Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης"

Transcript

1 Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011

2 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε σκοπό τη συνοπτική και συγχρόνως ουσιαστική ενηµέρωσή σας αναφορικά µε τo Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης των ικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.. και των Εξαρτώµενων Μελών τους. Το παραπάνω Πρόγραµµα Ασφάλισης υλοποιήθηκε µε την συνεργασία της Συντονιστικής Επιτροπής Ολοµέλειας Λ.Ε.Α.. Ελλάδας και της Ασφαλιστικής Εταιρίας GENERALI HELLAS A.A.E. για την ασφάλιση των ικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.. και των Εξαρτωµένων Μελών τους, εξασφαλίζοντας σε αυτούς προνοµιακούς όρους ασφάλισης. Παρατίθεται η περιγραφή των καλύψεων, των βασικών όρων του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και ο τρόπος λειτουργίας του προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι το παρόν δεν υποκαθιστά το υπ'άριθ. GL/ Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο στο οποίο αναφέρονται λεπτοµερώς όλοι οι όροι και οι διατάξεις της ασφάλισης και το οποίο βρίσκεται στην έδρα του εκάστοτε ΛΕ.Α.. ή ικηγορικού Συλλόγου Επαρχίας που δεν έχει Λ.Ε.Α... Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 1 -

3 Περιεχόµενα 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Γενικές Πληροφορίες για την Ασφάλιση σελ. 1 Οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο ικαίωµα Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ένταξη στο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Λήξη της Ασφάλισης Ασφάλιστρα ικαίωµα Μετατροπής 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Πίνακας Παροχών σελ. 4 Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχηµα Ευρεία Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Πρόσθετη Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών Χειρουργικό Επίδοµα Νοσοκοµειακό Επίδοµα Επίδοµα Μητρότητας 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Αποζηµιώσεις Πληροφορίες, Αναγκαία ικαιολογητικά για τις Αποζηµιώσεις σελ. 10 Γνωστοποίηση Επέλευσης Καλυπτόµενης Ασφαλιστικής Περίπτωσης ικαιολογητικά για τις Αποζηµιώσεις Αποζηµίωση Λόγω Θανάτου Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Χειρουργικό Νοσοκοµειακό Επίδοµα Μητρότητα Σηµειώσεις σελ Η ΕΝΟΤΗΤΑ Περιορισµοί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης σελ. 12 Γενικοί Περιορισµοί του Προγράµµατος Ειδικοί Περιορισµοί ανά Παροχή 5 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Επικοινωνία σελ. 17 Εξυπηρέτηση ασφαλισµένων Βασικές Έννοιες σελ. 18 Ορισµοί Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 2 -

4 Ενότητα 1 - Γενικές Πληροφορίες για την Ασφάλιση ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Οι καλύψεις του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου ισχύουν όλο το 24ωρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για την συµµετοχή στο Πρόγραµµα απαιτείται η συµπλήρωση και υπογραφή του «Αίτηση Συµµετοχής στην Οµαδική Ασφάλιση» ατοµικά από κάθε υποψήφιο για ασφάλιση πρόσωπο. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Όλοι οι εν ενεργεία δικηγόροι µέλη των ΛΕΑ ή ικηγορικών Συλλόγων επαρχίας που δεν έχουν ΛΕΑ καθώς και κάθε υπάλληλος των αντίστοιχων ΛΕΑ ή ικηγορικών Συλλόγων που περιλαµβάνονται στα Αντισυµβαλλόµενα ΛΕΑ / ικηγορικών Συλλόγων επαρχίας που δεν έχουν ΛΕΑ, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 60 ο έτος της ηλικίας τους, µπορούν να ασφαλισθούν στο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Εκτός των εν λόγω εν ενεργεία δικηγόρων και υπαλλήλων δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ασφάλισης έχουν και τα εξαρτώµενα µέλη αυτών µόνο για τις παροχές ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ και ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ. Εξαρτώµενα µέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος του ασφαλισµένου ηλικίας έως 65 ετών και τα παιδιά από 30 ηµερών έως 21 ή τα άγαµα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισµένες σχολές µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σε ισότιµες του εξωτερικού έως την ολοκλήρωση των σπουδών και για ένα ακόµα έτος, εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση, και µέχρι τη συµπλήρωση του 26ου έτους. ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Η ασφάλιση κάθε εν ενεργεία δικηγόρου ή υπαλλήλου ΛΕΑ / ικηγορικού Συλλόγου αρχίζει την ηµεροµηνία της δήλωσης επιθυµίας συµµετοχής του στο Πρόγραµµα ασφάλισης, εφόσον συµπληρώσει την δήλωσή του µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία εγγραφής του στο ΛΕΑ ή τον ικηγορικό Σύλλογο ή από την ηµεροµηνία πρόσληψής του. Εφόσον η δήλωση επιθυµίας ένταξης στο πρόγραµµα ασφάλισης συµπληρωθεί µετά το παραπάνω αναφερόµενο χρονικό διάστηµα, η ένταξη θα πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή οι παροχές του Προγράµµατος Ασφάλισης που αφορούν στο «ατύχηµα» θα ενεργοποιηθούν από την 1 η ηµέρα εγγραφής στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, ενώ οι παροχές που αφορούν την «ασθένεια» θα ενεργοποιηθούν 6 µήνες µετά. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 3 -

5 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ Η ηµεροµηνία ένταξης των εξαρτώµενων µελών στο Πρόγραµµα Ασφάλισης θα συµπίπτει µε αυτή των Κυρίως Ασφαλισµένων και εφόσον αυτά δηλωθούν στην αρχική δήλωση επιθυµίας ένταξης σε αυτό. Εάν ο κυρίως ασφαλισµένος κατά την αρχική του δήλωση επιθυµίας ένταξης στο πρόγραµµα δεν δηλώσει το υπάρχον εξαρτώµενο µέλος του, οι παροχές του παρόντος Προγράµµατος Ασφάλισης που αφορούν στο «ατύχηµα» θα ενεργοποιηθούν από την ηµεροµηνία εγγραφής του εξαρτώµενου στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, ενώ οι παροχές που αφορούν στην «ασθένεια» θα ενεργοποιηθούν 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή. Εάν ο κυρίως ασφαλισµένος κατά την αρχική του δήλωση επιθυµίας ένταξης στο πρόγραµµα δεν δήλωσε το εξαρτώµενο µέλος του διότι το απέκτησε µεταγενέστερα (π.χ. λόγω γάµου, γέννησης τέκνου κλπ), τότε: Σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισµένος δηλώσει το εξαρτώµενο µέλος του εντός ενός (1) µήνα από την απόκτησή του, όλοι οι όροι του παρόντος Προγράµµατος για το εξαρτώµενο µέλος ενεργοποιούνται από την µεταγενέστερη ηµεροµηνία δήλωσής του στο πρόγραµµα από τον κυρίως ασφαλισµένο. Όταν η απόκτηση εξαρτώµενου µέλους αφορά γέννηση τέκνου, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα θα προσαυξάνεται σε τρεις (3) µήνες. Σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισµένος ΕΝ δηλώσει το εξαρτώµενο µέλος του εντός ενός (1) µήνα από την απόκτησή του (ή τριών (3) µηνών σε περίπτωση γέννησης τέκνου), οι παροχές του παρόντος Προγράµµατος που αφορούν στο «ατύχηµα» ενεργοποιούνται από την ηµεροµηνία εγγραφής του εξαρτώµενου στο παρόν Πρόγραµµα, ενώ οι παροχές που αφορούν στην «ασθένεια» ενεργοποιούνται έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η κάλυψη για τους κυρίως ασφαλισµένους λήγει : Όταν ο ασφαλισµένος δηλώσει γραπτά την επιθυµία του για αποχώρηση από το Πρόγραµµα Ασφάλισης Όταν συµπληρώσει το 70 έτος της ηλικίας του. ιευκρινίζεται ότι ειδικά και µόνο για τους κυρίως ασφαλισµένους που κατά την ηµεροµηνία ανανέωσης του ασφαλιστηρίου διανύουν το 69 ο έτος της ηλικίας τους, δύναται να διατηρήσουν την ιδιότητα του ασφαλισµένου έως και την ηµεροµηνία λήξης της νέας ασφαλιστικής περιόδου. Όταν παύσει η ισχύς του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Εάν δεν πληρούται µία ή περισσότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην παρ. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του παρόντος. Με την παύση της ενεργού δικηγορίας, λαµβανοµένης υπόψη της παρακάτω εξαίρεσης : Εάν ο κυρίως ασφαλισµένος συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε ατύχηµα, όλες οι παροχές της ευρείας υγειονοµικής περίθαλψης του παρόντος Προγράµµατος θα παραµένουν σε ισχύ έως την επέτειο του εξηκοστού έβδοµου (67 ου ) έτους της ηλικίας του, µόνον όµως για τις δαπάνες που προέρχονται αποκλειστικά από τις επιπλοκές της υγείας του, λόγω της συγκεκριµένης αναπηρίας. Στην περίπτωση αυτή ο κυρίως ασφαλισµένος θα καταβάλει το συνολικό ασφάλιστρο της παραπάνω αναφερόµενης παροχής. Με την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη /λύση της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΛΕΑ ή ικηγορικών Συλλόγων. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 4 -

6 Η κάλυψη για τα εξαρτώµενα µέλη του ασφαλισµένου λήγει : Όταν απολέσουν την ιδιότητα του εξαρτώµενου µέλους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του παρόντος. Όταν παύσει η ισχύς του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Έπειτα από γραπτή δήλωση του κυρίως ασφαλισµένου ότι επιθυµεί να αποχωρήσει το εξαρτώµενο µέλος από την ασφάλιση. Εάν παύσει για οποιονδήποτε λόγο η κάλυψη του κυρίως ασφαλισµένου, λαµβανοµένης υπόψη της παρακάτω εξαίρεσης : Εάν η διακοπή της κάλυψης του κυρίως ασφαλισµένου επέλθει λόγω θανάτου του, τότε το πλήθος των εξαρτώµενων µελών του δύναται να παραµείνει στην ασφάλιση του παρόντος Προγράµµατος µέχρι να επέλθει ένα από τα παρακάτω : Η λήξη του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ή Το εξαρτώµενο µέλος να απολέσει την ιδιότητα ως εξαρτώµενο µέλος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Τα ετήσια ασφάλιστρα για κάθε ασφαλισµένο καταβάλλονται σε δύο δόσεις και αφορούν τις περιόδους 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου και 1 η Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους. Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν ασφάλιστρο σε εξαµηνιαία βάση και το ασφάλιστρο αναλογεί κάθε φορά σε κάλυψη έξι (6) µηνών. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος αποχωρήσει από την ασφάλιση (είτε οικειοθελώς είτε π.χ. λόγω συνταξιοδότησης εάν πρόκειται για κυρίως ασφαλισµένο) πριν τη λήξη της εξαµηνιαίας ασφαλιστικής περιόδου για την οποία έχει καταβάλλει ασφάλιστρο, η κάλυψή του ισχύει έως την λήξη της εξαµηνιαίας ασφαλιστικής περιόδου για την οποία έχει καταβληθεί το αναλογούν ασφάλιστρο. Το αρχικό ασφάλιστρο που θα καταβάλει κάθε νέο µέλος ασφαλισµένος θα είναι ανάλογο του υπολειπόµενου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία ένταξής του στο πρόγραµµα έως την επόµενη κανονική 6µηνιαία καταβολή ασφαλίστρων από τον ίδιο. Σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου : Το <εξαµηνιαίο µικτό ασφάλιστρο> για την περίοδο 1/7/11 31/12/11 έχει ως εξής : 100,00 ανά κυρίως ασφαλισµένο 218,00 ανά οικογένεια, (δηλ. κυρίως ασφαλισµένος κι ένα ή περισσότερα εξαρτώµενα µέλη) 218,00 ανά ζεύγος δικηγόρων (δηλ. κυρίως ασφαλισµένοι σύζυγοι δικηγόροι χωρίς ή µε εξαρτώµενα µέλη) Το <ετήσιο µικτό ασφάλιστρο> για την περίοδο 1/1/12 31/12/12 έχει ως εξής : 200,00 ανά κυρίως ασφαλισµένο 436,00 ανά οικογένεια, (δηλ. κυρίως ασφαλισµένος κι ένα ή περισσότερα εξαρτώµενα µέλη) 436,00 ανά ζεύγος δικηγόρων (δηλ. κυρίως ασφαλισµένοι σύζυγοι δικηγόροι χωρίς ή µε εξαρτώµενα µέλη) Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 5 -

7 ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Εάν διακοπεί η ασφάλιση του κυρίως ασφαλισµένου λόγω παύσης της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ένεκα συνταξιοδότησης ή λήξης της εργασιακής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης, ο αποχωρών κυρίως ασφαλισµένος, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 60 ο έτος της ηλικίας του, θα δικαιούται να συνάψει ατοµικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε γραπτή αίτησή του προς την Εταιρία, και µέσα σε προθεσµία τριάντα µίας (31) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης, σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα τιµολόγια της εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ατοµική ασφάλιση είναι η συµπλήρωση από τον Ασφαλισµένο, ικανοποιητικής για την Εταιρία, δήλωσης για την καλή κατάσταση της υγείας του ή ιατρική εξέταση, το αποτέλεσµα της οποίας θα ικανοποιεί την Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει, µεταθέσει ή και να αρνηθεί την ατοµική ασφάλιση του κυρίως ασφαλισµένου σε περίπτωση που κρίνει ότι η υγεία του δεν είναι καλή. Το σχετικό ατοµικό Ασφαλιστήριο θα εκδοθεί από την Εταιρία, µε βάση το τιµολόγιο ασφαλίστρων που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσής του, ανάλογα µε την ηλικία, το επάγγελµα και τον τόπο διαµονής του προσώπου, για κεφάλαιο που δεν θα υπερβαίνει αυτό της Οµαδικής Ασφάλισης για το οποίο ήταν, υπό κανονικούς όρους, Ασφαλισµένος µε το παρόν Ασφαλιστήριο. ιευκρινίζεται ότι το ασφάλιστρο του ατοµικού ασφαλιστηρίου θα βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισµένο. Όταν η παρεχοµένη ασφαλιστική κάλυψη από το παρόν Ασφαλιστήριο λήξει λόγω ακύρωσής του, παύει να ισχύει, η δυνατότητα της παραπάνω επιλογής ατοµικής ασφάλισης. ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Στην περίπτωση που η ασφάλιση τέκνου το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαρτώµενο µέλος κυρίως ασφαλισµένου, λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε τούτο θα δικαιούται να συνάψει ατοµικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε γραπτή αίτησή του προς την Εταιρία, και µέσα σε προθεσµία τριάντα µίας (31) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης, σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα τιµολόγια της εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ατοµική ασφάλιση του τέκνου, είναι η συµπλήρωση ικανοποιητικής για την Εταιρία, δήλωσης για την καλή κατάσταση της υγείας του ή ιατρική εξέταση, το αποτέλεσµα της οποίας θα ικανοποιεί την Εταιρία. Το ασφάλιστρο για την αγορά του ανωτέρω αναφερόµενου ατοµικού ασφαλιστηρίου θα είναι το σύνηθες που θα ισχύει στην Εταιρία για άτοµο της αυτής ηλικίας και φύλου και µε κανονικό επίπεδο υγείας κατά την ηµεροµηνία της ασφάλισης αυτής, λαµβάνοντας υπόψη και την διάρκεια ισχύος του νέου ατοµικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου. ιευκρινίζεται ότι το ασφάλιστρο του ατοµικού ασφαλιστηρίου θα βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισµένο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει, µεταθέσει ή και να αρνηθεί την ατοµική ασφάλιση του τέκνου σε περίπτωση που κρίνει ότι η υγεία του δεν είναι καλή. Όταν η παρεχοµένη ασφαλιστική κάλυψη από το παρόν Ασφαλιστήριο λήξει λόγω ακύρωσής του, παύει να ισχύει, η δυνατότητα της παραπάνω επιλογής ατοµικής ασφάλισης. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 6 -

8 Ενότητα 2 - Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/12) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ (I) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (αφορά µόνο στους Κυρίως Ασφαλισµένους) (Ι.1) ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ : 3,00 (Ι.2) ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ : 1.000,00 (II) ΕΥΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΙΙ.1) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (αφορά τους Κυρίως Ασφαλισµένους αλλά και τα Εξαρτώµενα µέλη αυτών) Εκπιπτόµενο ποσό ανά νοσηλεία ή ιαδοχική Νοσηλεία, στις Νοσοκοµειακές δαπάνες Ως ιαδοχική Νοσηλεία θεωρούνται περισσότερες από µια νοσηλείες σε Νοσοκοµείο µε αιτία εισόδου το ίδιο περιστατικό ή επιπλοκή του, εφόσον οι επόµενες εισαγωγές πραγµατοποιηθούν µέσα σε διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία πρώτης εξόδου από το Νοσοκοµείο). Σε περίπτωση υποβολής ασφαλισµένου σε χηµειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες, το εκπιπτόµενο ποσό θα παρακρατείται άπαξ. Tο εκπιπτόµενο ποσό δεν θα παρακρατείται σε νοσηλείες που πραγµατοποιούνται στο παρακάτω Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο: Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης. (011) Ανώτατο καταβαλλόµενο κατ άτοµο ετήσιο ποσό : 600,00 Στην Ελλάδα : ,00 Στο Εξωτερικό : ,00 (012) Για σοβαρές ασθένειες το ανωτέρω, ανώτατο κατ άτοµο ετήσιο ποσό αυξάνεται : Στην Ελλάδα σε : ,00 Στο Εξωτερικό σε : ,00 (013) ωµάτιο και τροφή την ηµέρα στην Ελλάδα : ίκλινο ωµάτιο (014) ωµάτιο και τροφή στο Εξωτερικό την ηµέρα έως : 350,00 (015) Στην εντατική (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό) : (016) Αµοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου, βοηθών χειρουργού και αναισθησιολόγου και λοιπού ιατρικού νοσηλευτικού βοηθητικού προσωπικού (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ : Χωρίς όριο υπαγόµενο στο ανώτατο ετήσιο ποσό Σύµφωνα µε τα όρια του παρακάτω πίνακα αµοιβών: (τα παρακάτω όρια θα εφαρµόζονται επί του τελικού ποσού πληρωµής) ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ* ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ Πολύ Μικρές 300,00 130,00 Μικρές 570,00 320,00 Μεσαίες 1.500,00 440,00 Μεγάλες 2.250,00 570,00 Βαρείες 4.000,00 800,00 Εξαιρετικά Βαρείες 6.000, ,00 Ειδικές 7.000, ,00 (*) Το ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, καθορίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης χειρουργικών επεµβάσεων που αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Ασφαλιστηρίου. (017) Λοιπές νοσοκοµειακές δαπάνες (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένης ηµερήσιας ή νυκτερινής αποκλειστικής) (018) Συνοδός για νοσηλεία µόνο στο Εξωτερικό (έως ανώτατο ετήσιο όριο τις τριάντα (30) ηµέρες) : Χωρίς όριο υπαγόµενο στο ανώτατο ετήσιο ποσό : 150,00 / ηµέρα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 7 -

9 (ΙΙ.2) ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ (031) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ (αφορά τους Κυρίως Ασφαλισµένους αλλά και τα Εξαρτώµενα µέλη αυτών) Το επίδοµα αυτό παρέχεται, µόνο σε περίπτωση νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο. Ανώτατο επίδοµα χειρουργικής επέµβασης (το ποσό αυτό µειώνεται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της επέµβασης) : 6.000,00 (032) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ (αφορά µόνο τους Κυρίως Ασφαλισµένους) Το επίδοµα αυτό παρέχεται, µόνο σε περίπτωση νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα καταβάλλεται ηµερήσιο επίδοµα Στην Ελλάδα Στο Εξωτερικό από την πρώτη ηµέρα νοσηλείας και έως ανώτατο ετήσιο όριο τις τριάντα (30) ηµέρες. : : 65,00 130,00 (033) ΕΠΙ ΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (αφορά τους Κυρίως Ασφαλισµένους αλλά και τα Εξαρτώµενα µέλη αυτών) Επίδοµα φυσιολογικού τοκετού : 1.000,00 Επίδοµα καισαρικής τοµής : 1.000,00 Επίδοµα αποβολής : 400,00 Παρατηρήσεις : Σε ότι αφορά την κάλυψη εξόδων για διαθλαστικές ανωµαλίες των οφθαλµών των κυρίως ασφαλισµένων, καταβάλλεται χειρουργικό επίδοµα το οποίο θα ισούται µε 1.200,00 ανά οφθαλµό. (βλ. σελίδα 11). Ειδικά για την εγχείριση Καταρράκτη, καταβάλλεται χειρουργικό επίδοµα 1.200,00 ανά οφθαλµό και αφορά όλους τους ασφαλισµένους, κυρίως και εξαρτώµενα µέλη (βλ. σελίδα 11). Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 8 -

10 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε περίπτωση θανάτου κυρίως ασφαλισµένου από ατύχηµα, θα καταβληθεί στους δικαιούχους του, το ποσό που αναγράφεται για κάθε περίπτωση στον Πίνακα Παροχών. Στην έννοια του Ατυχήµατος περιλαµβάνονται οι σωµατικές βλάβες που προέρχονται από εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ξένη στην πρόθεση του ασφαλισµένου αιτία, εφόσον προκαλέσουν προσωρινή ή µόνιµη, µερική ή ολική αναπηρία ή θάνατο ή ανάγκη νοσηλείας. Στην έννοια του ανωτέρω ορισµού του ατυχήµατος περιλαµβάνονται επίσης και: Τα ατυχήµατα που είναι αποτέλεσµα άδικης επίθεσης σε βάρος του ασφαλισµένου. Τα ατυχήµατα που οφείλονται σε ασφυξία λόγω διαφυγής αερίων ή ατµών ή παραµονής µέσα στο νερό, ηλεκτρικών κενώσεων, σε πυρκαγιά, πληµµύρα και κεραυνό. Τα ατυχήµατα που οφείλονται σε προσπάθεια διάσωσης προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι επιµολύνσεις τραυµάτων. Τα ατυχήµατα που είναι αποτέλεσµα δαγκωµάτων ζώων, ερπετών ή κεντρισµάτων, εντόµων. Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι του ατυχήµατος καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός εργασίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Σε περίπτωση που ασφαλισµένος είτε από ατύχηµα είτε από ασθένεια εισαχθεί σε Νοσοκοµείο ή Κλινική ή του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου, η Εταιρία θα καταβάλει τα δικαιούµενα έξοδα και µέχρι το ανώτατο όριο παροχής, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα Παροχών. ΠΟΙΑ EΞΟ Α ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ «ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ωµάτιο και Τροφή µε ανώτατο ηµερήσιο όριο αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών (εάν ο Ασφαλισµένος επιλέξει θέση νοσηλείας ανώτερη από την οριζόµενη στον Πίνακα Παροχών, επιβαρύνεται µε το σύνολο της διαφοράς θέσης, δηλ. τη διαφορά µεταξύ των αναγνωριζοµένων εξόδων και της τιµής δωµατίου που προβλέπει ο Πίνακας Παροχών ) Αµοιβές γιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου), λοιπού νοσηλευτικού-βοηθητικού προσωπικού κλπ. Φάρµακα Άνοιγµα χειρουργείου Μικροβιολογικές εξετάσεις Ακτινολογικές εξετάσεις Έξοδα φυσιοθεραπείας κατά την παραµονή στο νοσοκοµείο Μεταγγίσεις αίµατος Θεραπεία µε ακτίνες Χ ή ραδιοϊσότοπα, θεραπεία µε τεχνητό νεφρό, υλικά οστεοσύνθεσης Μεταφορά µε ασθενοφόρο Απλοί ή γύψινοι επίδεσµοι, κλπ. απάνη για νοσηλεία σε µονόκλινο δωµάτιο µόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ασθενών που πάσχουν από AIDS ή άλλα σοβαρά µεταδοτικά νοσήµατα, για κάθε µία ηµέρα νοσηλείας όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Η δαπάνη αυτή καλύπτεται από την Εταιρία όταν αποδεδειγµένα απαιτείται παραµονή και νοσηλεία σε µονόκλινο δωµάτιο ειδικά διαµορφωµένο, µε γνωµάτευση προς τούτο του θεράποντος γιατρού και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας - 9 -

11 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται συνέχιση της θεραπείας σε τακτά ή έκτακτα χρονικά διαστήµατα µετά την έξοδο του ασφαλισµένου από το Νοσοκοµείο λόγω της αιτίας νοσηλείας του (π.χ. σε περίπτωση που απαιτούνται τακτικές ή έκτακτες χηµειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, αιµοκαθάρσεις), αυτές θα καλύπτονται σαν ενδονοσοκοµειακές θεραπείες (δηλ. θα θεωρούνται ως νοσηλεία), ανεξάρτητα από την παραµονή ή όχι του ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο, για µία τουλάχιστον διανυκτέρευση. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για την ίδια αιτία θα καλύπτεται ως ενδονοσοκοµειακή θεραπεία και για ανώτατο χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία έναρξης της θεραπείας. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Για δαπάνες Νοσοκοµειακής περίθαλψης: α. Σε περίπτωση νοσηλειών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 7.000,00 και που ο Ασφαλισµένος δεν προσφύγει στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα στον οποίο υπάγεται ή άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, για να του καταβάλει ο τελευταίος µέρος ή το σύνολο των δικαιούµενων παροχών, ή στην περίπτωση που ο Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας στον οποίο υπάγεται ο Ασφαλισµένος ή άλλος Ασφαλιστικός Φορέας, µε έγγραφό του δεν αναγνωρίζει ή απορρίπτει τις σχετικές δαπάνες στο σύνολό τους, τότε η Εταιρία θα υποχρεούται στην αποζηµίωση του ογδόντα στα εκατό (80%) των αναγνωριζοµένων συνολικών εξόδων Νοσοκοµειακής περίθαλψης, και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµιστούν σε αυτήν τα πρωτότυπα (και όχι τα αντίγραφα) νόµιµα παραστατικά. β. Σε περίπτωση νοσηλειών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 7.000,00 και ο Ασφαλισµένος ζητήσει και λάβει αποζηµίωση από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα στον οποίο υπάγεται ή άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, τότε: 1. αν λάβει από τον Ασφαλιστικό του Φορέα το 15% των δαπανών τις οποίες κατέθεσε, τότε η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει, µε βάση όσα ορίζονται στον Πίνακα Παροχών, τη διαφορά µεταξύ των συνολικών εξόδων νοσηλείας που πραγµατοποιήθηκαν και των συνολικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον Κύριο Ασφαλιστικό φορέα και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018). 2. αν λάβει από τον Ασφαλιστικό του Φορέα ποσοστό µικρότερο από το 15% των δαπανών τις οποίες κατέθεσε, τότε η Εταιρία θα υποχρεούται στην αποζηµίωση του ογδόντα στα εκατό (80%) των αναγνωριζοµένων συνολικών εξόδων Νοσοκοµειακής περίθαλψης. γ. Σε περίπτωση πολυδάπανων νοσηλειών, οι οποίες θα υπερβαίνουν συνολικά τα 7.000,00, είναι υποχρεωτική η χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. Μετά τη χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ισχύουν τα εξής: 1) σε συµβεβληµένα µε την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κλινικές κ.λ.π. και µετά από σχετικό αίτηµα του ασφαλισµένου ή του σχετικού Αντισυµβαλλόµενου ΛΕΑ, η Εταιρία θα εγγυηθεί την καταβολή των δαπανών Νοσοκοµειακής περίθαλψης απευθείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή κλινική κ.λ.π. Η Εταιρία θα καταβάλει το σύνολο της προκύπτουσας διαφοράς από το ποσό που θα αναγνωρίσει ο Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018). Η παροχή της παρούσας περίπτωσης γ 1), ισχύει για το Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο: Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης και θα ενεργοποιηθεί στα πρόσθετα Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία, µόνο µετά την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και την αποστολή της στα αντισυµβαλλόµενα ΛΕΑ, στην οποίαν θα αναγράφονται τα εκάστοτε συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές κλπ.. 2) σε µη συµβεβληµένα µε την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κλινικές κ.λ.π. τότε η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει, µε βάση όσα ορίζονται στον Πίνακα Παροχών, τη διαφορά µεταξύ των συνολικών εξόδων νοσηλείας που πραγµατοποιήθηκαν και των συνολικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον Κύριο Ασφαλιστικό φορέα και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018). Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

12 δ. Για νοσηλείες που λαµβάνουν χώρα σε συµβεβληµένα µε την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα, διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισµένος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στις περιπτώσεις που κατά την τιµολόγηση εκ µέρους του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, δεν τηρούνται οι µεταξύ Εταιρίας και Νοσηλευτικού Ιδρύµατος συµφωνίες (το οποίο, όπως είναι ευνόητο, είναι θέµα που αφορά την Εταιρία και το συγκεκριµένο Νοσηλευτικό Ίδρυµα). Ως εκ τούτου, ο ασφαλισµένος αποζηµιώνεται κανονικά από την Εταιρία σύµφωνα µε τα τιµολόγια στα οποία αναγράφονται οι δαπάνες που πραγµατοποίησε και µε βάση τους όρους του συµβολαίου. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία καλύπτει όλες τις νοσηλευτικές δαπάνες της νοσοκοµειακής περίθαλψης που θα πραγµατοποιηθεί στο Εξωτερικό είτε λόγω έλλειψης των µέσων διάγνωσης και θεραπείας στη χώρα µας και µετά από σχετική ιατρική γνωµάτευση, είτε µετά από προσωπική επιλογή του Κυρίως Ασφαλισµένου (ή του εξαρτώµενου µέλους αυτού) και µέχρι τα ανώτατα όρια όπως αυτά αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018) και σύµφωνα µε τους όρους του οµαδικού ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση νοσοκοµειακής περίθαλψης στο Εξωτερικό αναγνωρίζονται και έξοδα για έναν (1) συνοδό όπως αυτά αναγράφονται και σύµφωνα µε τους σχετικούς αναγραφόµενους περιορισµούς στον Πίνακα Παροχών (Κωδικός Παροχής 018). ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Οι σοβαρές παθήσεις που καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Προγράµµατος και για τις οποίες επεκτείνεται το ανώτατο όριο της Παροχής της Νοσοκοµειακής Περίθαλψης, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα Παροχών του παρόντος, ορίζονται ως εξής: α. Καρδιακή προσβολή (έµφραγµα µυοκαρδίου) β. Εγκεφαλικό επεισόδιο γ. Καρκίνος (ειδικά εξαιρούνται από την κάλυψη αυτή όλοι οι καρκίνοι του δέρµατος εκτός των κακοηθών µελανωµάτων, όλοι οι όγκοι που ιστολογικά περιγράφονται σαν προκακοήθους µορφής ή µόνο εµφανίζουν πρώιµη κακοήθη εξαλλαγή, ο καρκίνος INSITU, το πρώτο στάδιο της νόσου HODGKIN, το θηλώδες καρκίνωµα της ουροδόχου κύστης και οι όγκοι που συνυπάρχουν µε το σύνδροµο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας /AIDS). δ. Εγχείρηση στεφανιαίας αρτηρίας - by-pass (ειδικά εξαιρούνται κάθε άλλου είδους επεµβάσεις για διόρθωση της στένωσης ή απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών, όπως αγγειοπλαστική, ακτίνες laser κλπ.) ε. Νεφρική ανεπάρκεια στ. Παράλυση / Παραπληγία ζ. Απώλεια όρασης (η πλήρης και µόνιµη απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών) η. Μεταµόσχευση (η πραγµατοποίηση χειρουργικής επέµβασης στον Ασφαλισµένο για µεταµόσχευση καρδιάς, πνεύµονα, συκωτιού, παγκρέατος νεφρού) θ. Νόσος του Parkinson ι. Κίρρωση Ήπατος ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Εάν ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση σε Νοσοκοµείο λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, η Εταιρία θα καταβάλει ποσοστό (%) του ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, ανάλογα µε το είδος και τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέµβασης. Ο προσδιορισµός του είδους και της σοβαρότητας της χειρουργικής επέµβασης αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ του οµαδικού ασφαλιστηρίου. Ειδικά σε ότι αφορά την κάλυψη εξόδων για διαθλαστικές ανωµαλίες των οφθαλµών των κυρίως ασφαλισµένων, καταβάλλεται χειρουργικό επίδοµα το οποίο θα ισούται µε 1.200,00 ανά οφθαλµό. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

13 Κυρίως ασφαλισµένος ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση αποκατάστασης διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών οφείλει να ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως το αργότερο µια προγραµµατισµένη ηµεροµηνία της επέµβασης. (1) εργάσιµη ηµέρα πριν την Ειδικά σε ότι αφορά το ύψος του χειρουργικού επιδόµατος εγχείρισης Καταρράκτη, αυτό ορίζεται σε 1.200,00 ανά οφθαλµό και αφορά όλους του ασφαλισµένους (κυρίως και εξαρτώµενα µέλη). Η αποζηµίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ύψος των χειρουργικών δαπανών και ανεξάρτητα εάν ο ασφαλισµένος αποζηµιωθεί και από άλλο ασφαλιστικό φορέα µόνο εφόσον η νοσηλεία έχει πραγµατοποιηθεί σε ηµόσιο Νοσοκοµείο. Αν γίνουν περισσότερες από µια εγχειρήσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας από τον ίδιο γιατρό, η Εταιρία καταβάλλει το επίδοµα για εκείνη την εγχείρηση στην οποία αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης που αναγράφεται παρακάτω και σε συνδυασµό µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ. Σε περίπτωση που οι χειρουργικές επεµβάσεις διενεργούνται από χειρούργους άλλης ειδικότητας, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει κανονικά το χειρουργικό επίδοµα που αντιστοιχεί σε κάθε µία από αυτές. Το ποσοστό επί του ανωτάτου ορίου του ποσού του χειρουργικού επιδόµατος που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του παρόντος, σε σχέση µε το είδος και της σοβαρότητα της χειρουργικής επεµβάσεως, έχει ως ακολούθως: Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Β Α Ρ Ε Ι Ε Σ κ α ι Ε Ι Ι Κ Ε Σ Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ = % Β Α Ρ Ε Ι Ε Σ = 6 5 % Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ = 2 5 % Μ Ε Σ Α Ι Ε Σ = 6 % Μ Ι Κ Ρ Ε Σ - Π Ο Λ Υ Μ Ι Κ Ρ Ε Σ = 3 % Όταν η Χειρουργική Επέµβαση δεν αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα καταβάλλει ποσό ίσο µε αυτό που προβλέπεται για Χειρουργική Επέµβαση αντίστοιχης σοβαρότητας που αναφέρεται στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Εάν συνεπεία ατυχήµατος ή ασθένειας που θα συµβεί κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, ο κυρίως ασφαλισµένος εισαχθεί σε νοσοκοµείο ή κλινική ως εσωτερικός ασθενής, η Εταιρία θα καταβάλει για κάθε ηµέρα παραµονής στο νοσοκοµείο ή στη κλινική το ηµερήσιο επίδοµα Νοσοκοµειακής Περίθαλψης που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικός Παροχής 032) του παρόντος. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα κάλυψη ισχύει αποκλειστικά για τους κυρίως ασφαλισµένους και όχι για τα εξαρτώµενα µέλη. Το Νοσοκοµειακό επίδοµα καταβάλλεται µόνο εφόσον η νοσηλεία έχει πραγµατοποιηθεί σε ηµόσιο Νοσοκοµείο, µε έναρξη καταβολής του επιδόµατος την πρώτη (1η) ηµέρα νοσηλείας και ανώτατη διάρκεια καταβολής του έως τριάντα (30) ηµέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της νοσηλείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα θα υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Το Νοσοκοµειακό Επίδοµα καταβάλλεται από την Εταιρία ανεξάρτητα εάν ο Κυρίως Ασφαλισµένος εισπράττει αποζηµίωση για την ίδια αιτία από άλλο ασφαλιστικό φορέα. ΕΠΙ ΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρία καταβάλλει επίδοµα µητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τοµή ή και στην περίπτωση αποβολής, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικός Παροχής 033). Το επίδοµα µητρότητας καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλη παροχή που καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό οργανισµό, ανεξάρτητα εάν ο τοκετός πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, και σε όλες τις ασφαλισµένες που θα γεννήσουν µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της ασφάλισής τους στο οµαδικό ασφαλιστήριο. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

14 Ενότητα 3 - Αποζηµιώσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ο κυρίως Ασφαλισµένος ή το εξαρτώµενο µέλος ή το αντισυµβαλλόµενο ΛΕΑ στο οποίο ανήκει ο κυρίως ασφαλισµένος ή το εξαρτώµενο µέλος αυτού, υποχρεούται να ειδοποιήσει µε έγγραφο την Εταιρία για την εισαγωγή σε νοσοκοµείο ή κλινική του ιδίου ή εξαρτώµενου µέλους αυτού, το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες από την ηµέρα εισαγωγής στο νοσηλευτικό ίδρυµα και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο. Ο δικαιούχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη, να χορηγεί στην Εταιρία όλες τις αιτούµενες από αυτήν αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα, που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Ειδικά σε περίπτωση προγραµµατισµένης νοσηλείας στο εξωτερικό αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρία πριν από την µετάβαση του ασφαλισµένου. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αποζηµίωση λόγω θανάτου Επιστολή γνωστοποίησης του θανάτου. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ασφαλισµένου. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία της ταυτότητας του ασφαλισµένου. Ιατρικό πιστοποιητικό µε την αιτία θανάτου. Πιστοποιητικό περί µή δηµοσίευσης διαθήκης. Πιστοποιητικό ή δικαστική απόφαση που επιβάλλεται από διάταξη νόµου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει άλλες πληροφορίες σχετικές µε τo θάνατο (π.χ. βιβλιάριο υγείας, κλπ.) Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Ιατρική γνωµάτευση θεράποντος ιατρού. Εισιτήριο - Εξιτήριο του Νοσοκοµείου ή της Κλινικής µε αναγραφή της αιτίας της νοσηλείας και το όνοµα του ασθενή. Πρωτότυπο νόµιµο τιµολόγιο του Νοσοκοµείου ή της Κλινικής µε πλήρη ανάλυση και περιγραφή των εξόδων. Πρωτότυπες νόµιµες αποδείξεις/τιµολόγια παροχής υπηρεσιών των γιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου, κλπ.). Αποδείξεις πληρωµής αποκλειστικών αδελφών νοσοκόµων, µε θεώρηση από την προϊσταµένη αδελφή του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος στο οποίο νοσηλεύτηκε ο ασφαλισµένος. Χειρουργικό Νοσοκοµειακό Επίδοµα Εισιτήριο εξιτήριο του Νοσοκοµείου ή Κλινικής µε αναγραφή της αιτίας νοσηλείας. Αναλυτική Ιατρική γνωµάτευση µε αναγραφή του είδους της χειρουργικής επέµβασης ή της νοσηλείας. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

15 Μητρότητα Φυσιολογικός Τοκετός : Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης Βεβαίωση του Νοσοκοµείου / Μαιευτηρίου. Αποβολή : Αντίγραφο της ιστολογικής εξέτασης. Βεβαίωση του Νοσοκοµείου / Μαιευτηρίου. Καισαρική Τοµή : Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης Βεβαίωση του Νοσοκοµείου / Μαιευτηρίου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας πρέπει να συµπληρώνεται το έντυπο «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» (συνηµµένο έντυπο Νο 2) και να αποστέλλεται άµεσα στην Ασφαλιστική Εταιρία. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά υποβληθούν πρώτα στον κύριο ασφαλιστικό φορέα (ΤΥ Ε,ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,ΤΣΜΕ Ε), θα υποβληθούν στην Εταιρία, για την καταβολή της διαφοράς, θεωρηµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών και η πρωτότυπη ΑΠΟΦΑΣΗ του ΤΑΜΕΙΟΥ, µε τη βεβαίωση για φορολογική χρήση. Παραστατικά για έξοδα που έγιναν στο εξωτερικό καλύπτονται εφόσον φέρουν θεώρηση από Ελληνικό Προξενείο του κράτους όπου αυτά πραγµατοποιήθηκαν και συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. εν αποζηµιώνονται φωτοτυπίες αποδείξεων, τιµολογίων, κλπ., το χαρτόσηµο ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος που επιβαρύνει τιµολόγια ή αποδείξεις. Η καταβολή του ασφαλίσµατος γίνεται µε την επιφύλαξη τήρησης των όρων του οµαδικού ασφαλιστηρίου και µε την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα προσκοµίσουν όλα τα κατά την κρίση της Εταιρίας, νόµιµα δικαιολογητικά. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από εκείνον που προβάλλει την αξίωση να προσκοµίσει οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο κρίνεται αναγκαίο. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να εξετάζει, µε δικά της έξοδα και µε εξειδικευµένο γιατρό που ορίζεται από αυτήν, οποιονδήποτε που καλύπτεται από το παρόν συµβόλαιο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. Εάν ο ασφαλισµένος αρνηθεί την ιατρική εξέταση και αποδειχτεί ότι η άρνηση οφείλεται σε δόλο, η Εταιρία δεν υποχρεούται πρόσωπο. στην καταβολή ασφαλιστικής αποζηµίωσης για το συγκεκριµένο καλυπτόµενο Στο τέλος του ηµερολογιακού έτους χορηγείται βεβαίωση για την Εφορία του ασφαλισµένου, για το ποσό που δεν έχει αποζηµιώσει/καλύψει η Εταιρία. Για την αποφυγή καθυστέρησης στην καταβολή αποζηµιώσεων, τα δικαιολογητικά πρέπει να συµπληρώνονται σωστά και να είναι πλήρη. Σε περίπτωση αποζηµιώσεων που δεν αναφέρονται πιο πάνω, πρέπει να προηγείται συνεννόηση µε την Ασφαλιστική Εταιρία πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά πρέπει ο ασφαλισµένος να αναφέρει τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (σε περίπτωση µη ύπαρξης ΑΦΜ τον Αριθµό ελτίου Ταυτότητος) και την ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία ανήκει. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

16 Ενότητα 4 - Περιορισµοί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ εν καλύπτονται οι κίνδυνοι που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τις παρακάτω αιτίες : Εισβολή ή επιδροµή εχθρού, κηρυγµένου ή ακήρυχτου πολέµου ή επανάστασης πολιτικής ή στρατιωτικής στάσης ή ταραχών γενικά, καθώς και βιολογικής µόλυνσης. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου στις Ένοπλες υνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. Εξαιρείται κάθε πρόσκληση ασφαλισµένου στα όπλα είτε ως κληρωτός είτε ως έφεδρος, για το χρονικό διάστηµα της οποίας ο ασφαλισµένος θα καλύπτεται µόνο για την παροχή του χειρουργικού επιδόµατος µειωµένο σε κάθε περίπτωση κατά πενήντα στα εκατό (50%). Επίδραση ατοµικής / πυρηνικής ενέργειας ή ιονίζουσας ακτινοβολίας πέραν των επιτρεποµένων ορίων. Ανωµαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές. Συµµετοχή σε αξιόποινες πράξεις ή τροµοκρατικές ενέργειες. Πτήση αεροσκαφών, εκτός αν ο Ασφαλισµένος ταξιδεύει ως επιβάτης αναγνωρισµένης αεροπορικής εταιρίας σε αναγνωρισµένη τακτική ή έκτακτη πτήση. Συµµετοχή σε αγώνες µε µηχανοκίνητα µέσα. ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ασφάλιση δεν καλύπτει θάνατο από ατύχηµα που οφείλεται στο σύνολό του ή κατά ένα µέρος σε µια ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες: Συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας (µε οποιαδήποτε µέσα εκτός των ποδιών), ακροβασία, πυγµαχία, πάλη και γενικά πολεµικές τέχνες, υποβρύχιο ψάρεµα µε καταδυτικές φιάλες ή αεροπλοήγηση. Οποιεσδήποτε ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελµατικές ή µη, εκτός και αν χαρακτηριστούν από ικαστήριο ως ατύχηµα. Οποιεσδήποτε συνέπειες εγχείρησης, η οποία δεν έχει αφορµή κάποιο ατύχηµα καλυπτόµενο από το παρόν Πρόγραµµα. Αλκοολισµό και χρήση ναρκωτικών που λαµβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

17 ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει έξοδα Νοσοκοµειακής και Ιατρικής περίθαλψης που αφορούν νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, που οφείλεται σε προϋπάρχουσα σωµατική βλάβη ή ασθένεια ή τις επιπλοκές τους, που αποδεδειγµένα τελούσε σε γνώση του Ασφαλισµένου. Μετά την πάροδο των έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης, η κάλυψη ισχύει και για σωµατική βλάβη ή ασθένεια που προϋπήρχε και τελούσε σε γνώση του Ασφαλισµένου, λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω περιορισµούς. εν καλύπτονται έξοδα Νοσοκοµειακής και Ιατρικής περίθαλψης που αφορούν νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης για ασθένεια, που οφείλεται σε προϋπάρχουσα ασθένεια (ή τις ενδεχόµενες επιπλοκές τους). Επίσης το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει : Συγγενείς (εκ γενετής) παθήσεις που είναι αποδεδειγµένα γνωστές στον Ασφαλισµένο. Σωµατικές βλάβες που οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας σε οποιαδήποτε διανοητική κατάσταση και αν βρισκόταν ο Ασφαλισµένος, κατά την διάρκεια των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών η κάλυψη ισχύει και για σωµατικές βλάβες που οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Ασφαλισµένου. Νοσοκοµειακή και Ιατρική περίθαλψη για νοσηλεία που οφείλεται έµµεσα ή άµεσα σε: διανοητικές, ψυχικές, νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, οδοντιατρική θεραπεία (εκτός εάν : (α) κρίνεται αναγκαία έπειτα από ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος του παρόντος και (β) οφείλεται σε σοβαρά παθολογικά αίτια και χρήζουν επείγουσας φροντίδας, ως π.χ. σηψαιµία κλπ), αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός εάν οφείλεται σε ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος του παρόντος), αλκοολισµό, χρήση ναρκωτικών, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες. Τα έξοδα νοσηλείας για καταστάσεις σχετικές µε εγκυµοσύνη, δηλ. κύηση και επιπλοκές, αποβολή, άµβλωση, εξωµήτριος κύηση και έξοδα για νοσηλείες που αφορούν στην βελτίωση της ικανότητας για τεκνοποίηση. Επεµβάσεις αποκατάστασης διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών. Ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήµατος όταν ο Ασφαλισµένος δεν ασφαλίζεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς µήνες. Τα έξοδα θεραπείας ή εγχείρηση αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, σκωληκοειδίτιδας και κήλης (εκτός αυτής του µεσοσπονδυλίου δίσκου που καλύπτεται κανονικά από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης, µε τον περιορισµό της παραγράφου 1 ) κατά τους πρώτους τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του Προγράµµατος. Νοσοκοµειακή και Ιατρική περίθαλψη για νοσηλεία που οφείλεται έµµεσα ή άµεσα σε: α. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που έχει διαγνωστεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καλύπτει όµως και σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, νοσηλείες που οφείλονται σε προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αντιµετωπίζεται µε θεραπευτική αγωγή. β. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης είχε προκαλέσει στον πάσχοντα ινσουλινοεξάρτηση. Ασθένειες, αναπηρίες και επιπλοκές τους, που είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος έχει παραπεµφθεί κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης σε υγειονοµικές επιτροπές για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Ασθένειες, αναπηρίες, επιπλοκές τους ως και οι συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές, και οι οποίες είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος υπάγεται στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες. Ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρκινοπαθείς, καλύπτονται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

18 από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν παρέλθει πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία αντιµετώπισης της τελευταίας επιπλοκής της νόσου που απαίτησε εισαγωγή και/ή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται: Κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος/ενεργοποίηση της κάλυψης αυτής, οι προϋπάρχουσες σοβαρές ασθένειες και οι επιπλοκές τους, που εκδηλώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος/ενεργοποίησης της κάλυψης και τελούν αποδεδειγµένα σε γνώση του Ασφαλισµένου. Μετά την πάροδο των έξι (6) µηνών, η κάλυψη ισχύει και για προϋπάρχουσες σοβαρές ασθένειες και τις επιπλοκές τους, που εκδηλώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος/ενεργοποίησης της κάλυψης και τελούν αποδεδειγµένα σε γνώση του Ασφαλισµένου, λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω αναφερόµενους περιορισµούς. Εξαιρείται το εγκεφαλικό επεισόδιο που ρητά καλύπτεται από την ηµεροµηνία έναρξης της κάλυψης. Οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε χρόνιο αλκοολισµό, χρήση ναρκωτικών ουσιών που λαµβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή. Οι σοβαρές ασθένειες που είναι το άµεσο ή έµµεσο αποτέλεσµα απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµού ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Ασφαλισµένου. Οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε: α. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που έχει διαγνωστεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καλύπτονται όµως όπως προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αντιµετωπίζεται µε θεραπευτική αγωγή. β. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης είχε προκαλέσει στον πάσχοντα ινσουλινοεξάρτηση. Οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε ασθένειες, αναπηρίες ή επιπλοκές τους, που είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίος ασφαλισµένος έχει παραπεµφθεί κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης σε υγειονοµικές επιτροπές για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε ασθένειες, αναπηρίες, επιπλοκές τους ή σε συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές και είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος υπάγεται στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.17 του Άρθρου 1. Ορισµοί των Γενικών Όρων του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου. Ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρκινοπαθείς (εάν έχουν χειρουργηθεί ή έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία), καλύπτονται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία αντιµετώπισης της τελευταίας επιπλοκής της νόσου, που απαίτησε εισαγωγή και/ή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει έξοδα εγχείρησης κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, που οφείλεται σε προϋπάρχουσα σωµατική βλάβη ή ασθένεια ή τις επιπλοκές τους, που αποδεδειγµένα τελούσε σε γνώση του Ασφαλισµένου. Μετά την πάροδο των έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης, η κάλυψη ισχύει και για σωµατική βλάβη ή ασθένεια που προϋπήρχε και τελούσε σε γνώση του Ασφαλισµένου, λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω περιορισµούς. εν καλύπτονται έξοδα Νοσοκοµειακής και Ιατρικής περίθαλψης που αφορούν νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης για ασθένεια, που οφείλεται σε προϋπάρχουσα ασθένεια (ή τις ενδεχόµενες επιπλοκές τους). Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

19 Εγχειρήσεις που οφείλονται σε συγγενείς (εκ γενετής) παθήσεις οι οποίες είναι αποδεδειγµένα γνωστές στον ασφαλισµένο, δεν καλύπτονται. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε πρόκληση σωµατικών βλαβών από απόπειρα αυτοκτονίας σε οποιαδήποτε διανοητική κατάσταση και αν βρισκόταν ο Ασφαλισµένος δεν καλύπτονται κατά την διάρκεια των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών η κάλυψη ισχύει και για σωµατικές βλάβες που οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας ανεξαρτήτως της διανοητικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο Ασφαλισµένος. Επιπλέον δεν καλύπτονται εγχειρήσεις που οφείλονται σε: διανοητικές, ψυχικές, νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, οδοντιατρική χειρουργική εκτός από αυτές που (α) κρίνονται αναγκαίες έπειτα από ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος της κάλυψης και (β) περιπτώσεις που οφείλονται σε σοβαρά παθολογικά αίτια και χρήζουν επείγουσας φροντίδας, ως π.χ. σηψαιµία κλπ), αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός από αυτές που οφείλονται σε ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος της κάλυψης), αλκοολισµό, χρήση ναρκωτικών, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε καταστάσεις σχετικές µε εγκυµοσύνη, δηλαδή κύηση και επιπλοκές, αποβολή, άµβλωση, δεν καλύπτονται. Εγχειρήσεις αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, γυναικολογικών παθήσεων, κήλης, θυρεοειδούς, χολής, κιρσών, µηνίσκου, σκολίωσης ρινικού διαφράγµατος, παθήσεων σπονδυλικής στήλης και τις επιπλοκές τους καλύπτονται µόνο εφ όσον περάσουν τρεις (3) µήνες από την έναρξη της κάλυψης. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε: α. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που έχει διαγνωστεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καλύπτονται όµως όπως προβλέπεται από τους όρους του παρόντος του ασφαλιστηρίου, οι εγχειρήσεις που οφείλονται σε προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αντιµετωπίζεται µε θεραπευτική αγωγή. β. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης είχε προκαλέσει στον πάσχοντα ινσουλινοεξάρτηση. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση η οποία εµπίπτει στις παραπάνω εξαιρέσεις (α) και (β) του παρούσας παραγράφου καλύπτεται, εφ όσον περάσουν έξι (6) µήνες από την έναρξη της κάλυψης µε επίδοµα ίσο µε το εξήντα τοις εκατό (60%) του χειρουργικού επιδόµατος που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ του ασφαλιστηρίου. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε αναπηρίες ή επιπλοκές τους, που είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίος ο ασφαλισµένος έχει παραπεµφθεί κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης σε υγειονοµικές επιτροπές για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε αναπηρίες, επιπλοκές τους ή συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές και είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος υπάγεται στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες (βλ. «Ορισµούς»), σύµφωνα µε την παράγραφο 1.17 του Άρθρου 1. Ορισµοί των Γενικών Όρων του Συµβολαίου. Καλύπτονται κανονικά κυρίως ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρδιοπαθείς µε σοβαρές βαλβιδοπάθειες ή άτοµα µε σοβαρού βαθµού καρδιακή ανεπάρκεια, εφ όσον περάσουν έξι (6) µήνες από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος. Ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρκινοπαθείς, καλύπτονται εφ όσον περάσουν έξι (6) µήνες από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος, και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία αντιµετώπισης της τελευταίας επιπλοκής της νόσου η οποία απαίτησε εισαγωγή και/ή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο. εν παρέχεται χειρουργικό επίδοµα για περιπτώσεις επεµβάσεων αποκατάστασης διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών των εξαρτωµένων µελών πλην της εγχείρησης Καταρράκτη. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Η Εταιρία δεν καταβάλλει επίδοµα για νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, που οφείλεται σε προϋπάρχουσα σωµατική βλάβη ή ασθένεια (ή τις ενδεχόµενες επιπλοκές τους) που αποδεδειγµένα τελούσε σε γνώση του Κυρίως Ασφαλισµένου. Μετά την πάροδο των έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης, η κάλυψη ισχύει και για σωµατική βλάβη ή ασθένεια που προϋπήρχε και τελούσε σε γνώση του Κυρίως Ασφαλισµένου, λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω αναφερόµενους περιορισµούς του παρόντος. Η Εταιρία δεν καταβάλλει επίδοµα για νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης για ασθένεια που οφείλεται σε προϋπάρχουσα ασθένεια ή στις ενδεχόµενες επιπλοκές της. Επίδοµα δεν καταβάλλεται για νοσηλείες που οφείλονται σε συγγενείς (εκ γενετής) παθήσεις που είναι αποδεδειγµένα γνωστές στον ασφαλισµένο. Επίδοµα για νοσηλείες που οφείλονται σε πρόκληση σωµατικών βλαβών από απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Κυρίως Ασφαλισµένου, δεν καταβάλλεται κατά την διάρκεια των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών η κάλυψη ισχύει και για σωµατικές βλάβες που οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Κυρίως Ασφαλισµένου. Επίδοµα δεν καταβάλλεται για νοσηλείες που οφείλονται σε: διανοητικές, ψυχικές, νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, οδοντιατρική χειρουργική (εκτός : (α) εάν κρίνονται αναγκαίες µετά από ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος του παρόντος και (β) περιπτώσεων που οφείλονται σε σοβαρά παθολογικά αίτια και χρήζουν επείγουσας φροντίδας, ως π.χ. σηψαιµία κλπ), αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός από αυτές που κρίνονται αναγκαίες έπειτα από ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος του παρόντος), αλκοολισµό, χρήση ναρκωτικών, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες. Νοσοκοµειακό επίδοµα δεν καταβάλλεται για νοσηλείες που οφείλονται σε καταστάσεις σχετικές µε εγκυµοσύνη, δηλαδή κύηση και επιπλοκές, αποβολή, άµβλωση. Επίδοµα δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις επεµβάσεων αποκατάστασης διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών. Επίδοµα για εγχειρήσεις αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, γυναικολογικών παθήσεων, κήλης, θυρεοειδούς, χολής, κιρσών, µηνίσκου, σκολίωσης ρινικού διαφράγµατος, παθήσεων σπονδυλικής στήλης, σκωληκοειδίτιδας και τις επιπλοκές τους δεν καταβάλλεται πριν από την πάροδο τριών (3) µηνών από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος. Επίδοµα δεν καταβάλλεται για νοσηλείες που οφείλονται σε αναπηρίες ή επιπλοκές τους, που είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίος ο ασφαλισµένος έχει παραπεµφθεί κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης σε υγειονοµικές επιτροπές για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Επίδοµα δεν καταβάλλεται για νοσηλείες που οφείλονται σε αναπηρίες, επιπλοκές τους ή συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές και είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος υπάγεται στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες (βλ. «Ορισµούς»), σύµφωνα µε την παράγραφο 1.17 του Άρθρου 1. Ορισµοί των Γενικών Όρων του Συµβολαίου. Ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρκινοπαθείς, καλύπτονται εφ όσον περάσουν έξη (6) µήνες από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος, και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία αντιµετώπισης της τελευταίας επιπλοκής της νόσου που απαίτησε εισαγωγή και/ή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο. ΕΠΙ ΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ εν καλύπτονται µε την παρούσα ασφάλιση οι περιπτώσεις αποβολής που συµβαίνουν κατά την διάρκεια των τριών (3) πρώτων µηνών της κύησης. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

21 Ενότητα 5 - Επικοινωνία ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ασφαλιστική Εταιρία : Generali HELLAS A.A.E. ιεύθυνση Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής Ηλία Ηλιού & Πυθέου Αθήνα τηλ Fax Τµήµα ιαχείρισης Οµαδικών Ασφαλιστηρίων Ζωής Μαυραγάνης Γεώργιος Τηλ Fax Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

22 Βασικές Έννοιες ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η GENERALI HELLAS A.A.E. που λειτουργεί νόµιµα και εξέδωσε το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κάθε εν ενεργεία δικηγόρος µέλος των ΛΕΑ και κάθε υπάλληλος των ΛΕΑ ή εν ενεργεία δικηγόρος µέλος άλλων ΛΕΑ, καθώς επίσης και κάθε υπάλληλος των κατά τόπους ικηγορικών Συλλόγων των ΛΕΑ οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 70 ο έτος της ηλικίας τους. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Ο ο/η νόµιµος σύζυγος µέχρι την ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών (ανεξαρτήτως εάν εργάζεται ή όχι) και τα άγαµα τέκνα (συµπεριλαµβανοµένων των προγονών και των νόµιµα υιοθετηµένων ή αναγνωρισµένων) από τριάντα (30) ηµερών και για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση του 21ου έτους, ή τα άγαµα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισµένες σχολές µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σε ισότιµες του εξωτερικού έως την ολοκλήρωση των σπουδών και για ένα ακόµα έτος, εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση, και µέχρι τη συµπλήρωση του 26ου έτους. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι από το οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλυπτόµενοι κυρίως ασφαλισµένοι και τα εξαρτώµενα µέλη αυτών, για τους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόµενες παροχές. Σε περίπτωση θανάτου του κυρίως ασφαλισµένου και εφόσον οι ικαιούχοι δεν έχουν ορισθεί ονοµαστικά, καθίστανται αυτοµάτως ικαιούχοι οι Νόµιµοι Κληρονόµοι του Κυρίως Ασφαλισµένου κατά το µερίδιο που τους αντιστοιχεί. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του «κυρίως ασφαλισµένου» ή του «εξαρτώµενου µέλους». ΠΑΡΟΧΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει η Εταιρία µε την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα (οποιασδήποτε νοµικής µορφής), διαθέτει πλήρη ιατρικό και νοσοκοµειακό εξοπλισµό, καθώς και µόνιµο επιτελείο γιατρών και βοηθητικού προσωπικού. εν θεωρούνται νοσοκοµεία ή κλινικές τα αναρρωτήρια, τα γηροκοµεία, τα σανατόρια, οι χώροι για θεραπεία τοξικοµανών ή αλκοολικών, τα φυσικοθεραπευτήρια και τα ιδρύµατα που εφαρµόζουν οµοιοπαθητική θεραπεία, βελονισµό και αισθητικές επεµβάσεις. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

23 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Νοσοκοµείο εκείνο που λειτουργεί εκτός Ελλάδας και εκτός της χώρας µόνιµης εγκατάστασης του ασφαλισµένου. ΓΙΑΤΡΟΣ Το άτοµο που κατέχει πτυχίο ιατρικής αναγνωρισµένου Ελληνικού ή ξένου πανεπιστηµίου, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλµατος. ΝΟΣΗΛΕΙΑ Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει να γίνει εντός νοσηλευτικού ιδρύµατος και για την οποία είναι αναγκαία η παραµονή του ασφαλισµένου σε αυτό για είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον συνεχείς ώρες λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας. Στον ανωτέρω ορισµό συµπεριλαµβάνονται και επεµβάσεις που δεν απαιτούν την παραµονή του ασφαλισµένου στο νοσηλευτικό ίδρυµα για είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον συνεχείς ώρες, επειδή δύναται να λάβουν χώρα και αυθηµερόν, σε αντικατάσταση κατά τα άλλα νοσοκοµειακής περίθαλψης και µε βάση καθορισµένα ιατρικά πρωτόκολλα, λόγω π.χ. χρήσης σύγχρονων αναίµακτων µεθόδων κλπ. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται και η άµεση σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας. ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Η ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Θεωρούνται οι ασφαλισµένοι που κατά την ένταξή τους στην ασφάλιση, εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες, και µόνο για τη συγκεκριµένη πάθηση ή αναπηρία: Άτοµα που έχουν κριθεί από Υγειονοµική Επιτροπή ως ανάπηροι. Άτοµα, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, λόγω οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης. Τυφλοί. Κωφοί. Παραπληγικοί τετραπληγικοί. Άτοµα µε χρόνιες σοβαρές κινητικές αναπηρίες. Αιµορροφιλικοί. Νεφροπαθείς. Μεταµοσχευµένοι. Άτοµα µε µεσογειακή αναιµία. Καρδιοπαθείς µόνο αν έχουν χειρουργηθεί. Καρκινοπαθείς µόνο εάν έχουν χειρουργηθεί ή έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

24 Ένα δέντρο σώζεται µε κάθε 20 δεσµίδες ανακυκλωµένο χαρτί Η Generali, µε ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος επιλέγει τη χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού Xerox Recycled+, το οποίο κατασκευάζεται από πολτό λευκών χαρτιών ευρείας χρήσης, ώστε να µη χρειάζεται λεύκανση. εν περιλαµβάνει κανένα είδος παραγώγου οργανικού χλωρίου. Το παρόν φέρει εγκρίσεις διεθνών περιβαλλοντικών οργανισµών όπως Blue Angel, Nordic Swan κ.α. Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Λ.Ε.Α.. Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/3/2015 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Λ.Ε.Α.. Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 18/5/2016 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ /2016

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ /2016 01/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ 151004 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ MINETTA VITAL - Σύνολο Άρθρων 11 Η Εταιρία, µε βάση τους παρόντες ειδικούς όρους, παρέχει στον ασφαλισµένο κάλυψη εξόδων νοσηλείας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1 ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ «SUPER» {Καλύπτεται η Νοσηλεία του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομεία (Ιδιωτικά ή Δημόσια) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν από τη νοσηλεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705)

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705) Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ. 30704, 30705) Οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματική Κάλυψη παρέχονται αποκλειστικά και μόνο: α) για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών και μέχρι της

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ /17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ /17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 11646 /17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ - Σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας insurance Greece Our Plans Are Based on Yours ΣΚΟΠΟΣ Κ ΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚ ΤΗΜΑΤΑ Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να παρέχει στην οικογένεια σας νοσοκοµειακή περίθαλψη διασφαλίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν. : κ.κ. Ι. Λαπατά, Ε. Μπαχαρόπουλο Στελέχη Εμπορικής Διεύθυνσης Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017

Κοιν. : κ.κ. Ι. Λαπατά, Ε. Μπαχαρόπουλο Στελέχη Εμπορικής Διεύθυνσης Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017 Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων Κοιν. : κ.κ. Ι. Λαπατά, Ε. Μπαχαρόπουλο Στελέχη Εμπορικής Διεύθυνσης Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017 Αγαπητοί Συνεργάτες, Εγκύκλιος 02/2017 Θέμα: Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. MetLife HealthNet ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Ασφαλιστήριο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας insurance Greece Our Plans Are Based on Yours ΣΚΟΠΟΣ Κ ΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚ ΤΗΜΑΤΑ Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να σας παρέχει νοσοκοµειακή περίθαλψη διασφαλίζοντάς σας υψηλής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADY CARE 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife Alico που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο την Ασφαλισμένη που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Ειδικών Όρων:30282, 30283, 30284, 30285/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο.

Κωδικοί Ειδικών Όρων:30282, 30283, 30284, 30285/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Premium (Premium Νοσοκομειακό Α -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30284), Premium Νοσοκομειακό Β -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30285), Premium Νοσοκομειακό Α -1500 (ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ)

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance ή C.I.Ins. ; Είναι το ΝΕΟ ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β 727/14.05.2004 και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα