Obrada teksta- Microsoft Word

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Obrada teksta- Microsoft Word"

Transcript

1 Obrada teksta- Microsoft Word Microsoft Word (u daljem tekstu MS Word) je program namjenjen za obradu teskta i sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office kojeg proizvodi kompanija Microsoft. Pod obradom teksta se podrazumijeva pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujudi primjenu različitih stilova oblikovanja. Pored unošenja i obrade teksta, MS Word vam omogućuje i dodavanja razliličitih objekata: slika, tabela, grafikona, raznih geometrijskih oblika, itd. MS Word je, u suštini, program koji je najviše zastupljen u svakodnevnom radu, kako poslovnih tako i kućnih korisnika Da bi ste otvorili Word uradite slijedeće: kliknite na Start All Programs Micorosoft Office Microsft Office Word 2003 Takođe, MS Word možete otvoriti tako što dva puta kliknete na ikonicu Microsoft Office Word Kada otvorite MS Word program, automatski će vam se otvoriti i jedan prazan dokument (blank document) koji nosi naziv Document 1: Elementi prozora MS WORD Palete alatkitrake sa alatima Naslovna linija Lenijari Sl. 1.Elementi prozora MS Worda Otvaranje novog dokumenta Ako želite da otvorite novi prazni dokument, uradite slijedeće: u meniju kliknite na File New nakon toga de se sa desne strane prozora pojaviti okvir sa zadacima (Task Pane) New Document. Takođe, MS Word vam nudi da kreirate dokumente na osnovu već unaprijed definisanih šablona (predložaka). Ako u okviru sa zadacima New Document, prikazanom na sl. 2., kliknete na opciju On my computer, u grupi Templates, otvoriće vam se sljedeći dijalog sl. 3.: 1

2 sl. 3. Prikaz izabranog Grupe šablona Pronalaženje Šablona na webu sl. 2. Čuvanje (spremanje, snimanje, spašavanje) dokumenta Nakon što ste kreirali vaš dokument, trebalo bi da taj dokument sačuvate (spremite) na neku lokaciju na vašem računaru. To ćete uraditi na sljedeći način: u meniju, kliknite na File Save As otvoriće vam se sljedeći dijalog sl.4.: slika 4. Kao što vidimo na sl., podrazumjevana lokacija za spremanje dokumenta je My Documents. Ako želite da promjenite lokaciju, kliknite na strelicu na desnoj strani polja Save in, pa iz padajuće liste izaberite lokaciju. Takođe, na lijevoj strani dijaloga, u grupi Save In, možete izabrati neku od već predefinisanih lokacija. Isto tako, u polju File name, MS Word će sam automatski odrediti ime dokumenta. Vi možete promijeniti ovo ime tako što ćete kursorom miša kliknuti u polje File name I ukucati željeno ime (npr.ukucali smo ime Kreiranje novog dokumenta). na kraju, pritisnite dugme Save (sl.5.). Na ovaj način ste spremili vaš dokument na vaš računar. Napomena: Kada prvi put spremate neki dokument, klikom na ikonicu Save, u Standard traci sa 2

3 alatkama, otvoriće vam se Save As dijalog Kad jednom sačuvate dokument, ikonica Save samo će spremiti promjene koje ste napravili u tom dokumentu. Snimanje dokumenta Podrazumijevana lokacija Tipovi datoteka Slika 5. Otvaranje postojećeg-snimljenog dokumenta Dokument otvaramo File Open Look In, a zatim izaberemo folder ili fajl gdje se nalazi, ili dvokliknemo na ikonicu Open sa standardne palete alatki dokument..a zatim pronađemo Prikaz ostalih traka sa alatima Trake sa alatima, predstavljaju prečice za određene opcije (komande) koje se nalaze u program. Trake sa alatima su ustvari, grupa komandi namjenjenih za obavljanje iste radnje (alati za formatiranje teksta, za kreiranje i obradu tabela, itd.). Koristeći trake sa alatima, prvo što sebi olakšavate sam rad u programu, a samim tim povećavate i produktivnost u radu sa Word-om Kad otvorite Word 2003, standardno de vam se prikazati dvije trake sa alatima: Standard i Formatting (sl.6.): Paleta alatki za formatiranje Standardna paleta alatki 3

4 sl. 6 Standardne trake sa alatima pri otvaranju Word progrma U Word-u 2003 postoje još nekoliko tipova traka sa alatima. Ako želite da ih prikažete, onda uradite sljedeće (sl.7): iz liste odaberite željenu traku sa zadacima i kliknite na nju nakon toga, ta će se traka sa zadacima pojaviti u prozoru Tipovi prikaza dokumenta 2.način Ikonice u dnu prozora koje predstavljaju tipove prikaza dokumenta sl.8. sl. 7. Unos teksta u dokument Da bi ste unijeli tekst u dokument, kliknite mišem na bijelu podlogu koja predstavlja papir i počnite kucati na tastaturi: Ako želite da kucate tekst u novom redu, pritisnite tipku ENTER na tastaturi. Ako želite da kucate tekst na nekom određenom mjestu na papiru, dovedite kursor miša na to mjesto i dva puta kliknite lijevim klikom. U samom dnu prozora možete vidjeti informacije o položaju kursora za unos teksta: Sl. 9 Ln-linija-red teksta At-Koliko je centimetara linija udaljena od vrha dokumenta Kreiranje dokumenta U ovom poglavlju, u prvom dijelu, vidjećemo kako unijeti tekst u dokument, simbole, itd. U drugom dijelu vidjećemo kako selektovati određeni dio teksta ili cijeli tekst, a isto tako i kako editovati (urediti) unešeni tekst. 4

5 Unošenje simbola i specijalnih karaktera Simboli i specijalni karakteri predstavljaju znakove za koje nemate određenu tipku na tastaturi. Da bi ste unijeli ove znakove, uradite sljedede 1. kliknite na mjesto gdje želite da umetnete simbol 2. u meniju kliknite na Insert Symbol sl.10 Slika 10. Slika 11. Npr. Evo nekoliko simbola π δ Ω Selektovanje dijelova teskta i cijelog teksta Sl Selektovanje ili označavanje upravo služi da bi izdvojili dio teksta koji želite da uredite (editujete), što znači da, prije samog editovanja morate označiti dio teksta da bi program znao na koje slovo, riječ, rečenicu ili paragraf se odnosi ta promjena. Selektovanje slova, riječi ili rečenice se vrši tako što kursor miša dovedete ispred ili iza bilo koje od navedenih stavki, kliknete i držite lijevi taster miša i povlačite lijevo ili desno, gore ili dolje. Prilikom povlačenja, tekst koji selektujete bide uokviren crnom bojom. Kada ste selektovali ono što ste htjeli, pustite lijevi taster miša I selektovanje je završeno. Na sl. 12. su prikazani primjeri selektovanja slova, riječi i rečenice: Selektovanje teksta Slika 12. Unos, brisanje i prekucavanje slova i riječi u postojećem tekstu Unijeli ste neki tekst u dokument i primjetili da neke dijelove teksta treba obrisati, dok u nekim dijelovima treba unijeti još dodatnog teksta. Unošenje slova i riječi u postojeći tekst se vrši tako što postavite kursor miša ispred ili iza slova ili riječi gdje tebate unijeti dodatni tekst, kliknete lijevim tasterom na tu poziciju i počnete da kucate na tastaturi. Isto tako, možete iskoristiti strelice za navigaciju sl. 13.na tastaturi da dovedete kursor za unos teksta na željenu poziciju: Slika 13. Strelice za navigaciju 5

6 na tastaturi Brisanje slova i riječi u postojećem tekstu se vrši tako što postavite kursor miša ispred ili iza slova ili riječi koje želite da obrišete, kliknete lijevim tasterom na tu poziciju i pritišćete tipku DEL (DELETE) (ako želite da obrišete slova iza kursora) ili pritiskom na tipku BACKSPACE (ako želite da obrišete slova ispred kursora). Pritiskom na tipke DEL i BACKSPACE brišete slovo po slovo. U MS Word-u 2003 postoji opcija koja se zove Overtype (prekucavanje). Sa ovom opcijom vrlo lako možete prekucati dio teksta za koji ste utvrdili da vam nije potreban ili koji niste dobro unijeli. Ako koristite ovu opciju, ne morate prvo obrisati tekst pa unositi novi. Samo je potrebno da postavite kursor miša ispred slova ili riječi koje želite da prekucate i počnete da kucate. Sama opcija Overtype će, prilikom kucanja, zamjeniti ved postojeća slova sa novo unešenim slovima. Da bi ste uključili opciju Overtype u dnu prozora dva puta kliknete na polje OVR sl. 14. ili pritiskom na tipku INSERT na tastaturi. Na isti način dete iisključiti ovu opciju. Slika 14. Polje OVRkomanda Overtype Kopiranje (Copy) i premještanje (Cut) teksta unutar dokumenta i između otvorenih dokumenata Nekad dete imati potrebu da na više mjesta u dokumentu, ili čak u više različitih dokumenata, imate isti dio teksta (riječ, rečenicu, pasus, itd.). Takođe ćete, prilikom editovanja (uređivanja) teksta, premještati određene dijelove sa jedne pozicije na drugu unutar dokumenta, odnosno između više otvorenih dokumenata. Da ne biste stalno unosili isti tekst, jednom kad ga unesete možete da iskoristite komande Copy, Paste i Cut. komanda Copy ( kopiraj ) kopira označeni dio teksta komanda Paste ( zaljepi ) lijepi kopirani dio teksta na novu poziciju u tekstu koju ste prethodno označili (doveli kursor miša) komanda Cut ( izreži ) će izrezati dio teksta (kopirati označeni dio i obrisati ga sa te pozicije u tekstu). Sa ovom komandom vi, ustvari, radite premještanje dijela teksta sa jedne pozicije na drugu unutar dokumenta, odnosno u neki drugi otvoreni dokument slika 15.Opcija Copy Označiti dio teksta Izabrati opciju Copy Ikonica Copy na standardnoj traci sa alatkama 6

7 Da biste kopirali određeni dio teksta, prvo što trebate da uradite jeste da selektujete taj dio, a zatim daumeniju kliknete na Edit Copy (ili klikom na ikonicu Copy na Standard traci sa altkama) sl.15: Izabrati opciju Paste 1. Dovedite kursor tamo gdje želite da postavite (zalijepite) Dio teksta Ikonica Paste na standardnoj traci sa alatkama 2.Zalijepljeni dio teksat koji smo predhodno kopirali Slika 16. Opcija Paste Nako što ste izvršili kopiranje, dovedite kursor miša na poziciju u dokumentu gdje želite da zalijepite kopiran dio teksta. Zatim, u meniju kliknite na Edit Paste (ili kliknite na ikonicu Paste sl. 16.na Standard traci sa altkama). Ako želite da premjestite određeni dio teksta sa jedne pozicije na drugu unutar dokumenta, prvo ćete selektovati taj dio, a zatim u meniju kliknuti na Edit Cut (ili kliknite na ikonicu Cut na Standard traci sa altkama) Undo i Redo komande Na standardnoj paleti alatki Pretpostavimo da ste uređivali svoj tekst i slučajno ste izbrisali jedan dio koji niste trebali. Da ne biste ponovo kucali izbrisani tekst, komande Undo i Redo vam pomažu da idete korak ili više unazad, odnosno unaprijed, tj. da se vratite na prethodno odrađenu akciju. Formatiranje (oblikovanje) Nakon što ste unijeli tekst, ono što slijedi jeste formatiranje (oblikovanje) teksta. Pod formatiranjem se podrazumijeva podešavanje veličine, boje i tipa fonta, zatim naglašavanje teksta (Bold, Italic i Underline komande), poravnavanje teskta (Left, Right, Center i Justify), podešavanje tabulatora, kreiranje listi nabrajanja, itd. U ovom poglavlju vidjećemo osnovne komande za oblikovanje teksta. Formatiranje teksta Promjena veličine i tipa fonta Promjena veličine i tipa fonta se vrši na sljededi način sl.17.: 1. selektujte dio teksta koji želite 7

8 2. na Standard traci sa alatkama kliknite na strelicu pored polja Font Size 3. iz liste izaberite željenu veličinu fonta Označiti dio teksta Promjena veličine fonta Slika 17. Izabrati veličinu fonta iz liste Font Size Poravnanje teksta Kada poravnavate tekst, u Word-u postoji nekoliko komandi kojima to možete uraditi sl.18. To su: Left: poravnade tekst na lijevu stranu dokumenta Center: centrira tekst na sredinu dokumenta Slika 18. Poravnanje-Aligment Justify: poravnade tekst i sa lijeve i desne strane dokumenta Right: poravnade tekst na desnu stranu dokumenta Paragrafi (pasusi) Paragraf (pasus) je samostalna jedinica pisanog tekksta koja je u korelaciji sa temom, idejom, određenim pojmom ili autorom. Početak pasusa određen je početkom novog reda i završetkom koji ne prelazi u novi pasus. Ponekad je novi red uvučen, a dešava se da postoji uvučeni dio i kada se ne počinje novi red. Početak pasusa se obilježava znakom pilkrou ( ). Uvlačenje pasusa Da bi ste uvukli pasus, na samom linijaru postoje markeri pomoću kojih možete uvlačiti pasuse. Objašnjenja šta koji marker predstavlja sl. 19.: 8

9 First Line Indent: uvlačenje prvog reda pasusa Hanging Indent: uvlačenje svih redova pasusa osim prvog reda ( visedi redovi) Left Indent: uvlačenje svih redova pasusa sa lijeve strane Right Indent: uvlačenje svih redova pasusa sa desne strane Slika 19.Markeri za uvlačenje pasusa Kreiranje tabele za unos podataka Microsoft Word nudi mnogo načina za pravljenje tabele. Najbolji način zavisi od vašeg načina rada i od toga koliko tabela treba da bude jednostavna ili složena. I način korištenje ikonice Insert Table 1. kliknite na mjesto u dokumentu gdje želite da kreirate tabelu 2. na Standard traci sa alatkama kliknite na dugme Insert Table 3. lijevim tasterom miša kliknite na prvu kockicu u padajudoj listi, zadržite taster i prevlačite da biste izabrali željeni broj redova i kolona Ikonica Insert Table Zadržite taster i prevlačite da biste izabrali željeni broj redova i kolona Slika 20. Umetanje tabele korištenjem ikonice Insert Table II način - korištenje komande umetanja tabele Upotrebite ovu proceduru za pravljenje izbora u vezi sa dimenzijama tabele i oblikujte (formatirajte) je prije umetanja u dokument: 1. kliknite na mjesto u dokumentu gde želite da kreirate tabelu 2. u meniju kliknite na Table Insert, a zatim izaberite opciju Table sl.21. Slika 21. 9

10 Okrenuti Okrenutii Umetanje i brisanje redova i kolona Da bi ste umetnuli novi red u postojeću tabelu, uradite sljedeće: 1. selektujte red u tabeli ispod ili iznad kojeg želite da postavite novi red 2. u meniju kliknite na Table Insert, a zatim izaberite hodete li umetnuti novi red iznad (Rows Above) ili ispod (Rows Below) označenog reda sl.22.: Umetanje kolone Umetanje reda Umetnuti red Slika 22. Oblikovanje (formatiranje) tabele Pomoću palete alatki Tables and Borders možemo dodatno uređivati oblikovati tabelu sl.23. View Toolbars Tables and Borders Možemo obojiti proširiti Spojiti poravnati poravnati izbrisati Ukrasiti poravnati smanjiti selektovati Grafički objekti Slika 23. Pod grafičkim objektima podrazumjevamo slike, pravougaonike, kocke, strelice, zvijezde, itd. U ovom dijelu vidjećemo kako se dodaju, premještaju, brišu objekti, te kako im se mijenja veličina. 10

11 Umetanje objekta na određenu lokaciju u dokumentu Da bi ste umetnuli objekat, uradite sljedeće: 1. ako ne vidite Drawing traku sa alatkama, u meniju kliknite na View Toolbars, a zatim izaberite Drawing 2. na Drawing traci sa alatkama kliknite na željeni objekat Sa ove trake odaberite objekat Slika 24. Umetanje slike Za umetanje slike sa neke lokacije na računaru, uradite sljedede: 1. postavite kursor miša na neku lokaciju u dokumentu i kliknite dva puta (ili koristite kombinaciju tipki SHIFT+ENTER ili samo ENTER da pređete na početak nekog drugog reda da odvojite sliku od postojećeg teksta) 2. u meniju kliknite na Insert Picture, a zatim izaberite opciju From File sl otvoride vam se dijalog Insert Picture Iz fajla Ilustrovane sličice Ukrasna slova Slika 25. Dijagram Primjena automatskog numerisanja stranica U Word-u postoji opcija za automatsko numerisanje stranica. Da bi ste je koristili, uradite sljedeće: 11

12 u meniju kliknite na Insert Page Numbers, i otvoriće vam se dijalog Page Numbers sl.26. u dijaogu možete izvršiti sljedeća podešavanja: Slika 26. Podešavanje dokumenta prije štampanja Prije samog štampanja dokumenta, trebaćete izvršiti niz priprema, odnosno podešavanja parametara dokumenta za štampanje. Pod tim se podrazumjeva: promjena orijentacije dokumenta (horizontalno (Landscape) i vertikalno (Portrait)), veličine papira, položaja margina (graničnika), dodavanje zaglavlja (Headers) i podnožja (Footers), brojeva stranica, itd. u meniju kliknite na File Page Setup i otvoriće vam se dijalog Page Setup sl.27.: Slika 27. Promjena orijentacije dokumenta i veličine papira Postoje dva tipa orijentacije dokumenta: Landscape horizontalna orijentacija Portrait vertikalna orijentacija Da bi ste promjenili veličinu papira, uradite sljedeće:u dijalogu Page Setup kliknite na listić Paper u grupi Paper Size, iz padajuće liste, izaberite željenu veličinu papira 12

13 Opcije za promjene margina Izbor veličine papira Promjene orjentacije papira Pregled podešenog Slika 28.Page Setup Pregled dokumenta prije štampe Da bi ste pregledali dokument prije štampe, na Standard traci sa alatkama kliknite na ikonicu u meniju kliknite na File Print Preview. Otvoriće vam se prozor Print Preview sl.29.. U ovom prozoru, dobićete umanjeni pregled vašeg dokumenta koji vam pomaže da na brz I jednostavan način pregledate raspored teksta I objekata u dokumentu prije štampanja., ili slika

14 Štampanje dokumenta Na kraju, kad ste unijeli sav tekst u dokument, uredili ga i oblikovali, želite taj dokument da odštampate. Štampanje se vrši na sljedeći način: u meniju kliknite na File Print i otvoride vam se dijalog Print sl. 30. u dijalogu postoje niz podešavanja za štampanje prikazan je dijalog sa podrazumjevanim podešavanjima: Slika 30. Opcije su sljedeće: u polju Name, klikom na strelicu otvoriće vam se padajuća lista, iz koje možete odabrati štampač na koji ćete poslati dokument na štampanje. (Prije toga morate instalirati štampač na vaš računar) u grupi Page Range možete izabrati: o All - da štamapte sve stranice u dokumentu o Current page da štampate stranicu na kojoj se trenutno nalazite o Pages u ovo polje unesite brojeve stranica u dokumentu koje želite da štampate (u ovom formatu: 1,5,14,52) ili od koje do koje stranice de se izvršiti štampanje (npr: 2-15) u grupi Copies, u polju Number of Copies koristite strelice da povećate ili smanjite broj kopija. Potvrdite izbor Collate da biste prvo odštampali cjelokupnu kopiju dokumenta, a zatim prvu stranicu sledeće kopije (ispočetka). Ako više volite da odštampate sve kopije prve stranice, a zatim sve kopije sledećih stranica dokumenta, opozovite ovaj izbor klikom na dugme OK posladeće dokument direktno na štampanje. 14

15 VJEŽBE: MS WORD obrada teksta 1. Navedi i prepoznaj elemente prozora MS Worda. 2. Kako se otvara novi dokument u MS Wordu? 3. Objasni snimanje dokumenta. 3 Kreiraj u My Documents folder pod imenom Obrada teksta u MS Wordu,a zatim snimi dokument u taj folder pod imenom - Snimanje dokumenta 4. Otvori postojeći dokument koji se zove Snimanje dokumenta. 5. Nabroj i pokaži osnovne palete alatki u MS Wordu 6. Napiši sljedeći tekst: Unos teksta u dokument Da bi ste unijeli tekst u dokument, kliknite mišem na bijelu podlogu koja predstavlja papir i počnite kucati na tastaturi: Ако желите да куцате текст у новом реду притисните типку ENTER на тастатури. 7. Napiši sljedeće simbole: π. 8. Objasni šta se podrazumijeva pod selektovanjem teksta i pokaži na primjeru. 9. Kako se briše tekst U MS Wordu? 10. Objasni razliku između kopiranja i isjecanje teksta. 11. Pokaži na primjeru- kopiraj,sjeci i premjesti dio napisanog teksta,npr Ако желите да куцате текст у новом реду притисните типку ENTER на тастатури. 12. Čemu služe Undo i Redo komande i primjeni ih? 13. Napiši sljedeći tekst, a zatim na njemu primjeni što više različitih alatki sa palete za formatiranje. Microsoft Word (u daljem tekstu MS Word) je program namjenjen za obradu teskta i sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office kojeg proizvodi kompanija Microsoft. Pod obradom teksta se podrazumijeva pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujući primjenu različitih stilova oblikovanja. Pored unošenja i obrade teksta, MS Word vam omogućuje i dodavanja razliličitih objekata: slika, tabela, grafikona, raznih geometrijskih oblika, itd. MS Word je, u suštini, program koji je najviše zastupljen u svakodnevnom radu, kako poslovnih tako i kućnih korisnika. 14. Ubaci (insertuj) objekte u dokument. 15. Nacrtaj jednostavnu tabelu i formatiraj je. Р. бр. Име и презиме полазника Ниво предзнања Umetni slikе u dokument. 17. Numeriši stranicu. 18. Podesi dokument prije štampanja. 19. Pregledaj dokument prije štampanja. 20. Odštampaj dokument. ČESTITAM!!! Ime polaznika 15

Εισαγωγή στο MS Word

Εισαγωγή στο MS Word Εισαγωγή στο MS Word Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση, μορφοποίηση στυλ Εισαγωγή στοιχείων Αρχική Οθόνη (doc) Μπάρα τίτλου Χάρακας Μπάρα Μενού Μπάρες Εργαλείων Όψη κειμένου Αρχική Οθόνη (docx) Μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

OTVARANJE POSTOJEĆIH FAJLOVA U EXCELU Slično kao u Wordu: FILE (levi klik) OPEN (levi klik) pojavljuje se sledeći prozor:

OTVARANJE POSTOJEĆIH FAJLOVA U EXCELU Slično kao u Wordu: FILE (levi klik) OPEN (levi klik) pojavljuje se sledeći prozor: MICROSOFT EXCEL Microsoft Excel je korisnički program koji nam omogućava rad sa tabelama, tabelarne proračune i pravljenje grafika za već gotove tabele. Pokreće se na sledeći način: START (levi klik) PROGRAMS

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Komentari se javljaju na radnom listu kad dođemo na polje za koje su vezani ali ne utiču na ponašanje sadržaja u polju.

Komentari se javljaju na radnom listu kad dođemo na polje za koje su vezani ali ne utiču na ponašanje sadržaja u polju. 4.9 Komentar uz polje Komentari se javljaju na radnom listu kad dođemo na polje za koje su vezani ali ne utiču na ponašanje sadržaja u polju. Pritisnemo na polje mišem, desni klik miša, Insert Comment,

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer)

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Μιας Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) 2. Παρουσίαση Μιας Ιστοσελίδας 3. Διακοπή Και Ανανέωση Μιας Ιστοσελίδας (Stop and Refresh) 4.

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Word 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Word 2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Word 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων 2.1 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου - Βασικά βήματα... 4 2.1.1 Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 www.epl001lab.weebly.com Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 Ενότητα 3 Εισαγωγή στο Microsoft Word Πως αρχίζουμε το Microsoft Word Για να αρχίσουμε το Word, πρέπει να κάνουμε double click στο εικονίδιο του

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

Uvod u GeoGebru. Judith i Markus Hohenwarter

Uvod u GeoGebru. Judith i Markus Hohenwarter Uvod u GeoGebru Judith i Markus Hohenwarter www.geogebra.org Posljednja promjena: 25. studenog 2009. Pisano za GeoGebru 3.2 Knjiga je namijenjena svladavanju osnova dinamičnog matematičkog programa Geogebra.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (MICROSOFT WORD OFFICE 2000)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (MICROSOFT WORD OFFICE 2000) ΘΕΜΑ 3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (MICROSOFT WORD OFFICE 2000) 39 ΘΕΜΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Η Θεματική ενότητα 3, η οποία αναφέρεται στην επεξεργασία κειμένου, στοχεύει στην επαρκή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word 6.1. Εκκίνηση Περιβάλλον εργασίας Η εκκίνηση του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου (word) γίνεται είτε µε την χρήση του κουµπιού Έναρξη (Start) Προγράµµατα (Programs)

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE RADA U MS EXCELU

OSNOVE RADA U MS EXCELU mr.sc. Bojan Kovačić OSNOVE RADA U MS EXCELU interna skripta 1 1 Ova interna skripta korištena je na laboratorijskim vježbama iz Poslovne informatike koje je autor držao studentima 1. godine stručnoga

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M2727 MFP. Getting Started Guide Upute za početak korištenja Οδηγός Εκκίνησης Priručnik za početak rada Priročnik za začetek uporabe

HP LaserJet M2727 MFP. Getting Started Guide Upute za početak korištenja Οδηγός Εκκίνησης Priručnik za početak rada Priročnik za začetek uporabe HP LaserJet M2727 MFP Getting Started Guide Upute za početak korištenja Οδηγός Εκκίνησης Priručnik za početak rada Priročnik za začetek uporabe Copyright and License 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA. () 6. studenog 2011. 1 / 18

OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA. () 6. studenog 2011. 1 / 18 OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA () 6. studenog 2011. 1 / 18 TRI OSNOVNA PRINCIPA PREBROJAVANJA -vrlo često susrećemo se sa problemima prebrojavanja elemenata nekog konačnog skupa S () 6. studenog 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Ovo je skraćena verzija Uputstva za upotrebu. Detaljno Uputstvo možete naći na Internetu pod:

Ovo je skraćena verzija Uputstva za upotrebu. Detaljno Uputstvo možete naći na Internetu pod: right page (1) of MC60 Maguro, kurz, sr A31008-H5760-A31-1-7E19 (06.10.2003, 14:58) Sadržaj Ovo je skraæena verzija Uputstva za upotrebu. Detaljno Uputstvo možete naæi na Internetu pod: www.my-siemens.com/mc

Διαβάστε περισσότερα

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω: melissa.cms - το απόλυτο εργαλείο για δηµιουργήσετε την ιστοσελίδα σας To meliisa.cms είναι ένα σύστηµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων. Σας επιτρέπει να το χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Σημειώσεις στο MS Word 2010

Συνοπτικές Σημειώσεις στο MS Word 2010 1. Άνοιγμα Εφαρμογής: Start All Programs Microsoft Office Microsoft Word 2010. 2. Γενικά: Ένα αρχείο στο Word ονομάζεται έγγραφο (document). Κάθε φορά που ανοίγω την εφαρμογή, δημιουργείται αυτόματα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Neprekinute funkcije i limesi Definicija neprekinute funkcije i njen odnos prema limesu Asimptote Svojstva neprekinutih funkcija

Neprekinute funkcije i limesi Definicija neprekinute funkcije i njen odnos prema limesu Asimptote Svojstva neprekinutih funkcija Sadržaj: Nizovi brojeva Pojam niza Limes niza. Konvergentni nizovi Neki važni nizovi. Broj e. Limes funkcije Definicija esa Računanje esa Jednostrani esi Neprekinute funkcije i esi Definicija neprekinute

Διαβάστε περισσότερα

Sadržaj. Pogledajte takođe Indeks na kraju ovog uputstva k45e-gerivz.fm K 45 - Eagle sr A31008-H4500-A31-5-7E19

Sadržaj. Pogledajte takođe Indeks na kraju ovog uputstva k45e-gerivz.fm K 45 - Eagle sr A31008-H4500-A31-5-7E19 24.7.02 k45e-gerivz.fm K 45 - Eagle sr A31008-H4500-A31-5-7E19 Sadržaj 1 Mere predostrožnosti... 3 Pregled telefona... 4 Opšta uputstva... 6 Uputsvo za korišćenje... 6 Kontrola menija... 6 Početak rada...

Διαβάστε περισσότερα

2.9.2 Φύλλα εργασίας. 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2

2.9.2 Φύλλα εργασίας. 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών 2.9.2 Φύλλα εργασίας Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, ακίνδυνα και με ασφάλεια, για εισαγωγή, επεξεργασία και οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M1319 MFP Series

HP LaserJet M1319 MFP Series HP LaserJet M1319 MFP Series Getting Started Guide Vodič za početak rada Οδηγός Εκκίνησης Priručnik za početak rada Priročnik za začetek uporabe Read Me First Prvo pročitajte ovo Διαβάστε πρώτα αυτό Prvo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA David Brčić ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA Riješeni zadaci DAVID BRČIĆ LOKSODROMSKA PLOVIDBA I. Loksodromski zadatak (kurs i udaljenost): tgk= II. Loksodromski zadatak (relativne koordinate):

Διαβάστε περισσότερα

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite

Διαβάστε περισσότερα

Višenamjenski DVD rekorder

Višenamjenski DVD rekorder 4-156-864-11(2) Odabir načina kopiranja 8 Upoznavanje DVDirect rekordera 22 Priprema za snimanje 29 Kopiranje s Handycama 38 Višenamjenski DVD rekorder Kopiranje s videouređaja Kopiranje fotografija Pregled

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Content 1 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο... 2 1.1 Η δηεπηθάλεηα ηνπ ArcMap... 2 1.2 Η γξακκή εξγαιείσλ... 3 2 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ....

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας

2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Σημειώσεις του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ Ευαγγελία Καβακλή Μυτιλήνη 2001 1 Αρχίζοντας...

Διαβάστε περισσότερα

GeoGebra. P osljednjih se godina sve više nameće potreba. Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku. Zašto program GeoGebra?

GeoGebra. P osljednjih se godina sve više nameće potreba. Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku. Zašto program GeoGebra? Matematika i računalo GeoGebra Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku Šime Šuljić, Pazin Čeka nas svijet u kojem će sav softver biti slobodan i dostupan poput matematike, fizike ili filozofije,

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

x M kazemo da je slijed ogranicen. Weierstrass-Bolzano-v teorem tvrdi da svaki ograniceni slijed ima barem jednu granicnu tocku.

x M kazemo da je slijed ogranicen. Weierstrass-Bolzano-v teorem tvrdi da svaki ograniceni slijed ima barem jednu granicnu tocku. 1. FUNKCIJE, LIMES, NEPREKINUTOST 1.1 Brojevi - slijed, interval, limes Slijed realnih brojeva je postava brojeva na primjer u obliku 1,,3..., nn, + 1... koji na realnoj osi imaju oznaceno mjesto odgovarajucom

Διαβάστε περισσότερα

1. ZADATAK. 3. Drugi slajd treba da sadrži naslov i nabrajanje:

1. ZADATAK. 3. Drugi slajd treba da sadrži naslov i nabrajanje: 1. ZADATAK Kreirajte prezentaciju ECDL-a koja se sastoji od tri slajda. 1. Kreirajte šablon koji ćete koristiti u sva tri slajda: jednobojna pozadina tamnozelene boje u gornjem levom uglu nacrtajte kvadrate,

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M1120 MFP Series

HP LaserJet M1120 MFP Series HP LaserJet M1120 MFP Series Getting Started Guide Upute za početak korištenja Οδηγός Εκκίνησης Priručnik za početak rada Priročnik za začetek uporabe Read Me First Prvo pročitajte ovo Διαβάστε πρώτα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Κειμένου 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου 3. Αλλαγή Παρουσίασης Σελίδας 4. Εισαγωγή Συμβόλων/Ειδικών Χαρακτήρων 5. Παρουσίαση Και Απόκρυψη Μη Εκτυπώσιμων Χαρακτήρων 6. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003

Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ. >> ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ SELECTED FIELDS (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΝΕΧΤ

4. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ. >> ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ SELECTED FIELDS (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΝΕΧΤ ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ 1. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ FORMS 2. ΙΠΛΟΠΑΤΗΣΤΕ CREATE FORM BY USING WIZARD ( ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ο ΗΓΟ) 3. ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705

Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705 74 319 0506 0 B3123x5 sr Uputstva za rad hr Upute za rad sl Navodila za uporabo ro Instructiuni de utilizare el Οδηγίες Λειτουργίας Synco 700 Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705 Uređaj za nadzor i upravljanje

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο Minitab 12.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρο του Minitab...1 Status bar και Toolbar...2 Menu bar...2 Session και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΒΗΜΑ 1. Άνοιγμα προτύπου (template) οριζόντιου Α3 (που δίδεται με την εκφώνηση της άσκησης), εισαγωγή των στοιχείων μας στο υπάρχον υπόμνημα και αποθήκευση του προτύπου με τα προσωπικά μας δεδομένα (αυτό

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά φύλλα Excel

Υπολογιστικά φύλλα Excel 10.1. Εκκίνηση Υπολογιστικά φύλλα Excel Η εκκίνηση του προγράμματος επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων (Excel) γίνεται είτε με την χρήση του κουμπιού Έναρξης (Start) Προγράμματα (Programs) Microsoft Excel,

Διαβάστε περισσότερα

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1 VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1 Ivana Baranović Miroslav Jerković Lekcija 14 Rast, pad, konkavnost, konveksnost, točke infleksije i ekstremi funkcija Poglavlje 1 Rast, pad, konkavnost, konveksnost, to ke ineksije

Διαβάστε περισσότερα

RAVAN. Ravan je osnovni pojam u geometriji i kao takav se ne definiše. Ravan je određena tačkom i normalnim vektorom.

RAVAN. Ravan je osnovni pojam u geometriji i kao takav se ne definiše. Ravan je određena tačkom i normalnim vektorom. RAVAN Ravan je osnovni pojam u geometiji i kao takav se ne definiše. Ravan je odeđena tačkom i nomalnim vektoom. nabc (,, ) π M ( x,, ) y z Da bi izveli jednačinu avni, poučimo sledeću sliku: n( A, B,

Διαβάστε περισσότερα

Induktivno spregnuta kola

Induktivno spregnuta kola Induktivno spregnuta kola 13. januar 2016 Transformatori se koriste u elektroenergetskim sistemima za povišavanje i snižavanje napona, u elektronskim i komunikacionim kolima za promjenu napona i odvajanje

Διαβάστε περισσότερα

MATURSKI RAD Tema: Pano za maturske slike

MATURSKI RAD Tema: Pano za maturske slike SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLA TESLA SREMSKA MITROVICA MATURSKI RAD Tema: Pano za maturske slike Mentor: Krsmanović Đoko Učenici: Pejić Vladislav Spasojević Vojislav Džever Branislav Trnjanac Marko Pano

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S.

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Σημειώσεις για το μάθημα Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Παπάνα Αγγελική E mail: papanagel@yahoo.gr, agpapana@gen.auth.gr Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη

Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη Κεφάλαιο 6: Διαμόρφωση χάρτη Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι μέθοδοι χαρτογραφικής απόδοσης και αναφέρονται οι πληροφορίες που απαραιτήτως πρέπει να φέρει ένας χάρτης και οι μέθοδοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών ΜΑΘΗΜΑ 4 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Πίνακα (Table) 2. Εισαγωγή Και Μετακίνηση Κειμένου Σε Πίνακα 3. Εισαγωγή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 4. Διαγραφή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 5. Αλλαγή Πλάτους Στηλών Και

Διαβάστε περισσότερα

ISKAZI. U svakodnevnom govoru, a i u pisanom tekstu, obično se sreću rečenice koje su ili tačne

ISKAZI. U svakodnevnom govoru, a i u pisanom tekstu, obično se sreću rečenice koje su ili tačne ISKAZI U svakodnevnom govoru, a i u pisanom tekstu, obično se sreću rečenice koje su ili tačne ili netačne, tj rečenice koje imaju logičkog smisla.ovakve rečenice se u matematici nazivaju iskazi.dakle,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Word Μέρος 3

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Word Μέρος 3 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Word Μέρος 3 Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου ΕΠΛ001

Διαβάστε περισσότερα

Skupovi, relacije, funkcije

Skupovi, relacije, funkcije Chapter 1 Skupovi, relacije, funkcije 1.1 Skup, torka, multiskup 1.1.1 Skup Pojam skupa ne definišemo eksplicitno. Intuitivno skup prihvatamo kao konačnu ili beskonačnu kolekciju objekata (ili elemenata)u

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

DBMS sadrži četiri komponente koje, integrisane u jednu celinu, predstavljaju efikasnu podršku bazama podataka

DBMS sadrži četiri komponente koje, integrisane u jednu celinu, predstavljaju efikasnu podršku bazama podataka UNIVERZITET U KRAGUJEVCU EKONOMSKI FAKULTET INFORMACIONI SISTEMI Prof.dr Zora Arsovski Ekonomski fakultet E mail: zora@kg @kg. ac.rs SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA - DBMS DBMS DBMS softver omogućava

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA I II ARISTOTELOV UNIVERZITET U TESALONIKI INSTITUT ZA NOVOGRČKE STUDIJE Fondacija Manolisa Trijandafilidisa Manolis A. Trijandafilidis MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA Preveo i priredio

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Tower 6. Upute za rad sa programom

Tower 6. Upute za rad sa programom Tower 6 Upute za rad sa programom U ovim uputama su objašnjene samo nove mogućnosti programa, odnosno naredbe kojih nije bilo u programu Tower 5, tako da su one prvenstveno namijenjene korisnicima koji

Διαβάστε περισσότερα

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost Panasonic Digitalna video kamera UPUTSTVO ZA UPOTREBU Model br. NV-GS400EG PRE UPOTREBE Informacije za vašu sigurnost Obzirom da se ovaj uređaj zagreva tokom upotrebe, koristite ga na dobro provetrenom

Διαβάστε περισσότερα

GRAFOVI. Ljubo Nedović. 21. februar Osnovni pojmovi 2. 2 Bipartitni grafovi 8. 3 Stabla 9. 4 Binarna stabla Planarni grafovi 12

GRAFOVI. Ljubo Nedović. 21. februar Osnovni pojmovi 2. 2 Bipartitni grafovi 8. 3 Stabla 9. 4 Binarna stabla Planarni grafovi 12 GRAFOVI Ljubo Nedović 21. februar 2013 Sadržaj 1 Osnovni pojmovi 2 2 Bipartitni grafovi 8 3 Stabla 9 4 Binarna stabla 11 5 Planarni grafovi 12 6 Zadaci 13 1 2 1 Osnovni pojmovi Iz Vikipedije, slobodne

Διαβάστε περισσότερα

FP555 - Servisno uputstvo

FP555 - Servisno uputstvo FP555 - Servisno uputstvo Servisno uputstvo za upotrebu i korišćenje fiskalnog pisača FP555 BA Copyright 2010, HCP d.o.o Sadržaj Servisni režim... 3 Fiskalizacija... 4 Servisne Plombe... 10 Gprs Modem...

Διαβάστε περισσότερα

Vežba 8 Osciloskop 2. Uvod

Vežba 8 Osciloskop 2. Uvod Vežba 8 Osciloskop Uvod U prvom delu vežbe ispituju se karakteristike realnih pasivnih i aktivnih filtara. U drugom delu vežbe demonstrira se mogućnost osciloskopa da radi kao jednostavan akvizicioni sistem.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. H αρχική οθόνη του Open Roberta lab

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. H αρχική οθόνη του Open Roberta lab ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 1 Πριν ξεκινήσουμε να δημιουργούμε και να προγραμματίζουμε τα ρομπότ και ιδιαίτερα το EV3 της Lego, καλό θα ήταν να δοκιμάσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητές μας στον προσομοιωτή. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b)

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b) TAČKA i PRAVA Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim formulama i njihovom primenom.. Rastojanje između dve tačke Ako su nam date tačke Ax (, y) i Bx (, y ), onda rastojanje između njih računamo po formuli

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 2 Poglavlje-2 1 / 43

Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 2 Poglavlje-2 1 / 43 Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika Poglavlje- / 43 Ciljevi učenja Ciljevi učenja za predavanja i vježbe: Integral kao antiderivacija Prepoznavanje očiglednih supstitucija Metoda supstitucije-složeniji

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας

Εισαγωγή στα προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (1Β ) 1 ο εξάμηνο σπουδών Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Διδάσκοντες: Γιάννης Ζαβολέας, (Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα