Εισαγωγή στο Front Page 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του World Wide Web ιακοµιστές Web (Web servers)...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο Front Page 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του World Wide Web ιακοµιστές Web (Web servers)..."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του World Wide Web ιακοµιστές Web (Web servers) Τι είναι η HTML Σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου ηµιουργία σελίδων στο Front Page ηµιουργία δικτυακού τόπου και ιστοσελίδων Εισαγωγή καινούριας σελίδας Εισαγωγή και µορφοποίηση κειµένου Ιδιότητες σελίδας Εισαγωγή εικόνας Ιδιότητες εικόνας Πίνακες ηµιουργία πίνακα Εισαγωγή - ιαγραφή στηλών και γραµµών Ιδιότητες του πίνακα Μορφοποίηση του πίνακα Καθορισµός του πλάτους των στηλών Μορφοποίηση κελιών Σύνδεσµοι (Links) και Bookmarks ηµιουργία Συνδέσµων Bookmark Χρήση πλαισίων (Frames) Front Page Components Hit Counter ηµιουργία ενεργών πλήκτρων (hover buttons) ηµιουργία κυλιόµενου µηνύµατος Χρήσιµες Συµβουλές Οδηγός µελέτης για το Front Page

3 1. Εισαγωγή 1.1 Χαρακτηριστικά του World Wide Web Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα παγκόσµιο κατανεµηµένο σύστηµα πληροφοριών Υπερκειµένου (Hypertext). Υπερκείµενο: είναι ένας µη γραµµικός τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών. Βασίζεται στους δεσµούς (Links) οι οποίοι µπορεί να είναι λέξεις, φράσεις ή και εικόνες. Ο επισκέπτης κάνοντας κλικ σε ένα δεσµό µεταφέρεται σε κάποια άλλη σελίδα, η οποία συνδέεται µε το δεσµό. Έτσι µπορεί να έχει πρόσβαση µε πολλούς τρόπους σε πληροφορίες. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και είναι ανεξάρτητο από τον τύπο του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος. Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα Στο Internet όταν πληκτρολογούµε µία διεύθυνση, στην ουσία πληκτρολογούµε τη διεύθυνση ενός δικτυακού τόπου. Ένας δικτυακός τόπος αποτελείται από ένα σύνολο ιστοσελίδων. Στο πρόγραµµα περιήγησης (π.χ. στο Internet Explorer) εµφανίζεται µία σελίδα η οποία αντιστοιχεί στο εξώφυλλο ενός βιβλίου όταν αύτη είναι απλή ή στη σελίδα µε τα περιεχόµενα, εάν είναι πιο σύνθετη. Η πρώτη αυτή σελίδα συνήθως έχει την ονοµασία Index.htm. Με το ίδιο σκεπτικό και εµείς όταν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ιστοσελίδες, θα πρέπει να δη- µιουργήσουµε και ένα δικτυακό τόπο, ο οποίος θα περιέχει αυτές τις σελίδες. 3

4 1.2 ιακοµιστές Web (Web servers) Ένας χρήστης για να επισκεφθεί τη διεύθυνση ενός δικτυακού τόπου και να δει τις σελίδες του, π.χ. στη διεύθυνση θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος στο Internet και να διαθέτει ένα πρόγραµµα περιήγησης ή φυλλοµετρητή (web browser) όπως αλλιώς λέγεται. Τέτοια προγράµµατα είναι ο Internet Explorer, το Netscape Navigator κλπ. Αυτά τα προγράµµατα ονοµάζονται προγράµµατα πελάτες (clients). Οι σελίδες του δικτυακού τόπου είναι εγκατεστηµένες σε ειδικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι µόνιµα συνδεδεµένοι στο Internet και είναι ικανοί να εξυπηρετούν τις αιτήσεις σύνδεσης πολλών χρηστών ταυτόχρονα. Οι υπολογιστές αυτοί ονοµάζονται διακοµιστές Web (Web Servers). Όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί µία διεύθυνση στην ουσία στέλνει µία αίτηση σύνδεσης µε έναν διακοµιστή Web. Ο διακοµιστής Web αποδέχεται την αίτηση και στέλνει πίσω το περιεχόµενο της σελίδας στον υπολογιστή του χρήστη. Το πρόγραµµα περιήγησης (browser) του χρήστη λαµβάνει τις πληροφορίες, τις µορφοποιεί κατάλληλα και κατόπιν τις εµφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή. 1.3 Τι είναι η HTML Είναι τα αρχικά του HyperText Markup Language (γλώσσα σήµανσης υπερκειµένου). Η HTML είναι µία γλώσσα η οποία περιγράφει τη δοµή ενός κειµένου και όχι την πραγµατική του παρουσίαση στην οθόνη. Υπεύθυνοι για τον τρόπο παρουσίασης και µορφοποίησης των δεδοµένων της σελίδας είναι οι web browsers, δηλαδή τα προγράµµατα πλοήγησης στο Internet όπως για παράδειγµα ο Internet Explorer και ο Netscape Navigator. Τα προγράµ- µατα αυτά µεταφράζουν την HTML µε βάση ορισµένους κωδικούς µορφοποίησης, οι οποίοι ονοµάζονται ετικέτες ή σηµάνσεις (tags) και δηλώνουν στο πρόγραµµα περιήγησης πώς να παρουσιάσει ένα αρχείο κειµένου και γραφικών στην οθόνη του χρήστη. Γι αυτόν το λόγο διαφορετικοί browsers µπορεί να εµφανίζουν κάποια στοιχεία της ίδιας σελίδας µε διαφορετικό τρόπο. Αυτήν την ιδιοµορφία θα πρέπει να την έχουµε πάντα υπόψη µας όταν σχεδιάζουµε σελίδες για το Internet. ιότι αυτό το οποίο βλέπουµε στην οθόνη του υπολογιστή µας µε τον browser που χρησιµοποιούµε, δεν σηµαίνει ότι κάποιος άλλος µε ένα διαφορετικό browser θα βλέπει το ίδιο πράγµα στο Internet. Εποµένως θα πρέπει πάντα να έχουµε υπόψη µας ότι οι σελίδες Html στο Internet δεν έχουν καµία σχέση µε τις συνηθισµένες σελίδες που βλέπουµε για παράδειγµα σε έναν επεξεργαστή κειµένου. 1.4 Σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου Όπως έχει ήδη ειπωθεί στην αρχή εάν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ιστοσελίδες, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε και ένα δικτυακό τόπο (site), ο οποίος θα περιέχει αυτές τις σελίδες. Μπορούµε όµως να δηµιουργήσουµε όλες τις σελίδες σε έναν φάκελο του υπολογιστή µας και µετά να τις στείλουµε σε κάποιο δικτυακό τόπο, ο οποίος βρίσκεται σε έναν διακοµιστή Web, δηλαδή σε έναν υπολογιστή ο οποίος έχει µία µόνιµη σύνδεση στο Internet και ο σκοπός του είναι να εξυπηρετεί τους διάφορους επισκέπτες του site. 4

5 Πριν ξεκινήσουµε όµως τη δηµιουργία του δικτυακού µας τόπου θα πρέπει να σκεφτούµε καλά και να σχεδιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσουµε τις πληροφορίες που θέλουµε. ιότι µία λάθος σχεδίαση και παρουσίαση των πληροφοριών θα διώχνει τους επισκέπτες και ως εκ τούτου θα έχει µικρό βαθµό επισκεψιµότητας. Έτσι πριν από όλα θα πρέπει να θέσουµε στον εαυτό µας ορισµένα ερωτήµατα όπως: Για ποιο λόγο θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα δικτυακό τόπο; Σε ποιους θέλουµε να απευθυνθούµε; Τι θα µαθαίνουν οι επισκέπτες του site; Τι είδους πληροφορίες θέλουµε να δηµοσιοποιήσουµε; Ποιες πληροφορίες θέλουµε να παίρνουµε από τους επισκέπτες του site; Πως θα γίνεται η συντήρηση και η ενηµέρωση των σελίδες; (συνήθως υποτιµάται) 2. ηµιουργία σελίδων στο Front Page Το Front Page της Microsoft είναι ένα πρόγραµµα µε το οποίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε εύκολα µε οπτικό τρόπο ιστοσελίδες και να τις δηµοσιεύσουµε στο Internet. Για να ξεκινήσουµε το πρόγραµµα επιλέγουµε Έναρξη Προγράµµατα Front Page. Το παράθυρο του Front Page έχει πολλές λειτουργίες που υπάρχουν και στα άλλα προγράµµατα των Windows π.χ. έχει πολλά από τα εργαλεία του Word για την επεξεργασία κει- µένου. Αυτά θεωρούνται ήδη γνωστά γι αυτό θα εστιαστούµε την προσοχή µας στα άλλα χαρακτηριστικά του. Στα αριστερά του παραθύρου υπάρχει µια µπάρα µε τις προβολές (Views bar). Από εδώ µπορούµε να επιλέξουµε αν θέλουµε να δούµε τις σελίδες (Pages), τους φακέλους (Folders), τις αναφορές (Reports), την πλοήγηση ή διαφορετικά τη δοµή της ιστοσελίδας µας (Navigation), τους συνδέσµους (Hyperlinks) και τις εργασίες (Tasks) που υπάρχουν στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα. 5

6 Στο κάτω αριστερά κοµµάτι του παραθύρου υπάρχουν οι επιλογές Normal, HTML και Preview. Κατά τη δηµιουργία της ιστοσελίδας µας είµαστε στην κανονική προβολή (Normal View) οι επιλογές και οι αλλαγές που κάνουµε καταγράφονται αυτόµατα σαν εντολές τις οποίες µπορούµε να δούµε στην προβολή HTML, δηλαδή το πρόγραµµα µεταφράζει αυτόµατα τις δικές µας ενέργειες σε εντολές. Όταν ολοκληρώσουµε τη σελίδα µας µπορούµε να δούµε πώς θα φαίνεται στο Internet µε την προβολή Preview (προεπισκόπηση). Στο κάτω δεξιά µέρος του παραθύρου υπάρχει η ένδειξη. Αυτή η ένδειξη αλλάζει καθώς προσθέτουµε στοιχεία στη σελίδα µας και µας δείχνει πόση ώρα θα χρειάζεται για να δει ολοκληρωµένη τη σελίδα µας κάποιος επισκέπτης που έχει modem στα 28.8 Kbps. Καλό θα είναι ο χρόνος αυτός να µην ξεπερνάει τα 30 δευτερόλεπτα, γιατί διαφορετικά η αναµονή θα είναι κουραστική και ο επισκέπτης συνήθως εγκαταλείπει την τοποθεσία µας (site). 2.1 ηµιουργία δικτυακού τόπου και ιστοσελίδων Από το µενού File επιλέγουµε New Web. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου µε διάφορους τύπους ιστοσελίδων, συνήθως επιλέγουµε One Page Web και πατώντας OK δη- µιουργείται ένας φάκελος στα έγγραφά µου µε όνοµα «Web1» (αν έχει δηµιουργηθεί προηγουµένως κάποια άλλη ιστοσελίδα θα ονοµαστεί Web2, 3 κλπ). Μπορούµε βέβαια να δώσουµε εµείς όποιο όνοµα θέλουµε και να το αποθηκεύσουµε σε κάποιο άλλο φάκελο. Κατόπιν εµφανίζεται η πρώτη σελίδα του δικτυακού µας τόπου η οποία έχει όνοµα Index.htm. Παράλληλα εµφανίζεται µια λίστα µε τους υποφακέλους που περιλαµβάνει η ιστοσελίδα µας (Folder list) που ονοµάζονται «private» και «images». Εδώ αποθηκεύονται οι εικόνες και οι πληροφορίες που θα εντάξουµε στην ιστοσελίδα µας. Εάν δεν εµφανίζεται ο φάκελος µε τα αρχεία κάνουµε κλικ στο εικονίδιο της εργαλειοθήκης. Κάνοντας διπλό κλικ στο Index.htm µπορούµε να ανοίξουµε αυτή τη σελίδα και να αρχίσουµε να την επεξεργαζόµαστε. Στο τέλος την αποθηκεύουµε επιλέγοντας File Save (Αρχείο Αποθήκευση). 6

7 2.2 Εισαγωγή καινούριας σελίδας Για να προσθέσουµε µια νέα σελίδα επιλέγουµε File New Page. Εµφανίζεται ένα παράθυρο µε διάφορα είδη σελίδων, απ όπου συνήθως επιλέγουµε Normal Page. Για να αποθηκεύσουµε τη σελίδα αυτή ακολουθούµε τη γνωστή διαδικασία: File Save as (Αρχείο Αποθήκευση ως). εν πρέπει να αφήνουµε κενά όταν δίνουµε όνοµα σε σελίδες του Front Page, αντί για κενό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την κάτω παύλα π.χ. «page_2.htm». 2.3 Εισαγωγή και µορφοποίηση κειµένου Η εισαγωγή κειµένου είναι πολύ εύκολη. Αφού βεβαιωθούµε ότι είµαστε στη προβολή Normal, αρχίζουµε την πληκτρολόγηση του κειµένου. Κάθε ιστοσελίδα συνήθως αποτελείται από τρία µέρη. Tην επικεφαλίδα (Header): Βρίσκεται στην αρχή κάθε σελίδας και εδώ τοποθετούµε τον τίτλο της σελίδας. Tο σώµα (body): Βρίσκεται στο µέσο της σελίδας. Εδώ τοποθετούµε το κυρίως µέρος των πληροφοριών. Μπορούµε ακόµα να τοποθετήσουµε και συνδέσµους (links) προς άλλες σελίδες. Το υποσέλιδο (footer): Βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας και σε αυτό το σηµείο µπορούµε να τοποθετήσουµε συνδέσµους προς άλλες σελίδες. Μπορούµε να εφαρµόσουµε διάφορα έτοιµα στυλ από το πτυσσόµενο πλαίσιο Στυλ. Τα κυριότερα στυλ που µπορούµε να εφαρµόσουµε είναι τα εξής: 7

8 Το κανονικό στυλ (Normal), το οποίο χρησιµοποιούµε στο κυρίως κείµενο 6 διαφορετικά στυλ επικεφαλίδων (Heading 1-6) Το στυλ µε κουκίδες (Bulleted List) Το στυλ της αυτόµατης αρίθµησης (Numbered List) Υπάρχουν και µερικά ακόµα στυλ τα οποία είναι δευτερεύοντα. Μπορούµε επίσης να ορίσουµε κάποια άλλη γραµµατοσειρά από το πτυσσόµενο πλαίσιο Font. Ακόµα έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε το µέγεθος της γραµµατοσειράς από το πτυσσόµενο πλαίσιο Font Size. Επιπλέον µπορούµε να ορίσουµε τη στοίχιση του κειµένου ως αριστερή, στο κέντρο και δεξιά. εν υπάρχει δυνατότητα οµοιόµορφης στοίχισης. Παρατήρηση: Ο browser ρυθµίζει αυτόµατα το πλάτος του κειµένου µε βάση το µέγεθος της οθόνης του επισκέπτη και την ανάλυση της. Αντίθετα θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί ως προς το πλάτος των εικόνων και των πινάκων και ειδικά των πλαισίων. Η σχεδίαση των σελίδων θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις οθόνες των 15 ιντσών και ανάλυση 800x Ιδιότητες σελίδας Κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σηµείο της σελίδας µας παρουσιάζεται ένα µενού από όπου επιλέγουµε Page Properties (Ιδιότητες Σελίδας). Στο πλαίσιο που γράφει Title µπορούµε να γράψουµε έναν τίτλο για τη σελίδα µας. Από το παράθυρο αυτό επιλέγοντας Background µπορούµε να αλλάξουµε το χρώµα του φόντου. 8

9 Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα από τα χρώµατα που µας δίνονται δίπλα στο πλαίσιο που λέει: Background ή να επιλέξουµε περισσότερα χρώµατα (More colors) για να εµφανιστεί η παλέτα χρωµάτων. Μπορούµε εξάλλου να χρησιµοποιήσουµε κάποια φωτογραφία ως φόντο για τη σελίδα µας. Επιλέγουµε Background picture και πατάµε το κουµπί Browse για να καθορίσουµε ποιο αρχείο θα χρησιµοποιηθεί ως φόντο και πατάµε OK. 2.5 Εισαγωγή εικόνας Από το µενού Insert Picture επιλέγουµε είτε Clipart, είτε from File (από αρχείο). Αφού επιλέγουµε την εικόνα που µας ενδιαφέρει, πατάµε OK. Κατά την αποθήκευση µιας σελίδας εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που µας ρωτάει αν θέλουµε να αποθηκευθούν τα αρχεία που έχουµε εισαγάγει π.χ. οι εικόνες. Πατάµε OK και έτσι αποθηκεύεται ένα αντίγραφο της εικόνας στο φάκελο που είναι αποθηκευµένη η ιστοσελίδα µας και οι επιµέρους σελίδες της. Θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιµοποιούµε έτοιµες εικόνες σε ότι έχει σχέση µε τα δικαιώµατα του copywrite. 9

10 Παρατήρηση: Οι εικόνες που χρησιµοποιούµε στην ιστοσελίδα µας καλό είναι να έχουν αποθηκευθεί σε µορφή JPEG ή GIF. Τα αρχεία που έχουν επέκταση JPEG ή GIF είναι συ- µπιεσµένα, πράγµα που σηµαίνει ότι πιάνουν λιγότερο χώρο στο σκληρό δίσκο και χρειάζεται λιγότερος χρόνος για να για να ολοκληρωθεί η εµφάνισή τους στην οθόνη του επισκέπτη. 2.6 Ιδιότητες εικόνας Κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε µια εικόνα που έχουµε εισαγάγει εµφανίζεται ένα µενού από όπου επιλέγουµε ιδιότητες εικόνας (Picture Properties). Εµφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει κάποιες πληροφορίες. Πηγαίνουµε εκεί που λέει Alternative representation και στο πλαίσιο που γράφει Text γράφουµε έναν τίτλο σχετικό µε την εικόνα µας (π.χ. Book). Έτσι, όταν κάποιος επισκέπτης της σελίδας µας περιµένει να εµφανιστεί η εικόνα, βλέπει τον τίτλο και γνωρίζει τι θα εµφανιστεί στο συγκεκρι- µένο σηµείο της ιστοσελίδας. Από το ίδιο παράθυρο επιλέγοντας Appearance µπορούµε να ρυθµίσουµε τον τρόπο εµφάνισης της εικόνας π.χ. από το πλαίσιο Alignment µπορούµε να καθορίσουµε τη στοίχιση. Επίσης καθορίζουµε το πλάτος (width) και το ύψος της (height), καθώς και την απόσταση που θα έχει η εικόνα από το κείµενο (Horizontal Vertical spacing). Ουσιαστικά δηµιουργείται ένα «αόρατο» πλαίσιο γύρω από την εικόνα, ώστε να µην είναι πολύ κοντά τα γράµµατα στην εικόνα. Για να επιβεβαιώσουµε ότι όλες οι ρυθµίσεις της εικόνας που επιλέξαµε είναι εντάξει µεταβαίνουµε στην προεπισκόπηση (Preview) και κάνουµε έναν έλεγχο. 10

11 3. Πίνακες Οι πίνακες χρησιµοποιούνται κύρια για την εύκολη οργάνωση και παρουσίαση των πληροφοριών (κείµενο ή εικόνες). Οι πίνακες στο Front Page µοιάζουν µε αυτούς του Word και αποτελούνται από κελιά, γραµµές και στήλες. 3.1 ηµιουργία πίνακα Από το µενού Table επιλέγουµε Insert Table. Κατόπιν εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου από το οποίο επιλέγουµε πόσες στήλες (Columns) και πόσες γραµµές (Rows) θέλουµε να έχει ο πίνακάς µας. Μπορούµε επίσης να επιλέξουµε τη στοίχιση του πίνακα Alignment (αν θέλουµε στοίχιση στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο της σελίδας). Από το Border Size επιλέγουµε το πάχος που θα έχει το περίγραµµα του πίνακά µας. Αν θέλουµε µπορούµε να επιλέξουµε να είναι 0, για να µην φαίνεται στην προβολή Preview, παρά µόνο στην προβολή Normal, ώστε να µας διευκολύνει να στοιχίσουµε το κείµενο και τις εικόνες µας χωρίς να επηρεάζει τον τρόπο παρουσίασης της σελίδας µας. Από την επιλογή Specify width µπορούµε να καθορίσουµε εκ των προτέρων το µήκος του πίνακά µας. Από τα πλαίσια Cell padding και Cell spacing επιλέγουµε πόση απόσταση θα υπάρχει α- νάµεσα στα κελιά. Ένας άλλος πιο γρήγορος τρόπος για τη δηµιουργία πίνακα είναι να κάνουµε κλικ στο εικονίδιο Insert Table και µετά, από το πλαίσιο - πλέγµα δηµιουργίας του πίνακα, να σύρουµε το δείκτη του ποντικιού διαγώνια προκειµένου να ορίσουµε τις στήλες και τις γραµµές του πίνακα. 3.2 Εισαγωγή - ιαγραφή στηλών και γραµµών Εάν θέλουµε να εισάγουµε µία στήλη ή µία γραµµή σε ένα πίνακα, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να µαρκάρουµε τη στήλη ή τη γραµµή και µετά να κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο πάνω στη µαρκαρισµένη περιοχή. Από το αναδυόµενο µενού επιλέγουµε Insert Column ή In- 11

12 sert Row. Εάν πρόκειται για εισαγωγή στήλης, τότε αυτή εισάγεται αριστερά από την επιλεγµένη στήλη. Εάν πρόκειται για εισαγωγή γραµµής, τότε αυτή εισάγεται πάνω από την ε- πιλεγµένη γραµµή. Σε περίπτωση που θέλουµε να διαγράψουµε µία στήλη ή γραµµή επιλέγουµε Delete Cells. 3.3 Ιδιότητες του πίνακα Μορφοποίηση του πίνακα Alignment: Από πτυσσόµενο κατάλογο µπορούµε να καθορίσουµε τη στοίχιση του πίνακα ως προς τη σελίδα. Specify Width: Καθορίζουµε το συνολικό πλάτος του πίνακα εφόσον το πλαίσιο ε- λέγχου είναι τσεκαρισµένο. Specify Height: Καθορίζουµε το ύψος του πίνακα εφόσον το πλαίσιο ελέγχου είναι τσεκαρισµένο. Cell spacing: Καθορίζουµε το πλάτος των γραµµών του πίνακα. Border Size: Καθορίζουµε το πλάτος της εξωτερικής γραµµής του πίνακα. Light και Dark Border: Καθορίζουµε τα χρώµατα των γραµµών του πίνακα. Background Color: Καθορίζουµε το χρώµα των κελιών του πίνακα. Use background picture: Μπορούµε να εισάγουµε µία εικόνα ως φόντο του πίνακα Καθορισµός του πλάτους των στηλών Μέσω πληκτρολογίου: Σε περίπτωση που θέλουµε να αλλάξουµε το πλάτος µιας στήλης ενός πίνακα, µαρκάρουµε πρώτα τη στήλη και µετά κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο στη µαρκαρισµένη περιοχή και επιλέγουµε Cell Properties. Κατόπιν από το κειµένου Specify Height καθορίζουµε το πλάτος. 12

13 Μέσω ποντικιού: Τοποθετούµε το δείκτη του ποντικιού πάνω στη γραµµή µιας στήλη. Με πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του, µετακινούµε τη γραµµή εκεί που θέλουµε. Επειδή όµως κατά τη µεταβολή του πλάτους των στηλών πιθανώς να δηµιουργηθούν δυσκολίες, ειδικά όταν θέλουµε να µεταβάλουµε το πλάτος πολλών στηλών (αλλαγή του πλάτους των στηλών που βρίσκονται στα αριστερά της στήλης µε την οποία δουλεύουµε), ο καλύτερος τρόπος είναι να απενεργοποιήσουµε πρώτα το πλαίσιο ελέγχου Specify Width και µετά να αλλάξουµε το πλάτος των στηλών Μορφοποίηση κελιών Μπορούµε να βάλουµε χρώµα στα κελιά µας για να τονίσουµε κάποια στοιχεία ή να δη- µιουργήσουµε εφέ. Επιλέγουµε ένα κελί, µία γραµµή ή µια στήλη, κάνουµε δεξί κλικ και από το µενού που εµφανίζεται επιλέγουµε Cell Properties. Από το πλαίσιο Background color επιλέγουµε το χρώµα που θέλουµε να έχει ως φόντο το κελί µας. Για να εισάγουµε µια νέα γραµµή στον πίνακα µας µαρκάρουµε µια γραµµή που ήδη υπάρχει και κάνουµε δεξί κλικ. Από το µενού που εµφανίζεται επιλέγουµε Insert Row. Έτσι εισάγεται µια νέα γραµµή πάνω από αυτήν που είχαµε µαρκάρει. Με τον ίδιο τρόπο (µαρκάροντας και κάνοντας δεξί κλικ µπορούµε να κάνουµε συγχώνευση κελιών (Merge cells), διαίρεση κελιών (Split cells) ή να σβήσουµε µια γραµµή (Delete Row). Με αντίστοιχο τρόπο µπορούµε να εισάγουµε ή να σβήσουµε µια στήλη. 4. Σύνδεσµοι (Links) και Bookmarks 4.1 ηµιουργία Συνδέσµων Υπάρχουσες σελίδες. Από εδώ µπορούµε να επιλέξουµε σε ποια σελίδα θέλουµε να µας µεταφέρει ο σύνδεσµός µας (Hyperlink). Γράφουµε ένα κείµενο π.χ. «Πατήστε εδώ για να µεταβείτε στη δεύτερη σελίδα». Μαυρίζουµε τη φράση «Πατήστε εδώ». Από το µενού Insert επιλέγουµε Hyperlink (δηµιουργία συνδέσµου). Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, από όπου επιλέγουµε σε ποια σελίδα θέλουµε να µεταβαίνουµε και πατάµε OK. Για να δοκιµάσουµε αν λειτουργεί ο σύνδεσµος που έχουµε δηµιουργήσει µεταβαίνουµε στην προβολή Preview και πατώντας πάνω στο κείµενο «Πατήστε ε- δώ» πρέπει να εµφανίζεται αυτό- µατα η 2 η σελίδα µας. Εκτός από κείµενο, µπορού- 13

14 µε να µαρκάρουµε κάποια εικόνα και να τη µετατρέψουµε σε σύνδεσµο. Θα πρέπει προηγουµένως να έχουµε δηµιουργήσει και να έχουµε αποθηκεύσει τη σελίδα στην οποία θα παραπέµπει ο σύνδεσµος. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε συνδέσµους για να µεταβαίνουµε σε άλλες ιστοσελίδες του ιαδικτύου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (Μαρκάρουµε το κείµενο µας και επιλέγουµε Insert Hyperlink). Αυτή τη φορά, όµως πηγαίνουµε στο πλαίσιο URL, γράφουµε «http://» και ακολούθως την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία θέλουµε να µεταβαίνουµε π.χ. «http://www.rhodes.aegean.gr» και πατάµε OK. Πηγαίνοντας στην προβολή Preview πατάµε στο κείµενο που λέει π.χ. «Πανεπιστήµιο Αιγαίου» και ανοίγει αυτόµατα η σελίδα του Πανεπιστηµίου. Ένα τρίτο είδος συνδέσµου είναι αυτό που µας επιτρέπει να στέλνουµε . Γράφουµε π.χ. «Στείλτε µας ». Μαρκάρουµε το κείµενο επιλέγουµε Insert Hyperlink και στη φόρµα που εµφανίζεται πατάµε το κουµπί µε τον κίτρινο φάκελο. Παρουσιάζεται ένα νέο παράθυρο όπου γράφουµε το µας. Π.χ. και πατάµε ΟΚ. Στο πλαίσιο URL θα αναγράφεται τώρα Πατάµε ξανά ΟΚ. Έτσι όταν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας µας πατήσει το σύνδεσµο που λέει «Στείλτε µας » θα ανοίξει αυτόµατα το πρόγραµµα αποστολής που έχει στο υπολογιστή του, π.χ. το Microsoft Outlook και στη θέση του παραλήπτη θα υπάρχει η δική µας ηλεκτρονική διεύθυνση. Σηµείωση: Οι λέξεις και οι φράσεις που είναι σύνδεσµοι εµφανίζονται υπογραµµισµένες και έχουν διαφορετικό χρώµα από το υπόλοιπο κείµενο. 4.2 Bookmark Μπορούµε να δηµιουργήσουµε Hyperlinks που να µας οδηγούν σε κάποιο σηµείο της ίδιας σελίδας (θα µπορούσαµε να τα αποκαλέσουµε και εσωτερικούς συνδέσµους). 14

15 Τα Bookmarks τα χρησιµοποιούµε όταν οι σελίδες µας είναι πολύ εκτενείς και περιέχουν πολλά διαφορετικά θέµατα, για να διευκολύνουµε τον επισκέπτη µας και να µην τον αναγκάσουµε να διαβάσει όλη τη σελίδα προκειµένου να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Μπορούµε λοιπόν, να γράψουµε όλα τα θέµατα που περιέχει η σελίδα µας στην αρχή και µε τη βοήθεια των Bookmarks να µεταφερόµαστε στην αντίστοιχη παράγραφο. Επιλέγουµε το σηµείο της σελίδας στο οποίο θέλουµε να µεταβαίνουµε και µαρκάρουµε την πρώτη λέξη ή φράση. Από το µενού Insert επιλέγουµε Bookmark, στο παράθυρο που εµφανίζεται µπορούµε να ονοµάσουµε το Bookmark όπως θέλουµε και να πατήσουµε ΟΚ. Στο παράθυρο αυτό προβάλλονται και τα άλλα Bookmarks που υπάρχουν στην ίδια σελίδα. Αν θέλουµε να σβήσουµε κάποιο το µαρκάρουµε και επιλέγουµε Clear. Αφού δηµιουργήσουµε το Bookmark, η λέξη ή η φράση που είχαµε επιλέξει στην αρχή έχει υπογραµµιστεί µε µια διακεκοµµένη γραµµή. Μεταβαίνουµε πάλι στην αρχή της σελίδας, βρίσκουµε τον τίτλο, τον µαρκάρουµε και επιλέγουµε Insert Hyperlink. Αντί όµως να επιλέξουµε κάποια άλλη σελίδα ή ιστοσελίδα επιλέγουµε από το πλαίσιο Bookmark, το αντίστοιχο Bookmark που έχουµε δηµιουργήσει και πατάµε ΟΚ. Πηγαίνοντας τώρα στην προβολή Preview πατάµε πάνω στον σύνδεσµο (Hyperlink) και η σελίδα µας µετακινείται αυτό- µατα ώστε στο πάνω µέρος της να βλέπουµε το κείµενο που αντιστοιχεί στον τίτλο (το Bookmark). 5. Χρήση πλαισίων (Frames) Η κύρια λειτουργία των Frames είναι να µας βοηθήσουν να οργανώσουµε καλύτερα το υλικό που περιέχει η ιστοσελίδα µας, ώστε να µπορεί ο επισκέπτης µας π.χ. να έχει διαρκώς στη διάθεση του τη σελίδα µε τα περιεχόµενα, ενώ θα βλέπει κάθε επιµέρους σελίδα. Γι αυ- 15

16 τόν το λόγο τα περισσότερα sites σήµερα έχουν την αρχική τους σελίδα χωρισµένη σε 2 ή 3 πλαίσια. Από το µενού File επιλέγουµε New Page, από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε Frames Pages. Οι σελίδες που περιέχουν Frames χωρίζονται ουσιαστικά σε 2 ή περισσότερα τµήµατα. Κάνοντας κλικ σε καθένα από αυτά µπορούµε να δούµε µια προεπισκόπηση του πώς θα είναι οργανωµένη η σελίδα µας. Το Frame που έχουµε εισαγάγει είναι ουσιαστικά ο σκελετός πάνω στον οποίο θα µπουν οι επιµέρους σελίδες µας. Μπορούµε να εισάγουµε στο Frame είτε µια νέα σελίδα (New Page), είτε µια σελίδα που έχουµε ήδη δηµιουργήσει (Set Initial Page). Αν πατήσουµε Set Initial Page θα εµφανιστεί ένα καινούριο παράθυρο µε τη βοήθεια του οποίου θα επιλέξουµε µία από της ήδη υπάρχουσες σελίδες µας, η οποία θα εµφανίζεται στο συγκεκριµένο κοµµάτι του Frame. Είναι πολύ σηµαντικό να αποθηκεύσουµε καθεµιά από τις σελίδες αυτές ξεχωριστά αλλά και µαζί µε το Frame, διαφορετικά θα χαθούν κάποια από τα δεδοµένα µας. Αν πατήσουµε Save as θα δούµε ότι την πρώτη φορά αποθηκεύονται οι σελίδες µαζί µε το Frame και έπειτα ξαναεµφανίζεται η φόρµα της Αποθήκευσης για να αποθηκευθούν ξεχωριστά οι σελίδες από τις οποίες αποτελείται το Frame. Γενικά συνηθίζεται η αρχική σελίδα να αποτελείται από δύο πλαίσια. Το αριστερό το ο- ποίο είναι και πιο στενό περιέχει τους συνδέσµους όλων των άλλων σελίδων ενώ στο δεξιό πλαίσιο θα εµφανίζεται η σελίδα στην οποία παραπέµπει ο δεσµός. Μπορούµε όµως να αλλάξουµε τον τρόπο εµφάνισης και η σελίδα όταν θα εµφανίζεται να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη. Αυτό µπορεί να γίνει ως εξής: 1. Κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο δεσµό και επιλέγουµε Hyperlink Properties. 2. Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Target frame και αλλάζουµε την αρχική ρύθµιση Page Default (main) σε Hole Page. 16

17 Παρατήρηση: Εάν θέλουµε να δηµιουργήσουµε µία σελίδα µε πλαίσια ο πιο εύκολος τρόπος προκειµένου να αποφύγουµε διάφορα προβλήµατα είναι: 1. Να δηµιουργήσουµε πρώτα τις σελίδες, οι οποίες θα αποτελούν τα πλαίσια (έχοντας υπόψη τη θέση τους στην τελική σελίδα). 2. Να εισάγουµε τα τις σελίδες µέσα στα πλαίσια της κυρίως σελίδας κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Set Initial Page. 6. Front Page Components 6.1 Hit Counter Υπάρχει µια σειρά έτοιµα συστατικά και λειτουργίες που µας παρέχει το Front Page. Για την καταγραφή του αριθµού των επισκεπτών της ιστοσελίδας µας ακολουθούµε την εξής διαδικασία: γράφουµε π.χ. «Την ιστοσελίδα αυτή έχουν επισκεφθεί» και βάζουµε κενό. Από το µενού Insert επιλέγουµε Component Hit counter. Εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο από όπου επιλέγουµε το στυλ της αρίθµησης που µας αρέσει. Μπορούµε επίσης, να εισάγουµε τον αριθµό των ψηφίων που θέλουµε. Επιλέγουµε fixed number of digits και γράφουµε 4, 5, 6 κλπ. ανάλογα αν θέλουµε να εισάγουµε τετραψήφιο, πενταψήφιο κλπ αριθµό. Στην προβολή Normal θα υπάρχει ένα πλαίσιο που θα γράφει [Hit Counter], η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιηθεί όταν δηµοσιευθεί η σελίδα στο Internet. Μετά από το πλαί- 17

18 σιο αφήνουµε ένα κενό και γράφουµε τη λέξη «άτοµα» για να ολοκληρωθεί η πρότασή µας. Έτσι ο πρώτος επισκέπτης της ιστοσελίδας µας π.χ. θα δει τα εξής: «Τη σελίδα αυτή έχουν επισκεφτεί άτοµα». 6.2 ηµιουργία ενεργών πλήκτρων (hover buttons) Αντί για συνδέσµους µε απλό κείµενο, οι οποίοι παραπέµπουν τον επισκέπτη των ιστοσελίδων σε άλλες σελίδες, µπορούµε να δηµιουργήσουµε πλήκτρα µε γραφικά προκειµένου να κάνουµε τη σελίδα πιο ωραία από αισθητική άποψη. Τα ενεργά ή πλήκτρα (hover buttons) ανήκουν στα ενεργά στοιχεία του FrontPage. Έτσι όταν τοποθετούµε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε ένα µεταβαλλόµενο πλήκτρο στον browser του συστήµατος, τότε η µορφή του κουµπιού αλλάζει µε κάποιο εφέ, π.χ. αλλαγή του χρώµατος του. Μπορείτε να προσαρµόσουµε ένα µεταβαλλόµενο πλήκτρο χρησιµοποιώντας διάφορα χρώµατα, εφέ κίνησης, ήχους κλπ και να τα χρησιµοποιήσουµε ως links για άλλες σελίδες. Για να δηµιουργήσουµε ένα µεταβαλλόµενο πλήκτρο επιλέγουµε Insert Component Hover Button. Από το πλαίσιο διαλόγου Hover Button Properties µπορούµε να ορίσουµε: Button text: ορίζουµε το κείµενο το οποίο θα εµφανίζεται πάνω στο πλήκτρο, για να γνωρίζει ο επισκέπτης όταν κάνει κλικ σε ποια σελίδα θα µεταφερθεί. Link to: ορίζουµε µέσω του πλήκτρου Browse, το όνοµα της σελίδας στην οποία θα γίνεται η µετάβαση όταν ο επισκέπτης κάνει κλικ πάνω στο πλήκτρο. Button color: το χρώµα του πλήκτρου. Effect color: το χρώµα του πλήκτρου όταν τοποθετείται πάνω σε αυτό ο δείκτης του ποντικιού. Effect: το είδος του εφέ που θέλουµε να ενεργοποιείται όταν τοποθετούµε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε αυτό. 18

19 6.3 ηµιουργία κυλιόµενου µηνύµατος Για να κάνουµε τις σελίδες µας πιο ελκυστικές µπορούµε να δηµιουργήσουµε κυλιόµενα µηνύµατα. Κάνουµε κλικ στην επιλογή Insert Component Marquee. Μερικές από τις κυριότερες ρυθµίσεις είναι οι εξής: Text: Στο πλαίσιο κειµένου πληκτρολογούµε το κείµενο που θέλουµε να εµφανίζεται ως κυλιόµενο µήνυµα. Speed Amount: Ρυθµίζει την ταχύτητα κύλισης του κειµένου. Background Color: Από το πτυσσόµενο πλαίσιο καθορίζουµε το χρώµα του φόντου. Repeat: καθορίζουµε αν το κείµενο θα είναι κυλιόµενο διαρκώς ή πόσες φορές αυτό θα εµφανίζεται. 6.4 Χρήσιµες Συµβουλές Αποθηκεύετε πάντα µια σελίδα µόλις τη δηµιουργείτε κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή, γιατί µπορούν να δηµιουργηθούν «σπασµένοι» σύνδεσµοι ή να χάσετε δεδοµένα. Μεταβαίνετε συχνά στην προεπισκόπηση (Preview), εκεί µπορείτε να δείτε πώς θα φαίνεται η ιστοσελίδα στο Internet και να εντοπίσετε τυχόν σφάλµατα ή ατέλειες κυρίως στους συνδέσµους (Hyperlinks). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιο από τα έτοιµα Backgrounds που υπάρχουν στο FrontPage. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Theme. Θα εµφανιστεί ένα παράθυρο µε διάφορα Backgrounds, επιλέξτε κάποιο από αυτά για να προβάλλετε την προεπισκόπησή του και αφού εντοπίσετε κάποιο που σας αρέσει πατήστε ΟΚ. Για να βάλετε κάποιο ήχο στην ιστοσελίδα σας κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Page Properties. Εκεί που λέει Background sound Location πατήστε Browse για να καθορίσετε το αρχείο ήχου που θέλετε να αναπαράγεται όταν ανοίγει η σελίδα σας. 19

20 Από την επιλογή Loop µπορείτε να καθορίσετε για πόσα λεπτά θα ακούγεται ο ήχος ή να επιλέξετε να ακούγεται διαρκώς όσο η σελίδα είναι ανοιχτή (forever). εν πρέπει να αφήνουµε κενά όταν δίνουµε όνοµα σε σελίδες του FrontPage, αντί για κενό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την κάτω παύλα π.χ. «page_2.htm». Οι εικόνες που χρησιµοποιούµε στην ιστοσελίδα µας καλό είναι να έχουν αποθηκευθεί σε µορφή JPEG ή GIF. Τα αρχεία που έχουν επέκταση JPEG ή GIF είναι συµπιεσµένα, πράγµα που σηµαίνει ότι πιάνουν λιγότερο χώρο στο σκληρό δίσκο και χρειάζεται λιγότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η εµφάνισή τους στην οθόνη του επισκέπτη. Σήµερα οι σχεδιαστές ιστοσελίδων καταναλώνουν ένα µεγάλο µέρος του συνολικού χρόνου σχεδίασης στην προσπάθεια τους να κάνουν τις σελίδες τους αισθητικά ω- ραίες, αλλά ταυτόχρονα «ελαφριές» προκειµένου να φορτώνονται γρήγορα. Γενικά θα πρέπει πάντα να θυµόµαστε ότι όταν ο χρόνος αναµονής της εµφάνισης µιας σελίδας είναι µεγάλος π.χ. 30 δευτερόλεπτα, τότε ο επισκέπτης εγκαταλείπει το site, γι αυτό το λόγο θα πρέπει πάντα να προσπαθούµε να κάνουµε τις σελίδες µας όσο το δυνατόν πιο ελαφριές. 7. Οδηγός µελέτης για το Front Page Οι ερωτήσεις που παρατίθενται δεν εξαντλούν την ύλη είναι όµως ενδεικτικές του τρόπου µε τον οποίο θα γίνει η προσέγγιση στις εξετάσεις. 1. Πώς δηµιουργούµε µια νέα Ιστοσελίδα (Web); 2. Πώς εισάγουµε µια νέα σελίδα (Page); 3. Πώς βάζουµε Background σε µία σελίδα; 4. Πώς εισάγουµε µια εικόνα; 5. Γιατί είναι προτιµότερο να αποθηκεύουµε τις εικόνες που θα χρησιµοποιήσουµε στην ιστοσελίδα µας ως jpeg (jpg) αντί για bmp; 6. Τι µας δείχνει η ένδειξη «30 seconds on 28.8» που βρίσκεται στο κάτω µέρος του παραθύρου του Front Page; 7. Τι ονοµάζουµε σύνδεσµο (Hyperlink) και πώς το δηµιουργούµε; 8. Πώς εισάγουµε έναν πίνακα; 9. Πώς µπορούµε να ρυθµίσουµε το περίγραµµα του πίνακα, ώστε να µην φαίνεται στην προβολή Preview; 10. Πώς µπορούµε να µετρήσουµε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας µας; 11. Τι καλούµε Bookmark; Πώς µπορούµε να εισάγουµε ένα Bookmark στην ιστοσελίδα µας; 20

21 12. ηµιουργήστε µια ιστοσελίδα µε δύο Frames. 13. Πώς µπορούµε να βάλουµε ήχο σε µια ιστοσελίδα µας, ώστε να παίζει µόλις εισερχόµαστε σε αυτή; 14. Πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα από τα έτοιµα Background που υπάρχουν στο Front Page; 15. Πώς µπορούµε να ελέγξουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα εµφανίζεται η ιστοσελίδα µας στο Internet; 16. Πώς µπορούµε να βάλουµε µια εικόνα σαν Background σε µια σελίδα; 17. Να δηµιουργήσετε ένα Hyperlink που να µας µεταφέρει στην ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου. 18. Να εισάγετε δύο εικόνες τη µία κάτω από την άλλη και να γράψετε δίπλα από καθεµιά ένα κείµενο. 21

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET

ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET Σηµειώσεις στο FRONTPAGE 2003 ΚΟΥΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Μέγαρα εκέµβριος 2007 FRONTPAGE 2003 Εισαγωγή Το FrontPage είναι

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραµµα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή του PowerPoint µπορεί να έχει ως στόχο να διδάξει, να εξηγήσει ή και να πείσει. Ό,τι φτιάχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Εφέ DHTML Παράθυρο εργασιών Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video Σύντοµες οδηγίες Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Πλήκτρα που θα χρησιµοποιήσουµε...3 Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Άνοιγµα υπάρχουσας εικόνας - Μενού Αρχείο επιλογή Άνοιγµα. Ανοίγει το παράθυρο «Άνοιγµα». - Από την αναδιπλούµενη λίστα «Αρχεία τύπου:» επιλέγουµε τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ POWERPOINT - ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ POWERPOINT - ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ A. Να χωρίσετε την επιφάνεια εργασίας σε 2 ίσα µέρη µε Excel & Powerpoint. B. Να δηµιουργήσετε ένα ιάγραµµα Στηλών στο Excel και να το αποθηκεύσετε. Γ. Να ανοίξετε ένα αρχείο παρουσίασης στο Powerpoint

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων με το FrontPage2003

Κατασκευή ιστοσελίδων με το FrontPage2003 Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Εφέ DHTML Κατασκευή ιστοσελίδων με το FrontPage2003 Παράθυρο εργασιών Όταν ανοίγουμε το FrontPage, ανοίγει αυτόματα μία νέα σελίδα. (Στο FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το Word. A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το Word. A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση...1 Β. Επιλογή - ιόρθωση Αναζήτηση. ιαµόρφωση σελίδας. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων...3 Γ. Εισαγωγή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών ΜΑΘΗΜΑ 6 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δημιουργία Ενός Πίνακα 2. Εισαγωγή Και Μετακίνηση Δεδομένων 3. Επιλογή Κελιού, Στήλης, Γραμμής, Πίνακα 4. Εισαγωγή Στήλης Και Γραμμής 5. Διαγραφή Κελιού, Στήλης, Γραμμής Και Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής:

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής: <html> <head> Εισαγωγη στην html Ο παγκόσμιος ιστός (αγγ.: World Wide Web ή www) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία που μας παρέχει το Διαδίκτυο (Internet) και είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών (κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Σημειώσεις του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ Ευαγγελία Καβακλή Μυτιλήνη 2001 1 Αρχίζοντας...

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word Τι µπορούµε να κάνουµε µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου Το κείµενο που πληκτρολογούµε, εµφανίζεται στην οθόνη και παραµένει στη µνήµη RAM µέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Delete Β. Backspace. Α..xls Β..jpg Γ..mdb..doc

Α. Delete Β. Backspace. Α..xls Β..jpg Γ..mdb..doc Αρ. Ταυτότητας:.. ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ:.. ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ:. Αρ. Υποψ.:.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ MIAΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για εισαγωγή Photo Gallery σε Ιστοσελίδα με το SharePoint Designer 2007

Οδηγίες για εισαγωγή Photo Gallery σε Ιστοσελίδα με το SharePoint Designer 2007 Οδηγίες για εισαγωγή Photo Gallery σε Ιστοσελίδα με το SharePoint Designer 2007 Το πρόγραμμα Share Point Designer 2007 παρέχει την δυνατότητα να εισάγουμε Συλλογή φωτογραφιών, οι οποίες προβάλλονται με

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS 1. Εγκατάσταση Εισάγοντας το CD στον υπολογιστή σας, θα εκτελεστεί το auto - run και θα σας εµφανίσει ένα παράθυρο µε επιλογές εγκατάστασης. (εάν δεν εκτελεστεί το auto - run, εκτελέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση του NetMeeting

1. Εγκατάσταση του NetMeeting Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης του Netmeeting Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση του Netmeeting 2. Το Interface του Netmeeting 3. Κύρια Κουµπιά Netmeeting 4. Πραγµατοποίηση Κλήσεων - Συνδέσεων 5. Το Μενού του

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. O FrontPage Explorer

1. O FrontPage Explorer 1. O FrontPage Explorer Στο παρελθόν, ο δηµιουργός µιας θέσης Ιστού έπρεπε να παρακολουθεί µόνος του τον τρόπο σύνδεσης των σελίδων του. Με το FrontPage Explorer µπορείτε να δηµιουργείτε ιστούς και να

Διαβάστε περισσότερα

8. Σηµειώσεις Access. Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων

8. Σηµειώσεις Access. Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων Μάθηµα 8 ηµιουργία φορµών Μέσω των φορµών µπορούµε να εµφανίσουµε και να τροποποιήσουµε δεδοµένα από πίνακες και ερωτήµατα ή να εισαγάγουµε δεδοµένα σε πίνακες. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ WEB SITE ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΙΒΜ

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ WEB SITE ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΙΒΜ Slide 1 ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ WEB SITE ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΙΒΜ ΑΛΜΠΑΝΗ Α. ΜΑΡΙΑ & ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Slide 2 Το demo της IBM αναλύει τη προέλευση του Web Site και διδάσκει τη διαδικασία για να κτίσουµε από µόνοι µας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς Σ αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθούµε µε την κατασκευή και µορφοποίηση ενός συγκεκριµένου διαγράµµατος που θα απεικονίζει γραφικά κάποια αριθµητικά δεδοµένα ενός φύλλου εργασίας. Κυρίως όµως θα περιγράψουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πίνακες. Για να εισάγουμε έναν πίνακα επιλέγουμε από το μενού Insert->Table.

Σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πίνακες. Για να εισάγουμε έναν πίνακα επιλέγουμε από το μενού Insert->Table. DreamWeaver - Άσκηση 4η Πίνακες Παρακάτω θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργούμε και να επεξεργαζόμαστε πίνακες, μια πολύ βασική δομή. Θα δούμε πως γίνεται εισαγωγή πίνακα, ένωση κελιών του πίνακα, προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 www.epl001lab.weebly.com Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 Ενότητα 3 Εισαγωγή στο Microsoft Word Πως αρχίζουμε το Microsoft Word Για να αρχίσουμε το Word, πρέπει να κάνουμε double click στο εικονίδιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χρήση κειµενογράφου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χρήση κειµενογράφου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Χρήση κειµενογράφου Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

δηµιουργία ιστοσελίδων

δηµιουργία ιστοσελίδων ιδακτικό υλικό µαθητή δηµιουργία ιστοσελίδων Για να εµφανισθεί µια ιστοσελίδα στην οθόνη, πρέπει ο φυλλοµετρητής να εκτελεί τις εντολές ενός προγράµµατος που είναι γραµµένο µε ειδικό λογισµικό Οι ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1 1.Puzzle Μόλις ανοίξω το πρόγραμμα επιλέγω την εντολή Browse. Στη συνέχεια αναζητώ την εικόνα που έχω αποθηκεύσει σε ένα φάκελο (στην επιφάνεια εργασίας ή στα έγγραφά μου ή στο σκληρό μου δίσκο). Αφού

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων Μάθηµα 5 ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη - Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Η ανειστική Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα απλό, αλλά ολοκληρωµένο παράδειγµα δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το εργαστηριακό μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα»

Σημειώσεις για το εργαστηριακό μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δημιουργία web site με το Σημειώσεις για το εργαστηριακό μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα» Μαρία Μουντρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.............................. 5 Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.............................. 6 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ....................................

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Word Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Word Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Word Μέρος 2 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Πληκτρολόγηση κειµένου... 5 1.2 Πρακτικές συµβουλές κατά την πληκτρολόγηση... 6 1.3 Επιλογή κειµένου... 6 1.4 Αντιγραφή και µετακίνηση κειµένου... 7 1.5 Εύρεση κειµένου...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση Αρχική σελίδα Με την εισαγωγή σας στο λογισμικό ανταλλαγών (Cyclos), βρίσκεστε στην αρχική σελίδα, µέσω της οποίας μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και πληροφορίες για το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειµένου (Word)

Ο επεξεργαστής κειµένου (Word) Ο επεξεργαστής κειµένου (Word) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Οριζόντιος χάρακας Κάθετος χάρακας Κάθετη µπάρα κύλισης Οριζόντια µπάρα κύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο Το περιβάλλον εργασίας Ανοίγοντας την Ελληνική Έκδοση του FrontPage, για πρώτη φορά, η εικόνα που θα συναντήσουμε είναι αυτή της Εικόνας 1 με τα Μενού Εντολών και τη Γραμμή Εργαλείων, στο πάνω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόµενες διαφάνειες θα δούµε τις ιδιότητες του CSS που µπορούµε να επηρεάσουµε µέσω του Dreamweaver.

Στις επόµενες διαφάνειες θα δούµε τις ιδιότητες του CSS που µπορούµε να επηρεάσουµε µέσω του Dreamweaver. Στις επόµενες διαφάνειες θα δούµε τις ιδιότητες του CSS που µπορούµε να επηρεάσουµε µέσω του Dreamweaver. 37 Αφού καθορίσετε τα βασικά στοιχεία του νέου κανόνα css, όπως είδαµε στις προηγούµενες διαφάνειες,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Για να «κατεβάσουµε» το πρόγραµµα πηγαίνουµε στη διεύθυνση http://www.inspiration.com/

Για να «κατεβάσουµε» το πρόγραµµα πηγαίνουµε στη διεύθυνση http://www.inspiration.com/ Inspiration 7 Για να «κατεβάσουµε» το πρόγραµµα πηγαίνουµε στη διεύθυνση http://www.inspiration.com/ Μάθηµα 1 ο Θα κατασκευάσουµε το µοντέλο ενός µαθητή λυκείου σχετικά µε τις σκέψεις του για την καριέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το Microsoft Excel

Γνωριµία µε το Microsoft Excel Γνωριµία µε το Microsoft Excel Καθηµερινά σχεδόν στη ζωή µας, χρειάζεται να κάνουµε αριθµητικές πράξεις. Από τα πανάρχαια χρόνια, ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να κάνει υπολογισµούς. Αρχικά χρησιµοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή

Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή απο-επιλέγουµε άξονες και άλγεβρα 2. Από το εργαλείο κατασκευής πολυγώνων

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την "Επίλυση", µπορείτε να βρείτε τη βέλτιστη τιµή για τον τύπο ενός κελιού το οποίο ονοµάζεται κελί προορισµού σε ένα φύλλο εργασίας. Η "Επίλυση" λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 1 ΑΡΧΙΚΑ 1 2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 2 3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΙΚΟΝΙ ΙΩΝ 4 4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5 5 ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 6 6 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 7 6.1 ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word)

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Στο περιβάλλον εργασίας του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word εκτελούμε τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Δημιουργία Νέου Εγγράφου: Η Δημιουργία ενός Νέου Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Οι νέες Τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Αλλάζουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, τον τρόπο μελέτης αλλά και τον τρόπο έρευνας και αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα