Εισαγωγή στο FrontPage

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο FrontPage"

Transcript

1

2 Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο σύστηµα πληροφοριών Υπερκειµένου (Hypertext), το οποίο απλώνεται σε όλη τη γη. Τι είναι το υπερκείµενο(hypertext) Είναι ένας µη γραµµικός τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών. Οι πληροφορίες είναι οργανωµένες σε ιστοσελίδες ή πιο απλά σελίδες. Το υπερκείµενο βασίζεται στους δεσµούς (Links), οι οποίοι µπορεί να είναι λέξεις, φράσεις ή και εικόνες. Ο επισκέπτης κάνοντας κλικ σε ένα δεσµό µιας ιστοσελίδας µεταφέρεται σε κάποια άλλη ιστοσελίδα, η οποία συνδέεται µε το δεσµό. Έτσι µπορεί να έχει πρόσβαση µε πολλούς τρόπους σε πληροφορίες. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και είναι ανεξάρτητο από τον τύπο του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος. Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα Στο Internet όταν πληκτρολογούµε µία διεύθυνση, στην ουσία πληκτρολογούµε τη διεύθυνση ενός δικτυακού τόπου. Ένας δικτυακός τόπος αποτελείται από ένα σύνολο ιστοσελίδων. Στο πρόγραµµα περιήγησης (π.χ. στο Internet Explorer) εµφανίζεται µία σελίδα η οποία αντιστοιχεί στο εξώφυλλο ενός βιβλίου, όταν αύτη είναι απλή ή στη σελίδα µε τα περιεχόµενα, εάν είναι πιο σύνθετη. Η πρώτη αυτή σελίδα συνήθως έχει την ονοµασία Index.htm. Με το ίδιο σκεπτικό και εµείς όταν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ιστοσελίδες, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε και ένα δικτυακό τόπο, ο οποίος θα περιέχει αυτές τις σελίδες. 2

3 ιακοµιστές Web (Web servers) Εισαγωγή στο FrontPage Ένας χρήστης για να επισκεφθεί τη διεύθυνση ενός δικτυακού τόπου και να δει τις σελίδες του, π.χ. στη διεύθυνση θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος στο Internet και να διαθέτει ένα πρόγραµµα περιήγησης ή φυλλοµετρητή (web browser), όπως αλλιώς λέγεται. Τέτοια προγράµµατα είναι ο Internet Explorer, το Netscape Navigator κλπ. Αυτά τα προγράµµατα ονοµάζονται προγράµµατα πελάτες (clients). Οι σελίδες του δικτυακού τόπου είναι εγκατεστηµένες σε ειδικούς υπολογιστές, οι οποίοι είναι µόνιµα συνδεδεµένοι στο Internet και είναι ικανοί να εξυπηρετούν τις αιτήσεις σύνδεσης πολλών χρηστών ταυτόχρονα. Οι υπολογιστές αυτοί ονοµάζονται διακοµιστές Web (Web Servers). Όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί µία διεύθυνση στην ουσία στέλνει µία αίτηση σύνδεσης µε έναν διακοµιστή Web. Ο διακοµιστής Web αποδέχεται την αίτηση και στέλνει πίσω το περιεχόµενο της σελίδας στον υπολογιστή του χρήστη. Το πρόγραµµα περιήγησης (browser) του χρήστη λαµβάνει τις πληροφορίες, τις µορφοποιεί κατάλληλα και κατόπιν τις εµφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή. Τι είναι η HTML Είναι τα αρχικά του HyperText Markup Language (γλώσσα σήµανσης υπερκειµένου). Η HTML είναι µία γλώσσα η οποία περιγράφει τη δοµή ενός κειµένου και όχι την πραγµατική του παρουσίαση στην οθόνη. Υπεύθυνοι για τον τρόπο παρουσίασης και µορφοποίησης των δεδοµένων της σελίδας είναι οι web browsers, δηλαδή τα προγράµµατα πλοήγησης στο Internet όπως για παράδειγµα ο Internet Explorer, ο Firefox, ο Opera και ο Netscape Navigator. Τα προγράµµατα αυτά µεταφράζουν την HTML µε βάση ορισµένους κωδικούς µορφοποίησης, οι οποίοι ονοµάζονται ετικέτες ή σηµάνσεις (tags) και δηλώνουν στο πρόγραµµα περιήγησης πώς να παρουσιάσει ένα αρχείο κειµένου και γραφικών στην οθόνη του χρήστη. Γι αυτόν το λόγο διαφορετικοί browsers µπορεί να εµφανίζουν κάποια στοιχεία της ίδιας σελίδας µε διαφορετικό τρόπο. Αυτήν την ιδιοµορφία θα πρέπει να την έχουµε πάντα υπόψη µας όταν σχεδιάζουµε σελίδες για το Internet. ιότι αυτό το οποίο βλέπουµε στην οθόνη του υπολογιστή µας µε τον browser που χρησιµοποιούµε, δεν σηµαίνει ότι κάποιος άλλος µε ένα διαφορετικό browser θα βλέπει το ίδιο ακριβώς πράγµα στο Internet. Εποµένως θα πρέπει πάντα να έχουµε υπόψη µας ότι οι σελίδες HTML στο Internet δεν έχουν καµία σχέση µε τις συνηθισµένες σελίδες που βλέπουµε, για παράδειγµα σε έναν επεξεργαστή κειµένου. Σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου Όπως έχει ήδη ειπωθεί στην αρχή εάν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ιστοσελίδες, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε και ένα δικτυακό τόπο (site), ο οποίος θα περιέχει αυτές τις σελίδες. Μπορούµε όµως να δηµιουργήσουµε όλες τις σελίδες σε έναν φάκελο του υπολογιστή µας και µετά να τις στείλουµε σε κάποιο δικτυακό τόπο, ο οποίος βρίσκεται σε έναν διακοµιστή Web, δηλαδή σε έναν υπολογιστή ο οποίος διαθέτει µία µόνιµη σύνδεση στο Internet και ο σκοπός του είναι να εξυπηρετεί τους διάφορους επισκέπτες του site. Πριν ξεκινήσουµε όµως τη δηµιουργία του δικτυακού µας τόπου θα πρέπει να σκεφτούµε καλά και να σχεδιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσουµε τις πληροφο- 3

4 ρίες που θέλουµε. ιότι µία λάθος σχεδίαση και παρουσίαση των πληροφοριών θα διώχνει τους επισκέπτες και ως εκ τούτου θα έχει µικρό βαθµό επισκεψιµότητας. Έτσι πριν από όλα θα πρέπει να θέσουµε στον εαυτό µας ορισµένα ερωτήµατα όπως: Για ποιο λόγο θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα δικτυακό τόπο; Σε ποιους θέλουµε να απευθυνθούµε; Τι θα µαθαίνουν οι επισκέπτες του site; Τι είδους πληροφορίες θέλουµε να δηµοσιοποιήσουµε; Ποιες πληροφορίες θέλουµε να παίρνουµε από τους επισκέπτες του site; Πως θα γίνεται η συντήρηση και η ενηµέρωση των σελίδες; (συνήθως υποτιµάται) ηµιουργία σελίδων στο FrontPage Για να ξεκινήσουµε το πρόγραµµα επιλέγουµε Έναρξη Όλα τα προγράµµατα Microsoft FrontPage. Το παράθυρο του FrontPage έχει πολλές από τις λειτουργίες, οι οποίες υπάρχουν και σε άλλα προγράµµατα του Office. Για παράδειγµα έχει πολλά από τα εργαλεία του Word για την επεξεργασία κειµένου. Αυτά θεωρούνται ήδη γνωστά γι αυτό θα εστιάσουµε την προσοχή µας στα καινούργια χαρακτηριστικά του. Ευτυχώς το FrontPage στην έκδοση 2002 είναι εξελληνισµένο. Στα αριστερά του παραθύρου υπάρχει η κάθετη λωρίδα Προβολές (Views bar). Από αυτήν επιλέγουµε για να δούµε τις Σελίδες (Pages), τους Φακέλους (Folders), τις Εκθέσεις (Reports), την Περιήγηση (Navigation), τους Υπερ-συνδέσµους (Hyperlinks) και τις Εργασίες (Tasks) οι οποίες υπάρχουν. Επίσης πατώντας το πλήκτρο Εναλλαγή παραθύρου, εµφανίζουµε ή αποκρύπτουµε τη λίστα φακέλων και αρχείων. Όνοµα αρχείου Γραµµές εργαλείων Λίστα φακέλων και αρχείων Παράθυρο εργασιών Κάθετη λωρίδα πλήκτρων ιαθέσιµος χώρος για κείµενο και εικόνες Είδη προβολών σελίδας 4

5 Στο κάτω τµήµα του παραθύρου υπάρχουν οι καρτέλες Κανονικό, Κείµενο HTML και Προεπισκόπηση. Όταν δηµιουργούµε µία ιστοσελίδα εργαζόµαστε στην προβολή Κανονικό. Η προσθήκη κειµένου, οι επιλογές και οι αλλαγές, καταγράφονται αυτόµατα ως εντολές στο παρασκήνιο τις οποίες έχουµε τη δυνατότητα να τις δούµε στην προβολή Κείµενο HTML. ηλαδή το πρόγραµµα µεταφράζει αυτόµατα τις δικές µας ενέργειες σε εντολές ή καλύτερα σε ση- µάνσεις (tags) της γλώσσας HTML. Αφού ολοκληρώσουµε τη σελίδα µας, µπορούµε να δούµε πώς αυτή θα φαίνεται στο Internet µε την προβολή Προεπισκόπηση. Στο κάτω δεξιό τµήµα υπάρχει η ένδειξη: Αυτή η ένδειξη αλλάζει καθώς προσθέτουµε στοιχεία στη σελίδα µας και µας πληροφορεί τον χρόνο που απαιτείται για να δει ολοκληρωµένη τη σελίδα µας κάποιος επισκέπτης, ο οποίος διαθέτει ένα modem µε ταχύτητα στα 28.8 Kbps. Συνίσταται ο χρόνος αυτός να µην ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα, διότι διαφορετικά η αναµονή θα είναι αρκετά µεγάλη και ο επισκέπτης συνήθως εγκαταλείπει µια τοποθεσία (site) όταν ο χρόνος αναµονής είναι µεγάλος. ηµιουργία δικτυακού τόπου και ιστοσελίδων Από το µενού Αρχείο επιλέγουµε ηµιουργία Σελίδα ή περιεχόµενο Web. Εµφανίζεται στο δεξιό τµήµα του παραθύρου ένα πλαίσιο µε διάφορες επιλογές. Κάνουµε κλικ στην επιλογή Κενή τοποθεσία Web προκειµένου να δηµιουργήσουµε µία νέα τοποθεσία Web, ενώ για να δηµιουργήσουµε µία νέα σελίδα επιλέγουµε Κενή σελίδα. Στο πλαίσιο Επιλογές ορίζουµε το φάκελο Web µέσα στον οποίο θα αποθηκεύσουµε τις ιστοσελίδες π.χ. C:\MyWeb1. Κατόπιν στη Λίστα φακέλων εµφανίζεται η πρώτη σελίδα του δικτυακού µας τόπου, η οποία έχει όνοµα Index.htm. Παράλληλα εµφανίζεται µια λίστα µε τους υποφακέλους που περιλαµβάνει η ιστοσελίδα µας, οι οποίοι ονοµάζονται private και images. Στο φάκελο images αποθηκεύουµε τις εικόνες τις οποίες θα εντάξουµε στην ιστοσελίδα µας. Εάν δεν εµφα- 5

6 νίζεται ο φάκελος µε τα αρχεία κάνουµε κλικ στο εικονίδιο της γραµµής εργαλείων. Κάνοντας διπλό κλικ στο Index.htm, µπορούµε να ανοίξουµε αυτή τη σελίδα και να αρχίσουµε να την επεξεργαζόµαστε. Τέλος την αποθηκεύουµε επιλέγοντας Αρχείο Αποθήκευση. Εισαγωγή νέας σελίδας Για να προσθέσουµε µια νέα σελίδα κάνουµε κλικ από το δεξιό παράθυρο εργασιών στην επιλογή ηµιουργία Κενή σελίδα ή πατάµε το τµήµα του πλήκτρου ηµιουργία νέας κανονικής σελίδας και επιλέγουµε την εντολή Σελίδα... Εµφανίζεται ένα παράθυρο µε διάφορα είδη σελίδων, από το οποίο συνήθως επιλέγουµε Κανονική σελίδα. Εισαγωγή και µορφοποίηση κειµένου Η εισαγωγή κειµένου είναι µία διαδικασία πολύ εύκολη. Αφού βεβαιωθούµε ότι είµαστε στην προβολή Κανονικό, αρχίζουµε την πληκτρολόγηση του κειµένου µε τον ίδιο τρόπο, όπως και σε ένα επεξεργαστή κειµένου. Κάθε ιστοσελίδα αποτελείται από τρία µέρη. Την κεφαλίδα (header): Βρίσκεται στην αρχή κάθε σελίδας. Σε αυτή την περιοχή τοποθετούµε συνήθως ορισµένα µικρά προγράµµατα (scripts). Τον τίτλο (title): Εδώ τοποθετούµε τον τίτλο της σελίδας, ο οποίος θα εµφανίζεται κατόπιν στη λωρίδα του τίτλου του προγράµµατος περιήγησης. Το σώµα (body): Αποτελεί το κύριο µέρος της σελίδας. Εδώ τοποθετούµε τις πληροφορίες µας (κείµενο, εικόνες). Είναι όµως δυνατόν να τοποθετήσουµε και συνδέσµους (links) προς άλλες σελίδες. Από το πτυσσόµενο πλαίσιο Στυλ επιλέγουµε τα διάφορα έτοιµα στυλ. Τα κυριότερα στυλ που µπορούµε να εφαρµόσουµε είναι τα εξής: Το Κανονικό στυλ (Normal). Χρησιµοποιείται στο κυρίως κείµενο. 6 διαφορετικά στυλ επικεφαλίδων (Επικεφαλίδα 1-6). 6

7 Το στυλ Λίστα µε κουκίδες. Το στυλ Λίστα µε αρίθµηση. Υπάρχουν και µερικά ακόµα στυλ τα οποία είναι δευτερεύοντα. Από το πτυσσόµενο πλαίσιο Γραµµατοσειρά ορίζουµε το είδος της γραµµατοσειράς. Η αλλαγή του µεγέθους της γραµµατοσειράς γίνεται από το πτυσσόµενο πλαίσιο Μέγεθος γραµµατοσειράς. Επιπλέον από τα πλήκτρα ορίζουµε τη στοίχιση του κειµένου ως αριστερή, στο κέντρο, δεξιά και πλήρης. Ο browser του επισκέπτη ρυθµίζει αυτόµατα το πλάτος του κειµένου των σελίδων, µε βάση το µέγεθος της οθόνης και την ανάλυση της. Ωστόσο θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το πλάτος των εικόνων, των πινάκων και των πλαισίων. Η σχεδίαση των σελίδων θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις οθόνες των 15 ιντσών και ανάλυση 800x600 pixel. Ιδιότητες σελίδας Κάνοντας δεξί κλικ σε κάποιο σηµείο της σελίδας επιλέγουµε από το αναδυόµενο µενού την εντολή Ιδιότητες Σελίδας. Στο πλαίσιο κειµένου Τίτλος της καρτέλας Γενικά πληκτρολογούµε έναν τίτλο για τη σελίδα µας. Στην καρτέλα Φόντο αλλάζουµε το χρώµα του φόντου από το πτυσσόµενο πλαίσιο Φόντο. Έχουµε τη δυνατότητα να διαλέξουµε κάποιο από τα έτοιµα χρώµατα που υπάρχουν στο πτυσσόµενο πλαίσιο ή να διαλέξουµε µε την επιλογή Περισσότερα χρώµατα, ένα διαφορετικό χρώµα µέσα από µία παλέτα χρωµάτων. Έχουµε επίσης τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε κάποια φωτογραφία ως φόντο για τη σελίδα. Επιλέγουµε Εικόνα φόντου και πατάµε το πλήκτρο Αναζήτηση προκειµένου να ορίσουµε το αρχείο εικόνας, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως φόντο. 7

8 Είναι όµως δυνατόν να χρησιµοποιήσουµε κάποιο έτοιµο φόντο από αυτά που υπάρχουν στο FrontPage. Επιλέγουµε την εντολή Μορφή Θέµα. Θα εµφανιστεί ένα παράθυρο µε τα διάφορα θέµατα, από τα οποία επιλέγουµε κάποιο για να το προβάλουµε σε προεπισκόπηση. Αφού εντοπίσουµε το θέµα που επιθυµούµε, πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. Για την ορθή εµφάνιση των ελληνικών στην οθόνη του επισκέπτη, θα πρέπει να επιλέξουµε από την καρτέλα Γλώσσα τα ελληνικά ως γλώσσα της σελίδας. Η προσθήκη στην ιστοσελίδα ενός αρχείου ήχου, ορίζεται από την καρτέλα Γενικά. Πατάµε το πλήκτρο Αναζήτηση, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ήχος παρασκηνίου, για να επιλέξουµε το αρχείο ήχου, το οποίο επιθυµούµε να αναπαράγεται όταν ανοίγει η σελίδα µας. Από την επιλογή Επαναλήψεις καθορίζουµε για πόσο χρόνο θα αναπαράγεται το αρχείο ήχου ή αν θα ακούγεται διαρκώς, όσο η σελίδα είναι ανοιχτή (Συνεχώς). Εισαγωγή εικόνας Από το µενού Εισαγωγή Εικόνα επιλέγουµε την εντολή Έτοιµες εικόνες Clipart ή Από αρχείο. Αφού επιλέξουµε την εικόνα η οποία µας ενδιαφέρει, πατάµε OK. Κατά την αποθήκευση µιας σελίδας εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο µας ρωτάει αν θέλουµε να αποθηκευθούν τα αρχεία που έχουµε εισαγάγει π.χ. Clip Art ή εικόνες. Πατάµε OK και αποθηκεύουµε την εικόνα. Θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιµοποιούµε έτοιµες εικόνες, σε ότι έχει σχέση µε τα δικαιώµατα του copyright. Υπόδειξη Οι εικόνες τις οποίες χρησιµοποιούµε στην ιστοσελίδα µας είναι προτιµότερο να έχουν αποθηκευθεί προηγουµένως σε µορφή JPEG, GIF ή PNG. Τα αρχεία τύπου JPEG (για φωτογραφίες) και GIF ή PNG (για σχέδια ή απλές εικόνες) είναι συµπιεσµένα, πράγµα που σηµαίνει ότι καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Εποµένως απαιτείται λιγότερος χρόνος για να για να ολοκληρωθεί η µεταφορά και εµφάνισή τους στην οθόνη του επισκέπτη. Ιδιότητες εικόνας Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα την οποία έχουµε εισαγάγει. Από το αναδυόµενο µενού επιλέγουµε Ιδιότητες Εικόνας. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο περιέχει τρεις καρτέλες. 8

9 Από τη καρτέλα Γενικά µεταφερόµαστε στο πλαίσιο κει- µένου Κείµενο του πλαισίου Εναλλακτικές παρουσιάσεις και πληκτρολογούµε έναν τίτλο σχετικό µε την εικόνα (π.χ. Εκπαίδευση). Έτσι, αν κάποιος επισκεφτεί τη σελίδας µας και δεν µπορεί να δει την εικόνα, θα βλέπει τουλάχιστον τον τίτλο και θα γνωρίζει τι υπάρχει στο συγκεκριµένο σηµείο της ιστοσελίδας. Επίσης τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω στην εικόνα θα εµφανίζεται ο παραπάνω τίτλος. Από την καρτέλα Εµφάνιση καθορίζουµε τον τρόπο εµφάνισης της εικόνας. Από το πλαίσιο Στοίχιση ρυθµίζουµε τη στοίχιση. Από την ίδια καρτέλα ορίζουµε το πλάτος, το ύ- ψος, καθώς και την απόσταση την οποία θα έχει η εικόνα από το κείµενο. Μερικές φορές στη θέση της εικόνας είναι δυνατόν να εµφανιστεί το εικονίδιο. Αυτό σηµαίνει ότι λόγω κάποιων αλλαγών τις οποίες πραγµατοποιήσαµε ίσως και άθελα µας, το FrontPage δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τη διαδροµή του φακέλου στον οποίο βρίσκεται το αρχείο εικόνας ή και το ίδιο το αρχείο. Για να λύσουµε το πρόβληµα µεταφερόµαστε στις ιδιότητες της εικόνας και πατώντας το πλήκτρο Α- ναζήτηση του πλαισίου Προέλευση εικόνας, εντοπίζουµε εκ νέου το αρχείο το ο- ποίο µας ενδιαφέρει. Πίνακες Οι πίνακες είναι ένα από τα πλέον χρήσιµα εργαλεία για την κατασκευή ιστοσελίδων και χρησιµοποιούνται για την εύκολη οργάνωση και παρουσίαση των πληροφοριών (κειµένου ή εικόνων) σε στήλες. Οι πίνακες του FrontPage µοιάζουν µε αυτούς του Word και αποτελούνται από κελιά, γραµµές και στήλες. 9

10 ηµιουργία πίνακα Εισαγωγή στο FrontPage Από το µενού Πίνακας επιλέγουµε Εισαγωγή Πίνακας. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου από το οποίο ορίζουµε το πλήθος των στηλών και των γραµµών τις οποίες επιθυµούµε να έχει ο πίνακάς. Έχουµε επίσης τη δυνατότητα να ορίσουµε τη στοίχιση του πίνακα (αριστερή, δεξιά ή στο κέντρο). Από το Μέγεθος περιγράµµατος καθορίζουµε το πάχος που θα έχει το περίγραµµα του πίνακα σε pixel. Επιλέγουµε την τιµή 0, όταν δεν επιθυµούµε να φαίνεται στην προβολή προεπισκόπησης, αλλά µόνο στην κανονική προβολή, ώστε να µας διευκολύνει να στοιχίσουµε το κείµενο και τις εικόνες, χωρίς να επηρεάζει τον τρόπο παρουσίασης της σελίδας. Από την επιλογή Καθορισµός πλάτους ορίζουµε εκ των προτέρων το πλάτος του πίνακα. Από τα πλαίσια Αναπλήρωση κελιών και Απόσταση κελιών καθορίζουµε την απόσταση η οποία θα υπάρχει µεταξύ των κελιών. Υπάρχει όµως ένας άλλος γρηγορότερος τρόπος για να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα. Κάνουµε κλικ στο εικονίδιο Εισαγωγή πίνακα και κατόπιν, από το πλαίσιο-πλέγµα δηµιουργίας πίνακα, σύρουµε το δείκτη του ποντικιού διαγώνια για να ορίσουµε τον αριθµό των στηλών και των γραµµών. Εισαγωγή - ιαγραφή στηλών και γραµµών Εάν χρειαστεί να εισαγάγουµε µία στήλη ή µία γραµµή σε έναν πίνακα, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να επιλέξουµε τη στήλη ή τη γραµµή και µετά να κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο πάνω στην επιλεγµένη περιοχή. Από το αναδυόµενο µενού επιλέγουµε Εισαγωγή στηλών ή Εισαγωγή γραµµών. Αν πρόκειται για εισαγωγή στήλης, τότε αυτή εισάγεται στα α- ριστερά της επιλεγµένης στήλης. Αν πρόκειται για εισαγωγή γραµµής, αυτή εισάγεται πάνω από την επιλεγµένη γραµµή. Σε περίπτωση που θέλουµε να διαγράψουµε µία στήλη ή γραµ- µή θα πρέπει να επιλέξουµε ιαγραφή κελιών. 10

11 Ιδιότητες του πίνακα ηµιουργώντας έναν πίνακα έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε µία σειρά από ιδιότητες, να µορφοποιήσουµε όπως επιθυµούµε την εµφάνιση του, καθώς και την εµφάνιση των δεδο- µένων του. Κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο µέσα στον πίνακα και επιλέγουµε την εντολή Ιδιότητες πίνακα Στοίχιση: Από το πτυσσόµενο πλαίσιο καθορίζουµε τη στοίχιση του πίνακα ως προς τη σελίδα. Καθορισµός πλάτους: Καθορίζουµε το συνολικό πλάτος του πίνακα, εφόσον το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγµένο, σε ποσοστά ή σε pixel. Καθορισµός ύψους: Καθορίζουµε το ύψος του πίνακα, εφόσον το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγµένο. Απόσταση κελιών: Καθορίζουµε την απόσταση µεταξύ του περιεχόµενου και του ε- σωτερικού περιγράµµατος του κελιού. Μέγεθος περιγράµµατος: Καθορίζουµε το πλάτος της εξωτερικής γραµµής του πίνακα. Ανοικτόχρωµο και σκούρο περίγραµµα: Καθορίζουµε τα χρώµατα των γραµµών του πίνακα. Χρώµα φόντου: Καθορίζουµε το χρώµα του πίνακα. Χρήση εικόνας φόντου: Ορίζουµε µία εικόνα ως φόντο του πίνακα. Καθορισµός του πλάτους των στηλών Μέσω πληκτρολογίου: Σε περίπτωση που θέλουµε να αλλάξουµε το πλάτος της στήλης ενός πίνακα, επιλέγουµε πρώτα τη στήλη, κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο στην επιλεγµένη περιοχή και επιλέγουµε Ιδιότητες κελιού. Από το πλαίσιο κειµένου Καθορισµός πλάτους ορίζουµε το πλάτος του κελιού. 11

12 Μέσω ποντικιού: Τοποθετούµε το δείκτη του ποντικιού πάνω στη γραµµή µιας στήλης. Με πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του, µετακινούµε τη γραµµή στο σηµείο που επιθυµούµε. Μορφοποίηση κελιών Έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε χρώµα στα κελιά ενός πίνακα για να τονίσουµε κάποια στοιχεία ή να δηµιουργήσουµε εφέ. Επιλέγουµε ένα κελί, µία γραµµή ή µία στήλη, κάνουµε δεξί κλικ και από το µενού που εµφανίζεται επιλέγουµε Ιδιότητες κελιού. Από το πλαίσιο Χρώµα επιλέγουµε το χρώµα που θέλουµε να υπάρχει ως φόντο στα κελιά µας. Για να προσθέσουµε µια νέα γραµµή στον πίνακα, επιλέγουµε µια ήδη υπάρχουσα γραµ- µή και κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο. Από το εµφανιζόµενο µενού επιλέγουµε Εισαγωγή γραµµών. Έτσι προστίθεται µια νέα γραµµή πάνω από αυτήν που είχαµε επιλέξει. Με τον ίδιο τρόπο (επιλέγοντας και κάνοντας δεξί κλικ), µπορούµε να συγχωνεύσουµε δύο ή περισσότερα κελιά (Συγχώνευση κελιών), να διαιρέσουµε ένα κελί ( ιαίρεση κελιών) ή να διαγράψουµε µια γραµµή ( ιαγραφή γραµµών). Με παρόµοιο τρόπο προσθέτουµε ή να διαγράφουµε µια στήλη. Υπερ-σύνδεσµοι (Links) και σελιδοδείκτες ηµιουργία Υπερ-συνδέσµων Γράφουµε ένα κείµενο π.χ. «Κάντε κλικ εδώ για να µεταβείτε στη δεύτερη σελίδα». Μαρκάρουµε τη φράση «Κάντε κλικ εδώ». Από το µενού Εισαγωγή επιλέγουµε Υπερ-σύνδεση ή πιο απλά πατάµε το πλήκτρο. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, από το ο- ποίο επιλέγουµε τη σελίδα την οποία θέλουµε να συνδέσουµε και πατάµε το πλήκτρο OK. Ο εντοπισµός ενός αρχείου γίνεται ευκολότερα µε τη βοήθεια του πλήκτρου. Επιλέγουµε σε ποια σελίδα θέλουµε να µας µεταφέρει ο υπερ-σύνδεσµος Για να δοκιµάσουµε εάν λειτουργεί ο υπερ-σύνδεσµος που έχουµε δηµιουργήσει, µεταβαίνουµε στην προβολή Προεπισκόπηση. Πατώντας πάνω στην υπογραµµισµένη πλέον λέξη Κάντε κλικ εδώ, πρέπει να µεταφερθούµε αυτόµατα στη 2 η σελίδα. Εκτός από κείµενο, είναι δυνατόν να ορίσουµε ως υπερ-σύνδεσµο και µία εικόνα. Θα πρέπει προηγουµένως να έ- 12

13 χουµε δηµιουργήσει και αποθηκεύσει τη σελίδα στην οποία θα µας παραπέµπει ο υπερσύνδεσµος. Έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε συνδέσµους για να µεταβαίνουµε σε άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (µαρκάρουµε το κείµενο µας και επιλέγουµε Εισαγωγή Υπερ-σύνδεσµος). Αυτή τη φορά όµως µεταφερόµαστε στο πλαίσιο URL και πληκτρολογούµε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία θέλουµε να µεταβαίνουµε π.χ. Πατάµε την καρτέλα Προεπισκόπηση, και κάνουµε κλικ στο κείµενο που λέει π.χ. «Πανεπιστήµιο Αιγαίου». Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται αυτόµατα η σελίδα του Πανεπιστηµίου, εφόσον φυσικά είµαστε συνδεδεµένοι στο ιαδίκτυο. Ένα τρίτο είδος συνδέσµου, είναι αυτό το οποίο µας επιτρέπει να στέλνουµε . Γράφουµε π.χ. «Στείλτε µας ». Μαρκάρουµε το κείµενο και επιλέγουµε Εισαγωγή Υπερ- σύνδεσµος. Από το εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου, πατάµε το διπλανό πλήκτρο. Παρουσιάζεται ένα νέο πλαίσιο διαλόγου στο οποίο γράφουµε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού µας ταχυδροµείου π.χ. και πατάµε ΟΚ. Έτσι, όταν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας πατήσει το σύνδεσµο που λέει «Στείλτε µας e- mail», θα ανοίξει αυτόµατα το πρόγραµµα αποστολής , π.χ. το Outlook Express και στη θέση του παραλήπτη θα υπάρχει η δική µας ηλεκτρονική διεύθυνση. 13

14 Έλεγχος των υπερ-συνδέσµων Επιλέγουµε την αρχική σελίδα και πατάµε το πλήκτρο Υπερ-συνδέσεις. Στην οθόνη εµφανίζεται ένα διάγραµµα µε τις συνδέσεις οι οποίες υπάρχουν σε όλες τις σελίδες, όπως στο επόµενο παράδειγµα. Σελιδοδείκτες Εκτός από τους απλούς συνδέσµους, έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε και ειδικούς συνδέσµους, οι οποίοι µας οδηγούν σε ένα συγκεκριµένο σηµείο της σελίδας. Μπορούµε να τους αποκαλέσουµε σελιδοδείκτες (bookmark) ή εσωτερικούς συνδέσµους. Οι σελιδοδείκτες χρησιµοποιούνται όταν κάποιες σελίδες µας είναι εκτενείς και περιέχουν πολλά και διαφορετικά θέµατα. Έτσι τοποθετούµε σε ορισµένα σηµεία της σελίδας κάποιους σελιδοδείκτες για να διευκολύνουµε τον επισκέπτη µας και να µην τον υποχρεώσουµε να διαβάσει ολόκληρη τη σελίδα, προκειµένου να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Μπορούµε λοιπόν, να γράψουµε όλα τα θέµατα που περιέχει η σελίδα µας στην αρχή και µε τη βοήθεια των Bookmarks να µεταφερόµαστε στην αντίστοιχη παράγραφο. Παράδειγµα χρήσης σελιδοδεικτών Έστω ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε δύο σελιδοδείκτες σε µία εκτενή σελίδα. Ο πρώτος σελιδοδείκτης µε τον τίτλο "Τέλος" θα βρίσκεται στην αρχή της σελίδας και θα παραπέµπει στο τέλος της σελίδας, ενώ ο δεύτερος σελιδοδείκτης µε τον τίτλο "Αρχή" θα βρίσκεται στο τέλος της σελίδας και θα µας παραπέµπει στην αρχή της σελίδας. Πληκτρολογούµε τους δύο τίτλους στην αρχή και στο τέλος της σελίδας αντίστοιχα. 1. Επιλέγουµε τη λέξη "Τέλος". 2. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγουµε Σελιδοδείκτης. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Σελιδοδείκτης µε τη λέξη "Τέλος" στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα σελιδοδείκτη. Πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. 14

15 3. Επιστρέφουµε στη σελίδα και παρατηρούµε ότι η επιλεγµένη λέξη έχει υπογραµµιστεί µε µια διακεκοµµένη γραµµή. 4. Μεταβαίνουµε στο τέλος της σελίδας και επιλέγουµε τη λέξη "Αρχή". 5. Επιλέγουµε την εντολή Εισαγωγή Σελιδοδείκτης και από το εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου Σελιδοδείκτης, πατάµε απλώς το πλήκτρο ΟΚ. 6. Μεταφερόµαστε εκ νέου στην αρχή της σελίδας και επιλέγουµε τη λέξη "Τέλος". 7. Κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο και επιλέγουµε την εντολή Ιδιότητες Υπερ-σύνδεσης. 8. Από το πλαίσιο Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Θέση µέσα στο έγγραφο. 9. Επιλέγουµε το σελιδοδείκτη "Αρχή". Ορίζουµε δηλαδή ένα σελιδοδείκτη στη λέξη "Τέλος" ο οποίος θα µας µεταφέρει στη λέξη "Αρχή", που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας. 10. Επιλέγουµε κατόπιν τη λέξη "Αρχή" στο τέλος της σελίδας και ορίζουµε µε την ίδια διαδικασία ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος θα µας µεταφέρει στην αρχή της σελίδας, δηλαδή στη λέξη "Τέλος", η οποία βρίσκεται στην αρχή της σελίδας. 11. Στη συνέχεια επιλέγουµε τη λέξη "Τέλος" και πατάµε το πλήκτρο Εισαγωγή υπερσύνδεσης. 12. Από το οµώνυµο πλαίσιο επιλέγουµε αρχικά το πλήκτρο Υπάρχον αρχείο ή ιστοσελίδα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Σελιδοδείκτης. 13. Επιλέγουµε τη λέξη "Αρχή" και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. 14. Επιστρέφουµε στην ιστοσελίδα και επιλέγουµε τη λέξη "Αρχή" και επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία. 15. Επιλέγουµε την προβολή Προεπισκόπηση και πατάµε πάνω στο σύνδεσµο "Τέλος" για να µεταφερθούµε αυτόµατα στο τέλος του κειµένου. Κάνουµε κλικ πάνω στον σελιδοδείκτη "Αρχή", στο τέλος της σελίδας, για να µεταφερθούµε στην αρχή της σελίδας. 15

16 Πλαίσια Η κύρια λειτουργία των Πλαισίων (Frames) είναι να µας βοηθήσουν να οργανώσουµε καλύτερα το υλικό το οποίο περιέχουν οι ιστοσελίδες µας, ώστε να µπορεί ο επισκέπτης να έχει διαρκώς στη διάθεση του τη σελίδα µε τα περιεχόµενα, ενώ ταυτόχρονα θα µπορεί να βλέπει κάθε επιµέρους σελίδα. Γι αυτόν το λόγο πάρα πολλά sites σήµερα έχουν την αρχική τους σελίδα χωρισµένη σε δύο πλαίσια. Στην πραγµατικότητα κάθε πλαίσιο εµφανίζει το περιεχόµενο µιας ξεχωριστής σελίδας. Στο µικρότερο πλαίσιο, το οποίο θα παραµένει πάντοτε ορατό στην οθόνη του επισκέπτη, τοποθετούµε τους συνδέσµους (απλούς ή πλήκτρα), οι ο- ποίοι θα τον παραπέµπουν στις διάφορες σελίδες του δικτυακού τόπου. ηµιουργία πλαισίων Από το µενού Αρχείο επιλέγουµε ηµιουργία Σελίδα ή περιεχόµενο Web. Από το παράθυρο εργασιών, το οποίο εµφανίζεται στο δεξιό τµήµα της οθόνης, κάνουµε κλικ στην επιλογή και επιλέγουµε την καρτέλα Σελίδες πλαισίων. Οι σελίδες οι οποίες περιέχουν Πλαίσια ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο ή περισσότερα τµήµατα. Κάνοντας κλικ σε καθένα από αυτά είναι δυνατόν να δούµε µια προεπισκόπηση της δοµής των πλαισίων. Επιλέγουµε το εικονίδιο Περιεχόµενα και πατάµε ΟΚ. Τα πλαίσια τα οποία έχουµε προσθέσει, είναι ουσιαστικά ο σκελετός πάνω στον οποίο θα προσαρµοσθούν οι επιµέρους σελίδες µας. Μπορούµε να εισαγάγουµε σε κάθε πλαίσιο µια Νέα σελίδα ή να ορίσουµε µία σελίδα την οποία έχουµε ήδη δηµιουργήσει (Ορισµός αρχικής σελίδας...). 16

17 Εάν πατήσουµε το πλήκτρο Ορισµός αρχικής σελίδας θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, µε τη βοήθεια του οποίου θα επιλέξουµε µία από της ήδη υπάρχουσες σελίδες µας, η οποία θα εµφανίζεται στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Θα πρέπει να αποθηκεύσουµε καθεµιά από τις σελίδες αυτές ξεχωριστά και εν συνεχεία τη νέα σελίδα η οποία περιέχει τα δύο Πλαίσιο, διαφορετικά θα χαθούν κάποια από τα δεδοµένα µας. Γενικά συνηθίζεται η αρχική σελίδα να αποτελείται από δύο πλαίσια. Το πιο στενό πλαίσιο βρίσκεται στα αριστερά και περιέχει τους συνδέσµους όλων των άλλων σελίδων, ενώ στο δεξιό πλαίσιο θα εµφανίζεται η σελίδα στην οποία παραπέµπει ο δεσµός (εικόνα α). Το στενό πλαίσιο µπορεί να βρίσκεται όµως και στο επάνω µέρος της σελίδας (εικόνα β). α β Υπόδειξη Όταν δηµιουργήσουµε µία σελίδα µε δύο πλαίσια ο καλύτερος τρόπος προκειµένου να αποφύγουµε διάφορα προβλήµατα είναι: 1. Να δηµιουργήσουµε εκ των προτέρων τις σελίδες, οι οποίες θα ενσωµατωθούν κατόπιν στα πλαίσια, έχοντας υπόψη τη θέση τους στην τελική σελίδα. 2. Να εισαγάγουµε εν συνεχεία τις σελίδες µέσα στα πλαίσια της κύριας σελίδας µε τη βοήθεια του πλήκτρου Ορισµός αρχικής σελίδας. 17

18 Παράδειγµα δηµιουργίας site µε τη χρήση πλαισίων Στο παράδειγµα που ακολουθεί θα δηµιουργήσουµε ένα ολοκληρωµένο site, το οποίο θα εµφανίζει στην αρχική σελίδα του δύο πλαίσια. Στο αριστερό πλαίσιο θα υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι σύνδεσµοι, οι οποίοι θα παραπέµπουν τον επισκέπτη στις υπόλοιπες σελίδες. 1. Αρχικά πατάµε το πλήκτρο ηµιουργία νέας κανονικής σελίδας και επιλέγουµε Web προκειµένου να ξεκινήσουµε τη δηµιουργία ενός νέου site. 2. Από το πλαίσιο Πρότυπα τοποθεσίας Web επιλέγουµε Τοποθεσία Web, ενώ στο πτυσσόµενο πλαίσιο Καθορίστε τη θέση της νέας τοποθεσίας Web πληκτρολογούµε C:\University. Έως ότου το FrontPage δηµιουργήσει το φάκελο University στο σκληρό δίσκο C και διαµορφώσει κατάλληλα το site, εµφανίζεται παρακάτω πλαίσιο: 3. Το FrontPage δηµιουργεί αυτόµατα το αρχείο Index.htm. Επειδή όµως θέλουµε να το αντικαταστήσουµε, το επιλέγουµε και το διαγράφουµε. Η διαγραφή είναι δυνατόν να γίνει και µέσα από το περιβάλλον του FrontPage. Πατώντας το πλήκτρο Εναλλαγή παραθύρου Λίστα φακέλων εµφανίζονται όλα τα αρχεία του φακέλου, από τα οποία επιλέγουµε το Index.htm και πατάµε το πλήκτρο Delete του πληκτρολογίου. 4. Στη συνέχεια πατάµε το εικονίδιο ηµιουργία νέας κανονικής σελίδας από τη γραµµή εργαλείων. 5. Στη νέα σελίδα πληκτρολογούµε τα δεδοµένα της επόµενης εικόνας. 6. Αποθηκεύουµε τη σελίδα ως Index1.htm. Αυτή θα αποτελέσει στη συνέχεια το αριστερό πλαίσιο της κύριας σελίδας Index.htm. 18

19 7. Κατόπιν δηµιουργούµε µία νέα σελίδα, όπως αυτή της επόµενης εικόνας, η οποία θα αποτελέσει το δεξιό πλαίσιο της κύριας σελίδας Index.htm. Τη σελίδα αυτή την αποθηκεύουµε ως Index2.htm. 8. Κάνουµε κλικ στο τµήµα του πλήκτρου ηµιουργία νέας κανονικής σελίδας και επιλέγουµε την εντολή Σελίδα Από το πλαίσιο Πρότυπα σελίδας κάνουµε κλικ στην καρτέλα Σελίδες πλαισίων, επιλέγουµε το εικονίδιο Περιεχόµενα και πατάµε ΟΚ. 10. Στη εµφανιζόµενη νέα σελίδα πατάµε το πλήκτρο Ορισµός αρχικής σελίδας του αριστερού πλαισίου και επιλέγουµε τη σελίδα Index1.htm. Κατόπιν πατάµε στο δεξιό πλαίσιο το πλήκτρο Ορισµός αρχικής σελίδας και επιλέγουµε τη σελίδα Index2.htm. Το τελικό αποτέλεσµα στην οθόνη θα πρέπει να είναι παρόµοιο µε αυτό της επόµενης εικόνας. 11. ηµιουργούµε κατόπιν τις επόµενες τρεις ιστοσελίδες: 19

20 Σελίδα: ηµοτικής.htm Σελίδα: Προσχολικής.htm Σελίδα: Μεσογειακών.htm 20

21 12. ηµιουργούµε τις συνδέσεις προς τις τρεις σελίδες. Επίσης δηµιουργούµε τη σύνδεση µε την Αρχική σελίδα, η οποία είναι η σελίδα Index2.htm. Πατώντας σε αυτό το σύνδεσµο ο επισκέπτης θα µπορεί να εµφανίζει όποτε θέλει την αρχική σελίδα, δηλαδή το αρχικό δεξιό πλαίσιο. Στην επόµενη εικόνα εµφανίζεται η πρώτη σελίδα του site σε προβολή προεπισκόπησης. 13. Αν ο επισκέπτης πατήσει π.χ. το δεσµό ηµοτικής Εκπ/σης θα εµφανιστεί στο δεξιό πλαίσιο η σελίδα ηµοτικής.htm. ηµιουργία εφέ κίνησης δυναµικού HTML Το FrontPage µας προσφέρει τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε σε µία σελίδα δυναµικά εφέ κίνησης µε τη βοήθεια της εργαλειοθήκης Εφέ DHTML. Για να εµφανίσουµε την εργαλειοθήκη αυτή θα πρέπει να επιλέξουµε Προβολή Γραµµές εργαλείων Εφέ DHTML. Ας δούµε τώρα µε ποιον τρόπο είµαστε σε θέση να ορίσουµε ένα δυναµικό εφέ σε µία σελίδα. 1. Επιλέγουµε τη φράση "Αρχική σελίδα", η οποία αποτελεί το σύνδεσµο προς τη σελίδα Index2.htm. 21

22 2. Από το πτυσσόµενο πλαίσιο Ενεργοποιηµένο <Επιλέξτε συµβάν> της εργαλειοθήκης DHTML Effects, επιλέγουµε Με τη διέλευση του ποντικιού. Τα υπόλοιπα συµβάντα τα οποία µπορούν να προκληθούν από κάποια ενέργεια είναι: Με την ε- νέργεια κλικ (απλό κλικ), Με διπλό κλικ, Με τη διέλευση του ποντικιού (πάνω από την επιλεγµένη φράση), και Με τη φόρτωση σελίδας. 3. Από το πτυσσόµενο πλαίσιο Εφαρµογή επιλέγουµε Μορφοποίηση. 4. Από το διπλανό πτυσσόµενο πλαίσιο επιλέγουµε Επιλογή γραµµατοσειράς και ορίζουµε ως Στυλ γραµµατοσειράς: Πλάγια γραφή. Θα παρατηρήσουµε ότι το επιλεγ- µένο κείµενο περιβάλλεται από ένα γαλάζιο πλαίσιο. 5. Πατάµε το πλήκτρο Προεπισκόπηση και στη συνέχεια µετακινούµε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το σύνδεσµο Αρχική σελίδα. Παρατηρούµε ότι η γραµµατοσειρά θα αλλάξει αµέσως σε πλάγια γραφή (Αρχική σελίδα). Μόλις αποµακρύνουµε το δείκτη του ποντικιού, αµέσως η γραµµατοσειρά επανέρχεται στην αρχική της µορφή. Υπάρχουν αρκετά εφέ µε τα οποία µπορούµε να "πειραµατιστούµε", ειδικά µε το συµβάν: Με τη φόρτωση σελίδας. Σε κάθε περίπτωση αν χρειαστεί να διαγράψουµε κάποιο εφέ θα πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο Κατάργηση εφέ. Στοιχεία Web του Front Page Τα στοιχεία Web του FrontPage ή συστατικά (Components) είναι έτοιµα προγράµµατα, τα οποία µπορούµε να ενσωµατώσουµε πολύ εύκολα στις σελίδες µας. Τα κυριότερα συστατικά είναι ο Μετρητής επισκέψεων (Hit Counter) και το Κυλιόµενο µήνυµα (Marquee). Μετρητής επισκέψεων Για την καταγραφή του αριθµού των επισκεπτών της ιστοσελίδας µας ακολουθούµε την εξής διαδικασία: Γράφουµε π.χ. «Την ιστοσελίδα αυτή έχουν επισκεφθεί» και προσθέτουµε ένα κενό διάστηµα µε το πλήκτρο space bar. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγουµε Στοιχείο Web Μετρητής επισκέψεων. Εµφανίζεται ένα νέο πλαίσιο διαλόγου, από το οποίο επιλέγουµε το επιθυµητό στυλ αρίθµησης. Έχουµε επιπλέον τη δυνατότητα να εισαγάγουµε τον αριθµό των ψηφίων που επιθυµούµε. Επιλέγουµε Σταθερό πλήθος ψηφίων και γράφουµε 4, 5, 6 κλπ. για να προσθέσουµε τετραψήφιο, πενταψήφιο, κλπ αριθµό. Στην Κανονική προβολή θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο το οποίο θα γράφει: [Μετρητής επισκέψεων] 22

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word Τι µπορούµε να κάνουµε µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου Το κείµενο που πληκτρολογούµε, εµφανίζεται στην οθόνη και παραµένει στη µνήµη RAM µέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων Μάθηµα 5 ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη - Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Η ανειστική Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα απλό, αλλά ολοκληρωµένο παράδειγµα δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

δηµιουργία ιστοσελίδων

δηµιουργία ιστοσελίδων ιδακτικό υλικό µαθητή δηµιουργία ιστοσελίδων Για να εµφανισθεί µια ιστοσελίδα στην οθόνη, πρέπει ο φυλλοµετρητής να εκτελεί τις εντολές ενός προγράµµατος που είναι γραµµένο µε ειδικό λογισµικό Οι ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Πληκτρολόγηση κειµένου... 5 1.2 Πρακτικές συµβουλές κατά την πληκτρολόγηση... 6 1.3 Επιλογή κειµένου... 6 1.4 Αντιγραφή και µετακίνηση κειµένου... 7 1.5 Εύρεση κειµένου...

Διαβάστε περισσότερα

πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο

πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο επεξεργασία κειµένου πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο Μια από τις ευκολίες, που µας δίνουν τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, είναι η δυνατότητα να αντιγράφουµε ή να µεταφέρουµε τµήµατα κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Power Point

Interactive Power Point Interactive Power Point Οι περισσότεροι χρήστες γνωρίζουν τη χρήση του Microsoft Power Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, έχει δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο και Επικοινωνίες

ιαδίκτυο και Επικοινωνίες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας ιαδίκτυο και Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Γενικά για την Επεξεργασία Κειµένου Η επεξεργασία κειµένου είναι ένα πρόγραµµα του υπολογιστή µε το οποίο µπορούµε να γράψουµε, να διορθώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου ηµιουργία εγγράφου...3 ηµιουργία νέου, κενού εγγράφου...3 Από αντίγραφο υπάρχοντος εγγράφου...3 ηµιουργία επιστολής...3 ηµιουργία προτύπου εγγράφου...4 Μετατροπή εγγράφων...5 Μετατροπή ενός µόνο αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 Microsoft Word 2003 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τα βασικά 1-1 Τι είναι το MS Word 03 1-2 Εκκίνηση του προγράµµατος 03 1-3 Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Για να «κατεβάσουµε» το πρόγραµµα πηγαίνουµε στη διεύθυνση http://www.inspiration.com/

Για να «κατεβάσουµε» το πρόγραµµα πηγαίνουµε στη διεύθυνση http://www.inspiration.com/ Inspiration 7 Για να «κατεβάσουµε» το πρόγραµµα πηγαίνουµε στη διεύθυνση http://www.inspiration.com/ Μάθηµα 1 ο Θα κατασκευάσουµε το µοντέλο ενός µαθητή λυκείου σχετικά µε τις σκέψεις του για την καριέρα

Διαβάστε περισσότερα

κάνει Βλάστος Αιμίλιος Μαθηματικός Επιμορφωτής Β-επιπέδου` 1

κάνει Βλάστος Αιμίλιος Μαθηματικός Επιμορφωτής Β-επιπέδου` 1 eclass.sch.gr "η-τ@ξη" Γενικά Ο ρόλος των ΤΠΕ θα πρέπει να είναι προσανατολισµένος στην υποστήριξη και τον εκσυγχρονισµό των παραδοσιακών εκπαιδευτικών διαδικασιών, µε τελικό στόχο τη δηµιουργία ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P3 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Προχωρηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα