ΝΙΟΥΕΙΒ-ΙΝ NU WAVE OVEN ΦΟΥΡΝΑΚΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΟΥΕΙΒ-ΙΝ NU WAVE OVEN ΦΟΥΡΝΑΚΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Κωδ: ΝΙΟΥΕΙΒ-ΙΝ NU WAVE OVEN ΦΟΥΡΝΑΚΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν είναι παρόντα παιδιά, πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Για να µειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: 1. ιαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις, πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. 2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σηµεία από όπου µπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί µέσα σε νερό ή άλλο υγρό. 3. Μην αγγίζετε συσκευές που έχουν πέσει σε νερό. Βγάλτε αµέσως το καλώδιο από την πρίζα! 4. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή την ηλεκτρική βάση της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκαυµάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυµατισµού: 1. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει χρησιµοποιείται από παιδιά. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη, όταν αυτό το προϊόν χρησιµοποιείται κοντά σε παιδιά. 2. Χρησιµοποιήστε αυτή τη συσκευή µόνο για την προτεινόµενη χρήση της, όπως αυτή περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιµοποιείτε άλλα αξεσουάρ ή εξαρτήµατα, τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυµατισµό. 3. Μην χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή µε φθαρµένο φις ή καλώδιο, αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει ή έχει πάθει βλάβη, αν έχει πέσει σε νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή στον προµηθευτή σας για έλεγχο, επισκευή ή ρύθµιση. 4. Κρατήστε το καλώδιο µακριά από θερµαινόµενες επιφάνειες. 5. Βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα, τραβώντας το φις. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο. 6. Μην πιέζετε ποτέ το φις να µπει στην πρίζα. 7. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε µέρη όπου έχει γίνει χρήση προϊόντων σπρέι ή οξυγόνου. 8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού. 9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστία γκαζιού ή ηλεκτρική εστία, καθώς και µέσα σε ζεστό φούρνο. 10. Μην µετακινείτε τη συσκευή, ενώ περιέχει ζεστό φαγητό. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή κάθε φορά που µεταφέρετε την σχάρα ή το ταψάκι της συσκευής. 11. Πριν βγάλετε το φις από την πρίζα, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή. 12. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται. 13. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο της συσκευής. Προσοχή στα χαλασµένα καλώδια ή πρίζες. 14. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για οικιακή χρήση. Έχει σχεδιαστεί για να ψήνει τη συνηθισµένη ποσότητα φαγητού µιας οικογένειας. εν είναι κατάλληλο για συνεχή ή εµπορική χρήση. 15. Μην αποσυναρµολογείτε το προϊόν. εν υπάρχουν τµήµατα της συσκευής που µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. 16. Επιτηρείτε πάντα τη συσκευή, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 17. Χρησιµοποιείτε τις χειρολαβές όταν σηκώνετε το θόλο από τη βάση. 18. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιµοποιήστε τις χειρολαβές ή γάντια κουζίνας. 19. Σταµατήστε το µαγείρεµα, πριν αφαιρέσετε το θόλο για να ελέγξετε ή να γυρίσετε το φαγητό. Ο θόλος και η κεφαλή ενέργειας θα πρέπει να βρίσκονται πάνω στο σηµείο στήριξης του θόλου. 20. Αφαιρείτε το θόλο πάντα µακριά από εσάς, έτσι ώστε ο αποβαλλόµενος ατµός να διοχετεύεται µακριά από το πρόσωπό σας. 21. Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο. 22. Να είστε πολύ προσεκτικοί, όταν αφαιρείτε καυτό λίπος από τη συσκευή. 23. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για µελλοντική αναφορά. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το µήκος του καλωδίου έχει επιλεχθεί για να µειώσει τους κινδύνους που προκαλούνται αν το καλώδιο είναι µακρύ. Μεγάλα καλώδια διατίθενται και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αν τα χειρίζεστε µε φροντίδα. Αν επιλέξετε τη χρήση µακρύτερου καλωδίου: 1) η αναγραφόµενη τάση θα πρέπει αν είναι τουλάχιστον ίδια µε την αντίστοιχη της συσκευής 2) το µακρύ καλώδιο θα πρέπει να είναι έτσι τακτοποιηµένο ώστε να µην πέφτει κάτω από τον πάγκο ή το τραπέζι, γιατί σε αυτήν την περίπτωση εγκυµονεί ο κίνδυνος ανατροπής της συσκευής. Προσοχή: όλα τα µεταλλικά αντικείµενα σε αυτό το φουρνάκι, όπως το ταψάκι και η σχάρα του µπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καυτά κατά το µαγείρεµα. Παρακαλούµε να είστε πολύ προσεκτικοί, όταν µετακινείτε αυτά τα αντικείµενα από το φουρνάκι. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια, γι αυτό τον σκοπό. Αφήστε τα να κρυώσουν καλά, πριν τα πλύνετε. Το άνοιγµα του θόλου µπορεί να ανοίξει λίγο, όταν ο τελευταίος είναι πολύ ζεστός. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η κεφαλή ενέργειας µπορεί να αφαιρεθεί από τον θόλο µόνη της τελείως προκαλώντας τη διαφυγή καυτού ατµού. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 1 από 15

2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ψηφιακή κονσόλα Κεφαλή Ενέργειας µε εύκολο χειρισµό Χειρολαβές ΚΛΕΙ ΩΜΑ Ο Θόλος είναι διάφανος, ελαφρύς και πολύ ανθεκτικός Προαιρετικός ακτύλιος Επέκτασης Αυξάνει τη χωρητικότητα του NuWave Oven έως και 50% Σχάρα Μαγειρέµατος Αντιστρεπτή Ταψάκι Εύκολο στο καθάρισµα Η Στήριξη Θόλου είναι µοναδικά σχεδιασµένη για να κρατά µε ασφάλεια το θόλο του NuWave Oven και την κεφαλή ενέργειας Η Βάση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως δίσκος σερβιρίσµατος Πριν την χρήση: Πριν την χρήση, πλύνετε τον θόλο, το ταψάκι, τη βάση και την σχάρα µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό ή πλύνετέ τα στο πλυντήριο πιάτων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην πλένετε ή βυθίζετε την κεφαλή ενέργειας µε νερό ή στο πλυντήριο πιάτων. Η εξωτερική επιφάνεια µπορεί να καθαριστεί µε ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Τοποθετήστε τη βάση σε µια σταθερή επιφάνεια. Βάλτε το ταψάκι µέσα στη βάση, αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι οι χειρολαβές βρίσκονται σε κάθετη θέση. Αν οι χειρολαβές δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση, ο θόλος δεν θα µπει καλά πάνω στη βάση. Τοποθετήστε την σχάρα δύο επιπέδων στο ταψάκι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φαγητού που ετοιµάζετε. Τοποθετήστε το φαγητό στην σχάρα. Τοποθετήστε το θόλο πάνω από το φαγητό και πάνω στη βάση. Ο θόλος θα πρέπει να µπαίνει καλά πάνω στη βάση. Τοποθετήστε την κεφαλή ενέργειας στο χείλος του θόλου και σφραγίστε την στη θέση της περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα µέχρι να κλειδώσουν τα «αυτιά». Ρυθµίστε τον χρόνο µαγειρέµατος και τη θερµοκρασία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φαγητού. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε µια σωστά γειωµένη πρίζα και ότι το καλώδιο δεν αγγίζει καµιά καυτή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το ταψάκι της συσκευής έχει τοποθετηθεί µέσα στη βάση. Μην τοποθετείτε το ταψάκι κατευθείαν πάνω στην ηλεκτρική κουζίνα ή σε πηγή θερµότητας. Κίνδυνος βλάβης. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 2 από 15

3 Μεταλλικά ή γυάλινα πιάτα, τηγάνια και αλουµινόχαρτο που χρησιµοποιούνται σε έναν κανονικό φούρνο µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια και στο NuWave Oven. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΟΛΟ Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή ενέργειας έχει σφραγίσει καλά πάνω στο θόλο. Αν συµβαίνει αυτό, µπορείτε να τα µετακινήσετε εύκολα µαζί, όπως δείχνουν τα βήµατα 1, 2 και 3. Βήµα 1: Τοποθετήστε την στήριξη του θόλου κάτω από κάθε πλευρά της βάσης. Βήµα 2: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο πόδια της στήριξης του θόλου έχουν τοποθετηθεί µέσα στη χειρολαβή και ότι η στήριξη του θόλου στέκεται οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια. Βήµα 3: Τοποθετήστε τη συναρµολογηµένη κεφαλή ενέργειας και το θόλο σε γωνία 45 προς τη στήριξη του θόλου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Βήµα 1 Βήµα 2 Βήµα 3 Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Σηκώστε το θόλο µόνο από τις χειρολαβές της κεφαλής ενέργειας. Από την στιγµή που η κεφαλή και ο θόλος έχουν συναρµολογηθεί, οι χειρολαβές της κεφαλής ενέργειας θα σας επιτρέψουν να τα σηκώσετε µαζί, όταν θέλετε να αφαιρέσετε το φαγητό από το φουρνάκι ή να το ελέγξετε. Αν θέλετε να µετακινήσετε το ταψάκι, ενώ είναι ακόµη ζεστό, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάντα να φοράτε γάντια φούρνου. Τα αποσπώµενα χερούλια υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Για καλύτερα αποτελέσµατα ακολουθήστε τις οδηγίες για το ύψος της σχάρας, τον χρόνο και τη θερµοκρασία µαγειρέµατος που θα βρείτε στις συµβουλές χρήσης. εν χρειάζεται προθέρµανση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το θόλο ή άλλο σηµείο της επιφάνειας, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Ο αέρας µέσα στο θόλο µπορεί να φτάσει τους 172 C, µε αποτέλεσµα η επιφάνεια να είναι εξαιρετικά καυτή. Μην ανοίγετε το θόλο και µην αφαιρείτε την κεφαλή ενέργειας, ενώ βρίσκεται ακόµη σε λειτουργία. Πατήστε PAUSE, πριν ανοίξετε τον θόλο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ: Τοποθετήστε φαγητά που χρειάζονται περισσότερο χρόνο µαγειρέµατος στην σχάρα που βρίσκεται πιο κοντά στο θερµαντικό στοιχείο, όπως πατάτες, καρότα κλπ., και τοποθετήστε τα µαλακά λαχανικά στις κάτω σχάρες, όπως µανιτάρια, τοµάτες κλπ. Εναλλακτικά, αντιστρέψτε τη σειρά και τοποθετήστε τα φαγητά που χρειάζονται περισσότερο χρόνο µαγειρέµατος στο ταψάκι µέχρι να µαγειρευτούν σχεδόν. Μετά τοποθετήστε τα πιο γρήγορα φαγητά από πάνω και συνεχίστε µέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα επίπεδα. Συνδυάστε φαγητά µε παρόµοιο χρόνο µαγειρέµατος. Για παράδειγµα: χοιρινό ή κοτόπουλο και πατάτες, ψάρια και τοµάτες ή παγωµένο µοσχάρι µε ψητές πατάτες. Τοποθετήστε αλουµινόχαρτο κάτω από φαγητά που µπορεί να στάξουν πάνω σε άλλα φαγητά. Να θυµάστε ότι οι υπέρυθρες ακτίνες δεν διαπερνούν το αλουµίνιο, αλλά η θερµότητα κυκλοφορεί στο φουρνάκι. Αν τα πάνω επίπεδα µαγειρευτούν γρηγορότερα, αφαιρέστε τις σχάρες από πάνω και συνεχίστε να µαγειρεύετε µέχρι να γίνουν και τα κάτω επίπεδα. Χρησιµοποιήστε ρηχά πιάτα ή ελαφριά ταψάκια αλουµινίου για το µαγείρεµα. Για να ζεστάνετε ψωµί, τοποθετήστε το στην κάτω σχάρα ή στο ταψάκι και καλύψτε το. Για να ψήσετε ψωµί, τοποθετήστε το στην πάνω σχάρα. ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Για να ξεκινήσετε το µαγείρεµα, πιέστε το κουµπί Cook Time (χρόνος µαγειρέµατος), εισάγετε τον απαιτούµενο χρόνο και πιέστε το START. Αν δεν µαγειρεύετε στο επίπεδο 10, θα χρειαστείτε το κουµπί Power Level (θερµοκρασία). ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ το 0 πρέπει να εµφανίζεται στην οθόνη, όταν δεν έχετε προγραµµατίσει κάποια λειτουργία. ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Πιέστε το κουµπί Cook Time (χρόνος µαγειρέµατος). Ο δείκτης ΜΙΝ θα αναβοσβήνει κάτω δεξιά στην οθόνη. Εισάγετε τον απαιτούµενο χρόνο σε ώρες και λεπτά πατώντας τα κατάλληλα πλήκτρα. Για παράδειγµα, για να εισάγετε, 1 ώρα και 30 λεπτά πατήστε 130. Στην οθόνη θα εµφανιστεί 1:30. Αν ο απαιτούµενος χρόνος είναι σε λεπτά, θα χρειαστεί µόνο να εισάγετε το 1 ή 2. Για παράδειγµα για 5 λεπτά πιέστε απλώς #5 (επειδή είναι µονοψήφιο): 46 λεπτά, πατήστε 46. Αν θέλετε να διορθώσετε τον εισηγµένο αριθµό, πιέστε το κουµπί Pause/Clear (Παύση/Καθαρισµός) δύο φορές. Εισάγετε, έπειτα, ξανά το σωστό αριθµό. ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Πιέστε το κουµπί Power Level (Θερµοκρασία). Η ρύθµιση HI εµφανίζεται στην οθόνη (επίπεδο 10). Για να αλλάξετε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, πατήστε απλώς το επίπεδο που προτιµάτε (βάσει των ανωτέρω αναγραφόµενων αντιστοιχιών) π.χ. 1 (10% ενέργεια) έως 9 (90% ενέργεια). Η ενέργεια απεικονίζεται µε ένα µονοψήφιο αριθµό, όπως το 9 και το 3. Για να επαναφέρετε τις προκαθορισµένες ρυθµίσεις, πιέστε 0. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 3 από 15

4 Επαληθεύστε τις σωστές ρυθµίσεις στον πίνακα ελέγχου. Αν πρέπει να αλλάξετε την προκαθορισµένη θερµοκρασία, εισάγετε πάλι τον απαιτούµενο αριθµό. Για να ελέγξετε το επίπεδο της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος, πιέστε POWER µια φορά και οι ρυθµίσεις θα εµφανιστούν στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα. Ο υπολειπόµενος χρόνος µαγειρέµατος θα εµφανιστεί ξανά στην οθόνη. Σηµείωση: Ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος στο προκαθορισµένο επίπεδο θερµοκρασίας ΗΙ είναι δύο ώρες. Αν έχετε πληκτρολογήσει µεγαλύτερο χρόνος µαγειρέµατος, η θερµοκρασία θα γυρίσει αυτόµατα στις δύο ώρες. Απλώς πληκτρολογήστε µετά το πέρας των δύο πρώτων ωρών τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεται το φαγητό για να ψηθεί. Στο πιο χαµηλό επίπεδο θερµοκρασίας, ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος είναι 9 ώρες και 99 λεπτά. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ Πιέστε START για να αρχίσετε το µαγείρεµα. Ο υπολειπόµενος χρόνος θα εµφανιστεί στην οθόνη και οι ώρες και τα λεπτά θα αναβοσβήνουν. Ο φούρνος θα σταµατήσει αυτόµατα να µαγειρεύει, όταν λήξει ο ρυθµισµένος χρόνος και θα σας ειδοποιήσει ηχητικά µε ένα χαρακτηριστικό beep, ότι έχει σταµατήσει. ΠΑΥΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ Για να παύσετε τον χρόνο µαγειρέµατος, πιέστε το πλήκτρο Pause/Clear άλλη µια φορά. Ο υπολειπόµενος χρόνος µαγειρέµατος θα εµφανιστεί στην οθόνη αλλά η ώρα και τα λεπτά δεν θα αναβοσβήνουν. Για να σβήσετε τον επιλεγµένο χρόνο µαγειρέµατος, πιέστε το κουµπί Pause/Clear δύο φορές. Ο υπολειπόµενος χρόνος θα καθαρίσει τελείως και θα εµφανιστεί ένα 0. ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Το κουµπί TIMER ONLY µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλες χρήσεις στην κουζίνα αλλά µόνο όταν η συσκευή δεν µαγειρεύει. Για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει προγραµµατιστεί (όταν πατήσετε το κουµπί pause/clear η οθόνη πρέπει να είναι καθαρή). Πατήστε το κουµπί TIMER και θα αρχίσει να αναβοσβήνει ένα κουδούνι στη δεξιά γωνία της οθόνης. Εισάγετε τον απαιτούµενο χρόνο σε λεπτά ή ώρες. Πιέστε START. Η συσκευή θα αρχίσει να ηχεί, όταν λήξει ο προκαθορισµένος χρόνος. Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Γενικές οδηγίες: Αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή, πριν την καθαρίσετε. Ο θόλος και τα υπόλοιπα σηµεία, εκτός από την κεφαλή ενέργειας, είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων. Προστατεύσετε τις µεταλλικές και τις πλαστικές επιφάνειες. Μην χρησιµοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή σύρµατα. Καθαρίστε τη συσκευή µετά από κάθε χρήση. Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µπορεί να καθαριστεί µε σκουπίζοντάς την µε ένα νωπό πανί. Σηµαντικές συµβουλές 1. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή παράλληλα µε άλλες ηλεκτρικές συσκευές χρησιµοποιώντας την ίδια πρίζα. Ελέγξτε την ένταση του ρεύµατος, αν η συσκευή µαγειρεύει πολύ αργά. 2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει µπει σωστά στην πρίζα. 3. Κλείνετε πάντα τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα, πριν την πλύνετε. 4. Μπορεί να σχηµατιστεί υγρασία µέσα στον θόλο, αν το µαγειρεµένο φαγητό δεν αποµακρυνθεί σύντοµα από τη συσκευή µετά το µαγείρεµα. Κάτι τέτοιο µπορεί να αποφευχθεί µε τον ακόλουθο τρόπο: Μετακινείστε το φαγητό από τη συσκευή, όταν ψηθεί. Αν θέλετε να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό µέχρι το σερβίρισµα, βάλτε τον διακόπτη στο 1 ή το 2 (χαµηλή θερµοκρασία). ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Το NuWave Oven θα αλλάξει τη ζωή σας. Είναι ιδανικό για εργένηδες, ζευγάρια, συνταξιούχους και µεγάλες οικογένειες. ίνει µεγαλύτερη ελευθερία, γιατί σας απαλλάσσει από το άγχος της απόψυξης των τροφίµων πολλές ώρες πριν το δείπνο ή του χρόνου αναµονής µέχρι να προθερµανθεί ο φούρνος. Με το NuWave Oven θα απολαύσετε τα πιο ζουµερά κρέατα, πουλερικά και ψάρια. Τσιγαρίζει και µαγειρεύει ορισµένα τρόφιµα µέχρι και 40% πιο γρήγορα από έναν συµβατικό φούρνο. Καθαρίζει πολύ εύκολα: Τα κρέατα και τα πουλερικά συγκρατούν περισσότερα υγρά και έτσι δεν προκαλούνται πολλές πιτσιλιές. Αλλά και όσες υπάρχουν παραµένουν στο θόλο της συσκευής. Εκτός από την κεφαλή σύνδεσης µε το ρεύµα, όλα τα άλλα µέρη µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Θα βρείτε το µαγείρεµα µε το NuWave Oven ιδιαίτερα εύκολο, διασκεδαστικό και πρακτικό. Μέσα από τον διάφανο θόλο µπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του φαγητού σας κι έτσι δεν χρειάζεται να σκύβετε πάνω από µια καυτή κουζίνα. Ο φούρνος είναι τόσο ελαφρύς που µπορείτε να τον µεταφέρετε εύκολα στο εξοχικό σας, στο σπίτι φίλων σας ή σε συγγενικό σπίτι για µεγάλο τραπέζι, όπου ένας επιπλέον φούρνος είναι πάντα λυτρωτικός. Οι οδηγίες και οι συνταγές του βιβλίου αυτού θα σας βοηθήσουν να πάρετε ό,τι περισσότερο µπορείτε από το νέο NuWave Oven σας. Παρακαλούµε αφιερώστε χρόνο στο διάβασµα αυτού του εγχειριδίου και ακολουθήστε όλες τις συµβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε. ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΤΕ ΜΕ ΤΟ NUWAVE OVEN. ιαβάστε τις οδηγίες και τις συνταγές αυτού του εγχειριδίου και θα δείτε πόσο απλό και εύκολο είναι να µαγειρεύετε µε το NuWave Oven. 1. Ετοιµάστε το φαγητό που θέλετε να µαγειρευτεί. Μαγειρέψτε το φαγητό απευθείας στο ταψάκι / στη σχάρα της συσκευής ή τοποθετήστε το σε ένα µεταλλικό ή γυάλινο Pyrex σκεύος που να χωράει στη συσκευή. Βάλτε το σκεύος µέσα στη συσκευή ή πάνω στην σχάρα. 2. Τοποθετήστε µπριζόλες, παϊδάκια, ψάρια απευθείας στη σχάρα 10 εκ. 3. Ορισµένα φαγητά, όπως τα γεύµατα µε κοτόπουλο, πίτες ή ορεκτικά µπορούν να µαγειρευτούν απευθείας στο σκεύος της συσκευής. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 4 από 15

5 4. Ψηφιακό µοντέλο: πιέστε τον χρονοδιακόπτη και εισάγετε τον επιθυµητό χρόνο µαγειρέµατος. Όταν ο χρόνος τελειώσει η συσκευή θα ηχήσει. Προσοχή: πάντα να ανοίγετε το καπάκι µακριά από το πρόσωπό σας γιατί µπορεί να αποβληθεί καυτός ατµός. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ατµός. Κρατάει το φαγητό ζουµερό και τρυφερό. Το σκεύος της συσκευής: το σκεύος αυτό πρέπει να είναι βρίσκεται στη συσκευή κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το φούρνο. Αν το τοποθετήσετε απευθείας σε ζεστή εστία µπορεί να καταστραφεί οπότε φυλάξτε το µόνο για χρήση µέσα στο NuWave Oven. Σχάρα µαγειρέµατος: µπορεί να τοποθετηθεί σε ύψος 2,5 εκ. για αργό µαγείρεµα ή για να βολέψετε µεγαλύτερες ποσότητες τροφίµων. Τοποθετήστε το σε ύψος 10 εκ. για πιο γρήγορο µαγείρεµα καθώς θα βρίσκεται πιο κοντά στη φωτιά. Μεταλλικά σκεύη και αλουµινόχαρτο: Ναι, µπορείτε να χρησιµοποιείτε µεταλλικά σκεύη στο NuWave Oven. Αν ψήνετε κουλουράκια συνιστάται η χρήση µεταλλικού σκεύους. Μπορείτε, επίσης, να προστατέψετε ένα φαγητό από το να καψαλιστεί (π.χ. γαλοπούλα) καλύπτοντάς το µε αλουµινόχαρτο. Έχετε όµως υπ όψιν ότι έτσι θα αυξηθεί ο χρόνος µαγειρέµατος. Ατµός: ο ατµός συγκεντρώνεται, όταν ψήνετε φαγητά µε πολλή υγρασία. Να σηκώνετε το καπάκι πάντα µακριά από εσάς έτσι ώστε να µην έρθει ο ατµός στο πρόσωπό σας. Συµβουλή: αν επιθυµείτε να παραµείνει το φαγητό τραγανό, σηκώστε αµέσως το καπάκι µετά το µαγείρεµα. Ανεµιστήρας: ο ανεµιστήρας µπορεί µερικές φορές να µετακινήσει ελαφριά τρόφιµα. Όταν µαγειρεύετε ελαφριά φαγητά, τοποθετήστε τα στη σχάρα ή ασφαλίστε τα στο σκεύος της συσκευής τοποθετώντας από πάνω τη σχάρα 2,5 εκ. ΠΟΙΑ ΦΑΓΗΤΑ ΨΗΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ NU-WAVE OVEN: Χρησιµοποιείτε το NuWave Oven για εκείνα που ετοιµάζει καλύτερα και µην προσπαθήσετε να το χρησιµοποιήσετε για να ψήνετε φαγητά που ετοιµάζονται καλύτερα µε άλλο τρόπο. Για παράδειγµα, φτιάξτε µπριζόλες στο NuWave Oven αλλά ψήστε τα µακαρόνια φούρνου στον συµβατικό φούρνο. Κρέατα και πουλερικά γίνονται ζουµερά, τραγανά και µε πλούσια γεύση. Τα ψάρια και τα θαλασσινά γίνονται τόσο ζουµερά και πλούσια σε γεύση που ακόµα και αν ξεχαστείτε δύσκολα θα τα κάψετε. Κατσαρόλες που το πάχος τους είναι λιγότερο από 7,5 εκ., µαγειρεύουν καλά και πολύ γρήγορα µέσα στο NuWave Oven. Πάντα ελέγχετε σε ποιο βαθµό έχει ψηθεί το φαγητό στον πυθµένα του κέντρου της κατσαρόλας. Ψήνεται υπέροχα η ζύµη για ψωµί. Οι πίτες αποκτούν ωραία κρούστα. Οι πατάτες γίνονται πολύ ζουµερές και αφράτες. Τέλεια γίνονται και τα ψητά λαχανικά. Ιδανικό για κατεψυγµένα πρωινά ή γρήγορα γεύµατα καθώς καταναλώνετε (σχεδόν 25%) λιγότερο χρόνο και λιγότερη ενέργεια αφού δεν χρειάζεται να προθερµάνετε το φούρνο. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟ NUWAVE OVEN Πίτες µε διπλή κρούστα: γενικά η πάνω κρούστα και η γέµιση ψήνονται πριν από την κάτω κρούστα, γι αυτό ψήστε αυτού του τύπου τις πίτες στο συµβατικό σας φούρνο. Εντούτοις, οι πίτες που έχουν κρούστα µόνο από πάνω ψήνονται πάρα πολύ ωραία στο Nu-Wave Oven, µε την κρούστα να γίνεται τραγανή και να παίρνει ένα χρυσοκίτρινο χρώµα. Ψητές λιχουδιές: οι ψητές λιχουδιές πρέπει να γίνονται µέσα στο σκεύος της συσκευής ή πάνω στη σχάρα 2,5 εκ. Κάθε πυκνός χυλός ή ζύµη για ψωµί θα πάρει στο NuWave Oven όσο χρόνο θα πάρει και σε συµβατικό φούρνο αλλά το αποτέλεσµα είναι πιο αφράτο, πιο τραγανό και πιο φουσκωτό. Βγάλτε αµέσως το καπάκι όταν γίνουν και αφήστε τα να κρυώσουν, ανάλογα µε τη συνταγή. Αν ψήνετε 2 ή περισσότερα ρηχά κέικ σε διαφορετικά επίπεδα, αλλάξτε επίπεδα στα σκεύη στη µέση του ψησίµατος. Πίτσα: αν σας αρέσει η πίτσα µε αφράτη ζύµη, δοκιµάστε να την ψήσετε στο NuWave Oven. Για τραγανή ζύµη, προτιµήστε το συµβατικό φούρνο. Ρύζι: το κανονικό ρύζι δεν γίνεται τέλειο στο NuWave Oven. Όσον αφορά το ρύζι στιγµής, χρησιµοποιήστε τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που λέει η συνταγή. Βάλτε το ρύζι στιγµής σε µια κατσαρόλα, βράστε την ποσότητα νερού που λέει η συνταγή, ρίξτε το µέσα στο ρύζι και αφήστε το να σταθεί για 5 λεπτά. Μετά προχωρήστε στην εκτέλεση της συνταγής υπολογίζοντας περίπου 30% λιγότερο χρόνο µαγειρέµατος. Κρέας: τα τρόφιµα που είναι παχύτερα από 2,5 εκ. πρέπει να γυρίζονται για να εξασφαλιστεί ισοµερές ψήσιµο. Πάντα ξεκινάτε µε την πάνω πλευρά να κοιτά προς τα κάτω. Ψήσιµο: είναι σηµαντική η απόσταση από την εστία θερµότητας. Το NuWave Oven κοκκινίζει τα φαγητά τόσο γρήγορα, ώστε τρόφιµα που χρειάζονται περισσότερο από 20 λεπτά από τη µια πλευρά πρέπει να ψήνονται µακριά από την πηγή θερµότητας. Οι πιο λεπτές µπριζόλες ή τα παϊδάκια θα πρέπει να είναι κοντά στην πηγή θερµότητας για να ψηθούν βαθιά. Αν χρειαστεί, µπορείτε πάντα να χρησιµοποιείτε πάπρικα σαν βοηθητικό ψησίµατος. Μπαχαρικά: χρησιµοποιήστε τα αγαπηµένα σας µπαχαρικά αλλά αν χρησιµοποιείτε στεγνά µπαχαρικά σε κατεψυγµένο κρέας, βρέξτε πρώτα λίγο το κρέας για να κολλήσουν επάνω τα καρυκεύµατα. ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Ι ΙΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Θερµοκρασίες: Ψήνετε τα περισσότερα φαγητά στο 10, τα ογκώδη ψητά είναι καλό να ψήνονται στο 5-7 για να αποφευχθεί το υπερβολικό ψήσιµο εξωτερικά. Αν τα φαγητά κατσαρόλας δείχνουν να κοκκινίζουν πολύ, δοκιµάστε να τα ψήσετε στο επίπεδο 5 ή 7. Ποια σχάρα να χρησιµοποιήσετε: Η απόσταση από την πηγή θερµότητας είναι σηµαντική. Ελέγχει το εξωτερικό ψήσιµο και ως ένα σηµείο την ώρα ψησίµατος. Συνήθως τα τρόφιµα ψήνονται καλύτερα στο NuWave Oven όταν βρίσκονται 5 εκ. από την πηγή θερµότητας. Οι λεπτές µπριζόλες, τα ψάρια και άλλα λεπτά τρόφιµα πρέπει να ψήνονται στη σχάρα 10 εκ. Τρόφιµα όπως ολόκληρα κοτόπουλα και άλλα παρόµοια ψητά πρέπει να ψήνονται στη σχάρα 2,5 εκ ή στο σκεύος της συσκευής. Πόση ώρα κρατάει το ψήσιµο: Τα λεπτά τρόφιµα που συνήθως ψήνονται σε υψηλές θερµοκρασίες, χρειάζονται συνήθως τον ίδιο χρόνο µε ένα συµβατικό φούρνο (αλλά έχει καλύτερη γεύση στο NuWave Oven). Για άλλα τρόφιµα, γενικά υπολογίστε τα 2/3-3/10 του χρόνου που απαιτούν οι συνταγές. Με το διάφανο καπάκι, είναι εύκολο να παρακολουθείτε την εξέλιξη του ψησίµατος και να προσαρµόζετε το χρόνο µαγειρέµατος. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο µαγειρέµατος: Η αρχική θερµοκρασία µαγειρέµατος του φαγητού, η θερµοκρασία περιβάλλοντος και περισσότερο απ όλα, το πάχος του φαγητού σε σχέση µε την κεφαλή θερµότητας. Όταν µαγειρεύετε σε Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 5 από 15

6 πολλά επίπεδα, τα φαγητά στα χαµηλότερα επίπεδα µπορεί να µπλοκάρουν και να µαγειρευτούν πιο αργά. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Οι χρόνοι που αναφέρονται είναι όλοι ενδεικτικοί, γι αυτό να τα έχετε µόνο σαν οδηγό. Σηµαντικότερο είναι να παρατηρείτε το χρώµα του κρέατος για να υπολογίσετε κατά πόσον έχουν ψηθεί. Βοδινό / αρνί: Πολύ ωµό (σκούρο κόκκινο), ωµό (βαθύ ροζ), µέτριο (ροζ), καλοψηµένο (καθόλου ροζ). Χοιρινό: Θα είναι πολύ απαλό ροζ έως άσπρο. Το χοιρινό κρέας σήµερα δεν έχει πάρα πολλά λίπη και δεν χρειάζεται να το παρακάνουµε στο ψήσιµο γιατί θα το αφυδατώσουµε. Το NuWave Oven κάνει το χοιρινό πολύ ζουµερό. Πουλερικά: Το λευκό κρέας θα παραµείνει λευκό. Το κρέας από το µπούτι κοντά στο κόκαλο δεν θα είναι καθόλου ροζ και οι χυµοί του θα τρέχουν καθαροί. Ψάρι: Η σάρκα του πρέπει να σκληρύνει και να είναι έτοιµη να διαλυθεί. Σκαλοπίνια: Η σάρκα του κρέατος παίρνει σκούρο χρώµα. Γαρίδες: Η σάρκα σκληραίνει και το εξωτερικό παίρνει ένα ροζ µε κόκκινο χρώµα. Θερµοκρασίες για διάφορα κρέατα Βοδινό, αρνί. Ωµό 60 ο C Σχεδόν ωµό 65 ο C Μέτριο 71 ο C Καλοψηµένο 77 ο C Χοιρινό 75 ο C Χοιροµέρι 60 ο C Πουλερικά 79 ο C Πίνακας σύγκρισης µε το συµβατικό φούρνο Επίπεδο θερµοκρασίας στο Nu-Wave Oven Θερµοκρασία συµβατικού φούρνου ο C ο C ο C ο C ο C ο C 10 εκ. 92 ο C 3 78 ο C ο C 1 50 ο C ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Βοδινό / αρνί Ύψος σχάρας Επίπεδο θερµοκρασίας Φρέσκο φαγητό Κατεψυγµένο φαγητό Ειδικές οδηγίες Πίτες µε πάχος ½ ίντσα 10 εκ. Υψηλή 6 λεπτά 9 λεπτά 65 ο C Πίτες µε πάχος 1 ίντσα 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά 15 λεπτά 65 ο C Χοτ Ντογκ 10 εκ. Υψηλή 5 λεπτά 7-8 λεπτά 5 λεπτά/πλευρά 9 λεπτά/πλευρά Ωµό 65 C Μέτριο Μπριζόλες 1 6 λεπτά/πλευρά 12 λεπτά/πλευρά 10 εκ. Υψηλή 71 C ίντσα πάχος 7 λεπτά/πλευρά 15 λεπτά/πλευρά Καλοψηµένο 77 C 8 λεπτά/πλευρά 17 λεπτά/πλευρά Μπριζόλες 2 ίντσες πάχος 10 εκ. Υψηλή Ψητά 2,5 εκ. Υψηλή 7 λεπτά/πλευρά 9 λεπτά/πλευρά 10 λεπτά/πλευρά 12 λεπτά/πλευρά 15 λεπτά/πλευρά 18 λεπτά/πλευρά 20 λεπτά/πλευρά 23 λεπτά/πλευρά 15 λεπτά/πλευρά 17 λεπτά/πλευρά 20 λεπτά/πλευρά 23 λεπτά/πλευρά 25 λεπτά/πλευρά 28 λεπτά/πλευρά 30 λεπτά/πλευρά 33 λεπτά/πλευρά Χοιρινό Μπέικον 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά Λουκάνικα 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά 10 λεπτά Πίτα 10 εκ. Υψηλή 10 λεπτά 13 λεπτά 73 C Παϊδάκια 10 εκ. Υψηλή 10 λεπτά/ίντσα λεπτά/ίντσα 71 C Ψητά 2,5 εκ. Υψηλή λεπτά/κιλό 30 λεπτά/κιλό 71 C Ωµό 65 C Μέτριο 71 C Καλοψηµένο 77 C Ωµό 65 C Μέτριο 71 C Καλοψηµένο 77 C Μπριζολάκια 10 εκ. Υψηλή 20 λεπτά 35 λεπτά 71 C Λαιµός 10 εκ. Υψηλή 13 λεπτά λεπτά/ίντσα 71 C Κοτόπουλο ολόκληρο και πουλερικά. Ξεκινήστε µε το στήθος προς τα κάτω και στα µέσα του ψησίµατος γυρίστε το ανάποδα. Κοµµάτιαστήθος, πόδι, µπούτι. 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά/πλευρά 12 λεπτά/πλευρά 73 C Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 6 από 15

7 Ολόκληρο 2,5 εκ. Υψηλή 15 λεπτά/πλευρά 25 λεπτά/πλευρά 73 C κοτόπουλο Χωρίς κόκαλο, 10 εκ. Υψηλή 6 λεπτά/πλευρά 8 λεπτά/πλευρά 73 C στήθος χωρίς πέτσα Γαλοπούλα Ύψος Επίπεδο Κατεψυγµένο Φρέσκο φαγητό σχάρας θερµοκρασίας φαγητό Ειδικές οδηγίες Ολόκληρη 2,5 εκ. Υψηλή 12 λεπτά/κιλό 15 λεπτά/κιλό 73 C Στήθος 2,5 εκ. Υψηλή 12 λεπτά/κιλό 15 λεπτά/κιλό 73 C Πόδια 2,5 εκ. Υψηλή 10 εκ. 5 λεπτά 60 λεπτά 73 C Φτερούγες 2,5 εκ. Υψηλή 10 εκ. 5 λεπτά 60 λεπτά 73 C Χήνα 1-1 ½ κιλό 2,5 εκ. Υψηλή λεπτά λεπτά 73 C Πάπια 2-3 κιλά 2,5 εκ. Υψηλή 60 λεπτά 120 λεπτά 82 C Ψάρια Φιλέτο λεπτό 10 εκ. Υψηλή 10 εκ. λεπτά 7 λεπτά 65 C Φιλέτο χοντρό 10 εκ. Υψηλή 8 λεπτά 15 λεπτά 65 C Ολόκληρα ψάρια 2,5 εκ. Υψηλή 25 λεπτά 10 εκ. 5 λεπτά 65 C Οστρακοειδή Μεγάλες γαρίδες 10 εκ. Υψηλή 5 λεπτά 7 λεπτά Όστρακα 10 εκ. Υψηλή 6 λεπτά 8 λεπτά Βράστε νερό σε µια µεγάλη κατσαρόλα. Ρίξτε µέσα τον Αστακός 10 εκ. Υψηλή λεπτά/κιλό αστακό µε το κεφάλι και µαγειρέψτε τον για 2 λεπτά πριν το βάλετε στο Nu-Wave Oven. Αστακοουρές 10 εκ. Υψηλή 6 λεπτά 8 λεπτά Λαχανικά Ύψος Επίπεδο Κατεψυγµένο Φρέσκο φαγητό σχάρας θερµοκρασίας φαγητό Ειδικές οδηγίες Καλαµπόκι 10 εκ. ή 2,5 εκ. Υψηλή 10 λεπτά Καρότα 10 εκ. Υψηλή 25 λεπτά Κοµµένα σε κυβάκια και ψεκάστε µε λάδι. Πατάτες, ολόκληρες, κοµµένες, 10 εκ. Υψηλή εκ. 5 λεπτά γλυκοπατάτες Ψητά κρεµµύδια, ψητό 10 εκ. Υψηλή λεπτά Ψεκάστε µε λάδι. σκόρδο Σπαράγγια 10 εκ. Υψηλή 5 λεπτά 10 εκ. για Μελιτζάνες, κοµµένες, ολόκληρες και 2,5 εκ. για κοµµένες ολόκληρες Υψηλή εκ. 0 λεπτά Φρούτα Ψητά µήλα 10 εκ. ή 2,5 Αφαιρέστε τον 20 λεπτά εκ. πυρήνα. Ψητά αχλάδια Κόψτε τα στη µέση 10 εκ. ή 2,5 25 λεπτά και αφαιρέστε τον εκ. πυρήνα. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Οι χρόνοι και οι θερµοκρασίες είναι ενδεικτικές και πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σαν οδηγός. Για πιο ακριβές µαγείρεµα θα µπορούσατε να χρησιµοποιείτε θερµόµετρο για τα κρέατα. Κάθε σκεύος που ταιριάζει σε συµβατικό φούρνο, ταιριάζει και στο Nu-Wave Oven. Στα περισσότερα τρόφιµα που µαγειρεύετε, να τα γυρίζετε από την άλλη πλευρά στα µέσα του ψησίµατος για να εξασφαλίσετε οµοιόµορφο ψήσιµο. ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΦΛΟΥ ΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ Φλούδες από 8 ψητές πατάτες, 1 φλιτζάνι κρέµα για σαλάτες (sour cream), 2 φλιτζάνια τριµµένο τυρί τσένταρ, ½ φλιτζάνι ψιλοκοµµένο κρεµµυδάκι, 10 εκ. φέτες ψηµένο µπέικον. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 7 από 15

8 Ανακατέψτε όλα τα υλικά εκτός από τις φλούδες και γεµίστε κάθε φλούδα µε ίση ποσότητα από το µίγµα. Τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε για 5 λεπτά. ΒΡΑΣΤΕΣ ΓΑΡΙ ΕΣ 700 γραµµάρια ξεφλουδισµένες και καθαρισµένες γαρίδες, 10 εκ. κουταλιές λιωµένο βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, άνηθο. Ανακατέψτε τις γαρίδες µε το βούτυρο και τα µπαχαρικά και απλώστε τις στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε για 5 λεπτά ή µέχρι να πάρουν ένα ροζ χρώµα. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 10 εκ. µεγάλα κοµµάτια στήθος κοτόπουλου κοµµένα στη µέσα κατά µήκος, 1 φλιτζάνι σάλτσα σόγιας, 1 κουταλάκι σκόρδο σε σκόνη, 1 κουταλιά πιπέρι, 2 κουταλιές φρεσκοτριµµένο τζίντζερ. Ανακατέψτε όλα τα υλικά και αφήστε να µαριναριστούν για ½ ώρα. Βάλτε κάθε κοµµάτι κοτόπουλου σε καλάµι και τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 8 λεπτά ή µέχρι να πάρει χρώµα το κοτόπουλο και να ψηθεί. ΧΤΕΝΙΑ 700 γραµµάρια χτένια, έτοιµη σάλτσα µπάρµπεκιου ή σάλτσα σόγιας µε σπόρους σουσαµιού. Βάλτε 3-10 εκ. χτένια σε οδοντογλυφίδες, τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. και πασπαλίστε µε τη σάλτσα. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 εκ.-5 λεπτά ή µέχρι να γίνουν. ΠΑΪ ΑΚΙΑ ΜΕ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 1 φλιτζάνι σάλτσα σόγιας, 3 κουταλιές ξηρό κόκκινο κρασί, 1 κουταλιά ζάχαρη, 1 κουταλιά αλάτι, 1 κουταλιά σκόρδο σε σκόνη, 1 κιλό παϊδάκια. Αναµίξτε όλα τα υλικά και µαρινάρετε τα παϊδάκια για τουλάχιστον µια ώρα. Απλώστε τα παϊδάκια στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά, γυρίζοντάς τα αν είναι αναγκαίο. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ. ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ Μπέικον: 7-8 λεπτά στη σχάρα 10 εκ.. Όσο πάχος και αν έχουν οι φέτες του µπέικον, κάνουν την ίδια ώρα να ψηθούν. Λουκάνικα: 8 λεπτά στη σχάρα 10 εκ. Λουκανικόπιτες: 10 λεπτά στη σχάρα 10 εκ. Οµελέτα: 7 λεπτά στη σχάρα 10 εκ. ή 10 λεπτά στη σχάρα 2,5 εκ. Ανακατέψτε στο µέσον του ψησίµατος. Αυγά µελάτα: 10 λεπτά στη σχάρα στη σχάρα 10 εκ. Αυγά σφιχτά: λεπτά στη σχάρα 10 εκ. Αυγά τηγανιτά: 6 λεπτά στη σχάρα 2,5 εκ. µέσα σε βουτυρωµένο σκεύος. ΑΥΓΑ ΜΕ ΤΥΡΙ Απλώστε τριµµένο τυρί της επιλογής σας σε 10 εκ. µικρά πιάτα-πυρέξ και σπάστε 2 µεγάλα αυγά σε κάθε πιάτο. Τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 7 λεπτά. ΚΕΙΚ ΑΥΓΩΝ 6 φέτες µπέικον, 6 αυγά, 1 κουταλιά αλεύρι, ½ φλιτζάνι γάλα, ½ φλιτζάνι τριµµένο ελβετικό τυρί, 2 χτένια κοµµένα σε λεπτές φέτες, αλάτι και πιπέρι. Τοποθετήστε το µπέικον στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 λεπτά. Εν τω µεταξύ, χτυπήστε τα αυγά, το γάλα και το αλεύρι. Αναµίξτε µέσα και το τυρί. Ρίξτε το µίγµα µέσα σε ένα µεταλλικό ή γυάλινο δίσκο πίτας των 25,5 εκ. και απλώστε από πάνω το µπέικον. Πασπαλίστε µε τα χτένια. Τοποθετήστε τον δίσκο στη σχάρα 2,5 εκ. και ψήστε στο επίπεδο θερµότητας 8 για 20 λεπτά ή µέχρι τα αυγά να σταθεροποιηθούν. ΨΗΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΟΣΤ 10 εκ. φέτες ψωµί ή σταφιδόψωµο (κάθε φέτα 1 ίντσα), 10 εκ. αυγά, 1 1/3 φλιτζάνια γάλα, 2 κουταλάκια βανίλια, 1 ½ κουταλάκι κανέλα, ¼ κουταλιού µοσχοκάρυδο, 2 κουταλιές ζάχαρη, ½ κουταλιού αλάτι, 1 φλιτζάνι σιρόπι µήλου, ¼ φλιτζανιού βούτυρο ή µαργαρίνη. Κόψτε τις φέτες στη µέση διαγώνια. Σε ένα ρηχό πιάτο, αναµίξτε τα αυγά, το γάλα, τη βανίλια, την κανέλα, το µοσχοκάρυδο, τη ζάχαρη και το αλάτι. Βουτήξτε κάθε κοµµάτι ψωµιού στο µίγµα και από τις δυο πλευρές. Βουτυρώστε λίγο ένα αλουµινένιο ταψάκι και τακτοποιήστε τα κοµµάτια του ψωµιού σε ένα στρώµα. Τοποθετήστε το ταψάκι σε σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 8 λεπτά. Ενώ τα τοστ ψήνονται, συνδυάστε το σιρόπι µε το βούτυρο. Ζεστάνετέ τα µέχρι να λιώσουν µαζί. Ρίξτε το σιρόπι από πάνω και απολαύστε! ΨΗΤΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Μαλακό βούτυρο, 2 φέτες ψωµί σικάλεως, 1 ουγκιά ψιλοκοµµένο µαγειρεµένο µοσχάρι, ¼ φλιτζανιού λευκό λάχανο στραγγισµένο καλά, 1 φέτα ελβετικό τυρί, 1 κουταλιά σος «1000 νησιά». Βουτυρώστε λίγο τη µια πλευρά από κάθε φέτα ψωµιού. Στη µη βουτυρωµένη πλευρά τοποθετήστε το µοσχάρι, το λάχανο και το τυρί. Πασπαλίστε τη σος. Βάλτε τη µια φέτα πάνω στην άλλη µε τη βουτυρωµένη πλευρά προς τα έξω. Βάλτε το απευθείας πάνω στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 7 λεπτά ή µέχρι να έχει ψηθεί ελαφρώς η κορυφή και να έχει λιώσει το τυρί. ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙ 10 εκ. στρογγυλές πίτες, 10 εκ. λεπτές φέτες ζαµπόν κοµµένες στη µέση, 10 εκ. φέτες τυρί τσένταρ ή ελβετικό τυρί κοµµένες στη µέση, 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο, 2 τοµάτες ψιλοκοµµένες, 1 κουταλιά λιωµένο βούτυρο, πάπρικα. Κόψτε τις πίτες στη µέση σχηµατίζοντας 8 ηµικύκλια. Γεµίστε κάθε µισό µε ζαµπόν, τυρί, κρεµµύδια και τοµάτα. Χρησιµοποιώντας ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής βουτυρώστε λίγο το εξωτερικό κάθε πίτας και πασπαλίστε µε πάπρικα. Τοποθετήστε τα απευθείας πάνω στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 3-5 λεπτά. ΚΑΒΟΥΡΟΜΕΖΕΣ 1 φλιτζάνι καβουρόψυχα, ¼ φλιτζανιού µαγιονέζα, ½ φλιτζανιού ψιλοκοµµένο σέλινο, ¼ φλιτζανιού ψιλοκοµµένο φρέσκο κρεµµύδι, 1 κουταλιά χυµό λεµονιού, αλάτι, πιπέρι, 10 εκ. φέτες άσπρο ψωµί, ελαφρώς ψηµένο, ½ φλιτζανιού τριµµένο τυρί. Αναµίξτε την καβουρόψιχα, τη µαγιονέζα, το σέλινο, το κρεµµυδάκι και τον χυµό λεµονιού. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι. ιαιρέστε το µίγµα στις φέτες ψωµιού. Ρίξτε πάνω από κάθε φέτα τριµµένο τυρί. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 8 από 15

9 Τοποθετήστε τα απευθείας πάνω στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 εκ. λεπτά. ΠΙΤΣΑ Μπορείτε να φτιάξετε πίτσα στο Nu-Wave Oven χρησιµοποιώντας γαλλικό ψωµί ή αγγλικά ψωµάκια για ζυµάρι. Το ψωµί γίνεται πολύ τραγανό. 10 εκ. χοντρές φέτες γαλλικό ψωµί, ¾ φλιτζανιού σάλτσα για πίτσα, ½ φλιτζάνι τριµµένη παρµεζάνα, 10 εκ. φέτες ψιλοκοµµένη µοτσαρέλα για να καλύψετε το ψωµί, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω υλικά: πεπερόνι, ψιλοκοµµένα µανιτάρια, ψιλοκοµµένες µαύρες ελιές, ψιλοκοµµένες πιπεριές. Ψεκάστε το ψωµί µε ελαιόλαδο και απλώστε επάνω τη σάλτσα. Προσθέστε το τυρί και τα άλλα υλικά και τοποθετήστε στη σχάρα 2,5 εκ. Μαγειρέψτε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 8 λεπτά ή µέχρι να λιώσει το τυρί. ΚΑΛΤΣΟΝΕ 1 κουτί κατεψυγµένο ζυµάρι πίτσας, 1 φλιτζάνι τριµµένη µοτσαρέλα, µισό φλιτζάνι έτοιµη σάλτσα για ζυµαρικά, µαγειρεµένα ιταλικά λουκάνικα, πεπερόνι, µπρόκολο, µαγειρεµένα κρεµµύδια, ή οτιδήποτε άλλο σας αρέσει. Απλώστε το ζυµάρι ώστε να µπορείτε να κόψετε από αυτό 2 δίσκους των 15 εκ. Απλώστε δυο φύλλα αλουµινόχαρτο, λαδώστε τα και απλώστε επάνω το ζυµάρι. Απλώστε ίσες ποσότητες από τα υλικά σε κάθε κοµµάτι ζυµαριού και διπλώστε το από πάνω σχηµατίζοντας µισοφέγγαρο. Τυλίξτε το αλουµινόχαρτο και τοποθετήστε στη σχάρα 2,5 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά ή µέχρι το ζυµάρι να είναι τραγανό. ΜΟΣΧΑΡΙ Με το Nu-Wave Oven, υπολογίζετε τους χρόνους µαγειρέµατος για µπιφτέκια, µπριζόλες και παϊδάκια από το πάχος και όχι από το βάρος των τροφίµων. Να γυρίζετε πάντα το βοδινό στα µέσα του ψησίµατος για οµοιόµορφο ψήσιµο. Να πασπαλίζετε το κατεψυγµένο βοδινό πάντα µε νερό ώστε να κολλάνε επάνω τα καρυκεύµατα. Κρατάτε πάντα θερµόµετρο για ακρίβεια. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ Το Nu-Wave Oven ψήνει τα µοσχαρίσια µπιφτέκια χωρίς να αφήνει πολλά λίπη και κόπο. ΦΡΕΣΚΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ Φτιάξτε µπιφτέκια από φρεσκοκοµµένο µοσχαρίσιο κιµά και ρίξτε αλάτι και πιπέρι. Τοποθετήστε τα γύρω από την άκρη της σχάρας 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία. Τα λεπτά µπιφτέκια χρειάζονται περίπου 6 λεπτά ενώ τα πιο χοντρά 9 λεπτά. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ Τα λεπτά µπιφτέκια χρειάζονται 8 λεπτά ενώ τα πιο χοντρά λεπτά. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ Θερµοκρασίες: Ωµή 60 C, Λίγο ωµή 65 C, Μέτρια 71 C, Καλοψηµένη 77 C. ΦΡΕΣΚΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 1 ίντσα παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. Ωµή 10 λεπτά. Λίγο ωµή 12 λεπτά. Μέτρια 15 λεπτά. Καλοψηµένη 18 λεπτά. 2 ίντσες παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. Ωµή 15 λεπτά. Λίγο ωµή 18 λεπτά. Μέτρια 20 λεπτά. Καλοψηµένη 23 λεπτά. 2 ίντσες παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 2,5 εκ. παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. Ωµή 18 λεπτά. Λίγο ωµή 25 λεπτά. Μέτρια 30 λεπτά. Καλοψηµένη 35 λεπτά. 5 εκ. παχιές, ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 λεπτά Ωµή 30 λεπτά. Λίγο ωµή 35 λεπτά. Μέτρια 40 λεπτά. Καλοψηµένη 45 λεπτά. ΨΗΤΑ ΒΟ ΙΝΑ Αλείψτε µε λάδι και οποιαδήποτε µπαχαρικά επιθυµείτε. Τοποθετήστε την παχιά πλευρά προς τα κάτω στη σχάρα 2,5 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία σύµφωνα µε τις ώρες που υποδεικνύονται πιο κάτω. Γυρίστε το φαγητό στα µέσα του ψησίµατος. Αν επιθυµείτε να µαγειρέψετε πιο σιγά το φαγητό, χαµηλώστε το επίπεδο της θερµότητας, αλλά έχετε υπ όψιν ότι θα σας πάρει περισσότερο χρόνο. Θερµοκρασίες: πάντα να αφήνετε τα ψητά να σταθούν για 10 λεπτά πριν σερβίρετε. Η θερµοκρασία θα αυξηθεί περίπου 10 βαθµούς κατά το διάστηµα αυτό. Ωµό 50 C. Λίγο ωµό 57 C. Μέτριο 63 C. Καλοψηµένο 68 C. ΦΡΕΣΚΑ ΨΗΤΑ Ωµό 15 λεπτά το κιλό. Λίγο ωµό 18 λεπτά το κιλό. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 9 από 15

10 Μέτριο 20 λεπτά το κιλό. Καλοψηµένο 23 λεπτά το κιλό. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΗΤΑ Ωµό 25 λεπτά το κιλό. Λίγο ωµό 28 λεπτά το κιλό. Μέτριο 30 λεπτά το κιλό. Καλοψηµένο 33 λεπτά το κιλό. ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2 βοδινές µπριζόλες, αλάτι, πιπέρι, 10 εκ. κουταλιές βούτυρο, 1 κουταλιά κονιάκ ή µπράντι, 2 κουταλιές γλυκό λικέρ κεράσι, 1 κουταλιά ψιλοκοµµένα κρεµµυδάκια. Τοποθετήστε το βούτυρο, το µπράντι, το λικέρ και τα κρεµµυδάκια σε ταψάκι πίτας 25,5 εκ. και βάλτε το στο σκεύος της συσκευής. Ρίξτε τα µπαχαρικά στο κρέας και τοποθετήστε στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 5 λεπτά σε κάθε πλευρά ή όσο χρειάζεται για να γίνει το κρέας όπως το επιθυµείτε και µεταφέρετε σε πιάτο σερβιρίσµατος. Ρίξτε τη σάλτσα πάνω από τις µπριζόλες. Κόψτε τις µπριζόλες σε χοντρές φέτες και σερβίρετε µε τη σάλτσα. Κατεψυγµένο: 9 λεπτά σε κάθε πλευρά. ΛΟΝ ΡΕΖΙΚΟ ΒΡΑΣΤΟ 1½ κιλό µπριζόλα χωρίς κόκαλο, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο σε σκόνη, 1 κιλό ψιλοκοµµένα µανιτάρια, 6 κουταλιές βούτυρο, ¼ φλιτζανιού σάλτσα Worcestershire (από το σούπερ µάρκετ). Τοποθετήστε τα µανιτάρια, το βούτυρο και τη σάλτσα Worcestershire σε ταψάκι πίτας 25,5 εκ. και βάλτε το στο σκεύος της συσκευής. Τοποθετήστε τη µπριζόλα στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 5 λεπτά. Γυρίστε το κρέας και ψήστε άλλα 5-7 λεπτά ή όσο χρειάζεται για να γίνει το κρέας όπως το επιθυµείτε. Κόψτε το κρέας και σερβίρετε µε τα µανιτάρια. Κατεψυγµένο: πασπαλίστε µε φυτικό λάδι και µε µπαχαρικά. Ψήστε για 10 λεπτά, γυρίστε πλευρά και ψήστε για άλλα 10 λεπτά ή όσο χρειάζεται για να γίνει το κρέας όπως το επιθυµείτε. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΟΛΟ 1 κιλό κιµά βοδινό, χοιρινό, από γαλοπούλα ή κάποιο συνδυασµό, ¾ φλιτζανιού ψίχα ψωµιού, 1 αυγό, ¾ φλιτζανιού γάλα, 1 κουταλάκι αλάτι, ½ κουταλάκι µουστάρδα, 2 κουταλάκια σάλτσα Worcestershire, 1/8 κουταλιού θυµάρι. Σε ένα µεγάλο µπολ, συνδυάστε τον κιµά, την ψίχα, το αυγό, το γάλα, το αλάτι, τη µουστάρδα, κέτσαπ, τη σάλτσα Worcestershire και το θυµάρι. Φτιάξτε το µίγµα σε σχήµα φρατζόλας και τοποθετήστε το στη σχάρα 2,5 εκ. Ψήστε στο επίπεδο θερµότητας 5 για σχεδόν 50 λεπτά. (τα τελευταία 10 λεπτά µπορείτε να καλύψετε µε αλουµινόχαρτο αν νοµίζετε ότι εξωτερικά παραψήνεται). ΚΕΦΤΕ ΕΣ Αφράτοι και ζουµεροί εσωτερικά και τραγανοί εξωτερικά! 700 γραµµάρια βοδινό κιµά, 1 φλιτζάνι ψίχα, ½ φλιτζάνι έτοιµη σάλτσα για ζυµαρικά, 2 σκελίδες σκόρδο τριµµένο, ½ κρεµµύδι τριµµένο, 1 κουταλιά βότανα της επιθυµίας της π.χ. θυµάρι, 2 µεγάλα αυγά, ¼ φλιτζανιού τριµµένη παρµεζάνα. Αναµίξτε τα συστατικά και φτιάξτε κεφτέδες. Τοποθετήστε τους στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 λεπτά. ΨΗΤΟ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ 1 κοµµάτι κατεψυγµένο βοδινό για ψητό γύρω στα 2 κιλά, 1 κονσέρβα ντοµατάκια, 2 καρότα ψιλοκοµµένα, 1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο, 2 κουταλιές βότανα της αρεσκείας σας π.χ. θυµάρι, 10 εκ. σκελίδες σκόρδο τριµµένες. Τοποθετήστε τα πάντα σε µια πλαστική σακούλα ψησίµατος και τοποθετήστε την στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για µια ώρα. Προσεκτικά γυρίστε την σακούλα και ψήστε για άλλα εκ. 5 λεπτά ή µέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό. Σηµείωση: συνήθως, οι οδηγίες στις σακούλες ψησίµατος συστήνουν να κάνετε µια σχισµή στη σακούλα. Εσείς µην το κάνετε αυτό, γιατί δεν θα µπορείτε να γυρίσετε τη σακούλα. Απλά αφήστε ένα µικρό άνοιγµα στο στόµιο της σακούλας. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Το Nu-Wave Oven µαγειρεύει όλα τα είδη πουλερικών, τα οποία παραµένουν ζουµερά και τρυφερά µε τραγανή πέτσα. Μπορείτε να µαγειρεύετε και φρέσκα και κατεψυγµένα. ΦΡΕΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Πασπαλίστε µέσα και έξω µε αλάτι, πιπέρι και τα αγαπηµένα σας µπαχαρικά. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά το µισό κιλό. Τοποθετήστε µε το στήθος προς τα κάτω στη σχάρα 2,5 εκ. και γυρίστε το από την άλλη στη µέση του ψησίµατος. Αλατοπιπερώστε το από πάνω και συνεχίστε το ψήσιµο. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Όταν αγοράζετε φρέσκα κοτόπουλα και τα καταψύχετε µόνοι σας, να αφαιρείτε πρώτα τα εντόσθια, αλατοπιπερώστε και τυλίξτε τα για την κατάψυξη. Αν είναι ήδη κατεψυγµένο, µισοµαγειρέψτε το, αφαιρέστε τα εντόσθια, αλατοπιπερώστε και συνεχίστε το υπόλοιπο ψήσιµο. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αλλά ψήστε 25 λεπτά το µισό κιλό. ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Κόψτε το κοτόπουλο στην πλάτη, ανοίξτε το και απλώστε το. Πιέστε το κόκαλο του στήθους να το σπάσετε. Πασπαλίστε µε αλάτι, πιπέρι και µπαχαρικά και τις δυο πλευρές και βάλτε το στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά. Γυρίστε το και µαγειρέψτε για άλλα 10 λεπτά. ΦΡΕΣΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως και µε το ολόκληρο κοτόπουλο. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ Το ίδιο µε το κοτόπουλο, αλλά αν είναι κατεψυγµένη ήδη από το κατάστηµα, µαγειρέψτε τη κατά το ήµισυ, αφαιρέστε τα εντόσθια, πασπαλίστε µε µπαχαρικά και συνεχίστε το µαγείρεµα όπως απαιτείται. Όλες οι άλλες ποικιλίες πουλερικών µπορούν να µαγειρευτούν όπως παραπάνω. ΧΗΝΕΣ Τα γευστικά αυτά πουλερικά είναι διαθέσιµα σχεδόν πάντα κατεψυγµένα και γι αυτό είναι τέλεια να µαγειρευτούν στο Nu-Wave Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 10 από 15

11 Oven. Αφήστε τρεχούµενο νερό να τρέξει πάνω στο πουλερικό ώστε να φύγει ο πάγος. Τοποθετήστε το στη σχάρα 2,5 εκ. µε το στήθος προς τα κάτω και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 30 λεπτά. Ανοίξτε λίγο τη χήνα, αφαιρέστε τα εντόσθια και ρίξτε µπαχαρικά στο εσωτερικό. Γυρίστε το πουλερικό και ψήστε για άλλα λεπτά. ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΤΣΑ Αυτή τη φορά θα µετρήσετε τον χρόνο µαγειρέµατος από το πάχος της τροφής. Το Nu-Wave Oven είναι ο καλύτερος τρόπος να µαγειρέψετε υγιεινό στήθος κοτόπουλου διατηρώντας ταυτόχρονα την τρυφερότητά του. Φρέσκο, 6 λεπτά κάθε πλευρά στη σχάρα 10 εκ. Κατεψυγµένο, 8 λεπτά κάθε πλευρά στη σχάρα 10 εκ. ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Είναι συνήθως πιο φτηνά από το στήθος κοτόπουλου και είναι πολύ εύγευστα. Έχουν λίγο περισσότερο λίπος, αλλά η γεύση τους το αξίζει. Φρέσκα, 8 λεπτά από κάθε πλευρά. Κατεψυγµένα, 12 λεπτά από κάθε πλευρά. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΙ ΩΝ ΜΕ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ Συνολικός χρόνος από την κατάψυξη στο τραπέζι 30 λεπτά. 10 εκ. κατεψυγµένα στήθη κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και πέτσα, µια σος της επιλογής σας σε χαµηλά λιπαρά, ψίχα ψωµιού µε µπαχαρικά της επιλογής σας, λίγη τριµµένη µοτσαρέλα, τριµµένη παρµεζάνα, λίγη σάλτσα για ζυµαρικά. Βουτήξτε τα κοµµάτια του κοτόπουλου στη σος και µετά στην ψίχα. Τοποθετήστε τα στο σκεύος του Nu-Wave Oven. Ψήστε για 8 λεπτά σε κάθε πλευρά ή όσο χρειαστεί µέχρι να γίνει. Ανοίξτε το φούρνο και βάλτε µε ένα κουτάλι τη σάλτσα σε κάθε κοµµάτι κοτόπουλου και πασπαλίστε µε τυρί. Ψήστε άλλα 2 λεπτά. ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 10 εκ. µεγάλες ή 8 µικρές φτερούγες κοτόπουλου, 1/3 φλιτζανιού άπαχο γάλα, ½ φλιτζανιού ψίχα ψωµιού µε µπαχαρικά της επιλογής σας, 2-4 κουταλιές µαργαρίνη. Βουτήξτε κάθε φτερούγα στο γάλα και µετά στην ψίχα. Τοποθετήστε τις δηµιουργώντας ένα στρώµα σε βουτυρωµένο σκεύος και απλώστε τη µαργαρίνη. Τοποθετήστε το σκεύος στη σχάρα 1 και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά. Γυρίστε το κοτόπουλο και ψήστε για άλλα 15 λεπτά. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ 10 εκ. κοµµάτια στήθος κοτόπουλου, χυµός λεµονιού, 1 φλιτζάνι άσπρο κρασί, αλάτι και πιπέρι, 1 κουταλιά κορν φλάουρ. Τοποθετήστε το κοτόπουλο σε ρηχό ταψί και πάνω στη σχάρα 10 εκ. Ρίξτε το λεµόνι και το άσπρο κρασί πάνω στο κοτόπουλο. Πασπαλίστε µε το αλάτι και το πιπέρι. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 35 λεπτά. Για να φτιάξετε τη σάλτσα, ρίξτε τους χυµούς µέσα σε ένα µπολ και ανακατέψτε µε το κορν φλάουρ. Ψήστε το µίγµα σε φούρνο µικροκυµάτων µέχρι να πήξει. ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ 10 εκ. κοµµάτια στήθος κοτόπουλου µε πέτσα, τυρί τσένταρ χαµηλών λιπαρών, 1 κουταλιά µουστάρδα Dijon, 1 φλιτζάνι κορν φλέικς θρυµµατισµένα, 1 κουταλιά αποξηραµένος µαϊντανός, ½ φλιτζάνι γάλα άπαχο. Κόψτε µια σχισµή στη µια πλευρά του κρέατος. Κόψτε το τυρί σε 10 εκ. µερίδες και τρίψτε το στη µουστάρδα. Βάλτε 1 κοµµάτι τυρί σε κάθε σχισµή και ασφαλίστε το µε οδοντογλυφίδα. αναµίξτε τα κορν φλέικς, τα µπαχαρικά και τον µαϊντανό. Βουτήξτε κάθε κοµµάτι κοτόπουλου στο γάλα και µετά στο παραπάνω µίγµα. Τοποθετήστε το κοτόπουλο σε ταψί που έχει βουτυρωθεί και τοποθετήστε το στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 30 λεπτά, γυρίζοντας το κοτόπουλο στα µέσα του ψησίµατος. ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΗΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ Φρέσκο: κάτω από 2 κιλά, 20 λεπτά το κάθε κιλό και πάνω από 2 κιλά, 25 λεπτά το κιλό. Κατεψυγµένο: 30 λεπτά το κιλό. ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ Συνήθως είναι λίγο ακριβό αλλά αξίζει. Μπορούν να µαγειρευτούν ολόκληρα ή µπορείτε να τα κόψετε και να τα τοποθετήσετε στη σχάρα 10 εκ. για πιο γρήγορο ψήσιµο. Πασπαλίστε µε τα µπαχαρικά που προτιµάτε ή µαρινάρετε µε υλικά της αρεσκείας σας. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα µέσα του ψησίµατος. Κατεψυγµένο: 35 λεπτά κάθε µισό κιλό. ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΪ ΑΚΙΑ Φρέσκα: 10 λεπτά σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. Κατεψυγµένα: λεπτά. ΧΟΝΤΡΑ ΠΑΪ ΑΚΙΑ Για γρήγορο µαγείρεµα, χρησιµοποιήστε τη σχάρα 10 εκ. και για αργό µαγείρεµα τη σχάρα 2,5 εκ. Χρησιµοποιήστε τα αγαπηµένα σας µπαχαρικά, ή τα υλικά που προτιµάτε για να φτιάξετε µαρινάτα. Τα παϊδάκια γάλακτος χρειάζονται 15 λεπτά για κάθε πλευρά. Κατεψυγµένα παϊδάκια: 30 λεπτά για κάθε πλευρά. ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 1 κονσέρβα συµπυκνωµένη σούπα σέλινου, ¾ φλιτζανιού νερό, 1 κουταλιά βούτυρο ή µαργαρίνη, 1½ φλιτζάνι ρύζι στιγµής, λουκάνικα κοµµένα σε κοµµατάκια, 1 πακέτο κατεψυγµένος αρακάς που να τον έχετε ξεψύξει, 1 πακέτο κατεψυγµένο καλαµπόκι που να το έχετε ξεψύξει, 1 φλιτζάνι τριµµένο τυρί τσένταρ. Σε µέτρια κατσαρόλα, αναµίξτε τη σούπα, το νερό και το βούτυρο. Βράστε το µίγµα και αναµίξτε το µέχρι να γίνει αφράτο. Ρίξτε το ρύζι µέσα στη σούπα, αναµίξτε, βάλτε το καπάκι και αφήστε το να σταθεί για 5 λεπτά. Ρίξτε µέσα τα λουκάνικα, τον αρακά και το καλαµπόκι. Τοποθετήστε το µίγµα σε Pyrex. Τοποθετήστε το στο σκεύος της συσκευής και µαγειρέψτε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά. Ρίξτε από πάνω τυρί και ψήστε για άλλα 1-2 λεπτά ή µέχρι να λιώσει το τυρί. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 11 από 15

12 ΑΡΝΙ Συστηνόµενοι χρόνοι µαγειρέµατος για φρέσκα αρνίσια ψητά. Ωµό: 15 λεπτά το µισό κιλό Λίγο ωµό: 20 λεπτά το µισό κιλό Μέτριο: 25 λεπτά το µισό κιλό Καλοψηµένο: 30 λεπτά το µισό κιλό. Πάντα ξεκινήστε µε την άνω πλευρά να κοιτάει προς τα κάτω και να γυρίζετε το κρέας στα µέσα του ψησίµατος. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ Ωµό: 20 λεπτά το µισό κιλό Λίγο ωµό: 25 λεπτά το µισό κιλό Μέτριο: 30 λεπτά το µισό κιλό Καλοψηµένο: 35 λεπτά το µισό κιλό. ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΟ ΙΑ Αν αγοράσετε ολόκληρο αρνίσιο πόδι µε κόκαλο βεβαιωθείτε ότι έχει µάκρος 28 εκ. ή λιγότερο, για να χωράει στο Nu-Wave Oven. Φρέσκο: σχάρα 2,5 εκ. σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά για ωµό. Κατεψυγµένο: σχάρα 2,5 εκ. σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά για ωµό. ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΑΪ ΑΚΙΑ Σαν τις µπριζόλες, τα αρνίσια παϊδάκια πρέπει να µαγειρεύονται ανάλογα µε το πόσο χοντρά είναι. ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 1 αρνίσιο πόδι καθαρισµένο από το λίπος και κοµµένο σε κυβάκια, 1 µεγάλη πράσινη πιπεριά καθαρισµένη από τα σπόρια και κοµµένη σε 8 ίσα κοµµάτια, 1 κρεµµύδι κοµµένο στα τέσσερα, 8 µεγάλα άσπρα µανιτάρια, 10 εκ. τοµάτες κοµµένες στη µέση και καθαρισµένες από τα σπόρια, σος µπάρµπεκιου. ιαιρέστε τα υλικά σε 10 εκ. µερίδες και τοποθετήστε τα σε ξύλα για σουβλάκια εναλλάσσοντας το κρέας µε τα λαχανικά. Τοποθετήστε στη σχάρα 10 εκ. και ρίξτε σος ή µπαχαρικά. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 λεπτά, µετά γυρίστε και ρίξτε σος ή µπαχαρικά στην άλλη πλευρά και µαγειρέψτε για άλλα 5 λεπτά. ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΑΪ ΑΚΙΑ ΜΕ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑ 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά χυµός λεµονιού, 10 εκ. µεγάλα αρνίσια παϊδάκια, τυρί φέτα τριµµατισµένη, ¼ φλιτζανιού ψιλοκοµµένες τοµάτες, 10 εκ.- 6 ελιές Καλαµών χωρίς το κουκούτσι, 1 κουταλιά ψιλοκοµµένο µαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Σε ρηχό πιάτο, αναµίξτε το ελαιόλαδο, το σκόρδο και τον χυµό λεµονιού. Προσθέστε τα παϊδάκια και γυρίστε τα ώστε να καλυφθούν όλες οι πλευρές τους. Τοποθετήστε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Σε ένα µικρό µπολ αναµίξτε τη φέτα, τις τοµάτες, τις ελιές και τον µαϊντανό. Αφήστε το στην άκρη. Τοποθετήστε τα παϊδάκια απ ευθείας στη σχάρα 10 εκ. πασπαλίστε µε αλάτι και πιπέρι. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για σχεδόν εκ. λεπτά. Όταν γίνουν ρίξτε µε κουτάλι ίσες ποσότητες από το µίγµα της φέτας σε κάθε παϊδάκι και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία µέχρι να λιώσει το τυρί. ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΑ Τα ψάρια ψήνονται πολύ καλά στο Nu-Wave Oven, καθώς µαγειρεύεται γρήγορα και παραµένει ζουµερό και τρυφερό. Σηµείωση: οποιαδήποτε συνταγή ψαριού µπορεί να γίνει πιο ελαφριά σε λιπαρά, αν αντί για βούτυρο βάλετε φυτικό λάδι. Συστηνόµενος χρόνος για ψάρια: Φρέσκα 8 λεπτά. Κατεψυγµένα 15 λεπτά. ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η Όταν αγοράζετε γαρίδες να προτιµάτε τα µεγάλα µεγέθη, καθώς χαραµίζετε λιγότερο περίβληµα όταν τις καθαρίζετε. Φρέσκιες γαρίδες: σχάρα 10 εκ. σε υψηλή θερµοκρασία για 8 λεπτά. Κατεψυγµένες γαρίδες: σχάρα 10 εκ. σε υψηλή θερµοκρασία για λεπτά. ΑΣΤΑΚΟΣ Ρίξτε πρώτα τον αστακό µε το κεφάλι σε βραστό νερό για 2 λεπτά. Τοποθετήστε στη σχάρα 2,5 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 15 λεπτά ή µέχρι το όστρακο να πάρει ένα πορτοκαλί χρώµα. ΑΣΤΑΚΟΟΥΡΕΣ Βουτυρώστε τις. Οι µικρές χρειάζονται περίπου 10 λεπτά σε υψηλή θερµοκρασία, στη σχάρα 10 εκ. Οι µεγάλες χρειάζονται περίπου λεπτά σε υψηλή θερµοκρασία στη σχάρα 10 εκ. ΣΟΛΟΜΟΣ 10 εκ. φιλέτα σολοµού, λίγο βούτυρο, άνηθος, αλάτι, πιπέρι, φέτες λεµονιού. Τοποθετήστε το ψάρι στη σχάρα 10 εκ. και προσθέστε βούτυρο και µπαχαρικά. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 10 λεπτά. Γαρνίρετε µε φέτες λεµονιού. Κατεψυγµένα: µαγειρέψτε όπως παραπάνω για 16 λεπτά. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ 10 εκ. φιλέτα κόκκινου σολοµού, 10 εκ. σκελίδες σκόρδο τριµµένο, ½ κουταλάκι πιπέρι, ½ κουταλάκι ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι κύµινο, χυµός ενός λεµονιού. Τοποθετήστε το ψάρι σε ρηχό ταψί. Αναµίξτε τα άλλα υλικά και ρίξτε τα πάνω από το ψάρι. Τοποθετήστε το στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για λεπτά. Κατεψυγµένα: µαγειρέψτε όπως παραπάνω για λεπτά. ΓΛΩΣΣΑ 10 εκ. φιλέτα ψάρι γλώσσα, 10 εκ. κουταλιές λιωµένο βούτυρο, λεµόνι, αλάτι, 2 φλιτζάνια ψίχα ψωµιού. Αναµίξτε το βούτυρο, τα µπαχαρικά και την ψίχα και πιέστε µέσα το ψάρι. Καλύψτε και τις δυο πλευρές, τοποθετήστε το στη Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 12 από 15

13 σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 7 λεπτά. Κατεψυγµένα: ψήστε τα πρώτα για 5 λεπτά και µετά προχωρήστε τη συνταγή όπως παραπάνω. ΜΙΚΡΕΣ ΞΕΦΛΟΥ ΙΣΜΕΝΕΣ ΓΑΡΙ ΕΣ ΣΕ ΜΠΙΡΑ Γαρίδες µικρές και ξεφλουδισµένες, 10 εκ. σκελίδες τριµµένο σκόρδο, 1 φλιτζάνι µπίρα, 1 κουταλιά µυρωδικά της επιλογής σας. Τοποθετήστε τα πάντα σε πήλινο και, τοποθετήστε το στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 5 λεπτά. Κατεψυγµένες: 8-10 λεπτά. ΧΤΕΝΙΑ Χτένια, ½ φλιτζάνι άσπρο κρασί, 10 εκ. κουταλιές βούτυρο, ½ φλιτζάνι ψιλοκοµµένος βασιλικός. Αναµίξτε όλα τα υλικά σε ρηχό ταψάκι και τοποθετήστε το στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 10 λεπτά. Κατεψυγµένα: 15 λεπτά γυρίζοντάς τα στη µέση του ψησίµατος. ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα λαχανικά ψήνονται πολύ ωραία στο Nu-Wave Oven και µπορείτε να κάνετε πολλούς συνδυασµούς ψήνοντας σε σακούλες ψησίµατος, σε αλουµινόχαρτο και άλλα. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Με τα φύλλα: για τα ψήσετε το καλαµπόκι µε τα φύλλα, αφαιρέστε τις τρίχες και τις ίνες του και µουλιάστε το για λίγα λεπτά σε νερό. Μετά βάλτε το σε όποια σχάρα θέλετε και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 10 λεπτά. Μετά τα φύλλα αφαιρούνται πολύ εύκολα. Ψητό: καθαρίστε το καλαµπόκι εντελώς, και από τα φύλλα. Βάλτε πάνω βούτυρο ή ψεκάστε το µε φυτικό λάδι. Τοποθετήστε το στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για10 λεπτά. Σε αλουµινόχαρτο: καθαρίστε το καλαµπόκι όπως παραπάνω και τοποθετήστε το σε αλουµινόχαρτο αρκετά µεγάλο ώστε να το διπλώσετε µέσα. Πασπαλίστε µε βούτυρο, αλάτι, πιπέρι. Τυλίξτε το αλουµινόχαρτο και ψήστε στη σχάρα 10 εκ. για λεπτά. Σε σακούλα ψησίµατος: καθαρίστε το καλαµπόκι και τοποθετήστε το σε πλαστική σακούλα ψησίµατος µε µισό φλιτζάνι νερό. Αφήστε ένα µικρό άνοιγµα στο στόµιο της σακούλας. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 10 λεπτά. ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ Τα ψητά σπαράγγια είναι πολύ νόστιµα και διαφέρουν από τους συνηθισµένους τρόπους µαγειρέµατός τους. Αγοράστε φρέσκα σπαράγγια, πλύνετέ τα. Και απλώστε τα πάνω στη σχάρα 10 εκ. Πασπαλίστε µε λάδι και σκόρδο σε σκόνη, αλάτι και πιπέρι. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 5 λεπτά. ΨΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ Η ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ Πλύνετε και τοποθετήστε τις πατάτες σε όποια σχάρα θέλετε και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 1 ώρα ή µέχρι να µπορεί το πιρούνι να µπει στην πατάτα. εν γίνεται να παραψήσετε υπερβολικά τις πατάτες, οπότε αν τις αφήσετε λίγο παραπάνω ίσως το γευστικό αποτέλεσµα να σας αρέσει περισσότερο. ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ Κόψτε τις πατάτες. Αναµίξτε τις µε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Τοποθετήστε τις στη σχάρα 10 εκ και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά ή µέχρι να γίνουν τραγανές. Πατάτες µε παρµεζάνα: φτιάξτε τις όπως περιγράφεται πιο πάνω αλλά πριν τις σερβίρετε πασπαλίστε τις µε τριµµένη παρµεζάνα. ΨΗΤΑ ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ Τοποθετήστε τα ολόκληρα, χωρίς να τα ξεφλουδίσετε σε όποια σχάρα θέλετε και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά. Κοµµένα στη µέση: κόψτε τα κρεµµύδια στη µέση και τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά. ΨΗΤΟ ΣΚΟΡ Ο Κόψτε την κορυφή από ένα µεγάλο κρεµµύδι ώστε να αποκαλυφθούν οι σκελίδες. Τοποθετήστε το µε την κοµµένη άκρη προς τα πάνω στη σχάρα 10 εκ. και πασπαλίστε µε ελαιόλαδο. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για λεπτά ή µέχρι να µαλακώσουν οι σκελίδες. Πασπαλίστε το σκόρδο σε τραγανό ψωµί ή σε ψητό αρνί ή βοδινό. ΨΗΤΑ ΒΕΛΑΝΙ ΙΑ Η ΚΑΡΥ ΙΑ Κόψτε τα στη µέση και αφαιρέστε σπόρια ή µεµβράνες. Κόψτε ένα µικρό κοµµατάκι κάτω από κάθε µισό, ώστε να σταθούν όρθια. Πασπαλίστε τα µε σκούρα ζάχαρη και βούτυρο και τοποθετήστε τα στη σχάρα ή στο σκεύος της συσκευής. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 40 λεπτά ή µέχρι να µαλακώσουν. ΕΠΙ ΟΡΠΙΑ Οι θερµοκρασίες του Nu-Wave Oven δεν ενδείκνυνται για συνταγές µε µεγάλο όγκο, γιατί δεν ψήνονται καλά. Εντούτοις, οι συνταγές που περιλαµβάνονται πιο κάτω ψήνονται πιο γρήγορα στο Nu-Wave Oven απ ότι σε συµβατικό φούρνο και είναι πολύ εύκολες! ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΖΥΜΗ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΠΑΝΩ 1 βάζο µε γέµιση πίτας µε γεύση µήλο, κεράσι ή βατόµουρο, 1 πακέτο ζύµη για πίτα, παγωτό βανίλια ή σαντιγί. Τοποθετήστε τη γέµιση σε ταψάκι, από πάνω τη ζύµη και διπλώστε τις άκρες. Τοποθετήστε στη σχάρα 10 εκ. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για20 λεπτά ή µέχρι η ζύµη να πάρει χρώµα. Για να σερβίρετε, κόψτε τη ζύµη µε µαχαίρι, τοποθετήστε µια ποσότητα ζύµης και γέµισης σε πιάτο και γαρνίρετε µε παγωτό ή σαντιγί. ΚΕΙΚ ΑΝΑΝΑ Μίγµα για κέικ, κοµπόστα ανανά, ½ φλιτζάνι σκούρα ζάχαρη. Φτιάξτε το µίγµα για κέικ και γεµίστε ένα ταψάκι για πίτες. Τοποθετήστε το στη σχάρα και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για περίπου 10 εκ. λεπτά, ή µέχρι το µίγµα να είναι σταθερό ώστε να µπορείτε να τοποθετήσετε από πάνω τον ανανά. Απλώστε τον ανανά από πάνω και πασπαλίστε από πάνω τη ζάχαρη. Συνεχίστε το ψήσιµο για άλλα 20 λεπτά ή µέχρι το κέικ να είναι έτοιµο και η ζάχαρη να έχει καραµελώσει. ΜΙΝΙ ΤΣΙΖΚΕΙΚ 12 µικρές αλουµινένιες θήκες για µικρά κέικ, 12 βάφλες βανίλιας ή 12 στρογγυλά µπισκότα της αρεσκείας σας, τυρί κρέµα (π.χ. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 13 από 15

14 Philadelphia), 6 κουταλιές ζάχαρη, 1 αυγό, ½ κουταλιά βανίλια, γέµιση για πίτα της προτίµησής σας. Τοποθετήστε τις θήκες στη σχάρα 10 εκ. Βάλτε τις βάφλες ή τα µπισκότα στον πάτο κάθε θήκης. Σε ένα µέτριο µπολ, χρησιµοποιώντας µίξερ, χτυπήστε το τυρί κρέµα. Προσθέστε τη ζάχαρη, το αυγό και τη βανίλια και συνεχίστε να χτυπάτε µέχρι να γίνουν οµοιόµορφο µίγµα. Γεµίστε τις θήκες κατά τα 2/3 µε το µίγµα και τοποθετήστε στη σχάρα 2,5 εκ.. Ψήστε στο επίπεδο θερµότητας 5 για 13 λεπτά ή µέχρι να γίνουν. Αφαιρέστε από το φούρνο και αφήστε να κρυώσουν τελείως. Βάλτε τα στο ψυγείο µέχρι να τα σερβίρετε. Για να τα σερβίρετε, βάλτε πάνω από κάθε κέικ τη γέµιση που επιλέξατε. ΤΡΑΓΑΝΑ ΜΗΛΑ 1 φλιτζάνι µήλα ξεφλουδισµένα, χωρίς σπόρια και κοµµένα σε φέτες, ½ φλιτζάνι αλεύρι, ½ φλιτζάνι σκούρα ζάχαρη, ½ φλιτζάνι πολτό βρόµης, ¼ φλιτζανιού βούτυρο, ¼ φλιτζανιού ζάχαρη, ¾ κουταλιού κανέλα. Βουτυρώστε ένα ταψάκι. Τοποθετήστε µέσα τις φέτες µήλου. Σε µέτριο µπολ, αναµίξτε το αλεύρι, τη σκούρα ζάχαρη, τον πολτό βρόµης και το βούτυρο µέχρι να γίνουν οµοιογενές µίγµα. Αφήστε το στην άκρη. Σε µικρό πιάτο αναµίξτε τη ζάχαρη µε την κανέλα. Πασπαλίστε τα µήλα. Ρίξτε από πάνω το µίγµα αλευριού. Τοποθετήστε το στη σχάρα 2,5 εκ. και ψήστε στο επίπεδο θερµότητας 5 για 30 λεπτά. ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ Βατόµουρα (κατεψυγµένα που να τα έχετε αποψύξει), ½-3/10 εκ. φλιτζανιού ζάχαρη, µίγµα από αλεύρι, σκούρα ζάχαρη, βούτυρο, λίγο αλάτι, λίγο κανέλα και λίγο τζίντζερ σε σκόνη, αλουµινένια κουπάκια. Χρησιµοποιήστε τα δάχτυλά σας ή πιρούνι για να αναµίξετε το βούτυρο µε τη ζάχαρη. Τοποθετήστε τα βατόµουρα στα κουπάκια και τοποθετήστε το µίγµα της ζάχαρης από πάνω. Τοποθετήστε τα κουπάκια στο σκεύος του Nu-Wave Oven και ψήστε για λίγα λεπτά. Βοηθάει επίσης να ψήσετε το µίγµα σε ένα κοµµάτι αλουµινόχαρτο και να το βάλετε µετά πάνω από τα βατόµουρα. ΦΑΓΗΤΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ Το Nu-Wave Oven µαγειρεύει όλα τα γρήγορα φαγητά κατεψυγµένα και ψυγείου το ίδιο καλά ή και καλύτερα από συµβατικό φούρνο και επιπλέον εξοικονοµείτε χρόνο και ρεύµα. Μαγειρεύετε όλα τα τρόφιµα αυτού του είδους στο Nu-Wave Oven. Υπολογίστε τον χρόνο µαγειρέµατος να είναι 75% του χρόνου που χρειάζεται σε ένα συµβατικό φούρνο. Μην προσπαθήσετε να µαγειρέψετε πολύ συµπαγή τρόφιµα. Αν προσπαθήσετε, χαµηλώστε τη θερµοκρασία και προσπαθήστε να µοιράσετε το γεύµα σε µερίδες και να τις βάλετε σε αλουµινόχαρτο. Τα τραγανά φαγητά όπως το κοτόπουλο πανέ, το ψάρι ή τα είδη ζαχαροπλαστικής πρέπει να αφαιρούνται αµέσως από το φούρνο µετά το µαγείρεµα έτσι ώστε η υγρασία που έχει εγκλωβιστεί στο φούρνο να µην χαλάσει την υφή τους. Οτιδήποτε µπαίνει σε συµβατικό φούρνο µπαίνει και στο Nu-Wave Oven. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΩΙΝΟ Κατεψυγµένες πίτες, κατεψυγµένα σάντουιτς, µέτρια αυγά, φέτες µπέικον, κατεψυγµένες τηγανίτες, κατεψυγµένες βάφλες. Στο σκεύος του Nu-Wave Oven τοποθετήστε τις τηγανίτες και τις βάφλες. Στη σχάρα 5 εκ. τοποθετήστε τις φέτες µπέικον σε αλουµινόχαρτο. Στη σχάρα 10 εκ. τοποθετήστε τις πίτες, το σάντουιτς και τα αυγά. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για λεπτά. ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΧΟΤ-ΝΤΟΓΚ ΚΑΙ HAMBURGER Μπιφτέκι, λουκάνικο, κατεψυγµένο καλαµπόκι, ψωµάκι για hamburger, ψωµάκι για χοτ-ντογκ, πατάτες κοµµένες σε φέτες. Στο σκεύος του Nu-Wave Oven τοποθετήστε τα ψωµάκια. Στη σχάρα 5 εκ. τοποθετήστε το λουκάνικο και το καλαµπόκι. Στην σχάρα 10 εκ. τοποθετήστε το µπιφτέκι (σε αλουµινόχαρτο) και τις πατάτες. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για λεπτά, γυρίζοντας το µπιφτέκι στη µέση του ψησίµατος. ΕΙΠΝΟ Φιλέτο σολοµού, µπριζόλα, τοµάτες κοµµένες στη µέση, παρµεζάνα, ψίχα ψωµιού, µίγµα για κέικ. Στο σκεύος του Nu-Wave Oven τοποθετήστε µικρές αλουµινένιες θήκες γεµισµένες µέχρι τη µέση µε το µίγµα για κέικ. Στη σχάρα 5 εκ. τοποθετήστε τις τοµάτες σε αλουµινόχαρτο, πασπαλισµένες µε παρµεζάνα και ψίχα. Στη σχάρα 10 εκ. τοποθετήστε το σολοµό και τη µπριζόλα, το καθένα σε αλουµινόχαρτο, και ρίξτε τους τα µπαχαρικά που επιθυµείτε. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 18 λεπτά. ΕΙΠΝΟ ΜΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ Φιλέτο ξιφία (κατεψυγµένο), γαρίδες (κατεψυγµένες), µίγµα από µακαρονάκι και λαχανικά, κρουασάν (κατεψυγµένο), χτυπηµένο αυγό χτυπηµένο. Στις άκρες του σκεύους του Nu-Wave Oven τοποθετήστε τα κρουασάν αφού τα αλείψετε µε το αυγό.. Στη σχάρα 5 εκ. τοποθετήστε σε σακουλάκι το µίγµα µε τα µακαρόνια και τα λαχανικά. Στη σχάρα 10 εκ. τοποθετήστε τα κατεψυγµένα λαχανικά σε αλουµινόχαρτο. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 20 λεπτά. ΠΑΡΤΙ ΜΙΞ Μικρές τάρτες καβουριού (κατεψυγµένες), µικρά κις (κατεψυγµένα), φτερούγες κοτόπουλου (κατεψυγµένες), µικρά πιτσάκια, γεµιστές πατάτες (κατεψυγµένες). Στο σκεύος του Nu-Wave Oven τοποθετήστε τα πιτσάκια και τις πατάτες. Στη σχάρα 5 εκ. τοποθετήστε τις φτερούγες σε ταψάκι αλουµινένιο. Στη σχάρα 10 εκ. τοποθετήστε τις τάρτες καβουριού και τα κις.. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 10 λεπτά, βγάλτε τις σχάρες και συνεχίστε το ψήσιµο για άλλα 10 λεπτά. ΕΙΠΝΟ ΜΕ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ Χοιρινά µπριζολάκια χωρίς κόκαλο, µήλο κοµµένο σε φέτες, πάνω στα µήλα µπορείτε να ρίξετε µίγµα από βούτυρο, κανέλα, µπράντι και ότι άλλο επιθυµείτε, µίγµα από πράσινα φασόλια, βατόµουρα. Στο σκεύος του Nu-Wave Oven τοποθετήστε τα βατόµουρα. Στη σχάρα 5 εκ. τοποθετήστε τα φασόλια. Στη σχάρα 10 εκ. τοποθετήστε τα µπριζολάκια µέσα σε αλουµινένιο ταψάκι και τα µήλα σε άλλο αλουµινένιο ταψάκι. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 18 λεπτά. ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ ΕΙΠΝΟ Φιλέτο, κοτόπουλο ή χοιρινό, 1 µεγάλο κρεµµύδι, 1 πράσινη πιπεριά, 1 κόκκινη πιπεριά, 1 κίτρινη πιπεριά, αλάτι, πιπέρι, 1 πακέτο µπαχαρικά ΤΑΚΟ, τυρί τσένταρ, έτοιµες τορτίγιες, µια σάλτσα της αρεσκείας σας. Κόψτε όλα τα λαχανικά και τα κρέατα σε λωρίδες. Πασπαλίστε το κρέας µε το µίγµα των µπαχαρικών. Στη σχάρα 10 εκ. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 14 από 15

15 τοποθετήστε τα λαχανικά γύρω γύρω και το κρέας στο εσωτερικό. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 8 λεπτά. Ανοίξτε το καπάκι, γυρίστε τα λαχανικά και το κρέας και τοποθετήστε τις τορτίγιες από κάτω στο σκεύος του Nu-Wave Oven. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για άλλα 8 λεπτά ή µέχρι να γίνουν τα κρέατα. Προσεκτικά τοποθετήστε τα κρέατα και τα λαχανικά στις ζεστές τορτίγιες και ρίξτε τυρί και τη σάλτσα της επιλογής σας, τυλίξτε και απολαύστε. ΕΙΠΝΟ ΜΕ ΚΡΕΑΣ Κρέας / στήθος από ζώο της επιλογής σας, 2 κρεµµύδια κοµµένα σε κυβάκια, σέλινο, 2 καρότα κοµµένα, 2 ρέβες κοµµένες σε κυβάκια, 2 πατάτες κοµµένες σε κυβάκια, ¾ φλιτζανιού άσπρο κρασί, ¾ φλιτζανιού ζωµός βοδινού, αλάτι και πιπέρι. Ρίξτε τα µπαχαρικά στα λαχανικά και το κρέας. Στο σκεύος του Nu-Wave Oven τοποθετήστε όλα τα λαχανικά. Ρίξτε µέσα τα υγρά αλλά προσέξτε να µην ξεχειλίσουν. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 1 ώρα. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟ ΓΚΡΙΛ 2 κοµµάτια στήθος κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και πέτσα, ½ φλιτζάνι µαγιονέζα µε λίγα λιπαρά, ¼ φλιτζανιού µουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, τριµµένα κορν φλέικς, γλυκοπατάτες κοµµένες σε λωρίδες, τα µπαχαρικά που προτιµάτε. Βουτυρώστε µικρές θήκες για κεκάκια και βάλτε στον πάτο τα τρίµµατα από τα κορν φλέικς. Τοποθετήστε τα γύρω γύρω στο σκεύος του Nu-Wave Oven. Στη σχάρα 5 εκ. τοποθετήστε τα λαχανικά µέσα σε αλουµινένιο ταψάκι και αφού τα έχετε πασπαλίσει µε τα µπαχαρικά της αρεσκείας σας. Αναµίξτε τη µαγιονέζα, τη µουστάρδα και τα αγαπηµένα σας µπαχαρικά. Καλύψτε µε το µίγµα αυτό τα κοµµάτια κοτόπουλου και µετά ρίξτε τους τριµµένα κορν φλέικς. Τοποθετήστε τα στη σχάρα 10 εκ. και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 18 λεπτά. ΨΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα µπισκότα τοποθετήστε τα στο σκεύος του Nu-Wave Oven και υπολογίστε 20% λιγότερο από το χρόνο που απαιτείται σε συµβατικό φούρνο. Επειδή τα κέικ και τα ψωµιά έχουν πυκνή υφή, χρειάζονται και στο Nu-Wave Oven τον ίδιο χρόνο που χρειάζονται και σε συµβατικό φούρνο, µόνο που στο Nu-Wave Oven γίνονται πιο αφράτα και γενικά καλύτερα. Τα ρηχά σκεύη φέρνουν γενικά καλύτερα αποτελέσµατα, ειδικά αν τα τοποθετείτε όσο πιο χαµηλά γίνεται. Αν φτιάχνετε πολλά κέικ σε διαφορετικά επίπεδα, θυµηθείτε να τους αλλάξετε θέση στη µέση του ψησίµατος. Για χειροποίητο ψωµί, φτιάξτε τη ζύµη, τοποθετήστε τη στη σχάρα και ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για λεπτά. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ Σχεδόν σε όλες τις τροφές µπορεί να γίνει αποµάκρυνση υγρών µε το Nu-Wave Oven. Τοποθετήστε πολύ λεπτές φέτες από φρούτα ή κρέας στη σχάρα 2,5 εκ. ή 5 εκ. και ψήστε στο επίπεδο θερµοκρασίας 3 για να αποµακρυνθούν τα υγρά τους. Τα φρούτα χρειάζονται περισσότερο χρόνο λόγω του περιεχοµένου τους. ΣΧΑΡΑ 2 ΙΝΤΣΩΝ Η σχάρα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν απλή σχάρα. Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τη σχάρα 10 εκ. ή κάτω από τη σχάρα 10 εκ. για πολυεπίπεδο µαγείρεµα. Μπορεί επίσης να χρησιµεύσει ως τρίτη επιφάνεια µαγειρέµατος ανάµεσα στο σκεύος του Nu-Wave Oven και τη σχάρα 10 εκ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τρόφιµα που θέλετε να τα ψήσετε χαµηλά, αλλά δεν θέλετε να τα βάλετε στο σκεύος, ώστε να τρέχουν τα λίπη από κάτω. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της σχάρας 5 εκ. εκτός από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, θα επηρεάσουν αρνητικά το µαγείρεµά σας. Φροντίδα και χρήση: η σχάρα αυτή πλένετε στο πλυντήριο, αλλά µην την πλύνετε µε πολύ σκληρά απορρυπαντικά ή µε σκληρά συρµατάκια και σφουγγαράκια. ΦΡΕΣΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΙ ΑΡΑΚΑΣ 10 εκ. κοµµάτια κοτόπουλο, πατάτες, 1 πακέτο κατεψυγµένος αρακάς, 2 καλαµπόκια. Τοποθετήστε τον αρακά σε ρηχό αλουµινένιο ταψί στη σχάρα 2,5 εκ. Προσθέστε το καλαµπόκι τυλιγµένο σε αλουµινόχαρτο, στην άλλη πλευρά της σχάρας. Εγκαταστήστε τη σχάρα 5 εκ. στα πόδια της σχάρας 2,5 εκ. Τοποθετήστε το κοτόπουλο σε ρηχό ταψί, στο κέντρο της σχάρας 5 εκ. Τοποθετήστε τις πατάτες γύρω γύρω από το κοτόπουλο. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 25 λεπτά. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ 2 µεγάλα κοµµάτια κατεψυγµένο στήθος κοτόπουλου, 1 µεγάλη πατάτα, φρέσκο µπρόκολο. Πλύνετε το µπρόκολο. Τοποθετήστε το σε ρηχό αλουµινένιο ταψί και καλύψτε µε αλουµινόχαρτο. Τοποθετήστε το στη σχάρα 2,5 εκ. Τρίψτε το κοτόπουλο µε λάδι και τοποθετήστε το στη σχάρα 5 εκ. στα πόδια της σχάρας 2,5 εκ. Πασπαλίστε µε τα αγαπηµένα σας µπαχαρικά. Κόψτε την πατάτα στη µέση, κατά µήκος, και τρυπήστε την κοµµένη επιφάνεια µε πιρούνι. Τοποθετήστε τα κοµµάτια πατάτας στη σχάρα 5 και βάλτε σε κάθε κοµµάτι βούτυρο. Ψήστε σε υψηλή θερµοκρασία για 30 λεπτά. Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Σελίδα 15 από 15

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Φρέσκες τυρομπουκιές. Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά Για 4 άτομα

Φρέσκες τυρομπουκιές. Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά Για 4 άτομα Φρέσκες τυρομπουκιές Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά 60 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη 100 γραμμάρια Philadelphia 70 γραμμάρια Arla το Aυθεντικό Δανέζικο Σκληρό τυρί 100 γραμμάρια φέτα τριμμένη 100 γραμμάρια

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

PASTA EXPRESS ΚΩ : ΠΑΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν. Η άγνοια των οδηγιών µπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες.

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες. Μαγειρέψτε εύκολα και αποτελεσματικά με την βοήθεια των συμβουλών που ακολουθούν. Μην σερβίρετε το φαγητό αμέσως μόλις το βγάλετε από το φούρνο, αφήστε το για μερικά λεπτά να ξεκουραστεί πριν το σερβίρετε

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ Model: R-5000 Ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να εισάγετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η νοστιμιά της άνοιξης

Η νοστιμιά της άνοιξης 2 ΜΑΡ/ ΔΕΥΤΕΡΑ Αρακάς με λαχανικά 1. Καθαρίζετε τον αρακά και τον πλένετε. 2. Σοτάρετε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο και όταν γίνει διάφανο προσθέτετε τον αρακά. Τον σοτάρετε για λίγο. 3. Ρίχνετε στην κατσαρόλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Weber Original. Basic

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Weber Original. Basic ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Weber Original Basic ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ WEBER: ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Το ψήσιμο στην ψησταριά είναι η μητέρα όλων των μαγειρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ:

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ: Παραδοσιακές Συνταγές της Λήμνου 1. Μελιτζανοσαλάτα 2. Κριθαρένιος ντάκος Λήμνου 3. Κολοκυθοκεφτέδες 4. Πιπεριές γεμιστές με καλαθάκι Λήμνου 5. Πετεινός με τα φλωμάρια 6. Ψευτοπετεινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

10 ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΠΙΑΤΑ BBSKEW ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ. BarbeSkew ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

10 ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΠΙΑΤΑ BBSKEW ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ. BarbeSkew ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ 10 ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΠΙΑΤΑ BBSKEW ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ To BarbeSkew ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ Συγχαρητήρια για την αγορά του BarbeSkew! Το μέλλον των μπάρμπεκιου

Διαβάστε περισσότερα

Η νοστιμιά της άνοιξης

Η νοστιμιά της άνοιξης 9 ΜΑΡ/ ΔΕΥΤΕΡΑ Ντομάτες γεμιστές με ρύζι και μάραθο 90 λεπτά 15 λεπτά 12 άτομα 12 ντομάτες μεγάλες και ώριμες 16 κουταλιές ρύζι γλασέ 2 μεγάλα μάτσα μάραθα 4 καρότα τριμμένα 8 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

oι Aγαπηµένες µου Συνταγές

oι Aγαπηµένες µου Συνταγές oι Aγαπηµένες µου Συνταγές περιεχόµενα Εισαγωγή Βασικά υλικά Σούπες & σάλτσες Λαχανικά & σαλάτες Ζυμαρικά & ρύζι Κρέας & ψάρι Αυγά & τυριά Γλυκά Ιδέες για πάρτι Κομπόστες & τρόφιμα σε άλμη Πηγές Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

κοτόπουλο με ντομάτα και λευκό τυρι

κοτόπουλο με ντομάτα και λευκό τυρι 6 κοτόπουλο με ντομάτα και λευκό τυρι ΥΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ κοτόπουλο φιλέτο ωμό (2 ανάλογα τις θερμίδες) 200 gr ντομάτες 20 gr κρασί άσπρο ξηρό τυρί λευκό light (12% λιπαρά) (40 ανάλογα τις θερμίδες)

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές

Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Θάλασσα, ήλιος, παιχνίδια στην άμμο... Το καλοκαίρι είναι υπέροχο! Και μπορεί να γίνει ακόμη πιο υπέροχο αν το απολαύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr ορεκτικά τζατζίκι δροσερή γεύση με στραγγιστό γιαούρτι, αγγουράκι & σκόρδο μελιτζανοσαλάτα παραδοσιακή σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

κοτόπουλο με πατάτες φούρνου

κοτόπουλο με πατάτες φούρνου 6 κοτόπουλο με πατάτες φούρνου ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 1000 gr πατάτες 10 gr σκόρδο 30 gr λεμόνι χυμός 30 gr ελαιόλαδο (6 κουταλάκια) Ποσότητα μαγειρεμένου φαγητού 600 gr 1. Πλένετε το κοτόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΣ. Wraps, η νόστιμη λύση για κάθε περίσταση 3 Πώς θα φτιάξετε το Wrap σας 3 Πώς να τυλίξετε το Wrap 4

ΣΥΝΤΑΓΕΣ. Wraps, η νόστιμη λύση για κάθε περίσταση 3 Πώς θα φτιάξετε το Wrap σας 3 Πώς να τυλίξετε το Wrap 4 8 Συνταγές με Wraps Wraps, η νόστιμη λύση για κάθε περίσταση 3 Πώς θα φτιάξετε το Wrap σας 3 Πώς να τυλίξετε το Wrap 4 ΣΥΝΤΑΓΕΣ Wraps Σολομού 7 Wraps με τόνο 8 Ελληνικό Wrap 9 Μεξικάνικα Wraps 10 Wraps

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ. Γευστικές Συνταγές με ζυμαρικά ολικής αλέσεως

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ. Γευστικές Συνταγές με ζυμαρικά ολικής αλέσεως ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ Γευστικές Συνταγές με ζυμαρικά ολικής αλέσεως ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΝΟΣΤΙΜΟ Τα Barilla Integrale προσφέρουν όλα τα θρεπτικά συστατικά και τα οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις γιά το νοστιμότερο. Barbeque της ζωής σας Α Ν Ο Ι Ξ Η - Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 5

Προτάσεις γιά το νοστιμότερο. Barbeque της ζωής σας Α Ν Ο Ι Ξ Η - Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 5 Προτάσεις γιά το νοστιμότερο Barbeque της ζωής σας Α Ν Ο Ι Ξ Η - Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 5 Outdoor BBQ Μπάρμπεκιου με κάρβουνο Ανοξείδωτο Σχήμα χαρτοφύλακα Ιδανικό για ψαράδες, κυνηγούς, κατασκηνωτές Διαστάσεις:43,5

Διαβάστε περισσότερα

Η νοστιμιά της άνοιξης

Η νοστιμιά της άνοιξης 30 ΜΑΡ/ ΔΕΥΤΕΡΑ Γλυκά σιροπιαστά πιτάκια γεμιστά με φρυγανιά και σουσάμι 15 λεπτά 30 λεπτά 40 άτομα δύσκολη Για τη ζύμη 2 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κουταλιά της σούπας Χωριό ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Carrot Cake 140 γρ. βούτυρο μαλακωμένο, 200 γρ. ζάχαρη, 250 γρ. τριμμένο καρότo, 140 γρ. σταφίδα σουλτανίνα, 2 αυγά, 200 γρ. αλεύρι Schär Mix C, 1 κ.γ. κανέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές της Άνοιξης

Συνταγές της Άνοιξης Μύρισε Άνοιξη και η ΓΙΩΤΗΣ σάς προτείνει µοναδικές συνταγές για το τραπέζι σας! Χρησιµοποιήστε αγαπηµένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που σας δίνουν µαγειρικές και ζαχαροπλαστικές λύσεις για τις καθηµερινές απολαύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή. Γιώργος Γρηγορίου

Μεσογειακή Διατροφή. Γιώργος Γρηγορίου Μεσογειακή Διατροφή Γιώργος Γρηγορίου Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών

Διαβάστε περισσότερα

AB ROCKET Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μεταλλικό µπουλόνι. Βιδωτή τάπα. Βιδωτή τάπα. Μεταλλικό. εξιά. χειρολαβή. Πείρος

AB ROCKET Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μεταλλικό µπουλόνι. Βιδωτή τάπα. Βιδωτή τάπα. Μεταλλικό. εξιά. χειρολαβή. Πείρος AB ROCKET Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ tmstore.gr Κωδ: ΑΡΟΚΕΤ ΒΗΜΑ 1. Η συσκευή AB ROCKET πρέπει να συναρµολογηθεί πριν από τη χρήση της. 1. Πάρτε το στήριγµα της πλάτης µε τη µαλακή επένδυση και περάστε το

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ: ΤΣΟΠΓ VIDALIA CHOP WIZARD PRO ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Ενσωµατωµένη πλαϊνή λάµα που µειώνει την ανάγκη να πρέπει να κόβετε από πριν τα µακρύτερα τρόφιµα όπως καρότα και σέλερι. - Κόβει,

Διαβάστε περισσότερα

συνταγεσ της στιγμήσ

συνταγεσ της στιγμήσ συνταγες της στιγμής ΣΟΥΠΕΣ Πικάντικη Κοτόσουπα με Φιδέ 250 γρ. φιδές 1 κιλό κοτόπουλο βρασμένο 4 φλιτζάνια ζωμού λαχανικών 1 κουταλιά της σούπας τζίντζερ φρεσκοτριμμένο 1 μικρή καυτερή πιπεριά 1 κουταλάκι

Διαβάστε περισσότερα

Βούτυρο για καναπεδάκια. Αρωματίζοντας το ξίδι και το ελαιόλαδο. Αρωματίζοντας το θαλασσινό χοντρό αλάτι

Βούτυρο για καναπεδάκια. Αρωματίζοντας το ξίδι και το ελαιόλαδο. Αρωματίζοντας το θαλασσινό χοντρό αλάτι Aρωματίζοντας με μελισσόχορτο Αρωματίζοντας το ξίδι και το ελαιόλαδο Βάζουμε σε δύο μπουκάλια: για το ξίδι άσπρο ξίδι, φύλλα μελισσόχορτου και φλούδες λεμονιού για το λάδι ελαιόλαδο, φύλλα μελισσόχορτου

Διαβάστε περισσότερα

Σολομός με πάπρικα,, λαχανικά και πατάτες (ή ότι άλλο ψάρι φιλέτο θέλετε) 4 6 φιλέτα σολομό 500 γρ νερό 1 κ/κι ζωμό λαχανικών στο Thermomix ½ κιλό πατατούλες φρέσκες ½ πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες ½ πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου Mικρές Μπουκιές Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου 1,00 1,00 Απάκι με γραβιέρα Κρήτης και πιπεριά σουβλάκι 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ. πολίτικη. Συνταγή: Μαρία Κοκάκη YΛΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ. πολίτικη. Συνταγή: Μαρία Κοκάκη YΛΙΚΑ Συνταγή: Μαρία Κοκάκη ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ YΛΙΚΑ πολίτικη Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ για Τσουρέκι: 550-600 γρ. (5 κούπες) Ζάχαρη: 150 γρ. (3/5 κούπας) Μαγιά: 45 γρ. νωπή ή 15 γρ. ξηρή (2 φακελάκια) Γάλα φρέσκο (χλιαρό):

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ομελέτα με φρέσκο κρεμμυδάκι

Ομελέτα με φρέσκο κρεμμυδάκι Β ΤΑΞΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΙΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝ ΡΙΑΝΟΣ Ομελέτα με φρέσκο κρεμμυδάκι ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΕΛΕΤΑ 3 ΑΥΓΑ 2 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΑ ΑΛΑΤΙ, ΠΙΠΕΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθαίνουμε Παρέα που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύουµε οικογενειακά!

Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά! Και αναµφισβήτητα είναι η εποχή που σηµατοδοτεί τα νέα ξεκινήµατα. Ας κάνουµε λοιπόν όλοι µαζί ένα γευστικό ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρό σουβλάκι. Ελέγξτε µας! Catering "Γυροβολιές" www.gyrovolies.gr. ιαθέτουµε. Με το κιλό. Πιάτα Light. Για Χορτοφάγους.

Καθαρό σουβλάκι. Ελέγξτε µας! Catering Γυροβολιές www.gyrovolies.gr. ιαθέτουµε. Με το κιλό. Πιάτα Light. Για Χορτοφάγους. Με το κιλό Catering "Γυροβολιές" Πανσετάκια χοιρινά στη σχάρα...1 Μπριζολάκια χοιρινά από λαιµό...14,50 στη σχάρα πολύ µαλακά Κοτόπουλο σχάρας παϊδάκια... 8,90 Το ψητοπωλείο "Γυροβολιές" αναλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

DELI SLIM ΚΩ : ΝΤΕΛΙ ίαιτα χαµηλή σε υδατάνθρακες υψηλή σε πρωτεΐνες Καλωσορίσατε σε έναν νέο τρόπο απώλειας βάρους. Σίγουρα έχετε διαβάσει ότι η κατανάλωση πολλών ζυµαρικών µπορεί να προκαλέσει αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φακ.: 7.11.15.10/9 Τηλ.: 22809543 Φαξ: 22512783 e-mail: oloimero@schools.ac.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! DELIVERY MENU Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ WIND: 6992 266 942 WHAT S UP: 6982 374

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα!

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Νέα εποχή, νέο ξεκίνημα! Φέτος οι μέρες μας θα είναι γεμάτες με οικογενειακές στιγμές, βόλτες με φίλους και καινούργιες προκλήσεις. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χρι ουγεννι ικες ολαύσεις!

Χρι ουγεννι ικες ολαύσεις! Χρι ουγεννι ικες ολαύσεις! Και φ ος η Γιώτης ρώνει µαζί σας το πιο γιορτινό τρ έζι! ηµιουργή ε για τους αγ ηµένους σας µοναδικά χρι ουγεννι ικα πι α µε τα υλικά Γιώτης που αγ ε και ε ι εύε ε. Ακολουθή

Διαβάστε περισσότερα

www.tonfronimontapedia.com

www.tonfronimontapedia.com www.tonfronimontapedia.com η αιθουσα διaτiθεται για εκδηλωσεις οπως βαφτίσια, γαμουσ και γενeθλια δωρεαν διανομη κατ οικον: κυριακη- πεμπτη 12.00-0.00 παρασκευη- σαββατο 12.00-01.00 δευτερα κλειστα φιλολαου

Διαβάστε περισσότερα

Πευκοδασίτικη Κοτόπιτα

Πευκοδασίτικη Κοτόπιτα Πευκοδασίτικη Κοτόπιτα Υλικά για τη ζύµη: 1 κιλό λευκά χαρτιά Α4, τριµµένα 1 κουταλάκι συνδετήρες και γοµίδια ανακατεµένα 2 κούπες γεµάτες χαρτονοµίσµατα 200 γραµµάρια κοµφετί Υλικά για τη γέµιση: 500

Διαβάστε περισσότερα

145-12_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/19/12 12:32 PM Page 1 συ γνέ τ ςα

145-12_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/19/12 12:32 PM Page 1 συ γνέ τ ςα συ ντα γές ΤΣΟΥΡΕΚΙ Πασχαλινό YΛΙΚΑ Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ για Τσουρέκι: 1 κιλό (1 πακέτο) Μαγιά: 90 γρ. νωπή ή 27 γρ. ξηρή (3 φακελάκια) Ζάχαρη: 350 γρ. (1 & 1/2 κούπα) Νερό (χλιαρό): 100 γρ. (2/5 κούπας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΤΑΠΑΣ 3,50 ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΙΝΑΠΟΣΠΟΡΟ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΕΥΚΟ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ 3,80

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΤΑΠΑΣ 3,50 ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΙΝΑΠΟΣΠΟΡΟ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΕΥΚΟ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ 3,80 ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ ΤΑΠΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣ & ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ & ΘΥΜΑΡΙ, ΣΕΡΒΙΡΟΝΤAI ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΙΑ ΑΛEIMΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΥΣ ΦΕΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια)

γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια) ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια) YΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Σκληρό: 600 γρ. (3 φλιτζάνια) Αυγά: 3 Τσικουδιά: 1 φλιτζανάκι του καφέ Μπέικιν πάουντερ: 5 γρ. (1 κουταλάκι) ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙΑ : Κρέπες γεµιστές µε σάλτσα φέτας και φιλέτο αµυγδάλου

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙΑ : Κρέπες γεµιστές µε σάλτσα φέτας και φιλέτο αµυγδάλου ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙΑ : Κρέπες γεµιστές µε σάλτσα φέτας και φιλέτο αµυγδάλου Υλικά για 2 άτοµα έτοιµο µείγµα για κρέπες 2-3 φρέσκα µανιτάρια ½ µατσάκι κόλιανδρο ½ σκελίδα σκόρδου αλάτι πιπέρι λευκό κρασί φιλέτο

Διαβάστε περισσότερα

Καλύτερη Διατροφή Λιγότερα Απόβλητα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΣΔΑΚ με την επιστημονική υποστήριξη του ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας

Καλύτερη Διατροφή Λιγότερα Απόβλητα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΣΔΑΚ με την επιστημονική υποστήριξη του ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας Καλύτερη Διατροφή Λιγότερα Απόβλητα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΣΔΑΚ με την επιστημονική υποστήριξη του ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας «Μαγειρεύω με περισσεύματα» Συνταγές για τροφή & τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ηπειρώτικη Βασιλόπιτα

Ηπειρώτικη Βασιλόπιτα Ηπειρώτικη Βασιλόπιτα ΥΛΙΚΑ 1κιλό χοιρινό (ψαχνό) από σπάλα, κομμένο σε μικρά κομμάτια ½ κιλό κοτόπουλο 3 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα 1 μεγάλο κρεμμύδι ολόκληρο 2 φλιτζάνια τσαγ. Τραχανά γλυκό 1 ½ φλιτζ.τσαγ.

Διαβάστε περισσότερα

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κουζινομηχανή D 1301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες, την εγγύηση και την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Χορτόσουπα καυτερή ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ 2 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους 1-3 κουταλάκια του γλυκού καυτερή πιπεριά 4 μέτριες ντομάτες, σε κύβους 1 μέτριο

Διαβάστε περισσότερα

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες ΕΦΕΤ Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Ιούνιος 2006 Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ένα cookbook φέρνει την άνοιξη!

Ένα cookbook φέρνει την άνοιξη! Η ΓΙΩΤΗΣ υποδέχεται το Πάσχα με τις πιο ανοιξιάτικες γεύσεις! Με ένα cookbook γεμάτο νόστιμες, παραδοσιακές συνταγές που θα απολαύσετε εσείς και οι αγαπημένοι σας τις γιορτινές ημέρες. Γευστικές πίτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΝΑΤΣ. σπιτικά YΛΙΚΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΝΤΟΝΑΤΣ. σπιτικά YΛΙΚΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΤΟΝΑΤΣ σπιτικά YΛΙΚΑ: Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Σκληρό: 800 γρ. (4 κούπες) Νερό (χλιαρό): 125 γρ. (1/2 κούπα) Γάλα (χλιαρό): 190 γρ. (3/4 κούπας) Ζάχαρη: 50 γρ. (1/4 κούπας) Βούτυρο λιωμένο: 50 γρ. (1/4 κούπας)

Διαβάστε περισσότερα

Γαμήλιο μπουφέ Deluxe. Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς

Γαμήλιο μπουφέ Deluxe. Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς Γαμήλιο μπουφέ Deluxe Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς Σαλάτα χωριάτικη με σπασμένη φέτα και τραγανά κρουτόνς Σαλάτα από φύλλα άγριας ρόκας, τυρί παρμεζάνα, λιαστές ντομάτες και ντρέσινγκ από παλαιωμένο ξίδι βαλσάμικο

Διαβάστε περισσότερα

1 γιαούρτι 2 αβγά 1 ποτήρι λάδι 20 γρ. μαγιά 1 ποτήρι ζάχαρη 1 ½ ποτήρι νερό Αλεύρι 2-3 δάχτυλα λιγότερο από το πακέτο του ενός κιλού

1 γιαούρτι 2 αβγά 1 ποτήρι λάδι 20 γρ. μαγιά 1 ποτήρι ζάχαρη 1 ½ ποτήρι νερό Αλεύρι 2-3 δάχτυλα λιγότερο από το πακέτο του ενός κιλού Γ ΤΑΞΗ 2012-2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί μάγειρες, σ αυτό το βιβλίο θα μάθετε να μαγειρεύετε διάφορες λαχταριστές συνταγές, που εκτελέσαμε, εμείς τα παιδιά της Γ τάξης του σχολείου Ι.Κ.Θ.,με πολύ κέφι και μεράκι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια ορεκτικά ντάκος κρίθινο παξιμάδι με τριμμένη φρέσκια ντομάτα, πηχτόγαλο χανίων, ελαιόλαδο και ελιές 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο μοσχαρίσιο φιλέτο, άγριες αγκινάρες

Διαβάστε περισσότερα

μαγειρεύουμε! μαγειρεύουμε! 1, 2, 3, 1, 2, 3, μαγειρεύουμε! 50 νόστιμες συνταγές που θα σας ενθουσιάσουν!

μαγειρεύουμε! μαγειρεύουμε! 1, 2, 3, 1, 2, 3, μαγειρεύουμε! 50 νόστιμες συνταγές που θα σας ενθουσιάσουν! Ποιος είπε ότι η μαγειρική είναι δύσκολη υπόθεση ή μόνο για τους μεγάλους; Παιδιά, μπορείτε κι εσείς να ακολουθήσετε τα εύκολα βήματα των συνταγών αυτού του βιβλίου και να δημιουργήσετε υπέροχα πιάτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΑΦΙ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ Υλικά: 1 ½ ποτήρι κριθαράκι 4 ποτήρια νερό 2 ντοµάτες τριµµένες αλάτι 1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο λίγο χαλούµι Βάζετε το νερό να βράσει µαζί µε το λάδι και ρίχνετε τις τριµµένες ντοµάτες

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H GVS1 GVS2

A B C D E F G H GVS1 GVS2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ ❶ 5 6 7 ❷ 8 ❶ 9 ❷ ❶ EΛΛΗΝΙΚΑ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε να αγοράσετε µια παγωτοµηχανή από την σειρά KRUPS η οποία έχει κατασκευαστεί για να σας βοηθά να φτιάχνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------- ΧΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------- ΧΧ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-2303 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής προτού εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

d e l i v e r y Νοστιμιές ποιότητας

d e l i v e r y Νοστιμιές ποιότητας d e l i v e r y 210 6255445 Νοστιμιές ποιότητας 100% ποιότητα Στο μας αρέσει να σας προσέχουμε ποιότητα & φρεσκάδα Οι πατάτες μας είναι 100% φρέσκιες (καθαρίζονται καθημερινά στη κουζίνα του καταστήματος)

Διαβάστε περισσότερα

Honeymoon & Anniversary. Delfino Blu. Οι επιλογές σας...οι αναμνήσεις σας... οι αξέχαστες μέρες σας!

Honeymoon & Anniversary. Delfino Blu. Οι επιλογές σας...οι αναμνήσεις σας... οι αξέχαστες μέρες σας! Honeymoon & Anniversary by Delfino Blu Οι επιλογές σας...οι αναμνήσεις σας... οι αξέχαστες μέρες σας! Honeymoon & Anniversary Αρχίστε την Νέα σας Ζωή ή ανανεώστε τη φλόγα... στο τέλος του νησιού, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ. Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο.

ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ. Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο. ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο. Η τιμή ενός μενού εξαρτάται από το κυρίως πιάτο που θα επιλέξετε και τυχών επιβαρύνσεις που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κληματαριά. (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού

Νέα Κληματαριά. (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού Νέα Κληματαριά (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού Ορεκτικά Γιαπράκια αυγολέμονο (Με νωπό κιμά, ρύζι, άνηθο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι φρέσκο και δυόσμο, τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα) 5,50 Γιαλαντζί

Διαβάστε περισσότερα

Πατέ ελιάς. Πιπεριές Φλώρινας και φέτα ορεκτικό για τρία άτομα. Υλικά. 1 κούπα πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσια 1 κουταλιά ψημένα φουντούκια

Πατέ ελιάς. Πιπεριές Φλώρινας και φέτα ορεκτικό για τρία άτομα. Υλικά. 1 κούπα πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσια 1 κουταλιά ψημένα φουντούκια Πατέ ελιάς 1 κούπα πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσια 1 κουταλιά ψημένα φουντούκια ½ κουταλάκι σατουρέγια 1 κουταλιά ελαιόλαδο Εκτέλεση Αλέθουμε όλα μαζί τα υλικά και σερβίρουμε το πατέ πάνω σε αφράτα παξιμαδάκια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Τα Καλύβια (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Ορεκτικά Σζατζίκι 2,20 Ρώσικη 2,20 Μελιτζάνα 2,20 Μελιτζάνα στη σχάρα με φέτα και ντομάτα 4,00 Χτυπητή 2,50 Φέτα τυρί 2,00

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργήστε µανιτάρια στο σπίτι σας. Έτοιµο παστεριωµένο υπόστρωµα καλλιέργειας µανιταριών: Pleurotus ostreatus

Καλλιεργήστε µανιτάρια στο σπίτι σας. Έτοιµο παστεριωµένο υπόστρωµα καλλιέργειας µανιταριών: Pleurotus ostreatus Lets groow Mushrooms Καλλιεργήστε µανιτάρια στο σπίτι σας Έτοιµο παστεριωµένο υπόστρωµα καλλιέργειας µανιταριών: Pleurotus ostreatus Σύσταση: Άχυρο σίτου, µικκύλιο µανιταριού. Χωρίς συντηρητικά, λιπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Παγωτό βανίλια σε Παραλλαγές

Παγωτό βανίλια σε Παραλλαγές Παγωτό βανίλια σε Παραλλαγές Από τον Θανάση Σταμούδη Τι πιο κλασική & αυθεντική γεύση από ένα παγωτό φρέσκιας βανίλιας. Διαπιστώστε βήμα βήμα ότι σε λίγη ώρα μπορείτε να έχετε το δικό σας χειροποίητο παγωτό.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

µπουφέ µενού 2010 πακέτο α) 18,00 ευρο το άτοµο πακέτο γ) 22,00 ευρο το άτοµο Ισχύει για όλα τα πακέτα: Για παιδιά µέχρι 10 ετών 50% έκπτωση

µπουφέ µενού 2010 πακέτο α) 18,00 ευρο το άτοµο πακέτο γ) 22,00 ευρο το άτοµο Ισχύει για όλα τα πακέτα: Για παιδιά µέχρι 10 ετών 50% έκπτωση πακέτο α) 18,00 ευρο το άτοµο σαλάτες (επιλογή από 5) βουτήµατα (επιλογή από 3) κρέατα (επιλογή από 3 ή ψάρι) ζυµαρικά (επιλογή από 2) πατάτες (επιλογή από 1) ρύζι (επιλογή από 1) χόρτα (επιλογή από 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ON/OFF SWITCH(SPEED BLENDER MOTOR PART 2) 1) SHAFT WHISK CHOPPER KNIFE SUPPORT SHREDDING POWER CORD SLICING GEAR BOX WHISKING BLADE BLADE BLADE MIXING SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Ορεκτικά 4,50 4,50 4,00 7,50 4,00 2,80 3,10 3,40 2,60 4,50 3,50 3,50 3,40 2,00 0,30 0,50. Στο Κυρ Αρίστο όλα είναι Αρίστης ποιότητας!

Ορεκτικά 4,50 4,50 4,00 7,50 4,00 2,80 3,10 3,40 2,60 4,50 3,50 3,50 3,40 2,00 0,30 0,50. Στο Κυρ Αρίστο όλα είναι Αρίστης ποιότητας! Ορεκτικά Παστουρμάς με πίτα, ντομάτα & μαϊντανό Παστουρμαλί χειροποίητο Σουτζούκι με πίτα, ντομάτα & μαϊντανό Σουτζούκι - Παστουρμάς με πίτα, ντομάτα & μαϊντανό Λουκάνικο μοσχαρίσιο χειροποίητο με χωριάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι Ορεκτικά Τσιροσαλάτα (με λαδόξυδο και άνιθο) Αντζούγιες Αντζούγιες Ισπανίας Λακέρδα (Παλαμίδα) Σκουμπρί καπνιστό Ποικιλία από αλμυρά (για 2 άτομα) Χέλι καπνιστό Παστουρμάς ψαριών ΜΕΝΟΥ Ταραμοσαλάτα λευκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα