2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ"

Transcript

1 Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 14/3/06 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : Θεοχαρόπουλος Γιάννης 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Μετρήσεις Ακτινοβολίας Υποβάθρου µε τον Απαριθµητή Geiger- Muller ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1. OΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1. Αισθητήρας Geiger Muller 2. Βάση και ράβδος στήριξης 3. Σύνδεσµος 4. Ράβδος στήριξης του αισθητήρα GM 5. ΜultiLog 6. H/Y - εκτυπωτής 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 1. Ετοιµάζουµε τη διάταξη του σχήµατος ( για τη στήριξη του αισθητήρα Geiger Muller, χρησιµοποιούµε το βιδωτό άξονα τον οποίο ξεβιδώνουµε από ένα από τις δυο φωτοπύλες) 2. Αφαιρούµε το προστατευτικό κάλυµµα της λυχνίας (προσέχουµε ώστε να µην καλύπτουµε την οπή εξαερισµού στο κάλυµµα της λυχνίας) 3. Ανοίγουµε το MultiLog και αναµένουµε να ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτοελέγχου και να µ πει ο καταγραφέας σε κατάσταση αναµονής αισθητήρα ( η οθόνη γράφει READY) 4. Συνδέουµε τον αισθητήρα µε την είσοδο Ι/Ο1 του MultiLog. H οθόνη του MultiLog γράφει: SENSOR ADDED 1 ACTIVE I/O 5. (Προσοχή! εν ανοίγουµε το MultiLog µε τον αισθητήρα συνδεδεµένο γιατί δεν θα τον αναγνωρίσει) 6. Ανοίγουµε τον Η/Υ 7. Όταν φορτώσει το λειτουργικό συνδέουµε το MultiLog µε τον Η/Υ 8. Τρέχουµε το DBLab 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1. Στο πρόγραµµα DBLab κάνουµε κλικ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. Βεβαιωνόµαστε ότι στην Είσοδο 1 γράφει Geiger Muller 3. Ορίζουµε: Σηµεία Ρυθµός 100/sec (Χρησιµοποιούµε µεγάλο ρυθµό και αριθµό µετρήσεων γιατί τα γεγονότα στο πείραµα αυτό είναι πολύ λίγα και ακανόνιστα. Μικρός ρυθµός θα σήµαινε απώλεια γεγονότων µεταξύ των διαδοχικών λήψεων. Eπειδή ο αριθµός των µετρήσεων είναι µεγάλος θα πρέπει να παρακολουθούµε την οθόνη του MultiLog γιατί ενδέχεται να πάρουµε µήνυµα Memory Full. Στην περίπτωση αυτή κάνουµε εκκαθάριση µνήµης είτε πετώντας το πλήκτρο ^ στο MultiLog είτε κάνοντας κλικ στο κουµπί ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ στον πίνακα έλεγχο. Όταν γεµίσει η µνήµη σταµατά το πείραµα χωρίς µήνυµα

2 προειδοποίησης στην οθόνη του Η/Υ) 2 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1. Κάνουµε κλίκ : ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ή Πατάµε το πλήκτρο έναρξης/τερµατισµού του MultiLog. 2. Αναµένουµε να ολοκληρωθεί η λήψη των δεδοµένων 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 1. Στην οθόνη του Υπολογιστή µας υπάρχει η παράσταση 2. Με διπλό κλικ στο 0 και στο 300 επιλέγουµε το τµήµα του γραφήµατος που µας ενδιαφέρει (για να πέσουµε ακριβώς τις τιµές 0 και 300 µετακινούµε τα καταδεικτικά βελάκια µε τα πλήκτρα δεξιά-αριστερά του πληκτρολογίου. Με δεξί κλικ καταργούµε τα βελάκια και ορίζουµε νέα) 3. Κάνουµε κλικ ΠΡΟΒΟΛΗ>ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ και παίρνουµε το διάγραµµα του σχήµατος 4. Προσαρµόζουµε την κλίµακα και τις υποδιαιρέσεις κάνοντας κλικ στο ΠΡΟΒΟΛΗ > ΚΛΙΜΑΚΑ και βάζοντας τιµές 1-10 και υποδιαιρέσεις 10 ( ενδεικτικές τιµές ) 5. Έχουµε την τελική µορφή του γραφήµατος το οποίο και θα σώσουµε ΑΡΧΕΙΟ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ> (δίνουµε όνοµα) π.χ. GM-or1.smp >ΟΚ ( στην ερώτηση που ακολουθεί απαντάµε Yes. Το ιστόγραµµα καταγράφει τα γεγονότα σε χρονικά βήµατα των 10 sec. 6. Κάνουµε κλικ πάνω στο γράφηµα GM-or1.smp και το εκτυπώνουµε ΑΡΧΕΙΟ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ. ( Προσοχή! Επιλέγουµε

3 LANDSCAPE στις επιλογές του εκτυπωτή) 3 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 1. Κάνουµε κλικ για να επιλέξουµε το γράφηµα GM-or1.smp. Για να ολοκληρώσουµε ΑΝΑΛΥΣΗ > ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ οπότε παίρνουµε τη γραφική παράσταση του σχήµατος. Έχουµε έτσι στη διάθεσή µας το σύνολο των γεγονότων σε σχέση µε το χρόνο 2.Για να εξοµαλύνουµε τη γραµµή κάνουµε γραµµική παλινδρόµηση ΑΝΑΛΥΣΗ > ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ 3.Με το ποντίκι κάνουµε κλικ στην ευθεία στο σηµείο 300 οπότε παίρνουµε και το σύνολο των αποδιεγέρσεων είναι 533 Η κλίση της ευθείας 1.88 είναι η µέση ενεργότητα του υποβάθρου 4 Aν επιθυµούµε να πάρουµε τα δεδοµένα σε πίνακα κάνουµε κλικ στο γράφηµα µε όνοµα GM-or1.smp και µετά κάνουµε κλικ ΑΡΧΕΙΟ > ΕΞΑΓΩΓΗ > ΟΚ 5.Tο αρχείο έχει σωθεί ως GM-or1.CSV. 6. Τρέχουµε το EXCEL 7. Κάνουµε κλικ ΑΡΧΕΙΟ > ΑΝΟΙΓΜΑ > Αρχεία τύπου: Όλα τα αρχεία > αναζητούµε το φάκελο C:/DBLAB και φορτώνουµε το GM-or1.CSV 6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία έχοντας στρέψει τον αισθητήρα κατακόρυφα

4 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟFF - LINE 1. Συνδέουµε το MultiLog στον Η/Υ και κάνουµε εκκαθάριση µνήµης 2. Αποσυνδέουµε το MultiLog και τοποθετούµε φρέσκια µπαταρία 9V 3. Επιλέγουµε το σηµείο στο οποίο θα κάνουµε τις µςτρήσεις 4. Ανοίγουµε το MultiLog και αναµένουµε να ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτοελέγχου και να µπει ο καταγραφέας σε κατάσταση αναµονής αισθητήρα ( η οθόνη γράφει READY) 5. Συνδέουµε τον αισθητήρα µε την είσοδο Ι/Ο1 του MultiLog. H οθόνη του MultiLog γράφει: SENSOR ADDED 1 ACTIVE I/O (Προσοχή! εν ανοίγουµε το MultiLog µε τον αισθητήρα συνδεδεµένο γιατί δεν θα τον αναγνωρίσει) 6. Επιλέγουµε ρυθµό και αριθµό µετρήσεων µε τα πλήκτρα rate = ρυθµός Samples= αριθµός δειγµάτων 7. Αναµένουµε να ολοκληρωθεί η λήψη 8. Κλείνουµε το MultiLog και αποσυναρµολογούµε τη διάταξη 9. Συνδέουµε το MultiLog στον Η/Υ 10. Κάνουµε κλίκ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ > ΑΝΑΚΤΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Στην οθόνη µας δηµιουργείται το γράφηµα. Ακολουθούµε όλη τη γνωστή διαδικασία 8. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Κάθε απαριθµητής Geiger έχει µια συγκεκριµένη απόδοση η οποία µετράται ως ο λόγος των καταµετρηµένων προς τα πραγµατικά γεγονότα: e= CPM/DPM όπου CPM είναι τα γεγονότα που µετρήσαµε και DPM τα πραγµατικά γεγονότα. Το λογισµικό γνωρίζει την απόδοση και την χρησιµοποιεί προκειµένου να µετατρέψει τα γεγονότα που καταµετρά σε ενεργότητα ( Bq). Στην εργαστηριακή άσκηση αν παράλληλα µε την καταµέτρηση που γίνεται από το DBLab (DPM) µετρήσουµε τα ηχητικά σήµατα του καταµετρητή (CPM) θα την µέση αποτελεσµατικότητα του αισθητήρα. Έτσι µπορούµε µε σχετικά καλή προσέγγιση να υπολογίζουµε τα πραγµατικά γεγονότα µε βάση τα ηχητικά σήµατα του απαριθµητή χρησιµοποιώντας τον τύπο DPM=CPM/e Έτσι αν µετρήσουµε 12 ηχητικά σήµατα σε ένα λεπτό, τα πραγµατικά γεγονότα θα είναι 12/0,15=80 και η ενεργότητα θα είναι 80/60 =1,3 Bq 9.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ακτινοβολίες υποβάθρου µεταξύ CPM µε µέση απόδοση καταµετρητή γύρω στο 15% το οποίο µετατρεπόµενο σε ενεργότητα δίνει περίπου 12/0,15/60=1,3Βq 70/0,15/60=7,7Bq. Σε εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα ιατρεία κλπ µπορεί κανείς να µετρήσει παραπάνω τιµές µέχρι 300CPM. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες αναφορές π.χ. η σκόνη από οθόνη τηλεόρασης µετρήθηκε να έχει σε ορισµένες περιπτώσεις 360 CPM ή 360/0,15/60=40Bq Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή της ραδιενέργειας υποβάθρου µε το ύψος σε µια πτήση από πόδια Η αντίστοιχη µεταβολή στα γεγονότα είναι CPM

5 5

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 2 3 ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλµογράφος είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο για τη µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Πραγµατικότητα (Virtual Reality)

Εικονική Πραγµατικότητα (Virtual Reality) Εικονική Πραγµατικότητα (Virtual Reality) Ορισµός Εικονικής Πραγµατικότητας Η εικονική πραγµατικότητα είναι ένα τεχνητό περιβάλλον που δηµιουργείται από υπολογιστή και παρουσιάζεται στο χρήστη κατά τέτοιο

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής. για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας

Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής. για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Απρίλιος 2004 ΑΘανάσιος Πρωτόπαπας 2 Απρίλιος 2004 Εργαστήριο ϕωνητικής Περιεχόµενα 1 Ηχογραφήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 Microsoft Word 2003 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τα βασικά 1-1 Τι είναι το MS Word 03 1-2 Εκκίνηση του προγράµµατος 03 1-3 Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη

ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κυκλική κίνηση µίας σηµειακής µάζας και ιδιαίτερα την εξάρτηση της κεντροµόλου δύναµης από τη µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.4. ηµιουργία Γραφηµάτων. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Ενότητα 3.4. ηµιουργία Γραφηµάτων. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ηµιουργία γραφηµάτων Ενότητα 3.4 ηµιουργία Γραφηµάτων Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εξοικείωση µε τον υπολογιστή και το Γ.Π. Εργασίας Ενότητα 1.3 Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τις βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μεταξύ των πεδίων έχουµε την δυνατότητα να µετακινούµαστε µε ΤΑΒ, είναι πιο γρήγορο από το ποντίκι. Όπου βλέπουµε το σύµβολο u σηµαίνει ότι δίπλα από το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας

Προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας M6 Προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας που πραγματοποιείται με τη μέτρηση της μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο 2.7.3 Γεωαναφορά raster αρχείου Τα φηφιδωτά (raster) δεδοµένα προέρχονται κυρίως από σαρωµένους χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Οι σαρωµένοι χάρτες δεν περιέχουν καµία πληροφορία συντεταγµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RTK Η διαδικασία αποτύπωσης µε το ProMark3 RTK είναι απλούστατη. Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να ενώσουµε τα radio link µε τους δέκτες, να ορίσουµε τον ένα δέκτη ως base (δίνοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FASY FMU DRIVER A

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FASY FMU DRIVER A FASY FMU DRIVER A ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Λύση τύπου Α...3 1.1 CAPTURING...3 1.2 FMU Driver B...3 1.3 FMU Driver A...3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 2.1 SETUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 2.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ DRIVER B...8 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τισ βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα