ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-10"

Transcript

1

2 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ευρωπαϊκό περιβάλλον Ελλάδα Κύπρος ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ελλαδα Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρα 2.1, 2.2, Άξονας Προτεραιότητας 3, Μέτρα 3.1., 3.2., Άξονας Προτεραιότητας 4, Μέτρα Άξονας Προτεραιότητας 5, Μέτρα 5.1., ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Ν ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισαγωγή Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-2

3 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG III Επιτροπή Παρακολούθησης Επιτροπή Καθοδήγησης ΚΟΙΝΗ Τεχνική Γραμματεία Αρχή Πληρωμής η αρχη του επικεφαλουσ εταιρου Δομές Διαχείρισης στην ΚΥΠΡΟ για την υλοποίηση του Προγράμματος Κριτήρια Ένταξης Πράξεων Έλεγχοι Έλεγχοι Μονάδας Γ Λοιποί έλεγχοι Σύστημα Παρακολούθησης της πορείας Υλοποίησης Τεχνική Βοήθεια Πληροφόρηση και δημοσιότητα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Προβλήματα Διορθωτικές ενέργειες Προγραμματισμός εργασιών ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικά Συσχέτιση του Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος με περιβαλλοντικές πολιτικές Επίπτωση των έργων στο περιβάλλον ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-3

4 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καν. 1260/99 και τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.2860/2000, η Ειδική Διαχειριστική Υπηρεσία INTERREG III υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2005 για το Πρόγραμμα Κ.Π. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ. Η Ετήσια Έκθεση 2005 παρουσιάζει αρχικά τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2005 καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των γενικών όρων σημαντικών για την εκτέλεση του Προγράμματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η πρόοδος του Προγράμματος παραθέτοντας πληροφόρηση για τους στόχους που τέθηκαν αρχικά και δείκτες και αποτελεσματικότητας, όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί στο εγκεκριμένο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν προκύψει από την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το έτος Παρουσιάζεται επίσης η πορεία των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων του Προγράμματος. Ακολουθεί η παρουσίαση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Προγράμματος όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο ξεχωριστά. Τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της του Προγράμματος INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ παρουσιάζονται στη συνέχεια, καθώς επίσης οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (Π.Κ.Π.) INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ. Επιπρόσθετα, παρατίθενται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας του Προγράμματος καθώς και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εντός του Σε ειδικότερο κεφάλαιο παρατίθενται τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά το 2005, παρουσιάζοντας τα θέματα Τεχνικής Βοήθειας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος ενώ παρατίθενται οι προγραμματισμένες ενέργειες του Προγράμματος για το έτος Τέλος, εξετάζονται τόσο η συμβατότητα του Προγράμματος και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις οριζόντιες Κοινοτικές Πολιτικές όσο και η συνάφεια αυτού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-4

5 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tο Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ , εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2000) 55/ Για την Ελλάδα το συνολικό ύψος του προγράμματος ήταν Ευρώ (ΕΤΠΑ Ευρώ, Εθνική χρηματοδότηση Ευρώ, Ιδιωτική Συμμετοχή Ευρώ). Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα με την απόφαση C(2002)1703/26/07/02. Η Κύπρος συμμετείχε στο πρόγραμμα κατά την περίοδο με Εθνικούς πόρους. Με την υπ αριθμ. C(2002)1703/26/07/02 απόφαση θεσπίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος κατά Ευρώ (από πόρους ΕΤΠΑ Ευρώ) με την οποία το συνολικό ύψος του προγράμματος ανήλθε στα Ευρώ ενώ μειώθηκε η ιδιωτική συμμετοχή κατά Από την στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Κύπρος με πόρους ΕΤΠΑ ύψους Ευρώ. Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα (Α Αναθεώρηση) INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ , εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό C(2004) 5451 / Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε ευρώ (ΕΤΠΑ ευρώ, εθνική χρηματοδότηση ευρώ, ιδιωτική συμμετοχή: ευρώ). Με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαπιστώθηκε η ανάγκη για μια νέα αναθεώρηση του Προγράμματος, (Β Αναθεώρηση) που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο 2005 και το νέο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό C(2005)4970. Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε (ΕΤΠΑ ευρώ, εθνική χρηματοδότηση ευρώ, ιδιωτική συμμετοχή: ευρώ ). Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος για την Ελλάδα είναι: η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου), η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου) και η Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου). Η Κύπρος είναι επιλέξιμη στο σύνολό της. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-5

6 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η στρατηγική του Προγράμματος επικεντρώνεται στην ανάδειξη του χώρου παρέμβασης σε χώρο επέκτασης του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην άρση των φυσικών εμποδίων λειτουργίας της περιοχής, με όρους ποιότητας ζωής (προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρο ανάπτυξη) συνεκτιμώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ως άνω περιοχών. Ως γενικός στόχος του Προγράμματος καθορίζεται «Η ανάδειξη της περιοχής σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης, της αειφόρου αναπτυξιακής διαδικασίας και της επέκτασης του Ευρωπαϊκού Χώρου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο». Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την προτεραιότητα της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG III για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της προώθησης κοινών δράσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη των τομέων της οικονομίας, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενσωμάτωση των περιφερειακών οικονομιών, αλλά και στη διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την προώθηση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος που αναλύθηκε εξειδικεύεται στον ακόλουθο επιχειρησιακό στόχο: «Ενίσχυση της συνεργασίας της περιοχής στους κοινωνικοοικονομικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος για να καταστεί ανταγωνιστική στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στη Μεσογειακή Λεκάνη». Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος που συμβάλλουν στην επίτευξη της στρατηγικής περιλαμβάνουν : Την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων Την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση της απασχόλησης, και Τη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών επιδράσεων / επιπτώσεων. Οι τρεις προαναφερθέντες ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω παρεμβάσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: Ασφάλεια Συνόρων Οικονομική ανάπτυξη και προώθηση της Απασχόλησης Ποιότητα Ζωής / Περιβάλλον /Πολιτισμός Ειδική Ενίσχυση για περιοχές που συνορεύουν με υποψήφιες χώρες Τεχνική Βοήθεια. Μετά την αναθεώρηση το ΠΚΠ Interreg IIIA Ελλάδα- Κύπρος διαρθρώνεται σε 5 Άξονες Προτεραιότητας και 10 Μέτρα όπως παρουσιάζονται παρακάτω: Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-6

7 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Πίνακας 1: Διάρθρωση του ΠΚΠ Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος μετά την B αναθεώρηση ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μ.1.2.Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων Μ 2.1 Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας Μ.2.2 Ανθρώπινοι Πόροι και Προώθηση της Απασχόλησης Μ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Μ.3.1 Προστασία της Υγείας Μ.3.2 Προστασία, Ανάδειξη και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Μ.3.3 Ανάδειξη και Προβολή Πολιτιστικών Πόρων Μ.4.Κοινοτική Δράση για την Ενίσχυση της Ασφάλειας των Εξωτερικών Συνόρων Μ.5.1 Διαχείριση του Προγράμματος Μ.5.2.Τεχνική Υποστήριξη Σε αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασμός του Προγράμματος, λαμβάνει υπόψη του τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής και τις γενικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, ενώ επιδιώκει τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν με τις εθνικές, κοινοτικές και περιφερειακές πολιτικές ή / και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Ταμείου Συνοχής. Παράλληλα, ο σχεδιασμός του Προγράμματος επιδιώκει την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συνεκτικότητας με άλλα χρηματοδοτικά μέσα και με το θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-7

8 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την συμβολή των Μέτρων του Προγράμματος σε επίπεδο διψήφιου / τριψήφιου κωδικού τομέα παρέμβασης. Ειδικότερα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ το Μέτρο 1.2 «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων» συμβάλλει στον τομέα παρέμβασης «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διαβίβαση(100%)» (κωδ. 322). Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ το Μέτρο 2.1 «Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας» συμβάλλει στους τομείς «Επιμεριζόμενες επιχειρηματικές υπηρεσίες [επιχειρηματικές τάξεις, θερμοκοιτίδες, τόνωση, υπηρεσίες προώθησης, δικτύωση, συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις]» (κωδ.164), «Φυσικές επενδύσεις [τουριστικά καταλύματα, εστίαση, εγκαταστάσεις (25%)]» (κωδ.171), «Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα και εξοπλισμός, συγχρημαδότηση κρατικών ενισχύσεων]» (κωδ.161), «Επιμεριζόμενες υπηρεσίες για το τουριστικό κύκλωμα» [συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων προώθησης δικτύωσης, συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων)] (κωδ.173), και «Επαγγελματική κατάρτιση» [προσανατολισμένη στις ΜΜΕ και στην χειροτεχνία] (κωδ.167). Αντίστοιχα, το Μέτρο 2.2 «Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης» συμβάλλει στον τομέα «Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενη με ιδιαίτερο τομέα» (κωδ. 23) ενώ το Μέτρο 2.3. «Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων για επιχειρηματικές εφαρμογές» συμβάλλει στους τομείς «Ερευνητικά έργα βασιζόμενα σε Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ινστιτούτα» (κωδ. 181), «Καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, σύσταση δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ επιχειρήσεων ή/ και ερευνητικών ινστιτούτων» (κψδ.182), και [«Ανάπτυξη παιδαγωγικής κι επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενη με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες)] κωδ. (23). Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, το Μέτρο 3.1 «Προστασία της Υγείας» συμβάλλει στον τομέα «Κοινωνική υποδομή και δημόσια υγεία» (κωδ. 36), και στις «Υπηρεσίες και εαφρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση εκπαίδευση) (κωδ.323) το Μέτρο 3.2. «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» συμβάλλει στους τομείς «Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος» (κωδ. 353), «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (κωδ. 332). Αντίστοιχα, το Μέτρο 3.3. «Ανάδειξη και προβολή Πολιτιστικών Πόρων» συνδράμει στον τομέα παρέμβασης «Διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς» (κωδ. 354). Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-8

9 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ το μοναδικό Μέτρο 4.1. «Κοινοτική Δράση για την Ενίσχυση της Ασφάλειας του Εξωτερικού Συνόρου» συμβάλλει στον τομέα παρέμβασης «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση» (κωδ. 322). Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, το Μέτρο 5.1. «Διαχείριση του προγράμματος» συμβάλλει στους τομείς παρέμβασης «Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα» (κωδ.411), «Αξιολόγηση» (κωδ.412) και «Εκπόνηση Μελετών» (κωδ.413). Το Μέτρο 5.2. «Τεχνική Υποστήριξη» συντελεί στην «Ενημέρωση των πολιτών» (κωδ. 415), «Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα» (κωδ. 411). Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-9

10 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Περιφερειακή Πολιτική καθ όλο το 2005 συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ενισχύοντας τις υποδομές και τις επενδύσεις στις πιο μειονεκτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών ασκούνταν σε συντονισμένο επίπεδο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2005 έκλεισε για τις οικονομίες των μεγάλων κρατών-μελών με ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των Εθνικών Οικονομιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε το 2005 και διαμορφώθηκε στο 1,3% σε μέσα ετήσια επίπεδα. Κύριες αιτίες της εξέλιξης αυτής εκτιμάται ότι ήταν μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, οι επιπτώσεις με χρονική υστέρηση, της ανατίμησης του ευρώ το 2004, καθώς και η προσωρινή επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης το πρώτο εξάμηνο του Το 2005, σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2004 στο 1,5% και 1,3% αντίστοιχα έναντι 2,4% και 2,1% το προηγούμενο έτος. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 η πορεία ανάπτυξης τροφοδοτήθηκε κυρίως από το εξωτερικό εμπόριο, καθώς παρά την επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου, η μεγάλη μείωση των εισαγωγών αντιστάθμισε μια μικρότερης έντασης μείωση των εξαγωγών. Η εγχώρια ζήτηση που το προηγούμενο έτος ήταν βασική δύναμη ανάπτυξης φαίνεται στις αρχές του 2005 να χάνει τη δυναμική της. Ωστόσο στο δεύτερο τρίμηνο, το κλίμα φαίνεται να αντιστρέφεται και η εγχώρια ζήτηση τονώνεται κυρίως μέσω της αύξησης των επενδύσεων, τόσο στην ΕΕ-25 όσο και στην Ευρωζώνη, και δευτερευόντως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης που βελτιώνεται οριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό όμως σημαντικά κατώτερο του Αντίθετα η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την άνοδο των εξαγωγών με αποτέλεσμα το εξωτερικό εμπόριο να επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη των οικονομιών, αν και συνολικά το πρώτο εξάμηνο του έτους η συμβολή των καθαρών εξαγωγών παρέμεινε οριακά θετική. Η σταθερότητα του ρυθμού ανάπτυξης της ιδιωτικής κατανάλωσης σε επίπεδα κατώτερα του 2004 αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καθώς σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας, οι καταναλωτές εμφανίζονται μάλλον Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-10

11 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος απαισιόδοξοι σχετικά με την εξέλιξη της ανεργίας και των τιμών, τους προσεχείς μήνες. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρά την επιβράδυνση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω της μείωσης των επενδύσεων για κατασκευές έναντι του 2004, ανακτούν τη δυναμική τους το δεύτερο τρίμηνο, με άνοδο της τάξεως του 0,6% στη ΕΕ-25 και 0,5% στην Ευρωζώνη, καθώς ενισχύονται οι επενδύσεις σε κατασκευές, με τις δαπάνες όμως για εξοπλισμό να παραμένουν υψηλές. Πίνακας 2: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (ΕΕ-25, Ευρωζώνη) ΕΕ-25 Ευρωζώνη ΑΕΠ 2,4 1,5 2,1 2,4 2,1 1,3 1,9 2,1 Κατανάλωση 2,1 1,6 1,6 2,1 1,6 1,4 1,4 1,9 Επενδύσεις 3,0 2,3 3,5 3,6 2,3 1,7 3,1 3,2 Απασχόληση 0,6 0,9 1,0 1,0 0,7 1,0 1,2 1,1 Ανεργία (% του εργατικό δυναμικού) 9,0 8,7 8,5 8,1 8,9 8,6 8,4 8,1 Πληθωρισμός ( μεταβολή ΕνΔΤΚ) 2,1 2,3 2,2 1,9 2,1 2,3 2,2 1,8 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) -2,6-2,7-2,7-2,7-2,7-2,9-2,8-2,8 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) 63,4 64,1 64,2 64,3 70,8 71,7 71,7 71,8 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 0,0-0,3-0,4-0,3 0,6 0,0-0,1-0,1 Πηγή: European Commission, Economic Forecasts, Autumn Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, μετρούμενος βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, διατηρήθηκε πάνω από το 2% κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2005 και διαμορφώθηκε σε 2,2% σε μέσα ετήσια επίπεδα. Κύριος παράγοντας για τη διατήρηση του πληθωρισμού πάνω από το επίπεδο του 2% ήταν η έντονη άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Εντούτοις, στην εξέλιξη αυτή του πληθωρισμού συνέβαλαν επίσης οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων και των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις εξελίξεις σε επιμέρους χώρες, μείωση του ελλείμματος σημειώθηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία, ενώ σημαντική αύξηση του ελλείμματος εμφάνισαν η Ιταλία και η Πορτογαλία. Σε θεσμικό επίπεδο, σημειώνεται η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία αφορά το σύνολο της ΕΕ αλλά ιδιαίτερα τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Γενικότερα οι προοπτικές για την οικονομία της ζώνης του ευρώ το 2006 είναι βελτιωμένες σε σύγκριση με το παρελθόν έτος καθώς, μετά την εξωτερική ζήτηση, έχουν ήδη ενισχυθεί οι Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-11

12 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος επιχειρηματικές επενδύσεις, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί και η ιδιωτική κατανάλωση, αντανακλώντας την άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της απασχόλησης. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ, η άνοδος του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,7% και 2,5% το 2006, ενώ ο πληθωρισμός, προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 1,9% και 2,5%. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό βασίζονται στην υπόθεση ότι θα διατηρηθούν οι τάσεις για μέτριες μισθολογικές αυξήσεις που χαρακτήριζαν γενικά τη ζώνη του ευρώ τα τελευταία έτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,9% και πληθωρισμό 2,2%. Τέλος, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει στο 2,0% το τρέχον έτος και ο πληθωρισμός να υποχωρήσει ελαφρά και να διαμορφωθεί στο 2,1%. Σημειώνουμε ότι ο δείκτης ανεργίας στην ΕΕ ανήλθε στο 8,1%. Αφού κορυφώθηκε γύρω στο 9% το 2004, άρχισε να φθίνει το 2005 αντανακλώντας, ειδικότερα, τα ευεργετικά αποτελέσματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τόσο στην αγορά προϊόντων όσο και στην αγορά εργασίας ΕΛΛΑΔΑ Το 2005 η ελληνική οικονομία 1 συνέχισε να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, ο οποίος παρουσίασε σχετικά μικρή επιβράδυνση σε σύγκριση με τους υψηλούς ρυθμούς των προηγούμενων ετών, παρά την απουσία της ευνοϊκής επίδρασης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, την αρνητική επίδραση από την άνοδο των τιμών καυσίμων και την μείωση των δημοσίων επενδύσεων λόγω της αναγκαίας εφαρμογής πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής κατά το παρελθόν έτος. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος υπερέβη τον αντίστοιχο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 για δέκατο κατά σειρά έτος και, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ, διαμορφώθηκε στο 3,7% το 2005, έναντι 4,7% το 2004 και 4,4% κατά μέσο όρο την τετραετία Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση 2005 Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-12

13 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Η επίτευξη του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (και μάλιστα επιταχυνομένου κατά τη διάρκεια του έτους, από 3,5% το α τρίμηνο στο 3,7% στο δ τρίμηνο), αποτελεί μία ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη. Παρ όλα αυτά όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές μακροοικονομικές και διαρθρωτικές ανισορροπίες, των οποίων συμπτώματα είναι ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και η διαμόρφωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, και παρά την επιτυχή αντιπληθωριστική προσπάθεια σημειώθηκε επιτάχυνση τροφοδοτούμενη κατά βάση από τις απρόσμενα αυξημένες τιμές του πετρελαίου, με αποτέλεσμα την αύξηση του Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (από 2,9% το 2004 στο 3,5% το Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ, η συνολική απασχόληση το 2005 αυξήθηκε κατά 1,8% και οι απασχολούμενοι μισθωτοί αυξήθηκαν με ρυθμό, 1,7%, με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 10,5% κατά μέσο όρο το 2004, στο 9,9%. Τα ποσοστά ανεργίας κατά περιφέρεια, διαμορφώθηκαν ως εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (16,5%), στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (11,8%), στην Ήπειρο (11,4%) και στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (11,5%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στα Ιόνια νησιά (7,8%) και στην Κρήτη (8%). Συμπερασματικά σημειώνουμε ότι το 2005 υπήρξε ένα κρίσιμο έτος για την Ελληνική Οικονομία, κατά τη διάρκεια του οποίου ελήφθησαν σημαντικότατες διαρθρωτικές πρωτοβουλίες (όπως, ασφαλιστικό τραπεζών, εξυγίανση δημοσίων επιχειρήσεων, προώθηση Συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)), οι οποίες σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, τη δημοσιονομική εξυγίανση και το νέο επενδυτικό νόμο, θα ενισχύσουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας και θα θέσουν τις βάσεις για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα ενισχυθεί και από τη βαθμιαία επιτάχυνση της ανάκαμψης στην παγκόσμια και ιδιαιτέρως, την ευρωπαϊκή οικονομία, Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην ΕΕ-15 προβλέπεται να ανέλθει το 2006 στο 2% από 1,4% το 2005, και γενικότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ στο 2,9%. Η ανάκαμψη αυτή βέβαια θα συνοδεύεται από Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-13

14 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος τη διατήρηση των υψηλών τιμών του πετρελαίου και την αναμενόμενη άνοδο των επιτοκίων στην ευρωζώνη. Οι προοπτικές για το 2006 κρίνονται ευνοϊκές. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2006 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στο 3,5%, δηλαδή σε επίπεδο κατά τι χαμηλότερο από εκείνο του 2005 (3,7% σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ), και επομένως θα εξακολουθήσει να είναι σημαντικά υψηλότερος από ό,τι στη ζώνη του ευρώ. Επειδή θα εξασθενήσει η επίδραση των εξωγενών παραγόντων που είχαν επηρεάσει δυσμενώς τις τιμές το 2005, προβλέπεται ότι το 2006 ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει μόνον ελαφρά, στο 3,2% από 3,5% το 2005 (σε μέσα ετήσια επίπεδα βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Έτσι, ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί το 2006 σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στη ζώνη του ευρώ, με αποτέλεσμα την περαιτέρω διάβρωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Πράγματι, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι το 2006 θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλό επίπεδο και θα παρουσιάσει μικρή αύξηση σε σχέση με το 2005, όταν διαμορφώθηκε στο 7,8%. Αν και η απασχόληση αυξήθηκε το 2005, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι υψηλό, παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό ΚΥΠΡΟΣ Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης (12-13 Δεκεμβρίου 2002), η Κύπρος, μαζί με άλλες εννέα υποψήφιες χώρες, πήρε πρόσκληση για ένταξη στην ΕΕ την 1η Μαΐου Η Ευρωπαϊκή πορεία που επέλεξε η Κύπρος διασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και ταυτόχρονα την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Τα οικονομικά οφέλη για την Κύπρο από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλά. Τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια ενιαία αγορά που αποτελείται σήμερα από τις 15 πλέον οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και με την διεύρυνση της ΕΕ ο αριθμός τους θα ανέλθει σε 25. Η υιοθέτηση του Ευρώ και συμμετοχή της Κύπρου στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), μια περιοχή όπου επικρατούν συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας, Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-14

15 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερα επιτόκια. Επιπρόσθετα η Κύπρος θα ωφεληθεί από την αυξημένη οικονομική βοήθεια της ΕΕ. Kατά το 2005, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης ανήλθε στο 3,8%, σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με 3,9% το Από τη σκοπιά των συνθηκών ζήτησης, η ανάπτυξη προήλθε από την εγχώρια ζήτηση και ειδικότερα την ιδιωτική καταναλωτική ζήτηση και από την επενδυτική ζήτηση για κατασκευαστικά έργα. Από τη σκοπιά των συνθηκών προσφοράς, η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας στηρίχτηκε κυρίως στους τριτογενείς τομείς των υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου, των άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς και στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών. Θετική, επίσης, εξέλιξη αποτέλεσε η πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών καθώς και η περαιτέρω διεύρυνση του τομέα της γεωργίας. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2005, αυξήθηκε κατά 364 πρόσωπα σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2005 και έφτασε τα πρόσωπα που αποτελούσαν το 3.9 % του εργατικού δυναμικού. Η αύξηση στον αριθμό των ανέργων από τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκε κυρίως στους τομείς των ξενοδοχείων και εστιατορίων και της δημόσιας διοίκησης. Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων ανέργων για ολόκληρο το 2005 ανήλθε σε πρόσωπα ή 3,7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε σύγκριση με ανέργους το 2004 και ποσοστό ανεργίας 3,6%. Αύξηση των ανέργων παρατηρήθηκε κυρίως στους τομείς των κατασκευών και του εμπορίου ενώ μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ο Εν. ΔΤΚ παρουσίασε ρυθμό αύξησης 2.6% το 2005 σε σύγκριση με το 2.3% του 2004, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ο αριθμός των ανέργων που παραμένουν άνεργοι πέρα των 6 μηνών αποτελούσε το 2005 περίπου το 23% του συνολικού αριθμού ανέργων και αντιπροσωπεύει μόλις το 0,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Το στοιχείο αυτό είναι ενθαρρυντικό, αφού δείχνει ότι η ανεργία στην Κύπρο είναι κυρίως βραχυπρόθεσμης διάρκειας, με την μακροπρόθεσμη ανεργία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-15

16 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 2.2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ Κατά το έτος 2005 πραγματοποιήθηκε η ψήφιση του Νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/ ) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ", που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση του Προγράμματος, σε σχέση με την εκπόνηση μελετών για το Πρόγραμμα. Επίσης, ψηφίστηκε ο Νόμος 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/ ) που ενδεχόμενα να εφαρμοστεί στην υλοποίηση έργων για το Πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε ο Νόμος 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30Α/ ), ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τον Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/ ) μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιφέρει μια σειρά τροποποιήσεων στη διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με θέματα διαφάνειας. Με δεδομένο ότι στο Πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις επιχειρηματικότητας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ψηφίστηκε η ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ 3047/ (ΦΕΚ 575/Β/ ) για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α), η οποία θα εφαρμοστεί και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 384/ ), κατ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 2860/2000, αποφασίστηκε η ένταξη πράξεων του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ να διενεργείται χωρίς να απαιτούνται αποφάσεις ένταξης, ούτε η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2860/2000. Η Κοινή Επιτροπή Καθοδήγησης εγκρίνει τις πράξεις προς χρηματοδότηση. Για κάθε εγκεκριμένη πράξη, συνάπτεται Σύμβαση μεταξύ της Δ.Α. και του Επικεφαλής Εταίρου, με την οποία καθορίζονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις των μερών και οι όροι ένταξης της πράξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κατά το έτος 2005, ψηφίστηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-16

17 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 2-17

18 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 3 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 3.1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Στην δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος προτάθηκαν από την ΥΔ ανά μέτρο οι παρακάτω αλλαγές στους δείκτες: Μέτρο 1.2: Αύξηση του δείκτη VTMIS «Vessel Traffic Management Information System» από 2 σε 3 λόγω της ένταξης του Κυπριακού VTMIS με τη μετατροπή του Προγράμματος σε Πρόγραμμα εσωτερικών συνόρων. Αύξηση του δείκτη «Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων» από 7 σε 17. Η βελτίωση είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της Διαχειριστικής Αρχής για την καλύτερη προσέγγιση του μοναδιαίου κόστους των αντίστοιχων προμηθειών εξοπλισμού. Προσθήκη δείκτη «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανίχνευσης και ελέγχου 112» Μέτρο 2.1 Αύξηση του δείκτη εκροών «Αριθμός Επιχειρησιακών Σχεδίων» από 20 σε 40 λόγω της ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα με μικρότερο μέσο κόστος και αντίστοιχη αύξηση από 60 σε 65 του δείκτη αποτελέσματος με τίτλο «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή διατηρούνται». Μέτρο 3.2 Μειώνεται ο δείκτης εκροών «Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα περιβάλλοντος (αριθμός)» από 10 σε 6 και προστίθεται ο δείκτης «Εξοπλισμός πρόληψης/ αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων» (υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, ειδικά οχήματα πυρόσβεσης και ενοικίαση ελικοπτέρων). Στους πίνακες που παρατίθενται ακολούθως παρουσιάζονται οι τιμές βάσης των Δεικτών, καθώς και οι τιμές στόχοι, όπως αυτοί καθορίζονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Μέσω των Δεικτών αυτών γίνεται η παρακολούθηση της του Προγράμματος καθώς και των επιπτώσεων που αυτό έχει. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-18

19 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος Πίνακας 3: Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών σε σχέση με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 Σύστημα VTMIS Επέκταση συστήματος παρακολούθησης VTMIS για κάλυψη ακτών Αριθμός 0 2 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1.1 Αύξηση επιτηρούμενης περιοχής (ναυτικά μίλια ανά σύστημα) Μείωση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης Μείωση Λαθρομετανάστευσης Μείωση θαλασσίων ατυχημάτων Μείωση λαθρεμπορίου Μείωση διασυνοριακής εγκληματικότητας Ναυτικά μίλια 0 500ΝΜ Αριθμός 21 Κατά 90% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Αριθμός 1093 Κατά 80% 1.1 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Αριθμός 103 Κατά 90% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ποσοστό Αριθμός περιστατικώ ν 15 δις δρχ 457 περιστ ατικά Κατά 90% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Αύξηση αριθμού κατασχεθέντων λέμβων και σκαφών Αριθμός 19 Σύστημα VTMIS Επέκταση συστήματος 1.2. παρακολούθησης Αριθμός VTMIS για κάλυψη ακτών Αύξηση επιτηρούμενης περιοχής (ναυτικά μίλια ανά σύστημα) 60% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορία πλοίων (VTMIS) Μήκος ακτογραμμής που επιτηρείται από τα δύο συστήματα (ναυτικά μίλια) Αριθμός ,01% Ναυτικά μίλια Στοιχεία από ΟΠΣ και ΥΔ έργου Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων Αριθμός ,05% Στοιχεία από ΟΠΣ και ΥΔ έργου Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-19

20 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2.1. Αύξηση αριθμού κατασχεθέντων λέμβων και σκαφών Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα δεν προβλεπόταν σύστημα δεικτών που να αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανίχνευσης ελέγχου Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου Αύξηση αριθμού κατασχεθέντων λέμβων και σκαφών (%) Μήκος ακτογραμμής που επιτηρείται από τα δύο συστήματα Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται Αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων Αριθμός καταρτιζομένων εργαζομένων σε επιχειρήσεις Φορείς στήριξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ενισχύονται (αριθμός) Αριθμός Αριθμός ποσοστό 30 0 Ναυτικά μίλια Αριθμός 52 0 Αριθμός 40 0 Αριθμός Αριθμός 4 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-20

21 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή διατηρούνται Προγράμματα κατάρτισης Ανθρωποώρες κατάρτισης Αριθμός Καταρτιζομένων Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης Αριθμός * θα εκτιμηθούν ex post Αριθμός 65 4 Αριθμός 20 0 Ώρες Αριθμός Ανθρωποέτη Αριθμός * θα εκτιμηθούν ex post * θα εκτιμηθούν ex post Στοιχεία από Ο.Π.Σ. Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-21

22 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αριθμός κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αριθμός προγραμμάτων ανταλλαγής ερευνητών Ερευνητικά προγράμματα / Δίκτυα Αριθμός 2 0 Αριθμός 4 0 Αριθμός 6 0 Συνέδρια / Ημερίδες Αριθμός Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης (αριθμός) Δράσεις δικτύωσης τηλεϊατρικής Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Ανθρωποέτη * θα εκτιμηθούν ex post Αριθμός Αριθμός 4 0 0,47% Αριθμός Στοιχεία από ΥΔ έργου. Δεν έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ. Είναι στο στάδιο έκδοσης της Απόφασης ένταξης Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-22

23 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη Χαμηλό ποσοστό φυσικής Νέες θέσεις εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη Χαμηλό ποσοστό φυσικής Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Αριθμός 5 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής 3.2 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα περιβάλλοντος Αριθμός 6 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής Εξοπλισμός πρόληψης /αντιμετώπισης περιβαλλοντικών σχεδίων Παρεμβάσεις διαχείρισης και ανάδειξης βιοτόπων Αριθμός 38 Αριθμός 2 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-23

24 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α Αριθμός προστατευόμενων περιοχών που θα γίνουν παρεμβάσεις σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας διαχείρισης, Σύνολο έργων που θα χρησιμοποιηθεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη 80 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (αριθμός) Αριθμός 12 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής 3.3 Αριθμός παρεμβάσεων σε διατηρητέα κτίσματα, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους Αριθμός παρεμβάσεων σε διατηρητέα κτίσματα, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους Αριθμός 5 6 5,78% Στοιχεία από ΥΔ έργου. Δεν έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης Χαμηλό ποσοστό φυσικής Αριθμός ενεργειών ανάδειξης και προβολής στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών (πλήθος) Αριθμός ,34% Στοιχεία από ΥΔ έργου. Δεν έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-24

25 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη Χαμηλό ποσοστό φυσικής Νέες θέσεις εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Ανθρωποέτη 76 0 Χαμηλό ποσοστό φυσικής ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4.1 Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα δεν προβλεπόταν σύστημα δεικτών που να αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (αριθμός) Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων (κινητών συστημάτων παράκτιας παρακολούθησης) Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων (περιπολικών οχημάτων) Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται Αριθμός 27 0 Αριθμός 3 3 Αριθμός 2 2 5,64% Στοιχεία από ΟΠΣ και ΥΔ έργου Αριθμός Στοιχεία από ΟΠΣ Χαμηλό ποσοστό φυσικής Έχει επιτευχθεί Χαμηλό ποσοστό φυσικής Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-25

26 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή δείκτη (Στόχος 2008) ΜΕΤΡΟ Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Τιμή δείκτη (ΣΤΟΧΟΣ 2008) Εκτίμηση σημερινής Εκτιμώμενη Χρηματοδοτικ ή βαρύτητα δείκτη Παρατηρήσεις Κατάταξη με βάση την πρόοδο α 13 Σύμβουλοι Αξιολόγησης Αριθμός 2 1 0,07% Στοιχεία από ΟΠΣ-Είναι προς καταχώρηση στο ΟΠΣ Χαμηλό ποσοστό φυσικής ΑΞΟΝΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 5.1 Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνες Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων Δημιουργία Ιστοσελίδας Αριθμός 2 1 0,05% Στοιχεία από ΟΠΣ-Είναι προς καταχώρηση στο ΟΠΣ η δεύτερη μελέτη Αριθμός Στοιχεία από ΟΠΣ Έχει επιτευχθεί Χαμηλό ποσοστό φυσικής Αριθμός 1 1 0,03% Στοιχεία από ΟΠΣ Έχει επιτευχθεί 5.2 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης Αριθμός Είναι προς καταχώρηση στο ΟΠΣ Χαμηλό ποσοστό φυσικής * Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG Σελ. 3-26

27 3.2 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρουσίαση της πορείας του Προγράμματος αποτελεί βασικό στοιχείο της Ετήσιας Έκθεσης, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνεται η πρόοδος που σημειώθηκε κατά το εξεταζόμενο έτος τόσο σε σύνολο του Προγράμματος όσο και σε επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα. Η παρουσίαση της πορείας του Προγράμματος ακολουθεί τη δομή που έχει το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί και τον αρχικό προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός, η χρηματοοικονομική βαρύτητα του εκάστοτε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Τέλος, αξιολογείται η πορεία του Προγράμματος βάσει του συνολικού προϋπολογισμού δημοσιευμένων προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους, του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και συνολικών δηλωθεισών δαπανών στο Ο.Π.Σ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, ΜΕΤΡΟ 1.2. Στόχοι Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ είναι η δημιουργία μόνιμων δομών συνεργασίας που θα αποτελέσουν τους πυρήνες γύρω από τους οποίους θα εδραιωθεί σε μόνιμη βάση η διασυνοριακή συνεργασία καθώς η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου για την πάταξη των φαινομένων λαθρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης, αλλά και η καλύτερη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στη διακίνηση αγαθών και πολιτών. Η ενδιάμεση αναθεώρηση ανέτρεψε ελαφρώς τον αρχικό σχεδιασμό καθόσον ο μεν στόχος της ασφάλειας των συνόρων εξακολουθεί να είναι πρωταρχικός στόχος αλλά χωρίς δράσεις του τομέα των μεταφορών Περιεχόμενο Ο ΑΠ 1 αποτελείται από ένα (1) Μέτρο, το Μ1.2 «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων» Το Μ1.1, μετά την πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος, αφαιρέθηκε λόγω μη επιλεξιμότητας. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-27

28 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ» δεσμεύει την μεγαλύτερη κατανομή πόρων σε σχέση με τους υπόλοιπους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος Οι πόροι του ΑΠ1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ» μετά τη δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος αυξήθηκαν κατά , από μεταφορά πόρων που πραγματοποιήθηκε από το Μ2.2 «Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της απασχόλησης». Πίνακας 4: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΑΠ 1 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή EURO EURO EURO EURO 0 EURO Ενεργοποίηση Άξονα Προτεραιότητας 1 Ο ΑΠ 1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ» εμφανίζει απορρόφηση της τάξης του 67,06% ( ,64 ), από όπου συνάγεται η πολύ καλή πορεία του. Εάν ληφθεί υπόψη ότι ο συγκεκριμένος άξονας δεσμεύει πάνω από το 1/3 του Προγράμματος συνάγεται ότι η καλή πορεία του άξονα επηρεάζει σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος. Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ» ανέρχεται στο 39,57% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Η πορεία του ΑΠ1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ», για το έτος 2005 και συνολικά για το απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-28

29 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ , , , ,48 0 Π/Υ Αξον α Π/Υ Π/Υ Π/Υ Εν ταγμέν ων Π/Υ Εν ταγμέν ων Δηλω θείσες Δηλω θείσες Προσκλήσεων Προσκλήσεων Εργων 2005 Εργων Δαπάν ες 2005 Δαπάν ες Διάγραμμα 1: Πορεία Υλοποίησης ΆΠ 1 Μέτρο 1.2 «Βελτίωση της Ασφάλειας των Συνόρων» Το Μέτρο 1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της περιοχής, στην μείωση των θαλάσσιων ατυχημάτων καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και συναφών παράνομων δραστηριοτήτων. Επίσης το Μ1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι ενδεικτικές δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Μ1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» είναι ο εκσυγχρονισμός τόσο του εξοπλισμού όσο και της τεχνογνωσίας των αρμόδιων παραμεθόριων υπηρεσιών, η δημιουργία έργων συνεργασίας με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου και της λαθρομετανάστευσης καθώς επίσης και έργων που θα βελτιώσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας των πολιτών και των προϊόντων μέσω της επέκτασης /εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας πλοίων (VTMIS). Επιπρόσθετες δράσεις αφορούν στις μελέτες διασύνδεσης των συστημάτων των δύο χωρών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μ1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» ανέρχεται σε Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μ1.2 «Βελτίωσης της Ασφάλειας των Συνόρων» ανέρχεται σε 39,57% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-29

30 Ενεργοποίηση Κατά το έτος 2005 προκηρύχθηκε μία πρόσκληση με κωδικό Κ1203, με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων», με ημερομηνία έναρξης 11/11/2005 και λήξης 10/3/2006. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛ. (2005) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2005) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ( ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2005) % ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Μ ,33% 106,98% Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων ΣΥΝΟΛΟ ,33% 106,98% Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης Από την πρόσκληση με κωδικό Κ1203 και τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων» εντάχθηκαν στο Μέτρο 1.2 δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού ,74. Τα έργα ήταν τα εξής: Εξοπλισμός ελληνικής αστυνομίας συνολικού προϋπολογισμού ,74 Εξοπλισμός κυπριακής αστυνομίας συνολικού προϋπολογισμού Για το έτος 2005 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε ,74 (ποσοστό 11,32%), ενώ για τη χρονική περίοδο ανέρχεται σε ,07. ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (2005) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ (4/2) 7(5/2) Μ1.2 Βελτίωση της , ,07 11,32% 109,19 ασφάλειας των συνόρων ΣΥΝΟΛΟ ,07 11,32% 109,19% Οικονομική Πρόοδος Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις , ανέρχονται σε ,64. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-30

31 Για το έτος 2005 καταχωρήθηκαν δαπάνες συνολικού προϋπολογισμού ,48 (11,07%) και αφορούν στα παρακάτω έργα: Α/Α Τίτλος έργου Δαπάνες ( ) 1 Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων ,52 2 Εξοπλισμός ελληνικής αστυνομίας ,96 3 Εξοπλισμός κυπριακής αστυνομίας ,00 Σύνολο δαπανών ,48 Σημειώνεται ότι οι προμήθειες εξοπλισμός ελληνικής και κυπριακής αστυνομίας ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δηλωθείσες Πληρωμές στο % Ο.Π.Σ (3/2) Μ 1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων ,64 67,06% ΣΥΝΟΛΟ ,64 67,06% Η πορεία του Μέτρου 1.2 απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. ΜΕΤΡΟ , , Π/Υ Αξονα Π/Υ Προσκλήσεων Π/Υ Ενταγμένων Εργων Δηλωθείσες Δαπάνες Διάγραμμα 2: Πορεία Μ 1.2 Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-31

32 3.2.2 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΜΕΤΡΑ 2.1, 2.2, 2.3. Στόχοι Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ είναι να αναβαθμιστεί η διασυνοριακή επιχειρηματικότητα και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ της περιοχής. Επίσης, αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας και στην δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους και νέες για την προώθηση της εκπαίδευσής τους σε νέες ειδικότητες. Παράλληλα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για βέλτιστο συντονισμό, την συμπληρωματικότητα και την μεγαλύτερη συνεκτικότητα των κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη των χωρών της Μεσογείου. Περιεχόμενο Ο ΑΠ 2 αποτελείται από τρία (3) Μέτρα, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ανέρχεται σε Πίνακας 5: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΑΠ 2 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή EURO EURO EURO EURO EURO Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ανέρχεται στο 26,26% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ 3-32

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-5 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Π. INTERREG IIIA

Π.Κ.Π. INTERREG IIIA Π.Κ.Π. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 200 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ` ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ. 1-1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του Καν (ΕΚ) 1260/99 ο τρόπος αξιολόγησης διευκρινίζεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στις Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0H1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 66H3 1H1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ... 67H3 2H1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 68H4 3H1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ... 69H6 4H2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG III A/ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 4.0 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 76 INTERREG III A/ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 4.0 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα Ελλάδα Κύπρος αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, το οποίο υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μεταξύ ΕΕ και Αλβανίας, ξεκίνησε κατά την προγραμματική περίοδο 2000 2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΦ-64Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΦ-64Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα