ρ. Κ. Γιαννακοπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρ. Κ. Γιαννακοπούλου"

Transcript

1 ρ. Κ. Γιαννακοπούλου 1

2 Iστορικό 1945: Bloch, Hansen, Packard (Stanford U.), H 2 O 1945: Purcell, Torrey, Pound (Harvard U.), H 2 O, παραφίνη 1991: Richard Ernst παλµικό FT/MRI 2002: Fenn, Tanaka (MS), Wuthrich οµή βιολογικών µακροµορίων στο διάλυµα 2

3 Βασικές αρχές O Πυρηνικός Μαγνητικός συντονισµός (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται όταν οι πυρήνες µερικών ατόµων, ευρισκόµενοι εντός στατικού οµογενούς µαγνητικού πεδίου, ταυτοχρόνως υφίστανται ένα δεύτερο παλλόµενο µαγνητικό πεδίο. Το φαινόµενο του Συντονισµού παρατηρείται σε όσους πυρήνες διαθέτουν πυρηνικό spin. 3

4 Το πυρηνικό Spin Ηλεκτρόνια, νετρόνια και πρωτόνια έχουν το καθένα spin Ι = 1/2. Όταν το συνολικό spin τουπυρήναενόςατόµου είναι 0, µπορεί να παρατηρηθεί σήµα στονμr µ Άτοµο Yδρογόνου: 1 e, 1 πρωτόνιο Συνολικό πυρηνικό spin Ι = ½ µ = µαγνητική ροπή µ = γ P (στροφορµή), P =(h/2π) Ι γ = γυροµαγνητικός λόγος 4

5 Πυρήνες σε µαγνητικό πεδίο a B 0 b Σε µαγνητικό πεδίο εντάσεως B 0, πυρήνας µε συνολικό spin I 0, (στροφορµή 0), καταλαµβάνει m I = 2Ι +1 επιτρεπτές καταστάσεις (επίπεδα) ενέργειας. Επιτρεπτές µεταβάσεις: m I =±1 Για Ι = ½, υπάρχουν δύο επιτρεπτές καταστάσεις 5

6 Ενεργειακά επίπεδα I = ½ m I = - ½ Β 0 E m I = + ½ E = h ν, ν = Συχνότητα Larmor (ω/2π) 6

7 Πυρήνες (στοιχείων) που δίνουν σήµα NMR Οι πυρήνες πρέπει να έχουν περιττό µαζικό αριθµό ή περιττό ατοµικό αριθµό Nuclei Unpaired Protons Unpaired Neutrons Net Spin γ (MHz/T) 1 H 1 0 1/ H P 0 1 1/ Na 2 1 3/ N C 0 1 1/ F 0 1 1/

8 Το µοντέλο του διανύσµατος της µαγνήτισης Κάθε µ εκτελεί µεταπτωτική κίνηση γύρω από τον άξονα z συχνότητα ω Β 0 µ Το σύνολο των µ Β 0 µ Συχνότητα Larmor : ω = - γ Β 0 Συνολική µαγνήτιση Μ (bulk magnetization) σε κατάσταση ισορροπίας Μ 0 6 8

9 Πώς παρατηρείται το σήµα NMR Συνολική µαγνήτιση (bulk magnetization) Μ (M z ) σε ισορροπία Μ z Συνολική µαγνήτιση εκτός ισορροπίας x Μ z z Β 0 Mx,y Μ y Β 0 Παλµός! (Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία rf διάρκειας µs) Η αποδιέγερση επάγει ρεύµα στο εξωτερικό κάθετο πηνίο ΝΜR Signal! Μ z Larmor : ω = - γβ 0 ή ν = - (γ/2π )Β 0 Συνθήκη συντονισµού 9

10 Παλµοί Η βασική ακολουθία: n 10

11 Εκτροπή της Μαγνήτισης µέσω παλµού (κατά τον άξονα χ) B 0 -παλµός -ανίχνευση B 1 Περιστρεφόµενο πεδίο αναφοράς (rotating frame) 11

12 Εξέλιξη της Μαγνήτισης κατά τον άξονα z µετά από παλµό Free Induction Decay Fourier Transformation 12

13 Εξέλιξη της Μαγνήτισης κατά τους άξονες χ και y µετά από παλµό β ο (ανιχνεύσιµο σήµα) 13

14 Free Induction decay (FID) Σήµα Πραγµατικό y Φανταστικό χ 14

15 Aποδιέγερση (επαναφορά στην ισορροπία):δύο διαδικασίες 1. R z = 1/T 1 Αποδιέγερση spin-πλέγµατος (longitudinal) 2. R= 1/T 2 *, Αποδιέγερση spin-spin (transverse) M xy T 1 T 2 z Mz t x Mx,y y 15

16 Mηχανισµοί Aποδιέγερσης Μαγνητικά πεδία από διάφορες πηγές προκαλούν αποδιέγερση: 1.Παραµαγνητικά σωµατίδια 2. ιπολικές αλληλεπιδράσεις: γ 1, γ 2, οι δύο πυρήνες που αλληλεπιδρούν ΝΟΕ 3. Ανισοτροπία χηµικής µετατόπισης 16

17 Νuclear Overhauser Effect Aυξοµείωση σχετικών πυρηνικών πληθυσµών µέσω διπολικών αλληλεπιδράσεων (αποτέλεσµα απαγορευµένων µεταβάσεων W 0,W 2 ) Μaximum θεωρητικές τιµές NOE για διαφορετικά µεγέθη µορίων Μικρά µόρια τ c = correlation time Μεγάλα µόρια 17

18 Φάσµα NMR υδρογόνου ( 1 H NMR) µιας απλής ουσίας Ο αριθµός διαφορετικών σηµάτων αντιστοιχεί σε διαφορετικά είδη υδρογόνου στο µόριο Το εµβαδόν των σηµάτων αντιστοιχεί στον αριθµό ατόµων υδρογόνου δύο είδη πρωτονίων 18

19 Φάσµα 1 H NMR µιας απλής ουσίας τρία είδη πρωτονίων 19

20 Χηµική Μετατόπιση (Chemical Shift), δ (ppm) Τυπικές περιοχές 1 Η 20

21 Χηµική Μετατόπιση (Chemical Shift), δ (ppm) 13 C NMR 21

22 Χηµική Μετατόπιση (Chemical Shift), δ (ppm): Τυπικές περιοχές 13 C 22

23 Σύζευξη (Coupling) J (Hz): Σύστηµα δύοσπιναβ 4 συνδυασµοί αλληλεπιδράσεων = 4 ενεργειακά επίπεδα ν Β ν Α 23

24 Σύζευξη (Coupling) J (Hz): Σύστηµα τριώνσπιναβ 2 δ Β δ Α 24

25 Σύζευξη (Coupling) J (Hz): Πώς φαίνεται στη πράξη 25

26 Φασµατόµετρο: Μαγνήτης-κονσόλα 26

27 27

28 ΝΜR δύο διαστάσεων (2D ΝΜR) t 1 t 2 Relaxation (mixing) 28

29 2D ΝΜR ν Χ ν Α Α-Χ ν Χ, ν Α ν Α, ν Χ ν Α ν Χ 29

30 2D ΝΜR-βασικές ακολουθίες COSY- οµοπυρηνικός συσχετισµός χηµικών µετατοπίσεων ( 1 Η- 1 Η) ΝΟESY(ROESY) οµοπυρηνικός συσχετισµός διπολικών αλληλεπιδράσεων HSQC/HMQC (ΗΕTCORR)- ετεροπυρηνικός συσχετισµός χηµικών µετατοπίσεων ΤΟCSY- συσχετισµός χηµικών µετατοπίσεων στοίδιοσύστηµα σπιν INADEQUATE- συσχετισµός χηµικών µετατοπίσεων 13 C- 13 C (πολύ χαµηλή ευαισθησία) 30

31 2D ΝΜR-παραδείγµατα Πεπτιδική ορµόνη GnRH-βιβλιογραφία 31

32 2D ΝΜR-παραδείγµατα Πεπτιδική ορµόνη GnRH-βιβλιογραφία- 1 H 32

33 2D ΝΜR-COSY (DQF) Συσχετισµός γειτονικών πρωτονίων µέσω δεσµών 33

34 2D ΝΜR-TOCSY Συσχετισµός πρωτονίων στον ίδιο δακτύλιο (spin system) 34

35 2D ΝΜR-Συσχετισµός NOE Γειτονικών πρωτονίων µέσω χώρου 35

36 Αποτελέσµατα 2D ΝΜR- Τρισδιάστατη δοµή στο υδατικό διάλυµα 36

37 nd ΝΜR- οµή πρωτεϊνώνστο διάλυµα NMR structure of the human prion protein Zahn R., Liu A., Lührs T.,RiekR., von Schroetter C., Lopez Garcia F., Billeter M., Calzolai L., Wider G., Wüthrich K. (2000). NMR structure of the human prion protein. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97(1),

38 38

39 Φάρµακα Ταξόλη: φάσµα πρωτονίου και άνθρακα back to top 39

40 13 C ΝΜR της ασπιρίνης 40

41 Το NMR στην ανάλυση κρασιού (SNIF NMR) (Site-Specific Natural Isotope Fractionation-NMR) Μετράται η κατανοµή του δευτερίου (D) στην αιθανόλη, και ανιχνεύεται η νοθεία στα κρασιά 2 ΗΝΜR φάσµα του Βacardi rum 41

42 Μαγνητική Τοµογραφία (Magnetic Resonance Imaging, MRI) Απεικόνιση ιστών σε τοµή(ές) του ανθρώπινου σώµατος, βασιζόµενη στον διαφορετικών χρόνο αποδιέγερσης του 1 Η του νερού και του λίπους στους ιστούς, και στην χωρική ανίχνευση της φάσης και συχνότητος των σηµάτων που εκπέµπονται από τους απεικονιζόµενους ιστούς. Tissue T 1 (s) T 2 (ms) White Gray Meninges Muscle Adipose

43 Μαγνητική Τοµογραφία (Magnetic Resonance Imaging, MRI) 43

44 Μαγνητική Τοµογραφία (Magnetic Resonance Imaging, MRI) 44

45 Μικροσκοπία NMR Εφαρµογή των αρχών του MRI (magnetic resonance imaging, µαγνητική τοµογραφία) στην απεικόνιση µικρών αντικειµένων. Απαιτεί ειδικό harware (οστό κουνελιού:3d απεικόνιση) 45

46 ραστηριότητες του εργαστηρίου οµικής και Υπερµοριακής Χηµείας Υπερµοριακά συστήµατα κυκλοδεξτρινών µε µικρά και µεγάλα µόρια ιαµοριακές αλληλεπιδράσεις Συσχετισµός δοµής µε ιδιότητες Σύνθεση κυκλοδεξτρινικών παραγώγων 46

47 Οι Φυσικές κυκλοδεξτρίνες Structures of Natural Cyclodextrins Rigid shape of conical cylinder due to intramolecular H-bonding 6 H 4 5 HO 3 OH 2 H H H O OH 1 O H n α CD β CD γ CD 47

48 ηµιουργία υπερµοριακού συµπλόκου µε κυκλοδεξτρίνες 48

49 Εγκλεισµός λιπόφιλων φαρµάκων Lipophilic cavity OH OH OH + Lipophilic drug Lipophilic OH OH Hydrophilic OH 1:1 complex exterior Lipophilic drug 2:1 complex K 1:1 = [ Complex ] [CD] [drug] 49

50 Moριακή Αναγνώριση Εναντιοειδική σύνδεση της φεροµόνης φύλου του dacus oleae µε µεθυλιωµένες CDs: Τhe (R)-enantiomer/TMαCD The (S)-enantiomer/TMβCD O O (R)-(-) O O (S)-(+) Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 2480 Αcta Crystallogr. 2001, B57,

51 ιερεύνηση πολλαπλών συµπλόκων και ισορροπιών µεταξύ κυκλοδεξτρινών και αλειφατικών αµινοξέων- ΝΜR σε υδατικό διάλυµα Ισορροπίες σε υδατικά διαλύµατα X X Y X and Y + X or Y, Y X Y X Y Y X 51

52 Συνθετικές κυκλοδεξτρίνες-ανάλυση δοµής µε NMR TOCSY F G E A D B C 52

53 Συνθετικές κυκλοδεξτρίνες-ανάλυση δοµής µε NMR COSY F G E A D B C 53

54 Σύνθεση Νέων κυκλοδεξτρινών H 2 N Br n (NH(CH 2 ) m NH 2 ) n NH(CH 2 ) m NH NH n OH OH OH OHn n n n OH OH n n βcd: n=7 γ-cd: n=8 m=2,3,6 54

55 7 9 Ανάλυση Connectivity δοµής checks µε NMR through (ΗΜΒC)... HMBC H HN 8 NH H O H9 HO 3 H H 2 OH 1 O H H5 H3 H2 H4 H6 H7 H8 8 C8 C9 C7 C6 H7-C6 C2 C5 C3 55

56 ..που δραστικά αλλάζουν την δοµή τουdna, µελέτη αυτών των αλληλεπιδράσεων (Ηλεκτροφόρηση και AFM) marker bpen bpren marker βcd βpnh 2 bpen DNA 5 kbp DNA 5 kbp/bpen 56

57 και εύκολα διαπερνούν τις κυτταρικές µεµβράνες και εισέρχονται στο κυτταρόπλασµα Aminoalkylamino cyclodextrin labeled with FITC Inside HeLa cells Fluorescent image Aminoalkylamino cyclodextrin labeled with FITC Inside HeLa cells Nucleous stained with propidium Iodide Fluorescent image 57

58 Kαλό καλοκαίρι... 58

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού. Αναστάσιος Καρατόπης

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού. Αναστάσιος Καρατόπης e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 41 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού Αναστάσιος Καρατόπης Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ο εργαστήριο Φασµατοσκοπία MR στη ιαµορφωτική Ανάλυση Φασµατοσκοπία MR Εύρεση περιοριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητικός Τοµογράφος Ενας από τους πιο ακριβούς εξοπλισµούς στο Νοσοκοµείο Μαγνητικός Τοµογράφος Ανοικτός Μαγνητικός Τοµογράφος Μαγνητικός Τοµογράφος Το φαινόµενο του πυρηνικού µαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Ιατρικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη Θέμα: Εφαρμογή και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΟΙΑ RAMAN. 13.1. Βασικές αρχές της Φασματοσκοπίας Raman

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΟΙΑ RAMAN. 13.1. Βασικές αρχές της Φασματοσκοπίας Raman ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΟΙΑ RAMAN Εκτός από τις μεθόδους ανάλυσης της δομής των οργανικών ενώσεων που εξετάσθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που έχουν πιο εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Φυσικοχημικές Ιδιότητες, Φασματοσκοπία, Μηχανισμοί Ελευθέρων Ριζών, Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων και Εφαρμογές ΕΚΔΟΣEIΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι Μαγνητική Τομογραφία Απεικόνιση μέσω μαγνητικού συντονισμού Τομογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αναλυτική περιγραφή της ύλης

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αναλυτική περιγραφή της ύλης Αναλυτική περιγραφή της ύλης ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Εισαγωγή (τι είναι Βιοφυσική, η σχέση της µε τις άλλες Φυσικές επιστήµες και τη Βιολογία, κλάδοι της Βιοφυσικής) υνάµεις - αλληλεπιδράσεις µεταξύ µορίων Το νερό και

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία Τσιάπα Ειρήνη Επιβλέπων Καθηγητής: Παπάζογλου Δημήτριος Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Παρά τις σημαντικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις σε θέματα φυσικών φαινομένων από τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες, η σύγχρονη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους

Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩN Πτυχιακή εργασία µε θέµα Ιατρικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΜ: 977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ειδική Ερευνητική Εργασία Γιασεμίδης Δημήτριος Μεταπτυχιακός φοιτητής Επιβλέπων Καθηγητής: Πέτρος Περσεφόνης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών IOYΛIOΣ 2008 2 / 89

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης

Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Επιβλέποντες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Θεόδωρος Γ. Σωτηρούδης Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συνεχής έκθεση στο οξυγόνο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή Ατόμου. 1.1 Τι είναι το άτομο;

1. Δομή Ατόμου. 1.1 Τι είναι το άτομο; Κεφάλαιο 1: Δομή Ατόμου 1. Δομή Ατόμου 1.1 Τι είναι το άτομο; Μια από τις παλαιότερες και συγχρόνως σπουδαιότερες ιδέες της ανθρώπινης νόησης είναι αυτή του ατόμου που συνέλαβαν και ανέπτυξαν οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY)

Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY) Ειδική Ερευνητική Εργασία Γιαννακοπούλου Παναγιώτα A.M. 399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η βιοφωτονική εξετάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο φως και την βιολογική ύλη. Είναι ένας νέος συναρπαστικός τομέας που περιλαμβάνει την "συγχώνευση" της ηλεκτρονικής-τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής στην υπηρεσία της Ιατρικής

Ο υπολογιστής στην υπηρεσία της Ιατρικής 7 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Σχολ. Έτος 2014-2015 Α Τετράμηνο Ο υπολογιστής στην υπηρεσία της Ιατρικής Τάξη Α Λυκείου Υπεύθιυνη καθηγήτρια: Τζάκη Διονυσία 0 Ομάδες Μαθητών Ομάδα 1 Καρδαμίτση Μαρία Κοσσυβάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα