ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (1) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ή ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (1) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ή ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (1) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ή ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Μια αυστηρά καθορισµένη ακολουθία ενεργειών µε σκοπό τη λύση ενός προβλήµατος. Χαρακτηριστικά οθέν πρόβληµα: P=<I, G, T, S> Επιλυθέν πρόβληµα: P s =<V, A, F, G s > V: σύνολο καταστάσεων που εξετάστηκαν (V SP) A: αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε F: σύνολο λύσεων που βρέθηκαν Gs : σύνολο καταστάσεων στόχου που εξετάστηκαν

2 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ(2) Κριτήρια αξιολόγησης στρατηγικών αναζήτησης Πληρότητα (completeness) Βελτιστότητα (optimality) Πολυπλοκότητα χρόνου (time complexity) Πολυπλοκότητα χώρου (space complexity) ΠΡΟΣΟΧΗ Συντοµότερη διαδροµή = διαδροµή µε τις λιγότερες ακµές Βέλτιστη διαδροµή = διαδροµή µε το µικρότερο κόστος

3 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Ή ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Σχετικοί µε την κατεύθυνση αναζήτησης Αναζήτηση οδηγούµενη από τα δεδοµένα (data driven search) ή Αλυσίδωση προς τα εµπρός (forward chaining) Αναζήτηση οδηγούµενη από το στόχο (goal driven search) ή Αλυσίδωση προς τα πίσω (backward chaining)

4 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (3Α) Οδηγούµενη από τα δεδοµένα Οδηγούµενη από το στόχο στόχος στόχος

5 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (4) Σχετικοί µε τη σειρά αναζήτησης Αναζήτηση προτεραιότητας πλάτους ή Αναζήτηση κατά πλάτος (breadth-first search) Αναζήτηση προτεραιότητας βάθους ή Αναζήτηση κατά βάθος (depth-first search) Αναζήτηση επαναληπτικής εκβάθυνσης (iterative deepening search) Αναζήτηση περιορισµένου βάθους (depth-limited search)

6 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (4Α) Προτεραιότητα πλάτους Προτεραιότητα βάθους µε οπισθοδρόµηση (backtracking)

7 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (5) Αναζήτηση προτεραιότητας πλάτους (breadth-first: bfs) 1. ηµιούργησε µια λίστα open (που αρχικά περιέχει τη ρίζα) και µια κενή λίστα closed. 2. Ενόσω open [], έλεγχε αν το πρώτο στοιχείο, έστω Χ, είναι ο στόχος 2.1 Αν είναι, τότε σταµάτα (επιτυχία) 2.2 Αν δεν είναι, τότε Παράγαγε τα παιδιά του Χ και βάλε το Χ στην closed ιάγραψε όσα παιδιά του Χ υπάρχουν στην open ή στην closed Εισάγαγε τα υπόλοιπα παιδιά του Χ στο τέλος της open 3. Σταµάτα (αποτυχία)

8 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (6) Αναζήτηση προτεραιότητας βάθους (depth-first: dfs) 1. ηµιούργησε µια λίστα open (που αρχικά περιέχει τη ρίζα) και µια κενή λίστα closed. 2. Ενόσω open [], έλεγχε αν το πρώτο στοιχείο, έστω Χ, είναι ο στόχος 2.1 Αν είναι, τότε σταµάτα (επιτυχία) 2.2 Αν δεν είναι, τότε Παράγαγε τα παιδιά του Χ και βάλε το Χ στην closed ιάγραψε όσα παιδιά του Χ υπάρχουν στην open ή στην closed Εισάγαγε τα υπόλοιπα παιδιά του Χ στην αρχή της open 3. Σταµάτα (αποτυχία)

9 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (7) Αναζήτηση περιορισµένου βάθους Προτεραιότητα βάθους χωρίς να υπερβαίνει ορισµένο βάθος x Όλοι οι κόµβοι στο βάθος x θεωρούνται φύλλα

10 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (8) Αναζήτηση περιορισµένου βάθους (depth-limited search: dfsl) 1. ηµιούργησε µια λίστα open (που αρχικά περιέχει τη ρίζα), µια κενή λίστα closed και µια µεταβλητή τρέχοντος βάθους d=0. 2. Ενόσω open [], έλεγχε αν το πρώτο στοιχείο, έστω Χ, είναι ο στόχος 2.1 Αν είναι, τότε σταµάτα (επιτυχία) 2.2 Αν δεν είναι, τότε Αν ο Χ δεν είναι φύλλο (d<d lim ), παράγαγε τα παιδιά του Χ και βάλε το Χ στην closed και d=d ιάγραψε όσα παιδιά του Χ υπάρχουν στην open ή στην closed Εισάγαγε τα υπόλοιπα παιδιά του Χ στην αρχή της open 3. Σταµάτα (αποτυχία)

11 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (9) Επαναληπτική εκβάθυνση βάθος = 1 βάθος =

12 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (10) Αναζήτηση επαναληπτικής εκβάθυνσης (iterative deepening search: ids) 1. Όρισε µια µεταβλητή ορίου βάθους d lim =1. 2. ηµιούργησε µια λίστα open (που αρχικά περιέχει τη ρίζα), µια κενή λίστα closed και µια µεταβλητή τρέχοντος βάθους d=0. 3. Ενόσω open [], έλεγχε αν το πρώτο στοιχείο, έστω Χ, είναι ο στόχος 3.1 Αν είναι, τότε σταµάτα (επιτυχία) 3.2 Αν δεν είναι, τότε Αν ο Χ δεν είναι φύλλο (d<d lim ), παράγαγε τα παιδιά του Χ και βάλε το Χ στην closed και d=d ιάγραψε όσα παιδιά του Χ υπάρχουν στην open ή στην closed Εισάγαγε τα υπόλοιπα παιδιά του Χ στην αρχή της open 4. d lim =d lim +1 και πήγαινε στο βήµα

13 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (11) Αποφυγή επαναλαµβανόµενων καταστάσεων (κόµβων) Επαναλαµβανόµενες είναι οι καταστάσεις που συναντώνται περισσότερες από µια φορές κατά την ανάπτυξη ενός δέντρου καταστάσεων Στα περισσότερα προβλήµατα είναι αδύνατο να τις αποφύγουµε Η ανάπτυξη καταστάσεων (κόµβων) που έχουν ήδη αναπτυχθεί είναι χάσιµο χρόνου, γι αυτό δεν τις (τους) αναπτύσσουµε

14 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (13) Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα Προτεραιότητα πλάτους εγγυάται τη συντοµότερη διαδροµή (Π) απαιτεί µεγάλο χώρο στη µνήµη: b d (Μ) Προτεραιότητα βάθους απαιτεί µικρό χώρο στη µνήµη: b d (Π) µπορεί να βρεθεί σε *ανακύκλωση κόµβων *ατέρµονα κλάδο (Μ) b: συντελεστής διακλάδωσης (µ.ο. παιδιών ανά κόµβο) d: βάθος επιπέδου στόχου

15 ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (14) Περιορισµένου βάθους αποφυγή ατέρµονων διαδροµών (Π) δύσκολη επιλογή βάθους (Μ) Επαναληπτική εκβάθυνση άριστη ισορροπία χώρου και χρόνου (Π) επανυπολογισµός κόµβων (Μ)

16 ΕΥΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (1) Η τυφλή αναζήτηση δεν λαµβάνει υπ όψιν της γνώση του πεδίου και δεν µπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητά της πέραν κάποιου σηµείου Η ευρετική αναζήτηση χρησιµοποιεί τέτοια γνώση, που ονοµάζεται ευρετική γνώση (heuristic knowledge), ώστε βελτιώνει σηµαντικά την απόδοση της αναζήτησης Γενικά ευρετικό (heuristic) είναι µια τεχνική που βελτιώνει την αποδοτικότητα της αναζήτησης. Μπορεί να είναι είτε γενικό είτε ειδικό (δηλ. σχετικό µε το πεδίο γνώσης του προβλήµατος). Μας ενδιαφέρουν κυρίως ευρετικά σχετικά µε το πεδίο και αυτά εννοούµε. Τα ευρετικά λειτουργούν ως συνιστώσα ελέγχου της αναζήτησης

17 ΕΥΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (2) Ένα ευρετικό µπορεί να αφορά είτε τον ορισµό τελεστών/κανόνων µετασχηµατισµού είτε την εκτίµηση µιας κατάστασης. Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο ενδιαφέρουσα. Στην ευρετική αναζήτηση τότε είτε δεν αναπτύσσονται όλοι οι ανοικτοί κόµβοι, αλλά γίνεται επιλογή µε βάση το ευρετικό, είτε η σειρά ανάπτυξης των ανοικτών κόµβων βασίζεται στο ευρετικό

18 ΕΥΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (3) Ηαπόφαση για περαιτέρω ανάπτυξη ενός κόµβου βασίζεται εν γένει σε µια συνάρτηση εκτίµησης (evaluation function) f(n), όπου n ο εν λόγω κόµβος. Η f(n) έχει δύο συνιστώσες: f(n) = g(n) + h(n) Η g(n) λέγεται συνάρτηση κόστους και αναφέρεται στο (πραγµατικό) κόστος της διαδροµής από τη ρίζα στον κόµβο n. Η h(n) είναι η ευρετική συνάρτηση και αναφέρεται στο (εκτιµώµενο) κόστος της ελάχιστης διαδροµής από τον κόµβο n στο στόχο

19 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (1) έσµης (Beam search: bs) (Ακτινωτή) * παραλλαγή αναζήτησης προτεραιότητας πλάτους * m καλύτεροι κόµβοι σε κάθε επίπεδο (f(n) = h(n)) Αναρρίχηση λόφων (Hill climbing: hc) * παραλλαγή αναζήτησης προτεραιότητας βάθους * βασικός αλγόριθµος: επιλέγεται το καλύτερο παιδί (f(n) = h(n)), εφ όσον είναι καλύτερο και από τον γονέα, αλλιώς σταµατά (δηλ. δεν υπάρχει οπισθοδρόµηση) * υπάρχουν διάφορες παραλλαγές - ο βασικός, αλλά δεν σταµατά, συνεχίζει κατά πλάτος (Enforced Hill-Climbing: ehc) - επιλέγεται το καλύτερο παιδί του τρέχοντος κόµβου (µε ή χωρίς οπισθοδρόµηση)

20 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (1) ιακλάδωση και δέσµευση (Branch and bound: b&b) (Επέκταση και οριοθέτηση) * ανάπτυξη του κόµβου της συντοµότερης τρέχουσας διαδροµής (f(n) = g(n)) Βέλτιστου κόµβου (Best-first search: bfs) * ανάπτυξη του καλύτερου κόµβου (f(n) = h(n)) Αλγόριθµος Α* * συνδυασµός των δύο προηγούµενων (f(n) = g(n) + h(n))

21 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (2) Αναζήτηση δέσµης (beam search: bs) 1. ηµιούργησε µια λίστα open (που αρχικά περιέχει τη ρίζα) και µια κενή λίστα closed. 2. Ενόσω open [], έλεγχε αν το πρώτο στοιχείο, έστω Χ, είναι ο στόχος 2.1 Αν είναι, τότε σταµάτα (επιτυχία) 2.2 Αν δεν είναι, τότε Παράγαγε τα παιδιά του Χ και βάλε το Χ στην closed ιάγραψε όσα παιδιά του Χ υπάρχουν στην open ή στην closed Εισάγαγε τα υπόλοιπα παιδιά του Χ στην open ιάταξε τα στοιχεία της open µε βάση την ευρετική συνάρτηση ιάγραψε όλα τα στοιχεία της open πλην των m πρώτων 3. Σταµάτα (αποτυχία)

22 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (3) Αναρρίχηση λόφου (hill climbing: hc) 1. Κάνε την αρχική τρέχουσα κατάσταση (Χ) 2. Ενόσω η Χ δεν είναι κατάσταση στόχου 2.1 Παράγαγε τα παιδιά του Χ 2.2 Αν δεν υπάρχουν παιδιά, σταµάτα (αποτυχία) 2.3 Αλλιώς, διάταξέ τα µε βάση την ευρετική συνάρτηση 2.4 Αν το πρώτο παιδί είναι καλύτερο από την Χ αντικατέστησε την Χ µ αυτό Αλλιώς, σταµάτα (αποτυχία) 3. Σταµάτα (επιτυχία)

23 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (3) Αναρρίχηση λόφου (παραλλαγή) 1. ηµιούργησε µια λίστα open (που αρχικά περιέχει τη ρίζα) και µια κενή λίστα closed. 2. Ενόσω open [], έλεγχε αν το πρώτο στοιχείο, έστω Χ, είναι ο στόχος 2.1 Αν είναι, τότε σταµάτα (επιτυχία) 2.2 Αν δεν είναι, τότε Παράγαγε τα παιδιά του Χ και βάλε το Χ στην closed ιάταξε τα παιδιά του Χ µε βάση την ευρετική συνάρτηση Εισάγαγε τα υπόλοιπα παιδιά του Χ στην αρχή της open 3. Σταµάτα (αποτυχία)

24 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (4) Αλγόριθµος Πολυπ. Χρόνου Πολυπ. Χώρου Πληρότητα Βέλτ. Λύση Κατά Πλάτος Ο(b m ) Ο(b m ) ΝΑΙ ΌΧΙ Κατά Βάθος Ο(b m ) O(bm) ΌΧΙ ΌΧΙ Επαναληπτικής Εκβάθυνσης Ο(b m ) O(bm) ΝΑΙ ΌΧΙ έσµης Ο(k m ) Ο(k m ) ή O(km) ΌΧΙ ΌΧΙ Αναρρίχησης Λόφου Ο(b m ) O(bm) ΌΧΙ ΌΧΙ Β&Β Ο(b m ) Ο(b m ) ~g(s) ~g(s) Βέλτιστου Κόµβου Ο(b m ) Ο(b m ) ~h(s) ΟΧΙ Α* Ο(b m ) Ο(b m ) ΝΑΙ ΝΑΙ

25 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (5) Κριτήρια αξιολόγησης ευριστικών συναρτήσεων Αποδεκτότητα (Admissibility) Βρίσκει τη συντοµότερη διαδροµή, οδηγεί πάντα στην καλύτερη λύση. Αυτό συµβαίνει όταν h(n) h*(n) (πραγµατική τιµή) Πληροφορικότητα (Informedness) ή Βέλτιστη Αποδοτικότητα (Optimal Efficiency) Εξασφαλίζει/εγγυάται την ανάπτυξη των λιγότερων κόµβων. Αν h1(n) h2 (n) n, τότε h2 περισσότερο πληροφοριακό από h

26 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (6) Μονοτονικότητα (Monotonicity) ή Συνέπεια (Consistency) Εξασφαλίζει/εγγυάται ότι η ίδια κατάσταση δεν θα παραχθεί αργότερα µε µικρότερο κόστος. h(n) είναι µονότονη αν (1) h(n i ) h(n j ) c(n i, n j ) και (2) h(goal)=

Επίλυση προβληµάτων. Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης

Επίλυση προβληµάτων. Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης Επίλυση προβληµάτων Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης! Αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης Αλγόριθµοι ευρετικής αναζήτησης Παιχνίδια δύο αντιπάλων Προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών Αλγόριθµοι τυφλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Οι αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης (blind

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοημοσύνη 04 Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης (Blind Search Algorithms) Εφαρμόζονται σε προβλήματα στα οποία δεν υπάρχει πληροφορία που να επιτρέπει αξιολόγηση των καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Λύση Ασκήσεων 2007-2008

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Λύση Ασκήσεων 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Λύση Ασκήσεων 2007-2008 Ιωάννης Χατζηλυγερούδης Αικατερίνη Μπαγουλή Όθων Μιχαήλ Πάτρα 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ"

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ" ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Υπεύθυνος Καθηγητής Λυκοθανάσης Σπυρίδων Ακαδημαικό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση σε προσομοιωμένα αιτιοκρατικά και στοχαστικά ρομποτικά περιβάλλοντα

Πλοήγηση σε προσομοιωμένα αιτιοκρατικά και στοχαστικά ρομποτικά περιβάλλοντα Πλοήγηση σε προσομοιωμένα αιτιοκρατικά και στοχαστικά ρομποτικά περιβάλλοντα του Γιώργου Μάρκου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ρεφανίδης Εξεταστής: Δημήτριος Χρήστου - Βαρσακέλης Π.Μ.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση των αλγορίθμων αναζήτησης IDA* και A* στο 15-puzzle

Σύγκριση των αλγορίθμων αναζήτησης IDA* και A* στο 15-puzzle Σύγκριση των αλγορίθμων αναζήτησης IDA* και A* στο 15-puzzle ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 55) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Περίληψη Το αντικείμενο αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη 08 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος ενός προβλήματος καθιστά απαγορευτική τη χρήση κλασικών μεθόδων αναζήτησης για την επίλυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4 Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4 Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008 Τρίτη, 1 Απριλίου 2008 Α. Δομική Αριστοποίηση 1 Εισαγωγή Όπως έχουμε πει, η αριστοποίηση διακρίνεται σε: Δομική: δοκιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΜΠΟΤ» ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΜΠΟΤ» ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ.ΚΠΑJΔΕ VTI Ό riδpvma. Πζ PAIA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΜΠΟΤ» ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη Εισηγητής Καθηγητής Ρ γ. Γκούμας Στέφανος Καβάλα 2009 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής 1

Επίκουρος Καθηγητής 1 Εισαγωγή, Ταξινόµηση, Ιστορική Εξέλιξη, Βασικές Αρχές Είδη Αλγορίθµων, Περιοχές Εφαρµογής, Παραδείγµατα. Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι, αρχές λειτουργίας, λογικό διάγραµµα, κωδικοποίηση λύσεων, συνάρτηση ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Πρόβλημα 1 Το πρώτο πρόβλημα λύνεται με τη μέθοδο του Δυναμικού Προγραμματισμού. Για να το λύσουμε με Δυναμικό Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες Πράκτορες Ενότητα 2: Αναπαράσταση Γνώσης και Επίλυση Προβλημάτων Δημοσθένης Σταμάτης mos@it.tith.gr www.it.tith.gr/~mos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 2 Πως ορίζεται ένα πρόβλημα στα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αριστοποίησης

Τεχνικές αριστοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Τεχνικές αριστοποίησης Εισαγωγή Τα µοντέλα αριστοποίησης, ευρέως γνωστά ως µοντέλα µαθηµατικού προγραµµατισµού, είναι αναµφίβολα η δηµοφιλέστερη τεχνική λήψης αποφάσεων στο χώρο της Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων Τεχνητή Νοημοσύνη 06 Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων Εισαγωγικά (1/3) Τα προβλήματα όπου η εξέλιξη των καταστάσεων εξαρτάται από δύο διαφορετικά σύνολα τελεστών μετάβασης που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα