Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ. Επεξεργασία Κειμένου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ. Επεξεργασία Κειμένου"

Transcript

1 Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ Επεξεργασία Κειμένου Ανάκτηση Πληροφορίας Content Recap: Faster posting lists with skip pointers, Phrase and Proximity Queries, Dictionary Wild-Card Queries Permutex k-gram indexes Spelling Corrections Pattern Matching Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

2 Ανεστραμμένο Αρχείο Λογική Μορφή Ευρετηρίου Μορφή Ανεστραμμένου Ευρετηρίου Index terms C j,1 k 1 k 2... k t d 1 c 1,1 c 2,1 c t,1 d 2 c 1,2 c 2,2 c t, d i c 1,j c 2,j c t,j d N c 1,N c 2,N c t,n k 1 k 2... k t Vocabulary Postings lists Ανάκτηση Πληροφορίας Inverted Files (Ανεστραμμένα αρχεία) Ιnverted file = a word oriented mechanism for indexing a text collection in order to speed up the searching task. An inverted file consists of: Vocabulary: is the set of all distinct words in the text Occurrences: lists containing all information necessary for each word of the vocabulary (documents where the word appears, frequency, text position, etc.) Τι είδους πληροφορία κρατάμε στις posting lists εξαρτάται από το λογικό μοντέλο και το μοντέλο ερωτήσεων Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

3 Searching an inverted index General Steps: 1. Vocabulary search: the words present in the query are searched in the vocabulary 2. Retrieval occurrences: the lists of the occurrences of all words found are retrieved 3. Manipulation of occurrences: The occurrences are processed to solve the query Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 2.3 Augment postings with skip pointers (at indexing time) Why? To skip postings that will not figure in the search results. 1. How? 2. Where do we place skip pointers? Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

4 Phrase queries Sec. 2.4 Want to be able to answer queries such as stanford university as a phrase Why? The concept of phrase queries has proven easily understood by users; one of the few advanced search ideas that works 10% explicit phrase queries ( ) Many more queries are implicit phrase queries (such as person names) Ανάκτηση Πληροφορίας Sec Biword Indexes: Index every consecutive pair of terms in the text as a phrase 2. Positional Indexes: In the postings, store, for each term the position(s) in which tokens of it appear Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

5 Proximity queries Sec LIMIT! /3 STATUTE /3 FEDERAL /2 TORT Again, here, /k means within k words of. Clearly, positional indexes can be used for such queries; biword indexes cannot. Ανάκτηση Πληροφορίας Positional index size Sec We can compress position values/offsets Nevertheless, a positional index expands postings storage substantially Nevertheless, a positional index is now standardly used because of the power and usefulness of phrase and proximity queries whether used explicitly or implicitly in a ranking retrieval system. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

6 Combination schemes Sec These two approaches can be profitably combined For particular phrases ( Michael Jackson, Britney Spears ) it is inefficient to keep on merging positional postings lists Even more so for phrases like The Who In general: Potential biwords: common (based on recent query behavior) and expensive Ανάκτηση Πληροφορίας Dictionary data structures Sec. 3.1 Two main choices: Hash table Tree Some IR systems use hashes, some trees Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

7 Trees Sec. 3.1 Simplest: binary tree More usual: B trees Trees require a standard ordering of characters and hence strings but we standardly have one Pros: Solves the prefix problem (terms starting with hyp) Cons: Slower: O(log M) [and this requires balanced tree] Rebalancing binary trees is expensive But B trees mitigate the rebalancing problem Ανάκτηση Πληροφορίας WILD-CARD QUERIES Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

8 B trees handle prefixes Wild Card Queries Suffix B trees to handle * at the beginning Sec. 3.2 Other solutions: permuterms k grams Both build additional data structures Used to locate possible matches + a filtering step to check for false positives Ανάκτηση Πληροφορίας Permuterm index A special symbol $ to indicate the end of a word Sec Construct a permuterm index, in which the various rotations of each term (augmented with $) all link to the original vocabulary term. Permuterm vocabulary (the vocabulary consists of all such permutations) A query with one wildcard Rotate so that the wildcard (*) appears at the end of the query Lookup the resulting string in the permuterm index (prefix query trailing wildcard) and get all words in the dictionary Example: word, walled, w*d, w*r*d Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

9 Bigram (k-gram) index Sec A k gram is a sequence of k characters Use as special character $ to denote the beginning or the end of a term In a k gram index, the dictionary contains all k grams that occur in any term in the vocabulary Maintain a second inverted index from bigrams to dictionary terms that match each bigram. Gets terms that match AND version of our wildcard query. Example: word, walled, w*d, w*r*d Ανάκτηση Πληροφορίας SPELLING CORRECTION Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

10 Spell correction Sec. 3.3 Britney Spears Britian spears Britney s spears Brandy spears Pritanny spears (brittany spears) (all corrected in Google) Ανάκτηση Πληροφορίας Spell correction Sec. 3.3 Two principles for correcting: 1. Of various alternatives: choose the nearest one (proximity, distance) 2. When two correctly spelled queries are (nearly) tied, select the most common one (common? #occurrences in the collection, most common among queries typed in by the users) Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

11 Spell correction Sec. 3.3 Two principal uses Correcting document(s) being indexed Correcting user queries to retrieve right answers Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 3.3 Document correction Especially needed for OCR ed documents Correction algorithms are tuned for this: rn/m Can use domain specific knowledge E.g., OCR can confuse O and D more often than it would confuse Oand I (adjacent on the QWERTY keyboard, so more likely interchanged in typing). But also: web pages and even printed material has typos Goal: the dictionary contains fewer misspellings But often we don t change the documents but aim to fix the query document mapping Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

12 Query mis-spellings Sec. 3.3 Our principal focus here E.g., the query Alanis Morisett We can either Retrieve documents indexed by the correct spelling, OR Return several suggested alternative queries with the correct spelling Did you mean? Ανάκτηση Πληροφορίας Spell correction Sec. 3.3 Two main flavors: Isolated word Check each word on its own for misspelling Will not catch typos resulting in correctly spelled words e.g., from form Context sensitive Look at surrounding words, e.g., I flew form Heathrow to Narita. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

13 Isolated word correction Sec Fundamental premise there is a lexicon from which the correct spellings come Two basic choices for this A standard lexicon such as Webster s English Dictionary An industry specific lexicon hand maintained The lexicon of the indexed corpus E.g., all words on the web All names, acronyms etc. (Including the mis spellings) Ανάκτηση Πληροφορίας Isolated word correction Sec Given a lexicon and a character sequence Q, return the words in the lexicon closest to Q What s closest? We ll study several alternatives Edit distance (Levenshtein distance) Weighted edit distance n gram overlap Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

14 Edit distance Sec Given two strings S 1 and S 2, the minimum number of operations to convert one to the other Operations are typically character level Insert, Delete, Replace, (Transposition) E.g., the edit distance from dof to dog is 1 From cat to act is 2 (Just 1 with transpose.) from cat to dog is 3. Ανάκτηση Πληροφορίας Edit distance Sec Generally found by dynamic programming. Θα το δούμε στη συνέχεια See for a nice example plus an applet. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

15 Weighted edit distance Sec As above, but the weight of an operation depends on the character(s) involved Meant to capture OCR or keyboard errors, e.g. m more likely to be mis typed as n than as q Therefore, replacing m by n is a smaller edit distance than by q This may be formulated as a probability model Requires weight matrix as input Modify dynamic programming to handle weights Ανάκτηση Πληροφορίας Using edit distances Sec Given query, first enumerate all character sequences within a preset (weighted) edit distance (e.g., 2) 2. Intersect this set with list of correct words 3. Show terms you found to user as suggestions Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

16 Using edit distances Sec Alternatively, We can look up all possible corrections in our inverted index and return all docs slow, or we can run with a single most likely correction The alternatives disempower the user, but save a round of interaction with the user Ανάκτηση Πληροφορίας Using edit distances Sec Google Query: Powr Μήπως εννοείτε: power Εμφάνιση 2 κυριότερων αποτελεσμάτων Power Magazine OnLine Αν έχετε ξεχάσει τα όσα αναφέραμε στο Part II, έχετε το POWER 128 πρόχειρο και πάμε να ξαναδούμε τι γίνεται με τα καυσαέρια, ότανξεμπουκάρουναπότις... Power Test Mitsubishi EVO X by NS Racing Tests Image Gallery Προσωρινά αποθηκευμένη Παρόμοιες Power Wikipedia, the free encyclopedia [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ] Power (philosophy), the ability to control one's environment or other entities... Power (physics), the rate at which work is performed or energy is... en.wikipedia.org/wiki/power Προσωρινά αποθηκευμένη Παρόμοιες Αποτελέσματα για τους όρους: powr. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

17 Edit distance to all dictionary terms? Sec Given a (mis spelled) query do we compute its edit distance to every dictionary term? Expensive and slow Alternative? How do we cut the set of candidate dictionary terms? Simple: words that start with the same letter Other possibility : use n gram overlap for this This can also be used by itself for spelling correction. Ανάκτηση Πληροφορίας n-gram overlap Sec Enumerate all the n grams in the query string as well as in the lexicon Use the n gram index (recall wild card search) to retrieve all lexicon terms matching any of the query n grams Threshold by number of matching n grams Variants weight by keyboard layout, etc. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

18 Matching trigrams Sec Consider the query lord we wish to identify words matching 2 of its 3 bigrams (lo, or, rd) lo alone lord sloth or border lord morbid rd ardent border card Standard postings merge will enumerate Ανάκτηση Πληροφορίας Example with trigrams Sec Suppose the text is november Trigrams are nov, ove, vem, emb, mbe, ber. The query is december Trigrams are dec, ece, cem, emb, mbe, ber. So 3 trigrams overlap (of 6 in each term) How can we turn this into a normalized measure of overlap? Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

19 One option Jaccard coefficient A commonly-used measure of overlap Let X and Y be two sets; then the J.C. is Sec X Y / X Y Equals 1 when X and Y have the same elements and zero when they are disjoint X and Y don t have to be of the same size Always assigns a number between 0 and 1 Now threshold to decide if you have a match E.g., if J.C. > 0.8, declare a match Ανάκτηση Πληροφορίας Matching trigrams Sec Consider the query lord we wish to identify words matching 2 of its 3 bigrams (lo, or, rd) lo alone lord sloth or border lord morbid rd ardent border card We know the #k grams for the query, for the term (if it is encoded)? just need its length Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

20 Sec Context-sensitive spell correction Text: I flew from Heathrow to Narita. Consider the phrase query flew form Heathrow We d like to respond Did you mean flew from Heathrow? because no docs matched the query phrase. Ανάκτηση Πληροφορίας Sec Context-sensitive correction Need surrounding context to catch this. First idea: 1. retrieve dictionary terms close (in weighted edit distance) to each query term 2. Now try (run) all possible resulting phrases with one word fixed at a time 1. flew from heathrow 2. fled form heathrow 3. flea form heathrow 3. Hit based spelling correction: Suggest the alternative that has lots of hits. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

21 Sec Exercise Suppose that for flew form Heathrow we have 7 alternatives for flew, 19 for form and 3 for heathrow. How many corrected phrases will we enumerate in this scheme? As we expand the alternatives, retain only the most frequent combinations on the collection (biwords) or in the query log Ανάκτηση Πληροφορίας Sec General issues in spell correction We enumerate multiple alternatives for Did you mean? Need to figure out which to present to the user Use heuristics The alternative hitting most docs Query log analysis + tweaking For especially popular, topical queries Spell correction is computationally expensive Avoid running routinely on every query? Run only on queries that matched few docs Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

22 Sec. 3.5 Resources IIR 3, MG 4.2 Efficient spell retrieval: K. Kukich. Techniques for automatically correcting words in text. ACM Computing Surveys 24(4), Dec J. Zobel and P. Dart. Finding approximate matches in large lexicons. Software practice and experience 25(3), March Mikael Tillenius: Efficient Generation and Ranking of Spelling Error Corrections. Master s thesis at Sweden s Royal Institute of Technology. Nice, easy reading on spell correction: Peter Norvig: How to write a spelling corrector correct.html Ανάκτηση Πληροφορίας Pattern Matching Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

23 Searching Allowing Errors Δεδομένα: Ένα κείμενο (string) T, μήκους n Ένα pattern P μήκους m k επιτρεπόμενα σφάλματα Ζητούμενο: Βρες όλες τις θέσεις του κειμένου όπου το pattern P εμφανίζεταιμετοπολύk σφάλματα (ποιο γενικό) Recall: Edit (Levenstein) Distance: Minimum number of character deletions, additions, or replacements needed to make two strings equivalent. misspell to mispell is distance 1 misspell to mistell is distance 2 misspell to misspelling is distance 3 Ανάκτηση Πληροφορίας Searching Allowing Errors Naïve algorithm Produce all possible strings that could match P (assuming k errors) and search each one of them on T Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

24 Searching Allowing Errors: Solution using Dynamic Programming Dynamic Programming is the class of algorithms, which includes the most commonly used algorithms in speech and language processing. Among them the minimum edit distance algorithm for spelling error correction. Intuition: a large problem can be solved by properly combining the solutions to various subproblems. Ανάκτηση Πληροφορίας Searching Allowing Errors: Solution using Dynamic Programming Έναν m x n πίνακα C Γραμμές θέσεις του pattern Στήλες θέσεις του text C[i, j]: ο ελάχιστος αριθμός λαθών για να ταιριάξουμε το P 1..i με ένα sufix του T 1..j C[0, j] = 0 C[i, 0] = i /* delete i characters Η ιδέα είναι ο υπολογισμός μιας τιμής του πίνακα με βάση τις προηγούμενες (δηλαδή, ήδη υπολογισμένες) γειτονικές της Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

25 Searching Allowing Errors: Solution using Dynamic Programming C[i, j]: ο ελάχιστος αριθμός λαθών για να ταιριάξουμε το P 1..i με ένα suffix του T 1..j C[i, j] = αν P i = T i τότε C[i 1, j 1] Αλλιώς ο καλύτερος τρόπος από τα παρακάτω replace P i με Τ i (ή το συμμετρικό) κόστος 1+C[i 1,j 1] delete P i κόστος 1+ C[i I, j] delete T i 1 + C[i,j 1] add?? Ανάκτηση Πληροφορίας Searching Allowing Errors: Solution using Dynamic Programming (II) Problem Statement: T[n] text string, P[m] pattern, k errors Example: T = surgery, P = survey, k=2 To explain the algorithm we will use a m x n matrix C one row for each char of P, one column for each char of T (latter on we shall see that we need less space) T P Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

26 Searching Allowing Errors: Solution using Dynamic Programming (III) T = surgery, P = survey, k=2 οι γραμμές του C εκφράζουνπόσα γράμματα του pattern έχουμεήδη καταναλώσει (στη 0 γραμμή τίποτα, στη m γραμμή ολόκληρο το pattern) C[0,j] := 0 for every column j (no letter of P has been consumed) C[i,0] := i for every row i (i chars of P have been consumed, pointer of T at 0. So i errors (insertions) so far) T P Ανάκτηση Πληροφορίας Searching Allowing Errors: Solution using Dynamic Programming (IV) if P[i]=T[j] THEN C[i,j] := C[i 1,j 1] // εγινε match άρα τα λάθη ήταν όσα και πριν Else C[i,j] := 1 + min of: C[i 1,j] // i 1 chars consumed P, j chars consumed of T // ~delete a char from T C[i,j 1] // i chars consumed P, j 1 chars consumed of T // ~ delete a char from P C[i 1,j 1] // i 1 chars consumed P, j 1 chars consumed of T // ~ character replacement Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

27 Searching Allowing Errors: Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P Ανάκτηση Πληροφορίας Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

28 Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P Ανάκτηση Πληροφορίας Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

29 Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P 1 + Ανάκτηση Πληροφορίας Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P 1 + Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

30 Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P 1 + Ανάκτηση Πληροφορίας Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

31 Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P Bold entries indicate matching positions. Cost: O(mn) time where m and n are the lengths of the two strings being compared. Παρατήρηση: η πολυπλοκότητα είναι ανεξάρτητη του κ Ανάκτηση Πληροφορίας Solution using Dynamic Programming: Example T = surgery, P = survey, k=2 T P Cost: O(mn) time where m and n are the lengths of the two strings being compared. O(m) space as we need to keep only the previous column stored So we don't have to keep a mxn matrix Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

32 Εφαρμογή στο groogle Ανάκτηση Πληροφορίας Constructing an Inverted File Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

33 Content Hardware basics Blocked sort-based index Distributed index Dynamic Indexing Ανάκτηση Πληροφορίας Ch. 4 Index construction How do we construct an index? What strategies can we use with limited main memory? Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

34 Sec. 4.1 Hardware basics Many design decisions in information retrieval are based on the characteristics of hardware We begin by reviewing hardware basics Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.1 Hardware basics Access to data in memory is much faster than access to data on disk. Caching (keeping frequently used disk data in memory) Disk seeks: No data is transferred from disk while the disk head is being positioned. (seek time) Therefore: Transferring one large chunk of data from disk to memory is faster than transferring many small chunks. Disk I/O is block based: Reading and writing of entire blocks (as opposed to smaller chunks). Block sizes: 8KB to 256 KB. Data transfers are handled by the system bus, not by the processor Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

35 Sec. 4.1 Hardware basics Servers used in IR systems now typically have several GB of main memory, sometimes tens of GB. Available disk space is several (2 3) orders of magnitude larger. Fault tolerance is very expensive: It s much cheaper to use many regular machines rather than one fault tolerant machine. Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.1 Hardware assumptions symbol statistic value s average seek time 5 ms = 5 x 10 3 s b transfer time per byte 0.02 μs= 2 x 10 8 s processor s clock rate 10 9 s 1 p low level operation 0.01 μs= 10 8 s (e.g., compare & swap a word) size of main memory several GB size of disk space 1 TB or more Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

36 Sec. 4.2 RCV1: Our collection for this lecture As an example for applying scalable index construction algorithms, we will use the Reuters RCV1 collection. This is one year of Reuters newswire (part of 1995 and 1996) The collection we ll use isn t really large enough either, but it s publicly available and is at least a more plausible example. Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.2 A Reuters RCV1 document Note: we ignore multimedia types Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

37 Sec. 4.2 Reuters RCV1 statistics symbol statistic value N documents 800,000 L avg. # tokens per doc 200 M terms (= word types/distinct) 400,000 avg. # bytes per token 6 (incl. spaces/punct.) avg. # bytes per token 4.5 (without spaces/punct.) avg. # bytes per term 7.5 T (tokens) non positional postings 100,000, bytes per word token vs. 7.5 bytes per word type: why? Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.2 Recall IIR 1 index construction Term Doc # I 1 did 1 enact 1 julius 1 caesar 1 Documents are parsed to extract words and these are I 1 saved with the Document ID. was 1 killed 1 i' 1 the 1 capitol 1 brutus 1 killed 1 me 1 Doc 1 Doc 2 so 2 let 2 it 2 I did enact Julius So let it be with be 2 with 2 Caesar I was killed Caesar. The noble caesar 2 the 2 i' the Capitol; Brutus hath told you noble 2 brutus 2 Brutus killed me. Caesar was ambitious hath 2 told 2 you 2 caesar 2 Ανάκτηση Πληροφορίας was 2 74 ambitious 2 Ανάκτηση Πληροφορίας

38 Sec. 4.2 Key step After all documents have been parsed, the inverted file is sorted by terms. We focus on this sort step. We have 100M items to sort. Note: present terms by termid (on the fly or in two passes) Term Doc # I 1 did 1 enact 1 julius 1 caesar 1 I 1 was 1 killed 1 i' 1 the 1 capitol 1 brutus 1 killed 1 me 1 so 2 let 2 it 2 be 2 with 2 caesar 2 the 2 noble 2 brutus 2 hath 2 told 2 you 2 caesar 2 was 2 ambitious 2 Term Doc # ambitious 2 be 2 brutus 1 brutus 2 capitol 1 caesar 1 caesar 2 caesar 2 did 1 enact 1 hath 1 I 1 I 1 i' 1 it 2 julius 1 killed 1 killed 1 let 2 me 1 noble 2 so 2 the 1 the 2 told 2 you 2 was 1 was 2 with 2 Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.2 Scaling index construction In memory index construction does not scale. How can we construct an index for very large collections? Taking into account the hardware constraints we just learned about... Memory, disk, speed, etc. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

39 Sort-based index construction As we build the index, we parse docs one at a time. Sec. 4.2 While building the index, we cannot easily exploit compression tricks (you can, but much more complex) The final postings for any term are incomplete until the end. At 12 bytes per non positional postings entry (term, doc, freq), demands a lot of space for large collections. T = 100,000,000 in the case of RCV1 So we can do this in memory in 2009, but typical collections are much larger. E.g. the New York Times provides an index of >150 years of newswire Thus: We need to store intermediate results on disk. Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.2 Use the same algorithm for disk? Sorting T = 100,000,000 records on disk is too slow too many disk seeks. We need an external sorting algorithm. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

40 Sec. 4.2 Bottleneck Parse and build postings entries one doc at a time Now sort postings entries by term (then by doc within each term) Doing this with random disk seeks would be too slow must sort T=100M records If every comparison took 2 disk seeks, and N items could be sorted with N log 2 N comparisons, how long would this take? Ανάκτηση Πληροφορίας BSBI: Blocked sort-based Indexing (Sorting with fewer disk seeks) Sec byte (4+4+4) records (term, doc, freq). These are generated as we parse docs. Must now sort 100M such 12 byte records by term. Define a Block ~ 10M such records Can easily fit a couple into memory. Will have 10 such blocks to start with. Basic idea of algorithm: 1. Accumulate postings for each block, sort, write to disk. 2. Then merge the blocks into one long sorted order. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

41 Sec. 4.2 Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.2 Sorting 10 blocks of 10M records First, read each block and sort within: Quicksort takes 2N ln N expected steps In our case 2 x (10M ln 10M) steps total time to read each block from disk and quicksort it. 10 times this estimate gives us 10 sorted runs of 10M records each. Done straightforwardly, need 2 copies of data on disk But can optimize this Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

42 Sec. 4.2 Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.2 How to merge the sorted runs? Can do binary merges, with a merge tree of log 2 10 = 4 layers. During each layer, read into memory runs in blocks of 10M, merge, write back Merged run. Runs being merged. Disk 4 Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

43 Sec. 4.2 How to merge the sorted runs? But it is more efficient to do a n way merge, where you are reading from all blocks simultaneously Providing you read decent sized chunks of each block into memory and then write out a decent sized output chunk, then you re not killed by disk seeks Ανάκτηση Πληροφορίας Remaining problem with sort-based algorithm Sec. 4.3 Our assumption was: we can keep the dictionary in memory. We need the dictionary (which grows dynamically) in order to implement a term to termid mapping. Actually, we could work with term,docid postings instead of termid,docid postings but then intermediate files become very large. (We would end up with a scalable, but very slow index construction method.) Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

44 SPIMI: Single-pass in-memory indexing Sec. 4.3 Key idea 1: Generate separate dictionaries for each block no need to maintain term termid mapping across blocks. Key idea 2: Don t sort. Accumulate postings in postings lists as they occur. With these two ideas we can generate a complete inverted index for each block. These separate indexes can then be merged into one big index. Ανάκτηση Πληροφορίας SPIMI-Invert Sec. 4.3 Merging of blocks is analogous to BSBI. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

45 SPIMI: Compression Sec. 4.3 Compression makes SPIMI even more efficient. Compression of terms Compression of postings Ανάκτηση Πληροφορίας Vocabulary: Tries Vocabulary: Btree but also trie Tries multiway trees for stroring strings able to retrieve any string in time proportional to its length (independent from the number of all stored strings) Description every edge is labeled with a letter searching a string s start from root and for each character of s followtheedgethatislabeledwith the same letter. continue, until a leaf is found (which means that s is found) Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

46 Tries: Παράδειγμα This is a text. A text has many words. Words are made from letters. Vocabulary text (11) text (19) many (28) words (33) words (40) made (50) letters (60) Vocabulary (ordered) letters (60) made (50) many (28) text (11,19) words (33,40) Vocabulary trie l m a t w letters:60 made:50 many:28 text:11,19 words:33,40 Ερώτηση: Θα μπορούσε ένα trie να βοηθήσει τη στελέχωση κειμένου βάσει της τεχνικής Successor variety? d n Ανάκτηση Πληροφορίας Παράδειγμα αυξητικής δημιουργίας ενός trie Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

47 Constructing an Inverted File All the vocabulary is kept in a suitable data structure storing for each word a list of its occurrences e.g. in a trie data structure Each word of the text is read and searched in the vocabulary if a trie data structure is used then this search costs O(m) where m the size of the word If it is not found, it is added to the vocabulary with an empty list of occurrences and the new position is added to the end of its list of occurrences Ανάκτηση Πληροφορίας Constructing an Inverted File Once the text is exhausted the vocabulary is written to disk with the list of occurrences. Two files are created: in the first file, the list of occurrences are stored contiguously in the second file, the vocabulary is stored in lexicographical order and, for each word, a pointer to its list in the first file is also included. The overall process is O(n) time 2 nd file 1 st file Trie: O(1) per text character Since positions are appended (in the postings file) O(1) time It follows that the overall process is O(n) Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

48 Example of constructing an inverted file (in our example we assume that: each word = one document, position = document identifier ) Once the complete trie structure is constructed theinvertedfilecanbe derived from it: The trie is traversed topdown and left to right. whenever an index term is encountered, it is added to the end of the inverted file. Note that if a term is prefix of another term (such as "a" is prefix of "are") index terms can occur on internal nodes of the trie. analogously the posting file is derived. Ανάκτηση Πληροφορίας Example (cont) The trie structure constructed is a possible access structure to the index file in main memory. Thus the entries of the index files occur as leaves (or internal nodes) of the trie. Each entry has a reference to the position of the postings file that is held in secondary storage. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

49 What if the Inverted Index does not fit in main memory? A technique based on partial Indexes: Use the previous algorithm until the main memory is exhausted. When no more memory is available, write to disk the partial index I i obtained up to now, and erase it from main memory Continue with the rest of the text Once the text is exhausted, a number of partial indices I i exist on disk The partial indices are merged to obtain the final index Ανάκτηση Πληροφορίας Merging two partial indices I1 and I2 Merge the sorted vocabularies and whenever the same word appears in both indices, merge both list of occurences By construction, the occurences of the smaller numbered index are before those at the larger numbered index, therefore the lists are just concatenated Complexity: O(n1+n2) where n1 and n2 the sizes of the indices Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

50 Example of two partial indices and their merging Ανάκτηση Πληροφορίας Merging partial indices to obtain the final I final index 7 level 3 I I level 2 I I I I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 level 1 initial dumps Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

51 Merging all partial indices: Time Complexity Notations n: the size of the text V:the size of the vocabulary M: the amount of main memory available The total time to generate partial indices is O(n) The number of partial indices is O(n/M) To merge the O(n/M) partial indices are necessary log 2 (n/m) merging levels The total cost of this algorithm is O(n log(n/m)) Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.4 Distributed indexing Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

52 Distributed indexing Sec. 4.4 For web scale indexing (don t try this at home!): must use a distributed computing cluster Individual machines are fault prone Can unpredictably slow down or fail How do we exploit such a pool of machines? Ανάκτηση Πληροφορίας Distributed indexing Sec. 4.4 Web search engines, therefore, use distributed indexing algorithms for index construction. Constructed index is partitioned across several machines either according to term or according to document. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

53 Sec. 4.4 Google data centers Google data centers mainly contain commodity machines. Data centers are distributed around the world. Estimate: a total of 1 million servers, 3 million processors/cores (Gartner 2007) Estimate: Google installs 100,000 servers each quarter. Based on expenditures of million dollars per year This would be 10% of the computing capacity of the world!?! Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.4 Google data centers If in a non fault tolerant system with 1000 nodes, each node has 99.9% uptime, what is the uptime of the system? Answer: 63% Calculate the number of servers failing per minute for an installation of 1 million servers. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

54 Sec. 4.4 Distributed indexing Maintain a master machine directing the indexing job considered safe. Break up indexing into sets of (parallel) tasks. Master machine assigns each task to an idle machine from a pool Divide data into chunks, re assign task if a task on a chunk fails Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.4 Parallel tasks We will use two sets of parallel tasks Parsers Inverters Break the input document collection into splits Each split is a subset of documents (corresponding to blocks in BSBI/SPIMI) Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

55 Sec. 4.4 Parsers Master assigns a split to an idle parser machine Parser 1. reads a document at a time and emits (term, doc) pairs 2. writes pairs into j partitions Each partition is for a range of terms first letters (e.g., a f, g p, q z) here j = 3. Now to complete the index inversion Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.4 Inverters An inverter collects all (term,doc) pairs (= postings) for one termpartition. Sorts and writes to postings lists Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

56 Sec. 4.4 Data flow assign Master assign Postings Parser a-f g-p q-z Inverter a-f Parser a-f g-p q-z Inverter g-p splits Parser a-f g-p q-z Inverter q-z Map phase Segment files Reduce phase Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.4 MapReduce The index construction algorithm we just described is an instance of MapReduce. MapReduce (Dean and Ghemawat 2004) is a robust and conceptually simple framework for distributed computing without having to write code for the distribution part. They describe the Google indexing system (ca. 2002) as consisting of a number of phases, each implemented in MapReduce. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

57 Sec. 4.4 MapReduce Index construction was just one phase. Another phase: transforming a term partitioned index into a document partitioned index. Term partitioned: one machine handles a subrange of terms Document partitioned: one machine handles a subrange of documents most search engines use a document partitioned index better load balancing, etc. Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.4 MapReduce To minimize write times, before inverters reduce the data, each parser writes its segment files to its local disk. In the reduce phase, the master communicates to an inverter the locations of the relevant segment files (e.g., of the r segment files of the a f partition). Each segment file only requires one sequential read because all data relevant to a particular inverter were written to a single segment file by the parser. This setup minimizes the amount of network traffic needed during indexing. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

58 Schema for index construction in MapReduce (Key, Value) pairs Sec. 4.4 Schema of map and reduce functions map: input list(k, v) reduce: (k,list(v)) output Instantiation of the schema for index construction map: web collection list(termid, docid) reduce: (<termid1, list(docid)>, <termid2, list(docid)>, ) (postings list1, postings list2, ) Example for index construction map: d2 : C died. d1 : C came, C c ed. (<C, d2>, <died,d2>, <C,d1>, <came,d1>, <C,d1>, <c ed, d1> reduce: (<C,(d2,d1,d1)>, <died,(d2)>, <came,(d1)>, <c ed,(d1)>) (<C,(d1:2,d2:1)>, <died,(d2:1)>, <came,(d1:1)>, <c ed,(d1:1)>) Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.4 Dynamic indexing Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

59 Sec. 4.5 Dynamic indexing Up to now, we have assumed that collections are static. They rarely are: Documents come in over time and need to be inserted. Documents are deleted and modified. This means that the dictionary and postings lists have to be modified: Postings updates for terms already in dictionary New terms added to dictionary Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.5 Simplest approach Maintain big main index New docs go into small auxiliary index Search across both, merge results Deletions Invalidation bit vector for deleted docs Filter docs output on a search result by this invalidation bit vector Periodically, re index into one main index Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

60 Sec. 4.5 Issues with main and auxiliary indexes Problem of frequent merges you touch stuff a lot Poor performance during merge Actually: Merging of the auxiliary index into the main index is efficient if we keep a separate file for each postings list. Merge is the same as a simple append. But then we would need a lot of files inefficient for O/S. Assumption for the rest of the lecture: The index is one big file. In reality: Use a scheme somewhere in between (e.g., split very large postings lists, collect postings lists of length 1 in one file etc.) Ανάκτηση Πληροφορίας Logarithmic merge Sec. 4.5 Maintain a series of indexes, each twice as large as the previous one. Keep smallest (Z 0 ) in memory Larger ones (I 0, I 1, ) on disk If Z 0 gets too big (> n), write to disk as I 0 or merge with I 0 (if I 0 already exists) as Z 1 Either write merge Z 1 to disk as I 1 (if no I 1 ) Or merge with I 1 to form Z 2 etc. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

61 Sec. 4.5 Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.5 Logarithmic merge Auxiliary and main index: index construction time is O(T 2 ) as each posting is touched in each merge. Logarithmic merge: Each posting is merged O(log T) times, so complexity is O(T log T) So logarithmic merge is much more efficient for index construction But query processing now requires the merging of O(log T) indexes Whereas it is O(1) if you just have a main and auxiliary index Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

62 Sec. 4.5 Further issues with multiple indexes Collection wide statistics are hard to maintain E.g., when we spoke of spell correction: which of several corrected alternatives do we present to the user? We said, pick the one with the most hits How do we maintain the top ones with multiple indexes and invalidation bit vectors? One possibility: ignore everything but the main index for such ordering Will see more such statistics used in results ranking Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.5 Dynamic indexing at search engines All the large search engines now do dynamic indexing Their indices have frequent incremental changes News items, blogs, new topical web pages Sarah Palin, But (sometimes/typically) they also periodically reconstruct the index from scratch Query processing is then switched to the new index, and the old index is then deleted Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

63 Sec. 4.5 Ανάκτηση Πληροφορίας Sec. 4.5 Other sorts of indexes Positional indexes Same sort of sorting problem just larger Building character n gram indexes: As text is parsed, enumerate n grams. For each n gram, need pointers to all dictionary terms containing it the postings. Note that the same postings entry will arise repeatedly in parsing the docs need efficient hashing to keep track of this. E.g., that the trigram uou occurs in the term deciduous will be discovered on each text occurrence of deciduous Only need to process each term once Why? Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

64 Maintaining the Inverted File Addition of a new doc build its index and merge it with the final index (as done with partial indexes) Delete a doc of the collection scan index and delete those occurrences that point into the deleted file (complexity: O(n) : extremely expensive!) Ανάκτηση Πληροφορίας A Complete Search System Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

65 Sec Cluster pruning: query processing Process a query as follows: Given query Q, find its nearest leader L. Seek K nearest docs from among L s followers. Ανάκτηση Πληροφορίας Sec Visualization Query Leader Follower Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

66 Sec Why use random sampling Fast Leaders reflect data distribution Ανάκτηση Πληροφορίας Sec General variants Have each follower attached to b 1 =3 (say) nearest leaders. From query, find b 2 =4 (say) nearest leaders and their followers. Can recur on leader/follower construction. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

67 Top-k Aggregation Ανάκτηση Πληροφορίας Top k Rank Aggregation Έχουμε Ν αντικείμενα και τους βαθμούς τους βάσει m διαφορετικών κριτηρίων. Έχουμε έναν τρόπο να συνδυάζουμε τα m σκορ κάθε αντικειμένου σε ένα ενοποιημένο σκορ π.χ. min, avg, sum Στόχος: Βρες τα κ αντικείμενα με το υψηλότερο ενοποιημένο σκορ. Εφαρμογές: Υπολογισμός των κορυφαίων κ στοιχείων της απάντησης ενός ΣΑΠ που βασίζεται στο διανυσματικό μοντέλο (τα m κριτήρια είναι οι m όροι της επερώτησης) ενός μεσίτη (π.χ. μετα μηχανής αναζήτησης) πάνω από m Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών μιας επερώτησης σε μια Βάση Πολυμέσων κριτήρια (και συνάμα χαρακτηριστικά/features): χρώμα, μορφή, υφή, Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

68 Άλλο ένα παράδειγμα εφαρμογής Ενοποίηση απαντήσεων σε Μεσολαβητές (middleware) πάνω από πηγές που αποθηκεύουν δομημένες πληροφορίες έστω μια υπηρεσία εύρεσης εστιατορίων βάσει τριών κριτηρίων: απόσταση από ένα σημείο κατάταξη εστιατορίου τιμή γεύματος, και άλλα όπου ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον επιθυμητό τρόπο υπολογισμού του ενοποιημένου σκορ ενός εστιατορίου π.χ. Σκορ(εστΧ) = Stars(εστΧ)* *DistanceFromHome(εστΧ) η υπηρεσία αυτή υλοποιείται με χρήση τριών απομακρυσμένων υπηρεσιών (α) getrestaurantsbystars επιστρέφει όλα τα εστιατόρια σε φθίνουσα σειρά ως προς τα αστέρια που έχουν (κάθε εστιατόριο συνοδεύεται με ένα σκορ) (β) getrestaurantsbydistance(x,y) επιστρέφει όλα τα εστιατόρια σε φθίνουσα σειρά ως προς την απόσταση τους από ένα συγκεκριμένο σημείο με συντεταγμένες (x,y) // κάθε εστιατόριο συνοδεύεται από την απόσταση του από το (x,y) Ανάκτηση Πληροφορίας Άλλο ένα παράδειγμα εφαρμογής Πως μπορώ να ελαχιστοποιήσω το πλήθος των στοιχείων που πρέπει να διαβάσω από την απάντηση της κάθε υπηρεσίας, προκειμένου να βρω τα κορυφαία 5 εστιατόρια (βάσει σκορ όπως υπολογίζεται από της συνάρτηση βαθμολόγησης που έδωσε ο χρήστης); Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

69 Εύρεση των κ-κορυφαίων Απλοϊκός Αλγόριθμος 1. Ανέκτησε ολόκληρες τις m λίστες 2. Υπολόγισε το ενοποιημένο σκορ του κάθε αντικειμένου 3. Ταξινόμησε τα αντικείμενα βάσει του σκορ και επέλεξε τα πρώτα κ Παρατηρήσεις Κόστος γραμμικό ως προς το μήκος των λιστών Δεν αξιοποιεί το γεγονός ότι οι λίστες είναι ταξινομημένες Ανάκτηση Πληροφορίας Εύρεση των κ-κορυφαίων Παράδειγμα: Απλοϊκός Τρόπος Έστω ότι θέλουμε να συναθροίσουμε τις διατάξεις που επιστρέφουν 3 πηγές S1, S2, S3 και ο τρόπος συνάθροισης είναι το άθροισμα. S1 = < Α 0.9, C 0.8, E 0.7, B 0.5, F 0.5, G 0.5, H 0.5 > S2 = < B 1.0, E 0.8, F 0.7, Α 0.7, C 0.5, H 0.5, G 0.5 > S3 = < Α 0.8, C 0.8, E 0.7, B 0.5, F 0.5, G 0.5, H 0.5 > Ο Απλοϊκός Τρόπος Score(Α) = = 2.4 Score(B) = = 2 Score(C) = = 2.1 Score(E) = = 2.2 Score(F) = = 1.7 Score(G) = = 1.5 Score(H) = = 1.5 Τελική διάταξη: < A, E, C, B, F, G, H> Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

70 Εύρεση των κ-κορυφαίων Πιο Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Γενική ιδέα: Άρχισε να διαβάζεις τις διατάξεις από την κορυφή. Προσπάθησε να καταλάβεις πότε πρέπει να σταματήσεις. Αλγόριθμοι Fagin Algorithm (FA) [Fagin 1999, J. CSS 58] Threshold Algorithm (ΤΑ) [Fagin et al., PODS 2001] Ανάκτηση Πληροφορίας Εύρεση των κ-κορυφαίων Πιο Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Υποθέσεις 1. Υποθέτουμε ότι έχουμε στη διάθεση μας 2 τρόπους πρόσβασης στα αποτελέσματα μιας πηγής: Σειριακή πρόσβαση στις διατάξεις: φθίνουσαωςπροςτοσκορ Τυχαία προσπέλαση: Δυνατότητα εύρεσης του σκορ ενός συγκεκριμένου αντικειμένου με μία πρόσβαση 2. Συναρτήσεις βαθμολόγησης (σκορ) Τα σκορ ανήκουν στο διάστημα [0,1] Η συνάρτηση ενοποιημένου σκορ είναι μονότονη αν όλα (m) τα σκορ ενός αντικειμένου Α είναι μεγαλύτερα ή ίσα των αντίστοιχων σκορ ενός αντικειμένου Β, τότε σίγουρα το ενοποιημένο σκορ του Α είναι μεγαλύτερο ή ίσο του σκορ του Β Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

71 Εύρεση των κ-κορυφαίων ΟΑλγόριθμοςτουFagin (FA) [1999] 1.α/ Κάνε σειριακή ανάκτηση αντικειμένων από κάθε λίστα (αρχίζοντας από την κορυφή), έως η τομή των αντικειμένων από κάθε λίσταναέχεικαντικείμενα 1.β/ Για κάθε αντικείμενο που ανακτήθηκε (στο 1.α) συνέλεξε τα σκορ που λείπουν (με χρήση του μηχανισμού τυχαίας προσπέλασης) 2/ Υπολόγισε το ενοποιημένο σκορ του κάθε αντικειμένου 3/ Ταξινόμησε τα αντικείμενα βάσει του ενοποιημένου σκορ και επέλεξε τα πρώτα κ Ανάκτηση Πληροφορίας Εύρεση των κ-κορυφαίων Ο Αλγόριθμος του Fagin (FA) [1999] Για οποιοδήποτε μη επιλεγμένο αντικείμενο υπάρχουν (τουλάχιστον) κ που είναι καλύτερα από αυτό Σχόλια Αξιοποιεί (α) το γεγονός ότι οι λίστες είναι ταξινομημένες και (β) ότι η συνάρτηση ενοποίησης είναι μονότονη [ ] Το πλήθος των αντικειμένων που θα ανακτηθούν μπορεί να είναι μεγάλο Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

72 Εύρεση των κ-κορυφαίων Παράδειγμα: Αλγόριθμος του Fagin (FA) S1 = < Α 0.9, C 0.8, E 0.7, B 0.5, F 0.5, G 0.5, H 0.5 > S2 = < B 1.0, E 0.8, F 0.7, Α 0.7, C 0.5, H 0.5, G 0.5 > S3 = < Α 0.8, C 0.8, E 0.7, B 0.5, F 0.5, G 0.5, H 0.5 > Έστω ότι θέλω το Top 1 Το Ε εμφανίζεται σε όλες (μονοτονία => δεν μπορεί κάποιο δεξιότερο του Ε να είναι καλύτερο του Ε Το Ε δεν είναι σίγουρα ο νικητής. Υποψήφιοι νικητές = {A, B, C, E, F}. Κάνουμε τυχαίες προσπελάσεις για vαβρούμετασκορ που μας λείπουν getscore(s2,a), getscore(s1,b), getscore(s3,b), getscore(s2,c), Πράγματι, top 1= {Α} Ανάκτηση Πληροφορίας Εύρεση των κ-κορυφαίων Παράδειγμα: Αλγόριθμος του Fagin (FA) S1 = < Α 0.9, C 0.8, E 0.7, B 0.5, F 0.5, G 0.5, H 0.5 > S2 = < B 1.0, E 0.8, F 0.7, Α 0.7, C 0.5, H 0.5, G 0.5 > S3 = < Α 0.8, C 0.8, E 0.7, B 0.5, F 0.5, G 0.5, H 0.5 > Έστω ότι θέλω το Top 2 Το Ε, B (και το Α) εμφανίζονται σε όλες (μονοτονία => δεν μπορεί κάποιο δεξιότερο του Β να είναι καλύτερο του Β Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

73 Εύρεση των κ-κορυφαίων Ο Αλγόριθμος ΤΑ (Threshold Algorithm) [Fagin et al. 2001] Ιδέα: Υπολόγισε το μέγιστο σκορ που μπορεί να έχει ένα αντικείμενο που δεν έχουμε συναντήσει ακόμα. 1/ Κάνε σειριακή ανάκτηση αντικειμένων από κάθε λίστα (αρχίζοντας από την κορυφή) και με χρήση τυχαίας προσπέλασης βρεςόλατασκορκάθε αντικειμένου 2/ Ταξινόμησε τα αντικείμενα (βάσει του ενοποιημένου σκορ) και κράτησε τα καλύτερα κ 3/ Σταμάτησε την σειριακή ανάκτηση όταν τα σκορ των παραπάνω κ αντικειμένων δεν μπορεί να είναι μικρότερα του μέγιστου πιθανού σκορ των απαρατήρητων αντικειμένων (threshold). Ανάκτηση Πληροφορίας Εύρεση των κ-κορυφαίων Παράδειγμα: Αλγόριθμος TA: S1 = < Α 0.9, C 0.8, E 0.7, B 0.5, F 0.5, G 0.5, H 0.5 > S2 = < B 1.0, E 0.8, F 0.7, Α 0.7, C 0.5, H 0.5, G 0.5 > S3 = < Α 0.8, C 0.8, E 0.7, B 0.5, F 0.5, G 0.5, H 0.5 > Score(A) = = 2.4 Score(B) = = 2 UpperBound = = 2.7 αφού 2.7 > 2.4 συνεχίζω Έστω ότι θέλω το Top 1 Score(C) = = 2.1 Score(E) = = 2.2 UpperBound = = 2.4 αφού 2.4 δεν είναι μεγαλύτερο του 2.4 (σκορ του Α) σταματάω. Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web EPL 451 - Data Mining on the Web Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3 Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides Semester Project Microsoft Malware Classification Challenge (BIG 2015) More info:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας. Φροντιστήριο 3

Ανάκτηση Πληροφορίας. Φροντιστήριο 3 Ανάκτηση Πληροφορίας Φροντιστήριο 3 Τσιράκης Νίκος Νοέμβριος 2007 2 Περιεχόμενα Ανεστραμμένα Αρχεία Εισαγωγή Δημιουργία Συμπίεση Πιθανοτικά Μοντέλα 3 Ανεστραμμένα Αρχεία 4 Εισαγωγή Με ποιους τρόπους μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

A Granular Classifier for PAKDD 2015 Data Mining Competition

A Granular Classifier for PAKDD 2015 Data Mining Competition A Granular Classifier for PAKDD 2015 Data Mining Competition Wojtek Świeboda the University of Warsaw May 20, 2015 Overview Exploratory Data Analysis Observation-level classifier Granular classifier Summary

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Language Resources for Information Extraction:

Language Resources for Information Extraction: Language Resources for Information Extraction: demands and challenges in practice Christos Tsalidis tsalidis@neurolingo.gr Page 1 Different types of LRs Alphabets & Characters sets (Greek, English, Mixed)

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012 Ον/μο φοιτητή: Μπεγέτης Νικόλαος Α.Μ.: 1115200700281 Άσκηση 1(i) Το πλάνο εκτέλεσης για το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Combined Bus and Driver Scheduling

Combined Bus and Driver Scheduling Combined Bus and Driver Scheduling C Valouxis, E Housos Computers and Operation Research Journal Vol 29/3, pp 243-259, March 22 AMORE Patra, 2 Problem Definition () Shift: a set of routes that will be

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Database Management Database Definition Collection of relevant

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα)

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 14-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Lucarelli and Ion Androutsopoulos Dept. of Informatics, Athens University of Economics and Business Patision 76, GR-104 34, Athens, Greece

Georgios Lucarelli and Ion Androutsopoulos Dept. of Informatics, Athens University of Economics and Business Patision 76, GR-104 34, Athens, Greece A Greek Named-Entity Recognizer that Uses Support Vector Machines and Active Learning Georgios Lucarelli and Ion Androutsopoulos Dept. of Informatics, Athens University of Economics and Business Patision

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης

ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης Introduction and Boolean Retrieval Διαδικαστικά Μεταπτυχιακό μάθημα Πληροφορικής Το μάθημα απευθύνεται επίσης σε: προπτυχιακούς φοιτητές (τελειόφοιτους)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

GenExis Οδηγίες προς Μαθητές

GenExis Οδηγίες προς Μαθητές Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci Πολύπλευρο πρόγραμμα Μεταφοράς Καινοτομίας EEGS E-learning Exercise GenExis System GenExis Οδηγίες προς Μαθητές Τμήμα I: Γενικές οδηγίες χρήσης για Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ISDN USB RECORDERS. Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR)

ISDN USB RECORDERS. Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR) ISDN USB RECORDERS Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR) Τα προϊόντα ΙSDN USB είναι: Εύκολα στη σύνδεση Απλά

Διαβάστε περισσότερα

OER Growers Blog. http://blog.oergrowers.gr. How to Post on the Blog. v2.0. Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com

OER Growers Blog. http://blog.oergrowers.gr. How to Post on the Blog. v2.0. Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com OER Growers Blog http://blog.oergrowers.gr How to Post on the Blog v2.0 Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com 20 th of October 2012 This work is developed to support OER growers, by Agro-Know Technologies.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών, Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT

SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT Paper By: Shaul Dar, Michael J. Franklin, Bjorn Jonsson, Divesh Srivastava, Michael Tan Appeared: VLDB conference 1996 Presented by: Βασίλης Φωτόπουλος Agenda 1. Data-Shipping

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc.

Λογισμικό. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Λογισμικό Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Κατηγορίες Λογισμικού Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών 2.3 2.3 Το Λειτουργικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos HOWTO instal Joomla by A. Andreatos Revisions: 24 dec 2010, 28 dec 2010, 8 jan 2011 SOURCES: 1/ http://docs.joomla.org/installing_joomla_on_debian_linux 2/ https://help.ubuntu.com/community/joomla 1.5

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS

FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS Last update: 10/3/2015 FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS 1 ForestView Network Technical Specifications Contents Images... 3 Flash Files... 3 Product Feeds... 4 Dynamic XML Feeds... 4 XML FEED

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα