Πολλαπλασιασμός των ειδών - Ειδογένεση. Αλλοπάτρια, παραπάτρια και συμπάτρια ειδογένεση. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολλαπλασιασμός των ειδών - Ειδογένεση. Αλλοπάτρια, παραπάτρια και συμπάτρια ειδογένεση. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης."

Transcript

1 Πολλαπλασιασμός των ειδών - Ειδογένεση. Αλλοπάτρια, παραπάτρια και συμπάτρια ειδογένεση. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης

2 Ειδογένεση H ειδογένεση αναφέρεται στο σχηματισμό νέων ειδών. Ο καθορισμός ενός είδους είναι δύσκολη υπόθεση Κοινή καταγωγή Διατήρηση φαινοτυπικής και γονοτυπικής συνάφειας Δυνατότητα αναπαραγωγής Οι αναπαραγωγικοί φραγμοί εμποδίζουν τα είδη να αναπαραχθούν μεταξύ τους. Από που όμως προέρχονται αυτοί οι φραγμοί;

3 Ειδογένεση Ένα σημείο διακλάδωσης στο εξελικτικό δέντρο σημαίνει ότι ένα προγονικό είδος χωρίστηκε σε δύο διαφορετικά είδη Προϋπόθεση: Η ανάπτυξη εσωτερικού ή εξωτερικού φράγματος στην ανταλλαγή γενετικού υλικού

4 Ειδογένεση Πως δημιουργούνται νέα είδη; Ποια είναι η γενεσιουργός αιτία; Η ποικιλότητα γενετική μορφολογική προσφέρει το υλικό από το οποίο θα παραχθούν νέα είδη

5 Ειδογένεση Η αναπαραγωγική συμβατότητα αποτελεί το κριτήριο με την μεγαλύτερη επιστημονικά αποδοχή για τη μελέτη της δημιουργίας νέων ειδών. Οι αναπαραγωγικοί φραγμοί μεταξύ των πληθυσμών συνήθως αναπτύσσονται σταδιακά.

6 Ειδογένεση Τέσσερις θεωρούνται οι βασικοί μηχανισμοί ειδογένεσης: 1) Απότομη ειδογένεση 2) Αλλοπάτρια ειδογένεση 3) Συμπάτρια ειδογένεση 4) Παραπάτρια ειδογένεση

7 Απότομη Ειδογένεση Αποτελεί τη μοναδική περίπτωση δημιουργίας νέων ειδών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε μία ή δύο γενιές. Αποδίδεται είτε σε μεταλλάξεις είτε σε πολυπλοειδία. Μια μετάλλαξη για να οδηγήσει σε απότομη ειδογένεση πρέπει: α. Να απομονώνει γενετικά το μεταλλαγμένο άτομο. β. Να μην προκαλεί στειρότητα ή θνησιμότητα. γ. Σε περιπτώσεις ετερογαμικών ειδών να εμφανίζεται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα ετεροφυλετικά άτομα. δ. Να συναντηθούν, να αναγνωριστούν και να γονιμοποιηθούν δύο ετεροφυλετικά άτομα με την ίδια μετάλλαξη. ε. Οι απόγονοι να είναι βιώσιμοι και γόνιμοι

8 Απότομη Ειδογένεση Οι προϋποθέσεις αυτές καθιστούν την απότομη ειδογένεση μέσω μεταλλάξεων, πρακτικά αδύνατη. Απότομη ειδογένεση στηριγμένη στην πολυπλοειδία είναι σύνηθες φαινόμενο στα φυτά. Έχει υπολογιστεί ότι περισσότερο από το 40% των ανθοφόρων ειδών οφείλεται σε πολυπλοειδία. Ειδογένεση μέσω πολυπλοειδίας: Ένα διπλοειδές κύτταρο υφίσταται λανθασμένη μείωση, παράγοντας διπλοειδείς γαμέτες που γονιμοποιούνται και δίνουν ένα τετραπλοειδή ζυγώτη.

9 Αλλοπάτρια Ειδογένεση Είναι η πιο συνήθης μορφή ειδογένεσης αν και πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι είναι ο μοναδικός μηχανισμός ειδογένεσης στα ζώα.

10 Αλλοπάτρια Ειδογένεση Αλλοπάτριοι πληθυσμοί (σε άλλη πατρίδα) ενός είδους είναι αυτοί που ζουν σε ξεχωριστές γεωγραφικές περιοχές. Διαχωρισμένοι γεωγραφικά, αλλά ικανοί να αναπαραχθούν εάν βρεθούν μαζί. Με τη πάροδο του χρόνου, αναπτύσσονται αναπαραγωγικοί φραγμοί που τους αποτρέπουν τη διασταύρωση. Αλλοπάτρια ειδογένεση

11 Αλλοπάτρια Ειδογένεση Η αλλοπάτρια ειδογένεση συντελείτε σε 3 στάδια: 1. Στο πρώτο στάδιο, ένας πληθυσμός ή ομάδα ατόμων από ένα πληθυσμό, απομονώνονται γεωγραφικά.

12 600 εκ. χρ. Προκάμβριο 560 εκ. χρ. Προκάμβριο 540 εκ. χρ. Κάμβριο 500 εκ. χρ. Κάμβριο 430 εκ. χρ. Σιλούριο 280 εκ. χρ. Πέρμιο 260 εκ. χρ. Πέρμιο

13 220 εκ. χρ. Τριαδικό 200 εκ. χρ. Ιουρασικό 170 εκ. χρ. Ιουρασικό 150 εκ. χρ. Ιουρασικό 120 εκ. χρ. Κρητιδικό 105 εκ. χρ. Κρητιδικό

14 90 εκ. χρ. Κρητιδικό 65 εκ. χρ. Όριο Κρητιδικού- Τριτογενούς 50 εκ. χρ. Ηώκαινο 35 εκ. χρ. Ολιγόκαινο

15 20 εκ. χρ. Μειόκαινο Σήμερα

16

17 Αλλοπάτρια Ειδογένεση Η αλλοπάτρια ειδογένεση συντελείτε σε 3 στάδια: 2. Στο δεύτερο στάδιο, οι απομονωμένοι πληθυσμοί εξελίσσονται ανεξάρτητα μέσω της φυσικής επιλογής και διαφοροποιούνται μορφολογικά και γενετικά.

18 Αλλοπάτρια Ειδογένεση Η αλλοπάτρια ειδογένεση συντελείτε σε 3 στάδια: 3. Στο τρίτο στάδιο, που δεν είναι απαραίτητο στην όλη διαδικασία της αλλοπάτριας ειδογένεσης, οι απομονωμένοι πληθυσμοί έρχονται ξανά σε επαφή είτε με την επανένωση της περιοχής εξάπλωσης είτε με την επανάκαμψη ατόμων από το δευτερογενή πληθυσμό

19 Αλλοπάτρια Ειδογένεση Τα πιο συνήθη αποτελέσματα από την ανάμειξη των πληθυσμών είναι: α. Η συνύπαρξη, εφόσον η ειδογένεση έχει συντελεστεί και τα νέα είδη αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον ανταγωνισμό. β. Η εξαφάνιση του πιο αδύνατου, εφόσον η ειδογένεση έχει συντελεστεί και το ένα είδος είναι ανταγωνιστικά πιο δυνατό από το άλλο. γ. Η αφομοίωση του ενός πληθυσμού από τον άλλο σε περίπτωση που η ειδογένεση δεν έχει συντελεστεί πλήρως και οι πληθυσμοί δεν έχουν απομονωθεί γενετικά. δ. Όταν η ειδογένεση δεν έχει πλήρως συντελεστεί και υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς τότε μπορεί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της ειδογένεσης. (Οι δύο πληθυσμοί προσπαθώντας να αποφύγουν τον ανταγωνισμό απομονώνονται οικολογικά ή ηθολογικά και έτσι γίνεται δυνατή η ολοκλήρωση της ειδογένεσης.)

20 Αλλοπάτρια Ειδογένεση Η γεωγραφική απομόνωση μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: 1. Βικαριανιστική ειδογένεση (Βικαριανισμός): αρχίζει όταν μια σημαντική αλλαγή (γεωλογική ή κλιματική) διασπάσει το χώρο που ζει ένα είδος, δημιουργώντας απροσπέλαστους φραγμούς που διαχωρίζουν τους πληθυσμούς.

21 Αλλοπάτρια Ειδογένεση Η γεωγραφική απομόνωση μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: 2. Φαινόμενο ιδρυτή: συμβαίνει όταν ένα μικρός αριθμός ατόμων διασπείρονται σε ένα απόμακρο μέρος στο οποίο δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι του είδους (Περιπατρική ειδογένεση) π.χ. έντομα που μεταφέρονται με τον άνεμο

22 Υβρίδια Καθαρός Plethodon teyahalee Καθαρός Plethodon jordani Είναι εντυπωσιακό ότι οι γνώσεις για την αλλοπάτρια ειδογένεση συχνά προέρχονται από περιπτώσεις όπου πρώην ξεχωριστοί πληθυσμοί επανέρχονται σε επαφή αφού έχουν δημιουργηθεί αναπαραγωγικοί φραγμοί οι οποίοι όμως δεν είναι απροσπέλαστοι. Υβρίδια είναι απόγονοι δύο συγγενικών ειδών. Λευκές κηλίδες Χ Υβρίδιο teyahalee x jordani Κόκκινα πόδια Ενδιάμεσο στην εμφάνιση τόσο για τις κηλίδες όσο και για τα πόδια

23 Συμπάτρια Ειδογένεση Συμπάτρια (ίδια πατρίδα) ειδογένεση: η γενετική απομόνωση συντελείτε μέσα στα όρια εξάπλωσης ενός πληθυσμού (π.χ. σε μια λίμνη). Τα άτομα ενός είδους εξειδικεύονται στη χρησιμοποίηση διαφορετικών συστατικών του περιβάλλοντος (είδος τροφής) Τελικά αναπτύσσονται αναπαραγωγικοί φραγμοί π.χ. η ειδογένεση των ψαριών στις λίμνες του γλυκού νερού Οι σκουλπίνοι της λίμνης Βαϊκάλης, προϊόντα ειδογένεσης που συνέβη μέσα σε μια μόνο λίμνη

24 Συμπάτρια Ειδογένεση Διακοπή γονιδιακής ροής χωρίς γεωγραφική απομόνωση

25 Συμπάτρια Ειδογένεση H λίμνη εποικίστηκε από το Amphilophus citrinellus. Σε λιγότερο από χρόνια εξελίχθηκε το A. zaliosus από το A. citrinellus. Τα δύο είδη συνυπάρχουν και είναι αναπαραγωγικά απομονωμένα και μορφολογικά διακριτά. Amphilophus citrinellus Barlouenga et al Nature 439, Amphilophus zaliosus

26 Παραπάτρια Ειδογένεση Παραπάτρια ειδογένεση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως γεωγραφικά ενδιάμεση μεταξύ της αλλοπάτριας και συμπάτριας ειδογένεσης. Δύο συγγενικά είδη των οποίων τα γεωγραφικά όρια δεν επικαλύπτονται, αλλά είναι σε άμεση επαφή. Εμφανίζονται μαζί, μόνο σε μία στενή ζώνη επαφής. Αυτά θεωρούνται προϊόν της παραπάτριας ειδογένεσης.

27 Α Α Πατρικό είδος Α Β Η παραπάτρια ειδογένεση: το πατρικό (αρχικό) είδος ζει σε ένα συνεχές ενδιαίτημα (περιβάλλον), δηλαδή χωρίς γεωγραφική απομόνωση. Αντίθετα στην αλλοπάτρια ειδογένεση οι υποπληθυσμοί είναι γεωγραφικά απομονωμένοι. Οι οικολογικοί θώκοι (ενδιαιτήματα) μπορεί να διαφέρουν κατά μήκος της γεωγραφικής κατανομής του είδους εμποδίζοντας τη γονιδιακή ροή (οικολογική ή ηθολογική απομόνωση). Υβριδική ζώνη

28 Η παραπάτρια ειδογένεση προκαλείται από το μερικό διαχωρισμό ενός είδους σε πληθυσμούς λόγω οικολογικών φραγμών. Στη περίπτωση αυτή, οι οργανισμοί προσαρμόζονται ώστε να ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα (οικολογικοί θώκοι) μέσα στο περιβάλλον που ζούσε το πατρικό είδος, με αποτέλεσμα την αναπαραγωγική τους απομόνωση, π.χ. υπάρχει περιορισμένη γονιδιακή ροή μεταξύ αυτών.

29 Αλλοπάτρια Περιπάτρια Παραπάτρια Συμπάτρια Αρχικός πληθυσμός Αρχικό βήμα στην ειδογένεση Σχηματισμός Εποίκηση Διαφοροποίηση Γενετικός φράγματος κενού χώρου θώκων πολυμορφισμός Ανάπτυξη αναπαραγωγικής απομόνωσης Γεωγραφική Γεωγραφική Οικολογική Απομόνωση εντός απομόνωση του πληθυσμού Δημιουργία νέων διακριτών ειδών μετά την αποκατάσταση των κατανομών τους

30 Ειδογένεση Η συμπάτρια και η παραπάτρια ειδογένεση αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τους επιστήμονες. Πολλοί θεωρούν ότι δεν υπάρχουν. Ωστόσο το γεγονός είναι ότι αν πραγματικά υπάρχουν θα συντελούνται πολύ σπάνια

31 Ειδογένεση Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης Η αναπαραγωγική απομόνωση είναι η σημαντικότερη αιτία αποκλίνουσας ειδογένεσης. Όταν ανάμεσα στα άτομα ενός πληθυσμού υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη ροή γενετικού υλικού τότε είναι αδύνατο να υπάρξει διαφοροποίηση σε δύο ή περισσότερες μορφές. Ποιοι όμως είναι οι μηχανισμοί που οδηγούν στην αναπαραγωγική απομόνωση συμπάτριων ή γειτονικών πληθυσμών ή ακόμα περισσότερο συγγενικών συμπάτριων ή γειτονικών πληθυσμών;

32 Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης Μηχανισμοί διακρίνονται σε: 1) προγαμικοί μηχανισμοί απομόνωσης: μηχανισμοί που αποτρέπουν τη γενετική επαφή και 2) μεταγαμικοί μηχανισμοί απομόνωσης: μηχανισμοί που δρώντας μετά την γενετική επαφή εμποδίζουν τη δημιουργία γόνιμων απογόνων

33 Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης 1. Οι μηχανισμοί που αποτρέπουν τη γενετική επαφή περιλαμβάνουν: I. Χρονική απομόνωση (η αναπαραγωγική περίοδος δεν συμπίπτει χρονικά π.χ. έντομα) II. Οικολογική απομόνωση (οι πληθυσμοί κατέχουν καλά καθορισμένη θέση μέσα σε ένα οικοσύστημα π.χ. πληθυσμοί χερσαίων σαλιγκαριών που ζουν μόνο κάτω από πέτρες και μόνο πάνω σε βράχια) III. Ηθολογική απομόνωση (διαφορετική συμπεριφορά στο ζευγάρωμα) IV. Μηχανική απομόνωση (μηχανική αδυναμία διασταύρωσης μεγαλόσωμα- μικρόσωμα π.χ. σκύλος)

34 Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης 2. Μεταγαμικοί μηχανισμοί I. Θνησιγενή υβρίδια II. Στείρα υβρίδια (π.χ. μουλάρι) III. Γόνιμα υβρίδια, όχι καλά προσαρμοσμένα, που τελικά λόγω ανταγωνισμού εξαφανίζονται

35 Προσαρμοστική διάσπαση Η δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων ειδών από μία κοινή προγονική μορφή, λόγω οικολογικής εξειδίκευσης καλείται προσαρμοστική διάσπαση. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από μία γρήγορη διαφοροποίηση της προγονικής μορφής ώστε να καλυφθούν όλοι οι ελεύθεροι οικολογικοί χώροι. Συχνό φαινόμενο στις λίμνες και τα νησιά, που αποτελούν πηγές νέων εξελικτικών ευκαιριών Η προσαρμοστική διάσπαση θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές διεργασίες της εξέλιξης μια και σε αυτή αποδίδεται η διαφοροποίηση πολλών μεγάλων ομάδων όπως τα πλακουντοφόρα θηλαστικά, τα μαρσιποφόρα, τα αμφίβια, τα ψάρια κ.ά.

36 Προσαρμοστική διάσπαση Τα αρχιπελάγη αυξάνουν σημαντικά τις ευκαιρίες τόσο για φαινόμενα ιδρυτή όσο και για οικολογική διαφοροποίηση Ολόκληρο το αρχιπέλαγος είναι απομονωμένο από την ήπειρο. Κάθε νησί είναι γεωγραφικά απομονωμένο από τα άλλα λόγω θάλασσας. Π.χ.: Νησιωτικό συγκρότημα των Γκαλάπαγκος Νησιωτικά συγκροτήματα του Αιγαίου

37 Προσαρμοστική διάσπαση 1. Το είδος Α μεταναστεύει από την ήπειρο στο πρώτο νησί. 2. Απομονωμένο από την ήπειρο, το Α διαφοροποιείται σε είδος B. 3. Το είδος B μεταναστεύει στο δεύτερο νησί. 4. Το είδος B διαφοροποιείται στο είδος C. 5. Το είδος C επανεποικίζει το πρώτο νησί, αλλά είναι ανίκανο να αναπαραχθεί με το B. 6. Το είδος C μεταναστεύει στο τρίτο νησί 7. Το είδος C διαφοροποιείται στο είδος D. 8. Το είδος D μεταναστεύει στο πρώτο και στο δεύτερο νησί 9. Το είδος D διαφοροποιείται στο είδος E.

38 Προσαρμοστική διάσπαση Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι σπίνοι των Γκαλάπαγκος 1. Σπίνοι μεταναστεύουν από την ηπειρωτική Νότια Αμερική. 2. Μόλις εγκαθιδρύεται ένας πληθυσμός στο νησί, οι σπίνοι διασπείρονται σε άλλα νησιά όπου προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και αλλάζουν γενετικά. 3. Μετά από μια περίοδο απομόνωσης, επιτυγχάνεται δευτερογενής επαφή μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. Οι δύο πληθυσμοί αναγνωρίζονται ως νέα είδη εφόσον δεν μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ τους. Δέκα είδη σπίνων από το νησί Santa Cruz με ορατές διαφορές στα ράμφη και στις τροφικές συνήθειες. Εντομοφάγοι Φρουτοφάγοι Σποροφάγοι

39 Στο επόμενο... Ταξινομικοί χαρακτήρες και Φυλογενετική ανασύσταση. Σχολές ταξινόμησης. Θεωρίες για την Ταξινομική. Φυλογενετική ανάλυση: Μοριακή συστηματική. Οι κύριες διαιρέσεις της Ζωής. Οι κύριες υποδιαιρέσεις του Ζωικού Βασιλείου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη της γενετικής δομής και των φυλογενετικών σχέσεων φυσικών πληθυσμών της Atherina boyeri (Οικ. Atherinidae) με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Σίνος Γκιώκας Ηράκλειο 2000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές έννοιες 1. Η επιστήμη της Βιογεωγραφίας 1 2. Η ιστορία της Βιογεωγραφίας 4 Β. Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ATHERINA BOYERI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΡΑΪΤΣΕΚ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑ, 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eric R. Pianka. Απόδοση στα ελληνικά: Συντονιστής: Μωυσής Μυλωνάς. Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Κουμπιάς

Eric R. Pianka. Απόδοση στα ελληνικά: Συντονιστής: Μωυσής Μυλωνάς. Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Κουμπιάς Eric R. Pianka Εξελικτική Οικολογία Απόδοση στα ελληνικά: Κατερίνα Βαρδινογιάννη, Σίνος Γκιώκας, Ιάσμη Στάθη, Σπύρος Σφενδουράκης Συντονιστής: Μωυσής Μυλωνάς Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Κουμπιάς ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεμινάριο βιολογίας Ε.Κ.Φ.Ε. (22 & 23 / 02 / 10)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεμινάριο βιολογίας Ε.Κ.Φ.Ε. (22 & 23 / 02 / 10) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεμινάριο βιολογίας Ε.Κ.Φ.Ε. (22 & 23 / 02 / 10) Επιμέλεια ppt: Π. Πάλλα 1 Σπηλαιογραφία Βίσωνα από το σπήλαιο Αλταμίρας 15000-12000 π.χ. 7 ΕΞΕΛΙΞΗ Επιμέλεια ppt: Π. Πάλλα 2 Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο.

Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο. 1 Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο. Μια ίδια ανοησία, όμως, διακρίνει και τους σύγχρονους σοφούς του Νεοδαρβινισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Απόδοση στα ελληνικά: Θόδωρος Κοκκορόγιαννης Βασιλική Βακάκη Neil A. Campbell Jane B. Reece Berkeley, California

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηλά στον ουρανό, μια σειρά από δορυφόρους. Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα. Το πεδίο μελέτης της οικολογίας

Ψηλά στον ουρανό, μια σειρά από δορυφόρους. Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα. Το πεδίο μελέτης της οικολογίας 52 Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα Εικόνα 52.1 Γιατί μεταναστεύουν οι γκρίζες φάλαινες; Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ 52.1 Η οικολογία ενοποιεί όλους τους τομείς της βιολογικής έρευνας και επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινικά κύτταρα. Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός MSc. Τα καρκινικά κύτταρα αναπαράγονται χωρίς περιορισμό και αποικίζουν ξένους ιστούς.

Καρκινικά κύτταρα. Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός MSc. Τα καρκινικά κύτταρα αναπαράγονται χωρίς περιορισμό και αποικίζουν ξένους ιστούς. , Φυσικός MSc 1 Καρκινικά κύτταρα Το σώμα κάθε ζώου λειτουργεί ως οικοσύστημα του οποίου τα μέλη είναι τα κύτταρα, που αναπαράγονται με κυτταροδιαίρεση και οργανώνονται σε στενά συνεργαζόμενες δομές, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Η ενδυνάμωση των φυσικών πληθυσμών της πέρδικας στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης

H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης H εμφάνιση της ζωής O Ήλιος και οι πλανήτες σχηματίστηκαν πριν από ~4,6 δις χρ. H εμφάνιση της ζωής Για να κατανοήσουμε την προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Στους καιρούς μας η οικολογία και μαζί της η μοριακή βιολογία μοιάζουν ευνοημένα

Στους καιρούς μας η οικολογία και μαζί της η μοριακή βιολογία μοιάζουν ευνοημένα Πρόλογος Στους καιρούς μας η οικολογία και μαζί της η μοριακή βιολογία μοιάζουν ευνοημένα πεδία της επιστήμης της βιολογίας. Δε συμμερίζομαι αυτή τη γνώμη. Αντίθετα και παρά την αντίληψη που φαίνεται να

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 32. Πέµπτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ 9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α. Θήρευση - παρασιτισµός Το γεγονός ότι από όλους τους οργανισµούς, ουσιαστικά µόνο τα χλωροφυλλούχα, τα λεγόµενα κοινώς πράσινα, φυτά έχουν τη δυνατότητα να είναι αυτότροφα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Οικολογία: είναι η επιστήμη που μελετά το φάσμα των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πτυχιακή Εργασία Έντοµα οργανωµένα σε κοινωνίες, µορφολογία, βιολογία, ζηµιές και αντιµετώπιση. ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες Μέρος 5 ο Γονιδιακοί δείκτες R.C. Lewontin 1966 K.B. Mullis 1983 Εισαγωγή στη δασική γενετική Γονιδιακοί δείκτες Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η γενετική πληροφορία είναι οργανωµένη πάνω σε µια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Α1. Μονάδες 5 Α2. Μονάδες 5 Α3. Μονάδες 5 A4. Μονάδες 5 A5. Μονάδες 5

Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Α1. Μονάδες 5 Α2. Μονάδες 5 Α3. Μονάδες 5 A4. Μονάδες 5 A5. Μονάδες 5 Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2014 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16 ο. Γενετική

Κεφάλαιο 16 ο. Γενετική Κεφάλαιο 16 ο Γενετική 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα