Ρεαλιστικά µαθηµατικά & Εµπλαισιωµένη µάθηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρεαλιστικά µαθηµατικά & Εµπλαισιωµένη µάθηση"

Transcript

1 Ρεαλιστικά µαθηµατικά & Εµπλαισιωµένη µάθηση στη υπηρεσία της διδασκαλίας των µαθηµατικών

2 Ρεαλιστικά µαθηµατικά... σαν ορισµός Διδασκαλία µαθηµατικών µέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις - καταστάσεις που έχουν νόηµα για τους µαθητές Τα θεµέλια της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης τέθηκαν από τον H. Freudenthal και τους συνεργάτες του, στα πλαίσια του «Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης» στην Ολλανδία

3 βασικές παραδοχές Τα µαθηµατικά διδάσκονται για να είναι χρήσιµα χρήσιµα και για την οργάνωση της πραγµατικότητας και για την οργάνωση των µαθηµατικών Τα µαθηµατικά αποτελούν εργαλείο οργάνωσης του φυσικού, κοινωνικού και νοητικού κόσµου Η γνώση που αποκτά τελικά το άτοµο έχει άµεση σχέση µε τις αναπαραστάσεις που έχει σε καθαρά ατοµικό επίπεδο και η γνώση που ανασύρουµε από τη µνήµη µας κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος είναι µια «πλαισιοποιηµένη» γνώση η οποία σταδιακά µόνο αποπλαισιοποιείται. από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο Το πλαίσιο των «ρεαλιστικών» προβληµάτων δεν περιορίζεται στον πραγµατικό ή κοινωνικό κόσµο αλλά επεκτείνεται και στην πραγµατικότητα της φαντασίας των παιδιών

4 βασική δοµή Σηµείο εκκίνησης των ρεαλιστικών προβληµάτων είναι η άτυπη καθηµερινή γνώση και τα ενδιαφέροντα των µαθητών Ένα πρόβληµα/πλαίσιο µπορεί να έχει τη µορφή ενός λεκτικού προβλήµατος, ενός παιχνιδιού, µιας ιστορίας ή παραµυθιού, να αναπαρίσταται από µοντέλα, σχήµατα ή γραφήµατα ή να αποτελεί συνδυασµό όλων των προηγούµενων. Μέσω της διαδικασίας της µαθηµατικοποίησης οι µαθητές θα οικοδοµήσουν σιγά σιγά, µέσα από την κατασκευή µοντέλων, έναν «µαθηµατικό µικρόκοσµο» όπου θα µιλούν «Μαθηµατικά», θα δίνουν και θα ζητούν εξηγήσεις, θα σχεδιάζουν προτεινόµενες λύσεις έτσι θα επανεφεύρουν τα τυπικά µαθηµατικά.

5 θεωρητικό πλαίσιο Η θεωρία της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης (Realistic Mathematics Education. RME ) διαµορφώθηκε στη βάση κυρίως τριών θεωρητικών αξόνων: Την θεωρία των επιπέδων.(van Hiele) Την διδακτική φαινοµενολογία (Freudenthal) Την προοδευτική µαθηµατικοποίηση (Wiskobas) Και συνοµιλεί µε προσεγγίσεις όπως: Την εµπλαισιωµένη µάθηση (Collins) Γνωστική µαθητεία (Vygotsky) Τη µάθηση ως διαδικασία συµµετοχής/εµπλοκής (Vygotsky)

6 Θεωρία των επιπέδων Van Hiele λίγα λόγια

7 Θεωρία των επιπέδων Van Hiele Δηµιουργήθηκε αρχικά για την περιγραφή της διδασκαλίας και µάθησης της γεωµετρίας, αλλά µπορεί και να γενικευθεί Κατά τη διαδικασία της µάθησης ο µαθητής περνά από πέντε επίπεδα σκέψης τα επίπεδα αυτά είναι: διαδοχικά και ιεραρχικά η µετάβαση από το ένα στο άλλο εξαρτάται περισσότερο από τη διδασκαλία παρά από την ηλικία ή την ωριµότητα η σειρά δεν µπορεί να διαταραχθεί κάθε επίπεδο χαρακτηρίζεται από το δικό του δίκτυο σχέσεων, τις δικές του έννοιες και τη δική του γλώσσα Χρειάζονται κατάλληλες εµπειρίες για την κατάκτησή τους Ακατάλληλη εµπειρίες παρεµποδίζουν τη µάθηση

8 Θεωρία των επιπέδων Van Hiele Επίπεδο 1: Αναγνώρισης ή Ολιστικό (Visualization) Επίπεδο 2: Ανάλυσης ή Περιγραφικό (Analysis) Επίπεδο 3: Διάταξης, ή Συσχετιστικό, ή Άτυπης Αφαίρεσης (Informal Deduction) Επίπεδο 4: Παραγωγικό ή αφαίρεσης (Deduction) Επίπεδο 5: Αυστηρότητας

9 Θεωρία των επιπέδων Van Hiele Υπάρχουν και πέντε φάσεις µάθησης για το πέρασµα από το ένα επίπεδο στο άλλο που κινητοποιούνται µέσα από συγκεκριµένες διδακτικές παρεµβάσεις. Οι φάσεις είναι: Πρώτη φάση: Πληροφόρηση - Διερεύνηση Ο δάσκαλος ενηµερώνεται για το επίπεδο των µαθητών Οι µαθητές ερευνούν το θέµα µέσω των υλικών που ο δάσκαλος διαθέτει στους µαθητές, π.χ. εξετάζονται παραδείγµατα και αντιπαραδείγµατα για να ανακαλύψει µια δοµή. Δεύτερη φάση: Περιορισµένος/καθοδηγούµενος προσανατολισµός Μέσα από δραστηριότητες διερευνούν κάποιες πρώτες έννοιες. Το παιδί έρχεται σε επαφή µε τις αρχικές συνδέσεις του δικτύου των σχέσεων που πρόκειται να σχηµατιστούν µέσω µιας προσεκτικά οργανωµένης ακολουθίας δραστηριοτήτων και απλών βηµάτων που απαιτούν συγκεκριµένη απάντηση. Μαθαίνει κάνοντας και βρίσκοντας, όχι ακούγοντας τις εξηγήσεις του δασκάλου

10 Θεωρία των επιπέδων Van Hiele Τρίτη φάση: Επεξήγηση /Αποσαφήνιση. Ο δάσκαλος οργανώνει τη συζήτηση µέσα στην τάξη, η οποία θα καταλήξει σε µια σωστή χρήση της γλώσσας, την οποία ο µαθητής πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί. Τέταρτη φάση: Ελεύθερος προσανατολισµός. Οι µαθητές αντιµετωπίζουν στόχους που απαιτούν πολλά βήµατα και πραγµατοποιούνται µε διαφορετικούς τρόπους. Εφαρµόζουν τη γνώση σε άλλες καταστάσεις Πέµπτη φάση: Ολοκλήρωση. Ο δάσκαλος προσκαλεί τους µαθητές να αναστοχαστούν πάνω στις ενέργειές τους και βοηθάει ώστε τα αντικείµενα και οι σχέσεις να ενσωµατωθούν σε ένα νέο γνωστικό σχήµα. Θα πρέπει να ξεφύγουν από το σχήµα και να σκέφτονται µε τις ιδιότητες

11 Θεωρία των επιπέδων Van Hiele εφαρµογές στη διδασκαλία Παιχνίδια όπως: "Έγώ έχω - ποιος έχει» Βρείτε ίδια σχήµατα Πόσα διαφορετικά σχήµατα µπορώ να κάνω µε τα τανγράµ; Τι είναι κοινό σε όλα τα τρίγωνα; Ποιο σχήµα είµαι; Τι ιδιότητες έχω; Χρήση της τεχνολογίας (π.χ., Sketchpad) για να διερευνήσετε τις ιδιότητες των σχηµάτων Δηµιουργήστε ένα ορθογώνιο στο Sketchpad, µετρήστε τα µήκη των δύο διαγωνίων, τις αποστάσεις από τις κορυφές µε τα σηµεία τοµής των διαγωνίων και βγάλτε συµπεράσµατα Ταξινοµήστε τα σχήµατα µε βάση τις ιδιότητές τους Επιλύστε προβλήµατα που αφορούν τις ιδιότητες των σχηµάτων

12 ρεαλιστικά µαθηµατικά συνέχεια

13 ...σαν ορισµός Διδασκαλία µαθηµατικών µέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις - καταστάσεις που έχουν νόηµα για τους µαθητές Τα θεµέλια της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης τέθηκαν από τον H. Freudenthal και τους συνεργάτες του, στα πλαίσια του «Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης» στην Ολλανδία Η θεωρία της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης (Realistic Mathematics Education. RME ) διαµορφώθηκε στη βάση κυρίως τριών θεωρητικών αξόνων: Την θεωρία των επιπέδων.(van Hiele) Την διδακτική φαινοµενολογία (Freudenthal) Την προοδευτική µαθηµατικοποίηση (Wiskobas)

14 διδακτική φαινοµενολογία Φαινοµενολογία: Η φαινοµενολογία είναι φιλοσοφικό κίνηµα το οποίο βασίζεται στην διερεύνηση των φαινοµένων, δηλαδή των πραγµάτων που γίνονται αντιληπτά ενσυνείδητα, και όχι στην ύπαρξη οποιουδήποτε πράγµατος «αυτού καθ' εαυτού», ευρισκόµενου πέρα από τα όρια της ανθρώπινης συνειδητότητας. Με σηµείο εκκίνησης την εµπειρία των φαινοµένων (αυτό που αποτυπώνεται ως συνειδητή εµπειρία), επιχειρεί να εξαγάγει τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της αντιληπτικής διαδικασίας και την οντότητα των εµπειριών µας. Η σηµασία του πλαισίου που καθορίζει την οντολογία, βλ. Heidegger: experience is always already situated in a world and in ways of being Δεν προσεγγίζεται η οντολογία των πραγµάτων στη βάση ιδιοτήτων ή ουσιοκρατικών χαρακτηριστικών αλλά στη βάση της ιστορικά τοποθετηµένης επιτέλεσής τους και στη σηµασία αυτής.

15 διδακτική φαινοµενολογία (Freudenthal) Διδακτική Φαινοµενολογία: έννοιες ως «εργαλεία» οργάνωσης των πραγµατικών φαινοµένων Σε ποια φαινόµενα εµφανίζεται µια µαθηµατική έννοια; Σε ποια µπορεί να επεκταθεί; Ποια φαινόµενα οργανώνει; Από ποιες προβληµατικές καταστάσεις της καθηµερινής ζωής προέκυψε; Ποια προβλήµατα µπορεί να λύσει; Πώς συνδέεται µε άλλες έννοιες επί του φορµαλισµού των µαθηµατικών; Tι εννοιολογικές αλλαγές µπορεί να υποστεί η έννοια κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης;

16 διδακτική φαινοµενολογία (Freudenthal) Επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων µε «πραγµατικές» (ρεαλιστικές) προβληµατικές καταστάσεις για να επανεφεύρουν οι µαθητές τις έννοιες Ο µαθητής ξεκινά από τα ίδια τα φαινόµενα που ζητούν οργάνωση και µε αφετηρία αυτά, µαθαίνει πώς να χειρίζεται τις έννοιες και δοµές. Οι διαφορετικές δραστηριότητες συνδέονται στη βάση κοινών εννοιολογικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων των εννοιών και κοινού συµβολισµού Ο δάσκαλος ελέγχει τη διαδικασία της καθοδηγούµενης επανεφεύρεσης της µαθηµατικής έννοιας και των τυπικών µαθηµατικών µέσα από τα άτυπα

17 καθοδηγούµενη επανεφεύρεση - µαθηµατικοποίηση bottom up process αρχικά οι µαθητές κατασκευάζουν µοντέλα της προβληµατικής κατάστασης δίνοντας λύσεις που βασίζονται σε διαισθήσεις και άτυπα µαθηµατικά στόχος να βιώσουν οι µαθητές καταστάσεις παρόµοιες µε αυτές που δηµιούργησαν την ανάγκη να δηµιουργηθεί εξ αρχής η έννοια µέσα από έλεγχο υποθέσεων, πειραµατισµούς, ανταλλαγή απόψεων, διατύπωση επιχειρηµατολογίας ΟΧΙ να αναπαρασταθεί το ιστορικό πλαίσιο χρήση της ιστορίας των µαθηµατικών για ιδέες και επιλογή δραστηριοτήτων µέσα από την επεξεργασία ερωτηµάτων ή προβληµατικών καταστάσεων µε κοινή µαθηµατική δοµή θα φάσουν σε τυπικές στρατηγικές, αφηρηµένα µαθηµατικά αντικείµενα και τυπικές µαθηµατικές δοµές η διαδικασία αυτή ονοµάζεται προοδευτική τυποποίηση ή µαθηµατικοποίηση

18 η διαδικασία της µαθηµατικοποίησης Οριζόντια µαθηµατικοποίηση: πρώτο στάδιο στη διδασκαλία µιας έννοιας Μέσω συγκεκριµένων ενεργειών (π.χ. διατύπωση και αναπαράσταση του προβλήµατος µε διαφόρους τρόπους, ανακάλυψη σχέσεων κλπ.) προσπαθούµε να εντοπίσουµε τις µαθηµατικές έννοιες που βρίσκονται διάχυτες µέσα στο πλαίσιο του προβλήµατος. Μοντελοποίηση της προβληµατικής κατάστασης στη βάση διαισθητικών και άτυπων µαθηµατικών γνώσεων Τα µοντέλα είναι γέφυρες µεταξύ πραγµατικού κόσµου και εσωτερικού νοητικού κόσµου Αναγνώριση κοινών χαρακτηριστικών ανάµεσα στις διάφορες δραστηριότητες Επινόηση εργαλείων, συµβόλων, αναπαραστάσεων για τη λύση και µοντελοποίηση των καταστάσεων...στη συνέχεια γίνεται χρήση όλο και πιο τυπικών µαθηµατικών συµβόλων και εργαλείων...τα µοντέλα γίνονται πιο αφηρηµένα και γενικά µοντέλα των κοινών χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων

19 η διαδικασία της µαθηµατικοποίησης Κατακόρυφη µαθηµατικοποίηση: δεύτερο στάδιο στη διδασκαλία µιας έννοιας Tο (πραγµατικό) πρόβληµα που έχει «µεταφραστεί» σε µαθηµατικό, αντιµετωπίζεται και επεξεργάζεται µε µαθηµατικά εργαλεία (πχ. αναπαράσταση σχέσεων µε τύπους, απόδειξη σχέσεων, χρήση γνωστών µοντέλων κλπ.) Κατασκευή ενός νέου, τυπικού, µαθηµατικού αντικειµένου/έννοιας χρήση τυπικών εργαλείων, συµβόλων και µαθηµατικής γλώσσας για την περιγραφή και λύση της προβληµατικής κατάστασης Στόχος: η απόκτηση τυπικής γνώσης που µπορεί να µεταφερθεί σε άλλες προβληµατικές καταστάσεις

20 βασικές αρχές της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης 1. Από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο: Η εκµάθηση των µαθηµατικών είναι µια κατασκευαστική διαδικασία και επιτυγχάνεται µέσα από συγκεκριµένα προβλήµατα και καταστάσεις. Στη φάση της εισαγωγής ενός σχετικά νέου αντικειµένου οι µαθηµατικές δραστηριότητες πρέπει να διατυπώνονται σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο (context) και τα πραγµατικά φαινόµενα πρέπει να διερευνώνται κάτω από όσο το δυνατό περισσότερες οπτικές γωνίες. Ένα πρόβληµα πλαίσιο µπορεί να έχει τη µορφή ενός λεκτικού προβλήµατος αλλά ενδέχεται επίσης να εµφανίζεται µε τη µορφή παιχνιδιού, µιας ιστορίας ή παραµυθιού, να αναπαρίσταται από µοντέλα, σχήµατα ή γραφήµατα ή να αποτελεί συνδυασµό όλων των προηγούµενων.

21 βασικές αρχές της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης 2. Η εκµάθηση µιας µαθηµατικής έννοιας είναι µια διαδικασία που θέλει χρόνο και κινείται σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης από το συγκεκριµένο ως το αφηρηµένο. Χρήση σταδιακής αύξησης των λογικών βηµάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία της προβληµατικής κατάστασης Οι όροι αυτοί είναι σχετικοί καθώς το αφηρηµένο στην αρχή της διδασκαλίας, µπορεί να είναι συγκεκριµένο σε µεγαλύτερες τάξεις. Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσµα µεταξύ συγκεκριµένου και αφηρηµένου χρησιµοποιείται συγκεκριµένο υλικό, οπτικά µοντέλα, πρότυπες καταστάσεις, σχήµατα, διαγράµµατα και σύµβολα.

22 Ο φούρναρης και ο γίγαντας Σ' ένα µακρινό δάσος στην πέρα -πέρα και παραπέρα χώρα ζούσε ένας γίγαντας σε ένα πανύψηλο πύργο. Πέντε χιλιόµετρα νότια υπήρχε ένα µικρό χωριουδάκι ( όχι των στρουµφ βέβαια ). Εκεί ζούσε ο κύριος Μαθηµάτας ο φούρναρης που ήταν πέντε φορές πιο κοντός από τον γίγαντά µας. Ζούσε σ ένα φτωχικό καλυβάκι που ήταν πέντε φορές χαµηλότερο απ τον πύργο του γίγαντα. Μια µέρα ο κύριος Μαθηµάτας αποφάσισε να κάνει περίπατο στο δάσος για να χαρεί τη φύση και το οξυγόνο. Οι πατούσες του ήταν πέντε φορές µικρότερες από τις πατούσες του γίγαντα. Καθώς προχωρούσε αισθάνθηκε περίεργα σα να συνταρασσόταν η γη από σεισµό. Γρήγορα ήρθε αντιµέτωπος µε τον πελώριο κάτοικο του δάσους. 'Εγιναν αµέσως φίλοι ( ο καλόκαρδος γίγαντας που λέµε...)! Από τότε ο φούρναρής µας έφτιαχνε καθηµερινά ψωµί για τον φίλο του. Μόνο που είχε ένα πρόβληµα : Το ψωµί που έτρωγε ο γίγαντας ήταν πέντε φορές µεγαλύτερο από το ψωµί του κυρίου Μαθηµάτα! Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα :

23 Ο φούρναρης και ο γίγαντας Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : Ύψος φούρναρη Ύψος γίγαντα ύψος καλύβας ύψος πύργου 150cm 3m 600cm 25m µήκος πατούσας φούρναρη 25cm µήκος πατούσας γίγαντα 140cm µήκος ψωµιού φούρναρη µήκος ψωµιού γίγαντα 20cm

24 βασικές αρχές της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης 3. Χρήση µοντέλων Από το «µοντέλο του...» δηλ. µοντέλο µιας συγκεκριµένης κατάσταση στο «µοντέλο για...» δηλ. µοντέλο που περιγράφει ένα σύνολο καταστάσεων στη βάση της κοινής τυπικής µαθηµατικής δοµής (βλ. εξίσωση) Τα µοντέλα παίζουν ρόλο καθοδηγητικό (καθοδηγούν την ανακάλυψη) και περιγραφικό (περιγράφουν την µαθηµατική έννοια) Είναι οχήµατα για τη µαθηµατικοποίηση µπορεί να είναι χειραπτικά υλικά, σύµβολα, εργαλεία, εικόνες, διαγράµµατα, άτυπες ή τυπικές στρατηγικές, π.χ., πολ/σµος ως επαναλαµβανόµενη πρόσθεση π.χ., το µοντέλο της αριθµογραµµής, από χρήση σε απαρίθµηση (model of) σε χρήση για νοητική πρόσθεση ή αφαίρεση (model for)

25 βασικές αρχές της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης 4. Η µάθηση είναι προσωπική διαδικασία και άρα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν οι ατοµικές διαφορές Χρήση των αρχών της εξατοµικευµένης διδασκαλίας /µάθησης Σηµαντικός ο ρόλος της γνωστικής σύγκρουσης ανάµεσα στις διαισθητικές και τυπικές µαθηµατικές γνώσεις

26 βασικές αρχές της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης 5. Η µάθηση είναι µια κοινωνική δραστηριότητα οπότε η εκπαίδευση των µαθηµατικών να στηρίζεται στην αλληλεπίδραση. Οι µαθητές κατά τη διδασκαλία έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν όχι µόνο τις δικές τους «κατασκευές» αλλά και των συµµαθητών τους. Για τη ρεαλιστική εκπαίδευση γενικά, η µαθησιακή διαδικασία εξελίσσεται στα πλαίσια µιας αλληλεπιδραστικής, αµφίδροµης διδασκαλίας όπου εκτός από το χρόνο για ατοµική εργασία πρέπει να δίνεται και η ευκαιρία για οµαδική συζήτηση, συλλογική προσπάθεια, παρουσίαση και κρίση εργασιών, ανταλλαγή επιχειρηµάτων κλπ.

27 βασικές αρχές της ρεαλιστικής µαθηµατικής εκπαίδευσης 6. Η εκµάθηση των µαθηµατικών δεν είναι η απορρόφηση µιας συλλογής «άσχετων» µεταξύ τους γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά η οικοδόµηση εννοιών µέσα σε µια δοµηµένη ενότητα. Επειδή οι µαθηµατικές έννοιες όπως και τα πραγµατικά φαινόµενα - σπανίως εκφράζουν µια και µόνο δοµή, θα πρέπει οι µαθησιακές πορείες να αλληλοσυµπλέκονται και να συσχετίζονται µεταξύ τους. Αυτό πρέπει να συµβαίνει και για έναν ακόµα λόγο:. επειδή τα προαπαιτούµενα για την προοδευτική µαθηµατικοποίηση σε µια θεµατική περιοχή, συνήθως βρίσκονται σε άλλες θεµατικές περιοχές. Χρήση των αρχών της διαθεµατικής προσέγγισης στη µαθηµατική εκπαίδευση

28 κάποια παραδείγµατα

29 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα από: Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική επ. Κωνσταντίνος εργασία (επ: Π. Χρήστου Ε. Κολέζα)

30 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα από: Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική επ. Κωνσταντίνος εργασία (επ: Π. Χρήστου Ε. Κολέζα)

31 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα από: Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική επ. Κωνσταντίνος εργασία (επ: Π. Χρήστου Ε. Κολέζα)

32 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα από: Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική επ. Κωνσταντίνος εργασία (επ: Π. Χρήστου Ε. Κολέζα)

33 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα από: Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική επ. Κωνσταντίνος εργασία (επ: Π. Χρήστου Ε. Κολέζα)

34 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα από: Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική επ. Κωνσταντίνος εργασία (επ: Π. Χρήστου Ε. Κολέζα)

35 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα από: Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική επ. Κωνσταντίνος εργασία (επ: Π. Χρήστου Ε. Κολέζα)

36 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα από: Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική επ. Κωνσταντίνος εργασία (επ: Π. Χρήστου Ε. Κολέζα)

37 µοντέλα στα µαθηµατικά & η διαδικασία της µοντελοποίησης

38 µοντέλα στα µαθηµατικά Πρόβληµα: Υπάρχουν 12 λουλούδια στην αυλή. Έκοψα τα 4 να τα δώσω στη φίλη µου. Πόσα έµειναν στον κήπο;

39 Σε ένα τραπέζι κάθονται 4 άτοµα Πήρε µία παρέα να κλείσει τραπέζι για 12 άτοµα, πόσα τραπέζια πρέπει να ενώσουµε; Πόσα τραπέζια για δέκα άτοµα;

40 τα µοντέλα στη διδακτική πράξη Υπό το πρίσµα της µοντελοποίησης, το ζητούµενο της µάθησης δεν περιορίζεται µόνο στην πρόσκτηση ενός µοντέλου αλλά επεκτείνεται και στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνωστικών εργαλείων που επιτρέπουν τις πρακτικές της µοντελοποίησης (Ραβάνης, 1999). Μοντελοποίηση: είναι η διαδικασία δηµιουργίας αφηρηµένων, εννοιολογικών, γραφικών ή και µαθηµατικών µοντέλων. Η προσέγγιση που βοηθά τους µαθητές να εκφράζουν και να σκέφτονται µε όρους µοντέλων και όχι µε µαθηµατικά σύµβολα ή γλωσσικές εκφράσεις φαίνεται ότι ενισχύουν την κατανόησή τους και όχι την στείρα αποµνηµόνευση (Βοσνιάδου, 1998).

41 µοντελοποίηση...συνέχεια

42 το µοντέλο της µοντελοποίησης

43 το µοντέλο της µοντελοποίησης

44 το µοντέλο της µοντελοποίησης

45 το µοντέλο της µοντελοποίησης

46 µοντελοποίηση στα µαθηµατικά: η διαδικασία µετατροπής µιας ρεαλιστικής προβληµατικής κατάστασης σε ένα µοντέλο /αναπαράσταση που θα βοηθήσει στην επίλυση ή/και διερεύνηση για τις λύσεις του προβλήµατος

47 παράδειγµα «α. Ποια σχέση συνδέει το χρόνο µε τον όγκο του νερού που µπαίνει σε ένα βαρέλι όταν η παροχή της βρύσης είναι σταθερή; β. Ποια σχέση συνδέει τον όγκο νερού µε την παροχή σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα; γ. Ποια σχέση συνδέει τον χρόνο µε την παροχή όταν ο όγκος του νερού είναι συγκεκριµένος;».

48 µοντελοποίηση στα µαθηµατικά: ερµηνεία πραγµατικών καταστάσεων επίλυση ρεαλιστικών προβληµάτων σύνδεση µε την πραγµατικότητα διαθεµατικότητα χρήση διαφορετικών αναπαραστάσεων διερεύνηση διαφόρων τρόπων λύσεως συζήτηση επί των λύσεων αξιολόγηση του τρόπου δράσης

49 Ο φούρναρης και ο γίγαντας Σ' ένα µακρινό δάσος στην πέρα -πέρα και παραπέρα χώρα ζούσε ένας γίγαντας σε ένα πανύψηλο πύργο. Πέντε χιλιόµετρα νότια υπήρχε ένα µικρό χωριουδάκι ( όχι των στρουµφ βέβαια ). Εκεί ζούσε ο κύριος Μαθηµάτας ο φούρναρης που ήταν πέντε φορές πιο κοντός από τον γίγαντά µας. Ζούσε σ ένα φτωχικό καλυβάκι που ήταν πέντε φορές χαµηλότερο απ τον πύργο του γίγαντα. Μια µέρα ο κύριος Μαθηµάτας αποφάσισε να κάνει περίπατο στο δάσος για να χαρεί τη φύση και το οξυγόνο. Οι πατούσες του ήταν πέντε φορές µικρότερες από τις πατούσες του γίγαντα. Καθώς προχωρούσε αισθάνθηκε περίεργα σα να συνταρασσόταν η γη από σεισµό. Γρήγορα ήρθε αντιµέτωπος µε τον πελώριο κάτοικο του δάσους. 'Εγιναν αµέσως φίλοι ( ο καλόκαρδος γίγαντας που λέµε...)! Από τότε ο φούρναρής µας έφτιαχνε καθηµερινά ψωµί για τον φίλο του. Μόνο που είχε ένα πρόβληµα : Το ψωµί που έτρωγε ο γίγαντας ήταν πέντε φορές µεγαλύτερο από το ψωµί του κυρίου Μαθηµάτα! Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα :

50 Ο φούρναρης και ο γίγαντας Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : Ύψος φούρναρη Ύψος γίγαντα ύψος καλύβας ύψος πύργου 150cm 3m 600cm 25m µήκος πατούσας φούρναρη 25cm µήκος πατούσας γίγαντα 140cm µήκος ψωµιού φούρναρη µήκος ψωµιού γίγαντα 20cm

51 διδακτικά ωφέλη από µοντελοποίηση προβληµάτων δεν γίνεται χρήση τυπικών µαθηµατικών όπως συµβαίνει µε τα κλασσικά συστήµατα µοντελοποίησης αλλά ευνοείται ο ποιοτικός και ο ηµιποσοτικός συλλογισµός, είναι εφικτή η µοντελοποίηση µε βάση την ανάλυση των προβληµάτων και των καταστάσεων σε οντότητες ή αντικείµενα, σε ιδιότητές τους καθώς και σχέσεις µεταξύ των ιδιοτήτων, επιτρέπεται η έκφραση µέσω οπτικοποίησης τόσο των οντοτήτων, και των ιδιοτήτων τους όσο και των σχέσεων ή των κανόνων που τις διέπουν ή επιδρούν πάνω σε αυτές, υποστηρίζονται ποικίλες και κατάλληλες συµβολικές και γραφικές αναπαραστάσεις, που συνιστούν γνωστικά εργαλεία και µαθησιακά βοηθήµατα, επιτρέπεται στο µαθητή η ανάπτυξη µεταγνωστικών ικανοτήτων, σηµαντικών για την οικοδόµηση των γνώσεων, υποστηρίζονται συνεργατικές δραστηριότητες µεταξύ οµάδων µαθητών αλλά και διδασκόντων τόσο σε επίπεδο τοπικού δικτύου, όσο και σε επίπεδο διαδικτύου.

52 Δραστηριότητες µοντελοποίησης Vs Λεκτικά προβλήµατα

53 Σενάριο για την εισαγωγή της έννοιας της δύναµης Σε µια λίµνη υπάρχει ένα νούφαρο µήκους 2 cm. Κάθε µέρα διπλασιάζει το µήκος του. Να καταγράψετε τα µήκη του νούφαρου στη διάρκεια των πρώτων 5 ηµερών: Λύση : 1η µέρα : 2 cm 2η µέρα : 2 * 2 cm 3η µέρα : 2 * 2 * 2 cm 4η µέρα : 2 * 2 * 2 * 2 cm 5η µέρα : 2 * 2 * 2 * 2 * 2 γραφική αναπαράσταση σε µιλιµιτρέ χαρτί σταδιακή µαθηµατικοποίηση

54 µοντελοποίηση και εξισώσεις Πρόβληµα : Η Τασία έχει διπλάσια χρήµατα από την Ελένη. Η Ελένη τριπλάσια απ τη Βούλα. Τα συνολικά τους χρήµατα είναι 200 ευρώ. Πόσα χρήµατα διαθέτουν η κάθε µία; Λύση : Εδώ προτείνετε η εικονική αναπαράσταση των χρηµατων της καθεµίας µε παύλες. Με - εικονίζουµε τα χρήµατα της Βούλας. Βούλα : - Ελένη : Τασία : Αν τώρα η - παριστάνει τον άγνωστο x γίνεται φανερό ότι η εξίσωσή µας είναι η x +3x+6x = 200.Ή ακόµη από το µέτρηµα των παυλών : 10x =200.

55 µοντελοποίηση π.χ., Ένας βιολόγος θέλει να µετρήσει τις πέστροφες που υπάρχουν σε µία λίµνη. Πιάνει την πρώτη φορά 150 πέστροφες, τις σηµαδεύει και τις ξαναπετάει στη λίµνη. Τη δεύτερη φορά ξανιαπιάνει 150 πέστροφες εκ των οποίων οι 9 ήταν συµαδεµένες. Τι συµπέρασµα µπορεί να βγάλει;

56 στόχος µοντελοποίησης Ο στόχος δεν είναι απλώς η παραγωγή µιας συγκεκριµένης απάντησης σε συγκεκριµένο ερώτηµα. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού εργαλείου (µοντέλου) για κατασκευή, περιγραφή, ή επεξήγηση ενός σηµαντικού µαθηµατικού συστήµατος. εφαρµοσιµότητα των µαθηµατικών: διδασκαλία των µαθηµατικών ως διαδικασία µαθηµατικοποίησης της πραγµατικότητας

57 παράδειγµα Νωρίς το πρωί η αστυνοµία ανακάλυψε ότι κάποιοι άνθρωποι επιδιόρθωσαν το περιτοίχισµα του πάρκου, που είχε καταστραφεί από τις βροχές του χειµώνα. Η κατασκευή του περιτοιχίσµατος είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των παιδιών που παίζουν στο πάρκο. Οι γονείς των παιδιών θέλουν να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους που είχαν επιδιορθώσει το περιτοίχισµα. Το µόνο, όµως, που βρήκε η αστυνοµία είναι τα ίχνη των παπουτσιών των ανθρώπων που εργάστηκαν για την επιδιόρθωση. Το ίχνος που φαίνεται στην εικόνα ανήκει πιθανώς σε κάποιο µεγαλόσωµο άτοµο. Η αστυνοµία είναι πιθανόν να ανακαλύψει την ταυτότητα των ανθρώπων από το ύψος τους. Για να βοηθήσετε την αστυνοµία να βρει αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να σκεφτείτε έναν τρόπο µε τον οποίο να υπολογίζετε το ύψος των ανθρώπων από το µέγεθος των παπουτσιών που φορούν.

58 Δραστηριότητες ανάδειξης µοντέλου /series32.html

59 Δραστηριότητες ανάδειξης µοντέλου Προβληµατική κατάσταση που απαιτεί τη δηµιουργία νέου µοντέλου Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης Διαχείριση και αξιολόγηση της χρήσιµης πληροφορίας Ενεργοποίηση δεξιοτήτων από άλλες περιοχές της γνώσης Αξιολόγηση-µετατροπή του µοντέλου Συλλογική δράση για τη διερεύνηση της λύσης Λήψη αποφάσεων, έκφραση υποθέσεων, διεξαγωγή πειραµατικών συνθηκών για την αξιολόγηση της λειτουργίας του µοντέλου Συνεργασία και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων Μεταφορά της γνώσης γενίκευση

60 Αρχές κατασκευής δραστηριοτήτων µοντελοποίησης Η ρεαλιστική αρχή να έχει σχέση µε την πραγµατικότητα των µαθητών, να περιγράφει κατά το δυνατόν µια ρεαλιστική κατάσταση Η αρχή της κατασκευής µοντέλου να έχει δυνατότητα να αναπαρασταθεί µε ένα (τουλάχιστον) µοντέλο Η αρχή της αυτό-αξιολόγησης Η αρχή της τεκµηρίωσης της έννοιας (Η αρχή της εξωτερίκευσης) να µπορεί να τρέξει το µοντέλο και να ελεγχθεί η λειτουργία του Η αρχή της µεταφοράς των γνώσεων και της επαναχρησιµοποίησης του µοντέλου η δυνατότητα του µοντέλου να µεταφερθεί σε άλλα αντικείµενα, ώστε να αποτελεί σηµαντική γνώση

61 Δραστηριότητες ανάδειξης µοντέλου Βασικά χαρακτηριστικά: Να δηµιουργεί κίνητρα ενασχόλησης Να έχει νόηµα και να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των µαθητών Να µπορεί να διερευνηθεί µε ποικιλία τρόπων και διαφορετικών αναπαραστάσεων Να έχει ξεκάθαρους στόχους και να είναι κοντινό στις ικανότητες των µαθητών Να µπορεί να γενικευθεί η γνώση και να µεταφερθεί σε άλλες περιπτώσεις

62 Δραστηριότητες ανάδειξης µοντέλου παραδείγµατα Μελέτη της µεταβολής της απόστασης κινούµενου αυτοκινήτου από δυο σταθερά σηµεία. Πρόβληµα: Ένας αυτοκινητόδροµος βρίσκεται κοντά σε δυο σταθµούς εκποµπής σήµατος κινητού τηλεφώνου Α και Β. Μπορείτε να περιγράψετε πώς µεταβάλλονται οι αποστάσεις ενός αυτοκίνητο του από τους σταθµούς Α και Β καθώς κινείται στον αυτοκινητόδροµο; Το πρόβληµα αυτό επιτρέπει στον µαθητή (1) να κατασκευάσει το µοντέλο ο ίδιος, επιλέγοντας τις πληροφορίες που του είναι αναγκαίες για τη µελέτη και (2) να χρησιµοποιεί τις δυνατότητες του µέσου για να αναπαριστά την κίνηση και να κάνει πειράµατα µε τη θέση του κινητού και τις αποστάσεις του από τους σταθµούς Α και Β.

63 Οι αποστάσεις ΣΑ και ΣΒ του κινητού Σ από τους δυο σταθµούς (1) καταγράφονται σε ένα πίνακα τιµών, (2) χρησιµοποιούνται ως πλευρές ενός ορθογωνίου και ακόµα (3) γίνονται συντεταγµένες ενός σηµείου. Καθώς οι αποστάσεις µεταβάλλονται µπορούµε να κάνουµε εγγραφές των αποστάσεων στον πίνακα τιµών µε το πλήκτρο Tab, να παρατηρούµε τον τρόπο µεταβολής των πλευρών του ορθογωνίου και τον γεωµετρικό τόπο που γράφει το σηµείο που ορίζουν επ. Κωνσταντίνος οι συντεταγµένες Π. Χρήστου - αποστάσεις.

64 Δραστηριότητες ανάδειξης µοντέλου παραδείγµατα Υλοποίηση: Οι µαθητές αρχικά εστιάζουν την προσοχή τους στην µεταβολή της απόστασης ΣΑ και περιγράφουν τον τρόπο µεταβολής της καθώς κινούν µε το ποντίκι τους το κινητό Σ. Μετά εστιάζουν την προσοχή τους στην µεταβολή της απόστασης ΣΒ και περιγράφουν τον τρόπο µεταβολής της. Οι µαθητές εστιάζουν την προσοχή τους ταυτόχρονα στην µεταβολή της απόστασης ΣΑ και της απόστασης ΣΒ και περιγράφουν τον τρόπο συµµεταβολής τους (η συνεχής επανάληψη της κίνησης βοηθά τους µαθητές να αποκτήσουν δυνατότητες νοητικού συντονισµού στην µεταβολή των αποστάσεων, δηλαδή στη «θέαση» της συµµεταβολής των δυο αποστάσεων). Περιγράφουν την συµµεταβολή µε τη βοήθεια του γραφήµατος ή του παραλληλογράµµου ή του πίνακα τιµών. Μεταβάλλουν τη θέση των πόλεων ή του δρόµου και επαναλαµβάνουν την ίδια διαδικασία. Εξετάζουν ειδικές περιπτώσεις οι δυο πόλεις να είναι στην ίδια πλευρά του δρόµου ή και στις δυο πλευρές του αλλά κοντά στα δυο άκρα του ή πάνω στο δρόµο και οι δυο ή η µια. Έτσι αποκτούν πληρέστερη εικόνα για τη συµµεταβολή. Αναζητούν την θέση που το άθροισµα των δυο αποστάσεων είναι ελάχιστο. Εκφράζουν τον τρόπο µεταβολής των δυο αποστάσεων µε πολλαπλούς τρόπους

65 µοντέλα σε σενάρια

66 Δραστηριότητες ανάδειξης µοντέλου παραδείγµατα «Το σχολείο σας οργανώνει µια εκδροµή. Απευθύνεται σε ένα τουριστικό πρακτορείο για να πάρει προσφορά. Το πρακτορείο αρχικά σκόπευε να χρεώσει 150 για κάθε µαθητή. Δεδοµένου όµως ότι 100 µαθητές έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή στην εκδροµή προτίθεται να µειώσει το κόστος συµµετοχής όλων των µαθητών κατά 10 για κάθε επιπλέον µαθητή που συµµετέχει πέρα από τους πρώτους 100. Να διερευνήσετε πως διαµορφώνεται το κόστος της εκδροµής µετά την νέα αυτή προσφορά του τουριστικού πρακτορείου; Πόσοι µαθητές πρέπει να συµµετάσχουν στην εκδροµή ώστε η προσφορά αυτή να συµφέρει το πρακτορείο και πόσοι για να συµφέρει τους µαθητές;»

67

68

69 Πρόβληµα Mία ομάδα μαθητών σχεδιάζει ένα ταξίδι στο Λονδίνο για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα εισιτήρια έχουν τιμές 10 για ενήλικες και 5 για παιδιά. Περιορισμός 1: Το minibus που έχουν νοικιάσει έχει θέσεις για 14 μόνο άτομα. Περιορισμός 2: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μόνο αν υπάρχουν 10 ή περισσότεροι συμμετέχοντες Περιορισμός 3: Χρειάζεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον τόσα παιδιά όσα και ενήλικες. 3/27/13

70 Απάντηση Εστω x o αριθµός των παιδιών και y ο αριθµός των ενηλίκων. Οι περιορισµοί: Περιορισµός 1: x + y 14 Περιορισµός 2: x + y 10 Περιορισµός 3: x y Διόρθωση αξόνων ώστε 0 x 15 and 0 y 15. Οbjective function: 5x+10y=k k=10 3/27/13

71 ΠΟΣΟΣΤΑ - ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η διδασκαλία των ποσοστών ενσωµατώνεται στη λογική και τη διδασκαλία των ρητών αριθµών και συσχετίζεται µε τη διδασκαλία των κλασµάτων, των δεκαδικών και των αναλογιών. Το «ραβδο-µοντέλο» (bar model) συνδέει αυτές τις διαφορετικές εκφράσεις του ρητού αριθµού. Εκτός από το ραβδο-µοντέλο, που αργότερα γίνεται διπλή αριθµογραµµή, ο πίνακας αναλογιών και τα κυκλικά διαγράµµατα (pie -chart) διαδραµατίζουν επίσης έναν σηµαντικό ρόλο στη διδακτική και µαθησιακή πορεία του ποσοστού. 71

72 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 72

73 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα Αρχικά ξεκινάμε με μερικές διερευνητικές δραστηριότητες που προετοιμάζουν το «κτίσιμο» του μοντέλου. Θέμα: το σχολικό θέατρο. Οι μαθητές καλούνται να δείξουν για τις διαφορετικές παραστάσεις πόσο γεμάτο θα είναι το θέατρο. Μπορούν να το κάνουν αυτό χρωματίζοντας το μέρος της αίθουσας που είναι κατειλημμένη και γράφοντας έπειτα το ποσοστό των καθισμάτων που είναι κατειλημμένα. 73

74 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 74

75 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα Με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση του θεάτρου, σε μια δραστηριότητα συνόψισης οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν σχέδια για να εκφράσουν το νόημα μιας πρότασης που περιέχει ποσοστό. 75

76 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 76

77 77

78 Στο επόμενο βήμα το ορθογώνιο πλαίσιο που αναπαριστά το χώρο στάθμευσης αντικαθίσταται από ένα ραβδομοντέλο. Η πληρότητα του χώρου στάθμευσης στο ραβδομοντέλο εκφράζεται και μέσω ποσοστού. 78

79 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 79

80 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 80

81 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 81

82 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 82

83 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα Για να κατεβάσει ένα αρχείο ο υπολογιστής σου χρειάζεται 24 λεπτά. Πόσο θέλει ακόμα αν έχει κατέβει το 75% του αρχείου; 83

84 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 84

85 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 85

86 86

87 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 87

88 ρεαλιστική εκπαίδευση ένα διδακτικό παράδειγµα 88

89 ρεαλιστική συνθήκη ένα παράδειγµα 89

90 π.χ., µαθηµατικοποίησης Ι

91 π.χ., µαθηµατικοποίησης ΙΙ

92 π.χ., µαθηµατικοποίησης ΙΙΙ

93 Realism vs Romanticism in fine arts Caspar David Friedrich, Wanderer Above the Sea of Fog, 1818 Bonjour, Monsieur Courbet, Realist painting by Gustave Courbet.

94 ενδεικτική βιβλιογραφία Van Hiele, P., 1986, Structure and insight: A theory of Mathematics Education. New York: Academic Press, Inc. Κολέζα, Ε., 2000, Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Εννοιών. Leader Books, Αθήνα Freudenthal H (1973), Mathematics as an educational task, Dordrecht - Holland: Reidel Publishing Company. Freudenthal H (1983), Didactical Phenomenology of Mathematical Structure, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers Πιπίνος, Γ. (2006) Διδακτική αξιοποίηση της θεωρίας των Van Hiele, Επιστηµονικό βήµα, τ.5. Φουδούλη, A., 11 Σχέδια µαθήµατος ρεαλιστικών µαθηµατικών, Διπλωµατική εργασία (επ: Ε. Κολέζα)

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγει ο Ευκλείδης;

Να φύγει ο Ευκλείδης; Να φύγει ο Ευκλείδης; Σωτήρης Ζωιτσάκος Βαρβάκειο Λύκειο Μαθηματικά στα ΠΠΛ Αθήνα 2014 Εισαγωγικά Dieudonné: «Να φύγει ο Ευκλείδης». Douglas Quadling: «Ο Ευκλείδης έχει φύγει, αλλά στο κενό που άφησε πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση Εργαστηριακή εισήγηση «Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer s Sketchpad» Σάββας Πιπίνος 1, Σταύρος Κοκκαλίδης 2, Χρήστος Ηρακλείδης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Λουμπαρδιά Αγγελική 1, Ναστάκου Μαρία 2 1 Καθηγήτρια Μαθηματικών, 2 o Γενικό Λύκειο Τρίπολης loumpardia@sch.gr 2 Διευθύντρια, ΙΕΚ Σπάρτης marynasta@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 5/2 1 Παράδειγμα 2: Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θέμα Εργασίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών. Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης

ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών. Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης 1 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης 1. Αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Πατσιομίτου spatsiomitou@sch.gr. Σενάριο : Μοντελοποίηση ταυτοτήτων σε στατικά και δυναμικά μέσα παραγοντοποίηση πολυωνύμων

Σταυρούλα Πατσιομίτου spatsiomitou@sch.gr. Σενάριο : Μοντελοποίηση ταυτοτήτων σε στατικά και δυναμικά μέσα παραγοντοποίηση πολυωνύμων Σταυρούλα Πατσιομίτου spatsiomitou@sch.gr Τάξη: Γ Γυμνασίου A Λυκείου Μάθημα : Άλγεβρα Διδακτική ενότητα: Αξιοσημείωτες Ταυτότητες, Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων Εισαγωγή Σενάριο : Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά 1 Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ3 www.p-theodoropoulos.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή εξετάζεται εντός του πλαισίου της Διδακτικής των

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Το Πυθαγόρειο θεώρημα: μία διάσημη μαθηματική σχέση στον εργαστηριακό πάγκο της Φυσικής Παναγιώτης Μουρούζης Το Πυθαγόρειο θεώρημα, το οποίο συνήθως περιγράφεται φορμαλιστικά από μία σχέση της μορφής 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Αριστοτέλης Μακρίδης Μαθηµατικός, Επιµορφωτής των Τ.Π.Ε Αποσπασµένος στην ενδοσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδακτικό Υλικό στο Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων της Γ τάξης του ηµοτικού: Τρόπος Κατανόησης και ιαχείρισής του από Μαθητές και ασκάλους Χρυσάνθη Σκουµπουρδή και Φραγκίσκος Καλαβάσης Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα