Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία Συστήματος Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Προγραμματισμός Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Αξιολογητές Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ερωτημοτολόγια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δελτία Αποκλίσεων Διορθωτικών και Λοιπών Ενεργειών 3 2. Τρόπος Εκτέλεσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Προετοιμασία Εκτέλεση Κάθετες και Οριζόντιες Επιθεωρήσεις Καταγραφή 6 3. Διαχείριση & Έλεγχος Υλοποίησης Διορθωτικών και Λοιπών Ενεργειών Διαχείριση Διορθωτικών και Λοιπών Ενεργειών Τρόποι Ελέγχου Υλοποίησης Διορθωτικών και Λοιπών Ενεργειών Ποσοτική ΑνάλυσηΑποτελεσμάτων Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Παρουσίαση Αποτελεσμάτων και Επεξεργασία 10 Παράρτημα Α -Εσωτ. Επιθεώρηση Διαδικασίας Χειρισμού Οργάνων προς Διακρίβωση 11 Δείγμα Ερωτηματολογίου Επιθεώρησης Τεκμηρίωσης-Εφαρμογής απαιτήσεων παρ.5.8 ISO Δείγμα Ερωτηματολογίου Επιθεώρησης Τεκμηρίωσης-Εφαρμογής απαιτήσεων παρ.5.3 ISO Παράρτημα Β -Εσωτ. Επιθεώρηση Διαδικασίας Χειρισμού Οργάνων προς Διακρίβωση 16 Δείγμα Διαδικασίας Χειρισμού Οργάνων προς Διακρίβωση 17 Δείγμα Ερωτηματολογίου Εσωτ. Επιθεώρησης Διαδικασίας Χειρισμού Οργάνων προς Διακρίβωση 21 Δείγμα Δελτίου Αποκλίσεων και Διορθωτικών Ενεγειών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων 24 Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Εσωτ. Επιθεώρησης Διαδικασίας Χειρισμού Οργάνων προς Διακρίβωση 25 Συμπληρωμένο Δελτίο Αποκλίσεων και Διορθωτικών Ενεγειών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων 28 Παράρτημα Γ -Εσωτ. Επιθεώρηση Διαδικασίας Ελέγχου Χώρων και Περιβ. Συνθηκών 29 Δείγμα Διαδικασίας Ελέγχου Χώρων και Περιβαλλοντικών Συνθηκών Εργαστηρίου 30 Δείγμα Ερωτηματολογίου Εσωτ. Επιθεώρησης Διαδικασίας Ελέγχου Χώρων και Περιβ. Συνθηκών 33 Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Εσωτ. Επιθεώρησης Διαδικασίας Ελέγχου Χώρων και Περιβ. Συνθηκών 36 Συμπληρωμένο Δελτίο Αποκλίσεων και Διορθωτικών Ενεγειών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων 39 Σελ.

3 Εισαγωγή Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO και η συνεχής τήρηση και εφαρμογή του στη λειτουργία του Εργαστηρίου προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των απαιτήσεων των παραγράφων του προτύπου και του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να υιοθετηθούν. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί να ωθήσει τον αναγνώστη σε μια εστιασμένη και προσεκτική μελέτη των απαιτήσεων των παραγράφων του προτύπου ISO και να τον κατευθύνει σε πρακτικές αναζητήσεις και λύσεις σε προβλήματα που συχνά συναντώνται στο Εργαστήριο. Αυτό γίνεται μέσω ερωτήσεων που θέτονται στον αναγνώστη, για την απάντηση των οποίων είναι υποχρεωμένος να ανατρέξει στο πρότυπο ISO 17025, να εξοικειωθεί με τις παραγράφους και τις επιμέρους απαιτήσεις τους προκειμένου να δώσει απαντήσεις. Για την αποτελεσματική μελέτη της παρούσας οδηγίας συνιστάται ο αναγνώστης απαραίτητα να έχει στη διάθεση του το πρότυπο ISO 17025, στις παραγράφους του οποίου θα πρέπει να εντοπίζει κάθε ερώτηση. Δεν συνιστάται ο αναγνώστης να ανατρέξει αμέσως στις απαντήσεις των ερωτήσεων που δίνονται. Ακόμη όμως και αν γίνει αυτό, ο αναγνώστης μπορεί να έχει μια άμεση και εστιασμένη κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου και των πρακτικών εφαρμογών του. 1. Διαχειριστικές Απαιτήσεις του Προτύπου ISO (παρ ) Οι επόμενες ερωτήσεις αναφέρονται στις Διαχειριστικές Απαιτήσεις των παρ του προτύπου ISO 17025:2005. Ερώτηση 1 Σε ποια σημεία της παρ.4.1: [ Α ] απαιτείται να καθορίζονται οι υπευθυνότητες προσωπικού του μητρικού φορέα του εργαστηρίου που εμπλέκεται ή επηρεάζει τις δραστηριότητες δοκιμών/διακριβώσεων του εργαστηρίου; [ Β ] αναφέρεται η απαίτηση για τον καθορισμό των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων του εργαστηρίου που εκτελεί, ελέγχει και διαχειρίζεται εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα των δοκιμών/διακριβώσεων; [ Γ ] αναφέρεται η απαίτηση επίβλεψης εκπαιδευόμενου προσωπικού στο εργαστήριο από προσωπικό που διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εξοικείωση με τις μεθόδους και τις διαδικασίες του εργαστηρίου; [ Δ ] αναφέρεται η απαίτηση για υιοθέτηση συστήματος και διαδικασιών επικοινωνίας στο εργαστήριο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος; Ερώτηση 2 Προσπαθήστε να αναφέρετε τα πέντε (5) βασικά στοιχεία που απαιτείται να αναφέρονται στην Πολιτική Ποιότητας του εργαστηρίου. Ερώτηση 3

4 Προσπαθήστε να βρείτε σε ποια παράγραφο του προτύπου ISO 17025:2005 αναφέρεται η απαίτηση για αναφορά των διαδικασιών του συστήματος στο εγχειρίδιο ποιότητας. Ερώτηση 4 Προσπαθήστε να βρείτε σε ποια παράγραφο του προτύπου ISO 17025:2005 απαιτείται ο καθορισμός των ρόλων και των υπευθυνοτήτων του τεχνικού υπεύθυνου και του υπεύθυνου ποιότητας του εργαστηρίου στο εγχειρίδιο ποιότητας. Ερώτηση 5 Βάσει της παραγράφου 4.3 του προτύπου ISO 17025:2005 απαιτείται ο έλεγχος των εγγράφων: [ Α ] μόνον αυτών που ορίζονται από το σύστημα [ Β ] αυτών που ορίζονται από το σύστημα καθώς και των διεθνών προτύπων. [ Γ ] των εισερχομένων στο εργαστήριο καθώς και των προτύπων δοκιμών [ Δ ] αυτών που καθορίζονται από το σύστημα καθώς επίσης και εγγράφων στοιχείων, όπως κανονισμών, προτύπων, μεθόδων, εγχειριδίων, σχεδίων, λογισμικού και οδηγιών. Προσπαθήστε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση βάσει της παραγράφου 4.3 του προτύπου. Ερώτηση 6 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποιο από τα επόμενα είναι σωστό βάσει της παραγράφου 4.3 του προτύπου ISO 17025:2005: Αλλαγές εγγράφων: [ Α ] δεν είναι απαραίτητο να επισημαίνονται. [ Β ] πρέπει να επισημαίνονται πάντα στο τροποποιημένο έγγραφο. [ Γ ] όπου είναι πρακτικό και εφικτό μπορεί να επισημαίνονται είτε στο ίδιο τροποποιημένο έγγραφο είτε στα συνημμένα του. [ Δ ] πρέπει σε κάθε περίπτωση να επισημαίνονται στο έγγραφο που αποσύρεται και αντικαθίσταται. Ερώτηση 7 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποιο από τα επόμενα είναι σωστό βάσει της παραγράφου 4.4 του προτύπου ISO 17025:2005: [ Α ] δεν απαιτείται συμφωνία-σύμβαση ανάμεσα στο εργαστήριο και στον πελάτη [ Β ] η συμφωνία πρέπει να είναι απαραίτητα έγγραφη, διαφορετικά δεν είναι αξιόπιστη. [ Γ ] η συμφωνία πρέπει να τηρείται γραπτά και από τα δύο μέρη (εργαστήριο και πελάτη) [ Δ ] δεν αναφέρεται ρητά σχετική απαίτηση. Ερώτηση 8 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποιο από τα επόμενα είναι σωστό βάσει της παραγράφου 4.5 του προτύπου ISO 17025:2005: Το εργαστήριο: [ Α ] δεν είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τον πελάτη σε καμία περίπτωση όταν επιλέγει υπεργολάβο-εργαστήριο για να εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των δοκιμών/διακριβώσεων. [ Β ] είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τον πελάτη όταν επιλέγει υπεργολάβο-εργαστήριο μόνον όταν πρόκειται να αναθέσει μέρος των δοκιμών σε αυτό.

5 [ Γ ] είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τον πελάτη σε κάθε περίπτωση που επιλέγει υπεργολάβοεργαστήριο και κατόπιν να προχωρήσει στην ανάθεση της υπεργολαβίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας. [ Δ ] είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τον πελάτη και να έχει την έγκριση του κατά προτίμηση γραπτά πριν προχωρήσει στην ανάθεση της υπεργολαβίας. Ερώτηση 9 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποιο από τα επόμενα είναι σωστό βάσει της παραγράφου 4.7 του προτύπου ISO 17025:2005: Ο Πελάτης: [ Α ] δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι παρών στη διάρκεια εκτέλεσης δοκιμών που έχει αναθέσει στο εργαστήριο. [ Β ] έχει το δικαίωμα να ελέγχει το έργο δοκιμών του εργαστηρίου που εκτελείται για άλλους αντίστοιχους πελάτες πριν αναθέσει τις δοκιμές στο εργαστήριο. [ Γ ] μπορεί να είναι παρών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δοκιμών που έχει αναθέσει στο εργαστήριο, εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα από το εργαστήριο για την τήρηση της εμπιστευτικότητα και της εχεμύθειας. [ Δ ] μπορεί να είναι παρών μόνον εφόσον το επιτρέπει το εργαστήριο και βέβαια οι υπόλοιποι πελάτες του. Ερώτηση 10 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποιο από τα επόμενα είναι σωστό βάσει της παραγράφου 4.8 του προτύπου ISO 17025:2005: [ Α ] τα παράπονα είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται από τον πελάτη γραπτά. [ Β ] δεν απαιτείται να τηρείται αρχείο παραπόνων πελατών. [ Γ ] απαιτείται να τηρείται αρχείο παραπόνων και ενεργειών για την αποκατάσταση τους. [ Δ ] παράπονα μπορούν να υποβάλλονται από τον πελάτη γραπτά αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και προφορικά. Ερώτηση 11 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποιο από τα επόμενα είναι σωστό βάσει της παραγράφου 4.9 του προτύπου ISO 17025:2005: Ο πελάτης απαιτείται να ενημερώνεται για μία μη συμμόρφωση: [ Α ] πάντα άμεσα μετά τον εντοπισμό και την καταγραφή της [ Β ] μετά από την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών αποκατάστασης [ Γ ] μόνον εφόσον υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της υπηρεσίας [ Δ ] όταν κρίνεται απαραίτητο από το εργαστήριο. Ερώτηση 12 Τεχνικός Προϊστάμενος εργαστηρίου δοκιμών διαπιστώνει ξαφνικά ότι η ετικέτα ασφάλειας της ρύθμισης του βασικού προτύπου μετρήσεων είναι παραβιασμένη. Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες είναι ορθές: [ Α ] Να ρωτήσει το προσωπικό και να επιτρέψει την περαιτέρω χρησιμοποίησή του, εφόσον πήρε τη διαβεβαίωση ότι κανείς δεν προέβη σε αυθαίρετη ρύθμισή του. [ Β ] Να σταματήσει να το χρησιμοποιεί. [ Γ ] Να διερευνήσει το πρόβλημα αντιμετωπίζοντάς το ως πιθανή μη συμμόρφωση. [ Δ ] Να επιβεβαιώσει την κατάσταση διακρίβωσής του.

6 [ Ε ] Να επικοινωνήσει με πελάτες αν έχουν επηρεαστεί από το πρόβλημα. [ ΣΤ ] Να μη προβεί σε καμία ενέργεια. Ερώτηση 13 Προσπαθήστε να αναφέρετε τα μέσα και τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαστήριο για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ISO 17025:2005, σύμφωνα με την παρ Ερώτηση 14 Προσπαθήστε να αναφέρετε τη βασική διαφορά ανάμεσα σε διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Ερώτηση 15 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποια από τα κάτωθι εντάσσονται στις απαιτήσεις της παρ.4.13 του προτύπου ISO 17025:2005 για τον έλεγχο αρχείων: [ Α ] Ο τρόπος τήρησης και αποθήκευσης. [ Β ] Η σήμανση των αρχείων. [ Γ ] Η τήρηση ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. [ Δ ] Ο τρόπος αρχειοθέτησης. [ Ε ] Η διανομή των εγγράφων των αρχείων. Ερώτηση 16 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποια από τις πιο κάτω απαντήσεις είναι η σωστή στο ερώτημα: ποια είναι η συχνότητα ολοκλήρωσης ενός κύκλου εσωτερικών επιθεωρήσεων. [ Α ] Ένα (1) έτος. [ Β ] Τουλάχιστον ένα (1) έτος. [ Γ ] Ανάλογα με τις επιδόσεις μη συμμόρφωσης του εργαστηρίου. [ Δ ] Δεν καθορίζεται ρητά. Ερώτηση 17 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποια από τις πιο κάτω απαντήσεις είναι η σωστή στο ερώτημα: τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει το προσωπικό που αναλαμβάνει να εκτελέσει εσωτερικές επιθεωρήσεις. [ Α ] Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. [ Β ] Να έχει τις κατάλληλες ικανότητες και προσόντα. [ Γ ] Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να έχει τις κατάλληλες ικανότητες και προσόντα και να είναι οπωσδήποτε ανεξάρτητο από το τμήμα του εργαστηρίου που επιθεωρεί. [ Δ ] Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να έχει τις κατάλληλες ικανότητες και προσόντα και εφόσον είναι εφικτό να είναι ανεξάρτητο από το τμήμα του εργαστηρίου που επιθεωρεί. Ερώτηση 18 Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποια από τις πιο κάτω απαντήσεις είναι η σωστή στο ερώτημα: η διοίκηση του εργαστηρίου οφείλει να πραγματοποιεί περιοδική ανασκόπηση του συστήματος. [ Α ] Μία φορά το χρόνο.

7 [ Β ] Μία φορά στο τέλος ή στις αρχές του έτους. [ Γ ] Τυπικά τουλάχιστον μία φορά το έτος οποτεδήποτε. [ Δ ] Δεν καθορίζεται ρητά. Ερώτηση 19 Είστε ο Προϊστάμενος στο τμήμα παραγωγής και ελέγχου μετρητών πίεσης. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο, το οποίο πέρα των στατιστικών ελέγχων παραγωγής, παρέχει και υπηρεσίες διακρίβωσης προς πελάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν διακριβωμένους τους μετρητές πίεσης τους οποίους παράγει η εταιρεία. Υπάρχει ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης και ποια απαίτηση του προτύπου ISO 17025:2005 παραβιάζεται; Ερώτηση 20 Προσπαθήστε να αναφέρετε τέσσερις (4) δραστηριότητες που υπόκεινται σε μια διαδικασία ελέγχου εγγράφων Ερώτηση 21 Το αίτημα που αποστέλλεται από ένα πελάτη στο εργαστήριο για τη διενέργεια μίας δοκιμής/διακρίβωσης εκτός των τεχνικών απαιτήσεων του πελάτη είναι βέβαιο ότι περιέχει και άλλες απαιτήσεις, όπως τον επιθυμητό χρόνο ολοκλήρωσης της δοκιμής/διακρίβωσης. Προσπαθήστε με βάση την παρ.4.4 του προτύπου ISO 17025:2005 να βρείτε σε ποια από τις υποπαραγράφους της θα μπορούσατε να εντάξετε την απαίτηση αυτή του πελάτη; Ερώτηση 22 Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε αν και γιατί ο χρονικός προγραμματισμός εκτέλεσης των υπηρεσιών δοκιμών/διακριβώσεων που παρέχει το εργαστήριο στους πελάτες του απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρ.4.4 του προτύπου ISO 17025:2005. Σε ποια υποπαράγραφο θα αντιστοιχούσε; Ερώτηση 23 Θεωρώντας ένα εργαστήριο διακρίβωσης το οποίο παραλαμβάνει μέσω τρίτων και κατόπιν επιστρέφει μέσω αυτών μετρητικό εξοπλισμό των πελατών του, προσπαθήστε να ορίσετε δύο τουλάχιστον υπηρεσίες που προμηθεύεται το εργαστήριο αυτό και υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρ.4.6 του προτύπου ISO 17025:2005. Ερώτηση 24 Θεωρώντας ένα εργαστήριο δοκιμών που πραγματοποιεί μετρήσεις χημικής ανάλυσης σε δείγματα που παραλαμβάνει από πελάτες, προσπαθήστε να αναφέρετε έξη (6) διαφορετικά γενικά είδη προμήθειας υλικών και υπηρεσιών που εντάσσονται στις απαιτήσεις της παρ.4.6. Ερώτηση 25 Διαπιστευμένο εργαστήριο διακριβώσεων θερμοκρασίας, έχει δηλωμένη στο πεδίο διαπίστευσης βέλτιστη ικανότητα μέτρησης 0,2 0 C, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Στην επόμενη

8 προγραμματισμένη διακρίβωση του βασικού προτύπου θερμομέτρου το οποίο χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις, προκύπτει, με βάση τα αποτελέσματα του πιστοποιητικού διακρίβωσης, αβεβαιότητα μέτρησης θερμομέτρου 0,3 0 C, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Με βάση το αποτέλεσμα της διακρίβωσης τι πρόβλημα δημιουργείται, και ως τεχνικός Προϊστάμενος του εργαστηρίου, τι ενέργειες θα ακολουθούσατε για να το επιλύσετε; Ερώτηση 26 Θεωρώντας ένα εργαστήριο δοκιμών, στα πλαίσια της διοικητικής του λειτουργίας, η διοίκηση πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις των προϊσταμένων των τμημάτων του. Οι συναντήσεις αυτές: Οργανώνονται με καθορισμένο κατάλογο θεμάτων που συζητούνται και εξετάζονται. Εξετάζουν προτάσεις των εμπλεκόμενων και συμμετεχόντων. Συνοδεύονται μετά την ολοκλήρωση τους με συνοπτικό πρακτικό που περιγράφει αποφάσεις, χρόνους υλοποίησης και αρμόδιους. Με βάση τις απαιτήσεις της παρ.4.15 του προτύπου ISO 17025:2005, προσπαθήστε να περιγράψετε με ποιες προϋποθέσεις οι συναντήσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν ότι εντάσσονται στην ανασκόπηση του συστήματος από τη Διοίκηση. 2. Τεχνικές Απαιτήσεις του Προτύπου ISO (παρ ) Οι επόμενες ερωτήσεις αναφέρονται στις Τεχνικές Απαιτήσεις των παρ του προτύπου ISO 17025:2005. Ερώτηση 27 Προσπαθήστε να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ορθότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των δοκιμών που εκτελεί ένα εργαστήριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.5.1 του προτύπου ISO 17025:2005. Ερώτηση 28 Στην παρ αναφέρεται ότι πρόσθετο προσωπικό που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο, κατά συνέπεια και υπό εκπαίδευση, πρέπει να επιβλέπεται από προσωπικό που διαθέτει την απαραίτητη σχετική τεχνική επάρκεια. Προσπαθήστε να εντοπίσετε σε ποια άλλη παράγραφο του προτύπου ISO 17025:2005 υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση. Ερώτηση 29 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.5.2 απαιτείται να υπάρχουν περιγραφές θέσεων εργασίας για τις εξής κατηγορίες προσωπικού του εργαστηρίου: [ Α ] Μόνο για αυτό που εκτελεί δοκιμές. [ Β ] Για αυτό που εκτελεί δοκιμές και για τους προϊσταμένους. [ Γ ] Μόνο για τους προϊσταμένους. [ Δ ] Για το προσωπικό που εκτελεί δοκιμές καθώς και για τους προϊσταμένους και το υποστηρικτικό προσωπικό που εμπλέκεται σε δοκιμές. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τη σωστή απάντηση.

9 Ερώτηση 30 Προσπαθήστε να αναφέρετε τα έγγραφα που πρέπει να τηρεί το εργαστήριο για το προσωπικό του. Ερώτηση 31 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.5.2 απαιτείται να υπάρχουν εξουσιοδοτήσεις για: [ Α ] Το μόνιμο τεχνικό προσωπικό μόνο που εκτελεί δοκιμές. [ Β ] Όλο το προσωπικό του εργαστηρίου. [ Γ ] Το τεχνικό προσωπικό και τους προϊσταμένους διοίκησης. [ Δ ] Το μόνιμο τεχνικό προσωπικό αλλά και έκτακτο τεχνικό προσωπικό (με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου). Προσπαθήστε να εντοπίσετε τη σωστή απάντηση. Ερώτηση 32 Προσπαθήστε να αναφέρετε 5 βασικές περιβαλλοντικές εργαστηριακές συνθήκες που υπεισέρχονται στις απαιτήσεις της παρ.5.3 του προτύπου ISO Ερώτηση 33 Προσπαθήστε να εντοπίσετε σε ποια ακριβώς υποπαράγραφο της παρ.5.3 εντάσσεται η τήρηση της καθαριότητας του εργαστηρίου Ερώτηση 34 Όταν κατά το αίτημα του πελάτη για μια δοκιμή δεν καθορίζεται η μέθοδος που επιθυμεί να εφαρμοστεί για τη δοκιμή, το εργαστήριο: [ Α ] Επιλέγει μια οποιαδήποτε μέθοδο δοκιμής με βάση το κόστος. [ Β ] Δεν πραγματοποιεί τη δοκιμή. [ Γ ] Επιλέγει μία αναγνωρισμένη μέθοδο (δημοσιευμένη, προτύπου, κλπ) ή μία που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο και έχει επικυρωθεί κατάλληλα και ενημερώνει τον πελάτη. [ Δ ] Παραπέμπει τη δοκιμή σε άλλο εργαστήριο υπεργολάβο. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τη σωστή απάντηση. Ερώτηση 35 Για την εκτίμηση της αβεβαιότητας μέτρησης ένα εργαστήριο δοκιμών: [ Α ] Είναι υποχρεωμένο να παρέχει ακριβή τρόπο υπολογισμού της αβεβαιότητας. [ Β ] Δεν είναι απαραίτητο να παρέχει καμία εκτίμηση της αβεβαιότητας εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό. [ Γ ] Είναι καλό να παρέχει εκτίμηση της αβεβαιότητας μόνο για διακριβώσεις του εξοπλισμού μετρήσεων που χρησιμοποιεί. [ Δ ] Πρέπει τουλάχιστον να προσδιορίζει τους παράγοντες πηγές αβεβαιότητας και να κάνει λογικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση τους. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τη σωστή απάντηση. Ερώτηση 36

10 Προσπαθήστε να εντοπίσετε σε ποιο σημείο της παρ.5.4 αναφέρεται η απαίτηση για επαλήθευση (validation) λογισμικού; Ερώτηση 37 Η παρ του προτύπου ISO 17025:2005 επιβάλλει τη χρήση της πλέον πρόσφατης έκδοσης προτύπου ή οδηγίας διενέργειας μετρήσεων. Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης για διαπίστευση εργαστηρίου δοκιμών, το εργαστήριο ισχυρίζεται ότι δεν τηρεί τη συγκεκριμένη απαίτηση, διότι έχει υπογράψει σύμβαση με πελάτη για τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του αντίστοιχου προτύπου ή οδηγίας. Ως αξιολογητής, αποδέχεστε τον ισχυρισμό του εργαστηρίου; Ερώτηση 38 Ο εξοπλισμός ενός εργαστηρίου δοκιμών για την εκτέλεση δοκιμών περιλαμβάνει: [ Α ] Εξοπλισμό για τη διενέργεια των δοκιμών (π.χ. μηχανές εφελκυσμού-θλίψης). [ Β ] Εξοπλισμό για την προετοιμασία των δειγμάτων (π.χ. ειδικά κοπτικά, παχύμετρα, κανόνες μήκους, ζυγό). [ Γ ] Βοηθητικό εξοπλισμό για τη μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο (π.χ. θερμόμετρα, υγρασιόμετρο). [ Δ ] Ηλεκτρονικό υπολογιστή και λογισμικό για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Προσπαθήστε με βάση τις απαιτήσεις της παρ.5.5 του προτύπου ISO 17025:2005 να αναφέρετε ποια από τα ανωτέρω είδη του εξοπλισμού εντάσσονται στις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής. Ερώτηση 39 Το αρχείο εξοπλισμού ενός εργαστηρίου περιέχει κατά σειρά τα κάτωθι στοιχεία: 1. Την ταυτότητα του 2. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του μοντέλου 3. Τις οδηγίες του κατασκευαστή ή παραπομπή σε θέση τήρησής τους 4. Τα στοιχεία ελέγχου ότι ο εξοπλισμός ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δοκιμής. 5. Τη θέση λειτουργίας του εξοπλισμού 6. Τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται ή παραπέμπουν σε πιστοποιητικά διακρίβωσης, ρυθμίσεις, αναφορές σχετικά με ελέγχους και κριτήρια αποδοχής. 7. Τα στοιχεία τακτικής συντήρησης με τεκμηρίωση της συντήρησης που έχει γίνει. Προσπαθήστε με βάση την παρ.5.5 του προτύπου ISO 17025:2005 να εντοπίσετε ποιά στοιχεία λείπουν από το ανωτέρω αρχείο του εξοπλισμού. Ερώτηση 40 Θεωρείστε ένα εργαστήριο δοκιμών, το οποίο εκτελεί μία δοκιμή με κατάλληλο και διακριβωμένο εξοπλισμό μέτρησης του εργαστηρίου στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Ο εξοπλισμός κατόπιν, μετά την επιστροφή του στο εργαστήριο χρησιμοποιείται για μία επόμενη δοκιμή: [ Α ] Αφού πρώτα ελεγχθεί η λειτουργία και η κατάσταση διακρίβωσης του. [ Β ] Αφού πρώτα γίνει ένας προσεκτικός οπτικός έλεγχος για τυχόν εμφανή βλάβη του. [ Γ ] Αφού πρώτα γίνει ένας έλεγχος καλής λειτουργίας. [ Δ ] Κατευθείαν, εφόσον είναι διακριβωμένος και κατάλληλος για χρήση. Προσπαθήστε με βάση τις απαιτήσεις της παρ.5.5 του προτύπου ISO 17025:2005 να εντοπίσετε ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη ενέργεια του εργαστηρίου από τις Α έως Δ.

11 Ερώτηση 41 Η παρ του προτύπου ISO 17025:2005 επιβάλλει την ένδειξη της κατάστασης διακρίβωσης ενός μετρητικού οργάνου. Αυτό συνήθως διασφαλίζεται με την επίθεση, σε εμφανές σημείο του οργάνου ετικέτας, η οποία αναφέρει τον αρ. σειράς του οργάνου, την ημερ/νία της τελευταίας διακρίβωσης και την ημερ/νία της επόμενης διακρίβωσης. Ως αξιολογητής για διαπίστευση του εργαστηρίου, διαπιστώνετε ότι στην ετικέτα δεν αναφέρεται η ημερ/νία της επόμενης διακρίβωσης. Το εργαστήριο ισχυρίζεται ότι καλώς δεν την καταγράφει διότι στο πιστοποιητικό διακρίβωσης του οργάνου, το οποίο εξέδωσε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, δεν αναφέρεται χρόνος επαναδιακρίβωσης. Ποια απαίτηση του προτύπου ISO 17025:2005 παραβιάζεται και για ποιο λόγο; Ερώτηση 42 Ως αξιολογητής του ΕΣΥΔ, επισκέπτεστε για αξιολόγηση εργαστήριο δοκιμών. Διαπιστώνετε ότι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διακρίβωσης μετρητικού εξοπλισμού με συχνότητα διακρίβωσης 2 ετών, έληξε την προηγούμενη ημέρα. Αποτελεί κατά τη γνώμη σας το γεγονός αυτό παραβίαση απαίτησης του προτύπου 17025:2005 και ποιας; Ερώτηση 43 Προσπαθήστε με βάση τις απαιτήσεις της παρ.5.6 του προτύπου ISO 17025:2005 να εντοπίσετε ποιες από τις επόμενες διατυπώσεις είναι οι σωστές: [ Α ] Μόνον ο εξοπλισμός μέτρησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση δοκιμών πρέπει να είναι διακριβωμένος. [ Β ] Το σύνολο του εξοπλισμού μέτρησης (εκτέλεσης δοκιμών αλλά και βοηθητικός) το οποίο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ακρίβεια και αξιοπιστία των μετρήσεων, πρέπει να είναι διακριβωμένος. [ Γ ] Πρόγραμμα διακρίβωσης απαιτείται μόνο για τον μετρητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των δοκιμών. [ Δ ] Δεν απαιτείται πρόγραμμα διακρίβωσης του εξοπλισμού μέτρησης αλλά διακριβώσεις πριν από κάθε χρήση σύμφωνα με την απαίτηση της παρ (τελευταία σειρά). Ερώτηση 44 Θεωρείστε ότι κατέχετε τη θέση Τεχνικού Προϊσταμένου εργαστηρίου δοκιμών και αναζητείτε κατάλληλο εργαστήριο για τη διακρίβωση της πρέσας εφελκυσμού των δοκιμίων χάλυβα, την οποία χρησιμοποιείτε στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της χαλυβουργίας στην οποία εργάζεστε. Δυστυχώς δεν υπάρχει διαπιστευμένο εργαστήριο και για το λόγο αυτό είστε αναγκασμένος να αξιολογήσετε ο ίδιος τα 3 μη διαπιστευμένα εργαστήρια τα οποία είναι σε θέση να σας παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ποια είναι τα βασικά σημεία αξιολόγησης των εργαστηρίων, όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2005; Ερώτηση 45 Εργαστήριο διακριβώσεων θερμοκρασίας διαθέτει για το βασικό του πρότυπο θερμόμετρο, πιστοποιητικό διακρίβωσης από το οποίο προκύπτει ότι το θερμόμετρο είναι διακριβωμένο στα παρακάτω σημεία διακρίβωσης: 0, 25, 50, 75, C. Ο αξιολογητής διαπίστευσης του εργαστηρίου διαπιστώνει ότι το εργαστήριο έχει διενεργήσει διακριβώσεις θερμομέτρων πελατών του στο εύρος C και θεωρεί εκ του γεγονότος αυτού ότι συντρέχει λόγος μη

12 συμμόρφωσης. Ποια απαίτηση του προτύπου 17025:2005 έχει παραβιάσει το εργαστήριο και για ποιο λόγο; Ερώτηση 46 Εργαστήριο δοκιμών χρησιμοποιεί παχύμετρο για τη μέτρηση μήκους των δοκιμίων που ελέγχει. Η προδιαγραφή αβεβαιότητας της μέτρησης είναι ±40 μm, με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. To εργαστήριο δεν διακριβώνει το παχύμετρο που χρησιμοποιεί διότι βασίζεται στην αυστηρότερη από την προδιαγραφόμενη, ονομαστική αβεβαιότητα μέτρησης του κατασκευαστή, η οποία προσδιορίζεται ως ±20 μm, με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Νομιμοποιείται το εργαστήριο στη συγκεκριμένη πρακτική; Αν όχι, ποια παρ. του προτύπου 17025:2005 παραβιάζει; Ερώτηση 47 Μηχανή θραύσης δοκιμίων αποτελείται από δύο μετρητικά όργανα, το αισθητήριο δύναμης, το οποίο παράγει ένα ηλεκτρικό σήμα εξόδου, υπό την επίδραση δύναμης και τον ψηφιακό ενδείκτη, ο οποίος μετρά το ηλεκτρικό σήμα του αισθητηρίου (ma ή mv), το μετατρέπει σε δύναμη και το εμφανίζει επί της οθόνης. Η συσκευή είναι διακριβωμένη συνολικά, ως ενιαίο σύστημα, δηλ. το πιστοποιητικό διακρίβωση αναφέρει την πρότυπη δύναμη στην οποία υποβλήθηκε και την αντίστοιχη ένδειξη της συσκευής. Λόγω υπέρβασης δύναμης, το αισθητήριο δύναμης καταστρέφεται και αντικαθιστάται από νέο. Ως Τεχνικός Προϊστάμενος του εργαστηρίου ποιες από τις παρακάτω ενέργειες θεωρείτε ορθές: [ Α ] Να συνεχίσετε τη χρήση βασιζόμενοι στο υφιστάμενο πιστοποιητικό. [ Β ] Να ζητήσετε τη διακρίβωση του νέου αισθητηρίου, πριν την εγκατάστασή του και να βασίζεστε εφεξής στο νέο πιστοποιητικό διακρίβωσης του αισθητηρίου. [ Γ ] Να ξαναδιακριβώσετε ως ενιαίο σύστημα τη μηχανή και να βασίζεστε εφεξής στο νέο πιστοποιητικό. [ Δ ] Να διακριβώσετε τον ψηφιακό ενδείκτη και να βασίζεστε εφεξής στο νέο πιστοποιητικό. Ερώτηση 48 Εθνικό Μετρολογικό Ινστιτούτο χρησιμοποιεί ιδιωτικό εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διακρίβωση θερμοϋγρασιομέτρου, το οποίο χρησιμοποιεί για τον έλεγχο και την καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών. Ποια απαίτηση του προτύπου ISO 17025:2005 παραβιάζεται; Ερώτηση 49 Εργαστήριο διακρίβωσης χρησιμοποιεί ως πρότυπο αναφοράς για τις μετρήσεις μήκους, τις οποίες διενεργεί, το συμβολόμετρο laser, το οποίο χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του μήκους. Για το λόγο αυτό δεν το διακριβώνει, δεδομένου ότι δεν υπάρχει «ακριβέστερο» πρότυπο ως προς το οποίο μπορεί να το συγκρίνει. Ποια απαίτηση του προτύπου ISO 17025:2005 παραβιάζει; Ερώτηση 50 Προσπαθήστε με βάση τις απαιτήσεις της παρ.5.7 του προτύπου ISO 17025:2005 να προσδιορίσετε ποια από τα επόμενα στοιχεία πρέπει να περιέχει ένα αρχείο καταγραφής δειγματοληψίας: [ Α ] Αναφορά της διαδικασίας δειγματοληψίας και της στατιστικής μεθόδου στην οποία βασίζεται. [ Β ] Τα στοιχεία του δειγματολήπτη. [ Γ ] Τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

13 [ Δ ] Τον τόπο δειγματοληψίας. [ Ε ] Την ακριβή ώρα και το χρόνο δειγματοληψίας. Ερώτηση 51 Ένα εργαστήριο δοκιμών χημικών αναλύσεων εφαρμόζει διαδικασία για το χειρισμό δειγμάτων που καλύπτει τις επόμενες δραστηριότητες χειρισμού των δειγμάτων: [ Α ] Μεταφορά δειγμάτων. [ Β ] Παραλαβή. [ Γ ] Αποθήκευση. [ Δ ] Χειρισμό κατά τη δοκιμή. Προσπαθήστε με βάση τις απαιτήσεις της παρ.5.8 του προτύπου ISO 17025:2005 να προσδιορίσετε ποια δραστηριότητα χειρισμού των δειγμάτων από το εργαστήριο δεν καλύπτεται από την ανωτέρω διαδικασία. Ερώτηση 52 Προσπαθήστε να αναφέρετε τουλάχιστον 4 ενδεικτικούς τρόπους ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων δοκιμών/διακριβώσεων ενός εργαστηρίου. Ερώτηση 53 Η αναφορά σε ένα πιστοποιητικό διακρίβωσης του χρονικού διαστήματος επαναδιακρίβωσης ενός μετρητικού οργάνου με βάση τις απαιτήσεις της παρ.5.10: [ Α ] Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει. [ Β ] Μπορεί να υπάρχει εφόσον το προτείνει το εργαστήριο διακρίβωσης. [ Γ ] Μπορεί να υπάρχει εφόσον συμφωνεί ο πελάτης, κάτοχος του οργάνου. [ Δ ] Μπορεί να υπάρχει εφόσον εντοπίζεται σοβαρή απόκλιση στο υπό διακρίβωση όργανο. Προσπαθήστε να εντοπίσετε ποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η σωστή με βάση τις απαιτήσεις της παρ.5.10 του προτύπου ISO Ερώτηση 54 Ως χρήστης προτύπου βάρους, ονομαστικής τιμής 50 g, απευθύνεστε σε εργαστήριο για τη διακρίβωσή του. Το εργαστήριο στο πιστοποιητικό διακρίβωσης που εκδίδει αναφέρει μόνο την κλάση ακρίβειάς του, Ε2 κατά OIML R-111. Θα έπρεπε να αναφέρει οπωσδήποτε και την αβεβαιότητα της μέτρησης; Ποια απαίτηση του προτύπου 17025:2005 παραβιάζει;

14 Ερώτηση 55 Εργαστήριο διακριβώσεων προτύπων βαρών με μεγάλο φόρτο εργασίας, θέτει ως προδιαγραφή διακύμανσης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των μετρήσεων C. Ελέγχει και καταγράφει τη θερμοκρασία του χώρου με τη βοήθεια data logger, συσκευής δηλ μέτρησης θερμοκρασίας, η οποία δεν εμφανίζει άμεσα το αποτέλεσμα της μέτρησης, αλλά μεταφέρει τα αποτελέσματα σε Η/Υ. Αποτελεί επίσης πολιτική του εργαστηρίου η άμεση αποστολή των προτύπων βαρών αμέσως μετά τη διακρίβωσή τους στον πελάτη. Ο τεχνικός μετρήσεων «κατεβάζει» κάθε Παρασκευή τα αποτελέσματα του Η/Υ, οπότε και ουσιαστικά λαμβάνει και αξιολογεί το εβδομαδιαίο προφίλ θερμοκρασίας του εργαστηρίου. Ο αξιολογητής διαπίστευσης του εργαστηρίου εντοπίζει μη συμμόρφωση όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργίας του εργαστηρίου. Έχει δίκιο; Ποιες παρ. του προτύπου ISO 17025:2005 παραβιάζονται; Ερώτηση 56 Προσπαθήστε να αναφέρετε ποιες μεθόδους δοκιμής πρέπει να επιλέγει και να εφαρμόζει το εργαστήριο όταν ο πελάτης κατά το αίτημα του δεν καθορίζει τις μεθόδους. Ερώτηση 57 Προσπαθήστε να αναφέρετε ποιες μεθόδους δοκιμής το εργαστήριο πρέπει να επαληθεύει πριν τις θέσει σε εφαρμογή και χρήση. Ερώτηση 58 Προσπαθήστε να αναφέρετε επιγραμματικά ενδεικτικές τεχνικές επαλήθευσης μεθόδων. Ερώτηση 59 Θεωρείστε ένα εργαστήριο δοκιμών, το οποίο για την επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων δοκιμών χρησιμοποιεί λογισμικό: Έτοιμο-εμπορικό λογισμικό π.χ. από κατασκευαστές του εξοπλισμού. Δικό του λογισμικό που έχει αναπτύξει ειδικά για τους δικούς του σκοπούς, όπως π.χ. εφαρμογές σε excel, basic, κλπ. Έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις της παρ του προτύπου ISO 17025:2005, τι ενέργειες θα κάνατε για την ικανοποίηση της απαίτησης για επαλήθευση του λογισμικού που χρησιμοποιεί το εργαστήριο; Ερώτηση 60 Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης για διαπίστευση εργαστηρίου δύναμης, αποκαλύπτεται ότι ο τεχνικός μετρήσεων είχε παρέμβει σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς να ενημερώσει τον αρμόδιο Προϊστάμενο, τροποποιώντας το πρόγραμμα EXCEL, το οποίο επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Προσδιορίστε τις παρ. του προτύπου ISO 17025:2005 που πιθανώς παραβιάζονται. Ερώτηση 61 Αρκετοί φορείς διαπίστευσης απαιτούν από τα υπό διαπίστευση εργαστήρια να δέχονται υπηρεσίες διακρίβωσης κατά προτεραιότητα μόνον από διαπιστευμένα εργαστήρια διακρίβωσης, παρόλο που

15 η παρ του προτύπου ISO 17025:2005 δεν το απαιτεί ρητά. Αιτιολογείστε τη θέση αυτή των φορέων διαπίστευσης λαμβάνοντας υπόψη την ακριβή διατύπωση της παρ που αναφέρεται ακριβώς στις υπηρεσίες διακρίβωσης. Ερώτηση 62 Κατά τον έλεγχο ενός εργαστηρίου δοκιμών διαπιστώνεται ότι: Εύρημα 1: Κατ αρχήν το εργαστήριο τηρεί πλήρη ανάλυση μοντέλο για την εκτίμηση της αβεβαιότητας μέτρησης, αποτυπώνοντας ποσοτικά όλες τις συνεισφορές αβεβαιότητας από διάφορες πηγές. Εύρημα 2: Ένα από τα διάφορα μετρητικά όργανα του εργαστηρίου ωστόσο δεν είναι διακριβωμένο αλλά έχει διακριβωθεί δύο φορές στο παρελθόν (π.χ. πριν ένα και δύο έτη). Το συμπέρασμα επομένως μετά τον εντοπισμό του ευρήματος 2 χωρίς περαιτέρω άλλη διερεύνηση εξέταση είναι ότι υπάρχει απόκλιση μη συμμόρφωση με την απαίτηση της παρ του προτύπου, δηλ. ότι ένα μετρητικό όργανο του εργαστηρίου είναι μη διακριβωμένο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό διακριβώσεων του εργαστηρίου. Προσπαθήστε έχοντας υπόψη την παρ.5.6 του προτύπου ISO 17025:2005 να αναφέρετε τι θα έπρεπε να εξεταστεί επιπλέον πριν καταλήξει κανείς σε αυτό το συμπέρασμα ή σε κάποιο άλλο. Ερώτηση 63 Ένα εργαστήριο δοκιμών διαθέτει εξοπλισμό μέτρησης, ο οποίος διακριβώνεται μία φορά το έτος από κατάλληλο διαπιστευμένο εργαστήριο με βάση καθορισμένο πρόγραμμα διακρίβωσης. Επιπλέον, μετά από κάθε διακρίβωση γίνεται προσεκτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων διακρίβωσης προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες αποκλίσεις του εξοπλισμού έξω από καθορισμένα όρια αποδοχής. Εκτός αυτού το εργαστήριο δεν πραγματοποιεί άλλη ενέργεια. Πιστεύετε ότι οι ενέργειες του εργαστηρίου με βάση τις απαιτήσεις της παρ.5.6 του προτύπου ISO είναι πλήρεις; Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Ερώτηση 64 Ένα εργαστήριο δοκιμών χημικής ανάλυσης [ Τ ] στα πλαίσια ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.5.9 του προτύπου ISO 17025, μετέχει σε ένα διμερές διεργαστηριακό σχήμα με ένα εργαστήριο αναφοράς [ R ]. Τα αποτελέσματα των δύο εργαστηρίων δίνονται ως εξής: Εργαστήριο [ R ] συγκέντρωση C = 100,03±0,08 mg/l Εργαστήριο [ Τ ] συγκέντρωση C = 100,00±0,20 mg/l Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω αποτελέσματα, ο πρώτος όρος αποτυπώνει την τιμή του αποτελέσματος και ο δεύτερος την αβεβαιότητα της τιμής αυτής σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (2σ). Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργαστήριο [ R ] είναι εργαστήριο αναφοράς με δεδομένη και αναγνωρισμένη αξιοπιστία, προσπαθήστε να τεκμηριώσετε αν η διεργαστηριακή είναι επιτυχής για το εργαστήριο [ Τ ] ή όχι. Ερώτηση 65 Ένας Έλληνας παραγωγός αποστέλλει φορτίο τυριού σε πελάτη του στη Γερμανία. Το αποτέλεσμα της ζύγισης σε διακριβωμένο ζυγό στο χώρο της μονάδας του είναι 5.550±10 kg. Στο αποτέλεσμα αυτό, ο πρώτος όρος αποτυπώνει την τιμή του αποτελέσματος (ένδειξη ζυγού) και ο δεύτερος την αβεβαιότητα της τιμής αυτής σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (2σ), όπως αυτή προκύπτει από το πιστοποιητικό διακρίβωσης του ζυγού. Το φορτίο μεταφέρεται στη Γερμανία χωρίς αλλαγή βάρους. Ο Γερμανός πελάτης του Έλληνα παραγωγού, κατά την παραλαβή του φορτίου το ζυγίζει σε

16 αντίστοιχο διακριβωμένο δικό του ζυγό, με αποτέλεσμα ζύγισης 5510 ± 15 kg. Αμέσως συντάσσει και υποβάλλει στον Έλληνα προμηθευτή του παράπονο για αποστολή ελλειποβαρούς φορτίου. Έχει δίκιο; Ερώτηση 66 Ένα εργαστήριο διακριβώσεων προτύπων βαρών θέτει ως προδιαγραφή διακύμανσης θερμοκρασίας εργαστηριακού περιβάλλοντος : C. Κατά τη διάρκεια μιας διακρίβωσης το εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας ήταν 22,3 22,9 0 C και η αβεβαιότητα της μέτρησης ±0,2 0 C, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (2σ). Εκτιμάτε ότι για τη συγκεκριμένη διακρίβωση ικανοποιείται η προδιαγραφή διακύμανσης θερμοκρασίας που θέτει το εργαστήριο; Ερώτηση 67 Είστε ο Τεχνικός Προϊστάμενος σε εργαστήριο δοκιμών. Πελάτης σας ζητεί άμεσα τη αποστολή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, σε μορφή αρχείου WORD ή EXCEL, μέσω . Ποια πρακτικά μέτρα θα λαμβάνατε για την διασφάλιση της ακεραιότητας της συγκεκριμένης αποστολής;

17 3. Απαντήσεις των Ερωτήσεων Απάντηση Ερώτησης 1 [ Α ] υποπαράγραφος [ Β ] υποπαράγραφος 4.1.5(στ) [ Γ ] υποπαράγραφος 4.1.5(ζ) [ Δ ] υποπαράγραφος Απάντηση Ερώτησης 2 Τα πέντε (5) βασικά απαιτούμενα στοιχεία της Πολιτικής Ποιότητας αναφέρονται στην παρ του προτύπου ISO 17025:2005. Απάντηση Ερώτησης 3 Παρ του προτύπου ISO 17025:2005 Απάντηση Ερώτησης 4 Παρ του προτύπου ISO 17025:2005. Απάντηση Ερώτησης 5 Η σωστή απάντηση βάσει της παρ είναι η [ Δ ]. Απάντηση Ερώτησης 6 Η σωστή απάντηση βάσει της παρ είναι η [ Γ ]. Απάντηση Ερώτησης 7 Η σωστή απάντηση βάσει της παρ.4.4 είναι η [ Δ ]. Δεν υπάρχει ρητή απαίτηση, ωστόσο στη Σημείωση 3 αναφέρεται ότι μπορεί η συμφωνία να είναι σε έγγραφη ή προφορική μορφή. Απάντηση Ερώτησης 8 Η σωστή απάντηση βάσει της παρ.4.5 είναι η [ Δ ], όπως αποτυπώνεται και από την υποπαράγραφο του προτύπου ISO 17025:2005. Απάντηση Ερώτησης 9 Η σωστή απάντηση βάσει της παρ.4.7 είναι η [ Γ ], όπως αναφέρεται και στη σχετική Σημείωση 1 της παρ Απάντηση Ερώτησης 10 Η σωστή απάντηση βάσει της παρ.4.8 είναι η [ Γ ]. Απάντηση Ερώτησης 11 Η σωστή απάντηση βάσει της παρ.4.9 είναι η [ Δ ], όπως αναφέρεται στο σημείο (δ) της παρ Απάντηση Ερώτησης 12 Οι ορθές ενέργειες είναι οι [ Β ], [ Γ ], [ Δ ] και [Ε], βάσει των παρ α), β), γ), δ) και του προτύπου 17025:2005 Απάντηση Ερώτησης 13 Σύμφωνα με την παρ.4.10 μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κάτωθι: Την πολιτική ποιότητας Τους στόχους ποιότητας Τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων Την ανάλυση στοιχείων λειτουργίας και δοκιμών

18 Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Την ανασκόπηση από τη Διοίκηση Απάντηση Ερώτησης 14 Η βασική διαφορά είναι ότι: Μία διορθωτική ενέργεια στην εξάλειψη αιτιών μη συμμόρφωσης και γενικά αποκλίσεων, που έχουν ήδη εμφανιστεί. Μία προληπτική ενέργεια αποσκοπεί στην εξάλειψη δυνητικών αιτιών πηγών μη συμμόρφωσης και αποκλίσεων πριν εμφανιστούν. Απάντηση Ερώτησης 15 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία εντάσσονται στις απαιτήσεις της παρ.4.13 του προτύπου ISO 17025:2005 εκτός του [ Ε ], το οποίο καλύπτεται από τις απαιτήσεις της παρ.4.3 του προτύπου για τον έλεγχο εγγράφων. Απάντηση Ερώτησης 16 Η σωστή απάντηση είναι η [ Δ ], δεδομένου ότι στην παρ δεν καθορίζεται η περιοδικότητα ενός πλήρους κύκλου εσωτερικών επιθεωρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σημείωση συστήνεται ως περίοδος ένα (1) έτος. Απάντηση Ερώτησης 17 Η σωστή απάντηση είναι η [ Δ ], σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην τελευταία πρόταση της παρ του προτύπου ISO 17025:2005. Απάντηση Ερώτησης 18 Η σωστή απάντηση είναι η [ Δ ], δεδομένου ότι δεν καθορίζεται ρητά αλλά συστήνεται περίοδος ενός (1) έτους σύμφωνα με τη σημείωση 1 της υποπαραγράφου Απάντηση Ερώτησης 19 Αναζητείστε την απάντηση την παρ. 4.1 του προτύπου ISO 17025:2005 Απάντηση Ερώτησης 20 Ενδεικτικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε έλεγχο εγγράφων είναι: 1. Η σύνταξη εγγράφων (δηλ. ο καθορισμός του προσωπικού που συντάσσει έγγραφα του συστήματος). 2. Η έγκριση εγγράφων (δηλ. ο καθορισμός του προσωπικού που εγκρίνει έγγραφα του συστήματος που συντάσσονται από άλλο προσωπικό του εργαστηρίου). 3. Ο αριθμός ή τα στοιχεία έκδοσης του έγγράφου (δηλ. τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν ποια είναι η έκδοση ενός εγγράφου και πότε εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ). 4. Ο αριθμός αποδεκτών χρηστών των εγγράφων (δηλ. ο καθορισμός του προσωπικού που κατέχει τα έγγραφα αυτά είναι αρμόδιο για την τήρηση τους). Απάντηση Ερώτησης 21 Μελετήστε προσεκτικά την υποπαράγραφο και ειδικότερα τις τρεις περιπτώσεις α έως γ. Απάντηση Ερώτησης 22 Μελετήστε προσεκτικά την υποπαράγραφο και ειδικότερα, τις τρεις περιπτώσεις α έως γ και τις σημειώσεις. Απάντηση Ερώτησης 23 Σκεφτείτε ότι ως εργαστήριο διακρίβωσης: 1. Είναι υποχρεωμένο να διακριβώνει τα δικά του πρότυπα σε ένα τρίτο εργαστήριο διακρίβωσης.

19 2. Διακινεί όργανα μέτρησης των πελατών από και προς τις εγκαταστάσεις των πελατών. Απάντηση Ερώτησης 24 Ενδεικτικά σκεφτείτε: Αντιδραστήρια Υλικά αναφοράς Αναλώσιμο εξοπλισμό Εξοπλισμό αναλύσεων Υπηρεσίες διακρίβωσης Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού Υπηρεσίες μεταφοράς Απάντηση Ερώτησης 25 Λάβετε υπόψη ότι η βέλτιστη ικανότητα μέτρησης περιλαμβάνει διάφορες συνεισφορές αβεβαιότητας, μία μόνον από τις οποίες είναι η αβεβαιότητα μέτρησης του προτύπου θερμομέτρου. Σε δεύτερο στάδιο, για να προσδιορίσετε τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε για την άρση του προβλήματος, επικεντρωθείτε στις παρ. 4.9 και του προτύπου ISO 17025:2005 Απάντηση Ερώτησης 26 Ενδεικτικά σκεφτείτε ποια θέματα μπορεί να περιλαμβάνονται στον κατάλογο θεμάτων προς συζήτηση, στις προτάσεις αλλά και στα πρακτικά έχοντας υπόψη τα θέματα της παρ του προτύπου ISO 17025:2005. Απάντηση Ερώτησης 27 Οι παράγοντες όπως αναφέρονται με τη σειρά των παραγράφων του προτύπου είναι: Ο ανθρώπινος παράγοντας Οι εγκαταστάσεις και οι συνθήκες του εργαστηρίου Οι μέθοδοι δοκιμών Ο εξοπλισμός Η ιχνηλασιμότητα μετρήσεων Η δειγματοληψία, αν απαιτείται Ο χειρισμός των υπό δοκιμή δειγμάτων Απάντηση Ερώτησης 28 Αντίστοιχη απαίτηση αναφέρεται στην παρ.4.1.5(ζ). Απάντηση Ερώτησης 29 Η σωστή απάντηση σύμφωνα με την απαίτηση της παρ είναι η [ Δ ]. Απάντηση Ερώτησης 30 Τα έγγραφα που πρέπει να τηρούνται είναι, σύμφωνα με την παρ.5.2.5, εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται από τη Διοίκηση στο προσωπικό και τεκμήρια για προσόντα τυπικά και ουσιαστικά (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας, κλπ) καθώς και περιγραφές θέσεων εργασίας σύμφωνα με την παρ Απάντηση Ερώτησης 31 Η σωστή απάντηση σύμφωνα με την απαίτηση της παρ είναι η [ Δ ]. Απάντηση Ερώτησης 32 Αναφέρονται ενδεικτικά: 1. Θερμοκρασία 2. Υγρασία

20 3. Κραδασμοί 4. Σκόνη 5. Ακτινοβολία Απάντηση Ερώτησης 33 Εντάσσεται στην υποπαράγραφο Απάντηση Ερώτησης 34 Η σωστή απάντηση σύμφωνα με την παρ είναι η [ Γ ]. Απάντηση Ερώτησης 35 Η σωστή απάντηση σύμφωνα με την παρ είναι η [ Δ ]. Απάντηση Ερώτησης 36 Η απαίτηση για επαλήθευση (validation) λογισμικού αναφέρεται στην παρ Απάντηση Ερώτησης 37 Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση εξαρτάται κυρίως από την πολιτική του αντίστοιχου φορέα διαπίστευσης. Γενικά αποτελεί πρακτική των φορέων να αποδέχονται τη χρησιμοποίηση παλαιοτέρων εκδόσεων, με τις παρακάτω προϋποθέσεις τις οποίες ως αξιολογητής επιβάλλεται να ελέγξετε: Την ύπαρξη γραπτού συμφωνητικού συνεργασίας με το πελάτη, το οποίο επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του εργαστηρίου. Έγγραφο με το οποίο το εργαστήριο ενημερώνει τον πελάτη για την ύπαρξη νέας, τροποποιημένης έκδοσης σχετικού προτύπου ή οδηγίας (απαίτηση παρ ). Τη χρησιμοποίηση της νέας έκδοσης σε κάθε άλλη δοκιμή η οποία διενεργείται για λογαριασμό άλλων πελατών, με τους οποίους δεν υφίσταται θέμα συμφωνίας διενέργειας των μετρήσεων με αναθεωρημένο πρότυπο ή οδηγία (απαίτηση παρ ). Απάντηση Ερώτησης 38 Με βάση την παρ.5.5.1, όλα τα είδη του εξοπλισμού Α, Β, Γ και Δ εντάσσονται στις απαιτήσεις της παρ.5.5. Απάντηση Ερώτησης 39 Με βάση την παρ τα στοιχεία που λείπουν είναι: 1. Ο αριθμός σειράς κατασκευαστή του εξοπλισμού. 2. Στοιχεία σχετικά με φθορές, ζημιές και επισκευές που έχουν γίνει ή έστω πεδία για την καταγραφή τους. Απάντηση Ερώτησης 40 Η σωστή απάντηση είναι η [ Α ], σύμφωνα με την παρ του προτύπου ISO 17025:2005. Απάντηση Ερώτησης 41 Παρότι, ορθώς το εξωτερικό εργαστήριο διακρίβωσης δεν προτείνει χρόνο επαναδιακρίβωσης, αποτελεί ευθύνη του ιδίου του εργαστηρίου να καθορίσει το ίδιο το χρόνο αυτό, με βάση τα εξής κριτήρια: Απαιτήσεις εφαρμογής. Είδος οργάνου. Τρόπος χρήσης. Ιστορικά στοιχεία παλαιοτέρων διακριβώσεων. Επομένως παραβιάζεται η παρ του προτύπου 17025:2005.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 5.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ISO 17025 5.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝΜΕΘΟΔΩΝ (1) 5.4.1. Γενικά Το Εργαστήριο πρέπεινα χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους καιδιαδικασίες για όλες τις δοκιμές πουεμπίπτουνστο αντικείμενό του. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝΜΕΘΟΔΩΝ (2) Αυτές περιλαμβάνουνδειγματοληψία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 4. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1)

ISO 17025 4. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1) 4. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1) 4.3.1 Γενικά: Το Εργαστήριο πρέπεινα καθιερώσεικαινα τηρεί διαδικασίες για τονέλεγχο όλωντων εγγράφων (εσωτερικώνκαιεξωτερικών) πουαποτελούνμέρος του ΣΠ: 4. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει

Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει το σύστημα ποιότητας πλήρως απαλλαγμένο από έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετρολογία στην Έρευνα

Η Μετρολογία στην Έρευνα ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η Μετρολογία στην Έρευνα Εισηγητής: Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΙ Το ΕΙΜ ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ΙβΟ 17025 ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ΙβΟ 17025 ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ΙβΟ 17025 ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ομάδων Πρότυπος Φάκελος Εγκατάστασης (Site Master File: SMF) Ετοιμάστε ένα SMF που θα περιέχει τα ακόλουθα:

Εργασία ομάδων Πρότυπος Φάκελος Εγκατάστασης (Site Master File: SMF) Ετοιμάστε ένα SMF που θα περιέχει τα ακόλουθα: Εργασία ομάδων Πρότυπος Φάκελος Εγκατάστασης (Site Master File: SMF) Ετοιμάστε ένα SMF που θα περιέχει τα ακόλουθα: 1. Αποστολή, στρατηγική και το όνομα της παρασκευαστικής μονάδας 2. Γραμμή παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα