Η Εξώθηση των Τροφίµων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Εξώθηση των Τροφίµων"

Transcript

1 Η Εξώθηση των Τροφίµων Ορισµός: Η εξώθηση (extrusion) είναι µια επεξεργασία η οποία συνδυάζει µια σειρά από βασικές φυσικές διεργασίες, όπως ανάµιξη, θέρµανση, µάλαξη, σχηµατοποίηση και µορφοποίηση. Κατά βάσιν ο εξωθητήρας αποτελείται από µία αντλία τύπου κοχλία (βίδας), όµοια µε το πιεστήριο κοχλία ή τον κοχλία µεταφοράς, όπου το τρόφιµο συµπιέζεται και δουλεύεται έτσι ώστε να λάβει τη µορφή µιας ηµιστερεάς µάζας. Η µάζα αυτή εξαναγκάζεται να διέλθει µέσω ενός στενού ανοίγµατος (µήτρα ή καλούπι = die), το οποίο βρίσκεται στην έξοδο της βίδας. Αν το τρόφιµο θερµαίνεται η επεξεργασία χαρακτηρίζεται ως θερµή εξώθηση (hot extrusion ή extrusion cooking). Σκοπός: Ο κύριος σκοπός της εξωθήσεως είναι να αυξήσει την ποικιλία των τροφίµων µε παραγωγή προϊόντων διαφορετικού σχήµατος, υφής, χρώµατος και γεύσεως-οσµής από βασικά συστατικά. Η θερµή εξώθηση είναι µια επεξεργασία υψηλής θερµοκρασίας βραχέως χρόνου (HTST), η οποία µειώνει το µικροβιακό φορτίο και αδρανοποιεί τα ένζυµα. Όµως, η κυρία µέθοδος συντηρήσεως τόσο των θερµώς όσο και των ψυχρώς εξωθηµένων τροφίµων είναι µε µείωση της ενεργότητος ύδατος του προϊόντος. Η εξώθηση των τροφίµων καθηµερινά καταλαµβάνει έδαφος για τους κατωτέρω λόγους: 1. Ευκαµψία: Είναι δυνατή η παραγωγή µιας µεγάλης ποικιλίας προϊόντων µε µεταβολή των ελαχίστων συστατικών και των συνθηκών λειτουργίας του εξωθητήρα. Η διεργασία είναι εξαιρετικά εύκαµπτη και είναι ικανή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών για νέα προϊόντα, ενώ τα προϊόντα αυτά δεν είναι δυνατό να παραχθούν µε άλλες τεχνικές. 2. Μειωµένο Κόστος: Η εξώθηση παρουσιάζει µειωµένο κόστος επεξεργασίας και υψηλοτέρα παραγωγικότητα από τις άλλες µεθόδους θερµάνσεως και µορφοποιήσεως. Έχουν αναφερθεί οικονοµίες της τάξεως του 19% στις πρώτες ύλες, του 100% στην ενέργεια, του 14% στα εργατικά και 44% στο κόστος επενδύσεως κατά την εφαρµογή της εξωθήσεως στην παραγωγή δηµητριακών πρωινού (breakfast cereals) έναντι των άλλων µεθόδων. 3. Υψηλοί Ρυθµοί Παραγωγής και Αυτοµατοποιηµένη Παραγωγή: Οι ρυθµοί παραγωγής για τα snack foods φθάνει τα 315 kg/h, για τα δηµητριακά χαµηλής πυκνότητος τα 1200 kg/h και για τις διογκωµένες τροφές κατοικιδίων ζώων τα 9000 kg/h. 4. Απόβλητα: Η διεργασία είναι απαλλαγµένη από τη δηµιουργία αποβλήτων. Η εξώθηση είναι ένα παράδειγµα διεργασίας αυξήσεως µεγέθους, στην οποία ένα µικρό κοκκώδες τρόφιµο ή τρόφιµο µε µορφή σκόνης ανασχηµατίζεται και καταλαµβάνει µεγαλύτερο όγκο. Βασική Θεωρία Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη φύση των εξωθηµένων προϊόντων είναι: οι συνθήκες λειτουργίας του εξωθητήρα οι ρεολογικές ιδιότητες του τροφίµου Οι πιο σπουδαίες λειτουργικές παράµετροι είναι η θερµοκρασία, η πίεση, η διάµετρος του ανοίγµατος του καλουπιού και η ταχύτητα διατµήσεως. Η ταχύτητα διατµήσεως επηρεάζεται από τον εσωτερικό σχεδιασµό του χιτωνίου ή κάνης (barrel) και την ταχύτητα και τη γεωµετρία του κοχλία (ή κοχλιών). Οι ιδιότητες του υλικού τροφοδοσίας επηρεάζουν σηµαντικά την υφή και το χρώµα του εξωθηµένου προϊόντος. Οι πιο σπουδαίοι παράγοντες είναι η περιεκτικότητα υγρασίας, η φυσική κατάσταση των υλικών και η χηµική τους σύνθεση, ιδιαιτέρως δε το ποσό και ο τύπος του αµύλου, των πρωτεϊνών, των λιπών και των σακχάρων. Κατά τη θερµή εξώθηση αµυλούχων τροφίµων (π.χ. χονδροαλεσµένο καλαµπόκι και άλευρο σίτου), η περιεκτικότητα υγρασίας αυξάνεται µε προσθήκη νερού και το άµυλο υπόκειται σε έντονες διατµητικές δυνάµεις σε ανυψωµένες θερµοκρασίες. Οι κόκκοι του αµύλου διογκώνονται, απορροφούν νερό και ζελατινοποιούνται. Η µακροµορική δοµή του αµύλου ανοίγει και παράγεται µια ιξώδης πλαστικοποιηµένη µάζα. Το άµυλο διαλυτοποιείται, όµως δεν υποβαθµίζεται σηµαντικά. Οι µεταβολές

2 στη διαλυτότητα κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερµοκρασίας και ταχύτητος διατµήσεως παρακολουθούνται µε µέτρηση του είκτη Απορροφήσεως Ύδατος (Water Absorption Index, WAI) και των Χαρακτηριστικών ιαλυτότητος Ύδατος (Water Solubility Characteristics, WSC). Ο WAI των προϊόντων δηµητριακών γενικώς αυξάνεται µε τη δριµύτητα της επεξεργασίας, φθάνοντας ένα µέγιστο στους C. Τα WSC µειώνονται καθώς ο WAI αυξάνει. Κατά την επεξεργασία των δηµητριακών, το ιξώδες της πάστας που σχηµατίζεται παρακολουθείται in situ για να εκτιµηθεί η δριµύτητα της επεξεργασίας και σε εργασίες επίπέδου pilot plant, για να καθοριστούν οι συνθήκες επεξεργασίας. Κατά την θερµή εξώθηση πρωτεϊνούχων τροφίµων (π.χ. άλεσµα σόγιας και απολιπανθέντα άλευρα ελαιούχων σπόρων) η τεταρτοταγής δοµή των πρωτεϊνών ανοίγει µε τις θερµές και υγρές συνθήκες και παράγεται µια ιξώδης πλαστικοποιηµένη µάζα. Κατόπιν οι πρωτεΐνες πολυµερίζονται, συνδέονται µεταξύ τους και επαναπροσανατολίζο-νται για να σχηµατίζουν την ινώδη δοµή των δοµηµένων φυτικών πρωτεϊνών (Texturised Vegetable Proteins, TVP). Ο δείκτης διαλυτοποιήσεως αζώτου είναι ένα µέτρο εκτιµήσεως της εκτάσεως της µετουσιώσεως των πρωτεϊνών. Γενικώς, µειώνεται κατά τη θερµή εξώθηση και έτσι τα υλικά τροφοδοσίας θα πρέπει να περιέχουν κυρίως µη µετουσιωµένες πρωτεΐνες. Ο ρυθµός µεταδόσεως θερµότητος από το διπλότοιχο του χιτωνίου (ή της κάνης) κατά τη θερµή εξώθηση µπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: ( ) q& = UA T a T b Εξοπλισµός Οι εξωθητήρες ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο λειτουργίας, ως ψυχροί και θερµοί, και σύµφωνα µε τη µέθοδο κατασκευής, ως µονού ή διπλού ή διδύµου κοχλία (βίδας). Οι αρχές λειτουργίας είναι οι ίδιες για όλους τους τύπους και γενικώς περιλαµβάνουν: Το υλικό τροφοδοσίας µε κοκκώδη µορφή τροφοδοτείται στο χιτώνιο του εξωθητήρα. Κατόπιν, ο κοχλίας (ή κοχλίες) το µεταφέρουν, το συµπιέζουν και το "δουλεύουν" (διάτµηση ή µάλαξη) έτσι ώστε να µετατραπεί από κοκκώδες σε µια ηµιστερεή πλαστικοποιηµένη µάζα. Η µάζα αυτή εξωθείται (εξαναγκάζεται) να διέλθει µέσω του στενού ανοίγµατος ή της µήτρας και κατά την έξοδο κόβεται είτε µε περιστρεφόµενα µαχαίρια ή µε λαιµητόµο, για να δηµιουργηθούν διάφορα σχήµατα όπως ράβδοι, σφαίρες, "λουκουµάδες", σωλήνες, λωρίδες, στριφτάρια ή κογχύλια. Μερικά εξωθηµένα προϊόντα είναι κατάλληλα να δεχθούν επικάλυψη. Θερµή Εξώθηση: Στους εξωθητήρες αυτούς το τρόφιµο θερµαίνεται µε ατµό, ο οποίος κυκλοφορεί στο διπλότοιχο του χιτωνίου ή µε θερµαινόµενους κοχλίες. Σε µερικούς σχεδιασµούς χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά στοιχεία θερµάνσεως για την άµεση θέρµανση του χιτωνίου. Πρέπει να σηµειωθεί ακόµη ότι παράγεται θερµότητα και από την τριβή του προϊόντος, η οποία προκαλείται από τα πτερύγια του κοχλία και τις εσωτερικές πλευρές του χιτωνίου. Στο χιτώνιο δηµιουργείται συµπίεση από: 1. Την αύξηση της διαµέτρου του κοχλία και τη µείωση του βήµατος του κοχλία. 2. Με τη χρήση κωνικού χιτωνίου (κάνης) µε σταθερό ή µειούµενο βήµα κοχλία. 3. Με την τοποθέτηση µέσων περιορισµού στα πτερύγια του κοχλία. Το στενό άνοιγµα (ή µήτρα) δηµιουργεί αντιπίεση. Για τη δηµιουργία διογκωµένων προϊόντων χρησιµοποιείται υψηλή πίεση και πολύ µικρό άνοιγµα. Η ταχεία απελευθέρωση της πιέσεως, καθώς το τρόφιµο εξέρχεται από το στενό άνοιγµα, προκαλεί στιγµιαία εκτόνωση του ατµού και του αέρα του προϊόντος και έτσι δηµιουργείται ένα διογκωµένο προϊόν χαµηλής πυκνότητος. Η υγρασία χάνεται µε εξάτµιση. Η έκταση της διογκώσεως ελέγχεται από την πίεση και τη θερµοκρασία οι οποίες δηµιουργούνται εντός του εξωθητήρα και από τις ρεολογικές ιδιότητες του τροφίµου. Η περιεκτικότητα υγρασίας σε µερικά προϊόντα, όπως τα snack foods, τα κριτσίνια και τα δηµητριακά πρωινού, ελαττώνεται περαιτέρω µε ξήρανση. Για τα υψηλής πυκνότητος προϊόντα χρησιµοποιείται χαµηλή πίεση ή µεγάλο άνοιγµα στη µήτρα. Για παράδειγµα, τα προσχηµατισµένα (preforms) ή τα "ηµιπροϊόντα" (half-products) παρασκευάζονται µε εξώθηση και ξήρανση προζελατινοποιηµένων ζυµαριών δηµητριακών έτσι ώστε να σχηµατισθούν µικρά σκληρά σφαιρίδια (pellets). Αυτά είναι κατάλληλα για εκτεταµένη αποθήκευση και µεταφορά σε άλλους παρασκευαστές τροφίµων, όπου παράγεται το τελικό προϊόν µε τηγάνισµα, ψήσιµο ή διόγκωση. Όταν τα ηµι-προϊόντα θερµαίνονται στον αέρα ή σε λάδι, µαλακώνουν και αναπτύσσονται οι ορθές φυσικές ιδιότητες για διόγκωση. Η υγρασία που παραµένει στα σφαιρίδια γίνεται ατµός, ο οποίος διογκώνει το προϊόν ταχέως.

3 Η θερµή εξώθηση είναι µια HTST επεξεργασία, η οποία ελαχιστοποιεί την απώλεια θρεπτικών από τα τρόφιµα και µειώνει το µικροβιακό φορτίο. Ο µεγάλος χρόνος ζωής των προϊόντων αυτών οφείλεται στην µικρή ενεργότητα ύδατος, συνήθως στην περιοχή του 0,1 µε 0,4. Ψυχρή Εξώθηση: Κατά την ψυχρή εξώθηση, το προϊόν εξωθείται σε λωρίδες χωρίς θέρµανση ή παραµόρφωση από τη διόγκωση του τροφίµου. Ο εξωθητήρας διαθέτει ένα κοχλία µε βαθιά πτερύγια, ο οποίος λειτουργεί µε χαµηλή ταχύτητα εντός ενός λείου χιτωνίου. Έτσι, το υλικό "δουλεύεται" και εξωθείται µε µικρή τριβή. Χρησιµοποιείται για την παραγωγή προϊόντων πάστας (µακαρονοποιίας), λουκάνικων (hot dogs), ζυµαριών αρτοποιίας (σφολιατοειδή) και µερικών τύπων ζαχαροπλαστικής. Τόσο οι θερµοί όσο και οι ψυχροί εξωθητήρες µπορούν να εφοδιασθούν µε ειδικές µήτρες (ανοίγµατα), οι οποίες επιτρέπουν το γέµισµα στο εξωτερικό περίβληµα συνεχώς. Τούτο είναι γνωστό ως συν-εξώθηση (co-extrusion) και χρησιµοποιείται για την παραγωγή γεµιστών προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι διάφοροι τύποι εξωθητήρων, καθώς και τα τυπικά λειτουργικά τους χαρακτηριστικά (Harper, 1989). Πίνακας 4.1 Τυπικά λειτουργικά χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων εξωθητήρων. Μετρουµένη παράµετρος Εξωθητήρας Πάστας Υψηλής πιέσεως για µορφοποίηση Θερµός χαµηλής διατµήσεως Collet Θερµός υψηλής διατµήσεως Υγρασία τροφοδοσίας (%) Υγρασία προϊόντος (%) Μεγίστη θερµοκρασία προϊόντος ( C) Μεγίστη πίεση (kpa) Χρόνος παραµονής (s) Ταχύτητα κοχλία (rpm) Καθαρή ενέργεια στο 0,02 0,03 0,07 0,10 0,07 προϊόν (kwh/kg) Τύποι προϊόντος Πάστα RTE α, σφαιρίδια, snacks δευτέρας γενεάς Snacks διογκω -µένα Μαλακά υγρά προϊόντα, άµυλο, βάσεις για σούπες, RTE α RTE = ηµητριακά έτοιµα για φάγωµα (ready-to-eat cereals) β TVP = οµηµένες φυτικές πρωτεΐνες (Texturised Vegetable Proteins) TVP β, ξηρές τροφές κατοικιδίων, τροποποιηµένο άµυλο Εξωθητήρες Μονού Κοχλία Σχήµα 1. ιάγραµµα εξωθητήρα µονού κοχλία. Οι εξωθητήρες αυτοί όπως δηλώνει και το όνοµά τους έχουν ένα µόνο κοχλία (βίδα) και µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε την έκταση της διατµητικής δράσεως επί του τροφίµου σε: 1. Υψηλής διατµήσεως (δηµητριακά πρωινού και snack foods)

4 2. Ενδιαµέσου διατµήσεως (breadings και ενδιαµέσου υγρασίας τροφές κατοικιδίων) 3. Χαµηλής διατµήσεως (πάστα και προϊόντα κρέατος) Ο κοχλίας διαθέτει ένα αριθµό τµηµάτων, όπως το τµήµα τροφοδοσίας (σχήµα 1) το οποίο συµπιέζει τα σωµατίδια του τροφίµου προς µία οµογενή µάζα, το τµήµα µαλάξεως για τη συµπίεση, ανάµιξη και διάτµηση του πλαστικοποιηµένου τροφίµου και στους εξωθητήρες υψηλής διατµήσεως το τµήµα θερµάνσεως. Το τελευταίο τµήµα καλείται επίσης και τµήµα µετρήσεως και το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του εξωθητήρα και συχνά έχει πολύ ρηχά πτερύγια. Τα τελευταία επιφέρουν την αποτελεσµατική ταχύτητα διατµήσεως µε την κλίση που διαθέτουν και µάλιστα τη µεγιστοποιούν για µια δεδοµένη ταχύτητα περιστροφής του κοχλία. Λόγω της µεγαλυτέρας ταχύτητος διατµήσεως στο τµήµα αυτό, η εσωτερική ανάµιξη είναι πολύ έντονη. Επίσης, υπάρχει απότοµη αύξηση στη θερµοκρασία του µίγµατος λόγω µετατροπής του µηχανικού έργου σε θερµική ενέργεια. Η µεταβολή της θερµοκρασίας δείχνει µια σχεδόν γραµµική αύξηση µε το χρόνο κατά την προρύθµιση/ανάµιξη του µίγµατος, καθώς επίσης και µια απότοµη αύξηση στους 180 C ακριβώς πριν την έξοδο από το στενό άνοιγµα, όπου συχνά συµβαίνει εκτόνωση και διόγκωση του προϊόντος. Η µετακίνηση του υλικού στον εξωθητήρα προς τα εµπρός οφείλεται στη δράση του κοχλία και σε µικρότερο βαθµό αναχαιτίζεται από την επιφάνεια του χιτωνίου (κίνηση προς τα πίσω) (ροή πιέσεως και ροή διαρροής). Η ροή πιέσεως προκαλείται από την ανάπτυξη πιέσεως πίσω από το στενό άνοιγµα (µήτρα) και από την κίνηση του υλικού µεταξύ κοχλία και χιτωνίου. Η ολίσθηση µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε ειδικές ραβδώσεις στο εσωτερικό του χιτωνίου. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σε ένα εξωθητήρα µονού κοχλία υπάρχουν τρεις τύποι ροής, η ροή ολισθήσεως (drag flow), η εγκάρσια ροή (cross channel flow) και η ροή πιέσεως (pressure flow). Όταν συνδυάζονται και οι τρεις αυτοί τύποι ροής, το καθαρό αποτέλεσµα είναι η ροή του υλικού εκτός του µικρού ανοίγµατος (µήτρα) του εξωθητήρα, το οποίο δέχθηκε κάποιο βαθµό αναµίξεως. Η καθαρή ροή υπήρξε αντικείµενο πολλών µελετών. Ένα απλοποιηµένο µοντέλο είναι: Q = Q + Q N d p όπου Q d η ροή ολισθήσεως και Q p η ροή πιέσεως. Η ροή ολισθήσεως εξαρτάται µόνο από την ταχύτητα και τη γεωµετρία του κοχλία. Υπολογίζεται δε από τη σχέση: Q d = α N όπου α είναι: α 1 2 π 2 ne = D h 1 sinϕ cosϕ 2 t Επίσης, D = η εσωτερική διάµετρος του χιτωνίου, h = το βάθος του διαύλου του κοχλία, n = ο αριθµός των παραλλήλων διαύλων του κοχλία, e = το αξονικό πάχος του πτερυγίου, t = το µήκος του βήµατος, φ = η γωνία του έλικα του κοχλία και N = η ταχύτητα του κοχλία. Η ροή πιέσεως µπορεί να γίνει αντιληπτή αν φαντασθούµε ένα µη περιστρεφόµενο κοχλία µε υλικό το οποίο ρέει προς τα πίσω από το χώρο του ανοίγµατος (µήτρας) προς το µέρος της τροφοδοσίας. Ο ρυθµός ροής εξαρτάται από την πίεση στο άνοιγµα, το ιξώδες του υλικού και τη γεωµετρία του κοχλία. Υπολογίζεται από τη σχέση: Q p β P = µ L όπου P= η πίεση στο άνοιγµα (µήτρα), L= το µήκος του κοχλία το οποίο απαιτείται για να δηµιουργήσει την πίεση στο άνοιγµα (επίσης αναφέρεται και ως βαθµός πληρώσεως), µ= το Νευτώνειο ιξώδες και β= η σταθερά του κοχλία, η οποία είναι, 1 3 ne β = πdh 1 sin 12 t 2 ϕ Αθροίζοντας τα παραπάνω, είναι πολύ σπουδαίο να θυµόµαστε ότι η καθαρή ροή µέσω ενός εξωθητήρα µονού κοχλία εξαρτάται από τη ροή ολισθήσεως µείον τη ροή πιέσεως. Η σχέση αυτή επιτρέπει την κατανόηση µερικών φαινοµένων τα οποία παρατηρούνται κατά τη λειτουργία ενός εξωθητήρα µονού κοχλία. Παραδείγµατα αυτών είναι: 1. Μερικές οπές της µήτρας βουλώνουν και η πίεση ανυψώνεται, οδηγώντας ουσιαστικά στη µείωση της αποδόσεως ή, στην περίπτωση ελλιπούς τροφοδοσίας, το υλικό επιστρέφει προς την περιοχή της τροφοδοσίας. 2. Η µείωση της περιεκτικότητος υγρασίας οδηγεί σε αύξηση της πιέσεως. Τούτο συνήθως δεν οδηγεί σε µείωση της παραγωγής επειδή το ιξώδες του υλικού επίσης αυξάνεται, αντισταθµίζοντας την ανύψωση της πιέσεως.

5 3. Μικρότερες οπές της µήτρας δηµιουργούν µεγαλυτέρα αντίσταση στη ροή µέσω της µήτρας. Η µεγαλυτέρα αντίσταση προκαλεί υψηλότερες πιέσεις στη µήτρα και µείωση της αποδόσεως ή, στην περίπτωση ελλιπούς τροφοδοσίας, µεγαλύτερο βαθµό πληρώσεως (µήκος κοχλία) ή συσσώρευση υλικού στο στόµιο της τροφοδοσίας. 4. Όταν ανακυκλώνεται ψυχρό νερό στο διπλότοιχο του χιτωνίου, η ψύξη θα µειώσει τη θερµοκρασία του υλικού στον εξωθητήρα, αν η µετάδοση θερµοτητος είναι καλή. Η ταπείνωση της θερµοκρασίας αυξάνει το ιξώδες του υλικού, µειώνοντας έτσι τη ροή πιέσεως προς τα πίσω. 5. Η ψύξη στο χιτώνιο επίσης βελτιώνει την τριβή µεταξύ των τοιχωµάτων του χιτωνίου και του υλικού. Τούτο βελτιώνει τη ροή ολισθήσεως κατά τον ίδιο τρόπο µε τις ραβδώσεις στο χιτώνιο. Το καθαρό αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερη απόδοση. 6. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µεγάλα χιτώνια µεγάλου µήκους για να δηµιουργηθούν µεγαλύτερες πιέσεις στη µήτρα, επειδή το µήκος πληρώσεως, L, καθίσταται µεγαλύτερο µειώνοντας τη ροή πιέσεως. Οι εξωθητήρες µονού κοχλία έχουν µικρότερο κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας και απαιτούν µικρότερη δεξιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση τους από τους εξωθητήρες διπλού κοχλία. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Για το χαρακτηρισµό του εξωθητήρων µονού κοχλία έχει χρησιµοποιηθεί ένας αριθµός παραµέτρων. Μεταξύ αυτών είναι η διάτµηση, η οποία συσχετίζεται µε την ονοµαστική ταχύτητα διατµήσεως, γ&, στο δίαυλο του κοχλία, dv & γ = dh Dω 2H όπου dv/dh είναι η µεταβολή της ταχύτητος ως προς το ύψος, Dω/2 είναι η µεγίστη ταχύτητα του κοχλία και H είναι το ύψος του πτερυγίου. Η παραµόρφωση, γ, είναι η σχετική µετατόπιση ενός υγρού στοιχείου υπό την επίδραση της διατµήσεως, γ = & γ t όπου t είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η ταχύτητα διατµήσεως, γ&, εφαρµόζεται στο υλικό. Οι εξωθητήρες διαφοροποιούνται µε βάση την καθαρή ενέργεια την οποία προσφέρουν στο προϊόν. Οι εισαγωγές ενεργείας είναι: 1) η ιξώδης διασπορά της καθαρής µηχανικής ενεργείας, η οποία χρησιµοποιείται για την κίνηση του κοχλία, W. 2) Η µετάδοση θερµότητος από το διπλότοιχο του χιτωνίου, q. 3) Η λανθάνουσα θερµότητα του ατµού, m& s λ, ο οποίος εισάγεται άµεσα στα συστατικά στον προρυθµιστή ή µέσω των τοιχωµάτων του χιτωνίου. Εποµένως, W + q + m& sλ E = m& όπου λ η λανθάνουσα θερµότητα εξατµίσεως του νερού. Η σχετική συνεισφορά κάθε µιας από τις ενεργειακές αυτές εισροές ποικίλει µε τον τύπο και τον τρόπο λειτουργίας του εξωθητήρα µονού κοχλία. Η περιεκτικότητα υγρασίας επηρεάζει σηµαντικά την W. Η εξώθηση χαµηλής περιεκτικότητος υγρασίας καταλήγει σε W / m& άνω του 0,36 MJ/kg και παράγει θερµοκρασίες προϊόντος οι οποίες υπερβαίνουν τους 150 C. Η εισροή µηχανικής ενεργείας είναι η πλέον δαπανηρή και προκαλεί φθορά µεταξύ των κινητών µερών. Συνεπώς, είναι συνηθισµένη η εκτεταµένη χρήση εισαγωγής ατµού ως εναλλακτικής πηγής ενεργείας κατά την εξώθηση υψηλής υγρασίας. Η µετάδοση θερµότητος µέσω των τοιχωµάτων του χιτωνίου συνεισφέρει µόνο ένα ελάχιστο ποσό καθαρής εισροής ενεργείας σε εξωθητήρες µεγάλου κοχλία λόγω της µικρής επιφανείας µεταδόσεως θερµότητος και της φτωχής αναµίξεως εντός του διαύλου του κοχλία. Στον Πίνακα 1 γίνεται µια σύγκριση των χαρακτηριστικών των εξωθητήρων µονού κοχλία. Εξωθητήρες ιπλού Κοχλία Αποτελείται από δύο κοχλίες. Η σχετική κατεύθυνση περιστροφής των κοχλιών, αντίθετη ή συστροφή, και ο βαθµός εµπλοκής των οδοντώσεων των κοχλιών είναι κλειδιά διαφοροποιήσεως. Στο σχήµα 2 φαίνεται ένας εξωθητήρας διπλού κοχλία και στο σχήµα 3 οι διαµορφώσεις κοχλία οι οποίες χρησιµοποιούνται σε τέτοιους εξωθητήρες.

6 Σχήµα 2. Εξωθητήρας διπλού κοχλία. Σχήµα 3. ιαµορφώσεις κοχλία σε εξωθητήρες διπλού κοχλία. Οι εξωθητήρες διπλού κοχλία παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 1. Η απόδοση (ρυθµός αποδόσεως) εξαρτάται από το ρυθµό τροφοδοσίας και οι διακυµάνσεις στο ρυθµό παραγωγής µπορεί να συνοδεύονται από τη δράση της θετικής εκτοπίσεως των κοχλιών. Σε αντίθεση οι εξωθητήρες µονού κοχλία πρέπει να είναι πλήρεις υλικού για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά. Η θετική εκτόπιση παράγει επίσης υψηλότερους ρυθµούς µεταδόσεως θερµότητος και καλλίτερο έλεγχο της µεταφεροµένης θερµότητος από τους εξωθητήρες µονού κοχλία. 2. Οι εξωθητήρες διπλού κοχλία µπορούν να δεχθούν ελαιώδη, κολλώδη ή πολύ υγρά υλικά ή άλλα υλικά τα οποία ολισθαίνουν στο µονό κοχλία. Οι περιορισµοί για τις µηχανές µονού και διπλού κοχλία αντιστοίχως είναι 4% και 20% λίπος, 10% και 40% σάκχαρο, και 30% και 65% υγρασία. Εποµένως υπάρχει µεγαλύτερη λειτουργική ευκαµψία. 3. Για τον έλεγχο της πιέσεως στο χιτώνιο χρησιµοποιείται µεταφορά προς τα εµπρός και προς τα πίσω. Για παράδειγµα, στην παραγωγή κόµµεων από γλυκόριζα και φρούτα, το τρόφιµο θερµαίνεται και συµπιέζεται µε µεταφορά προς τα εµπρός, κατόπιν απελευθερώνεται η πίεση για να φύγει η περίσσεια της υγρασίας ή να προστεθούν κάποια συστατικά µε αναστροφή της µεταφοράς και τέλος το τρόφιµο συµπιέζεται για εξώθηση. 4. Το βραχύ τµήµα απορρίψεως αναπτύσσει την απαιτουµένη για την εξώθηση πίεση και έτσι υποβάλει ένα µικρό τµήµα του εξοπλισµού σε φθορά από ότι στους εξωθητήρες µονού κοχλία. 5. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µίγµα µεγέθους σωµατιδίων, από λεπτή σκόνη µέχρι κόκκους, ενώ οι εξωθητήρες µονού κοχλία περιορίζονται σε κοκκώδη υλικά εντός µιας ειδικής περιοχής µεγεθών.

7 Πίνακας 4.2 Σύγκριση των εξωθητήρων µονού και διπλού κοχλία. Μέρος Μονός κοχλίας ιπλός κοχλίας 1. Σχετικό κόστος κεφαλαίου/µονάδα Εξωθητήρας Σύστηµα 1,0 1,0 1,5-2,0 0,9-1,3 2. Σχετική συντήρηση 1,0 1,0-2,0 3. Ενέργεια Με προρυθµιστή Μισό από ατµό Χωρίς προρυθµιστή Μηχανική ενέργεια 4. Κοχλίας Γωνία µεταφοράς Θετική εκτόπιση Αυτοκαθαρισµός/σκούπισµα Μεταβλητό ύψος πτερυγίου Μήκος/διάµετρος κοχλία Ανάµιξη 5. Κινητήρας Σχετική ροπή/πίεση Μειωτήρας (µηχανισµός) >>10 Όχι Όχι Ναι 4-25 Φτωχή εν χρησιµοποιείται Μίγµα µηχανικής ενέργειας & θερµικής εναλλαγής >>30 Όχι Ναι Όχι Καλή 5,0 Απλός 1,0 Πολύπλοκος 6. Μετάδοση θερµότητος Φτωχή Καλλίτερη στα γεµάτα µέρη 7. Λειτουργία Υγρασία έως πολύ υψηλή Συστατικά Ρέοντα κοκκώδη υλικά Ευρεία περιοχή Ευκαµψία Περιορισµένη Μεγαλύτερη Εξωθητήρες ιπλού Κοχλία Συστροφής Η πιο συνηθισµένη µορφή εξωθητήρα διπλού κοχλία συστροφής είναι ο διαπλεκόµενος, αυτοσκουπιζόµενος τύπος. Ο τύπος αυτός έχει κοχλίες οι οποίοι είναι ανοικτοί κατά µήκος και κλειστοί εγκαρσίως. Όπως ο εξωθητήρας µονού κοχλία ο εξωθητήρας διπλού κοχλία συστροφής είναι µία συσκευή ροής ολισθήσεως. Όµως, η δυνατότητα περιστροφής του προϊόντος εντός του κοχλία µε την ταχύτητα περιστροφής εµποδίζεται από το πτερύγιο του άλλου κοχλία. Η κατεύθυνσή του αλλάζει και έτσι δεν µπορεί να συµβεί κυλινδρισµός (σχήµα 4) Σχήµα 4. Κατεύθυνση ροής κατά µήκος των διαπλεκοµένων συστρεφοµένων κοχλιών. Οι εξωθητήρες συστροφής µπορούν να λειτουργήσουν µε µεγαλύτερες ταχύτητες κοχλία από τους αντιθέτου περιστροφής επειδή οι ακτινικές δυνάµεις κατανέµονται πιο οµοιόµορφα. Επίσης, οι εξωθητήρες αυτοί προσφέρουν καλλίτερη µεταφορά και στενότερες κατανοµές χρόνου παραµονής από τους εξωθητήρες µονού κοχλία. Η ικανότητα µεταφοράς των εξωθητήρων διπλού κοχλία επιτρέπει το χειρισµό κολλωδών και άλλων δύσκολο να µεταφερθούν συστατικών τροφίµων. Γενικώς, οι εξωθητήρες διπλού κοχλία συστροφής Προσφέρουν µεγαλύτερη ευκαµψία για την παραγωγή µιας ποικιλίας προϊόντων τροφίµων.

8 Ο σχεδιασµός του κοχλία των εξωθητήρων διπλού κοχλία συστροφής επηρεάζει σηµαντικά τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Οι σχεδιασµοί του κοχλία περιλαµβάνουν βίδες µονού, διπλού και τριπλού οδηγού (σχήµα 5). Τούτο αναφέρεται στον αριθµό των πτερυγίων που είναι παράλληλα κατά µήκος του κοχλία. Σχήµα 5. ιαµόρφωση διπλού κοχλία. Οι κοχλίες πολλαπλού οδηγού παράγουν µια πιο οµοιόµορφη ταχύτητα διατµήσεως έναντι της διατοµής του διαύλου από ότι οι κοχλίες µονού οδηγού, και τούτο οδηγεί σε βελτιωµένη οµοιοµορφία κατά την επεξεργασία. Μαζί µε του κοχλίες και περιοδικά χρησιµοποιούνται δίσκοι µαλάξεως για να αυξηθεί η διασπορά της µηχανικής ενεργείας και να βελτιωθεί η ανάµιξη. Στο σχήµα 6 φαίνεται ένα παράδειγµα ενός στοιχείου διπλού λοβού το οποίο χρησιµοποιείται σε πολλές εφαρµογές τροφίµων. Το υλικό (τρόφιµο) αναγκάζεται να διέλθει από τον ένα δίσκο στον άλλο για να ενισχυθεί η µηχανική ανάµιξη. Η διάτµηση αυξάνει µε τον αριθµό των λοβών στο δίσκο. Η σχετική θέση των δίσκο πάνω στον άξονα µπορεί να είναι τέτοια ώστε τα άκρα τους να σχηµατίζουν ελικοειδή διαδροµή, η οποία επίσης µεταδίδει κάποια δράση µεταφοράς. Σχήµα 6. ιατοµή στοιχείων µεταφοράς και µαλάξεως σε εξωθητήρα διπλού κοχλία συστροφής. Η ανάµιξη, η µετάδοση θερµότητος και ιξώδης διασπορά της προσφεροµένης µηχανικής ενεργείας αυξάνονται στα τµήµατα που είναι πλήρως γεµάτα. Τούτο δηµιουργείται από ένα περιορισµό (ελάττωση) της κατατοµής του κοχλία ή του σηµείου απορρίψεως. Συνηθισµένοι περιοριστικοί µηχανισµοί είναι η µήτρα (στενό άνοιγµα), βίδες αντιστρόφου βήµατος, βίδες µε κοµµένα πτερύγια και φράγµατα. Στο σηµείο αυτό συµβαίνει συνήθως φθορά και απαιτείται συχνή αλλαγή των εξαρτηµάτων. Η ικανότητα αναµίξεως των εξωθητήρων διπλού κοχλία ενισχύει τη µετάδοση θερµότητος στο ιξώδες τρόφιµο. Για να είναι αποτελεσµατική, βασική είναι η επαφή µε το χιτώνιο (περίβληµα) έτσι ώστε οι επιφάνειες εναλλαγής θερµότητος να είναι γεµάτες. Εφ όσον τα στοιχεία αναµίξεως στους εξωθητήρες διπλού κοχλία στο τµήµα µετάδόσεως θερµότητος προσθέτουν σηµαντική µηχανική ενέργεια, οι µηχανές αυτές εξυπηρετούν καλλίτερα ως θερµαντήρες παρά ως ψυκτήρες. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται µια αυξηµένη αναλογία µήκους (L) προς διάµετρο (D) για προσφέρουν την αναγκαία επιφάνεια µεταδόσεως θερµότητος. Μηχανές που έχουν L/D>20:1 χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό. Η πίεση κατά µήκος του χιτωνίου στους εξωθητήρες διπλού κοχλία µπορεί να µεταβάλλεται έτσι ώστε να επιτρέπεται η απαέρωση και η µερική ψύξη των συστατικών (τροφίµου) και ακόµη η προσθήκη νέων συστατικών. Η µεταβολή της πιέσεως απεικονίζεται στο σχήµα 7.

9 Σχήµα 7. Τυπικός κοχλίας και µεταβολή της πιέσεως σε εξωθητήρα διπλού κοχλία. RPS= κοχλίας αντιστρόφου βήµατος. Η Μήτρα Η µήτρα ή καλούπι είναι το τµήµα του εξωθητήρα µετά τη έξοδο του τροφίµου από τον κοχλία. Συνήθως αποτελείται από το τµήµα µεταβάσεως, το τµήµα κατανοµής και την πλάκα (σχήµα 8). Για την περιγραφή της ροής µέσω του ανοίγµατος της µήτρας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι βασικοί τύποι της δυναµικής των ρευστών. Όµως, οι επιδράσεις της εισόδου και εξόδου, η ρεολογία του προϊόντος και οι αλλαγές φάσεως, οι οποίες συµβαίνουν στη µήτρα, έχουν σηµαντικές επιδράσεις επί του τρόπου ροής και καθιστούν τα µοντέλα προσεγγίσεις, οι οποίες πρέπει να εξετασθούν πειραµατικά. Σχήµα 8. ιαµόρφωση της µήτρας εξωθητήρα για παραγωγή διογκωµένων προϊόντων. Η σχέση µεταξύ γεωµετρίας, ιξώδους, πτώσεως της πιέσεως και ροής µέσω ενός σωλήνα δίδεται από την εξίσωση: 3 n R R P Q = π 3n + 1 2Lm 1/ n Η σχέση µεταξύ γεωµετρίας, ιξώδους, πτώσεως της πιέσεως και ροής µέσω µιας λεπτής σχισµής δίδεται από την εξίσωση: 2 nwh h P Q = 2(2n + 1) 2Lm 1/ n Η σχέση µεταξύ γεωµετρίας, ιξώδους, πτώσεως της πιέσεως και ροής µέσω ενός λεπτού δακτυλίου δίδεται από την εξίσωση: 2 n Rh h P Q = π 2n + 1 2Lm 1/ n Εξέταση των παραπάνω εξισώσεων φαίνεται ότι η γενική σχέση, η οποία περιγράφει τη ροή µέσω οποιασδήποτε µήτρας, είναι: Q = k p P 1/ n

10 όπου Q= ογκοµετρική παροχή, n = δείκτης συµπεριφοράς ροής (εκθετικό µοντέλο), m = παράγοντας συνεκτικότητας, L = µήκος κοχλία, W = πάχος διαύλου, R = ακτίνα ανοίγµατος µήτρας ή ακτίνα κοχλία, h = άνοιγµα µήτρας και P = διαφορά πιέσεως. Οι παραπάνω εξισώσεις δεν λαµβάνουν υπ όψιν τις επιδράσεις εισόδου και εξόδου. Ητελευταία εξίσωση βρίσκει εφαρµογή και σε πολλαπλές µήτρες, αν ληφθεί υπ όψιν ότι ο ρυθµός ροής που χρησιµοποιείται στην εξίσωση είναι ο ρυθµός ροής ανά οπή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µήτρα καθορίζει το σχήµα και την υφή του τελικού προϊόντος. Σχήµα 9. Βασικοί σχεδιασµοί µήτρας εξωθητήρα. Κατανάλωση Ισχύος από τον Κοχλία Σχήµα 10. Φωτογραφίες µητρών και µηχανισµών κοπής. Για Νευτώνεια υλικά, η κατανάλωση ισχύος, p t, ενός απλού κοχλία εκτιµάται εύκολα από την εξίσωση: p t = 2 ( πnd) L W 2 2 e πndwh µ ( θ 4sin θ ) µ cosθ sinθ H cso + + δ + δ 2 P όπου Ν ταχύτητα περιστροφής του κοχλία, D διάµετρος του κοχλία, L µήκος κοχλία, W πάχος διαύλου, H βάθος διαύλου, µ ιξώδες,, µ δ ιξώδες στο διάκενο του κοχλία, θ γωνία έλικος κοχλία, e πάχος πτερυγίου και P διαφορά πιέσεως. Μετάδοση Θερµότητος στον Εξωθητήρα Ο έλεγχος της θερµοκρασίας του εξερχοµένου από τον εξωθητήρα προϊόντος είναι πολύ σπουδαίος. Ατυχώς οι πληροφορίες στη βιβλιογραφία είναι πολύ λίγες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η παρακάτω συσχέτιση για τον υπολογισµό του συντελεστού µεταδόσεως θερµότητος σε εξωθητήρες µονού κοχλία. Nu = 2,2Br 0,79 Ο αριθµός Nusselt (Nu) ορίζεται ως, hh Nu = k όπου h συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος, Η βάθος διαύλου και k θερµική αγωγιµότητα εξωθηµένου προϊόντος. Ο αριθµός Brinkman (Br) ορίζεται ως,

11 Br n+ 1 m( πnd) 1 ( T T ) H = n k o B όπου Τ Β η θερµοκρασία του χιτωνίου και Τ ο η θερµοκρασία του εξωθηµένου προϊόντος. Η συσχέτιση αυτή επιτρέπει την εκτίµηση του συντελεστού µεταδόσεως θερµότητος στην περιοχή 170 έως 483 W/m 2.K (30 έως 85 Btu/h.ft 2. F). Τα στοιχεία για τους εξωθητήρες διπλού κοχλία είναι ακόµη πιο περιορισµένα. Έχει υποδειχθεί η χρήση της συσχετίσεως: hd k 2 D Nρ = 0,94 µ 0,28 C p k µ 0,33 µ µ w 0,14 Πραγµατικές µετρήσεις σε διαφορετικούς εξωθητήρες διπλού κοχλία έδωσαν συντελεστές µεταδόσεως θερµότητος από 312 έως 892 W/m 2.K (55 έως 157 Btu/h.ft 2. F) Πιο πρόσφατα δόθηκε η παρακάτω εξίσωση για την εκτίµηση του συντελεστού µεταδόσεως θερµότητος. ( Gz) 1,406 ( ) 0, 851 Nu = 0,0042 Br Η εξίσωση αυτή προβλέπει τιµές συντελεστού µεταδόσεως θερµότητος στην περιοχή των W/m 2.K ( Btu/h.ft 2. F), ενώ οι πραγµατικές τιµές βρέθηκε να είναι W/m 2.K ( Btu/h.ft 2. F). Ο αριθµός Brinkman ορίσθηκε από τη σχέση: 2 ( n+ 1) K Br = k 0L γ& a E exp ( T T ) RT 0 w και ο αριθµός Graetz από τη σχέση: Q C Gz = ρ KL p 0 Εφαρµογές Προϊόντα ηµητριακών Snacks Τρίτης Γενεάς Γλυκά snacks οµηµένες Φυτικές Πρωτεΐνες Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Προϊόντα Πάστας και Μακαρονοποιίας Επίδραση επί του Τροφίµου Οι συνθήκες HTST κατά τη θερµή εξώθηση έχουν ελαχίστη µόνο επίδραση επί του χρώµατος και της γεύσεως-οσµής των προϊόντων. Όµως, σε πολλά προϊόντα το χρώµα καθορίζεται από συνθετικές χρωστικές, οι οποίες προστίθενται στο υλικό τροφοδοσίας ως σκόνες υδατο- ή λιποδιαλυτές, γαλακτώµατα ή λάκες. Σε µερικά προϊόντα προβλήµατα µπορεί να αποτελέσουν το ξεθώριασµα του χρώµατος λόγω διογκώσεως, η εκτεταµένη θέρµανση ή οι αντιδράσεις των πρωτεϊνών µε σάκχαρα ή µεταλλικά ιόντα. Οι προστιθέµενες γευστικές-οσµηρές ουσίες αναµιγνύονται µε τα λοιπά συστατικά

12 πριν από την ψυχρή εξώθηση, όµως τούτο είναι µεγάλως ανεπιτυχές κατά τη θερµή εξώθηση, καθώς καθίστανται πτητικές όταν το τρόφιµο αναδύεται (εξέρχεται) από τη µήτρα. Κατάλληλες για την περίπτωση είναι τέτοιες ουσίες µε τη µορφή µικρής κάψουλας, όµως είναι ιδιαιτέρως δαπανηρές. Για τους λόγους αυτούς οι γευστικές-οσµηρές ουσίες εφαρµόζονται στην επιφάνεια των εξωθηµένων τροφίµων µε τη µορφή γαλακτωµάτων ή ιξωδών αιωρηµάτων. Όµως, µε τη µορφή αυτή µπορεί να επιφέρουν κόλληµα σε µερικά προϊόντα και έτσι να απαιτηθεί επιπλέον ξήρανση. Οι απώλειες θρεπτικών, όπως οι βιταµίνες, ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του προϊόντος, την περιεκτικότητα υγρασίας, τη θερµοκρασία επεξεργασίας και το χρόνο παραµονής. Γενικώς, οι απώλειες κατά την ψυχρή εξώθηση είναι ελάχιστες. Οι HTST συνθήκες της θερµής εξωθήσεως και η ταχεία ψύξη του προϊόντος, καθώς τούτο εξέρχεται από το στενό άνοιγµα της µήτρας, προκαλούν σχετικά µικρή απώλεια βιταµινών και απαραιτήτων αµινοξέων. Για παράδειγµα, σε θερµοκρασία εξωθητήρα 154 C παρατηρήθηκε µια συγκράτηση 95% της θειαµίνης και µικρή απώλεια ριβοφλαβίνης, πυριδοξίνης, νιασίνης και φολικού οξέος σε δηµητριακά. Οι απώλειες του ασκορβικού οξέος και της βιταµίνης Α φθάνουν µέχρι και το 50%, εξαρτωµένου από το χρόνο κατά τον οποίο το προϊόν διατηρείται στην υψηλή θερµοκρασία. Η απώλεια λυσίνης, κυστίνης και µεθειονίνης σε προϊόντα ρυζιού βρέθηκε να ποικίλει µεταξύ 50 και 90%, εξαρτωµένου από τις συνθήκες επεξεργασίας (Seiler, 1984). Στο άλευρο σόγιας, οι µεταβολές στις πρωτεΐνες εξαρτώνται από την τυποποίηση και τις συνθήκες επεξεργασίας. Οι υψηλές θερµοκρασίες και η παρουσία σακχάρων έχουν ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό προϊόντων της αντιδράσεως Maillard µε συνέπεια καστάνωση του χρώµατος και µείωση της ποιότητος της πρωτεΐνης. Οι σχετικά χαµηλότερες θερµοκρασίες και οι χαµηλές συγκεντρώσεις σακχάρων καταλήγουν σε µια αύξηση στην ικανότητα χωνεύσεως της πρωτεΐνης, η οποία οφείλεται στην αναδιάταξη της δοµής της πρωτεΐνης. Η καταστροφή των αντιθρεπτικών παραγόντων της σόγιας βελτιώνουν τη θρεπτική αξία των δοµηµένων φυτικών πρωτεϊνών. Βιβλιογραφία Fellows, P.J. (1990). Food Processing Technology: principles and practice. Ellis Horwood, London. Frame, N.D. The Technology of Extrusion Cooking. Blackie Academic &Professional, London. Gould, W.A (1996). Unit Operations for the Food Industries. CTI Publications, Inc. Baltimore. Harper, J.M. (1981). Extrusion of Foods, vol. 1 & II, CRC Press, Boca Raton, FL. Kokini, J.L., Ho, C.-T., and Karwe, M.V. (1992). Food Extrusion Science and Technology. Marcel Dekker, Inc, Basel. Λάζος, Ε. Σ. (2002). Επεξεργασία Τροφίµων ΙΙ. 3 η Έκδοση. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. ΤΕΙ Αθηνών. Levine, L. (1992). Extrusion processes. In Handbook of Food Engineering, Heldman, D.R. and Lund, D.B. (eds), pp Marcel Dekker, Inc, New York. Mercier, C., Linko, P., and Harper, J.M. (1989). Extrusion Cooking. American Association of Cereal Chemists, St. Paul, Minnesota, USA. Riaz, M. N. (2001). Selecting the Right Extruder. In Extrusion Technology and Application, Guy, R. (ed). Woodhead Pub. Ltd. Cambridge, England. p Riaz, M. N. (2000). Introduction to Extruders and Their Principles. In Extruders in Food Applications. Technomic Publishing Co., Inc. Lancaster, PA. p Riaz, M. N. (2000). Practical Considerations in Extrusion Processing. In Extruders in Food Applications. Technomic Publishing Co., Inc. Lancaster, PA. p ρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Καθηγητής

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Κύριοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι το Ζεµάτισµα;

Τι Είναι το Ζεµάτισµα; Ζεµάτισµα Η θερµική επεξεργασία είναι µια από τις πιο σπουδαίες µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των τροφίµων, όχι µόνο λόγω των επιθυµητών επιδράσεων επί των τροφίµων (πολλά τρόφιµα καταναλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 7: Φυγοκέντριση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ Ρεολογία Επιστήµη που εξετάζει την ροή και την παραµόρφωση των υλικών κάτω από την άσκηση πίεσης. Η µεταφορά των υγρών στην βιοµηχανία τροφίµων συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας Μεταφορά θερµότητας Για την θέρµανση ενός σώµατος (γενικότερα) ή ενός τροφίµου (ειδικότερα) απαιτείται µεταφορά θερµότητας από ένα θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας Εξάτµιση Ορισµός Στη βιοµηχανία τροφίµων, η εξάτµιση αναφέρεται στη φυσική διεργασία η οποία συνίσταται στην αποµάκρυνση του νερού ενός υγρού τροφίµου έτσι ώστε να ληφθεί ένα υγρό τρόφιµο µε υψηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μέλη ΔΕΠ: Δ. Μαρίνος Κουρής Ζ. Μαρούλης Γ. Ζιώμας Μ. Κροκίδα Επιστημονικό προσωπικό: Ν. Παναγιώτου Χ. Μπουκουβάλας Π. Μιχαηλίδης Υποψήφιοι Διδάκτορες: Π. Ελένη Κ. Καββαδίας Ι. Κατσαβού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 7: Φυγοκέντριση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές ταχείας- βραδείας αρτοποίησης στην παραγωγή άρτων & αρτοσκευασμάτων

Τεχνικές ταχείας- βραδείας αρτοποίησης στην παραγωγή άρτων & αρτοσκευασμάτων Τεχνικές ταχείας- βραδείας αρτοποίησης στην παραγωγή άρτων & αρτοσκευασμάτων Μιχάλης Ορεστίδης Τεχνολόγος Τροφίμων-Σύμβουλος Τεχνολογίας & Καινοτομίας Σιτάρι Μαλακό σιτάρι (Triticum Vulgare) : δίνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 1: Εξάτμιση (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Σκοπός συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΚΟΠΟΣ Οι αντλίες οι συμπιεστές και η ανεμιστήρες ανήκουν σε μία οικογένεια μηχανών. Σκοπός των μηχανών αυτής της οικογένειας είναι να προσδώσουν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ Η μελέτη της ροής μη συνεκτικού ρευστού γύρω από κύλινδρο γίνεται με την μέθοδο της επαλληλίας (στην προκειμένη περίπτωση: παράλληλη ροή + ροή διπόλου). Εδώ περιοριζόμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό.... - v - Πρόλογος.....- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί..... - xii - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 31 Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 Πολύ λίγοι υδρατμοί επιλογή σωστής θερμοκρασίας Οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού. Το σιταρένιο ψωμί ψήνεται σε χαμηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Συναγωγή Γενικές αρχές Κεφάλαιο 6 2 Ορισµός Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση Εξαναγκασµένη

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Pastazym EMCEdur EMCEvit Rowelit ELCO - Pastasol. noodles

Pastazym EMCEdur EMCEvit Rowelit ELCO - Pastasol. noodles Άριστες Αποδόσεις για Ζυµαρικά, Noodles κ.α. EMCEdur EMCEvit Rowelit ELCO - Pastasol Προϊόντα tailor-made προσαρµοσµένα για κάθε αλεύρι και για κάθε απαίτηση Γενικά Σε όλες τις διεθνείς αγορές παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας Κατά τον προσδιορισµό των ισοζυγίων µάζας γίνεται εφαρµογή του νόµου διατήρησης της µάζας στην επίλυση προβληµάτων που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Θερμοδυναμική Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 2 η : Αγωγή Μονοδιάστατη αγωγή

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 2 η : Αγωγή Μονοδιάστατη αγωγή ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα η : Αγωγή Μονοδιάστατη αγωγή Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Cmmns.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας Το πρώτο βήμα για την εύρεση των βέλτιστων διαστάσεων ή/και συνθηκών λειτουργίας, είναι ο καθορισμός του μεγέθους που θα βελτιστοποιηθεί, δηλαδή της αντικειμενικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (1/), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ Ο στραγγαλισμός του ατμού υλοποιείται εξαναγκάζοντας τον ατμό, πριν παροχετευθεί στο στρόβιλο, να περάσει μέσα από κατάλληλη βαλβίδα όπου μικραίνει η διατομή διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 27 Φεβρουαρίου 2006 Διάρκεια εξέτασης : 2.5 ώρες Ονοματεπώνυμο: ΑΕΜ Εξάμηνο: (α) Επιτρέπονται: Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (3/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση των Τροφίµων µε Προθήκη Σακχάρου

Συντήρηση των Τροφίµων µε Προθήκη Σακχάρου Συντήρηση των Τροφίµων µε Προθήκη Σακχάρου Ορισµός Η συντήρηση µε προσθήκη σακχάρου οφείλεται στην αύξηση της ωσµωτικής πιέσεως και µείωση της ενεργότητος ύδατος µε αποµάκρυνση ή δέσµευση το νερού ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων

Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων Βασικά Η θέρµανση των τροφίµων εντός δοχείων παρουσιάζει µερικά µειονεκτήµατα, όπως: 1. εν επιτυγχάνεται οµοιόµορφη θέρµανση. 2. Υπάρχει περιορισµός όσον αφορά τη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανάλωση ενέργειας

1. Κατανάλωση ενέργειας ΑΠΘ ΕΓΑΧΤ 1. Κατανάλωση ενέργειας 1α. Σ ένα αναδευόμενο δοχείο (Τ m, D 0.67 m, C 0.67 m, H m, N 90 RPM, με τέσσερις ανακλαστήρες), εφοδιασμένο με αναδευτήρα τύπου στροβίλου Rushton, αναδεύεται διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα