ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-10"

Transcript

1

2 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ευρωπαϊκό περιβάλλον Ελλάδα Κύπρος ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ελλαδα Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρα 2.1, 2.2, Άξονας Προτεραιότητας 3, Μέτρα 3.1., 3.2., Άξονας Προτεραιότητας 4, Μέτρα Άξονας Προτεραιότητας 5, Μέτρα 5.1., ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Ν ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισαγωγή Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-2

3 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG III Επιτροπή Παρακολούθησης Επιτροπή Καθοδήγησης ΚΟΙΝΗ Τεχνική Γραμματεία Αρχή Πληρωμής η αρχη του επικεφαλουσ εταιρου Δομές Διαχείρισης στην ΚΥΠΡΟ για την υλοποίηση του Προγράμματος Κριτήρια Ένταξης Πράξεων Έλεγχοι Έλεγχοι Μονάδας Γ Λοιποί έλεγχοι Σύστημα Παρακολούθησης της πορείας Υλοποίησης Τεχνική Βοήθεια Πληροφόρηση και δημοσιότητα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Προβλήματα Διορθωτικές ενέργειες Προγραμματισμός εργασιών ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικά Συσχέτιση του Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος με περιβαλλοντικές πολιτικές Επίπτωση των έργων στο περιβάλλον ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-3

4 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καν. 1260/99 και τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.2860/2000, η Ειδική Διαχειριστική Υπηρεσία INTERREG III υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2005 για το Πρόγραμμα Κ.Π. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ. Η Ετήσια Έκθεση 2005 παρουσιάζει αρχικά τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2005 καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των γενικών όρων σημαντικών για την εκτέλεση του Προγράμματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η πρόοδος του Προγράμματος παραθέτοντας πληροφόρηση για τους στόχους που τέθηκαν αρχικά και δείκτες και αποτελεσματικότητας, όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί στο εγκεκριμένο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν προκύψει από την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το έτος Παρουσιάζεται επίσης η πορεία των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων του Προγράμματος. Ακολουθεί η παρουσίαση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Προγράμματος όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο ξεχωριστά. Τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της του Προγράμματος INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ παρουσιάζονται στη συνέχεια, καθώς επίσης οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (Π.Κ.Π.) INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ. Επιπρόσθετα, παρατίθενται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας του Προγράμματος καθώς και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εντός του Σε ειδικότερο κεφάλαιο παρατίθενται τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά το 2005, παρουσιάζοντας τα θέματα Τεχνικής Βοήθειας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος ενώ παρατίθενται οι προγραμματισμένες ενέργειες του Προγράμματος για το έτος Τέλος, εξετάζονται τόσο η συμβατότητα του Προγράμματος και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις οριζόντιες Κοινοτικές Πολιτικές όσο και η συνάφεια αυτού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-4

5 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tο Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ , εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2000) 55/ Για την Ελλάδα το συνολικό ύψος του προγράμματος ήταν Ευρώ (ΕΤΠΑ Ευρώ, Εθνική χρηματοδότηση Ευρώ, Ιδιωτική Συμμετοχή Ευρώ). Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα με την απόφαση C(2002)1703/26/07/02. Η Κύπρος συμμετείχε στο πρόγραμμα κατά την περίοδο με Εθνικούς πόρους. Με την υπ αριθμ. C(2002)1703/26/07/02 απόφαση θεσπίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος κατά Ευρώ (από πόρους ΕΤΠΑ Ευρώ) με την οποία το συνολικό ύψος του προγράμματος ανήλθε στα Ευρώ ενώ μειώθηκε η ιδιωτική συμμετοχή κατά Από την στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Κύπρος με πόρους ΕΤΠΑ ύψους Ευρώ. Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα (Α Αναθεώρηση) INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ , εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό C(2004) 5451 / Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε ευρώ (ΕΤΠΑ ευρώ, εθνική χρηματοδότηση ευρώ, ιδιωτική συμμετοχή: ευρώ). Με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαπιστώθηκε η ανάγκη για μια νέα αναθεώρηση του Προγράμματος, (Β Αναθεώρηση) που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο 2005 και το νέο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό C(2005)4970. Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε (ΕΤΠΑ ευρώ, εθνική χρηματοδότηση ευρώ, ιδιωτική συμμετοχή: ευρώ ). Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος για την Ελλάδα είναι: η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου), η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου) και η Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου). Η Κύπρος είναι επιλέξιμη στο σύνολό της. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-5

6 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η στρατηγική του Προγράμματος επικεντρώνεται στην ανάδειξη του χώρου παρέμβασης σε χώρο επέκτασης του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην άρση των φυσικών εμποδίων λειτουργίας της περιοχής, με όρους ποιότητας ζωής (προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρο ανάπτυξη) συνεκτιμώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ως άνω περιοχών. Ως γενικός στόχος του Προγράμματος καθορίζεται «Η ανάδειξη της περιοχής σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης, της αειφόρου αναπτυξιακής διαδικασίας και της επέκτασης του Ευρωπαϊκού Χώρου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο». Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την προτεραιότητα της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG III για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της προώθησης κοινών δράσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη των τομέων της οικονομίας, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενσωμάτωση των περιφερειακών οικονομιών, αλλά και στη διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την προώθηση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος που αναλύθηκε εξειδικεύεται στον ακόλουθο επιχειρησιακό στόχο: «Ενίσχυση της συνεργασίας της περιοχής στους κοινωνικοοικονομικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος για να καταστεί ανταγωνιστική στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στη Μεσογειακή Λεκάνη». Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος που συμβάλλουν στην επίτευξη της στρατηγικής περιλαμβάνουν : Την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων Την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση της απασχόλησης, και Τη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών επιδράσεων / επιπτώσεων. Οι τρεις προαναφερθέντες ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω παρεμβάσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: Ασφάλεια Συνόρων Οικονομική ανάπτυξη και προώθηση της Απασχόλησης Ποιότητα Ζωής / Περιβάλλον /Πολιτισμός Ειδική Ενίσχυση για περιοχές που συνορεύουν με υποψήφιες χώρες Τεχνική Βοήθεια. Μετά την αναθεώρηση το ΠΚΠ Interreg IIIA Ελλάδα- Κύπρος διαρθρώνεται σε 5 Άξονες Προτεραιότητας και 10 Μέτρα όπως παρουσιάζονται παρακάτω: Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-6

7 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Πίνακας 1: Διάρθρωση του ΠΚΠ Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος μετά την B αναθεώρηση ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μ.1.2.Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων Μ 2.1 Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας Μ.2.2 Ανθρώπινοι Πόροι και Προώθηση της Απασχόλησης Μ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Μ.3.1 Προστασία της Υγείας Μ.3.2 Προστασία, Ανάδειξη και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Μ.3.3 Ανάδειξη και Προβολή Πολιτιστικών Πόρων Μ.4.Κοινοτική Δράση για την Ενίσχυση της Ασφάλειας των Εξωτερικών Συνόρων Μ.5.1 Διαχείριση του Προγράμματος Μ.5.2.Τεχνική Υποστήριξη Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός του Προγράμματος, λαμβάνει υπόψη του τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής και τις γενικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, ενώ επιδιώκει τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν με τις εθνικές, κοινοτικές και περιφερειακές πολιτικές ή / και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Ταμείου Συνοχής. Παράλληλα, ο σχεδιασμός του Προγράμματος επιδιώκει την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συνεκτικότητας με άλλα χρηματοδοτικά μέσα και με το θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-7

8 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την συμβολή των Μέτρων του Προγράμματος σε επίπεδο διψήφιου / τριψήφιου κωδικού τομέα παρέμβασης. Ειδικότερα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ το Μέτρο 1.2 «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων» συμβάλλει στον τομέα παρέμβασης «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διαβίβαση(100%)» (κωδ. 322). Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ το Μέτρο 2.1 «Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας» συμβάλλει στους τομείς «Επιμεριζόμενες επιχειρηματικές υπηρεσίες [επιχειρηματικές τάξεις, θερμοκοιτίδες, τόνωση, υπηρεσίες προώθησης, δικτύωση, συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις]» (κωδ.164), «Φυσικές επενδύσεις [τουριστικά καταλύματα, εστίαση, εγκαταστάσεις (25%)]» (κωδ.171), «Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα και εξοπλισμός, συγχρημαδότηση κρατικών ενισχύσεων]» (κωδ.161), «Επιμεριζόμενες υπηρεσίες για το τουριστικό κύκλωμα» [συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων προώθησης δικτύωσης, συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων)] (κωδ.173), και «Επαγγελματική κατάρτιση» [προσανατολισμένη στις ΜΜΕ και στην χειροτεχνία] (κωδ.167). Αντίστοιχα, το Μέτρο 2.2 «Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης» συμβάλλει στον τομέα «Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενη με ιδιαίτερο τομέα» (κωδ. 23) ενώ το Μέτρο 2.3. «Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων για επιχειρηματικές εφαρμογές» συμβάλλει στους τομείς «Ερευνητικά έργα βασιζόμενα σε Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ινστιτούτα» (κωδ. 181), «Καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, σύσταση δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ επιχειρήσεων ή/ και ερευνητικών ινστιτούτων» (κψδ.182), και [«Ανάπτυξη παιδαγωγικής κι επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενη με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες)] κωδ. (23). Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, το Μέτρο 3.1 «Προστασία της Υγείας» συμβάλλει στον τομέα «Κοινωνική υποδομή και δημόσια υγεία» (κωδ. 36), και στις «Υπηρεσίες και εαφρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση εκπαίδευση) (κωδ.323) το Μέτρο 3.2. «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» συμβάλλει στους τομείς «Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος» (κωδ. 353), «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (κωδ. 332). Αντίστοιχα, το Μέτρο 3.3. «Ανάδειξη και προβολή Πολιτιστικών Πόρων» συνδράμει στον τομέα παρέμβασης «Διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς» (κωδ. 354). Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-8

9 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ το μοναδικό Μέτρο 4.1. «Κοινοτική Δράση για την Ενίσχυση της Ασφάλειας του Εξωτερικού Συνόρου» συμβάλλει στον τομέα παρέμβασης «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση» (κωδ. 322). Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, το Μέτρο 5.1. «Διαχείριση του προγράμματος» συμβάλλει στους τομείς παρέμβασης «Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα» (κωδ.411), «Αξιολόγηση» (κωδ.412) και «Εκπόνηση Μελετών» (κωδ.413). Το Μέτρο 5.2. «Τεχνική Υποστήριξη» συντελεί στην «Ενημέρωση των πολιτών» (κωδ. 415), «Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα» (κωδ. 411). Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-9

10 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Περιφερειακή Πολιτική καθ όλο το 2005 συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ενισχύοντας τις υποδομές και τις επενδύσεις στις πιο μειονεκτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών ασκούνταν σε συντονισμένο επίπεδο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2005 έκλεισε για τις οικονομίες των μεγάλων κρατών-μελών με ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των Εθνικών Οικονομιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε το 2005 και διαμορφώθηκε στο 1,3% σε μέσα ετήσια επίπεδα. Κύριες αιτίες της εξέλιξης αυτής εκτιμάται ότι ήταν μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, οι επιπτώσεις με χρονική υστέρηση, της ανατίμησης του ευρώ το 2004, καθώς και η προσωρινή επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης το πρώτο εξάμηνο του Το 2005, σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2004 στο 1,5% και 1,3% αντίστοιχα έναντι 2,4% και 2,1% το προηγούμενο έτος. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 η πορεία ανάπτυξης τροφοδοτήθηκε κυρίως από το εξωτερικό εμπόριο, καθώς παρά την επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου, η μεγάλη μείωση των εισαγωγών αντιστάθμισε μια μικρότερης έντασης μείωση των εξαγωγών. Η εγχώρια ζήτηση που το προηγούμενο έτος ήταν βασική δύναμη ανάπτυξης φαίνεται στις αρχές του 2005 να χάνει τη δυναμική της. Ωστόσο στο δεύτερο τρίμηνο, το κλίμα φαίνεται να αντιστρέφεται και η εγχώρια ζήτηση τονώνεται κυρίως μέσω της αύξησης των επενδύσεων, τόσο στην ΕΕ-25 όσο και στην Ευρωζώνη, και δευτερευόντως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης που βελτιώνεται οριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό όμως σημαντικά κατώτερο του Αντίθετα η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την άνοδο των εξαγωγών με αποτέλεσμα το εξωτερικό εμπόριο να επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη των οικονομιών, αν και συνολικά το πρώτο εξάμηνο του έτους η συμβολή των καθαρών εξαγωγών παρέμεινε οριακά θετική. Η σταθερότητα του ρυθμού ανάπτυξης της ιδιωτικής κατανάλωσης σε επίπεδα κατώτερα του 2004 αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καθώς σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας, οι καταναλωτές εμφανίζονται μάλλον Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-10

11 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος απαισιόδοξοι σχετικά με την εξέλιξη της ανεργίας και των τιμών, τους προσεχείς μήνες. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρά την επιβράδυνση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω της μείωσης των επενδύσεων για κατασκευές έναντι του 2004, ανακτούν τη δυναμική τους το δεύτερο τρίμηνο, με άνοδο της τάξεως του 0,6% στη ΕΕ-25 και 0,5% στην Ευρωζώνη, καθώς ενισχύονται οι επενδύσεις σε κατασκευές, με τις δαπάνες όμως για εξοπλισμό να παραμένουν υψηλές. Πίνακας 2: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (ΕΕ-25, Ευρωζώνη) ΕΕ-25 Ευρωζώνη ΑΕΠ 2,4 1,5 2,1 2,4 2,1 1,3 1,9 2,1 Κατανάλωση 2,1 1,6 1,6 2,1 1,6 1,4 1,4 1,9 Επενδύσεις 3,0 2,3 3,5 3,6 2,3 1,7 3,1 3,2 Απασχόληση 0,6 0,9 1,0 1,0 0,7 1,0 1,2 1,1 Ανεργία (% του εργατικό δυναμικού) 9,0 8,7 8,5 8,1 8,9 8,6 8,4 8,1 Πληθωρισμός ( μεταβολή ΕνΔΤΚ) 2,1 2,3 2,2 1,9 2,1 2,3 2,2 1,8 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) -2,6-2,7-2,7-2,7-2,7-2,9-2,8-2,8 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) 63,4 64,1 64,2 64,3 70,8 71,7 71,7 71,8 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 0,0-0,3-0,4-0,3 0,6 0,0-0,1-0,1 Πηγή: European Commission, Economic Forecasts, Autumn Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, μετρούμενος βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, διατηρήθηκε πάνω από το 2% κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2005 και διαμορφώθηκε σε 2,2% σε μέσα ετήσια επίπεδα. Κύριος παράγοντας για τη διατήρηση του πληθωρισμού πάνω από το επίπεδο του 2% ήταν η έντονη άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Εντούτοις, στην εξέλιξη αυτή του πληθωρισμού συνέβαλαν επίσης οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων και των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις εξελίξεις σε επιμέρους χώρες, μείωση του ελλείμματος σημειώθηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία, ενώ σημαντική αύξηση του ελλείμματος εμφάνισαν η Ιταλία και η Πορτογαλία. Σε θεσμικό επίπεδο, σημειώνεται η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία αφορά το σύνολο της ΕΕ αλλά ιδιαίτερα τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Γενικότερα οι προοπτικές για την οικονομία της ζώνης του ευρώ το 2006 είναι βελτιωμένες σε σύγκριση με το παρελθόν έτος καθώς, μετά την εξωτερική ζήτηση, έχουν ήδη ενισχυθεί οι Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-11

12 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος επιχειρηματικές επενδύσεις, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί και η ιδιωτική κατανάλωση, αντανακλώντας την άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της απασχόλησης. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ, η άνοδος του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,7% και 2,5% το 2006, ενώ ο πληθωρισμός, προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 1,9% και 2,5%. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό βασίζονται στην υπόθεση ότι θα διατηρηθούν οι τάσεις για μέτριες μισθολογικές αυξήσεις που χαρακτήριζαν γενικά τη ζώνη του ευρώ τα τελευταία έτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,9% και πληθωρισμό 2,2%. Τέλος, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει στο 2,0% το τρέχον έτος και ο πληθωρισμός να υποχωρήσει ελαφρά και να διαμορφωθεί στο 2,1%. Σημειώνουμε ότι ο δείκτης ανεργίας στην ΕΕ ανήλθε στο 8,1%. Αφού κορυφώθηκε γύρω στο 9% το 2004, άρχισε να φθίνει το 2005 αντανακλώντας, ειδικότερα, τα ευεργετικά αποτελέσματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τόσο στην αγορά προϊόντων όσο και στην αγορά εργασίας ΕΛΛΑΔΑ Το 2005 η ελληνική οικονομία 1 συνέχισε να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, ο οποίος παρουσίασε σχετικά μικρή επιβράδυνση σε σύγκριση με τους υψηλούς ρυθμούς των προηγούμενων ετών, παρά την απουσία της ευνοϊκής επίδρασης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, την αρνητική επίδραση από την άνοδο των τιμών καυσίμων και την μείωση των δημοσίων επενδύσεων λόγω της αναγκαίας εφαρμογής πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής κατά το παρελθόν έτος. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος υπερέβη τον αντίστοιχο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 για δέκατο κατά σειρά έτος και, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ, διαμορφώθηκε στο 3,7% το 2005, έναντι 4,7% το 2004 και 4,4% κατά μέσο όρο την τετραετία Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση 2005 Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-12

13 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Η επίτευξη του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (και μάλιστα επιταχυνομένου κατά τη διάρκεια του έτους, από 3,5% το α τρίμηνο στο 3,7% στο δ τρίμηνο), αποτελεί μία ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη. Παρ όλα αυτά όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές μακροοικονομικές και διαρθρωτικές ανισορροπίες, των οποίων συμπτώματα είναι ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και η διαμόρφωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, και παρά την επιτυχή αντιπληθωριστική προσπάθεια σημειώθηκε επιτάχυνση τροφοδοτούμενη κατά βάση από τις απρόσμενα αυξημένες τιμές του πετρελαίου, με αποτέλεσμα την αύξηση του Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (από 2,9% το 2004 στο 3,5% το Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ, η συνολική απασχόληση το 2005 αυξήθηκε κατά 1,8% και οι απασχολούμενοι μισθωτοί αυξήθηκαν με ρυθμό, 1,7%, με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 10,5% κατά μέσο όρο το 2004, στο 9,9%. Τα ποσοστά ανεργίας κατά περιφέρεια, διαμορφώθηκαν ως εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (16,5%), στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (11,8%), στην Ήπειρο (11,4%) και στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (11,5%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στα Ιόνια νησιά (7,8%) και στην Κρήτη (8%). Συμπερασματικά σημειώνουμε ότι το 2005 υπήρξε ένα κρίσιμο έτος για την Ελληνική Οικονομία, κατά τη διάρκεια του οποίου ελήφθησαν σημαντικότατες διαρθρωτικές πρωτοβουλίες (όπως, ασφαλιστικό τραπεζών, εξυγίανση δημοσίων επιχειρήσεων, προώθηση Συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)), οι οποίες σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, τη δημοσιονομική εξυγίανση και το νέο επενδυτικό νόμο, θα ενισχύσουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας και θα θέσουν τις βάσεις για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα ενισχυθεί και από τη βαθμιαία επιτάχυνση της ανάκαμψης στην παγκόσμια και ιδιαιτέρως, την ευρωπαϊκή οικονομία, Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην ΕΕ-15 προβλέπεται να ανέλθει το 2006 στο 2% από 1,4% το 2005, και γενικότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ στο 2,9%. Η ανάκαμψη αυτή βέβαια θα συνοδεύεται από Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-13

14 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος τη διατήρηση των υψηλών τιμών του πετρελαίου και την αναμενόμενη άνοδο των επιτοκίων στην ευρωζώνη. Οι προοπτικές για το 2006 κρίνονται ευνοϊκές. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2006 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στο 3,5%, δηλαδή σε επίπεδο κατά τι χαμηλότερο από εκείνο του 2005 (3,7% σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ), και επομένως θα εξακολουθήσει να είναι σημαντικά υψηλότερος από ό,τι στη ζώνη του ευρώ. Επειδή θα εξασθενήσει η επίδραση των εξωγενών παραγόντων που είχαν επηρεάσει δυσμενώς τις τιμές το 2005, προβλέπεται ότι το 2006 ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει μόνον ελαφρά, στο 3,2% από 3,5% το 2005 (σε μέσα ετήσια επίπεδα βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Έτσι, ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί το 2006 σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στη ζώνη του ευρώ, με αποτέλεσμα την περαιτέρω διάβρωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Πράγματι, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι το 2006 θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλό επίπεδο και θα παρουσιάσει μικρή αύξηση σε σχέση με το 2005, όταν διαμορφώθηκε στο 7,8%. Αν και η απασχόληση αυξήθηκε το 2005, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι υψηλό, παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό ΚΥΠΡΟΣ Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης (12-13 Δεκεμβρίου 2002), η Κύπρος, μαζί με άλλες εννέα υποψήφιες χώρες, πήρε πρόσκληση για ένταξη στην ΕΕ την 1η Μαΐου Η Ευρωπαϊκή πορεία που επέλεξε η Κύπρος διασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και ταυτόχρονα την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Τα οικονομικά οφέλη για την Κύπρο από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλά. Τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια ενιαία αγορά που αποτελείται σήμερα από τις 15 πλέον οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και με την διεύρυνση της ΕΕ ο αριθμός τους θα ανέλθει σε 25. Η υιοθέτηση του Ευρώ και συμμετοχή της Κύπρου στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), μια περιοχή όπου επικρατούν συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας, Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-14

15 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερα επιτόκια. Επιπρόσθετα η Κύπρος θα ωφεληθεί από την αυξημένη οικονομική βοήθεια της ΕΕ. Kατά το 2005, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης ανήλθε στο 3,8%, σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με 3,9% το Από τη σκοπιά των συνθηκών ζήτησης, η ανάπτυξη προήλθε από την εγχώρια ζήτηση και ειδικότερα την ιδιωτική καταναλωτική ζήτηση και από την επενδυτική ζήτηση για κατασκευαστικά έργα. Από τη σκοπιά των συνθηκών προσφοράς, η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας στηρίχτηκε κυρίως στους τριτογενείς τομείς των υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου, των άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς και στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών. Θετική, επίσης, εξέλιξη αποτέλεσε η πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών καθώς και η περαιτέρω διεύρυνση του τομέα της γεωργίας. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2005, αυξήθηκε κατά 364 πρόσωπα σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2005 και έφτασε τα πρόσωπα που αποτελούσαν το 3.9 % του εργατικού δυναμικού. Η αύξηση στον αριθμό των ανέργων από τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκε κυρίως στους τομείς των ξενοδοχείων και εστιατορίων και της δημόσιας διοίκησης. Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων ανέργων για ολόκληρο το 2005 ανήλθε σε πρόσωπα ή 3,7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε σύγκριση με ανέργους το 2004 και ποσοστό ανεργίας 3,6%. Αύξηση των ανέργων παρατηρήθηκε κυρίως στους τομείς των κατασκευών και του εμπορίου ενώ μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ο Εν. ΔΤΚ παρουσίασε ρυθμό αύξησης 2.6% το 2005 σε σύγκριση με το 2.3% του 2004, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ο αριθμός των ανέργων που παραμένουν άνεργοι πέρα των 6 μηνών αποτελούσε το 2005 περίπου το 23% του συνολικού αριθμού ανέργων και αντιπροσωπεύει μόλις το 0,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Το στοιχείο αυτό είναι ενθαρρυντικό, αφού δείχνει ότι η ανεργία στην Κύπρο είναι κυρίως βραχυπρόθεσμης διάρκειας, με την μακροπρόθεσμη ανεργία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-15

16 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 2.2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ Κατά το έτος 2005 πραγματοποιήθηκε η ψήφιση του Νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/ ) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ", που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση του Προγράμματος, σε σχέση με την εκπόνηση μελετών για το Πρόγραμμα. Επίσης, ψηφίστηκε ο Νόμος 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/ ) που ενδεχόμενα να εφαρμοστεί στην υλοποίηση έργων για το Πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε ο Νόμος 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30Α/ ), ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τον Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/ ) μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιφέρει μια σειρά τροποποιήσεων στη διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με θέματα διαφάνειας. Με δεδομένο ότι στο Πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις επιχειρηματικότητας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ψηφίστηκε η ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ 3047/ (ΦΕΚ 575/Β/ ) για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α), η οποία θα εφαρμοστεί και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 384/ ), κατ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 2860/2000, αποφασίστηκε η ένταξη πράξεων του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ να διενεργείται χωρίς να απαιτούνται αποφάσεις ένταξης, ούτε η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2860/2000. Η Κοινή Επιτροπή Καθοδήγησης εγκρίνει τις πράξεις προς χρηματοδότηση. Για κάθε εγκεκριμένη πράξη, συνάπτεται Σύμβαση μεταξύ της Δ.Α. και του Επικεφαλής Εταίρου, με την οποία καθορίζονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις των μερών και οι όροι ένταξης της πράξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κατά το έτος 2005, ψηφίστηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-16

17 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-17

18 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 3 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 3.1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Στην δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος προτάθηκαν από την ΥΔ ανά μέτρο οι παρακάτω αλλαγές στους δείκτες: Μέτρο 1.2: Αύξηση του δείκτη VTMIS «Vessel Traffic Management Information System» από 2 σε 3 λόγω της ένταξης του Κυπριακού VTMIS με τη μετατροπή του Προγράμματος σε Πρόγραμμα εσωτερικών συνόρων. Αύξηση του δείκτη «Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων» από 7 σε 17. Η βελτίωση είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της Διαχειριστικής Αρχής για την καλύτερη προσέγγιση του μοναδιαίου κόστους των αντίστοιχων προμηθειών εξοπλισμού. Προσθήκη δείκτη «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανίχνευσης και ελέγχου 112» Μέτρο 2.1 Αύξηση του δείκτη εκροών «Αριθμός Επιχειρησιακών Σχεδίων» από 20 σε 40 λόγω της ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα με μικρότερο μέσο κόστος και αντίστοιχη αύξηση από 60 σε 65 του δείκτη αποτελέσματος με τίτλο «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή διατηρούνται». Μέτρο 3.2 Μειώνεται ο δείκτης εκροών «Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα περιβάλλοντος (αριθμός)» από 10 σε 6 και προστίθεται ο δείκτης «Εξοπλισμός πρόληψης/ αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων» (υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, ειδικά οχήματα πυρόσβεσης και ενοικίαση ελικοπτέρων). Στους πίνακες που παρατίθενται ακολούθως παρουσιάζονται οι τιμές βάσης των Δεικτών, καθώς και οι τιμές στόχοι, όπως αυτοί καθορίζονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Μέσω των Δεικτών αυτών γίνεται η παρακολούθηση της του Προγράμματος καθώς και των επιπτώσεων που αυτό έχει. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-18

19 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Πίνακας 3: Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών σε σχέση με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 Σύστημα VTMIS Επέκταση συστήματος παρακολούθησης VTMIS για κάλυψη ακτών Αριθμός 0 2 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1.1 Αύξηση επιτηρούμενης περιοχής (ναυτικά μίλια ανά σύστημα) Μείωση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης Μείωση Λαθρομετανάστευσης Μείωση θαλασσίων ατυχημάτων Μείωση λαθρεμπορίου Μείωση διασυνοριακής εγκληματικότητας Ναυτικά μίλια 0 500ΝΜ Αριθμός 21 Κατά 90% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Αριθμός 1093 Κατά 80% 1.1 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Αριθμός 103 Κατά 90% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ποσοστό Αριθμός περιστατικώ ν 15 δις δρχ 457 περιστ ατικά Κατά 90% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Αύξηση αριθμού κατασχεθέντων λέμβων και σκαφών Αριθμός 19 Σύστημα VTMIS Επέκταση συστήματος 1.2. παρακολούθησης Αριθμός VTMIS για κάλυψη ακτών Αύξηση επιτηρούμενης περιοχής (ναυτικά μίλια ανά σύστημα) 60% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορία πλοίων (VTMIS) Μήκος ακτογραμμής που επιτηρείται από τα δύο συστήματα (ναυτικά μίλια) Αριθμός ,01% Ναυτικά μίλια Στοιχεία από ΟΠΣ και ΥΔ έργου Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων Αριθμός ,05% Στοιχεία από ΟΠΣ και ΥΔ έργου Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-19

20 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2.1. Αύξηση αριθμού κατασχεθέντων λέμβων και σκαφών Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα δεν προβλεπόταν σύστημα δεικτών που να αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανίχνευσης ελέγχου Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου Αύξηση αριθμού κατασχεθέντων λέμβων και σκαφών (%) Μήκος ακτογραμμής που επιτηρείται από τα δύο συστήματα Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται Αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων Αριθμός καταρτιζομένων εργαζομένων σε επιχειρήσεις Φορείς στήριξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ενισχύονται (αριθμός) Αριθμός Αριθμός ποσοστό 30 0 Ναυτικά μίλια Αριθμός 52 0 Αριθμός 40 0 Αριθμός Αριθμός 4 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-20

21 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή διατηρούνται Προγράμματα κατάρτισης Ανθρωποώρες κατάρτισης Αριθμός Καταρτιζομένων Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης Αριθμός * θα εκτιμηθούν ex post Αριθμός 65 4 Αριθμός 20 0 Ώρες Αριθμός Ανθρωποέτη Αριθμός * θα εκτιμηθούν ex post * θα εκτιμηθούν ex post Στοιχεία από Ο.Π.Σ. Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-21

22 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αριθμός κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αριθμός προγραμμάτων ανταλλαγής ερευνητών Ερευνητικά προγράμματα / Δίκτυα Αριθμός 2 0 Αριθμός 4 0 Αριθμός 6 0 Συνέδρια / Ημερίδες Αριθμός Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης (αριθμός) Δράσεις δικτύωσης τηλεϊατρικής Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Ανθρωποέτη * θα εκτιμηθούν ex post Αριθμός Αριθμός 4 0 0,47% Αριθμός Στοιχεία από ΥΔ έργου. Δεν έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ. Είναι στο στάδιο έκδοσης της Απόφασης ένταξης Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-22

23 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη Χαμηλό ποσοστό φυσικής Νέες θέσεις εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη Χαμηλό ποσοστό φυσικής Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Αριθμός 5 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής 3.2 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα περιβάλλοντος Αριθμός 6 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής Εξοπλισμός πρόληψης /αντιμετώπισης περιβαλλοντικών σχεδίων Παρεμβάσεις διαχείρισης και ανάδειξης βιοτόπων Αριθμός 38 Αριθμός 2 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-23

24 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α Αριθμός προστατευόμενων περιοχών που θα γίνουν παρεμβάσεις σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας διαχείρισης, Σύνολο έργων που θα χρησιμοποιηθεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη 80 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (αριθμός) Αριθμός 12 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής 3.3 Αριθμός παρεμβάσεων σε διατηρητέα κτίσματα, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους Αριθμός παρεμβάσεων σε διατηρητέα κτίσματα, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους Αριθμός 5 6 5,78% Στοιχεία από ΥΔ έργου. Δεν έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης Χαμηλό ποσοστό φυσικής Αριθμός ενεργειών ανάδειξης και προβολής στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών (πλήθος) Αριθμός ,34% Στοιχεία από ΥΔ έργου. Δεν έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-24

25 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη Χαμηλό ποσοστό φυσικής Νέες θέσεις εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη 76 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4.1 Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα δεν προβλεπόταν σύστημα δεικτών που να αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (αριθμός) Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων (κινητών συστημάτων παράκτιας παρακολούθησης) Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων (περιπολικών οχημάτων) Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται Αριθμός 27 0 Αριθμός 3 3 Αριθμός 2 2 5,64% Στοιχεία από ΟΠΣ και ΥΔ έργου Αριθμός Στοιχεία από ΟΠΣ Χαμηλό ποσοστό φυσικής Έχει επιτευχθεί Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-25

26 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 Σύμβουλοι Αξιολόγησης Αριθμός 2 1 0,07% Στοιχεία από ΟΠΣ-Είναι προς καταχώρηση στο ΟΠΣ Χαμηλό ποσοστό φυσικής ΑΞΟΝΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 5.1 Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνες Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων Δημιουργία Ιστοσελίδας Αριθμός 2 1 0,05% Στοιχεία από ΟΠΣ-Είναι προς καταχώρηση στο ΟΠΣ η δεύτερη μελέτη Αριθμός Στοιχεία από ΟΠΣ Έχει επιτευχθεί Χαμηλό ποσοστό φυσικής Αριθμός 1 1 0,03% Στοιχεία από ΟΠΣ Έχει επιτευχθεί 5.2 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης Αριθμός Είναι προς καταχώρηση στο ΟΠΣ Χαμηλό ποσοστό φυσικής * Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-26

27 3.2 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρουσίαση της πορείας του Προγράμματος αποτελεί βασικό στοιχείο της Ετήσιας Έκθεσης, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνεται η πρόοδος που σημειώθηκε κατά το εξεταζόμενο έτος τόσο σε σύνολο του Προγράμματος όσο και σε επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα. Η παρουσίαση της πορείας του Προγράμματος ακολουθεί τη δομή που έχει το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί και τον αρχικό προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός, η χρηματοοικονομική βαρύτητα του εκάστοτε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Τέλος, αξιολογείται η πορεία του Προγράμματος βάσει του συνολικού προϋπολογισμού δημοσιευμένων προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους, του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και συνολικών δηλωθεισών δαπανών στο Ο.Π.Σ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, ΜΕΤΡΟ 1.2. Στόχοι Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ είναι η δημιουργία μόνιμων δομών συνεργασίας που θα αποτελέσουν τους πυρήνες γύρω από τους οποίους θα εδραιωθεί σε μόνιμη βάση η διασυνοριακή συνεργασία καθώς η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου για την πάταξη των φαινομένων λαθρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης, αλλά και η καλύτερη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στη διακίνηση αγαθών και πολιτών. Η ενδιάμεση αναθεώρηση ανέτρεψε ελαφρώς τον αρχικό σχεδιασμό καθόσον ο μεν στόχος της ασφάλειας των συνόρων εξακολουθεί να είναι πρωταρχικός στόχος αλλά χωρίς δράσεις του τομέα των μεταφορών Περιεχόμενο Ο ΑΠ 1 αποτελείται από ένα (1) Μέτρο, το Μ1.2 «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων» Το Μ1.1, μετά την πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος, αφαιρέθηκε λόγω μη επιλεξιμότητας. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-27

28 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ» δεσμεύει την μεγαλύτερη κατανομή πόρων σε σχέση με τους υπόλοιπους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος Οι πόροι του ΑΠ1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ» μετά τη δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος αυξήθηκαν κατά , από μεταφορά πόρων που πραγματοποιήθηκε από το Μ2.2 «Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της απασχόλησης». Πίνακας 4: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΑΠ 1 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή EURO EURO EURO EURO 0 EURO Ενεργοποίηση Άξονα Προτεραιότητας 1 Ο ΑΠ 1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ» εμφανίζει απορρόφηση της τάξης του 67,06% ( ,64 ), από όπου συνάγεται η πολύ καλή πορεία του. Εάν ληφθεί υπόψη ότι ο συγκεκριμένος άξονας δεσμεύει πάνω από το 1/3 του Προγράμματος συνάγεται ότι η καλή πορεία του άξονα επηρεάζει σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος. Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ» ανέρχεται στο 39,57% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Η πορεία του ΑΠ1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ», για το έτος 2005 και συνολικά για το απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-28

29 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ , , , ,48 0 Π/Υ Αξον α Π/Υ Π/Υ Π/Υ Εν ταγμέν ων Π/Υ Εν ταγμέν ων Δηλω θείσες Δηλω θείσες Προσκλήσεων Προσκλήσεων Εργων 2005 Εργων Δαπάν ες 2005 Δαπάν ες Διάγραμμα 1: Πορεία Υλοποίησης ΆΠ 1 Μέτρο 1.2 «Βελτίωση της Ασφάλειας των Συνόρων» Το Μέτρο 1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της περιοχής, στην μείωση των θαλάσσιων ατυχημάτων καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και συναφών παράνομων δραστηριοτήτων. Επίσης το Μ1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι ενδεικτικές δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Μ1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» είναι ο εκσυγχρονισμός τόσο του εξοπλισμού όσο και της τεχνογνωσίας των αρμόδιων παραμεθόριων υπηρεσιών, η δημιουργία έργων συνεργασίας με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου και της λαθρομετανάστευσης καθώς επίσης και έργων που θα βελτιώσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας των πολιτών και των προϊόντων μέσω της επέκτασης /εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας πλοίων (VTMIS). Επιπρόσθετες δράσεις αφορούν στις μελέτες διασύνδεσης των συστημάτων των δύο χωρών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μ1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» ανέρχεται σε Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μ1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» ανέρχεται σε 39,57% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-29

30 Ενεργοποίηση Κατά το έτος 2005 προκηρύχθηκε μία πρόσκληση με κωδικό Κ1203, με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων», με ημερομηνία έναρξης 11/11/2005 και λήξης 10/3/2006. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛ. (2005) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2005) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ( ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2005) % ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Μ ,33% 106,98% Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων ΣΥΝΟΛΟ ,33% 106,98% Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης Από την πρόσκληση με κωδικό Κ1203 και τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων» εντάχθηκαν στο Μέτρο 1.2 δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού ,74. Τα έργα ήταν τα εξής: Εξοπλισμός ελληνικής αστυνομίας συνολικού προϋπολογισμού ,74 Εξοπλισμός κυπριακής αστυνομίας συνολικού προϋπολογισμού Για το έτος 2005 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε ,74 (ποσοστό 11,32%), ενώ για τη χρονική περίοδο ανέρχεται σε ,07. ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (2005) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ (4/2) 7(5/2) Μ1.2 Βελτίωση της , ,07 11,32% 109,19 ασφάλειας των συνόρων ΣΥΝΟΛΟ ,07 11,32% 109,19% Οικονομική Πρόοδος Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις , ανέρχονται σε ,64. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-30

31 Για το έτος 2005 καταχωρήθηκαν δαπάνες συνολικού προϋπολογισμού ,48 (11,07%) και αφορούν στα παρακάτω έργα: Α/Α Τίτλος έργου Δαπάνες ( ) 1 Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων ,52 2 Εξοπλισμός ελληνικής αστυνομίας ,96 3 Εξοπλισμός κυπριακής αστυνομίας ,00 Σύνολο δαπανών ,48 Σημειώνεται ότι οι προμήθειες εξοπλισμός ελληνικής και κυπριακής αστυνομίας ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δηλωθείσες Πληρωμές στο % Ο.Π.Σ (3/2) Μ 1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων ,64 67,06% ΣΥΝΟΛΟ ,64 67,06% Η πορεία του Μέτρου 1.2 απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. ΜΕΤΡΟ , , Π/Υ Αξονα Π/Υ Προσκλήσεων Π/Υ Ενταγμένων Εργων Δηλωθείσες Δαπάνες Διάγραμμα 2: Πορεία Μ 1.2 Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-31

32 3.2.2 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΜΕΤΡΑ 2.1, 2.2, 2.3. Στόχοι Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ είναι να αναβαθμιστεί η διασυνοριακή επιχειρηματικότητα και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ της περιοχής. Επίσης, αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας και στην δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους και νέες για την προώθηση της εκπαίδευσής τους σε νέες ειδικότητες. Παράλληλα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για βέλτιστο συντονισμό, την συμπληρωματικότητα και την μεγαλύτερη συνεκτικότητα των κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη των χωρών της Μεσογείου. Περιεχόμενο Ο ΑΠ 2 αποτελείται από τρία (3) Μέτρα, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ανέρχεται σε Πίνακας 5: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΑΠ 2 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή EURO EURO EURO EURO EURO Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ανέρχεται στο 26,26% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-32

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0H1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 66H3 1H1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ... 67H3 2H1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 68H4 3H1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ... 69H6 4H2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρα του Προγράμματος 123 6. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 AΞΟΝΑΣ 1- ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 6.1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Περιγραφή H αναβάθμιση, ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα