Συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2015"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 54 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ CRETAN HOLIDAYS» Συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2015 Θέμα: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 α παρ. 1 του Ν.2190/1920 για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «AUTO CANDIA RENT Α CAR» Στο Ηράκλειο σήμερα στις 20 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαυσώλου 201, συνήλθαν μετά από πρόσκληση της προέδρου του ΔΣ κας Ροσβίτα Μπαντουβά όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για να συζητήσουν επί του ακόλουθου θέματος ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Λήψη απόφασης για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» Η Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας αναλαμβάνει προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης και Γραμματέας αναλαμβάνει ο Κων/νος Μαρκάκης. Η Πρόεδρος προέβη στον έλεγχο της νομιμότητας της συνέλευσης κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% των μετόχων της εταιρείας.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ημερομηνία) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ ΨΗΦΩΝ 1) Κων/νος Μπαντουβάς του Κων/νου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ανωπόλεως, αριθ. 6, κάτοχος μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως. 2) Ροσβίτα Μπαντουβά του Αντον, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ανωπόλεως, αριθ. 6, κάτοχος μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως. 3) Δέσποινα Μπαντουβά του Κων/νου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αριθ. 96, κάτοχος μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως. 4) Αλίνε Γιολάντα Μπαντουβά Ιζέλι του Ζαχαρία, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Δρυμητινού, αριθ. 54, συγκάτοχος κατά το ½ εξ αδιαιρέτου με τον κατωτέρω αναφερόμενο μέτοχο Κων/νο Μπαντουβά Ιζέλι του Ζαχαρία και αδελφό της, μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, οι οποίες ανήκαν στον αποβιώσαντα, την , πατέρα της Ζαχαρία Μπαντουβά του Κων/νου και της Ροσβίτας, και λόγω εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, ως τέκνο αυτού, και δυνάμει της με αριθμό 453/ δήλωσης φόρου κληρονομίας, που υποβλήθηκε νομίμως προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, περιήλθαν στην συγκυριότητά της οι ως άνω μετοχές, η οποία παραστάθηκε δια του οριζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, κοινού αντιπροσώπου των μετοχών αυτών Κων/νο Μπαντουβά του Κων/νου. 5) Κων/νος Μπαντουβάς Ιζέλι του Ζαχαρία, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Δρυμητινού, αριθ. 54, συγκάτοχος κατά το ½ εξ αδιαιρέτου με την ανωτέρω αναφερόμενη μέτοχο Αλίνε- Γιολάντα Μπαντουβά Ιζέλι και αδελφή του μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, οι οποίες ανήκαν στον αποβιώσαντα, την , πατέρα του Ζαχαρία Μπαντουβά

3 του Κων/νου και της Ροσβίτας, και λόγω εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, ως τέκνο αυτού, και δυνάμει της με αριθμό 453/ δήλωσης φόρου κληρονομίας, που υποβλήθηκε νομίμως προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, περιήλθαν στην συγκυριότητά του οι ως άνω μετοχές, ο οποίος παραστάθηκε δια του οριζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, κοινού αντιπροσώπου των μετοχών αυτών Κων/νο Μπαντουβά του Κων/νου. 6) Κων/νος Μαρκάκης του Νικολάου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αστερουσίων, αριθ. 37, κάτοχος 3334 μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως. 7) Κων/νος Μπαντουβάς του Ιωάννη, κάτοικος Γουρνών Τεμένους, κάτοχος 2333 μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως. 8) Ευαγγελία Γαρεφαλάκη, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αναλήψεως, αριθ. 181 α, κάτοχος 270 μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ Ο γραμματέας εκφωνεί τα ονόματα των μετόχων που αναγράφονται στον πίνακα και έχουν δικαίωμα ψήφου: Παρόντες βρέθηκαν άπαντες. Επειδή δεν υπάρχει καμία αντίρρηση κατά οποιουδήποτε από τους παρευρεθέντες μετόχους και εκπροσωπούνται αυτοπροσώπως άπαντες, η συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην γενική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τα άρθρα 29 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό, η Πρόεδρος καλεί την Συνέλευση να επανεκλέξει το οριστικό Προεδρείο της.

4 Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει ως Πρόεδρο την κ. Ροσβίτα Μπαντουβά και ως Γραμματέα τον κ. Κων/νο Μαρκάκη... Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης Μεταξύ της εταιρίας χρηματοδοτικής μισθώσεως ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της εταιρίας «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» ( ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) έχει συναφθεί η υπ αριθμόν / σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα σε εκτέλεση αυτής ΑΝο1 και ΑΝο2 Παραρτήματα για την απόκτηση κινητού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας ποσού Ευρώ ,80 πλέον Φ.Π.Α. Περαιτέρω η ως άνω εταιρία έχει συμφωνήσει να προβεί στην σύναψη και άλλων Παραρτημάτων για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ ,66 πλέον Φ.Π.Α. Β. Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην ήδη υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως, τα Παραρτήματα ΑΝο1 και ΑΝο2 και στα Παραρτήματα που πρόκειται να υπογραφούν ανάμεσα στην εταιρία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) και την εταιρία χρηματοδοτικής μισθώσεως ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας ποσού Ευρώ ,66 πλέον Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 68 νέων αυτοκινήτων από την εταιρεία MOTORCAR AE. Την εκπλήρωση των όρων της ως άνω συμβάσεως και των Παραρτημάτων αυτής, υπογραφέντων ήδη και στο μέλλον υπογραφησομένων, πρόκειται να εγγυηθεί η εταιρία, με την υπογραφή πρόσθετης πράξεως εγγυήσεως. Εν συνεχεία το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κος Κων/νος Μαρκάκης θέτει υπ όψιν της συνέλευσης την από 19/06/2015 έκθεση, για την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23 παρ. 1του Ν 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας

5 με την επωνυμία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», η οποία έχει ως εξής: ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία ««ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» (εγγυήτρια) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 Α ΠΑΡ 1 ΚΝ 2190/1920 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψιν σας πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή εγγύησης της εταιρίας μας υπέρ της εταιρίας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», η οποία, προκειμένου να ασκήσει και αναπτύξει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, έχει ήδη υπογράψει την υπ αριθμόν / σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα σε εκτέλεση αυτής ΑΝο1 και ΑΝο2 Παραρτήματα για την απόκτηση κινητού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας μέχρι του ποσού Ευρώ ,80. Περαιτέρω η ως άνω εταιρία έχει συμφωνήσει να προβεί στην σύναψη και άλλων Παραρτημάτων για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ ,66 πλέον Φ.Π.Α. Η εταιρία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» ασχολείται από 24 και πλέον έτη αποκλειστικά με την εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως χωρίς οδηγό, δραστηριοποιούμενη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, συνεργαζόμενη με ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα άριστο όνομα, συνώνυμο της φερεγγυότητας με άριστη πιστοληπτική ικανότητα. Δεδομένου ότι η εταιρία μας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» και η εταιρία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» έχουν συναλλαγές, συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία, η δε παροχή εγγύησης στην ήδη υφιστάμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, εφόσον είναι μέτοχος της υπέρ ης η εγγύηση εταιρία με ποσοστό 29,19% και ο ετήσιος τζίρος ανέρχεται στο ποσό των ,00, που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού τζίρου της. Ήδη για το σκοπό αυτό η εταιρία μας αποφάσισε να εγγυηθεί με την από απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, την εκπλήρωση από την ως άνω ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, όλων των όρων της υπ' αριθμ / σύμβασης χρηματοδοτικής μισθώσεως και των σε εκτέλεση αυτής ΑΝο1 και ΑΝο2 Παραρτημάτων καθώς και των τυχόν συναφθησομένων Παραρτημάτων μεταξύ της εταιρίας ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της εταιρίας «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) με τους σ αυτά αναφερόμενους όρους και συμφωνίες από όπου και αν προέρχεται και μέχρι του ποσού των Ευρώ ,80 πλέον Φ.Π.Α. Περαιτέρω θα ακολουθήσει η υπογραφή Παραρτημάτων για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας ποσού Ευρώ ,66 πλέον Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 68 νέων αυτοκινήτων από την εταιρεία MOTORCAR AE. Συνεπώς κρίνεται ότι η συνολική συμφωνία προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία Προκειμένου να πληρωθούν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ 23 α παρ. 1 περ β Ν 2190/1920, αλλά και να εξασφαλισθούν περαιτέρω τα εταιρικά συμφέροντα, είναι επιβεβλημένο, όπως κατά τη λήψη της απόφασης για την παροχή της ως άνω εγγύησης, προβλεφθεί ότι η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπέρ ής η εγγύηση εταιρείας (επωνυμία αυτής) και ότι η ΑΛΦΑ ΛΗΣΝΙΓΚ, η οποία θα λάβει την εν λόγω εγγύηση, θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών της εταιρείας με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής στη δημοσιότητα, που

7 προβλέπεται από το άρθρο 23 α παρ. 1 περ. γ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 β του κ.ν. 2190/1920, της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης.» Η γενική συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχεται την ως άνω έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 23 α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρείας παροχή εγγύησης προς την εταιρία ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» με τα εξής ειδικότερα στοιχεία: - Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο σύνολο των μισθωμάτων για τα οποία θα υπογραφούν Παραρτήματα για την απόκτηση επιπλέον εξοπλισμού, η συμφωνηθείσα αξία του οποίου ανέρχεται έως του ποσού των Ευρώ ,66 πλέον Φ.Π.Α. - Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση αρχίζει από την υπογραφή της συμβάσεως και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεων. -Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι της εταιρείας «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και - Η ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής της παρούσας στη δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β κ.ν 2190/1920 και οι οποίες σήμερα είναι αυτές που εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν ισοζύγιο, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους μετόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του που θα ακολουθήσει θα εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο (συμβολαιογραφικό ή μη) για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους.

8 Εξουσιοδοτείται επίσης ο κος Κων/νος Μαρκάκης ή η κα Δέσποινα Μπαντουβά όπως καθένας χωριστά προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν.2190/1920. Μετά την εξάντληση του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Γνήσιο αντίγραφο από τα πρακτικά ΓΣ στις 20/06/2015 Ο Αντιπρόεδρος Μαρκάκης Κωνσταντίνος

9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν0 517 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ CRETAN HOLIDAYS» της 20ής Ιουνίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» όπως ορίζεται στο καταστατικό σύστασης της εταιρείας συνήλθε σήμερα στις 20 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μαυσώλου αρ. 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου προκειμένου να συζητήσουν επί του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.: ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ροσβίτα Μπαντουβά, του Αντον, Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος 2. Κων/νος Μαρκάκης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος. 3. Δέσποινα Μπαντουβά του Κων/νου, Μέλος Της συνεδριάσεως προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ροσβίτα Μπαντουβά και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας η κυρία Δέσποινα Μπαντουβά. Διαπιστωθείσης της, κατά τα ανωτέρω, απαρτίας του Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, αφού μετέχει το σύνολο των μελών του και δεν

10 προβλήθηκε καμία αντίρρηση, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ροσβίτα Μπαντουβά, όπως υπογράψει κάθε σχετικό για την παροχή της ως άνω εγγύησης έγγραφο. Αφού διαπιστώνεται η απαρτία, επειδή είναι παρόντα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις νόμιμα και προχωρεί στη συζήτηση του παραπάνω θέματος της παρούσας συνεδριάσεως. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με την από 20/06/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε: Α) η παροχή εγγυήσεως από την εταιρία με την υπογραφή ως εγγυήτριας στα Παραρτήματα που πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ αυτής και της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας ,66 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την εκπλήρωση όλων των όρων της ήδη συναφθείσας υπ αριθ / συμβάσεως, ευθυνόμενη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρία AUTOCANDIA RENT A CAR A.E. και παντός τυχόν άλλου εγγυητή κατά κεφάλαιο, τόκους νόμιμους ή υπερημερίας, προμήθειες και έξοδα γενικά μέχρις εξοφλήσεως και με τα εξής ειδικότερα στοιχεία: - Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο σύνολο των μισθωμάτων για τα οποία θα υπογραφούν Παραρτήματα για την απόκτηση επιπλέον εξοπλισμού, η συμφωνηθείσα αξία του οποίου θα ανέρχεται έως του ποσού των Ευρώ ,66 πλέον Φ.Π.Α. - Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση αρχίζει από την υπογραφή της συμβάσεως και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεων

11 -Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι της εταιρείας «(υπέρ ής θα δοθεί η εγγύηση)» και - Η ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής της παρούσας στη δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β κ.ν 2190/1920 και οι οποίες σήμερα είναι αυτές που εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν ισοζύγιο, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους μετόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Β) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ώστε να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρίας που θα υπογράψουν τις οποίες σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις/συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται προς παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους. Στη συνέχεια και σε εκτέλεση της από 20/06/2015 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η Πρόεδρος εισηγήθηκε όπως παρασχεθεί εγγύηση της εταιρείας μας υπέρ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ), η οποία, προκειμένου να ασκήσει και αναπτύξει περαιτέρω τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, έχει ήδη υπογράψει την υπ αριθμόν / σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα σε εκτέλεση αυτής ΑΝο1 και ΑΝο2 Παραρτήματα για την απόκτηση κινητού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας μέχρι του ποσού Ευρώ ,80. Περαιτέρω η ως άνω εταιρία έχει συμφωνήσει να προβεί στην σύναψη και άλλων Παραρτημάτων για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ ,66 πλέον Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 68 νέων αυτοκινήτων από την εταιρεία MOTORCAR AE. Η εταιρία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) ασχολείται από 25 και πλέον έτη αποκλειστικά με την εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως χωρίς οδηγό, δραστηριοποιούμενη εντός της Ελληνικής Επικράτειας,

12 συνεργαζόμενη με ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα άριστο όνομα, συνώνυμο της φερεγγυότητας με άριστη πιστοληπτική ικανότητα. Δεδομένου ότι η εταιρία μας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» (εγγυήτρια) και η εταιρία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (υπερ ης η εγγύηση) έχουν συναλλαγές συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς για την επίτευξη των οποίων έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία, η δε υπογραφή της συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, εφόσον είναι μέτοχος της υπέρ ης η εγγύηση εταιρία με ποσοστό 29,19% και ο ετήσιος τζίρος ανέρχεται στο ποσό των ,00, που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού τζίρου της, κρίνεται σκόπιμο, η εταιρία μας να εγγυηθεί την εκπλήρωση από την ως άνω εταιρία (υπερ ης η εγγύηση), όλων των όρων της ως άνω σύμβασης χρηματοδοτικής μισθώσεως. Συνεπώς κρίνεται ότι η συνολική συμφωνία προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία. Επιπλέον η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΣ κ.ροσβίτα Μπαντουβά πρότεινε όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο πρόσωπο της για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγυήσεως έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση, το ΔΣ δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Α) την παροχή εγγυήσεως από την εταιρία με την υπογραφή ως εγγυήτριας στα νέα Παραρτήματα που θα υπογραφούν μεταξύ της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», σε εκπλήρωση των όρων της ήδη συναφθείσας υπ αριθ / σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως και των σε εκτέλεση αυτής ΑNο3 και ΑNο4 παραρτημάτων, για τον παραπάνω περιγραφόμενο κινητό εξοπλισμό, Β) Την παροχή εξουσιοδότησης στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΣ κ Ροσβίτα Μπαντουβά, όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας μας

13 τη σχετική πρόσθετη πράξη εγγυήσεως με την ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, συμβολαιογραφικό ή μη. Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως έπεται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του Δ.Σ. να εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Γνήσιο αντίγραφο από τα πρακτικά ΔΣ στις 20/06/2015 Ο Αντιπρόεδρος Μαρκάκης Κωνσταντίνος

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 53 Της συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε.» της 16-4-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

******************************

****************************** Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7)

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και ώρα 9 ην πρωινή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000

EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000 EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. Γνωστοποιούμε ότι αναρτώνται σήμερα την 20/7/2015 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε τον διακριτικό τίτλο ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α.Μ. 400/04

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α.Μ. 400/04 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 400/04 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Αφιερώνεται στους γονείς µου για την υποµονή τους και στον άντρα µου για τη στήριξη και τη συµπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Της ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ & Της ΣΚΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10016/06/Β/86/7 Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011 ( 1 η Ιανουαρίου 2011 31 ης Δεκεμβρίου 2011) ποσά σε

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10016/06/Β/86/7 Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011 ( 1 η Ιανουαρίου 2011 31 ης Δεκεμβρίου 2011) ποσά σε Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα