ΝΙΟΥΕΙΒ-ΙΝ NU WAVE OVEN ΦΟΥΡΝΑΚΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΟΥΕΙΒ-ΙΝ NU WAVE OVEN ΦΟΥΡΝΑΚΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Κωδ: ΝΙΟΥΕΙΒ-ΙΝ NU WAVE OVEN ΦΟΥΡΝΑΚΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν είναι παρόντα παιδιά, πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Για να µειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: 1. ιαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις, πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. 2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σηµεία από όπου µπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί µέσα σε νερό ή άλλο υγρό. 3. Μην αγγίζετε συσκευές που έχουν πέσει σε νερό. Βγάλτε αµέσως το καλώδιο από την πρίζα! 4. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή την ηλεκτρική βάση της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκαυµάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυµατισµού: 1. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει χρησιµοποιείται από παιδιά. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη, όταν αυτό το προϊόν χρησιµοποιείται κοντά σε παιδιά. 2. Χρησιµοποιήστε αυτή τη συσκευή µόνο για την προτεινόµενη χρήση της, όπως αυτή περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιµοποιείτε άλλα αξεσουάρ ή εξαρτήµατα, τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυµατισµό. 3. Μην χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή µε φθαρµένο φις ή καλώδιο, αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει ή έχει πάθει βλάβη, αν έχει πέσει σε νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή στον προµηθευτή σας για έλεγχο, επισκευή ή ρύθµιση. 4. Κρατήστε το καλώδιο µακριά από θερµαινόµενες επιφάνειες. 5. Βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα, τραβώντας το φις. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο. 6. Μην πιέζετε ποτέ το φις να µπει στην πρίζα. 7. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε µέρη όπου έχει γίνει χρήση προϊόντων σπρέι ή οξυγόνου. 8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού. 9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστία γκαζιού ή ηλεκτρική εστία, καθώς και µέσα σε ζεστό φούρνο. 10. Μην µετακινείτε τη συσκευή, ενώ περιέχει ζεστό φαγητό. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή κάθε φορά που µεταφέρετε την σχάρα ή το ταψάκι της συσκευής. 11. Πριν βγάλετε το φις από την πρίζα, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή. 12. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται. 13. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο της συσκευής. Προσοχή στα χαλασµένα καλώδια ή πρίζες. 14. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για οικιακή χρήση. Έχει σχεδιαστεί για να ψήνει τη συνηθισµένη ποσότητα φαγητού µιας οικογένειας. εν είναι κατάλληλο για συνεχή ή εµπορική χρήση. 15. Μην αποσυναρµολογείτε το προϊόν. εν υπάρχουν τµήµατα της συσκευής που µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. 16. Επιτηρείτε πάντα τη συσκευή, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 17. Χρησιµοποιείτε τις χειρολαβές όταν σηκώνετε το θόλο από τη βάση. 18. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιµοποιήστε τις χειρολαβές ή γάντια κουζίνας. 19. Σταµατήστε το µαγείρεµα, πριν αφαιρέσετε το θόλο για να ελέγξετε ή να γυρίσετε το φαγητό. Ο θόλος και η κεφαλή ενέργειας θα πρέπει να βρίσκονται πάνω στο σηµείο στήριξης του θόλου. 20. Αφαιρείτε το θόλο πάντα µακριά από εσάς, έτσι ώστε ο αποβαλλόµενος ατµός να διοχετεύεται µακριά από το πρόσωπό σας. 21. Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο. 22. Να είστε πολύ προσεκτικοί, όταν αφαιρείτε καυτό λίπος από τη συσκευή. 23. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για µελλοντική αναφορά. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το µήκος του καλωδίου έχει επιλεχθεί για να µειώσει τους κινδύνους που προκαλούνται αν το καλώδιο είναι µακρύ. Μεγάλα καλώδια διατίθενται και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αν τα χειρίζεστε µε φροντίδα. Αν επιλέξετε τη χρήση µακρύτερου καλωδίου: 1) η αναγραφόµενη τάση θα πρέπει αν είναι τουλάχιστον ίδια µε την αντίστοιχη της συσκευής 2) το µακρύ καλώδιο θα πρέπει να είναι έτσι τακτοποιηµένο ώστε να µην πέφτει κάτω από τον πάγκο ή το τραπέζι, γιατί σε αυτήν την περίπτωση εγκυµονεί ο κίνδυνος ανατροπής της συσκευής. Προσοχή: όλα τα µεταλλικά αντικείµενα σε αυτό το φουρνάκι, όπως το ταψάκι και η σχάρα του µπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καυτά κατά το µαγείρεµα. Παρακαλούµε να είστε πολύ προσεκτικοί, όταν µετακινείτε αυτά τα αντικείµενα από το φουρνάκι. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια, γι αυτό τον σκοπό. Αφήστε τα να κρυώσουν καλά, πριν τα πλύνετε. Το άνοιγµα του θόλου µπορεί να ανοίξει λίγο, όταν ο τελευταίος είναι πολύ ζεστός. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η κεφαλή ενέργειας µπορεί να αφαιρεθεί από τον θόλο µόνη της τελείως προκαλώντας τη διαφυγή καυτού ατµού. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 15

2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ψηφιακή κονσόλα Κεφαλή Ενέργειας µε εύκολο χειρισµό Χειρολαβές ΚΛΕΙ ΩΜΑ Ο Θόλος είναι διάφανος, ελαφρύς και πολύ ανθεκτικός Προαιρετικός ακτύλιος Επέκτασης Αυξάνει τη χωρητικότητα του NuWave Oven έως και 50% Σχάρα Μαγειρέµατος Αντιστρεπτή Ταψάκι Εύκολο στο καθάρισµα Η Στήριξη Θόλου είναι µοναδικά σχεδιασµένη για να κρατά µε ασφάλεια το θόλο του NuWave Oven και την κεφαλή ενέργειας Η Βάση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως δίσκος σερβιρίσµατος Πριν την χρήση: Πριν την χρήση, πλύνετε τον θόλο, το ταψάκι, τη βάση και την σχάρα µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό ή πλύνετέ τα στο πλυντήριο πιάτων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην πλένετε ή βυθίζετε την κεφαλή ενέργειας µε νερό ή στο πλυντήριο πιάτων. Η εξωτερική επιφάνεια µπορεί να καθαριστεί µε ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Τοποθετήστε τη βάση σε µια σταθερή επιφάνεια. Βάλτε το ταψάκι µέσα στη βάση, αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι οι χειρολαβές βρίσκονται σε κάθετη θέση. Αν οι χειρολαβές δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση, ο θόλος δεν θα µπει καλά πάνω στη βάση. Τοποθετήστε την σχάρα δύο επιπέδων στο ταψάκι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φαγητού που ετοιµάζετε. Τοποθετήστε το φαγητό στην σχάρα. Τοποθετήστε το θόλο πάνω από το φαγητό και πάνω στη βάση. Ο θόλος θα πρέπει να µπαίνει καλά πάνω στη βάση. Τοποθετήστε την κεφαλή ενέργειας στο χείλος του θόλου και σφραγίστε την στη θέση της περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα µέχρι να κλειδώσουν τα «αυτιά». Ρυθµίστε τον χρόνο µαγειρέµατος και τη θερµοκρασία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φαγητού. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε µια σωστά γειωµένη πρίζα και ότι το καλώδιο δεν αγγίζει καµιά καυτή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το ταψάκι της συσκευής έχει τοποθετηθεί µέσα στη βάση. Μην τοποθετείτε το ταψάκι κατευθείαν πάνω στην ηλεκτρική κουζίνα ή σε πηγή θερµότητας. Κίνδυνος βλάβης. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 15

3 Μεταλλικά ή γυάλινα πιάτα, τηγάνια και αλουµινόχαρτο που χρησιµοποιούνται σε έναν κανονικό φούρνο µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια και στο NuWave Oven. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΟΛΟ Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή ενέργειας έχει σφραγίσει καλά πάνω στο θόλο. Αν συµβαίνει αυτό, µπορείτε να τα µετακινήσετε εύκολα µαζί, όπως δείχνουν τα βήµατα 1, 2 και 3. Βήµα 1: Τοποθετήστε την στήριξη του θόλου κάτω από κάθε πλευρά της βάσης. Βήµα 2: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο πόδια της στήριξης του θόλου έχουν τοποθετηθεί µέσα στη χειρολαβή και ότι η στήριξη του θόλου στέκεται οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια. Βήµα 3: Τοποθετήστε τη συναρµολογηµένη κεφαλή ενέργειας και το θόλο σε γωνία 45 προς τη στήριξη του θόλου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Βήµα 1 Βήµα 2 Βήµα 3 Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Σηκώστε το θόλο µόνο από τις χειρολαβές της κεφαλής ενέργειας. Από την στιγµή που η κεφαλή και ο θόλος έχουν συναρµολογηθεί, οι χειρολαβές της κεφαλής ενέργειας θα σας επιτρέψουν να τα σηκώσετε µαζί, όταν θέλετε να αφαιρέσετε το φαγητό από το φουρνάκι ή να το ελέγξετε. Αν θέλετε να µετακινήσετε το ταψάκι, ενώ είναι ακόµη ζεστό, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάντα να φοράτε γάντια φούρνου. Τα αποσπώµενα χερούλια υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Για καλύτερα αποτελέσµατα ακολουθήστε τις οδηγίες για το ύψος της σχάρας, τον χρόνο και τη θερµοκρασία µαγειρέµατος που θα βρείτε στις συµβουλές χρήσης. εν χρειάζεται προθέρµανση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το θόλο ή άλλο σηµείο της επιφάνειας, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Ο αέρας µέσα στο θόλο µπορεί να φτάσει τους 172 C, µε αποτέλεσµα η επιφάνεια να είναι εξαιρετικά καυτή. Μην ανοίγετε το θόλο και µην αφαιρείτε την κεφαλή ενέργειας, ενώ βρίσκεται ακόµη σε λειτουργία. Πατήστε PAUSE, πριν ανοίξετε τον θόλο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ: Τοποθετήστε φαγητά που χρειάζονται περισσότερο χρόνο µαγειρέµατος στην σχάρα που βρίσκεται πιο κοντά στο θερµαντικό στοιχείο, όπως πατάτες, καρότα κλπ., και τοποθετήστε τα µαλακά λαχανικά στις κάτω σχάρες, όπως µανιτάρια, τοµάτες κλπ. Εναλλακτικά, αντιστρέψτε τη σειρά και τοποθετήστε τα φαγητά που χρειάζονται περισσότερο χρόνο µαγειρέµατος στο ταψάκι µέχρι να µαγειρευτούν σχεδόν. Μετά τοποθετήστε τα πιο γρήγορα φαγητά από πάνω και συνεχίστε µέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα επίπεδα. Συνδυάστε φαγητά µε παρόµοιο χρόνο µαγειρέµατος. Για παράδειγµα: χοιρινό ή κοτόπουλο και πατάτες, ψάρια και τοµάτες ή παγωµένο µοσχάρι µε ψητές πατάτες. Τοποθετήστε αλουµινόχαρτο κάτω από φαγητά που µπορεί να στάξουν πάνω σε άλλα φαγητά. Να θυµάστε ότι οι υπέρυθρες ακτίνες δεν διαπερνούν το αλουµίνιο, αλλά η θερµότητα κυκλοφορεί στο φουρνάκι. Αν τα πάνω επίπεδα µαγειρευτούν γρηγορότερα, αφαιρέστε τις σχάρες από πάνω και συνεχίστε να µαγειρεύετε µέχρι να γίνουν και τα κάτω επίπεδα. Χρησιµοποιήστε ρηχά πιάτα ή ελαφριά ταψάκια αλουµινίου για το µαγείρεµα. Για να ζεστάνετε ψωµί, τοποθετήστε το στην κάτω σχάρα ή στο ταψάκι και καλύψτε το. Για να ψήσετε ψωµί, τοποθετήστε το στην πάνω σχάρα. ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Για να ξεκινήσετε το µαγείρεµα, πιέστε το κουµπί Cook Time (χρόνος µαγειρέµατος), εισάγετε τον απαιτούµενο χρόνο και πιέστε το START. Αν δεν µαγειρεύετε στο επίπεδο 10, θα χρειαστείτε το κουµπί Power Level (θερµοκρασία). ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ το 0 πρέπει να εµφανίζεται στην οθόνη, όταν δεν έχετε προγραµµατίσει κάποια λειτουργία. ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Πιέστε το κουµπί Cook Time (χρόνος µαγειρέµατος). Ο δείκτης ΜΙΝ θα αναβοσβήνει κάτω δεξιά στην οθόνη. Εισάγετε τον απαιτούµενο χρόνο σε ώρες και λεπτά πατώντας τα κατάλληλα πλήκτρα. Για παράδειγµα, για να εισάγετε, 1 ώρα και 30 λεπτά πατήστε 130. Στην οθόνη θα εµφανιστεί 1:30. Αν ο απαιτούµενος χρόνος είναι σε λεπτά, θα χρειαστεί µόνο να εισάγετε το 1 ή 2. Για παράδειγµα για 5 λεπτά πιέστε απλώς #5 (επειδή είναι µονοψήφιο): 46 λεπτά, πατήστε 46. Αν θέλετε να διορθώσετε τον εισηγµένο αριθµό, πιέστε το κουµπί Pause/Clear (Παύση/Καθαρισµός) δύο φορές. Εισάγετε, έπειτα, ξανά το σωστό αριθµό. ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Πιέστε το κουµπί Power Level (Θερµοκρασία). Η ρύθµιση HI εµφανίζεται στην οθόνη (επίπεδο 10). Για να αλλάξετε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, πατήστε απλώς το επίπεδο που προτιµάτε (βάσει των ανωτέρω αναγραφόµενων αντιστοιχιών) π.χ. 1 (10% ενέργεια) έως 9 (90% ενέργεια). Η ενέργεια απεικονίζεται µε ένα µονοψήφιο αριθµό, όπως το 9 και το 3. Για να επαναφέρετε τις προκαθορισµένες ρυθµίσεις, πιέστε 0. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 15

4 Επαληθεύστε τις σωστές ρυθµίσεις στον πίνακα ελέγχου. Αν πρέπει να αλλάξετε την προκαθορισµένη θερµοκρασία, εισάγετε πάλι τον απαιτούµενο αριθµό. Για να ελέγξετε το επίπεδο της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος, πιέστε POWER µια φορά και οι ρυθµίσεις θα εµφανιστούν στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα. Ο υπολειπόµενος χρόνος µαγειρέµατος θα εµφανιστεί ξανά στην οθόνη. Σηµείωση: Ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος στο προκαθορισµένο επίπεδο θερµοκρασίας ΗΙ είναι δύο ώρες. Αν έχετε πληκτρολογήσει µεγαλύτερο χρόνος µαγειρέµατος, η θερµοκρασία θα γυρίσει αυτόµατα στις δύο ώρες. Απλώς πληκτρολογήστε µετά το πέρας των δύο πρώτων ωρών τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεται το φαγητό για να ψηθεί. Στο πιο χαµηλό επίπεδο θερµοκρασίας, ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος είναι 9 ώρες και 99 λεπτά. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ Πιέστε START για να αρχίσετε το µαγείρεµα. Ο υπολειπόµενος χρόνος θα εµφανιστεί στην οθόνη και οι ώρες και τα λεπτά θα αναβοσβήνουν. Ο φούρνος θα σταµατήσει αυτόµατα να µαγειρεύει, όταν λήξει ο ρυθµισµένος χρόνος και θα σας ειδοποιήσει ηχητικά µε ένα χαρακτηριστικό beep, ότι έχει σταµατήσει. ΠΑΥΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ Για να παύσετε τον χρόνο µαγειρέµατος, πιέστε το πλήκτρο Pause/Clear άλλη µια φορά. Ο υπολειπόµενος χρόνος µαγειρέµατος θα εµφανιστεί στην οθόνη αλλά η ώρα και τα λεπτά δεν θα αναβοσβήνουν. Για να σβήσετε τον επιλεγµένο χρόνο µαγειρέµατος, πιέστε το κουµπί Pause/Clear δύο φορές. Ο υπολειπόµενος χρόνος θα καθαρίσει τελείως και θα εµφανιστεί ένα 0. ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Το κουµπί TIMER ONLY µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλες χρήσεις στην κουζίνα αλλά µόνο όταν η συσκευή δεν µαγειρεύει. Για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει προγραµµατιστεί (όταν πατήσετε το κουµπί pause/clear η οθόνη πρέπει να είναι καθαρή). Πατήστε το κουµπί TIMER και θα αρχίσει να αναβοσβήνει ένα κουδούνι στη δεξιά γωνία της οθόνης. Εισάγετε τον απαιτούµενο χρόνο σε λεπτά ή ώρες. Πιέστε START. Η συσκευή θα αρχίσει να ηχεί, όταν λήξει ο προκαθορισµένος χρόνος. Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Γενικές οδηγίες: Αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή, πριν την καθαρίσετε. Ο θόλος και τα υπόλοιπα σηµεία, εκτός από την κεφαλή ενέργειας, είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων. Προστατεύσετε τις µεταλλικές και τις πλαστικές επιφάνειες. Μην χρησιµοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή σύρµατα. Καθαρίστε τη συσκευή µετά από κάθε χρήση. Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µπορεί να καθαριστεί µε σκουπίζοντάς την µε ένα νωπό πανί. Σηµαντικές συµβουλές 1. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή παράλληλα µε άλλες ηλεκτρικές συσκευές χρησιµοποιώντας την ίδια πρίζα. Ελέγξτε την ένταση του ρεύµατος, αν η συσκευή µαγειρεύει πολύ αργά. 2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει µπει σωστά στην πρίζα. 3. Κλείνετε πάντα τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα, πριν την πλύνετε. 4. Μπορεί να σχηµατιστεί υγρασία µέσα στον θόλο, αν το µαγειρεµένο φαγητό δεν αποµακρυνθεί σύντοµα από τη συσκευή µετά το µαγείρεµα. Κάτι τέτοιο µπορεί να αποφευχθεί µε τον ακόλουθο τρόπο: Μετακινείστε το φαγητό από τη συσκευή, όταν ψηθεί. Αν θέλετε να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό µέχρι το σερβίρισµα, βάλτε τον διακόπτη στο 1 ή το 2 (χαµηλή θερµοκρασία). ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Το NuWave Oven θα αλλάξει τη ζωή σας. Είναι ιδανικό για εργένηδες, ζευγάρια, συνταξιούχους και µεγάλες οικογένειες. ίνει µεγαλύτερη ελευθερία, γιατί σας απαλλάσσει από το άγχος της απόψυξης των τροφίµων πολλές ώρες πριν το δείπνο ή του χρόνου αναµονής µέχρι να προθερµανθεί ο φούρνος. Με το NuWave Oven θα απολαύσετε τα πιο ζουµερά κρέατα, πουλερικά και ψάρια. Τσιγαρίζει και µαγειρεύει ορισµένα τρόφιµα µέχρι και 40% πιο γρήγορα από έναν συµβατικό φούρνο. Καθαρίζει πολύ εύκολα: Τα κρέατα και τα πουλερικά συγκρατούν περισσότερα υγρά και έτσι δεν προκαλούνται πολλές πιτσιλιές. Αλλά και όσες υπάρχουν παραµένουν στο θόλο της συσκευής. Εκτός από την κεφαλή σύνδεσης µε το ρεύµα, όλα τα άλλα µέρη µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Θα βρείτε το µαγείρεµα µε το NuWave Oven ιδιαίτερα εύκολο, διασκεδαστικό και πρακτικό. Μέσα από τον διάφανο θόλο µπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του φαγητού σας κι έτσι δεν χρειάζεται να σκύβετε πάνω από µια καυτή κουζίνα. Ο φούρνος είναι τόσο ελαφρύς που µπορείτε να τον µεταφέρετε εύκολα στο εξοχικό σας, στο σπίτι φίλων σας ή σε συγγενικό σπίτι για µεγάλο τραπέζι, όπου ένας επιπλέον φούρνος είναι πάντα λυτρωτικός. Οι οδηγίες και οι συνταγές του βιβλίου αυτού θα σας βοηθήσουν να πάρετε ό,τι περισσότερο µπορείτε από το νέο NuWave Oven σας. Παρακαλούµε αφιερώστε χρόνο στο διάβασµα αυτού του εγχειριδίου και ακολουθήστε όλες τις συµβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε. ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΤΕ ΜΕ ΤΟ NUWAVE OVEN. ιαβάστε τις οδηγίες και τις συνταγές αυτού του εγχειριδίου και θα δείτε πόσο απλό και εύκολο είναι να µαγειρεύετε µε το NuWave Oven. 1. Ετοιµάστε το φαγητό που θέλετε να µαγειρευτεί. Μαγειρέψτε το φαγητό απευθείας στο ταψάκι / στη σχάρα της συσκευής ή τοποθετήστε το σε ένα µεταλλικό ή γυάλινο Pyrex σκεύος που να χωράει στη συσκευή. Βάλτε το σκεύος µέσα στη συσκευή ή πάνω στην σχάρα. 2. Τοποθετήστε µπριζόλες, παϊδάκια, ψάρια απευθείας στη σχάρα 10 εκ. 3. Ορισµένα φαγητά, όπως τα γεύµατα µε κοτόπουλο, πίτες ή ορεκτικά µπορούν να µαγειρευτούν απευθείας στο σκεύος της συσκευής. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 15

5 4. Ψηφιακό µοντέλο: πιέστε τον χρονοδιακόπτη και εισάγετε τον επιθυµητό χρόνο µαγειρέµατος. Όταν ο χρόνος τελειώσει η συσκευή θα ηχήσει. Προσοχή: πάντα να ανοίγετε το καπάκι µακριά από το πρόσωπό σας γιατί µπορεί να αποβληθεί καυτός ατµός. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ατµός. Κρατάει το φαγητό ζουµερό και τρυφερό. Το σκεύος της συσκευής: το σκεύος αυτό πρέπει να είναι βρίσκεται στη συσκευή κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το φούρνο. Αν το τοποθετήσετε απευθείας σε ζεστή εστία µπορεί να καταστραφεί οπότε φυλάξτε το µόνο για χρήση µέσα στο NuWave Oven. Σχάρα µαγειρέµατος: µπορεί να τοποθετηθεί σε ύψος 2,5 εκ. για αργό µαγείρεµα ή για να βολέψετε µεγαλύτερες ποσότητες τροφίµων. Τοποθετήστε το σε ύψος 10 εκ. για πιο γρήγορο µαγείρεµα καθώς θα βρίσκεται πιο κοντά στη φωτιά. Μεταλλικά σκεύη και αλουµινόχαρτο: Ναι, µπορείτε να χρησιµοποιείτε µεταλλικά σκεύη στο NuWave Oven. Αν ψήνετε κουλουράκια συνιστάται η χρήση µεταλλικού σκεύους. Μπορείτε, επίσης, να προστατέψετε ένα φαγητό από το να καψαλιστεί (π.χ. γαλοπούλα) καλύπτοντάς το µε αλουµινόχαρτο. Έχετε όµως υπ όψιν ότι έτσι θα αυξηθεί ο χρόνος µαγειρέµατος. Ατµός: ο ατµός συγκεντρώνεται, όταν ψήνετε φαγητά µε πολλή υγρασία. Να σηκώνετε το καπάκι πάντα µακριά από εσάς έτσι ώστε να µην έρθει ο ατµός στο πρόσωπό σας. Συµβουλή: αν επιθυµείτε να παραµείνει το φαγητό τραγανό, σηκώστε αµέσως το καπάκι µετά το µαγείρεµα. Ανεµιστήρας: ο ανεµιστήρας µπορεί µερικές φορές να µετακινήσει ελαφριά τρόφιµα. Όταν µαγειρεύετε ελαφριά φαγητά, τοποθετήστε τα στη σχάρα ή ασφαλίστε τα στο σκεύος της συσκευής τοποθετώντας από πάνω τη σχάρα 2,5 εκ. ΠΟΙΑ ΦΑΓΗΤΑ ΨΗΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ NU-WAVE OVEN: Χρησιµοποιείτε το NuWave Oven για εκείνα που ετοιµάζει καλύτερα και µην προσπαθήσετε να το χρησιµοποιήσετε για να ψήνετε φαγητά που ετοιµάζονται καλύτερα µε άλλο τρόπο. Για παράδειγµα, φτιάξτε µπριζόλες στο NuWave Oven αλλά ψήστε τα µακαρόνια φούρνου στον συµβατικό φούρνο. Κρέατα και πουλερικά γίνονται ζουµερά, τραγανά και µε πλούσια γεύση. Τα ψάρια και τα θαλασσινά γίνονται τόσο ζουµερά και πλούσια σε γεύση που ακόµα και αν ξεχαστείτε δύσκολα θα τα κάψετε. Κατσαρόλες που το πάχος τους είναι λιγότερο από 7,5 εκ., µαγειρεύουν καλά και πολύ γρήγορα µέσα στο NuWave Oven. Πάντα ελέγχετε σε ποιο βαθµό έχει ψηθεί το φαγητό στον πυθµένα του κέντρου της κατσαρόλας. Ψήνεται υπέροχα η ζύµη για ψωµί. Οι πίτες αποκτούν ωραία κρούστα. Οι πατάτες γίνονται πολύ ζουµερές και αφράτες. Τέλεια γίνονται και τα ψητά λαχανικά. Ιδανικό για κατεψυγµένα πρωινά ή γρήγορα γεύµατα καθώς καταναλώνετε (σχεδόν 25%) λιγότερο χρόνο και λιγότερη ενέργεια αφού δεν χρειάζεται να προθερµάνετε το φούρνο. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟ NUWAVE OVEN Πίτες µε διπλή κρούστα: γενικά η πάνω κρούστα και η γέµιση ψήνονται πριν από την κάτω κρούστα, γι αυτό ψήστε αυτού του τύπου τις πίτες στο συµβατικό σας φούρνο. Εντούτοις, οι πίτες που έχουν κρούστα µόνο από πάνω ψήνονται πάρα πολύ ωραία στο Nu-Wave Oven, µε την κρούστα να γίνεται τραγανή και να παίρνει ένα χρυσοκίτρινο χρώµα. Ψητές λιχουδιές: οι ψητές λιχουδιές πρέπει να γίνονται µέσα στο σκεύος της συσκευής ή πάνω στη σχάρα 2,5 εκ. Κάθε πυκνός χυλός ή ζύµη για ψωµί θα πάρει στο NuWave Oven όσο χρόνο θα πάρει και σε συµβατικό φούρνο αλλά το αποτέλεσµα είναι πιο αφράτο, πιο τραγανό και πιο φουσκωτό. Βγάλτε αµέσως το καπάκι όταν γίνουν και αφήστε τα να κρυώσουν, ανάλογα µε τη συνταγή. Αν ψήνετε 2 ή περισσότερα ρηχά κέικ σε διαφορετικά επίπεδα, αλλάξτε επίπεδα στα σκεύη στη µέση του ψησίµατος. Πίτσα: αν σας αρέσει η πίτσα µε αφράτη ζύµη, δοκιµάστε να την ψήσετε στο NuWave Oven. Για τραγανή ζύµη, προτιµήστε το συµβατικό φούρνο. Ρύζι: το κανονικό ρύζι δεν γίνεται τέλειο στο NuWave Oven. Όσον αφορά το ρύζι στιγµής, χρησιµοποιήστε τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που λέει η συνταγή. Βάλτε το ρύζι στιγµής σε µια κατσαρόλα, βράστε την ποσότητα νερού που λέει η συνταγή, ρίξτε το µέσα στο ρύζι και αφήστε το να σταθεί για 5 λεπτά. Μετά προχωρήστε στην εκτέλεση της συνταγής υπολογίζοντας περίπου 30% λιγότερο χρόνο µαγειρέµατος. Κρέας: τα τρόφιµα που είναι παχύτερα από 2,5 εκ. πρέπει να γυρίζονται για να εξασφαλιστεί ισοµερές ψήσιµο. Πάντα ξεκινάτε µε την πάνω πλευρά να κοιτά προς τα κάτω. Ψήσιµο: είναι σηµαντική η απόσταση από την εστία θερµότητας. Το NuWave Oven κοκκινίζει τα φαγητά τόσο γρήγορα, ώστε τρόφιµα που χρειάζονται περισσότερο από 20 λεπτά από τη µια πλευρά πρέπει να ψήνονται µακριά από την πηγή θερµότητας. Οι πιο λεπτές µπριζόλες ή τα παϊδάκια θα πρέπει να είναι κοντά στην πηγή θερµότητας για να ψηθούν βαθιά. Αν χρειαστεί, µπορείτε πάντα να χρησιµοποιείτε πάπρικα σαν βοηθητικό ψησίµατος. Μπαχαρικά: χρησιµοποιήστε τα αγαπηµένα σας µπαχαρικά αλλά αν χρησιµοποιείτε στεγνά µπαχαρικά σε κατεψυγµένο κρέας, βρέξτε πρώτα λίγο το κρέας για να κολλήσουν επάνω τα καρυκεύµατα. ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Ι ΙΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Θερµοκρασίες: Ψήνετε τα περισσότερα φαγητά στο 10, τα ογκώδη ψητά είναι καλό να ψήνονται στο 5-7 για να αποφευχθεί το υπερβολικό ψήσιµο εξωτερικά. Αν τα φαγητά κατσαρόλας δείχνουν να κοκκινίζουν πολύ, δοκιµάστε να τα ψήσετε στο επίπεδο 5 ή 7. Ποια σχάρα να χρησιµοποιήσετε: Η απόσταση από την πηγή θερµότητας είναι σηµαντική. Ελέγχει το εξωτερικό ψήσιµο και ως ένα σηµείο την ώρα ψησίµατος. Συνήθως τα τρόφιµα ψήνονται καλύτερα στο NuWave Oven όταν βρίσκονται 5 εκ. από την πηγή θερµότητας. Οι λεπτές µπριζόλες, τα ψάρια και άλλα λεπτά τρόφιµα πρέπει να ψήνονται στη σχάρα 10 εκ. Τρόφιµα όπως ολόκληρα κοτόπουλα και άλλα παρόµοια ψητά πρέπει να ψήνονται στη σχάρα 2,5 εκ ή στο σκεύος της συσκευής. Πόση ώρα κρατάει το ψήσιµο: Τα λεπτά τρόφιµα που συνήθως ψήνονται σε υψηλές θερµοκρασίες, χρειάζονται συνήθως τον ίδιο χρόνο µε ένα συµβατικό φούρνο (αλλά έχει καλύτερη γεύση στο NuWave Oven). Για άλλα τρόφιµα, γενικά υπολογίστε τα 2/3-3/10 του χρόνου που απαιτούν οι συνταγές. Με το διάφανο καπάκι, είναι εύκολο να παρακολουθείτε την εξέλιξη του ψησίµατος και να προσαρµόζετε το χρόνο µαγειρέµατος. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο µαγειρέµατος: Η αρχική θερµοκρασία µαγειρέµατος του φαγητού, η θερµοκρασία περιβάλλοντος και περισσότερο απ όλα, το πάχος του φαγητού σε σχέση µε την κεφαλή θερµότητας. Όταν µαγειρεύετε σε Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 15

6 πολλά επίπεδα, τα φαγητά στα χαµηλότερα επίπεδα µπορεί να µπλοκάρουν και να µαγειρευτούν πιο αργά. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Οι χρόνοι που αναφέρονται είναι όλοι ενδεικτικοί, γι αυτό να τα έχετε µόνο σαν οδηγό. Σηµαντικότερο είναι να παρατηρείτε το χρώµα του κρέατος για να υπολογίσετε κατά πόσον έχουν ψηθεί. Βοδινό / αρνί: Πολύ ωµό (σκούρο κόκκινο), ωµό (βαθύ ροζ), µέτριο (ροζ), καλοψηµένο (καθόλου ροζ). Χοιρινό: Θα είναι πολύ απαλό ροζ έως άσπρο. Το χοιρινό κρέας σήµερα δεν έχει πάρα πολλά λίπη και δεν χρειάζεται να το παρακάνουµε στο ψήσιµο γιατί θα το αφυδατώσουµε. Το NuWave Oven κάνει το χοιρινό πολύ ζουµερό. Πουλερικά: Το λευκό κρέας θα παραµείνει λευκό. Το κρέας από το µπούτι κοντά στο κόκαλο δεν θα είναι καθόλου ροζ και οι χυµοί του θα τρέχουν καθαροί. Ψάρι: Η σάρκα του πρέπει να σκληρύνει και να είναι έτοιµη να διαλυθεί. Σκαλοπίνια: Η σάρκα του κρέατος παίρνει σκούρο χρώµα. Γαρίδες: Η σάρκα σκληραίνει και το εξωτερικό παίρνει ένα ροζ µε κόκκινο χρώµα. Θερµοκρασίες για διάφορα κρέατα Βοδινό, αρνί. Ωµό 60 ο C Σχεδόν ωµό 65 ο C Μέτριο 71 ο C Καλοψηµένο 77 ο C Χοιρινό 75 ο C Χοιροµέρι 60 ο C Πουλερικά 79 ο C Πίνακας σύγκρισης µε το συµβατικό φούρνο Επίπεδο θερµοκρασίας στο Nu-Wave Oven Θερµοκρασία συµβατικού φούρνου ο C ο C ο C ο C ο C ο C 10 εκ. 92 ο C 3 78 ο C ο C 1 50 ο C ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Βοδινό / αρνί Ύψος σχάρας Επίπεδο θερµοκρασίας Φρέσκο φαγητό Κατεψυγµένο φαγητό Ειδικές οδηγίες Πίτες µε πάχος ½ ίντσα 10 εκ. Υψηλή 6 λεπτά 9 λεπτά 65 ο C Πίτες µε πάχος 1 ίντσα 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά 15 λεπτά 65 ο C Χοτ Ντογκ 10 εκ. Υψηλή 5 λεπτά 7-8 λεπτά 5 λεπτά/πλευρά 9 λεπτά/πλευρά Ωµό 65 C Μέτριο Μπριζόλες 1 6 λεπτά/πλευρά 12 λεπτά/πλευρά 10 εκ. Υψηλή 71 C ίντσα πάχος 7 λεπτά/πλευρά 15 λεπτά/πλευρά Καλοψηµένο 77 C 8 λεπτά/πλευρά 17 λεπτά/πλευρά Μπριζόλες 2 ίντσες πάχος 10 εκ. Υψηλή Ψητά 2,5 εκ. Υψηλή 7 λεπτά/πλευρά 9 λεπτά/πλευρά 10 λεπτά/πλευρά 12 λεπτά/πλευρά 15 λεπτά/πλευρά 18 λεπτά/πλευρά 20 λεπτά/πλευρά 23 λεπτά/πλευρά 15 λεπτά/πλευρά 17 λεπτά/πλευρά 20 λεπτά/πλευρά 23 λεπτά/πλευρά 25 λεπτά/πλευρά 28 λεπτά/πλευρά 30 λεπτά/πλευρά 33 λεπτά/πλευρά Χοιρινό Μπέικον 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά Λουκάνικα 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά 10 λεπτά Πίτα 10 εκ. Υψηλή 10 λεπτά 13 λεπτά 73 C Παϊδάκια 10 εκ. Υψηλή 10 λεπτά/ίντσα λεπτά/ίντσα 71 C Ψητά 2,5 εκ. Υψηλή λεπτά/κιλό 30 λεπτά/κιλό 71 C Ωµό 65 C Μέτριο 71 C Καλοψηµένο 77 C Ωµό 65 C Μέτριο 71 C Καλοψηµένο 77 C Μπριζολάκια 10 εκ. Υψηλή 20 λεπτά 35 λεπτά 71 C Λαιµός 10 εκ. Υψηλή 13 λεπτά λεπτά/ίντσα 71 C Κοτόπουλο ολόκληρο και πουλερικά. Ξεκινήστε µε το στήθος προς τα κάτω και στα µέσα του ψησίµατος γυρίστε το ανάποδα. Κοµµάτιαστήθος, πόδι, µπούτι. 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά/πλευρά 12 λεπτά/πλευρά 73 C Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 15

7 Ολόκληρο 2,5 εκ. Υψηλή 15 λεπτά/πλευρά 25 λεπτά/πλευρά 73 C κοτόπουλο Χωρίς κόκαλο, 10 εκ. Υψηλή 6 λεπτά/πλευρά 8 λεπτά/πλευρά 73 C στήθος χωρίς πέτσα Γαλοπούλα Ύψος Επίπεδο Κατεψυγµένο Φρέσκο φαγητό σχάρας θερµοκρασίας φαγητό Ειδικές οδηγίες Ολόκληρη 2,5 εκ. Υψηλή 12 λεπτά/κιλό 15 λεπτά/κιλό 73 C Στήθος 2,5 εκ. Υψηλή 12 λεπτά/κιλό 15 λεπτά/κιλό 73 C Πόδια 2,5 εκ. Υψηλή 10 εκ. 5 λεπτά 60 λεπτά 73 C Φτερούγες 2,5 εκ. Υψηλή 10 εκ. 5 λεπτά 60 λεπτά 73 C Χήνα 1-1 ½ κιλό 2,5 εκ. Υψηλή λεπτά λεπτά 73 C Πάπια 2-3 κιλά 2,5 εκ. Υψηλή 60 λεπτά 120 λεπτά 82 C Ψάρια Φιλέτο λεπτό 10 εκ. Υψηλή 10 εκ. λεπτά 7 λεπτά 65 C Φιλέτο χοντρό 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά 15 λεπτά 65 C Ολόκληρα ψάρια 2,5 εκ. Υψηλή 25 λεπτά 10 εκ. 5 λεπτά 65 C Οστρακοειδή Μεγάλες γαρίδες 10 εκ. Υψηλή 5 λεπτά 7 λεπτά Όστρακα 10 εκ. Υψηλή 6 λεπτά 8 λεπτά Βράστε νερό σε µια µεγάλη κατσαρόλα. Ρίξτε µέσα τον Αστακός 10 εκ. Υψηλή λεπτά/κιλό αστακό µε το κεφάλι και µαγειρέψτε τον για 2 λεπτά πριν το βάλετε στο Nu-Wave Oven. Αστακοουρές 10 εκ. Υψηλή 6 λεπτά 8 λεπτά Λαχανικά Ύψος Επίπεδο Κατεψυγµένο Φρέσκο φαγητό σχάρας θερµοκρασίας φαγητό Ειδικές οδηγίες Καλαµπόκι 10 εκ. ή 2,5 εκ. Υψηλή 10 λεπτά Καρότα 10 εκ. Υψηλή 25 λεπτά Κοµµένα σε κυβάκια και ψεκάστε µε λάδι. Πατάτες, ολόκληρες, κοµµένες, 10 εκ. Υψηλή εκ. 5 λεπτά γλυκοπατάτες Ψητά κρεµµύδια, ψητό 10 εκ. Υψηλή λεπτά Ψεκάστε µε λάδι. σκόρδο Σπαράγγια 10 εκ. Υψηλή 5 λεπτά 10 εκ. για Μελιτζάνες, κοµµένες, ολόκληρες και 2,5 εκ. για κοµµένες ολόκληρες Υψηλή εκ. 0 λεπτά Φρούτα Ψητά µήλα 10 εκ. ή 2,5 Αφαιρέστε τον 20 λεπτά εκ. πυρήνα. Ψητά αχλάδια Κόψτε τα στη µέση 10 εκ. ή 2,5 25 λεπτά και αφαιρέστε τον εκ. πυρήνα. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Οι χρόνοι και οι θερµοκρασίες είναι ενδεικτικές και πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σαν οδηγός. Για πιο ακριβές µαγείρεµα θα µπορούσατε να χρησιµοποιείτε θερµόµετρο για τα κρέατα. Κάθε σκεύος που ταιριάζει σε συµβατικό φούρνο, ταιριάζει και στο Nu-Wave Oven. Στα περισσότερα τρόφιµα που µαγειρεύετε, να τα γυρίζετε από την άλλη πλευρά στα µέσα του ψησίµατος για να εξασφαλίσετε οµοιόµορφο ψήσιµο. ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΦΛΟΥ ΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ Φλούδες από 8 ψητές πατάτες, 1 φλιτζάνι κρέµα για σαλάτες (sour cream), 2 φλιτζάνια τριµµένο τυρί τσένταρ, ½ φλιτζάνι ψιλοκοµµένο κρεµµυδάκι, 10 εκ. φέτες ψηµένο µπέικον. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 7 από 15

8 Ανακατέψτε όλα τα υλικά εκτός από τις φλούδες και γεµίστε κάθε φλούδα µε ίση ποσότητα από το µίγµα. Τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε για 5 λεπτά. ΒΡΑΣΤΕΣ ΓΑΡΙ ΕΣ 700 γραµµάρια ξεφλουδισµένες και καθαρισµένες γαρίδες, 10 εκ. κουταλιές λιωµένο βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, άνηθο. Ανακατέψτε τις γαρίδες µε το βούτυρο και τα µπαχαρικά και απλώστε τις στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε για 5 λεπτά ή µέχρι να πάρουν ένα ροζ χρώµα. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 10 εκ. µεγάλα κοµµάτια στήθος κοτόπουλου κοµµένα στη µέσα κατά µήκος, 1 φλιτζάνι σάλτσα σόγιας, 1 κουταλάκι σκόρδο σε σκόνη, 1 κουταλιά πιπέρι, 2 κουταλιές φρεσκοτριµµένο τζίντζερ. Ανακατέψτε όλα τα υλικά και αφήστε να µαριναριστούν για ½ ώρα. Βάλτε κάθε κοµµάτι κοτόπουλου σε καλάµι και τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 8 λεπτά ή µέχρι να πάρει χρώµα το κοτόπουλο και να ψηθεί. ΧΤΕΝΙΑ 700 γραµµάρια χτένια, έτοιµη σάλτσα µπάρµπεκιου ή σάλτσα σόγιας µε σπόρους σουσαµιού. Βάλτε 3-10 εκ. χτένια σε οδοντογλυφίδες, τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. και πασπαλίστε µε τη σάλτσα. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 εκ.-5 λεπτά ή µέχρι να γίνουν. ΠΑΪ ΑΚΙΑ ΜΕ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 1 φλιτζάνι σάλτσα σόγιας, 3 κουταλιές ξηρό κόκκινο κρασί, 1 κουταλιά ζάχαρη, 1 κουταλιά αλάτι, 1 κουταλιά σκόρδο σε σκόνη, 1 κιλό παϊδάκια. Αναµίξτε όλα τα υλικά και µαρινάρετε τα παϊδάκια για τουλάχιστον µια ώρα. Απλώστε τα παϊδάκια στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά, γυρίζοντάς τα αν είναι αναγκαίο. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ. ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ Μπέικον: 7-8 λεπτά στη σχάρα 10 εκ.. Όσο πάχος και αν έχουν οι φέτες του µπέικον, κάνουν την ίδια ώρα να ψηθούν. Λουκάνικα: 8 λεπτά στη σχάρα 10 εκ. Λουκανικόπιτες: 10 λεπτά στη σχάρα 10 εκ. Οµελέτα: 7 λεπτά στη σχάρα 10 εκ. ή 10 λεπτά στη σχάρα 2,5 εκ. Ανακατέψτε στο µέσον του ψησίµατος. Αυγά µελάτα: 10 λεπτά στη σχάρα στη σχάρα 10 εκ. Αυγά σφιχτά: λεπτά στη σχάρα 10 εκ. Αυγά τηγανιτά: 6 λεπτά στη σχάρα 2,5 εκ. µέσα σε βουτυρωµένο σκεύος. ΑΥΓΑ ΜΕ ΤΥΡΙ Απλώστε τριµµένο τυρί της επιλογής σας σε 10 εκ. µικρά πιάτα-πυρέξ και σπάστε 2 µεγάλα αυγά σε κάθε πιάτο. Τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 7 λεπτά. ΚΕΙΚ ΑΥΓΩΝ 6 φέτες µπέικον, 6 αυγά, 1 κουταλιά αλεύρι, ½ φλιτζάνι γάλα, ½ φλιτζάνι τριµµένο ελβετικό τυρί, 2 χτένια κοµµένα σε λεπτές φέτες, αλάτι και πιπέρι. Τοποθετήστε το µπέικον στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 λεπτά. Εν τω µεταξύ, χτυπήστε τα αυγά, το γάλα και το αλεύρι. Αναµίξτε µέσα και το τυρί. Ρίξτε το µίγµα µέσα σε ένα µεταλλικό ή γυάλινο δίσκο πίτας των 25,5 εκ. και απλώστε από πάνω το µπέικον. Πασπαλίστε µε τα χτένια. Τοποθετήστε τον δίσκο στη σχάρα 2,5 εκ. και ψήστε στο επίπεδο θερµότητας 8 για 20 λεπτά ή µέχρι τα αυγά να σταθεροποιηθούν. ΨΗΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΟΣΤ 10 εκ. φέτες ψωµί ή σταφιδόψωµο (κάθε φέτα 1 ίντσα), 10 εκ. αυγά, 1 1/3 φλιτζάνια γάλα, 2 κουταλάκια βανίλια, 1 ½ κουταλάκι κανέλα, ¼ κουταλιού µοσχοκάρυδο, 2 κουταλιές ζάχαρη, ½ κουταλιού αλάτι, 1 φλιτζάνι σιρόπι µήλου, ¼ φλιτζανιού βούτυρο ή µαργαρίνη. Κόψτε τις φέτες στη µέση διαγώνια. Σε ένα ρηχό πιάτο, αναµίξτε τα αυγά, το γάλα, τη βανίλια, την κανέλα, το µοσχοκάρυδο, τη ζάχαρη και το αλάτι. Βουτήξτε κάθε κοµµάτι ψωµιού στο µίγµα και από τις δυο πλευρές. Βουτυρώστε λίγο ένα αλουµινένιο ταψάκι και τακτοποιήστε τα κοµµάτια του ψωµιού σε ένα στρώµα. Τοποθετήστε το ταψάκι σε σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 8 λεπτά. Ενώ τα τοστ ψήνονται, συνδυάστε το σιρόπι µε το βούτυρο. Ζεστάνετέ τα µέχρι να λιώσουν µαζί. Ρίξτε το σιρόπι από πάνω και απολαύστε! ΨΗΤΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Μαλακό βούτυρο, 2 φέτες ψωµί σικάλεως, 1 ουγκιά ψιλοκοµµένο µαγειρεµένο µοσχάρι, ¼ φλιτζανιού λευκό λάχανο στραγγισµένο καλά, 1 φέτα ελβετικό τυρί, 1 κουταλιά σος «1000 νησιά». Βουτυρώστε λίγο τη µια πλευρά από κάθε φέτα ψωµιού. Στη µη βουτυρωµένη πλευρά τοποθετήστε το µοσχάρι, το λάχανο και το τυρί. Πασπαλίστε τη σος. Βάλτε τη µια φέτα πάνω στην άλλη µε τη βουτυρωµένη πλευρά προς τα έξω. Βάλτε το απευθείας πάνω στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 7 λεπτά ή µέχρι να έχει ψηθεί ελαφρώς η κορυφή και να έχει λιώσει το τυρί. ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙ 10 εκ. στρογγυλές πίτες, 10 εκ. λεπτές φέτες ζαµπόν κοµµένες στη µέση, 10 εκ. φέτες τυρί τσένταρ ή ελβετικό τυρί κοµµένες στη µέση, 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο, 2 τοµάτες ψιλοκοµµένες, 1 κουταλιά λιωµένο βούτυρο, πάπρικα. Κόψτε τις πίτες στη µέση σχηµατίζοντας 8 ηµικύκλια. Γεµίστε κάθε µισό µε ζαµπόν, τυρί, κρεµµύδια και τοµάτα. Χρησιµοποιώντας ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής βουτυρώστε λίγο το εξωτερικό κάθε πίτας και πασπαλίστε µε πάπρικα. Τοποθετήστε τα απευθείας πάνω στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 3-5 λεπτά. ΚΑΒΟΥΡΟΜΕΖΕΣ 1 φλιτζάνι καβουρόψυχα, ¼ φλιτζανιού µαγιονέζα, ½ φλιτζανιού ψιλοκοµµένο σέλινο, ¼ φλιτζανιού ψιλοκοµµένο φρέσκο κρεµµύδι, 1 κουταλιά χυµό λεµονιού, αλάτι, πιπέρι, 10 εκ. φέτες άσπρο ψωµί, ελαφρώς ψηµένο, ½ φλιτζανιού τριµµένο τυρί. Αναµίξτε την καβουρόψιχα, τη µαγιονέζα, το σέλινο, το κρεµµυδάκι και τον χυµό λεµονιού. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι. ιαιρέστε το µίγµα στις φέτες ψωµιού. Ρίξτε πάνω από κάθε φέτα τριµµένο τυρί. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 8 από 15

9 Τοποθετήστε τα απευθείας πάνω στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 εκ. λεπτά. ΠΙΤΣΑ Μπορείτε να φτιάξετε πίτσα στο Nu-Wave Oven χρησιµοποιώντας γαλλικό ψωµί ή αγγλικά ψωµάκια για ζυµάρι. Το ψωµί γίνεται πολύ τραγανό. 10 εκ. χοντρές φέτες γαλλικό ψωµί, ¾ φλιτζανιού σάλτσα για πίτσα, ½ φλιτζάνι τριµµένη παρµεζάνα, 10 εκ. φέτες ψιλοκοµµένη µοτσαρέλα για να καλύψετε το ψωµί, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω υλικά: πεπερόνι, ψιλοκοµµένα µανιτάρια, ψιλοκοµµένες µαύρες ελιές, ψιλοκοµµένες πιπεριές. Ψεκάστε το ψωµί µε ελαιόλαδο και απλώστε επάνω τη σάλτσα. Προσθέστε το τυρί και τα άλλα υλικά και τοποθετήστε στη σχάρα 2,5 εκ. Μαγειρέψτε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 8 λεπτά ή µέχρι να λιώσει το τυρί. ΚΑΛΤΣΟΝΕ 1 κουτί κατεψυγµένο ζυµάρι πίτσας, 1 φλιτζάνι τριµµένη µοτσαρέλα, µισό φλιτζάνι έτοιµη σάλτσα για ζυµαρικά, µαγειρεµένα ιταλικά λουκάνικα, πεπερόνι, µπρόκολο, µαγειρεµένα κρεµµύδια, ή οτιδήποτε άλλο σας αρέσει. Απλώστε το ζυµάρι ώστε να µπορείτε να κόψετε από αυτό 2 δίσκους των 15 εκ. Απλώστε δυο φύλλα αλουµινόχαρτο, λαδώστε τα και απλώστε επάνω το ζυµάρι. Απλώστε ίσες ποσότητες από τα υλικά σε κάθε κοµµάτι ζυµαριού και διπλώστε το από πάνω σχηµατίζοντας µισοφέγγαρο. Τυλίξτε το αλουµινόχαρτο και τοποθετήστε στη σχάρα 2,5 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά ή µέχρι το ζυµάρι να είναι τραγανό. ΜΟΣΧΑΡΙ Με το Nu-Wave Oven, υπολογίζετε τους χρόνους µαγειρέµατος για µπιφτέκια, µπριζόλες και παϊδάκια από το πάχος και όχι από το βάρος των τροφίµων. Να γυρίζετε πάντα το βοδινό στα µέσα του ψησίµατος για οµοιόµορφο ψήσιµο. Να πασπαλίζετε το κατεψυγµένο βοδινό πάντα µε νερό ώστε να κολλάνε επάνω τα καρυκεύµατα. Κρατάτε πάντα θερµόµετρο για ακρίβεια. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ Το Nu-Wave Oven ψήνει τα µοσχαρίσια µπιφτέκια χωρίς να αφήνει πολλά λίπη και κόπο. ΦΡΕΣΚΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ Φτιάξτε µπιφτέκια από φρεσκοκοµµένο µοσχαρίσιο κιµά και ρίξτε αλάτι και πιπέρι. Τοποθετήστε τα γύρω από την άκρη της σχάρας 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία. Τα λεπτά µπιφτέκια χρειάζονται περίπου 6 λεπτά ενώ τα πιο χοντρά 9 λεπτά. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ Τα λεπτά µπιφτέκια χρειάζονται 8 λεπτά ενώ τα πιο χοντρά λεπτά. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ Θερµοκρασίες: Ωµή 60 C, Λίγο ωµή 65 C, Μέτρια 71 C, Καλοψηµένη 77 C. ΦΡΕΣΚΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 1 ίντσα παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. Ωµή 10 λεπτά. Λίγο ωµή 12 λεπτά. Μέτρια 15 λεπτά. Καλοψηµένη 18 λεπτά. 2 ίντσες παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. Ωµή 15 λεπτά. Λίγο ωµή 18 λεπτά. Μέτρια 20 λεπτά. Καλοψηµένη 23 λεπτά. 2 ίντσες παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 2,5 εκ. παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. Ωµή 18 λεπτά. Λίγο ωµή 25 λεπτά. Μέτρια 30 λεπτά. Καλοψηµένη 35 λεπτά. 5 εκ. παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 λεπτά Ωµή 30 λεπτά. Λίγο ωµή 35 λεπτά. Μέτρια 40 λεπτά. Καλοψηµένη 45 λεπτά. ΨΗΤΑ ΒΟ ΙΝΑ Αλείψτε µε λάδι και οποιαδήποτε µπαχαρικά επιθυµείτε. Τοποθετήστε την παχιά πλευρά προς τα κάτω στη σχάρα 2,5 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία σύµφωνα µε τις ώρες που υποδεικνύονται πιο κάτω. Γυρίστε το φαγητό στα µέσα του ψησίµατος. Αν επιθυµείτε να µαγειρέψετε πιο σιγά το φαγητό, χαµηλώστε το επίπεδο της θερµότητας, αλλά έχετε υπ όψιν ότι θα σας πάρει περισσότερο χρόνο. Θερµοκρασίες: πάντα να αφήνετε τα ψητά να σταθούν για 10 λεπτά πριν σερβίρετε. Η θερµοκρασία θα αυξηθεί περίπου 10 βαθµούς κατά το διάστηµα αυτό. Ωµό 50 C. Λίγο ωµό 57 C. Μέτριο 63 C. Καλοψηµένο 68 C. ΦΡΕΣΚΑ ΨΗΤΑ Ωµό 15 λεπτά το κιλό. Λίγο ωµό 18 λεπτά το κιλό. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 9 από 15

10 Μέτριο 20 λεπτά το κιλό. Καλοψηµένο 23 λεπτά το κιλό. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΗΤΑ Ωµό 25 λεπτά το κιλό. Λίγο ωµό 28 λεπτά το κιλό. Μέτριο 30 λεπτά το κιλό. Καλοψηµένο 33 λεπτά το κιλό. ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2 βοδινές µπριζόλες, αλάτι, πιπέρι, 10 εκ. κουταλιές βούτυρο, 1 κουταλιά κονιάκ ή µπράντι, 2 κουταλιές γλυκό λικέρ κεράσι, 1 κουταλιά ψιλοκοµµένα κρεµµυδάκια. Τοποθετήστε το βούτυρο, το µπράντι, το λικέρ και τα κρεµµυδάκια σε ταψάκι πίτας 25,5 εκ. και βάλτε το στο σκεύος της συσκευής. Ρίξτε τα µπαχαρικά στο κρέας και τοποθετήστε στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 5 λεπτά σε κάθε πλευρά ή όσο χρειάζεται για να γίνει το κρέας όπως το επιθυµείτε και µεταφέρετε σε πιάτο σερβιρίσµατος. Ρίξτε τη σάλτσα πάνω από τις µπριζόλες. Κόψτε τις µπριζόλες σε χοντρές φέτες και σερβίρετε µε τη σάλτσα. Κατεψυγµένο: 9 λεπτά σε κάθε πλευρά. ΛΟΝ ΡΕΖΙΚΟ ΒΡΑΣΤΟ 1½ κιλό µπριζόλα χωρίς κόκαλο, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο σε σκόνη, 1 κιλό ψιλοκοµµένα µανιτάρια, 6 κουταλιές βούτυρο, ¼ φλιτζανιού σάλτσα Worcestershire (από το σούπερ µάρκετ). Τοποθετήστε τα µανιτάρια, το βούτυρο και τη σάλτσα Worcestershire σε ταψάκι πίτας 25,5 εκ. και βάλτε το στο σκεύος της συσκευής. Τοποθετήστε τη µπριζόλα στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 5 λεπτά. Γυρίστε το κρέας και ψήστε άλλα 5-7 λεπτά ή όσο χρειάζεται για να γίνει το κρέας όπως το επιθυµείτε. Κόψτε το κρέας και σερβίρετε µε τα µανιτάρια. Κατεψυγµένο: πασπαλίστε µε φυτικό λάδι και µε µπαχαρικά. Ψήστε για 10 λεπτά, γυρίστε πλευρά και ψήστε για άλλα 10 λεπτά ή όσο χρειάζεται για να γίνει το κρέας όπως το επιθυµείτε. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΟΛΟ 1 κιλό κιµά βοδινό, χοιρινό, από γαλοπούλα ή κάποιο συνδυασµό, ¾ φλιτζανιού ψίχα ψωµιού, 1 αυγό, ¾ φλιτζανιού γάλα, 1 κουταλάκι αλάτι, ½ κουταλάκι µουστάρδα, 2 κουταλάκια σάλτσα Worcestershire, 1/8 κουταλιού θυµάρι. Σε ένα µεγάλο µπολ, συνδυάστε τον κιµά, την ψίχα, το αυγό, το γάλα, το αλάτι, τη µουστάρδα, κέτσαπ, τη σάλτσα Worcestershire και το θυµάρι. Φτιάξτε το µίγµα σε σχήµα φρατζόλας και τοποθετήστε το στη σχάρα 2,5 εκ. Ψήστε στο επίπεδο θερµότητας 5 για σχεδόν 50 λεπτά. (τα τελευταία 10 λεπτά µπορείτε να καλύψετε µε αλουµινόχαρτο αν νοµίζετε ότι εξωτερικά παραψήνεται). ΚΕΦΤΕ ΕΣ Αφράτοι και ζουµεροί εσωτερικά και τραγανοί εξωτερικά! 700 γραµµάρια βοδινό κιµά, 1 φλιτζάνι ψίχα, ½ φλιτζάνι έτοιµη σάλτσα για ζυµαρικά, 2 σκελίδες σκόρδο τριµµένο, ½ κρεµµύδι τριµµένο, 1 κουταλιά βότανα της επιθυµίας της π.χ. θυµάρι, 2 µεγάλα αυγά, ¼ φλιτζανιού τριµµένη παρµεζάνα. Αναµίξτε τα συστατικά και φτιάξτε κεφτέδες. Τοποθετήστε τους στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 λεπτά. ΨΗΤΟ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ 1 κοµµάτι κατεψυγµένο βοδινό για ψητό γύρω στα 2 κιλά, 1 κονσέρβα ντοµατάκια, 2 καρότα ψιλοκοµµένα, 1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο, 2 κουταλιές βότανα της αρεσκείας σας π.χ. θυµάρι, 10 εκ. σκελίδες σκόρδο τριµµένες. Τοποθετήστε τα πάντα σε µια πλαστική σακούλα ψησίµατος και τοποθετήστε την στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για µια ώρα. Προσεκτικά γυρίστε την σακούλα και ψήστε για άλλα εκ. 5 λεπτά ή µέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό. Σηµείωση: συνήθως, οι οδηγίες στις σακούλες ψησίµατος συστήνουν να κάνετε µια σχισµή στη σακούλα. Εσείς µην το κάνετε αυτό, γιατί δεν θα µπορείτε να γυρίσετε τη σακούλα. Απλά αφήστε ένα µικρό άνοιγµα στο στόµιο της σακούλας. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Το Nu-Wave Oven µαγειρεύει όλα τα είδη πουλερικών, τα οποία παραµένουν ζουµερά και τρυφερά µε τραγανή πέτσα. Μπορείτε να µαγειρεύετε και φρέσκα και κατεψυγµένα. ΦΡΕΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Πασπαλίστε µέσα και έξω µε αλάτι, πιπέρι και τα αγαπηµένα σας µπαχαρικά. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά το µισό κιλό. Τοποθετήστε µε το στήθος προς τα κάτω στη σχάρα 2,5 εκ. και γυρίστε το από την άλλη στη µέση του ψησίµατος. Αλατοπιπερώστε το από πάνω και συνεχίστε το ψήσιµο. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Όταν αγοράζετε φρέσκα κοτόπουλα και τα καταψύχετε µόνοι σας, να αφαιρείτε πρώτα τα εντόσθια, αλατοπιπερώστε και τυλίξτε τα για την κατάψυξη. Αν είναι ήδη κατεψυγµένο, µισοµαγειρέψτε το, αφαιρέστε τα εντόσθια, αλατοπιπερώστε και συνεχίστε το υπόλοιπο ψήσιµο. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αλλά ψήστε 25 λεπτά το µισό κιλό. ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Κόψτε το κοτόπουλο στην πλάτη, ανοίξτε το και απλώστε το. Πιέστε το κόκαλο του στήθους να το σπάσετε. Πασπαλίστε µε αλάτι, πιπέρι και µπαχαρικά και τις δυο πλευρές και βάλτε το στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά. Γυρίστε το και µαγειρέψτε για άλλα 10 λεπτά. ΦΡΕΣΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως και µε το ολόκληρο κοτόπουλο. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ Το ίδιο µε το κοτόπουλο, αλλά αν είναι κατεψυγµένη ήδη από το κατάστηµα, µαγειρέψτε τη κατά το ήµισυ, αφαιρέστε τα εντόσθια, πασπαλίστε µε µπαχαρικά και συνεχίστε το µαγείρεµα όπως απαιτείται. Όλες οι άλλες ποικιλίες πουλερικών µπορούν να µαγειρευτούν όπως παραπάνω. ΧΗΝΕΣ Τα γευστικά αυτά πουλερικά είναι διαθέσιµα σχεδόν πάντα κατεψυγµένα και γι αυτό είναι τέλεια να µαγειρευτούν στο Nu-Wave Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 10 από 15

11 Oven. Αφήστε τρεχούµενο νερό να τρέξει πάνω στο πουλερικό ώστε να φύγει ο πάγος. Τοποθετήστε το στη σχάρα 2,5 εκ. µε το στήθος προς τα κάτω και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 30 λεπτά. Ανοίξτε λίγο τη χήνα, αφαιρέστε τα εντόσθια και ρίξτε µπαχαρικά στο εσωτερικό. Γυρίστε το πουλερικό και ψήστε για άλλα λεπτά. ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΤΣΑ Αυτή τη φορά θα µετρήσετε τον χρόνο µαγειρέµατος από το πάχος της τροφής. Το Nu-Wave Oven είναι ο καλύτερος τρόπος να µαγειρέψετε υγιεινό στήθος κοτόπουλου διατηρώντας ταυτόχρονα την τρυφερότητά του. Φρέσκο, 6 λεπτά κάθε πλευρά στη σχάρα 10 εκ. Κατεψυγµένο, 8 λεπτά κάθε πλευρά στη σχάρα 10 εκ. ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Είναι συνήθως πιο φτηνά από το στήθος κοτόπουλου και είναι πολύ εύγευστα. Έχουν λίγο περισσότερο λίπος, αλλά η γεύση τους το αξίζει. Φρέσκα, 8 λεπτά από κάθε πλευρά. Κατεψυγµένα, 12 λεπτά από κάθε πλευρά. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΙ ΩΝ ΜΕ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ Συνολικός χρόνος από την κατάψυξη στο τραπέζι 30 λεπτά. 10 εκ. κατεψυγµένα στήθη κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και πέτσα, µια σος της επιλογής σας σε χαµηλά λιπαρά, ψίχα ψωµιού µε µπαχαρικά της επιλογής σας, λίγη τριµµένη µοτσαρέλα, τριµµένη παρµεζάνα, λίγη σάλτσα για ζυµαρικά. Βουτήξτε τα κοµµάτια του κοτόπουλου στη σος και µετά στην ψίχα. Τοποθετήστε τα στο σκεύος του Nu-Wave Oven. Ψήστε για 8 λεπτά σε κάθε πλευρά ή όσο χρειαστεί µέχρι να γίνει. Ανοίξτε το φούρνο και βάλτε µε ένα κουτάλι τη σάλτσα σε κάθε κοµµάτι κοτόπουλου και πασπαλίστε µε τυρί. Ψήστε άλλα 2 λεπτά. ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 10 εκ. µεγάλες ή 8 µικρές φτερούγες κοτόπουλου, 1/3 φλιτζανιού άπαχο γάλα, ½ φλιτζανιού ψίχα ψωµιού µε µπαχαρικά της επιλογής σας, 2-4 κουταλιές µαργαρίνη. Βουτήξτε κάθε φτερούγα στο γάλα και µετά στην ψίχα. Τοποθετήστε τις δηµιουργώντας ένα στρώµα σε βουτυρωµένο σκεύος και απλώστε τη µαργαρίνη. Τοποθετήστε το σκεύος στη σχάρα 1 και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά. Γυρίστε το κοτόπουλο και ψήστε για άλλα 15 λεπτά. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ 10 εκ. κοµµάτια στήθος κοτόπουλου, χυµός λεµονιού, 1 φλιτζάνι άσπρο κρασί, αλάτι και πιπέρι, 1 κουταλιά κορν φλάουρ. Τοποθετήστε το κοτόπουλο σε ρηχό ταψί και πάνω στη σχάρα 10 εκ. Ρίξτε το λεµόνι και το άσπρο κρασί πάνω στο κοτόπουλο. Πασπαλίστε µε το αλάτι και το πιπέρι. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 35 λεπτά. Για να φτιάξετε τη σάλτσα, ρίξτε τους χυµούς µέσα σε ένα µπολ και ανακατέψτε µε το κορν φλάουρ. Ψήστε το µίγµα σε φούρνο µικροκυµάτων µέχρι να πήξει. ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ 10 εκ. κοµµάτια στήθος κοτόπουλου µε πέτσα, τυρί τσένταρ χαµηλών λιπαρών, 1 κουταλιά µουστάρδα Dijon, 1 φλιτζάνι κορν φλέικς θρυµµατισµένα, 1 κουταλιά αποξηραµένος µαϊντανός, ½ φλιτζάνι γάλα άπαχο. Κόψτε µια σχισµή στη µια πλευρά του κρέατος. Κόψτε το τυρί σε 10 εκ. µερίδες και τρίψτε το στη µουστάρδα. Βάλτε 1 κοµµάτι τυρί σε κάθε σχισµή και ασφαλίστε το µε οδοντογλυφίδα. αναµίξτε τα κορν φλέικς, τα µπαχαρικά και τον µαϊντανό. Βουτήξτε κάθε κοµµάτι κοτόπουλου στο γάλα και µετά στο παραπάνω µίγµα. Τοποθετήστε το κοτόπουλο σε ταψί που έχει βουτυρωθεί και τοποθετήστε το στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 30 λεπτά, γυρίζοντας το κοτόπουλο στα µέσα του ψησίµατος. ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΗΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ Φρέσκο: κάτω από 2 κιλά, 20 λεπτά το κάθε κιλό και πάνω από 2 κιλά, 25 λεπτά το κιλό. Κατεψυγµένο: 30 λεπτά το κιλό. ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ Συνήθως είναι λίγο ακριβό αλλά αξίζει. Μπορούν να µαγειρευτούν ολόκληρα ή µπορείτε να τα κόψετε και να τα τοποθετήσετε στη σχάρα 10 εκ. για πιο γρήγορο ψήσιµο. Πασπαλίστε µε τα µπαχαρικά που προτιµάτε ή µαρινάρετε µε υλικά της αρεσκείας σας. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα µέσα του ψησίµατος. Κατεψυγµένο: 35 λεπτά κάθε µισό κιλό. ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΪ ΑΚΙΑ Φρέσκα: 10 λεπτά σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. Κατεψυγµένα: λεπτά. ΧΟΝΤΡΑ ΠΑΪ ΑΚΙΑ Για γρήγορο µαγείρεµα, χρησιµοποιήστε τη σχάρα 10 εκ. και για αργό µαγείρεµα τη σχάρα 2,5 εκ. Χρησιµοποιήστε τα αγαπηµένα σας µπαχαρικά, ή τα υλικά που προτιµάτε για να φτιάξετε µαρινάτα. Τα παϊδάκια γάλακτος χρειάζονται 15 λεπτά για κάθε πλευρά. Κατεψυγµένα παϊδάκια: 30 λεπτά για κάθε πλευρά. ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 1 κονσέρβα συµπυκνωµένη σούπα σέλινου, ¾ φλιτζανιού νερό, 1 κουταλιά βούτυρο ή µαργαρίνη, 1½ φλιτζάνι ρύζι στιγµής, λουκάνικα κοµµένα σε κοµµατάκια, 1 πακέτο κατεψυγµένος αρακάς που να τον έχετε ξεψύξει, 1 πακέτο κατεψυγµένο καλαµπόκι που να το έχετε ξεψύξει, 1 φλιτζάνι τριµµένο τυρί τσένταρ. Σε µέτρια κατσαρόλα, αναµίξτε τη σούπα, το νερό και το βούτυρο. Βράστε το µίγµα και αναµίξτε το µέχρι να γίνει αφράτο. Ρίξτε το ρύζι µέσα στη σούπα, αναµίξτε, βάλτε το καπάκι και αφήστε το να σταθεί για 5 λεπτά. Ρίξτε µέσα τα λουκάνικα, τον αρακά και το καλαµπόκι. Τοποθετήστε το µίγµα σε Pyrex. Τοποθετήστε το στο σκεύος της συσκευής και µαγειρέψτε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά. Ρίξτε από πάνω τυρί και ψήστε για άλλα 1-2 λεπτά ή µέχρι να λιώσει το τυρί. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 11 από 15

12 ΑΡΝΙ Συστηνόµενοι χρόνοι µαγειρέµατος για φρέσκα αρνίσια ψητά. Ωµό: 15 λεπτά το µισό κιλό Λίγο ωµό: 20 λεπτά το µισό κιλό Μέτριο: 25 λεπτά το µισό κιλό Καλοψηµένο: 30 λεπτά το µισό κιλό. Πάντα ξεκινήστε µε την άνω πλευρά να κοιτάει προς τα κάτω και να γυρίζετε το κρέας στα µέσα του ψησίµατος. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ Ωµό: 20 λεπτά το µισό κιλό Λίγο ωµό: 25 λεπτά το µισό κιλό Μέτριο: 30 λεπτά το µισό κιλό Καλοψηµένο: 35 λεπτά το µισό κιλό. ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΟ ΙΑ Αν αγοράσετε ολόκληρο αρνίσιο πόδι µε κόκαλο βεβαιωθείτε ότι έχει µάκρος 28 εκ. ή λιγότερο, για να χωράει στο Nu-Wave Oven. Φρέσκο: σχάρα 2,5 εκ. σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά για ωµό. Κατεψυγµένο: σχάρα 2,5 εκ. σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά για ωµό. ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΑΪ ΑΚΙΑ Σαν τις µπριζόλες, τα αρνίσια παϊδάκια πρέπει να µαγειρεύονται ανάλογα µε το πόσο χοντρά είναι. ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 1 αρνίσιο πόδι καθαρισµένο από το λίπος και κοµµένο σε κυβάκια, 1 µεγάλη πράσινη πιπεριά καθαρισµένη από τα σπόρια και κοµµένη σε 8 ίσα κοµµάτια, 1 κρεµµύδι κοµµένο στα τέσσερα, 8 µεγάλα άσπρα µανιτάρια, 10 εκ. τοµάτες κοµµένες στη µέση και καθαρισµένες από τα σπόρια, σος µπάρµπεκιου. ιαιρέστε τα υλικά σε 10 εκ. µερίδες και τοποθετήστε τα σε ξύλα για σουβλάκια εναλλάσσοντας το κρέας µε τα λαχανικά. Τοποθετήστε στη σχάρα 10 εκ. και ρίξτε σος ή µπαχαρικά. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 λεπτά, µετά γυρίστε και ρίξτε σος ή µπαχαρικά στην άλλη πλευρά και µαγειρέψτε για άλλα 5 λεπτά. ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΑΪ ΑΚΙΑ ΜΕ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑ 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά χυµός λεµονιού, 10 εκ. µεγάλα αρνίσια παϊδάκια, τυρί φέτα τριµµατισµένη, ¼ φλιτζανιού ψιλοκοµµένες τοµάτες, 10 εκ.- 6 ελιές Καλαµών χωρίς το κουκούτσι, 1 κουταλιά ψιλοκοµµένο µαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Σε ρηχό πιάτο, αναµίξτε το ελαιόλαδο, το σκόρδο και τον χυµό λεµονιού. Προσθέστε τα παϊδάκια και γυρίστε τα ώστε να καλυφθούν όλες οι πλευρές τους. Τοποθετήστε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Σε ένα µικρό µπολ αναµίξτε τη φέτα, τις τοµάτες, τις ελιές και τον µαϊντανό. Αφήστε το στην άκρη. Τοποθετήστε τα παϊδάκια απ ευθείας στη σχάρα 10 εκ. πασπαλίστε µε αλάτι και πιπέρι. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για σχεδόν εκ. λεπτά. Όταν γίνουν ρίξτε µε κουτάλι ίσες ποσότητες από το µίγµα της φέτας σε κάθε παϊδάκι και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία µέχρι να λιώσει το τυρί. ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΑ Τα ψάρια ψήνονται πολύ καλά στο Nu-Wave Oven, καθώς µαγειρεύεται γρήγορα και παραµένει ζουµερό και τρυφερό. Σηµείωση: οποιαδήποτε συνταγή ψαριού µπορεί να γίνει πιο ελαφριά σε λιπαρά, αν αντί για βούτυρο βάλετε φυτικό λάδι. Συστηνόµενος χρόνος για ψάρια: Φρέσκα 8 λεπτά. Κατεψυγµένα 15 λεπτά. ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η Όταν αγοράζετε γαρίδες να προτιµάτε τα µεγάλα µεγέθη, καθώς χαραµίζετε λιγότερο περίβληµα όταν τις καθαρίζετε. Φρέσκιες γαρίδες: σχάρα 10 εκ. σε υψηλή θερµοκρασία για 8 λεπτά. Κατεψυγµένες γαρίδες: σχάρα 10 εκ. σε υψηλή θερµοκρασία για λεπτά. ΑΣΤΑΚΟΣ Ρίξτε πρώτα τον αστακό µε το κεφάλι σε βραστό νερό για 2 λεπτά. Τοποθετήστε στη σχάρα 2,5 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά ή µέχρι το όστρακο να πάρει ένα πορτοκαλί χρώµα. ΑΣΤΑΚΟΟΥΡΕΣ Βουτυρώστε τις. Οι µικρές χρειάζονται περίπου 10 λεπτά σε υψηλή θερµοκρασία, στη σχάρα 10 εκ. Οι µεγάλες χρειάζονται περίπου λεπτά σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. ΣΟΛΟΜΟΣ 10 εκ. φιλέτα σολοµού, λίγο βούτυρο, άνηθος, αλάτι, πιπέρι, φέτες λεµονιού. Τοποθετήστε το ψάρι στη σχάρα 10 εκ. και προσθέστε βούτυρο και µπαχαρικά. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 10 λεπτά. Γαρνίρετε µε φέτες λεµονιού. Κατεψυγµένα: µαγειρέψτε όπως παραπάνω για 16 λεπτά. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ 10 εκ. φιλέτα κόκκινου σολοµού, 10 εκ. σκελίδες σκόρδο τριµµένο, ½ κουταλάκι πιπέρι, ½ κουταλάκι ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι κύµινο, χυµός ενός λεµονιού. Τοποθετήστε το ψάρι σε ρηχό ταψί. Αναµίξτε τα άλλα υλικά και ρίξτε τα πάνω από το ψάρι. Τοποθετήστε το στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για λεπτά. Κατεψυγµένα: µαγειρέψτε όπως παραπάνω για λεπτά. ΓΛΩΣΣΑ 10 εκ. φιλέτα ψάρι γλώσσα, 10 εκ. κουταλιές λιωµένο βούτυρο, λεµόνι, αλάτι, 2 φλιτζάνια ψίχα ψωµιού. Αναµίξτε το βούτυρο, τα µπαχαρικά και την ψίχα και πιέστε µέσα το ψάρι. Καλύψτε και τις δυο πλευρές, τοποθετήστε το στη Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 12 από 15

FUNYAKI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FUNYAKI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FUNYAKI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΟΥΝΙΑΚ Η πλάκα ψησίµατος της συσκευής FUNYAKI έχει σχεδιαστεί µε εσωτερικό θερµαντικό στοιχείο, για οµοιόµορφη κατανοµή της θερµότητας την ώρα του µαγειρέµατος. Χρησιµοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ K80201MW Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Πριν από τη χρήση του φούρνου, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HALOGEN OVEN ΦΟΡΗΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ

HALOGEN OVEN ΦΟΡΗΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN OVEN ΦΟΡΗΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ tmstore.gr Κωδ: ΧΑΛΟ Το φορητό φουρνάκι µε αλογόνο µπορεί να µαγειρέψει ταχύτερα από ότι ένας συµβατικός φούρνος. Μαγειρεύει γρήγορα µε ποικίλους τρόπους, ζεσταίνει

Διαβάστε περισσότερα

MAGIC BULLET (ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ) Κωδ: ΜΠΟΥΛΕΤ Για την ασφάλειά σας διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση ιαβάστε όλες τις οδηγίες, πριν χρησιµοποιήσετε το MAGIC BULLET. Μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη βάση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

FAT FREE EXPRESS Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Σας έτυχε ποτέ να θέλετε να φτιάξετε και να σερβίρετε ψητό κοτόπουλο µε λαχανικά το καλοκαίρι αλλά δεν θέλατε να ανάψετε τον φούρνο; Ή απλά

Διαβάστε περισσότερα

MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου. σελ.3 1.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου..σελ. 4 1.3 Οδηγίες για την τοποθέτηση...σελ. 4 1.4 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ K93205MW Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡIΚΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EGGMASTER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΓΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EGGMASTER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΓΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EGGMASTER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΓΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΓΓΜΑΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις, συµπεριλαµβανοµένων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου και του πίνακα χειρισμού...σελ. 28 1.2 Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια...σελ. 28 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ. 30 1. Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ROBOT Πολυφούρνος. Μοντέλα: CO 7120 / CO 7125. Οδηγίες Χρήσης. United CO-7120 / CO-7125-1 - Πολυφούρνος ROBOT

ROBOT Πολυφούρνος. Μοντέλα: CO 7120 / CO 7125. Οδηγίες Χρήσης. United CO-7120 / CO-7125-1 - Πολυφούρνος ROBOT Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ROBOT Πολυφούρνος Μοντέλα: CO 7120 / CO 7125 Οδηγίες Χρήσης United CO-7120 / CO-7125-1 - Πολυφούρνος ROBOT Εισαγωγή Ο πολυφούρνος ROBOT που αγοράσατε θέτει τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TRISTAR BM 4582

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TRISTAR BM 4582 ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TRISTAR BM 4582 Κωδ: ΑΡΤ4582 ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας Πριν από την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικός φούρνος Ηλεκτρικός φούρνος Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα διαπιστώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦIMΩΝ "ΣΝΑΚ ΜΑΣΤΕΡ"

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦIMΩΝ ΣΝΑΚ ΜΑΣΤΕΡ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦIMΩΝ "ΣΝΑΚ ΜΑΣΤΕΡ" ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασµένο για οικιακή χρήση 'Οταν χειρίζεστε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ: ΤΣΟΠΓ VIDALIA CHOP WIZARD PRO ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Ενσωµατωµένη πλαϊνή λάµα που µειώνει την ανάγκη να πρέπει να κόβετε από πριν τα µακρύτερα τρόφιµα όπως καρότα και σέλερι. - Κόβει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου και του πίνακα χειρισμού...σελ. 2 1.2 Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια...σελ. 2 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ. 2 1. Εγκατάσταση και ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα Οδηγίες χρήσης Μικροκύματα Πίνακας περιεχομένων GR 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 6 4 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ... 9

Διαβάστε περισσότερα

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ του σπιτιού σας. Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός barbecue για όλους

Οδηγός barbecue για όλους Οδηγός barbecue για όλους Let s BBQ Καλωσήλθατε στον μαγικό κόσμο του barbecue. Έναν κόσμο γεμάτο γεύση, παρέα και δημιουργία. Ο ήχος των κάρβουνων που καίγονται, η μυρωδιά του κρέατος που σιγοψήνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Αγαπητέ Πελάτη! Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας, ότι τα προϊόντα μας είναι εμπιστοσύνης. Οι οδηγίες έχουν συγκροτηθεί έτσι ώστε να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents / Bread Maker Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-32 EN... Pages 33-58 2 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές,

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu

Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR MWL 20 BIS Cód.: 1831230 GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000

fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000 fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000 3172183_OC1 Εδώ θα βρείτε... Παρακαλείσθε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB

Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB Οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 2-6 Οδηγίες λειτουργίας 7-12 Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 Εγκατάσταση 8 Οδηγίες γείωσης 8 Κανόνες για το μαγείρεμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

AMW 831 AMW 834. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

AMW 831 AMW 834. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 831 AMW 834 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ NOVA PAN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ NOVA PAN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΝΟΒΑΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ NOVA PAN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πλεονεκτήµατα του Nova PAN Το µοναδικό Thermo rim δείχνει πότε έχετε φτάσει τη σωστή θερµοκρασία µαγειρέµατος. Κατάλληλο για όλους τους τύπους κουζίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB 594

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB 594 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB 594 Οδηγίες λειτουργίας Συγχαρητήρια για την αγορά του αρτοπαρασκευαστή - Μερικά προγράµµατα µηχανών παρέχουν δύο διαφορετικά επίπεδα για το ψήσιµο µεγάλων ή µικρών ποσότητων ψωµιού.

Διαβάστε περισσότερα

περιγραφή el A C R H Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση: 220-240 V ~ 50/60Hz max 16A Ισχύς: 1400 W Διαστάσεις ΠxΥxΒ: 512 x 295 x 400 Βάρος: 12,1 kg

περιγραφή el A C R H Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση: 220-240 V ~ 50/60Hz max 16A Ισχύς: 1400 W Διαστάσεις ΠxΥxΒ: 512 x 295 x 400 Βάρος: 12,1 kg A C περιγραφή D E Q B P F I G R H L M N O I Περιγραφή της συσκευής A Πάνω αντίσταση B Κάτω ανακλινόμενη αντίσταση C Τάπα υποδοχής για φόρμα ζυμώματος D Εσωτερική λάμπα E Υποδοχή φόρμας ζυμώματος F Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα