Το διάγραμμα που ακολουθεί περιγράφει την σχέση των θεμελιωδών εννοιών των πιθανοτήτων: μοντέλο + πείραμα. χώρος δειγμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το διάγραμμα που ακολουθεί περιγράφει την σχέση των θεμελιωδών εννοιών των πιθανοτήτων: μοντέλο + πείραμα. χώρος δειγμάτων"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Πιθανότητες Το διάγραμμα που ακολουθεί περιγράφει την σχέση των θεμελιωδών εννοιών των πιθανοτήτων: μοντέλο + πείραμα χώρος δειγμάτων άλγεβρα γεγονότων μέτρο πιθανότητας Χώρος δειγμάτων ή δειγματοχώρος (sample space): Ολα τα δυνατά α- ποτελέσματα ενός πειραματικού μοντέλου σε πλήρη λεπτομέρεια και χωρίς καμία επικάλυψη(στο χώρο). Άλγεβρα γεγονότων (algebra of events): Γεγονότα ή ενδεχόμενα (events) είναι ένα σύνολο από σημεία ή περιοχές σε ένα(συνήθως δισδιάστατο) χώρο. Η άλγεβρα γεγονότων είναι αξιωματικά ορισμένη(7 αξιώματα). Απεικόνιση χρησιμοποιώντας διαγράμματα Venn. Τα ενδεχόμενα περιέχουν(κανένα), ένα ή περισσότερα δείγματα του δειγματοχώρου.

2 6 Πιθανότητες Μέτρο πιθανότητας (probability measure): Ενας(μοναδικός) πραγματικός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε αποτέλεσμα του χώρου δειγμάτων. Αξιωματικά ορισμένο(3 αξιώματα). 1.1 Αλγεβρα γεγονότων Ορισμοί: Βέβαιο ενδεχόμενο (universal event) Ω είναι το σύνολο που περιέχει όλα τα σημεία στο δειγματοχώρο ενός πειράματος. Τοσυμπλήρωμα (complement) A ή Āενόςενδεχομένου Aείναιτοσύνολο όλων των σημείων του Ω που δεν συμπεριλαμβάνονται στο A. Τοκενόσύνολοήκενόενδεχόμενο (null set) ήφδενπεριέχεικανένα σημείο του δειγματοχώρου. Ηένωση (union) +ή δύοενδεχομένων Aκαι Bείναιτοενδεχόμενο πουπεριέχειόλατασημείαπουεμπεριέχονταιστο AήB. Ητομή (intersection) ή δύοενδεχομένων Aκαι Bείναιτοενδεχόμενο πουπεριέχειόλατασημείαπουεμπεριέχονταιστο Aκαιστο B. Εχουμε ορίσει λοιπόν δύο πράξεις: την πρόσθεση(ή ένωση) και τον πολλαπλασιασμό(ή τομή) δύο ενδεχομένων. Οι πράξεις αυτές ορίζονται πάνω σε ενδεχόμενα ή αλλιώς σύνολα σημείων σε ένα δισδιάστατο χώρο(που αντιστοιχούν σε πειραματικά αποτελέσματα ενός μοντέλου). Τα παρακάτω 7 αξιώματα ορίζουν την άλγεβρα γεγονότων:

3 1.1 Αλγεβρα γεγονότων 7 1. A + B = B + A 2. A + (B + C) = (A + B) + C 3. A(B + C) = AB + AC 4. (A ) = A 5. (AB) = A + B 6. AA = 7. AΩ = A A B Ω C A Ω A B Ω Οι ακόλουθες ιδιότητες μπορεί να αποδειχθούν με χρήση των αξιωμάτων (στα δεξιά η βασική ιδέα της κάθε απόδειξης): AB = BA [(A + B ) = (B + A ) ] A(BC) = (AB)C [(A + (B + C )) = ((A + B ) + C ) ] A + = A [(AΩ) = A ] A = [AA = (A + )A = ] A + Ω = Ω [(A ) = ] A + A = Ω [A + A = (A (A ) ) = (A A) = = Ω] A + A = A [A + A = AΩ + AΩ = A(Ω + Ω) = AΩ = A] AA = A [AA = (A + A ) = (A ) = A] A + AB = A [A + AB = AΩ + AB = A(Ω + B) = AΩ = A] A + A B = A + B [A + A B = A(Ω + B) + A B =...] A + BC = (A + B)(A + C) [AA + BA + AC + BC = A + BC] Σημείωση 1: Θα μπορούσε κανείς να επιλέξει διαφορετικά τα 7 αξιώματα(π.χ., ιδιότητα A + A = Ωαντίγιααξίωμα6)καταλήγονταςστοίδιοαποτέλεσμα. Σημείωση 2: Η άλγεβρα γεγονότων σχετίζεται με την άλγεβρα Boole η οποία όμως ορίζεται πάνω στους αριθμούς {0, 1} και όχι πάνω σε σύνολα(ενδεχομένων).οιδύοπράξεις + και.,τααξιώματακαιοιιδιότητεςείναιίδιες τόσο στην άλγεβρα Boole όσο και στην άλγεβρα ενδεχομένων.

4 8 Πιθανότητες Σημείωση 3: Συγκρίνοντας την άλγεβρα ενδεχομένων με την άλγεβρα πραγματικών αριθμών με πράξεις την πρόσθεση και πολλαπλασιασμό η κύρια διαφορά είναιοιιδιότητες A + A = Aκαι A A = Aπουδενισχύουνγιαπραγματικούς αριθμούς (idempotency). Δυο ακόμα σημαντικοί ορισμοί: Τα ενδεχόμενα A και B είναι ασυμβίβαστα ή ξένα (mutually exclusive) ότανητομήτουςείναιτοκενόσύνολο,δηλαδή, A B =. Διαμερισμός (collectively exhaustive events) είναι μια συλλογή από α- συμβίβασταγεγονότα A i, i = 1,2,3...,N τωνοποίωνηένωσηείναιτο βέβαιοενδεχόμενο,δηλαδή, N i=1 A i = Ω. 1.2 Δειγματοχώρος Παράδειγμα δειγματοχώρου από ρίψη δύο νομισμάτων(4 δείγματα). Τα ενδεχόμενα ορίζονται σαν ένωση δειγμάτων: H 1 T 1 H 2 T 2 H 2 H 2 H 2 H 1 T 2 T 1 H 2 ενδεχόμενο ένωση (0,1,2...)δειγμάτων T 2 T 1 T 2 Τα δείγματα είναι πάντα ασυμβίβαστα μεταξύ τους αφού απαριθμούν όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος. Η ένωση όλων των δειγμάτων είναι το βέβαιο ενδεχόμενο αφού απαριθμούν όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος. Τα ενδεχόμενα ορίζονται σαν ένωση δειγμάτων και δεν είναι απαραίτητα ασυμβίβαστα, όπως φαίνεται στο παρακάτω δειγματοχώρο από την ρίψη δύο ζαριών:

5 1.2 Δειγματοχώρος 9 x Ενδεχόμενα από δειγματοχώρο ρίψης δύο ζαριών x 1 Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του πειράματος παίρνουν συνεχείς τιμές (π.χ. μέτρηση αντίστασης κυκλώματος) πάλι τα δείγματα αποτελούν διαμερισμό, δηλαδή, είναι ξένα μεταξύ τους και η ένωση τους είναι το βέβαιο ενδεχόμενο. Ενδεχόμενα ορίζονται ως περιοχές ή ένωση περιοχών του(δισδιάστατου) δειγματοχώρου(αντίστοιχα σε μονοδιάστατο δειγματοχώρο είναι διαστήματα). Για παράδειγμαοδειγματοχώροςδύομετρήσεων x 1 και x 2 μετιμέςστο[0,1]είναι: x x 1 ενδεχόμενο υποσύνολο συνεχούς δειγματοχώρου Οι θεμελιώδεις ιδιότητες του δειγματοχώρου: Τα δείγματα του δειγματοχώρου είναι ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. Τα δείγματα του δειγματοχώρου(όλα μαζί) αποτελούν διαμερισμό. Ο δειγματοχώρος είναι ντετερμινιστικός(οι πιθανότητες είναι μια γενίκευση). Ολα τα προβλήματα πιθανοτήτων ξεκινούν και επιστρέφουν στον δειγματοχώρο.

6 10 Πιθανότητες 1.3 Μέτρο Πιθανότητας Σε κάθε δείγμα του δειγματοχώρου και σε κάθε ενδεχόμενο αντιστοιχίζουμε ένα πραγματικό αριθμό στο διάστημα [0, 1]. Επιπρόσθετα ορίζουμε την πιθανότητα ενός ενδεχομένου ως το άθροισμα της πιθανότητας των δειγμάτων που το απαρτίζουν. Ο αριθμός αυτός ονομάζεται μέτρο πιθανότητας (probability measure) P(.) και ορίζεται αξιωματικά ως εξής: 1.Γιακάθεενδεχόμενο Aηπιθανότητάτουείναιμηαρνητική: P(A) 0 2.Ηπιθανότητατουβέβαιουενδεχομένουείναιίσημεένα: P(Ω) = 1 3. Η πιθανότητα της ένωσης ασυμβίβαστων γεγονότων είναι ίση με το ά- θροισμα της πιθανότητας των ενδεχομένων: εάν AB = τότε P(A + B) = P(A) + P(B) Ηπιθανότητας P(A)μπορείναερμηνευθείωςολόγοςτουαριθμού n A των πειραμάτων 1 μεαποτέλεσματοενδεχόμενο Aπροςτονσυνολικόαριθμόπειραμάτων n,όταντο n.δηλαδή, P(A) = lim n n A n Παρατηρούμε ότι αυτή η ερμηνεία της πιθανότητας ικανοποιεί και τα τρία αξιώματατουμέτρουπιθανότηταςεπειδή 0 n A nκαιάρα P(A) 0. Επίσης P(Ω) = 1(επειδή n/n = 1). Τέλοςγιαξέναενδεχόμενα A, Bισχύειότι (n A + n B )/n = (n A /n)+(n B /n)(ισχύεικαιστοόριο n )καιάρα P(A+ B) = P(A) + P(B). Η συχνότητα πειραματικής εμφάνισης ενός ενδεχομένου στο όριο όταν το πλήθος των πειραμάτων τείνει στο άπειρο είναι η πιθανότητα (ή μια ερμηνεία της πιθανότητας) αυτού του ενδεχομένου. Στην πράξη μπορούμε να εκτιμούμε πιθανότητες εμπειρικά χρησιμοποιώντας πειραματικά μοντέλα για πολύ μεγάλες τιμές του n(όπως εξηγούμε στο Κεφ. 1.10). 1 Αυτήηφυσικήερμηνείατουμέτρουπιθανότηταςπροϋποθέτειτηνύπαρξηενόςπειραματικού μοντέλου που παράγει διαφορετικά ενδεχόμενα.

7 1.3 Μέτρο Πιθανότητας 11 Μια άλλη φυσική ερμηνεία της πιθανότητας είναι ως το εμβαδόν των ενδεχομένων σε ένα(δισδιάστατο) διάγραμμα Venn όπου το εμβαδόν του βέβαιου ενδεχομένου Ω είναι 1, π.χ., ο συνεχής δειγματοχώρος που απεικονίζεται με ένα τετράγωνο πλευράς 1. Πράγματι το εμβαδόν ενός ενδεχομένουπαίρνειτιμέςμεταξύ0και1,ενώτο άθροισμα του εμβαδού των ξένων ενδεχομένων Aκαι Bείναιίσομετοεμβαδόντουενδεχομένου A + B. x 2 1 Ω B A x Χρησιμοποιώντας την δεύτερη ερμηνεία του μέτρου πιθανότητας είναι εύκολο να δείξουμε τις παρακάτω ιδιότητες, π.χ., το εμβαδόν της ένωσης του A και B,ισούταιμετοεμβαδόντου A,συντοεμβαδόντου B,μείοντοεμβαδόντης τομήςτου Aκαι B: P(A + B) = P(A) + P(B) P(AB) P(A ) = 1 P(A) P( ) = 0 P(A + B + C) = 1 P(A B C ) P(A + B + C) = P(A) + P(A B) + P(A B C) P(A+B+C) = P(A)+P(B)+P(C) P(AB) P(BC) P(AC) + P(ABC)... A B Ω A Ω A B Ω C Σημαντικές ιδιότητες του μέτρου πιθανότητας: Στον δειγματοχώρο αθροίζω πιθανότητες δειγμάτων για να υπολογίσω πιθανότητες ενδεχομένων(διαμερισμός). Το άθροισμα των πιθανοτήτων ενδεχομένων που αποτελούν διαμερισμό είναι 1. Μέσαστοόρισματου P(A + CD + B(A + C D) } {{ } )χρησιμοποιούμετα7 αξιώματα(+ ιδιότητες) της άλγεβρας ενδεχομένων.

8 12 Πιθανότητες Εξωστοόρισματου P( }{{} A + CD + B(A + C D))χρησιμοποιούμετα3 αξιώματα(+ ιδιότητες) του μέτρου πιθανότητας. 1.4 Πιθανότητα Υπό Συνθήκη Εστω s i δείγματουδειγματοχώρουμεμέτροπιθανότητας P(s i ).Ηπιθανότητα υπόσυνθήκητου s i,δεδομένουότιέχεισυμβείτοενδεχόμενο Bμεπιθανότητα P(B),είναι P(s i )/P(B)εφόσοντο s i είναιμέλοςτουενδεχομένου Bκαι0 αλλιώς. Για παράδειγμα στη διπλή ρίψη ζαριού όπου όλα τα δείγματα είναι ισοπίθαναμεπιθανότητα 1/36,ηπιθανότητατου s 1 (εξάρες)δεδομένουότι έχεισυμβείτοενδεχόμενο Bείναι0(γιατί s 1 και Bξέναμεταξύτους). Η δεσμευμένηπιθανότητα P(s 2 B) = (1/36)/(9/36) = 1/9,γιατίτο B περιέχει το s 2,τοοποίοέχεισυνολικά9ισοπίθαναδείγματα. x Δείγμα s 1 Ενδεχόμενο A Ενδεχόμενο B Δείγμα s x 1 Η φυσική ερμηνεία του ορισμού της υπό συνθήκης πιθανότητας είναι ότι το Bείναιτοβέβαιοενδεχόμενο. Ολαταδείγματαπουανήκουνστο B είναι πλέον αδύνατον να συμβούν και άρα έχουν πιθανότητα 0. Αντίθετα, τα δείγματα που αποτελούν το B είναι πιθανά και το άθροισμα της δεσμευμένης πιθανότητάς τους πρέπει να είναι 1(διαμερισμός). Άρα πρέπει να διαιρέσουμετηδεσμευμένηπιθανότηταμετο P(B)ώστεναπαίρνειτιμές [0,1]. Αντίστοιχα η δεσμευμένη πιθανότητα (conditional probability) P(A B) του ενδεχομένου A δεδομένου του B, όπως φαίνεται στο σχήμα είναι η πιθανότητατηςτομήςτων Aκαι B (προφανώς P(AB B) = 0),κανονικοποιημένη με την πιθανότητα P(B). Για παράδειγμα στη διπλή ρίψη νομίσματος P(A B) = P(AB)/P(B) = (2/36)/(9/36) = 2/9.Γενικά:

9 1.5 Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα 13 P(A B) = P(AB + AB B) = P(AB B) + P(AB B) = P(AB B) P(A B) = P(AB) P(B) P(A B) P(B) 1.5 Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα Ορισμός: τα ενδεχόμενα A, B είναι ανεξάρτητα (independent) αν και μόνο αν: P(A B) = P(A) Από τον ορισμό προκύπτουν οι ιδιότητες(ισχύουν για A, B ανεξάρτητα): P(AB) = P(A)P(B)και P(B A) = P(B) Είναι εύκολο να δείξουμε ότι οι τρεις σχέσεις είναι ισοδύναμες χρησιμοποιώντας τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας(για ενδεχόμενα A, B με μη μηδενική πιθανότητα): P(A B) = P(A) P(AB) P(B) = P(A) P(AB) = P(A)P(B) P(AB) P(A) = P(B) P(B A) = P(B) Ορισμός:ταενδεχόμενα A i, i = 1,2...Nείναιαπόκοινούανεξάρτητα (mutually independent) αν και μόνο αν: P(A i A j A k...a p ) = P(A i ), i j,k...p, 1 i,j...k,...,p N Σημείωση:Ανεξαρτησίαανάζεύγητων,π.χ., A 1, A 2, A 3,δενσυνεπάγεταιαπό κοινού ανεξαρτησία. Ορισμός: τα ενδεχόμενα A, B είναι ανεξάρτητα υπό συνθήκη C (conditionally independent) αν και μόνο αν: P(A BC) = P(A C) Προκύπτουν οι ιδιότητες(που είναι και ισοδύναμοι ορισμοί):

10 14 Πιθανότητες P(AB C) = P(A C)P(B C)και P(B AC) = P(B C) Η ανεξαρτησία υπό συνθήκη είναι η πιο θεμελιώδης έννοια στην μοντελοποίηση ενδεχομένων. Είναι γνωστή και ως η Μαρκοβιανή ιδιότητα γιατί συναντάται σε Μαρκοβιανά μοντέλα (Markov models). Η έννοια της ανεξαρτησίας υπό συνθήκη συναντάται και στην καθημερινή μας ζωή σε αλυσίδες αιτίας αιτιατού (Markov chains). Για παράδειγμα τα τρία ενδεχόμενα A = άργησα να κοιμηθώ, B= άργησα να ξυπνήσω, και C = άργησα στο μάθημα αποτελούν μια αλυσίδα (Markov)μεσχέσειςάμεσηςεξάρτησης A B C,δηλαδή,το A είναιμίαπιθανήαιτίατου Bκαιτο Bτου C.Το Aκαιτο Cείναιεπίσηςεξαρτημένα,αλλάμόνομέσωτου B.Γιαπαράδειγμαανξέρωότιάργησανακοιμηθώ ηπιθανότητατουνααργήσωστομάθημααυξάνεικαιάρα P(C A) P(C). Ομωςάμαξέρωότιτο Bσυνέβητα Aκαι Cγίνονταιανεξάρτητα,δηλαδήάμα ξέρω ότι ξύπνησα αργά(b) δεν με ενδιαφέρει πλέον η αιτία του αργοπορημένου ξυπνήματος(a) για τον υπολογισμό της πιθανότητα του C(άργησα στο μάθημα)καιάρα, P(C BA) = P(C B),καιτα A, Cείναιανεξάρτηταδεδομένου του B. Άλλα παραδείγματα ενδεχομένων είναι τα δεν είχα καλή ορατότητα, άργησα να φρενάρω, τράκαρα. Άλλες συνηθισμένες σχέσεις εξάρτησης είναι δύοαιτίεςκαιένααιτιατό,π.χ. A C Bόπου A= δενδιάβασα, B= ήταν δύσκολα τα θέματα είναι δυο πιθανές αιτίες για το ενδεχόμενο C= δεν πέρασα τομάθημα,καθώςεπίσηςκαιμιααιτίακαιδύοαιτιατά,π.χ., B A Cόπου το ενδεχόμενο A= πρόγνωση καιρού είναι η αιτία για τα ενδεχόμενα B= πάω εκδρομή και C= πότισμα κήπου. Οταν δύο ενδεχόμενα με μη μηδενική πιθανότητα είναι ασυμβίβαστα τότε είναι πάντα εξαρτημένα(το αντίθετο δεν ισχύει). Η απόδειξη αυτής της ιδιότηταςείναιαπλή.γιαξέναενδεχόμενα A, Bέχουμε P(AB) = P( ) = 0ενώτο γινόμενο P(A)P(B)είναιμημηδενικό,άρα P(AB) P(A)P(B). Ενγένει είναι πιο εύκολο να αναπαραστήσουμε γραφικά την ανεξαρτησία στον δειγματοχώρο παρά με διαγράμματα Venn. 1.6 Κανόνας αλυσίδας Εφαρμόζοντας πολλές φορές τον ορισμό της υπό συνθήκη πιθανότητας προκύπτει ο κανόνας της αλυσίδας: P(AB) = P(A B)P(B) = P(B A)P(A) P(ABC) = P(A BC)P(BC) = P(A BC)P(B C)P(C)

11 1.7 Οριακή Πιθανότητα ή Κανόνας Διαμερισμού 15 Οπου η πρώτη σχέση προκύπτει από τον ορισμό της υπό συνθήκη πιθανότητας για ενδεχόμενο A και συνθήκη BC. P(ABC) =... = P(B AC)P(A C)P(C) = P(B AC)P(C A)P(A) P(ABC) =... = P(C AB)P(A B)P(B) = P(C AB)P(B A)P(A) Η από κοινού πιθανότητα ενδεχομένων εκφράζεται σαν συνάρτηση των πιθανοτήτων υπό συνθήκη. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο γιατί στα στατιστικά μοντέλα και τις πειραματικές μετρήσεις οι πιθανότητες συνήθως δίδονται με την μορφή δεσμευμένης πιθανότητας. Ποια από τις παραπάνω μορφές του κανόνα της αλυσίδας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την από κοινού πιθανότητα; Η απάντηση βρίσκεται στις σχέσεις αιτίας αιτιατού(ή εν γένει χρονικής αλληλουχίας) μεταξύ των ενδεχομένων. Για παράδειγμα για μια χρονική(ή αιτιατή) αλυσίδα A B Cημορφή P(C AB)P(B A)P(A)είναιηπιοπρόσφορη γιατί αυτές είναι οι πιθανότητες που παρατηρούμε πειραματικά. Η γενίκευση του κανόνα της αλυσίδας για N ενδεχόμενα(εφαρμόζουμε N 1 φορές τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας) είναι: N N P(A 1 A 2...A N ) = P( A i ) = P(A i A i 1...A 1 ) i=1 i=1 1.7 Οριακή Πιθανότητα ή Κανόνας Διαμερισμού Η πιθανότητα του ενδεχομένου B μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα των πιθανοτήτωντηςτομήςτου Bμεέναδιαμερισμό A i, i = 1,2...Nωςεξής: N N P(B) = P(A i B) P(A i B) i=1 i=1 Η γραφική αναπαράσταση αυτής της ιδιότητας φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Χρησιμοποιώντας την φυσική ερμηνεία του μέτρου πιθανότητας ως εμβαδόν, βλέπουμε ότι το εμβαδόν του ενδεχομένου B μπορεί να εκφραστεί σαν το άθροισμα τουεμβαδούτου Bμεκάθεένααπόταενδεχόμενα που αποτελούν το διαμερισμό, δηλαδή τοάθροισματουεμβαδούτων A 1 B, A 2 B, A 3 B και A 4 B. Ω A 3 A 4 A 2 B A 1 Ο κανόνας του διαμερισμού ισχύει(και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος) και όταν τα A i και Bπροέρχονταιαπόδιαφορετικούςδειγματοχώρους.

12 16 Πιθανότητες 1.8 Κανόνας ή Θεώρημα Bayes Οκανόναςτου Bayes (Bayes rule)γιαέναδιαμερισμόενδεχομένων A i, i = 1,2...Nκαιέναενδεχόμενο B: P(A i B) = P(B A i)p(a i ) P(B) = P(B A i)p(a i ) Ni=1 P(A i B) Παρά την απλή του μορφή(στην ουσία εφαρμόζουμε τον κανόνα της αλυσίδας στον αριθμητή και τον κανόνα του διαμερισμού στον παρανομαστή) είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην στατιστική μοντελοποίηση. Σε μία αλυσίδα πειραμάτων A B(χρονική ή αιτιατή αλυσίδα) συνήθως δίδονται οι απευθείας πιθανότητες (direct probabilities) της μορφής P(B A). Οι απευθείας πιθανότητες είναι χρήσιμες σε προβλήματα πρόβλεψης όπου προσπαθώ να βρω το πιο πιθανό αποτέλεσμα για μία αιτία και άρα μεγιστοποιώ πιθανότητες της μορφής P(B A) πάνω σε όλα τα δυνατά αποτελέσματα(αιτιατά B). Σε προβλήματα διάγνωσης όπου προσπαθούμε να βρούμε την πιο πιθανή αιτία που αντιστοιχεί σε ένα αποτέλεσμα(αιτιατό) θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την a posteriori πιθανότητα τηςμορφής P(A B),πάνωσεόλαταΑ.Οκανόναςτου Bayesεκφράζειτην a posteriori πιθανότητα P(A B), σαν συνάρτηση της απευθείας πιθανότητας P(B A) και της a priori πιθανότητας P(A). Ο κανόνας του Bayes αντιστρέφει την(χρονική ή αιτιατή) αλυσίδα και είναι πολύτιμος σε προβλήματα διάγνωσης. Δείγμα P(Δείγμα) P(A 1 ) A 1 A 2 A 3 P(B A 1 ) P(B A 1 ) B B.. A 1 B A 1 B. P(B A 1 )P(A 1 ) P(B A 1 )P(A 1 ). 7 P(A N ). A N P(B A N ) B A N B P(B A N )P(A N ) P(B A N ) B A N B P(B A N )P(A N ) (.) = 1

13 1.9 Δέντρα Δειγματοχώρου Πιθανοτήτων 17 Το δέντρο πιθανότητας που βλέπουμε παραπάνω δείχνει γραφικά την διαδοχήδύοπειραμάτωντοπρώτομεενδεχόμενα {A 1,A 2,...A N }καιτοδεύτερομε ενδεχόμενα {B,B }. Οαπόκοινούδειγματοχώροςτουπειράματοςαποτελείταιαπόταδείγματα {A 1 B,A 1 B,A 2 B,A 2 B,...A N B,A N B }. Ηπιθανότητα του κάθε δείγματος υπολογίζεται με τον κανόνα της αλυσίδας χρησιμοποιώνταςτην a prioriκαιαπευθείαςπιθανότητεςπουδίδονται, π.χ., P(A 1 B) = P(B A 1 )P(A 1 ). Τοάθροισματωνπιθανοτήτωντωνδειγμάτωνείναιίσομε τη μονάδα. Για τον υπολογισμό της a posteriori πιθανότητας όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια μορφή του κανόνατου Bayes, π.χ., P(A 1 B) = P(A 1 B)/ N i=1 P(A i B). 1.9 Δέντρα Δειγματοχώρου Πιθανοτήτων Για την κατασκευή του δέντρου πιθανοτήτων(βλ. προηγούμενο διάγραμμα) ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα: 1. Δημιουργία δειγματοχώρου και ενδεχομένων, π.χ., στη ρίψη νομίσματος A = {H,T },στηρίψηζαριού B = {1,2,3,4,5,6}κλπ 2. Δημιουργία χρονικής ή αιτιατής αλυσίδας, π.χ., αν η μαρτυρία του B βασίζεταιστηνμαρτυρίατου Aτότε A B. 3.Κατασκευήδέντρουξεκινώνταςαπό την αιτία Aήτο χρονικάπρώτο πείραμα(αριστερά) και πηγαίνοντας προς το αιτιατό B(δεξιά). 4. Προσθέτουμε τις απευθείας και a priori πιθανότητες στο δέντρο, π.χ., P(A i ), P(B j A i ), P(C k B j,a i ). 5. Πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες σε κάθε μονοπάτι/δείγμα για να υ- πολογίσουμε την πιθανότητα κάθε δείγματος στον από κοινού δειγματοχώρο(εφαρμόζουμετονκανόνατηςαλυσίδας),π.χ., P(A i,b j,c k ) = P(C k B j,a i )P(B j A i )P(A i ). Είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε όποιες άλλες πιθανότητες χρειάζεται. Για τον υπολογισμό από κοινού πιθανοτήτων αθροίζουμε την πιθανότητα των δειγμάτων που συμφωνούν με το ενδεχόμενο. Για τον υπολογισμό απευθείας πιθανοτήτων (εφόσον δεν δίνονται ήδη) χρησιμοποιούμε τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας. Για τον υπολογισμό a posteriori πιθανοτήτων χρησιμοποιούμε τον κανόνα του Bayes.

14 18 Πιθανότητες 1.10 Αριθμητική Προσέγγιση Πιθανοτήτων Είναι σχετικά εύκολο να υπολογίσουμε πιθανότητες αριθμητικά χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Πράγματι με την εντολή rand(1, 1) στο MATLAB μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν `τυχαίο αριθμό(1 1) με τιμές ισοκατανεμημένες στο διάστημα [0, 1]. Οπότε μπορούμε να υλοποιήσουμε το ενδεχόμενο Aμεπιθανότητα0.3ως a = [rand(1,1) < 0.3];μιασυνάρτησηπου (κατάμέσοόρο)3/10φορέςθαείναι1και7/10φορέςθαείναι0.αντρέξουμε αρκετές φορές αυτήν την εντολή μπορούμε να προσεγγίσουμε το P(A) ως εξής: no_trials = 1000; a_counter = 0; for i = 1:no_trials a = [rand(1,1) < 0.3]; if (a == 1) a_counter = a_counter + 1; end end prob_a = a_counter / no_trials; Οταν τρέξω τον παραπάνω κώδικα παίρνω Τον ξανατρέχω και παίρνω Βλέπω ότι κάθε φορά η πιθανότητα είναι διαφορετική αλλά κοντά στην πραγματική0.3. Γιαναμειώσωτολάθοςμουμπορώνααυξήσωτοναριθμό των πειραμάτων, π.χ., για πειράματα παίρνω: , , , πουείναιπιοκοντάστο0.3. Πράγματισύμφωναμετηνερμηνείατου μέτρουπιθανότηταςωςτονλόγο n A /n,όπου n A οαριθμόςτωνπειραμάτωνπου είχαν αποτέλεσμα A(αντιστοιχεί στην μεταβλητή a counter) και n ο συνολικός αριθμός πειραμάτων(αντιστοιχεί στην σταθερά no trials), το n πρέπει να τείνει στον άπειρο. Άρα η ακρίβεια υπολογισμού της πιθανότητας εξαρτάται από τον αριθμό των πειραμάτων n, μεγαλύτερα n συνήθως βελτιώνουν την ακρίβεια. Χρησιμοποιώντας τις γεννήτριες τυχαίων αριθμών μπορούμε να λύνουμε αριθμητικά πολύπλοκα προβλήματα πιθανοτήτων. Για παράδειγμα, ποια είναι η πιθανότητα να φέρω 25 φορές γράμματα σε 50 ρίψεις ενός νομίσματος(θα δούμε στο Κεφ. 4 πως να υπολογίσουμε αναλυτικά αυτή την πιθανότητα). Αριθμητικά: no_trials = 1000; no_throws = 50; p_counter = 0; for i = 1:no_trials no_grammata = 0; for j = 1:no_throws

15 1.11 Παραδείγματα 19 a = [rand(1,1) < 0.5]; if (a == 1) no_grammata = no_grammata + 1; end end if (no_grammata == 25) p_counter = p_counter + 1; end end prob_p = p_counter / no_trials; Η πιθανότητα προκύπτει 0.11 που είναι μια καλή προσέγγιση. Ο ίδιος κώδικας χρησιμοποιώντας πίνακες: no_trials = 1000; no_throws = 50; A = rand(no_throws, no_trials); p_counter = sum([sum(a < 0.5) == 25]); prob_p = p_counter / no_trials; και σε μια γραμμή(παράδειγμα προς αποφυγή): prob_p = sum([sum(rand(50,1000) < 0.5) == 25])/1000; 1.11 Παραδείγματα Παράδειγμα 1: Ενα δοχείο περιέχει 3 κόκκινες και 1 μαύρη μπάλα. Τραβάω 3 μπάλες στη σειρά(χωρίς επανατοποθέτηση). (α) Ποιο είναι το ενδεχόμενο να τραβήξω κόκκινη μπάλα στην πρώτη προσπάθεια; Στην δεύτερη; Στην τρίτη προσπάθεια; Ταενδεχόμεναγιατην1ηπροσπάθειαείναι: E 1 = K, E 1 = M,γιατην2η: E 2 = K, E 2 = M,καιγιατηντρίτη: E 3 = K, E 3 = M.Οισχέσειςεξάρτησης είναι E 1 E 2 E 3,δηλαδήκάθεπροσπάθειαεξαρτάταιαπότηνπροηγούμενη(χρονικά) προσπάθεια γιατί δεν επανατοποθετούμε τις μπάλες στο δοχείο. Στηνπρώτηπροσπάθειαοιπιθανότητεςείναι P(K) = 3/4, P(M) = 1/4. Στηνδεύτερηπροσπάθεια P(K K) = 2/3, P(M K) = 1/3ενώ P(K M) = 1. Τέλοςστην τρίτηπροσπάθεια P(K KK) = 1/2, P(M KK) = 1/2, ενώ P(K KM) = 1, P(K MK) = 1(προφανώςτοενδεχόμενο P(MM) = 0). Σχεδιάζουμε το δέντρο πιθανότητας και υπολογίζουμε την από κοινού πιθανότητακάθεδείγματος E 1 E 2 E 3 :

16 20 Πιθανότητες 3/4 1/4 K 2/3 1/3 M 1 K M K 1/2 1/2 1 1 K M K K KKK KKM KMK MKK Για τον υπολογισμό ενδεχομένων απλά αθροίζω την πιθανότητα των δειγμάτων που το αποτελούν(γιατί ο από κοινού δειγματοχώρος του πειράματος είναι διαμερισμός), δηλαδή: P(E 1 = K) = P(KKK) + P(KMK) + P(KKM) = 0.75 P(E 2 = K) = P(KKK) + P(MKK) + P(KKM) = 0.75 P(E 3 = K) = P(KKK) + P(MKK) + P(KMK) = 0.75 (β) Ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξω τουλάχιστον δύο κόκκινες μπάλες στη σειρά; Τομόνοδείγμαπουδενπληρείτηνσυνθήκη(β)είναιτο KMKόποτεαθροίζω την πιθανότητα των υπολοίπων δειγμάτων: P((b)) = P(KKK) + P(KKM) + P(MKK) = 0.75 (γ) Ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξω κόκκινη μπάλα στην 3η προσπάθεια δεδομένου ότι τράβηξα κόκκινη στην 1η προσπάθεια; P(E 3 = K E 1 = K) = P((E 1 = K) (E3 = K)) P(E 1 = K) = P(KKK + KMK) 0.75 (δ) Είναι τα ενδεχόμενα τραβάω κόκκινη μπάλα στην 1η προσπάθεια, τραβάω κόκκινη μπάλα στην 3η προσπάθεια ανεξάρτητα; Τα ενδεχόμενα είναι εξαρτημένα γιατί η από κοινού πιθανότητα δεν ισούται με το γινόμενο των πιθανοτήτων, δηλαδή: P(E 1 = K,E 3 = K) = 0.5 P(E 1 = K)P(E 3 = K) = (ε) Είναι τα αποτελέσματα της 1ης και 3ης προσπάθειας ανεξάρτητα, δεδομένου του αποτελέσματος της 2ης προσπάθειας; = 2 3

17 1.11 Παραδείγματα 21 Αρκείνααποδείξουμεότιησχέση P(E 3 E 2,E 1 ) = P(E 3 E 2 )δενισχύειγια κάποιοαπόταδείγματα 2 E 1 E 2 E 3 στοδειγματοχώρομας,π.χ.,γιατοδείγμα KKK: P(E 3 = K E 2 = K) = P(E 2 = K,E 3 = K) P(E 2 = K) = P(KKK + MKK) 0.75 = 2 3 P(E 3 = K E 2 = K,E 1 = K) = P(KKK) P(E 1 = K,E 2 = K) = 0.25 P(KKK + MKK) = 1 2 καιάρα P(E 3 E 2,E 1 ) P(E 3 E 2 ).Συμπεραίνουμεότιοισχέσειςμεταξύτων E 1, E 2 και E 3 είναι: E 3 E 1 E 2 δηλαδήυπάρχειαπευθείαςεξάρτησητόσομεταξύ E 1 E 2 E 2 E 3,όσοκαι μεταξύ E 1 E 3. Άρατα E 1, E 2 και E 3 δεναποτελούνμιααλυσίδααιτίας αιτιατού(markov chain). Παράδειγμα2: ΗπιθανότηταναδιαβάσειοΑλέξηςγιατομάθημαΤΗΛ311 είναι0.3.εάνδιαβάσειέχειπιθανότητα0.5ναπεράσειτομάθημα,ενώανδεν διαβάσει έχει πιθανότητα 0.1 να περάσει. Εάν δεν διαβάσει θα έχει 0.6 πιθανότηταναβγειμετηνφαίητοσάββατο,ενώάμαδιαβάσειθαέχειπιθανότητα μόνο0.2ναβγειμετηνφαίη. α)ποιαείναιηαπόκοινούπιθανότηταναβγειοαλέξηςμετηνφαίητοσάββατοκαιναπεράσειτομάθημα; Ταενδεχόμεναπουδίνονταιείναιτα A=`διαβάζειοΑλέξηςγιατομάθημα ΤΗΛ311, B=`περνάειοΑλέξηςτομάθημαΤΗΛ311,και C=`βγαίνειο Αλέξης με την Φαίη το Σάββατο (καθώς επίσης και τα συμπληρώματά τους: A, B και C ). Οιπιθανότητεςπουδίνονταιείναιηapriori P(A) = 0.3, καιοιαπευθείαςπιθανότητες P(B A) = 0.5, P(B A ) = 0.1, P(C A) = 0.2, 2 Γιαναείναιδυοπειράματαανεξάρτηταπρέπειόλαταενδεχόμενατουενόςπειράματος να είναι ανεξάρτητα με τα ενδεχόμενα του άλλου πειράματος(βλ. επίσης Κεφ. 2).

18 22 Πιθανότητες P(C A ) = 0.6. Παρατηρούμεότιοισχέσειςαιτίαςαιτιατούμπορούννακωδικοποιηθούνως: B A Cδηλαδήτο Aεπηρεάζειάμεσατο Bκαι C, π.χ.,ανδιαβάσειςείναιπολύπιθανόναπεράσειςτομάθημααλλάναμηνβγεις μετηνφαίη(καιτοανάποδο). Άραξεκινώνταςαπότηναιτίαφτιάχνουμετο δέντρο του δειγματοχώρου και υπολογίζουμε την(από κοινού) πιθανότητα των δειγμάτων(σημείωση:δενέχεισημασίαανακολουθήσωτηνσειρά A,B,Cή A,C,B): A B B 0.1 A B 0.9 B C C C C C C C C ABC ABC AB C AB C A BC A BC A B C A B C Για τον υπολογισμό ενδεχομένων απλά αθροίζω την πιθανότητα των δειγμάτων που το αποτελούν, δηλαδή: P(BC) = P(ABC + A BC) = P(ABC) + P(A BC) = = β)ποιαείναιηπιθανότητατουενδεχομένουναβγειοαλέξηςμετηνφαίητο Σάββατο ή να περάσει το μάθημα; Ψάχνωγιαδείγματαπου περιέχουν το Bήτο C.Άρα: P(B + C) = P(ABC + A BC + ABC + A BC + AB C + AB C) = Ισοδύναμα: = = P(B + C) = P((B C ) ) = 1 P(B C ) = 1 P(AB C + A B C ) = γ)ποιαείναιηπιθανότηταναέχειδιαβάσειοαλέξηςγιατομάθημαδεδομένου ότι πέρασε το μάθημα;

19 1.11 Παραδείγματα 23 Πρέπει να υπολογίσουμε το P(A B) και άρα χρησιμοποιούμε τον κανόνα του Bayes: P(A B) = P(B A)P(A) P(B) = P(ABC + ABC + A BC + A BC ) = 0.15 = = δ)είναιταγεγονότα πέρασατομάθηματηλ311 και βγήκαμετηνφαίητο Σάββατο ανεξάρτητα; Υπολογίζω τις πιθανότητες P(BC), P(B)P(C), και τις συγκρίνω: P(C) = P(ABC + AB C + A BC + A B C) = 0.48 P(B)P(C) = Απότοερώτημα(α) P(BC) = 0.072,άρα: P(BC) P(B)P(C) B, C εξαρτημένα δ)είναιταγεγονότα πέρασατομάθηματηλ311 και βγήκαμετηνφαίητο Σάββατο ανεξάρτητα δεδομένου ότι ο Αλέξης διάβασε για το μάθημα; Από τον ορισμό του προβλήματος P(C BA) = P(C A), οπότε B, C ανεξάρτητα υπό συνθήκη A. Παράδειγμα 3: Ο Αστέρας Εξαρχείων έχει φτάσει στον τελικό του Champion League. Ο Ζούπος, κορυφαίος επιθετικός του Αστέρα είναι τραυματίας και η πιθανότητα να ξεκινήσει στον τελικό είναι 0.5. Η πιθανότητα να βρέξει στον τελικόείναι0.6. ΟΘωμάςεκτιμάότιάμαξεκινήσειοΖούποςκαιβρέξειο Αστέρας έχει πιθανότητα να σηκώσει το τρόπαιο 0.3. Άμα ξεκινήσει ο Ζούπος καιδενβρέξειηπιθανότητααυτήείναι0.2. ΆμαδενξεκινήσειοΖούποςκαι βρέξειηπιθανότηταείναιεπίσης0.2. ΤέλοςάμαδενπαίξειοΖούποςκαιδεν βρέξει η πιθανότητα είναι 0.1. α)ποιαείναιηπιθανότητανασηκώσειοαστέραςτοτρόπαιοσύμφωναμετο μοντέλο του Θωμά; Τα ενδεχόμενα του προβλήματός μας είναι A =`ξεκινάει τον τελικό ο Ζούμπος, B =`βρέχειστοντελικό και C =`σηκώνειοαστέραςεξαρχείωντο τρόπαιο (καθώς και τα συμπληρώματά τους A, B, και C ). Οι πιθανότητες που δίνονται είναι οι P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(C AB) = 0.3, P(C A B) = P(C AB ) = 0.2, P(C A B ) = 0.1. ΣύμφωναμετομοντέλοτουΘωμάτα Aκαι Bείναιαιτίεςτου Cκαιάραητοπολογίατουδικτύου

20 24 Πιθανότητες είναι A C B.Τοδέντροπιθανότηταςλοιπόνξεκινάειαπότιςδύοαιτίες (αριστερά) και πηγαίνει προς το αιτιατό(δεξιά). Άρα ο από κοινού δειγματοχώρος και οι πιθανότητες των δειγμάτων έχουν ως εξής(δεν έχει σημασία άμα ησειράείναι A,B,Cή B,A,C): A B B 0.6 A B 0.4 B C C C C C C C C ABC ABC AB C AB C A BC A BC A B C A B C Άρα αθροίζοντας την πιθανότητα των δειγμάτων η πιθανότητα να σηκώσει το τρόπαιο ο Αστέρας είναι: P(C) = P(ABC+A BC+AB C+A B C) = = 0.21 β)δεδομένουότικέρδισεοαστέρας,ποιαείναιηπιοπιθανήαιτία(βροχήή Ζούμπος); Σύμφωνα με το κανόνα του Bayes υπολογίζουμε την a posteriori πιθανότητα για αυτό το πρόβλημα διάγνωσης: P(A C) = P(AC) P(C) = P(ABC + AB C) = 0.13 P(C) P(B C) = P(BC) P(C) = P(ABC + A BC) P(C) ΆραπιοπιθανήαιτίαείναιηβροχήγιατηνίκητουΑστέρα. = (γ)σύμφωναμετομοντέλοτουθωμάταενδεχόμενα Aκαι Bείναιανεξάρτητα.Είναιόμωςτα Aκαι Bανεξάρτηταδεδομένουτου C; Πρέπεινασυγκρίνουμετο P(A BC)μετο P(A C)σύμφωναμετονορισμό της υπό συνθήκη ανεξαρτησίας P(A BC) = P(ABC) P(BC) = P(ABC) P(ABC + A BC) = = 0.6

21 1.11 Παραδείγματα 25 Το P(A C) 0.62απότοερώτημα(β),οπότε P(A BC) P(A C)καιάρα A, B είναι εξαρτημένα υπό τη συνθήκη C. Η γνώση του αποτελέσματος λοιπόν κάνει τις αιτίες του εξαρτημένες!!! Η γενίκευση αυτού του αποτελέσματος στα δίκτυα Bayes είναι γνωστή ως explaining away. (δ)σύμφωναμετιςεκτιμήσειςτουθαπρέπειοθωμάςναπαίξειτοναγώνα στοστοίχημαάμαηνίκηδίνειαπόδοση6:1καιηήττα1.2:1; [Σημείωση: Το αναμενόμενο κέρδος ορίζεται ως το γινόμενο της απόδοσης επί την πιθανότητα του ενδεχομένου μείον το αρχικό κεφάλαιο.] Γιαναυπολογίσουμετηνπιθανότητα pπουτοστοίχημαδίνειγιανίκητου Αστέρα(q για ήττα) θεωρούμε ότι το αναμενόμενο κέρδος μας(σύμφωνα με το μοντέλο του Στοιχήματος (p, q)) είτε παίξουμε νίκη του Αστέρα είτε όχι θαείναι0(έτσι ώστετο Στοίχημακατάμέσοόροναμηνβγάζειούτενα χάνει χρήματα). Εστω ότι παίζουμε 1 ευρώ για τον Αστέρα. Το αναμενόμενο κέρδος μας σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψης του Στοιχήματος είναι 6p μείον τοκεφάλαιόμας 1.Τοσυνολικόκέρδοςπρέπειναείναι 0. Άρα: E(Κέρδος) = [6p + 0q] 1 = 0 p = 1/ Αντίστοιχαέστωότιπαίζουμε1ευρώότιθαχάσειοΑστέρας: E(Κέρδος) = [0p + 1.2q] 1 = 0 q = 1/ [Σημείωση: Στην πράξη το άθροισμα p και q θα είναι συνήθως μεγαλύτερο του 1(συνήθωςμεταξύ1.1και1.2)ώστετοΣτοίχημανακερδίζει10%με20% κατά μέσο όρο. Οι πιθανότητες p και q πρέπει τότε να κανονικοποιηθούν, π.χ., p = p/(p + q)και q = 1 p = q/(p + q),ώστενααθροίζουνσε1. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα υποθέτουμε ότι το Στοίχημα είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός,οπότε p + q = 1]. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο μοντέλων βλέπουμε ότι η πιθανότητα νίκηςσύμφωναμετονθωμάείναι0.21ενώσύμφωναμετοστοίχημα ΆραοΘωμάςπρέπειναποντάρειστηνίκητουΑστέραπουτουδίνειγιακάθε ευρώ αναμενόμενο κέρδος σύμφωνα με το μοντέλο του: E(Κέρδος) = [6P(C) + 0P(C )] 1 = = = 0.26 ΆρατοαναμενόμενοκέρδοςτουΘωμάείναι26λεπτάγιακάθεευρώπουποντάρει στον Αστέρα. Ενθουσιασμένος ο Θωμάς με την ενδελεχή του ανάλυση έπαιξε 50 ευρώ στη νίκη του Αστέρα. Δυστυχώς όμως τα προγνωστικά επαληθεύτηκαν και ο Αστέρας έχασε. Το αναμενόμενο κέρδος του Θωμά ήταν 13 ευρώ. Το πραγματικό του κέρδος ήταν-50 ευρώ.

22 26 Πιθανότητες 1.12 Θεμελιώδεις σχέσεις εξάρτησης Ενας γράφος που αναπαριστά τις απευθείας εξαρτήσεις ενδεχομένων(ή τυχαίων μεταβλητών εν γένει όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο) ονομάζεται δίκτυο Bayes (Bayesian network). Είδαμε ήδη στα παραπάνω παραδείγματα κάποια απλά δίκτυα. Τα τρία θεμελιώδη δομικά υλικά τέτοιων δικτύων είναι: A B C Οπουόλαταζεύγη (A,B), (A,C), (B,C)είναιεξαρτημένα,αλλάτα Aκαι C είναι ανεξάρτητα δεδομένου του B, δηλαδή, A C B.[Σημείωση: Το παραπάνω δεν ισχύει για οποιαδήποτε A, B, C που αποτελούν χρονική αλυσίδα(π.χ., βλέπε παράδειγμα 1), ισχύει, π.χ., όταν υπάρχει η σχέση αιτίας αιτιατού μεταξύτων A,Bκαι B,C(αλλάόχιμεταξύαπευθείαςμεταξύ A,C)]Τοδεύτερο παράδειγμα: B A C Οπουτα (A,B), (A,C), (B,C)είναιεξαρτημένα,αλλάτα Bκαι Cείναιανεξάρτητα δεδομένου του A, δηλαδή, B C A. Αυτό είναι το δίκτυο με μια αιτία και δύο αιτιατά(παράδειγμα 2). Τέλος: A C B Οπουτα (A,C), (B,C)είναιεξαρτημένα,αλλάτα (A,B)είναιανεξάρτητα. Δεδομένουόμωςτου C,τα Aκαι Bείναιεξαρτημένα!Αυτόείναιτοδίκτυομε δυο αιτίες και ένα αιτιατό(παράδειγμα 3). Συνοψίζοντας: ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ A B C (A,B),(B,C),(A,C) (A,C) B B A C (A,B),(B,C),(A,C) (B,C) A A C B (A,B) C,(B,C),(A,C) (A,B) Με βάση τις παραπάνω σχέσεις μπορούμε να βρούμε τις ανεξαρτησίες για ο- ποιαδήποτε δίκτυο Bayes (Bayesian network).

23 1.13 Σύνοψη Σύνοψη Η πιθανότητα ορίζεται από τα 7 αξιώματα της άλγεβρας ενδεχομένων και τα 3 αξιώματα του μέτρου πιθανότητας. Η πράξη της πρόσθεσης αντιστοιχεί σε ένωση συνόλων ενδεχομένων (λογική πράξη ή). Η πράξη του πολλαπλασιασμού αντιστοιχεί σε τομή συνόλων ενδεχομένων(λογική πράξη και). Ο δειγματοχώρος περιέχει όλα τα ενδεχόμενα ενός πειραματικού μοντέλου με κάθε λεπτομέρεια. Τα δείγματα αποτελούν διαμερισμό(ξένα μεταξύ τους και η ένωση τους είναι το βέβαιο ενδεχόμενο). Το μέτρο πιθανότητας αναπαρίσταται γραφικά ως το εμβαδόν ενός δισδιάστατου Ευκλείδειου μοναδιαίου δειγματοχώρου. Πιθανότητατου Aυπόσυνθήκη B(όπου Bείναιπλέοντοβέβαιοενδεχόμενο) αποδεικνύεται ίση με την πιθανότητα της τομής AB κανονικοποιημένη με την πιθανότητα του B. Ηανεξαρτησία A, Bείναιμιαστατιστικήιδιότητατων A, Bπουμας λέει ότι η γνώση του ενός δεν επηρεάζει τις στατιστικές ιδιότητες του άλλου,δηλαδή, P(A B) = P(A)οπότεκαι P(B A) = P(A). Ησχέση ανεξαρτησίας είναι στατιστική ιδιότητα που έχει να κάνει με το μέτρο πιθανότητας και δεν είναι εύκολο να αναπαρασταθεί με διαγράμματα Venn. Ανεξαρτησία υπό συνθήκη C(δηλαδή το C είναι το βέβαιο ενδεχόμενο). δεν συνεπάγεται ανεξαρτησία(ούτε το αντίθετο ισχύει). Ο κανόνας της αλυσίδας μας βοηθάει να υπολογίσουμε την από κοινού πιθανότητα ενδεχομένων. Ο κανόνας του διαμερισμού μας βοηθάει να υπολογίσουμε πιθανότητες ενδεχομένων ως άθροισμα της πιθανότητας των δειγμάτων που αποτελούν αυτό το ενδεχόμενο(για προβλήματα πρόβλεψης). Ο κανόνας του Bayes μας βοηθάει να υπολογίσουμε a posteriori πιθανότητες ως συνάρτηση των απευθείας και a priori πιθανοτήτων σε προβλήματα διάγνωσης Το δέντρο πιθανότητας είναι το κύριο εργαλείο για την λύση προβλημάτων πιθανοτήτων. Αναπαριστά τα ενδεχόμενα(στους κόμβους του δέντρου), τις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ ενδεχομένων, τις απευθείας πιθανότητες

24 28 Πιθανότητες (πάνω στα κλαδιά του), τον από κοινού δειγματοχώρο και την πιθανότητα κάθε δείγματος(γινόμενο πιθανοτήτων μονοπατιού). Υπάρχουν θεμελιώδεις σχέσεις ανεξαρτησίας υπό συνθήκη που προκύπτουν από τις σχέσεις αιτίας αιτιατού μεταξύ ενδεχομένων.

25 1.13 Σύνοψη 29 Ασκήσεις 1. Αποδείξτε τις ιδιότητες της άλγεβρας ενδεχομένων χρησιμοποιώντας τα 7αξιώματα. 2. Αποδείξτε τις ιδιότητες του μέτρου πιθανότητας χρησιμοποιώντας τα 3 αξιώματα. 3.Απλοποιήστετηνπιθανότητα P(A + A B + AB C + ABC + AB C + ABC) 4. Απλοποιήστε την πιθανότητα P(ABC) = P(A BC)P(B C)P(C) δεδομένουότι A,Bανεξάρτηταυπόσυνθήκη Cκαι B,Cανεξάρτητα. 5. Ενας τηλεπικοινωνιακός δίαυλος στέλνει 0 με πιθανότητα 0.6 και 1 με πιθανότητα 0.4. Η υπό συνθήκη πιθανότητα λάθους μετάδοσης(0 δεδομένουότιστείλαμε1ή1δεδομένουότιστείλαμε0)είναι0.1.υπολογίστε την πιθανότητα να γίνει λάθος στη μετάδοση. Υπολογίστε την πιθανότητα να γίνει λάθος δεδομένου ότι στείλαμε 1. Υπολογίστε την πιθανότητα να στείλαμε 1, δεδομένου ότι λάβαμε Εχωδύοδοχεία.Τοέναπεριέχειδυοκόκκινεςκαιμιαμαύρημπάλα.Το δεύτερο μια κόκκινη και μια μαύρη. Η πιθανότητα να επιλέξω το πρώτο δοχείο είναι 0.3. Τραβάω μια μπάλα, άμα είναι μαύρη την επανατοποθετώ στο ίδιο δοχείο. Άμα είναι κόκκινη την τοποθετώ στο άλλο δοχείο. Επιλέγω ένα δοχείο(πάλι με πιθανότητα 0.3 το πρώτο) και τραβάω και μια δεύτερη μπάλα. Ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξω δύο κόκκινες μπάλες. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξω διαφορετικά δοχεία στις δυο προσπάθειες. Ποια είναι η πιθανότητα να έχω επιλέξει το πρώτο δοχείο στην πρώτη προσπάθεια δεδομένου ότι τράβηξα μια κόκκινη και μια μαύρη μπάλα. Σχεδιάστε τις εξαρτήσεις του δικτύου για τα 4 ενδεχόμενα (επιλογή δοχείου 1η, 2η, επιλογή μπάλας 1η, 2η). 7. Υπολογίστε την πιθανότητα να μπω με μια ζαριά σε πεντάπορτο στο τάβλι. Υπολογίστε την πιθανότητα αυτή αριθμητικά με τη χρήση υπολογιστή. 8. Δημιουργήστε ένα μοντέλο για τα ενδεχόμενα `άργησα να κοιμηθώ, `άργησα να ξυπνήσω, `άργησα στο μάθημα. Η επιλογή των πιθανοτήτων να γίνει ώστε να ταιριάζει στο προσωπικό σας μοντέλο. Αποδείξτε τις σχέσεις ανεξαρτησίας υπό συνθήκη για αυτό το δίκτυο. 9. Προσθέστε την πιθανή αιτία `δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο παραπάνω δίκτυο και επαναλάβατε.

26 30 Πιθανότητες 10. Εργάζεστε στο Στοίχημα. Υπολογίστε την πιθανότητα να καταλάβει μια Ελληνική ομάδα το Champion League τα επόμενα 10 χρόνια(φτιάξτε ένα αναλυτικό μοντέλο πρόβλεψης), καθώς και την απόδοση ώστε το Στοίχημα να κερδίζει 10% του τζίρου κατά μέσο όρο. 11. Τι αναπαριστά η παρακάτω πιθανότητα: prob_p = sum([sum(rand(30,10000) < 0.2) <= 14])/10000; 12. Εχωδυοκάλπικανομίσματαμεπιθανότητα0.4και0.6ναφέρουνγράμματα αντίστοιχα. Επιλέγω τοένααπόταδύοκαιτοαποτέλεσμα30 ρίψεων είναι 16 γράμματα και 14 κορώνες. Υπολογίστε αριθμητικά την πιθανότητα να έχω επιλέξει το πρώτο ή δεύτερο νόμισμα δεδομένου του αποτελέσματος του πειράματος. Πόσο σίγουροι είστε σχετικά με το νόμισμα που έχω επιλέξει;

27 Κεφάλαιο 2 Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές Οι τυχαίες μεταβλητές αποτελούν μια γενίκευση των κλασικών πιθανοτήτων που μάθαμε στο Κεφάλαιο 1. Συγκεκριμένα αντιστοιχίζουμε έναν(ή περισσοτέρους) πραγματικούς αριθμούς σε κάθε ένα από τα δείγματα του δειγματοχώρου(δηλαδή στα αποτελέσματα ενός πειράματος). Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν απλά ταμπέλες, π.χ., αντί να ονομάζουμε ένα ενδεχόμενο A, το ονομάζουμε 1 ενδεχόμενο 3ήενδεχόμενο (3,4). Οπωςκαιστιςκλασικέςπιθανότητες θέλουμε κάθε δείγμα να έχει μια και μόνο μία `ταμπέλα, αλλά είναι σύνηθες οιταμπέλεςδύοδειγμάτωνναείναιίδιες(σ αυτήτηνπερίπτωσηλέμεότιτα δύο δείγματα ανήκουν στο ίδιο ενδεχόμενο). Άρα η αντιστοίχηση δειγμάτων σε αριθμούς είναι συνάρτηση(κάθε δείγμα παίρνει μοναδική τιμή). Επίσης η συνάρτηση αυτή ορίζει ένα διαμερισμό πάνω στο δειγματοχώρο μας. Για παράδειγμα πάνω στον ίδιο διαμερισμό του δειγματοχώρου Ω, έχουμε ορίσει κλασικές πιθανότητες, τυχαία μεταβλητή, ζεύγος τυχαίων μεταβλητών και μιγαδική τυχαία μεταβλητή, ως εξής: Ω A 3 A 4 A 2 A 1 τ.μ. x 3.2 Ω τ.μ. y,z Ω (3,1) (0,4) (1,2) (1,0) τ.μ. w 2 Ω 3j 1 j 1 + j Γιαπαράδειγματοενδεχόμενο A 1 τωνκλασικώνπιθανοτήτων έχειμετονο- 1 Προφανώςοαριθμόςαυτόςσυνήθωςέχειφυσικήερμηνεία.

28 32 Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές μαστείσεενδεχόμενο x = 1όπου xτυχαίαμεταβλητήστοδεύτεροσχήμα. Αντίστοιχατο A 1 έχειμετονομαστείσεενδεχόμενο (y = 1,z = 0)όπου y, z τυχαίεςμεταβλητέςστοτρίτοσχήμα,ήενδεχόμενο w = 1+jόπου wμιγαδική τυχαία μεταβλητή στο τέταρτο σχήμα. Η πιθανότητα αυτού του ενδεχομένου όμως παραμένει η ίδια(ανεξάρτητα από το πως το ονομάζω) και καθορίζεται από το πειραματικό μοντέλο που παράγει τα συγκεκριμένα δείγματα ή ενδεχόμενα,δηλαδή, P(A 1 ) P(x = 1) P(y = 1 z = 0) P(w = 1 + j). Ορισμός: Η διακριτή τυχαία μεταβλητή (discrete random variable) είναι μια συνάρτησηαπόκάθεδείγμα 2 τουδειγματοχώρουσεέναπραγματικόαριθμό. Η τυχαία μεταβλητή δεν είναι τυχαία ούτε μεταβλητή. Η τυχαία μεταβλητή είναι συνάρτηση από το δειγματοχώρο στο R. Η τυχαία μεταβλητή ορίζει ένα διαμερισμό του δειγματοχώρου. Για παράδειγμα ορίζουμε δύο τυχαίες μεταβλητές πάνω στον δειγματοχώρο τριώνανεξάρτητωνρίψεωνενόςνομίσματος 3.Ητυχαίαμεταβλητή hαντιστοιχίζεικάθεδείγμαμετοναριθμόαπόκορώνες(h = head)τουδείγματος,π.χ., τοδείγμα H 1 H 2 H 3 έχειτρειςκορώνεςκαιάρα h = 3. Ητυχαίαμεταβλητή rείναιίσημετηνμεγαλύτερηαλληλουχίααπόκορώνεςήγράμματαγιακάθε δείγμα,π.χ.,τοδείγμα H 1 H 2 T 3 έχειδύοκορώνεςστησειρά(αλλάόχιτρεις) καιάρα r = 2,ενώγιατοδείγμα H 1 T 2 H 3 ημεγαλύτερηαλυσίδααπόκορώνεςήγράμματαείναι1,οπότε r = 1. Οδειγματοχώρος,ηπιθανότητακάθε δείγματος, και οι τιμές των τυχαίων μεταβλητών h, r για κάθε δείγμα είναι: 2 Ισοδύναμαθαμπορούσαμεναορίσουμετηντ.μ. σανσυνάρτησηαπόκάθεενδεχόμενο σε ένα πραγματικό αριθμό. Γιατί; 3 Ηπιθανότητακορώναήγράμματαγιαένα δίκαιο νόμισμαείναι0.5. Άμαόμωςγνωρίζουμε ποια πλευρά του νομίσματος είναι από πάνω(πριν ξεκινήσουμε την περιστροφή του νομίσματος) και πιάσουμε το νόμισμα στον αέρα τότε αυτή η πλευρά έχει πιθανότητα 0.51! Το παραπάνω απέδειξαν θεωρητικά και πειραματικά ο μαθηματικός Persi Diaconis και η ερευνητική του ομάδα(πηγή: flipping).

29 33 Δείγμα P(.) h r 0.5 H T 1 H 2 T 2 H T H T H T H T H T 3 H 1 H 2 H 3 H 1 H 2 T 3 H 1 T 2 H 3 H 1 T 2 T 3 T 1 H 2 H 3 T 1 H 2 T 3 T 1 T 2 H 3 T 1 T 2 T 3 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/ Ο υπολογισμός της πιθανότητας μιας τιμής τυχαίας μεταβλητής υπολογίζεται αθροίζοντας τα δείγματα που αντιστοιχούν σ αυτή την τιμή, π.χ., το ενδεχόμενο h = 2έχειπιθανότητα: P(h = 2) = P(H 1 H 2 T 3 + H 1 T 2 H 3 + T 1 H 2 H 3 ) = 1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8 Αντίστοιχα υπολογίζουμε και την από κοινού πιθανότητα των τιμών δύο τυχαίων μεταβλητών, π.χ., P(h=2 r=2) P(h= 2,r= 2) = P(H 1 H 2 T 3 +T 1 H 2 H 3 ) = 1/8+1/8 = 1/4 Οπως είπαμε κάθε τυχαία μεταβλητή(ή ομάδα τυχαίων μεταβλητών) είναι ένας διαμερισμός του δειγματοχώρου και άρα ξέρουμε ότι το άθροισμα των πιθανοτήτων όλων των ενδεχομένων μια τυχαίας μεταβλητής είναι ίσο με τη μονάδα. Γιαπαράδειγμαοιδιαμερισμοί h, r, (h,r)καθώςκαιοιπιθανότητεςκάθεενδεχομένου είναι: (h, r) (.) h (.) /8 1/8 P(h) 1/8 3/8 3/8 1/ /8 1/4 0 3/8 2 1/8 1/4 0 3/8 r (.) /8 1/8 P(r) 1/4 1/2 1/4 1 (.) 1/4 1/2 1/4 1 Πράγματι το άθροισμα των πιθανοτήτων όλων των ενδεχομένων είναι 1, π.χ., 3 h=0 3 P(h,r) = 1 r=1

30 34 Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές Επίσης είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τον κανόνα του διαμερισμού, π.χ., γιαναβρούμετηντιμήτουενδεχομένου h = 2,μπορούμενααθροίσουμεπάνω στονδιαμερισμό rτιςαπόκοινούπιθανότητεςτωνενδεχομένων (h = 2,r) 3 P(h=2) = P(h=2,r) = 1/8 + 1/4 = 3/8 r=1 Εν γένει μπορούμε να γράψουμε ότι 3 a {0,1,2,3}, P(h=a) = P(h=a,r) r=1 b {1,2,3}, P(r=b) = 3 P(h,r=b) Ηδη βλέπουμε κάποια πλεονεκτήματα με την χρήση αριθμών αντί συμβόλων για την αναπαράσταση ενδεχομένων, όπως τη δυνατότητα χρήσης συναρτήσεων γιατηναναπαράστασηπιθανοτήτων. Γιαπαράδειγμαησυνάρτηση p h (h 0 )θα μπορούσε να αναπαριστά όλες τις πιθανότητες πάνω στον διαμερισμό της τ.μ. h: {h 0 = 0, h 0 = 1, h 0 = 2, h 0 = 3}. h=0 2.1 Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας Ορισμός:Ησυνάρτησημάζαςπιθανότητας (probability mass function) p x (x 0 ) τηςδιακριτήςτυχαίαςμεταβλητής xισούταιστο x 0 μετοάθροισματηςπιθανότηταςόλωντωνδειγμάτωνπουαντιστοιχούνστοενδεχόμενο x = x 0. Προφανώς 0 p x (x 0 ) 1αξιωματικάαπότονορισμότουμέτρουπιθανότητας. Επίσης x 0 p x (x 0 ) = 1γιατίταενδεχόμενα xαποτελούνδιαμερισμό.γενικεύοντας για δύο τυχαίες μεταβλητές: Ορισμός: Η από κοινού συνάρτηση μάζας πιθανότητας (joint probability mass function) p x,y (x 0,y 0 )τωνδιακριτώντυχαίωνμεταβλητών x, y ισούται στο (x 0,y 0 )μετοάθροισματηςπιθανότηταςόλωντωνδειγμάτωνπουαντιστοιχούνστοενδεχόμενο x = x 0 y = y 0. Από τον ορισμό του μέτρου πιθανότητας και επειδή τα ενδεχόμενα x, τα ενδεχόμενα y, και τα ενδεχόμενα (x, y) αποτελούν διαμερισμό μπορούμε να γράψουμε: x 0,y 0, 0 p x,y (x 0,y 0 ) 1 x 0 y 0 p x,y (x 0,y 0 ) = 1

31 2.2 Συνάρτηση Κατανομής 35 x 0, y 0, p x,y (x 0,y 0 ) = p x (x 0 ) y 0 p x,y (x 0,y 0 ) = p y (y 0 ) x 0 Οι δύο τελευταίες σχέσεις χρησιμοποιούν τη γνωστή ιδιότητα του διαμερισμού που στην περίπτωση των τυχαίων μεταβλητών(τ.μ.) ονομάζεται κανόνας ο- ριακής πιθανότητας (marginal probability). Η από κοινού συνάρτηση μάζας πιθανότητας(σ.μ.π.) των τ.μ. (h, r) από την τριπλή ρίψη νομίσματος, καθώς καιη(οριακή)σ.μ.π.τηςτ.μ. r(όπωςυπολογίζεταιαπότονκανόνατου διαμερισμού) είναι: r 0 1/8 1/8 3 2/8 2/8 2 1/8 1/ (.) (.) (.) h 0 p r (r 0 ) 1/4 1/2 1/ r 0 Γενικότερα ό,τι έχουμε μάθει για κλασικές πιθανότητες στο Κεφάλαιο 1, ισχύει και για τις συναρτήσεις μάζας πιθανότητας, δηλαδή, ο ορισμός της υπό συνθήκη πιθανότητας, ο κανόνας της αλυσίδας, ο κανόνας του Bayes. Η κύρια διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση που αναπαριστά(μαζικά) όλες τις πιθανότητες των ενδεχομένων x και άρα οι σχέσεις πλέον ισχύουν για κάθε τιμήτου x. 2.2 Συνάρτηση Κατανομής Εκτόςτηςσυνάρτησηςμάζαςπιθανότητας p x (x 0 ) Prob(x = x 0 ),μπορώ να ορίσω και άλλες συναρτήσεις που περιγράφουν την πιθανότητα τ.μ., π.χ., g x (x 1,x 2 ) = Prob(x 1 < x x 2 ), h x (x 0 ) = Prob(x x 0 ), w x (x 0 ) = Prob(x x 2 0 ). Κάθεμιααπόαυτέςτιςσυναρτήσειςπεριγράφουν(μαζικά) την πιθανότητα κάποιων ενδεχομένων και άρα και γι αυτές ισχύουν οι βασικές

32 36 Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές ιδιότητες 4 πουείδαμεστοκεφάλαιο1.γιαπαράδειγμα: Ορισμός: Η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (cumulative probability mass function)ορίζεταιως: F x (x 0 ) Prob(x x 0 ). Ορισμός: Η από κοινού συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (joint cumulative probability mass function)ορίζεταιως: F x,y (x 0,y 0 ) Prob(x x 0,y y 0 ). Προφανώς F x ( ) = 0 και F x (+ ) = 1. Επίσης εφόσον x 1 < x 2 F x (x 1 ) F x (x 2 ). Τέλος: Prob(x 1 < x x 2 ) = F x (x 2 ) F x (x 1 ). Αντίστοιχα F x,y (, ) = 0, F x,y (x 0, ) = F x (x 0 ), F x,y (+,+ ) = 1.Η συνάρτηση κατανομής δεν χρησιμοποιείται πολύ για διακριτές τ.μ., πάντως είναι χρήσιμο να θυμόμαστε τη σχέση ανάμεσα στην Σ.Μ.Π. και την συνάρτηση κατανομής: Συνάρτηση Κατανομής F x (x 0 ) p x (x 0 ) = F x (x 0 + δ) F(x 0 δ) F x (x 0 ) = x x 0 p x (x 0 ) Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας p x (x 0 ) όπου δ είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. 2.3 Σ.Μ.Π υπό συνθήκη και ανεξαρτησία Τ.Μ. ΟρίζουμετηνυπόσυνθήκηΣ.Μ.Π. p x y (x 0 y 0 )τηνσυνάρτησητωντυχαίων μεταβλητών xκαι y,έτσιώστεστο (x 0,y 0 )ητιμήτηςναισούταιμετηνπιθανότητανασυμβείτοενδεχόμενο x 0 δεδομένουότιέχεισυμβείτο y 0,δηλαδή, p x y (x 0 y 0 ) Prob(x = x 0 y = y 0 ). ΗυπόσυνθήκηΣ.Μ.Π.είναιμιασυνάρτησηκαιτου xκαιτου y 0,ήαλλιώς γιακάθετιμήτηςσυνθήκης y = y 0 έχουμεμιασυνάρτησητου x. Βέβαιατα x = x 0 και y = y 0 είναιενδεχόμενα,άραόπωςκαιγιατιςκλασικέςπιθανότητες μπορώ να αποδείξω ότι: x 0,y 0, p x y (x 0 y 0 ) = p x,y(x 0,y 0 ) p y (y 0 ) 4 Μετηνεξαίρεσητηςιδιότηταςτουδιαμερισμούπουδενισχύει,γιατίταενδεχόμεναπου αντιστοιχούν στις παραπάνω συναρτήσεις δεν αποτελούν διαμερισμό, π.χ. τα ενδεχόμενα h 1και h 2δενείναιξέναμεταξύτους.

33 2.4 Ανεξαρτησία Τ.Μ. 37 δηλαδήηυπόσυνθήκησ.μ.π.είναιίσημετολόγοτηςαπόκοινούσ.μ.π.δια την οριακή Σ.Μ.Π.(της τ.μ. συνθήκης). Για παράδειγμα, η Σ.Μ.Π. του r υπό συνθήκη h = 2,είναιμιασυνάρτησητου rπουυπολογίζεταιωςεξής: p r h (r = 1 h = 2) = p h,r(h = 2,r = 1) p h (h = 2) = 1/8 3/8 = 1 3 p r h (2 2) = p h,r(2,2) p h (2) p r h (3 2) = p h,r(2,3) p h (2) = 1/4 3/8 = 2 3 = 0 3/8 = 0 Βλέπωότιουσιαστικάέχωυπολογίσειτιςπιθανότητες Prob(r = 1 h = 2), Prob(r = 2 h = 2), Prob(r = 3 h = 2)όπωςακριβώς 5 καιστοκεφ.1,απλά έχω χρησιμοποιήσει διαφορετικό φορμαλισμό και το αποτέλεσμα έχει τοποθετηθεί σε μια συνάρτηση: p r h (r 0 h = 2) = 2.4 Ανεξαρτησία Τ.Μ. 1/3, r 0 = 1 2/3, r 0 = 2 0, αλλού Ορισμός: οι τυχαίες μεταβλητές x, y είναι ανεξάρτητες (independent) αν και μόνο αν: x 0,y 0, p x y (x 0 y 0 ) = p x (x 0 ) δηλαδή, εάν κάθε ένα από τα ενδεχόμενα του διαμερισμού x είναι ανεξάρτητα μεκάθεένααπόταενδεχόμενατουδιαμερισμού y. Οπωςκαιγιατιςκλασικές πιθανότητες προκύπτουν οι ιδιότητες(για τ.μ. x, y ανεξάρτητες): x 0,y 0, p y x (y 0 x 0 ) = p y (y 0 ) x 0,y 0, p x,y (x 0,y 0 ) = p x (x 0 )p y (y 0 ) Είναι εύκολο να δείξουμε ότι οι τρεις σχέσεις είναι ισοδύναμες χρησιμοποιώνταςτονορισμότηςυπόσυνθήκησ.μ.π.(βλ. Κεφ.1),καιάραοιιδιότητες αποτελούν και ισοδύναμους ορισμούς ανεξαρτησίας τ.μ. Η τελευταία ιδιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική: για ανεξάρτητες τ.μ. η από κοινού Σ.Μ.Π μπορεί να 5 Εφόσονοισυναρτήσεις p h,r (h 0, r 0)και p h (h 0)δίνονταισεαναλυτικήμορφήτότεμπορώ απλά να υπολογίσω το λόγο των συναρτήσεων και να εκφράσω το αποτέλεσμα επίσης σε αναλυτική μορφή. Κατανοούμε το πλεονέκτημα της χρήσης συναρτήσεων ενδεχομένων.

34 38 Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές υπολογιστείωςτογινόμενοτωνοριακώνσ.μ.π. 6. Ορισμός:ταενδεχόμενα x, yείναιανεξάρτηταυπόσυνθήκη z = z 0 (conditionally independent) αν και μόνο αν: x 0,y 0, p x y,z (x 0 y 0,z=z 0 ) = p x z (x 0 z=z 0 ) Προκύπτουν οι ιδιότητες(που είναι και ισοδύναμοι ορισμοί): x 0,y 0, p y x,z (y 0 x 0,z=z 0 ) = p y z (y 0 z=z 0 ) x 0,y 0, p x,y z (x 0,y 0 z=z 0 ) = p x z (x 0 z=z 0 ) p y z (y 0 z=z 0 ) Η φυσική ερμηνεία της ανεξαρτησίας υπό συνθήκη είναι αντίστοιχη με αυτή των κλασικών πιθανοτήτων, απλά εδώ ζητάμε ανεξαρτησία για κάθε ζεύγος τιμών των τ.μ. πάνω στον διαμερισμό (x, y). Η έννοια της ανεξαρτησίας υπό συνθήκη είναι θεμελιώδης για προβλήματα μοντελοποίησης όπως είδαμε στο Κεφ Κανόνας Αλυσίδας και Κανόνας Bayes Οι κανόνες αλυσίδας και Bayes ισχύουν για κάθε ενδεχόμενο και άρα και για κάθε τιμή τυχαίας μεταβλητής. Συγκεκριμένα μπορούμε να γράψουμε: x 0,y 0, p x,y (x 0,y 0 ) = p x y (x 0 y 0 ) p y (y 0 ) = p y x (y 0 x 0 ) p x (x 0 ) x 0,y 0,z 0, p x,y,z (x 0,y 0,z 0 ) = p x y,z (x 0 y 0,z 0 ) p y z (y 0 z 0 ) p x (x 0 ) και επίσης τον κανόνα του Bayes:... x 0,y 0, p x y (x 0 y 0 ) = p y x(y 0 x 0 ) p x (x 0 ) = p y x(y 0 x 0 ) y 0 p x,y (x 0,y 0 ) όπου στον παρανομαστή έχουμε χρησιμοποιήσει την ιδιότητα του διαμερισμού. Μέχρι εδώ έχουμε απλά εισαγάγει έναν καινούργιο φορμαλισμό(συναρτήσεις ενδεχομένων) και έχουμε κάνει μια καλή επανάληψη των κλασικών πιθανοτήτων. Στη συνέχεια εισάγουμε δυο καινούργιες έννοιες: (α) συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών, και(β) αναμενόμενη τιμή τυχαίας μεταβλητής(και συναρτήσεων τυχαίων μεταβλητών). 6 Εν γένειδεν υπάρχειτρόποςναυπολογιστείηαπόκοινούσ.μ.π.απότιςοριακές Σ.Μ.Π. Το αντίθετο είναι πάντα εφικτό μέσω της ιδιότητας του διαμερισμού.

35 2.6 Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών Οισυνάρτησημιαςτυχαίαςμεταβλητής x,π.χ., y = x 2 ή z = x,είναιεπίσης τυχαίαμεταβλητή 7.Είναισημαντικόναθυμόμαστεότιτόσοητ.μ. xόσοκαιοι συναρτήσειςτηςτ.μ. y = x 2, z = x ορίζονταιπάνωστονίδιοδειγματοχώρο, καιάραησ.μ.π.των y, zπροκύπτειόπωςακριβώςκαιγιατην x(δηλαδή αθροίζοντας την πιθανότητα των δειγμάτων που αντιστοιχούν στις y και z αντίστοιχα). Παράτοότιοι x, y, zορίζονταιπάνωστονίδιοδειγματοχώρο,ο τρόπος με τον οποίο διαμερίζουν τον δειγματοχώρο σε ενδεχόμενα μπορεί να είναι διαφορετικός(όπως βέβαια και ο αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε ενδεχόμενο). Για παράδειγμα βλέπουμε ένα δειγματοχώρο με τέσσερα ισοπίθανα δείγματα A 1, A 2, A 3, A 4,τονδιαμερισμόκαιτιμέςτηςτ.μ. x(όπωςαντιστοιχούν στα τέσσερα δείγματα), καθώς και τους διαμερισμούς και τις τιμές των συναρτήσεωντης x:τ.μ. y = x 2 καιτ.μ. z = x. Ω A 3 A 4 A 2 A 1 τ.μ. x 1 Ω τ.μ. y = x 2 Ω τ.μ. z = x Ω Βλέπουμεότιοδιαμερισμόςτουδειγματοχώρουείναιδιαφορετικός 8 γιατηντ.μ. x({a 1,A 2,A 3,A 4 })καιτιςτ.μ. y, z({a 1 A 3,A 2,A 4 }). Επίσηςπαράτο ότιοι y, zορίζουντονίδιοδιαμερισμόενδεχομένωνοιτιμέςτωντ.μ. γιατο ενδεχόμενο A 4 είναιδιαφορετικές.τέλος,σημειώνουμεότιησ.μ.π.των y, z μπορούν να υπολογιστούν(και) απευθείας από την Σ.Μ.Π. της x(χωρίς γνώση του πειραματικού δειγματοχώρου). Παράδειγμα: Υπολογίστε την Σ.Μ.Π. μιας ζαριάς στο τάβλι. Υπολογίστε την Σ.Μ.Π.τηςτ.μ.πουισούταιμετοάθροισματωνδύοζαριών(καιίσημετοδύο φορές το άθροισμα των ζαριών όταν φέρουμε διπλές). Η Σ.Μ.Π. της τ.μ. x που αντιστοιχεί στα αποτελέσματα της ρίψης ενός ζαριού 7 Ηαπόδειξη:ητ.μ. xείναιμιασυνάρτησηαπότονχώροενδεχομένωνστουςπραγματικούςαριθμούς Ω R,ησυνάρτησητ.μ. y = f(x)είναιμιασυνάρτησηαπόπραγματικούς σε πραγματικούς αριθμούς R R και άρα η σύνθεση των δύο συναρτήσεων είναι μια συνάρτησηαπότοχώροενδεχομένωνστουςπραγματικούςαριθμούς Ω R(ηνέατ.μ. y). 8 Οδιαμερισμόςσυναρτήσεωντηςδιακριτήςτ.μ. xμπορείναέχειίσοήμικρότεροαριθμό ενδεχομένων από τον διαμερισμό της x(γιατί;).

36 40 Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές είναι: p x (x 0 ) = { 1/6, x0 {1,2,3,4,5,6} 0, αλλού } Η τ.μ. y(δεύτερο ζάρι) ακολουθεί την ίδια κατανομή και x, y είναι ανεξάρτητες, οπότε η από κοινού Σ.Μ.Π. είναι: p x,y (x 0,y 0 ) = p x (x 0 )p y (y 0 ) = { 1/36, x0,y 0 {1,2,3,4,5,6} 0, αλλού Η τ.μ. z που αντιστοιχεί στο άθροισμα δυο ζαριών(λαμβάνοντας υπόψη και τις διπλές)μπορείναεκφραστείωςσυνάρτησητωντ.μ. x, yωςεξής: z = { x + y, x y 4x, x = y Αθροίζουμε την πιθανότητα όλων των δειγμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε τιμή της z(π.χ.,τοενδεχόμενο z 0 = 4αντιστοιχείσταδείγματα {(1,3),(3,1),(1,1)}): p z (z 0 ) = 2/36, z 0 = 3 3/36, z 0 = 4 4/36, z 0 = 5 4/36, z 0 = 6 6/36, z 0 = 7 5/36 z 0 = 8 4/36 z 0 = 9 2/36 z 0 = 10 2/36 z 0 = 11 1/36 z 0 = 12 1/36 z 0 = 16 1/36 z 0 = 20 1/36 z 0 = 24 5 } 4 z 0 = x } x 2 6 Βλέπουμεότιτοπιοσυνηθισμένοάθροισμαείναιτο 7καιταπιοσπάνιατα 12,16,20,24.Ηπιθανότηταναφέρουμεζαριάμεάθροισμαμεγαλύτεροτου 10 είναι μόλις 1/ Αναμενόμενη Τιμή Ορισμός: Η αναμενόμενη τιμή (expected value) μιας τυχαίας μεταβλητής x ορίζεταιωςοαριθμητικόςμέσοςόροςτωντιμώνπουλαμβάνειμεβάροςτην

Φροντιστήριο #8 Ασκήσεις σε Πιθανότητες 15/05/2015

Φροντιστήριο #8 Ασκήσεις σε Πιθανότητες 15/05/2015 Φροντιστήριο #8 Ασκήσεις σε Πιθανότητες 15/05/2015 Άσκηση Φ8.1 Τρεις λαμπτήρες επιλέγονται τυχαία από ένα σύνολο 15 λαμπτήρων εκ των οποίων οι 5 είναι ελαττωματικοί. (α) Βρέστε την πιθανότητα κανείς από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Πιθανότητες. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κεφάλαιο 2 Πιθανότητες. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κεφάλαιο 2 Πιθανότητες Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2-2 2 Πιθανότητες Χρησιμοποιώντας την Στατιστική Βασικοί ορισμοί: Ενδεχόμενα, Δειγματικός χώρος και Πιθανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: 23 Απριλίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: 23 Απριλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: Απριλίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 8 Μαΐου 0 Πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 21 Οκτωβρίου 2009 ΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Η ανάγκη εισαγωγής της δεσµευµένης πιθανότητας αναφύεται στις περιπτώσεις όπου µία µερική

Διαβάστε περισσότερα

0 1 0 0 0 1 p q 0 P =

0 1 0 0 0 1 p q 0 P = Στοχαστικές Ανελίξεις - Σεπτέμβριος 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ (1) Απαντήστε σε όλα τα θέματα. Τα θέματα είναι ισοδύναμα. (2) Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες. Απαντήσεις χωρίς να φαίνεται η απαιτούμενη εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΛΙΟ Ο ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ. Εισαγωγή Στην Θεωρία Πιθανοτήτων, ξεκινάµε από το λεγόµενο πείραµα δηλαδή µια διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί θεωρητικά άπειρες φορές, κάτω από τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {, 4, 5, 8, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {, 5, 0}, Β = {4, 8, 0} i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn τα παραπάνω σύνολα ii) Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 513-Αυτόνομοι Πράκτορες Χειμερινό εξάμηνο 2012 Εφαρμογή αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης στο παιχνίδι Βlackjack. Χλης Νικόλαος-Κοσμάς

ΠΛΗ 513-Αυτόνομοι Πράκτορες Χειμερινό εξάμηνο 2012 Εφαρμογή αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης στο παιχνίδι Βlackjack. Χλης Νικόλαος-Κοσμάς ΠΛΗ 513-Αυτόνομοι Πράκτορες Χειμερινό εξάμηνο 2012 Εφαρμογή αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης στο παιχνίδι Βlackjack Χλης Νικόλαος-Κοσμάς Περιγραφή παιχνιδιού Βlackjack: Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 5 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 5 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 0 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς o ΘΕΜΑ Π α ν ε λ λ α δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ α σ ε ι ς ( 0 ) A. Aν οι συναρτησεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα)

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Πείραμα: διαδικασία που παράγει πεπερασμένο σύνολο αποτελεσμάτων Πληθικός αριθμός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2 ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση

Συνδυαστική Απαρίθμηση Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων «πειράματος» ή «γεγονότος» (με συνδυαστικά επιχειρήματα). «Πείραμα» ή «γεγονός»: διαδικασία με συγκεκριμένο (πεπερασμένο) σύνολο παρατηρήσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα

ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα 1 Λυµένες Ασκήσεις Ασκηση 1 Στρίβουµε ένα νόµισµα δύο ϕορές. Υποθέτοντας ότι και τα τέσσερα στοιχεία του δειγµατοχώρου Ω {(K, K, (K, Γ, (Γ, K, (Γ, Γ} είναι ισοπίθανα, ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήση τυχαίων µεταβλητών για την απεικόνιση εκβάσεων τυχαίου πειράµατος Κατανόηση της έννοιας κατανοµής πιθανοτήτων τυχαίας µεταβλητής Υπολογισµός της συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

P (A 1 A 2... A n ) = P (A 1 )P (A 2 A 1 )P (A 3 A 1 A 2 ) P (A n A 1 A 2 A n 1 ).

P (A 1 A 2... A n ) = P (A 1 )P (A 2 A 1 )P (A 3 A 1 A 2 ) P (A n A 1 A 2 A n 1 ). Υπενθυμίσεις Παραδείγματα Ασκήσεις Μελέτη 31 Οκτωβρίου 2014 Πιθανότητες και Στατιστική Διάλεξη 7 Ασκήσεις ΙΙ Δεσμευμένη πιθανότητα, Συνδυαστικά επιχειρήματα Αντώνης Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση - Μέθοδος Monte Carlo

Ολοκλήρωση - Μέθοδος Monte Carlo ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 Ολοκλήρωση - Μέθοδος Monte Carlo Χρησιμοποίηση τυχαίων αριθμών για επίλυση ολοκληρωμάτων Η μέθοδος Monte Carlo δίνει μια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση ενός ολοκληρώμτατος Τυχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ασκήσεις για εύρεση ολικής, συνδυασμένης και δεσμευμένης πιθανότητας. Βιβλίο Keller Κεφάλαιο 6

Θέμα: Ασκήσεις για εύρεση ολικής, συνδυασμένης και δεσμευμένης πιθανότητας. Βιβλίο Keller Κεφάλαιο 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρας) Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου, 6 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 60 6905, Φαξ: 60 968, email: mitro@teipat.gr Καθ η γη τ ής Ι. Μ ητ ρ

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΙΒΛΙΟ KELLER

Θέμα: ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΙΒΛΙΟ KELLER ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρας) Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610 369051, Φαξ: 2610 396184, email: mitro@teipat.gr Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n Η ύλη συνοπτικά... Στοιχειώδης συνδυαστική Γεννήτριες συναρτήσεις Σχέσεις αναδρομής Θεωρία Μέτρησης Polyá Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού Σχέσεις Αναδρομής Γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής με σταθερούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης

Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 67 Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης ΣΤΟ ΠΑΡOΝ ΚΕΦAΛΑΙΟ ξεκινά η ανάλυση των παιγνίων ελλιπούς πληροφόρησης, τα οποία ονομάζονται και μπεϋζιανά παίγνια (bayesa

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες Πιθανοτική Συλλογιστική Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Αβεβαιότητα πεποιθήσεων πράκτορας θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 4 ώρες (240 λεπτά) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ευρωπαικό τυπολόγιο Μη προγραμματιζόμενος υπολογιστής, χωρίς γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων

Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παιγνίων Δημήτρης Χριστοφίδης Εκδοση 1η: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Παραδείγματα Παράδειγμα 1. Δυο άτομα παίζουν μια παραλλαγή του σκακιού όπου σε κάθε βήμα ο κάθε παίκτης κάνει δύο κανονικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο επιχειρήσεις Α και Β, μοιράζονται το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Καθεμία σχεδιάζει τη νέα της στρατηγική για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να αποσπάσει πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα q Θεωρία: Η απάντηση που ζητάτε είναι αποτέλεσμα μαθηματικών πράξεων και εφαρμογή τύπων. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο q Πείραμα: Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) 5 1 1 1η σειρά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) ΘΕΜΑ 1 Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1,x,...,x κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής X, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ηλίας Αθανασιάδης Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ..Ε. Παν. Αιγαίου 1.8. Αθροιστική κα τα νο μή Σε ορισμένες κατανομές παρουσιάζει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Ανάλυση - Απόδοση Αλγορίθμων Έλεγχος Αλγορίθμων. Απόδοση Προγραμμάτων. Χωρική/Χρονική Πολυπλοκότητα. Ασυμπτωτικός Συμβολισμός. Παραδείγματα. Αλγόριθμοι: Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ: 201-2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05 / 06 / 2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες Βαθμός:. Ολογρ.:.. Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο

Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο Μια από τις πιο όμορφες εφαρμογές του τριωνύμου στη φυσική είναι η μεγιστοποίηση κάποιου μεγέθους μέσα από αυτό. Η ιδέα απλή και βασίζεται στη λογική επίλυσης του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2008 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 29.9.2008

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2008 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 29.9.2008 Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 8 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 9.9.8. [] Μια βιομηχανία τροφίμων προμηθεύεται νωπά κοτόπουλα από τρεις διαφορετικούς παραγωγούς Α, Β, Γ. Το % των κοτόπουλων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης τόμος Καγκουρό Ελλάς 0 007 (ο πρώτος αριθµός σε µια γραµµή αναφέρεται στη σελίδα που αρχίζει το άρθρο και ο δεύτερος στη σελίδα που περιέχει τις απαντήσεις) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α Πότε λέμε ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο σημείο 0 του πεδίου ορισμού της; Α Αν οι συναρτήσεις και g είναι παραγωγίσιμες στο

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

= P = P. = P [ X 0 = x 0, X 1 = x 1,..., X k = x k. Xn = x 0. Xn+1 = x 1 X n = x 0. Xn+k = x k X n+k 1 = x k 1 = π 0 (x 0 )p(x 0, x 1 ) p(x k 1, x k )

= P = P. = P [ X 0 = x 0, X 1 = x 1,..., X k = x k. Xn = x 0. Xn+1 = x 1 X n = x 0. Xn+k = x k X n+k 1 = x k 1 = π 0 (x 0 )p(x 0, x 1 ) p(x k 1, x k ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Οι αναλλοίωτες κατανομές είναι κατά κάποιο τρόπο οι φυσικές καταστάσεις μιας μαρκοβιανής αλυσίδας. Αν μια αλυσίδα ξεκινήσει από μια αναλλοίωτη κατανομή της θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LU, QR και SVD

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LU, QR και SVD ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LU, QR και SVD Εισαγωγή To παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε μέρη. Στο (Α), μεταξύ άλλων, εξηγούμε γιατί μας ενδιαφέρει η λεγόμενη ανάλυση σε παράγοντες ειδικούς πίνακες (decompositio)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική των Μαθηματικών Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού Σοφία Άιζενμπαχ Α.Μ. 5898 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Αν f () σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ 1.6 Συνθέτουν και αναλύουν αριθμούς μέχρι το 100 με βάση την αξία θέσης ψηφίου, χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες, και σύμβολα. Αρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y)

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y) Λογικά Διανύσματα Τα λογικά διανύσματα του Matlab είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε την γραφική παράσταση της tan(x) στο διάστημα από -3π/2 μέχρι 3π/2. >>x

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή Κεφάλαιο M11 Στροφορµή Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 2 oς Τόµος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 i. υναµική τεχνική επικύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα