Την επόµενη εβδοµάδα η υποβολή συµβιβαστικής πρότασης για το τραπεζικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Την επόµενη εβδοµάδα η υποβολή συµβιβαστικής πρότασης για το τραπεζικό"

Transcript

1 23 Αυγούστου 2002 Σχόλιο Αγοράς Μεγάλη διόρθωση σηµείωσε κατά την χθεσινή συνεδρίαση ο γενικός δείκτης του Χρη- µατιστηρίου καταγράφοντας απώλειες 1.88%. Η ευρεία ρευστοποίηση κερδών µε µεγάλο για την εποχή όγκο συναλλαγών έδωσε τέλος στις πέντε συνεχόµενες ανεξήγητες ανόδους. Το ίδιο καθοδικό κλίµα αναµένεται να παρουσιαστεί και σήµερα µε κορυφαίο αναµενόµενο γεγονός τα εξαµηνιαία αποτελέσµατα της Λαϊκής Τράπεζας τα οποία και θα σύρουν τον χορό κατά τις επόµενες συνεδριάσεις του Χρηµατιστηρίου. CSE Gen. Index: E 2003F EURIBOR Change P/E M day 5days Ytd EV/EBITDA M % 3.05% % P/BV M Div. Yield 3.3% 3.9% Volume Index Volume CYP ( ): 915,076 EUR / CYP: EUR / USD: Avg Vol (12M) CYP ( ): 3,334,110 Market Cap.CYP ( ): 3,944,059,512 5-Y Bond: 5.11% /16 8/19 8/20 8/21 8/ Την επόµενη εβδοµάδα η υποβολή συµβιβαστικής πρότασης για το τραπεζικό Μετά τη διαµεσολάβηση και τις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέας Μουσιούττας µε τον Εργοδοτικό Σύνδεσµο Τραπεζών και την ΕΤΥΚ, παρά την κρισιµότητα της κατάστασης κάποιες ελπίδες διαφαίνονται για την ανεύρεση της χρυσής τοµής στο ζήτηµα. Πάντως, νωρίς την επόµενη εβδο- µάδα, αναµένουµε είτε τερµατισµό της προσπάθειας, είτε την υποβολή της συµβιβαστικής πρότασης. Petros Michaelides Στα δικαστήρια θα προσφύγει η Winvest Η απόφαση της εφόρου ασφαλιστικών εταιρειών να ακυρώσει την ασφαλιστική άδεια της Winvest οδήγησε την εταιρεία να καταθέσει αγωγή όπου αναφέρει ότι η απόφαση ήταν παράνοµη, άκυρη και στερείται κάθε έννοµου αποτελέσµατος. Από την πλευρά της η έφορος ανέφερε ότι η απόφαση της υπηρεσίας της στηρίχθηκε στο γράµµα και στο πνεύµα του νόµου. Το πρόβληµα εντοπίστηκε όταν η εταιρεία ξεκίνησε να παρουσιάζει υψηλά διαχειριστικά έξοδα µε αποτέλεσµα να γίνεται επιτακτική η ανάγκη αύξησης της ρευστότητας της, υποχρέωση στην οποία οι µέτοχοι της εταιρείας αδυνατούσαν να α- νταποκριθούν. Υπενθυµίζουµε ότι το 50% της Winvest ανήκει στον Σάββα Χριστοφόρου (30%) και Σεβέρη και Αθηαινίτη (20%). Το.Σ. του ΧΑΚ αποφάσισε για το ειδικό καθεστώς διαπραγµάτευσης Οι εταιρείες Globalsoft, MarkeTrends και New Marathon Tours αναµένεται να βγουν από το καθεστώς ειδικής διαπραγµάτευσης ακολουθώντας χρονοδιάγραµµα σταδιακής εξόδου και εφόσον οι δύο τελευταίες ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις του.σ. του ΧΑΚ. Οι υποχρεώσεις για την MarkeTrends αφορούν την παροχή διευκρινήσεων προς το.σ. για την τελευταία της ετήσια έκθεση ενώ για την New Marathon Tours η υποχρέωση α-

2 φορά την παροχή αποδείξεων ότι η εταιρεία µπορεί να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΧΑΚ. Το χρονοδιάγραµµα εξόδου των εταιρειών από το ειδικό καθεστώς είναι: Globalsoft (2/9), MarkeTrends (5/10), New Marathon Tours (22/11). Να σηµειώσου- µε ότι από πλευράς επιτροπής κεφαλαιαγοράς εκφράστηκαν καταρχήν επιφυλάξεις α- ναφορικά µε την ορθότητα της απόφασης. Spidernet Services Ltd 0.08 Telecoms Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 1Η02. Τα αποτελέσµατα χαρακτηρίζονται από την διαγραφή της µέχρι πρότινος θυγατρικής και τώρα συνδεδεµένης εταιρεία Spidetrade Ltd. Στα θετικά αναφέρουµε το γεγονός ότι οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας (εξαιρου- µένων των χρηµατιστηριακών) παρουσιάζονται αυξηµένες. Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει µείωση 41% σαν αποτέλεσµα της µείωσης στις εργασίες της συνδεµένης εταιρείας Spidertrade Ltd αλλά και της αλλαγής στον λογιστικό χειρισµό της από θυγατρική σε συνδεδεµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το µεικτό περιθώριο µειώθηκε στο 49% από 52% το 1Η01 λόγω µείωσης στα περιθώρια της Spidertrade Ltd. Το EBITDA στις 115χιλ. (-52.4%) κυρίως λόγω της µείωσης στο µεικτό κέρδος και όχι αύξηση στα λειτουργικά έξοδα τα οποία παρουσιάζουν µείωση 56% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. To EBT παρουσιάζει ζηµιά ύψους 225χιλ. και περιλαµβάνει ζηµιά από συνδεδεµένη εταιρεία 128.8χιλ. Τα καθαρά αποτελέσµατα παρουσιάζουν ζηµιά 256χιλ. σε σχέση µε ζηµιά 183χιλ. το 1Η01. Το EPS στο 0.93σεντ από 0.66σετν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το σύνολο του ενεργητικού παρουσιάζει µείωση ύψους 79% λόγω µηδενισµού των λογαριασµών των τραπεζικών υπολοίπων πελατών και των δανείων σε πελάτες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην µετάταξη της θυγατρικής εταιρείας Spidertrade Ltd σε συνδεδεµένη πράγµα που διαφοροποιεί και τον λογιστικό χειρισµό της. Η καθαρή θέση παρουσιάζει µείωση 60% στις 234χιλ. Η καθαρή ταµειακή ροή από εργασίες στις 56χιλ. σε αντίθεση µε -4.2εκ. το 1Η01. Claridge Investments Ltd Leisure, Entertainment & Hotel Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 1Η02

3 Ο κύκλος εργασιών µειωµένος κατά 13% στα 2.9εκ. σαν αποτέλεσµα χαµηλής πληρότητας του ξενοδοχείου Paphos Amathus Beach η οποία οφείλεται στην ύφεση που παρουσιάζει η κυπριακή τουριστική βιοµηχανία, στον έντονο ανταγωνισµό αλλά και στο γεγονός ότι ο παραλιακός δρόµος της Πάφου ήταν κλειστός λόγω επισκευών οι οποίες αποπερατώθηκαν τον περασµένο Ιούλιο. Το µεικτό περιθώριο µειωµένο στο 37.7% από 43% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω της χαµηλής πληρότητας του ξενοδοχείου στην Πάφο και της ύφεσης στον τουρισµό που αναγκάζει τις εταιρείες να προσφέρουν ελκυστικότερες τιµές. Το EBITDA στις 398χιλ. µειωµένο κατά 46.7% η οποία κατά κύριο λόγω οφείλεται στην µείωση των εισοδηµάτων και των µεικτών περιθωρίων παρά στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων η οποία περιορίστηκε στο 2.5%. Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα παρουσιάζουν θετικό πρόσηµο σε σχέση µε αρνητικό πρόσηµο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω συναλλαγµατικού κέρδους. Σαν αποτέλεσµα του πιο πάνω το ΕΒΤ παρουσιάζει αύξηση ης τάξης του 243% στις 216χιλ. Στα καθαρά αποτελέσµατα περιλαµβάνεται πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 1.32εκ. (περιλαµβάνει επιταχυνόµενη απόσβεση ύψους 1.4εκ και φορολογικές ζηµιές 45χιλ.) λόγω πίστωσης της αναβαλλόµενης φορολογίας η οποία προέκυψε από την αλλαγή στον φορολογικό συντελεστή από 28% σε 10%. Σαν αποτέλεσµα η ε- ταιρεία παρουσιάζει κέρδη ύψους 1.54εκ. (+2,913%). Το σύνολο του ενεργητικού είναι 32.94εκ. (-0.4%) λόγω αύξησης στους χρεώστες και µείωση στα µετρητά. Η καθαρή θέση στα 21.6εκ (+9.5%) λόγω αύξησης στα αποτελέσµατα χρήσεως. Το σύνολο του δανεισµού βρίσκεται στα 7.7εκ. (-6%). Η καθαρή ροή από εργασίες στις 11.5χιλ. σε σχέση µε 189.6χιλ. το 1Η01 λόγω της διαφοράς που προκύπτει από το συναλλαγµατικό κέρδος σε σχέση µε την ζηµιά το 1Η01. Kanika Hotels Ltd Leisure, Entertainment & Hotel Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 1Η02 Ο κύκλος εργασιών µειωµένος κατά 0.27% στα 2.2εκ. λόγω της των εσόδων που απέκτησε η εταιρεία από την ενοικίαση την 1/1/02 του ξενοδοχείου Olympic Lagoon Resort στην Αγία Νάπα τα οποία ήρθαν να αντισταθµίσουν τις χαµηλές πληρότητες κατά 15% και 25% που είχαν τα ξενοδοχεία Alexander the Great και Kanika Pantheon αντίστοιχα. Το µεικτό περιθώριο είναι αρνητικό στο 1.5% από 29% λόγω των αυξηµένων εξόδων που δηµιούργησε η συµπερίληψη και 3 ξενοδοχείου στα αποτελέσµατα σε α- ντίθεση µε 2 ξενοδοχεία το 1Η01.

4 Το EBITDA στις 121χιλ. µειωµένο κατά 78% η οποία κατά κύριο λόγω οφείλεται στην µείωση των περιθωρίων και όχι στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων τα ο- ποία µειώθηκαν οριακά. Το ΕΒΤ στο -181χιλ. από 521χιλ. ενώ η καθαρή ζηµιά είναι 84χιλ. µε το EPS στο 0.14σεντ από 0.66σεντ το 1Η01. Το σύνολο του ενεργητικού είναι 24.6εκ. (-2.32%) λόγω αύξησης µείωσης στους χρεώστες. Η καθαρή θέση αυξηµένη κατά 7.6$% λόγω αντίστοιχης αύξησης στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας. Η καθαρή ροή από εργασίες στις -90.8χιλ. σε σχέση µε χιλ. το 1Η01 λόγω αύξησης στους πιστωτές και τα οφειλόµενα έξοδα. Avacom Computer Services/Avacom Net Services 0.039/ Information Technology/Telecoms Προειδοποίηση για τα αποτελέσµατα 1Η02 των δύο εταιρειών Τα αποτελέσµατα 1Η02 αναµένεται να παρουσιάσουν αρνητική εικόνα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του 1Η01, αλλά βελτιωµένη εικόνα σε σχέση µε τα FY2001Α. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσµα της ύφεσης που παρατηρείται στο λιανικό εµπόριο αλλά και στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. CPI Enterprise Development Ltd Basic Industries Προειδοποίηση για τα αποτελέσµατα 1Η02 Τα αποτελέσµατα 1Η02 αναµένεται να επηρεαστούν αρνητικά σαν αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης πτώσης του χρηµατιστηρίου η οποία θα επηρεάσει τις επενδύσεις της εταιρείας σε τίτλους εισηγµένους στο ΧΑΚ. Prochoice Financial Services Financials Προειδοποίηση για τα αποτελέσµατα 1Η02.

5 Τα αποτελέσµατα 1Η02 αναµένεται να παρουσιάσουν σηµαντική αρνητική απόκλιση από το 1Η01 σαν αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης πτώσης του χρηµατιστηρίου και της µείωσης του όγκου συναλλαγών η οποία θα επηρεάσει τα εισοδήµατα της εταιρείας από χρηµατιστηριακές υπηρεσίες αλλά και τις επενδύσεις της σε τίτλους εισηγµένους στο ΧΑΚ.

6 EGNATIA FINANCIAL SERVICES (CYPRUS) LTD 178, ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWER, 1 ST FLOOR P.O.Box 16180, 2086 NICOSIA Tel.: Fax: Equity Research Yiannos Stavrinides Despo Papaevriviadou Asset Management Christos Spanos Harrys Michaelides Private Clients Desk Christos Pavlides Marios Salides Christos Leonida Corporate Finance Vassos Paraskevas Andreas Georgallis Petros Michaelides Απαλλακτική ρήτρα Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο έχουν συλλεγεί και επεξεργαστεί από το Τµήµα Ανάλυσης της Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd και σε καµία περίπτωση δεν συνιστούν µια πλήρη επεξεργασία όλων των απόψεων πάνω σε συγκεκριµένη είδηση/ εξέλιξη που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την πορεία τίτλων εισηγµένων στο Κυπριακό ή Ξένα Χρηµατιστήρια. Το περιεχόµενο του παρόντος δελτίου παρέχεται σαν πληροφοριακό υλικό και απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο στον πρώτο παραλήπτη και απαγορεύεται να αναµεταδίδεται ή/και να αντιγράφεται µέρος αυτού ή στην ολότητα του µε οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια της Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd. Το δελτίο αυτό σε καµία περίπτωση δεν συνιστά πρόταση για αγορά ή πώληση συγκεκριµένου τίτλου. Η Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd ή συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες ή συνδεδεµένα µε αυτήν άτοµα ή οι διοικητικοί της σύµβουλοι ή οι διευθυντές της ή τα στελέχη της ή οι πελάτες της µπορεί να διενεργούν συναλλαγές επί ενός ή περισσοτέρων τίτλων που αναφέρονται στο παρόν δελτίο ή να παρέχουν συµβουλές ή/και γενικότερα να έχουν συµφέρον σε εταιρείες/ τίτλους που α- ναφέρονται στο δελτίο. Οι πηγές πάνω στις οποίες έχει βασιστεί η συγγραφή του παρόντος δελτίου θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ηµέρα απόκτησης τους, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορούµε να εγγυηθούµε την ακρίβεια ή/και την πληρότητα τους. Η Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd είναι µέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και η λειτουργία της ελέγχεται από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης και από τις Χρηµατιστηριακές Αρχές.

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GOODY S A.E. 31 2010

GOODY S A.E.  31 2010 GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα