Εισαγωγή στο PowerPoint

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο PowerPoint"

Transcript

1

2 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις διαφανειών. Στις διαφάνειες του PowerPoint µπορούµε να προσθέσουµε κείµενο, εικόνες, ήχους, χρώµατα και διάφορα εφέ, προκειµένου να δη- µιουργήσουµε µια εντυπωσιακή παρουσίαση. Κάθε αρχείο του PowerPoint ονοµάζεται παρουσίαση και αποτελείται από πολλές διαφάνειες. Το PowerPoint µπορεί να αποτελέσει ένα έξοχο διδακτικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικά δε, όταν έχουµε τη δυνατότητα να συνδέσουµε τον υπολογιστή µε έναν βιντεοπροβολέα. ηµιουργία νέας παρουσίασης Αµέσως µετά την ενεργοποίηση του PowerPoint, η οποία γίνεται από το µενού Έναρξη Προγράµµατα Microsoft PowerPoint, εµφανίζεται στην οθόνη η επόµενη εικόνα. Καρτέλα ιαφάνειες Γραµµές εργαλείων ιαφάνεια του PowerPoint Παράθυρο εργασιών Πλαίσια κειµένου Είδη προβολών Χώρος σηµειώσεων 2

3 Το PowerPoint παρέχει ενσωµατωµένες παρουσιάσεις και πρότυπα τα οποία µας βοηθούν να δηµιουργούµε γρήγορα τις διαφάνειές µας. Ο οδηγός αυτόµατου περιεχοµένου µας καθοδηγεί βήµα - βήµα προκειµένου να δηµιουργήσουµε µία παρουσίαση. Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει τις διαθέσιµες επιλογές από το πλαίσιο διαλόγου εκκίνησης του PowerPoint. Πίνακας: ηµιουργία και άνοιγµα παρουσιάσεων Επιλογή Οδηγός αυτόµατου περιεχοµένου Πρότυπο Κενή παρουσίαση Άνοιγµα υπάρχουσας παρουσίασης Λειτουργία ηµιουργεί µια παρουσίαση παρέχοντας ένα δείγµα µε τα περιεχόµενα αυτής. Αποτελεί ένα σηµαντικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο µας βοηθάει στη δηµιουργία µιας παρουσίασης. ηµιουργεί µια παρουσίαση µε βάση µία από τις έτοιµες επαγγελµατικά σχεδιασµένες διατάξεις διαφανειών. ηµιουργεί µια παρουσίαση από την αρχή χρησιµοποιώντας µια κενή διαφάνεια και τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις γραµµατοσειρών. Ανοίγει µια παρουσίαση η οποία έχει δηµιουργηθεί και αποθηκευτεί προηγουµένως. ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου 1. Από το παράθυρο εργασιών (δεξιό πλαίσιο) κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Από Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. Εάν το παράθυρο εργασιών δεν είναι ορατό, θα πρέπει να επιλέξουµε την εντολή Προβολή Παράθυρο εργασιών. 2. Στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Επόµενο. 3. Επιλέγουµε τον τύπο παρουσίασης από το παρακάτω πλαίσιο. 4. Ακολουθώντας βήµα-βήµα τα πλαίσια διαλόγου που εµφανίζονται, ορίζουµε το σκοπό της παρουσίασης, το µέσον που θα χρησιµοποιήσουµε, καθώς και τις πληροφορίες οι οποίες θα εµφανίζονται στην πρώτη διαφάνεια (π.χ. παρουσίαση στην οθόνη). 3

4 5. Στη συνέχεια ορίζουµε τον τίτλο της παρουσίασης. 6. Αφού ολοκληρώσουµε τη διαδικασία, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Τέλος για να εµφανιστεί η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης µας. Τµήµα παραθύρου διάρθρωσης Είδη προβολών Τµήµα παραθύρου διαφάνειας Τµήµα παραθύρου σηµειώσεων ηµιουργία νέας παρουσίασης Για να δηµιουργήσουµε µία νέα παρουσίαση, κάνουµε κλικ στο κουµπί ηµιουργία ή επιλέγουµε Αρχείο ηµιουργία από το µενού. Τρόποι προβολής διαφανειών Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις επιλογές που έχουµε στη διάθεση µας σχετικά µε την προβολή µιας παρουσίασης. Πίνακας: Προβολές Παρουσιάσεων στο Power Point Επιλογές Κανονική προβολή Λειτουργία ουλεύουµε µε µια διαφάνεια κάθε φορά. Έχουµε τη δυνατότητα να προσθέσουµε ή να αλλάξουµε κείµενο, εικόνες ή διάφορα σχέδια. Στο αριστερό πλαίσιο εµφανίζεται το τµήµα παραθύρου µε το κείµενο που εισάγουµε. 4

5 Προβολή ταξινόµησης διαφανειών Προβολή παρουσίασης Καρτέλα Προβολή ιαφανειών Καρτέλα Προβολή διάρθρωσης Εµφανίζει σε µικρογραφία όλες τις διαφάνειες, συµπεριλαµβανοµένων των κειµένων και των γραφικών. Σε αυτό το είδος προβολής έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε τη σειρά των διαφανειών και να ρυθµίσουµε τις εναλλαγές ή τους χρονισµούς για την προβολή της παρουσίασης. Η προβολή έχει τη δική της γραµµή εργαλείων. Εµφανίζει τη διαφάνεια σε προβολή παρουσίασης. ουλεύουµε µε µια διαφάνεια κάθε φορά. Έχουµε τη δυνατότητα να προσθέσουµε ή να αλλάξουµε κείµενο και γραφικά. Στο αριστερό πλαίσιο εµφανίζονται οι µικρογραφίες των διαφανειών χωρίς το κείµενο. Στην προβολή διάρθρωσης έχουµε τη δυνατότητα να ελέγξουµε, να τροποποιήσουµε και να οργανώσουµε το περιεχό- µενο µιας παρουσίασης αναδιατάσσοντας διαφάνειες ή παραγράφους µε κουκκίδες. Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών στη προβολή διάρθρωσης Κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος της κατακόρυφης γραµµής κύλισης, η οθόνη κυλάει προς τα πάνω κατά µία γραµµή τη φορά. Κάνοντας κλικ στην κατακόρυφη γραµµή κύλισης, κάτω από το πλήκτρο της κατακόρυφης κύλισης, η παρουσίαση κυλά προς τα κάτω κατά µία µόνο οθόνη. Κάνοντας κλικ στην κατακόρυφη γραµµή κύλισης, πάνω από το πλήκτρο της κατακόρυφης κύλισης, η παρουσίαση κυλά προς τα πάνω κατά µία οθόνη. Πατώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου ο δροµέας µετακινείται µέσα στην παρουσίαση. Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών στην προβολή διαφανειών Αν σύρουµε το πλήκτρο κατακόρυφης κύλισης προς τα κάτω ή προς τα πάνω, εµφανίζεται ένα πλαίσιο, το οποίο µας δείχνει τον αριθµό της διαφάνειας και τον τίτλο της. Επιλέγοντας έναν αριθµό διαφάνειας, αυτή γίνεται ενεργή. Κάνοντας κλικ στα βέλη που έχουν φορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην κατακόρυφη γραµµή κύλισης, εµφανίζεται η προηγούµενη ή η επόµενη διαφάνεια. Αν χρησιµοποιήσουµε το πληκτρολόγιο, θα πρέπει να πατήσουµε τα πλήκτρα Page Up ή Page Down για να µετακινηθούµε προς τα πίσω ή προς τα εµπρός κατά µία διαφάνεια κάθε τη φορά. Για να επιστρέψουµε στην πρώτη διαφάνεια πατάµε Ctrl+Home. Για να µετακινηθούµε στην τελευταία διαφάνεια πρέπει να πατήσουµε Ctrl+ End. 5

6 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών στην προβολή παρουσίασης Η προβολή παρουσίασης αρχίζει µε την εντολή Προβολή Προβολή παρουσίασης ή πιο απλά πατώντας το πλήκτρο F5. Κάνοντας κλικ µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού, η προβολή εµφανίζει την επό- µενη διαφάνεια. Πατώντας το πλήκτρο ή κάνοντας κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού εµφανίζεται το παρακάτω µενού, το οποίο περιέχει επιλογές σχετικές µε την προβολή παρουσίασης. Έτσι π.χ. αν επιλέξουµε Προηγούµενο µετακινούµαστε στην προηγούµενη διαφάνεια. Αν από το εµφανιζόµενο µενού επιλέξουµε Μετάβαση Περιήγηση στις διαφάνειες, εµφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου. Αυτό δείχνει όλους τους αριθµούς και τους τίτλους των διαφανειών που έχουµε στην παρουσίασή µας. Κάνοντας διπλό κλικ στην διαφάνεια που επιθυµούµε, µεταφερόµαστε αµέσως σε αυτή. Πατώντας Esc ή Τέλος Προβολής από το µενού, θα επιστρέψουµε στην προβολή διαφανειών. Αποθήκευση παρουσίασης Για να αποθηκεύσουµε µια παρουσίαση, επιλέγουµε την εντολή Αρχείο Αποθήκευση ή πατάµε το εικονίδιο. Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε Αρχείο Αποθήκευση ως αν χρειαστεί να αλλάξουµε το όνοµα ή το φάκελο της παρουσίασης. Να σηµειωθεί ότι η προέκταση των αρχείων στο PowerPoint είναι.ppt. 6

7 Κλείσιµο παρουσίασης και έξοδος Επιλέγουµε την εντολή Αρχείο Κλείσιµο. Αν έχουµε κάνει αλλαγές στην παρουσίαση και δεν τις έχουµε αποθηκεύσει, εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο µας ρωτά αν επιθυµούµε να αποθηκεύσουµε τις αλλαγές. Αφού τις αποθηκεύσουµε, επιλέγουµε την εντολή Αρχείο Έξοδος. Άνοιγµα µιας υπάρχουσας παρουσίασης Επιλέγουµε την εντολή Αρχείο Άνοιγµα ή πατάµε το αντίστοιχο εικονίδιο. Επίσης το PowerPoint για να µας διευκολύνει, µας δίνει µια λίστα µε τις τελευταίες παρουσιάσεις που έχουµε ανοίξει. Η λίστα βρίσκεται στο τέλος του µενού Αρχείο, και αρκεί να επιλέξουµε το αρχείο, το οποίο θέλουµε να ανοίξει. Προσθήκη και διαγραφή διαφανειών Προσθήκη διαφάνειας Επιλέγουµε τη νέα διαφάνεια από το µενού Επεξεργασία ή πατάµε το πλήκτρο Νέα διαφάνεια. Όταν προσθέτουµε µια νέα διαφάνεια, αυτή παρεµβάλλεται µετά την τρέχουσα διαφάνεια. Το παράθυρο εργασιών εµφανίζονται 27 διαφάνειες µε αυτόµατη διάταξη. Κάθε µία από αυτές περιέχει σύµβολα κράτησης για κείµενο, γραφικά και άλλα α- ντικείµενα, είναι δε χωρισµένες σε 4 κατηγορίες: ιατάξεις κειµένου ιατάξεις αντικειµένου ιατάξεις κειµένου και αντικειµένου Άλλες διατάξεις Χρησιµοποιώντας τις αυτόµατες διατάξεις εξοικονοµούµε χρόνο σε ότι αφορά τη µορφοποίηση της διαφάνειας που θέλου- µε να προσθέσουµε στην παρουσίασή µας. Καθώς κάνουµε κλικ σε µια αυτόµατη διάταξη, το όνοµα της εµφανίζεται στο δεξιό τµήµα του παραθύρου. Αν κάνουµε διπλό κλικ στην αυτόµατη διάταξη για τη λίστα µε κουκίδες, θα δηµιουργηθεί µια νέα διαφάνεια που περιέχει τα σύµβολα κράτησης θέσεως για µια λίστα µε κουκίδες. ιαγραφή διαφάνειας Στην προβολή διάρθρωσης και ταξινόµησης διαφανειών, κάνουµε κλικ για να επιλέξουµε τη διαφάνεια και µετά πατάµε το πλήκτρο Delete. Στην προβολή διαφανειών επιλέγουµε ιαγραφή διαφάνειας από το µενού Επεξεργασία. Αν κατά λάθος διαγράψουµε µια διαφάνεια, µπορούµε να επιλέξουµε Αναίρεση, από το µενού Επεξεργασία, για να την επαναφέρουµε ή πιο απλά να πατήσουµε το πλήκτρο. 7

8 ουλεύοντας µε κείµενο στην προβολή διαφανειών Μέχρι τώρα έχουµε δηµιουργήσει µονάχα το σκελετό της παρουσίασης. Θα πρέπει να την αναπτύξουµε προσθέτοντας το κείµενο και τα γραφικά. 1. Έστω ότι προσθέτοντας µια διαφάνεια επιλέγουµε τη δεύτερη από τις αυτόµατες διατάξεις που εµφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Νέα διαφάνεια. Η καινούρια διαφάνεια εµφανίζεται µε τα σύµβολα κράτησης θέσεων για να προσθέσουµε έναν τίτλο και µια λίστα µε κουκίδες, όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 2. Κάνουµε κλικ στο σύµβολο κράτησης θέσεων που βλέπουµε στην κορυφή, για να γράψουµε τον τίτλο. Πληκτρολογούµε π.χ. "Κύρια Θέµατα" και κάνουµε κλικ στο κάτω σύµβολο κράτησης θέσεων. Σύµβολο κράτησης θέσεων για τον τίτλο Σύµβολο κράτησης θέσεων για τη λίστα 3. Πληκτρολογούµε " ηµιουργία Παρουσίασης" και πατάµε το Enter. 4. Στη συνέχεια "Τροποποίηση Παρουσίασης" και πατάµε το Enter. 5. Πατάµε Tab και πληκτρολογούµε "Εισαγωγή νέας διαφάνειας". Κατόπιν πατάµε το πλήκτρο Enter. Πατώντας το Tab υποβιβάζεται το επίπεδο αυτής της παραγράφου δηµιουργώντας µια εσοχή. Με τον τρόπο αυτό, η συγκεκριµένη παράγραφος αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή προηγούµενης. 6. Για να προβιβάσουµε την κουκίδα πάνω πατάµε το συνδυασµό πλήκτρων Shift+Tab στην τρέχουσα γραµµή και πληκτρολογούµε "Αποθήκευση Παρουσίασης". Η διαφάνεια έχει την παρακάτω µορφή. 8

9 ουλεύοντας µε κείµενο στην προβολή διάρθρωσης 1. Ενώ βρισκόµαστε σε προβολή διάρθρωσης, κάνουµε κλικ για να θέσουµε το σηµείο παρεµβολής ακριβώς µετά από τη φράση "Αποθήκευση Παρουσίασης" και πατάµε Enter. Εµφανίζεται µια κουκίδα δίπλα στην οποία θα πληκτρολογήσουµε τη φράση που επιθυµούµε, όπως και προηγουµένως. 2. Κάνοντας κλικ σε µια κουκίδα πρώτου επιπέδου, όλο το υπόλοιπο συνδεδεµένο κεί- µενο (δηλαδή τα δευτερεύοντα στοιχεία) επιλέγονται και αυτά. 3. Μπορούµε να αλλάξουµε και την σειρά των στοιχείων που έχουµε στις αντίστοιχες κουκίδες µιας παρουσίασης. Τοποθετούµε το δείκτη του ποντικιού πάνω στην κουκίδα την οποία θέλουµε να µετακινήσουµε, οπότε και ο δείκτης παίρνει τη µορφή ε- νός βέλους µε τέσσερις αιχµές. Κάνουµε κλικ µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρουµε αργά προς τα κάτω το ποντίκι. Ο δείκτης αλλάζει σχήµα και παίρνει τη µορφή βέλους µε δύο αιχµές. Ένας δείκτης γραµµής δείχνει τη νέα θέση της κουκίδας. Μόλις ο δείκτης γραµµής βρεθεί στην επιθυµητή θέση, αφήνουµε το δείκτη του ποντικιού και η κουκίδα µετακινείται στη νέα θέση. Τροποποίηση της διάταξης των διαφανειών 1. Έστω ότι θέλουµε να µετακινήσουµε τη δεύτερη διαφάνεια µετά την τρίτη. Κάνουµε κλικ στο εικονίδιο της δεύτερης διαφάνειας. Με τον τρόπο αυτό επιλέγουµε όλα τα περιεχόµενα της διαφάνειας. 2. Μετακινούµε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο της δεύτερης διαφάνειας, έως ότου ο δείκτης πάρει το σχήµα του βέλους µε τις τέσσερις αιχµές. 3. Σύρουµε ολόκληρη τη διαφάνεια κάτω από την τρίτη διαφάνεια, και αφήνουµε το κουµπί του ποντικιού. Τροποποίηση της σειράς των διαφανειών σε προβολή ταξινόµησης 1. Έστω ότι επιθυµούµε να τοποθετήσουµε την τέταρτη διαφάνεια µετά την πρώτη. Ε- πιλέγουµε την τέταρτη διαφάνεια. 2. Μετακινούµε το δείκτη του ποντικιού στη µέση της διαφάνειας και σύρουµε τον ά- σπρο δείκτη στο διάστηµα µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαφάνειας. 3. Αφήνουµε το πλήκτρο του ποντικιού. Μορφοποίηση του κειµένου Το PowerPoint µας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουµε το χρώµα, το µέγεθος, το στυλ, την στοίχιση του κειµένου, καθώς και τα διαστήµατα των παραγράφων. Στις εντολές αυτές έχουµε γρήγορη και άµεση πρόσβαση από τα πλήκτρα της γραµµής εργαλείων µορφοποίησης. Αλλαγή χαρακτηριστικών του κειµένου 1. Επιλέγουµε τη λέξη την οποία θέλουµε να αλλάξουµε, κάνοντας διπλό κλικ. 9

10 2. Πατάµε τα πλήκτρα Έντονη γραφή, Πλάγια γραφή, Υπογράµµιση και Σκίαση κειµένου για να µορφοποιήσουµε κατάλληλα το κείµενο 3. Αν χρειαστεί, αλλάζουµε τη γραµµατοσειρά ή και το µέγεθος των γραµµάτων. 4. Έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε το χρώµα των χαρακτήρων κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εργαλειοθήκης Σχεδίαση και µετακινώντας το δείκτη του ποντικιού στο επιθυµητό χρώµα. 5. Για να αυξήσουµε ή να µειώσουµε το µέγεθος των γραµµάτων πατάµε αντίστοιχα τα εικονίδια. Αλλαγή στοίχισης και απόστασης παραγράφων Η στοίχιση των παραγράφων αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο γίνεται πατώντας αντίστοιχα τα εικονίδια. Εκτυπώσεις Υπάρχουν διάφορα είδη εκτυπώσεων, από τα οποία θα εξετάσουµε τα πλέον σηµαντικά. Εκτύπωση σε προβολή διάρθρωσης Πολλές φορές χρειαζόµαστε ένα αντίγραφο της προβολής διάρθρωσης, ώστε να έχουµε στη διάθεση µας τα περιεχόµενα της παρουσίασης. Θέλουµε δηλαδή µια εκτύπωση της προβολής διάρθρωσης, η οποία να περιέχει αποκλειστικά µονάχα το κείµενο της παρουσίασης. Αφού επιλέξουµε Εκτύπωση από το µενού Αρχείο, εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση. Κάνοντας κλικ στο βέλος που βρίσκεται δεξιά της επιλογής Εκτύπωση, επιλέγουµε Εµφάνιση διάρθρωσης από το πτυσσόµενο πλαίσιο καταλόγου. Αφού ολοκληρώσουµε τις επιλογές µας, πατάµε ΟΚ και θα έχουµε το είδος της εκτύπωσης που χρειαζόµαστε. 10

11 Εκτύπωση µιας διαφάνειας Έστω ότι βρισκόµαστε σε προβολή διαφανειών. Η εκτύπωση µιας διαφάνειας ή µιας σειράς διαφανειών γίνεται σχεδόν κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και στην εκτύπωση µιας διάρθρωσης. Να σηµειώσουµε ότι οι διαφάνειες θα τυπωθούν ασπρόµαυρες. Γι αυτό πατάµε το εικονίδιο Χρώµα/ ιαβαθµίσεις του γκρι της βασικής γραµµής εργαλείων και επιλέγουµε ιαβαθµίσεις του γκρι. Το φόντο της διαφάνειας γίνεται άσπρο ενώ τα γραφικά έχουν ένα προεπιλεγµένο γκρίζο χρώµα και βεβαίως το κείµενο εµφανίζεται κανονικά µε µαύρο χρώµα. Από το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, κάνουµε κλικ στην Περιοχή διαφανειών και επιλέγουµε Τρέχουσα διαφάνεια, αν θέλουµε να τυπώσουµε µόνο την ενεργή διαφάνεια, ή ιαφάνειες και ταυτόχρονα ορίζουµε ποιες διαφάνειες θέλουµε, ενώ στο πεδίο Αριθµός α- ντιτύπων πληκτρολογούµε πόσα αντίτυπα χρειαζόµαστε. Αν πατήσουµε το εικονίδιο θα τυπώσουµε την παρουσίαση µας µε βάση τη µορφοποίηση που έχουµε στην παρούσα προβολή. Αν επιθυµούµε να τυπώσουµε µια διαφάνεια σε πλήρη σελίδα, επιλέγουµε ιαφάνειες από τη λίστα που εµφανίζεται στο πτυσσόµενο πλαίσιο Εκτύπωση. Για να τυπώσουµε µια σελίδα η οποία θα περιλαµβάνει τις πρώτες έξι διαφάνειες, ε- πιλέγουµε στην Περιοχή διαφανειών, ιαφάνειες και πληκτρολογούµε 1-6, ενώ από τη λίστα επιλέγουµε Σηµειώσεις για το ακροατήριο (6 διαφάνειες ανά σελίδα). Μορφοποίηση της παρουσίασης Μπορούµε να βελτιώσουµε περαιτέρω την εµφάνιση µιας παρουσίασης χρησιµοποιώντας διάφορα χρώµατα και σχέδια. Έχουµε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε τις προκαθορισµένες επιλογές τις οποίες διαθέτει το PowerPoint ή να δηµιουργήσουµε δικές µας διατάξεις. Χρήση προτύπων Το PowerPoint διαθέτει µια έτοιµη λίστα προτύπων. Έ- χουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε ένα πρότυπο κάθε φορά που δηµιουργούµε µια παρουσίαση ή να δηµιουργήσουµε ένα δικό µας. 1. Επιλέγουµε Αρχείο ηµιουργία. Από το παράθυρο εργασιών, επιλέγουµε. 2. Εµφανίζονται διάφορα είδη προτύπων. 3. Κάνουµε κλικ σε ένα πρότυπο. Να σηµειωθεί ότι τα πρότυπα αρχεία του PowerPoint έχουν την προέκταση.pot. 4. Όλες οι διαφάνειες που θα προσθέσουµε στην παρουσίαση θα χρησιµοποιούν αυτό το πρότυπο. 5. Φυσικά είµαστε σε θέση να επιλέξουµε ένα άλλο διαφορετικό πρότυπο. Η λίστα µας δείχνει τα διαθέσιµα. 11

12 6. Κάνοντας κλικ σε κάποιο από τα πρότυπα της λίστας, το καινούριο πρότυπο θα ε- φαρµοστεί στη διαφάνεια. Έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε δύο διαφορετικά πρότυπα σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης ή σε επιλεγµένες διαφάνειες. ουλεύοντας µε τους συνδυασµούς χρωµάτων Οι συνδυασµοί χρωµάτων εφαρµόζονται καλύτερα στην προβολή διαφανειών ή στην προβολή ταξινόµησης διαφανειών. Προσαρµογή συνδυασµού χρωµάτων 1. Από το µενού Μορφή επιλέγουµε Σχεδίαση διαφανειών. 2. Από το παράθυρο εργασιών επιλέγουµε Συνδυασµοί χρωµάτων. Επιλέγουµε από τη λίστα Εφαρµογή συνδυασµού χρωµάτων τον επιθυµητό συνδυασµό χρωµάτων. 3. Εάν πατήσουµε το πλήκτρο το οποίο βρίσκεται στα δεξιά της επιλογής, είµαστε σε θέση να καθορίσουµε την εφαρµογή του συνδυασµού στην επιλεγµένη διαφάνεια ή σε όλες. Αλλαγή στο χρώµα του φόντου 1. Επιλέγουµε Φόντο διαφάνειας από το µενού Μορφή και εµφανίζεται το παράθυρο της επόµενης εικόνας. 2. Κάνουµε κλικ στο βέλος του πτυσσόµενου πλαισίου καταλόγου, κάτω από την περιοχή Γέµισµα φόντου. Από την λίστα η οποία εµφανίζεται, επιλέγουµε κάποιο χρώµα ή εφέ γεµίσµατος. Υποδείγµατα διαφανειών Τα υποδείγµατα διαφανειών µας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουµε τα στοιχεία τα ο- ποία υπάρχουν πάνω σε µια διαφάνεια και να καθορίζουµε τον τρόπο εµφάνισης αυτών. Για παράδειγµα µπορούµε να εισαγάγουµε την ηµεροµηνία ή τον αριθµό της διαφάνειας, από το µενού Εισαγωγή, πάνω σε ένα υπόδειγµα ώστε αυτό να εµφανίζεται σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασης. Για να δουλέψουµε µε ένα υπόδειγµα διαφανειών: 12

13 1. Επιλέγουµε Υπόδειγµα Υπόδειγµα διαφανειών από το µενού Προβολή, οπότε η οθόνη παίρνει την παρακάτω µορφή. 2. Το Υπόδειγµα διαφανειών περιέχει ένα αντικείµενο (πλαίσιο) τίτλου και ένα αντικεί- µενο για το κυρίως τµήµα της διαφάνειας. 3. Κάνοντας κλικ σε κάποιο αντικείµενο, π.χ. στο αντικείµενο του τίτλου, µπορούµε να επεξεργαστούµε τον τίτλο. 4. Για να επιστρέψουµε κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Κλείσιµο προβολής υποδείγµατος. Εργασία µε κείµενο µέσα σε σχήµατα Η προσθήκη κειµένου µέσα σε σχήµατα, τονίζει τις λέξεις µε έναν ενδιαφέροντα τρόπο. Το κείµενο µέσα σε σχήµατα µπορεί να υποστεί επεξεργασία, όπως και οποιοδήποτε άλλο κείµενο. Αρχικά σχεδιάζουµε ένα κλειστό σχήµα (π.χ. έλλειψη) και στη συνέχεια κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε αυτό. Από το εµφανιζόµενο µενού επιλέγου- µε Προσθήκη κείµενο. Μπορούµε να αρχίσουµε την πληκτρολόγηση µέσα στο πλαίσιο κει- µένου. Θα παρατηρήσουµε όµως ότι το κείµενο δεν αναδιπλώνεται αυτόµατα µέσα στα όρια του σχήµατος. Για να αλλάξουµε τη συµπεριφορά του κειµένου κάνουµε δεξί κλικ στο σχήµα και επιλέγουµε Μορφοποίηση αυτόµατου σχήµατος. Πατάµε την καρτέλα Πλαίσιο κειµένου και επιλέγουµε το πλαίσιο ελέγχου Αναδίπλωση του κειµένου στο αυτόµατο σχήµα. Από την ίδια καρτέλα έχουµε τη δυνατότητα να περιστρέψουµε το κείµενο µέσα στο σχήµα κατά 90 µοίρες ή να προσαρµόσουµε το σχήµα ώστε να περιβάλλει από κοντά το κείµενο. 13

14 Προσθήκη Clip Art Το PowerPoint διαθέτει µια πλούσια συλλογή από εικόνες, τις οποίες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στις παρουσιάσεις µας. Όταν τοποθετήσουµε την εικόνα στη διαφάνεια έ- χουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε τη θέση, το µέγεθος και την εµφάνιση της. Εισαγωγή Clip Art 1. Επιλέγουµε Εισαγωγή Εικόνα Έτοιµες εικόνες ClipArt. Από το κάτω µέρος του παραθύρου εργασιών κάνουµε κλικ στην επιλογή Οργάνωση ClipArt (επόµενη εικόνα). 2. Από το πλαίσιο παραθύρου Οργάνωση Clip της Microsoft επιλέγουµε το επιθυµητό ClipArt. 3. Επιλέγουµε µία εικόνα µέσα από µία κατηγορία και πατάµε το πλήκτρο το οποίο εµφανίζεται στα δεξιά. Από το εµφανιζόµενο µενού επιλέγουµε Αντιγραφή. 4. Μεταφερόµαστε στη διαφάνεια και πατάµε το εικονίδιο Επικόλληση. Εµπλουτίζοντας την παρουσίαση Όταν δηµιουργούµε µία παρουσίαση θα πρέπει να προσπαθήσουµε να την κάνουµε όσο το δυνατόν περισσότερο ελκυστική για τον ακροατή - θεατή. Τα εργαλεία που µας προσφέρει το PowerPoint για να εµπλουτίσουµε την παρουσίαση µας, είναι πολλά και εντυπωσιακά. Εναλλαγές ιαφανειών Οι εναλλαγές των διαφανειών αυξάνουν το ενδιαφέρον του θεατή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Αντί να κάνουµε απλώς κλικ στις διαφάνειες, έχουµε τη δυνατότητα να εισαγάγουµε µία διαφάνεια στην οθόνη από την αριστερή πλευρά ή να σβήνει όταν µεταφέρεται στην επόµενη διαφάνεια. 14

15 1. Επιλέγουµε τη διαφάνεια και κάνουµε κλικ στην επιλογή Τρόπος εναλλαγής διαφανειών από το µενού Παρουσίαση. Στο παράθυρο εργασιών θα εµφανιστεί το επόµενο πλαίσιο διαλόγου. 2. Επιλέγουµε Αποκάλυψη αριστερά και παρατηρούµε την εικόνα. Μπορούµε να εξοµαλύνουµε την ταχύτητα εναλλαγής επιλέγοντας Αργά, Μέτρια ή Γρήγορα. Το PowerPoint περιλαµβάνει και εφέ ήχου τα οποία µπορούµε να τα προσάψουµε στα εφέ εναλλαγών. 3. Από την περιοχή διαφανειών έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε αν η εναλλαγή των διαφανειών θα γίνεται µε τη χρήση του ποντικιού ή αν οι διαφάνειες θα εναλλάσσονται αυτόµατα µετά από έναν ορισµένο αριθµό δευτερολέπτων. 4. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να εφαρµόσουµε τα εφέ σε επιλεγµένες διαφάνειες ή σε όλες. Εισαγωγή αρχείου ήχου ή βίντεο στο PowerPoint Αφού δηµιουργήσουµε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε στην παρουσίασή µας. Από το µενού Εισαγωγή του PowerPoint επιλέγουµε Ταινία και ή- χος Ήχος από αρχείο. Εντοπίζουµε το αρχείο ήχου που χρειαζόµαστε και πατάµε ΟΚ. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο µας ρωτάει αν θέλουµε να παίζει το αρχείο ήχου αµέσως µόλις εµφανίζεται η διαφάνεια ή κάνοντας κλικ µε το ποντίκι. Βλέπουµε επίσης ότι δηµιουργείται αυτόµατα στη διαφάνεια το εικονίδιο. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά επιλέγοντας αυτή τη φορά ταινία, εισάγουµε ένα αρχείο βίντεο στην εργασία µας. Το βίντεο εµφανίζεται ως µια µικρή φωτογραφία πάνω στη διαφάνειά µας. Κατά την προβολή όµως κάνουµε κλικ πάνω του και ξεκινάει να παίζει κανονικά. Η Πένα Αν κατά τη διάρκεια της προβολής µιας παρουσίασης κάνουµε δεξί κλικ εµφανίζεται ένα µενού, από το οποίο επιλέγουµε: Επιλογή δείκτη Πένα. Ο δείκτης του ποντικιού παίρνει τη µορφή πένας µε την οποία µπορούµε να υπογραµµίσουµε, να κυκλώσουµε και γενικότερα να επισηµάνουµε κάποιο σηµείο της διαφάνειας κατά τη διάρκεια παρουσίαση µας. Οι επιση- µάνσεις αυτές δεν αποθηκεύονται στο αρχείο και εξαφανίζονται µόλις αλλάξουµε σελίδα ή τερµατίσουµε την προβολή παρουσίασης. Επίσης µέσω του µενού, το οποίο εµφανίζεται όταν κάνουµε δεξί κλικ, έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε Οθόνη Σβήσιµο πένας για να διαγραφούν οι επισηµάνσεις που κάναµε. Από το ίδιο µενού (Οθόνη Χρώµα πένας) ή από το µενού Παρουσίαση Ρυθµίσεις προβολής αλλάζουµε το χρώµα της πένας. 15

16 Κουµπιά Ενεργειών Στο µενού Παρουσίαση του PowerPoint υπάρχει η επιλογή Κουµπιά ενεργειών, η οποία εµφανίζει µια λίστα από κουµπιά. Το πρώτο είναι κενό, ενώ τα υπόλοιπα έχουν επάνω κάποια εικονίδια. Επιλέγουµε το κουµπί που µας ενδιαφέρει και ο δείκτης του ποντικιού γίνεται σταυρός (+). Μπορούµε να σχεδιάσουµε το κουµπί ορίζοντας τη θέση και το µέγεθος που επιθυµούµε. Κατόπιν εµφανίζεται ένα νέο πλαίσιο µέσω του οποίου καθορίζουµε την ενέργεια που θέλουµε να εκτελείται όταν πατάµε το κουµπί αυτό. Από το πτυσσόµενο πλαίσιο καταλόγου επιλέγουµε: Να µην γίνεται καµία ενέργεια. Να γίνεται µετάβαση σε άλλη σελίδα, π.χ. επόµενη, προηγούµενη, τελευταία, σε κάποια σελίδα του Internet, σε άλλη παρουσίαση του PowerPoint κλπ. Να εκτελείται ένα πρόγραµµα ή ένα αρχείο. Να παίζει κάποιος ήχος. 16

17 Μέσω του µενού Παρουσίαση Ρυθµίσεις ενέργειας είναι δυνατόν να επιλέξουµε να εκτελείται κάποια άλλη ενέργεια. Αν επιλέξουµε το κουµπί το οποίο είναι κενό, έχουµε τη δυνατότητα να γράψουµε πάνω σε αυτό µία ετικέτα. Έτσι κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγουµε Προσθήκη Κειµένου. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο κειµένου στο εσωτερικό του κουµπιού, µέσα στο οποίο πληκτρολογούµε το κείµενο π.χ.: Υπόδειξη Για την οµοιόµορφη εµφάνιση των κουµπιών σε όλες τις διαφάνειες θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουµε τα κουµπιά σε µία διαφάνεια και εν συνεχεία να τα αντιγράψουµε στις υπόλοιπες µε τις εντολές Αντιγραφή/Επικόλληση. Προσθήκη αρίθµησης διαφανειών Για να προσθέσουµε αρίθµηση στις διαφάνειες θα πρέπει να επιλέξουµε Προβολή Κεφαλίδα και υποσέλιδο. Από το εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου επιλέγουµε στην καρτέλα ιαφάνεια, το πλαίσιο ελέγχου Αριθµός διαφάνειας. Απόκρυψη διαφάνειας Μερικές φορές ίσως χρειαστεί να ρυθµίσουµε την προβολή µας, ώστε κάποιες από τις διαφάνειες µας να µην εµφανίζονται. Αν έχουµε 10 διαφάνειες και δεν θέλουµε να προβάλουµε π.χ. την 6 η, µπορούµε να µεταβούµε στην 6 η διαφάνεια και να επιλέξουµε την εντολή Προβολή παρουσίασης Απόκρυψη διαφάνειας. Όταν θα προβάλουµε την παρουσίαση µας το PowerPoint θα µεταβεί από την 5 η διαφάνεια στην 7 η προσπερνώντας την 6 η. Αν σε κάποια επόµενη παρουσίαση θελήσουµε να προβάλουµε την 6 η διαφάνεια θα "αποεπιλέξου- µε" την Απόκρυψη ιαφάνειας και η προβολή θα γίνει κανονικά 17

18 Ρυθµίσεις προβολής Από την εντολή Ρυθµίσεις Προβολής του µενού Προβολή παρουσίασης, επιλέγουµε: αν η προβολή παρουσίασης θα καταλαµβάνει όλη την οθόνη ή θα γίνεται µέσα σε ένα παράθυρο. αν η προβολή θα επαναλαµβάνεται συνεχώς µέχρι να πατήσουµε το πλήκτρο Esc. αν θέλουµε να γίνεται προβολή χωρίς αφήγηση ή χωρίς animation. ποιες διαφάνειες θα προβάλλονται π.χ. όλες, από την 1 έως τη 10 ή η προσαρµοσµένη προβολή 1. αν η µετάβαση από τη µία διαφάνεια στην άλλη θα γίνεται αυτόµατα ή µε κλικ του ποντικιού. το χρώµα της πένας. Επίσης µία ορθή ενέργεια είναι να επιλέξουµε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση επιτάχυνσης γραφικών υλικού προκειµένου να επιτύχουµε επιτάχυνση της εµφάνισης των διαφόρων γραφικών εφέ της παρουσίασης µας. Χρονισµός παρουσίασης µε δοκιµή Με την επιλογή αυτή του µενού Προβολή παρουσίασης, αρχίζει η παρουσίαση των διαφανειών, ενώ στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου µε χρονόµετρο. Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουµε πόση ώρα χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση της κάθε διαφάνειας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να ρυθµίσουµε ανάλογα την ε- ναλλαγή διαφανειών. Επόµενη διαφάνεια Χρόνος εµφάνισης της διαφάνειας Συνολικός χρόνος παρουσίασης ιακοπή προβολής και χρονοµέτρησης Επανάληψη τρέχουσας διαφάνειας 18

19 Αφού υπολογίσουµε το χρόνο εµφάνισης της διαφάνειας, πατάµε το πλήκτρο Επόµενο. Με τον ίδιο τρόπο ρυθµίζουµε το χρόνο εµφάνισης και των υπόλοιπων διαφανειών. Το PowerPoint υπολογίζει το συνολικό χρόνο της παρουσίασης και εµφανίζει το επόµενο µήνυ- µα. Αν πατήσουµε το πλήκτρο Ναι, το PowerPoint ρυθµίζει από µόνο του µετά από πόσα δευτερόλεπτα θα αλλάζει η κάθε διαφάνεια, µε βάση βέβαια τους χρόνους που έχουν αποθηκευθεί κατά τη οκιµή. Εγγραφή αφήγησης Το PowerPoint µας παρέχει τη δυνατότητα να ηχογραφήσουµε µία αφήγηση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. ηλαδή ενώ ο υπολογιστής προβάλει την παρουσίαση, εµείς κάνουµε επεξηγήσεις, οι οποίες και αποθηκεύονται. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να γίνει µία ο- λοκληρωµένη παρουσίαση δίχως την παρουσία του οµιλητή. Από το µενού Προβολή παρουσίασης επιλέγουµε Εγγραφή αφήγησης. Προβάλλεται ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο µας ενηµερώνει ότι για κάθε δευτερόλεπτο εγγραφής καταλαµβάνονται 10 kb στο σκληρό δίσκο, καθώς επίσης και πόσος είναι ο µέγιστος χρόνος εγγραφής. Από αυτό το πλαίσιο µπορούµε να ορίσουµε την ένταση του µικροφώνου, να αλλάξουµε την ποιότητα εγγραφής κλπ. Όταν ολοκληρώσουµε τις ρυθµίσεις µας πατάµε ΟΚ. Το PowerPoint θα µας ζητήσει να καθορίσουµε από ποια διαφάνεια θα ξεκινήσουµε την αφήγηση (τρέχουσα ή πρώτη διαφάνεια). Με την έξοδο από την παρουσίαση αποθηκεύονται οι αφηγήσεις και το PowerPoint θα µας ρωτήσει αν επιθυµούµε να αποθηκεύσουµε και τους χρονισµούς των διαφανειών. Απευθείας άνοιγµα του αρχείου σε προβολή παρουσίασης Μέχρι στιγµής γνωρίζουµε ότι για την πραγµατοποίηση µιας παρουσίασης, θα πρέπει να ανοίξουµε το PowerPoint και να φορτώσουµε το αρχείο της παρουσίασης. Κατόπιν, για να αρχίσουµε την προβολή, θα πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο προβολή παρουσίασης ή το πλήκτρο F5. Έχουµε όµως τη δυνατότητα να αρχίζουµε µία προβολή παρουσίασης απευθείας, δίχως να χρειάζεται να φορτώσουµε το PowerPoint. Τα αρχεία αυτού του τύπου έχουν προέκταση pps. 1. Επιλέγουµε την εντολή Αρχείο Αποθήκευση ως 2. Από το πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπος, επιλέγουµε Προβολή του PowerPoint (*.pps) και πατάµε το πλήκτρο Αποθήκευση. 3. Με τη βοήθεια των εργαλείων διαχείρισης αρχείων Εξερεύνηση των Windows, Ο Υπολογιστής µου ή Τα έγγραφά µου, εντοπίζουµε και επιλέγουµε το αρχείο, το οποίο έχει το εικονίδιο. 4. Κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο όνοµα του αρχείου και ε- πιλέγουµε Αποστολή προς Επιφάνεια εργασίας ( ηµιουργία συντόµευσης). 19

20 Με τη δηµιουργία µιας συντόµευσης στην επιφάνεια εργασία επιτυγχάνουµε την εύκολη και άµεση έναρξη της προβολής παρουσίασης. Μετά το πέρας της προβολής το PowerPoint κλείνει αυτόµατα την παρουσίαση και επιστρέφει στην επιφάνεια εργασίας. Να υπογραµµίσουµε ότι τα αρχεία του τύπου pps δεν επιδέχονται επεξεργασία. Αυτό µπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτηµα, ειδικά όταν θέλουµε να αποστείλουµε ένα αρχείο παρουσίασης σε διάφορους παραλήπτες µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Προσαρµογή κίνησης Πρόκειται για µία από τις πλέον εντυπωσιακές δυνατότητες του PowerPoint. Από το µενού Παρουσίαση επιλέγουµε Προσαρµογή Κίνησης. Στο παράθυρο εργασιών εµφανίζονται οι αντίστοιχες επιλογές (διπλανή εικόνα). 1. Επιλέγουµε το πρώτο στοιχείο της διαφάνειας (π.χ. πλαίσιο κειµένου, σχήµα, clip art κλπ). 2. Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη εφέ και από το διπλανό µενού επιλέγουµε την επιθυµητή κίνηση. Να υπογραµµίσουµε ότι για να ενεργοποιηθεί πλήκτρο Προσθήκη εφέ θα πρέπει να έχουµε επιλέξει προηγουµένως κάποιο στοιχείο πάνω στη διαφάνεια. 3. Στη συνέχεια ορίζουµε διαδοχικά µε ποιον τρόπο θα γίνεται η έναρξη της κίνησης, την κατεύθυνση του εφέ και την ταχύτητα. 4. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα στοιχεία της διαφάνειας. 5. Πατάµε το πλήκτρο Αναπαραγωγή προκειµένου να ελέγξουµε την κίνηση των διαφόρων στοιχείων. Οι δυνατότητες των διαφόρων εφέ που προσφέρει το PowerPoint είναι πραγµατικά πάρα πολλές και ιδιαίτερα εντυπωσιακές, όπως για παράδειγµα η επιλογή ιαδροµές κίνησης Περισσότερες διαδροµές κίνησης. Για επιπλέον ρυθµίσεις, κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κάποιο εφέ και από το εµφανιζόµενο µενού πατάµε στην εντολή Επιλογές εφέ. Από την κάρτα Εφέ καθορίζουµε την κατεύθυνση του στοιχείου, του κειµένου καθώς και τον ήχο. Από την κάρτα Χρονισµός επιλέγουµε αν η κίνηση θα γίνεται µε κλικ του ποντικιού ή αυτόµατα µετά από κάποια δευτερόλεπτα. Επίσης ρυθµίζουµε την καθυστέρηση, την ταχύτητα και τον αριθµό των επαναλήψεων. 20

21 Βασικές αρχές σχεδίασης διαφανειών Όταν δηµιουργούµε µία παρουσίαση µε το PowerPoint, θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας πάντα το µέσο µε το οποίο θα παρουσιάσουµε την εργασία µας, π.χ. στην οθόνη του υ- πολογιστή, σε οθόνη µέσω του βίντεοπροβολέα (video projector) ή στο χαρτί. Γενικά σε µία παρουσίαση θα πρέπει να χρησιµοποιούµε κοινά χρώµατα για όλες τις διαφάνειες (χρωµατική συνέπεια). Η καλύτερη ρύθµιση είναι οι διαφάνειες να έχουν σκούρο φόντο, ενώ το κείµενο να έχει ανοικτό χρώµα π.χ. σκούρο µπλε φόντο µε κίτρινα γράµµατα. Θα πρέπει να τηρούµε το ίδιο στυλ κειµένου για τις επικεφαλίδες, όπως και για το κυρίως κείµενο σε όλες τις διαφάνειες. Θα πρέπει να αποφεύγουµε τη χρήση κειµένου µε κεφαλαία γράµµατα ή πλάγια, γιατί δεν είναι τόσο ευανάγνωστα. Οι γραµµατοσειρές τις οποίες χρησιµοποιούµε πρέπει να είναι ευανάγνωστες (π.χ. Arial, Times New Roman) και το µέγεθος τους να είναι ικανοποιητικό. Θα πρέπει να αυξήσουµε το µέγεθος των γραµµάτων όταν προβάλουµε τις διαφάνειες σε µία οθόνη τοίχου. Κάθε διαφάνεια δεν πρέπει να περιέχει υπερβολική ποσότητα κειµένου, όχι περισσότερες από 6-7 γραµµές στο κυρίως κείµενο. Η παρουσίαση του PowerPoint δεν πρέπει να αποτελεί το δεκανίκι της οµιλίας µας, αλλά ένα βοηθητικό εργαλείο Όσον αφορά τα χρώµατα, θα πρέπει να αποφεύγουµε τα πολύ έντονα και να προτι- µούµε κάποια άλλα που είναι απαλά. Θα πρέπει να αποφεύγουµε τους χρωµατικούς συνδυασµούς µε κοντινό κοντράστ του φόντου της διαφάνειας και του κειµένου. εν θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιούµε το χρωµατικό συνδυασµό πράσινου και κόκκινου, διότι κάποιοι µπορεί να έχουν αχρω- µατοψία. Η εµφάνιση του κειµένου (επικεφαλίδες και παράγραφοι) θα πρέπει να είναι ίδια σε όλες τις διαφάνειες, για παράδειγµα εµφάνιση από το αριστερό µέρος της οθόνης. Εάν τώρα θέλουµε να δώσουµε έµφαση σε κάποιο πλαίσιο κειµένου, τότε αυτό µπορεί να εµφανίζεται από το αντίθετο µέρος (π.χ. από τα δεξιά). Το εφέ µετάβασης µεταξύ των διαφανειών θα πρέπει να είναι ίδιο σε µία παρουσίαση. Εάν όµως θέλουµε να δώσουµε έµφαση σε µία διαφάνεια, π.χ. στην τελευταία όπου παρουσιάζουµε τα τελικά συµπεράσµατα, τότε µπορούµε να αλλάξουµε το εφέ µετάβασης, προκειµένου να αποσπάσουµε την προσοχή του ακροατηρίου. 21

22 Αν χρειάζεται να επεξηγήσουµε το κείµενο των διαφανειών, τότε θα πρέπει να εµφανίζουµε το κείµενο της κάθε διαφάνειας τµηµατικά (π.χ. ανά πλαίσιο κειµένου), ώστε να µην αποσπάται η προσοχή του ακροατηρίου µε το κείµενο το οποίο ακολουθεί. Γενικά κάθε διαφάνεια θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από κάποια σχετική λιτότητα και να αποφεύγουµε κάθε τι το υπερβολικό, ειδικά δε σε ότι έχει σχέση µε τα διάφορα εφέ του PowerPoint. Ερωτήσεις 1. Με ποιον τρόπο αποθηκεύουµε µια παρουσίαση σε δισκέτα; 2. Πώς προσθέτουµε ή αφαιρούµε µία διαφάνεια σε µια παρουσίαση; 3. Με ποιον τρόπο αποκρύπτουµε προσωρινά µία διαφάνεια; 4. Με ποιον τρόπο µπορούµε να εισαγάγουµε αρίθµηση στις διαφάνειες µιας παρουσίασης; 5. Πώς ορίζουµε εφέ εναλλαγής διαφανειών σε µία παρουσίαση; 6. Πώς ορίζουµε τον προσανατολισµό µιας διαφάνειας; 7. Πώς προσθέτουµε ένα πλαίσιο κειµένου σε µια διαφάνεια; 8. Πώς γεµίζουµε µε χρώµα ένα πλαίσιο κειµένου; 9. Με ποιον τρόπο καθορίζουµε την εισαγωγή της κίνησης και του ήχου στα αντικείµενα µιας διαφάνειας; 10. Με ποιον τρόπο τοποθετούµε ένα κείµενο σε µία κενή διαφάνεια; 11. Πώς προσθέτουµε µία εικόνα από το Internet σε µία διαφάνεια του PowerPoint; 12. Θέλουµε να τυπώσουµε 6 διαφάνειες ανά σελίδα για να τις µοιράσουµε στο ακροατήριο. Με ποιον τρόπο µπορούµε να το κάνουµε; 13. Τι είναι τα κουµπιά ενεργειών και πώς τα προσθέτουµε στις διαφάνειες µας; 14. Κατά τη διάρκεια µιας παρουσίασης θέλουµε να υπογραµµίσουµε µία φράση σε µία διαφάνεια. Με ποιον τρόπο µπορούµε να το πετύχουµε; 15. Πώς µπορούµε να προσθέσουµε µουσική υπόκρουση από ένα CD σε µία παρουσίαση; 16. Με ποιον τρόπο καθορίζουµε τον χρονισµό σε µία παρουσίαση; 17. Ποιες είναι οι βασικές αρχές τις οποίες πρέπει να έχουµε υπόψη µας όταν σχεδιάζου- µε διαφάνειες; 22

23 Κίνηση σε Αντικείµενα Έχουµε δει πως µπορούµε να ρυθµίζουµε την εµφάνιση αντικειµένων πάνω στη διαφάνεια µε εφέ. Μπορούµε όµως να προσθέσουµε εφέ κίνησης ή αλλαγής σε εικόνα, κείµενο που προβάλλεται ήδη στη διαφάνειά µας. Αυτό γίνεται µε παρόµοιο τρόπο µε τα εφέ προβολής. Επιλέγουµε την εντολή Προσαρµογή Κίνησης (custom animation) και µετά το κουµπί ενεργειών Προσθήκη Εφέ (Add Effect). Παρουσιάζεται µπροστά µας ένας κατάλογος µε διάφορα είδη κίνησης. Επιλέγουµε αυτό που θέλουµε να «δώσουµε» στο αντικείµενο. 23

24 Αφού όµως επιλέξουµε την κίνηση που θέλουµε, πρέπει να την «καθορίσουµε και πάνω στη διαφάνεια. Αν για παράδειγµα θέλουµε να βάλουµε το αντικείµενο να πηγαίνει κάτω, επιλέγουµε την κατάλληλη κίνηση (π.χ. στον κατάλογο που βλέπουµε είναι το 4. Down) και µετά θα πρέπει στη διαφάνεια να σχηµατίσουµε τη γραµµή της κίνησης που θα κάνει το αντικείµενο. ηλαδή θα πρέπει να ορίσουµε πόσο µεγάλη θα είναι η γραµµή, µέχρι ποιο σηµείο θα φτάνει κλπ. Η επεξεργασία της γραµµής γίνεται παρόµοια µε την επεξεργασία της γραµµής όταν τη βάζουµε σαν σχήµα στη διαφάνεια. Η γραµµή αυτή θα απεικονίζεται πάνω στη διαφάνεια. Αν επιλέξουµε την εντολή Scribble εµφανίζεται ένα µολυβάκι. Με αυτό «ζωγραφίζουµε» πάνω στη διαφάνεια τη διαδροµή που θέλουµε να ακολουθήσει το αντικείµενό µας. Μπορούµε να κάνουµε αρκετές αλλαγές στην κίνηση που ορίζουµε. Συγκεκριµένα στο παράθυρο προβολής κίνησης εµφανίζονται αρκετές επιλογές. Μπορούµε να επιλέξουµε πώς θα αρχίζει (αυτόµατα ή µε κλικ του ποντικιού), καθώς και την ταχύτητα (Speed). Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα να καταργήσουµε τη συγκεκριµένη κίνηση (remove). 24

25 Αν κάνουµε κλικ στις επιλογές εφέ (effect options) παρουσιάζεται στο παρακάτω παράθυρο µε το οποίο µπορούµε να τροποποιήσουµε τις επιλογές µας. Ρυθµίζουµε αν θέλουµε ήχος να συνοδεύει την κίνηση. Ρυθµίζουµε τι θέλουµε να γίνει µε το αντικείµενό µας, µετά την κίνηση (να εξαφανιστεί, να αλλάξει χρώµα). Ρυθµίζουµε πώς θέλουµε να γίνεται η κίνηση όταν έχουµε κείµενο (γράµµα-γράµµα, λέξη λέξη ή ολόκληρο). Με παρόµοιο τρόπο γίνονται και άλλες κινήσεις ή άλλα εφέ. Υπάρχουν φυσικά διαφορές αλλά οι γενικές οδηγίες είναι ίδιες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλουµε να ορίσουµε κάποιες κινήσεις να γίνονται ταυτόχρονα, πρέπει στον πίνακα µε τις κινήσεις (στο παράθυρο της Προσαρµογής Κίνησης), να επιλέξουµε όλες τις κινήσεις και να ορίσουµε την κίνηση να γίνεται ταυτόχρονα στην επιλογή «Έναρξη», που είναι πάνω από αυτό τον πίνακα. Θα επιλέξουµε π.χ. να γίνεται «µαζί µε το προηγούµενο». 25

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Γενικά για την Επεξεργασία Κειµένου Η επεξεργασία κειµένου είναι ένα πρόγραµµα του υπολογιστή µε το οποίο µπορούµε να γράψουµε, να διορθώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

γλώσσα προγραµµατισµού Logo

γλώσσα προγραµµατισµού Logo γλώσσα προγραµµατισµού Logo προγράµµατα στη Logo Μέχρι τώρα είδαµε ότι για τη δηµιουργία ενός σχήµατος πληκτρολογούµε στο πλαίσιο εισαγωγής του Παραθύρου Εντολών µια σειρά από κατάλληλες εντολές. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή Οι εφαρµογές λογισµικού που µέχρι τώρα γνωρίσαµε, µας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουµε ένα συγκεκριµένο είδος εργασιών. Έτσι η Ζωγραφική µας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I Βασικές λειτουργίες Η/Υ & ιαχείριση Αρχείων Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 2002 Μπουκουβάλας Κώστας ΚΕΚ- ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή...5 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Εργαστηρίου για το MICROSOFT POWERPOINT Δρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER Το πρόγραµµα windows movie maker είναι ένα εύκολο στη χρήση πρόγραµµα µοντάζ το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να φτιάξουµε τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Τι Σηµαίνει Βάση Δεδοµένων Βάση Δεδοµένων (DataBase) είναι µια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωµένα έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD Κειμενογράφος WORD Σελίδα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word 6.1. Εκκίνηση Περιβάλλον εργασίας Η εκκίνηση του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου (word) γίνεται είτε µε την χρήση του κουµπιού Έναρξη (Start) Προγράµµατα (Programs)

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών. Outlook for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών. Outlook for Windows Το Πρόγραµµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Outlook for Windows Φλώρινα, Οκτώβριος 2000 Τι Είναι το Outlook Το πρόγραµµα Outlook for Windows της εταιρείας Microsoft είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα