Υδρογόνο και κύψέλες καυσίµου. Αντώνιος Γ. Τσικαλάκης. Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Η/Υ ΕΜΠ ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. Κυψέλες Καυσίµου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδρογόνο και κύψέλες καυσίµου. Αντώνιος Γ. Τσικαλάκης. Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Η/Υ ΕΜΠ ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. Κυψέλες Καυσίµου"

Transcript

1 Υδρογόνο και κύψέλες καυσίµου Αντώνιος Γ. Τσικαλάκης Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Η/Υ ΕΜΠ ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Κυψέλες Καυσίµου Χρησιµοποιούν Υδρογόνο: µετατρέπουν υδρογόνο και οξυγόνο σε νερό και ηλεκτρισµό Alkaline Fuel Cells (AFCs)-Αλκαλικές Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFCs)-Φωσφορικού οξέος Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFCs)- Πολυµερών Molten Carbonate Fuel Cells (MCFCs) Λειωµένων καρβονιδίων Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) Στερεού Οξέος ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 1

2 Κυψέλες Καυσίµου Αν για την παραγωγή του υδρογόνου χρησιµοποιηθεί βιοµάζα(µε φυσικοχηµικές διεργασίες) η περίσσεια από ΑΠΕ τότε κατατάσσονται στις ΑΠΕ. εν εκπέµπονται ρύποι κατά τη λειτουργία τους Παράγουν συνεχή τάση και έχουν υψηλή απόδοση ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Κυψέλες Καυσίµου Αν για την παραγωγή του υδρογόνου χρησιµοποιηθεί βιοµάζα(µε φυσικόχηµικές διεργασίες) η περίσσεια από ΑΠΕ τότε κατατάσσονται στις ΑΠΕ. εν εκπέπονται ρύποι κατά τη λειτουργία τους Παράγουν συνεχή τάση και έχουν υψηλή απόδοση Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συµπαραγωγή ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 4 2

3 Κυψέλες Καυσίµου- Παράδειγµα PEM 2kWe και 3.5kWth, 32% απόδοση Ηλεκτρισµού, 87% συνολική Εξωτερικές ιαστάσεις 73 by 76 by 36cm-64kg ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 5 Ιδανικές Εφαρµογές Κυψελών καυσίµου Συστήµατα Υψηλής ιαθεσιµότητας Data Centers Κατασκευαστές Chip Εγκαταστάσεις Άµυνας Εφαρµογές που αξιοποιούν υποπροϊοντα καυσίµου Εγκαταστάσεις Πετροχηµικών Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρεάτος Εφαρµογές Συνδυασµένου εργοαστασίου Φυλακές,Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Πλυσταριών Επεξεργασία τροφίµων 3

4 Emission Levels and Sound Pressure Levels Emissions PC25A Power Plant Emissions at 200kW (ppmv, 15% O2, Dry) California Standards for Combustion Engines NOx 1 36 SOx Neglible - Particulates Neglible - Smoke None - CO Non-Methane Hydrocarbons (Reative Organic Gases) Noise Heat Electricity 62 dba at 30 feet from the Power Module Low Grade: 700,000 BTUH at 140 deg F High Grade: 300,000 BTUH at 240 deg F 200 kw at 480V, 3 phase, 3 wire Source: ONSI Corporation (1996) ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 7 Κυψέλες Καυσίµου Φωσφορικού Οξέος- PAFCs deg C Θερµοκρασία λειτουργίας H 3 PO 4 Ηλεκτρολύτης Χρήση σε σταθερές και µεταφέρσιµες εφαρµογές ONSI 200 kw Μονάδες Λεωφορεία µε κυψέλη καυσίµου Αξιοπιστία 96% στις εµπορικές εφαρµογές Κόστος $850,000 για 200 kw Θόρυβος (>62 dba στα 10µ) Demonstrated fuel sources include: natural gas, propane, hydrogen, or landfill gas 4

5 Κυψέλες Καυσίµου Φωσφορικού Οξέος- PAFCs Πλεονεκτήµατα: Εµπορικά διαθέσιµη (200kW µονάδες) Αποδεδειγµένη λειτουργία σε Φυσικό Αέριο,Υδρογόνο,αέριο χωµατερής και µεθάνιο Χαµηλές εκποµπές Υψηλή διαθεσιµότητα Μειονεκτήµατα Υψηλό κόστος καταλύτη (PT) Χρειάζεται εξωτερικ πο αναµορφωτή CO, NH 3, and S poison reformer κόστος $ /kW PEM Fuel Cells Η µεµβράνη Πολυµερών είναι σαν sandwich µεταξύ 2 ηλεκτροδίων,περιλαµβάνοντας ένα στρώµα gas diffusion layer (GDL) και ένα λεπτό στρώµα καταλύτη. H2 H2 H2 O2 O2 O2 Conductive plates Flow channels Gas diffusion layer Catalyst later Electrolyte Electric load The membrane-electrode assembly (MEA) is pressed by two conductive plates περιλαµβάνοντας διαδροµές για να επιτρέπει τη ροή της αντίδρασης. Καύσιµο H2 H2O Φορτίο 2e - Θετικό Ιον Αρνητικό ιον Oxidant in 1/2O2 H2O Depleted Fuel Depleted oxidant Anode Κάθοδος Ηλεκτρολύτη Model Formulation 10 5

6 Thermal Model Η τάση της Κυψέλης Καυσίµου εξαρτάται από τη θερµοκρασία της συστοιχίας Η θερµοκρασία εξαρτάται από το ρεύµα φορτίου, την ψύξη κλπ. Ολική ισχύς (απο υδρογόνο) = Ηλεκτρική Παραγωγή + Ψύξη + Απώλειες επιφανείας + Θερµότητα Μπορεί να µοντελοποιηθεί σαν 1ης τάξης µοντέλο C C t _ fc t _ fc dt dt dt ' fc dt ' fc = = P Q stack_ fc tot _ fc P fc Q cool _ fc Qloss _ fc Συνολική ισχύς Απώλειες Επιφανείας Stack heating Ηλεκτρισµός Απαγωγή θερµότητας µέσω Model Formulation 11 Ηλεκτρολύτης-Block Diagram λειτουργίας Model Formulation 12 6

7 Μετατροπείς Ηλεκτρονικών Ισχύος- Παράδειγµα Μεταβλητή έξοδος DC Α/Γ Κυψέλης Καυσίµου σε συνδυασµό µε ζυγό 200 V DC Φορτίο: 120 V, 60Hz Μοντελοποίηση µόνιµης κατάστασης DC-DC µετατροπέων απλοποιηµέµνο µοντέλο αντιστροφέα σε συνδυασµό µε φίλτρο LC Χρησιµοποιούνται ελεγκτές PID Model Formulation 13 Παράγουν DC άρα χρειάζονται αντιστροφέα Ενδεικτική ονοµασία Hydro Boy (SMA) ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

8 Pilot unit for the production, purification and storage of hydrogen by using Renewable Energy Sources such as, Solar and Wind energy Wind Turbine Solar PV Module H 2 Purification Unit Bleeding Valve MH Storage Unit RES Electricity Production Electric Power Control Box Water Electrolysis H 2 Production, Purification and Storage System DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 17

9 Air/water-cooled cylindrical units ( NlitersH 2 ) 135 mm 140 mm 1110 NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 35

10 Air/water-cooled multi-tubular units ( NlitersH 2 ) 1000 NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 36

11 Air/water-cooled Aluminum Canister (1500 NlitersH 2 ) On the move (Golf Cart) DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 37

12 Air/water-cooled tubular units ( NlitersH 2 ) 20 NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 30

13 Air/water-cooled tubular units ( NlitersH 2 ) 100 NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 31

14 Air/water-cooled tubular units ( NlitersH 2 ) 15 cm 100, 50 NlitersH NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 32

15 Air/water-cooled rectangular units ( NlitersH 2 ) NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 33

16 Air/water-cooled rectangular units ( NlitersH 2 ) 300 NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 34

17 Air/water-cooled multi-tubular units ( NlitersH 2 ) On the move (City Car) 1000 NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 38

18 Air/water-cooled multi-tubular units ( NlitersH 2 ) On the move (Scooter) 1000 NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 39

19 Air/water-cooled multi-tubular units ( NlitersH 2 ) On the move (Scooter) 1000 NlitersH 2 DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 39

20 Water-cooled multi-tubular System (30000 NlitersH 2 ) DISTRES kick-off meeting, 11 th of January 2007, Nicosia, Cyprus 40

21 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πιν. 1-5 Σύνοψη των κυριότερων χαρακτηριστικών των κυψελών καυσίµου [2,3,4] AFC PEMFC DMFC PAFC MCFC SOFC Ηλεκτρολύτης Υδροξείδιο καλίου του Πολυµερές Πολυµερές Φωσφορικό Οξύ Μίγµα Ανθρακικών Αλκαλίων Σταθεροποιηµένο ζιρκόνιο Θερµοκρασία Λειτουργίας ( C) θερµότητα από Συµπαραγωγή Βαθµός Απόδοσης Εφαρµογές Καθόλου Χαµηλής ποιότητας Καθόλου Αποδεκτή για πολλές εφαρµογές Υψηλή Υψηλή 50-70% 40-50% 25-40% 40-45% 50-60% 50-60% Η 2. Η Απαραίτητη η 2 Αν αυτό προέρχεται Η Καύσιµο αποµάκρυνση του ιάλυµα 2 Η 2, CO, φυσικό από αναµόρφωση, η Και από αέριο CO 2, από τα αέρια της νερού/µεθανόλης περιεκτικότητα σε CO αναµόρφωση ανόδου και της να είναι CO<10ppm καθόδου. Ισχύς Μέχρι 20kW Μέχρι 250kW <10kW >50kW >1MW >200kW Οικιακή και εµπορική παραγωγή Εµπορική παραγωγή. Χρόνος Εκκίνησης (h) Μικρές µονάδες. Χρήση σε διαστηµικές εφαρµογές. Συστήµατα κίνησης οχηµάτων Φορητές συσκευές Μεγάλα οχήµατα (λεωφορεία) Εµπορική και βιοµηχανική παραγωγή. Μονάδες µεγάλης ισχύος (ΜW) <0.1 [5] <0.1 < > Η 2, CO, φυσικό αέριο Οικιακή, εµπορική και βιοµηχανική παραγωγή (µεγάλη ισχύς).

22 Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7 2 ΜΙΚΡΟ ΙΚΤΥΑ 2.1 ίκτυο Εφαρµογής-Αποτελέσµατα Οι αλγόριθµοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν για τη µελέτη των Μικροδικτύων εφαρµόστηκαν στο τυπικό δίκτυο του Σχ. 2.1 [6].. 20 kv ίκτυο ΜΤ Οικιακό φορτίο V WT 1 4 MT Βιοτεχνία Εµπορικό φορτίο PV PV 1 12 FC Σχ. 2.1 Το τυπικό µικροδίκτυο που χρησιµοποιήθηκε. Θεωρείται επίσης ότι εγκαθίστανται διάφορες µονάδες διεσπαρµένης παραγωγής που αναµένονται να εγκατασταθούν σε τέτοιου είδους δίκτυα όπως µικροτουρµπίνες, Α/Γ, Φ/Β(PV) και κυψέλη καυσίµου (FC). Τα χαρακτηριστικά των επιµέρους µονάδων παραγωγής δίνονται από τον Πιν Τα δεδοµένα για το χρόνο ζωής, απόσβεσης και το κόστος εγκατάστασης των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής για τις αναλύσεις προέρχονται από τις εργασίες [,7,8] και συνοψίζονται στον Πιν Επίσης περιλαµβάνεται το κόστος για τις συσκευές επικοινωνίας των µονάδων µε τον κεντρικό ελεγκτή. Σε όλες τις περιπτώσεις το επιτόκιο αναγωγής υποτέθηκε 8%. Η διαθεσιµότητα των ΜΤ και του FC είναι 95 και 90% αντίστοιχα. Ο συντελεστής φόρτισης της Α/Γ θεωρήθηκε ίσος µε 40%, (3504kWh/kW) και για τα PVs η ετήσια παραγωγή είναι 1300 kwh/kw σύµφωνα µε την [8]. Πιν. 2-1 Χαρακτηριστικά µονάδων µικροδικτύου υπό εξέταση Mονάδα Τύπος Μονάδας Τεχνικό Ελάχιστο (kw) Τεχνικό Μέγιστο (kw) 1 MT FC WT PV PV PV PV PV Πιν. 2-2 Στοιχεία χρόνου ζωής µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής

23 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ MT FC WT PV Χρόνος ζωής (έτη) Κόστος βιβλιογραφίας ( /kw) Κόστος εγκατάστασης ( / kw) Χρόνος για απόσβεση (έτη) Κόστος απόσβεσης ( /kw-έτος) Το κόστος λειτουργίας των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής είναι συνάρτηση του κόστους καυσίµου και της συνάρτηση ειδικής κατανάλωσης. Η ΜΤ και η Κυψέλη Καυσίµου χρησιµοποιούν φυσικό αέριο µε απόδοση 8.8 kwh/m 3 και τιµή 10 ct/m 3 [9]. Η απόδοση της MT είναι 26%, ενώ για την κυψέλη καυσίµου χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση απόδοσης της µονάδας, όπως αυτή προέκυψε για κυψέλες τύπου Proton Exchange Membrane (PEM)[10]. Για το κόστος εκκίνησης της ΜΤ, υποτέθηκε ότι το κόστος καυσίµου µέχρι να φτάσει η µονάδα στην πλήρη της ισχύ και µε το µισή της απόδοση. Για την κυψέλη καυσίµου, χρησιµοποιήθηκε η παρακάτω εξίσωση, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στην εργασία [10]. toff stp cos t = a + b 1 e τ (2.1) όπου a είναι το κόστος για θερµή εκκίνηση, b αντίστοιχο κόστος για ψυχρή εκκίνηση, t off ο χρόνος για τον οποίο είναι σβηστή η κυψέλη και is τ η σταθερά χρόνου ψύξης του FC cooling σε h. Οι τιµές που θεωρήθηκαν είναι a=0.05$, b=0.15$ and τ= 0.75h. Για την απλοποίηση των υπολογισµών και λόγω της µαθηµατικής συµπεριφοράς της (2.1), το κόστος εκκίνησης θεωρήθηκε ίσο µε a+b=0.2$ ή 14 ct. Πιν. 2-3 Στοιχεία κόστους παραγωγής µικροδικτύου. Mονάδα Τύπος Μονάδας Fuel_Coeff_A Fuel_Coeff_B Fuel_Coeff_C [ ct/kwh 2 ] [ ct/kwh] [ ct/h] 1 MT FC WT PV PV PV PV PV ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 European Hydrogen and Fuel Cell Projects, 2004 EUR ,διαθέσιµο 2 Εριέττα Ζουντουρίδου, «Ανάλυση-Λειτουργία Κυψελών Καυσίµου Και Προσοµοίωση Λειτουργίας Κυψέλης Καυσίµου Μεµβράνης Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEMFC) Για Την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας», ιπλωµατική Εργασία, Σχολή ΗΜΜΥ,ΕΜΠ Ιούνιος 2006, Επίβλεψη Ν.Χατζηαργυρίου. 3 California Distributed Energy Resources guide, ιαθέσιµο: 4 Larmine J.E, Dicks A. Fuel cell systems explained. Chichester: Wiley; FII - Alkaline Fuel Cell (AFC) Powered Golf Car, ιαθέσιµο: 6 S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, K. Strunz, A Benchmark LV Microgrid for Steady State and Transient Analysis, in Proc of the Cigre Symposium Power Systems with Dispersed Generation, Athens, 2005,paper no Resources Dynamic Corporation Technical Report : Assessment of Distributed Generation Technology Applications, Vienna,VA, February 2001

24 Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9 8 G.C.Bakos and M.Soursos, Technical Feasibility and economic viability of a grid-connected PV installation for low cost electricity production. Energy and Buildings J, vol. 34, pp , July A.M. Azmy, Simulation and Management of Distributed Generating Units using Intelligent Techniques, PhD Dissertation, Universitat Duisburg-Essen,2005

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα: Κώστας Ι. Αθανασίου Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Petros Axaopoulos

Prof. Petros Axaopoulos Prof. Petros Axaopoulos Department of Energy Technology Technological Educational Institute of Athens Egaleo 12210, Athens Greece Academic Qualifications Degree in Physics Diploma in Energy PhD European

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ηλεκτροπαραγωγής Κύπρου

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ηλεκτροπαραγωγής Κύπρου Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ηλεκτροπαραγωγής Κύπρου Δρ. Ανδρεάς Πουλλικκάς, Ph.D, D.Sc Αναπληρωτής Καθηγητής merican University of Sharjah apoullikkas@aus.edu 21 Jun 2013 ΕΤΕΚ Frederick

Διαβάστε περισσότερα

του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 1.2 ΣΠΟΥΔΕΣ 3 1.2.1 Ακαδημαϊκές σπουδές 3 1.2.2 Υποτροφίες 3 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ OF STEREA ELLADA Department of Mechanical Engineers. Energy and Enviromental Research Laboratory. Director: Prof. Michael. Gr.

ΤΕΙ OF STEREA ELLADA Department of Mechanical Engineers. Energy and Enviromental Research Laboratory. Director: Prof. Michael. Gr. ΤΕΙ OF STEREA ELLADA Department of Mechanical Engineers Energy and Enviromental Research Laboratory Director: Prof. Michael. Gr. Vrachopoulos FEASIBILITY STUDY FOR GEOTHERMAL HVAC SYSTEM OF 465 kw TH COOLING

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Φ. ΖΙΩΓΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μαρνέλλος Γιώργος Διεύθυνση Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461 0 56690

Διαβάστε περισσότερα

> Developing of Pioneer RES Projects > Designing & Constructing Renewable Power Plants > Innovative Engineering > Minimizing Energy Consumption

> Developing of Pioneer RES Projects > Designing & Constructing Renewable Power Plants > Innovative Engineering > Minimizing Energy Consumption Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ είναι η θυγατρική εταιρία του οµίλου εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που ασχολείται µε τις ενεργειακές εφαρµογές την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την εµπορία ενέργειας και την

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009 INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS Athens, November 11, 2009 A Presentation by Costis Stambolis, A.A. Dip. MIE, MCIJ Executive Director Institute of Energy

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Overview Δρ. Ν. Κούκουζας

Διαβάστε περισσότερα

EXTREME FAMILY BUSINESS PG-1500 PG-3000 PG-5000

EXTREME FAMILY BUSINESS PG-1500 PG-3000 PG-5000 Τεχνολογίες Υδρογόνου & Ολοκληρωµένα Συστήµατα Κυψελών Καυσίµου - Α.Π.Ε. Ηλεκτρικά Οχήµατα & Υδρογόνου Κλιµατισµός & Ψύξη Επαγγελµατικών Οχηµάτων - Ε&Α Ηµερίδα για την «Προώθηση των ηλεκτρικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Sustainable Development

The Challenge of Sustainable Development Solar Hydrogen: The Hydrosol Technology and its Implications Athanasios G. Konstandopoulos Aerosol & Particle Technology Laboratory, CPERI/CERTH, and Dept Chemical Eng., Aristotle University Greece The

Διαβάστε περισσότερα

Present Status and prospects of RES in Greek Islands. G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD

Present Status and prospects of RES in Greek Islands. G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD Present Status and prospects of RES in Greek Islands G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD Παπούζα Καηάζηαζη και Πποοπηικέρ ηων ΑΠΔ ζηα Δλληνικά νηζιά Γ. Κάπαληρ Γπ Μησανολόγορ Μησανικόρ ΔΜΠ Structure

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by

ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by EU-GCC CLEAN ENERGY NETWORK 3 rd Discussion Athens, 24-25 November 2011 ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by Michaelis KARAGIORGAS PhD Energy Engineer UNIVERSITE PARIS VII Shown ADAMSNET-BONAIR

Διαβάστε περισσότερα

ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία

ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης αειφόρου ανάπτυξης ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ EΠΩNYMO: ONOMA : ΠATPΩNYMO: MHTPΩNYMO: YΠHKOOTHTA : EΠAΓΓEΛMA : ΣTAYPAKAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ ΣΠYPIΔΩN MAPIA EΛΛHNIKH Kαθηγητής Tομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σωτήρης Καλογήρου 1 και Γιάννης Τρυπαναγνωστόπουλος 2 1 Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, τ.κ. 2423, 2152, Κύπρος Τηλ: +357 22 46466, Φαξ: +357 22 4648,

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο μοντελοποίησης των τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών στο σύστημα φασικών συντεταγμένων (a b c ).

Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο μοντελοποίησης των τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών στο σύστημα φασικών συντεταγμένων (a b c ). XIII. ANAΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Α1. Ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος Πολλών Μηχανών με φασικές συντεταγμένες (a b c ), Δ.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυµο/Όνοµα: Καρέλλας, Σωτήριος Ηµεροµηνία Γέννησης: 16/08/1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί Τηλ, Fax, email: +30 210 7722810,

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολογίας Τ.Κ. 41110, Λάρισα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΛΟΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΛΟΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΛΟΗ Διεύθυνση Βαθμίδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχν. Καυσίμων & Λιπαντικών Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα 15 700 Τηλ. +(30 210) 7723 190, Fax. +(30 210)

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 81 100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510

Διαβάστε περισσότερα