulatora pieslēgšana Regulatoram jābūt piemērotam tīkla spriegumam (no apkures iekārtas) un tam nedrīkst būt atsevišķa zemējuma. B Nogriezt nostiepes fiksatoru atbilstoši kabeļa diametram. B Caurvadīt kabeli caur nostiepes fiksatoru un pieslēgt regulatoru pie ST0 sekojoši: L pie L S S pie L R B Nofiksēt kabeli pie nostiepes fiksatora R Att. 5 LR LS ST O Att. 7 Pieslēgšana (30 V AC, izņemt pārvienojumu starp L S un L R ) (008/04) 35

36 Pieslēgšana elektrotīklam Telpas temperatūras vadītau regulatora TR 00 pieslēgšana B Izmantot vadus ar sekojošiem šķērsgriezumiem: B Iespraust spraudni vadības platē. Vada garums Šķērsgriezums 0 m 0,75 -,5 mm 30 m,0 -,5 mm > 30 m,5 mm Tab. 0 B Nogriezt nostiepes fiksatoru atbilstoši kabeļa diametram. B Caurvadīt pieslēguma kabeli caur nostiepes fiksatoru un pieslēgt pie ST9 spailēm, un 4. B Nofiksēt kabeli pie nostiepes fiksatora R Att. 9 Tvertnes temperatūras sensora (NTC) pieslēgšana 4 ST9 Netieši apsildāmā karstā ūdens tvertne ar tvertnes termostatu B Nogriezt nostiepes fiksatoru atbilstoši kabeļa diametram. B Caurvadīt kabeli caur nostiepes fiksatoru un pieslēgt tvertnes termostatu pie ST8 sekojoši: L pie S pie 3 B Nofiksēt kabeli pie nostiepes fiksatora O Att. 8 4 V regulatora pieslēgšana 6.4. Tvertnes pieslēgšana Netieši apsildāma karstā ūdens tvertne ar tvertnes temperatūras sensoru (NTC) Junkers karstā ūdens tvertni ar tvertnes temperatūras sensoru pieslēdz nepastarpināti iekārtas vadības platei. Kabelis ar spraudni ietilpst karstā ūdens tvertnes piegādes komplektā. B Izlauzt plastmasas mēlīti. B Ievietot tvertnes temperatūras sensora kabeli. Att ST8 Tvertnes termostata pieslēgšana O (008/04)

37 Pieslēgšana elektrotīklam Grīdas apkures turpgaitas temperatūras ierobežotāja TB pieslēgšana Apkures sistēmām tikai ar grīdas apkuri un tiešu hidraulisku pieslēgumu iekārtai ZBR iekārtas: Trīspakāpju apkures sūkņa (piederums Nr. 47) pieslēgšana Trīspakāpju apkures sūknis tiek pieslēgts nepastarpināti pie iekārtas vadības plates. B LS NS LZ NZ PR PO NP LP B 4 A F TB C ϑ R LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F Att. 3 Nostrādājot temperatūras ierobežotājam, tiek pārtraukta gan apkure, gan karstā ūdens sagatavošana. Att R ZBR iekārtas: Elektroniskā apkures sūkņa (piederums Nr. 46) pieslēgšana Elektroniskais apkures sūknis tiek pieslēgts nepastarpināti pie iekārtas vadības plates. Kabelis ar spraudni ietilpst piederuma komplektācijā. LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F Att R (008/04) 37

38 Pieslēgšana elektrotīklam 6.5 Ārējo piederumu pieslēgšana 6.5. Cirkulācijas sūkņa pieslēgšana ZBR iekārtas: Ārēja apkures sūkņa (primārais loks) pieslēgšana B LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F LS NS LZ NZ PR PO NP LP B 4 A F R R Att. 34 B Ar servisfunkciju 5.E pieslēgumu NP - LP ieregulēt uz (cirkulācijas sūknis), 5. lpp. Cirkulācijas sūkni vada Junkers apkures regulators. Att. 36 Pieslēguma LZ - NZ slēgums ir kā iebūvētam apkures sūknim. Iespējami visi sūkņa slēgumu veidi, 50. lpp Ārēja apkures sūkņa pieslēgšana patērētāja lokā bez maisītāja (sekundārais loks) 6.5. Ārēja turpgaitas temperatūras sensora (piem. hidrauliskajam atdalītājam) pieslēgšana LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F Att R B Ar servisfunkciju 5.E ieregulēt pieslēgumu NP - LP uz (ārējs apkures sūknis patērētāja lokā bez maisītāja), 5. lpp R Ja apkures sūknis pieslēgts pie NP - LP, apkures režīmā tas pastāvīgi darbojas. Sūkņa slēgumu veidi nav iespējami. Att. 35 Servisfunkcija 7.d "Ārēja turpgaitas temperatūras sensora pieslēgums" automātiski tiek ieregulēta uz, 53. lpp (008/04)

39 Pieslēgšana elektrotīklam ZBR iekārtas: Ārēja karstā ūdens tvertnes uzsildīšanas sūkņa vai trīsvirzienu vārsta (ar atvilkšanas atsperi) karstā ūdens tvertnes uzsildīšanai (30 V maiņstrāva, maks. 00 W) pieslēgšana LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F Att R B Trīsvirzienu vārstu montēt tā, lai laikā, kad nenotiek caurplūde, karstā ūdens tvertnes loks būtu atvērts. B Izvēlēties sūkņa režīmu atbilstoši servisfunkcijai.f, 50. lpp (008/04) 39

40 Iedarbināšana 7 Iedarbināšana eco reset O Att. 39 Dūmvada tīrītāja taustiņš Servistaustiņš 3 Degļa darbības kontrollampiņa 4 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 5 Taustiņu bloķēšana 6 ECO taustiņš 7 Taustiņš reset 8 Displejs 9 Automātiskais atgaisotājs 0 Manometrs Karstā ūdens temperatūras regulators Turpgaitas temperatūras regulators 3 Apkures turpgaitas krāns 4 Karstā ūdens (ZWBR), Tvertnes turpgaita (ZSBR) 5 Gāzes krāns (aizvērts) 6 Aukstā ūdens krāns (ZWBR), Tvertnes atgaita (ZSBR) 7 Apkures atgaitas krāns 8 Sifons (piederumi) 9 Drošības vārsta lokanā izplūdes caurule 0 Kondensāta caurule (008/04)

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZBR 42-3 A... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZBR 42-3 A... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 70 63 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CERAPURSMART

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CERAPURSMART Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CERAPURSMART 6 720 613 085-00.1O ZWB 28-3 C... 6 720 616 585 EL (2008/03) OSW Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a.

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. 1 (5) 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a,. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir veidots kā kombinēts vairāku konteineru

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija).

TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija). TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija). 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a, Rīgā. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir,

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

BŪVDARBU APJOMI 1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI

BŪVDARBU APJOMI 1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI BŪVDARBU APJOMI Būve: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Objekta adrese: Pīlādžu iela 5, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για τον ειδικό Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR 6 720 645 304-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 24-1 AR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων...........

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου CERACLASSEXCELLENCE

Επίτοιχος λέβητας αερίου CERACLASSEXCELLENCE Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό Επίτοιχος λέβητας αερίου CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... 70 3 78 GR (007/05) OSW Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no Cenrādis 2017 Jumta logi un aksesuāri Cenrādis derīgs no 01.05.2017. Priekšvārds Saturs Cienījamie Roto partneri, Ievads German made... Ilgtspējīga attīstība... 5 iemesli, kāpēc izvēlēties Roto... 4 6

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 645 850 (2010/10) GR

Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 645 850 (2010/10) GR 6 70 63 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 640 779 (2009/09) GR

Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 640 779 (2009/09) GR 6 720 63 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

ZWC 24/28-3 MFA... ZWC 35-3 MFA M... ZSC 35-3 MFA M...

ZWC 24/28-3 MFA... ZWC 35-3 MFA M... ZSC 35-3 MFA M... 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA M... ZSC 35-3 MFA M... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR GR GR Πίνακας περιεχομένων 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U054-24 Logamax U054-24K Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Condens 2000 W ZWB 24-1 RE. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό O

Condens 2000 W ZWB 24-1 RE. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό O 6 70 644 06-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 4-1 RE Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...........

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα