ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην εργαστηριακή κοινότητα. Τα Τεχνικά Κείµενα είναι αποτέλεσµα της εργασίας των Τεχνικών Επιτροπών της HellasLab και Οµάδων Εργασίας που δρουν στα πλαίσια των Τεχνικών Επιτροπών. Ως άξονας δραστηριοποίησης είναι η επεξεργασία οδηγιών όσον αφορά είτε αυστηρά τεχνικά θέµατα, όπως η εργαστηριακή αξιοπιστία, η ιχνηλασιµότητα και συγκρισιµότητα των µετρήσεων, είτε αλλά άλλα θέµατα σχετικά µε την πιστοποίηση, την τυποποίηση και γενικά την ποιότητα. Το παρόν τεχνικό κείµενο 1/2003 «Σχετικά µε τη σωστή εφαρµογή των απαιτήσεων της σειράς προτύπων ISO 9000 οι οποίες αναφέρονται στη διακρίβωση των οργάνων» έχει εκπονηθεί από την Οµάδα Εργασίας της ΤΕ1 ( ιαπίστευση ιακρίβωση) η οποία είχε ως έργο την επεξεργασία θεµάτων σχετικά µε τη διακρίβωση. Σκοπός του κειµένου είναι να προταθεί µια κατευθυντήρια οδηγία για τις διαδικασίες διακρίβωσης στα πλαίσια των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς ISO 9000, χωρίς βέβαια να θέλει να υποκαταστήσει τις οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, το οποίο εξάλλου στελέχωσε µε εκπρόσωπό του την Οµάδα Εργασίας. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: - Μ. Οικονόµου (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) - Λ. Στελλάτου (ΑΝΚΟ) - Φ. Στρέλε (ΕΙΜ) - Ι. Τσουκιά (METROLOGY), τα οποία αφιέρωσαν σηµαντικό και ουσιαστικό από τον πολύτιµο χρόνο τους για να επιτευχθεί η ποιότητα της παρούσας εργασίας. Ελπίζουµε ότι το παρόν Τεχνικό Κείµενο θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόµενο.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ HellasLab National Member of Eurolab Τεχνική Επιτροπή 1 Οµάδα Εργασίας για ιακρίβωση Σχετικά µε τη σωστή εφαρµογή των απαιτήσεων της σειράς προτύπων ISO 9000 οι οποίες αναφέρονται στη διακρίβωση των οργάνων. Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών συνδέεται άµεσα µε την αξιοπιστία των µετρήσεων και εποµένως µε την µετρολογική ποιότητα του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στην τρέχουσα παραγωγική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό στα πρότυπα της σειράς ISO 9000 προβλέπονται συγκεκριµένες απαιτήσεις που αφορούν τον έλεγχο, την συντήρηση και την διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών (παράγραφος 4.11 των προτύπων). Η παραπάνω απαίτηση του προτύπου αντιµετωπίζεται από τους εµπλεκόµενους φορείς (Σύµβουλοι, Βιοµηχανία, Φορείς Πιστοποίησης) µε διαφορετική προσέγγιση ο ένας από τον άλλο και κατά τρόπο που δεν είναι σαφής, οµοιόµορφος, αντικειµενικός και τυποποιηµένος. εν είναι σπάνιο φαινόµενο οι λιγότερο ή περισσότερο ελαστικές ερµηνείες των απαιτήσεων διακρίβωσης να οδηγούν σε ένα (αθέµιτο) ανταγωνισµό µεταξύ Συµβούλων και Φορέων Πιστοποίησης. εν υπάρχει δηλαδή ενιαία πολιτική από τους εµπλεκόµενους φορείς για το θέµα της διακρίβωσης των Οργάνων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµη και επιθεωρητές που ανήκουν στον ίδιο Φορέα Πιστοποίησης αντιµετωπίζουν το θέµα µε διαφορετική προσέγγιση ο ένας από τον άλλον και µε καθαρά υποκειµενικά και µόνο κριτήρια. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι συνήθως η υποτίµηση και συρρίκνωση των απαιτήσεων διακρίβωσης και η συχνά ανεπαρκής διασφάλιση της ποιότητας των µετρήσεων, Απαιτήσεις σχετικές µε τον έλεγχο της ποιότητας των µετρήσεων Προκύπτει κατά συνέπεια η ανάγκη οµογενοποίησης των πρακτικών αξιολόγησης, ειδικότερα όσον αφορά τους Φορείς Πιστοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή η HellasLab επιθυµεί να επισηµάνει τα ακόλουθα σηµεία. 1. Ο προµηθευτής πρέπει να χρησιµοποιεί για όλες τις δραστηριότητες (παραγωγική διαδικασία, ποιοτικός έλεγχος κ.λ.π.), εξοπλισµό που είναι κατάλληλος για τον ακριβή προσδιορισµό των παραµέτρων της εργασίας. Για όλες τις δραστηριότητες µετρήσεων που αφορούν κρίσιµα σηµεία της παραγωγής ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι διακριβωµένος. Όργανα που δεν είναι διακριβωµένα άρα που δεν εξασφαλίζεται σε καµιά περίπτωση η ορθότητα των ενδείξεών τους δεν έχει νόηµα και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται. Αυτά πρέπει να καταγράφονται, να φέρουν ειδική σήµανση (ΜΗ ΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ) και να αποσύρονται σε ειδικό ασφαλισµένο χώρο. 2. Οι διακριβώσεις των οργάνων πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, συγκροτηµένο σε ειδική οµάδα, µε συγκεκριµένες διαδικασίες και κατάλληλα πρότυπα µε ιχνηλασιµότητα στα αντίστοιχα εθνικά ή διεθνή πρότυπα. Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το

4 κατάλληλο εργαστήριο διακρίβωσης και ελέγχου που µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, είτε σαν ανεξάρτητο εσωτερικό τµήµα της ίδιας της επιχείρησης, είτε ως ανεξάρτητο εσωτερικό τµήµα της ίδιας της επιχείρησης, είτε ως ανεξάρτητη συνεργαζόµενη επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση το εργαστήριο διακρίβωσης πρέπει να καλύπτει τις ανάλογες απαιτήσεις, όπως αυτές εκφράζονται στο διεθνές πρότυπο ISO Η συχνότητα διακρίβωσης ενός οργάνου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι βασικότεροι εκ των οποίων είναι ο τύπος και η σταθερότητα (stability) του οργάνου, οι συνθήκες χρήσης στις οποίες το όργανο υπόκειται κατά τη λειτουργία του και η συµπεριφορά του κατά τις προηγούµενες διακριβώσεις. Στις συνθήκες χρήσης περιλαµβάνονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι συνθήκες του άµεσου περιβάλλοντος του οργάνου (π.χ. συνθήκες καθαριότητας του περιβάλλοντα χώρου, τρόπος χρήσης του οργάνου από το χρήστη κ.ά.). Στο παράρτηµα που παρατίθεται δίδονται ορισµένες γενικές κατευθύνσεις για το ζήτηµα αυτό. Προτάσεις Με βάση τα παραπάνω η HellasLab πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους ώστε να γίνει συνείδηση ότι η διακρίβωση αποτελεί τον µόνο τρόπο επιβεβαίωσης της ποιότητας των µετρήσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεν είναι ένα «αναγκαίο κακό» που πρέπει να περιοριστεί αλλά ένα εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι Σύµβουλοι στην ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας θα πρέπει να τονίζουν την αναγκαιότητα ένταξης των σχετικών διαδικασιών στα Συστήµατα Ποιότητας µε τρόπο που να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις ελέγχου, συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισµού µετρήσεων. Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να απαιτούν την ύπαρξη των σχετικών απαιτήσεων στα Συστήµατα Ποιότητας και να ελέγχουν την τήρησή τους, ειδικότερα όσον αφορά την επαναδιακρίβωση του εξοπλισµού και την καταλληλότητα των εργαστηρίων διακρίβωσης που χρησιµοποιούνται. Το ΕΣΥ µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή επισηµαίνοντας στους Φορείς Πιστοποίησης Συστηµάτων Ποιότητας, στην φάση της διαπίστευσής τους, την ανάγκη αντιµετώπισης των απαιτήσεων διακρίβωσης ως βασικό στοιχείο επιβεβαίωσης της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εισαγωγή Τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, όπως προδιαγράφονται στη σειρά προτύπων ISO 9000 [1] αλλά και στο ΕΝ / ISO/IEC [2], απαιτούν τον τακτικό µετρολογικό έλεγχο του µετρητικού εξοπλισµού που επηρεάζει (άµεσα ή έµµεσα) την ποιότητα των προϊόντων. Χαρακτηριστικά για την απαίτηση αυτή είναι ότι οι µετρήσεις που γίνονται θα πρέπει να έχουν την τεκµηριωµένη ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα µεγεθών του ιεθνούς Συστήµατος Μονάδων (SI). Ο µόνος τρόπος που εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα είναι η διακρίβωση. Οι διακριβώσεις οργάνων και προτύπων µέτρησης απαιτούν την τεχνική επάρκεια του προσωπικού, τον κατάλληλο εξοπλισµό και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες. Κυρίως αυτοί οι τρεις παράγοντες συνεισφέρουν στη συνολική αβεβαιότητα του µετρητικού οργάνου. H µετρητική αβεβαιότητα, η οποία είναι ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός µετρητικού οργάνου, βρίσκεται µόνο µε την διαδικασία της διακρίβωσης. Η χρονική συµπεριφορά της αβεβαιότητας, δηλαδή ο ρυθµός αλλαγής της αβεβαιότητας ενός µετρητικού οργάνου, είναι ο κύριος παράγοντας για τον προσδιορισµό της περιόδου της επαναδιακρίβωσης. Αιτίες που Oδηγούν στην Επαναδιακρίβωση Μετρητικά όργανα, συστήµατα, πρότυπα και υλικά αναφοράς είναι αντικείµενα που χαρακτηρίζονται µέσω της σταθερότητας της ένδειξης ή της µετρητικής τιµής τους. Ανεξάρτητα από το πόσο σύγχρονα ή πόσο «έξυπνα» είναι, όλα τα µετρητικά συστήµατα µειονεκτούν όσον αφορά τη σταθερότητά τους. Με άλλα λόγια, η ένδειξη ενός µετρητικού οργάνου για µια ορισµένη τιµή µεγέθους δεν παραµένει η ίδια µε το χρόνο, ακόµα και όταν οι συνθήκες µέτρησης δεν έχουν αλλάξει. Για διάφορους λόγους, που οφείλονται στην αρχή λειτουργίας, στον τρόπο κατασκευής και στο υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του οργάνου, η ένδειξη ή η τιµή του ολισθαίνει. Το µέγεθος της ολίσθησης για ένα συγκεκριµένο όργανο εξαρτάται από τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσεως καθώς και από τον τρόπο αποθήκευσής του (µεταβολές θερµοκρασίας, καθαριότητα κλπ.). Η ολίσθηση αυτή γίνεται σε µια ορισµένη κατεύθυνση και αποτελεί πλέον µια συστηµατική απόκλιση από την αρχική κατάσταση του οργάνου. Αποκλίσεις τέτοιας φύσης δεν αποκαλύπτονται εάν το όργανο δεν συγκριθεί έστω και σε µια τιµή µε ένα διακριβωµένο πρότυπο αντίστοιχης ή καλύτερα µικρότερης αβεβαιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεωρητική εκτίµηση της ολίσθησης είναι παρά πολύ δύσκολη και µόνο µε την πρακτική εµπειρία για συγκεκριµένα όργανα µπορούν να δοθούν αξιόπιστες τιµές για την ποσοτική πρόβλεψή της. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται ο ρυθµός ολίσθησης µιας ορισµένης τιµής µέτρησης ενός οργάνου σχετικά µε κάποια αυθαίρετα όρια ανοχής. Το παράδειγµα αυτό παρουσιάσει µια συστηµατική ολίσθηση µε τάση να αυξηθεί η τιµή µε το χρόνο.

6 + 0 _ T1 T2 T3 T4 T5 Παράσταση: ιάγραµµα για τον ρυθµό της ολίσθησης ένδειξης / τιµής µετρητικών οργάνων / προτύπων σχετικά µε αυθαίρετα όρια ανοχής (+/-). Επίσης παρατηρείται, ότι µετά από κάθε διακρίβωση αυξάνει η αβεβαιότητα των µετρήσεων λόγω της αυξανόµενης συστηµατικής απόκλισης. Μετά την τρίτη διακρίβωση γίνονται πλέον αµφίβολες οι µετρήσεις. Οι τιµές έχουν φτάσει τα όρια της επιτρεπόµενης ανοχής. Προτείνεται να γίνει µια ρύθµιση της ένδειξης το αργότερο µετά το διάστηµα Τ4 και αµέσως µετά µια διακρίβωση. Στη συνέχεια συνοψίζονται στον πίνακας 1 φυσιολογικές αιτίες που οδηγούν συνήθως στην ολίσθηση, δηλαδή στη συστηµατική απόκλιση, των ενδείξεων µετρητικών οργάνων / προτύπων, όταν το όργανο χρησιµοποιείται ορθά και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης φαίνονται στον πίνακα 1 εκτιµήσεις για την τιµή της ολίσθησης. Πίνακας 1: Ολίσθηση ένδειξης µετρητικών οργάνων / προτύπων Κατηγορία Οργάνων Αιτίες Ολίσθησης Εκτιµώµενη Ολίσθηση ιαστασιακά όργανα από ανοξείδωτο χάλυβα όπως π.χ. µικρόµετρα, παχύµετρα, χάρακες, µετροταινίες,... Πρότυπα πλακίδια µήκους από κεραµικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα µηχανική φθορά / τριβή * µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή * αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας ppm / έτος 0, ppm / έτος [3]

7 πρότυπα βάρη από ανοξείδωτο χάλυβα έως 10 kg πρότυπα βάρη από χυτοσίδηρο άνω των 10 kg όργανα µε µηχανικό µηχανισµό όπως π.χ. µηχανικοί ζυγοί, µηχανικά µανόµετρα, µηχανικά δυναµόµετρα, µηχανικά θερµόµετρα,... Ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ. πολύµετρα γυάλινα αραιόµετρα, θερµόµετρα, ογκοµετρικά δοχεία και κύλινδροι από γυαλί µηχανική φθορά / τριβή *, αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή *, οξείδωση ή/και αντίδραση επιφάνειας µε ουσίες περιβάλλοντος, µόλυνση επιφάνειας µηχανική φθορά / τριβή *, γήρανση υλικού, µόλυνση µηχανισµού 0, ,5 ppm / έτος [4] ppm / έτος [5] δεν υπάρχουν στοιχεία, εµπειρικά εκτιµάται µια ολίσθηση µερικών ppm ανά έτος γήρανση υλικού ppm / έτος [6] αλλαγή µορφής γυαλιού µηχανική φθορά κλίµακας βαθµονόµησης δεν υπάρχουν στοιχεία, συνήθως παρατηρείται µια πολύ µεγάλη σταθερότητα ένδειξης τιµών * Η µηχανική φθορά δεν µπορεί να εκτιµηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η συχνότητα χρήσεως. Πέρα από τις προαναφερθείσες αιτίες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψην οι πραγµατικές συνθήκες χρήσης οι οποίες µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά από την µια στην άλλη περίπτωση εφαρµογής. Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων που επηρεάζουν τη σταθερότητα του οργάνου εκφράζεται µετρολογικά ως αναπαραγωγιµότητα (reproducibility). Η αναπαραγωγιµότητα ενός οργάνου είναι η διαφορά µετρητικών αποτελεσµάτων σε µια ορισµένη τιµή όταν αλλάζει το περιβάλλον / ο τόπος, ο χρήστης και όταν οι επαναλαµβανόµενες µετρήσεις απέχουν µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ τους. Συχνά αναφέρουν τα εγχειρίδια χρήσης µετρητικών οργάνων µια τιµή για την αναπαραγωγιµότητά του. Η τιµή αυτή είναι χρήσιµη για τον προσδιορισµό της αρχικής περιόδου της επαναδιακρίβωσης. Πόσο Συχνά ιακριβώνονται Μετρητικά Όργανα ; Η απάντηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη επειδή οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη για την επαναδιακρίβωση είναι πολλοί και διάφοροι. Στην περίπτωση π.χ. όταν ένα όργανο θεωρείται ιδιαίτερα ασταθές κάτω από τις συνθήκες που χρησιµοποιείται ή η χρήση του είναι πολύ σπάνια θα µπορούσε να θεωρείται απαραίτητη µια διακρίβωση πριν κάθε χρήση του. Αντίθετα, όταν το όργανο θεωρείται πολύ σταθερό κάτω από τις δεδοµένες συνθήκες χρήσης, θα µπορούσε να αρκεί µια συχνότητα επαναδιακρίβωσης µερικών ετών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όµως, η προσδιοριζόµενη ως κατάλληλη συχνότητα της επαναδιακρίβωσης αντανακλά το χρόνο εµπιστοσύνης για την (ακόµα) ορθή ένδειξη του µετρητικού οργάνου σχετικά µε την απαιτούµενη ακρίβειά του. Εποµένως, για να εκτιµηθεί η περίοδος επαναδιακρίβωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σταθερότητα του µετρητικού οργάνου, η αβεβαιότητά του και το επιτρεπόµενο ανεκτό εύρος της µετρούµενης τιµής. Οι τελευταίες δύο παράµετροι συσχετίζονται και καθορίζονται συνήθως εκ των προτέρων.

8 ηλαδή, κατά την προµήθεια του µετρητικού οργάνου θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το επιτρεπόµενο ανεκτό εύρος της µετρούµενης τιµής είναι τουλάχιστον τρεις φορές µεγαλύτερο από την αβεβαιότητα της µέτρησης βάσει της ακρίβειας του µετρητικού οργάνου. Επίσης, η συχνότητα της επαναδιακρίβωσης θα συνυπολογίζει τις οικονοµικές συνέπειες διότι απεικονίζει έναν συµβιβασµό ανάµεσα στο κόστος της διακρίβωσης και στο κόστος της λανθασµένης µέτρησης το οποίο, κατά συνέπεια, συντελεί στην υποβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων. Μετά την πρώτη διακρίβωση ενός µετρητικού οργάνου ορίζεται ένα αρχικό διάστηµα επαναδιακρίβωσης το οποίο βασίζεται στην εµπειρία και στα στοιχεία της µετρολογικής συµπεριφοράς οµοειδών οργάνων που λειτουργούν ήδη στην πράξη. Εδώ προτείνεται να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή του οργάνου. Τη στιγµή της προµήθειας του οργάνου είναι συνήθως γνωστό το πεδίο της εφαρµογής του, η επιθυµητή ακρίβεια µέτρησης και ενδεχοµένως η συχνότητα χρήσεως. Με το πεδίο εφαρµογής συνδέεται και η σταθερότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερµοκρασία, υγρασία, σκόνη, κραδασµοί, κλπ.). Σύµφωνα µε το επίπεδο της µετρητικής αβεβαιότητας τα πεδία εφαρµογής µετρητικών οργάνων κατατάσσονται χονδρικά όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συχνότητα χρήσεως και µετρητική αβεβαιότητα µετρητικού εξοπλισµού κατά µέσο όρο. Φορέας Εφαρµογής Συχνότητα Χρήσεως Επιθυµητή Μετρητική Αβεβαιότητα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας βασικές µονάδες (SI) παράγωγες µονάδες (SI) Εργαστήρια ιακριβώσεων και οκιµών, Ερευνητικά Ιδρύµατα και Πανεπιστήµια Βιοµηχανική Παραγωγή & Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου Εµπόριο µια φορά ανά µήνα < 10 ppm < 100 ppm δέκα φορές ανά µήνα 100 ppm... < 1 % µερικές φορές την ηµέρα 0,1 % % Τα µετρητικά όργανα και πρότυπα που αποτελούν πρωτεύοντα πρότυπα λειτουργούν συνήθως σε εθνικά ινστιτούτα µετρολογίας και χαρακτηρίζονται από το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας. Είναι επίσης γεγονός ότι αυτά τα όργανα δεν χρησιµοποιούνται καθηµερινά, καθώς και ότι όργανα που αποτελούν πρωτεύοντα πρότυπα µετρήσεων, δηλαδή υλοποιούν το µέγεθος µέτρησης, είναι όργανα µε πολύ χαµηλό ρυθµό ολίσθησης. Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους της µετρολογίας. Εποµένως πρωτεύοντα πρότυπα δεν διακριβώνονται µε την ίδια συχνότητα όπως τα όργανα σε άλλους τοµείς. Π.χ. το εθνικό πρότυπο της µάζας (1 kg) µιας χώρας, ένας κύλινδρος από γράµµα λευκόχρυσου / ιριδίου διακριβώνεται ενδεχοµένως ανά 12 χρόνια όταν η χρήση του είναι περίπου µια φορά ανά δυο χρόνια [5].

9 Tα εργαστήρια των εθνικών φορέων µετρολογίας αλληλοσυγκρίνουν τη µετρητική ικανότητά τους τακτικά π.χ. στο πλαίσιο της EUROMET [7] ή του ΒΙPM [8]. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων είναι µια επίσηµη ένδειξη για το αν υπάρχουν τάσεις ολίσθησης των προτύπων σε κάποιο από τα συµµετέχοντα εργαστήρια. Γενικώς ισχύει ότι ο χρόνος της επαναδιακρίβωσης των εθνικών προτύπων µέτρησης είναι της τάξης µερικών ετών. Τα εργαστήρια διακριβώσεων της περιφέρειας που έχουν στόχο την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης µετρητικών οργάνων της βιοµηχανίας και άλλων τοµέων µετρήσεων και δοκιµών χρησιµοποιούν όργανα και πρότυπα που έχουν άµεσα ή έµµεσα ιχνηλασιµότητα σε εθνικά πρότυπα. Η συχνότητα χρήσεως και η απαίτηση στην µετρητική αβεβαιότητα συνεπάγονται µια αυξηµένη συχνότητα επαναδιακρίβωσης σε σχέση µε τα εθνικά εργαστήρια µετρολογίας. Ανάλογα µε την σταθερότητα του οργάνου / προτύπου συνηθίζεται µια περίοδος επαναδιακρίβωσης των ένα, δύο ή ακόµα άνω των δύο ετών, για εξοπλισµό που τηρείται συνεχώς σε ελεγχόµενες συνθήκες εργαστηρίου. Όταν όµως µετρητικά όργανα / πρότυπα χρησιµοποιούνται σε επιτόπου διακριβώσεις υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος να επηρεαστούν τα µετρολογικά χαρακτηριστικά τους. Μετά από κάθε εξωτερική χρήση θα πρέπει να αναθεωρηθεί µια ενδεχόµενη επαναδιακρίβωσή τους. ιακριβώσεις µετρητικών οργάνων σε µια βιοµηχανία η οποία τηρεί ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας γίνονται σύµφωνα µε ένα εγκεκριµένο πρόγραµµα. Υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράµµατος και άρα για τον ορισµό της περιόδου της επαναδιακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού είναι αποκλειστικά η ίδια η εταιρεία. Η διαδικασία της βιοµηχανικής παραγωγής βασίζεται στις ενδείξεις διάφορων µετρητικών οργάνων τα οποία µπορούν να είναι ενσωµατωµένα σε πολύπλοκα συστήµατα. Στον πίνακα 3 φαίνονται ενδεικτικά προτιµήσεις για την περίοδο επαναδιακρίβωσης διαφόρων οργάνων όπως τις συναντάει κανείς π.χ. στην βιοµηχανία. Πίνακας 3: Παραδείγµατα για την προτηνόµενη µέγιστη περίοδο επαναδιακρίβωσης ορισµένων µετρητικών οργάνων που βρίσκονται συχνά σε εταιρείες της βιοµηχανίας ή σε εργαστήρια. Μετρητικό Οργανο / Πρότυπο Μη Αυτόµατος Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 30 kg Υδραργυρικό Θερµόµετρο C έως C µε ακρίβεια 1 Κ Μηχανικό Μανόµετρο (Bourdon type) έως 20 bar, τάξη ακρίβειας 2,5 Παχύµετρο, έως 200 mm µε ακρίβεια 0,01 mm Σετ προτύπων βαρών 1mg g σε σειρά 1,2,2,5, κλάσης F1 κατά OIML Συχνότητα και Περιβάλλον Χρήσεως καθηµερινά - 20 φορές, βιοµηχανικός χώρος καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µόνιµα εγκαταστηµένο σε κύκλωµα πεπιεσµένου αέρα, µηχανολογικό εργαστήριο καθηµερινά - 20 φορές, Μηχανουργείο δυο φορές ανά µήνα, σε διάφορους χώρους εργαστηρίων και βιοµηχανικής Παραγωγής Προτεινόµενη µέγιστη περίοδος Επαναδιακρίβωσης ένα έτος πέντε έτη δύο έτη ένα έτος έξι µήνες

10 Υδραυλική Πρέσα Θλίψης έως 500 kn µε ακρίβεια 5 kn Αναλυτικός Ηλεκτρονικός Ζυγός έως 200 g µε ακρίβεια 0,01 mg Πρότυπο Βάρος Ελέγχου 100g κλάσης E2 κατά OIML Ψηφιακό Πολύµετρο µε ακρίβεια 4 1 / 2 ψηφίων Υδραργυρικό βαρόµετρο καθηµερινά, 5 φορές, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τσιµέντου 2-3 φορές την εβδοµάδα, χηµείο ερευνητικού ιδρύµατος µια φορά την εβδοµάδα, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες καθηµερινά 2-3 φορές, ηλεκτρολογικό εργαστήριο καθηµερινά, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου µε ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες ένα έτος ένα έτος δυο έτη ένα έτος τρία έτη Ο τοµέας της Νοµικής Μετρολογίας είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση (verification) µετρητικών οργάνων που χρησιµοποιούνται π.χ. για την συναλλαγή εµπορευµάτων. Για λόγους προστασίας του καταναλωτή επιβάλλεται η περίοδος ισχύς επαλήθευσης (validity period of verification). Η αναφορά [9] περιέχει αντίστοιχα µια λίστα µετρητικών οργάνων και προτύπων µε την συνιστούµενη περίοδο επαλήθευσης. Μεθόδους για την Εκτίµηση της Περιόδου Επαναδιακρίβωσης Στους τοµείς της Νοµικής Μετρολογίας και της Εθνικής Άµυνας ο µετρολογικός έλεγχος µετρητικών οργάνων είναι µια καθιερωµένη διαδικασία µε πολυετή παράδοση και στην Ελλάδα. Οι διακριβώσεις / βαθµονοµήσεις / έλεγχοι µετρητικού εξοπλισµού γίνονται προγραµµατισµένα και σύµφωνα µε λεπτοµερές διαδικασίες και οδηγίες (Εµπορικός Κώδικας, MIL-STD s, Τechnical Orders). Στους τοµείς αυτούς η απόφαση για την κατάλληλη συχνότητα επαναδιακρίβωσης δεν εναπόκειται στην κρίση του χρήστη / κατόχου του οργάνου. Τα σχετικά πρότυπα προδιαγράφουν ήδη πόσο συχνά γίνεται ο έλεγχος του (κάθε) οργάνου. Σαφώς και υπάρχει µια πολυετής εµπειρία όσον αφορά το βαθµό ολίσθησης των συγκεκριµένων µετρητικών οργάνων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να λαµβάνονται υπόψη η συχνότητα χρήσης τους και οι συνθήκες, που είναι ήδη γνωστές. Με βάση τα παραπάνω είναι πλέον εύκολο να προσεγγίζεται και εποµένως να τυποποιείται η περίοδος επαναδιακρίβωσης. Ιδιαίτερα στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας, αλλά και σε άλλους τοµείς, αναπτύχθηκαν µέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διακριβώσεων οι οποίες οδηγούσαν σε στατιστικές µεθόδους προσδιορισµού της συχνότητας επαναδιακρίβωσης. Στη συνέχεια αναφέρονται µέθοδοι [10-12], που είναι γενικώς χρήσιµες για τον προσδιορισµό της κατάλληλης συχνότητας διακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού: 1. Μέθοδος - «Αυθαίρετος Προσδιορισµός» Μετά από κάθε διακρίβωση µειώνεται το διάστηµα ως την επόµενη διακρίβωση µε έναν ορισµένο ρυθµό εφόσον η αβεβαιότητα για το συγκεκριµένο όργανο βρίσκεται εντός των ορίων της απαιτούµενης ανοχής ή αντίστοιχα το διάστηµα αυτό αυξάνεται αντίστοιχα εάν η αβεβαιότητα για το συγκεκριµένο όργανο βρίσκεται εκτός των ορίων της απαιτούµενης ανοχής. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σχετικά εύκολα. Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι το κάθε όργανο αντιµετωπίζεται χωριστά και θα έχει διαφορετική προθεσµία

11 επαναδιακρίβωσης, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα στον προγραµµατισµό της διακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού µιας επιχείρησης. 1. Μέθοδος - «Ελεγχος Ολίσθησης» Τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων για µια χαρακτηριστική τιµή ένδειξης παρακολουθούνται µε το χρόνο. Η εξέλιξη της ένδειξης µε το χρόνο εκφράζει τη διασπορά και την ολίσθηση, δηλαδή πόσο σταθερό είναι το όργανο. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται και σε οµάδες ίδιων ή όµοιων µετρητικών οργάνων και επιτρέπει να υπολογισθεί µια κατά µέσο όρο περίοδος επαναδιακρίβωσης. Η µέθοδος δεν εφαρµόζεται εύκολα όταν το όργανο είναι ένα περίπλοκο σύστηµα αποτελούµενο από διάφορα τµήµατα που συνεισφέρουν στην συνολική αβεβαιότητα του συστήµατος. Με κατάλληλές στατιστικές µεθόδους όµως υπολογίζεται η αξιοπιστία ενός οργάνου και έτσι επιτρέπεται η εφαρµογή κατάλληλης περιόδου επαναδιακρίβωσής του. 1. Μέθοδος - «Χρόνος Χρήσεως» Η µέθοδος αυτή µπορεί να συνδυάσει τις δυο προηγούµενες µε τη διαφορά ότι ο χρόνος µετριέται και εκφράζεται ως ώρες χρήσης. Αυτός ο τρόπος εφαρµόζεται σε µετρητικά όργανα που παράγουν ενεργό σήµα µε σύνδεση σε ένα χρονόµετρο µε δυνατότητα καταγραφής. Μόλις συµπληρωθεί ο µέγιστος χρόνος λειτουργίας το όργανο θα πρέπει να επαναδιακριβωθεί. Πρακτικά υπάρχουν µειονεκτήµατα όπως το αρχικό κόστος του χρονοµετρητή και η άγνοια της ακριβούς ηµεροµηνίας επαναδιακρίβωσης. 1. Μέθοδος - «Ελεγχος Τήρησης Προδιαγραφών» Το µετρητικό όργανο ελέγχεται σε τακτική βάση (π.χ. καθηµερινά) µε ένα πρότυπο ή ένα πρότυπο δείγµα / υλικό γνωστής τιµής. Ο έλεγχος απευθύνεται σε κάποια χαρακτηριστικά ή παραµέτρους όπως π.χ. την ένδειξη του µετρητικού οργάνου / συστήµατος σχετικά µε την τιµή του προτύπου. Εάν το όργανο βρίσκεται εκτός προδιαγραφών θα πρέπει να ακολουθεί µια πλήρης διακρίβωση. Η µέθοδος απαιτεί τη διάθεση ενός προτύπου εργασίας (working standard) του οποίου η τιµή θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τακτικές διακριβώσεις. Στις περιπτώσεις που το προς έλεγχο όργανο είναι πολύπλοκο και η διακρίβωσή του έχει µεγάλο κόστος, η µέθοδος αυτή συµφέρει και δηµιουργεί εµπιστοσύνη στην αξιοπιστία του. Προϋπόθεση είναι ότι το πρότυπο µε το οποίο ελέγχεται το όργανο θα είναι αρκετά πιο σταθερό από το ίδιο το όργανο. 1. Μέθοδος - «Στατιστική Προσέγγιση» Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά όµοια ή ίδια όργανα, δηλαδή οµάδες οργάνων, η περίοδος επαναδιακρίβωσης µπορεί να προσδιορισθεί µε στατιστικές µεθόδους αναλύοντας προηγούµενα αποτελέσµατα. Μετά από τον αρχικό προσδιορισµό ο οποίος καθορίζεται µε βάση πληροφορίες κατασκευαστή ή την εµπειρία, παρακολουθείται ο αριθµός οργάνων µιας «οµάδας» που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αβεβαιότητας. Εάν το ποσοστό των οργάνων αυτών παραµένει χαµηλό τα όργανα αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν από την οµάδα αυτήν και αποτελούν πλέον µια καινούρια οµάδα. Εάν το ποσοστό των οργάνων της «οµάδας» που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αβεβαιότητας είναι µεγάλο, τότε το διάστηµα επαναδιακρίβωσης για τη ολόκληρη «οµάδα» θα πρέπει να µειωθεί. Εκτός των µεθόδων που περιγράφονται επιγραµµατικά πιο πάνω θα µπορούσε κανείς να εφαρµόζει κάποιους συνδυασµούς από αυτές ή να αναπτύσσει µια διαφορετική µέθοδο. Σε κάθε περίπτωση όµως αξίζει να αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα προηγουµένων διακριβώσεων (ιστορικά στοιχεία) ώστε να υπάρχει µια τεκµηριωµένη προσέγγιση για τον προσδιορισµό της κατάλληλης περιόδου επαναδιακρίβωσης.

12 Παρακάτω συνοψίζονται οι πιο σηµαντικές παράµετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν προσδιορίζεται η περίοδος επαναδιακρίβωσης για ένα συγκεκριµένο µετρητικό όργανο [10,11]: ο τύπος του οργάνου, τα δεδοµένα προηγουµένων διακριβώσεων και ελέγχων, η σύσταση κατασκευαστή, η συχνότητα και ορθότητα χρήσεως, οι περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσεως και αποθήκευσης, ο ρυθµός ολίσθησης, το ιστορικό συντήρησης και επισκευών, η επιθυµητή ακρίβεια µετρήσεων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Quality systems - Model for quality assurance in..., ISO 9001, 9002, 1994 (E). [2] General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, ISO/IEC : 1999 (E). [3] V. Mudronja, R. Runje and Z. Barsic, Reproducibility of Measurement Results of Gauge Blocks over a Period of 15 Years, XVI IMEKO World Congress, Vienna 2000, Proceedings Volume V, [4] R. Balhorn, D. Buer, M. Glaeser and M. Kochsiek, Determination of Mass Part 1: Dissemination of the Unit of Mass - Balances, Weights and Test Rooms, PTB-Bericht MA-24e, Braunschweig, June [5] R. Schwartz, Guide to Mass Determination with High Accuracy, PTB-Bericht, MA-40, Braunschweig, April [6] Τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστικών εταιρειών µετρητικού εξοπλισµού, όπως π.χ. της Fluke, Hewlett Packard, Tinsley κ.α. [7] W. Schwitz, EUROMET - The European Metrology Infrastructure, XVI IMEKO World Congress, Vienna 2000, Proceedings Volume V, [8] Bureau International des Poids et Mesures, National and International Needs Related to Metrology, Sevres CEDEX, [9] Principles of Metrological Control of Equipment used for Verification, OIML International Document No. 23, 1 st Edition, [10] Guidelines for the Determination of Recalibration Intervals of Measuring Equipment used in Testing Laboratories, OIML International Document No. 10, 1 st Edition, [11] Quality Assurance Requirements for Measuring Equipment - Part 1: Metrological Confirmation System for Measuring Equipment, ISO : 1992 [12] Guidelines for Calibration and Maintenance of Test and Measuring Equipment, ILAC- G5: 1994.

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο)

Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο) Στατικός χαρακτηρισµός οργάνου (τεκµηρίωση που συνοδεύει το όργανο) Ορθότητα (trueness): χαρακτηρίζει τη µετρολογική ποιότητα του οργάνου και όχι την ποιότητα µιας συγκεκριµένης µέτρησης. Η εγγύτητα της

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΣΥΔ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

 ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η. Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρίστος Γεωργίου Νοέµβριος 2011 Γεώργιος Χατζηστέλιος

Άσκηση 1 η. Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρίστος Γεωργίου Νοέµβριος 2011 Γεώργιος Χατζηστέλιος Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Μ Άσκηση 1 η http://goo.gl/feqvq Αρίστος Γεωργίου Νοέµβριος 2011 Γεώργιος Χατζηστέλιος Ενότητες Παρουσίασης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετρολογία στην Έρευνα

Η Μετρολογία στην Έρευνα ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η Μετρολογία στην Έρευνα Εισηγητής: Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΙ Το ΕΙΜ ως

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Ορισμοί διακρίβωσης. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Ορισμοί διακρίβωσης. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΟΡΙΣΜΟΙ (1) Διακρίβωση (Calibration): Σειρά δράσεων, οι οποίες καθορίζουν, κάτω από καθορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αβεβαιότητας από άμεσες μετρήσεις

Εκτίμηση αβεβαιότητας από άμεσες μετρήσεις Εκτίμηση αβεβαιότητας από άμεσες μετρήσεις Εκτίμηση τυπικής αβεβαιότητας τύπου B Η εκτίμηση βασίζεται στις διαθέσιμες πληροφορίες και την εμπειρία, χρησιμοποιώντας συνήθως: τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ -

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/IEC 1705 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΛΟΣ ISO/IEC 17043 Διαπίστευση του Εργαστηρίου Εξωτερικού - Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2010 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός Σύνθεσης Τσιµέντου και Ανάλυση Αβεβαιότητας

Υπολογισµός Σύνθεσης Τσιµέντου και Ανάλυση Αβεβαιότητας Υπολογισµός Σύνθεσης Τσιµέντου και Ανάλυση Αβεβαιότητας.Χ.Τσαµατσούλης ρ. Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Συστήµατος Ποιότητας, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Λέξεις κλειδιά: Σύνθεση, τσιµέντο, αβεβαιότητα ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ΙβΟ 17025 ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ΙβΟ 17025 ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ΙβΟ 17025 ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΜ ρ. Αλέξανδρος Λευκόπουλος Προϊστάµενος Εργαστηρίου Πίεσης Ε.Ι.Μ. Σκοπός : Η µύηση επιστηµονικής & τεχνικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 263-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & της LINK LAB ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων Μέγεθος / Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Σημασία Απαιτήσεις - Χρήση Γ. Ε. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-06 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ 2006 (1 η Πρόχειρη Έκδοση) Ελληνικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας

Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας Στο κείµενο που ακολουθεί θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί η εµπειρία από τη συµβολή της τυποποίησης στη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας σε µεγάλους οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ Γ. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας, Ε. Φλουδά, Μ. Αναγνώστου, Φ. Στρέλε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-0 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 999 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σελίδα 1 από 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σχεδιασµός, Εφαρµογή & Επιθεώρηση Συστήµατος ISO 17025 Ηµέρα 1 η Ώρα 09:00 Ώρα 09:15 Εισαγωγή Παρουσίαση Εισηγητών & Συµµετεχόντων Εισαγωγή στη ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 3. Βασικές υποδοµές ποιότητας: Τυποποίηση, Πιστοποίηση, ιαπίστευση, ιακρίβωση, ιαπιστευµένα εργαστήρια οκιµών και Ελέγχων. 3.1 Γενικά Οι βασικές υποδοµές της ποιότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007 1/25 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Ζωή Α. Μεταξιώτου Προϊσταμένη Εργαστηρίου Ροής & Όγκου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΜΜ-ΡΟ-01α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 1 Copyright 2004, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας. 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας

Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας. 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας Περιεχόμενα Σημεία Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τάσος Μανάρας. 06 Φεβρουαρίου o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας

Τάσος Μανάρας. 06 Φεβρουαρίου o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Pt100 Τάσος Μανάρας 06 Φεβρουαρίου 2010 3 o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας Σημεία Αναφοράς Γενικά Όργανα Σημεία Θερμοκρασίας ρ Ανάλυση Υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 2: Σκληρομέτρηση Μεταλλικών Υλικών Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία;

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία; ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 Πρακτικά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.edde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισηγητής: Δρ. Δ.Γ. Κυριακίδης Δ/ντής ΔΔΠΕΥ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 45, Σίνδος 57022 Θεσσαλονίκη 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σφάλματα Εγγενή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Μετροτεχνικό Εργαστήριο - Ερωτήσεις

Μετροτεχνικό Εργαστήριο - Ερωτήσεις Διακρίβωση μετρητικού οργάνου είναι η σύγκριση με όργανο υψηλότερης ακριβείας με ταυτόχρονη έκδοση πιστοποιητικού (προσδιορισμός σφάλματος & αβεβαιότητας) η υψηλής ακριβείας μέτρηση η μέτρηση με ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ (1) Παράμετροι προς εξέταση: Ακρίβεια σε σχέση με διακριβωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµασία των προτύπων στη σύγχρονη κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Νίκος επούντης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. 2008 : Έτους Τυποποίησης, Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Ορισµοί και έννοιες

6.1 Ορισµοί και έννοιες 6. Πιστοποίηση 6.1 Ορισµοί και έννοιες Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται σε: Προϊόντα ιεργασίες Συστήµατα Άτοµα Με τον όρο επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Διακρίβωση ογκομετρικών σκευών. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Διακρίβωση ογκομετρικών σκευών. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΝ ISO 8655-6 2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ,ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) - ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 8 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Σκοπός του πειράματος είναι να μελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου»

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού» «Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» Βασιλική Ρουσιά Υπεύθυνος Ποιότητας Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Μάρτιος 2010 Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιεργαστηριακών Ελέγχων Αξιοπιστίας Εργαστηρίων Τσιµέντου

Σύστηµα ιεργαστηριακών Ελέγχων Αξιοπιστίας Εργαστηρίων Τσιµέντου Σύστηµα ιεργαστηριακών Ελέγχων Αξιοπιστίας Εργαστηρίων Τσιµέντου.Χ.Τσαµατσούλης ρ. Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Συστήµατος Ποιότητας, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Γ.Μαρίνος Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα