ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από , , , , , , , , , , , , , και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Ενότητας VI. του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και τις διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων όπως εγκρίθηκαν κατά την υπ αριθμ. 556/ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Την απόφαση 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet». 3. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιωμάτων και λοιπών χρεώσεων της ΕΤ.ΕΚ. για την διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, των χρεώσεων στην αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και των χρεώσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Χnet. 4. Ότι ως ΕΤ.ΕΚ. νοείται για τις ανάγκες της παρούσας η ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, ως Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και ως φορέας που διενεργεί την εκκαθάριση των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Χnet. 1 Αποφασίζει τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Α 2 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 3 1. Δικαιώματα ετήσιας συνδρομής μελών της ΕΤ.ΕΚ. 1

2 1.1. Ανά τύπο μέλους ορίζονται τα παρακάτω ποσά ετήσιας συνδρομής. Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη 0 Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη 0 Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται με την ενεργοποίηση του Μέλους με τη σχετική ιδιότητα στην ΕΤ.ΕΚ. ως εξής: I. Για το τρέχον τρίμηνο υπολογίζεται και τιμολογείται το αναλογούν ποσό του τριμήνου σε σχέση με την ημερομηνία ενεργοποίησης II. Στην αρχή του κάθε επόμενου τριμήνου τιμολογείται το αναλογούν ποσό, δηλαδή το ¼ της ετήσιας συνδρομής. 2. Δικαιώματα επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών 2.1. Επί χρηματιστηριακής μεταβιβάσεως μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΧΠ μόχλευσης, ΕΛ.ΠΙΣ, δικαιωμάτων προτίμησης επί των ανωτέρω και επί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών της Αγοράς Αξιών του ΧΑ, τα δικαιώματα της ΕΤ.ΕΚ. καθορίζονται σε ποσοστό 0,02% επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή πωλητή) Επί χρηματιστηριακής μεταβίβασης ομολόγων, ομολογιών ή επενδυτικών ΣΧΠ της Αγοράς Αξιών του ΧΑ, τα ποσοστά αυτά ορίζονται για την ΕΤ.ΕΚ. σε 0,005% επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή πωλητή) Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα διαπραγμάτευσης (Τ). Ειδικότερα για συναλλαγές επί ομολόγων και ομολογιών πραγματοποιείται την δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2) μετά την ημέρα διαπραγμάτευσης Τ. Εναλλακτικά, και εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ, η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Οι ανωτέρω υπό 2.1. και 2.2. χρεώσεις αφορούν κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Δικαιώματα για μεταθέσεις διακανονισμού 3.1. Τα Εκκαθαριστικά μέλη καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ, ποσό ενός ευρώ (1 ) ανά επιμέρους κίνηση, που διενεργούν στο Σύστημα Εκκαθάρισης και αφορούν σε κινήσεις μετάθεσης υποχρέωσης διακανονισμού σε άλλο Χειριστή. Δεν χρεώνονται μεταθέσεις προς Χειριστή που ταυτίζεται με το Μέλος Αγοράς Αξιών ΧΑ που εκτέλεσε την συναλλαγή. Επίσης δεν υπολογίζονται μεταθέσεις που ακυρώνονται Ειδικώς για το έτος 2010, τα Εκκαθαριστικά μέλη καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ. ανά επιμέρους κίνηση, που διενεργούν στο Σύστημα Εκκαθάρισης και αφορούν σε κινήσεις μετάθεσης υποχρέωσης διακανονισμού σε άλλο Χειριστή, ποσό σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 ) ανά επιμέρους κίνηση μέχρι και ποσό εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70 ) από μέχρι

3 3.3. Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις μετάθεσης διακανονισμού αλλοδαπών κινητών αξιών 8.Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις μετάθεσης διακανονισμού κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Δικαιώματα για ενέργειες διάρθρωσης (διασπάσεις, συμπτύξεις) 4.1. Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ, ποσό ενός ευρώ (1 ) για κάθε νέα εισαγωγή συναλλαγής προς διενέργεια διασπάσεων ή συμπτύξεων κατά την διαδικασία της διάρθρωσης συναλλαγών. Δεν χρεώνονται οι παραπάνω κινήσεις όταν διενεργούνται μέχρι τις 16:00 της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία συναλλαγής (Τ+1) Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις διάσπασης/σύμπτυξης κατά τη διαδικασία διάρθρωσης συναλλαγών σε αλλοδαπές κινητές αξίες Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις διάσπασης, σύμπτυξης κατά την διαδικασία διάρθρωσης συναλλαγών κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Δικαιώματα εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή Οι Χειριστές Σ.Α.Τ. καταβάλουν στην ΕΤ.ΕΚ., ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) ανά εντολή γνωστοποίησης Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών που αφορά συναλλαγές σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ. Εξαιρούνται οι εντολές που αφορούν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Διαμεσολαβητή (ΛΕΔ) Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Ειδικά για εντολές γνωστοποίησης Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών που αφορούν συναλλαγές επί αλλοδαπών κινητών αξιών που δεν διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ και πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ ισχύουν, συγκεντρωτικά για τις ανωτέρω εντολές, τα ποσά χρεώσεων όπως προσδιορίζεται ανά Αγορά στον «Πίνακα Α» που προσαρτάται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «Πίνακας Α», τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις 3

4 διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Δικαιώματα Ειδικών Οδηγιών Διακανονισμού Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλλουν, ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) ανά επιμέρους κίνηση, για όλες τις Ειδικές Οδηγίες Διακανονισμού που καταχωρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ καταβάλλουν ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) η κάθε πλευρά για κάθε κίνηση αυτόματης μεταφοράς υπολοίπων του ΛΕΔ στην συνδεδεμένη Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. 5) στην παράγραφο του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλουν ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) ανά επιμέρους κίνηση, για όλες τις κινήσεις που γίνονται κατά αναλογία των άρθρων 6.1 και 6.2 στις περιπτώσεις συναλλαγών κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλουν ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) ανά επιμέρους κίνηση, για όλες τις κινήσεις που γίνονται κατά αναλογία των άρθρων 6.1 και 6.2 στις περιπτώσεις συναλλαγών επί αλλοδαπών κινητών αξιών που δεν διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ και πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Χρήση Λογαριασμών - Εξαιρέσεις 7.1. Η καταβολή των παραπάνω χρεώσεων, εκτός της παραγράφου 1 που αφορά στην ετήσια συνδρομή, γίνεται μέσω των αντίστοιχων Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ., στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της Από τις προβλεπόμενες στα παραπάνω άρθρα 1, 2, 3, 4 χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ/Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΤ.ΕΚ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ/Χειριστή Σ.Α.Τ και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 8. Εκπτώσεις για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές θα λαμβάνουν εκπτώσεις ανά αξία (ISIN) για τα δικαιώματα εκκαθάρισης συναλλαγών της παραγράφου 2 του παρόντος Μέρους επί όλων των μετοχών της Κατηγορίαs Κύριαs Αγοράς (πλην αυτών που ανήκουν στο δείκτη 4

5 FTSE/ATHEX- Large Cap) μετά την τελική τους αξιολόγηση που θα διενεργείται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στην απόφαση 2 του ΔΣ του Χ.Α., όπως ισχύει, και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 23, 24 : Αξιολόγηση Επιστροφή ΑΑΑ 100% Υπόλοιπες 75% Από 1/1/2011 και προκειμένου να υπολογιστούν οι εκπτώσεις θα ισχύει ο ακόλουθος πίνακας: Αξιολόγηση Επιστροφή ΑΑΑ1 100% ΑΑΑ2 75% Η χρέωση της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται από 01/07/ Δικαιώματα αυθημερόν διακανονισμού (same day settlement) 25 Σε περίπτωση αυθημερόν διακανονισμού τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ καταβάλουν ποσό πενήντα ευρώ (50 ) έκαστο. ΜΕΡΟΣ Β ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤ.ΕΚ. 1. Δικαιώματα εγγραφής προς την ΕΤ.ΕΚ Ετήσια Συνδρομή προς την ΕΤ.ΕΚ. Μη Εκκαθαριστικό Μέλος Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος Η ετήσια συνδρομή των Μελών της Αγοράς Παραγώγων και των Μελών της ΕΤ.ΕΚ. συνδέεται με τις παρακάτω άδειες χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αντίστοιχα: i) Για τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων που δεν είναι Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για τέσσερις (4) σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης. Κάθε σταθμός εργασίας διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει μία εφαρμογή για συναλλαγές και μία εφαρμογή για παρακολούθηση θέσεων. Οι εφαρμογές αυτές δύναται να είναι για συναλλαγές: DTW ή εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API και για παρακολούθηση θέσεων: DCW ή εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. ii) Για τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων που είναι Άμεσα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας που περιλαμβάνουν: (α) Τέσσερις (4) εφαρμογές για συναλλαγές είτε DTW είτε εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. 5

6 (β) Έξι (6) εφαρμογές εκκαθάρισης. Εκ των εφαρμογών εκκαθάρισης μία είναι υποχρεωτικά DCW, ενώ οι υπόλοιπες πέντε είτε DCW είτε εφαρμογή διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. Εάν το Άμεσο Μέλος εκκαθαρίζει συναλλαγές υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής, δύο εκ των ως άνω εφαρμογών είναι υποχρεωτικά DCW. iii) Για τα Γενικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) εφαρμογές εκκαθάρισης, εκ των οποίων δύο είναι υποχρεωτικά DCW και δύο είτε DCW είτε εφαρμογή διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. Εάν το Γενικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. είναι Μέλος της Αγοράς Παραγώγων, η ετήσια συνδρομή συνδέεται, επιπλέον, με την άδεια χρήσης προγραμμάτων που αφορά τις εφαρμογές συναλλαγών της ως άνω περίπτωσης (i). Εάν το Γενικό Μέλος εκκαθαρίζει συναλλαγές που διενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής, τρεις εκ των ως άνω εφαρμογών είναι υποχρεωτικά DCW. 4. Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογών διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο Χ.Α. και την ΕΤ.ΕΚ., πέραν της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, ετήσιας συνδρομής, τις εξής συνδρομές: 300 Ευρώ ως κόστος εγκατάστασης για την υπηρεσία διασύνδεσης API και 175 Ευρώ ως μηνιαία συνδρομή για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Η μηνιαία προμήθεια προπληρώνεται στην αρχή κάθε έτους σε αναλογία πενήντα τοις εκατό (50%) προς Χ.Α. και πενήντα τοις εκατό (50%) προς ΕΤ.ΕΚ. αντίστοιχα. Η χρέωση δεν επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών (δοκιμαστική περίοδος) από την αγορά της υπηρεσίας Για κάθε πρόσθετη άδεια χρήσης είτε εφαρμογής DTW, είτε εφαρμογής διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API για σταθμό εργασίας διαπραγμάτευσης, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως Ευρώ στο Χ.Α. και 850 Ευρώ στην ΕΤ.ΕΚ Για κάθε πρόσθετη άδεια χρήσης προγραμμάτων είτε εφαρμογής DCW, είτε εφαρμογής διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API για σταθμό εργασίας εκκαθάρισης, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως Ευρώ στο Χ.Α και Ευρώ στην ΕΤ.ΕΚ. 7. Τα Μέλη που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή σε Δικαιώματα Προαίρεσης σε δείκτη (index options) δικαιούνται 2 επιπλέον άδειες χρήσης για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης δωρεάν. Για κάθε επιπλέον του πρώτου δείκτη ανάληψη ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή σε Δικαιώματα Προαίρεσης σε δείκτη (index options), τα Μέλη που έχουν αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα δικαιούνται 1 επιπλέον άδεια χρήσης για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης δωρεάν. 8. Όροι ως προς την καταβολή των δικαιωμάτων και συνδρομών: i) Τα δικαιώματα εγγραφής καταβάλλονται άμεσα με την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας Μέλους της Αγοράς Παραγώγων ή και της ΕΤ.ΕΚ. ii) Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται άμεσα με την ενεργοποίηση του Μέλους με τη σχετική ιδιότητα στην Αγορά Παραγώγων ή και στην ΕΤ.ΕΚ. και στη συνέχεια στην αρχή κάθε έτους. iii) Η καταβολή από το Μέλος των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής πρέπει να πιστοποιείται με απόδειξη του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο διενεργείται η κατάθεση από το Μέλος. 6

7 9. Χρήση κόμβων Σύνδεση με Δ.Χ.Σ.: i) Μέλος δύναται να αποκτήσει περισσότερους του ενός κόμβους (σύνδεση με Δ.Χ.Σ.) για την κάλυψη τόσο των τακτικών του αναγκών, όπως ενδεικτικά προς το σκοπό καλύτερης χρήσης των εφαρμογών του (load balancing), όσο και για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, όπως ενδεικτικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων δυσλειτουργίας των συστημάτων του (Disaster Recovery site). Το Μέλος οφείλει κατά τη σχετική αίτησή του να δηλώνει εάν πρόκειται για χρήση κόμβου προς κάλυψη τακτικής ή έκτακτης ανάγκης. ii) Για τη χρήση κόμβου προς κάλυψη τακτικών αναγκών το Μέλος χρεώνεται ανά κόμβο με την ετήσια συνδρομή που αντιστοιχεί στην κτηθείσα ιδιότητά του όπως η συνδρομή αυτή ορίζεται στον παραπάνω υπό παρ. 2 Πίνακα (Ετήσια Συνδρομή προς την ΕΤ.ΕΚ.). Επίσης, ανά κόμβο χρεώνεται το Μέλος με το κόστος της υπηρεσίας API όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4, εφόσον το Μέλος επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής για το σχετικό κόμβο. iii) Στην περίπτωση λειτουργίας κόμβου για χρήση εκτάκτων αναγκών (Disaster Recovery site) το Μέλος χρεώνεται με το ποσό των 100 EUR ανά αλλαγή (από Disaster σε Παραγωγή και αντίστροφα) ως κόστος αλλαγής ρυθμίσεων κόμβου. Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. Γενικά 1.1 Οι προμήθειες της Αγοράς Παραγώγων αποτελούν προμήθειες υπέρ Χ.Α. και ΕΤ.ΕΚ. σε αναλογία τριάντα τοις εκατό (30%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. 1.2 Οι προμήθειες καθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» 29, όπως εκάστοτε ισχύει, που προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 1»,τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. ή της ΕΤ.ΕΚ. 1.3 Οι υποχρεώσεις καταβολής των προμηθειών καθίστανται απαιτητές, αναλόγως του είδους της προμήθειας, κατά τους χρόνους που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 1.4 Η καταβολή των προμηθειών γίνεται: α. από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. β. μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της Η ΕΤ.ΕΚ. μεριμνά για την είσπραξη των καταβαλλόμενων ως άνω ποσών προμηθειών ως και την απόδοση αυτών στο Χ.Α. βάσει της αναλογίας της παραγράφου Είδη προμηθειών Οι προμήθειες διακρίνονται σε: α. Προμήθειες συναλλαγών β. Προμήθειες ακυρώσεων-διορθώσεων συναλλαγών γ. Προμήθειες για μεταφορά θέσεων 7

8 δ. Προμήθειες για τις Συμβάσεις Πώλησης Μετοχών με Σύμφωνο Επαναγοράς (Stock Repos) και Αγοράς Μετοχών με Σύμφωνο Επαναπώλησης (Stock Reverse Repos) ε. Προμήθειες για τις Συμβάσεις Επαναγοράς (STRAs) στ. Προμήθεια για μεταβολές στα στοιχεία των κωδικών-λογαριασμών παραγώγων στο Σύστημα ζ. Προμήθεια για χρήση της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. Οι προμήθειες συναλλαγών διακρίνονται σε: α. προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών β. προμήθειες λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) και άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (exercise-assign) 2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών γίνεται από το Σύστημα σε καθημερινή βάση ανά συναλλαγή. 3. Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης και άσκησης γίνεται από το Σύστημα κατά το χρόνο λήξης ή άσκησης ανά ανοιχτή θέση. 4. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών διακρίνονται σε: α. προμήθειες συναλλαγών πελατείας β. προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης Οι προμήθειες συναλλαγών, εκτός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, καταβάλλονται αναλόγως του είδους τους ως ακολούθως: α. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών καταβάλλονται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κατάρτισής τους με βάση τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού της σχετικής ημέρας. β. Οι προμήθειες λήξης και άσκησης ΣΜΕ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης καταβάλλονται κατά την ημέρα διακανονισμού των απορρεουσών από τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αυτή ορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων. 6. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, όπως προκύπτουν ως προς κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλονται την πρώτη (1 η ) εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς. 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ Προμήθειες συναλλαγών πελατείας 1. Οι προμήθειες συναλλαγών πελατείας είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό πελατών των Μελών της Αγοράς Παραγώγων ή και για ίδιο λογαριασμό. 2. Το ύψος των προμηθειών συναλλαγών πελατείας καθορίζεται σύμφωνα με τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί μετοχών, το ύψος των παραπάνω προμηθειών υπόκειται σε διαδικασία τριμηνιαίου επανυπολογισμού σύμφωνα με την υποπαράγραφο

9 3. Η σχετική χρέωση σε κάθε περίπτωση γίνεται ανά συμβόλαιο. 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται και οι προμήθειες υπέρ Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών, αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων Διαδικασία Τριμηνιαίου Επανυπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών 1. Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών το ύψος των προμηθειών του «ΠΙΝΑΚΑ 1» επανυπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: α. Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου) το Χ.Α. υπολογίζει και ανακοινώνει τη Μέση Τιμή Κλεισίματος κάθε υποκείμενης μετοχής κατά το διάστημα του προηγούμενου τριμήνου. β. Με βάση τη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής, το Χ.Α. επανυπολογίζει το ύψος της προμήθειας κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για τα ΣΜΕ επί της μετοχής για το τρέχον τρίμηνο. Συγκεκριμένα ως προμήθεια κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για τα ΣΜΕ επί της υποκείμενης μετοχής ορίζεται για το τρίμηνο αναφοράς το ποσό που αντιστοιχεί, με βάση τα διαστήματα τιμών, στη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής σύμφωνα με τον Πίνακα της υποπαραγράφου Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών πελατείας κλιμακώνονται ως εξής: Πίνακας προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών βάσει της διαδικασίας τριμηνιαίου υπολογισμού 34 Χαμηλή Τιμή Υψηλή Τιμή Προμήθεια (σε ) (σε ) (σε ) 0,01 0,49 0,05 0,50 0,99 0,10 1,00 1,99 0,15 2,00 4,99 0,20 5,00 9,99 0,30 10,00 19,99 0,75 20,00 1, Έκπτωση στις προμήθειες συναλλαγών πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών 35 Ανάλογα με τον όγκο συναλλαγών ανά κωδικό επενδυτή και ανά υποκείμενη αξία, υπολογίζεται και εφαρμόζεται ποσοστό έκπτωσης επί των προμηθειών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Αριθμός Συμβολαίων Έκπτωση % % % % 9

10 % % % Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ποσοστά έκπτωσης εφαρμόζονται επί του συνολικού αριθμού συμβολαίων στον οποίο αντιστοιχούν και όχι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός της προμήθειας προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού συμβολαίων επί την προμήθεια που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν σύμφωνα με τον πίνακα προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών, πολλαπλασιασμένο με το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα Προμήθειες συναλλαγών πελατείας στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap 36 Ο υπολογισμός των προμηθειών για τα ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, σε επίπεδο τελικού πελάτη και ανάλογα με τον αριθμό των συμβολαίων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Αριθμός Συμβολαίων/ημέρα Προμήθεια ( ) , , , , , , ,08 Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προμήθειες εφαρμόζονται επί του συνολικού αριθμού συμβολαίων στον οποίο αντιστοιχούν και όχι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων προμηθειών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού συμβολαίων επί την προμήθεια που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα. 1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) Οι προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί από Ειδικούς Διαπραγματευτές (Παραγώγων) σε εκτέλεση των υποχρεώσεών τους ειδικής διαπραγμάτευσης επί εισηγμένων παραγώγων (εφεξής «συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης»). 2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο

11 3. Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης ή άσκησης ως προς τις συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται ανά συμβόλαιο ανά θέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται επίσης και οι προμήθειες υπέρ Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων Διαδικασία υπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης 40 Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης διενεργείται για κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των καταρτισθεισών από αυτόν για το σχετικό μήνα συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία υπολογισμού έχει ως εξής: Βήμα (1): Αρχική Χρέωση Υπολογίζεται η αρχική χρέωση επί των συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης του σχετικού μήνα. Ως αρχική χρέωση νοείται το χρηματικό ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού συμβολαίων επί εισηγμένων παραγώγων, τα οποία απέκτησε ο Ειδικός Διαπραγματευτής συνεπεία των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης κατά το σχετικό μήνα, επί τη σταθερή χρέωση ανά συμβόλαιο, όπως αυτή ορίζεται με βάση τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Η χρέωση αυτή αποτελεί το άθροισμα των ημερήσιων χρεώσεων, όπως προκύπτουν για τον Ειδικό Διαπραγματευτή βάσει των καταρτισθεισών από αυτόν κατά το σχετικό μήνα συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. Ειδικά για τις συναλλαγές Ειδικής Διαπραγμάτευσης στα ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό συμβολαίων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό Διαπραγματευτή σε ημερήσια βάση: Αριθμός Συμβολαίων/ημέρα Προμήθεια ( ) , , , , ,05 Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προμήθειες εφαρμόζονται επί του συνολικού αριθμού συμβολαίων στον οποίο αντιστοιχούν και όχι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων προμηθειών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού συμβολαίων επί την προμήθεια που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα. 41 Βήμα (2): Εκπτώσεις βάσει μηνιαίου όγκου συμβολαίων 1. Στο χρηματικό ποσό που υπολογίζεται με βάση το Βήμα 1 εφαρμόζεται έκπτωση βάσει του συνολικού μηνιαίου όγκου συμβολαίων επί εισηγμένων παράγωγων, τα οποία απέκτησε ο Ειδικός Διαπραγματευτής συνεπεία των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης κατά το σχετικό μήνα. 11

12 2. Τα ποσοστά εκπτώσεων επί της αρχικής χρέωσης διαμορφώνονται κλιμακωτά ανά εισηγμένο παράγωγο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας κλιμακωτών εκπτώσεων ανά επίπεδο συνολικού μηνιαίου όγκου 42 Όγκος σε Δικαιώματα στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap Ποσοστό Έκπτωσης για τον αντίστοιχο όγκο Όγκος σε ΣΜΕ επί Μετοχών Ποσοστό Έκπτωσης για τον αντίστοιχο όγκο Όγκος σε Δικαιώματα επί Μετοχών Ποσοστό Έκπτωσης για τον αντίστοιχο όγκο Δικαιώματα στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap > % 50% 75% 100% ΣΜΕ επί Μετοχών > % 50% 75% 100% Δικαιώματα επί Μετοχών > % 50% 75% 100% Τα ποσοστά εκπτώσεων για το προϊόν ΣΜΕ επί μετοχών θα ισχύουν μόνο όταν παύσει να είναι μηδενική η αρχική χρέωση. Βήμα (3): Εκπτώσεις λόγω της ταυτόχρονης Ειδικής Διαπραγμάτευσης σε ΣΜΕ και ΔΠ στην ίδια υποκείμενη αξία Οι εκπτώσεις αυτές εφαρμόζονται επί συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης του Ειδικού Διαπραγματευτή όταν οι σχετικές συναλλαγές αφορούν σε ΣΜΕ και Δικαιώματα Προαίρεσης επί της ίδιας υποκείμενης αξίας. 2. Τα ποσοστά έκπτωσης ανά υποκείμενη αξία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ πρόσθετων εκπτώσεων για Ειδικούς Διαπραγματευτές σε ΣΜΕ και σε Δικαιώματα Προαίρεσης στην ίδια υποκείμενη αξία 44 Υποκείμενη ΣΜΕ Δικαίωμα Προαίρεσης Και τα δύο FTSE-ATHEX-Large Cap 0% 0% 5% ΕΤΕ 0% 0% 5% ΑΛΦΑ 0% 0% 5% ΟΠΑΠ 0% 0% 5% ΔΕΗ 0% 0% 5% ΟΤΕ 0% 0% 5% ΠΕΙΡ 0% 0% 5% 3. Τα παραπάνω ποσοστά αθροίζονται με βάση το συνολικό αριθμό των ως άνω υποκείμενων αξιών για τις οποίες ο Ειδικός Διαπραγματευτής έχει αναλάβει ταυτόχρονα υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης σε ΣΜΕ και σε Δικαιώματα Προαίρεσης και το αποτέλεσμα που προκύπτει αφορά το συνολικό ποσοστό έκπτωσης. 12

13 4. Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης που δύναται να λάβει το Μέλος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%). 5. Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται ανά ημερολογιακό μήνα στο χρηματικό ποσό που υπολογίζεται με βάση το Βήμα 2, για κάθε ένα ξεχωριστά από τα παράγωγα ΣΜΕ και Δικαιώματα Προαίρεσης ίδιας υποκείμενης αξίας και για τα οποία το Μέλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης. Βήμα (4): Χρέωση Εντολών 1. Οι χρεώσεις εντολών αφορούν σε εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης. Ο υπολογισμός των χρεώσεων εντολών διενεργείται για κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης που εισήχθησαν στο σύστημα από αυτόν κατά το σχετικό μήνα. 2. Η χρέωση αυτή αποτελεί το άθροισμα των ημερήσιων χρεώσεων, όπως προκύπτουν για τον Ειδικό Διαπραγματευτή βάσει των εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης που εισήχθησαν ως άνω από αυτόν κατά το σχετικό μήνα. 3. Οι ημερήσιες χρεώσεις εντολών διαμορφώνονται κλιμακωτά ανά εισηγμένο παράγωγο αναλόγως του συνολικού ημερήσιου αριθμού εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας χρέωσης εντολών 45 ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap 46 Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ( ) ανά εντολή 0 0,02 0,05 Δικαιώματα στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ( ) ανά εντολή 0 0,02 0,05 ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικού Δείκτη Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ανά εντολή ΣΜΕ επί Μετοχών Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ανά εντολή 0 0,02 0,05 Δικαιώματα επί Μετοχών 47 Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ανά εντολή 0 0,02 0,05 4. Το χρηματικό ποσό που προκύπτει βάσει του ως άνω υπολογισμού προστίθεται στο χρηματικό ποσό, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό που διενεργείται βάσει του Βήματος 3. Βήμα 5 : Χρέωση συναγερμών 1. Ο υπολογισμός των χρεώσεων συναγερμών, όπως αυτοί ενεργοποιούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων, διενεργείται για κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των συναγερμών που ενεργοποιήθηκαν για αυτόν κατά το σχετικό μήνα. Οι χρεώσεις συναγερμών εφαρμόζονται ανά εισηγμένο παράγωγο ανάλογα με το συνολικό μηνιαίο αριθμό συναγερμών ειδικής 13

14 διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων συναγερμών ανά εισηγμένο παράγωγο προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού μηνιαίου αριθμού συναγερμών επί την τιμή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρακάτω πίνακα: ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap 49 Από Έως Πίνακας χρέωσης συναγερμών 48 Δικαιώματα στο δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap Χρέωση ανά συναγερμό Από Έως Χρέωση ανά συναγερμό , , , ,60 ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ ΧΑ.-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη Χρέωση Από Έως ανά συναγερμό , , ,50 ΣΜΕ σε μετοχές Δικαιώματα σε μετοχές 50 Από Έως Χρέωση ανά συναγερμό Από Έως Χρέωση ανά συναγερμό , , , , , , , ,30 Το χρηματικό ποσό που υπολογίζεται ως άνω προστίθεται στο χρηματικό ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό που διενεργείται βάσει του Βήματος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. Για τις ακυρώσεις συναλλαγών η προμήθεια ορίζεται ως εξής: 30 εφάπαξ χρέωση στο Μέλος που αιτήθηκε την ακύρωση ή ευθύνεται για την ακύρωση. 2. Για τις διορθώσεις ή ακυρώσεις συναλλαγών η προμήθεια ορίζεται ανά πράξη (trade) ως εξής: 10 ανά πράξη που διορθώνεται ή ακυρώνεται, ανεξάρτητα από τον αριθμό συμβολαίων της διόρθωσης. 200 ανώτατη χρέωση, εφόσον οι προς διόρθωση ή ακύρωση συναλλαγές προκύπτουν από μια εντολή ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ 1. Οι προμήθειες για μεταφορά θέσεων πελάτη (position transfer) κατόπιν αιτήματος Μέλους ορίζονται σε 88 ανά πελάτη, ανά Μέλος. 14

15 2. Σε περίπτωση αναγκαστικής μεταφοράς θέσεων πελάτη (position transfer) όπως ενδεικτικά στην περίπτωση παραίτησης από την ιδιότητα του εκκαθαριστικού Μέλους ή στην περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά διενεργείται από Μέλος ως αναγκαστικό μέτρο επιβληθέν κατά Μέλους της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, οι προμήθειες για μεταφορά θέσεων ορίζονται σε 52,8 ανά πελάτη, ανά Μέλος. 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (STOCK REPOS) ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ (STOCK REVERSE REPOS) Οι προμήθειες στις εν λόγω συμβάσεις έχουν ως εξής: Προϊόν Τύπος Συναλλαγής Προμήθεια Stock Repos Μηνιαία Εκκαθάριση/Άσκηση 10% επί του εσόδου ανά πελάτη Stock Reverse Repos Συναλλαγή (για επενδυτές και Διαπραγματευτές) 0,03% επί της αξίας συναλλαγής Συναλλαγή (για Ειδικούς Διαπραγματευτές) 0,015% επί της αξίας συναλλαγής Άσκηση Αγοραστή 0 Άσκηση ΕΤ.ΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 5.1. Ετήσιο κόστος υποστήριξης στις Συμβάσεις Επαναγοράς (STRAs) 1. Στις περιπτώσεις Συμβάσεων Επαναγοράς, οι οποίες έχουν εισαχθεί επί μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί ειδική διαπραγμάτευση και οι οποίες υπάγονται στην Κατηγορία Κύριαs Αγοράς και δεν συνιστούν υποκείμενη αξία ή δεν συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγου, το ετήσιο κόστος υποστήριξης για τον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών που ασκεί τη σχετική ειδική διαπραγμάτευση και κάνει χρήση των εν λόγω συμβάσεων, ανέρχεται, ανά είδος υποκείμενης μετοχής, σε χίλια ευρώ (1.000 ). Το ίδιο ετήσιο κόστος υποστήριξης των χιλίων ευρώ (1.000 ) ισχύει και για τον Ειδικό Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. που διενεργεί Συμβάσεις Επαναγοράς με υποκείμενη αξία μετοχές, οι οποίες υπάγονται στην Κατηγορία Κύριαs Αγοράς και δεν συνιστούν υποκείμενη αξία ή δεν συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγου και οι οποίες αποτελούν συνιστώσες των δεικτών που αναπαράγουν τα Δ.Α.Κ. επί των Μεριδίων των οποίων αυτός ασκεί ειδική διαπραγμάτευση Το κόστος υποστήριξης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης της εκκαθάρισης, καθώς και εκπαίδευσης των στελεχών της εταιρίας για τη χρήση των εν λόγω συμβάσεων. 3. Το παραπάνω ποσό υπολογίζεται αναλογικά από την έναρξη των υποχρεώσεων του Ειδικού Διαπραγματευτή και την εισαγωγή των σχετικών συμβάσεων στο Σύστημα και μέχρι το τέλος του έτους Προμήθειες συναλλαγών Οι προμήθειες επί των Συμβάσεων Επαναγοράς είναι οι εξής: 15

16 Τύπος Προμήθειας Κατάρτιση Συναλλαγής Προμήθεια Αξία Προμήθεια Αγοραστή Προμήθεια Συναλλαγής Πωλητή Έως ,50 0 Κατάρτιση Συναλλαγής με αυθημερόν (άμεση) παράδοση τίτλων στον αγοραστή Άσκηση Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης Άνω των 0,03% επί της αξίας της συναλλαγής 50 επιπλέον χρέωση στον αγοραστή Οι προμήθειες επί των Συμβολαίων Επαναγοράς που καταρτίζονται για την κάλυψη Ατελούς Συναλλαγής (Failed Trade) και εν γένει εκκρεμοτήτων στην εκκαθάριση είναι οι εξής: Τύπος Προμήθειας Κατάρτιση Συναλλαγής Κατάρτιση Συναλλαγής με αυθημερόν (άμεση) παράδοση τίτλων στον αγοραστή Άσκηση Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης Προμήθεια Πελατών/Διαπραγματευτών/Ειδικών Διαπραγματευτών Αξία Προμήθεια Αγοραστή Προμήθεια Συναλλαγής Πωλητή Έως Άνω των 0,04% επί της αξίας της συναλλαγής 50 επιπλέον χρέωση στον αγοραστή Προμήθειες μετακύλισης (ανανέωσης) θέσεων Οι προμήθειες για τη μετακύλιση (ανανέωση) θέσεων στις Συμβάσεις Επαναγοράς είναι οι εξής: Εάν πρόκειται για μετακύληση θέσεων στην ίδια σειρά στην οποία είναι ανοικτές οι προς μετακύλιση θέσεις, επιβάλλεται προμήθεια στον αγοραστή ποσού είκοσι πέντε ευρώ (25 ) Εάν πρόκειται για μετακύλιση θέσεων στη σειρά διαπραγμάτευσης του επομένου έτους ως προς τη σειρά στην οποία είναι ανοικτές οι προς μετακύλιση θέσεις, η μετακύλιση αντιστοιχεί με νέα συναλλαγή, οπότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των υποπαρ έως του παρόντος Μέρους. ανάλογα με την περίπτωση. 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6.1. Για μεταβολές στα στοιχεία των κωδικών-λογαριασμών παραγώγων του Συστήματος (υποσυστήματος παραγώγων ΟΑΣΗΣ) που διενεργούνται, κατόπιν αιτήσεως Μέλους, από το Χ.Α. και την ΕΤ.ΕΚ., για λόγους πέραν αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 (Προμήθειες για μεταφορά θέσεων) του παρόντος Μέρους, ενδεικτικά συνεπεία μεταβίβασης κωδικών-λογαριασμών μεταξύ Μελών, λόγω συγχώνευσης Μέλους δια απορροφήσεώς του από άλλο Μέλος, εξαγοράς Μέλους από άλλο Μέλος ή άλλων εταιρικών γεγονότων ή μεταβολών στην επιχείρηση ή τις υλικοτεχνικές υποδομές του Μέλους, το αιτούν τη μεταβολή Μέλος χρεώνεται κατ ελάχιστον με το ποσό των εκατό ευρώ (100 ). 16

17 6.2. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το κόστος εργασιών των Χ.Α. και ΕΤ.ΕΚ. για τις αιτούμενες μεταβολές υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η σχετική χρέωση υπολογίζεται κατόπιν απόφασης των εντεταλμένων προς τούτο οργάνων του Χ.Α. και της ΕΤ.ΕΚ.. και καταλογίζεται στο Μέλος Η καταβολή του οφειλόμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσού πρέπει να γίνεται από το Μέλος την επομένη εργάσιμη της ημέρας κατά την οποία γνωστοποιείται σε αυτό από το Χ.Α. και την ΕΤ.ΕΚ. η συντέλεση των αιτούμενων μεταβολών. 6.4.Οι οριζόμενες στις παρ και 6.2. χρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση μεταφοράς θέσεων που διενεργείται αναγκαστικά από την ΕΤ.ΕΚ. λόγω υπερημερίας και καταλογίζονται σε κάθε περίπτωση στο υπερήμερο Μέλος. 7. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (stock repos) Ή ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ (stock reverse repos) ή ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (repurchases agreements) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης μετοχών στην ΕΤ.ΕΚ. σε εκτέλεση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς (stock repos) ή αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης (stock reverse repos) ή συμβάσεις επαναγοράς (repurchase agreements), ως τέτοιων νοουμένων των συμβάσεων repos πάντως τύπου που εισάγονται στην Αγορά Παραγώγων και καταρτίζονται βάσει διμερών συμφωνιών, επιβάλλεται χρέωση ανά Μέλος ποσού εκατό ευρώ (100 ) το οποίο πρέπει να καταβάλλεται κατά το χρηματικό διακανονισμό της επόμενης συνεδρίασης της αγοράς παραγώγων του Χ.Α. 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ON BEHALF OF TRADING OBOT) 8.1. Η χρήση από Μέλος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Συναλλαγών (On behalf of trading - OBOT) για αιτία μη οφειλόμενη σε τεχνική δυσλειτουργία του Δ.Χ.Σ., όπως ενδεικτικά λόγω δυσλειτουργίας στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους ή λόγω απουσίας του πιστοποιημένου διαπραγματευτή του, χρεώνεται με προμήθεια Η προμήθεια υπολογίζεται ανά εντολή του Μέλους που διαβιβάζεται προς εκτέλεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. ή, εφόσον πρόκειται για καταχωρημένη στο Βιβλίο Εντολών εντολή του, που τροποποιείται ή ακυρώνεται από τις υπηρεσίες αυτές κατόπιν σχετικού αιτήματος του Μέλους Το ύψος της προμήθειας ανά εντολή κλιμακώνεται αναλόγως του αριθμού των συμβολαίων στον οποίο αυτή αφορά ως ακολούθως: 9. Ισχύς Από 1 έως 10 συμβόλαια : 30 Από 11 έως 50 συμβόλαια : 20 Από 51 συμβόλαια και άνω : Η παρούσα απόφαση ισχύει από Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΧΑΕ 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Α 54 Χρεώσεις εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή Α. Μετοχές, ETF, ADR, warrants και άλλα μετοχικά προϊόντα Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές Αποθετήρια Χρέωση Καταβολή Χρέωσης Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USΑ Australia Hong Kong Japan Denmark Finland Norway Sweden UK-LSE International Market in USD New Zealand South Africa OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Eurocelar Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC ASX HKEx JASDEC VP Euroclear Findland VPS VPC Euroclear Bank New Zealand CSD STRATE Singapore SGX/CDP 18 Β. Αξίες σταθερού εισοδήματος Ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση) Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές Αποθετήρια Χρέωση Καταβολή Χρέωσης Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USΑ Australia Denmark Finland Hong Kong Japan Νorway Sweden UK-LSE International Market in USD New Zealand Singapore South Africa OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Eurocelar Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC ASX VP Euroclear Findland HKEx JASDEC VPC VPS Euroclear Bank New Zealand CSD SGX/CDP STRATE Ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση) 18

19 1 Το προοίμιο της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 2 Το Μέρος Α της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 47/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 3 Ο τίτλος του Μέρους Α της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 4 Η υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 5 Η υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 6 Η υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 7 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 8 Η πρώην υποπαρ της απόφασης καταργήθηκε με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 9 Το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 10 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 11 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 12 Η υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 13 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 14 Η παρ. 5 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 15 Η υποπαρ αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και η προηγούμενη υποπαρ αναριθμήθηκε σε Η υποπαρ 5.3 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 51/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 17 Η προηγούμενη υποπαρ καταργήθηκε και προστέθηκε νέα υποπαρ. 5.4 ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 18 Η παρ. 6. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 19 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε και η προηγούμενη 6.3. αναριθμήθηκε σε 6.4. με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 20 Η υποπαρ προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 21 Η υποπαρ. 7.1.της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 22 Η παρ. 8 της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 51/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 23 Η υποπαρ της απόφασης τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 54/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 63/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 24 Ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ αριθμ. 79/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Η παρ. 9 της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 60/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 26 Τα δικαιώματα εγγραφής μελών που προβλέπονταν στην παρ.1 καταργήθηκαν με την υπ αριθμ. 67/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 27 Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 63/ απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.Κ. 28 Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 67/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Ο ενημερωμένος πίνακας δημοσιεύεται στο site _derivatives_fees_tables.pdf 30 Η περίπτωση β) της υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 31 Η παρ. 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 32 Η παρ. 1.1 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 33 Ο τίτλος και οι υποπαρ. 1 και 2 της παρ της απόφασης αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 34 Ο Πίνακας προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών βάσει της διαδικασίας τριμηνιαίου υπολογισμού αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 67/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 35 Η παρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 36 Η παρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 37 Η προηγούμενη παρ. 1.2 της απόφασης καταργήθηκε και η υφιστάμενη παρ αναριθμήθηκε σε 1.2. με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 38 Η παρ της απόφασης αναριθμήθηκε με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 39 Η υποπαρ. 4 της παρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 40 Η παρ της απόφασης αναριθμήθηκε με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 41 Η δεύτερη και τρίτη παράγραφος του Βήματος (1) της απόφασης προστέθηκαν ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 42 Ο «Πίνακας κλιμακωτών εκπτώσεων ανά επίπεδο συνολικού μηνιαίου όγκου» αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 43 Ο τίτλος του Βήματος (3) της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 44 Ο «Πίνακας προσθέτων εκπτώσεων για Ειδικούς Διαπραγματευτές σε ΣΜΕ και δικαιώματα Προαίρεσης στην ίδια υποκείμενη αξία» αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 45 Στον «Πίνακα χρέωσης εντολών» ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ αριθμ. 79/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Στον «Πίνακα χρέωσης εντολών» η κλίμακα για τη χρέωση εντολών για ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται από

20 47 Στον «Πίνακα χρέωσης εντολών» η κλίμακα για Δικαιώματα επί Μετοχών αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται από Στον «Πίνακα χρέωσης συναγερμών» ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ αριθμ. 79/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Στον «Πίνακα χρέωσης συναγερμών» η κλίμακα στα ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται από Στον «Πίνακα χρέωσης συναγερμών» η κλίμακα για Δικαιώματα επί μετοχών αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται από Η προηγούμενη παρ. 1.4 της απόφασης καταργήθηκε με την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 52 Η παρ. 3 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 46/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 53 Η υποπαρ. 1 της παρ αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 63/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 54 Ο Πίνακας Α της απόφασης προστέθηκε με την υπ αριθμ. 51/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω σύμφωνα με την υπ αριθμ. 92/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 20

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD , , , , , ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD , , , , , , Α.1 Α.2 Α. Χειριστές Καταχώρηση Αξιών συνεπεία αποτελεσμάτων εκκαθάρισης παραγώγων προϊόντων (ΣΜΕ και Δικαιώματα προαίρεσης) (άρθρο 2) Δικαιώματα για τη Μεταφορά Τίτλων του Συστήματος BOGS - ΤτΕ από και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 1.2.8., 1.5.2.,3.1.8.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ Με στόχους την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε διεθνή χρηματιστήρια και την αύξηση, ως επακόλουθο, της ρευστότητας στην Αγορά Παραγώγων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 23.04.2015, 8.07.2015, 7.12.2015, 14.04.2016, 28.04.2016, 26.05.2016, 15.09.2016, 30.9.2016 και 31.10.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 23.04.2015, 8.07.2015, 7.12.2015, 14.04.2016, 28.04.2016, 26.05.2016, 15.09.2016, 30.9.2016, 31.10.2016, 25.11.2016 και 19.01.2017

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015, 18.5.2015, 29.6.2015 και 28.8.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.»

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 19.1.2017 και 6.12.2017 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015, 26.10.2015,14.12.2015, 21.03.2016 και 20.02.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους

(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 και 27.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, για τα προτεινόμενα δικαιώματα / τέλη.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, για τα προτεινόμενα δικαιώματα / τέλη. ΠΡΟΣ : Εταιρείες, Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου ξιών Κύπρου (ΧΚ) ΠΟ : Πρώτο Λειτουργό Χρηματιστηρίου ξιών Κύπρου ΘΕΜ : Τροποποίηση δικαιωμάτων / τελών του Χρηματιστηρίου ΗΜΕΡ. : 18 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-11-2011, 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015, 30.9.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/22.9.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 1 Σύμφωνα με την από 26.05.2004 απόφαση της 236 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.2 Νοέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-112011 και 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Δικαιώματα προαίρεσης σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», όπως τροποποιήθηκε με τις από 11α/5.4.2006, 32/12.10. 2006, 21.12.2006 και 18.1.2007 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Δελτίο Τύπου 8 Δεκεμβρίου 2017 Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις συνακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα