Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft"

Transcript

1 Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, είμαστε αφοσιωμένοι στην αποστολή μας, η οποία είναι να παρέχουμε βοήθεια σε χρήστες και σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο προκειμένου να φτάσουν στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα παραγωγικότητας και επιτυχίας. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, δεν βασιζόμαστε μόνο στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το ποιοι είμαστε ως εταιρεία και ως άνθρωποι, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε εσωτερικό επίπεδο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με πελάτες, συνεργάτες, δημόσιους φορείς, κοινότητες και προμηθευτές. Μέσα από τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (http://aka.ms/microsoftethics), η Microsoft έχει καθιερώσει ένα σύνολο εταιρικών προτύπων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές και αρχές κανονιστικής συμμόρφωσης. Αυτά τα πρότυπα ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, τους διευθυντές και τα στελέχη της Microsoft. Ομοίως, η Microsoft προσδοκά από τους προμηθευτές της να ενστερνιστούν αυτήν τη δέσμευση για ακεραιότητα, επιδεικνύοντας την ανάλογη συμμόρφωση και εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους τους ως προς το περιεχόμενο του Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οι Προμηθευτές και οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και οι υπεργολάβοι τους (καλούμενοι συλλογικά «Προμηθευτές») πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ή εκ μέρους της Microsoft. Οι Προμηθευτές πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως το σύνδεσμό τους στη Microsoft (ή κάποιο μέλος της διοίκησης της Microsoft) σε περίπτωση δημιουργίας συνθηκών που εξωθούν τον Προμηθευτή να ενεργήσει κατά παράβαση του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς. Οι Προμηθευτές της Microsoft αναμένεται να παρακολουθούν οι ίδιοι τη συμπεριφορά τους και να επιδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς, ωστόσο, η Microsoft δύναται να υποβάλει τους Προμηθευτές σε έλεγχο ή να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις τους προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωσή τους. Η Microsoft δύναται να απαιτήσει την άμεση απομάκρυνση οποιουδήποτε εκπροσώπου ή μέλους του προσωπικού ενός Προμηθευτή που συμπεριφέρεται κατά τρόπο παράνομο ή τρόπο που δεν συνάδει με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική της Microsoft. Η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με αυτόν, όπως ενδέχεται να προσφέρονται από τη Microsoft, είναι υποχρεωτική σε συνδυασμό με τυχόν άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από κάποια άλλη σύμβαση που έχει ενδεχομένως συνάψει ο εκάστοτε Προμηθευτής με τη Microsoft. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς κατά τις συναλλαγές τους με ή/και εκ μέρους της Microsoft και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Εμπόριο: Να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες εμπορικούς ελέγχους, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς περί εξαγωγών, επανεξαγωγών και εισαγωγών. Microsoft Supplier Code of Conduct (2016)(Greek) 1

2 Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία: Να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί αντιμονοπωλιακών τακτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού που ισχύουν στις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Εμπορικοί Αποκλεισμοί: Να μην συμμετέχουν σε διεθνείς εμπορικούς αποκλεισμούς, οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α ή την ισχύουσα νομοθεσία. Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Να μην συμμετέχουν σε δωροδοκίες ή «λαδώματα» οποιουδήποτε είδους, είτε πρόκειται για συναλλαγές με δημόσιους αξιωματούχους είτε με άτομα που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Η Microsoft δεσμεύεται να παρακολουθεί τα πρότυπα συμπεριφοράς που ορίζονται στο Νόμο των Η.Π.Α. περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή («FCPA») και στους νόμους κατά της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η Microsoft. Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες περί καταπολέμησης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του FCPA, καθώς επίσης και με τη νομοθεσία που διέπει τις πρακτικές άσκησης επιρροής, την παροχή δώρων και πληρωμών προς δημόσιους αξιωματούχους, τη νομοθεσία περί χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων ή προεκλογικών εκστρατειών και άλλους σχετικούς κανονισμούς. Οι Προμηθευτές δεν θα προσφέρουν ή θα πληρώνουν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας (συμπεριλαμβανομένων ταξιδίων, δώρων, εξόδων φιλοξενίας και φιλανθρωπικών δωρεών) σε οποιοδήποτε αξιωματούχο ή υπάλληλο οποιασδήποτε κυβέρνησης, κρατικής υπηρεσίας, πολιτικού κόμματος, δημόσιου διεθνούς οργανισμού ή σε οποιονδήποτε υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα με σκοπό (i) να ασκήσουν αθέμιτη επιρροή σε οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση του εν λόγω αξιωματούχου, υπαλλήλου ή υποψηφίου με σκοπό την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων της Microsoft με οποιονδήποτε τρόπο ή (ii) να προωθήσουν άλλως με αθέμιτο τρόπο τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Microsoft με οποιονδήποτε τρόπο. Ως εκπρόσωποι της Microsoft, οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται σε κάθε τομέα με την Πολιτική κατά της Διαφθοράς για Εκπροσώπους της Microsoft στη διεύθυνση Προσβασιμότητα: Η δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες αποτελεί βασική πεποίθηση της φιλοσοφίας της Microsoft, για την εκπλήρωση όχι μόνο των νομικών μας υποχρεώσεων, αλλά και της αποστολής μας να ενισχύσουμε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη να κάνουν περισσότερα. Οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει: o o Να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο για τη δυνατότητα πρόσβασης στο web, τις Οδηγίες Προσβασιμότητας σε Περιεχόμενο Web (WCAG) 2.0, Επίπεδο AA, κατά τη δημιουργία ενός παραδοτέου τοποθεσίας web. Να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της Microsoft για τη δημιουργία προσβάσιμων προϊόντων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές και δραστηριότητές τους με ακεραιότητα και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Αρχεία Επιχειρηματικών Συναλλαγών: Να καταγράφουν και να αναφέρουν με ειλικρίνεια και ακρίβεια κάθε επιχειρηματική πληροφορία και να συμμορφώνονται με το σύνολο των ισχυουσών νομοθεσιών όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών. Να δημιουργούν, να διατηρούν και να καταστρέφουν επιχειρηματικά αρχεία σε πλήρη συμμόρφωση με Microsoft Supplier Code of Conduct (2016)(Greek) 2

3 όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Να είναι έντιμοι, ειλικρινείς και ευθείς κατά τη διάρκεια συζητήσεων με εκπροσώπους κανονιστικών αρχών και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τύπος: Να μιλούν στον Τύπο εκ μέρους της Microsoft μόνο εάν ο εκάστοτε Προμηθευτής έχει ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση από τη Microsoft για να πράττει αναλόγως. Δώρα: Να αποφεύγουν τη χορήγηση δώρων σε υπαλλήλους της Microsoft, καθώς ακόμα και ένα καλοπροαίρετο δώρο ενδέχεται να συνιστά δωροδοκία υπό ορισμένες περιστάσεις ή να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Να μην προσφέρουν οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας με σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση καταχρηστικού οφέλους ή πλεονεκτήματος για το δωρητή και να μην προσφέρουν οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως μέσο άσκησης επιρροής, μέσο διαμόρφωσης κρίσης ή μέσο υποχρέωσης του υπαλλήλου της Microsoft σε ανταπόδοση. Κατά την παραχώρηση ενός δώρου, ενός γεύματος ή ψυχαγωγίας σε υπαλλήλους της Microsoft, να ενεργούν πάντα με ορθή κρίση, διακριτικότητα και μετριοπάθεια. Τυχόν δώρα που χορηγούνται από κάποιον Προμηθευτή θα πρέπει να επιτρέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της πολιτικής της επιχειρηματικής μονάδας και της χώρας του εκάστοτε υπαλλήλου της Microsoft, καθώς οι επιχειρηματικές και κατά τόπους πολιτικές της Microsoft ενδέχεται να απαγορεύουν εξ ολοκλήρου τα δώρα ή να περιορίζουν τη μέγιστη δυνατή αξία αυτών σε ορισμένου ύψους ποσά. Τυχόν δώρα, γεύματα ή ψυχαγωγία πρέπει να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο, να μην παραβιάζουν τις πολιτικές του δωρητή ή/και του αποδέκτη ως προς την εν λόγω κίνηση και πρέπει να συνάδουν με τα τοπικά ήθη και πρακτικές. Δεν επιτρέπεται στους Προμηθευτές να χορηγούν δώρα οποιασδήποτε αξίας σε μέλη του Παγκόσμιου Ομίλου Προμηθειών (Global Procurement Group - GPG) ή στους εκπροσώπους του. Σύγκρουση συμφερόντων: Να αποφεύγουν τη φαινομενική ή πραγματική μη προσήκουσα συμπεριφορά ή σύγκρουση συμφερόντων. Οι Προμηθευτές δεν πρέπει να έχουν άμεσες δοσοληψίες ή συναναστροφές με οποιονδήποτε υπάλληλο της Microsoft, ο/η σύζυγος του οποίου, ο συμβίος/η συμβία ή άλλο μέλος της οικογένειάς του ή συγγενής διατηρεί σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στον Προμηθευτή. Επίσης, απαγορεύονται οι άμεσες δοσοληψίες και συναναστροφές, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της σύμβασης του Προμηθευτή ή της εκτέλεσης των καθηκόντων του Προμηθευτή, με συζύγους, συμβίους ή άλλα μέλη της οικογένειας ή συγγενείς, οι οποίοι απασχολούνται από τη Microsoft. Εκμετάλλευση Εμπιστευτικών Πληροφοριών: Να αποφεύγουν την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών μη προβαίνοντας σε αγορά ή πώληση μετοχών της Microsoft ή άλλης εταιρείας, όταν έχουν στην κατοχή τους πληροφορίες σχετικά με τη Microsoft ή άλλη εταιρεία, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση ενός επενδυτή να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προσδοκία της Microsoft είναι οι Προμηθευτές της να συμμεριστούν τη δέσμευσή της ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας. Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να ασκούν τις πρακτικές επαγγελματικής απασχόλησης που εφαρμόζουν σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να συνεργάζονται ως προς τη δέσμευση της Microsoft για εργατικό δυναμικό και χώρους εργασίας χωρίς παρενοχλήσεις και παράνομες διακρίσεις. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις πολιτισμικές διαφορές, ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι Προμηθευτές δεν πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις κατά την πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση σε εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή/και τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, το χρώμα του δέρματος, το φύλο, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, την ταυτότητα ή έκφραση του φύλου, την οικογενειακή Microsoft Supplier Code of Conduct (2016)(Greek) 3

4 κατάσταση, την κύηση, το γενετήσιο προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή την ιδιότητα απόστρατου. Να μην χρησιμοποιούν μόνο εθελοντική εργασία. Απαγορεύεται η χρήση καταναγκαστικής εργασίας, είτε υπό τη μορφή μαθητείας, δουλείας είτε εργασίας από κρατούμενους, από τους Προμηθευτές της Microsoft. Επίσης, απαγορεύεται η υποστήριξη οποιασδήποτε μορφής εμπορίας ανθρώπων ή καταναγκαστικής εργασίας μέσω απειλών, άσκησης βίας, ψευδών ισχυρισμών ή άλλης μορφής εξαναγκασμού. Να διασφαλίζουν πρόσβαση του εργαζομένου σε έγγραφα που σχετίζονται με την εργασία. Δεν επιτρέπεται στους Προμηθευτές να απαιτούν από τους εργαζομένους να υποβάλλουν «καταθέσεις ως εγγύηση», να κρατούν τα έγγραφα ταυτότητας ή μετανάστευσης (όπως, ενδεικτικά, διαβατήρια ή άδειες εργασίας) ή να καταστρέφουν, να αποκρύπτουν, να κατάσχουν ή να αρνούνται με άλλο τρόπο τη πρόσβαση ενός εργαζομένου στα εν λόγω έγγραφα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να παραιτηθούν από την εργασία τους σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς, χωρίς την επιβολή παράνομων κυρώσεων. Οι Προμηθευτές που προσλαμβάνουν εργαζομένους για λειτουργίες κατασκευής και συσκευασίας προϊόντων της Microsoft, οι οποίοι δεν είναι της ίδιας εθνικότητας με τη χώρα στην οποία λαμβάνει χώρα η εργασία, και οι οποίοι μετακινήθηκαν στην εν λόγω χώρα με σκοπό την εργασία για τον προμηθευτή, ο προμηθευτής πρέπει να παράσχει μεταφορικό μέσο επιστροφής στη χώρα προέλευσής τους ή να αποζημιώσει τον εργαζόμενο για το κόστος του εν λόγω ταξιδιού μέχρι τη λήξη της απασχόλησης. Να συμμορφώνονται με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή το σύνολο των κανονισμών περί ελάχιστης ηλικίας απασχόλησης και να μη χρησιμοποιούν παιδική εργασία. Δεν επιτρέπεται στους Προμηθευτές η απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, που δεν έχουν συμπληρώσει το έτος ηλικίας ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή που δεν έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη κατώτερη ηλικία έναρξης απασχόλησης, όποιο εξ αυτών των ορίων είναι υψηλότερο. Η Microsoft Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν δύνανται να εκτελέσουν επικίνδυνη εργασία και ενδέχεται να τους απαγορευτεί η νυχτερινή εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Να μην χρησιμοποιούν σωματική πειθαρχία ή κακοποίηση. Απαγορεύεται η σωματική κακοποίηση ή πειθαρχία, η απειλή για σωματική κακοποίηση, η σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση, καθώς και λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκβιασμού. Να καταβάλλουν τις ισχύουσες νόμιμες αποδοχές υπό ανθρώπινες συνθήκες. Σε όλους τους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται σαφείς και κατανοητές έγγραφες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησής τους, σε γλώσσα που καταλαβαίνει ο εργαζόμενος, όσον αφορά τις αποδοχές, τις παροχές, την τοποθεσία της εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης, τη στέγαση και τα σχετικά κόστη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που χρειώνονται στον υπάλληλο και, αν ισχύει, την επικίνδυνη φύση οποιασδήποτε εργασίας, προτού συνάψουν σύμβαση απασχόλησης και όπως απαιτείται καθ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ποσών από τις αποδοχές ως μέσο πειθαρχίας, καθώς και οποιαδήποτε αφαίρεση ποσού από τις αποδοχές η οποία δεν προβλέπεται από την εθνική ή τοπική νομοθεσία χωρίς τη ρητή, έγγραφη συναίνεση του εκάστοτε εργαζομένου. Όλα τα πειθαρχικά μέτρα θα πρέπει να καταγράφονται. Οι αποδοχές και οι παροχές που καταβάλλονται για μια τυπική εργάσιμη εβδομάδα πρέπει να πληρούν τα τοπικά και εθνικά νόμιμα πρότυπα. Σε περίπτωση πρόσληψης εργαζομένων για λειτουργίες κατασκευής και συσκευασίας προϊόντων της Microsoft, διασφαλίστε ότι οποιοιδήποτε φορείς πρόσληψης τρίτων, αν χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών και των νομικών απαιτήσεων, καθώς και ότι θα φέρετε την ευθύνη για την εξόφληση όλων των χρεώσεων Microsoft Supplier Code of Conduct (2016)(Greek) 4

5 και των εξόδων που σχετίζονται με την πρόσληψη. Αν διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί από τους εργαζομένους τέτοιου τύπου χρεώσεις, οι εν λόγω χρεώσεις πρέπει να επιστραφούν στους εργαζομένους. Να παρέχουν στους υπαλλήλους παροχές στα αναμενόμενα επίπεδα για τον κλάδο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Microsoft. Να μην απαιτούν από τους εργαζομένους να εργάζονται περισσότερο από το μέγιστο αριθμό ημερήσιας εργασίας που προβλέπεται από την τοπική και εθνική νομοθεσία ή από τους αντίστοιχους κανονισμούς. Οι Προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η υπερωριακή εργασία είναι εθελοντική και πληρώνεται σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς. Μια εργάσιμη εβδομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, εξαιρουμένων τυχόν έκτακτων ή ασυνήθιστων περιστάσεων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δικαιούνται τουλάχιστον ένα ρεπό για κάθε πλήρη εβδομάδα επτά ημερών. Να τηρούν αρχεία υπαλλήλων σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία ή τους αντίστοιχους κανονισμούς και να παρέχουν εγκαίρως, μέσω λογαριασμού μισθοδοσίας ή παρόμοιου εγγράφου, τα κριτήρια με τα οποία πληρώνονται οι υπάλληλοι. Να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων για ελευθερία συνδικαλιστικής δράσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, απαιτούμε τη μη ανάμειξη των Προμηθευτών σε διακρίσεις κατά τη πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση σε εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή/και τη συνταξιοδότηση βάσει συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι Προμηθευτές της Microsoft θα πρέπει να ενσωματώνουν ορθές πρακτικές διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης και θα πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και να συμμορφώνονται πλήρως με κάθε νομοθεσία, κανονισμό και πρακτική περί ασφάλειας και υγιεινής, όπως ενδεικτικά, στους τομείς της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, της ετοιμότητας για έκτακτα περιστατικά, των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών, της βιομηχανικής υγιεινής, της σωματικά απαιτητικής εργασίας, της διασφάλισης των μηχανημάτων, της εξυγίανσης, των τροφίμων και της στέγασης. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αιτιών πρόκλησης κινδύνων που ανακύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον. Να απαγορεύουν τη χρήση, την κατοχή, τη διανομή ή την πώληση παράνομων ναρκωτικών, ενώ βρίσκονται σε ιδιοκτησία που ανήκει στη Microsoft ή μισθώνεται από αυτή. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η Microsoft αναγνωρίζει την κοινωνική ευθύνη της όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και αναμένει από τους Προμηθευτές της να συμμεριστούν τη δέσμευσή της, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που θέτουν οι κλιματικές αλλαγές και λαμβάνοντας μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Microsoft Supplier Code of Conduct (2016)(Greek) 5

6 Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά, τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, την απόρριψη αποβλήτων και λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της απόρριψης και της απελευθέρωσης στο περιβάλλον των εν λόγω υλικών. Να επιδιώκουν τη μείωση ή την εξάλειψη των απορριμμάτων κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και των ενεργειακών απορριμμάτων, υλοποιώντας κατάλληλα μέτρα διαφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους, μέσω των διαδικασιών συντήρησης και παραγωγής τους, καθώς και μέσω της ανακύκλωσης, επανάχρησης ή αντικατάστασης υλικών. Να αποκτούν, να συντηρούν και να διατηρούν ενημερωμένες όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες και δηλώσεις και να τηρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις αναφοράς των εν λόγω αδειών. Εάν υφίστανται, να προσδιορίζουν τα χημικά ή άλλα υλικά που απελευθερώνονται και τα οποία αποτελούν απειλή για το περιβάλλον και να τα διαχειρίζονται κατάλληλα για να διασφαλίζουν τον ασφαλή χειρισμό, τη μετακίνηση, την αποθήκευση, τη χρήση, την ανακύκλωση ή την επανάχρηση και απόρριψή τους. Να τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις πελατών σχετικά με την απαγόρευση ή τον περιορισμό συγκεκριμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης ετικετών για ανακύκλωση και απόρριψη. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ζωτική σημασία για κάθε εταιρεία. Η Microsoft βασίζεται σε στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως πληροφορίες, διαδικασίας και τεχνολογία. Όλοι οι Προμηθευτές της Microsoft πρέπει να τηρούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των εμπλεκόμενων μερών, χρησιμοποιώντας μόνο τεχνολογίες πληροφοριών και λογισμικό που έχει αγοραστεί και αδειοδοτηθεί νόμιμα. Να χρησιμοποιούν λογισμικό, υλικό και περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με τις σχετικές άδειες ή όρους χρήσης. Να προστατεύουν και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τα φυσικά και πνευματικά περιουσιακά στοιχεία της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ενσώματης ιδιοκτησίας, των προμηθειών, των αναλωσίμων και του εξοπλισμού, όταν εξουσιοδοτούνται από τη Microsoft για χρήση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και συστήματα που παρέχονται από τη Microsoft (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μόνο για εξουσιοδοτημένους επαγγελματικούς σκοπούς της Microsoft. Η Microsoft απαγορεύει αυστηρά στους Προμηθευτές να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και συστήματα που παρέχονται από τη Microsoft για (i) τη δημιουργία, την πρόσβαση, την αποθήκευση, την εκτύπωση, την άγρα ή την αποστολή υλικού που είναι εκφοβιστικό, παρενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, καταφανώς σεξουαλικό ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προσβλητικό ή ανάρμοστο ή για (ii) την αποστολή ψευδών, υποτιμητικών και κακόβουλων κοινοποιήσεων. Να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της Microsoft όσον αφορά τις διαδικασίες συντήρησης των κωδικών πρόσβασης, εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ως προϋπόθεση για να παρέχουν στη Microsoft αγαθά ή υπηρεσίες ή να αποκτούν πρόσβαση στο εσωτερικό εταιρικό δίκτυο, τα συστήματα και τα κτίρια της Microsoft. Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται με εξοπλισμό ο οποίος ανήκει στη Microsoft ή μισθώνεται από αυτή Microsoft Supplier Code of Conduct (2016)(Greek) 6

7 πρέπει να θεωρούνται ιδιωτικά και αποτελούν ιδιοκτησία της Microsoft. Η Microsoft δύναται να παρακολουθεί κάθε χρήση του εταιρικού δικτύου και όλων των συστημάτων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και δύναται να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται με χρήση του δικτύου της Microsoft. Να συμμορφώνονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και επιχειρηματικού απόρρητου, καθώς και να διαχειρίζονται τη μετάδοση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας με τρόπο που προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε κάποια ύποπτη συμπεριφορά ή μια πιθανή παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών, σας συνιστούμε να συνεργαστείτε με τον κύριο σύνδεσμο της Microsoft για την επίλυση του ζητήματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή αρμόζον, επικοινωνήστε με τη Microsoft με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: Τηλέφωνο: Γραμμή Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Microsoft, στον αριθμό MSFT (6738). Εάν καλείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς τη Γραμμή Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς με δική μας χρέωση, αφού συνδεθείτε με κάποιο κέντρο διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων και ζητήσετε να συνδεθείτε με τον αριθμό , με χρέωση του καλούμενου συνδρομητή. Εάν είστε Προμηθευτής και έχετε πρόσβαση στο intranet της Microsoft, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τμήματος Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Συμμόρφωσης, Ταχυδρομείο: Στείλτε επιστολή προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στη διεύθυνση Microsoft Corporation, Legal and Corporate Affairs, One Microsoft Way, Redmond, WA Φαξ: Στείλτε ένα φαξ προς το Διευθυντή Συμμόρφωσης στον αριθμό Η Microsoft θα διατηρεί την εμπιστευτικότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό και δεν θα ανέχεται οποιαδήποτε τιμωρία ή αντεκδίκηση κατά οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο ενεργώντας καλή τη πίστη, ζήτησε συμβουλές ή ανέφερε ύποπτη συμπεριφορά ή πιθανή παραβίαση του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών. Microsoft Supplier Code of Conduct (2016)(Greek) 7

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON AVON PRODUCTS, INC. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON Στην Avon, πρεσβεύουμε πέντε θεμελιώδεις αξίες: Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Πίστη, Ταπεινοφροσύνη και Ακεραιότητα. Καθεμία συνιστά αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής Αγοράς («ο Κώδικας») προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για συμμόρφωση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα ή αρχές. Ο Κώδικας συνδυάζεται και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοέµβριος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και µε τα διεθνή αναγνωρισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή Teva

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή Teva Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή Teva Οι προμηθευτές της Teva αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής επιτυχίας της Teva. Καθημερινά, η Teva και οι προμηθευτές της παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Αν. 00 Σελ. 1 από 10 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα... 4 3. Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες... 4 4. Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ Ημερομηνία έκδοσης: Αύγουστος 2016 Τόπος έκδοσης: Αθήνα, στην έδρα της Οργάνωσης Πεδίο ισχύος: Όλα τα παραρτήματα της ΑΡΣΙΣ και όλες οι δομές της Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda Έκδοση 1.0 24 Ιουνίου 2015 Πίνακας περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή & πεδίο εφαρμογής... 2 2.0 Τήρηση των Ισχυόντων νόμων, των Κανονισμών & του Κώδικα Προμηθευτών...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 05 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας? 05 Τι εκφράζει? 05 Σε ποιους απευθύνεται? 05 MISSION STATEMENT 06 ΟΡΑΜΑ 06 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ 07 Η

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Administrative Policy Greek translation from English original

Administrative Policy Greek translation from English original Κώδικας Συμπεριφοράς Όλες οι μονάδες Η ΚΟΝΕ έχει ως αποστολή να βελτιώνει το ρυθμό ροής της αστικής ζωής. Το όραμά μας είναι να παραδίδουμε την καλύτερη εμπειρία People Flow, προσφέροντας ευκολία, αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο παρών κώδικας Δεοντολογίας («Κώδικας») έχει υιοθετηθεί από την BBA Aviation plc (το οποίο όνομα θα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από )

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 01.03.2015) Περιεχόμενα Άρθρο 1- Γενικά... 3 Άρθρο 2- Συμμόρφωση με τους Νόμους... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας HEADLINE Univar Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου...3 Το όραμά μας...3 Κατευθυντήριες αρχές...3 Η προσήλωση της Univar στην εντιμότητα Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους our Business ethics

Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους our Business ethics Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους My Business our ethics Ο κώδικας συμπεριφοράς της HOCHTIEF Aktiengesellschaft Τα οράματα γεννούν αξίες. Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Βασικές αρχές...4 Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 Νοέμβριος 2012 Παράγραφος Αρ. Σελίδας 1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 (α) Διαφθορά και δωροδοκία 3 (β) Δωρεές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 1 Εισαγωγή Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσής της για εντιμότητα, ακεραιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 5 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 5 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ PROTERGIA... 6 1. Περιβαλλοντική επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση II], Δεκέμβριος 2015 Η MSD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Xρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Xρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών Interworks Α.Ε Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Xρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών Interworks Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Μάιος 2012 2 Όροι αποδοχής Το παρόν αποτελεί επίσημο έγγραφο της εταιρείας Interworks Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Policy on Bribery and Corruption December 2013.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: 08.10.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 2 Όραμα, Αποστολή, Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Στρατηγικές Συνεργασίες 3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Λεωφόρος Κηφισίας 209 15124 Μαρούσι Τηλ: +30 21061.41.106-115 Fax: +30 21061.40.371 www.copelouzos.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα