ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Έκδοση 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΙΟΥΜΟΡ ΘΑΡΡΟΣ καθημερινά, με το σωστό τρόπο

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) 03 Η Δέσμευσή μας για Ακεραιότητα 04 Πεδίο Εφαρμογής του Οδηγού 05 Καθημερινά, με το σωστό τρόπο 06 Ο Σκοπός και η Υπόσχεσή μας 07 Οι Αξίες μας 08 Η Παγκόσμια Δέσμευσή μας 10 Οι Πελάτες μας 11 Αντιμετώπιση Πελατών 11 Διαφήμιση και Εμπορική Προώθηση 11 Ασφάλεια Τροφίμων 12 Οι Συνεργάτες μας 13 Δίκαιη Αντιμετώπιση και Ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης 13 Υγεία και Ασφάλεια 13 Σεβασμός στον Εργασιακό χώρο 14 Κατάχρηση Ναρκωτικών Ουσιών και Αλκοόλ 14 Βία στον Εργασιακό Χώρο 14 Άρνηση Άσκησης Αντιποίνων 16 Οι Τοπικές Κοινωνίες μας 17 Η Νομοθεσία 17 Θεμιτός Ανταγωνισμός και Αντιμονοπωλιακές διατάξεις 18 Περιβάλλον 18 Πρόληψη της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας 20 Κρατικά Αιτήματα 20 Υπεύθυνη ανάθεση προμηθειών 21 Οι Μέτοχοί μας 22 Διαχείριση Αρχείων 22 Τήρηση Αρχείων με Ακρίβεια 23 Προστασία Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων 23 Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων 24 Προστασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών 24 Αποδεκτή Χρήση των Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων 24 Σύγκρουση Συμφερόντων 25 Εξωτερική Απασχόληση 26 Αποδοχή Δώρων 27 Συγκέντρωση Πληροφοριών για τον Ανταγωνισμό 27 Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης της Εταιρείας 27 Εκμετάλλευση Εσωτερικών Πληροφοριών 28 Η Δέσμευσή μας στην Επίλυση Προβλημάτων 28 Επίλυση Ηθικών Ζητημάτων 28 Αναφορά Παραβιάσεων 28 Λήψη Διορθωτικών Μέτρων 28 Τροποποιήσεις και Απαλλαγές 29 Σημαντικές Πληροφορίες Επικοινωνίας Σημαντικό Ο Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς υιοθετήθηκε αρχικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Delhaize την 1η Μαρτίου Οι αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον παρόντα Οδηγό εγκρίθηκαν και ως ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών ορίζεται η 22α Ιανουαρίου 2015, εκτός από τις περιπτώσεις των Συνεργατών, για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έγκριση ή επεξεργασία, ή των περιπτώσεων, στις οποίες απαιτείται κατ έθιμο ή αναγκαστικά η έγκριση οποιασδήποτε κυβερνητικής αρχής ή σωματείου εργαζομένων, τηρώντας στη διαδικασία αυτή την αρχή του καλόπιστου κοινωνικού διαλόγου. Οι πολιτικές του Ομίλου Delhaize, οι κατευθυντήριες γραμμές καθώς και οι σχετικές διαδικασίες υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε μονομερή αλλαγή με απόφαση του Ομίλου Delhaize. Για την υιοθέτηση και εφαρμογή των πολιτικών και αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ο Όμιλος Delhaize δηλώνει ρητά ότι: (1) ορισμένα σημεία των πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών της υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από το νόμο και τη βιομηχανική πρακτική, (2) κανένα σημείο που περιέχεται στις πολιτικές και στις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου Delhaize δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ούτε να εφαρμόζεται ως δεσμευτικό ή ως πρόβλεψη από το νόμο ή τη βιομηχανική πρακτική και (3) ότι κάθε πράξη υπαλλήλου ή αντιπροσώπου του Ομίλου Delhaize, με την οποία παραβιάζεται νομοθετική διάταξη ή πολιτική του Ομίλου Delhaize βρίσκεται εκτός των ορίων του καθήκοντος, της αρμοδιότητας και υπευθυνότητας του συγκεκριμένου προσώπου και δεν αποτελεί πράξη που διενεργείται από ή για λογαριασμό του Ομίλου Delhaize. Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας ούτε τροποποίηση σύμβασης εργασίας. Εκτός εάν συγκεκριμένα εγκριθεί ή γίνει μέρος της σύμβασης εργασίας, ο παρών οδηγός δεν δημιουργεί συμβατικά ή νομικά δικαιώματα ή εγγυήσεις.

3 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ CEO Αγαπητοί Συνάδελφοι: Στον Όμιλο Delhaize μας ενώνουν κοινές αξίες, όπως Αποφασιστικότητα, Θάρρος, Ταπεινοφροσύνη, Ακεραιότητα και Χιούμορ. Αυτές οι αξίες αποτελούν τον πυρήνα του τι κάνουμε και ποιοι είμαστε και υποστηρίζουν τη δέσμευσή μας για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων «Καθημερινά, με το σωστό τρόπο!» Τι σημαίνει η διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων «Καθημερινά με το σωστό τρόπο»; Για μένα, σημαίνει ότι διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με ηθικό τρόπο, θέτοντας τους πελάτες μας στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ο ένας προς τον άλλο και προς όλους τους Συνεργάτες μας, τις κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε και προς τους μετόχους μας. Για να είναι αυτό εφικτό, πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τα δικά μας πρότυπα δεοντολογίας, καθώς και να ακολουθούμε τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Για περισσότερα από 100 χρόνια, η φήμη του Ομίλου Delhaize οικοδομήθηκε στη δέσμευση μας για διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων «καθημερινά, με το σωστό τρόπο». Αυτή η φήμη είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε. Για το λόγο αυτό σας ζητώ να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να συμμορφώνεστε με τον Οδηγό Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Delhaize. Ως τα θεμέλια επί των οποίων το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας του Ομίλου Delhaize οικοδομήθηκε, ο Οδηγός μας βοηθά να λαμβάνουμε τις «σωστές» αποφάσεις, διευκρινίζοντας τα δεοντολογικά πρότυπα και τις πολιτικές που καθοδηγούν τις δράσεις της Εταιρείας μας, καθώς και παρέχοντας μια βασική επισκόπηση μερικών από τους νόμους που ισχύουν για την επιχείρησή μας. Εξηγεί επίσης πώς μπορείτε να αναφέρετε μια ανησυχία εάν αντιληφθείτε πιθανή παραβίαση των πολιτικών μας ή του νόμου, ή αν βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα δεοντολογικό δίλημμα. Επιπλέον, ο Οδηγός καθιστά σαφές ότι εμείς, ως Συνεργάτες, είμαστε υπόλογοι για τη συμπεριφορά και τις πράξεις μας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να συμπεριφερόμαστε στους πελάτες μας, στους συναδέλφους-συνεργάτες, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με αμεροληψία, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας για Ακεραιότητα και για την υποστήριξή σας στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας του Ομίλου Delhaize. Σας ευχαριστώ επίσης για τη συνεργασία σας στην επίτευξη του φιλόδοξου στόχου σε τοπικό επίπεδο να είμαστε το σούπερ μάρκετ που προτιμούν οι πελάτες μας και να εργαζόμαστε όλοι μαζί για το σκοπό αυτό. Frans Muller, President and Chief Executive Officer - Delhaize Group 1

4

5 H ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Αποφασιστικότητα. Ακεραιότητα. Θάρρος. Ταπεινοφροσύνη. Χιούμορ. Στον Όμιλο Delhaize μοιραζόμαστε αυτές τις κοινές αξίες, οι οποίες συνιστούν τη θεμέλιο λίθο της συμπεριφοράς μας. Παρέχουν σαφή καθοδήγηση στο τι προσδοκάται από τον καθένα μας μέσα στον Όμιλο. Είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. Η ακεραιότητα είναι θεμελιώδης στη δέσμευσή μας να επιχειρούμε με ηθικά υπεύθυνο τρόπο, ο οποίος αναγνωρίζει και προστατεύει τις σχέσεις με τους συνεργάτες, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο. Στον Όμιλο Delhaize, αναφερόμαστε στην εν λόγω δέσμευση ακολουθώντας την αρχή «Καθημερινά, με το σωστό τρόπο». Ως συνεργάτες του Ομίλου Delhaize, οφείλουμε να εφαρμόζουμε κοινές αξίες και κριτήρια για την τήρηση της εν λόγω δέσμευσης και την προώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου αναγνωρίζεται, ότι η ακεραιότητα αποτελεί τη θεμελιώδη βάση του ποιοι είμαστε και με ποιον τρόπο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Ο Οδηγός του Ομίλου Delhaize για την Ηθική Επιχειρηματική Συμπεριφορά (εφεξής «ο Οδηγός») περιγράφει τα κριτήρια ακεραιότητας και υπεύθυνης συμπεριφοράς, που ενισχύουν την εν λόγω δέσμευση. 3

6 Ε&Α Ερώτηση > Γιατί υπάρχει ο Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς; Απάντηση > Ο Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς περιγράφει τη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθούμε για να τηρούμε τα πρότυπα ακεραιότητας και υπεύθυνης συμπεριφοράς της Εταιρείας μας. Μας δείχνει τον τρόπο επίλυσης δεοντολογικών διλημμάτων και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας στις οποίες πρέπει να ανατρέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε όταν έχουμε απορίες ή προβληματισμούς. Πεδίο Εφαρμογής του Οδηγού Οι διατάξεις του παρόντος Οδηγού εφαρμόζονται σε όλους τους διευθυντές, τα ανώτατα στελέχη και τους συνεργάτες του Ομίλου και σε καθεμία από τις θυγατρικές του (αναφερόμενοι συλλογικά ως η «Εταιρεία» ή ο «Όμιλος Delhaize») παγκοσμίως. Οι διευθυντές, τα ανώτατα στελέχη και οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Εταιρείας θα αναφέρονται συλλογικά ως οι «Συνεργάτες». Σκοπός του παρόντος Οδηγού δεν είναι η επίλυση καθημερινών δεοντολογικών ζητημάτων, που δύναται να προκύψουν, ούτε ο προσδιορισμός όλων των εσωτερικών πολιτικών ή εξωτερικών νόμων και κανονισμών, που εφαρμόζονται στην Εταιρεία μας ή στους Συνεργάτες. Αντίθετα, σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η θέσπιση ενός πλαισίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Συνεργάτες, ώστε να προβαίνουν στις κατάλληλες επιλογές αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Delhaize. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον παρόντα Οδηγό ή οποιοδήποτε άλλο δεοντολογικής φύσεως ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζετε στην εργασία σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την τοπική διοίκηση, το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων ή το Νομικό Τμήμα ή το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας του Ομίλου Delhaize. Πληροφορίες επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 29 του παρόντος Οδηγού. Ο Όμιλος Delhaize δύναται να τηρεί πολιτικές ή πρακτικές σχετικά με την εργασία σας, την περιοχή ή τη χώρα σας, που να είναι πιο απαιτητικές σε σύγκριση με τον παρόντα Οδηγό. Σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με την αυστηρότερη πολιτική ή πρακτική. Ο παρών Οδηγός δεν προτίθεται να συγκρουστεί με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία της χώρας ή της τοπικής δικαιοδοσίας όπου εργάζεστε. Ωστόσο, εάν οποιοσδήποτε τοπικός νόμος συγκρούεται με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Οδηγού, υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με τον εν λόγω νόμο. Οποιεσδήποτε τέτοιες συγκρούσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας. 4

7 Καθημερινά, με το σωστό τρόπο Ως Συνεργάτης, αναμένεται από εσάς να διεξάγετε την εργασία σας τηρώντας την αρχή καθημερινά, με το σωστό τρόπο, ενεργώντας δεοντολογικά και επιδεικνύοντας ακεραιότητα σε κάθε περίσταση. Αναμένουμε από εσάς να γνωρίζετε και να τηρείτε τις πολιτικές και τις αρχές του παρόντος Οδηγού, όπως ακριβώς προσδοκούμε να γνωρίζετε και να τηρείτε τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας σας, που σχετίζονται με την εργασία σας. Υποχρεούστε, επίσης, να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς, που ισχύουν για την επιχείρησή μας. Τις περισσότερες φορές, η σωστή κρίση και η κοινή λογική αποτελούν εξαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη αποφάσεων. Ένας άλλος χρήσιμος οδηγός για να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα τηρώντας την αρχή καθημερινά, με τον σωστό τρόπο είναι να θέτουμε στον εαυτό μας τρεις ερωτήσεις πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια: Είναι νόμιμο; Είναι δεοντολογικό; Είναι προς όφελος της Εταιρείας; Εάν δε μπορείτε να απαντήσετε «ναι», σε όλες τις ερωτήσεις, μην προβείτε στην ενέργεια. Επικοινωνήστε με το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας για καθοδήγηση, ή για να λάβετε απάντηση σε οποιεσδήποτε επιπλέον ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Ε&Α Ερώτηση > Τι γίνεται εάν βρεθώ σε μια κατάσταση όπου το να ενεργήσω με δεοντολογικά ορθό τρόπο έρχεται σε σύγκρουση με το οικονομικό συμφέρον της εταιρείας; Πώς θα περίμενε η εταιρεία να αντιδράσω σε τέτοιες περιπτώσεις; Απάντηση > Πρέπει πάντοτε να ενεργείτε δεοντολογικά και σύμφωνα με το νόμο ανεξαρτήτως περιστάσεων, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται απώλεια πελατών ή κέρδους. Να θυμάστε: Εάν γνωρίζετε ότι είναι λάθος, μην το κάνετε. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτήστε. Μην παραβλέπετε αυτό που πιστεύετε ότι αποτελεί παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Αναλάβετε την ευθύνη κάνοντας το σωστό. 5

8 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ. Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ Προς τους Πελάτες Να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους παρέχοντας μια εξαιρετική αγοραστική εμπειρία τόσο στα καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο. Οι πελάτες μας αναμένουν μια εμπειρία που θα παρέχει όφελος για τις οικογένειές τους, θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους σε είδη διατροφής και θα τους ευχαριστεί με καινοτομίες όσον αφορά τη γεύση και την ευκολία. Οι πελάτες μάς προτιμούν γιατί παρέχουμε σταθερά άρτια εφοδιασμένα καταστήματα που βρίσκονται σε βολική τοποθεσία. Προσφέρουμε είδη διατροφής που είναι φρέσκα, θρεπτικά και σε προσιτές τιμές. Απασχολούμε φιλικούς ανθρώπους. Και προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Προς τους Συνεργάτες Να είμαστε ένας εργοδότης που επιβραβεύει. Δεν παρέχουμε μόνο αμοιβή που επιτρέπει στους Συνεργάτες να κάνουν τα πράγματα που χρειάζονται και θέλουν να κάνουν. Επενδύουμε επίσης παρέχοντας ένα ασφαλές, με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας, ευκαιρίες για ανάπτυξη και σταδιοδρομία, καθώς και μια αίσθηση ολοκλήρωσης και υπερηφάνειας για την εργασία σε μια εταιρεία με βασικές αξίες την αποφασιστικότητα, την ακεραιότητα, το θάρρος, την ταπεινοφροσύνη και το χιούμορ. Προς τις Τοπικές κοινωνίες Να είμαστε υπεύθυνοι γείτονες. Οι τοπικές κοινωνίες περιμένουν από εμάς να τις στηρίξουμε μέσω της απασχόλησης κατοίκων της περιοχής, της συνεργασίας με τους τοπικούς προμηθευτές, του σεβασμού στο περιβάλλον και της μείωσης των αποβλήτων τροφίμων, καθώς και μέσω της ενθάρρυνσης πελατών και συνεργατών στην υιοθέτηση υγιεινού και καλύτερου τρόπου διαβίωσης. Προς τους Μετόχους Να δημιουργούμε αξία. Οι μέτοχοι περιμένουν από εμάς να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και τους στόχους μας για το μέλλον. Έχουν πολλές ευκαιρίες για να επενδύσουν τα χρήματά τους αλλού, γι αυτό πρέπει να δουν και να πιστέψουν ότι τα χρήματά τους αποδίδουν αυτό που αναμένουν. Ως Όμιλος Delhaize, η συνολική μας αξία πρέπει να είναι παραπάνω από το άθροισμα των μερών μας. 6

9 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Αποφασιστικότητα Δεσμευόμαστε να φέρνουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ακόμα και αν συναντούμε εμπόδια! Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλο για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε υπεύθυνοι και εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας. Ακεραιότητα Είμαστε αυθεντικοί. Είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Είμαστε δίκαιοι και τηρούμε τις αρχές μας απέναντι στους συναδέλφους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες. Τηρούμε το λόγο μας. Ενεργούμε καθημερινά, με το σωστό τρόπο. Θάρρος Η απαραίτητη αξία για να τολμάμε το καινούριο. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση, αμφισβητούμε ο ένας τον άλλον, τους ανταγωνιστές μας ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό. Είμαστε ανταγωνιστικοί για να προσφέρουμε το καλύτερο. Ταπεινοφροσύνη Ο ταπεινός άνθρωπος διδάσκει και διδάσκεται είναι πάντα σε εγρήγορση για τις εξωτερικές εξελίξεις. Αναζητούμε πάντοτε τρόπους για να βοηθάμε τους άλλους και σεβόμαστε το ρόλο του καθενός στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας. Χιούμορ Το χιούμορ μας βοηθά να βλέπουμε τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες στις σωστές τους διαστάσεις. Μας επιτρέπει να μην παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ στα σοβαρά. Το χιούμορ κάνει την εργασία ευχάριστη, ανοίγοντας τον δρόμο για δημιουργικότητα και καινοτομία. Το χιούμορ μας κάνει να διαφέρουμε. 7

10 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ Δεσμευόμαστε να είμαστε ακέραιοι σε όλες μας τις σχέσεις: Πελάτες Στον Όμιλο Delhaize οι πελάτες μας βρίσκονται στην πρώτη θέση. Για την τήρηση της συγκεκριμένης αρχής, πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την πίστη τους με την παράδοση ασφαλών, νόστιμων, θρεπτικών και προσιτών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και να συμπεριφερόμαστε στους πελάτες μας με τον τρόπο που θέλουμε να μας συμπεριφέρονται, δίκαια και με σεβασμό. Συνεργάτες Στον όμιλο Delhaize συνδεόμαστε με τους συναδέλφους μας μέσω της αλληλοϋποστήριξης, του αλληλοσεβασμού και της εμπνεύσεως. Αυτή η σύνδεση προστατεύει το πλέον πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο, τους Συνεργάτες μας. Η επιτυχία μας, ως Εταιρεία, εξαρτάται από τη μοναδική συμβολή, τη σκληρή εργασία και την αφοσίωση όλων των Συνεργατών μας. Ως Εταιρεία και ως άτομα, οφείλουμε να δεσμευτούμε να αντιμετωπίζουμε ο ένας στον άλλο με δίκαιο, σεβαστό και τίμιο τρόπο. Τοπικές κοινωνίες Η υπόσχεσή και οι αξίες μας είναι θεμελιώδεις στη δέσμευσή μας να επιχειρούμε με υπευθυνότητα και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούμαστε. Προσπαθούμε ενεργά να καταστήσουμε κάθε κοινότητα, στην οποία δραστηριοποιούμαστε έναν καλύτερο τόπο ζωής και εργασίας, γνωρίζοντας ότι η επιτυχία μας συνδέεται άμεσα με την επιτυχία των κοινοτήτων αυτών. Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, προμηθευτές, αναδόχους, αντιπροσώπους και συμβούλους που ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και συμμερίζονται τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά. Η συνεχής παγκόσμια επιτυχία μας εξαρτάται από αυτή τη δέσμευση. Μέτοχοι Προκειμένου ο όμιλος Delhaize να ανταποκριθεί στην υπόσχεση και τις αξίες του πρέπει να λειτουργεί από θέση ισχύος και σταθερότητας. Η επένδυση των μετόχων μας ενεργοποιεί την υπόσχεση και τις αξίες μας. Οι συνεργάτες αναμένεται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και την επένδυση των μετόχων μας. Οι μέτοχοι μας εμπιστεύονται για να διασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της Εταιρείας, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της και τη δημιουργία μετοχικής αξίας. Οι συνεργάτες έχουν υποχρέωση να ανταμείψουν τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους. 8

11 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ 9

12 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ Στον Όμιλο Delhaize στην πρώτη θέση βρίσκονται οι πελάτες. Για την τήρηση της συγκεκριμένης αρχής, πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την πίστη τους με την προσφορά ασφαλών, νόστιμων, θρεπτικών και προσιτών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και να συμπεριφερόμαστε στους πελάτες μας με τον τρόπο που θέλουμε να μας συμπεριφέρονται, δίκαια και με σεβασμό. 10

13 Αντιμετώπιση Πελατών Η δέσμευσή μας στην εξασφάλιση της ακεραιότητας απαιτεί να αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ηθικά, δίκαια και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με αξιοπρέπεια και σεβασμό σε όλες τις επικοινωνίες και τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί τους. Οι συνεργάτες δεν πρέπει ποτέ να ασκήσουν οποιαδήποτε παρενόχληση ή διάκριση κατά οποιουδήποτε πελάτη. Επιπλέον, υποχρεούνται να επικοινωνούν εντίμως με τους πελάτες μας σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί τους, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας των τιμών που χρεώνουμε για τα προϊόντα μας. Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα απαιτεί: Να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας βάσει των ποιοτικών προϊόντων μας, της εξυπηρέτησης των πελατών μας και των ανταγωνιστικών μας τιμών. Να παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας με τίμιο και ειλικρινή τρόπο. Να αποφεύγουμε τις αθέμιτες ή παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Να επικοινωνούμε τα προγράμματα πωλήσεών μας ξεκάθαρα. Να τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Οι αλληλεπιδράσεις μας με τους πελάτες μας πρέπει πάντα να απεικονίζουν τη σημασία και την αξία που τους δίνουμε. Διαφήμιση και Εμπορική Προώθηση Η Εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί ακριβείς στρατηγικές μάρκετινγκ, προώθησης, διαφήμισης, επισήμανσης και συσκευασίας. Αναλόγως, οι συνεργάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: Οι ανακοινώσεις, οι διαφημίσεις και η επισήμανση προϊόντων της Εταιρείας πρέπει να γίνονται με ακρίβεια και να τηρούν τους ισχύοντες νόμους. Μην τονίσετε ποτέ ή παραποιήσετε τις ιδιότητες των προϊόντων μας ή της συσκευασίας. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ παραπλανητικές ή ψεύτικες δηλώσεις στις διαφημίσεις ή τις ετικέτες μας. Μην διαδώσετε ποτέ ψεύτικες πληροφορίες για έναν ανταγωνιστή ή το προϊόν ενός ανταγωνιστή. Στη διαφήμιση θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μηνυμάτων, απεικονίσεων, ή χαρακτηρισμών που δύνανται να προσβάλουν τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τους πελάτες ή τους συνεργάτες της Εταιρείας στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται η διαφήμιση. Ασφάλεια Τροφίμων Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει στους πελάτες ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα. Η δέσμευση αυτή βασίζεται στις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την επιχείρησή μας, καθώς και τις δικές μας εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με τις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, την ασφάλεια των τροφίμων και τα χαρακτηριστικά ποιότητας του προϊόντος. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και ασκεί τη δέουσα επιμέλεια για να εξασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα που προμηθεύει είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη κατανάλωση. Οι συνεργάτες υποχρεούνται να γνωρίζουν, να κατανοούν και να συμμορφώνονται με τους νόμους, κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας προϊόντων και τροφίμων που αφορούν τις δραστηριότητές τους, καθώς και όλες τις εσωτερικές πολιτικές σχετικές με την Ασφάλεια Τροφίμων. Είναι σημαντικό να είμαστε πάντα σε εγρήγορση για καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων που πωλούμε. Αν δείτε κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια ή την ποιότητα ενός προϊόντος, μιλήστε και αναφέρετέ το αμέσως. Ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας αφορά τους προμηθευτές οι οποίοι λογοδοτούν για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν σε εμάς. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένας προμηθευτής δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του για ποιότητα και ασφάλεια, είναι δική σας ευθύνη να αναφέρετε την κατάσταση. Ε&Α Ερώτηση > Έχω αντιληφθεί ότι η ετικέτα ενός προϊόντος που πωλείται στα καταστήματά μας δεν παρουσιάζει με ακρίβεια τα συστατικά του προϊόντος. Ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες ετικέτας. Είναι αυτό ένα ζήτημα για το οποίο η Εταιρεία μας θα πρέπει να ανησυχεί; Απάντηση > Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες επισήμανσης που παρέχουμε είναι ακριβείς και πλήρεις. Οι πελάτες μας θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται επάνω στα προϊόντα μας. 11

14 ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ Στον όμιλο Delhaize συνδεόμαστε με τους συναδέλφους μας μέσω της αλληλοϋποστήριξης, του αλληλοσεβασμού και της εμπνεύσεως. Αυτή η σχέση προστατεύει το πλέον πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο, τους Συνεργάτες μας. Η επιτυχία μας, ως Εταιρεία, εξαρτάται από τη μοναδική συμβολή, τη σκληρή εργασία και την αφοσίωση όλων των Συνεργατών μας. Ως Εταιρεία και ως άτομα, οφείλουμε να δεσμευτούμε να αντιμετωπίζουμε ο ένας στον άλλο με σεβασμό, με δίκαιο και έντιμο τρόπο. 12

15 Ε&Α Ερώτηση > Ξέρω ότι σε διάφορες χώρες υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για αυτό που αποτελεί παρενόχληση. Πώς εφαρμόζεται ο Οδηγός στην τοπική κουλτούρα; Απάντηση > Ο σεβασμός των ατόμων δεν περιορίζεται από την τοποθεσία. Όλοι οι Συνεργάτες έχουν δικαίωμα, σε όλο τον κόσμο, σε έναν εργασιακό χώρο όπου κάθε άτομο θα αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Επικοινωνήστε με το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά συμβαδίζει με έναν εργασιακό χώρο στον οποίον υπάρχουν αξιοπρέπεια και σεβασμός. Δίκαιη Αντιμετώπιση και Ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης H Εταιρεία πιστεύει ότι όλοι οι Συνεργάτες αξίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου θα τους σέβονται και θα τους εκτιμούν. Οι πολιτικές μας είναι ειδικά χαραγμένες, για να διασφαλίζουν ότι οι Συνεργάτες μας θα αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό και ότι αυτοί με τη σειρά τους θα αντιμετωπίζουν τους άλλους με τον ίδιο σεβασμό. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχει στους συνεργάτες της ελκυστικές και πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και δεσμεύεται να προβαίνει σε προσλήψεις βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων. Η παρούσα δέσμευση ισχύει για όλα τα στάδια της σχέσης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών, των μετακινήσεων, της παύσης εργασίας, της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, της αποζημίωσης και των κριτηρίων επιλογής για εκπαιδευτικά και σχετικά προγράμματα. Όλα τα ανώτατα στελέχη και λοιποί συνεργάτες αναμένεται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και εταιρικές πολιτικές σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών και αποφυγής διακρίσεων. Υγεία και Ασφάλεια Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον σε Συνεργάτες και πελάτες οπουδήποτε πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι συνεργάτες αναμένεται να συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής, που εφαρμόζονται στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες καθώς και με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Κάθε Συνεργάτης υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες και τις πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής που εφαρμόζονται στην εργασία του/της. Για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των Συνεργατών μας, πελατών και άλλων επισκεπτών σε περιβαλλοντικούς κινδύνους σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, κάθε Συνεργάτης πρέπει: Να συμμορφώνεται με τις κατάλληλες πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες λειτουργίας. Να προωθεί και να υπογραμμίζει την προσοχή και την καλή κρίση για την αποτροπή τραυματισμών, ασθενειών και μεταδοτικών ασθενειών. Να αναφέρει άμεσα μη ασφαλείς συνθήκες, εξοπλισμό, πρακτικές και δυνητικά βίαιη/επικίνδυνη συμπεριφορά στον προϊστάμενό του/της. Να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων και να χρησιμοποιεί ασφαλή εξοπλισμό και προμήθειες όπως απαιτείται. Να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας, τους κανονισμούς και τις πρότυπες πρακτικές. Να αναφέρει άμεσα όλους τους τραυματισμούς ή ατυχήματα στον προϊστάμενό του/της ή σε μέλος της διοίκησης. Σεβασμός στον Εργασιακό χώρο Όλοι οι συνεργάτες αναμένεται να συμπεριφέρονται με τον κατάλληλο τρόπο στο εργασιακό τους περιβάλλον και να επιδεικνύουν ευαισθησία και σεβασμό στις ανησυχίες και αξίες των άλλων. Η Εταιρεία δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική συμπεριφορά από οποιοδήποτε Συνεργάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που διαταράσσει ή παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών οποιουδήποτε συνεργάτη ή η οποία δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, προσβλητικό ή εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Οι ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, η παρενόχληση και η ανάρμοστη προσωπική συμπεριφορά απαγορεύονται. Αυτό περιλαμβάνει την παρενόχληση βάσει νομίμως Ε&Α Ερώτηση > Έχω παρατηρήσει μη ασφαλείς συνθήκες που δεν αφορούν τη δική μου εργασία και χωρίς επιπτώσεις άμεσα σε μένα. Έχω την ευθύνη να τις αναφέρω; Απάντηση > Ναι. Κάθε συνεργάτης έχει την ευθύνη να αναφέρει τις μη ασφαλείς συνθήκες που παρατηρεί, έστω και αν δεν έχουν άμεση σχέση με την εργασία του. 13

16 προστατευόμενων χαρακτηριστικών ενός προσώπου. Η παρενόχληση μπορεί να είναι λεκτική, μη-λεκτική ή σωματική συμπεριφορά και δύναται να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσβλητικής, εκφοβιστικής, υποτιμητικής, απειλητικής ή ενοχλητικής συμπεριφοράς ή η οποία δημιουργεί ένα δυσάρεστο ή εχθρικό περιβάλλον. Να θυμάστε πάντα ότι η παρενόχληση, σεξουαλική ή όχι, καθορίζεται από τις ενέργειές σας και πως αυτές θα επηρεάσουν άλλα άτομα, ανεξάρτητα από τις προθέσεις σας. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παρενόχλησης ή υποστείτε τέτοια συμπεριφορά, θα πρέπει να το αναφέρετε άμεσα. Η Εταιρεία θα ερευνήσει άμεσα όλους τους αξιόπιστους ισχυρισμούς παρενόχλησης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς και θα λάβει την κατάλληλη δράση σύμφωνα με την εταιρική πολιτική. Οι Συνεργάτες αναμένεται να συνεργάζονται πλήρως στην έρευνα της Εταιρείας σχετικά με παράπονα ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παρενόχλησης. Η άσκηση αντιποίνων κατά οποιουδήποτε ο οποίος αναφέρει περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παρενόχλησης ή συμμετέχει σε σχετική έρευνα δεν θα γίνεται ανεκτή. Κατάχρηση Ναρκωτικών Ουσιών και Αλκοόλ Η ασφάλεια των συναδέλφων-συνεργατών σας και των πελατών ενδέχεται να εξαρτάται από την ικανότητά σας να έχετε καθαρή σκέψη και άμεση αντίδραση. Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών ή εάν χρησιμοποιείτε καταχρηστικά φαρμακευτικές ουσίες, ενδέχεται να μειωθεί η ικανότητά σας να εκτελέσετε την εργασία σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Συνεπώς, απαγορεύεται η κατοχή ή η πώληση παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να βρίσκεστε σε κατάσταση επήρειας ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ όταν εργάζεστε στην Εταιρεία, βρίσκεστε σε κτίριο της Εταιρείας ή ενώ οδηγείτε ένα όχημα της Εταιρείας. Βία στον Εργασιακό Χώρο Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και απαγορεύει ρητώς στους Συνεργάτες, συμβούλους, προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες ή σε οποιοδήποτε άλλον βρίσκεται στα κτίρια της Εταιρείας ή συμμετέχει σε μια δραστηριότητά της, να συμπεριφέρεται με βίαιο ή απειλητικό τρόπο. Η βία στο εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει ενδεικτικά τις απειλές, τη σωματικά επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, τον εκφοβισμό και τη δολιοφθορά ή απειλές δολιοφθοράς της περιουσίας της Εταιρείας. Εάν παρατηρήσετε ή υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά εκ μέρους οποιουδήποτε στον εργασιακό χώρο, υποχρεούστε να ειδοποιήσετε άμεσα τον προϊστάμενό σας ή ένα μέλος της διοίκησης. Επίσης, εάν παρατηρήσετε ή υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά, η οποία συνιστά επαπειλούμενο κίνδυνο σωματικής βλάβης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές. Η Εταιρεία θα ερευνήσει άμεσα όλους τους αναφερόμενους ισχυρισμούς βίας στον εργασιακό χώρο και θα λάβει τη δέουσα δράση σύμφωνα με την εταιρική πολιτική. Άρνηση Άσκησης Αντιποίνων Η Εταιρεία δεν θα ασκήσει αντίποινα κατά οποιουδήποτε, καλή τη πίστει, αναφέρει δεόντως μια πιθανή παραβίαση του νόμου ή της Εταιρικής πολιτικής, ούτε θα ανεχτεί οποιαδήποτε παρενόχληση ή εκφοβισμό οποιουδήποτε Συνεργάτη αναφέρει μια υποπτευόμενη παραβίαση ή συμμετέχει σε μια έρευνα υποπτευόμενης παραβίασης. Η καλή πίστη δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε δίκιο, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να παρέχετε όλες τις πληροφορίες, που έχετε στη διάθεσή σας και που πιστεύετε ότι είναι αληθείς. Οποιοσδήποτε Συνεργάτης, ο οποίος, εν γνώσει του ή ακουσίως, προβαίνει σε δηλώσεις ή αποκαλύψεις, που δεν γίνονται καλή τη πίστει δύναται να υποστεί κυρώσεις. Οποιοδήποτε άτομο, το οποίο προβαίνει στην άσκηση αντιποίνων, άμεσα ή έμμεσα, ή ενθαρρύνει άλλους να προβούν σε αυτή την πράξη, δύναται να υποστεί σχετικές κυρώσεις. Ε&Α Ερώτηση > Τι γίνεται εάν φοβάμαι να αναφέρω μια πιθανή παραβίαση του νόμου ή Εταιρικής πολιτικής; Απάντηση > Η άσκηση αντιποίνων κατά οποιουδήποτε Συνεργάτη που ζητά συμβουλευτική συνδρομή, αναφέρει ένα ζήτημα ή καταγγέλλει κάποιο παράπτωμα απαγορεύεται αυστηρά. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι σε εσάς ή σε κάποιον άλλο Συνεργάτη ασκήθηκαν αντίποινα επειδή από καλή πίστη αναφέρατε αρμοδίως ένα ζήτημα, οφείλετε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας. 14

17 15

18 ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ Η υπόσχεση και οι αξίες μας είναι θεμελιώδεις στη δέσμευσή μας να επιχειρούμε με υπευθυνότητα και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούμαστε. Προσπαθούμε ενεργά να καταστήσουμε κάθε κοινότητα, στην οποία δραστηριοποιούμαστε έναν καλύτερο τόπο ζωής και εργασίας, γνωρίζοντας ότι η επιτυχία μας συνδέεται άμεσα με την επιτυχία των κοινοτήτων αυτών. Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, προμηθευτές, αναδόχους, αντιπροσώπους και συμβούλους που ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και συμμερίζονται τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά. Η συνεχής παγκόσμια επιτυχία μας εξαρτάται από αυτή τη δέσμευση. 16

19 Η Νομοθεσία Οι επιχειρηματικές και μη δραστηριότητες της Εταιρείας υπόκεινται σε πολλούς νόμους, κανονισμούς και κανόνες, ως αυτοί ισχύουν στις διάφορες χώρες και δικαιοδοσίες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Πολιτική της Εταιρείας ήταν, είναι και θα είναι η συμμόρφωση προς όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας. Κανένας συνεργάτης ή διευθυντής δεν δύναται να προβεί ή να επιτρέψει την παραβίαση, είτε δια πράξης είτε δια παράλειψης, οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού. Οποιαδήποτε ενέργεια ή αποτυχία ενέργειας που ο Συνεργάτης γνώριζε ή ευλόγως όφειλε να γνωρίζει ότι παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, δεν θα γίνεται ανεκτή και ενδέχεται ο εν λόγω Συνεργάτης να υποστεί κυρώσεις. Θεμιτός Ανταγωνισμός και Αντιμονοπωλιακές διατάξεις Η νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και οι αντιμονοπωλιακές διατάξεις αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός ελεύθερου συστήματος ανταγωνισμού στην αγορά που προωθεί την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και της καινοτομίας και εγγυάται στους καταναλωτές την καλύτερη δυνατή επιλογή ποιότητας στις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Η Εταιρεία δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς όλες τις αντιμονοπωλιακές διατάξεις και τους νόμους περί ανταγωνισμού, σε κάθε περιοχή, όπου δραστηριοποιείται. Πιστεύουμε στο δίκαιο ανταγωνισμό. Συναγωνιζόμαστε αξιοκρατικά βάσει των υπηρεσιών που προσφέρουμε, των τιμών που χρεώνουμε και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας και όχι στη βάση αθέμιτου και παράνομου ανταγωνισμού ή τακτικών 1. Μεταξύ ανταγωνιστών προκύπτουν ορισμένες από τις πλέον σοβαρές παραβάσεις των νόμων περί ανταγωνισμού, όπως οι συμφωνίες καθορισμού τιμών ή επιμερισμού πελατών, περιοχών άσκησης δραστηριότητας ή αγορών. 1. Δείτε επίσης την «Πολιτική σχετικά με την Προστασία του Ανταγωνισμού» του Ομίλου Delhaize για επιπλέον καθοδήγηση σχετικά με αυτό το θέμα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποφεύγεται οποιαδήποτε συζήτηση με ανταγωνιστές σχετικά με ευαίσθητες από πλευράς δικαίου ανταγωνισμού πληροφορίες ή ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών έμμεσα μέσω των προμηθευτών. Οι ανταγωνιστικά ευαίσθητες πληροφορίες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις μελλοντικές τιμές λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένωντου όγκου αγορών και πωλήσεων, των εσόδων ή του κόστους), τη στρατηγική τιμολόγησης ή τη μεθοδολογία, τους συμβατικούς όρους που ρυθμίζουν την πώληση ή αγορά (συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων, παροχών προωθητικών ενεργειών ή περιθωρίου κέρδους), το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παροχών για διάθεση χώρου και τοποθέτηση των προϊόντων στο ράφι ή άλλων παροχών και προωθητικών ενεργειών, το κόστος εργασίας, εμπορικά ή επιχειρηματικά σχέδια, το πελατολόγιο, την επιλογή προμηθευτών, σχέδια για μελλοντικά καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων νέων καταστημάτων, κλείσιμο ή ανακαινίσεων), διαφήμιση, σχέδια ή στρατηγικές στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και άλλες αποκλειστικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες της Delhaize ή οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις της. Θα πρέπει να Ε&Α Ερώτηση > Οι νόμοι και οι κανονισμοί είναι τόσο περίπλοκοι και καλύπτουν τόσους πολλούς διαφορετικούς τομείς, πώς μπορώ να είμαι βέβαιος/η ότι δεν θα παραβλέψω κάποια μικρή τεχνική λεπτομέρεια; Απάντηση > Εμπιστευτείτε την κρίση σας. Εάν διαισθητικά κάτι σας φαίνεται λανθασμένο, ρωτήστε πριν ενεργήσετε. Έχετε επίσης την υποχρέωση να κατανοείτε όλες τις πτυχές των κανόνων που σχετίζονται με την εργασία σας, ακόμη και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ως εταιρεία, είμαστε υπεύθυνοι να σας παρέχουμε τη γνώση και τα εργαλεία για την κατανόηση αυτών των νόμων. Εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, επικοινωνήστε με το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ή το Νομικό Τμήμα. 17

20 αποφεύγετε την επικοινωνία με τους ανταγωνιστές σχετικά με αυτά τα θέματα, είτε στην εργασία, το κοινωνικό περιβάλλον, ή σε συναντήσεις εμπορικών ενώσεων. Οι συμφωνίες με έναν ανταγωνιστή σχετικά με οποιαδήποτε από αυτά τα θέματα απαγορεύονται αυστηρά. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες, είτε επίσημες είτε άτυπες, σαφείς ή σιωπηρές. Οι λιανικές τιμές πρέπει να καθορίζονται από την Εταιρεία ανεξάρτητα από τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές. Οι τιμές των ανταγωνιστών πρέπει μόνο να λαμβάνονται από πηγές εκτός των ανταγωνιστών, όπως έρευνες που πραγματοποιούνται από εξωτερικούς προμηθευτές ή Συνεργάτες της Εταιρείας. Κανένας Συνεργάτης δε μπορεί να στείλει πληροφορίες τιμών της Εταιρείας σε έναν ανταγωνιστή, ούτε να λαμβάνει πληροφορίες τιμών άμεσα από ανταγωνιστή. Σε περίπτωση παράβασης ενός νόμου περί ανταγωνισμού ή αντιμονοπωλιακού νόμου - ακόμη και αν η παράβαση αυτή συντελείται ακουσίως - η Εταιρεία ενδέχεται να εκτεθεί σε σημαντικά πρόστιμα και ποινές, καθώς επίσης και να υποστεί σοβαρή ζημία της φήμης της. Επιπλέον, σε ορισμένες χώρες, στους Συνεργάτες που παραβιάζουν τους νόμους περί ανταγωνισμού μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ή να υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις, πρόστιμα και φυλάκιση. Οι νόμοι αυτοί είναι συχνά πολύπλοκοι και οι Συνεργάτες μας θα πρέπει πάντα να ζητούν βοήθεια από το τοπικό Νομικό Τμήμα ή το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι σχετικά με τις υποχρεώσεις ή τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε συζήτηση ή δραστηριότητα, που ενδεχομένως παραβαίνει τους νόμους περί ανταγωνισμού, θα πρέπει να την αναφέρετε αμέσως στο τοπικό Νομικό Τμήμα, το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ή μέσω του Δικτύου I Share. Περιβάλλον Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, αποτελεί ευθύνη μας να συμπεριφερόμαστε συνετά στους περιβαλλοντικούς πόρους που χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε. Επιπλέον, δέσμευσή μας αποτελεί η συμμόρφωση προς όλους τους σχετικούς περιβαλλοντικούς νόμους, κανονισμούς και κανόνες, ως αυτοί ισχύουν σε κάθε χώρα και κοινότητα όπου δραστηριοποιούμαστε. Αναλόγως, κάθε συνεργάτης μας οφείλει να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας με ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 18

21 Πρόληψη της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας Όλοι οι συνεργάτες του Ομίλου Delhaize ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές της Εταιρείας σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας που σχετίζονται με τους δημόσιους λειτουργούς και τις εμπορικές σχέσεις. Πολλές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία διαθέτουν συγκεκριμένους νόμους που απαγορεύουν τη δωροδοκία και τη διαφθορά 2 που ισχύουν για κάθε Συνεργάτη του Ομίλου Delhaize, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του. Οι νόμοι αυτοί τυπικά απαγορεύουν σε μία εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των διευθυντών, των στελεχών, των λοιπών συνεργατών και των συμβούλων της) άμεσα ή έμμεσα, να υπόσχεται, να προσφέρει, να εγκρίνει ή να παρέχει οποιοδήποτε όφελος, πληρωμή ή άλλο αντάλλαγμα που έχει κάποια αξία (συμπεριλαμβανομένων των δωρεών, των δώρων, της ψυχαγωγίας και των ταξιδιών) προς οποιονδήποτε προκειμένου να παρακινηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη, ή για να εξασφαλιστεί οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο εμπορικό πλεονέκτημα. Κατά τις συναλλαγές με οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό, κανένας Συνεργάτης του Ομίλου Delhaize δεν πρέπει ποτέ να προσφέρει, άμεσα ή έμμεσα, οτιδήποτε αξίας σε οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό. «Δημόσιος Λειτουργός» μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή υπάλληλος σε επίπεδο κρατικής, περιφερειακής ή τοπικής διοίκησης, ή οποιουδήποτε τμήματος, υπηρεσίας ή οργάνου τους (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα) ή ενός «δημόσιου διεθνούς οργανισμού» (π.χ., των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου), οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα για λογαριασμό ή εξ ονόματος μιας κυβέρνησης ή ενός κυβερνητικού φορέα ή ενός δημόσιου διεθνούς οργανισμού, κάθε κόμμα ή επίσημο πολιτικό κόμμα, ή κάθε υποψήφιος για πολιτικό αξίωμα 3. Δεδομένου ότι ενδέχεται να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν παράνομες δραστηριότητες των αντιπροσώπων και μεσιτών μας, η επιλογή και η χρήση αντιπροσώπων και μεσιτών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληρωμές μας σε αυτούς δεν θα χρησιμοποιηθούν ως δωροδοκία για λογαριασμό μας. Ε&Α Ερώτηση > Η Εταιρεία μου βρίσκεται στη διαδικασία της οικοδόμησης ενός νέου καταστήματος και απόκτησης των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων. Ο δήμαρχος της πόλης επικοινώνησε μαζί μου για μια δωρεά προς έναν τοπικό έρανο για την επανεκλογή του. Μπορώ να κάνω ένα δώρο εκ μέρους της Εταιρείας μου για να εξασφαλίσω ότι θα λάβουμε τις άδειες εγκαίρως; Απάντηση > Όχι. Όχι μόνο δεν μπορούμε να προσφέρουμε απευθείας δώρα ή πληρωμές οποιασδήποτε φύσης σε δημόσιους λειτουργούς, αλλά επίσης δε μπορούμε να το κάνουμε ούτε μέσω αντιπροσώπων ή τρίτων, καθώς αυτό μπορεί να συνιστά παράβαση του νόμου. 2. Παραδείγματα νόμων που ενδεχομένως τυγχάνουν εφαρμογής είναι ο Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή των Ηνωμένων Πολιτειών («FCPA»), ο Ποινικός Κώδικας του Βελγίου (Τίτλος IV, Κεφάλαιο IV) και ο Νόμος περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου. 3. Δείτε επίσης την «Πολιτική σχετικά με την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Δημόσιοι Λειτουργοί)» του Ομίλου Delhaize για επιπλέον καθοδήγηση σχετικά με αυτό το θέμα. 19

22 Κρατικά αιτήματα Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να ικανοποιεί νόμιμα αιτήματα για παροχή πληροφοριών ή επισκέψεις εγκαταστάσεων από κυβερνητικά όργανα και ρυθμιστικές αρχές. Η ικανοποίηση αυτή περιλαμβάνει την παροχή αληθών απαντήσεων, καθώς επίσης και την κατάλληλη διατήρηση και προστασία οποιουδήποτε εγγράφου ή μητρώου της Εταιρείας που ενδέχεται να σχετίζεται με ένα τέτοιο αίτημα ή έρευνα. Κάθε τέτοιο αίτημα για παροχή πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο τοπικό Νομικό Τμήμα, από το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται η απαραίτητη καθοδήγηση πριν από την απάντηση σε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα, εξαιρουμένων όσων ισχύουν σε συνήθη βάση. Υπεύθυνη προμήθεια Αποτελεί πρόθεση της Εταιρείας, σε όλες τις αγορές της, να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές της διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ηθικής και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές αναμένεται να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των νόμων που αφορούν την απασχόληση, τις διακρίσεις, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους που αφορούν την εισαγωγή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης της χώρας προέλευσης, της επισήμανσης των προϊόντων, καθώς και της δοκιμής των προϊόντων, επιπλέον όλων των συμβατικών απαιτήσεων. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές αναμένεται, επίσης, να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στον Οδηγό Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Delhaize ή κάποιο ισοδύναμο πρότυπο συμμόρφωσης και δεοντολογίας. Ε&Α Ερώτηση > Εφόσον τα προϊόντα μας είναι ασφαλή για τους πελάτες μας, έχει σημασία το πώς κατασκευάζονται ή από πού προέρχονται; Απάντηση > Ναι. Ο Όμιλος Delhaize έχει δεσμευτεί να προμηθεύεται προϊόντα από προμηθευτές που συμμερίζονται τις αξίες μας. Επιπλέον, ο Όμιλος Delhaize έχει υιοθετήσει έναν Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών που καθορίζει τις προσδοκίες της Εταιρείας σχετικά με τους προμηθευτές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. 20

23 ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Προκειμένου ο Όμιλος Delhaize να ανταποκριθεί στην υπόσχεση και τις αξίες του πρέπει να λειτουργεί από θέση ισχύος και σταθερότητας. Η επένδυση των μετόχων μας ενεργοποιεί την υπόσχεση και τις αξίες μας. Οι συνεργάτες αναμένεται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και την επένδυση των μετόχων μας. Οι μέτοχοι μας εμπιστεύονται για να διασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της Εταιρείας, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της και τη δημιουργία μετοχικής αξίας. Οι συνεργάτες έχουν υποχρέωση να ανταμείψουν τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους. 21

24 Τήρηση Αρχείων με Ακρίβεια Τα βιβλία, αρχεία και λογαριασμοί της Εταιρείας πρέπει να αντιπροσωπεύουν επακριβώς όλες τις συναλλαγές καθώς και να παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής λογιστικής και ελέγχων. Η Εταιρεία αναμένει από τους Συνεργάτες να διασφαλίσουν ότι τα βιβλία, αρχεία και οι λογαριασμοί για τους οποίους ευθύνονται είναι έγκυρα, πλήρη, ακριβή και υποστηρίζονται από την κατάλληλη τεκμηρίωση σε επαληθεύσιμη μορφή. Όλοι οι Συνεργάτες, που ασκούν εποπτικά καθήκοντα επί των περιουσιακών στοιχείων ή των αρχείων της Εταιρείας αναμένεται να εφαρμόσουν, να επιβάλουν και να ακολουθήσουν τους δέοντες ελέγχους για τις διαδικασίες σχετικά με εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία και αρχεία εντός του πεδίου ευθύνης τους. Οι εν λόγω έλεγχοι θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της προάσπισης των εταιρικών περιουσιακών στοιχειών και στην ακρίβεια των οικονομικών αρχείων και εκθέσεων. Διαχείριση Αρχείων Η δέουσα τήρηση των αρχείων της Εταιρείας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι μείζονος σημασίας. «Αρχεία» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πληροφορίες που δημιουργούνται ή που παραλαμβάνονται από την Εταιρεία, είτε ως πρωτότυπα είτε ως αντίγραφα και ανεξάρτητα από τη μορφή τους. Τα αρχεία μπορεί να είναι έντυπα έγγραφα, ηλεκτρονικά έγγραφα, αρχεία δεδομένων, μικροφίλμ, ταινία ή ψηφιακή καταγραφή, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Τα εταιρικά αρχεία θα πρέπει να τηρούνται, να φυλάσσονται και να τίθενται, προς διάθεση, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και τα καθιερωμένα προγράμματα διαχείρισης αρχείων, πολιτικές και χρονοδιαγράμματα τήρησης της εταιρείας σας. Οι συνεργάτες απαγορεύεται να προβαίνουν στην καταστροφή οποιωνδήποτε αρχείων που δύνανται να είναι σχετικά με οποιαδήποτε αναμενόμενη ή εκκρεμούσα αντιδικία, κυβερνητική έρευνα ή άλλη διαδικασία. Οι συνεργάτες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα αρχεία προστατεύονται πάντα έναντι ακατάλληλης ή αναρμόδιας πρόσβασης. Σε περίπτωση, που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανακριβής οικονομική έκθεση, ύποπτες συναλλαγές ή λογιστικές πρακτικές που εμπλέκουν την Εταιρεία, υποχρεούστε να αναφέρετε το ζήτημα άμεσα στο τοπικό Νομικό Τμήμα, στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας, στον Delhaize Group Vice President of Internal Audit, στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ομίλου Delhaize ή μέσω του ΔικτύουI Share. Ε&Α Ερώτηση > Με ποια κριτήρια αποφασίζω για πόσο διάστημα πρέπει να διατηρώ ένα έγγραφο στο αρχείο και πότε μπορώ να το καταστρέψω; Απάντηση > Πρώτα από όλα, προτού καταστρέψετε ένα έγγραφο πρέπει να κρίνετε εάν ενδέχεται να χρειαστεί στο πλαίσιο κάποιας νομικής έρευνας ή ενός οικονομικού ελέγχου. Εάν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, οφείλετε να σταματήσετε αμέσως κάθε δραστηριότητα καταστροφής του εγγράφου. Δεύτερον, πρέπει να συμβουλευτείτε τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας σας για τη διαχείριση αρχείων για να αποφανθείτε για πόσο διάστημα πρέπει να διατηρήσετε το έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας. 22

25 Ε&Α Ερώτηση > Οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτουν μόνο πληροφορίες σχετικά με την υγεία, σωστά; Απάντηση > Λάθος. Οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν γενικά για όλα τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων σε έγγραφη και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική τους διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας εργασίας και οικίας, η φωνή και η εικόνα τους είναι όλα παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που προστατεύονται από τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων στο βαθμό, που αυτά τα δεδομένα είναι δυνατό να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο. Προστασία Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων Κάθε Συνεργάτης της Εταιρείας υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν όχι μόνο υλικά στοιχεία όπως αποθέματα, εξοπλισμό, οχήματα, επίπλωση, μηχανήματα, κεφάλαια, προμήθειες, υπολογιστές και δίκτυα τηλεφώνων, αλλά επίσης περιλαμβάνουν άυλα στοιχεία όπως ιδέες, δημιουργίες και συλλήψεις ιδεών. Όλα τα δικαιώματα στην περιουσία και στις πληροφορίες που δημιουργήθηκαν ή αποκτήθηκαν ως μέρος της απασχόλησης ενός συνεργάτη της Εταιρείας θα παραμένουν αποκλειστική περιουσία της Εταιρείας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο. Εκτός, εάν αποτελεί μέρος των τρεχουσών εργασιακών υποχρεώσεών τους ή άλλως έχουν λάβει την εξουσιοδότηση του προϊσταμένου τους, οι Συνεργάτες απαγορεύεται ρητώς να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε συστήματα ή βάσεις δεδομένων που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως αρχεία Συνεργατών ή προσωπικού, πληροφορίες πελατών, πληροφορίες σχετικά με την κατοχή μετοχών ή προγραμμάτων κινήτρων ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού και φωνητικού ταχυδρομείου των συναδέλφων τους. Η Εταιρεία έχει επιβάλει πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες. Κάθε Συνεργάτης αναμένεται να συμμορφώνεται με τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες καθώς και με οποιουσδήποτε τοπικούς κανονισμούς τήρησης απορρήτου. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας ή υποπτευθείτε ότι πραγματοποιείται παραβίαση της ασφάλειας δεδομένων της Εταιρείας, υποχρεούστε να το αναφέρετε άμεσα στον προϊστάμενό σας, το τοπικό Νομικό Τμήμα ή το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας. Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, που ανήκουν σε Συνεργάτες, μετόχους, προμηθευτές και πελάτες μας. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών. Οι Συνεργάτες αναμένεται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες μόνο ως κρίνεται αναγκαίο για εξουσιοδοτημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 23

26 Ε&Α Ερώτηση > Ένας πωλητής ανταγωνιστή και εγώ είμαστε φίλοι. Περιστασιακά μιλάμε για σχέδια εμπορικής προώθησης. Πρέπει να ανησυχώ; Απάντηση > Ναι. Μπορεί να αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες για την ανάπτυξη των οποίων η Εταιρεία έχει επενδύσει χρόνο και χρήματα. Μπορεί, επίσης, να παραβιάζετε τους νόμους περί ανταγωνισμού που απαγορεύουν τις συζητήσεις για θέματα εμπορικής προώθησης και τιμών. Εάν βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση, οφείλετε να αποχωρήσετε αμέσως από τη συζήτηση. Επικοινωνήστε με το τοπικό Νομικό Τμήμα ή το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας και ενημερώστε τους για το περιστατικό. Προστασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών Η προστασία των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών της Εταιρείας είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία μας, καθώς η αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών δύναται να είναι άκρως καταστρεπτική για την ανταγωνιστική μας θέση. Παραδείγματα εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελούν οι οικονομικές πληροφορίες, όπως τα αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων και κερδών, νέα προϊόντα ή σχέδια εμπορικής προώθησης, ιδέες ή πληροφορίες ανάπτυξης, διαμορφώσεις προϊόντος, πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και τους πελάτες και πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες εξαγορές, εκποιήσεις και επενδύσεις. Για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών απαιτείται: να τηρούνται αυτές φυσικά και ηλεκτρονικά ασφαλείς, να μην αποκαλύπτονται σε άτομα εκτός της Εταιρείας, να περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτές και η κοινοποίησή τους εντός της Εταιρείας μόνο σε άτομα που χρειάζονται τις εν λόγω πληροφορίες για να διεξάγουν δεόντως την εργασία τους και να αποφεύγεται η συζήτησή τους σε δημόσιους χώρους. Η υποχρέωση κάθε Συνεργάτη να προασπίζει και να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της Εταιρείας συνεχίζει να ισχύει ακόμα και μετά τη λήξη της σχέσης απασχόλησης με την Εταιρεία. Η αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Αποδεκτή Χρήση των Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων Οι Συνεργάτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό ή τους πόρους της Εταιρείας για οποιοδήποτε παράνομο ή ανάρμοστο σκοπό, όπως η δημιουργία, η αποθήκευση ή η μεταφορά περιεχομένου που δύναται να θεωρηθεί προσβλητικό. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον εξοπλισμό ή σε συσκευές της Εταιρείας θα θεωρούνται ιδιοκτησία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, κοινοποίησης και χρήσης των εν λόγω πληροφοριών κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή άλλως ως δύναται να απαιτείται εκ του νόμου. Σύγκρουση Συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός Συνεργάτη επηρεάζουν την ικανότητά του να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρείας. Οι Συνεργάτες θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργεί ακόμα και την εντύπωση σύγκρουσης ή διένεξης και να διατηρούν την ελευθερία δράσης και κρίσης. Δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να απαριθμηθούν όλες οι ενέργειες και οι σχέσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 24

27 σύγκρουση συμφερόντων, ακολούθως παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων: Εξωτερική απασχόληση ή σχέση που επηρεάζει την ικανότητα ενός Συνεργάτη να εκτελεί την εργασία του/ της για την Εταιρεία, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη οποιουδήποτε εμπορικού μυστικού/ οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας της Εταιρείας, ή που εμπλέκει έναν ανταγωνιστή, προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας, Οικογενειακοί δεσμοί ή άλλες στενές προσωπικές σχέσεις με άτομα που εργάζονται σε ή σχετίζονται με έναν ανταγωνιστή, πάροχο υπηρεσιών, προμηθευτή ή πελάτη χονδρικής πώλησης, Ιδιοκτησιακό συμφέρον σε μια επιχείρηση που συνεργάζεται ή επιθυμεί να συνεργαστεί επιχειρηματικά με την Εταιρεία, Αποκόμιση προσωπικού οφέλους από μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή επενδυτική ευκαιρία της Εταιρείας, Αποδοχή δώρων από έναν πάροχο υπηρεσιών, προμηθευτή, πελάτη χονδρικής πώλησης, ή άλλο πρόσωπο ή Εταιρεία που διατηρεί ή επιδιώκει συνεργασία με την Εταιρεία, Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών ή άλλων εταιρικών περιουσιακών στοιχείων για ίδιον όφελος, Εκμετάλλευση της θέσης στην Εταιρεία ή του ονόματος της Εταιρείας, για να αποκομίσετε προσωπικό όφελος ή για να κερδίσετε προνομιακή μεταχείριση για ένα οικογενειακό μέλος ή Εμπλοκή σε συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη 4. Ε&Α Ερώτηση > Έμαθα ότι το τμήμα μου διαπραγματεύεται μια σύμβαση, που θα καταστήσει τον εργοδότη του/της συζύγου μου σημαντικό προμηθευτή της εταιρείας. Είναι δυνατό αυτό να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων; Απάντηση > Ναι. Είναι δυνατό να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε αυτή την περίπτωση, καθώς εμφανίζεστε θετικά διακείμενος/η έναντι της εταιρείας του/της συζύγου. Οφείλετε να ενημερώσετε τον προϊστάμενό σας σχετικά με τη σχέση του/της συζύγου με την εταιρεία και να αποσυρθείτε από τη διαδικασία λήψης απόφασης. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αποφύγετε μια κατάσταση, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις σας. Οι συνεργάτες που έχουν απορίες σχετικά με την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή που επιθυμούν να αποκαλύψουν μια ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προϊστάμενό τους, το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας, το τοπικό Νομικό Τμήμα ή μέσω του Δικτύου I Share. Οι συνεργάτες που δεν αποκαλύπτουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή εμπλέκονται σε συναλλαγές χωρίς τη δέουσα γνωστοποίηση ή έγκρισή τους, δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επιβολής κύρωσης έως και συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης 5. Εξωτερική Απασχόληση Γενικά, οι Συνεργάτες δύνανται να απασχολούνται εκτός της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική τους απασχόληση δεν επηρεάζει την ικανότητά τους να εκτελούν τις εργασίες τους για την Εταιρεία. Η εξωτερική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν δύναται να διεξαχθεί κατά τις ώρες εργασίας και δεν δύναται να περιλαμβάνει τη χρήση εταιρικού εξοπλισμού, προμηθειών ή πληροφοριών. Οι συνεργάτες δεν δύνανται να εργάζονται για ή άλλως να παρέχουν υπηρεσίες 4. Δείτε επίσης την «Πολιτική Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη» του Ομίλου Delhaize για επιπλέον καθοδήγηση σχετικά με αυτό το ζήτημα. 5. Δείτε επίσης τη «Πολιτική σχετικά με τις Συγκρούσεις Συμφερόντων» του Ομίλου Delhaize για επιπλέον καθοδήγηση σχετικά με αυτό το ζήτημα. 25

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ

ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ Imperial Brands Ο Κώδικας των Προμηθευτών μας (10.04.2018) Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Καθημερινά, με το σωστό τρόπο για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης www.delhaizegroup.com 2 περιεχόμενα μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) μήνυμα του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς. Καθημερινά, με το σωστό τρόπο

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς. Καθημερινά, με το σωστό τρόπο Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Καθημερινά, με το σωστό τρόπο 2 περιεχόμενα μήνυμα του δ/ντος συμβούλου (ceo) 01 η δέσμευσή μας στην ακεραιότητα 03 πεδίο εφαρμογής του οδηγού 04 καθημερινά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοέµβριος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και µε τα διεθνή αναγνωρισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο παρών κώδικας Δεοντολογίας («Κώδικας») έχει υιοθετηθεί από την BBA Aviation plc (το οποίο όνομα θα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON AVON PRODUCTS, INC. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON Στην Avon, πρεσβεύουμε πέντε θεμελιώδεις αξίες: Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Πίστη, Ταπεινοφροσύνη και Ακεραιότητα. Καθεμία συνιστά αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 Νοέμβριος 2012 Παράγραφος Αρ. Σελίδας 1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 (α) Διαφθορά και δωροδοκία 3 (β) Δωρεές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας

Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας 2/16 Ζουμε Τις Αξιες, Εκπληρωνουμε Τον Σκοπο Μας... 3 Γιατι Χρειαζομαστε Αυτον Τον Κωδικα;... 4 Χρηση Του Παροντος Κωδικα... 4 Η Δεσμευση Μας Στις Αξιες

Διαβάστε περισσότερα

Administrative Policy Greek translation from English original

Administrative Policy Greek translation from English original Κώδικας Συμπεριφοράς Όλες οι μονάδες Η ΚΟΝΕ έχει ως αποστολή να βελτιώνει το ρυθμό ροής της αστικής ζωής. Το όραμά μας είναι να παραδίδουμε την καλύτερη εμπειρία People Flow, προσφέροντας ευκολία, αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας HEADLINE Univar Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου...3 Το όραμά μας...3 Κατευθυντήριες αρχές...3 Η προσήλωση της Univar στην εντιμότητα Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Policy on Bribery and Corruption December 2013.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το EthicsPoint

Σχετικά με το EthicsPoint Σχετικά με το EthicsPoint Αναφορές Γενικά Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα Αναφορών Συμβουλές & Βέλτιστες Πρακτικές Σχετικά με το EthicsPoint Τι είναι το EthicsPoint; Το EthicsPoint είναι ένα περιεκτικό και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 μήνυμα της Διοίκησης Αγαπητοί συνάδελφοι Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από )

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 01.03.2015) Περιεχόμενα Άρθρο 1- Γενικά... 3 Άρθρο 2- Συμμόρφωση με τους Νόμους... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta

Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Λεωφόρος Κηφισίας 209 15124 Μαρούσι Τηλ: +30 21061.41.106-115 Fax: +30 21061.40.371 www.copelouzos.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: 08.10.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 2 Όραμα, Αποστολή, Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Στρατηγικές Συνεργασίες 3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 05 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας? 05 Τι εκφράζει? 05 Σε ποιους απευθύνεται? 05 MISSION STATEMENT 06 ΟΡΑΜΑ 06 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ 07 Η

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας. Κάνω το σωστό, κάθε μέρα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας. Κάνω το σωστό, κάθε μέρα Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας Κάνω το σωστό, κάθε μέρα Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας Μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο 3 Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας και Εσείς 4 Η Δέσμευσή μας στην τήρηση Κανόνων Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL

Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL Pursuing Excellence With Integrity Rev. 04/2017 Από τη Διοίκηση της ICL Αγαπητοί Υπάλληλοι, Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Pursuing Excellence With Integrity Rev. 03/2014 Απο Τον Προεδρο Και Διευθυνοντα Συμβουλο Αγαπητοί Υπάλληλοι, Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL, Βρίσκομαι στην ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Χειριζόμαστε τα ζητήματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης με ακεραιότητα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Χειριζόμαστε τα ζητήματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης με ακεραιότητα ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Χειριζόμαστε τα ζητήματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης με ακεραιότητα Έκδοση 2015 ΈΝΑ ΜΉΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΏΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΣΤΗ UIP Η United International

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας Ερμηνεία 1. Στον παρόν κώδικα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σ αυτούς από τον Περί

Διαβάστε περισσότερα