ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 Αριθ. εγγρ: 4: (1) ******* ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: JOSÉ MANUEL FERNANDES - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) GÉRARD DEPREZ - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της Σεπτεμβρίου 2015 EL EL

2 2

3 Σχέδιο τροπολογίας 680 === EFDD/7916 === Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Άρθρο Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» Σύνολο Μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες μειώσεις όσον αφορά το παρόν κονδύλι. Σχέδιο τροπολογίας 1262 === GUE//7415 === Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Προστίθεται: p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Ονομασία: Πρόγραμμα υποστήριξης της εξόδου από το ευρώ μετά από διαπραγματεύσεις Παρατηρήσεις: Το παρόν πρόγραμμα θα υποστηρίζει τα κράτη μέλη που εκτιμούν ότι η παραμονή τους στο ευρώ είναι ανέφικτη και αφόρητη και θα προβλέπει κατάλληλη αντιστάθμιση για τις απώλειες που θα προκληθούν, στο πλαίσιο μιας εξόδου από το ενιαίο νόμισμα μετά από διαπραγματεύσεις. Ο ασύμμετρος χαρακτήρας της ΟΝΕ οδήγησε σε αναπτυξιακή απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών και απότομη επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι παρεμβάσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ δεν έλυσαν τα υφιστάμενα προβλήματα, αλλά, αντίθετα, επιδείνωσαν την όλη κατάσταση. Η ανάκαμψη και η νομισματική κυριαρχία πρέπει να αναγνωριστούν ως δυνατότητα όλων των κρατών μελών που το επιθυμούν και να υποστηριχθούν δεόντως από την ΕΕ. 3

4 Σχέδιο τροπολογίας 4389 === BUDG/4389 === Κατάθεση: João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis Προστίθεται: p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Ονομασία: Πρόγραμμα υποστήριξης της εξόδου από το ευρώ μετά από διαπραγματεύσεις Παρατηρήσεις: Το παρόν πρόγραμμα θα υποστηρίζει τα κράτη μέλη που εκτιμούν ότι η παραμονή τους στο ευρώ είναι ανέφικτη και αφόρητη και θα προβλέπει κατάλληλη αντιστάθμιση για τις απώλειες που θα προκληθούν, στο πλαίσιο μιας εξόδου από το ενιαίο νόμισμα μετά από διαπραγματεύσεις. Ο ασύμμετρος χαρακτήρας της ΟΝΕ οδήγησε σε αναπτυξιακή απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών και απότομη επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι παρεμβάσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ δεν έλυσαν τα υφιστάμενα προβλήματα, αλλά, αντίθετα, επιδείνωσαν την όλη κατάσταση. Η ανάκαμψη και η νομισματική κυριαρχία πρέπει να αναγνωριστούν ως δυνατότητα όλων των κρατών μελών που το επιθυμούν και να υποστηριχθούν δεόντως από την ΕΕ. Σχέδιο τροπολογίας 3027 === BUDG/3027 === Κατάθεση: José Manuel Fernandes, εισηγητής Άρθρο Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 4390 === BUDG/4390 === Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 4

5 Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez Άρθρο Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Παρατηρήσεις: Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: Πρώην άρθρο (εν μέρει) Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος για τη διεξαγωγή, στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες, του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας της ΕΕ στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το πρόγραμμα είχε εγκαινιασθεί με απόφαση της Επιτροπής του Νοεμβρίου 1961 και τροποποιήθηκε με διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Εγκρίθηκε τελευταία φορά με την απόφαση C(97) 2241 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 1997, και παρουσιάστηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2006) 379 στις 12 Ιουλίου 2006 (ΕΕ C 245 της , σ. 5). Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες που αφορούν μελέτες, ημερίδες, διαλέξεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις, δημοσιεύσεις, τεχνική βοήθεια, αγορά και συντήρηση βάσεων δεδομένων και λογισμικού, καθώς και συγχρηματοδότηση και στήριξη ενεργειών σχετικά με: τη δημοσιονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των δημοσιονομικών θέσεων, την αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών του νέου πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ που υποστηρίζει τη λειτουργία της ΟΝΕ, την οικονομική εποπτεία, την ανάλυση του συνδυασμού μέτρων και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, τις εξωτερικές πτυχές της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, την παρακολούθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών στην ΟΝΕ και στην ΕΕ, τον συντονισμό με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την ανάλυση και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις στις οποίες ενέχονται κράτη μέλη, τον μηχανισμό οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, τη συνεργασία με τους οικονομικούς παράγοντες και τους υπεύθυνους για τη διαμόρφωση πολιτικής στους προαναφερόμενους τομείς, τη διεύρυνση της ΟΝΕ, την ανάπτυξη λογισμικού, συντήρηση και συναφή κατάρτιση για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τη χρηματοδότηση ενεργειών πληροφόρησης με προτεραιότητα σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης, σχετικά με όλες τις πτυχές των κανόνων και της

6 λειτουργίας της ΟΝΕ, καθώς και σχετικά με τα πλεονεκτήματα του στενότερου συντονισμού των πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και να ανταποκριθεί στις ανάγκες πληροφόρησης των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και των πολιτών σε σχέση με την οικονομική και νομισματική ένωση. Η ενέργεια αυτή έχει επινοηθεί ως αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της Ένωσης, λαμβάνει δε υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, ενδεχομένως σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην προετοιμασία των πολιτών για την εισαγωγή του ευρώ στα κράτη μέλη που προγραμματίζουν την εισαγωγή του. Η ενέργεια αυτή συνίσταται σε: ανάπτυξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας σε κεντρικό επίπεδο (φυλλάδια, πολύπτυχα, ενημερωτικά δελτία, σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών τόπων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέσεις, περίπτερα, διαλέξεις, σεμινάρια, οπτικοακουστικά μέσα, δημοσκοπήσεις, έρευνες, μελέτες, διαφημιστικό υλικό, προγράμματα αδελφοποίησης, κατάρτιση κ.λπ.), καθώς και παρόμοιων δραστηριοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής, συμφωνίες εταιρικών σχέσεων με τα κράτη μέλη που επιθυμούν να παράσχουν πληροφορίες για το ευρώ ή την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), συνεργασία και δικτύωση με τα κράτη μέλη στα κατάλληλα φόρουμ, πρωτοβουλίες επικοινωνίας σε τρίτες χώρες, ιδίως για να υπογραμμιστεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ και η αξία της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου άρθρου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων της διοργανικής ομάδας για την πληροφόρηση (ΔΟΠ). Η εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας πραγματοποιείται σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή εγκρίνει στρατηγική και ετήσιο πρόγραμμα εργασίας βασιζόμενη στις κατευθύνσεις που καθορίζονται στην ανακοίνωσή της της 11ης Αυγούστου 2004 [COM(2004) 552 τελικό] και υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει ή να προχρηματοδοτήσει προσωρινά τις δαπάνες που ανέλαβε η Ένωση με τη σύναψη και την εκτέλεση πράξεων που συνδέονται με πράξεις δανειοληψίας και δανειοδότησης για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, για την Ευρατόμ, για τον μηχανισμό στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών και για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης. Τα έσοδα που εγγράφονται στο άρθρο της κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση δράσεων παρακολούθησης και ελέγχου των κοινοτικών πολιτικών. Στην πράξη, ωστόσο, και όπως μπορούν να διαβεβαιώσουν διάφορες χώρες, οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην επιβολή μέτρων λιτότητας και άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ερήμην και ενάντια στο συμφέρον των λαών των κρατών μελών. Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για τη χρηματοδότηση προπαγανδιστικών ενεργειών που αποσκοπούν να «εξωραΐσουν» τις επιπτώσεις αυτών των επιβαλλόμενων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων και τούτο υπερβαίνει σαφώς τις αρμοδιότητες της ΕΕ, καθώς συνιστά άλλο ένα πλήγμα κατά της κυριαρχίας των κρατών μελών. Σχέδιο τροπολογίας 620 === EFDD/7850 === 6

7 Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Άρθρο Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Δεν είναι απαραίτητη μια προπαγανδιστική εκστρατεία για τις θετικές επιπτώσεις της νομισματικής ένωσης. Σχέδιο τροπολογίας 1260 === GUE//7255 === Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Άρθρο Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Παρατηρήσεις: Πριν από την παράγραφο: Πρώην άρθρο (εν μέρει) Διαγράφεται η ακόλουθη θέση: : Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση ενεργειών παρακολούθησης και ελέγχου των κοινοτικών πολιτικών. Στην πράξη, ωστόσο, όπως έχει διαπιστωθεί σε διάφορες χώρες, οι ενέργειες αυτές προορίζονται για την επιβολή μέτρων λιτότητας και άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ερήμην των λαών των κρατών μελών και αντίθετων προς το συμφέρον τους. Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για τη χρηματοδότηση προπαγανδιστικών ενεργειών για τη συγκάλυψη των αποτελεσμάτων των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων αυτών, οι οποίες υπερβαίνουν σαφώς τις αρμοδιότητες της ΕΕ και αποτελούν μια ακόμα απόπειρα κατάλυσης της κυριαρχίας των κρατών μελών. 7

8 Σχέδιο τροπολογίας 3028 === BUDG/3028 === Κατάθεση: José Manuel Fernandes, εισηγητής Άρθρο Προστασία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία και τη σχετική απάτη Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 401 === ECON/6326 === Κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ECON/6326 Συμβιβαστική τροπολογία μεταξύ ECON/6314 Προστίθεται: p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Ονομασία: Πιλοτικό πρόγραμμα Δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης Παρατηρήσεις: Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εξετάζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πρόσθετων οικονομικών πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης, συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό δημοσιονομική επιτήρηση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επίπεδο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης καθενός από τα εν λόγω κράτη μέλη: Νομικές βάσεις: Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1). 8

9 ECON/6314 Επιδιώκεται η στήριξη μέτρων που οδηγούν στη δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης, συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό την επιτήρηση της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Ορισμένες από τις οικονομίες αυτές υπέστησαν βαθείς κλονισμούς, με οικονομική ύφεση που ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της τρόικας που επέβαλαν τα προγράμματα προσαρμογής. Συνεπώς, δικαιολογούνται ειδικά έκτακτα προγράμματα με έκτακτους πόρους για την απορρόφηση των κοινωνικών και οικονομικών κλονισμών. Σχέδιο τροπολογίας 1032 === GUE//7250 === Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Προστίθεται: Σύνολο Ονομασία: Δοκιμαστικό σχέδιο Δημιουργία σχεδίων επείγουσας στήριξης της οικονομίας Παρατηρήσεις: Το δοκιμαστικό σχέδιο θα εξετάζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πρόσθετων οικονομικών πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη δημιουργία σχεδίων επείγουσας στήριξης της οικονομίας, συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό δημοσιονομική επιτήρηση, λαμβάνοντας υπόψη: - την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας - τις αναγκαίες παρεκκλίσεις από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τις κοινές πολιτικές που παρεμπόδισαν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της εθνικής προτίμησης και η ενιαία αγορά να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την παραγωγή κάθε κράτους. Νομικές βάσεις: Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1). Επιδιώκεται η στήριξη μέτρων που οδηγούν στη δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης, συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό την επιτήρηση της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

10 Ορισμένες από τις οικονομίες αυτές υπέστησαν βαθείς κλονισμούς, με οικονομική ύφεση που ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της τρόικας που επέβαλαν τα προγράμματα προσαρμογής. Συνεπώς, δικαιολογούνται ειδικά έκτακτα προγράμματα με έκτακτους πόρους για την απορρόφηση των κοινωνικών και οικονομικών κλονισμών. Σχέδιο τροπολογίας 4391 === BUDG/4391 === Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio Maltese Προστίθεται: Σύνολο Ονομασία: Δοκιμαστικό σχέδιο Δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης Παρατηρήσεις: Το δοκιμαστικό σχέδιο θα εξετάζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πρόσθετων οικονομικών πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη δημιουργία σχεδίων επείγουσας στήριξης της οικονομίας, συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό δημοσιονομική επιτήρηση, λαμβάνοντας υπόψη: - την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας - τις αναγκαίες παρεκκλίσεις από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τις κοινές πολιτικές που παρεμπόδισαν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της εθνικής προτίμησης και η ενιαία αγορά να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την παραγωγή κάθε κράτους. Νομικές βάσεις: Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1). Επιδιώκεται η στήριξη μέτρων που οδηγούν στη δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης, συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό την επιτήρηση της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Ορισμένες από τις οικονομίες αυτές υπέστησαν βαθείς κλονισμούς, με οικονομική ύφεση που ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της τρόικας που επέβαλαν τα προγράμματα προσαρμογής. Συνεπώς, δικαιολογούνται ειδικά έκτακτα προγράμματα με έκτακτους πόρους για την απορρόφηση των

11 κοινωνικών και οικονομικών κλονισμών. Σχέδιο τροπολογίας 4392 === BUDG/4392 === Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez Άρθρο Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Παρατηρήσεις: Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) αποτελεί μορφή χρηματοδοτικής βοήθειας που προσφέρεται από την Ένωση στις χώρες εταίρους οι οποίες αντιμετωπίζουν κρίση του ισοζυγίου πληρωμών. Η ΜΧΣ προορίζεται για χώρες που έχουν γεωγραφική, οικονομική και πολιτική εγγύτητα με την Ένωση. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, οι χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και, υπό ορισμένες περιστάσεις, άλλες τρίτες χώρες. Κατ αρχήν, η ΜΧΣ παρέχεται μόνο σε χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η ΜΧΣ έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και ενεργοποιείται κατά περίπτωση για να βοηθήσει χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών. Στόχος της είναι να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα της κατάστασης εξωτερικής χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τις οικονομικές προσαρμογές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ενώ η ΜΧΣ μπορεί να έχει τη μορφή μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων ή επιχορηγήσεων ή συνδυασμού των δύο, το παρόν άρθρο καλύπτει μόνο το στοιχείο επιχορήγησης των πράξεων ΜΧΣ. Οι πιστώσεις του παρόντος άρθρου θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται σε σχέση με πράξεις ΜΧΣ, και ιδίως: i) δαπανών που πραγματοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρησιακών αξιολογήσεων στις δικαιούχους χώρες, με σκοπό να υπάρξει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη λειτουργία των διοικητικών διαδικασιών και των χρηματοπιστωτικών κυκλωμάτων, ii) δαπανών για τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις των πράξεων ΜΧΣ και iii) δαπανών για την κάλυψη των απαιτήσεων επιτροπολογίας. Η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τη μακροοικονομική χρηματοπιστωτική κατάσταση των δικαιούχων χωρών και θα υποβάλλει διεξοδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΜΧΣ σε ετήσια βάση. Τα έσοδα που εγγράφονται στο άρθρο της κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τη θέση αυτή υποσκάπτουν την κυριαρχία των λαών και αποκαλύπτουν τον πραγματικό σκοπό αυτών των αποκαλούμενων «αναπτυξιακών ενισχύσεων». Όντως, η πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει ότι η βοήθεια αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μέσο κυριαρχίας και επιβολής των αποκαλούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στο να απορυθμίσουν τις

12 οικονομίες και να αποξηλώσουν τις δομές των δημόσιων υπηρεσιών, ανοίγοντας τον δρόμο στις πολυεθνικές που πάντα καραδοκούν να κατακτήσουν νέες αγορές. Σχέδιο τροπολογίας 737 === EFDD/7983 === Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Άρθρο Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή Σύνολο Δεν θεωρούμε ότι η παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί. Σχέδιο τροπολογίας 1033 === GUE//7257 === Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Άρθρο Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τη θέση αυτή υποσκάπτουν την κυριαρχία των λαών και αποκαλύπτουν τον πραγματικό σκοπό αυτών των αποκαλούμενων «αναπτυξιακών ενισχύσεων». Όντως, η πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει ότι η βοήθεια αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μέσο κυριαρχίας και επιβολής των αποκαλούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στο να απορυθμίσουν τις οικονομίες και να αποξηλώσουν τις δομές των δημόσιων υπηρεσιών, ανοίγοντας τον δρόμο στις πολυεθνικές που πάντα καραδοκούν να κατακτήσουν νέες αγορές. Σχέδιο τροπολογίας 738 === EFDD/7984 === Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

13 Άρθρο Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων Σύνολο Δεν θεωρούμε ότι η παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί. Σχέδιο τροπολογίας 621 === EFDD/7851 === Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Άρθρο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) και Πύλη Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Έργων (ΠΕΕΕ) p.m. p.m. Σύνολο p.m. p.m. Μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα αν χρησιμοποιηθούν πόροι που παρέχονται ήδη από την ΕΤΕπ. Σχέδιο τροπολογίας 1011 === EPP//7602 === Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Προστίθεται: Σύνολο Ονομασία: Δοκιμαστικό σχέδιο Διαχείριση κρατικής περιουσίας Παρατηρήσεις: Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο επιδιώκει να ενθαρρύνει την αναδιάρθρωση και/ή ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του κράτους και των οντοτήτων τοπικής

14 αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομικές βάσεις: Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1). Οι υποχρεώσεις των κρατικών επιχειρήσεων ενέχουν κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Η αναδιάρθρωση των (προβληματικών) κρατικών επιχειρήσεων μειώνει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και μελλοντικές κυβερνητικές δαπάνες, όπως είναι οι επιχορηγήσεις και τα έξοδα ανακεφαλαιοποίησης. Η ανάλυση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση και την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων μπορούν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών στην ΕΕ. Πρόκειται για μεταρρύθμιση καίριας σημασίας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την εδραίωση της ενιαίας αγοράς. Σχέδιο τροπολογίας 4038 === BUDG/4038 === Κατάθεση: Ivana Maletić Προστίθεται: Σύνολο Ονομασία: Δοκιμαστικό σχέδιο Διαχείριση κρατικής περιουσίας Παρατηρήσεις: Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο επιδιώκει να ενθαρρύνει την αναδιάρθρωση και/ή ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του κράτους και των οντοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομικές βάσεις: Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1). 14

15 Οι υποχρεώσεις των κρατικών επιχειρήσεων ενέχουν κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Η αναδιάρθρωση των (προβληματικών) κρατικών επιχειρήσεων μειώνει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και μελλοντικές κυβερνητικές δαπάνες, όπως είναι οι επιχορηγήσεις και τα έξοδα ανακεφαλαιοποίησης. Η ανάλυση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση και την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων μπορούν να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών στην ΕΕ. Πρόκειται για μεταρρύθμιση καίριας σημασίας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την εδραίωση της ενιαίας αγοράς. Σχέδιο τροπολογίας 681 === EFDD/7917 === Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Άρθρο Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» Σύνολο Μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες μειώσεις όσον αφορά το παρόν κονδύλι. Σχέδιο τροπολογίας 441 === IMCO/6575 === Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Άρθρο Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 157 === ITRE/5228 === Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

16 Άρθρο Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 682 === EFDD/7918 === Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Θέση Εξωτερικό προσωπικό Σύνολο Μπορεί να αποφευχθεί η αύξηση του επιπέδου πιστώσεων για το παρόν κονδύλι σε σύγκριση με το επίπεδο του Σχέδιο τροπολογίας 442 === IMCO/6576 === Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Θέση Εξωτερικό προσωπικό Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 16

17 Σχέδιο τροπολογίας 4401 === BUDG/4401 === Κατάθεση: Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Inês Cristina Zuber Θέση Δαπάνες στήριξης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης Σύνολο Πολλοί τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας στηρίζονται διαρκώς περισσότερο στηρίζονται σε υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης στις μεταφορές, την εφοδιαστική, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλες υπηρεσίες. Σήμερα, περίπου το 6-7% της οικονομίας της ΕΕ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σημάτων παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης Εξάλλου, η υποστήριξη προς τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης προσφέρει στην ΕΕ τη δυνατότητα μιας αυτόνομης και ασφαλούς αναπτυξιακής διεξόδου. Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 1034 === GUE//7258 === Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Θέση Δαπάνες στήριξης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης Σύνολο Πολλοί τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας στηρίζονται διαρκώς περισσότερο σε υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης στις μεταφορές, την εφοδιαστική, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλες υπηρεσίες. Σήμερα, περίπου το 6-7% της οικονομίας της ΕΕ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σημάτων παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης Εξάλλου, η υποστήριξη προς τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης προσφέρει στην ΕΕ τη δυνατότητα μιας αυτόνομης και ασφαλούς αναπτυξιακής διεξόδου. Ζητείται η επαναφορά της πρότασης της Επιτροπής.

18 Σχέδιο τροπολογίας 158 === ITRE/5229 === Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Θέση Δαπάνες στήριξης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 4400 === BUDG/4400 === Κατάθεση: Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez Θέση Δαπάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (Copernicus) Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 925 === ENF//8127 === Κατάθεση: Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» Θέση Δαπάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (Copernicus) Σύνολο

19 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι περιττό και θα πρέπει να λήξει στο κοντινό μέλλον. Σχέδιο τροπολογίας 1035 === GUE//7259 === Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Θέση Δαπάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (Copernicus) Σύνολο Επαναφορά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 159 === ITRE/5230 === Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Θέση Δαπάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (Copernicus) Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 4151 === BUDG/4151 === Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Claude Turmes Θέση Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν προγράμματα

20 έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» Σύνολο Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. Σχέδιο τροπολογίας 4152 === BUDG/4152 === Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Claude Turmes Θέση Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» Σύνολο Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. Σχέδιο τροπολογίας 4153 === BUDG/4153 === Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Claude Turmes Θέση Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» 20

21 Σύνολο Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. Σχέδιο τροπολογίας 160 === ITRE/5231 === Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Θέση Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» Σύνολο Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Σχέδιο τροπολογίας 4133 === BUDG/4133 === Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών Θέση Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συνεισφορά του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: Σύνολο Παρατηρήσεις: Μετά την παράγραφο: Ο πίνακας θέσεων του Οργανισμού παρατίθεται στο παράρτημα Προσωπικό του παρόντος τμήματος. 21

22 Οι κρατικοί θεσμοί στα κράτη μέλη θα πρέπει να διαδώσουν περαιτέρω αυτό το πρόγραμμα, στηρίζοντας ενημερωτικές διασκέψεις. Θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν γραφεία πληροφοριών που θα παράσχουν συμβουλές σε εκπροσώπους των ΜΜΕ για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Δεδομένης της σημασίας των ΜΜΕ για την οικονομία της ΕΕ και της ανισορροπίας που δημιουργήθηκε από την σύγκρουση στην Ουκρανία και τη διατάραξη των σχέσεων με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εξαγωγές προς την αγορά αυτή, η υποστήριξη της δραστηριότητας των ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να βρεθεί πρόσβαση σε άλλες αγορές. Η ανάπτυξη των ΜΜΕ πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί με την ευνοϊκότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σκόπιμο να αυξηθούν οι πιστώσεις για το κονδύλιο αυτό και να υποστηριχθεί η δημιουργία κοινοπραξιών ΜΜΕ προκειμένου να ενθαρρυνθεί η οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Σχέδιο τροπολογίας 4422 === BUDG/4422 === Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa Θέση Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συνεισφορά του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) Σύνολο Η βοήθεια στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα ζωής ή θανάτου για τον τομέα αυτόν, που είναι τόσο σημαντικός για τις οικονομίες των κρατών μελών. Η δημιουργία και ενίσχυση μηχανισμών υποστήριξης των ΜΜΕ θεωρείται, συνεπώς, σημαντική. Σχέδιο τροπολογίας 1036 === GUE//7260 === Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Θέση Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συνεισφορά του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) Σύνολο

23 Το ζήτημα των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα ζωής και θανάτου για τον τομέα αυτόν, που είναι τόσο σημαντικός για τις οικονομίες των κρατών μελών. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη δημιουργία και την ενίσχυση μηχανισμών στήριξης των ΜΜΕ. Σχέδιο τροπολογίας 827 === ALDE/8021 === Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Άρθρο Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης Σύνολο Επαναφορά του προϋπολογισμού του Η αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τις ΜΜΕ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Σχέδιο τροπολογίας 878 === ALDE/8079 === Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Άρθρο Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: Σύνολο Παρατηρήσεις: Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων τελειώνει με τις λέξεις: Ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες κάλυψης της Επιτροπής με τους πόρους που διαθέτει σήμερα. Μέρος της πίστωσης αυτής, στο πλαίσιο της δράσης του COSME 2016 για τα εργαστήρια μεταναστών επιχειρηματιών (στόχος του οποίου είναι η προώθηση ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της πρόσβασης και της υποστήριξης δυνητικών επιχειρηματιών από κοινότητες μεταναστών, που δεν 23

24 είναι «ορατοί» από τις συνήθειες υπηρεσίες υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων) θα διατεθεί για την προώθηση της διεύρυνσης εθνικών συστημάτων υποστήριξης επιχειρήσεων στους μετανάστες επιχειρηματίες, στις εθνικές τους κοινότητες και στα άτυπα δίκτυά τους. Αυτό θα γίνει με εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης, καθώς και με πλατφόρμες οργανωμένες από «συνήθεις» οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων (ιδίως μέσω του δικτύου EEN, των εθνικών εμπορικών επιμελητηρίων και των επαγγελματικών συνδέσμων) απευθυνόμενες ιδιαίτερα σε μετανάστες επιχειρηματίες. Οι εκδηλώσεις και οι πλατφόρμες αυτές θα αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των μεταναστών επιχειρηματιών σχετικά με τα συστήματα στήριξης που υπάρχουν στη χώρα υποδοχής, θα συνδέουν τα άτυπα δίκτυά τους στα κύρια επιχειρηματικά δίκτυα, και θα εφιστούν την προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των μεταναστών επιχειρηματιών. Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις εισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Ενημερωτικά, τα ποσά αυτά προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ που έχουν εγγραφείχωρών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθροτις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού. Οι μετανάστες επιχειρηματίες αποτελούν σημαντική δεξαμενή ιδρυτών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης στη χώρα υποδοχής τους. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια, άγνωστα στους «εντόπιους» επιχειρηματίες, όπως περιορισμένη γνώση της αγοράς της χώρας υποδοχής, γλωσσικούς φραγμούς και περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες. Βασίζονται περισσότερο σε άτυπα δίκτυα και υποστήριξη, δεδομένου ότι είναι δύσκολη η πρόσβασή τους στα κανονικά δίκτυα. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη γνώσης των διαθέσιμων συστημάτων στήριξης καθώς και σε έλλειψη εμπιστοσύνης στους επίσημους οργανισμούς στήριξης. Σχέδιο τροπολογίας 4107 === BUDG/4107 === Κατάθεση: Angelika Mlinar Άρθρο Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: Σύνολο Παρατηρήσεις: Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων τελειώνει με τις λέξεις: 24

25 Ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες κάλυψης της Επιτροπής με τους πόρους που διαθέτει σήμερα. Μέρος της πίστωσης αυτής, στο πλαίσιο της δράσης του COSME 2016 για τα εργαστήρια μεταναστών επιχειρηματιών (στόχος του οποίου είναι η προώθηση ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της πρόσβασης και της υποστήριξης δυνητικών επιχειρηματιών από κοινότητες μεταναστών, που δεν είναι «ορατοί» από τις συνήθειες υπηρεσίες υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων) θα διατεθεί για την προώθηση της διεύρυνσης εθνικών συστημάτων υποστήριξης επιχειρήσεων στους μετανάστες επιχειρηματίες, στις εθνικές τους κοινότητες και στα άτυπα δίκτυά τους. Αυτό θα γίνει με εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης, καθώς και με πλατφόρμες οργανωμένες από «συνήθεις» οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων (ιδίως μέσω του δικτύου EEN, των εθνικών εμπορικών επιμελητηρίων και των επαγγελματικών συνδέσμων) απευθυνόμενες ιδιαίτερα σε μετανάστες επιχειρηματίες. Οι εκδηλώσεις και οι πλατφόρμες αυτές θα αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των μεταναστών επιχειρηματιών σχετικά με τα συστήματα στήριξης που υπάρχουν στη χώρα υποδοχής, θα συνδέουν τα άτυπα δίκτυά τους στα κύρια επιχειρηματικά δίκτυα, και θα εφιστούν την προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των μεταναστών επιχειρηματιών. Οι μετανάστες επιχειρηματίες αποτελούν σημαντική δεξαμενή ιδρυτών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης στη χώρα υποδοχής τους. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια, άγνωστα στους «εντόπιους» επιχειρηματίες, όπως περιορισμένη γνώση της αγοράς της χώρας υποδοχής, γλωσσικούς φραγμούς και περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες. Βασίζονται περισσότερο σε άτυπα δίκτυα και υποστήριξη, δεδομένου ότι είναι δύσκολη η πρόσβασή τους στα κανονικά δίκτυα. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη γνώσης των διαθέσιμων συστημάτων στήριξης καθώς και σε έλλειψη εμπιστοσύνης στους επίσημους οργανισμούς στήριξης. Σχέδιο τροπολογίας 4269 === BUDG/4269 === Κατάθεση: Nils Torvalds, Philippe De Backer Άρθρο Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης Σύνολο Επαναφορά του προϋπολογισμού του Η αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τις ΜΜΕ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Σχέδιο τροπολογίας 4393 === BUDG/4393 === Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

26 Άρθρο Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία και οι παρατηρήσεις ως εξής: Σύνολο Ονομασία: Προώθηση της επιχειρηματικότητας καιεπιχειρηματικότητας, βελτίωση της πρόσβασηςανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές Παρατηρήσεις: Πριν από την παράγραφο: Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα είναι κυρίως τα εξής: Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτών σε ένα πλαίσιο οικονομικής ισορροπίας στον επιχειρηματικό κλάδο, που θα ελαχιστοποιεί την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών ομίλων, θα ενθαρρύνει την επιχειρηματική κουλτούρα και θα προωθείνα προωθήσει τη δημιουργία και την αύξηση των ΜΜΕ. Μετά την παράγραφο: Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα είναι κυρίως τα εξής: δίκτυα που θα περιλαμβάνουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, σχέδια πρώτης εμπορικής εφαρμογής, με περιφερειακό ιδίως αντίκτυπο, ενέργειες ανάλυσης, επεξεργασίας και συντονισμού των πολιτικών με τις συμμετέχουσες χώρες, δραστηριότητες ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: δίκτυα που θα περιλαμβάνουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, σχέδια πρώτης εμπορικής εφαρμογής, ενέργειες ανάλυσης, επεξεργασίας και συντονισμού των πολιτικών με τις συμμετέχουσες χώρες, μελέτες σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου που συνδέονται με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, δραστηριότητες ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, υποστήριξη των κοινών ενεργειών των κρατών μελών ή των περιφερειών, καθώς και άλλα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα COSME. Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

27 υποστήριξη των κοινών ενεργειών των κρατών μελών ή των περιφερειών, καθώς και άλλα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα COSME.ΗΗ Ένωση θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων (δίκτυο «Enterprise Europe Network») και δράσεις προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος, υποστηρίζοντας επίσης, και τις ενέργειες προώθησης της επιχειρηματικότητας. Επίσης, θα υποστηρίξει έργα που σχετίζονται με τις πρώτες εφαρμογές ή με την εμπορία τεχνικών, πρακτικών ή προϊόντων (π.χ. στον τομέα των νέων επιχειρηματικών ιδεών για τα καταναλωτικά αγαθά) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση και που έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι τεχνικά άρτια, αλλά, λόγω του υπολειπόμενου κινδύνου, δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμα έντονη διείσδυση στην αγορά. Τα εν λόγω έργα θα διαμορφωθούν με τρόπο που να προωθείται περισσότερο διευρυμένη χρήση στις συμμετέχουσες χώρες και να διευκολύνεται διείσδυση στην αγορά. Μετά την παράγραφο: Το πρόγραμμα Erasmus για τους επιχειρηματίες έχει... διαμόρφωση πολύ χρήσιμων δικτύων και συνεργασιών. Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: Λόγω του ότι επί του παρόντος η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στήριξη στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίεςδεδομένης της σημερινής δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίο να υποστηριχθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του επιχειρηματικού ιστού και το 80% των θέσεων εργασίας. Από την πίστωση αυτή θα δεσμευτεί για τις ΜΜΕ ποσό που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή, προκειμένου να εξασφαλιστούν η επιβίωση και ανάπτυξη των ΜΜΕ, η αύξηση των εθνικών παραγωγών και η οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων, και να ευνοηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα χάρις στη χορήγησηεπιχειρήσεις και συγκεκριμένα οι καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης επαρκών πόρων σε προγράμματα όπως το πρόγραμμααυτό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία και μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην καταπολέμηση της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς να ωθεί τη νεολαία στην αναγκαστική μετανάστευση.ευρώπη. Οι πόροι του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πρέπει να διατεθούν στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με δικαιώματα, οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων ανεργίας στις χώρες αυτές και στην ανάπτυξη των ΜΜΕ,αυξηθούν, κυρίως για τους εξής λόγους: το πρόγραμμα προάγει την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών καθώς και τη δημιουργία πολύτιμων δικτύων και εταιρικών σχέσεων. το πρόγραμμα είναι πολύ επιτυχημένο και ο αριθμός συμμετεχόντων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. το πρόγραμμα στηρίζει τους άνεργους νέους που θέλουν να περάσουν σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης, αν και αυτό δεν αποτελεί λύση για το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, και τις υφιστάμενες ΜΜΕ να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με δικαιώματα, με την επέκταση/διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: Το πρόγραμμα προάγει την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών καθώς και τη δημιουργία πολύτιμων δικτύων και εταιρικών σχέσεων. Το πρόγραμμα είναι πολύ επιτυχημένο και ο αριθμός συμμετεχόντων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει πράγματι το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, δεδομένου ότι βοηθά τα 27

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (4) *******

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (4) ******* ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 Αριθ. εγγρ: 4: (4) ******* 24.09.2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: JOSÉ MANUEL FERNANDES - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) GÉRARD DEPREZ - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Τροπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Αριθ. εγγρ: 4: (4) ******* 24.09.2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) MONIKA HOHLMEIER - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2047(BUD) 29.8.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2017 (2016/2047(BUD)) Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK EL EL Σχέδιο τροπολογίας 7000 === IMCO/7000 === Θέση 02 01 04

Διαβάστε περισσότερα

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 06/09/2012. BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013)

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 06/09/2012. BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013) Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 06/09/2012 BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013) Rapporteur: Cornelis de JONG EL EL Σχέδιο τροπολογίας 6900

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2047(BUD) 31.8.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2017 (2016/2047(BUD)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 78 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2010 COM(2010)182 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Committee / Commission EMPL. Meeting of / Réunion du 03/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)

Committee / Commission EMPL. Meeting of / Réunion du 03/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Committee / Commission EMPL Meeting of / Réunion du 03/09/2014 BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Rapporteur: Maria ARENA EL EL Σχέδιο τροπολογίας 6500 ===

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/2044(BUD) 29.8.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2018 (2017/2044(BUD)) Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΑΡΙΘ. 1/2015 SECTION III COMMISSION ΈΣΟΔΑ ΈΣΟΔΑ

EL 1 EL ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΑΡΙΘ. 1/2015 SECTION III COMMISSION ΈΣΟΔΑ ΈΣΟΔΑ ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΑΡΙΘ. 1/2015 SECTION III COMMISSION ΈΣΟΔΑ ΈΣΟΔΑ Τίτλος Ονομασία Σχέδιο προϋπολογισμού 2015 Σχέδιο διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2015 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 507 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος Pericles για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Αριθ. εγγρ: 4: (3) ******* 24.09.2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) MONIKA HOHLMEIER - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 17.2.2015 2015/0009(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (1) *******

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (1) ******* ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. εγγρ: 5: (1) ******* 07.10.2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) HELGA TRÜPEL - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Θέση του Κοινοβουλίου Τροπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 1.9.2016 2016/2047(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2017 (2016/2047(BUD)) Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari AB\1103002.docx PE587.719v01-00 Eνωμένη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Αριθ. εγγρ: 4: (2) ******* 24.09.2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) MONIKA HOHLMEIER - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (1) *******

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (1) ******* ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 Αριθ. εγγρ: 4: (1) ******* 24.09.2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) HELGA TRÜPEL - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Θέση του Κοινοβουλίου Τροπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2047(BUD) 30.8.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2017 (2016/2047(BUD)) Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 32/2014 - Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: Έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 156 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2015/000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 419 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Pericles 2020»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 12.3.2015 2015/0026(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 20.5.2015 B8-0362/58 58 Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Έχει διαπιστωθεί µια τάση µείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC( 2004 ) 716 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 15.06.2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 01 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC34/2004 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2099(INI) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της Κοινής Δήλωσης των δύο υπουργών:

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της Κοινής Δήλωσης των δύο υπουργών: Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διμερής οικονομική συμφωνία για τις επενδύσεις, του Έλληνα Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Ομοσπονδιακού Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2012 COM(2012) 160 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 317 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 317 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10343/15 FIN 467 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2011)0207 Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Γεωργία ***I

P7_TA(2011)0207 Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Γεωργία ***I P7_TA(2011)0207 Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Γεωργία ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 47/2014 - Ευρωπαϊκές πλατφόρμες Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0005(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0005(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 258 final 2017/0104 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0268(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0268(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.3.2016 2015/0268(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (1) *******

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (1) ******* ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 Αριθ. εγγρ: 4: (1) ******* 24.09.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: LÁSZLÓ SURJÁN - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) VLADIMÍR MAŇKA - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - 1η ΑΝΑΓΝΩΣΗ Τροπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0282(COD) 6.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Daniel Dalton (PE602.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Daniel Dalton (PE602. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.5.2017 2017/2043(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 19.9.2012 2012/2134(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 P7_TA(2011)0302 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/2011 - πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (5) *******

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : (5) ******* ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 Αριθ. εγγρ: 4: (5) ******* 24.09.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: LÁSZLÓ SURJÁN - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) VLADIMÍR MAŇKA - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - 1η ΑΝΑΓΝΩΣΗ Τροπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 11.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έγγραφο θέσης 2011 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

A8-0157/43. Dariusz Rosati Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας COM(2016)0025 C8-0030/ /0010(CNS)

A8-0157/43. Dariusz Rosati Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας COM(2016)0025 C8-0030/ /0010(CNS) 4.5.2016 A8-0157/43 43 Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Tania González Peñas, Miguel

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II

P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2014 Μάιος 2014 Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα 1 Τομείς δραστηριότητας της ΟΔΕ 1. Επιτάχυνση έργων της Πολιτικής για τη Συνοχή 2. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0050 Δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2032(INI) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2032(INI) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/2032(INI) 23.5.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0197(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0197(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0197(COD) 7.9.2016 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. fr) 13056/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.7.2008 COM(2008) 442 τελικό 2008/0146 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα