Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας"

Transcript

1 Εξάτµιση Ορισµός Στη βιοµηχανία τροφίµων, η εξάτµιση αναφέρεται στη φυσική διεργασία η οποία συνίσταται στην αποµάκρυνση του νερού ενός υγρού τροφίµου έτσι ώστε να ληφθεί ένα υγρό τρόφιµο µε υψηλότερη συγκέντρωση στερεών. Το επιθυµητό προϊόν είναι το λαµβανόµενο συµπύκνωµα. Η εξάτµιση χρησιµοποιείται για την παραγωγή ή ως προεπεξεργασία: Συµπυκνωµένο γάλα. Συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων Συµπύκνωση του γάλακτος πριν από την ξήρανση µε ψεκασµό Συµπύκνωση διαλυµάτων ζαχάρεως άνω του σηµείου κορεσµού για την κρυστάλλωσή της Συµπύκνωση άλµης Παραγωγή υγρών και ηµίρρευστων (µαρµελάδες, ζελέ, σάλτσες, ketchup κλπ) Ο Εξατµιστήρας Ο εξατµιστήρας επιτελεί δύο κύριες λειτουργίες: Προσφέρει θερµότητα για την εξάτµιση µέρους του νερού του τροφίµου ιαχωρίζει τον παραγόµενο ατµό από το συµπυκνωµένο διάλυµα

2 Παράγοντες Επεξεργασίας Ιξώδες του Υγρού: Καθώς προχωρεί η συµπύκνωση, το ιξώδες του υγρού τροφίµου αυξάνει. Τα πολύ ιξώδη υγρά µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική µείωση του συντελεστή µεταδόσεως θερµότητος. Θερµική Ευαισθησία του Τροφίµου: Πολλά τρόφιµα και βιολογικά υλικά είναι ευαίσθητα στην αύξηση της θερµοκρασίας και υποβαθµίζονται σε υψηλές θερµοκρασίες (βιταµίνες, πρωτεΐνες κλπ). Ο βαθµός της θερµικής υποβαθµίσεως είναι ανάλογος προς τη θερµοκρασία και το χρόνο παραµονής στην υψηλή θερµοκρασία. Πίεση: Η θερµοκρασία βρασµού του υγρού τροφίµου είναι συνάρτηση της πιέσεως εντός του εξατµιστήρα. Η θερµοκρασία των ατµών είναι ίση µε τη θερµοκρασία κορεσµού στη δεδοµένη πίεση (συµβουλευθείτε πίνακες ατµού). Ανύψωση του Σηµείου Ζέσεως: Η αύξηση της συγκεντρώσεως των διαλυτών στερεών στο υγρό τρόφιµο (διάλυµα) αυξάνει το σηµείο ζέσεως του υγρού που βρίσκεται σε ισορροπία µε τον ατµό. Για µια δοθείσα συγκέντρωση, όσο χαµηλότερο είναι το µοριακό βάρος, τόσο µεγαλύτερη είναι η ανύψωση του σηµείου ζέσεως. Με µείωση της πιέσεως εντός του εξατµιστήρα, το σηµείο βρασµού του προϊόντος µπορεί να µειωθεί και έτσι να παρεµποδισθεί η θερµική υποβάθµιση. Όµως, η

3 υπερβολική µείωση της θερµοκρασίας του προϊόντος προκαλεί αύξηση του ιξώδους η οποία έχει αρνητική επίδραση επί της µεταδόσεως θερµότητος. Αφρισµός: Με µερικά προϊόντα (π.χ. αποβουτυρωµένο γάλα) καθώς επίσης και µε την αύξηση της συγκεντρώσεως παρατηρείται αφρισµός. Ο σχηµατιζόµενος αφρός συµπαρασύρει στερεά και έτσι οδηγεί σε απώλειες. Επιτείνεται όταν η πίεση εντός του εξατµιστήρα είναι ελαττωµένη. Εξατµιστήρας Μονής ράσεως Απλοποιηµένο διάγραµµα: f = τροφοδοσία p = προϊόν v = ατµός (αποµακρυνόµενο νερό) s = ατµός θερµάνσεως c = συµπύκνωµα ατµού m = ρυθµός ροής µάζης T = θερµοκρασία x = κλάσµα µάζης στερεών Κορεσµένος ατµός µε θερµοκρασία T s εισέρχεται στον εναλλάκτη θερµότητος, ενώ στον εξατµιστήρα εισέρχεται η τροφοδοσία του υγρού τροφίµου µε θερµοκρασία T f. Ο συµπυκνούµενος ατµός εγκαταλείπει τον εναλλάκτη. Η θερµική ενέργεια η οποία ελευθερώνεται από τον ατµό (λανθάνουσα θερµότητα εξατµίσεως) προκαλεί βρασµό του υγρού τροφίµου. Ο παραγόµενος ατµός διαχωρίζεται από το προϊόν µε τη βοήθεια ενός διαχωριστήρα. Θεωρούµε ότι η θερµοκρασία βρασµού του υγρού τροφίµου στον εξατµιστήρα είναι ίδια µε τη θερµοκρασία του προϊόντος T p, η οποία είναι η θερµοκρασία βρασµού του συµπυκνωµένου προϊόντος σε ισορροπία µε τον ατµό. Για τον υπολογισµό του ρυθµού µεταδόσεως θερµότητος χρησιµοποιείται η άποψη του συνολικού συντελεστού µεταδόσεως θερµότητος: q = U A (T s - T p ) = m s (h s - h c ) Εξισώσεις: Ολικό ισοζύγιο µάζης: m f + m s = m p + m v + m c (µε m s = m c ) m f = m p + m v Ισοζύγιο στερεών: m f x f = m p x p (µόνο η τροφοδοσία και το προϊόν περιέχουν στερεά) Ισοζύγιο ενέργειας: m f h f + m s h s = m p h p + m v h v + m c h c (µε m s = m c ) m s (h s - h c ) = m p h p + m v h v - m f h f m s (h s - h c ) = m p h p + m v h v - m f h f = U A (T s - T p )

4 Θερµοκρασία ατµού: Η θερµοκρασία του ατµού ελέγχεται από την πίεση εντός του εξατµιστήρα. T v = f (P v ) (από πίνακες ατµού) Θερµοκρασία προϊόντος: Το κορεσµένο βράζον προϊόν βρίσκεται σε ισορροπία µε τον ατµό. Η θερµοκρασία του µπορεί να βρεθεί από: T p = T v + T b όπου T b = 0.51 m m = molality = moles στερεών/1000 g νερού 1000x p m =, όπου M το µοριακό βάρος των στερεών και T M ( 1 x p ) b η ανύψωση του σηµείου ζέσεως. Από τις παραπάνω εξισώσεις, µπορούν να λυθούν προβλήµατα όπως: Για υφιστάµενο εξατµιστήρα (γνωστά τα U και A) υπολογισµός της συµπυκνώσεως ενός τροφίµου από x f σε x p. Αν τα T s και P v είναι καθορισµένα, µπορεί να υπολογισθεί ο ρυθµός τροφοδοσίαςm f Αν τα T s και P v µπορούν να ρυθµισθούν, µπορούν να υπολογισθούν οι άριστες τιµές θερµοκρασίας ατµού και κενού στον εξατµιστήρα, για να ληφθεί η µεγίστη απόδοση. Κατά το σχεδιασµό του εξατµιστήρα, µπορεί να υπολογισθεί η επιφάνεια του εξατµιστήρα, A, για την επεξεργασία µιας δοθείσης ποσότητος υγρού τροφίµου, m f, από µια συγκέντρωση x f σε µια συγκέντρωση x p. Πρόβληµα: Υγρό τρόφιµο θερµοκρασίας 30 C και περιεκτικότητος σε στερεά 15%, τροφοδοτείται σε εξατµιστήρα µε ρυθµό kg/h. Επιθυµείται δε η συµπύκνωσή του σε µια περιεκτικότητα στερεών 60%. Η πίεση λειτουργία είναι P v = 0,1994 bar και η T s = 120 C. Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού µας λέγει ότι ο συνολικός συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος είναι 1000 W/m 2.K. Να υπολογισθούν η µάζα του ατµού (m s ) και η επιφάνεια του εναλλάκτη θερµότητος του εξατµιστήρα, αν τα στερεά έχουν µοριακό βάρος 342 kg/mole. Λύση: Είναι: m f = kg/h P v = bar οπότε T v = 60 C (από πίνακες ατµού) Γραµµοµοριακή συγκέντρωση κατά βάρος: m = 1000 x p / [342 (1 - x p )] = 1000 x 0.6 / (342 x 0.4) = 4.39 T b = 0.51 m = 0.51 x 4.39 = 2.24 C T p = T v + T b = = C Ισοζύγιο στερεών: 0.15 m f = 0.6 m p και m p = m f 0.15/0.60 = 10000/4 = 2500 kg/h Ολικό ισοζύγιο µάζης:

5 m f = m p + m v και m v = = 7500 kg/h Ισοζύγιο ενεργείας: m s (h s - h c ) = m p h p + m v h v - m f h f (υποθέτουµε T c = T s ) m s = (m p h p + m v h v - m f h f )/λ s h p = h w,62.2 C (1-0.7 x p ) = x (1-0.7 x 0.6) = kj/kg h f = h w,30 C (1-0.7 x f ) = x (1-0.7 x 0.15) = kj/kg h v = kj/kg λ s = kj/kg , , ,6 οπότε: m s = 8546kg / h 2202,6 Μετάδοση θερµότητος: q = m s λ s = U A (T s - T p ) msλs 8546 / 3600( kg / s) 2202,6 1000( J / s) A = οπότε A = = U T T 1000( W / m K)(120 62,24( C) ( ) s Οικονοµία Ατµού: p 90, 5 2 Ένας τρόπος για να εκφρασθεί η απόδοση της διεργασίας της εξατµίσεως είναι να υπολογισθεί το ποσό του νερού το οποίο αποµακρύνθηκε ανά kg ατµού που χρησιµοποιήθηκε. Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση, τόσο οικονοµικότερη είναι η διεργασία. Οικονοµία ατµού = m v / m s m 2 Για το προηγούµενο παράδειγµα, Οικονοµία Ατµού = 7500/8546 = 0.88 Βελτίωση Της Οικονοµίας Των Εξατµιστήρων Για την εξάτµιση του νερού των τροφίµων, απαιτείται ένα σηµαντικό ποσό ενεργείας π.χ. 2,257 MJ/kg στους 100 C. Φτωχή οικονοµία στους εξατµιστήρες προκύπτει από την απώλεια της περιεχοµένης στον ατµό θερµότητος. Τα οικονοµικά της εξατµίσεως βελτιώνονται σηµαντικά µε ορθό σχεδιασµό και λειτουργία του εξοπλισµού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διάφορες αντιστάσεις στη µετάδοση θερµότητος και να αξιοποιηθεί η θερµότητα των ατµών. Για την µείωση της καταναλώσεως ενεργείας χρησιµοποιούνται τρεις µέθοδοι: 1) Η προθέρµανση, κατά την οποία χρησιµοποιείται ο ατµός για τη θέρµανση είτε του υγρού τροφοδοσίας ή του νερού τροφοδοσίας του βραστήρα παραγωγής ατµού. 2) Η ανασυµπίεση του ατµού, κατά την οποία αυξάνεται η πίεση του ατµού (και έτσι και η θερµοκρασία), χρησιµοποιώντας ένα µηχανικό συµπιεστή ή ένα εγχύτη ατµού τύπου Venturi. Ο προκύτπων ατµός υψηλής πιέσεως χρησιµοποιείται ως µέσο θερµάνσεως. 3) Η εξάτµιση πολλαπλής δράσεως, κατά την οποία χρησιµοποιείται ένας αριθµός εξατµιστήρων (δράσεων) οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Ατµός από τη µία δράση (εξατµιστήρα) χρησιµοποιείται ως µέσο θερµάνσεως στον επόµενο. Όµως, ο ατµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το βρασµό υγρών σε χαµηλοτέρα θερµοκρασία. Εποµένως, οι δράσεις θα πρέπει να έχουν προοδευτικά χαµηλότερες πιέσεις για να διατηρηθεί διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ υγρού τροφοδοσίας και µέσου θερµάνσεως.

6 Εξάτµιση µε Προθέρµανση της Τροφοδοσίας Το εργοστάσιο επεξεργασίας πληρώνει για τον ατµό που χρησιµοποιείται για την εξάτµιση, έτσι θα πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψιν και να εξετάζεται κάθε δυνατός τρόπος µειώσεως της καταναλώσεως ατµού. Ένας τρόπος, λαµβάνοντας υπ' όψιν το ανωτέρω παράδειγµα, είναι το εξερχόµενο συµπύκνωµα ατµού (120 C) να χρησιµοποιηθεί για την ανύψωση της θερµοκρασίας της τροφοδοσίας στους 100 C πριν αυτή εισέλθει στον εξατµιστήρα. Αυτο-εξάτµιση: Εφ' όσον η τροφοδοσία εισέρχεται στον εξατµιστήρα µε θερµοκρασία 100 C και η πίεση εντός αυτού διατηρείται χαµηλή για να γίνεται ο βρασµός στους 62,24 C, µέρος του νερού θα υποστεί στιγµιαία εξάτµιση (αυτό-εξάτµιση, flashing) έτσι ώστε η θερµοκρασία να λάβει την τιµή 62,24 C. Η στιγµιαία εξάτµιση είναι µια διεργασία σταθερής ενθαλπίας. Τούτο σηµαίνει ότι η ενθαλπία του ατµού που σχηµατίζεται κατά τη στιγµιαία εξάτµιση (στους 60 C) + η ενθαλπία του υγρού τροφοδοσίας που παραµένει µετά τη στιγµιαία εξάτµιση (στους 62,24 C) είναι η ίδια όπως η ενθαλπία της εισερχοµένης τροφοδοσίας (στους 100 C). ηλαδή µέρος του νερού αποµακρύνεται από το προϊόν χωρίς τη χρήση ατµού. Το ισοζύγιο ενέργειας στον εξατµιστήρα είναι: Όλα τα δεδοµένα είναι ίδια όπως προηγουµένως εκτός από h f = h w,100 C (1-0.7 x 0.15) = x = 375 kj/kg , , m s = 7355kg / h 2202,6 Οικονοµία ατµού = 7500/7355 = 1.02 Ανασυµπίεση Ατµού

7 Η αδιαβατική συµπίεση του ατµού οδηγεί σε αύξηση της πιέσεως και της θερµοκρασίας. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ένα διάγραµµα θερµοκρασίας-εντροπίας το οποίο αντιπροσωπεύει τη διεργασία αυτή κατά την εξάτµιση. Η ανασυµπίεση περιλαµβάνει αύξηση της πιέσεως του ατµού ώστε να αυξηθεί η θερµοκρασία συµπυκνώσεως του άνω του σηµείου ζέσεως του υγρού στον εξατµιστήρα. Η συµπίεση του κορεσµένου ατµού οδηγεί σε παραγωγή υπερθέρµου ατµού ιάγραµµα θερµοκρασίας-εντροπίας των διεργασιών κατά την εξάτµιση και συµπίεση των ατµών. σε υψηλή πίεση. Είναι δε αναγκαίο να µετατραπεί ο ατµός αυτός σε κορεσµένο µε ανάµιξη µε υγρό νερό πριν να εισαχθεί στο θερµαντικό στοιχείο του εξατµιστήρα. Ο υπέρθερµος ατµός στον εναλλάκτη θερµότητος µπορεί να µειώσει το συνολικό συντελεστή µεταδόσεως θερµότητος. Το έργο κατά την αδιαβατική συµπίεση είναι η διαφορά ενθαλπίας του χαµηλής πιέσεως υπερθέρµου ατµού. Ο λόγος µεταξύ λανθανούσης θερµότητος του παραγοµένου ατµού από το θερµό ατµό και του έργου συµπιέσεως είναι ο συντελεστής αποδόσεως του συστήµατος. Εξάτµιση Πολλαπλής ράσεως Η οικονοµία ατµού µπορεί επίσης να βελτιωθεί µε τη χρήση πολλαπλών σταδίων εξατµίσεως, χρησιµοποιώντας τους ατµούς από την µία δράση (εξατµιστήρα) στον επόµενο. Ας θεωρήσουµε ένα σύστηµα τριών εξατµιστήρων (δράσεως) όπως αυτό του παρακάτω σχήµατος. Σ' αυτό ατµός εισάγεται µόνο στην πρώτη δράση και θερµαίνει το υγρό τρόφιµο, το οποίο εξατµίζεται παράγοντας ατµό. Ο παραγόµενος ατµός τροφοδοτείται στον εναλλάκτη θερµότητος της δευτέρας δράσεως. ιάγραµµα εξατµιστήρα τριπλής δράσεως.

8 Όµως, για να εξατµισθεί νερό θα πρέπει να εφαρµοσθεί κενό ώστε να µειωθεί το σηµείο ζέσεως του υγρού τροφοδοσίας, το οποίο στην περίπτωση αυτή είναι το µερικώς συµπυκνωµένο προϊόν από την πρώτη δράση. Στη συνέχεια ο παραγόµενος στην δευτέρα δράση ατµός χρησιµοποιείται για την εξάτµιση του νερού στην τρίτη δράση όπου η πίεση πρέπει να είναι ακόµη µικροτέρα για να επιτευχθεί εξάτµιση (περαιτέρω ταπείνωση του σηµείου ζέσεως). ηλαδή, στο σύστηµα αυτό θα έχουµε: P V1 > P V2 > P V3 >... > P Vn T V1 > T V2 > T V3 >... > T Vn T P1 > T P2 > T P3 >... > T Pn Στο παραπάνω παράδειγµα της µονής δράσεως, ο παραγόµενος ατµός εξέρχεται µε θερµοκρασία 60 C και συνήθως χάνεται. Η απώλεια αυτή αντιπροσωπεύει µια ενέργεια: m v h v = 7500/3600 x = 5431 kw Αυτή είναι της ιδίας τάξεως µε την ενέργεια που χρησιµοποιείται από τον ατµό: m s λ s = 8546/3600 x = 5229 kw Για να µην χαθεί η ενέργεια αυτή µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα σύστηµα πολλαπλών δράσεων. Σε ένα τέτοιο σύστηµα συνήθως υπάρχουν περισσότεροι άγνωστοι από τον αριθµό των ανεξαρτήτων ισοζυγίων που µπορούν να γραφούν. Έτσι θα πρέπει να γίνουν µερικές υποθέσεις και παραδοχές για να καταστεί δυνατός ο υπολογισµός όλων των παραµέτρων. Μετά από µια πρώτη προσέγγιση, οι παραδοχές µπορούν να επανεξετασθούν και να βρεθούν νέες πιο ρεαλιστικές τιµές. Τούτο αποτελεί µια πολύπλοκη και µακρά διαδικασία υπολογισµού. Παρακάτω θα παραθέσουµε µια πρώτη προσπάθεια υπολογισµού κάνοντας τις ακόλουθες παραδοχές: Στη βιοµηχανική πρακτική και για τη µείωση του αρχικού κόστους επενδύσεως, σε κάθε δράση χρησιµοποιούνται όµοιοι εξατµιστήρες και η επιφάνεια σε όλες τις δράσεις είναι ίδια. Ο συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος είναι ο ίδιος σε κάθε δράση και έτσι θα αποµακρυνθεί (εξατµισθεί) η ίδια ποσότητα ατµού σε κάθε δράση καθ' όσον οι κλιµακώσεις θερµοκρασίας είναι ίδιες σε κάθε δράση. ηλαδή, m V1 = m V2 = m V3 =... = m Vn και T 1 = T 2 = T 3 =... = T n Γνωρίζοντας ότι T 1 = (T S - T P1 ), T 2 = (T V1 - T P2 )..., T n = (T Vn-1 - T Pn ) και T P1 = T V1 + T b1 ; T P2 = T V2 + T b2... T Pn = T Vn + T bn λαµβάνουµε: T1 = T2 =... = T n T = s T Vn n n i= 1 T bi Παράδειγµα: Σύστηµα 3 δράσεων χρησιµοποιείται για τη συµπύκνωση kg/h υγρού τροφίµου θερµοκρασίας 30 C και περιεκτικότητας στερεών 15% σε µια τελική συγκέντρωση στερεών 60%. Στην πρώτη δράση χρησιµοποιείται ατµός θερµοκρασίας 120 C, ενώ η πίεση στην τελευταία δράση είναι P V3 = bar. Ο συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος σε κάθε δράση είναι U = 1000 W/m 2.K και το µοριακό βάρος των διαλυτών στερεών M = 342 kg/kmole. Να υπολογισθεί η επιφάνεια µεταδόσεως θερµότητος κάθε σταδίου, η κατανάλωση και η οικονοµία ατµού. Λύση:

9 Ίδιος ρυθµός παραγωγής ατµού σε κάθε δράση: m V1 = m V2 = m V3 = m C1 = m C2 = m V Ισοζύγιο στερεών (ΙΣ) στο συνολικό σύστηµα: 0.15 m f = 0.6 m P3 και m P3 = 2500 kg/h Ισοζύγιο µάζης (ΙΜ) στο συνολικό σύστηµα: m f = m P3 + m V3 + m C1 + m C2 = m P3 + 3 m V m V = (m f - m P3 )/3 = ( )/3 = 2500 kg/h m V1 = m V2 = m V3 = m C1 = m C2 = 2500 kg/h ράση 1: ΙΜ m P1 = m f - m V1 = = 7500 kg/h ΙΣ x P1 = x f m f /m P1 = 0.15 x (10000/7500) = 0.2 ράση 2: ΙΜ m P2 = m P1 - m V2 = = 5000 kg/h ΙΣ x P2 = x P1 m P1 /m P2 = 0.2 x (7500/5000) = 0.3 P V3 = bar και T V3 = 60 C (από πίνακες ατµού) Γραµµοµοριακή κατά βάρος συγκέντρωση (m) για το P 3 : m = 1000 x P3 / [342 (1 - x P3 )] = 1000 x 0.6 / (342 x 0.4) = 4.39 T b3 = 0.51 m = 0.51 x 4.39 = 2.24 C m για το P 2 : m = 1000 x P2 / [342 (1 - x P2 )] = 1000 x 0.3 / (342 x 0.7) = 1.25 T b2 = 0.51 m = 0.51 x 1.25 = 0.64 C m για το P 1 : m = 1000 x P1 / [342 (1 - x P1 )] = 1000 x 0.2 / (342 x 0.8) = 0.73 T b1 = 0.51 m = 0.51 x 0.73 = 0.37 C T 1 = T 2 =... = T T = T n n T (2,24 + 0,64 + 0,37) = = 18,9 C 3 s Vn bi i= 1 n T 1 = T S - T P1 άρα T P1 = T S - T 1 = = C T V1 = T P1 - T b1 = = C T P3 = T V3 + T b3 = = 62.2 C T 3 = T V2 - T P3 άρα T V2 = T P3 + T 3 = = 81.1 C T P2 = T V2 + T b2 = = 81.7 C Με βάση τα παραπάνω έχουµε: m f = kg/h T f = 30 C x f = 0.15 m P1 = 7500 kg/h T P1 = C x P1 = 0.2 m P2 = 5000 kg/h T P2 = 81.7 C x P2 = 0.3 m P3 = 2500 kg/h T P3 = C x P3 = 0.6

10 T V1 = C T V2 = 81.1 C T V3 = 60 C m V1 = m V2 = m V3 = m C1 = m C2 = 2500 kg/h Ισοζύγιο Ενέργειας στην πρώτη δράση: Ατµός χρησιµοποιείται µόνο στην πρώτη δράση και έτσι θα υπολογισθεί από τη δράση αυτή. m f h f + m S h S = m P1 h P1 + m V1 h V1 + m C h C h P1 = h w,101 C (1-0.7 x P1 ) = x (1-0.7 x 0.2) = 364 kj/kg h f = h w,30 C (1-0.7 x f ) = x (1-0.7 x 0.15) = kj/kg h V1 = kj/kg λ S = (h S - h C ) = kj/kg m p1h p1 + mv 1hV 1 m f h f , ,6 ms = = = 3767kg / h λs 2202,6 Οικονοµία ατµού = (m V1 + m V2 + m V3 )/m s = 7500/3767 = 1.99 Επιφάνεια εξατµιστήρων: ράση 1: m S λ S = U A 1 (T S - T P1 ) άρα A 1 = m S λ S /[U(T S - T P1 )] και A 1 = (3767/3600) ( x 1000)/(1000 x 18.9) = 122 m 2 ράση 2: m V1 λ V1 = U A 2 (T V1 - T P2 ) άρα A 2 = m V1 λ V1 /[U(T V1 - T P2 )] και A 2 = (2500/3600) (2255 x 1000)/(1000 x 18.9) = 82.9 m 2 ράση 3: m V2 λ V2 = U A 3 (T V2 - T P3 ) άρα A 3 = m V2 λ V2 /[U(T V2 - T P3 )] και A 3 = (2500/3600) (2306 x 1000)/(1000 x 18.9) = 84.7 m 2 Ολική επιφάνεια = = 290 m 2 Όταν ένα σύστηµα λειτουργεί υπό στάσιµο (µόνιµη) κατάσταση, ικανοποιούνται όλα τα ισοζύγια µάζης και ενεργείας και θα πρέπει να λαµβάνεται το ίδιο αποτέλεσµα ανεξαρτήτως του τρόπου υπολογισµού που ακολουθήθηκε. Για το παραπάνω πρόβληµα, αν η εκτιµηθεί ο ρυθµός ροής της µάζης του ατµού (m s ) χρησιµοποιώντας το ισοζύγιο ενεργείας ολοκλήρου του συστήµατος, θα βρεθεί: m p3hp3 + mv 3hV 3 + mc 1hc1 + mc2hc2 m f h f ms = = 3487kg / h λs Η τιµή αυτή είναι διαφορετική από αυτήν που βρέθηκε χρησιµοποιώντας το ισοζύγιο ενεργείας στην πρώτη δράση. Τούτο συµβαίνει γιατί οι παραδοχές που έγιναν δεν ήταν τόσο καλές όσο θα

11 επιθυµούσαµε. Τούτ επίσης φαίνεται και από το γεγονός ότι η επιφάνεια που βρίσκουµε είναι κατά 50% σχεδόν µεγαλύτερη από τις άλλες δύο (122 m 2 συγκρινοµένη µε τα 83 m 2 ) ενώ επιθυµούσαµε να έχουµε τρεις εξατµιστήρες του ιδίου µεγέθους. Στην πραγµατικότητα, ο ρυθµός εξατµίσεως, καθώς και η κλιµάκωση θερµοκρασίας δεν είναι ακριβώς ίδιες. Η επαναλαµβανοµένη λύση δίδει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: m S = 3558 kg/h Οικονοµία ατµού = 2.11 m V1 = 2355 kg/h T1 = 23.4 C m V2 = 2548 kg/h T2 = 15.9 C m V3 = 2597 kg/h T3 = 17.5 C A 1 = A 2 = A 3 = 93.2 m 2 για ένα σύνολο 280 m 2 Αυξάνοντας τον αριθµό των δράσεων µειώνεται το ποσό του ατµού που απαιτείται για να ληφθεί η επιθυµητή εξάτµιση. Κάνοντας σύγκριση µε τον εξατµιστήρα µονής δράσεως, η οικονοµία ατµού κατά προσέγγιση πολλαπλασιαάζεται µε τον αριθµό των δράσεων. Όµως, η συνολική επιφάνεια εναλλαγής θερµότητος επίσης πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των δράσεων. Τούτο µε τη σειρά του αυξάνει το κόστος επενδύσεως και το χώρο που απαιτείται για µια δοθείσα εξάτµιση. Τα ενδιάµεσα προϊόντα που εξέρχονται από τις διαδοχικές δράσεις βρίσκονται σε µεγαλύτερη θερµοκρασία από το τελικό προϊόν το οποίο εξέρχεται από την τελευταία δράση όπου ελέγχεται η πίεση. Τούτο µπορεί να αποβεί καταστροφικό για την ποιότητα του προϊόντος. Για τον καθορισµό του άριστου αριθµού των δράσεων θα πρέπει να εκπονηθεί µελέτη λαµβάνοντας υπ όψιν το κόστος του ατµού, την τιµή του εξοπλισµού και τη θερµική ευαισθησία του τροφίµου. Εξατµιστήρας πενταπλής δράσεως. Εξοπλισµός Η εκλογή ενός εξατµιστήρα θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 1) Λειτουργική ικανότητα (kg νερού τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν ανά ώρα). 2) Απαιτούµενος βαθµός συµπυκνώσεως (ως % ξηρά στερεά στο προϊόν). 3) Θερµική ευαισθησία του προϊόντος σε σχέση µε το χρόνο παραµονής και τη θερµοκρασία εξατµίσεως.

12 4) Απαίτηση για εγκατάσταση ανακτήσεως πτητικών. 5) Ευκολία καθαρισµού. 6) Σταθερότητα/αξιοπιστία και απλότητα λειτουργίας. 7) Μέγεθος του εξατµιστήρα σε σχέση µε την ικανότητά του. 8) Κόστος κεφαλαίου και λειτουργικό κόστος σε σχέση µε την ικανότητα και την ποιότητα του προϊόντος. Εξατµιστήρες Ανοικτού ή Κλειστού οχείου Χαρακτηριστικά:! Ασυνεχής διεργασία, µικρή δυναµικότητα! Βρασµός σε ατµοσφαιρική πίεση (ανοικτοί)! Μη καλός συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος. Βελτίωση µε προσθήκη αναδευτήρα! Χρήση κενού σε µερικούς (κλειστοί) Εξατµιστήρες Οριζοντίων Σωλήνων Χαρακτηριστικά:! Ο ατµός ρέει εντός µιας δέσµης οριζοντίων σωλήνων εντός του θαλάµου εξατµίσεως ο οποίος περιέχει το προϊόν

13 ! Χαµηλός συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος Εξατµιστήρες Καθέτων Σωλήνων Χαρακτηριστικά:! Το προϊόν βράζει σε καθέτους σωλήνες (µικρότερους από 1 m) οι οποίοι βρίσκονται σε θάλαµο ατµού! Το προϊόν ανακυκλώνεται µε τη βοήθεια της βαρύτητος µέσω ενός κεντρικού ανοίγµατος! Μικροί έως µεσαίοι συντελεστές µεταδόσεως θερµότητος! Χρησιµοποιούνται για προϊόντα χαµηλού έως µεσαίου ιξώδους Εξατµιστήρας τύπου καλάθου. Εξατµιστήρες Εξηναγκασµένης Κυκλοφορίας

14 Εξατµιστήρες εξηναγκασµένης κυκλοφορίας µε εσωτερική και εσωτερική θέρµανση. Χαρακτηριστικά:! Το προϊόν εξαναγκάζεται να διέλθει µέσω σωλήνων! Η εξηναγκασµένη µεταφορά έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερους συντελεστές µεταδόσεως θερµότητος! Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για προϊόντα υψηλοτέρου ιξώδους Εξατµιστήρες Μακρών Σωλήνων Εξατµιστήρας αναρριχοµένου λεπτού στρώµατος Χαρακτηριστικά:! Ροή προϊόντος προς τα άνω σε µακρούς σωλήνες (3 m µονή δίοδος)! Βραχύς χρόνος παραµονής! Καλός συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος

15 ! Χρησιµοποιούνται για προϊόντα χαµηλού έως µεσαίου ιξώδους Εξατµιστήρας κατερχοµένου στρώµατος Χαρακτηριστικά:! Τροφοδοσία προϊόντος από την κορυφή και ροή προς τα κάτω µε τη βοήθεια της βαρύτητος! Βραχύς χρόνος παραµονής! Μεγάλος συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος! Μεγαλύτερο ιξώδες! Χρησιµοποιούνται για προϊόντα όπως εκχυλίσµατα ζύµης, χυµοί φρούτων και στην επεξεργασία του αµύλου. Μηχανικώς Βοηθούµενοι ή Αναδευόµενοι Εξατµιστήρες Λεπτού Στρώµατος Χαρακτηριστικά:! Ροή προϊόντος προς τα άνω µε µορφή λεπτής στιβάδος και επί της επιφανείας εναλλαγής θερµότητος µε τη βοήθεια λεπίδων ή ξέστρων! Είναι συµπαγείς! Πολύ καλός συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος! Χρησιµοποιούνται για πολύ ιξώδη προϊόντα Εξατµιστήρες Πλακών

16 Εξατµιστήρας πλακών διπλής δράσεως Χαρακτηριστικά:! Ροή προϊόντος σύµφωνα µε την αρχή του αναρριχοµένου ή κατερχοµένου στρώµατος! Είναι συµπαγείς! Μεγάλες παροχές! Ευκολία αποσυναρµογήσεως για συντήρηση και καθαρισµό! Προϊόντα µε υψηλότερο ιξώδες! Χρησιµοποιούνται ευρέως για τη συµπύκνωση προϊόντων όπως εκχυλίσµατα ζύµης, γαλακτοκοµικά προϊόντα και εκχυλίσµατα κρέατος. Επίδραση Επί Των Τροφίµων Κατά την εξάτµιση, εκτός του νερού, χάνονται και πολλές αρωµατικές και γευστικές-οσµηρές ενώσεις, οι οποίες είναι πιο πτητικές από το νερό. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα µείωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των περισσοτέρων συµπυκνωµάτων, αν και µερικά τρόφιµα χάνουν ανεπιθύµητα συστατικά και βελτιώνεται η ποιότητά τους, όπως π.χ. µε το κακάο και το γάλα. Η βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των συµπυκνωµάτων µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 1. Ανάµιξη του συµπυκνώµατος µε ένα µέρος νωπού αραιού προϊόντος, ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή περιεκτικότητα στερεών. 2. Ανάκτηση των πτητικών µε συµπύκνωση του παραγοµένου ατµού και κλασµατική απόσταξη. 3. Με απογύµνωση των πτητικών από το υγρό τροφοδοσίας µε τη βοήθεια αδρανούς αερίου και επαναπροσθήκη µετά την εξάτµιση. Μετά την θέρµανση-εξάτµιση απαιτείται ταχεία ψύξη για να περιορισθεί η θερµική βλάβη του προϊόντος. Ιδιαιτέρως αποτελεσµατικοί για την περίπτωση αυτή είναι οι αστραπιαίοι ψυκτήρες, στους οποίους το προϊόν ψεκάζεται σε θάλαµο κενού, εξατµίζεται ένα µέρος του νερού και επέρχεται ταχεία ψύξη.

17 Η εξάτµιση σκοτεινιάζει το χρώµα των τροφίµων λόγω της αυξήσεως των στερεών, καθώς επίσης και λόγω της µειώσεως της ενεργότητος ύδατος, η οποία προάγει τις χηµικές µεταβολές, όπως η αντίδραση Maillard. Εφ' όσον η έκταση αυτών εξαρτάται από το χρόνο και τη θερµοκρασία, βραχείς χρόνοι παραµονής και χαµηλές θερµοκρασίες δίδουν συµπυκνώµατα µε καλά οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά. Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται οι απώλειες βιταµινών σε συµπυκνωµένο και UHT γάλα κατά την αποθήκευση. Απώλεια βιταµινών σε συµπυκνωµένο και UHT γάλα. Προϊόν % απώλεια Θειαµίνη Βιταµίνη Β 6 Βιταµίνη Β 12 Φολικό οξύ Ασκορβικό οξύ Γάλα εβαπορέ Ζαχαρούχο 10 < συµπυκνωµένο Γάλα UHT <10 <10 <10 <10 <25 Βιβλιογραφία Fellows, P.J. (1990). Food Processing Technology: Principles and Practice. Ellis Horwood Ltd, London. Karel, M. (1975). Concentration of foods. In "Principles of Food Science. Part II. Physical Principles of Food Preservation" O.R.Fennema (ed.), Pp Marcel Dekker, Inc, Basel. Λάζος, Ε. Σ. (2002). Επεξεργασία Τροφίµων ΙΙ. 3 η Έκδοση. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. ΤΕΙ Αθηνών. Leniger,H.A. and Beverloo,W.A. (1975). Food Process Engineering. D.Reidel Publishing Co, Dordrecht. Holland. Toledo, R.T. (1991). Fundamentals of Food Process Engineering. Van Nostrand Reinhold, New York. ρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Καθηγητής

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας Κατά τον προσδιορισµό των ισοζυγίων µάζας γίνεται εφαρµογή του νόµου διατήρησης της µάζας στην επίλυση προβληµάτων που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Μια νοικοκυρά µαγειρεύει σε χύτρα, η οποία είναι: (α) ακάλυπτη, (β) καλυµµένη µε ελαφρύ καπάκι και (γ) καλυµµένη µε βαρύ καπάκι. Σε ποια περίπτωση ο χρόνος µαγειρέµατος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (3/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα - Ασκήσεις Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Κ. Μάτης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Κ. Μάτης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Κ. Μάτης Πρόβληµα 1. Ένα µίγµα αερίων που περιέχει 65% του Α, 5% Β, 8% C και % D βρίσκεται σε ισορροπία µ' ένα υγρό στους 350 Κ και 300 kn/m. Αν η τάση ατµών των καθαρών συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών.

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών. 1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η εκχύλιση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές διαχωρισμού και βασίζεται στην ισορροπία κατανομής μιας ουσίας μεταξύ δύο φάσεων, που αναμιγνύονται ελάχιστα μεταξύ τους. Η ευρύτητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 1: Εξάτμιση (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Σκοπός συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι το Ζεµάτισµα;

Τι Είναι το Ζεµάτισµα; Ζεµάτισµα Η θερµική επεξεργασία είναι µια από τις πιο σπουδαίες µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των τροφίµων, όχι µόνο λόγω των επιθυµητών επιδράσεων επί των τροφίµων (πολλά τρόφιµα καταναλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας Μεταφορά θερµότητας Για την θέρµανση ενός σώµατος (γενικότερα) ή ενός τροφίµου (ειδικότερα) απαιτείται µεταφορά θερµότητας από ένα θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar)

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar) Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος Σεπτεµβρίου -3 (7//4). Σηµειώστε µέσα στην παρένθεση δίπλα σε κάθε µέγεθος αν είναι εντατικό (Ν) ή εκτατικό (Κ): όγκος (Κ), θερµοκρασία (Ν), πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στα ισοζύγια χρησιµοποιείται συχνά ο όρος σύστηµα, που αναφέρεται σε οτιδήποτε µπορεί να περιορισθεί µε την χρήση ορίων (γραµµών).

Στα ισοζύγια χρησιµοποιείται συχνά ο όρος σύστηµα, που αναφέρεται σε οτιδήποτε µπορεί να περιορισθεί µε την χρήση ορίων (γραµµών). 1. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1. Ισοζύγια µάζας Η εφαρµογή του νόµου διατήρησης της µάζας στην επίλυση προβληµάτων της βιοµηχανίας τροφίµων είναι γνωστή σαν προσδιορισµός των ισοζυγίων µάζας. Ένα αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εξάτμιση. 1.1 Περιγραφή της Διεργασίας

Κεφάλαιο 1 Εξάτμιση. 1.1 Περιγραφή της Διεργασίας Κεφάλαιο Εξάτμιση Σύνοψη Η εξάτμιση είναι μια διεργασία φυσικού διαχωρισμού, κατά την οποία απομακρύνεται με ατμοποίηση ένα πτητικό συστατικό από ένα υγρό διάλυμα ή μίγμα, και λαμβάνεται ένα συμπυκνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Δ' Εξάμηνο ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ερωτήσεις Επανάληψης

Δ' Εξάμηνο ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ερωτήσεις Επανάληψης Δ' Εξάμηνο ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ερωτήσεις Επανάληψης 1 0.8 0.6 x D = 0.95 y 0.4 x F = 0.45 0.2 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 x B = 0.05 Σχήμα 1. Δεδομένα ισορροπίας y-x για δυαδικό μίγμα συστατικών Α και Β και οι

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Αφυδάτωση των Τροφίµων

Αφυδάτωση των Τροφίµων Αφυδάτωση των Τροφίµων Ορισµός Αφυδάτωση (ή ξήρανση) των τροφίµων σηµαίνει την αποµάκρυνση νερού από το τρόφιµο. Οι παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν την διεργασία της ξηράνσεως-αφυδατώσεως των τροφίµων είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2015-2016 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Άσκηση 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σε μια βιομηχανικ εγκατάσταση ένα ρεύμα υγρού πρέπει να θερμανθεί από τους 25 C στους 75 C ( περ = 25 C). Να εξεταστούν οι εξς εναλλακτικές λύσεις: (α) Η θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

10 Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας

10 Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας 10 Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας Ένα ισοζύγιο μάζας (ή υλικού) στηρίζεται στην αρχή διατήρηση της μάζας, που λέει ότι η μάζα δε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται, αλλά μόνο αλλάζει μορφή ή φάση, Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Ψύξη µε Απορρόφηση (Absorption). Η µέθοδος αυτή σε αντίθεση µε τις κλασσικές ψυκτικές διατάξεις µηχανικής συµπίεσης χρησιµοποιεί δυο εργαζόµενα σώµατα. Αυτά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος Λύση: Σύνοψη των δεδομένων: P = 6at, V = 0.6F, L = 0.4F, F = 1 kmol/s. Ζητούμενα: x Fi, x Li

Απρίλιος Λύση: Σύνοψη των δεδομένων: P = 6at, V = 0.6F, L = 0.4F, F = 1 kmol/s. Ζητούμενα: x Fi, x Li Φυσικές Διεργασίες Προβλήματα στην απόσταξη που λύθηκαν στην τάξη Πηγή: Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ε. Παρλιάρου-Τσάμη, Ασκήσεις Φυσικών Διεργασιών, Παπασωτηρίου, Αθήνα 1994 Απρίλιος 2008 Πρόβλημα 1 Διαχωριστήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 2: Ιδιότητες Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ Ο στραγγαλισμός του ατμού υλοποιείται εξαναγκάζοντας τον ατμό, πριν παροχετευθεί στο στρόβιλο, να περάσει μέσα από κατάλληλη βαλβίδα όπου μικραίνει η διατομή διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση

Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση Ορισµός Η αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση (Freeze ehyraton or Freeze ryng) ή λυοφίλιση (Lyophlzaton) είναι µία διεργασία µε την οποία το νερό µεταφέρεται από

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια Χαρακτηριστικά Θερμοδυναμικών Νόμων 0 ος Νόμος Εισάγει την έννοια της θερμοκρασίας Αν Α Γ και Β Γ τότε Α Β, όπου : θερμική ισορροπία ος

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα δάλ διάλυμα, η διαλυμένη ουσία διασπείρεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του διαλύτη

Σε ένα δάλ διάλυμα, η διαλυμένη ουσία διασπείρεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του διαλύτη Διαλύματα 1 Διαδικασία διάλυσης Σε ένα δάλ διάλυμα, η διαλυμένη ουσία διασπείρεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του διαλύτη 1. Τα μόρια του διαλύτη έλκονται από τα επιφανειακά ιόντα 2. Κάθε ιόν περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

(α) (β) (γ) ή (δ) gallons/h? ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

(α) (β) (γ) ή (δ) gallons/h? ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Πρόβλημα Α. O δευτερογενής καθαρισμός των αστικών υγρών αποβλήτων αποτελείται από δυο συνεχόμενα τμήματα, του αερισμού και της διαύγασης (κατακάθισης). Τη χώνευση / αφομοίωση επιβλαβών ουσιών από το ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Συναγωγή Γενικές αρχές Κεφάλαιο 6 2 Ορισµός Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση Εξαναγκασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Σύνοψη Η ύλη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία φυσικών καταστάσεων όπως αέρια, υγρή, στερεή. Οι διάφορες αυτές φάσεις που μπορεί να έχει μία ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ. Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ. Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2 CO 3 ) µε τη θεωρητική απαίτηση σε υδροξείδιο του ασβεστίου. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης Γενικά, όταν έχουμε δεδομένα συγκέντρωσης-χρόνου και θέλουμε να βρούμε την τάξη μιας αντίδρασης, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα σε εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: α) Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius Clapeyron για να υπολογίσουµε το σηµείο ζέσεως του αζώτου υπό πίεση 2 atm. 1 P1

Λύση: α) Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius Clapeyron για να υπολογίσουµε το σηµείο ζέσεως του αζώτου υπό πίεση 2 atm. 1 P1 Το άζωτο αποθηκεύεται ως υγρό σε θερµικά µονωµένα δοχεία υπό πίεση. Η πίεση ρυθµίζεται µε βαλβίδα διαφυγής σε τιµή atm επιπλέον της ατµοσφαιρικής πιέσεως. α) Να εκτιµηθεί η θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6 Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6 Δευτέρα, 14 Απριλίου 008 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 1 Εισαγωγή Αριστοποίηση: ενός κριτηρίου (αντικειμενικής συνάρτησης) πολυκριτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ακαδ. Έτος 0- Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Αθήνα, 0 Μαρτίου 0 Καθηγητής Κ.Βουρνάς Παράδοση,,5: 8// Λέκτωρ Σ. Καβατζά 6,,4: /4/ Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Θερμοδυναμική Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ογκομετρική (PVT) συμπεριφορά καθαρών ρευστών

Ογκομετρική (PVT) συμπεριφορά καθαρών ρευστών Ογκομετρική (PT) συμπεριφορά καθαρών ρευστών Ογκομετρική (PvT) συμπεριφορά Α.Θ Παπαϊωάννου, Θερμοδυναμική: ΤΟΜΟΣ I, Αθήνα, 007 PvT ιάγραμμα για το νερό 3 ιαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών Α.Θ. Παπαϊωάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Κύριοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση Αερίων. 1. Εισαγωγή

Απορρόφηση Αερίων. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Απορρόφηση Αερίων Πρόκειται για διαχωρισμό συστατικών από μείγμα αερίου με τη βοήθεια υγρού διαλύτη. Κινητήρια δύναμη είναι η διαφορά διαλυτότητας στο διαλύτη. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση των Τροφίµων µε Προθήκη Σακχάρου

Συντήρηση των Τροφίµων µε Προθήκη Σακχάρου Συντήρηση των Τροφίµων µε Προθήκη Σακχάρου Ορισµός Η συντήρηση µε προσθήκη σακχάρου οφείλεται στην αύξηση της ωσµωτικής πιέσεως και µείωση της ενεργότητος ύδατος µε αποµάκρυνση ή δέσµευση το νερού ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάψυξη των Τροφίµων

Η Κατάψυξη των Τροφίµων Η Κατάψυξη των Τροφίµων I. Ορισµοί Η κατάψυξη περιλαµβάνει την ταπείνωση της θερµοκρασίας του τροφίµου από το σηµείο καταψύξεως και κάτω. 1. Εφαρµόζονται θερµοκρασίες αποθηκεύσεως χαµηλότερες από-2 C,

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στήλες Απόσταξης Πετρελαίου Ιστορικά, η παλιότερη διεργασία επεξεργασίας πετρελαίου Αποτελεί το πρώτο μόνο στάδιο της επεξεργασίας Σκοπός Ανάκτηση ελαφρών συστατικών Κλασμάτωση σε κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα αναλύσεων αποβλήτων ( πυρήνα ) από ελαιοτριβεία δύο και τριών φάσεων καθώς και των συµπυκνωµάτων από την ξήρανσή τους

Αποτελέσµατα αναλύσεων αποβλήτων ( πυρήνα ) από ελαιοτριβεία δύο και τριών φάσεων καθώς και των συµπυκνωµάτων από την ξήρανσή τους Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) 6 ο Km Χαριλάου - Θέρµης Τ.Θ. Box

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 10: Σχεδιασμός εγκαταστάσεων Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι)

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) 0.06.000 (διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) Θερµοκινητήρας CARNOT λειτουργεί µεταξύ θερµοκρασίας, T υ =640 K και θερµοκρασίας περιβάλλοντος Τ π =0 Κ προσφέροντας εξολοκλήρου την παραγόµενη µηχανική ισχύ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη ρύθμιση αποστακτικών στηλών

Αυτόματη ρύθμιση αποστακτικών στηλών Αυτόματη ρύθμιση αποστακτικών στηλών Στόχοι-Αναγκαιότητα Παραγωγή προϊόντων επιθυμητών προδιαγραφών και ποσοτήτων Ασφάλεια εγκατάστασης (όρια πίεσης και θερμοκρασίας) Διατήρηση λειτουργικών συνθηκών (αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα