Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα"

Transcript

1 Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα Παύλος Εφραιµίδης 25/04/ Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα Bit Commitment Fair Coin Mental Poker Secret Sharing Zero-Knowledge Protocol 2 πρωτόκολλα και υπηρεσίες χρήστης κρυπτογραφικές υπηρεσίες (εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, κτλ.) κρυπτογραφικά πρωτόκολλα (υπογραφή, µεταφορά κλειδιών κτλ.) κρυπτογραφικές πράξεις (κρυπτογράφηση, αποκρυπτογράφηση, σύνοψη κτλ.) 3 1

2 το πρόβληµα του bit commitment 4 παράδειγµα Αλίκη προς Μπάµπη: ιάλεξε έναν αριθµό από το 1 µέχρι το 2 Μπάµπης: 2 Αλίκη: Έχασες! Ήταν το 1! Αλίκη: Πάµε ξανά. ιάλεξε έναν αριθµό από το 1 µέχρι το 2 Μπάµπης: 1 Αλίκη: Έχασες ξανά, το 2 ήταν! Μπάµπης: Να εµπιστευτεί ο Μπάµπης την Αλίκη; 5 bit commitment το πρόβληµα του bit commitment (δέσµευση bit): δεσµευόµαστε σε µια τιµή την οποία µπορούµε να αποκαλύψουµε αργότερα µπορεί να υλοποιηθεί µε διάφορους τρόπους, όπως: µε χρήση συµµετρικής κρυπτογραφίας µε συναρτήσεις µιας κατεύθυνσης µε γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών 6 2

3 bit commitment µε συµµετρική κρυπτογραφία (1) ΕΣΜΕΥΣΗ βήµα 1: o Μπάµπης δηµιουργεί ένα τυχαίο bit-string R στέλνει το R στην Αλίκη βήµα 2: η Αλίκη επιλέγει το bit b στο οποίο θα δεσµευτεί δηµιουργεί ένα τυχαίο κλειδί Κ δηµιουργεί ένα µήνυµα (R, b) δηµιουργεί το κρυπτογραφηµένο µήνυµα Ε Κ (R,b) στέλνει το Ε Κ (R,b) στον Μπάµπη 7 bit commitment µε συµµετρική κρυπτογραφία (2) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ βήµα 3: η Αλίκη στέλνει το κλειδί Κ στον Μπάµπη βήµα 4: ο Μπάµπης αποκρυπτογραφεί το µήνυµα επιβεβαιώνει το τυχαίο bit-string R 8 bit commitment µε συναρτήσεις µιας κατεύθυνσης (1) ΕΣΜΕΥΣΗ βήµα 1: b είναι το bit για το οποίο δεσµεύεται η Αλίκη η Αλίκη δηµιουργεί 2 τυχαία string R1, R2 βήµα 2: η Αλίκη δηµιουργεί ένα µήνυµα µε βάση τα R1, R2, b βήµα 3: η Αλίκη εφαρµόζει τη συνάρτηση µιας κατεύθυνσης στο µήνυµα και το στέλνει στον Μπάµπη H(R1,R2,b) Επίσης στέλνει το R1 9 3

4 bit commitment µε συναρτήσεις µιας κατεύθυνσης (2) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ βήµα 4: η Αλίκη στέλνει το αυθεντικό µήνυµα (R1, R2, b) βήµα 5: ο Μπάµπης επεξεργάζεται τα δεδοµένα επαληθεύει το R1 εφαρµόζει τη συνάρτηση µιας κατεύθυνσης 10 bit commitment µε γεννήτριες ακολουθιών ψευδο-τυχαίων αριθµών (1) ΕΣΜΕΥΣΗ βήµα 1: ο Μπάµπης δηµιουργεί ένα τυχαίο αριθµό R B στέλνει τον R B στην Αλίκη βήµα 2: η Αλίκη επιλέγει µία τιµή για το bit b δηµιουργεί ένα τυχαίο seed για µια γεννήτρια ψευδο-τυχαίων αριθµών random για κάθε bit r i του R B η Αλίκη: δηµιουργεί ένα τυχαίο bit r µε τη random εάν r i = 0: στέλνει το τυχαίο bit r στον Μπάµπη εάν r i = 1: στέλνει το r XOR b στον Μπάµπη 11 δίκαιη ρίψη κέρµατος η Αλίκη και ο Μπάµπης θέλουν επικοινωνώντας δικτυακά να ρίξουν τυχαία ένα δίκαιο κέρµα υπάρχουν αρκετές λύσεις για το πρόβληµα: µε δέσµευση bit µε συναρτήσεις µιας κατεύθυνσης µε κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού 12 4

5 δίκαιη ρίψη κέρµατος µε δέσµευση bit βήµα 1: η Αλίκη δεσµεύεται σε 1 bit βήµα 2: ο Μπάµπης προσπαθεί να το µαντέψει βήµα 3: η Αλίκη αποκαλύπτει το bit αποτέλεσµα: εάν η Αλίκη και ο Μπάµπης διαλέξανε την ίδια τιµή για το bit θεωρούµε ότι το κέρµα είναι κορώνα, διαφορετικά είναι γράµµατα 13 απαιτήσεις για δίκαιη ρίψη κέρµατος ένα πρωτόκολλο δίκαιης ρίψης κέρµατος θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: η Αλίκη πρέπει να ρίξει το κέρµα προτού µαντέψει ο Μπάµπης η Αλίκη θα πρέπει να µην µπορεί να ξαναρίξει το κέρµα αφού της αποκαλυφθεί η επιλογή του Μπάµπη ο Μπάµπης θα πρέπει να µην µπορεί να µάθει το αποτέλεσµα της ρίψης κέρµατος προτού µαντέψει ο ίδιος 14 δίκαιη ρίψη κέρµατος µε συναρτήσεις µιας κατευθύνσεις η Αλίκη και ο Μπάµπης συµφωνούν σε µια συνάρτηση µιας κατεύθυνσης f() βήµα 1: η Αλίκη επιλέγει ένα τυχαίο αριθµό x και υπολογίζει το y=f(x) βήµα 2: η Αλίκη στέλνει το y στον Μπάµπη βήµα 3: ο Μπάµπης µαντεύει εάν ο αριθµός x είναι άρτιος ή περιττός και στέλνει την επιλογή του στην Αλίκη βήµα 4: εάν ο Μπάµπης µάντεψε σωστά το αποτέλεσµα είναι «κορώνα», διαφορετικά είναι «γράµµατα» - η Αλίκη ανακοινώνει το αποτέλεσµα στον Μπάµπη βήµα 5: ο Μπάµπης επαληθεύει ότι y=f(x) 15 5

6 δίκαιη ρίψη κέρµατος µε κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού (1) 1. η Αλίκη και ο Μπάµπης δηµιουργούν από ένα ζεύγος κλειδιών 2. η Αλίκη δηµιουργεί 2 µηνύµατα, το ένα υποδηλώνει Κεφαλή και το άλλο Γράµµατα 3. τα παραπάνω µηνύµατα περιέχουν και κάποιο τυχαίο string ώστε να µπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητά τους 4. η Αλίκη κρυπτογραφεί τα 2 µηνύµατα µε το δηµόσιο κλειδί της και τα στέλνει µε τυχαία σειρά στον Μπάµπη 5. ο Μπάµπης δεν µπορεί να τα διαβάσει και επιλέγει ένα στην τύχη και το κρυπτογραφεί µε το δικό του δηµόσιο κλειδί και το στέλνει στην Αλίκη 16 δίκαιη ρίψη κέρµατος µε κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού (2) 6. η Αλίκη δεν µπορεί να δει το περιεχόµενο του µηνύµατος και εφαρµόζει το κρυφό της κλειδί και το επιστρέφει στον Μπάµπη 7. ο Μπάµπης εφαρµόζει το δικό του κρυφό κλειδί και βλέπει το αποτέλεσµα και το στέλνει στην Αλίκη 8. η Αλίκη βλέπει το αποτέλεσµα µαζί µε το τυχαίο string και το επαληθεύει 9. η Αλίκη και ο Μπάµπης αποκαλύπτουν τα ζεύγη των κλειδιών τους 17 νοερό πόκερ (mental poker) 18 6

7 κανόνες πόκερ κάθε παίκτης παίρνει 5 χαρτιά µπορεί να ανταλλάξει από κανένα έως όλα τα χαρτιά µε νέα, τυχαία, χαρτιά συνδυασµοί: Royal Flush: A-K-Q-J-10, all same suit Straight Flush: any five consecutive cards, all same suit Four-of-a-Kind: four cards, same value (eg. four 7's) Full House: Three-of-a-Kind and a Pair Flush: any five cards of the same suit Straight: any five consecutive cards Three-of-a-Kind: three cards, same value Two Pair Pair No Pair: five dissimilar cards, mixed suit 19 νοερό πόκερ (1) Τρεις παίκτες: Αλίκη, Μπάµπης και Κάρολος 1. κάθε παίκτης δηµιουργεί ένα ζεύγος κλειδιών RSA 2. η Αλίκη δηµιουργεί 52 ειδικά µηνύµατα ένα για κάθε χαρτί της τράπουλας. Τα κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί της P A και τα στέλνει στον Μπάµπη: E A (M n ) 3. ο Μπάµπης επιλέγει 5 και τα κρυπτογραφεί E M (E A (M n )) και τα στέλνει στην Αλίκη 4. ο Μπάµπης στέλνει τα υπόλοιπα 47 στον Κάρολο E A (M n ) 20 νοερό πόκερ (2) 5. ο Κάρολος επιλέγει 5 από τα 47, τα κρυπτογραφεί E Κ (E A (M n )) και τα στέλνει στην Αλίκη 6. η Αλίκη αποκρυπτογραφεί τα µηνύµατα που έλαβε και τα στέλνει τα καθένα σε αυτό που το επέλεξε 7. ο Μπάµπης και ο Κάρολος αποκρυπτογραφούν τα µηνύµατά τους και βλέπουν τα χαρτιά που έχουν επιλέξει D A (E Μ (E A (M n ))) E Μ (M n ) και D A (E Κ (E A (M n ))) E Κ (M n ) 8. ο Κάρολος επιλέγει 5 τυχαία από τα 42 που έχουν αποµείνει και τα στέλνει στην Αλίκη 21 7

8 νοερό πόκερ (3) 9. η Αλίκη αποκρυπτογραφεί τα 5 χαρτιά της 10. στο τέλος όλοι εµφανίζουν τα χαρτιά τους και τα κλειδιά τους ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν έγινε παράβαση το παραπάνω πρωτόκολλο είναι µια αξιοπρεπής λύση που όµως έχει κάποιες αδυναµίες υπάρχουν πιο ολοκληρωµένες (και πιο πολύπλοκες) λύσεις για τέτοιου είδους προβλήµατα 22 secret sharing 23 secret sharing Ένα µυστικό θέλουµε να µοιραστεί σε n άτοµα P1, P2,, Pn. Ένας dealer δηµιουργεί n επιµέρους µυστικά s1, s2,, sn και δίνει το καθένα µόνο στο αντίστοιχο άτοµο Για να αποκαλυφθεί το µυστικό θα πρέπει να συνεργαστούν τουλάχιστον t άτοµα. Εάν συνεργαστούν µέχρι και t-1 άτοµα, δεν αποκαλύπτεται καµία απολύτως πληροφορία για το µυστικό. 24 8

9 Shamir secret sharing n άτοµα P1, P2,, Pn. threshold t Θα χρησιµοποιήσουµε πολυώνυµα σε πεπερασµένα πεδία Επιλέγουµε ένα πρώτο αριθµό p µεγαλύτερο από το n και το µέγεθος του µυστικού. ηµιουργούµε πολυώνυµο βαθµού m-1 Ένας dealer δηµιουργεί n επιµέρους µυστικά s1, s2,, sn και δίνει το καθένα µόνο στο αντίστοιχο άτοµο Για να αποκαλυφθεί το µυστικό θα πρέπει να συνεργαστούν τουλάχιστον t άτοµα. Εάν συνεργαστούν µέχρι και t-1 άτοµα, δεν αποκαλύπτεται καµία απολύτως πληροφορία για το µυστικό. 25 Πρωτόκολλα Μηδενικής Γνώσης 26 πρωτόκολλα µηδενικής γνώσης παράδειγµα: θέλουµε να αποδείξουµε ότι γνωρίζουµε κάτι, ότι έχουµε δηλαδή κάποια πληροφορία χωρίς όµως να αποκαλύψουµε την πληροφορία αυτή! εφαρµογή στην καθηµερινότητα: Αλίκη > Γνωρίζω ένα µυστικό. Μπάµπης > ε σε πιστεύω αν δε µου πεις. Αλίκη >? 27 9

10 πρωτόκολλα µηδενικής γνώσης Η λύση µπορεί να δοθεί εκτελώντας κάποια διαδραστικό πρωτόκολλο (interactive protocol) ο Μπάµπης θα θέσει µια σειρά ερωτηµάτων στην Αλίκη και εάν η Αλίκη πράγµατι γνωρίζει το µυστικό θα απαντήσει σωστά εάν η Αλίκη δε γνωρίζει το µυστικό θα απαντήσει σωστό µε πιθανότητα πχ. 50 % 28 πρωτόκολλα µηδενικής γνώσης απόδειξη µηδενικής-γνώσης: µία διαδραστική µέθοδος για να αποδείξει µία οντότητα σε µια άλλη οντότητα ότι µία πρόταση είναι αληθής, χωρίς να αποκαλύψει τίποτα επιπλέον πέρα από την εγκυρότητα της πρότασης. δύο απλά παραδείγματα: γνώση της λύσης του Where is Waldo η σπηλιά και οι μαγικές λέξεις 29 Where is Waldo? 30 10

11 Where is Waldo απόδειξη µηδενικής γνώσης για την παρουσία του Waldo: Παίρνουµε ένα µεγάλο αδιαφανές φύλλο, κόβουµε ένα µικρό παραθυράκι µέσα στο φύλλο αυτό, και τοποθετούµε το φύλλο πάνω από το puzzle έτσι ώστε ο Waldo να εµφανίζεται µέσα στο παραθυράκι. Αυτό θα αποδείξει ότι ο Waldo είναι µέσα στην εικόνα (και ότι εµείς γνωρίζουµε που είναι) χωρίς να αποκαλύψουµε τη θέση του! το πρόβληµα της σπηλιάς η Αλίκη γνωρίζει τις µαγικές λέξεις για να ανοίξει η πόρτα στο εσωτερικό της σπηλιάς ο Μπάµπης αµφιβάλλει πως θα αποδείξει η Αλίκη στον Μπάµπη ότι γνωρίζει τις µαγικές λέξεις χωρίς όµως να του τις αποκαλύψει; 33 11

12 απόδειξη µηδενικής γνώσης η Αλίκη γνωρίζει µπαίνει πρώτη στη σπηλιά και διαλέγει τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά στη συνέχεια µπαίνει ο Μπάµπης, επιλέγει τυχαία την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά και ζητάει από την Αλίκη να βγει από τη µεριά αυτή Η Αλίκη, εάν γνωρίζει τις µαγικές λέξεις µπορεί πάντοτε να βγει από τη µεριά που θα ζητήσει ο Μπάµπης εάν δεν γνωρίζει τις µαγικές λέξεις, µπορεί να βγει από τη σωστή πλευρά µε πιθανότητα µόνο 50% (εάν η ίδια διάλεξε τυχαία την ίδια πλευρά) Επαναλαµβάνοντας το πείραµα όσες φορές επιθυµεί, ο Μπάµπης µπορεί να βεβαιωθεί µε πολύ µεγάλη πιθανότητα για το εάν η Αλίκη γνωρίζει ή όχι τις µαγικές λέξεις (χωρίς ο ίδιος να τις µάθει). 34 το πρόβληµα της σπηλιάς A B C D 35 Πηγές/Αναφορές Κεφάλαια 4, 5 και 6, Applied Cryptography, Bruce Schneier, Second Edition, Wiley, 1996 Κεφάλαιο 9, τεχνικές κρυπτογραφίας & κρυπτανάλυσης, Κάτος & Στεφανίδης,

9 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

9 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 9 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 9.1. Εισαγωγή Στο Kεφάλαιο 1, δώσαµε έναν ορισµό του πρωτοκόλλου. Είδαµε επίσης σε διάφορα σηµεία του βιβλίου ότι προκειµένου να ολοκληρωθούν ορισµένες διαδικασίες, όπως η ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 8.1. Εισαγωγή. 8.2. Απαιτήσεις ορισµοί

8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 8.1. Εισαγωγή. 8.2. Απαιτήσεις ορισµοί 8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8.1. Εισαγωγή Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ανταλλαγή κλειδιών πολλές φορές συνοδεύεται από αυθεντικοποίηση. Η αυθεντικοποίηση µπορεί να περιλαµβάνει ψηφιακές υπογραφές όπου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1. Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η μελέτη τεχνικών που βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα δύσκολο να λυθούν, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές Βαγγέλης Φλώρος, BSc, MSc Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εν αρχή είναι... Η Πληροφορία - Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική»

Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Technical Report HOU-CS-TR-2004-04-GR Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Γιάννης Σταµατίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures)

Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures) Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures) 1 Ψηφιακές υπογραφές (Digital signatures) ψηφιακός ( digital ): αποτελείται από ακολουθίες ψηφίων Συμπέρασμα: οτιδήποτε ψηφιακό μπορεί να αντιγραφεί π.χ., αντιγράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Κατάλογος Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ CRYPTOOL... 3 DOWNLOADING CRYPTOOL... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΣΤΟ CRYPTOOL...

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές υπογραφές»

«Ψηφιακές υπογραφές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Ψηφιακές υπογραφές» Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Χρυσοπούλου Ελένης (Α.Μ. 02/07) Επιβλέπων Καθηγητής: Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Κρυπτογραφία/Ψηφιακές Υπογραφές Διάλεξη 2η Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Kρυπτανάλυση Προσπαθούμε να σπάσουμε τον κώδικα. Ξέρουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας

Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών εργαλείων στο χώρο της Υγείας Του Παταρίδη Θεόδωρου ιπλωµατική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Στεφανίδης Γεώργιος Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2010 Ασφάλεια και Εφαρµογές κρυπτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Περιεχόμενα 1. Σύντομη Αναφορά στο Διαδίκτυο 1 2. Εισαγωγή στην Ασφάλεια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Υπογραφή. Εργασία της φοιτήτριας Αμαλίας Γιαννακά. Μάθημα «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» Υπεύθυνος Καθηγητής Σαράντος Καπιδάκης

Ψηφιακή Υπογραφή. Εργασία της φοιτήτριας Αμαλίας Γιαννακά. Μάθημα «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» Υπεύθυνος Καθηγητής Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας»

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων στις πιο σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης

Τα μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων στις πιο σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης Τα μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων στις πιο σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης Γεώργιος Κοτζάμπασης Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» georgekotzampasis@gmail.com Επιβλέπων καθηγητής: Λάζαρος Τζήμκας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Γενικά Η ψηφιακή υπογραφή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής υπογραφής όπου ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος µπορεί να διαπιστώσει τη γνησιότητα του,

Διαβάστε περισσότερα

Ì ÐÅÍ ÅÊÇÄÇÌ ÇÔÑÁ Á.Ì. 3460

Ì ÐÅÍ ÅÊÇÄÇÌ ÇÔÑÁ Á.Ì. 3460 ÔÅ ÉÇ ÐÅÉÑÏ Õ Ó Ï ËÇ ÄÉÏ ÉÊÇÓÇÓ & Ï ÉÊÏ Í Ï MÉÁÓ ÔÌ ÇÌ Á ÔÇËÅÐËÇÑÏ ÖÏ ÑÉÊÇÓ & ÄÉÏ ÉÊÇÓÇÓ ÈÅÌ Á ÐÔÕ ÉÁÊÇÓ Ì ÐÅÍ ÅÊÇÄÇÌ ÇÔÑÁ Á.Ì. 3460 ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ ÔÓÉÁÍ ÔÇÓËÅÙÍ ÉÄÁÓ ÁÑÔÁ 2 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Summary This project will show how to study, develop and finally build an e-shop, in this case a bookstore. We will see some general information

Summary This project will show how to study, develop and finally build an e-shop, in this case a bookstore. We will see some general information Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Μελέτη, σχεδιασµός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο Ψηφιακές Υπογραφές Πίνακας Περιεχομένων 11.1 Εισαγωγή..............................................1 11.2 Ένα πλαίσιο για μηχανισμούς ψηφιακών υπογραφών........... 2 11.3 RSA και σχετικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Μ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Ανασκόπηση ύλης Στόχοι της κρυπτογραφίας Ιστορικό Γενικά χαρακτηριστικά Κλασσική κρυπτογραφία Συμμετρικού κλειδιού (block ciphers stream ciphers) Δημοσίου κλειδιού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια ικτύων. Ασφάλεια δικτύων

Ασφάλεια ικτύων. Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Ασφάλεια δικτύων Στα χαµηλά επίπεδα: να φτάσουν τα πακέτα στον παραλήπτη χωρίς σφάλµατα Σε ανώτερο επίπεδο: να προστατευθεί η διακινούµενη πληροφορία έτσι ώστε: Να µην µπορεί να διαβαστεί

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα