Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Μανώλης Φουκαράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Μανώλης Φουκαράκης"

Transcript

1 Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας Μανώλης Φουκαράκης Βενιζέλειο Γ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης

2 Η εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας είναι η κυριώτερη εφαρμογή της ηχοκαρδιογραφίας

3 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ

4 ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΡΟΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗ ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΣΣΥΣΤΟΛΗΣ ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤ ΗΤΑ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ

5 ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ Συσταλτικότητα σύμφυτη ικανότητα του μυοκαρδίου να συσπάται ανεξαρτήτως των μεταβολών στο προφορτίο ή μεταφορτίο. Απουσία αναίμακτου δείκτη λόγω αδυναμίας διάκρισης των κυτταρικών μηχανισμών μεταβολής της συσταλτικότητας από εκείνους του φορτίου και της καρδιακής συχνότητας.

6 ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας προσδιορισμού καρδιακής απόδοσης, η οποία με τη σειρά της καθορίζεται από το προφόρτιο, το μεταφόρτιο, τη μυοκαρδιακή συσταλτικότητα (ικανότητα συστολής) και τον καρδιακό ρυθμό Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκτιμηθεί η συστολική λειτουργία της αρ κοιλίας Δεν υπάρχει μια μέθοδος ικανή να περιγράψει πλήρως την λειτουργική της κατάσταση.

7 Κλάσμα Εξώθησης Ο πιο συνηθισμένος δείκτης Η διαδεδομένη χρήση του κλάσματος εξώθησης εύκολη κατανόηση της έννοιας του όρου εύκολος και επαναλήψιμος υπολογισμός του ποικιλία μεθόδων απεικόνισης εκτεταμένη τεκμηρίωση της κλινικής χρησιμότητάς του υψηλή προγνωστική αξία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα αποτελεσματικότητα εφαρμογής θεραπειών Περιορίζεται όμως από το γεγονός ότι εξαρτάται, εκτός από τη συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, και από το προφόρτιο και το μεταφόρτιο, καθώς και από τον καρδιακό ρυθμό και τον συγχρονισμό της συστολής δεν σχετίζεται με συμπτώματα απαραίτητα δεν σχετίζεται πάντα με την υπαρκτή ή μη μυοκαρδιακή βλάβη

8 Γραμμικές μέθοδοι MMODE Κλάσμα βράχυνσης FS(%)=([LVEDD LVESD]) / LVEDDx100 Ταχύτητα βράχυνσης Vcf=FS / ET Κλάσμα εξώθησης EF(%)=([LVED volume LVES volume] / LVED volume)x100 Volume (teicholz)=(7/[2,4+d])xd 3

9 Προσανατολισμός δέσμης καθοδήγηση από 2D Αδυναμία σωστών μετρήσεων σε αναδιαμόρφωση αρ κοιλίας λόγω διάτασης λόγω τμηματικών ισχαιμικών διαταραχών σε παράδοξη κινητικότητα (LBBB, WPW, VC, συμπιεστική περικαρδίτιδα, υπερφόρτιση RV) Γεωμετρικές παραδοχές Συνολική κίνηση καρδιάς (translation) και η συστροφή της καρδιάς (torsion) διαφορετικά επίπεδα μέτρησης σε συστολή και διαστολή

10

11

12 Γραμμικές Μέθοδοι 2D Όχι προβλήματα προσανατολισμού επιπέδου μέτρησης

13 Ογκομετρικές μέθοδοι υπολογισμού 2D

14

15 Προβλήματα εικόνας Θέση εξεταζόμενου Αναπνευστικές κινήσεις Σωστή χρήση μορφομετατροπέα ΣωστέςρυθμίσειςGain, κλίμακας γκρί, εστίασης Οι μετρήσεις από τον ίδιο που πραγματοποιεί εξέταση Προβλήματα πλάγιας διακριτικής ικανότητας στις κορυφαίες λήψεις Artifact near field

16 Προβλήματα υπολογισμού Γεωμετρικές παραδοχές Area length method Bullet method Μόνο συμμετρικές ομαλές κοιλότητες Simpson Ενός επιπέδου γεωμετρική παραδοχή ότι οι δίσκοι κυκλικοί Δύο επιπέδων γεωμετρική παραδοχή ότι τα επίπεδα ορθογώνια

17 Προβλήματα υπολογισμού Λανθασμένες τομές Foreshortening Όχι ορθογώνια επίπεδα Δοκιδώσεις κορυφής (true apex)

18 Foreshortening Μη επιτρεπτή >20% διαφορά μεταξύ των δυο κορυφαίων τομών σε ότι αφορά τον επιμήκη άξονα

19 Οπτική εκτίμηση συστολικής λειτουργίας αρ κοιλίας Πλεονεκτήματα Γρήγορη Εύκολη Σχετικά ακριβής Επιβεβαιώνεται από μέτρηση ΚΕ με Simpson s Μειονεκτήματα Υποκειμενική Σχετίζεται με εμπειρία εξεταστή Δεν διακρίνει μικρές διαφορές σε επόμενες μελέτες Πρόβλημα Διαταραχές ρυθμού Ταχυκαρδία Ακραία μεγέθη κοιλοτήτων Παράδοξη κινητικότητα

20 3D Μέθοδοι

21 Χωρίς γεωμετρικές παραδοχές Χωρίς πρόβλημα foreshortening Αληθώς ορθογώνια επίπεδα Η καλύτερη συσχέτιση με MRI

22 Προβλήματα Χαμηλή ποιότητα εικόνα Παρά τη συσχέτιση όγκων με MRI (EDV: r = 0.91; ESV: r = 0.93), οιόγκοιείναιμικρότεροι (Αδυναμία διάκρισης αληθούς ενδοκαρδίου σε σχέση με MRI λόγω των δοκιδώσεων ). JACC Cardiovascular Imaging July 2008

23 Quantification of left ventricular volumes using three dimensional echocardiographic speckle tracking: comparison with MRI European Heart Journal (2009) 30,

24 Contrast Χρήση ηχοσκιερών παραγόντων βελτιώνει την δυνατότητα εκτίμησης των όγκων της αρ κοιλίας και του ΚΕ. Όπου δεν υπάρχει ικανοποιητική απεικόνιση 2 και πλέον τμημάτων Οι όγκοι με τη χρήση ηχοσκιερών παραγόντων είναι μεγαλύτεροι διότι ουσιαστικά ο ηχοσκιερός παράγοντας απεικονίζει το πραγματικό ενδοκάρδιο καθώς εισχωρεί μέσα στις δοκιδώσεις. EAE RECOMMENDATIONS Contrast echocardiography

25 Μη διακρινόμενα τμήματα μειώθηκαν από 11.7% στο 0.3% και οι τεχνικά δυσχερείς μελέτες στο 9.8% από 86.7% (p ). Πριν τον ηχοσκιερό παράγοντα 11.6 ±3.3 από 17 LV τμήματακαιμετάτηχορήγηση16.8 ±1.1 (p ). (J Am Coll Cardiol 2009;53:802 10)

26

27

28 Προβλήματα σε σχέση με φόρτιση LV ΕΙΚΤΗΣ ΙΝΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΦΟΡΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ ΚΛΑΣΜΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ Vcf ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Dp/Dt Tei index Tdi velocity Strain ++ ++/? ++/?

29 Low gradient low output AS Afterload missmatch ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ ΚΕ Σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς Low afterload ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ ΚΕ

30 Dp/Dt Σε ανεπάρκεια μιτροειδούς >μέτρια Παραλληλισμός δέσμης Όχι σε LBBB

31 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Αρτηριακή πίεση Ρυθμός και συχνότητα Αναδιαμόρφωση αρ κοιλίας Τμηματικές διαταραχές Αποσυγχρονισμός αρ κοιλίας Τελοσυστολικοί και τελοδιαστολικοί όγκοι Μάζα αρ κοιλίας

32 Τι μετράμε;

33 Οι επικαρδιακές και υπενδοκαρδιακές ίνες είναι προσανατολισμένες στον επιμήκη άξονα, ενώ οι ίνες του μέσου χιτώνα είναι κυκλοτερώς προσανατολισμένες και σχετίζονται με την ακτινική βράχυνση. Η εκτίμηση της συστολής τόσο στον επιμήκη άξονα όσο και κυκλοτερώς είναι αναγκαία για την πλήρη εκτίμησης της συστολικής λειτουργίας. ΚΕ ουσιαστικά εκτιμά την ακτινική βράχυνση, χωρίς να μπορεί να αναδείξει τις διαταραχές της επιμήκους βράχυνσης και της συστροφής της αρ κοιλίας

34 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Σε ηρεμία η ιστική συστολική ταχύτητα στον επιμήκη άξονα στο επίπεδο του δακτυλίου και ο βαθμός περιστροφής (torsion) της κορυφής ήταν μικρότερος σε άτομα με HFNEF, ενώ στους ίδιους υπήρχε και αδυναμία αύξησης των τιμών των παραμέτρων στην άσκηση (J Am Coll Cardiol 2009;54:36 46)

35

36 Μέτρηση ταχυτήτων δακτυλίου cut off mean systolic mitral annular velocity of > 7.5 cm/s ευαισθησία 79% και ειδικότητα 88% ΚΕ >50% (J Am Soc Echocardiogr 2000;13:343 52) Όχι σε ασβέστωση, προσθετική βαλβίδα ή δακτύλιο

37 Tissue Doppler Imaging Προβλήματα High frame rate Angle dependent Μετακίνηση Sample volume Reverberation Tethering effect Cardiac translation Signal noise

38 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ TDI Ε. J. ECHOCARDIOGRAPHY JAN 2010

39 Speckle Tracking Angle independent Προβλήματα HR dependent Reverberation, drop outs Ποιότητα εικόνας

40 ΗακρίβειατουSpeckle Tracking σχετίζεται αρκετά με ποιότητα εικόνας 20% των εξεταζόμενων απορρίφθηκαν λόγω μη ικανοποιητικής εικόνας δια εφαρμογή μεθόδου, ενώ ας σημειωθεί ότι ούτως ή άλλως δεν συμπεριελήφθησαν στη μελέτη ασθενείς με πτωχά ακουστικά παράθυρα European Journal of Echocardiography (2009) 10, 82 88

41 Strain Strain rate Strain rate (SR) σχετίζεται με dp/dt ένα δείκτη συσταλτικότητας σχετικά ανεξάρτητο του μεταφορτίου που εκφράζει συσταλτικότητα, ενώ το strain σχετίζεται περισσότερο με το περιοχικό ΚΕ Ίδιοι περιορισμοί με ταχύτητες από Tissue Doppler, εκτός από Tethering effect Cardiac translation

42 είκτες περιοχικής συσταλτικότητας Post processing Σπατάλη χρόνου

43 2D D Strain

44 Global longitudinal strain είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για την εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αρ κοιλίας ιδιαίτερασεασθενείςμετμηματικέςδιαταραχέςκινητικότητας. (Am Heart J 2009;157:102.e1 102 Global Circumferential Strain είναι ισχυρός προγνωστικός παράγων των καρδιακών συμβαμάτων, και καλύτερος του ΚΕ σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. (J Am Coll Cardiol 2009;54:618 24)

45 ΕΠΙΜΥΘΙΟ

46 KE 30% KE 55%

47 FERRARI ENZO

48

49

50 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

51 3D Speckle Tracking είναι μία απλή, ευκολη και αναπαραγώγιμη μέθοδος μέτρησης επιμήκους, κυκλοτερούς και ακτινωτού strain. Am Soc Echocardiogr 2009;22:

52 Midwall fractional shortening Ομαλές κοιλίες με Συγκεντρική Υπερτροφία

53 Tei index Tei index =(IVCT+IVRT) / ET

54 Doppler Μέτρηση όγκου παλμού Ακριβής μέτρηση LVOT (γεωμετρική παραδοχήκυκλος) Παραλληλισμός Doppler Modal velocity Διαταραχές ρυθμού Βαλβιδικές ανεπάρκειες

55

Τεχνική και Κλινικές Εφαρμογές Δισδιάστατης Ηχωκαρδιογραφίας Speckle Tracking

Τεχνική και Κλινικές Εφαρμογές Δισδιάστατης Ηχωκαρδιογραφίας Speckle Tracking ΑΡΘΡΟ ανασκοπησησ Τεχνική και Κλινικές Εφαρμογές Δισδιάστατης Ηχωκαρδιογραφίας Speckle Tracking ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΑΚΑΣ Διευθυντής-Καρδιολόγος Λέξεις Ευρετηρίου: Παράμετροι Παραμόρφωσης Μυοκαρδίου, Strain,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Κλινικές, Ηλεκτροφυσιολογικές, και Νευροορμονικές Παράμετροι, και Νεώτεροι Ηχοκαρδιογραφικοί Δείκτες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας The development, printing and production of the Echocardiographic Assessment

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Βορειοανατολικού Αιγαίου Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

5 ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Βορειοανατολικού Αιγαίου Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 5 ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Βορειοανατολικού Αιγαίου Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Προβληματισμοί στη Διάγνωση της Καρδιακής Ανεπάρκειας με Διατηρημένο Κλάσμα Εξώθησης Ευάγγελος Μάτσακας

Διαβάστε περισσότερα

Diastolic and systolic heart failure Similarities and differences. Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές

Diastolic and systolic heart failure Similarities and differences. Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):187 199 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(3):187 199 Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές Κ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες

Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες Νίκος Θ. Κουρής 1, Δημήτρης Π. Τσιάπρας 2, Χριστόφορος Δ. Ολύμπιος 1 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Νίκος Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ Η Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ( ΡΚ, radionuclide angiography η equilibrium radionuclide ventriculography η gated blood pool imaging) αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Greek Young Cardiologists

Greek Young Cardiologists Greek Young Cardiologists Newsletter August 2014 Email: younggreekcardiologists@gmail.com http://gy-cardio.gr MY APPROACH to Selecting Cardiac Computed Tomography vs Cardiac Magnetic Resonance Imaging

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Young Cardiologists

Greek Young Cardiologists Greek Young Cardiologists Newsletter Ιούλιος 2014 Email: younggreekcardiologists@gmail.com http://gy-cardio.gr Long-Term Follow-Up of Heart Failure Patients With Recovered LVEF After β-blocker [Pascal

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Διευθυντής Ι.Ε. Καλλικάζαρος ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 Επιμέλεια: Ιωάννης Ν. Βλασερός AΘΗΝΑ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ως βαλβιδική αορτική στένωση ορίζεται η παρεµπόδιση της ροής του αίµατος δια µέσου της αορτικής

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακός καθετηριασµός ή υπερηχοκαρδιογράφηµα ή και τα δύο στην πνευµονική υπέρταση;

Καρδιακός καθετηριασµός ή υπερηχοκαρδιογράφηµα ή και τα δύο στην πνευµονική υπέρταση; Καρδιακός καθετηριασµός ή υπερηχοκαρδιογράφηµα ή και τα δύο στην πνευµονική υπέρταση; Ιουλία Γράψα MD, PhD Ειδικευµένη καρδιολόγος, νοσοκοµεία Hammersmith & Royal Brompton Honorary Clinical Lecturer in

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογία. Cardiologia ΕΠΙΣΤHΜOΝΙΚO ΠΕΡΙOΔΙΚO ΚΑΡ ΙOΛOΓΙΚΗ B. ΕΛΛΑ OΣ ΤHΣ ΚΑΡΔΙOΛOΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒOΡΕΙOΥ ΕΛΛΑΔOΣ ISSN 1108-2291

Καρδιολογία. Cardiologia ΕΠΙΣΤHΜOΝΙΚO ΠΕΡΙOΔΙΚO ΚΑΡ ΙOΛOΓΙΚΗ B. ΕΛΛΑ OΣ ΤHΣ ΚΑΡΔΙOΛOΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒOΡΕΙOΥ ΕΛΛΑΔOΣ ISSN 1108-2291 Καρδιολογία Cardiologia ΚΑΡ ΙOΛOΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ B. ΕΛΛΑ OΣ ΕΠΙΣΤHΜOΝΙΚO ΠΕΡΙOΔΙΚO ΤHΣ ΚΑΡΔΙOΛOΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒOΡΕΙOΥ ΕΛΛΑΔOΣ ISSN 1108-2291 Τόμος 15 2014 Volume 15 2014 K A P Δ I O Λ O Γ I A Tετραμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ Διαφάνεια 1 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Αρχείο Γραμματικόπουλου Κων/νου, MD, Ph.D. Καταγραφές με ψηφιακά ρεοκαρδιογραφικά συστήματα niccomo monitor και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών. Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά

Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών. Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά Τιπεριλαµβάνειη βασική εξέτασητων υπερηχών Mπελντέκος. Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά Προετοιµασία Ιστορικό (ιατρικός φάκελος) Ένδειξη Κλινική εξέταση (ακρόαση, µέτρηση Α.Π.) Σύνδεση µε το ΗΚΓ ηµιουργία άνετου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γ. Τουμπανιάρης

Πέτρος Γ. Τουμπανιάρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση Ασθενών και στην Εφαρμογή των Νεότερων Τεχνικών.

3. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση Ασθενών και στην Εφαρμογή των Νεότερων Τεχνικών. 145 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 3. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση Ασθενών και στην Εφαρμογή των Νεότερων Τεχνικών. Ι. Φυτοκλής 1, Β. Χαμαμτζή 2, Α. Ματσίκα 1, Ο. Λατανιώτου 3, Α. Παπαδημητρίου 3,

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α»

«ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ B.ΠΡΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. 2898 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis)

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis) - - ISSN: 2241-7389 (Northern Greece Society of Atherosclerosis) 2013 4 16 Περιεχόμενα Περιοδικό ΑΘΗΡΟλογία (ATHIROlogia) Ιδιοκτησία Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος (Northern Greece Society of

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ. Διαφορική διάγνωση στην γκρίζα ζώνη. Διαστήματα μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης και ADMA

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ. Διαφορική διάγνωση στην γκρίζα ζώνη. Διαστήματα μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης και ADMA ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 3 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Volume 3 No 2 APRIL-JUNE 2012 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 3 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Διαφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 61 Κ. Μπράτης, Σ. Μαυρογένη Αʹ Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí Áôüìùí

ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí Áôüìùí ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ ÔÏÌÅÁÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÓ - ÊËÉÍÉÊÏÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÖÕÓÉÏËÏÃÉÁÓ ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí

Διαβάστε περισσότερα