Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους"

Transcript

1 Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους Αναστάσιος Μόρτογλου, Ενδοκρινολόγος Δντης τομέα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτου και Μεταβολισμού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας Αθήνα 1-3 Μαρτίου 2012

2 Εισαγωγή Σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού εμφανίζει δυσανάλογα μεγάλη αύξηση του σωματικού λίπους. Οι γενικότερες επιπτώσεις της παχυσαρκίας διαφέρουν σε συχνότητα και βαρύτητα από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως συμπεριλαμβάνουν διαβήτη2, υπέρταση, στεφανιαία νόσο και διάφορα είδη καρκίνων. Σύγχρονες αναλύσεις του συνολικού ανθρώπινου γονιδιώματος, έχουν καταδείξει στο γενικό πληθυσμό την ύπαρξη πολλών περιοχών που συνδέονται με την παχυσαρκία και το διαβήτη 2. Το κυνήγι όμως αυτών των αλληλίων δεν κατόρθωσε να δικαιολογήσει τη μεγάλη αύξηση της παχυσαρκίας στον παγκόσμιο πληθυσμό τα τελευταία χρόνια. Η αναζήτηση ενός κομματιού στο puzzle του προβλήματος οδήγησε στην επιγενετική

3 Μεταβολή της συχνότητος παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους μεταξύ των ετών Ηνωμένο Βαίλειο

4 Η παχυσαρκία δεν είναι...έκρηξη Μελέτες των γεννήσεων στις ΗΠΑ μεταξύ των ετών αποδεικνύουν ότι η αύξηση του βάρους του πληθυσμού έχει αρχίσει στο ξεκίνημα του 20 ου αιώνα, με έντονες αυξητικές αιχμές στο τέλος των 2 παγκοσμίων πολέμων Am J Hum Biol Sep- Oct;22(5):631-8.

5 Ορισμός επιγενετικής Tροποποίηση της λειτουργίας των γονιδίων χωρίς μεταβολή της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων Μορφολογικές προσαρμογές χρωμοσωμικών περιοχών ώστε να επιτευχθούν μεταβολές της γονιδιακής δραστηριότητος άμεσα αλλά και στις επόμενες γενεές

6

7 Είδη και μηχανισμοί επιγενετικών μεταβολών Δινουκλεοτίδια κυτοσίνης- γουανίνης Μεθυλίωση του DNA Ακετυλίωση των ουρών της ιστόνης Συγκέντρωση του DNA γύρω από τα πυρήνια Αναδίπλωση της χρωματίνης και συνδεσή της με το υλικό του πυρήνα Poly- comb group (PcG) complexes micro- RNAs (mirnas) Ενζυμα DNA μεθυλ- τρανσφεράσες 3Α και 3Β Διακετυλάση της ιστόνης Μεθυλ- τρανσφεράση της ιστόνης Συνδετικές πρωτεϊνες της μεθυλκυτοσίνης Ακετυλίωση= Ενεργοποίηση μεταγραφής του γονιδίου Μεθυλίωση= Αδρανοποίηση χρωματίνης

8 Επιγενετική του RNA

9 Περιβαλοντικά αίτια επιγενετικών μεταβολών

10 Πειραματικά μοντέλα επιγενετικής και διαταραχής του μεταβολισμού Διαγονιδιακά ποντίκια με καταστροφή του ειδικού ενζύμου απομεθυλίωσης της ιστόνης H3k9 ejhdma2a. Αύξηση βάρους στην ηλικία 8 βδομάδων, λόγω: Μείωσης του ΒΑΤ Μείωση οξείδωσης λίπους μέσω διαταραχής της β- αδρενεργικής διέγερσης Αμεση επίδραση στην έκφραση των PPARα και UCP1 Επομένως, οι επιγενετικές μεταβολές επιδρούν στη θερμογένεση και όχι στην πρόσληψη τροφής ή στο ορμονικό περιβάλλον που σχετίζεται με το ενεργειακό ισοζύγιο.

11 Μερικά από τα ανθρώπινα γονίδια, οι επιγενετικές μεταβολές των οποίων εμπλέκονται στην εμφάνιση παχυσαρκίας (1) Σύμβολο Ονομα Λειτουργία PPARγC1A LEP NR3C1 COX7A1 HSD11B2 IGFBP3 Peroxisome proliferator- acvvated receptor gamma- coacvvator- 1α LepVn GlucocorVcoid receptor Cytochrome c oxidase subunit VIIa polypepvde 1 (muscle) 11 beta- hydroxysteroid dehydrogenase 2 Insulin- like growth factor- binding protein 3 Important in human islet insulin secrevon Post- zygovc development, adipocyte maturavon and cellular ageing MethylaVon status is sensivve to prenatal maternal mood Age influences DNA methylavon In vivo epigenevc repression and relavon to hypertension HypermethylaVon is associated with non- small cell lung cancer Υπερ- μεθυλίωση των εκκινητών προκαλεί αυξημένη ευαισθησία: σε μεταβολικές διαταραχές, ανοχή στις ενδοτοξίνες και σε κακοήθη νοσήματα.

12 Ανθρώπινα γονίδια, οι επιγενετικές μεταβολές των οποίων εμπλέκονται στην εμφάνιση παχυσαρκίας (2) Σύμβολο Ονομα Λειτουργία FGF2 PPAR- γ Fibroblast growth factor- 2 Peroxisome proliferator- acovated receptor gamma Homocysteine disrupts endothelial cells through altered promoter DNA methylavon Changes in DNA methylavon during cellular ageing and atherosclerosis ESR1 SOD3 SOCS1 FABP4 Oestrogen receptor- alpha Extracellular superoxide dismutase Suppressor of cytokine signalling 1 FaWy acid- binding protein 4 PrognosOc value of Oestrogen receptor hypermethylavon Development of foam cells Severity of liver fibrosis and hepatocarcionma adipocyte Changes in DNA methylaoon during cellular ageing

13 Μεθυλίωση του DNA Στα λιποκύτταρα: καθορίζει την ανταπόκριση στη δίαιτα απώλειας βάρους (Bouchard L. et al: Differen al epigenomic and transcriptomic responses in subcutaneous adipose ssue between low and high responders to caloric restric on. Am J Clin Nutr 2010, 91: ) Δίαιτα πλούσια σε λίπος επί 5 μέρες επηρεάζει τα γονίδια του οξειδωτικού μεταβολισμού (Brøns C. et al: Deoxyribonucleic acid methyla on and gene expression of PPARGC1A in human muscle is influenced by high fat overfeeding in a birth- weight- dependent manner. J Clin Endocrinol Metab 2010, 95: ) Υπερσίτιση στην αρχή της ζωής τροποποιεί τον υπερθαλαμικό POMC που σχετίζεται με την πείνα και τον κορεσμό. (Plagemann A. et al: Hypothalamic proopiomelanocor n promoter methyla on becomes altered by early overfeeding: an epigene c model of obesity and the metabolic syndrome. J Physiol 2009, 587: )

14 Differen al epigenomic and transcriptomic responses in subcutaneous adipose ssue between low and high responders to caloric restric on Υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα επιγενετικά και μεταγραφικά ευρήματα στο λιπώδη ιστό αυτών που με τη δίαιτα μείωσαν το λιπώδη ιστό σε μεγαλύτερο ποσοστό Am J Clin Nutr 2010;91:309 20

15 Γονίδιο FTO (alpha- ketoglutarate- dependent dioxygenase ): Κύριοι παράγοντες που επιδρούν ρυθμιστικά στο γονίδιο και δυνητικές επιδράσεις στην εμφάνιση παχυσαρκίας. Μελέτη σε 38,759 Ευρωπαίους για αλλήλια του FTO 1 αλλήλιο: 1.2 κλ. Περισσότερα από αυτούς που δεν είχαν κανένα αλλήλιο 2 αλλήλια: 3.0 κλ. Περισσότερα από αυτούς που δεν είχαν κανένα αλλήλιο και 67% περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι (Science May 11; 316(5826): )

16 Στάδια ζωής και μεθυλίωση του DNA Μεθυλίωση Απομεθυλίωση

17 Δυσμενείς συνθήκες κατά την εμβρυική ζωή Υπεργλυχαιμία - Παχυσαρκία Δυσμενείς μεταβολικές συνθήκες κατά την εμβρυική ζωή επιφέρουν επιγενομικές μεταβολές που έχουν ως αποτέλεσμα γονιδιακή δυσλειτουργία που αργότερα, στην ενήλικο ζωή, ευνοεί την εμφάνιση μεταβολικών νόσων αλλά και κακοηθειών... Birth Defects Res A Clin Mol Teratol August ; 91(8):

18 Επιγενητική κληρονομικότητα Οι επιγενητικές μεταβολές δε διαγράφονται πάντα και πλήρως στη φάση της γαμετογένεσης και της πρώιμης εμβρυογένεσης

19 Μπορεί να γίνει έλεγχος για το αν κάποιο άτομο έχει επιγενετικές μεταβολές? HELP DNA methyla on assay Συστηματικός έλεγχος ή σε ιστούς με σημαντική συμμετοχή στο μεταβολισμό (π.χ πάγκρεας)? Αύξηση της έκφρασης του H3K27me3 που είναι σημαντικό για τον προσδιορισμό της ηλικίας έκπτωσης των β- κυττάρων και επομένως εμφάνισης διαβήτου 2 (Sandovici et al, 2011)

20 Συμπέρασμα Η σημερινή πανδημική συχνότητα παχυσαρκίας είναι αποτέλεσμα πολύπλοκης αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος και γονιδιακού υποστρώματος. Βιοτεχνολογία και Φαρμακευτική βιομηχανία ερευνούν και ελπίζουν να έχουν σύντομα φάρμακα που να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν την έκφραση νοσημάτων που σχετίζονται με επιγενετικές ανωμαλίες. Τα επόμενα χρόνια θα ελέγχουμε συστηματικά, σε πάσχοντες και μη, το επιγενετικό προφίλ και όχι το γονιδίωμά του (φαρμακοεπιγενομική).

21

22 Για να μπορέσουμε να προβλέψουμε το μέλον, θα πρέπει να το εξερευνήσουμε

23

24 Genomic Loca ons of Proven Signals of Body- Mass Index (BMI), Obesity, and Related Phenotypes. McCarthy MI. N Engl J Med 2010;363:

Αίτια εμφάνισης παχυσαρκίας

Αίτια εμφάνισης παχυσαρκίας 54 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αίτια εμφάνισης παχυσαρκίας Κ. Ταχτσόγλου 1, Χ. Ηλιάδης 2 1Νοσηλεύτρια ΤΕ, Β Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», 2 Νοσηλευτής ΤΕ, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη;

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; : 35-43, 2014 Ανασκόπηση «Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; Π. Δρογγίτης 1 Ε.Π. Κοτανίδου 2 Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 2 Περίληψη Μόλις το 2012 προσδιορίστηκε η ύπαρξη μιας μυοκίνης, της «ιρισίνης». Φάνηκε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Ιατρικής Μ.Π.Σ. Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Διδακτορική Διατριβή

Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Ιατρικής Μ.Π.Σ. Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Διδακτορική Διατριβή Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Ιατρικής Μ.Π.Σ. Βασικών Ιατρικών Επιστημών Διδακτορική Διατριβή Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών ως κεντρικοί ρυθμιστές στην εμφάνιση της παχυσαρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΠΟΥΤΡΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΠΟΥΤΡΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11 ΑΡΙΘΜ. 2848 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΠΟΥΤΡΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδομήτρια θρέψη IUGR. Ενδομήτρια υποθρεψία. Η αρχή το ήμισυ του παντός Πώς η ενδομήτρια ζωή καθορίζει την εξωμήτρια πορεία

Ενδομήτρια θρέψη IUGR. Ενδομήτρια υποθρεψία. Η αρχή το ήμισυ του παντός Πώς η ενδομήτρια ζωή καθορίζει την εξωμήτρια πορεία Η αρχή το ήμισυ του παντός Πώς η ενδομήτρια ζωή καθορίζει την εξωμήτρια πορεία Επίδραση της ενδομήτριας ζωής στην μετέπειτα εμφάνιση του Μεταβολικού συνδρόμου Δρ. Χρ. Κανακά Gantenbein Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ > Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Θεόδωρος Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ "Μοριακή ανάλυση μικροοργανισμών σε κοπρανώδη δείγματα από παχύσαρκους και νορμοβαρείς και η συσχέτισή

Διαβάστε περισσότερα

09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών»

09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών» ιαταραχές στη λειτουργία των β-κυττάρων & των Παγκρεατικών Νησιδίων στον Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Ν. ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ 09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νutritional intervention to children with Prader Willi syndrome G. Milesis (Ann Clin Paediatr 2010, 57(1):34-42)

Νutritional intervention to children with Prader Willi syndrome G. Milesis (Ann Clin Paediatr 2010, 57(1):34-42) 34 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 57, 2010 ανασκοπηση Διατροφική αντιμετώπιση συνδρόμου Prader Willi σε παιδιά Γ. Θ. Μίλεσης Διαιτολόγος Διατροφολόγος MSc Εφαρμοσμένης Κλινικής Διατροφής Κλαδά 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Καλφαρέντζος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος Σαρίδη Μαρία 1, Ντόκου Μαριάννα 2 1. Νοσηλεύτρια Π.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Κορίνθου 2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Καλαμάτας Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ : ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Νικόλαος Βλαχάδης MD, DDS, MPH

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ : ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Νικόλαος Βλαχάδης MD, DDS, MPH ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ : ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Νικόλαος Βλαχάδης MD, DDS, MPH Ιατρός Ειδικευόμενος Μαιευτικής Γυναικολογίας Ανθρωπολογικό Μουσείο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Η εμμηνόπαυση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και η σχέση της με τον οστικό μεταβολισμό

Παχυσαρκία και η σχέση της με τον οστικό μεταβολισμό 235 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία και η σχέση της με τον οστικό μεταβολισμό Σ. Ηλιοπούλου 1, Δ. Παπαχρήστου 2 1 Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2 Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας-Ιστολογίας- Εμβρυολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης 2 ο (ΧΕΙΜΕρινο) Κλινικο Φροντιστηριο Ε.Μ.ΠΑ.Κ.Α.Ν. ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης Τομος Πρακτικων 2 o (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση : 98-110, 2014 Ανασκόπηση Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση Μ. Τζιομάκη 1 Ι.Γ. Γιώβος 2 Περίληψη Oι μεταβολικές διαταραχές του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) επηρεάζουν δραματικά τον οστικό μεταβολισμό, τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4 1.3 Επιπτώσεις 4 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 1.4 ιαβήτης και Άσκηση 6 1.5 Μεταβολισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(2):96 103 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(2):96 103 Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή

Διαβάστε περισσότερα

6 η. 18-19 Φεβρουαρίου 2011. Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

6 η. 18-19 Φεβρουαρίου 2011. Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας 6 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξελΙξεις στη ΓαστρεντερολογIα & ΗπατολογIα ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία 18-19 Φεβρουαρίου 2011 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. Ρούτσιας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μ. Σκουρολιάκου Φ. Σκοπούλη Ι. Ρούτσιας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Αλέξανδρος Κόκκινος. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Αλέξανδρος Κόκκινος. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αλέξανδρος Κόκκινος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό» Διευθυντής: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης. Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για. SmartDNA Sample Report. Smart DNA

Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης. Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για. SmartDNA Sample Report. Smart DNA Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για SmartDNA Sample Report Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης Smart DNA Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται σ' αυτή την αναφορά αφορούν*: : : ID Πελάτη: U09-12007 * Εάν τα παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 1144 Παχυσαρκία:

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1

ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1 ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1 Δ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΪΟΥ, 3 Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 36 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ., 2 Ιατρός, 3

Διαβάστε περισσότερα

Μικροδορυφορική αστάθεια ~35% ~22% Αυτοκρινείς βρόχοι GRP/GRP receptor TGF-alpha/EGFR; Heregulin/HER2/neu

Μικροδορυφορική αστάθεια ~35% ~22% Αυτοκρινείς βρόχοι GRP/GRP receptor TGF-alpha/EGFR; Heregulin/HER2/neu Κείμενο διάλεξης με τίτλο «Γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες στον καρκίνο του πνεύμονα» που δόθηκε την 17 η Απριλίου 2004 στα πλαίσια του 4 ου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδος που έλαβε χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επίπεδα απελίνης στον ορό παχύσαρκων παιδιών και εφήβων και η σχέση τους με τον G212A πολυμορφισμό του γονιδίου του υποδοχέα της

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επίπεδα απελίνης στον ορό παχύσαρκων παιδιών και εφήβων και η σχέση τους με τον G212A πολυμορφισμό του γονιδίου του υποδοχέα της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επίπεδα απελίνης στον ορό παχύσαρκων παιδιών και εφήβων και η σχέση τους με τον G212A πολυμορφισμό του γονιδίου του υποδοχέα της Ελένη Π. Κοτανίδου, Καλλιρόη Καλινδέρη, Σμαράγδα Εφραιμίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί

Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί 17 χειρισµοί 1 Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, 2 Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ 1 Ενδοκρινολόγος, 2 Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα