Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς"

Transcript

1 Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Καθημερινά, με το σωστό τρόπο για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης 2

2 περιεχόμενα μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) μήνυμα του δ/ντος συμβούλου (ceo) 01 η δέσμευσή μας στην ακεραιότητα 03 πεδίο εφαρμογής του οδηγού 04 καθημερινά, με το σωστό τρόπο 05 όραμα και αξίες 06 το όραμά μας 06 οι αξίες μας 07 οι δεσμεύσεις μας στην ακεραιότητα 08 οι συνεργάτες μας 11 δίκαιη αντιμετώπιση και ίσες ευκαιρίες απασχόληση 11 υγεία και ασφάλεια 12 παρενόχληση 12 κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ 12 βία στο εργασιακό περιβάλλον 13 αρνηση άσκησης αντιποίνων 13 οι πελάτες μας 15 αντιμετώπιση πελατών 15 εμπορική προώθηση 15 ασφάλεια τροφίμων 15 οι μέτοχοί μας 17 διαχείριση αρχείων 17 τήρηση ακριβών αρχείων 18 προστασία εταιρικών περιουσιακών στοιχείων 19 τήρηση απορρήτου δεδομένων και ασφάλεια 19 προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών 20 αποδεκτή χρήση των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων 20 ςυγκρουση συμφερόντων 21 εξωτερική απασχόληση 22 αποδοχή δώρων 22 συγκέντρωση ανταγωνιστικών πληροφοριών 23 εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης της εταιρείας 24 εκμετάλλευση εσωτερικών πληροφοριών 25 οι τοπικές κοινωνίες 27 η νομοθεσία 27 θεμιτός ανταγωνισμός και αντιμονοπωλιακές διατάξεις 28 περιβάλλον 28 προσωπικές πολιτικές δραστηριότητες 28 εταιρικές πολιτικές δραστηριότητες 29 ςχέσεις με τις κυβερνήσεις 29 κυβερνητικές απαιτήσεις 29 η δέσμευσή μας στην επίλυση των προβλημάτων 30 ή επίλυση ηθικών ζητημάτων 30 αναφορά παραβιάσεων 30 λήψη διορθωτικών μέτρων 31 τροποποιήσεις και απαλλαγές 31 βασικές πληροφορίες επικοινωνίας 32 Σημαντικό Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Οδηγού ορίζεται η 1η Μαρτίου 2010, εκτός από τις περιπτώσεις των συνεργατών, για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία ή έγκριση, ή των περιπτώσεων, στις οποίες απαιτείται κατ έθιμο ή αναγκαστικά η έγκριση οποιασδήποτε κυβερνητικής αρχής ή σωματείου εργαζομένων, τηρώντας στη διαδικασία αυτή την αρχή του καλόπιστου κοινωνικού διαλόγου. Οι πολιτικές του Ομίλου Delhaize, οι κατευθυντήριες γραμμές καθώς και οι σχετικές διαδικασίες υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε μονομερή αλλαγή με απόφαση του Ομίλου Delhaize. Για την υιοθέτηση και εφαρμογή των πολιτικών και αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ο Όμιλος Delhaize εκφράζει ρητά ότι: (1) ορισμένα σημεία των πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών της υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από το νόμο και τη βιομηχανική πρακτική, (2) κανένα σημείο που περιέχεται στις πολιτικές και στις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου Delhaize θα πρέπει να εκλαμβάνεται ούτε να εφαρμόζεται ως δεσμευτικό ή ως πρόβλεψη από το νόμο ή τη βιομηχανική πρακτική και (3) ότι κάθε πράξη υπαλλήλου ή αντιπροσώπου του Ομίλου Delhaize, με την οποία παραβιάζεται νομοθετική διάταξη ή πολιτική του Ομίλου Delhaize βρίσκεται εκτός των ορίων του καθήκοντος, της αρμοδιότητας και υπευθυνότητας του συγκεκριμένου προσώπου και δεν αποτελεί πράξη που διενεργείται από ή για λογαριασμό του Ομίλου Delhaize. Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας ούτε τροποποίηση σύμβασης εργασίας. Η έκδοση των συγκεκριμένων πολιτικών δεν δημιουργεί συμβατικά ή νομικά δικαιώματα ή εγγυήσεις. Αγαπητοί συνεργάτες και συνάδελφοι, Καθώς προσπαθούμε να ενισχύσουμε βιώσιμα τις ζωές των πελατών, των συνεργατών και του κοινωνικού συνόλου που υπηρετούμε, καθοδηγούμαστε από τις κοινές αξίες της αποφασιστικότητας, του θάρρους, της ταπεινότητας, της ακεραιότητας και του χιούμορ. Κάθε μια από τις αξίες αυτές απεικονίζει το στόχο μας, ότι δηλαδή μαζί θα προσφέρουμε «το καλύτερο της Delhaize για τη ζωή.» Η εκπλήρωση του στόχου απαιτεί διαρκή εστίαση στην εταιρική διαχείριση με τρόπο σύμφωνο προς τις αξίες μας. Για το λόγο αυτό, είμαι ευτυχής που σας παρουσιάζω τον Οδηγό του Ομίλου Delhaize για την ηθική επιχειρησιακή συμπεριφορά. Αυτός ο Οδηγός παρουσιάζει τα πρότυπα συμπεριφοράς, που υπηρετούν τη δέσμευσή μας για ακεραιότητα-μια υποχρέωση, που απαιτεί ηθική επιχειρησιακή συμπεριφορά με τρόπο, που σέβεται και προστατεύει τις σχέσεις μας με τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο που υπηρετούμε. Αυτός ο Οδηγός είναι ο πυρήνας ενός περιεκτικού πλέγματος κανονιστικής συμμόρφωσης, που υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ηθική επιχειρησιακή συμπεριφορά. Είναι ένα εργαλείο, που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τις σωστές αποφάσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στα ηθικά και νομικά πρότυπα, που καθορίζουν την επιχείρησή μας και στα οποία η φήμη του Ομίλου είναι βασισμένη. Είναι υποχρέωσή σας να μελετήσετε, να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε τις αρχές, που περιλαμβάνονται στον Οδηγό. Το να δρα κανείς με ακεραιότητα είναι πολύ πιο σημαντικό από το να προστατεύει τη φήμη της εταιρείας ή να αποφεύγει νομικά ζητήματα. Έχει να κάνει με την αλληλοϋποστήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, τον αλληλοσεβασμό και τις κοινές μας αξίες. Τελικά, οι ακέραιοι άνθρωποι κάνουν το σωστό, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, ακόμα και όταν κανείς δεν τους ελέγχει. Για πάνω από 140 έτη, η δέσμευσή μας για ακεραιότητα συνιστά θεμελιώδη λίθο της επιτυχίας μας. Σήμερα, ως παγκόσμια επιχείρηση, έχουμε δεσμευθεί να είμαστε ένας κοινωνικά και εταιρικά υπεύθυνος πολίτης σε κάθε χώρα και κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε. Η ακεραιότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ καθώς αποφασίζουμε και ενθαρρύνουμε κάθε συνεργάτη, ώστε να δρα «καθημερινά, με το σωστό τρόπο». Σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας στον όμιλο Delhaize. Μαζί προσφέρουμε το καλύτερο της Delhaize για τη ζωή. Pierre-Olivier Beckers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 1

3 η δέσμευσή μας στην ακεραιότητα Αποφασιστικότητα. Ακεραιότητα. Κουράγιο. Ταπεινότητα. Χιούμορ. Στον Όμιλο Delhaize μοιραζόμαστε αυτές τις κοινές αξίες, οι οποίες συνιστούν τη θεμέλιο λίθο της συμπεριφοράς μας και δίδουν σαφή καθοδήγηση στο τι θεωρείται αναμενόμενο για τον καθένα μέσα στον Όμιλο. Είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. Η ακεραιότητα είναι θεμελιώδης στη δέσμευσή μας να επιχειρούμε με ηθικά υπεύθυνο τρόπο, ο οποίος αναγνωρίζει και προστατεύει τις σχέσεις με τους συνεργάτες, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο. Στον Όμιλο Delhaize, αναφερόμαστε στην εν λόγω δέσμευση ακολουθώντας την τακτική: Καθημερινά, με το σωστό τρόπο. Ως συνεργάτες του Ομίλου Delhaize, οφείλουμε να εφαρμόζουμε κοινές αξίες και κριτήρια για την τήρηση της εν λόγω δέσμευσης και την προώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου αναγνωρίζεται, ότι η ακεραιότητα αποτελεί τη θεμελιώδη βάση του ποιοί είμαστε και με ποιον τρόπο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Καθημερινά, με το σωστό τρόπο: Ο Οδηγός του Ομίλου Delhaize για την Ηθική Επιχειρηματική Συμπεριφορά (εφεξής «ο Οδηγός») περιγράφει τα κριτήρια ακεραιότητας και υπεύθυνης συμπεριφοράς, που ενισχύουν την εν λόγω δέσμευση. 2 3

4 Ερώτηση > Γιατί ο Όμιλος Delhaize έχει έναν Κώδικα Δεοντολογίας για όλες τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται; Γιατί δεν υπάρχουν κώδικες ανά περιφέρεια, που να επιλαμβάνονται θεμάτων περισσότερο τοπικού χαρακτήρα; Απάντηση > Τα πρότυπα ακεραιότητας και υπεύθυνης συμπεριφοράς του Ομίλου έχουν καθολικό και παγκόσμιο χαρακτήρα. Ενστερνιζόμαστε τα ίδια υψηλά ηθικά πρότυπα όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε. Επειδή αναγνωρίζουμε ότι η εφαρμογή αυτών των προτύπων στην πράξη, όπως και οι κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, η Εταιρεία παρέχει κι άλλους πόρους και πολιτικές που βοηθούν στην αντιμετώπιση πιο εξειδικευμένων θεμάτων που απασχολούν μια περιφέρεια. «Η φράση «Καθημερινά με το σωστό τρόπο» θα πρέπει να αποτελεί το στόχο κάθε συνεργάτη του Ομίλου Delhaize. Κάντε ό,τι μπορείτε για να τον κάνετε πραγματικότητα!» Deb Chaloux, Vice President of Organizational Development and Learning at Delhaize Group Πεδίο Εφαρμογής του Οδηγού Οι διατάξεις του παρόντος Οδηγού εφαρμόζονται σε όλους τους διευθυντές, τα ανώτατα στελέχη και τους συνεργάτες του Ομίλου και σε καθεμία από τις θυγατρικές του (εφεξής καλούμενος ως η Εταιρεία ή ο Όμιλος Delhaize ) παγκοσμίως. Οι Διευθυντές, τα ανώτατα στελέχη και οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Εταιρείας θα αναφέρονται συλλογικά ως συνεργάτες. Σκοπός του παρόντος Οδηγού δεν είναι η επίλυση καθημερινών δεοντολογικών ζητημάτων, που δύναται να προκύψουν, ούτε ο προσδιορισμός όλων των εσωτερικών πολιτικών ή εξωτερικών νόμων και κανονισμών, που εφαρμόζονται στην Εταιρεία μας ή στους συνεργάτες. Αντίθετα, σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η θέσπιση ενός πλαισίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συνεργάτες, ώστε να προβαίνουν στις κατάλληλες επιλογές αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Delhaize. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον παρόντα Οδηγό ή οιοδήποτε άλλο ηθικής φύσεως ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζετε στην εργασία σας, δια του παρόντος, ενθαρρύνεστε όπως επικοινωνήσετε με την τοπική διοίκηση, τον σύνδεσμο κανονιστικής συμμόρφωσης, το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού ή το νομικό τμήμα ή το Γραφείο Ζητημάτων Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας του Ομίλου Delhaize. Πληροφορίες επικοινωνίας για αυτές τις πηγές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 32 του παρόντος οδηγού. Ο Όμιλος Delhaize δύναται να τηρεί πολιτικές ή πρακτικές σχετικά με τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, την περιοχή ή τη χώρα σας που να είναι πιο απαιτητικές σε σύγκριση με τον παρόντα Οδηγό. Σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με την αυστηρότερη πολιτική ή πρακτική. Ο παρών Οδηγός δεν προτίθεται να συγκρουστεί με οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία της χώρας ή της τοπικής δικαιοδοσίας όπου εργάζεστε. Ωστόσο, εάν οποιοσδήποτε τοπικός νόμος συγκρούεται με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Οδηγού, υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με τον εν λόγω νόμο. Οποιεσδήποτε τέτοιες συγκρούσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας. Καθημερινά, με το σωστό τρόπο. Ως συνεργάτης, αναμένουμε από εσάς να διεξάγετε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες τηρώντας την αρχή καθημερινά, με το σωστό τρόπο, ενεργώντας ηθικά και επιδεικνύοντας ακεραιότητα σε κάθε περίσταση. Αναμένουμε από εσάς να γνωρίζετε και να τηρείτε τις πολιτικές και τις αρχές του παρόντος Οδηγού, όπως ακριβώς προσδοκούμε να γνωρίζετε και να τηρείτε τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας σας, που σχετίζονται με την εργασία σας. Υποχρεούστε, επίσης, να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς, που ισχύουν για την επιχείρησή μας. Τις περισσότερες φορές, η σωστή κρίση και η κοινή λογική αποτελούν εξαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη αποφάσεων. Ένας άλλος χρήσιμος οδηγός για να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα τηρώντας την αρχή καθημερινά, με το σωστό τρόπο είναι να θέτουμε στον εαυτό μας τρεις ερωτήσεις πριν λάβουμε οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση: Είναι νόμιμο; Είναι δεοντολογικό; Είναι προς όφελος της Εταιρείας; Εάν η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι ναι, τότε είναι πιθανό να έχετε βρει τον κατάλληλο τρόπο ανάληψης ενεργειών από δεοντολογικής άποψης. Ερώτηση > Τί γίνεται, εάν βρεθώ σε μια κατάσταση όπου το να ενεργήσω με δεοντολογικά ορθό τρόπο έρχεται σε σύγκρουση με το οικονομικό συμφέρον της εταιρείας; Πώς θα περίμενε η εταιρεία να αντιδράσω σε τέτοιες περιπτώσεις; Απάντηση > Πρέπει πάντοτε να επιλέγετε την νόμιμη και την ηθική οδό, ανεξαρτήτως περιστάσεων, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται απώλεια πελατών ή κέρδους. Μην ξεχνάτε ότι η μακροπρόθεσμη κερδοφορία μας εξαρτάται από τη φήμη μας, την οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θυσιάζουμε στο βωμό του βραχυπρόθεσμου κέρδους. 4 5

5 όραμα & αξίες Θρεπτικά, υγιεινά, ασφαλή και οικονομικά. Μαζί, παρέχουμε ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Delhaize για πάντα. Μαζί, φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πελατών, των συνεργατών και των κοινοτήτων, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε με συνέπεια. Μαζί, προσφέρουμε ποικίλα θρεπτικά, υγιεινά και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες σε καθημερινή βάση και σε τιμές για κάθε πορτοφόλι. Διατηρούμε δεσμούς με τους συνεργάτες μας σε όλο τον Όμιλο. Μαθαίνουμε, καλλιεργούμε τα ταλέντα και είμαστε πρωτοπόροι. Υποστηρίζουμε, σεβόμαστε, εμπνέουμε και εμπνεόμαστε από τους συναδέλφους μας. Αποφασιστικότητα Δεσμευόμαστε, ως προς την απόδοσή μας, ακόμα και αν συναντούμε εμπόδια. Εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλο για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ακεραιότητα Είμαστε αυθεντικοί. Είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και τους άλλους. Είμαστε δίκαιοι και τηρούμε τις αρχές μας όσον αφορά τους συναδέλφους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις κοινότητες και τον πλανήτη μας. Είμαστε έντιμοι. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Συνεργαζόμαστε με ανοικτό, διάφανο τρόπο. Θάρρος Το θάρρος είναι απαραίτητο όσον αφορά τις νέες και περίπλοκες δραστηριότητες. Οι θαρραλέοι ανακάμπτουν από τις δυσκολίες και τις προσωρινές αποτυχίες. Το θάρρος μας διακρίνεται μέσα από όλη τη θρυλική ιστορία μας. Το θάρρος βρίσκεται στην καρδιά μας και μας παρακινεί να προκαλούμε, να επιμένουμε και να πετυχαίνουμε. Ταπεινοφροσύνη Είναι σαφές ότι το να γνωρίζουμε ποιοί είμαστε και τί μπορούμε να κάνουμε μας δίνει τη δυνατότητα να μεταδίδουμε την πείρα μας και να δεχόμαστε βοήθεια όποτε χρειάζεται. Ο ταπεινός άνθρωπος επιδιώκει να διδάσκει και να διδάσκεται από τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος αναζητά πάντοτε τρόπους για να εξυπηρετεί. Χιούμορ Το χιούμορ μας βοηθά να βλέπουμε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις και να αποστασιοποιούμαστε από τις αποτυχίες και τις επιτυχίες. Επίσης, μας αποτρέπει από το να παίρνουμε πολύ σοβαρά τον εαυτό μας. Το χιούμορ κάνει την εργασία ευχάριστη, ενώ δίνει το έναυσμα για δημιουργικότητα και καινοτομία. 6 7

6 Η δέσμευσή μας στην ακεραιότητα Δεσμευόμαστε να είμαστε ακέραιοι σε όλες μας τις σχέσεις: Με τους συνεργάτες μας Με τους πελάτες μας Με τους μετόχους μας Με τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούμαστε Προκειμένου να καταστήσουμε τον παρόντα οδηγό πιο εύχρηστο, τον οργανώσαμε σε 4 τομείς. Οι τέσσερις αυτοί τομείς είναι οι πυλώνες της οργανωτικής μας δέσμευσης στην ακεραιότητα Σ υν ε ρ γά τ ε ς όμιλος Delhaize ΟΡΑΜΑ & ΑΞΙΕΣ Π ελ ά τε ς ακεραιότητα Καθημερινά, με το σωστό τρόπο Μ έτ ο χ ο ι Τ ο π ικ έ ς κ ο ιν ω νί ε ς Συνεργάτες Στον όμιλο Delhaize το όραμά μας περιλαμβάνει το δέσιμο με τους συναδέλφους μας μέσω της αλληλοϋποστήριξης, του αλληλοσεβασμού και της εμπνεύσεως. Αυτό το όραμά μας προστατεύει την πλέον πολύτιμη περιουσία μας-τους συνεργάτες μας. Η επιτυχία μας, ως Εταιρεία, εξαρτάται από τη μοναδική συμβολή, τη σκληρή εργασία και την αφοσίωση όλων των συνεργατών μας. Ως Εταιρεία και ως άτομα, οφείλουμε να δεσμευτούμε να αντιμετωπίζουμε ο ένας στον άλλο με δίκαιο, σεβαστό και τίμιο τρόπο. Πελάτες Για να παραδώσουμε το καλύτερο στους πελάτες μας, πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους με την παράδοση θρεπτικών, υγιών, ασφαλών και προσιτών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και να συμπεριφερόμαστε στους πελάτες μας με τον τρόπο που θέλουμε να μας συμπεριφέρονται, δίκαια και με σεβασμό. Μέτοχοι Προκειμένου ο όμιλος Delhaize να ανταποκριθεί στο όραμα και τις αξίες του πρέπει να λειτουργεί από θέση ισχύος και σταθερότητας. Η επένδυση των μετόχων μας ενεργοποιεί το όραμα και τις αξίες μας. Οι συνεργάτες αναμένεται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και την επένδυση των μετόχων μας. Οι μέτοχοι μας εμπιστεύονται για να διασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της Εταιρείας, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της και τη δημιουργία μετοχικής αξίας. Οι συνεργάτες έχουν υποχρέωση να ανταμείψουν τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους. Τοπικές κοινωνίες Το όραμα και οι αξίες μας είναι θεμελιώδη στη δέσμευσή μας να επιχειρούμε με υπευθυνότητα και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούμαστε. Προσπαθούμε ενεργά να καταστήσουμε κάθε κοινότητα, στην οποία δραστηριοποιούμαστε έναν καλύτερο τόπο ζωής και εργασίας, γνωρίζοντας ότι η επιτυχία μας συνδέεται άμεσα με την επιτυχία των κοινοτήτων αυτών. Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, πωλητές, αναδόχους, αντιπροσώπους και συμβούλους, που ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και συμμερίζονται τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά. Η συνεχής παγκόσμια επιτυχία μας εξαρτάται από αυτή τη δέσμευση. 8 9

7 Οι συνεργάτες μας Στον όμιλο Delhaize το όραμά μας περιλαμβάνει το δέσιμο με τους συναδέλφους μας μέσω της αλληλοϋποστήριξης, του αλληλοσεβασμού και της εμπνεύσεως. Αυτό το όραμά μας προστατεύει την πλέον πολύτιμη περιουσία μας-τους συνεργάτες μας. Η επιτυχία μας, ως Εταιρεία, εξαρτάται από τη μοναδική συμβολή, τη σκληρή εργασία και την αφοσίωση όλων των συνεργατών μας. Ως Εταιρεία και ως άτομα, οφείλουμε να δεσμευτούμε να αντιμετωπίζουμε ο ένας στον άλλο με δίκαιο, σεβαστό και τίμιο τρόπο. Δίκαιη Αντιμετώπιση και Ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης Η Εταιρεία πιστεύει ότι όλοι οι συνεργάτες αξίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου θα τους σέβονται και θα τους εκτιμούν. Οι πολιτικές μας είναι ειδικά χαραγμένες, για να διασφαλίζουν ότι οι συνεργάτες μας θα αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό και ότι αυτοί με τη σειρά τους θα αντιμετωπίζουν τους άλλους με τον ίδιο σεβασμό. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχει στους συνεργάτες της ελκυστικές και πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και δεσμεύεται να προβαίνει σε προσλήψεις ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, εγκυμοσύνης, εθνικής καταγωγής, στρατιωτικής ή οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης νομίμως προστατευόμενης κατάστασης. Η παρούσα δέσμευση ισχύει για όλα τα στάδια της σχέσης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών, των υποβιβασμών, των μετακινήσεων, της παύσης εργασίας, της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, της αποζημίωσης και των κριτηρίων επιλογής για εκπαιδευτικά και σχετικά προγράμματα. Όλα τα ανώτατα στελέχη και λοιποί συνεργάτες αναμένεται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και εταιρικές πολιτικές σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών και αποφυγής διακρίσεων. «Στον Όμιλο Delhaize πιστεύουμε ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται να τυγχάνει δίκαιης μεταχείρισης, ευγενικής αντιμετώπισης και σεβασμού.» Dave Bass, Vice President Associate Relations at Delhaize America 10 11

8 «Κάντε την ασφάλεια κομμάτι της καθημερινότητάς σας.» James Ball, Director of Safety & Quality Assurance at Delhaize America Υγεία και Ασφάλεια Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον οπουδήποτε πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι συνεργάτες αναμένεται να συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς ασφάλειας και υγείας, που εφαρμόζονται στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες καθώς και με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Κάθε συνεργάτης υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες και τις πρακτικές ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζονται στην εργασία του/της. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε πράξη που αποτελεί απειλή κατά της ασφάλειας των πελατών, των συνεργατών ή των εγκαταστάσεων, θα πρέπει να την αναφέρετε άμεσα στον επόπτη σας ή σε μέλος της διοίκησης. Παρενόχληση Όλοι οι συνεργάτες αναμένεται να συμπεριφέρονται με τον κατάλληλο τρόπο στο εργασιακό τους περιβάλλον και να επιδεικνύουν ευαισθησία και σεβασμό στις ανησυχίες και αξίες των άλλων. Η Εταιρεία δεν θα ανεχτεί Ερώτηση > Έχω ένα συνάδελφο, ο οποίος συχνά κάνει ανάρμοστα σχόλια ή αστειεύεται κάνοντάς με να αισθάνομαι δυσάρεστα. Δεν αισθάνομαι άνετα να μιλήσω στην προισταμένη μου, διότι γνωρίζει την ανωτέρω συμπεριφορά και μάλιστα συχνά παρακολουθεί και φαίνεται να ανέχεται τη συμπεριφορά του συναδέλφου μου. Σε περίπτωση που εναντιωθώ φοβάμαι ότι όλοι θα νομίσουν πως είμαι υπερευαίσθητη/ος. Μήπως θα έπρεπε απλά να αδιαφορήσω; Απάντηση > Όχι, η αδιαφορία δε λύνει το πρόβλημα. Οι συνεργάτες ενθαρρύνονται να αναφέρουν εγκαίρως οιαδήποτε παρενοχλητική, μεροληπτική ή εκδικητική συμπεριφορά. Η έγκαιρη αναφορά οιασδήποτε ανάρμοστης συμπεριφοράς επιτρέπει στην επιχείρηση να αντιδράσει έγκαιρα και τη βοηθά να διατηρήσει ένα αμερόληπτο και χωρίς παρενοχλήσεις περιβάλλον. Δεν απαιτείται η αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς στον προιστάμενο, που εμπλέκεται. οποιαδήποτε προφορική ή σωματική συμπεριφορά από οποιοδήποτε συνεργάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που διαταράσσει ή παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών οποιουδήποτε συνεργάτη ή η οποία δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, προσβλητικό ή εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Οι ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, η παρενόχληση, οι απειλές βίας και η ανάρμοστη προσωπική συμπεριφορά απαγορεύονται. Αυτό περιλαμβάνει την παρενόχληση βάσει φύλου, φυλής, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, εγκυμοσύνης, εθνικής καταγωγής, στρατιωτικής ή οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας ή λοιπών χαρακτηριστικών ή κατηγοριών προστατευμένων από το νόμο. Η παρενόχληση μπορεί να αναφέρεται σε προφορική, μη-προφορική ή φυσική σωματική συμπεριφορά και δύναται να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσβλητικής, απειλητικής ή ενοχλητικής συμπεριφοράς ή η οποία δημιουργεί ένα δυσάρεστο ή εχθρικό περιβάλλον. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης ή υποστείτε τέτοια συμπεριφορά, θα πρέπει να το αναφέρετε άμεσα. Η Εταιρεία θα ερευνήσει άμεσα όλους τους αξιόπιστους ισχυρισμούς παρενόχλησης και θα λάβει την κατάλληλη δράση σύμφωνα με την εταιρική πολιτική. Οι Συνεργάτες αναμένεται να συνεργάζονται πλήρως στην έρευνα της Εταιρείας σχετικά με παράπονα παρενόχλησης. Η άσκηση αντιποίνων κατά οποιουδήποτε ο οποίος αναφέρει περιστατικό παρενόχλησης ή συμμετέχει σε σχετική έρευνα δεν θα γίνεται ανεκτή. Κατάχρηση Ναρκωτικών Ουσιών και Αλκοόλ Η ασφάλεια των συναδέλφων συνεργατών σας και των πελατών ενδέχεται να εξαρτάται από την ικανότητά σας να έχετε καθαρή σκέψη και άμεση αντίδραση. Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών Ερώτηση > Έχω υποψίες ότι ένας συνάδελφος μερικές φορές έρχεται στη δουλειά μεθυσμένος και ότι ίσως πίνει και εν ώρα εργασίας. Ανησυχώ για την υγεία και την ασφάλειά του. Τι μπορώ να κάνω; Απάντηση > Πρέπει να το αναφέρετε στον προϊστάμενό σας. Εάν δεν νιώθετε άνετα να το συζητήσετε με τον προϊστάμενό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Ανθρώπινων Πόρων. ή εάν χρησιμοποιείτε καταχρηστικά φαρμακευτικές ουσίες ενδέχεται να μειωθεί η ικανότητά σας να εκτελέσετε την εργασία σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Συνεπώς, απαγορεύεται η κατοχή, ή η πώληση ναρκωτικών ουσιών ή η θέση σε κατάσταση επήρειας ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ όταν εργάζεστε στην Εταιρεία, βρίσκεστε σε κτίριο της Εταιρείας ή ενώ οδηγείτε ένα όχημα της Εταιρείας. Βία στο Εργασιακό Περιβάλλον Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς ύπαρξη βίας και απαγορεύει ρητώς στους συνεργάτες, συμβούλους, πωλητές, πελάτες, επισκέπτες ή οποιοδήποτε άλλο βρίσκεται στα κτίρια της Εταιρείας ή συμμετέχει σε μια δραστηριότητά της, να συμπεριφέρεται με βίαιο ή απειλητικό τρόπο. Η βία στο εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει ενδεικτικά τις απειλές, τη σωματικά επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, τον εκφοβισμό και τη δολιοφθορά ή απειλές δολιοφθοράς της περιουσίας της Εταιρείας. Εάν παρατηρήσετε ή υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά εκ μέρους οποιουδήποτε συνεργάτη, πωλητή, πελάτη ή άλλου προσώπου, υποχρεούστε να ειδοποιήσετε τον επόπτη σας ή ένα μέλος της διοίκησης. Επίσης, εάν παρατηρήσετε ή υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά η οποία συνιστά επαπειλούμενο κίνδυνο σωματικής βλάβης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές. Η Εταιρεία θα ερευνήσει άμεσα όλους τους αναφερόμενους ισχυρισμούς βίας στο εργασιακό περιβάλλον και θα λάβει τη δέουσα δράση σύμφωνα με την εταιρική πολιτική. Άρνηση Άσκησης Αντιποίνων Η Εταιρεία δεν θα ασκήσει αντίποινα κατά οποιουδήποτε, καλή τη πίστει, αναφέρει δεόντως μια πιθανή παραβίαση «Η Εταιρεία δεν επιτρέπει την άσκηση αντιποίνων σε βάρος όσων εγείρουν νομικά ή ηθικά ζητήματα, ή συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας έρευνας.» Kostas Kalargyros, Personnel Manager at Alfa-Beta του νόμου ή της εταιρικής πολιτικής, ούτε θα ανεχτεί οποιαδήποτε παρενόχληση ή εκφοβισμό οποιουδήποτε συνεργάτη αναφέρει μια υποπτευόμενη παραβίαση ή συμμετέχει σε μια έρευνα υποπτευόμενης παραβίασης. Η καλή πίστη δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε δίκιο, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να παρέχετε όλες τις πληροφορίες, που έχετε στη διάθεσή σας και που πιστεύετε ότι είναι αληθείς. Οποιοσδήποτε συνεργάτης, ο οποίος, εν γνώσει του ή ακουσίως, προβαίνει σε δηλώσεις ή αποκαλύψεις, που δεν γίνονται καλή τη πίστει δύναται να υποστεί κυρώσεις. Οποιοδήποτε άτομο, το οποίο προβαίνει στην άσκηση αντιποίνων, άμεσα ή έμμεσα, ή ενθαρρύνει άλλους να προβούν σε αυτή την πράξη, δύναται να υποστεί σχετικές κυρώσεις. Ερώτηση > Τι γίνεται εάν έχω λόγους να πιστεύω ότι εάν αναφέρω μια πιθανή παραβίαση του νόμου ή μιας εταιρικής πολιτικής θα μου ασκηθούν αντίποινα; Απάντηση > Η άσκηση αντιποίνων κατά εργαζομένου που ζητά συμβουλευτική συνδρομή, αναφέρει ένα ζήτημα ή καταγγέλλει κάποιο παράπτωμα απαγορεύεται αυστηρά. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι σε εσάς ή κάποιον άλλο εργαζόμενο ασκήθηκαν αντίποινα επειδή από καλή πίστη αναφέρατε αρμοδίως ένα ζήτημα, οφείλετε να επικοινωνήσετε αμέσως με το τμήμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας

9 Οι πελάτες μας Για να παραδώσουμε το καλύτερο στους πελάτες μας, πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους με την παράδοση θρεπτικών, υγιών, ασφαλών και προσιτών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και να συμπεριφερόμαστε στους πελάτες μας με τον τρόπο που θέλουμε να μας συμπεριφέρονται, δίκαια και με σεβασμό. Αντιμετώπιση Πελατών Κάθε Συνεργάτης αναμένεται να αντιμετωπίζει τους πελάτες μας με αξιοπρέπεια και σεβασμό σε όλες τις επικοινωνίες μας και τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί τους. Οι συνεργάτες δεν πρέπει ποτέ να ασκήσουν οποιαδήποτε παρενόχληση ή διάκριση κατά οποιουδήποτε πελάτη. Επιπλέον, υποχρεούνται να επικοινωνούν εντίμως με τους πελάτες μας σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί τους, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας των σαρωμένων ή ταχυδρομικώς αποσταλθέντων τιμών με τις οποίες χρεώνονται τα προϊόντα μας. Εάν εντοπιστεί ένα λάθος τιμολόγησης, οι συνεργάτες αναμένεται να συνεργαστούν με το διευθυντή τους για να το επιλύσουν άμεσα. Εμπορική Προώθηση Η Εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί ακριβείς και κατάλληλες στρατηγικές εμπορικής προώθησης, προώθησης, διαφήμισης, μεθόδους επισήμανσης και συσκευασίας. Αναλόγως, οι συνεργάτες, των οποίων οι εργασιακές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την εμπορική προώθηση, την προώθηση, τη διαφήμιση, την επισήμανση ή τη συσκευασία των προϊόντων μας ή των αποθεμάτων μας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: Οι ανακοινώσεις, οι διαφημίσεις και η επισήμανση προϊόντων της Εταιρείας πρέπει να είναι ακριβείς και να τηρούν τους εφαρμοστέους νόμους. Οι συνεργάτες δεν πρέπει να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνιστή ή το προϊόν του ανταγωνιστή. Στη διαφήμιση θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μηνυμάτων, απεικονίσεων ή χαρακτηρισμών που δύνανται να προσβάλουν τους πελάτες ή τους συνεργάτες της Εταιρείας στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται η διαφήμιση. Ασφάλεια Τροφίμων Για την Εταιρεία μας, η ασφάλεια των τροφίμων είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε προϊόντα που είναι ασφαλή για τους πελάτες μας παγκοσμίως. Οι συνεργάτες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να κατανοούν τις πολιτικές και τους νόμους ασφαλείας προϊόντων και τροφίμων που αφορούν τις δραστηριότητές τους. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους ασφαλείας και τις εφαρμοστέες εταιρικές πολιτικές των τοπικών δικαιοδοσιών στις οποίες υπάγονται. «Όταν ένας πελάτης αγοράζει τα προϊόντα μας, το κάνει γιατί εμπιστεύεται την ποιότητά τους. Είναι μια εμπιστοσύνη που την έχουμε κερδίσει, και προσπαθούμε σκληρά για να τη διατηρήσουμε.» Raluca Pavel, Marketing Manager at Mega Image 14 15

10 Οι μέτοχοί μας Προκειμένου ο όμιλος Delhaize να ανταποκριθεί στο όραμα και τις αξίες του πρέπει να λειτουργεί από θέση ισχύος και σταθερότητας. Η επένδυση των μετόχων μας ενεργοποιεί το όραμα και τις αξίες μας. Οι συνεργάτες αναμένεται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και την επένδυση των μετόχων μας. Οι μέτοχοι μας εμπιστεύονται για να διασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της Εταιρείας, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της και τη δημιουργία μετοχικής αξίας. Οι συνεργάτες έχουν υποχρέωση να ανταμείψουν τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους. Διαχείριση Αρχείων Η δέουσα τήρηση των αρχείων της Εταιρείας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι μείζονος σημασίας. Τα εταιρικά αρχεία θα πρέπει να τηρούνται, να φυλάσσονται και να τίθενται, προς διάθεση, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και με καθιερωμένα προγράμματα διαχείρισης αρχείων ή τις πολιτικές της εταιρείας σας. Οι συνεργάτες απαγορεύεται να προβαίνουν στην καταστροφή οποιωνδήποτε αρχείων που δύνανται να είναι σχετικά με οποιαδήποτε αναμενόμενη ή εκκρεμούσα αντιδικία, κυβερνητική έρευνα ή άλλη διαδικασία. Ερώτηση > Με ποια κριτήρια αποφασίζω για πόσο διάστημα πρέπει να διατηρώ ένα έγγραφο στο αρχείο και πότε μπορώ να το καταστρέψω; Απάντηση > Πρώτα από όλα, προτού καταστρέψετε ένα έγγραφο πρέπει να κρίνετε εάν ενδέχεται να χρειαστεί στο πλαίσιο κάποιας νομικής έρευνας ή ενός οικονομικού ελέγχου. Εάν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, οφείλετε να σταματήσετε αμέσως κάθε δραστηριότητα καταστροφής του εγγράφου. Δεύτερον, πρέπει να συμβουλευτείτε τις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου Delhaize για τη διαχείριση αρχείων για να αποφανθείτε για πόσο διάστημα πρέπει να διατηρήσετε το έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους κατά τόπους υπεύθυνους συμμόρφωσης

11 Τήρηση Ακριβών Αρχείων Καθημερινά, σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας, οι συνεργάτες λαμβάνουν αποφάσεις βάσει πληροφοριών, που καταχωρούνται από άλλους συνεργάτες και συνεπώς η παροχή ακριβών πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής μας επιτυχίας. Η τήρηση βιβλίων, αρχείων και λογαριασμών, που αντιπροσωπεύουν επακριβώς όλες τις συναλλαγές καθώς και η παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικής λογιστικής και ελέγχων αποτελεί αυστηρή εταιρική πολιτική. Η Εταιρεία αναμένει από τους συνεργάτες να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω τμήματα των βιβλίων μας, των αρχείων μας και των λογαριασμών μας για τα οποία ευθύνονται είναι έγκυρα, πλήρη, ακριβή και υποστηρίζονται από την κατάλληλη τεκμηρίωση σε επαληθεύσιμη μορφή. Παραδείγματα αποτελούν ενδεικτικά τα εξής: Οικονομικές καταστάσεις και σχετικές λογιστικές καταχωρήσεις και διακανονισμοί, δελτία δαπανών, Δελτία απασχόλησης, Αναφορές προϊόντος και ποιότητας και Έγγραφα καταχωρημένα ή προσκομισθέντα στις αρμόδιες κυβερνητικές ή ρυθμιστικές υπηρεσίες. Όλοι οι συνεργάτες, που ασκούν εποπτικά καθήκοντα επί των περιουσιακών στοιχείων ή των αρχείων της Εταιρείας αναμένεται να εφαρμόσουν, να επιβάλουν και να ακολουθήσουν τους δέοντες ελέγχους για τις διαδικασίες σχετικά με εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία και αρχεία εντός του πεδίου ευθύνης τους. Οι εν λόγω έλεγχοι θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της προάσπισης των εταιρικών περιουσιακών στοιχειών και στην ακρίβεια των οικονομικών αρχείων και εκθέσεων. Σε περίπτωση, που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανακριβής οικονομική έκθεση, ύποπτες συναλλαγές ή λογιστικές πρακτικές που εμπλέκουν την Εταιρεία, υποχρεούστε να αναφέρετε το ζήτημα άμεσα στο τοπικό Νομικό Τμήμα, στον Σύνδεσμο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στο Γραφείο Ζητημάτων Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας του Ομίλου Delhaize, στον Αντιπρόεδρο Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Delhaize ή στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ομίλου Delhaize. Προστασία Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων Κάθε συνεργάτης της Εταιρείας υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν όχι μόνο υλικά στοιχεία όπως αποθέματα, εξοπλισμό, οχήματα, επίπλωση, μηχανήματα, κεφάλαια, προμήθειες, υπολογιστές και δίκτυα τηλεφώνων, αλλά επίσης περιλαμβάνουν άϋλα στοιχεία όπως ιδέες, δημιουργίες και συλλήψεις ιδεών. Όλα τα δικαιώματα στην περιουσία και στις πληροφορίες που δημιουργήθηκαν ή αποκτήθηκαν ως μέρος της απασχόλησης ενός συνεργάτη της Εταιρείας θα παραμένουν αποκλειστική περιουσία της Εταιρείας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο. Τήρηση Απορρήτου Δεδομένων και Ασφάλεια Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, που ανήκουν στους συνεργάτες σας, στους μετόχους, στους πωλητές και στους πελάτες. Η Εταιρεία επιδιώκει την τήρηση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών. Οι συνεργάτες αναμένεται να τηρούν την ιδιωτικότητα των προσωπικών πληροφοριών, για τις οποίες είναι υπεύθυνοι ή στις οποίες έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες μόνο ως κρίνεται αναγκαίο για εξουσιοδοτημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Εκτός, εάν αποτελεί μέρος των τρεχουσών εργασιακών υποχρεώσεών τους ή άλλως έχουν λάβει την εξουσιοδότηση του επόπτη, οι συνεργάτες απαγορεύεται ρητώς να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε συστήματα ή βάσεις δεδομένων, που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την κατοχή μετοχών ή προγραμμάτων κινήτρων ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού και φωνητικού ταχυδρομείου των συναδέλφων τους. Η Εταιρεία έχει επιβάλλει πολιτικές ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες. Κάθε συνεργάτης αναμένεται να συμμορφωθεί με τις εν λόγω πολιτικές καθώς και με οποιουσδήποτε τοπικούς κανονισμούς τήρησης απορρήτου. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας ή υποπτευθείτε ότι πραγματοποιείται παραβίαση της ασφάλειας δεδομένων, υποχρεούστε να το αναφέρετε άμεσα στον επόπτη σας, το τοπικό Νομικό Τμήμα ή τον Σύνδεσμο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ερώτηση > Οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτουν μόνο ευαίσθητα δεδομένα, όπως εθνικότητα, ιατρικά δεδομένα και αριθμούς πιστωτικών καρτών σωστά; Απάντηση > Λάθος. Όπου ισχύουν νόμοι περί προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται σε όλα τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων. Η ηλεκτρονική τους διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας εργασίας και οικίας, η φωνή και η εικόνα τους- είναι προσωπικά δεδομένα, που προστατεύονται από τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων στο βαθμό, που αυτά τα δεδομένα είναι δυνατό να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο. «Η ακρίβεια των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας στη δουλειά μας. Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τήρηση λεπτομερών αρχείων.» Mochamad Bhakti, Project Management Specialist at Super Indo 18 19

12 Προστασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών Η προστασία των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών της Εταιρείας είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία μας καθώς η αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών δύναται να είναι άκρως καταστρεπτική για την ανταγωνιστική μας θέση. Παραδείγματα εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελούν τα εμπορικά μυστικά, αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων και κερδών, νέα προϊόντα ή σχέδια εμπορικής προώθησης, ιδέες ή πληροφορίες ανάπτυξης, διαμορφώσεις προϊόντος, πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και τους πελάτες και πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες εξαγορές, εκποιήσεις και επενδύσεις. Για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών απαιτείται να τηρούνται φυσικά και ηλεκτρονικά ασφαλείς, να μην αποκαλύπτονται σε άτομα εκτός της Εταιρείας, να περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτές και η κοινοποίησή τους εντός της Εταιρείας μόνο σε άτομα που χρειάζονται τις εν λόγω πληροφορίες για να διεξάγουν δεόντως την εργασία τους και να αποφεύγεται η συζήτησή τους σε δημόσιους χώρους. Η υποχρέωση κάθε συνεργάτη να προασπίζει και να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της Εταιρείας συνεχίζει να ισχύει ακόμα και μετά τη Ερώτηση > Χρησιμοποιούσα τον υπολογιστή του σπιτιού μου και συνάντησα τυχαία μια ιστοσελίδα, όπου δημοσιεύονταν εμπιστευτικές πληροφορίες του ομίλου Delhaize. Τι πρέπει να κάνω; Απάντηση > Απαγορεύεται αυστηρά η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρείας καθώς μπορεί σοβαρά να ζημιώσει την εταιρεία στην προσπάθειά της να επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους, που έχει θέσει.συζήτησε την παρατήρησή σου με τον προιστάμενό σου. Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με τον τοπικό Σύνδεσμο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή με το Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας. «Όταν έρχεστε σε γνώση εμπιστευτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών της εταιρείας, αντιμετωπίστε αυτές σαν να ήταν προσωπικές σας πληροφορίες και διατηρήστε τις ασφαλείς.» David Callebaut, Manager Information Security Office at Delhaize Belgium λήξη της σχέσης απασχόλησης με την Εταιρεία. Η αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της λύσης της σχέσης απασχόλησης. Αποδεκτή Χρήση των Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων Οι συνεργάτες δύνανται να μην χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό ή τους πόρους της Εταιρείας για προσωπική χρήση ή για οποιοδήποτε παράνομο ή ανάρμοστο σκοπό, όπως η δημιουργία, η αποθήκευση ή η μεταφορά περιεχομένου που δύναται να θεωρηθεί προσβλητικό. Επίσης, οι συνεργάτες θα πρέπει να αποστέλλουν μήνυμα ή να αποθηκεύουν οποιαδήποτε πληροφορία στην οποία δεν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση ή να ακούσουν άλλα άτομα. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, τα μηνύματα ηλεκτρονικού και φωνητικού ταχυδρομείου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον εξοπλισμό ή σε συσκευές της Εταιρείας θα θεωρούνται ιδιοκτησία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, κοινοποίησης και χρήσης των εν λόγω πληροφοριών κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή άλλως ως δύναται να απαιτείται εκ του νόμου. Σύγκρουση Συμφερόντων Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα προσωπικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα ενός συνεργάτη επεμβαίνουν στην ικανότητα του να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρείας. Οι συνεργάτες θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργεί ακόμα και την εμφάνιση σύγκρουσης. Αν και δεν είναι πρακτικό να παρατίθεται αναλυτική λίστα με ενέργειες και σχέσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τη σύγκρουση συμφερόντων, τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων: εξωτερική απασχόληση που επηρεάζει την ικανότητα ενός συνεργάτη να εκτελεί την εργασία του/της για την Εταιρεία ή που εμπλέκει έναν ανταγωνιστή, προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας, ςυγγενείς ή στενές προσωπικές σχέσεις με άτομα που εργάζονται σε έναν ανταγωνιστή, προμηθευτή ή πελάτη, ίδιοκτησιακό συμφέρον σε μια επιχείρηση που πραγματοποιεί ή επιθυμεί να πραγματοποιήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Εταιρεία, Αποκόμιση προσωπικού οφέλους από μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή επενδυτική ευκαιρία της Εταιρείας, Αποδοχή δώρων από έναν προμηθευτή ή πελάτη, ή Χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή άλλων εταιρικών περιουσιακών στοιχείων για προσωπικό όφελος. Οι συνεργάτες που έχουν απορίες σχετικά με την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή που επιθυμούν να αποκαλύψουν μια ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον επόπτη τους, τον τοπικό Συντονιστή Συμμόρφωσης ή το τοπικό Νομικό Τμήμα. Επιπλέον, οι συνεργάτες που δεν αποκαλύπτουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή εμπλέκονται σε συναλλαγές χωρίς τη δέουσα γνωστοποίηση ή έγκρισή τους, δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επιβολής κύρωσης έως και συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης. Ερώτηση > Πληροφορήθηκα ότι το τμήμα μου διαπραγματεύεται μια σύμβαση, που θα καταστήσει τον εργοδότη του/της συζύγου μου σημαντικό προμηθευτή της εταιρείας. Είναι δυνατό αυτό να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων; Απάντηση > Ναι. Είναι δυνατό να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, σε αυτή την περίπτωση, καθώς εμφανίζεσαι θετικά διακείμενος/η έναντι της εταιρείας του/της συζύγου. Οφείλεις να ενημερώσεις τον προιστάμενό σου σχετικά με τη σχέση του/της συζύγου με την εταιρεία και να αποσυρθείς από τη διαδικασία λήψης απόφασης. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να αποφύγεις μια κατάσταση, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις σου

13 Εξωτερική Απασχόληση Γενικά, οι συνεργάτες δύνανται να απασχολούνται εκτός της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική τους απασχόληση δεν επηρεάζει την ικανότητά τους να εκτελούν τις εργασίες τους για την Εταιρεία. Η εξωτερική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν δύναται να διεξαχθεί κατά τις ώρες εργασίας και δεν δύναται να περιλαμβάνει τη χρήση εταιρικού εξοπλισμού, προμηθειών ή πληροφοριών. Οι συνεργάτες δεν δύνανται να εργάζονται για ή άλλως να παρέχουν υπηρεσίες ή να λαμβάνουν οφέλη από οποιοδήποτε πελάτη, προμηθευτή ή ανταγωνιστή της Εταιρείας χωρίς την πρότερη έγκριση του επόπτη τους και του τοπικού Νομικού Τμήματος. Η εν λόγω έγκριση δεν απαιτείται για την εκτέλεση καθηκόντων υπό την ιδιότητα του ανώτατου στελέχους ή του διευθυντή ενός φιλανθρωπικού ή μη κερδοσκοπικού ιδρύματος ή οργανισμού εμπορίου. Ερώτηση > Στη χώρα μου συνηθίζεται να σε προσκαλεί ένας προμηθευτής για γεύμα σε ένα εστιατόριο για να συζητήσετε για τα προϊόντα του. Είναι θεμιτό αυτό; Απάντηση > Ο ιδανικός χώρος για τη διεξαγωγή συζητήσεων που αφορούν τα προϊόντα ενός προμηθευτή είναι στα γραφεία της Εταιρείας ή του προμηθευτή. Σε ορισμένες περιστάσεις, ενδέχεται να είναι προτιμότερο μια τέτοια συζήτηση να διεξαχθεί σε διαφορετικό περιβάλλον. Εάν θεωρείτε ότι χρειάζεται να γίνει μια τέτοια εξαίρεση, συμβουλευτείτε τον προϊστάμενό σας για περαιτέρω οδηγίες. «Παρότι είναι πολύ όμορφο κάποιος να προσφέρει και να λαμβάνει δώρα, αυτά είναι ανάρμοστα, όταν προσφέρονται με σκοπό να επηρεάσουν μία επιχειρηματική απόφαση.» Janet Britton, Senior Corporate Counsel at Delhaize America Αποδοχή Δώρων Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρεί μια φιλική αλλά συγχρόνως επαγγελματική σχέση με τους πωλητές της, τους προμηθευτές της, τους δικαιοδόχους, τους αναδόχους και άλλα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας. Οι εν λόγω σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας και θα πρέπει να βασίζονται στη σωστή επιχειρηματική κρίση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τις αμερόληπτες εμπορικές συναλλαγές. Τα δώρα ή οι προσκλήσεις σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που προσφέρονται στους συνεργάτες μας από έναν πωλητή δύνανται να καταστήσουν δύσκολη την αντικειμενικότητά του κατά τη διενέργεια συναλλαγών με το άτομο ή με την εταιρεία που παρέχει τα εν λόγω οφέλη. Συνεπώς, οι συνεργάτες δύνανται να μην αποδέχονται δώρα ή προσκλήσεις σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις από οποιοδήποτε οργανισμό ή άτομο, εάν η ενέργεια αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ή φαίνεται ότι θα επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά τους να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους για λογαριασμό της Εταιρείας ή την άσκηση δίκαιης και αμερόληπτης κρίσης. Εάν δεχτείτε ένα δώρο ή μια ευνοϊκή μεταχείριση, υποχρεούστε να αποκαλύψετε το εν λόγω συμβάν και την αξία του δώρου στον επόπτη σας, εκτός εάν το δώρο είναι αμελητέας αξίας ή αποτελείται από αυθαίρετα προωθητικά υλικά γενικής διαφημιστικής φύσης. Κανένα δώρο δεν πρέπει να γίνεται δεκτό εκτός εάν το δώρο: είναι εύλογο και συνηθισμένο, γίνεται δεκτό χωρίς τη σύναψη συμφωνίας, ώστε ο παραλήπτης ή η Εταιρεία να υποχρεωθεί για οτιδήποτε και εφόσον δεν δημιουργήσει προβλήματα στην Εταιρεία, εάν κοινοποιηθεί δημοσίως. Τα δώρα εθιμοτυπικής φύσης τα οποία προσφέρονται σε συνάρτηση με τα τοπικά έθιμα επιτρέπονται, εφόσον η αποδοχή τους δεν παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο και δεν δύναται να ερμηνευτούν ως δωροδοκία ή προσωπικό όφελος και δεν δημιουργούν προβλήματα στην Εταιρεία εάν κοινοποιηθούν δημοσίως. Συγκέντρωση Ανταγωνιστικών Πληροφοριών Προκειμένου η Εταιρεία μας να είναι ανταγωνιστική στην αγορά, είναι απαραίτητο και κατάλληλο να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανία μας και τους ανταγωνιστές μας. Ωστόσο, ορισμένες Ερώτηση > Πρόσφατα προσλάβαμε έναν strategy analyst από τους ανταγωνιστές μας. Μπορώ να του/της ζητήσω να μας ενημερώσει σχετικά με τα νέα πλάνα στρατηγικής ανάπτυξης του προηγούμενου εργοδότη του/της; Απάντηση > Όχι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη γνώση, την εμπειρία και τα προσόντα, που ανέπτυξε κατά το χρόνο, που εργάστηκε στον ανταγωνιστή μας, δε μπορείς όμως να ζητήσεις να αποκαλύψει εμπιστευτικές/ιδιωτικές πληροφορίες. Σε περίπτωση, κατά την οποία ζητηθεί κάτι τέτοιο, οφείλει να αρνηθεί να παράσχει την πληροφορία. Σε περίπτωση, κατά την οποία προσφερθεί να παράσχει την πληροφορία, οφείλεις να την αποκρούσεις

14 εξουσιοδοτημένοι μορφές συγκέντρωσης πληροφοριών είναι ανήθικες και δύνανται επίσης να παραβιάζουν τη νομοθεσία. Οι συνεργάτες μας δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν παράνομες μεθόδους για την απόκτηση των εμπιστευτικών πληροφοριών ενός ανταγωνιστή. Εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε ιδιοκτησιακές ή εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με έναν ανταγωνιστή ή προμηθευτή αποκτήθηκαν παρανόμως, θα πρέπει να αναφέρετε το συμβάν στο τοπικό Νομικό Τμήμα και να αποφύγετε την περαιτέρω χρήση ή διάδοση των πληροφοριών. Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης της Εταιρείας Οι πελάτες και οι προμηθευτές μας πιστεύουν ότι ο συνεργάτης με τον οποίο συναλλάσσονται είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας. Οι συνεργάτες που είναι να ενεργούν εκ μέρους της Εταιρείας πρέπει να τηρούν αυστηρά τα όρια της εξουσιοδότησής τους και δεν δύνανται να λαμβάνουν οποιαδήποτε ενέργεια υπερβαίνει ή παρακάμπτει τα εν λόγω όρια. Εκτός εάν είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι να το πράξουν, οι συνεργάτες δύνανται να μην υπογράφουν οποιοδήποτε/ οποιαδήποτε έγγραφο(α), να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ή να ασκούν εξουσία εκ μέρους της Εταιρείας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την εξουσιοδότηση να ενεργείται εκ μέρους της Εταιρείας, θα πρέπει να επανεξετάσετε την πολιτική Ορισμού Εξουσιοδότησης της Εταιρείας σας ή να επικοινωνήσετε με τον επόπτη σας, το τοπικό Νομικό Τμήμα ή τον τοπικό Συντονιστή Συμμόρφωσης. Εκμετάλλευση Εσωτερικών Πληροφοριών Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας στα πλαίσια της απασχόλησής σας στην Εταιρεία, ενδέχεται να υποπέσουν στην αντίληψή σας πληροφορίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως και που μπορεί να είναι μείζονος σημασίας για την απόφαση ενός επενδυτή να προβεί στην πώληση ή αγορά μετοχών ή χρεογράφων της Εταιρείας ή άλλης εταιρείας. Οι πληροφορίες είναι ουσιώδους σημασίας εάν υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ένας λογικός επενδυτής να τις θεωρήσει σημαντικές για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης για αγορά ή πώληση χρεογράφων. Η διαπραγμάτευση χρεογράφων μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου Delhaize, ενώ έχετε στη διάθεσή σας σημαντικές, απόρρητες πληροφορίες για την εν λόγω εταιρεία, αποτελεί παραβίαση της εταιρικής πολιτικής και της νομοθεσίας. Εάν ένας συνεργάτης έχει στην κατοχή του σημαντικές, απόρρητες πληροφορίες, δύναται να μην τις αποκαλύψει σε κανέναν άλλο (συμπεριλαμβανομένων των φίλων και των μελών της οικογένειάς του) μέχρι οι εν λόγω πληροφορίες να κοινοποιηθούν δημοσίως και το κοινό να έχει τον απαραίτητο χρόνο να αντιδράσει. Οι συνεργάτες, που εκμεταλλεύονται σημαντικές, απόρρητες πληροφορίες, είτε συμμετέχοντας προσωπικά στην διαπραγμάτευσή τους είτε κοινοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες μείζονος σημασίας σε άλλους, δύνανται να απολυθούν άμεσα από την Εταιρεία καθώς και να τους ασκηθεί δίωξη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς γενικής εκμετάλλευσης και αποκάλυψης πληροφοριών καθώς και πρόσθετων περιορισμών εμπορικής διαπραγμάτευσης εφαρμοστέων σε καθορισμένα άτομα, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Πολιτική Εμπορικών Συναλλαγών του Ομίλου Delhaize, η οποία βρίσκεται στο Δίκτυο Lion. «Μην κάνετε το λάθος να μοιραστείτε υλικό ή μη κοινοποιήσιμες πληροφορίες της εταιρείας με κανέναν, συμπεριλαμβανομένων συγγενών και φίλων. Είναι κρίμα.» Nicolas Jérôme, Corporate Legal Affairs Manager at Delhaize Group Ερώτηση > Συνειδητοποίησα ότι δε μπορώ να αγοράσω ή να πουλήσω μετοχές της εταιρείας βασισμένος/η σε εσωτερική πληροφόρηση. Μπορώ, όμως, να να συμβουλεύσω ένα μέλος της οικογένειας ή ένα φίλο να κάνει κάτι τέτοιο; Απάντηση > Όχι. Τόσο εσύ όσο και το πρόσωπο, που συμβούλεψες, είναι δυνατό να παραβιάζετε τη χρηματιστηριακή νομοθεσία με την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών

15 Οι τοπικές κοινωνίες Το όραμα και οι αξίες μας είναι θεμελιώδη στη δέσμευσή μας να επιχειρούμε με υπευθυνότητα και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούμαστε Προσπαθούμε ενεργά να καταστήσουμε κάθε κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε έναν καλύτερο τόπο ζωής και εργασίας, γνωρίζοντας ότι η επιτυχία μας συνδέεται άμεσα με την επιτυχία των κοινοτήτων αυτών. Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, πωλητές, αναδόχους, αντιπροσώπους και συμβούλους που ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και συμμερίζονται τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά. Η συνεχής παγκόσμια επιτυχία μας εξαρτάται από αυτή τη δέσμευση. Η Νομοθεσία Οι επιχειρηματικές και μη δραστηριότητες της Εταιρείας υπόκεινται σε πολλούς νόμους, κανονισμούς και κανόνες, ως αυτοί ισχύουν στις διάφορες χώρες και δικαιοδοσίες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Πολιτική της Εταιρείας ήταν, είναι και θα είναι η συμμόρφωση προς όλους τους εφαρμοστέους νόμους κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας. Κανένας συνεργάτης ή διευθυντής δεν δύναται να προβεί ή να επιτρέψει την παραβίαση, είτε δια πράξης είτε δια παράλειψης, οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού. Οποιαδήποτε ενέργεια ή αποτυχία ενέργειας που ο συνεργάτης γνώριζε ή ευλόγως όφειλε να γνωρίζει ότι παραβιάζει οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, δεν θα γίνεται ανεκτή και ενδέχεται να απαιτεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων εκ μέρους του εν λόγω συνεργάτη. «Οι νόμοι και οι κανονισμοί αποτελούν κομμάτι της επιχείρησής μας και οι συνεργάτες του Ομίλου Delhaize απαιτείται να συμμορφώνονται με αυτούς. Κάντε το σωστό.» Steven Boel, Real Estate Manager at Delhaize Belgium 26 27

16 Ερώτηση > Συμμετέχω σε μια συνεδρίαση εμπορικού συλλόγου και αρκετά μέλη συζητούν τη στρατηγική τιμών. Τι πρέπει να κάνω; Απάντηση > Η συζήτηση μεταξύ ανταγωνιστών επί θεμάτων όπως η στρατηγική τιμών ενδέχεται να αποτελεί ή να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμφωνία για καθορισμό τιμών ή αθέμιτη σύμπραξη. Για το λόγο αυτό πολλές χώρες απαγορεύουν τη διεξαγωγή τέτοιου είδους συζητήσεων μεταξύ ανταγωνιστών. Εάν βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση, οφείλετε να αποχωρήσετε αμέσως από τη συνεδρίαση. Ενημερώστε άμεσα το Νομικό τμήμα για τα όσα είδατε κι ακούσατε. Θεμιτός Ανταγωνισμός και Αντιμονοπωλιακές διατάξεις Οι διατάξεις περί ανταγωνισμού και οι αντιμονοπωλιακές διατάξεις αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός ελεύθερου συστήματος ανταγωνισμού στην αγορά. Η Εταιρεία δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς όλες τις αντιμονοπωλιακές διατάξεις και τους νόμους περί ανταγωνισμού, σε κάθε περιοχή, όπου δραστηριοποιείται. Ανταγωνιζόμαστε αξιοκρατικά βάσει των υπηρεσιών, που προσφέρουμε, των τιμών, που χρεώνουμε και της εμπιστοσύνης, που μας δείχνουν οι πελάτες μας, και όχι στη βάση αθέμιτου και παράνομου ανταγωνισμού ή τακτικών. Μεταξύ ανταγωνιστών προκύπτουν ορισμένες από τις πλέον σοβαρές παραβάσεις των νόμων περί ανταγωνισμού, όπως οι συμφωνίες καθορισμού τιμών ή διαίρεσης πελατών, περιοχών άσκησης δραστηριότητας, ή αγορών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποφεύγεται οποιαδήποτε συζήτηση με ανταγωνιστές σχετικά με τιμές, όρους και προϋποθέσεις, έξοδα, σχέδια εμπορικής προώθησης, πελάτες και οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή ή εμπιστευτική πληροφορία. Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγονται οποιεσδήποτε συζητήσεις με προμηθευτές, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε έμμεσο καθορισμό των τιμών μέσω της καθοδήγησης των προμηθευτών. Σε περίπτωση παράβασης ενός νόμου περί ανταγωνισμού ή αντιμονοπωλιακού νόμου - ακόμη και αν η παράβαση αυτή συντελείται ακουσίως - η Εταιρεία ενδέχεται να εκτεθεί σε σημαντικά πρόστιμα και ποινές, καθώς επίσης και να υποστεί σοβαρή ζημία της φήμης της. Οι νόμοι αυτοί είναι συχνά πολύπλοκοι και οι συνεργάτες μας θα πρέπει πάντα να ζητούν βοήθεια από το τοπικό Νομικό Τμήμα, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι σχετικά με τις υποχρεώσεις ή τα δικαιώματα που «Κάνουμε ότι μπορούμε για να ασκούμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας κατά περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο και οφείλουμε να μεριμνούμε ώστε η Εταιρεία να λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους.» Megan Hellstedt, Director of Corporate Responsibility at Delhaize Group απορρέουν από τη νομοθεσία. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε συζήτηση ή δραστηριότητα, που ενδεχομένως παραβαίνει τους νόμους περί ανταγωνισμού, θα πρέπει να την αναφέρετε αμέσως στο τοπικό Νομικό Τμήμα ή τον Σύνδεσμο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Περιβάλλον Ως σωστή εταιρική οντότητα, αποτελεί ευθύνη μας να συμπεριφερόμαστε συνετά και σωστά στους περιβαλλοντικούς πόρους, που χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε. Επιπλέον, δέσμευσή μας αποτελεί η συμμόρφωση προς όλους τους σχετικούς περιβαλλοντικούς νόμους, κανονισμούς και κανόνες, ως αυτοί ισχύουν σε κάθε χώρα και κοινότητα όπου δραστηριοποιούμαστε. Αναλόγως, κάθε συνεργάτης μας οφείλει να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας με ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Προσωπικές Πολιτικές Δραστηριότητες Η Εταιρεία σέβεται και υποστηρίζει τα δικαιώματα των συνεργατών της να συμμετέχουν σε προσωπικές πολιτικές δραστηριότητες και να λαμβάνουν προσωπικές θέσεις επί πολιτικών ζητημάτων και υποψηφίων. Ωστόσο, οι συνεργάτες μας δεν δύνανται να εκφράζονται για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητώς και ειδικώς να πράξουν αναλόγως από το τοπικό νομικό τμήμα ή το τοπικό τμήμα κυβερνητικών σχέσεων. Οι προσωπικές πολιτικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να διεξάγονται εκτός εταιρικού χρόνου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εξουσία ή το αξίωμα του συνεργάτη για την προσέλκυση άλλων συνεργατών, και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρήση των πόρων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων, των υπολογιστών, των φωτοτυπικών και του εξοπλισμού γραφείου. Οι συνεργάτες δεν θα αποζημιώνονται για τυχόν πολιτικές συνεισφορές. Εταιρικές Πολιτικές Δραστηριότητες Η Εταιρεία δύναται να εκφράσει τις απόψεις της επί τοπικών και εθνικών ζητημάτων που επηρεάζουν τις δραστηριότητές της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία δύναται να συνεισφέρει ή να χρησιμοποιεί ίδιους πόρους και κεφάλαια, μόνο όμως στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και συμφώνως προς τις σχετικές πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα, υποψηφίους ή ειδικές ομάδες ή επιτροπές, όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, και σε συμμόρφωση προς την εφαρμοστέα νομοθεσία. Κανένας συνεργάτης δεν δύναται να προβαίνει ή να υπόσχεται πολιτικές συνεισφορές ή να υποστηρίζει μία πολιτική εκστρατεία ή έναν πολιτικό υποψήφιο για λογαριασμό της Εταιρείας, χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση. Σχέσεις με τις Κυβερνήσεις Πολλές από τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία έχουν ειδικούς νόμους περί συνεργασίας με κυβερνητικά στελέχη. Οι νόμοι αυτοί τυπικά απαγορεύουν σε μία εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των διευθυντών, των στελεχών, των λοιπών συνεργατών και των συμβούλων της) να προσφέρει άμεσα ή έμμεσα, να υπόσχεται να πληρώσει, ή να εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρηματικών ποσών ή άλλων αντικειμένων αξίας (συμπεριλαμβανομένων των δωρεών, των δώρων, της ψυχαγωγίας και των ταξιδιών) σε ένα κυβερνητικό στέλεχος με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκής μεταχείρισης. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, και η Εταιρεία απαιτεί τη συμμόρφωση όλων των Ερώτηση > Στο κέντρο διανομής της Εταιρείας κατέφτασε ένας επιθεωρητής ασφάλειας τροφίμων. Μπορώ να του προσφέρω ένα κιβώτιο με προϊόντα ως ένδειξη καλής θέλησης; Απάντηση > Όχι. Δεν πρέπει να προσφέρετε ποτέ οτιδήποτε αξίας σε κρατικούς λειτουργούς. συνεργατών της προς τους νόμους αυτούς. Δεδομένου ότι ενδέχεται να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν παράνομες δραστηριότητες των αντιπροσώπων και μεσιτών μας, η επιλογή και η χρήση αντιπροσώπων και μεσιτών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληρωμές μας σε αυτούς δεν θα χρησιμοποιηθούν ως δωροδοκία για λογαριασμό μας. Κυβερνητικές Απαιτήσεις Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να ικανοποιεί νόμιμα αιτήματα για παροχή πληροφοριών ή επισκέψεις εγκαταστάσεων από κυβερνητικά όργανα και ρυθμιστικές αρχές. Η ικανοποίηση αυτή περιλαμβάνει την παροχή αληθών και ακριβών απαντήσεων, καθώς επίσης και την κατάλληλη διατήρηση και προστασία οποιουδήποτε εγγράφου ή μητρώου της Εταιρείας που ενδέχεται να σχετίζεται με ένα τέτοιο αίτημα ή έρευνα. Κάθε τέτοιο αίτημα για παροχή πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο τοπικό Νομικό Τμήμα, από το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται η απαραίτητη καθοδήγηση πριν από την απάντηση σε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα, εξαιρουμένων όσων ισχύουν σε συνήθη βάση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ Αγαπημένοι μου συνάδελφοι, Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον Οδηγό επιτυχίας της PMI, ο οποίος ενημερώνει και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της

Κώδικας Δεοντολογίας της Κώδικας Δεοντολογίας της Στον Κώδικα αυτό, η MetLife και η Εταιρεία μας αναφέρονται στη MetLife Inc. και σε όλες τις θυγατρικές της. Θυγατρική σημαίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Η Υπόσχεση των Χρυσών Τόξων «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής μας είναι το γεγονός πως είμαστε ηθικοί, αληθινοί και αξιόπιστοι». «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ L ORÉAL ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τους Sir Lindsay Owen-Jones και Jean-Paul Agon ΠΡΟΛΟΓΟΣ από την Ομάδα Διοίκησης ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει.

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει. Η ακεραιότητά μας Η επιτυχία της Baxter βασίζεται στην ατομική υπευθυνότητα για αποτελέσματα και ακεραιότητα. Ασθενείς, ιατροί, πελάτες, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές αλλά και οι υπάλληλοί μας βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Ο τρόπος που δουλεύουμε 3 η έκδοση

Κώδικας Δεοντολογίας Ο τρόπος που δουλεύουμε 3 η έκδοση Κώδικας Δεοντολογίας Ο τρόπος που δουλεύουμε 3 η έκδοση Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ L'ORÉAL 4 Πρόλογοι από τον Jean-Paul AGON από τον Emmanuel LULIN 5 από την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx «Η εμπιστοσύνη θα πρέπει να διέπει κάθε μας πράξη.»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για την

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας

Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας F. Hoffmann-La Roche Ltd Chief Compliance Officer 4070 Basel, Switzerland Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας January 2010 2 001 077 Όμιλος Roche Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου Roche

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα