Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας Betjenings- og sikkerhedshenvisninger Bedienungs- und Sicherheitshinweise...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise..."

Transcript

1 Usage and Safety instructions Heart rate monitor 2/2012 Art.-Nr.: 1-LD3322 Heart rate monitor Usage and safety instructions Ur med pulsmåler Betjenings- og sikkerhedshenvisninger IAN Ωρολόι-Παλµογράφος Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας Herzfrequenz-Messuhr Bedienungs- und Sicherheitshinweise Usage and Safety instructions Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας Betjenings- og sikkerhedshenvisninger Bedienungs- und Sicherheitshinweise Table of contents Table of contents Preliminary note Intended use Scope of delivery Technical specifications Features Important safety information Setup of the heart rate monitor Important notes on the operation of the wrist watch Light Time and basic settings Alarm Timer (max. 23:59:00) Stop watch Memory feature Heart rate measurement Warning light Timer Memory feature Target heart rate Calories, fat burn and BMI Fitness Coded transmission Troubleshooting Replacing the heart rate monitor battery Battery low indicator Water resistance of the heart rate monitor Water resistance of the chest belt Cleaning instructions Disposal of the electronic appliance Disposal of the batteries Declaration of conformity digi-tech gmbh warranty Warranty conditions Warranty period and defects liability Scope of the warranty Warranty claim procedure Service Supplier Heart Rate Monitor Preliminary note Please read the instruction manual before using the product for the first time- even if you are experienced at using electronic equipment. Please take special care when reading the chapter "Important safety information". Keep this instruction manual so you may use it a reference material in the future. If you sell or give this product to someone else it is very important to also include this manual. Intended use This electronic appliance is intended for time display and the described additional features. Any other use or modification of the electronic appliance does not comply with the intended uses. The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or misuse. The device is not intended for commercial use. Scope of delivery Please note: Check the scope of delivery after purchase. Please ensure that all parts are included and undamaged. Wrist watch incl. battery (CR2032) Chest belt incl. battery (CR2032) Bicycle holder Technical specifications Wrist watch Operating temperature Dimensions Display Weight 0-50 C 4,6 x 3,3 x 1,6 cm 2,5 x 1,9 cm 51g Chest belt Operating temperature Dimensions Frequency Weight Features 0-50 C 7 x 3,3 x 1,2 cm 110 khz 51g Heart rate measurement Alarm for maximum heart rate Target heart rate training with timer and alarm (Health, Fitness, Peformance and user defined) Max. heart rate, min. heart rate and average heart rate Warning light for high heart rate Calorie features Calories and fat burned during training BMI-calculation Fitness Level Stop watch 1/100 seconds with 99 lap times Countdown timer Time features Time Calendar Alarm with snooze Hourly chime Second time zone

2 Other Back light Important safety information ATTENTION: Consult your doctor before you begin any training program. Your doctor can help you choose the proper training intensity and heart rate guidelines for your exercises. This heart rate wrist watch is not a medical device and should only be used as a guide for your training. - Batteries Insert the batteries/ rechargeable batteries in the correct polarity. Don t try to recharge non-rechargeable batteries and under no circumstances throw them into fire. Danger of explosion. Do not use unequal batteries (old and new, Alkaline and carbon, etc.) simultaneously. If you will not use the device for a long time, remove the batteries and store the device in a dry and dust-free place. Improper use of batteries may cause an explosion or leakage. If the batteries have leaked, use gloves and clean the appliance thoroughly with a dry cloth. - Electrical devices should not be in the hands of children Never let children use electrical devices unsupervised. Children can t always recognize the possible dangers properly. Batteries/ rechargeable batteries can be life threatening when swallowed. Store the batteries where they cannot be reached by small children. If a battery is swallowed, medical aid must be sought immediately. Also keep the packaging foils away from children. Danger of suffocation. Setup of the heart rate monitor Use a coin to unscrew the battery cover on the back side of the chest belt and insert the 3V battery with the (+) sign facing up. Screw the battery compartment cover back into the case. Remove the protective film from the display and press MODE, SEL or SET. Now select English, German, French or Spanish language by pressing SEL and confirm your setting by pressing SET. Select the unit KM-KG METRIC KM - KG KM - KG KM - KG or Miles/pounds IMPERIAL M - LB M - LB M - LB in the same way. Complete the setting procedure by pressing MODE. The watch can be reset by pressing and holding SET and SEL together. Only after reseting the watch the other language can be selected. Wearing the chest belt Adjust the chest belt so that it fits snugly directly below the chest muscles. Moisten the contact areas with water or ECG gel (ECG gel can be purchased at a pharmacy). Ensure that the contact areas constantly remain in skin contact. Position the chest belt as per the following illustration. Please ensure that the chest belt is seated properly. When you have exhaled completely the chest belt should still have very slight tension pressing it to your chest. High voltage power lines, Trains or moving vehicular traffic may interfere with the heart rate measurement. Please consider this when planning your exercise route. Using the bicycle cle holder The included bicycle holder can be used to attach the wrist watch to the handlebar of a bicycle. Press the bicycle holder onto the top of the handlebar. Handlebars with an especially large diameter may require the use of additional force to snap on the bicycle holder. The heart rate monitor can now be attached to the bicycle holder in the same way that you would attach it to your wrist. contact area The maximum range of 70cm between the wrist watch and the chest belt should not be exceeded. Important notes on the operation of the wrist watch Time and basic settings The subfeatures of the time mode can be accessed by pressing SEL. Now the height display will appear HEIGHT GROESSE TAILLE TAMANO Set each digit of your height by pressing SEL and confirm each digit by pressing SET. Exit setting mode by pressing MODE. The watch has 3 different Modes of Operation Press MODE to select the mode of operation of the watcnh. The order of the modes is as follows: time and basic settings stop watch CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO heart rate HRM PULS FC PULSO Each mode of operation may have several subfeatures. The subfeatures can always be accessed by pressing SEL. Speed setting When setting numerical values, press and hold SEL to use the speed setting feature. Light Briefly press LIGHT to temporarily activate the light time and basic settings alarm ALARM ALARM ALARM ALARMA timer TIMER TIMER COMPTE TIMER Press and hold SET for 3 seconds to access setting mode. The display will show HOLD TO SET HALTEN= EINST MAINT= REGLER MANT= AJUST and the 12 or 24 hour selection will blink on the display. Press SEL to select a setting and confirm your setting by pressing SET. Set the seconds, minutes, hours, year, month and day in the same way. Now the basic settings will follow. First the year of the birthday setting will appear BIRTHDAY GEB-TAG DATNAISS CUMPL-AN Press SEL to set the year and press SET to confirm your setting. Set the month and day in the same way. Now the weight will appear WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Set the digits of your weight by pressing SEL and confirm each digit by pressing SET. Second time zone Press and hold SEL for 3 seconds. The watch will switch to the second time zone display and T2 will appear on the display. Setting the second time zone can be accomplished in the same way as described in the previous paragraph. Press and hold SEL for 3 seconds to return to normal time mode. Alarm ALARM ALARM ALARM ALARMA Press and hold SET for 3 seconds to enter setting mode. "AL" will appear on the display and the minutes of the alarm time will blink. Press SEL to set the minutes and press SET to confirm your setting. Set the hours in the same way. You may optionally set the month and day as well. If neither month nor day are set the alarm will sound daily. If the day is set, the alarm will sound monthly. If both the month and the day are set the alarm will sound only at the set date. The hourly chime setting will now appear on the display CHIME STDALARM SIGN HOR HORA AL Press SEL to select a setting and confirm your setting by pressing SET (ON/EIN/ACTIF/ENCENDID=on, OFF/AUS/INACTIF/APAGADO=off). If the chime is activated, the bell symbol will appear and the watch will chime at the beginning of every hour. Exit setting mode by pressing MODE. The alarm can be activated or deactivated by pressing SET. If the alarm is activated the alarm symbol will appear

3 When the alarm sounds, press SET, SEL or MODE to stop the alarm. Snooze feature If no button is pressed when the alarm sounds, the alarm will shut off after 30 seconds and the symbol will blink on the display. The alarm will stop and will resume after sounding after 2 minutes. The process will repeat itself 5 times. Timer (max. 23:59:00) TIMER TIMER COMPTE TIMER Press and hold SET for 3 seconds to enter setting mode. The minutes of the timer time will blink on the display. Press SEL to set minutes of the timer time and confirm your setting by pressing SET. Set the hours in the same way. Now the additional settings for the timer will follow. Press SEL to select the desired mode: Cd r Cd U Cd S After reaching 0:00 the timer will count the set time again After reaching 0:00 the timer will count forward After reaching 0:00 the timer will stop Exit setting mode by pressing MODE. The timer can be started or stopped by pressing SET. Press and hold SET to reset the timer. After the timer time is up an alarm will sound. Stop watch CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO Press SET to start or stop the stop watch. Press SEL while the stop watch is running to record a lap time. Up to 99 laps can be recorded. Press and hold SET to reset the stop watch. Memory feature DATA RECALL ANSICHT DATEN APPEL DONNEES RECUP DATOS Press SEL while the stop watch is stopped to display the fastest lap on the display. Press SET to display the other lap times. Please note: The memory feature can only be used if at least one lap time was recorded. Heart rate measurement HRM PULS FC PULSO The subfeatures of the heart rate measurement can only be used when the chest belt is connected. Press SEL to access the subfeatures of the heart rate watch. Timer TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR memory feature MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA target heart rate ZONE BEREICH ZONE ZONA calories, fat burn and BMI CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS fitness NIV FORM PHYSIQ NIVEL FIT In the middle row of the display the heart rate is shown while wearing the chest belt. If the signal is received from the chest belt the heart symbol will flash. To the right of the heart rate the heart rate in percent of the maximum heart rate is shown. The maximum heart rate is calculated by evaluating your age, weight and height. Warning light ST/SP Timer If your heart rate reaches or exceeds 99% of your maximum heart rate, or your heart rate exceeds the target zone values (see target zone) the red warning light will blink. TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR The bottom row of the display will show the elapsed training time. The middle row will show your heart rate and the heart rate in percent of the maximum heart rate. The timer will start automatically when the chest belt starts measuring the heart rate. The timer will continue counting the time if the feature mode of the watch is changed. Press SET to select the timer mode: TIMER total training time training time in heart rate target zone training time with heart rate over target zone training time with heart rate below target zone Press and hold SET to reset the training time. Memory feature MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA The stored values are shown in the bottom row of the display. maximum heart rate during training HI H FO AL minimum heart rate during training LO N FA BA average heart rate during training AV D MO PR Press and hold SET to reset the stored values. Target heart rate ZONE BEREICH ZONE ZONA The bottom row of the display will show the lower and upper limit value of the target zone. The selected training type is shown on the top row of the display. L- U user defined L-1 Health (50-65% of maximum heart rate) L-2 Fitness (65-80% of maximum heart rate) L-3 Performance (80-95% of maximum heart rate) Press and hold SET for 3 seconds to enter setting mode. Select the training type by pressing SEL. If "U" is selected (user defined) the lower and upper limits can be set. Press SET. The display will show the lower limit Set the value by pressing SEL and confirm your setting by pressing SET. Set the upper limit in the same way. Exit setting mode by pressing MODE. Press and hold SEL to activate the heart rate alarm. When the heart rate alarm is activated, the alarm symbol will appear on and an alarm will sound when the measured heart rate is not within the set zone "BEEP-BEEP...BEEP-BEEP...BEEP-BEEP". If the measured heart rate is at or above 99% of the maximum heart rate the max. heart rate alarm will sound. "BEEP-BEEP-BEEP-BEEP-BEEP-BEEP". The max. heart alarm is independant of the training zone and the heart rate alarm of the training zone. Calories, fat burn and BMI CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS The lower row will show the burned calories CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS Press SET to switch to the display of fat burn in gram FAT BURN FETT CONSGRAISSES GRASA or to the display of your BMI BMI BMI IMC IMC In the display for calorie burn or fat burn the values can be reset by pressing and holding SET. Note: To increase the accuracy of the calorie and fat burn displays your age and weight must be set correctly. Note: The counter for fat burn is only activated while your heart rate is above 120 beats per minute Notes on the BMI The BMI is a statistical measurement that can be used to judge a persons weight. For adults, a value between 18.5 and 25 is considered normal. Values below 18.5 are considered "underweight". Values above 25 are considered "overweight". Values above 30 are considered "Obese". The BMI is only a coarse guideline because it does not take a persons body type and body composition into consideration. Fitness NIV FORM PHYSIQ NIVEL FIT After your training, immediately press SET. A 5 minute countdown will start (cool down phase). The bar will show the remaining time. On the left side of the display the heart rate at the beginning of cool down is shown. On the right side of the display the current heart rate is shown. The countdown time is shown on the bottom row of the display. After 5 minutes your fitness level will appear. Fitness level Heart rate 6 > <100 Coded transmission The chest belt's transmissions are digitally coded to prevent interference if you are training with a training partner who is using an identical watch and chest belt. When using the chest belt for the first time, a random channel is selected automatically. The channel is briefly displayed at the top of the display upon

4 entering the heart rate display mode. The available channels are CH10, CH11, CH12, CH13 and CH14. The channel can be changed by briefly removing the battery from the chest best and reinserting it. The chest belt will randomly select a channel and after approx. 1 minute the heart rate and the new channel will appear on the display of the watch. Troubleshooting The heart rate is not shown or is shown incorrectly Make sure the chest belt is positioned correctly and fits well. Your skin should not be too dry or too cold. The contact areas can be slightly moistened to improve function. Electromagnetic interference may have an adverse effect on reception. The distance between watch and chest belt must be under 70cm. Other heart rate measuring devices within a 2m range may also cause interference. Wireless bicycle computers may cause interference. The batteries may be low and require replacing. The display is unreadable / the light does not work Replace the batteries. Replacing the heart rate monitor battery Battery replacements must be performed by an expert to avoid damaging the case or gaskets. Battery low indicator If the battery voltage on the chest belt battery drops below the voltage required for normal operation, TXBELT LO BAT TXGURT BATT SNGLTX PILE TXBCIN BAT BA will appear on the display. Replace the battery of the chest belt as described in the chapter "Chest belt". Water resistance of the heart rate monitor Water resistant up to 3 bar. The bar value specifies the atmospheric overpressure which is applied during testing (DIN 8310). Water resistance of the chest belt Water resistance according to IEC IPx7: 30m Cleaning instructions Clean the product with a soft, dry and lint-free cloth. A glasses cleaning cloth is ideal. Disposal of the electronic appliance This electronic appliance may not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved disposal facility or at your local recycling centre. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact the disposal system if in doubt Disposal of the batteries Please dispose of your batteries properly in containers especially set up at retailers. Batteries do not belong in household waste. Dispose of the batteries at an approved disposal facility or at your local recycling centre. Contact the disposal system if in doubt. Declaration of conformity If used as intended this product conforms to the basic standards of 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Section 3 of the R&TTE directive). You can request the declaration of conformity here: digi-tech gmbh warranty This watch includes a 3 year warranty starting on the day of purchase. In case of defects of this heart rate monitor you have, by law, certain rights regarding the vendor of the heart rate monitor. These rights are not changed by the warranty which is described in the following paragraphs. Warranty conditions The warranty duration starts on the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. The receipt is needed as a proof of purchase. If a defect occurs in the heart rate monitor within 3 years, the heart rate monitor will be repaired or replaced (according to our choice) free of charge. This warranty requires that, within the 3 year warranty period, the watch and the receipt can be made available to us along with a short written description of the defect and when it occured. If the defect is covered by the warranty, you will receive the repaired heart rate monitor or a new heart rate monitor. Repair or replacement does not cause the warranty period to restart. Warranty period and defects liability The warranty period is not increased by the defect liability. This also applies to repaired or replaced parts. If defects are noticed at the time of purchase they must be reported immediately upon unpacking the item. Paid repair may be available after the end of the warranty period. Scope of the warranty The heart rate monitor was manufactured according to strict quality guidelines and was carefully inspected before delivery. The warranty does not include parts that experience normal wear and tear and can thus be seen as wear parts or fragile parts that are damaged. Examples include Switches, Batteries or parts made of glass. This warranty becomes void if the heart rate monitor is damaged, is not used in the recommended way or is improperly repaired. For proper use of the heart rate monitor all instructions in this manual must be adhered to exactly. Use of the heart rate monitor in a way that is discouraged in the manual must be avoided. The heart rate monitor not intended for commercial use. Abusive or improper use, excessive force and changes that are made by non-authorized repair centers will void the warranty. Warranty claim procedure To ensure that your call is processed in a fast and efficient manner please note the following directions: Have your receipt (as proof of purchase) and the article number (72143) handy. The article number can be found on the type label, an engraving, the front page of the manual (bottom left) or a sticker on the back side or bottom side of the case. In case defects occur, please first contact t the service center (see below) by phone or . Visit to download this and many other manuals, product videos and software. Service Name: inter-quartz GmbH Telephone: Based in: Germany IAN Supplier Please note that the following address is not a service address. Please first contact the service address (see above). Name: digi-tech gmbh Street: Valterweg 27A Town: Eppstein Country: Germany Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας Περιεχόµενα Περιεχόµενα Εισαγωγή Προοριζόµενη χρήση Περιεχόµενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες Σηµαντικές υποδείξεις ασφαλείας Λειτουργία του ωρολογιού-παλµογράφου Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του ωρολογιούπαλµογράφου Ώρα και βασικές ρυθµίσεις Ξυπνητήρι Χρονοδιακόπτης (max. 23:59:00) Χρονόµετρο Λειτουργία µνήµης Παλµογράφος Προειδοποιητική λυχνία Χρονοδιακόπτης

5 Λειτουργία µνήµης Εύρος στόχου παλµών Θερµίδες, Καύση λίπους και ΜΣ Φυσική κατάσταση Κωδικοποιηµένη µετάδοση των καρδιακών παλµών Αντιµετώπιση προβληµάτων Ο παλµός δεν εµφανίζεται ή δεν εµφανίζεται σωστά Η οθόνη είναι δυσανάγνωστη / Το φως δεν λειτουργεί Αλλαγή της µαταρίας του ωρολογιού-παλµογράφου Προειδοποίηση στάθµης µπαταρίας Υδατοστεγανότητα του ρολογιού Αντοχή στο νερό της ζώνης στήθους Απόρριψη του ωρολογιού-παλµογράφου Απόρριψη των µπαταριών ήλωση συµµόρφωσης Εγγύηση Περίοδος εγγύησης και νόµιµες αξιώσεις εγγύησης Κάλυψη εγγύησης ιαδικασία εγγύησης Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών Προµηθευτής Ωρολόι/Παλµογράφος Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας ωρολογιού-παλµογράφου. Αποκτήσατε ένα προιόν υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσεως είναι µέρος του ωρολογιού. Περιέχει σηµαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη.εξοικειωθείτε πριν από τη χρήση του ωρολογιού-παλµογράφου µε όλες τις οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας. Χρησιµοποιείστε το ωρολόι-παλµογράφο σύµφωνα µε τις οδηγίες και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες εφαρµογές. Σε περίπτωση παράδοσης του ωρολογιού-παλµογράφου σε τρίτους συµπεριλάβετε και όλα τα έγγραφα. Προοριζόµενη χρήση Το ωρολόι-παλµογράφος είναι κατάλληλο για την ένδειξη της ώρας και για τη χρήση των πρσθέτων λειτουργιών που περιγράφονται. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή µετατροπή του ωρολογιού-παλµογράφου δεν επιτρέπεται. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζηµιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση ή λανθασµένη λειτουργία. Το ωρολόι-παλµογράφος δεν προορίζεται για εµπορική χρήση. Περιεχόµενα Υπόδειξη: Παρακαλώ ελέγξτε µετά την αγορά το περιεχόµενο. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα µέρη συµπεριέχονται και δεν είναι ελαττωµατικά. ωρολόι-παλµογράφος συµπ. µπαταρίας (CR2032) Ζώνη στήθους συµπ. µπαταρίας (CR2032) Βάση ποδηλάτου Τεχνικά χαρακτηριστικά ωρολόι-παλµογράφος Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας ιαστάσεις (άνευ λουριού) ιαστάσεις οθόνης Βάρος Ζώνη στήθους Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας ιαστάσεις (άνευ λουριού) Συχνότητα µετάδοσης Βάρος Λειτουργίες C 4,4 x 5,0 cm 2,4 x 1,8 cm 51 g 0-50 C 7 x 3,3 x 1,2 cm 110 khz 51 g Παλµογράφος Συναγερµός µεγίστης τιµής παλµού Γυµναστική µε καθορισµένο στόχο παλµών µε χρονόµετρο και ξυπνητήρι (Υγεία, φυσική κατάσταση, απόδοση και προσαρµοσµένη) µέγιστη τιµή παλµών, ελάχιστη τιµή παλµών, µέση τιµή παλµών προειδοποιητική λυχνία (µετά από υπέρβαση των προκαθορισµένων παλµών) Λειτουργίες θερµίδων κατανάλωση θερµίδων και καύση του λίπους κατά τη διάρκεια της γύµνασης Υπολογισµός ΜΣ Επίπεδο φυσικής κατάστασης Χρονόµετρο 1/100 δευτερόλεπτα µε 99 γύρους Αντίστροφη µέτρηση Λειτουργίες ώρας Ώρα Ηµερολόγιο Συναγερµός µε αναστολή αφύπνισης Ωριαίο χρονικό σήµα εύτερη ζώνη ώρας Λοιπά Φωτισµός φόντου Σηµαντικές υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Συµβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν από την έναρξη της γύµνασης. Μπορεί να σας ενηµερώσει σχετικά µε την καταλληλότερη για εσάς προπόνηση, τον ρυθµό της προπόνησης και τις τιµές των παλµών. Το παρόν ωρολόιπαλµογράφος δεν είναι ιατρική συσκευή και χρησιµοποιείται µόνο για να υποστηρίξει το πρόγραµµα της προπόνησης σας. - Μπαταρίες Τοποθετήστε τις µπαταρίες/συσσωρευτές µε τη σωστή πόλωση, µην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε τις µπαταρίες ή να τις ανοίξετε. Ποτέ µην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά καθώς µπορεί να εκραγούν. Μην αναµιγνύετε µπαταρίες (παλιές και νέες, αλκαλίων και του άνθρακα, κλπ) ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης των µπαταριών υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαρροής Σε περίπτωση διαρροής των µπαταριών χρησιµοποιήστε γάντια και καθαρίστε το ωρολόι-παλµογράφο καλά µε ένα στεγνό πανί. - το ωρολόι-παλµογράφο µακριά από παιδιά µην αφήνετε ποτέ παιδιά να χρησιµοποιήσουν το ωρολόι-παλµογράφο χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά δεν µπορούν να αναγνωρίζουν πάντα πιθανούς κινδύνους. Οι µπαταρίες/συσσωρευτές µπορούν να αποβούν µοιραία σε περίπτωση κατάποσης. Φυλάξτε τις µπαταρίες µακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης µιας µπαταρίας, καλέστε αµέσως ιατρική βοήθεια. Κρατήστε την συσκευασία µακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας. Λειτουργία του ωρολογιού-παλµογράφου Ξεβιδώστε µε ένα νόµισµα το καπάκι της µπαταρίας στο πίσω µέρος της ζώνης στήθους και τοποθετήστε µια 3V µπαταρία µε το (+) σύν προς τα πάνω. Ξαναβιδώστε το καπάκι µπαταρίας Αφαιρέστε την προστατευτική µεµβράνη από την οθόνη του ωρολογιούπαλµογράφου και πιέστε το MODE SEL ή SET. Επιλέξτε πιέζοντας το SEL, µεταξύ των γλωσσών: Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το SET. Επιλέξτε κατά τον ίδιο τρόπο τη µονάδα µέτρησης KM-KG METRIC KM - KG KM - KG KM - KG ή µίλια/λίβρες (M-LB) IMPERIAL M - LB M - LB M - LB Ολοκληρώστε τη λειτουργία πιέζοντας το MODE. Με ταυτόχρονο πάτηµα του SET και SEL, µπορείτε να µηδενίσετε το ωρολόι. Μόνο µετά από την επαναφορά, µπορεί να επιλεγεί άλλη γλώσσα. Φορώντας τη ζώνη στήθους Ρυθµίστε τη ζώνη µε τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται σφιχτά ακριβώς κάτω από τους θωρακικούς µυς. Βρέξτε τις επιφάνειες επαφής της ζώνης ελαφρά µε νερό ή Τζέλ για ΗΚΓ (το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε στο φαρµακείο). Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες επαφής έχουν πάντα επαφή µε το δέρµα. Τοποθετήστε τη ζώνη όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Βεβαιωθείτε ότι η η ζώνη εφαρµόζει καλά στο στήθος. Μετά την εκπνοή θα πρέπει η ζώνη να ελαφρά σφικτή. Πυλώνες υψηλής τάσεως, Επιφάνεια επαφής

6 σιδηροδροµική ηλεκτροδότηση ή ρέουσα κίνηση αυτοκινήτων είναι δυνατό να επηρεάσουν τη µέτρηση. Λάβετε υπόψιν σας αυτές τις παρεµβολές κατά την επιλογή της διαδροµής άσκησης. Χρήση της βάσης ποδηλάτου Μπορείτε να φορέσετε το ωρολόιπαλµογράφο στον καρπό του χεριού ή να το σταθεροποιήσετε µε την περιεχόµενη βάση ποδηλάτου στο στο τιµόνι του ποδηλάτου σας. Πιέστε τη βάση ποδηλάτου από επάνω προς το τιµόνι του ποδηλάτου. Σε τιµόνια µε ιδιαίτερα µεγάλη διάµετρο µπορεί απαιτείται αυξηµένη δύναµη για τη σταθεροποίηση της βάσης. Μπορείτε να σταθεροποιήσετε το ωρολόι-παλµογράφο στη βάση κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στον καρπό του χεριού. Μην υπερβαίνετε κατά τη χρήση του ωρολογιού-παλµογράφου τη µέγιστη απόσταση µετάδοσης των 70 εκ. από το στήθος. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του ωρολογιού-παλµογράφου το ωρολόι-παλµογράφος διαθέτει 3 µενού λειτουργιών. Πιέζοντας το MODE µπορείτε να αλλάξετε το µενού λειτουργιών του ωρολογιούπαλµογράφου. Η σειρά των λειτουργιών είναι: Ώρα και βασικές ρυθµίσεις Χρονόµετρο CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO Μετρητής παλµών HRM PULS FC PULSO Επιπλέον υπάρχουν στα µενού λειτουργιών διάφορες υπολειτουργίες. Στις υπολειτουργίες µεταβαίνετε πάντα πιέζοντας το SEL. Γρήγορες ρυθµίσεις Κατά τη ρύθµιση των αριθµητικών τιµών, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη γρήγορη ρύθµιση πατώντας και κρατώντας πατηµένο το SEL. φως Πατήστε σύντοµα το φως για να ενεργοποιήσετε το φωτισµό προσωρινά. Ώρα και βασικές ρυθµίσεις Πιέζοντας το SEL µπορείτε να ανακαλέσετε τις υπολειτουργίες του µενού ώρας. Ώρα και βασικές ρυθµίσεις Ξυπνητήρι ALARM ALARM ALARM ALARMA Χρονοδιακόπτης TIMER TIMER COMPTE TIMER Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα το SET για να µεταβείτε στο µενού ρυθµίσεων. Στην οθόνη εµφανίζεται HOLD TO SET HALTEN= EINST MAINT= REGLER MANT= AJUST Και αναβοσβήνει η 12ωρη ή 24ωρη ένδειξη ώρας. Πιέστε για τη ρύθµιση SEL και επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το SET. Κατά τον ίδιο τρόπο ρυθµίστε και τα δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, έτος, µήνα και ηµέρα. Τώρα ακολουθούν οι βασικές ρυθµίσεις. Πρώτα εµφανίζεται το έτος της ηµεροµηνίας γέννησής σας. BIRTHDAY GEB-TAG DATNAISS CUMPL-AN Πιέστε το SEL για να ρυθµίσετε και πιέστε το SET επικυρώσετε την επιλογή σας. Ορίστε µε τον ίδιο τρόπο, το µήνα και την ηµέρα. Εµφανίζεται η ένδειξη του βάρους WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Ρυθµίστε τα ψηφία του βάρους πιέζοντας το SEL και επιβεβαιώστε κάθε καταχώριση πιέζοντας το SET. Εµφανίζεται η ένδειξη του ύψους. HEIGHT GROESSE TAILLE TAMANO Ρυθµίστε τα ψηφία του ύψους σας πατώντας το SEL και επιβεβαιώστε κάθε καταχώρηση πιέζοντας το SET. Περατώστε τη λειτουργία ρύθµισης πατώντας MODE. εύτερη ζώνη ώρας Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SEL για 3 δευτερόλεπτα. Το ρολόι µεταβαίνει στην ένδειξη της δεύτερης ζώνης ώρας και στην οθόνη εµφανίζεται Τ2. Η Ρύθµιση της δεύτερης ζώνης ώρας είναι η ίδια, όπως περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SEL για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη της ώρας. Ξυπνητήρι ALARM ALARM ALARM ALARMA Κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα SET για να εισέλθετε στο µενού ρυθµίσεων. Στην οθόνη εµφανίζεται "AL", και αναβοσβήνουν τα λεπτά του ξυπνητηριού. Πιέστε το SEL για ρύθµιση και το SET για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Ορίστε µε τον ίδιο τρόπο τις ώρες. Εάν θέλετε, ρυθµίστε τον µήνα και την ηµέρα. Άν δεν έχει ορισθεί ούτε µήνας ούτε ηµέρα, το ξυπνητήρι ηχεί καθηµερινά. Αν έχει ορισθεί µόνο η ηµεροµηνία, η ειδοποίηση θα ηχήσει κάθε µήνα. Αν έχει ορισθεί και ο µήνας και η ηµεροµηνία, ο συναγερµός ηχεί µόνο στην καθορισµένη ηµεροµηνία. Στην οθόνη εµφανίζεται η ρύθµιση του ωριαίου σήµατος. CHIME STDALARM SIGN HOR HORA AL Πιέστε SEL για τη ρύθµιση και επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το SET (ON/EIN/ACTIF/ENCENDID=ενεργό, OFF/AUS/INACTIF/APAGADO=µη ενεργό). Με ενεργοποιηµένο το ωριαίο σήµα εµφανίζεται στην οθόνη το σύµβολο και σε κάθε ώρα ηχεί ένα µπιπ. Περατώστε το µενού ρυθµίσεων πατώντας το MODE. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση πατώντας SET. Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργό το σύµβολο αφύπνισης εµφανίζεται Όταν ηχήσει το ξυπνητήρι, πιέστε SET ή SEL MODE για να διακόψετε την αφύπνιση. Αναστολή αφύπνισης Σε περίπτωση που δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο κατά την αφύπνιση, ενεργοποιείται αυτόµατα µέσα σε 30 δευτερόλεπτα η λειτουργία αναστολής αφύπνισης και το σύµβολο αναβοσβήνει στην οθόνη. Το ξυπνητήρι σιγεί τώρα και ηχεί εκ νέου µετά από 2 λεπτά. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται 5 φορές. Χρονοδιακόπτης (max. 23:59:00) TIMER TIMER COMPTE TIMER Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SET για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη. Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά του χρονοµέτρου. Πιέστε SEL για να ρυθµίσετε και να επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το SET. Ρυθµίστε τις ώρες µε τον ίδιο τρόπο. Τώρα ακολουθεί η πρόσθετη ρύθµιση του χρονοδιακόπτη. Επιλέξτε πατώντας το SEL για την επιθυµητή λειτουργία: Cd r Μετά την επίτευξη του 0:00 µετρά ο χρονοδιακόπτης τον καθορισµένο χρόνο εκ νέου αντιστρόφως. Cd U Μετά την επίτευξη του 0:00 µετρά ο χρονοδιακόπτης θετικά Cd S Μετά την επίτευξη του 0:00 ο χρονοδιακόπτης σταµατά τη µέτρηση Περατώστε του µενού ρυθµίσεων πατώντας MODE. Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταµατήσετε το χρονοδιακόπτη πατώντας SET. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SET για να µηδενίσετε το χρονοδιακόπτη. Μετά τη λήξη του χρόνου ηχεί ένα µπιπ Χρονόµετρο CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO Πατήστε το SET για να ξεκινήσετε ή να σταµατήσετε το χρονόµετρο. Πιέστε SEL όταν το χρονόµετρο µετρά για να µετρήσετε έναν γύρο. Μπορούν να µετρηθούν ως και 99 γύροι. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SET για να µηδενίσετε το χρονόµετρο. Λειτουργία µνήµης DATA RECALL ANSICHT DATEN APPEL DONNEES Κατανάλωση θερµίδων, καύση λίπους και ΜΣ RECUP DATOS Πιέστε το SEL µε σταµατηµένο το χρονόµετρο και στην οθόνη εµφανίζεται ο ταχύτερος γύρος. Πατήστε το SET για να εµφανίσετε και τους υπόλοιπους γύρους. Υπόδειξη: Η λειτουργία της µνήµης µπορεί να ανακληθεί µόνο αν έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένας γύρος. Παλµογράφος HRM PULS FC PULSO Ο παλµογράφος λειτουργεί µόνο σε συνδυασµό µε τη χρήση της ζώνης στήθους. Πατώντας το SEL µπορείτε να ανακαλέσετε τις υπολειτουργίες του παλµογράφου: Χρονοδιακόπτης TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR Λειτουργία µνήµης MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA Παλµός-στόχος ZONE BEREICH ZONE ZONA

7 CALORIE Φυσική κατάσταση KALORIEN CALORIES CALORIAS NIV FORM PHYSIQ NIVEL FIT Στη µεσαία γραµµή της οθόνης εµφανίζονται οι παλµοί, όταν χρησιµοποιείτε τη ζώνη στήθους. Εάν γίνει λήψη του σήµατος καρδιακού παλµού, αναβοσβήνει το σύµβολο της καρδιάς. εξιά δίπλα από την ένδειξη των παλµών εµφανίζεται το ποσοστό των παλµών σε σχέση µε τη µέγιστη τιµή. Η εκτιµώµενη µέγιστη τιµή παλµών υπολογίζεται αυτόµατα από την ηλικία, το βάρος και το ύψος. Προειδοποιητική λυχνία ST/SP Χρονοδιακόπτης Αν οι παλµοί σας φθάσουν στο 99% της µεγίστης τιµής ή αν το υπερβούν, ή αν οι παλµοί υπερβούν την προκαθορισµένη ύψιστη τιµή (βλ. εύρος στόχου-παλµών) αναβοσβήνει η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία. TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR Στην κάτω γραµµή της οθόνης εµφανίζεται ο χρόνος γύµνασης που έχει παρέλθει. Στη µεσαία σειρά του παλµού εµφανίζονται οι παλµοί και το ποσοστό παλµών που έχει επιτευχθεί σε σχέση µε τη µέγιστη τιµή Ο χρονοδιακόπτης µετράει αυτόµατα από την στιγµή που έχει τοποθετηθεί η ζώνη στήθους. Η αντίστροφη µέτρηση συνεχίζεται ακόµα κι αν µεταβείτε σε άλλη λειτουργία. Πατήστε για λίγο το SET για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη: TIMER συνολικός χρόνος που πέρασε χρόνος γύµνασης στο εύρος στόχου παλµών χρόνος γύµνασης πάνω από το εύρος στόχου παλµών χρόνος γύµνασης κάτω από το εύρος στόχου παλµών Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SET για να µηδενίσετε το χρόνο γύµνασης. Λειτουργία µνήµης MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA Οι αποθηκευµένες τιµές εµφανίζονται στην κάτω γραµµή. επιτευχθείς µέγιστοι παλµοί HI H FO AL επιτευχθείς ελάχιστοι παλµοί LO N FA BA µέσος όρος παλµών AV D MO PR Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SET για να µηδενίσετε τις αποθηκευµένες τιµές. Εύρος στόχου παλµών ZONE BEREICH ZONE ZONA Στην κάτω σειρά εµφανίζονται το άνω και κάτω όριο του εύρους στόχου παλµών. Η επιλεγµένη µορφή άσκησης εµφανίζεται στην πάνω σειρά. L-U Προσαρµοσµένη L-1 Υγεία (50-65% της µέγιστης τιµής παλµών) L-2 φυσική κατάσταση (65-80% της µέγιστης τιµής παλµών) L-3 απόδοση (80-95% της µέγιστης τιµής παλµών) Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SET για 3 δευτερόλεπτα για να µεταβείτε στο µενού ρυθµίσεων. Επιλέξτε είδος γύµνασης πατώντας το SEL. Σε περίπτωση επιλογής "U" (προσαρµοσµένη), µπορείτε να ρυθµίσετε τα όρια χειροκίνητα. Πατήστε το SET. Στην οθόνη αναβοσβήνει το κατώτατο όριο. Ρυθµίστε την τιµή πατώντας το SEL και επιβεβαιώστε τη ρύθµιση πατώντας το SET. Ορίστε µε τον ίδιο τρόπο, το ανώτατο όριο. Περατώστε το µενού ρυθµίσεων πατώντας το MODE. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το SEL για να ενεργοποιήσετε το συναγερµό παλµών. Όταν ενεργοποιηθεί, ο συναγερµός παλµών, το εικονίδιο συναγερµού εµφανίζεται στην οθόνη και σε περίπτωση εκτροπής από το εύρος στόχου παλµών ηχεί ένα σήµα "ΜΠΙΠ ΜΠΙΠ ΜΠΙΠ ΜΠΙΠ ΜΠΙΠ µπιπ". Αν ο παλµός της καρδιάς σας φτάσει στο 99% της µεγίστης τιµής παλµών ή αν τον υπερβεί ο συναγερµός θα ηχήσει για τη µέγιστη τιµή παλµών "ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ- ΜΠΙΠ...". Αυτός ο τόνος είναι ανεξάρτητος από τη ζώνη γύµνασης και τον συναγερµό της ζώνης γύµνασης. Θερµίδες, Καύση λίπους και ΜΣ CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS Στην κάτω γραµµή εµφανίζονται οι θερµίδες που έχουν καταναλωθεί. CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS Πατήστε το SET για να εµφανίσετε την ένδειξη καύσης του λίπους σε γραµµάρια FAT BURN FETT CONSGRAISSES GRASA Ή να µεταβείτε στην ένδειξη του ΜΣ σας. BMI BMI IMC IMC Κατά την ένδειξη της κατανάλωσης θερµίδων ή της καύσης λίπους µπορείτε να µηδενίσετε τις αποθηκευµένες τιµές πιέζοντας και κρατώντας το SET. Σηµείωση: Για να εξασφαλισθεί η ακρίβεια της ένδειξης θερµίδων και καύσης λίπους, ρυθµίστε σωστά την ηλικία και το σωστό βάρος. Σηµείωση: Ο µετρητής καύσης λίπους ενεργοποιείται µόνο όταν οι παλµοί ξεπεράσουν την τιµή των 120 παλµών/λεπτό. Σηµείωση για το ΜΣ Ο ΜΣ είναι ένας δείκτης εκτίµησης του σωµατικού βάρους ενός ατόµου. Μια τιµή µεταξύ 18,5 έως 25 θεωρείται για ενήλικες φυσιολογική. Σε επίπεδα κάτω από 18,5 θεωρούνται ως Λιποβαρή. Σε επίπεδα άνω των 25 θεωρούνται ως υπέρβαροι. Σε επίπεδα άνω των 30 θεωρούνται ως παχύσαρκοι (παχυσαρκία). Ο ΜΣ είναι µόνο ένας πρόχειρος οδηγός, δεδοµένου ότι δεν λαµβάνονται υπόψη ούτε το ανάστηµα ενός ανθρώπου ούτε και η διαφορετική σύνθεση του ατοµικού βάρους του σώµατος από λίπος και µυϊκό ιστό. Φυσική κατάσταση NIV FORM PHYSIQ NIVEL FIT Πατήστε SET αµέσως µετά την προπόνηση σας για να ξεκινήστε µια 5λεπτη αντίστροφη µέτρηση (φάση ηρεµίας). Η µπάρα δείχνει τον υπολειπόµενο χρόνο αναµονής. Αριστερά δείχνει τον αρχικό παλµό και δεξιά τον τρέχοντα παλµό. Η κατώτατη γραµµή δείχνει το χρόνο αντίστροφης µέτρησης. Μετά από 5 λεπτά εµφανίζεται το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Επίπεδο φυσικής κατάστασης παλµοί 6 > <100 Κωδικοποιηµένη µετάδοση των καρδιακών παλµών Η διαβίβαση δεδοµένων από τη ζώνη στήθους κωδικοποιείται ψηφιακά για να αποτραπούν παρεµβολές όταν γυµνάζεστε µε κάποιον ο οποίος χρησιµοποιεί την ίδια συσκευή. Την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε τη ζώνη στήθους αυτόµατα επιλέγεται τυχαία ένα κανάλι. Το κανάλι εµφανίζεται για λίγο στο επάνω µέρος της οθόνης όταν µεταβαίνετε στην ένδειξη των καρδιακών παλµών. Τα διαθέσιµα κανάλια είναι CH10, CH11, CH12, CH13 και CH14. Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι αφαιρώντας τη µπαταρία για λίγο από τη ζώνη και επανατοποθετώντας τη. Η ζώνη στήθους επιλέγει τυχαία ένα νέο κανάλι και µετά από 1 λεπτό εµφανίζονται οι παλµοί και το νέο κανάλι στο ωρολόι-παλµογράφο. Αντιµετώπιση προβληµάτων Ο παλµός δεν εµφανίζεται ή δεν εµφανίζεται σωστά Μεριµνήστε για την σωστή τοποθέτηση και την εφαρµογή της ζώνης στο στήθος. Το δέρµα σας δεν πρέπει να είναι πολύ ξηρό ή κρύο. Οι επιφάνειες επαφής µπορεί να είναι ελαφρώς βρεγµένες για τη βελτίωση της λειτουργίας. Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές µπορούν να επηρεάσουν τη λήψη. Η απόσταση µεταξύ της ζώνης και του ωρολογιού θα πρέπει να είναι το πολύ 70 εκατοστά. Άλλοι µετρητές παλµών σε λιγότερο από 2 µέτρα απόσταση µπορεί να επηρεάσουν την λήψη Ασύρµατοι υπολογιστές ποδηλάτων µπορεί να επηρεάσουν την λήψη. Ενδεχοµένως να απαιτείται αντικατάσταση µπαταριών. Η οθόνη είναι δυσανάγνωστη / Το φως δεν λειτουργεί Αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Αλλαγή της µαταρίας του ωρολογιού-παλµογράφου Η αλλαγή µπαταρίας πρέπει να διενεργείται από εξειδικευµένο ωρολογοποιό. Έτσι αποφεύγετε ζηµιές στο περίβληµα και τα δακτυλίδια. Μπορείτε να στείλετε το ωρολόι-παλµογράφο µε κόστος για αλλαγή µπαταρίας στη διεύθυνση του Service µας. Προειδοποίηση στάθµης µπαταρίας Όταν η στάθµη της µπαταρίας της ζώνης στήθους δεν είναι πλέον επαρκής για την κανονική λειτουργία, στην οθόνη του ωρολογιού-παλµογράφου εµφανίζεται: TXBELT LO BAT TXGURT BATT SNGLTX PILE TXBCIN BAT BA Αλλάξτε τη µπαταρία της ζώνης στήθους όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "ζώνη στήθους". Υδατοστεγανότητα του ρολογιού Αδιάβροχο έως 3 bar. Η τιµή bar αναφέρεται στην πίεση αέρα που εφαρµόστηκε στη δοκιµή αντοχής του στο νερό (DIN8310). Αντοχή στο νερό της ζώνης στήθους Αδιάβροχο κατά IEC IPX7: 30 m

8 Οδηγίες καθαρισµού Καθαρίστε µόνο µε ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι, όπως χρησιµοποιείται στους γυάλινους φακούς. Απόρριψη του ωρολογιού-παλµογράφου Το παρόν ωρολόι-παλµογράφος δεν επιτρέπεται να απορριφθεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµατα. Πετάξτε Το ωρολόι-παλµογράφο µόνο σε προβλεπόµενες για τέτοιες συσκευές εγκαταστάσεις ή ενηµερωθείτε από τους κατά τόπου δήµους που µπορείτε να την πετάξετε. Ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισµούς, αν δεν τους γνωρίζετε, ενηµερωθείτε από το δήµο σας. Απόρριψη των µπαταριών Παρακαλώ πετάξτε τις µπαταρίες στους προβλεπόµενους κάδους που υπάρχουν στο εµπόριο. εν επιτρέπεται η απόρριψη στα οικιακά απορρίµατα. Πετάξτε τις µπαταρίες µόνο σε προβλεπόµενους για αυτόν τον σκοπό κάδους ή ενηµερωθείτε από τους κατά τόπου δήµους που µπορείτε να τις πετάξετε. Ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισµούς. Ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισµούς, αν δεν τους γνωρίζετε, ενηµερωθείτε από το δήµο σας. ήλωση συµµόρφωσης Το παρόν προϊόν, υπό την προϋπόθεση της ορθής χρήσης και σύµφωνα µε τις οδηγίες, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 3 και των λοιπών οδηγιών του FTEG (άρθρο 3 του R&TTE). Τη ήλωση συµµόρφωσης µπορείτε να τη ζητήσετε εδώ: Εγγύηση της digi-tech GmbH Με την αγορά του παρόντος ωρολογιού-παλµογράφου έχετε 3-ετή εγγύηση από την ηµεροµηνία αγοράς. Σε περίπτωση βλάβης του ωρολογιού-παλµογράφου απολαµβάνετε έναντι του πωλητή του προϊόντος, των νοµικών δικαιωµάτων. Αυτά τα νόµιµα δικαιώµατα δεν θίγονται από την κάτωθι περιγραφόµενη εγγύηση. Εγγύηση Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ηµεροµηνία αγοράς. Παρακαλούµε φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη πώλησης σας για µελλοντική αναφορά. Το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο ως απόδειξη της αγοράς. Σε περίπτωση υλικής ή κατασκευαστικής βλάβης εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία αγοράς του παρόντος ωρολογιού-παλµογράφου, το ωρολόι-παλµογράφος αντικαθίσταται ή επισκευάζεται από εµάς δωρεάν, σύµφωνα µε την κρίση µας. Η εγγύηση αυτή απαιτεί ότι εντός της τριετίας, το ελαττωµατικό ωρολόι-παλµογράφος και η απόδειξης αγοράς (απόδειξη) παρουσιάζονται µε σύντοµη γραπτή περιγραφή της βλάβης και έναρξή της. Εάν το ελάττωµα καλύπτεται από την εγγύηση µας, θα επιστρέψουµε την επισκευή ή ένα νέο ωρολόι-παλµογράφο. Με την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν ξεκινάει µια νέα περίοδος εγγύησης. Περίοδος εγγύησης και νόµιµες αξιώσεις εγγύησης Η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται από την εγγύηση. Αυτό ισχύει, επίσης, και σε περίπτωση αντικατάστασης ή επισκευής µερών. Τυχόν βλάβες ή ελαττώµατα, που υφίστανται κατά την αγορά πρέπει να αναφερθούν αµέσως µετά την αποσυσκευασία. Απαιτούµενες επισκευές µετά τη λήξη της εγγύησης είναι µε κόστος. Κάλυψη εγγύησης Το παρόν ωρολόι-παλµογράφος κατασκευάστηκε κάτω από αυστηρές κατευθυντήριες γραµµές ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά και ευσυνείδητα πριν από την παράδοση. Η εγγύηση ισχύει για υλικό ή κατασκευαστική βλάβη. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τµήµατα των προϊόντων που εκτίθενται σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς µπορούν να θεωρηθούν ως εξαρτήµατα φθοράς ή για βλάβες σε εύθραυστα εξαρτήµατα όπως διακόπτες, µπαταρίες, ή µέρη τα οποία είναι κατασκευασµένα από γυαλί. Η εγγύηση αυτή είναι άκυρη, αν το ωρολόιπαλµογράφος έχει υποστεί ζηµιά, ή αν δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή συντηρηθεί σωστά. Για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του ωρολογιού-παλµογράφου, πρέπει να τηρηθούν αυστηρά όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Χρήσεις και δραστηριότητες, που συνιστάται στο εγχειρίδιο να αποφευφχθούν πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγονται. Το ωρολόι-παλµογράφος προορίζεται για ιδιωτική χρήση και όχι για εµπορική χρήση. Σε περίπτωση κακής µεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, κατάχρησης, ή για τροποποιήσεις που δεν έγιναν από εξουσιοδοτηµένο µας τµήµα σέρβις, ακυρώνεται η εγγύηση. ιαδικασία εγγύησης Για να εξασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία του αιτήµατός σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Παρακαλείστε να κρατάτε σε όλα τα αιτήµατά σας την απόδειξη και τον αριθµό του ποιόντος (72143) ως απόδειξη αγοράς. Τον αριθµό του προιόντος µπορείτε να δείτε σε µια πινακίδα, ένα χαρακτικό, στο εξώφυλλο του εγχειριδίου (κάτω αριστερά) είτε ως αυτοκόλλητο στο πίσω ή στο κάτω µέρος. Εάν αντιµετωπίσετε τυχόν δυσλειτουργίες ή άλλα ελαττώµατα επικοινωνήστε αρχικά το ακόλουθο τµήµα εξυπηρέτησης µέσω τηλεφώνου ή . Στις Μπορείτε να κατεβάσετε αυτά και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο και το λογισµικό του προϊόντος Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Εταιρία: inter-quartz GmbH Τηλέφωνο: Έδρα: Γερµανία IAN Προμηθευτής Παρακαλώ σηµειώστε ότι η διεύθυνση δεν είναι µια διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών. Παρακαλούµε επικοινωνήστε πρώτα µε το παραπάνω κέντρο εξυπηρέτησης Εταιρία: digi-tech gmbh δρόµος: Valterweg 27A πόλη: Eppstein Έδρα: Γερµανία Betjenings- og sikkerhedshenvisninger Indhold Indhold Indledning Brug i henhold til bestemmelsen Leveringens omfang Tekniske data Funktioner Vigtige sikkerhedshenvisninger Ibrugtagning af uret med pulsmåler Vigtige informationer til betjening af uret med pulsmåler Lys Klokkeslæt og grundindstillinger Vækningsalarm Timer (max. 23:59:00) Stopur Hukommelsesfunktion Pulsmåler Fitness Kodet transmission af pulsen Fejlafhjælpning Batteriskifte i uret med pulsmåler Batteritilstandsadvarsel Armbåndsurets vandtæthed Brystselens vandbestandighed Renholdelseshenvisning Bortskaffelse af uret med pulsmåler Bortskaffelse af batterierne Konformitetserklæring digi-tech gmbh s garanti Garantibetingelser Garantitid og lovlige mangelkrav Garantiomfang Afvikling i tilfælde af garanti Service Advarselslys Timer Hukommelsesfunktion Målsætningspulsområde Kalorier, fedtforbrænding og BMI

9 Ur med pulsmåler Indledning Hjertelig til lykke med købet af Deres nye ur med pulsmåler. De har dermed bestemt Dem til et apparat af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er bestanddel af dette ur med pulsmåler. Denne indeholder vigtige henvisninger til sikkerhed, brug og bortskaffelse. Før De tager uret med pulsmåler i brug, bør De gøre Dem bekendt med alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger. Benyt kun uret med pulsmåler som beskrevet og kun i de angivne indsats områder. Hvis De giver uret med pulsmåler videre til andre, udlever også alle papirer. Brug i henhold til bestemmelsen Uret med pulsmåler er egnet til brug som tidsangivelse og til de beskrevne ekstrafunktioner. Enhver anden brug eller forandring af uret med pulsmåler gælder ikke som brug i henhold til bestemmelsen. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der hidrører fra brug uden for bestemmelsesområdet eller fra forkert betjening. Uret med pulsmåler er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Leveringens omfang Henvisning: Kontroller venligst leveringens omfang efter købet. Vær sikker på, at alle dele er forhånden og at de ikke er defekt. Ur med pulsmåler inkl. batteri (CR2032) Brystsele inkl. batteri (CR2032) Cykelstrop Tekniske data Ur med pulsmåler Arbejdstemperaturområde Mål (ekskl. bånd) Displaymål Vægt Brystsele Arbejdstemperaturområde Mål (ekskl. bånd) Transmissionsfrekvens Vægt Funktioner 0-50 C 4,4 x 5,0 cm 2,4 x 1,8 cm 51 g 0-50 C 7 x 3,3 x 1,2 cm 110 khz 51 g Pulsmåling Maksimalpuls alarm Målsætningspuls træning med timer og alarm (sundhed, fitness, præstation og brugerdefineret) Højeste puls, laveste puls, gennemsnitlig puls Advarselslys (når målsætningspulsen overskrides) Kaloriefunktione unktioner Kalorieforbrug og fedtforbrænding under træningen BMI-beregning Fitness level Tidsfunktioner Tid Kalender Vækningsalarm med vækningsgentagelse Timesignal Anden tidszone Yderligere Baggrundsbelysning Vigtige sikkerhedshenvisninger GIV AGT!: Tal med Deres læge før De begynder med træningen. Han kan oplyse Dem om den træning, der er bedst egnet for Dem, om trænings intensiteten og målsætningspulsen. Dette ur med pulsmåler er ikke et medicinsk apparat og tjener kun som understyttelse af Deres træningsform. - Batterier Indsæt altid batterier / akkuer således at polerne vender rigtigt, forsøg ikke at oplade eller åbne batterierne. Kast aldrig batterier ind i ild, da de eventuelt kan eksplodere. Brug aldrig forskellige batterier samtidig (gamle og nye, alkali og kul, o.s.v.). Ved uhensigtsmæssig brug af batterierne består eksplosions- og lækagefare. Hvis batterierne dog engang skulle løbe ud, bør De benytte handsker og gør uret med pulsmåler grundig rent med en tør klud. Stopur 1/100 sekund med 99 rundetider Countdown own timer t - Uret med pulsmåler ikke i børns hænder Lad aldrig børn bruge uret med pulsmåler når de ikke er under opsyn. Børn kan ikke altid rigtig erkende mulige farer. Batterier/akkuer kan være livsfarlige, hvis de sluges Batterierne bør opbevares uopnåelig for små børn. Hvis et batteri blev slugt, skal der øjeblikkelig tilkaldes medicinsk hjælp. Hold også emballagefolier fjernt fra børn. Der er fare for kvælning. Ibrugtagning af uret med pulsmåler Med en mønt skruer De batterifagets låg af brystselens bagside og indsætter 3V batterierne med (+) pluspolen opad. Batterifagets låg skrues igen fast. Træk beskyttelsesfolien af displayet på uret med pulsmåler og tryk på MODE, SEL eller SET. Vælg nu ved tryk på SEL mellem sprogene: Engelsk, tysk, fransk og spansk. Bekræft Deres valg med tryk på SET. Vælg nu på samme måde enheden KM-KG METRIC KM - KG KM - KG KM - KG eller mil/pund (M-LB) IMPERIAL M - LB M - LB M - LB Afslut ibrugtagningen ved tryk på MODE Ved samtidig tryk på SET og SEL kan uret resættes. Først efter resæt kan det andet sprog udvælges. At bære brystselen Tilpas selen således at den sidder snævert under brystmuskelen. Kontaktfladerne på selen fugtes let med vand eller EKG-lotion (fås på apoteket). Vær sikker på at kontaktfladerne altid har kontakt med huden. Positioner selen som vist på følgende illustration. Vær opmærksom på at brystselen sidder rigtig. Når De har åndet helt ud, skulle selen ligge på brystkassen med ganske let spænding. Højspændingsmaster, jernbaneluftledninger eller flydende biltrafik kan have indflydelse på eller forstyrre målingen. Vær opmærksom herpå når De udvælger løbestrækningen. Brugen af cykelholderen De kan bære uret med pulsmåler om håndleddet eller fastgøre det på cykelstyret med den medleverede cykelholder. Kontaktflade Tryk cykelholderen på cykelstyret ovenfra. Hvis cykelstyret har en særlig stor diameter, er det i givet fald nødvendigt at bruge forstærket kraftanvendelse. De kan nu fastgøre uret med pulsmåler på cykelholderen på samme måde som på Deres håndled Ved benyttelsen af uret med pulsmåler bedes De ikke overskride den maksimale transmissionsafstand til brystselen på 70 cm. Vigtige informationer til betjening af uret med pulsmåler Uret med pulsmåler råder over 3 funktionsmodi. Ved tryk på MODE kan De skifte urets funktionsmodus. Funktionernes rækkefølge er: Klokkeslæt og grundindstillinger Stopur CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO Pulsmåler HRM PULS FC PULSO Derforuden findes der forskellige underfunktion derfunktioner i de 3 funktionsmodi. Ved tryk på SEL kommer De altid til underfunktionerne. Hurtigindstilling Når De indstiller numeriske værdier, kan De bruge hurtigindstillingen ved at trykke og holde SEL. Lys Tryk kort på LIGHT for forbigående at aktivere baggrundsbelysningen. Klokkeslæt og grundindstillinger

10 Ved tryk på SEL kan De fremkalde underfunktionerne i tidsmodus. Klokkeslæt og grundindstillinger Vækningsalarm ALARM ALARM ALARM ALARMA Timer TIMER TIMER COMPTE TIMER Tryk og hold SET i 3 sekunder for at skifte til indstillingsmodus. På displayet vises HOLD TO SET HALTEN= EINST MAINT= REGLER MANT= AJUST og angivelsen af 12 eller 24-timers modus blinker. Tryk SEL for at indstille og bekræft Deres indstilling ved tryk på SET. På samme måde indstilles sekunderne, minutterne, timerne, år, måned og dag. Nu følger grundindstillingerne. Først vises Deres fødselsår. BIRTHDAY GEB-TAG DATNAISS CUMPL-AN Tryk SEL for at indstille og bekræft Deres indstilling ved tryk på SET. På samme måde indstilles måned og dag. Nu vises angivelsen af vægten. WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Indstil Deres vægts enkelte cifre ved tryk på SEL og bekræft efter hvert ciffer Deres indlæsning ved tryk på SET. Nu vises angivelsen af legemshøjden. HEIGHT GROESSE TAILLE TAMANO Indstil Deres højdes enkelte cifre ved tryk på SEL og bekræft efter hvert ciffer Deres indlæsning ved tryk på SET. Afslut indstillingsmodus ved tryk på MODE. Anden tidszone Tryk og hold SEL i 3 sekunder. Uret skifter til angivelse af den anden tidszone og T2 vises på displayet. Indstillingen af den anden tidszone følger som beskrevet i forudgående afsnit. Tryk og hold SEL i 3 sekunder for at skifte tilbage til den normale tidsangivelse. Vækningsalarm ALARM ALARM ALARM ALARMA Hold SET i 3 sekunder for at komme til indstillingsmodus. På displayet vises "AL" og vækningstidens minutter blinker. Tryk på SEL for at indstille og bekræft Deres indstilling ved tryk på SET. På samme måde indstiller De timerne. Hvis det ønskes, indstiller De nu måned og dag. Hvis hverken måned eller dag indstilles, lyder alarmen daglig. Hvis kun dagen indstilles, lyder alarmen månedlig. Hvis både måned og dag indstilles, lyder alarmen kun på den indstillede dato. På displayet vises nu timeslagets indstilling. CHIME STDALARM SIGN HOR HORA AL For at indstille trykker De SEL og bekræft Deres indstilling ved tryk på SET (ON/EIN/ACTIF/ENCENDID=tændt, OFF/AUS/INACTIF/APAGADO=slukket). Når timeslaget er aktiveret, vises klokkesymbolet og hver fulde time lyder en signaltone. Afslut indstillingsmodus ved tryk på MODE. De kan aktivere eller deaktivere alarmen ved tryk på SET. Når alarmen er aktiveret vises alarmsymbolet Når alarmen lyder, trykker De SET, SEL eller MODE for at stoppe alarmen. Slummerfunktion Hvis De ikke trykker på en tast når vækningsalarmen lyder, aktiveres slummerfunktionen automatisk efter 30 sekunder og symbolet blinker på displayet. Alarmen forstummer nu og lyder igen efter 2 minutters forløb. Denne proces gentager sig 5 gange. Timer (max. 23:59:00) TIMER TIMER COMPTE TIMER Tryk og hold SET i 3 sekunder for at indstille timeren. På displayet blinker timertidens minutter. For at indstille trykker De SEL og bekræft Deres indstilling ved tryk på SET. På samme måde indstiller De timerne. Nu følger timerens ekstraindstilling. Ved tryk på SEL vælger De den ønskede modus: Cd r Efter opnåelse af 0:00 tæller timeren den indstillede tid på ny tilbage. Cd U Efter opnåelse af 0:00 tæller timeren fremad. Cd S Efter opnåelse af 0:00 stopper timeren. Afslut indstillingsmodus ved tryk på MODE. Ved tryk på SET kan De starte eller stoppe timeren. Tryk og hold SET for at resætte timeren. Når timertiden er udløbet, lyder en signaltone. Stopur CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO For at starte eller stoppe stopuret trykker de SET. For at stoppe en rundetid trykker De ved løbende stopur SEL. Op til 99 rundetider kan stoppes. Tryk og hold SET for at resætte stopuret Hukommelsesfunktion DATA RECALL ANSICHT DATEN APPEL DONNEES RECUP DATOS Når stopuret er standset, trykker De på SEL og på displayet vises den hurtigste runde. Tryk på SET for at vise de andere rundetider. Henvisning: Hukommelsesfunktionen kan kun fremkaldes, når mindst en rundetid blev optegnet. Pulsmåler HRM PULS FC PULSO Pulsmåleren fungerer kun, når brystselen bruges. Ved tryk på SEL kan De fremkalde pulsmålerens underfunktioner. Timer TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR Hukommelsesfunktion MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA Målsætningspuls ZONE BEREICH ZONE ZONA Kalorieforbrug, fedtforbrænding og BMI CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS Fitness NIV FORM PHYSIQ På displayets mellemste linie vises pulsen, når brystselen bruges. Når pulssignalet modtages, blinker hjertesymbolet. NIVEL FIT Til højre for pulsangivelsen vises den opnåede andel af maksimalpulsen i procent. Den vurderede maksimalpuls udregnes automatisk af alder, vægt og legemshøjde.. Advarselslys ST/SP Timer Når Deres puls opnår 99% af maksimalpulsen eller sågar overskrider denne, eller når pulsen overskrider den indstillede grænseværdi (se "Målsætningspulsområde") blinker det røde advarselslys. TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR På displayets nederste linie vises den hidtil forløbne træningstid. På den mellemste linie vises pulsen og den opnåede andel af maksimalpulsen i procent. Timeren tæller automatisk fra det tidspunkt, hvor brystselen tages på. Timeren tæller også videre, selvom De skifter til en anden modus. Tryk kort på SET for at vælge timermodus: TIMER Træningstid total Træningstid indenfor målsætningspulsområdet Træningstid over målsætningspulsområdet Træningstid under målsætningspulsområdet Tryk og hold SET for at resætte træningstiden. Hukommelsesfunktion MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA De gemte værdier vises i den nederste linie. opnået maksimalpuls HI H FO AL opnået minimalpuls LO N FA BA gennemsnitlig puls AV D MO PR Tryk og hold SET for at resætte de gemte værdier. Målsætningspulsområde ZONE BEREICH ZONE ZONA I den nederste linie vises øverste og nederste grænseværdi i målsætningspulsområdet. Den udvalgte træningsmåde vises i den øverste linie. L- U Brugerdefineret L-1 Helbred (50-65% af maksimalpulsen) L-2 Fitness (65-80% af maksimalpulsen) L-3 Præstation (80-95% af maksimalpulsen) Tryk og hold SET i 3 sekunder for at skifte til indstillingsmodus. Vælg træningsarten ved tryk på SEL. Hvis De vælger "U" (brugerdefineret) kan De indstille grænseværdierne manuelt. Tryk på SET. På displayet blinker den nederste grænseværdi. Indstil værdien ved tryk på SEL og bekræft indstillingen ved tryk på SET. Indstil på samme måde den øverste grænseværdi. Afslut indstillingsmodus ved tryk på MODE

11 Tryk og hold SEL for at aktivere pulsalarmen. Når pulsalarmen er aktiveret, vises alarmsymbolet i displayet, og når målsætningspulsområdet forlades, lyder en signaltone"piep-piep... PIEP-PIEP...PIEP-PIEP". Hvis Deres puls opnår 99% af maksimalpulsen eller sågar overskrider denne værdi, lyder alarmtonen for maksimalpulsen "PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP...". Denne tone er uafhængig af træningszonen og træningszonens pulsalarm. Kalorier, fedtforbrænding og BMI CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS I den nederste linie vises de opbrugte kalorier CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS Tryk på SET for at skifte til angivelsen af fedtforbrændingen i gram FAT BURN FETT CONSGRAISSES GRASA eller til angivelsen af Deres BMI. BMI BMI IMC IMC I angivelsen af kalorieforbruget eller fedtforbrændingen kan De resætte de gemte værdier ved at trykke og holde SET. Henvisning: For at forbedre nøjagtigheden af kalorie- og fedtforbrændingsangivelsen, er det nødvendigt, at alder og vægt er korrekt indstillet. Henvisning: Fedtforbrændingsmåleren bliver kun aktiv ved en puls på over 120 slag i minuttet. Henvisninger til BMI BMI er et måletal til vurdering af menneskets kropsvægt. En værdi mellem 18,5 og 25 gælder som normal for voksne. Ved værdier under 18,5 taler man om undervægt. Ved værdier over 25 taler man om overvægt. Ved værdier over 30 taler man om adipositas (tykmavet). BMIen angiver kun en grov standardværdi, da den i overensstemmelse med naturen ikke tager hensyn til menneskets statur og kropsvægtens individuel forskellige sammensætning af fedt- og muskelvæv. Fitness NIV FORM PHYSIQ NIVEL FIT Tryk umiddelbart efter Deres træning på SET. En 5 minutters countdown begynder (hvil). Bjælken viser den nok forblivende ventetid. Til venstre vises begyndelsespulsen og til højre den aktuelle puls. I den nederste linie vises countdowntiden. Efter de 5 minutters forløb vises fitnessgraden. Fitnessgrad Puls 6 > <100 Kodet transmission af pulsen Brystselens datatransmission koderes digital for at forhindre at forstyrrelser opstår, når De træner med en træningspartner, der bruger et identisk apparat. Når brystselen bruges første gang, udvælges automatisk en kanal efter tilfældigheds princippet. Kanalen vises kort foroven i displayet, når De skifter til angivelse af pulsen. Kanalerne CH10, CH11, CH12, CH13 og CH14 står til rådighed. De kan skifte kanalen ved kort at fjerne batteriet i brystselen og igen indsætte det. Brystselen udvælger en tilfældig ny kanal og efter ca. 1 min. vises pulsen og den nye kanal på uret med pulsmåler. Fejlafhjælpning Pulsen vises ikke eller ikke korrekt Vær opmærksom på brystselens korrekte positionering og at den sidder godt. Deres hud skulle ikke være alt for tør eller kold. Kontaktfladerne kan fugtes let for at forbedre funktionen. Elektromagnetiske forstyrrelseskilder kan påvirke modtagningen. Afstanden mellem sele og ur må ikke være mere end 70cm. Andre pulsmåleapparater i en afstand af mindre end 2m kan forstyrre modtagningen. Kabelløse cykelcomputer kan forstyrre modtagningen. Eventuelt skal batterierne udskiftes. Displayet er dårlig læsbar / Belysningen fungerer ikke Udskift batterierne. Batteriskifte i uret med pulsmåler Udskiftningen af batteriet skal gennemføres af en specialist for ure. På denne måde undgår De beskadigelser af urkassen og pakningsringen. De kan også sende uret med pulsmåler til vores serviceadresse til batteriskifte mod betaling. Batteritilstandsadvarsel Når brystselens batteritilstand ikke mere er tilstrækkelig til normal brug, vises på urets display: TXBELT LO BAT TXGURT BATT SNGLTX PILE Udskift brystselens batteri som beskrevet i kapitel "Brystsele". TXBCIN BAT BA Armbåndsurets vandtæthed Vandtæt til 3 bar. Barangivelsen refererer til luftovertrykket der anvendtes som et led i vandtæthedsundersøgelsen (DIN8310). Brystselens vandbestandighed Vandbestandighed ifølge IEC IPX7: 30 m Renholdelseshenvisning Gør apparatet kun rent med en tør, fnugfri klud, som f.eks. anvendes til rengøring af briller. Bortskaffelse af uret med pulsmåler Dette ur med pulsmåler må ikke bortskaffes i den normale husholdningsaffald. Bortskaf uret med pulsmåler via et autoriseret affaldsbehandlingsfirma eller via Deres kommunale affaldsbehandlingsfacilitet. Venligst tag hensyn til aktuel gældende reglementer. I tvivlstilfælde bedes De sætte Dem i forbindelse med Deres affaldsbehandlingsfacilitet. Bortskaffelse af batterierne Vær venlig at deponere Deres batterier saglig korrekt i de i handelen specielt hertil opstillede beholdere. Batterier bør ikke deponeres i husholdningsaffald. Bortskaf venligst batterier via et autoriseret affaldsbehandlingsfirma eller via Deres kommunale affaldsbehandlingsfacilitet. Venligst tag hensyn til aktuel gældende reglementer. I tvivlstilfælde bedes De sætte Dem i forbindelse med Deres affaldsbehandlingsfacilitet. Konformitetserklæring Dette produkt opfylder ved brug i henhold til bestemmelserne de grundlæggende krav i 3 og de øvrige pågældende FTEG bestemmelser (artikel 3 R&TTE). Konformitetserklæringen kan De rekvirere her: digi-tech gmbh s garanti På dette ur med pulsmåler får De 3 års garanti fra købsdagen. Hvis der skulle optræde mangler med dette ur med pulsmåler, tilkommer Dem lovlige retter mod sælgeren af produktet. Disse lovlige retter indskrænkes ikke gennem vores garanti som skildret i det følgende. Garantibetingelser Garantifristen begynder med købsdatoen. De bedes venligst opbevare den originale kassebon omhyggeligt. Dette bilag bruges som bevis på købet. Hvis der inden for tre år fra købsdagen af dette ur med pulsmåler optræder en materialeller fabrikationsfejl, repareres eller erstattes efter vores bedømmelse - uret med pulsmåler af os gratis for Dem. Denne garantiydelse forudsætter at det defekte ur med pulsmåler og købsbilaget (kassebon) fremlægges med en kort beskrivelse af mangelen og hvornår den er opstået. Hvis defekten dækkes af vores garanti, får De det reparerede ur eller et nyt ur med pulsmåler tilbage. Med reparatur eller ombytning af produktet indledes ikke et nyt garantitidsrum. Garantitid og lovlige mangelkrav Garantitiden forlænges ikke ved ydelse af garanti. Dette gælder også for erstattede og reparerede dele. Skader og mangler der eventuelt var forhånden ved købet, skal meldes straks efter udpakningen. Opståede reparationer efter udløbet af garantitiden skal betales. Garantiomfang Uret med pulsmåler blev omhyggelig produceret efter strenge kvalitets retningslinier og før udleveringen samvittighedsfuld kontrolleret. Garantiydelsen gælder for material- eller fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slid og derfor må anses som forbrugsvare, eller for beskadigelser af skrøbelige dele som f.eks. afbryder, akkus eller dele af glas. Denne garanti forfalder, når uret med pulsmåler er beskadigt, ikke blev formålstjenlig brugt eller ikke blev efterset. Formålstjenlig brug af uret med pulsmåler indebærer at alle i betjeningsvejledningen opførte instruktioner nøjagtig overholdes. Anvendelsesformål og handlinger der frarådes i betjeningsvejledningen eller advares imod, bør ubetinget undgås. Uret med pulsmåler er udelukkende bestemt til privat brug og ikke til erhvervsmæssig indsats. Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, magtanvendelse og ved indgreb, der ikke udføres af vores autoriserede serviceafdeling, udløber garantien. Afvikling i tilfælde af garanti For at garantere en hurtig bearbejdelse af Deres anliggende, bedes De følge nedenstående henvisninger: Ved alle forespørgsler bedes De holde kassebonen og artikelnummeret (72143) parat, som bevis på købet. Artikelnummeret tager De venligst fra type skiltet, en gravering, fra vejledningens titelblad (nederst til venstre) eller fra mærkaten på bag- eller undersiden. Skulle der optræde funktionsfejl eller andre mangler, bedes De først kontakte efterfølgende serviceafdeling per telefon eller . e På kan De downloade denne og mange yderligere håndbøger, produktvideoer og software

12 Service Navn: inter-quartz GmbH Telefon: Sæde: Tyskland IAN Leverandør Venligst læg mærke til at følgende adresse ikke er service adressen. Kontakter først det ovennævnte servicested. Navn: digi-tech gmbh Gade: Valterweg 27A By: Eppstein Land: Tyskland Bedienungs- und Sicherheitshinweise Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung Lieferumfang Technische Daten Funktionen Wichtige Sicherheitshinweise Inbetriebnahme der Herzfrequenz-Messuhr Wichtige Informationen zur Bedienung der Herzfrequenz-Messuhr Licht Uhrzeit und Grundeinstellungen Weckalarm Timer (max. 23:59:00) Stoppuhr Speicherfunktion Pulsmesser Warnleuchte Timer Speicherfunktion Zielpulsbereich Kalorien, Fettverbrennung und BMI Fitness Kodierte Übertragung der Herzfrequenz Fehlerbehebung Die Batterie der Herzfrequenz-Messuhr wechseln Batteriestandswarnanzeige Wasserdichtigkeit der Armbanduhr Wasserbeständigkeit des Brustgurtes Reinigungshinweis Entsorgung der Herzfrequenz-Messuhr Entsorgung der Batterien Konformitätserklärung Garantie der digi-tech gmbh Garantiebedingungen Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche Garantieumfang Abwicklung im Garantiefall Service Lieferant Herzfrequenz-Messuhr Einleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Herzfrequenz-Messuhr. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieser Herzfrequenz-Messuhr. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung der Herzfrequenz-Messuhr mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie die Herzfrequenz-Messuhr nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der Herzfrequenz-Messuhr an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Die Herzfrequenz-Messuhr ist zur Zeitanzeige und zur Verwendung der beschriebenen Zusatzfunktionen geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung der Herzfrequenz-Messuhr gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Die Herzfrequenz-Messuhr ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Lieferumfang Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Herzfrequenz-Messuhr inkl. Batterie (CR2032) Brustgurt inkl. Batterie (CR2032) Fahrradhalterung Technische Daten Herzfrequenz-Messuhr Betriebstemperaturbereich Maße (exkl. Band) Displaymaße Gewicht Brustgurt urt Betriebstemperaturbereich Maße (exkl. Band) Übertragungsfrequenz Gewicht Funktionen C 4,4 x 5,0 cm 2,4 x 1,8 cm 51 g 0-50 C 7 x 3,3 x 1,2 cm 110 khz 51 g Pulsmessung Alarm für Maximalpuls Zielpulstraining mit Timer und Alarm (Gesundheit, Fitness, Leistung und benutzerdefiniert) Höchster Puls, niedrigster Puls, durchschnittlicher Puls Warnleuchte (bei Überschreiten der Pulsvorgaben) Kalorienfunktionen Kalorienverbrauch und Fettverbrennung während des Trainings BMI-Berechnung Fitness Level Stoppuhr 1/100 Sekunden mit 99 Rundenzeiten Countdown Timer Zeitfunktionen Zeit Kalender Weckalarm mit Weckwiederholung Stundensignal Zweite Zeitzone Sonstiges Hintergrundbeleuchtung Wichtige Sicherheitshinweise ACHTUNG: Sprechen Sie vor Trainingsbeginn mit Ihrem Arzt. Er kann Sie über das für Sie geeignete Training, die Trainingsintensität und die Pulsvorgaben aufklären. Diese Herzfrequenz-Messuhr ist kein medizinisches Gerät und dient nur zur Unterstützung Ihrer Trainingsgestaltung. - Batterien Legen Sie Batterien / Akkus stets polrichtig ein, versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen oder zu öffnen. Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer, da diese eventuell explodieren können. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig. Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien besteht Explosions- und Auslaufgefahr. Sollten die Batterien doch einmal ausgelaufen sein, benutzen Sie Handschuhe und reinigen Sie die Herzfrequenz-Messuhr gründlich mit einem trockenen Tuch. - Herzfrequenz-Messuhr nicht in Kinderhände Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt die Herzfrequenz-Messuhr benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen

13 Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr. Inbetriebnahme der Herzfrequenz-Messuhr Schrauben Sie mit einer Münze den Batteriefachdeckel von der Rückseite des Brustgurts und setzen Sie die 3V Batterie mit dem (+) Plus nach oben ein. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder fest. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display der Herzfrequenzmessuhr ab und drücken Sie MODE, SEL oder SET. Wählen Sie nun durch Druck auf SEL zwischen den Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit Druck auf SET. Wählen Sie auf die gleiche Weise die Einheit KM-KG METRIC KM - KG KM - KG KM - KG oder Meilen/Pfund (M-LB) IMPERIAL M - LB M - LB M - LB Beenden Sie die Inbetriebnahme durch Druck auf MODE. Durch gleichzeitigen Druck auf SET und SEL kann die Uhr zurückgesetzt werden. Erst nach dem Rücksetzen kann die andere Sprache ausgewählt werden. Tragen des Brustgurts Passen Sie den Gurt so an, dass er direkt unter den Brustmuskeln eng anliegt. Befeuchten Sie die Kontaktflächen des Gurtes leicht mit Wasser oder EKG-Gel (welches Sie in der Apotheke erhalten können). Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen immer Hautkontakt haben. Positionieren Sie den Gurt wie auf der folgenden Abbildung. Achten Sie auf den richtigen Sitz des Brustgurts. Wenn Sie komplett ausgeatmet haben, sollte der Gurt noch mit ganz leichter Spannung auf dem Brustkorb aufliegen. Hochspannungsmasten, Oberleitungen der Bahn oder fließender Autoverkehr können die Messung beeinflussen oder stören. Darauf bei der Auswahl der Lauftstrecke achten. Verwenden der Fahrradhalterung Sie können die Herzfrequenz-Messuhr am Handgelenk tragen oder mit der mitgelieferten Fahrradhalterung am Lenker Ihres Fahrrads befestigen. Drücken Sie Fahrradhalterung von oben auf die Lenkstange Ihres Lenkers. Bei Lenkstangen mit besonders großem Durchmesser ist u.u. ein erhöhter Krafaufwand Kontaktfläche nötig, um die Fahrradhalterung zu befestigen. Sie können die Herzfrequenz-Messuhr nun auf die gleiche Art wie bei Ihrem Handgelenk an der Fahrradhalterung befestigen. Überschreiten Sie zur Verwendung der Herzfrequenz-Messuhr bitte nicht die maximale Übertragungsdistanz zum Brustgurt von 70 cm. Wichtige Informationen zur Bedienung der Herzfrequenz-Messuhr Die Herzfrequenz-Messuhr verfügt über 3 Funktionsmodi. Durch Druck auf MODE können Sie den Funktionsmodus der Herzfrequenz- Messuhr wechseln. Die Reihenfolge der Funktionen ist: Uhrzeit und Grundeinstellungen Stoppuhr CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO Pulsmesser HRM PULS FC PULSO Desweiteren gibt es in den Funktionsmodi verschiedene Unterfunktionen. Die Unterfunktionen erreichen Sie immer durch Drücken von SEL Schnelleinstellung Bei der Einstellung von numerischen Werten können Sie durch Drücken und Halten von SEL die Schnelleinstellung verwenden. Licht Drücken Sie kurz LIGHT, um die Hintergrundbeleuchtung vorübergehend zu aktivieren. Uhrzeit und Grundeinstellungen Durch Druck auf SEL können Sie die Unterfunktionen des Zeitmodus abrufen. Uhrzeit und Grundeinstellungen Weckalarm ALARM ALARM ALARM ALARMA Timer TIMER TIMER COMPTE TIMER Drücken und halten Sie 3 Sekunden SET, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Auf dem Display erscheint HOLD TO SET HALTEN= EINST MAINT= REGLER MANT= AJUST und es blinkt die Anzeige des 12 oder 24-Stunden Modus. Drücken Sie zum Einstellen SEL und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf SET. Stellen Sie auf die gleiche Weise die Sekunden, Minuten, Stunden, Jahr, Monat und Tag. Nun folgen die Grundeinstellungen. Zuerst erscheint das Jahr Ihres Geburtstages. BIRTHDAY GEB-TAG DATNAISS CUMPL-AN Drücken Sie zum Einstellen SEL und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf SET. Stellen Sie auf die gleiche Weise Monat und Tag. Es erscheint nun die Anzeige des Gewichts. WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Stellen Sie die Ziffern Ihres Gewichts jeweils durch Druck auf SEL und bestätigen Sie Ihre Eingabe jeweils durch Druck auf SET. Es erscheint nun die Anzeige der Körpergröße. HEIGHT GROESSE TAILLE TAMANO Stellen Sie die Ziffern Ihrer Körpergröße jeweils durch Druck auf SEL und bestätigen Sie Ihre Eingabe jeweils durch Druck auf SET. Beenden Sie den Einstellungsmodus durch Druck auf MODE. Zweite Zeitzone Drücken und halten Sie 3 Sekunden SEL. Die Uhr wechselt zur Anzeige der zweiten Zeitzone und T2 erscheint auf dem Display. Das Einstellen der zweiten Zeitzone erfolgt wie im vorherigen Absatz beschrieben. Drücken und halten Sie 3 Sekunden SEL, um zurück zu der normalen Zeitanzeige zu wechseln. Weckalarm ALARM ALARM ALARM ALARMA Halten Sie 3 Sekunden SET, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Auf dem Display erscheint "AL" und es blinken die Minuten der Weckzeit. Drücken Sie zum Einstellen SEL und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf SET. Stellen Sie auf die gleiche Weise die Stunden. Falls gewünscht, stellen Sie nun den Monat und den Tag. Wird weder Monat noch Tag eingestellt, ertönt der Alarm täglich. Wird nur der Tag eingestellt, ertönt der Alarm monatlich. Wird sowohl Monat als auch Tag eingestellt, ertönt der Alarm nur an dem eingestellten Datum Auf dem Display erscheint nun die Einstellung des Stundensignals. CHIME STDALARM SIGN HOR HORA AL Drücken Sie zum Einstellen SEL und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf SET (ON/EIN/ACTIF/ENCENDID=an, OFF/AUS/INACTIF/APAGADO=aus). Bei aktiviertem Stundensignal erscheint das Glockensymbol und es ertönt zu jeder vollen Stunde ein Signalton. Beenden Sie den Einstellungsmodus durch Druck auf MODE. Sie können den Alarm durch Druck auf SET aktivieren oder deaktiveren. Bei aktiviertem Alarm erscheint das Alarmsymbol. Drücken Sie bei Ertönen des Alarms SET, SEL oder MODE, um den Alarm zu stoppen. Schlummerfunktion Drücken Sie bei Ertönen des Weckalarms keine Taste, wird automatisch nach 30 Sekunden die Schlummerfunktion aktiviert und das Symbol blinkt auf dem Display. Der Alarm verstummt nun und ertönt nach 2 Minuten erneut. Dieser Vorgang wiederholt sich 5 mal. Timer (max. 23:59:00) TIMER TIMER COMPTE TIMER Drücken und halten Sie 3 Sekunden SET, um den Timer einzustellen. Auf dem Display blinken die Minuten der Timerzeit. Drücken Sie zum Einstellen SEL und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Druck auf SET. Stellen Sie die Stunden auf die gleiche Weise. Nun folgt die Zusatzeinstellung des Timers. Wählen Sie durch Druck auf SEL den gewünschten Modus: Cd r Cd U Cd S Nach Erreichen von 0:00 zählt der Timer die eingstellte Zeit erneut zurück Nach Erreichen von 0:00 zählt der Timer vorwärts Nach Erreichen von 0:00 stoppt der Timer

14 Beenden Sie den Einstellungsmodus durch Druck auf MODE. Sie können den Timer durch Druck auf SET starten oder stoppen. Drücken und halten Sie SET, um den Timer zurückzusetzen. Nach Ablauf der Timerzeit ertönt ein Signalton. Stoppuhr CHRONO ST-UHR CHRONO CRONO Drücken Sie zum Starten oder Stoppen der Stoppuhr SET. Drücken Sie bei laufender Stoppuhr SEL, um eine Rundenzeit zu stoppen. Es können bis zu 99 Rundenzeiten gestoppt werden. Drücken und halten Sie SET, um die Stoppuhr zurückzusetzen. Speicherfunktion DATA RECALL ANSICHT DATEN APPEL DONNEES RECUP DATOS Drücken Sie bei gestoppter Stoppuhr SEL und auf dem Display wird die schnellste Runde angezeigt. Drücken Sie SET, um die anderen Rundenzeiten anzuzeigen. Hinweis: Die Speicherfunktion kann nur abgerufen werden, wenn mindestens eine Rundenzeit aufgezeichnet wurde. Pulsmesser HRM PULS FC PULSO Der Pulsmesser funktioniert nur bei Verwendung des Brustgurtes. Durch Druck auf SEL können Sie die Unterfunktionen des Pulsmessers abrufen: ZONE BEREICH ZONE ZONA Kalorienverbrauch,, Fettverbrennung und BMI CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS Fitness NIV FORM PHYSIQ NIVEL FIT In der mittleren Zeile des Displays wird bei Verwendung des Brustgurtes der Puls angezeigt. Wenn das Herzfrequenzsignal empfangen wird, blinkt das Herz Symbol. Rechts neben der Pulsanzeige erscheint der erreichte Anteil am Maximalpuls in Prozent. Der geschätzte Maximalpuls errechnet sich automatisch aus Alter, Gewicht und Körpergröße. Warnleuchte ST/SP Wenn Ihr Puls 99% des Maximalpuls erreicht oder diesen Wert sogar überschreitet, oder der Puls den eingestellten Grenzwert (siehe "Zielpulsbereich") überschreitet, blinkt die rote Warnleuchte. In der unteren Zeile des Displays wird die bisher verstrichene Trainingszeit angezeigt. In der mittleren Zeile werden der Puls und der erreichte Anteil am Maximalpuls in Prozent angezeigt. Der Timer zählt automatisch ab dem Zeitpunkt, an dem der Brustgurt angelegt wird. Der Timer zählt auch dann weiter, wenn Sie in einen anderen Modus wechseln. Drücken Sie kurz SET, um den Timermodus zu wählen: TIMER Trainingszeit gesamt Trainingszeit im Zielpulsbereich Trainingszeit über Zielpulsbereich Trainingszeit unter Zielpulsbereich Drücken und halten Sie SET, um die Trainingszeit zurückzusetzen. Speicherfunktion MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA Die gespeicherten Werte werden in der unteren Zeile angezeigt. erreichter Maximalpuls HI H FO AL erreichter Minimalpuls LO N FA BA durchschnittlicher Puls AV D MO PR Drücken und halten Sie SET, um die gespeicherten Werte zurückzusetzen. Timer TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR Speicherfunktion MEMORY SPEICHER MEMOIRE MEMORIA Zielpuls Timer TIMER TIMER COMPTE TEMPORIZADOR Zielpulsbereich ZONE BEREICH ZONE ZONA In der unteren Zeile werden oberer und unterer Grenzwert des Zielpulsbereichs angezeigt. Die gewählte Trainingsart wird in der oberen Zeile angezeigt L- U Benutzerdefiniert L-1 Gesundheit (50-65% des Maximalpuls) L-2 Fitness (65-80% des Maximalpuls) L-3 Leistung (80-95% des Maximalpuls) Drücken und halten Sie 3 Sekunden SET, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Wählen Sie die Trainingsart durch Druck auf SEL. Bei Wahl von "U" (Benutzerdefiniert) können Sie die Grenzwerte manuell einstellen. Drücken Sie SET. Auf dem Display blinkt der untere Grenzwert. Stellen Sie den Wert durch Druck auf SEL und bestätigen Sie die Einstellung durch Druck auf SET. Stellen Sie auf die gleiche Weise den oberen Grenzwert. Beenden Sie den Einstellungsmodus durch Druck auf MODE. Drücken und halten Sie SEL, um den Pulsalarm zu aktivieren. Bei aktiviertem Pulsalarm erscheint das Alarmsymbol im Display und bei Verlassen des Zielpulsbereichs ertönt ein Signalton "PIEP-PIEP... PIEP-PIEP...PIEP-PIEP". Wenn Ihr Puls 99% des Maximalpuls erreicht oder diesen Wert sogar überschreitet, ertönt der Alarmton für den Maximalpuls "PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP...". Dieser Ton ist unabhängig von der Trainingszone und dem Pulsalarm der Trainingszone. Kalorien, Fettverbrennung und BMI CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS In der unteren Zeile werden die verbrauchten Kalorien angezeigt. CALORIE KALORIEN CALORIES CALORIAS Drücken Sie SET, um zur Anzeige der Fettverbrennung in Gramm FAT BURN FETT CONSGRAISSES GRASA oder zur Anzeige Ihres BMI zu wechseln. BMI BMI IMC IMC In der Anzeige des Kalorienverbrauchs oder der Fettverbrennung können Sie die gespeicherten Werte durch Drücken und Halten von SET zurücksetzen Hinweis: Um die Genauigkeit der Kalorien- und Fettverbrennungs-anzeige zu verbessern, müssen Alter und Gewicht korrekt eingestellt sein. Hinweis: Der Zähler für die Fettverbrennung wird nur bei einem Puls von über 120 Schlägen pro Minute aktiv. Hinweise zum BMI Der BMI ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen. Ein Wert zwischen 18,5 und 25 gilt bei Erwachsenen als normal. Bei Werten unter 18,5 spricht man von Untergewicht. Bei Werten über 25 spricht man von Übergewicht. Bei Werten über 30 spricht man von Adipositas (Fettleibigkeit). Der BMI gibt lediglich einen groben Richtwert an, da er die Statur eines Menschen und die individuell verschiedene Zusammensetzung des Körpergewichts aus Fettund Muskelgewebe naturgemäß nicht berücksichtigt. Fitness NIV FORM PHYSIQ NIVEL FIT Drücken Sie sofort nach Ihrem Training SET. Ein 5 Minütiger Countdown startet (Ruhephase). Der Balken zeigt die noch verbleibende Wartezeit an. Links erscheint der Anfangspuls und rechts der aktuelle Puls. In der unteren Zeile erscheint die Countdownzeit. Nach Ablauf der 5 Minuten erscheint der Fitnessgrad. Fitnessgrad Puls 6 > <100 Kodierte Übertragung der Herzfrequenz Die Datenübertragung der Brustgurtes wird digital kodiert, um zu verhindern, dass Störungen auftreten, wenn Sie mit einem Trainingspartner trainieren, der ein baugleiches Gerät verwendet. Bei der ersten Verwendung des Brustgurtes wird automatisch nach dem Zufallsprinzip ein Kanal gewählt. Der Kanal wird kurz oben im Display angezeigt, wenn Sie zur Anzeige der Herzfrequenz wechseln. Die verfügbaren Kanäle sind CH10, CH11, CH12, CH13 und CH14. Sie können den Kanal wechseln, indem Sie die Batterie kurz aus dem Brustgurt entfernen und erneut einsetzen. Der Brustgurt wählt nach dem Zufallsprinzip einen neuen Kanal und nach ca. 1 Min. wird der Puls und der neue Kanal auf der Herzfrequenz-Messuhr angezeigt. Fehlerbehebung Der Puls s wird nicht oder nicht korrekt angezeigt Achten Sie auf die korrekte Positionierung und den guten Sitz des Brustgurtes. Ihre Haut sollte nicht zu trocken oder kalt sein. Die Kontaktflächen können leicht angefeuchtet werden, um die Funktion zu verbessern. Elektromagnetische Störquellen können den Empfang beeinträchtigen. Die Distanz zwischen Gurt und Uhr darf max. 70 cm betragen. Andere Pulsmessgeräte in weniger als 2m Abstand können den Empfang stören. Kabellose Fahrradcomputer können den Empfang stören. Evtl. müssen die Batterien ersetzt werden. Das Display ist schlecht lesbar / Die Beleuchtung funktioniert nicht Ersetzen Sie die Batterien. Die Batterie der Herzfrequenz-Messuhr wechseln Ein Batteriewechsel muss von einem Uhrenfachmann durchgeführt werden. So vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und an den Dichtungsringen. Sie

15 können Ihre Herzfrequenz-Messuhr auch zwecks kostenpflichtigem Batteriewechsel an unsere Serviceadresse senden. Batteriestandswarnanzeige Wenn der Batteriestand des Brustgurtes für den normalen Betrieb nicht mehr ausreicht, erscheint auf dem Display der Herzfrequenz-Messuhr: TXBELT LO BAT TXGURT BATT SNGLTX PILE TXBCIN BAT BA Wechseln Sie die Batterie des Brustgurtes wie im Kapitel "Brustgurt" beschrieben. Wasserdichtigkeit der Armbanduhr Wasserdicht bis 3 bar. Die bar-angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung angewandt wurde (DIN8310). Wasserbeständigkeit des Brustgurtes Wasserbeständigkeit nach IEC IPX7: 30 m Reinigungshinweis Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z.b. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird. Entsorgung der Herzfrequenz-Messuhr Diese Herzfrequenz-Messuhr darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Herzfrequenz-Messuhr über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Entsorgung der Batterien Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien bitte über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Konformitätserklärung Dieses Produkt entspricht bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE). Die Konformitätserklärung können Sie hier anfordern: Garantie der digi-tech gmbh Sie erhalten auf diese Herzfrequenz-Messuhr 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieser Herzfrequenz-Messuhr stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Garantiebedingungen Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieser Herzfrequenz-Messuhr ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird die Herzfrequenz-Messuhr von uns nach unserer Wahl für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist die defekte Herzfrequenz-Messuhr und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie die reparierte oder eine neue Herzfrequenz-Messuhr zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Garantieumfang Die Herzfrequenz-Messuhr wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn die Herzfrequenz-Messuhr beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung der Herzfrequenz-Messuhr sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Die Herzfrequenz-Messuhr ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (72143) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgende Serviceabteilung telefonisch oder per . E Eine als defekt erfasste Herzfrequenz-Messuhr können sie anschließend unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden. Auf können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. Service Name: inter-quartz GmbH Telefon: Sitz: Deutschland IAN Lieferant Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle. Name: digi-tech gmbh Str.: Valterweg 27A Stadt: Eppstein Land: Deutschland digi-tech gmbh Valterweg 27A D Eppstein Stand der Informationen Last information update Ηµεροµηνία ενηµέρωσης Stav informácií Stand der Informationen 2/2012 Art.-Nr.: 1-LD IAN 72143

16 IAN 72143

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ!

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Τρέχουσας Ώρας Μενού για Ξυπνητήρι Μενού Χρονογράφου. Μενού Διπλής Ώρας Μενού Βηματισμού Μενού Χρονομέτρου Αντίστροφης Μέτρησης

Μενού Τρέχουσας Ώρας Μενού για Ξυπνητήρι Μενού Χρονογράφου. Μενού Διπλής Ώρας Μενού Βηματισμού Μενού Χρονομέτρου Αντίστροφης Μέτρησης 106916 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ρολογιού. Αυτό το ρολόι ρολόι σας προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το σώμα σας κατά τη διάρκεια της άσκησης, όπως την καρδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3 TR800 / TR1200 μ μ μ μ, μ, μ,. 3 3 μ μ 5 6 μ ( μ ), 7 μ μ 7 μ 9 μ 10 11 μ / μ 11 μ ; 11 11 μ μ 12 13 μ " " 13 / 14 15 μ μμ 15 / 17 17 ( ) 18 μ 19 μ 19 20 μμ Sports Training [ ] 20 μμ Health Living ( )

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ SR146-40 ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ! Συμβουλές Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας 12 Απόσταση 17 Οδηγός µέτρησης παλµών 19 Συντήρηση 12 Ενέργεια (KJoule/kcal) 17 Με κλίπ παλµών

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

E850. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή

E850. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή E850 Λίστα Μερών Κεντρικό Πλαίσιο Κεντρικός Ορθοστάτης Εμπρός Χειρολαβή Πλαϊνές Χειρολαβές Πόδι Εμπρός Πόδι Πίσω Εργαλεία Πεντάλ Ποτηροθήκη Δοχείο Νερού N Βίδα N Παξιμάδι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες φύλαξης: Να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.

Οδηγίες φύλαξης: Να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. icewave Οδηγίες Instructions Σκοπός της χρήσης της συσκευής (ενδείξεις χρήσης): Το IceWave μειώνει: τον μυοσκελετικό πόνο, τον πόνο στο γόνατο, σε συγκεκριμένο σημείο, σε ολόκληρο το σώμα, στο κεφάλι,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ pro comfort PF-1274 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών προϊόντων. Instruction manual

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR db. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z FOR CYCLING

VDO SERIES-Z FOR CYCLING VDO SERIES-Z FOR CYCLING INSTRUCTION MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION / HANDLEIDING / MANUALE D INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO INSTRUKCJA OBSLUGI LICZNIKA / INSTALACION

Διαβάστε περισσότερα

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc English...1 Ελληνικά...9 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc www.silvercrest.cc English Always read this user manual before using the device for the first time and

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων και ικανοποιεί υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων και ικανοποιεί υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας. GR Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης Διάρθρωση Εικόνα Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Μπαταρία γεμάτη [ ] Μπαταρία άδεια Πλήκτρα λειτουργίας Με το πλήκτρο "M", εισαγωγή στο μενού για προγραμματισμό. Με

Διαβάστε περισσότερα