, όπου x = 0,1,..., Έτσι, για την πιθανότητα σε ένα έτος να μην υπάρξουν θάνατοι ζώων από τον εμβολιασμό έχουμε, 2! !

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", όπου x = 0,1,...,300000. Έτσι, για την πιθανότητα σε ένα έτος να μην υπάρξουν θάνατοι ζώων από τον εμβολιασμό έχουμε, 2! 299998!"

Transcript

1 Η Κατανομή Poisso Ας δούμε ένα πρόβημα: Σε μια κτηνοτροφική περιοχή υπάρχουν 3 αιγοπρόβατα. Κάθε χρόνο όα τα αιγοπρόβατα εμβοιάζονται για προστασία από κάποια ασθένεια. Σύμφωνα με την άδεια χρήσης του εμβοίου, υπάρχει πού μικρή πιθανότητα, ίση με, το εμβόιο να προκαέσει μια πού σοβαρή παρενέργεια που οδηγεί στο θάνατο του ζώου που εμβοιάζεται. Μας ενδιαφέρει να βρούμε την πιθανότητα, στη συγκεκριμένη περιοχή, να πεθάνουν σε ένα έτος ζώα από την παρενέργεια που προκαεί ο εμβοιασμός. Είναι προφανές ότι ο αριθμός Χ των ζώων που πεθαίνουν από τον εμβοιασμό στη συγκεκριμένη περιοχή σε ένα έτος είναι διωνυμική τυχαία μεταβητή με ~ B(3, ). Ενδιαφερόμαστε για τις πιθανότητες P ( ), όπου,,...,3. Έτσι, για την πιθανότητα σε ένα έτος να μην υπάρξουν θάνατοι ζώων από τον εμβοιασμό έχουμε, P ( ) ( ) ( ) (.99998).478 και για την πιθανότητα σε ένα έτος να υπάρξουν ακριβώς θάνατοι από τον εμβοιασμό έχουμε, 3 5 P( ) ( ) ( ) 3 (.) (.99998) ! (.)! 99998! (.99998) Ήδη από αυτά τα δύο αριθμητικά παραδείγματα φαίνεται ότι για τιμές των παραμέτρων της διωνυμικής κατανομής όπως αυτές του προβήματός μας (κυρίως για πού μεγάο ), ο τύπος της συνάρτησης πιθανότητάς της δεν είναι πού πρακτικός για τον υποογισμό πιθανοτήτων (ιδιαίτερα χωρίς υποογιστική μηχανή). Μάιστα, για τιμές που δεν είναι κοντά στο ή το το πρόβημα γίνεται μεγάο. Η πιθανότητα, για παράδειγμα, σε ένα έτος να υπάρξουν ακριβώς 5 θάνατοι από τον εμβοιασμό είναι ! 5 P( 5) ( ) ( ) (.) (.99998) 5 5! 99985! (.) (.99998) Οι δυσκοίες αυτές, αναγνωρίσθηκαν από πού νωρίς. Ο Γάος μαθηματικός Simeo Deis Poisso (78-84) αναζήτησε τρόπο αντιμετώπισης του προβήματος και το 837, σε βιβίο του με εφαρμογές της θεωρίας πιθανοτήτων σε θέματα δικαστικών υποθέσεων, δημοσίευσε το παρακάτω εντυπωσιακό για την εποχή του οριακό θεώρημα. Έστω ότι η τυχαία μεταβητή Χ ακοουθεί τη διωνυμική κατανομή B (, με συνάρτηση πιθανότητας P( ) p (,,,,...,. Αν, για, το p έτσι ώστε η μέση τιμή της Χ να συγκίνει προς μια θετική σταθερά, δηαδή, να ισχύει p, τότε lim p ( e,,,,...! Με την υπόθεση ότι κάθε ζώο έχει την ίδια πιθανότητα να πεθάνει από τον εμβοιασμό σε ένα έτος. Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής/ Γ. Παπαδόπουος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 75

2 Πού αργότερα διαπιστώθηκε ότι η συνάρτηση e,,,,..., που εισάγεται! με το οριακό θεώρημα του Poisso, έχει όες τις ιδιότητες μιας συνάρτησης πιθανότητας. Έτσι ορίσθηκε η κατανομή Poisso. Ορισμός Έστω Χ μια διακριτή τυχαία μεταβητή με συνάρτηση πιθανότητας f ( ) P( ) e,,,,...! όπου >. Η κατανομή της τυχαίας μεταβητής Χ ονομάζεται κατανομή Poisso με παράμετρο και συμβοίζεται με P (). Δηαδή, η κατανομή Poisso ορίσθηκε ως οριακή κατανομή της διωνυμικής, έτσι: H Διωνυμική κατανομή προσεγγίζεται από την κατανομή Poisso aν για μεγάο (θεωρητικά ), η πιθανότητα επιτυχίας p συγκίνει στο ( p ) έτσι ώστε η μέση τιμή της κατανομής να συγκίνει σε μια θετική σταθερά ( p ). Πρακτικά, όμως, πόσο μεγάο πρέπει να είναι το και πόσο μικρό το p για να είναι ικανοποιητική η προσέγγιση; Έχει παρατηρηθεί ότι αν και p ώστε η μέση τιμή p να παίρνει μέτριες τιμές (στην πράξη, μικρότερες του ), η ακρίβεια της προσέγγισης είναι ικανοποιητική. Στα σχήματα που ακοουθούν φαίνεται γραφικά η σύγκιση της διωνυμικής κατανομής B (, στην κατανομή Poisso με p 3 όταν,3,, 3 και p.3,.,.3,. αντίστοιχα. Παρατηρείστε ότι για 3 και p. η προσέγγιση είναι τέεια. Το 889, από τον Ρωσο-Γερμανό μαθηματικό L.V. Borriewicz. Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής/ Γ. Παπαδόπουος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 7

3 Ως παράδειγμα εφαρμογής των παραπάνω ας δούμε πάι το εισαγωγικό πρόβημα. Επειδή 3 και p.. 3 μπορούμε να 3 υποογίσουμε πού πιο εύκοα τις ζητούμενες πιθανότητες αν χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση της διωνυμικής κατανομής B (3,.) από την κατανομή Poisso με παράμετρο p 3.. Έτσι έχουμε: Άρα: P ( P ( ) e ) e P ( 5) e P(.4788!.447! ! ) e Αποδεικνύεται ότι, αν ~ P( ) τότε,,!,,,... μ E ( ) και σ V ( ). Στην πράξη, η παράμετρος, συνήθως δεν υποογίζεται από τα και p αά εκτιμάται εμπειρικά (από στατιστικά στοιχεία). Ερώτηση: Είναι άραγε αναμενόμενο (ογικό) η μέση τιμή της κατανομής Poisso να είναι ίση με τη διασπορά της 3 ; Η κατανομή Poisso ως οριακή κατανομή της διωνυμικής κατανομής έχει, όπως και η διωνυμική, μεγάο εύρος εφαρμογών σε διάφορες επιστημονικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για τη μοντεοποίηση «διωνυμικών καταστάσεων» όπου ενδιαφέρει ο αριθμός εμφανίσεων σπάνιων ενδεχομένων σε μεγάους πηθυσμούς (δη. όταν σε κάθε επανάηψη, η πιθανότητα επιτυχίας p είναι πού μικρή και ο αριθμός επαναήψεων πού μεγάος). Γι αυτό το όγο, στη βιβιογραφία αναφέρεται και ως κατανομή των σπάνιων ενδεχομένων (disribuio of rare eves 4 ). Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα τυχαίων μεταβητών που ακοουθούν την κατανομή Poisso.. Ο αριθμός Χ των τροχαίων ατυχημάτων σε ένα τμήμα (με μεγάη κυκοφορία) του οδικού δικτύου μιας χώρας στη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου (ή μιας ημέρας, ή μιας εβδομάδας, ή ενός μήνα κτ.). Με την υπόθεση ότι κάθε αυτοκίνητο που περνάει από το συγκεκριμένο σημείο έχει την ίδια πιθανότητα p να εμπακεί σε τροχαίο ατύχημα, η Χ ακοουθεί την B (,. Επειδή ο αριθμός των αυτοκινήτων που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι μεγάος και η πιθανότητα ατυχήματος (επιτυχίας!) p είναι πού μικρή 5, η κατανομή της Χ προσεγγίζεται ικανοποιητικά από την κατανομή Poisso με p. Η παράμετρος εκφράζει τον μέσο αριθμό ατυχημάτων στο 3 Είναι. Θυμηθείτε τη μέση τιμή και τη διασπορά της διωνυμικής και παρατηρείστε ότι όταν συγκίνει στην Poisso το -p είναι περίπου. 4 Αναφέρεται επίσης ως νόμος των μικρών αριθμών. 5 Φοβάμαι ότι θιβερή εξαίρεση αποτεεί η Εάδα (με τους οδηγούς της και τους δρόμους της!!). Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής/ Γ. Παπαδόπουος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 77

4 συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και όπως αναφέραμε, στην πράξη, συνήθως εκτιμάται εμπειρικά (από στατιστικά στοιχεία).. Ο αριθμός Χ των τυπογραφικών αθών σε μια δακτυογραφημένη σείδα (ή σε ένα σύνοο σείδων). Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα πρόκειται για διωνυμική κατανομή B (,. Επειδή το είναι μεγάο (ποά γράμματα στο κείμενο) και η πιθανότητα τυπογραφικού άθους (επιτυχίας!) p είναι μικρή η κατανομή του αριθμού των τυπογραφικών αθών/σείδα προσεγγίζεται ικανοποιητικά από την κατανομή Poisso με p. Η παράμετρος εκφράζει τον μέσο αριθμό τυπογραφικών αθών/σείδα και όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο παράδειγμα, στην πράξη, συνήθως εκτιμάται εμπειρικά (από στατιστικά στοιχεία). 3. Ο αριθμός Χ των κήσεων στο help desk ενός μεγάου Iere provider σε μια ημέρα (ή σε μια ώρα, ή σε μια εβδομάδα κτ.). 4. Ο αριθμός Χ των βαβών μιας μηχανής σε μια ημέρα (ή σε μια εβδομάδα κτ.). 5. Ο αριθμός Χ των ατόμων ενός πηθυσμού που ζουν περισσότερα από χρόνια.. Ο αριθμός Χ των παιδιών ενός πηθυσμού που θα γίνουν ψηότερα από.95μέτρα. 7. Ο αριθμός Χ των βακτηριδίων σε cm μιας πάκας Peri. 8. Ο αριθμός Χ των πεατών ενός super marke σε μια ημέρα, που θα αγοράσουν σοκοατάκια για σκύους. 9. Ο αριθμός Χ των εαττωματικών προϊόντων που παράγονται από μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.. Ο αριθμός Χ των ανθασμένων τηεφωνικών κήσεων (άος αριθμός πηκτροογείται και άος καείται) σε μια ημέρα. Επίσης, ο αριθμός Χ των τηεφωνικών κήσεων που φθάνουν σε ένα τηεφωνικό κέντρο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.. Ο αριθμός Χ των φυσαίδων σε υαοπίνακα συγκεκριμένης επιφάνειας.. Ο αριθμός Χ των θανάτων σε μια πόη από μια σπάνια ασθένεια σε ένα μήνα. 3. Ο αριθμός Χ των πεατών που φθάνουν σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης (τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο, κατάστημα κτ.) σε μια ημέρα (ή σε μια ώρα, ή σε μια εβδομάδα, κτ.). 4. Ο αριθμός Χ των επιβατών μιας αεροπορικής πτήσης που ενώ έχουν κάνει κράτηση θέσης δεν εμφανίζονται την ώρα αναχώρησης. 5. Ο αριθμός Χ των α-σωματίων που εκπέμπονται από ραδιενεργό υικό σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.. Ο αριθμός Χ των σεισμών μεγέθους περισσότερο των 5 βαθμών της κίμακας Richer που πήττουν μια σεισμογόνο περιοχή σε ένα έτος. 7. Ο αριθμός Χ των εαττωματικών σημείων που υπάρχουν σε συγκεκριμένο μήκος καωδίου. 8. Ο αριθμός Χ των βακτηριδίων σε διάυμα συγκεκριμένου όγκου. 9. Ο αριθμός Χ των αστεριών σε μια γααξιακή περιοχή συγκεκριμένου όγκου.. Ο αριθμός Χ των προβημάτων (ρωγμές και ακκούβες) στο οδόστρωμα ενός εθνικού δρόμου ανά Km.. Ως τεευταίο παράδειγμα αναφέρουμε εφαρμογές στη χωροδιάταξη (spaial paer) φυτών, ζώων κτ που είναι τυχαία διασκορπισμένα σε μια μεγάη έκταση ώστε κάθε δειγματοηπτική μονάδα (τετράγωνο «μικρού» εμβαδού) να έχει πού μικρή πιθανότητα να «φιοξενήσει» ένα φυτό ή ζώο. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, η κατανομή Poisso βρίσκει εφαρμογή και σε περιπτώσεις όπου σε ένα τυχαίο πείραμα μας ενδιαφέρει πόσες φορές εμφανίζεται ένα ενδεχόμενο σε χρονικό διάστημα ή σε μήκος ή σε Εκτός αν η δακτυογράφος έχει πρόβημα. Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής/ Γ. Παπαδόπουος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 78

5 επιφάνεια ή σε όγκο. Αυτό συμβαίνει διότι, όταν ικανοποιούνται τρεις συνθήκες 7, τότε και οι περιπτώσεις αυτές είναι «διωνυμικές καταστάσεις» με πού μεγάο και p πού μικρό. Οι συνθήκες αυτές για την περίπτωση χρονικού διαστήματος είναι οι εξής 8 : Σ. Η πιθανότητα να εμφανισθεί το ενδεχόμενο σε ένα μικρό χρονικό διάστημα μια φορά είναι ανάογη του μήκους του. Σ. Η πιθανότητα να εμφανισθεί το ενδεχόμενο δύο ή περισσότερες φορές σε ένα μικρό χρονικό διάστημα είναι αμεητέα. Σ3. Οι εμφανίσεις του ενδεχομένου σε δύο ξένα χρονικά διαστήματα είναι ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Υποθέτουμε επίσης ότι οι συνθήκες του πειράματος παραμένουν αμετάβητες (στο χρόνο, το χώρο, κτ.). Η εξήγηση, διαισθητικά, γιατί υπό τις συνθήκες Σ, Σ και Σ3, οι περιπτώσεις αυτές είναι «διωνυμικές καταστάσεις» με πού μεγάο και p πού μικρό είναι σχετικά απή 9. Με βάση τα προηγούμενα, είναι φανερό ότι για κάθε έχουμε μια τυχαία μεταβητή που εκφράζει πόσες φορές εμφανίσθηκε το ενδεχόμενο σε διάστημα. Πρόκειται δηαδή για μια οικογένεια τυχαίων μεταβητών {, } η οποία ονομάζεται στοχαστική διαδικασία (ανέιξη) Poisso. Για τη συνάρτηση πιθανότητας της, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αποδεικνύεται ότι: Αν ένα ενδεχόμενο εμφανίζεται σε χρονικό διάστημα (ή σε μήκος ή σε επιφάνεια ή σε όγκο ) έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες Σ, Σ και Σ3, τότε υπάρχει ένας θετικός αριθμός τέτοιος ώστε η κατανομή του αριθμού των εμφανίσεων του ενδεχομένου σε χρονικό διάστημα (ή σε μήκος ή σε επιφάνεια ή σε όγκο ), να δίνεται από τον τύπο ( ) P( ) e,,,,...! Δηαδή, η ακοουθεί την κατανομή Poiso με μέση τιμή. Το εκφράζει τον μέσο αριθμό εμφανίσεων του ενδεχομένου στη μονάδα του χρόνου (ή μήκους ή επιφάνειας ή όγκου) ή αιώς τον ρυθμό εμφάνισης του ενδεχομένου. Στην πράξη, το εκτιμάται εμπειρικά (από στατιστικά στοιχεία). Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στο help desk ενός μεγάου Iere provider φθάνουν αιτήματα πεατών με ρυθμό 3 αιτήματα ανά επτό. Ποια είναι η πιθανότητα α) σε ένα επτό να φθάσουν το πού αιτήματα β) σε μισό επτό να φθάσουν το πού αιτήματα γ) σε επτά να φθάσουν το πού 4 αιτήματα και δ) σε 3 διαφορετικά χρονικά διαστήματα του ενός επτού να βρεθούν τουάχιστον δύο τέτοια διαστήματα σε καθένα από τα οποία να έχουν φθάσει το πού αιτήματα. Απάντηση 7 που είναι αρκετά απές και φυσιοογικές-ογικές 8 Ανάογα διατυπώνονται για μήκος, επιφάνεια ή όγκο. 9 Αν χωρίσουμε το διάστημα [, ) σε υποδιαστήματα ίδιου πάτους (όπου πού μεγάο ώστε ), η συνθήκη Σ εξασφαίζει ότι πρόκειται για δοκιμές Beroulli και οι Σ, Σ3 ότι είναι ανεξάρτητες με σταθερή πιθανότητα επιτυχίας, όπου ο αναμενόμενος αριθμός εμφανίσεων στη μονάδα χρόνου, χώρου, κτ. Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής/ Γ. Παπαδόπουος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 79

6 Ο αριθμός των αιτημάτων που φθάνουν στο help desk σε διάστημα επτών ακοουθεί κατανομή Poisso με 3 (3) P( ) e,,,,...! Επομένως έχουμε: 3 3 α) P ( ) P( ) + P( ) + P( ) e. 43!.5.5 β) P ( / ) P( / ) + P( / ) + P( / ) e. 888! 4 γ) P ( 4) e. 85! δ) Τα τρία χρονικά διαστήματα του ενός επτού μπορούν να θεωρηθούν ως τρεις ανεξάρτητες δοκιμές Beroulli στις οποίες επιτυχία σημαίνει: σε ένα επτό φθάνουν το πού δύο αιτήματα. Έτσι αν συμβοίσουμε με Υ τον αριθμό των επιτυχιών στις 3 δοκιμές είναι προφανές ότι Y ~ B(3,.43) δηαδή 3 y 3 y P( Y y) (.43) (.578), y,,,3 y και επομένως η ζητούμενη πιθανότητα είναι: P ( Y ) (.43) (.578) + (.43) (.578) Παρατηρήσεις. Όπως και στη διωνυμική κατανομή, εύκοα αποδεικνύεται ο παρακάτω αναδρομικός τύπος υποογισμού των πιθανοτήτων P ( ),,,... μιας Poisso τυχαίας μεταβητής Χ. Για τις πιθανότητες P ( ),,,..., της τυχαίας μεταβητής ~ P( ) ισχύει, P( ) P( ) με αρχική συνθήκη,: P ( ) e.. Όπως και στη διωνυμική κατανομή, εύκοα αποδεικνύεται ότι η πιο πιθανή τιμή της ~ P( ) είναι η [ ] όταν ο θετικός αριθμός δεν είναι ακέραιος, ενώ όταν είναι ακέραιος οι τιμές της Χ με τη μεγαύτερη πιθανότητα είναι δύο: η και η. Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής/ Γ. Παπαδόπουος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 8

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών Χρήστου Νικοαΐδη Φεβρουάριος 5 Χρήστος Νικοαΐδης Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στοιχεία Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

3. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών

3. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών . Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών - Αναμενόμενη ή μέση τιμή μιας διακριτής τυχαίας μεταβητής. Θα ήταν αρκετά χρήσιμο να γνωρίζουμε γύρω από ποια τιμή «κυμαίνεται» η τ.μ. Χ. γύρω από την οποία «απώνεται»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας 3 Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην εισαγωγική ενότητα αλλά και όπως θα διαπιστώσουμε στις ενότητες που ακολουθούν, βεβαιότητες για συμπεράσματα που αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

force acting on the particles of the medium is proportional to the displacement of the particles, we can

force acting on the particles of the medium is proportional to the displacement of the particles, we can 1 Ανοικτή Επιστοή Προς την Επιτροπή Θεμάτων της Φυσικής Κατεύθυνσης Επειδή αμβάνουμε ποά παράπονα από συναδέϕους διορθωτές σύμϕωνα με τα οποία η επιτροπή των θεμάτων του υπουργείου απορρίπτει απόυτα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου 6.8 Συµβοή Κυµάτων Οταν δύο ή περισσότερα κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο εαστικό µέσο έµε ότι συµβάουν. Εχει διαπιστωθεί ότι για την κίνηση των σωµατιδίων του µέσου τα κύµατα ακοουθούν την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Αξιοπιστία μονάδων - συστημάτων στο χρόνο. Κατανομές χρόνων ζωής

Κεφάλαιο 2. Αξιοπιστία μονάδων - συστημάτων στο χρόνο. Κατανομές χρόνων ζωής Κεφάαιο Αξιοπιτία μονάδων - υτημάτων το χρόνο Κατανομές χρόνων ζωής Στο προηγούμενο κεφάαιο εξετάαμε την αξιοπιτία μονάδων ή υτημάτων τατικά δηαδή υποθέταμε ότι η μεέτη γίνονταν πάντα ε κάποια υγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα