Επέκταση του Πυθαγόρειου Θεωρήματος με χρήση Τ.Π.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επέκταση του Πυθαγόρειου Θεωρήματος με χρήση Τ.Π.Ε."

Transcript

1 Επέκταση του Πυθαγόρειου Θεωρήματος με χρήση Τ.Π.Ε. Ζαφειρόπουλος Χρήστος Μαθηματικός Γυμνασίου & Λυκείου Καράτουλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πυθαγόρειο Θεώρημα ξεκινώντας την ιστορική του παρουσία από την εποχή της Βαβυλώνας και την αποδεικτική του ανάδειξη από τον Πυθαγόρα, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως εργαλείο υπολογισμού και σχέσεων εμβαδών τετραγώνων. Αξιοποιήθηκε, κυρίως, στην αλγεβρική του μορφή (α 2 = β 2 +γ 2 ) σε όλες σχεδόν τις επιστήμες (φυσική, μηχανική, κ.α.) και κατέστη αναγνωρίσιμο ακόμα και σε χώρους της μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Ξεκινώντας από τον Πυθαγόρα, τον Ευκλείδη και τον Αλεξανδρινό Πάππο, για τον υπολογισμό των εμβαδών σε ορθογώνιο τρίγωνο, θα προχωρήσουμε με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην παρουσίαση υπολογισμού των σχέσεων εμβαδών σε οξυγώνια και αμβλυγώνια τρίγωνα, αξιοποιώντας δημιουργικά την ύλη της Γεωμετρίας Β Λυκείου. Οι Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα το λογισμικό, δυναμικής γεωμετρίας, Geogebra καθίστανται το απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική και εύκολη μελέτη συμπλεκόμενων και πολύπλοκων μαθηματικών σχημάτων και σχέσεων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, να συνδεθούν ενσώματα και δημιουργικά με τις προσεγγίσεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες παιδαγωγικές-διαδακτικές απαιτήσεις, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πυθαγόρειο Θεώρημα, Επέκταση Πυθαγορείου Θεωρήματος, Τ.Π.Ε. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Με αφετηρία το Πυθαγόρειο Θεώρημα επιδιώκεται οι μαθητές να διαπιστώσουν την ιστορική διαδρομή του, την πληθώρα των προσεγγίσεων του και τα περιθώρια για νέες προεκτάσεις. Επιπλέον, να εξοικειωθούν με το δυναμικό λογισμικό Geogebra, που δίνει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να δημιουργήσει ένα διερευνητικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι μαθητές θα ανακαλύψουν συνεργατικά αναλλοίωτες σχέσεις μεταξύ γεωμετρικών μεγεθών. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Geogebra) στην διδασκαλία του Πυθαγορείου Θεωρήματος, η γνώση οικοδομείται σε προϋπάρχουσα γνώση από τον ίδιο το μαθητή (Piaget), καθώς μέσω της προσωπικής εμπλοκής διερευνά, ανακαλύπτει σταδιακά, κάνει υποθέσεις, τις οποίες διαψεύδει ή επαληθεύει (Bruner). Ο εκπαιδευτικός γίνεται συντονιστής και εμψυχωτής της προσπάθειας, ενώ προωθείται η συνεργατική μάθηση (Vygotsky) (οπ.αναφ. στο Ζαγούρας, 2013). Επίσης, οι Τ.Π.Ε. οπτικοποιούν [278]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ πολλαπλές αναπαραστάσεις των εννοιών και σχέσεων του υπό διαπραγμάτευση θέματος (Vegnaud) (οπ. αναφ. στο Κυνηγός, 2010). ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Το Πυθαγόρειο Θεώρημα είναι γνωστό κυρίως για την σχέση των εμβαδών των τετραγώνων που σχετίζονται με τις πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου. Σχήμα 1: Πυθαγόρειο Θεώρημα Στο σχήμα 1 βλέπουμε την υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου, με την μορφή που παρουσιάζεται στα Στοιχεία (Κοντογεώργης, 2004, σ.σ. 4-6). Η υποτείνουσα (σύνθετη λέξη, «υπό» και «τείνω») είναι η πλευρά απέναντι από την ορθή γωνία, η οποία δύναται να επεκταθεί υπό μορφή τετραγώνου. Το τετράγωνο με πλευρά την υποτείνουσα έχει εμβαδό ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των τετραγώνων των δυο καθέτων πλευρών: Πυθαγόρειο Θεώρημα (Βλάμος κ συν 2011, σ.σ ). «ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Επικαλούμαστε τα ευφάνταστα fractals και αναθέτουμε στους μαθητές, αφού τους έχουμε ήδη χωρίσει σε έξι ομάδες των τριών ατόμων, στο εργαστήριο πληροφορικής να επισκεφτούν με τη βοήθεια ενός φυλλομετρητή (Internet Explorer, Google Chrome, κ.α.) την ιστοσελίδα: Xenodream/pythagorean/geomeTree3.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1 και να εντοπίσουν την παρουσία του Πυθαγορείου Θεωρήματος σε αυτά. Σχήμα 2: «Το Δέντρο του Πυθαγόρα» ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα, όμως, με τον Ευκλείδη (Στοιχεία, βιβλίοvi, πρόταση 31, οπ. αναφ. στο Κοντογεώργης, 2004), το ίδιο συμβαίνει και για άλλα σχήματα, εκτός των τετραγώνων, αρκεί να είναι όμοια. Ο Πάππος προεκτείνοντας τη γεωμετρική σκέψη του Ευκλείδη απέδειξε ότι το εμβαδόν του παραλληλογράμμου ΗΙΓΑ που «σχηματίζει» η υποτείνουσα ΑΓ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ είναι ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των παραλληλογράμμων ΕΑΒΔ και ΒΓΘΦ (Παπαδοπούλου, Β., & Ευθυμίου, Β., ανακτήθηκε [279]

3 από Στη συνέχεια, αφιερώνεται χρόνος για την εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό Geogebra, που είναι ήδη εγκατεστημένο στην επιφάνεια εργασίας. Σχήμα 3: GeoGebra Πάππου ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ Ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο «Geogebra Οξείας». Σε αυτό, με την χρήση του λογισμικού GeoGebra (ή συναφούς λογισμικού γεωμετρίας όπως Cabri, Sketchpad κ.τ.λ.) ο διδάσκων έχει δημιουργήσει ένα οξυγώνιο τρίγωνο και ημικύκλια, τα οποία έχουν διάμετρο δύο πλευρές του τριγώνου και τις προβολές τους στην τρίτη πλευρά. Οι μαθητές πρέπει με γεωμετρικούς υπολογισμούς να αποδείξουν ότι: Ε1+Ε2=Ε3+Ε4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ Σχήμα 4: GeoGebra Οξείας ΠΡΩΤO ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν το αρχείο «Geogebra Αμβλείας», όπου με την χρήση του GeoGebra θα επιχειρήσουν να αποδείξουν την επέκταση του Πυθαγορείου Θεωρήματος σε αμβλυγώνιο τρίγωνο. Επιπλέον, μετακινώντας την κορυφή Γ να ελέγξουν ότι Ε1+Ε2=Ε3+Ε4. [280]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σχήμα 5: Geogebra Αμβλείας ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΈΣ Στη συνέχεια, οι μαθητές θα επιχειρήσουν αξιοποιώντας το λογισμικό GeoGebra να επαναλάβουν και να αποδείξουν την προηγούμενη εφαρμογή με κανονικά πολύγωνα (σε γενική μορφή) τόσο για οξυγώνιο όσο και για αμβλυγώνιο τρίγωνο, σε σχήματα που θα κατασκευάσουν οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας κανονικά πολύγωνα δικής τους επιλογής. Σχήμα 6 Τυχαίο Κανονικό Πολύγωνο Σχήμα 6: GeoGebra Οξυγώνιο και Αμβλυγώνιο Τρίγωνο με Πολύγωνα [281]

5 Ενδεικτική Απόδειξη για Οξυγώνιο Τρίγωνο: ΤΡΙΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΈΣ Ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο «GeoGebra Τετράγωνα» όπου με την χρήση του GeoGebra μέσω αλγεβρικών υπολογισμών και εξειδικευμένων αποδείξεών τους, θα επιβεβαιώσουν την επέκταση του Πυθαγορείου Θεωρήματος για το ισόπλευρο τρίγωνο, το κανονικό εξάγωνο και για το τετράγωνο. Μετακινώντας τον δρομέα b τα προαναφερθέντα κανονικά πολύγωνα θα εναλλάσσονται αυτόματα. Στο τέλος, τη γνώση, που απέκτησαν διερευνητικά, θα πρέπει να τη διατυπώσουν σε ένα πρωτότυπο ορισμό που θα εκφράζει την επέκταση του Πυθαγορείου Θεωρήματος για το τετράγωνο σε οξυγώνια και σε αμβλυγώνια τρίγωνα. Σχήμα7: GeoGebra Οξυγώνιο Τρίγωνο με Τετράγωνα Παράδειγμα διατύπωσης ορισμού της επέκτασης του Πυθαγορείου Θεωρήματος σε οξυγώνιο τρίγωνο από τους μαθητές: «Σε ένα οξυγώνιο τρίγωνο, η διαφορά των τετραγώνων δύο πλευρών ενός οξυγωνίου τριγώνου, ισούται με την αντίθετη διαφορά των τετραγώνων των προβολών των πλευρών αυτών στην τρίτη πλευρά». [282]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σχήμα8 GeoGebra Αμβλυγώνιο Τρίγωνο με Τετράγωνα Παράδειγμα διατύπωσης ορισμού της επέκτασης του Πυθαγορείου Θεωρήματος σε αμβλυγώνιο τρίγωνο από τους μαθητές: «Σε ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο, η διαφορά των τετραγώνων της πλευράς που βρίσκεται απέναντι από την αμβλεία γωνία και μιας άλλης πλευράς, ισούται με την διαφορά των τετραγώνων των προβολών των πλευρών αυτών στην τρίτη πλευρά». ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Η χρήση των Τ.Π.Ε αναδεικνύει το Πυθαγόρειο Θεώρημα ως προϊόν «σημειωτικής έκφανσης» ενός μαθηματικού μοντέλου και αξιοποιεί τη δημιουργική ανάδειξη καινούργιων αντικατοπτρισμών και περιγραφών, προσιτών στην εφηβική νόηση. Η υποκειμενικότητα της «αρχικής ιδέας» του Ευκλείδη επικαιροποιείται ως προς τις ανάγκες των μαθητών, καθιστώντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα με αυτόν το τρόπο προσιτό και εξελισσόμενο. 2. Η αξιοποίηση ενός μαθηματικού εργαλείου των Τ.Π.Ε. όπως του GeoGebra συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των σχέσεων και των σχημάτων. Με το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, η μελέτη της επέκτασης του Πυθαγορείου Θεωρήματος θα περιοριζόταν σε αλγεβρικές κυρίως διατυπώσεις και σε συγκεκριμένα σχήματα, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αρχικό χαρακτήρα της περιώνυμης παρουσίασής του από τον Ευκλείδη, ως σχέση εμβαδών. 3. Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. καθιστά τον τρόπο προσέγγισης του διδακτικού αντικειμένου πιο ελκυστικό, καθώς οι μαθητές μετακινώντας ελεύθερα ορισμένα στοιχεία του σχήματος μπορούν, μέσω οπτικών αλληλεπιδράσεων, να παρατηρήσουν πως ανταποκρίνονται δυναμικά σε αυτές τις αλλαγές και άλλα στοιχεία, χωρίς να αναλώνονται σε πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς. 4. Η προτεινόμενη εκπαιδευτική αναφορά αποτελεί μια προσπάθεια απομάκρυνσης από το παραδοσιακό πλαίσιο της διδασκαλίας των γεωμετρικών θεωριών, ευελπιστώντας να συμβάλει στη βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά. Με την χρήση των Τ.Π.Ε. προσφέρεται η δυνατότητα γρήγορης ανάκτησης παλαιοτέρων γνώσεων και ανακάλυψης νέων, οι οποίες μάλιστα φέρουν την αποκλειστική και προσωπική σφραγίδα του κάθε μαθητή (Τριανταφύλλου, 2008, σ.122). 5. Η διδακτική αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων δίνει νέες ευκαιρίες για δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων στα οποία οικοδομούνται σχέσεις [283]

7 συνεργασίας μεταξύ του καθηγητή, ως καθοδηγητή, και των μαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, βελτιώνοντας τις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά κυρίως εισάγοντας νέες μορφές και ευκαιρίες μάθησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Οι μαθητές, με την χρήση του λογισμικού GeoGebra, ενεπλάκησαν με δυναμικό τρόπο εξετάζοντας τις σχέσεις των εμβαδών και επεκτείνοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Ο συνεχής μετασχηματισμός των γεωμετρικών σχεδίων ανέδειξε νέες προεκτάσεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος σε όμοια σχήματα ως προς τα αμβλυγώνια και οξυγώνια τρίγωνα και έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα εμπειρικά και διαισθητικά να ανακαλύψουν και να διατυπώσουν κανόνες σχετικούς με τα υπό διερεύνηση θέματα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αργυράκης, Δ., Βουργάνας, Π., Μεντής, Κ., Τσικοπούλου, Σ. & Χρυσοβέργης, Μ. (2012). Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Αργυρόπουλος, Η., Βλάμος, Π., Κατσούλης, Γ., Μαρκάτης, Σ. & Σιδέρης, Π. (2009). ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α και Β Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Βλάμος, Π., Δρούτσας, Π., Πρέσβης, Γ. & Ρεκούμης, Κ. (2011). Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Ζαγούρας, Χ., (Επιμ.) (2013). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης και Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος (3 η εκ.). Πάτρα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Κοντογεώργης, Π,. (2004). Σχολιασμός του Βιβλίου VI Των Στοιχείων σε συνδυασμό με τα Δεδομένα του Ευκλείδη. (Διδακτορική Διατριβή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακτήθηκε από στις 29 Ιανουαρίου Κυνηγός, Χ. (Επιμ.) (2010). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης και Επιμόρφωσης. Τεύχος 4: Κλάδος ΠΕ03 (2 η εκ.). Πάτρα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Παπαδοπούλου, Β., & Ευθυμίου, Β., Η ιστορία του Πυθαγόρα και του Πυθαγορείου Θεωρήματος ανακτήθηκε από στις 29 Ιανουαρίου Τριανταφύλλου, Δ., (2008). Μια Μελέτη για τη Διδασκαλία του Πυθαγορείου Θεωρήματος μέσω της Θεωρίας των Ενσώματων Μαθηματικών Embodied Mathematics.(Διαπανεπιστημιακή Διατριβή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Κύπρου Ανακτήθηκε από στις 29 Ιανουαρίου Φάκας, Ι., (2013). Ένα αλλιώτικο Πυθαγόρειο Θεώρημα. Πρακτικά 29ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Καλαμάτα, 9-11 Νοεμβρίου 2013, GeomeTree3. Ανακτήθηκε από Xenodream/pythagorean/geomeTree3.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1 στις 29 Ιανουαρίου Pythagoras theoren,(2009). Ανακτήθηκε από resources/uploaded/mc-ty-pythagoras pdf στις 29 Ιανουαρίου [284]

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση Εργαστηριακή εισήγηση «Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer s Sketchpad» Σάββας Πιπίνος 1, Σταύρος Κοκκαλίδης 2, Χρήστος Ηρακλείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια και ΤΠΕ στα Μαθηματικά: ένας πρακτικός οδηγός

Διδακτικά σενάρια και ΤΠΕ στα Μαθηματικά: ένας πρακτικός οδηγός Διδακτικά σενάρια και ΤΠΕ στα Μαθηματικά: ένας πρακτικός οδηγός Βασίλειος Δαγδιλέλης 1 και Ιωάννης Παπαδόπουλος 2 1 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2 Τμήμα Μαθηματικών,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλειος Νιτσοτόλης (ΑΜ: Τ02354) Επιβλέπων: Γεώργιος Σούλτης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

«Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού»

«Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού» «Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού» Ματοσσιάν Αλμπέρ-Ντικράν 1, Κουτσκουδής Παναγιώτης 2 1 Καθηγητής Μαθηματικών, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Λουμπαρδιά Αγγελική 1, Ναστάκου Μαρία 2 1 Καθηγήτρια Μαθηματικών, 2 o Γενικό Λύκειο Τρίπολης loumpardia@sch.gr 2 Διευθύντρια, ΙΕΚ Σπάρτης marynasta@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Δημοτική Εκπαίδευση

Μαθηματικά Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μαθηματικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης gthom@otenet.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες στο παρελθόν για τη διδασκαλία στοιχείων της μαθηματικής λογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυµνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. ιδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυµνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. ιδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία

Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία Παπαχρήστου Μαρία 1, Κοκκίνου Ελένη 2 1 Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Ομάδα Σύνταξης Συντονιστές: Κοθάλη - Κολοκούρη Ευπραξία, Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα