Περιεχόμενα. Απαντήσεις θεμάτων. Σελ.33. Θέμα 1 ο Θέμα 2 ο. Σελ.06. Σελ.10. Θέμα 3 ο. Θέμα 4 ο Σελ. 16. Συμπεράσματα. Βιβλιογραφία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Απαντήσεις θεμάτων. Σελ.33. Θέμα 1 ο Θέμα 2 ο. Σελ.06. Σελ.10. Θέμα 3 ο. Θέμα 4 ο Σελ. 16. Συμπεράσματα. Βιβλιογραφία."

Transcript

1 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.03 Απαντήσεις θεμάτων Θέμα 1 ο Σελ.03 Θέμα 2 ο Σελ.06 Θέμα 3 ο Σελ.10 Θέμα 4 ο Σελ. 16 Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Σελ.35 Σελ.33 Σελίδα 1 από 40

2 Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει ως αναφορά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, καθώς και το HACCP. Το πρότυπο ISO 9001:2008 ανήκει στην οικογένεια των προτύπων της σειράς ISO 9000 και είναι η αντικατάσταση της προηγούμενης έκδοσης ISO 9001: Τα πρότυπα αυτά βασίζεται στο διεργασιο- κεντρικό μοντέλο διαχείρισης. Το πρότυπο ISO 9001:2008 καθορίζει τις απαιτήσεις για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για χρήση από Οργανισμούς που θέλουν να επιδείξουν ικανότητα να παρέχουν προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμόσιμες κανονιστικές απαιτήσεις. Το πρότυπο ISO 22000:2005 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας τροφίμων που συνδυάζει τα παρακάτω κοινώς αποδεκτά βασικά συστατικά στοιχεία ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων μέχρι την κατανάλωση: Αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων Συστηματική διαχείριση Προαπαιτούμενα Αρχές HACCP Το HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point) ή Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι μια επιστημονική, εξειδικευμένη και συστηματική μελέτη τεκμηρίωσης της ασφάλειας του κάθε τροφίμου από οποιοδήποτε κίνδυνο (φυσικό, χημικό, μικροβιολογικό) και εφαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένο προϊόν. Σελίδα 2 από 40

3 ΘΕΜΑ 1 Περίπτωση 1 Η παράγραφος 7.1 (Σχεδιασμός της υλοποίησης του προϊόντος) τ ου προτύπου περιγράφει τις απαιτήσεις σχετικά με την παραγωγή του προϊόντος και πιο συγκεκριμένα στα σημεία (γ) και (δ) αναφέρει ότι ο οργανισμός πρέπει όπου εφαρμόζεται να προσδιορίζει: «τις απαιτούμενες δραστηριότητες επαλήθευσης, επικύρωσης, παρακολούθησης, μέτρησης ελέγχων και δοκιμών, καθώς και τα κριτήρια αποδοχής του προϊόντος» ενώ απαιτεί επίσης «αρχεία για την παροχή αποδείξεων ότι οι διεργασίες υλοποίησης και το παραγόμενο προϊόν ικανοποιούν τις απαιτήσεις» Στην περίπτωση που εξετάζουμε ο οργανισμός έχει διαθέσιμο το αρχείο του ποιοτικού ελέγχου όπως απαιτεί το πρότυπο στο σημείο 7.1.(δ). Στη συνέχεια η ομάδα επιθεώρησης ζητά να επιθεωρήσει τεκμηριωμένες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος. Όμως, κάτι τέτοιο δεν απαιτεί το πρότυπο οπότε δεν πρέπει ως ΥΔΠ να αποδεχθούμε το γεγονός αυτό ως μη συμμόρφωση (σύμφωνα με την 7.1), το οποίο ρητά απαιτεί αποδείξεις ότι η διεργασία ποιοτικού ελέγχου καθώς και το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις. Τέτοιες αποδείξεις θα μπορούσαν να είναι μετρήσεις ή αναλύσεις του προϊόντος. Περίπτωση 2 Η παράγραφος του προτύπου περιγράφει τις απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα ο οργανισμός δεν παρέχει τεκμηριωμένες αποδείξεις εκπαίδευσης του, μετά την πιστοποίηση η οποία έγινε το Όμως το πρότυπο απαιτεί Σελίδα 3 από 40

4 από τον οργανισμό να «προσδιορίζει την επαγγελματική επάρκεια του το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το προϊόν». Με άλλα λόγια θα πρέπει ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει αντικειμενικές αποδείξεις ότι προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή να υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους που θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που ανακύπτουν. Το γεγονός ότι δεν έγινε κάποιας μορφής εκπαίδευσης σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν έχει καταστρώσει ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εδώ και δυο χρόνια που είναι αρκετό διάστημα, και ως εκ τούτου η περίπτωση αυτή αποτελεί μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο Διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν: Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμματισμός εκπαίδευσης Πραγματοποίηση εκπαίδευσης Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης Τήρηση αρχείων. Περίπτωση 3 Η ικανοποίηση των πελατών περιγράφεται από το πρότυπο στην παράγραφο (Ικανοποίηση πελατών). Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ο οργανισμός πρέπει να παρακολουθεί τις πληροφορίες τις σχετικές με την αντίληψη των πελατών κατά πόσο έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις των πελατών. Επίσης ο οργανισμός θα πρέπει να προσδιορίζει και τους τρόπους άντλησης και χρήσης αυτών των πληροφοριών. Η περίπτωση που εξετάζουμε αναφέρει ότι ο οργανισμός αντλεί την πληροφόρηση σχετικά με την γνώμη των πελατών με ένα συγκεκριμένο τρόπο (συμπλήρωση εντύπου τηλεφωνικά από πλευράς της γραμματείας). Το γεγονός αυτό από μόνο του δεν αποτελεί μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο του προτύπου, αφού το πρότυπο αφήνει στον οργανισμό την δυνατότητα επιλογής του τρόπου άντλησης των πληροφοριών από τους πελάτες. Θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί στη συνέχεια ο αριθμός των παραπόνων που προέρχονται από τους πελάτες καθώς και η ανάλυση των πληροφοριών αυτών. Περίπτωση 4 Σελίδα 4 από 40

5 Η παράγραφος (έλεγχος εγγράφων ) του προτύπου περιγράφει τις απαιτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των εγγράφων. Στην περίπτωση που εξετάζουμε έχουμε ένα έντυπο που χρησιμοποιούνται όμως διαφορετικές εκδόσεις (παρόλο που το έντυπο είναι ίδιο). Στα σημεία (δ) και (ζ) της παραγράφ ου το πρότυπο αναφέρει ότι ο οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρμοστέων εγγράφων είναι διαθέσιμες στα σημεία χρήσης και ότι θα πρέπει να προλαμβάνεται η ακούσια χρήση των μη ισχυόντων εγγράφων. Εδώ όμως έχουμε χρήση του ίδιου εντύπου με διαφορετικά στοιχεία κωδικοποίησης (διαφορετική έκδοση), δηλαδή γίνεται χρήση μη ισχυόντων εγγράφων και επομένως αποτελεί μη συμμόρφωση με βάση την παράγραφο Διορθωτική ενέργεια: Θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα από τα σημεία χρήσης η έκδοση του εγγράφου που δεν είναι σε ισχύ (προφανώς η 1 η ). Περίπτωση 5 Στην περίπτωση αυτή έχουμε έγγραφα (έντυπα ) που άλλα εγκρόνονται από το Διευθυντή Παραγωγής, άλλα από τον υπεύθυνο τμήματος, άλλα από τον εργοδηγό βάρδιας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει καθόλου έγκριση. Το πρότυπο στην παράγραφο (έλεγχος εγγράφων) ορίζει σαφώς ότι όλα τα έγγραφα εγκρίνονται ως προς την επάρκεια πριν την έκδοση (σημείο α). Επομένως, το εύρημα αυτό αποτελεί μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο του προτύπου. Διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν: πρέπει να οριστεί το πρόσωπο που εγκρίνει όλα τα έγγραφα της Διεύθυνσης (Διευθυντής ), πρέπει όλα τα έγγραφα να εγκρίνονται από το πρόσωπο αυτό πριν την έκδοσή τους. Σελίδα 5 από 40

6 ΘΕΜΑ 2 Περίπτωση 1 η Εφόσον η παστερίωση του νωπού γάλακτος έχει προσδιοριστεί ως κρίσιμο σημείο ελέγχου θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο (Σχέδιο Haccp) που ορίζει τον χειρισμό των κρίσιμων σημείων ο οργανισμός να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) για τον/τους κίνδυνο (ους) που ελέγχεται στο κρίσιµο σηµείο ελέγχου (CCP) β) για προληπτικό(ά) µέτρο(α) ελέγχου γ) για το/τα κρίσιµο(α) όριο(α) δ) για τις διαδικασίες παρακολούθησης ε) για τις προβλεπόµενες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες, σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιµα όρια Σελίδα 6 από 40

7 στ) για το προσωπικό που έχει τις ευθύνες και τις αρµοδιότητες ζ) για αρχείο(α) παρακολούθησης Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αρχείο που να τεκμηριώνει την παρακολούθηση της συγκεκριμένης διεργασίας. Επομένως, αποτελεί μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του προτύπου. Διορθωτικές ενέργειες: Για το κλείσιμο της μη συμμόρφωσης θα πρέπει ο οργανισμός να καλύψει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην (και περιγράφονται παραπάνω), αλλά και στη (Σύστημα παρακολούθησης κρίσιμων σημείων) για τα κρίσιμα σημεία, δηλαδή: Προσδιορισμός των κινδύνων που ελέγχονται με την παστερίωση (π.χ. μικροβιολογικοί κίνδυνοι), προληπτικά μέτρα για την εκτέλεση της παστερίωσης ( συντήρηση μηχανήματος παστεριωτή), κρίσιμα όρια (χρόνος και θερμοκρασία παστερίωσης), διαδικασία παρακολούθησης (πώς γίνεται η παρακολούθηση της παστερίωσης), προσδιορισμός του που απασχολείται με την παρακολούθηση της παστερίωσης και τέλος αρχεία παρακολούθησης (συμπληρωμένα αρχεία με χρόνο, θερμοκρασία παστερίωσης). Τέλος, θα πρέπει να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διορθωτικής ενέργειες π.χ. μέσω μετρήσεων μικροβιολογικών ορίων. Περίπτωση 2 Στην περίπτωση αυτή είναι φανερό ότι ο οργανισμός έχει καθιερώσει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας, αλλά από ότι προκύπτει από την επιθεώρηση το σύστημα αυτό δεν εφαρμόζεται. Όμως η παράγραφος 7.9 (Σύστημα Ιχνηλασιμότητας) που περιγράφει το σύστημα ιχνηλασιμότητας αναφέρει ρητά ότι «Ο οργανισµός πρέπει να καθιερώνει και να εφαρµόζει ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας που να επιτρέπει την αναγνώριση των παρτίδων του προϊόντος και τη σχέση τους µε τις παρτίδες των πρώτων υλών, τα Σελίδα 7 από 40

8 αρχεία της και της παράδοσης» Επομένως, το εύρημα αυτό αποτελεί μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο 7.9 (επειδή η ιχνηλασιμότητα δεν εφαρμόζεται). Διορθωτικές ενέργειες: Προτείνεται ως διορθωτική ενέργεια: η εκπαίδευση του ώστε να αποκτήσει την επίγνωση της σχέσης των δραστηριοτήτων της ιχνηλασιμότητας και της σπουδαιότητας για την ασφάλεια του προϊόντος, και φυσικά η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Περίπτωση 3 Το γεγονός ότι ο ζυγός δεν είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025, αλλά βαθμονομείται 1 φορά το μήνα με σειρά πρότυπων σταθμών που διακριβώνονται ετησίως από διαπιστευμένο εργαστήριο διακριβώσεων δεν αποτελεί από μόνο του μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 ( παρακολούθησης και μέτρησης). Αυτό γιατί το πρότυπο στη συγκεκριμένη παράγραφο ορίζει ότι ο εξοπλισμός μετρήσεων πρέπει: να διακριβώνεται ή να επαληθεύεται σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ή, πριν τη χρήση, έναντι προτύπων µέτρησης µε ιχνηλασιµότητα σε διεθνή ή εθνικά πρότυπα µετρήσεων. Επομένως, εδώ καλύπτεται η απαίτηση αφού έχουμε βαθμονόμηση μια φορά το μήνα με τα πρότυπα βάρη που όμως είναι διακριβωμένα από διαπιστευμένο εργαστήριο. Το γεγονός όμως, ότι δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο της βαθμονόμησης αλλά και η οδηγία εφαρμογής αποτελεί μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο 8.3, αφού το πρότυπο απαιτεί ότι: «Τα αρχεία των αποτελεσµάτων της διακρίβωσης και επαλήθευσης πρέπει να διατηρούνται». αλλά και σύμφωνα με την παράγραφο (δ) αφού ο οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει «τη διασφάλιση ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρµοστέων εγγράφων είναι διαθέσιµες στα σηµεία χρήσης». Σελίδα 8 από 40

9 Διορθωτική ενέργεια: Θα πρέπει στη συνέχεια ο οργανισμός να προσκομίσει την οδηγία εφαρμογής της βαθμονόμησης, αλλά και τα αρχεία των βαθμονομήσεων του ζυγού. Επίσης, θα πρέπει να προσδιοριστεί πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα την εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το ISO 22000:2005, ώστε το προσωπικό να γνωρίζει τη σπουδαιότητα των απαιτήσεων του προτύπου. Περίπτωση 4 Το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ανάλυση ύδατος από παροχή εντός του τυροκομείου, παρόλο που χρησιμοποιείται πόσιμο νερό βρύσης και όχι γεώτρηση αποτελεί μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο (στ) όπου ο οργανισμός θα πρέπει να εξετάζει τη «τη διαχείριση των προµηθευόµενων υλικών (π.χ. πρώτων υλών, συστατικών, χηµικών και συσκευασιών), των παροχών (π.χ. νερού, αέρα, ατµού και πάγου), των απορροών (π.χ. αποβλήτων και αποχέτευσης) και των προϊόντων (π.χ. αποθήκευση και µεταφορά)» Διορθωτική ενέργεια Θα πρέπει ο οργανισμός να προσκομίσει μικροβιολογική, και φυσικοχημική ανάλυση του νερού που χρησιμοποιεί, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του και επίσης να ελέγχει το νερό σε ετήσια βάση. Περίπτωση 5 Το γεγονός ότι τα λευκοσιδηρά δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας ή βεβαίωση καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα αποτελεί επίσης μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο (πρώτες ύλες συστατικά και υλικά σε επαφή με το προϊόν). Αυτό γιατί δεν καλύπτεται η σχετική απαίτηση του προτύπου [ (ζ)], δηλαδή ότι ο οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά: «κριτήρια αποδοχής αναφορικά µε την ασφάλεια τροφίµων ή προδιαγραφές των προµηθευόµενων υλικών και συστατικών ανάλογα µε τις προβλεπόµενες χρήσεις τους». Σελίδα 9 από 40

10 Επίσης, ο οργανισμός θα πρέπει να προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα υλικά συσκευασίας σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων. δηλαδή θα πρέπει τα υλικά συσκευασίας να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας ή βεβαίωση καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα. Διορθωτική ενέργεια: Θα πρέπει ο οργανισμός να δεσμεύσει προσωρινά την ποσότητα του προϊόντος που είναι συσκευασμένη στα λευκοσιδηρά δοχεία έως η προμηθεύτρια εταιρεία προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας ή βεβαίωση καταλληλότητας. Μόλις ο οργανισμός λάβει τα πιστοποιητικά ή βεβαίωση καταλληλότητας, ενημερώνει τον φορέα πιστοποίησης και αποδεσμεύει το προϊόν. Σελίδα 10 από 40

11 3 ο ΘΕΜΑ 3.1) Το πρότυπο ISO 9001:2008 απαιτεί τα ακόλουθα αρχεία: Παράγραφος προτύπου Περιγραφή απαίτησης- Αιτιολόγηση γιατί είναι απαραίτητα Ανασκόπηση από τη Διοίκηση - Πρέπει να διατηρούνται αρχεία Γενικότητες ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση. Αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ΣΔΠ ώστε να ελέγχεται σε επόμενη ανασκόπηση η εφαρμογή των (ε) Ανθρώπινοι πόροι κατάρτιση και ευαισθητοποίηση 7.1. (δ) Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος Ανασκόπηση των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Σελίδα 11 από 40 αποφάσεων της ανασκόπησης Πρέπει να διατηρούνται αρχεία μόρφωσης, κατάρτισης, δεξιοτήτων και εμπειρίας. Αυτό είναι απαραίτητο για να παρακολουθείται η εξέλιξη της κατάρτισης των εργαζομένων που με τη σειρά τους επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία για την παροχή αποδείξεων ότι οι διεργασίες υλοποίησης και το παραγόμενο προϊόν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών, ώστε να αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτή. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων της ανασκόπησης και ενεργειών, ώστε να υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι έχει κατανοήσει ο οργανισμός τις απαιτήσεις σχετικά με το προϊόν. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία δεδομένων σχεδιασμού, π.χ. ισχύοντα πρότυπα, σκαριφήματα που αποτελούν αποδείξεις για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των προϊόντων Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων των ανασκοπήσεων και ενεργειών, ώστε να καταγραφούν τυχόν

12 7.3.5 Επαλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προβλήματα του σχεδιασμού ή η πληρότητα του αποτελέσματος του σχεδιασμού. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων και ενεργειών, με περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών για την εξάλειψη τυχόν αποκλίσεων από τα δεδομένα των απαιτήσεων Επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των αλλαγών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Σελίδα 12 από 40 Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων της επικύρωσης και ενεργειών, ώστε να αποδεικνύεται ότι το παραγόμενο τελικό προϊόν συμμορφώνεται με τα δεδομένα του σχεδιασμού Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων των ανασκοπήσεων των αλλαγών και ενεργειών, ώστε να αποτυπωθούν με σαφήνεια τυχόν αλλαγές του σχεδιασμού και στη συνέχεια να διαπιστωθεί αν ο οργανισμός μπορεί να ικανοποιήσει αυτές Διεργασία αγορών Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των προμηθευτών και ενεργειών, ώστε ο οργανισμός να προμηθεύεται υλικά μόνο από αξιολογημένους προμηθευτές (δ) Επικύρωση διεργασιών προϊόντος και παροχή υπηρεσιών Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα Πρέπει να διατηρούνται αρχεία επικύρωσης ειδικών διεργασιών, γιατί το αποτέλεσμα των ειδικών διεργασιών φαίνεται με τη χρήση του. Επομένως, θα πρέπει να τηρούνται αρχεία, όπως οδηγίες εργασίας, πιστοποιητικά εξειδίκευσης του που συμμετέχει στις ειδικε ς διεργασίες. Όπου η ιχνηλασιμότητα είναι απαίτηση πρέπει να διατηρούνται αρχεία, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια προϊόντα να αποσυρθούν ή να δεσμευθούν να γνωρίζει ο οργανισμός όλη τη ροή και διάθεσης Ιδιοκτησία πελάτη Πρέπει να διατηρούνται αρχεία σχετικά με τη διατήρηση/χρήση του υλικού που

13 7.6 (α) του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης 7.6 των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης προέρχεται από πελάτη, για να αποδεικνύεται ο χειρισμός της ιδιοκτησίας του πελάτη απο τον οργανισμό. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία όπου να καταγράφεται η βάση για τη διακρίβωση ή την επαλήθευση σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται πρότυπα ιχνηλατίσημα σε διεθνή ή εθνικά πρότυπα μέτρησης, ώστε να διαπιστωθεί η μετρητική ικανότητα των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων διακρίβωσης και επαλήθευσης των οργάνων μέτρησης ώστε να διαπιστωθεί η μετρητική ικανότητα αυτών Εσωτερική επιθεώρηση Πρέπει να διατηρούνται αρχεία επιθεωρήσεων και των αποτελεσμάτων, ώστε να υπάρχει απόδειξη των ευρημάτων της επιθεώρησης Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος 8.3 του μη συμμορφούμενου προϊόντος Πρέπει να διατηρούνται αρχεία που να αναφέρεται το πρόσωπο που εγκρίνει την αποδέσμευση του προϊόντος, ώστε να αποδεικνύεται ότι το προϊόν πριν «φύγει» από τον οργανισμό έχει ελεγχθεί από κατάλληλο προσωπικό. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία ΜΣ και ενεργειών που αναλαμβάνονται συμπεριλαμβανομένων των αδειών αποδέσμευσης, για τον έλεγχο των αδύνατων σημείων της παραγωγικής διαδικασίας που στη συνέχεια αποτελούν ευκαιρίας βελτίωσης Διορθωτικές ενέργειες (ε) Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων των διορθωτικών ενεργειών, για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών Προληπτικές ενέργειες (δ) Πρέπει να διατηρούνται αρχεία αποτελεσμάτων των προληπτικών ενεργειών, για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των προληπτικών ενεργειών. Σελίδα 13 από 40

14 3.2) Το πρότυπο ISO 9001:2008 απαιτεί έξι τεκμηριωμένες διαδικασίες που είναι: Παράγραφος προτύπου ISO 9001: εγγράφων Προληπτικές ενέργειες Σελίδα 14 από 40 Περιγραφή απαίτησης Το πρότυπο ορίζει ρητά ότι για τα έγγραφα του ΣΔΠ πρέπει να καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία που να καθορίζει τους ελέγχους που χρειάζονται για να: εγκρίνονται τα έγγραφα ως προς την επάρκεια πριν την έκδοση, ανασκοπούνται και να αναθεωρούνται τα έγγραφα όταν χρειάζεται, διασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης, βρίσκονται οι τελευταίες εκδόσεις στα σημεία χρήσης, παραμένουν ευανάγνωστα και εύκολα αναγνωρίσιμα, διασφαλίζεται ότι δίνεται ταυτότητα σε έγγραφα εξωτερικής προέλευσης και να προλαμβάνεται η ακούσια χρήση των μη ισχυόντων εγγράφων αρχείων Πρέπει ο Οργανισμός να καθιερώσει μια τεκμηριωμένη διαδικασία που να καθορίζει τους ελέγχους που χρειάζονται για την ταυτοποίηση, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, χρόνο διατήρησης και τελική διάθεση αρχείων Εσωτερική επιθεώρηση 8.3 μη συμμορφούμενου προϊόντος Διορθωτικές ενέργειες Πρέπει ο Οργανισμός να καθιερώσει μια τεκμηριωμένη διαδικασία που να καθορίζει τις ευθύνες, και τις απαιτήσεις για τον προγραμματισμό για την διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, την καθιέρωση αρχείων και την αναφορά των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση Πρέπει ο Οργανισμός να καθιερώσει μια τεκμηριωμένη διαδικασία που να καθορίζει τους ελέγχους και τις σχετικές ευθύνες και αρμοδιότητες του χειρισμού του μη συμμορφούμενου προϊόντος Πρέπει ο Οργανισμός να καθιερώσει μια τεκμηριωμένη διαδικασία που να καθορίζει τις απαιτήσεις για: την ανασκόπηση ΜΣ και παραπόνων πελατών, τον προσδιορισμό των αιτιών ΜΣ, την αξιολόγηση της ανάγκης για ανάληψη ενεργειών ώστε να μην επαναληφθούν οι ΜΣ, τον προσδιορισμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών, τα αρχεία των αποτελεσμάτων των ενεργειών και την ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται Πρέπει ο Οργανισμός να καθιερώσει μια τεκμηριωμένη διαδικασία που να καθορίζει τις απαιτήσεις για: τον

15 προσδιορισμό των πιθανών ΜΣ και των αιτιών τους, την αξιολόγηση της ανάγκης για ανάληψη ενεργειών ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνιση ΜΣ, τον προσδιορισμό και εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών, τα αρχεία των αποτελεσμάτων των ενεργειών και την ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών ενεργειών που υλοποιούνται 3.3) Στην περίπτωση μιας εταιρείας με ένα μόνο άτομο δεν καλύπτεται η απαίτηση του προτύπου ISO 9001:2008 της παραγράφου (Εσωτερική επιθεώρηση). Η εσωτερική επιθεώρηση αποτελεί απαίτηση του προτύπου όπου όμως σύμφωνα με την παράγραφο «οι επιθεωρητές δεν πρέπει να επιθεωρούν τη δική τους εργασία». Στην περίπτωση εταιρείας με ένα άτομο το άτομο αυτό δεν μπορεί να επιθεωρήσει τη δική του εργασία και επομένως, δεν ικανοποιείται η απαίτηση αυτή του προτύπου. 3.4) Οι διεργασίες μιας επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο διακρίνονται σε παραγωγικές διεργασίες και σε υποστηρικτικές διεργασίες. Έτσι στην περίπτωση μιας εμπορικής επιχείρησης π.χ. ένα βιβλιοπωλείο οι παραγωγικές διεργασίες είναι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ενώ οι υποστηρικτικές διεργασίες είναι: Ανασκόπηση της διοίκησης Έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών Αξιολόγηση Σελίδα 15 από 40

16 Προσδιορισμός πολιτικής Προσδιορισμός αντικειμενικών σκοπών των εγγράφων Εσωτερική επιθεώρηση Ανάλυση δεδομένων Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. 3.5) α) Ελάχιστος αριθμός σελίδων του εγχειριδίου ποιότητας Σύμφωνα με την παράγραφο του προτύπου o Οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα εγχειρίδιο για την ποιότητα. Το πρότυπο επιτρέπει σε κάθε οργανισμό να συντάξει το εγχειρίδιο ποιότητας με τον δικό της τρόπο. Δεν ορίζει όμως ελάχιστο αριθμό σελίδων. β) Όπως είδαμε το πρότυπο δεν ορίζει ελάχιστο αριθμό σελίδων αλλά ένας αριθμός σελίδων ο οποίος θα περιλαμβάνει τα περιεχόμενα που παρουσιάσαμε στο (α) είναι περίπου σελίδες. γ) Το εγχειρίδιο ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής (σ ύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2): Το αντικείμενο του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Τις τυχόν εξαιρέσεις οι οποίες περιορίζονται στο κεφάλαιο 7 Τις τεκμηριωμένες διαδικασίες ή να γίνεται μια αναφορά σε αυτές Την περιγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διεργασιών του συστήματος ποιότητας δ) Σκοπός σύνταξης εγχειριδίου ποιότητας Σελίδα 16 από 40

17 Το εγχειρίδιο ποιότητας αποτελεί απαίτηση για την τεκμηρίωση του ΣΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο Επομένως κύριος σκοπός είναι η κάλυψη αυτής της απαίτησης του προτύπου. Επίσης, το εγχειρίδιο ποιότητας επειδή περιλαμβάνει λεπτομερώς όλες τις τεκμηριωμένες διαδικασίες του ΣΔΠ ή γίνεται αναφορά σ αυτές, με περιγραφή όμως της αλληλεπίδρασης των διεργασιών του ΣΔΠ, θα μπορούσε να έχει και ενημερωτικό σκοπό από πλευράς οργανισμού ώστε ανατρέχοντας σ αυτό κάποιος να μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα για το ΣΔΠ που εφαρμόζει ο οργανισμός. ΘΕΜΑ 4 Ι) Διάγραμμα ροής Σελίδα 17 από 40

18 Σελίδα 18 από 40

19 Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής μεταποίησης Σελίδα 19 από 40

20 II) Ανάλυση κινδύνων ανά στάδιο ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΦΥΣΙΚΟΣ: Φ, ΧΗΜΙΚΟΣ: Χ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ: Β) ΑΛΙΕΥΣΗ ΕΚΣΠΑΧΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΥΞΗ Σελίδα 20 από 40 1 Ης ΣΤΟ ΥΠΟ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΡΜΑΤΩΣΗ Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξένα σώματα Χ: τοξικότητα σιγκουατοξίνη, παρουσία βιοτοξινών, μόλυνση με χημικές ενώσεις όπως βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες Β:παρουσία παρασίτων, γένη των salmonella, vibrio, clostridium, shigella, aeromonas, corynebacterium, υιοί της υπατίτιδας Α μη-α, μη Β, listeria monocytogenes, clostridium botylinum, vibrio parahaemolyticus Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξένα σώματα Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του νερού ξεπλύματος και μέσω του μηχανολογικού εξοπλισμού (λάδια) Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και από το νερό που χρησιμοποιείται Φ: μέταλλα, πλαστικά, γυαλιά Χ: χημική επιμόλυνση μέσου μηχανήματος ψύξης, λάδια, λιπαντικά Β:photobacterium phosphoreum, shewanella purtefaciens, aeromonas spp, είδη του γένους pseudomonas Φ: μέταλλα, πλαστικά, γυαλιά, ξένα σώματα Χ: μεθυλικός ψευδάργυρος, Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό Φ: μέταλλα, πλαστικά, γυαλιά Χ: χημική επιμόλυνση μέσου μηχανήματος ψύξης, λάδια, λιπαντικά Β:photobacterium phosphoreum, shewanella purtefaciens, aeromonas spp, είδη του γένους pseudomonas: Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξένα σώματα Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του νερού ξεπλύματος και μέσω του μηχανολογικού εξοπλισμού (λάδια) Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και από το νερό που χρησιμοποιείται Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξένα σώματα Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του νερού ξεπλύματος και μέσω του μηχανολογικού εξοπλισμού (λάδια) Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό και τον μηχανολογικό

21 εξοπλισμό, καθώς και από το νερό που χρησιμοποιείται ΦΙΛΕΤΑΡΙΣΜΑ ΚΑΠΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, κόκκαλα ψαριού Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του νερού ξεπλύματος και μέσω του μηχανολογικού εξοπλισμού (λάδια) Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και από το νερό που χρησιμοποιείται: Φ: ξένα σώματα που περιέχει η άλμη Χ: χημική επιμόλυνση από την άλμη, χρωστικές, πτητικές νιτροζαμίνες Β:clostridium botulinum, staphylococcus aureus, listeria, salmonella, listeria monocytogenes, halobacterium salinaria, halobacterium cutirubum, sarcina monorrhue, sarcina litoralis, penicillium spp, aspergillus spp. Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξένα σώματα Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του εξοπλισμού του (γάντια) Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξένα σώματα Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του ζυγιστικού εξοπλισμού(λάδια, λιπαντικά) Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό, αλλά και από το ζυγιστικό εξοπλισμό, έντομα, τρωκτικά, Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξύλα Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του υλικών συσκευασίας, παρουσία υψηλής περιεκτικότητας CO 2 κατά τη συσκευασία Β: έντομα, τρωκτικά, επιμόλυνση μικροβιολογική από πλευράς Φ: μέταλλα, πλαστικά, ξύλα Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου των ετικετών επισήμασνης Β: έντομα, τρωκτικά, επιμόλυνση μικροβιολογική από πλευράς Φ: μέταλλα, πλαστικά, ξύλα Χ: χημική επιμόλυνση μέσω μηχανολογικού εξοπλισμού (λάδια, λιπαντικά) Β: επιμόλυνση δια μέσω του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά τη συντήρηση Φ: μέταλλα, πλαστικά, ξύλα, γυαλιά Χ: χημική επιμόλυνση δια των μέσων μεταφορά και υλικών συσκευασίας (πλαστικά χρωστικές) Β: επιμόλυνση δια μέσω του εξοπλισμού αλλά και του διανομής Σελίδα 21 από 40

22 ΙΙΙ) Το δενδρόγραμμα των 4 ερωτήσεων που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων είναι: Ερώτηση 1. Υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα για τον κίνδυνο; ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι απαραίτητος ο έλεγχος για την ασφάλεια σε αυτό το σημείο; ΝΑΙ ΟΧΙ Μετατροπή φάσης / διεργασίας προϊόντος Ερώτηση2. Είναι η φάση ειδικά σχεδιασμένη για να εξαλείψει ή να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης ενός κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα; CCP NAI OXI Σελίδα 22 από 40

23 Ερώτηση 3: Ενδέχεται η επιμόλυνση με τον αναγνωρισμένο κίνδυνο να υπερβαίνει τα αποδεκτά επίπεδα ή να αυξηθεί σε μη αποδεκτά επίπεδα; NAI OXI Όχι CCP Ερώτηση 4: Ενδέχεται ένα επόμενο στάδιο να εξαλείψει τον αναγνωρισμένο κίνδυνο ή να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισής του σε αποδεκτό επίπεδο Όχι CCP ΝΑΙ OXI CCP Σελίδα 23 από 40

24 ματιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουμε καμία ευθύνη. ΠΙΝΑΚΑΣ HACCP ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΡ-1 ΕΡ-2 ΕΡ-3 ΕΡ4 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΙΕΥΣΗ Φ: μέταλλα, πλαστικά, Ν Ο Ο Αλίευση σε περιοχές πέτρες, ξένα σώματα που έχουν ελεγχθεί ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αλλαγή περιοχής αλίευσης ΠΑΡΑΚΟ ΛΟΥΘΗΣΗ Οπτικός έλεγχος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ αλίευσης ΑΡΧΕΙΑ - Χ: τοξικότητα σιγκουατοξίνη, παρουσία βιοτοξινών, μόλυνση με χημικές ενώσεις όπως βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες Ν Ο Ο Αλίευση σε περιοχές που έχουν ελεγχθεί Αλλαγή αλίευσης περιοχής Χημικές αναλύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα ποιότητας/ Αποτελέσματα Αναλύσεων Β:παρουσία παρασίτων, γένη των salmonella, vibrio, clostridium, shigella, aeromonas, corynebacterium, υιοί της υπατίτιδας Α μη-α, μη Β, listeria monocytogenes, clostridium botylinum, vibrio parahaemolyticus ΕΚΣΠΑΧΝΙΣΜΟΣ Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξένα σώματα Ν Ο Ο Αλίευση σε περιοχές που έχουν ελεγχθεί Αλλαγή περιοχής αλίευσης Απομάκρυνση ξένων σωμάτων Μικροβιολογικές αναλύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα ποιότητας/ εκσπλαχνισμού Αποτελέσματα Αναλύσεων Check Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του νερού ξεπλύματος και μέσω του μηχανολογικού, εφαρμογή εφαρμογής εκσπλαχνισμού και Σελίδα 24 από 40

25 ματιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουμε καμία ευθύνη. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1 Ης ΣΤΟ εξοπλισμού (λάδια) Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και από το νερό που χρησιμοποιείται Φ: μέταλλα, πλαστικά, γυαλιά Χ: χημική επιμόλυνση μέσου μηχανήματος ψύξης, λάδια, λιπαντικά Β:photobacterium phosphoreum, shewanella purtefaciens, aeromonas spp, είδη του γένους pseudomonas Φ: μέταλλα, πλαστικά, γυαλιά, ξένα σώματα μηχανολογικού εξοπλισμού, εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού, χρήση νερού πόσιμου και καθαρισμός χώρου, εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού Ν Ν Εφαρμογή κανόνων, εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού, καθορισμός παραμέτρων θερμοκρασίας - χρόνου και καθαρισμός χώρου Απομάκρυνση ξένων σωμάτων Απομάκρυνση ξένων σωμάτων εφαρμογής, αναλύσεις νερού εφαρμογής εφαρμογής Παρακολούθηση θερμοκρασίας και χρόνου πρόψυξηςψύξης εκσπλαχνισμού συντήρησης συντήρησης συντήρησης παραλαβής και Αναλύσεις νερού Check και και Αρχεία θερμοκρασιών, χρόνου Check Χ: μεθυλικός ψευδάργυρος, Ν Ο Ο Αλίευση από ορισμένα σημεία Αλλαγή σημείου αλίευσης αλίευσης Αρχεία αλίευσης Σελίδα 25 από 40

26 ματιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουμε καμία ευθύνη. Β: Επιμόλυνση από το προσωπικό παραλαβής Check ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΥΞΗ ΥΠΟ Φ: μέταλλα, πλαστικά, γυαλιά Χ: χημική επιμόλυνση μέσου μηχανήματος ψύξης, λάδια, λιπαντικά Β:photobacterium phosphoreum, shewanella purtefaciens, aeromonas spp, είδη του γένους pseudomonas ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ Φ: μέταλλα, πλαστικά, πέτρες, ξένα σώματα και καθαρισμός χώρου, εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού Ν Ν Εφαρμογή κανόνων, εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού, καθορισμός παραμέτρων θερμοκρασίας - χρόνου Απομάκρυνση ξένων σωμάτων Απομάκρυνση ξένων σωμάτων εφαρμογής εφαρμογής Παρακολούθηση θερμοκρασίας και χρόνου ψύξης διατήρησης διατήρησης διατήρησης Check και και Αρχεία θερμοκρασιών, χρόνου Check Χ: χημική επιμόλυνση δια μέσου του νερού ξεπλύματος και μέσω του μηχανολογικού εξοπλισμού (λάδια), εφαρμογή μηχανολογικού εφαρμογής και Σελίδα 26 από 40

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ISO 22000:2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ISO 22000:2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1959 Συνεργασία NASA και Αμερικανικού στρατού για την παρασκευή ασφαλών τροφίμων για τα πληρώματα των διαστημοπλοίων. 1963 Δημιουργία του Codex Alimentarius (διεθνής κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Μ.Α. Ευστρατίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τι είναι HACCP; Προβλήματα Υδατογενείς λοιμώξεις Ασφάλεια Διακίνησης Τροφίμων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Hazard Analysis & Critical Control Point

Hazard Analysis & Critical Control Point Hazard Analysis & Critical Control Point ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ mdasenaki@chem.uoa.gr ΑΘΗΝΑ, 2016 Τι είναι το HACCP? Μια σταδιακή διαδικασία που: - Προσδιορίζει κινδύνους - Εγκαθιστά προληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001:2000 - εφαρμογές ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση HACCP Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Η προσέγγιση HACCP Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Η προσέγγιση HACCP Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Συστήματα ΔΑΤ Τεκμηριωμένο σύστημα που εξασφαλίζει την ασφάλεια ενός τροφίμου Πιστοποίηση ΣΔΑΤ σύμφωνα με διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ Ομάδα Εργασίας( Απόφαση Δ.Σ ΕΦΕΤ υπ αριθ. 601/14-09-2010) Επικεφαλής: Γκαντζιός Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.5 : HACCP στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης. Ασφάλειας Τροφίμων HACCP

Σύστημα Διαχείρισης. Ασφάλειας Τροφίμων HACCP Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP Κίνδυνος (hazard) για την ασφάλεια τροφίμων βιολογικός, χημικός ή φυσικός παράγοντας στο τρόφιμο, ή κατάσταση του τροφίμου, που μπορεί να προκαλέσει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Δεν είναι κάτι καινούργιο Πριν 30 χρόνια, σε εθνικό επίπεδο Η Ελλάδα εχει σε εφαρμογή την ΥΑ Α6/2880 «Περί κανόνων καλής παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 και σχεδίου HACCP, σε εταιρεία επεξεργασίας, συσκευασίας και διάθεσης αποξηραμένης σταφίδας ΤΟΜΟΣ Α

Εφαρμογή ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 και σχεδίου HACCP, σε εταιρεία επεξεργασίας, συσκευασίας και διάθεσης αποξηραμένης σταφίδας ΤΟΜΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εφαρμογή ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 και σχεδίου HACCP, σε εταιρεία επεξεργασίας, συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην:

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Εύη Κολίτσα Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A. ΠΡΟΣ: TEE ΘΕΜΑ : ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A. ΠΡΟΣ: TEE ΘΕΜΑ : ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ. ΠΡΟΣ: TEE 28/06/05 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΕΜΑ : ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ. Τηλ.Κέντρο: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1416/ ΕΛΟΤ Αλυσσανδράκης Αντώνης(1) 1. Ιδιώτης κτηνίατρος συντονιστής επιθεωρητής συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000:2005 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 22000:2005/ Έκδοση1.0/ Ηµ/νία Ισχύος 20.09.2009 Σελίδα 1 από 32 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον AGRO 2.1 & 2.2 Ο σκοπός του προτύπου AGRO 2 1 είναι η καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν να διαμορφώνουν πολιτική και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 12 η - ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΕΣ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC *ισχύει από 01.01.2012 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRC Το πρότυπο BRC παρουσιάστηκε αρχικά το 1998. Από τότε αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα, ώστε να αντανακλά τα πιο πρόσφατα δεδομένα στην Ασφάλεια Τροφίμων. Super

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011 ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ; ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΑΜΕ-19 Μαρτίου 2011 ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ; Αθανασία Δουκαλέτση Lead Auditor ΤUV HELLAS (ΤUV NORD)A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΜΗΜΑ Α: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΜΗΜΑ Α: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Εισαγωγή... σελ.1 Εφαρμογή του προτύπου ΙS0 9000... σελ.3 Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου ΙS0 9000... σελ.7 Μειονεκτήματα της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ AΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ HACCP

ΠΩΣ AΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ HACCP ΤΙ ΕΙΝΑΙ HACCP ΜίασυστηματικήπροσέγγισηγιατονΕντοπισμό, Έλεγχο και Παρακολούθηση κινδύνων σε όλη την έκταση της περιοχής ευθύνης μιας εταιρίας. Παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή κλπ Ασφάλειαπροϊόντων στηνκατανάλωση.

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή στη Κυπριακή Γαλακτοκομική Βιομηχανία

Ασφάλεια και Υγιεινή στη Κυπριακή Γαλακτοκομική Βιομηχανία Ασφάλεια και Υγιεινή στη Κυπριακή Γαλακτοκομική Βιομηχανία Δρ Φώτης Παπαδήμας Ειδικό Ακαδημαϊκό Προσωπικό Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP)

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP) ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΚΟΠΟΣ Η χρησιµοποίηση των αρχών του ΑΚΚΣΕ (HACCP) στην ανάπτυξη και εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα