Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα"

Transcript

1 Στοιχεία Mοριακής ιαγνωστικής των Γενετικών Νόσων: Τέσσερα Παραδείγµατα Εύθραυστο Χ, Κυστική Ίνωση, Μυΐκη υστροφία Duchenne, Οικογενής Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών Λάµπρος Μαυρόγιαννης

2 Οπως η Συµβατική Εργαστηριακή ιαγνωστική; Ναι, αλλά Υπάρχουν ιαφορές Ανάλυση DNA για: Επιβεβαίωση/αποσαφήνιση/απόρριψη κλινικής διάγνωσης Εκτίµηση πιθανότητας εµφάνισης διαταραχής Εκτίµηση αναπαραγωγικού κινδύνου Κάποιες διαφορές Τυχόν αντίκτυπος πέραν του συγκεκριµένου ατόµου υνατότητα προσυµπτωµατικού ελέγχου Τρέχουσα θέση στην Ιατρική Ιστορία όχι µεγαλύτερη των ετών Αυξανόµενος αυτοµατισµός Πρακτικά, καλύπτει κλασικές Μεντελικές νόσους

3 Παροχή Υπηρεσιών: Επαγγελµατικό Πλέγµα Μοντέλο διαµεσολάβησης Γενετικός Σύµβουλος (Νοσηλευτής) Άλλα ιαγνωστικά Εργαστήρια Άτοµο - Οικογένεια Κλινικός Γενετιστής (Ιατρός) Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Άλλες Ιατρικές Ειδικότητες Εργαστήριο Κυτταρογενετικής

4 Κύριες Επαγγελµατικές Συνιστώσες Πολύπλευροι ρόλοι όχι αποκλειστικά επιστηµονικοί Επιστηµονικές πτυχές Κλινικές πτυχές Τεχνικές πτυχές ιαχειριστικές πτυχές

5 Κλινικές Πτυχές: Σενάρια Εκκίνησης ιαγνωστικά τέστ παρουσία συµπτωµάτων Επιβεβαίωση σαφούς κλινικής διάγνωσης ιερεύνηση ορισµένων κλινικών υποψιών ιαφοροδιαγνωστικός αποκλεισµός Προγνωστικά τέστ απουσία συµπτωµάτων Εξακρίβωση κατάστασης πιθανού φορέα Προσυµπτωµατικός έλεγχος Προγεννητικά και περιγεννητικά τέστ Συµβατική προγεννητική διάγνωση Προεµφυτευτική διάγνωση Έλεγχος νεογνών

6 Κλινικές Πτυχές: Αποτελέσµατα Η εργαστηριακή αναφορά Το προϊόν του διαγνωστικού εργαστηρίου Κύριο µέσο επικοινωνίας µε τους χρήστες των υπηρεσιών Τυποποιηµένα υποδείγµατα για τα συνήθη κλινικά σενάρια Επαγγελµατική και νοµική ευθύνη

7 Τεχνικές Πτυχές: Εργαστηριακά Πρωτόκολλα Επιχειρησιακές διαδικασίες Αποτύπωση γενικών και εξειδικευµένων µεθόδων Ανά νόσο/γονίδιο: θεµελειώδεις πληροφορίες, διαγνωστική στρατηγική, τεχνική τεκµηρίωση, ερµηνευτικές κατευθύνσεις Πληρότητα, σαφήνεια αλλά και ευελιξία δυναµικό κείµενο Πλατφόρµα µεταβίβασης επεξεργασµένης γνώσης

8 Καταγραφή εργασίας Συµπλήρωση φύλλων εργασίας Τεχνικές Πτυχές: Ιχνηλασιµότητα Ανά τέστ: δείγµατα, παράµετροι και συνθήκες, αντιδραστήρια, ηµεροµηνία, υπεύθυνος Τουλάχιστον δύο επίπεδα ελέγχου των αποτελεµάτων

9 ιαχειριστικές Πτυχές: Πληροφοριακή Υποστήριξη Σχεσιακή βάση δεδοµένων Αποθήκευση, ανάκτηση και επεξεργασία δεδοµένων

10 ιαχειριστικές Πτυχές: Ποιότητα Υπηρεσιών ιαπίστευση εργαστηρίου Από ανεξάρτητο φορέα Επιθεώρηση διαδικασιών, δειγµατοληπτικοί αναδροµικοί έλεγχοι, συµµετοχή σε εξωτερικό πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας, ιστορικό Επαγγελµατική ρύθµιση Μεταπτυχιακό επίπεδο Προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος

11 Άµεση ανάλυση ύο Ριζικά ιαφορετικές Αναλυτικές Προσεγγίσεις Αντικείµενο: η αιτιακή αλλαγή στο DNA Οτρόπος: έλεγχος συγκεκριµένου γονιδίου(ων) για εκ των προτέρων άγνωστες ή για ήδη ταυτοποιηµένες µεταλλαγές Έµµεση ανάλυση Αντικείµενο: η γενωµική περιοχή πέριξ της µεταλλαγής Οτρόπος: µελέτη του προτύπου κληρονόµησης συνδεδεµένων πολυµορφικών δεικτών

12 Άµεση Ανάλυση: τα Εργαλεία Τεχνικές σάρωσης ιερεύνηση γονιδιών για κάθε (ορατό!) µεταλλακτικό ενδεχόµενο Ανοικτού τύπου ερώτηµα αρνητικό αποτέλεσµα δεν επιτρέπει αποκλεισµό Τεχνικές ειδικής ανίχνευσης Ανάλυση για συγκεκριµένο µεταλλακτικό γεγονός Κλειστού τύπου ερώτηµα επιδέχεται διαζευκτικής απάντησης

13 Άµεση Ανάλυση: τα Εργαλεία Τεχνικές σάρωσης Προσδιορισµός αλληλουχίας (Sequencing) Μεταφορά και υβριδισµός κατά Southern (Southern blot)

14 Τεχνικές σάρωσης Άµεση Ανάλυση: τα Εργαλεία Αποδιατακτική υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (Denaturing high performance liquid chromatography; dhplc)

15 Τεχνικές σάρωσης Άµεση Ανάλυση: τα Εργαλεία Ανάλυση διαµορφωτικών πολυµορφισµών µονόκλωνου DNA (Single strand conformational polymorphism analysis; SSCP) Τέστ πρωτεΐνικής περιστολής (Protein truncation test; PTT)

16 Τεχνικές σάρωσης Άµεση Ανάλυση: τα Εργαλεία Ανάλυση γονιδιακής/εξονιακής δόσης: Πολυπλεγµένη συνδεο-εξαρτώµενη ενίσχυση ανιχνευτών (Multiplex ligation-dependent probe amplification; MLPA) Ανάλυση κατάστασης µεθυλίωσης

17 Τεχνικές ειδικής ανίχνευσης Άµεση Ανάλυση: τα Εργαλεία Περιοριστική πέψη δηµιουργίαήαπώλειαθέσης αναγνώρισης PCR µε αλληλο-ειδικούς εκκινητές (Amplification refractory mutation system; ARMS)

18 Τεχνικές ειδικής ανίχνευσης Άµεση Ανάλυση: τα Εργαλεία Αλληλο-ειδικός ολιγονουκλεοτιδικός υβριδισµός (Allele specific oligonucleotides; ASOs) Αλληλο-ειδική ολιγονουκλεοτιδική σύνδεση (Oligonucleotide ligation assay; OLA)

19 Τεχνικές ειδικής ανίχνευσης Άµεση Ανάλυση: τα Εργαλεία Έλεγχος αλληλικού µεγέθους

20 Ταξινοµήσεις των Γενετικών Νόσων Πολλαπλά και επικαλυπτόµενα σχήµατα διαφορετικές οπτικές γωνίες Κατά βασική παθοφυσιολογία Κατά (Μεντελικό) τρόπο κληρονόµησης Κατά όργανο/σύστηµα (και συµβατική ιατρική ειδικότητα αναφοράς) Κατά µεταλλακτικό φάσµα και συχνότητα παραποµπών

21 Περιγραφικά στοιχεία Σύνδροµο ΕύθραυστουΧ Σύνδροµο διανοητικής καθυστέρησης Συνδεδεµένο µε τοχ, αλλά µε άτυποπρότυπο κληρονόµησης Γενετική Όχι σπάνιο Απώλεια λειτουργίας του γονιδίου FMR1 Παθοφυσιολογία Το προϊόν του FMR1 είναι πρωτεΐνη πρόσδεσης RNA και ρυθµιστής της µετάφρασης ρόλος στην πλαστικότητα των συνάψεων

22 Το γονίδιο FMR1 Σύνδροµο ΕύθραυστουΧ

23 Φάσµα µεταλλαγών Σύνδροµο ΕύθραυστουΧ Συντριπτική πλειοψηφία: τρινουκλεοτιδική επέκταση εντός της 5' µη-µεταφραζόµενης περιοχής, συνοδευόµενη από υπερµεθυλίωση Πρόδροµη κατάσταση: προ-µεταλλαγή gagcccgcgg ggggagggaa cagcgttgat cacgtgacgt ggtttcagtg tttacacccg cagcgggccg ggggttcggc ctcagtcagg cgctcagctc cgtttcggtt tcacttccgg tggagggccg cctctgagcg ggcggcgggc cgacggcgag cgcgggcggc ggcggtgacg gaggcgccgc tgccaggggg cgtgcggcag cgcggcggcg gcggcggcgg cggcggcggc ggaggcggcg gcggcggcgg cggcggcggc ggctgggcct cgagcgcccg cagcccacct ctcgggggcg ggctcccggc gctagcaggg ctgaagagaa gatggaggag ctggtggtgg aagtgcgggg ctccaatggc gctttctaca aggtacttgg ctctagggca ggccccatct tcgcccttcc ttccctccct tttcttcttg gtgtcggcgg gaggcaggcc cggggccctc Σπάνια ελλείµατα και σπανιότερες σηµειακές µεταλλαγές Συχνότητα παραποµπών υσανάλογα υψηλή και συχνά µε ασαφείς, µηειδικές κλινικές ενδείξεις Χαµηλή ποσοστό ανίχνευσης θετικών

24 Σύνδροµο ΕύθραυστουΧ Εργαστηριακή στρατηγική Έλεγχος αλληλικού µεγέθους (PCR) Έλεγχος µεγέθους και µεθυλίωσης (Southern blot) EcoRI Probe CGG BstZI* 2.8kb EcoRI 5.2kb

25 Περιγραφικά στοιχεία Γενετική Κυστική Ίνωση Γενικευµένη δυσλειτουργία επιθηλίων πνεύµονες, πάγκρεας, αναπαραγωγικό Κλασική αυτοσωµατική υπολειπόµενη νόσος Κοινή σε Καυκάσιους πληθυσµούς υψηλή συχνότητα φορέων Απώλεια λειτουργίας του γονιδίου CFTR Παθοφυσιολογία Το προϊόν του CFTR είναι µεµβρανικός µεταφορέας Cl - βλάβη στην µεµβρανική διαπερατότητα

26 Το γονίδιο CFTR Κυστική Ίνωση

27 Φάσµα µεταλλαγών Κυστική Ίνωση Κυριαρχία της µεταλλαγής F508del (Καυκάσοι) Και ορισµένες άλλες σχετικά µη-σπάνιες Συχνότητα παραποµπών Υψηλή, από διάφορες κλινικές πηγές και για ποικιλία λόγων Μέσο ποσοστό ανίχνευσης θετικών και φορέων

28 Εργαστηριακή στρατηγική Κυστική Ίνωση Ταυτόχρονος έλεγχος για ένα πάνελ µεταλλαγών, συµπεριλαµβανοµένης της F508del ιάφορα συµπληρωµατικά τέστ Πλήρης σάρωση κωδικής περιοχής R117H 621+1G->T 1148T 711+1G->T 1078delT R334W R347H R347P A455E I507 F508 V520F G->A G542X S549R S549N G551D R553X R553T 21833AA->G 2184delA G->A G->A G->A R1162X 3659delC kb C->T 3876delA 3905InsT W1282T N1303K Exon3 Exon4 Exon5/ Intron5 Exon7 Exon9 Exon10 Intron8 Exon11 Exon11/ Intron12 Exon13Exon14/ Intron14 Exon16/ Intron16 Exon19 Exon20 Exon21 5/7/9 T SNP CBAVD-Reflex I506V SNP I507V SNP F508C SNP Mutation verification

29 OLA Κυστική Ίνωση Mutant Normal A G C Common Normal DNA Target G Ligation Normal-OLA Product Normal Mutant G A T Common Mutant DNA Target A Ligation Mutant-OLA Product Homozygous Normal Heterozygous Homozygous Mutant

30 Κυστική Ίνωση Εργαστηριακή στρατηγική Έλεγχος για το πάνελ µεταλλαγών (OLA) Εστίαση στη µεταλλαγή F508del (απλό PCR)?

31 Περιγραφικά στοιχεία Γενετική Μυΐκη υστροφία Duchenne/Becker Προϊούσα µυϊκή αδυναµία, απώλεια µυϊκής µάζας θανατηφόρος (Duchenne) ή ηπιότερος (Becker) Συνδεδεµένο µε τοχ, ορισµένοι φορείς έχουν συµπτώµατα Σχετικά κοινή Απώλεια λειτουργίας του γονιδίου DMD πλήρης (Duchenne) ή µερική (Becker) Παθοφυσιολογία Το προϊόν του DMD είναι δοµική πρωτεΐνη απαραίτητη για την ακεραιότητα της µεµβράνης του µυϊκού κυττάρου

32 Το γονίδιο DMD Μυΐκη υστροφία Duchenne/Becker

33 Φάσµα µεταλλαγών Μυΐκη υστροφία Duchenne/Becker Ελλείµατα (>1 εξόνια): ~60% ιπλασιασµοί (>1 εξόνια): ~7% Σηµειακές µεταλλαγές: ~33% Ισχυρή συσχέτιση γονοτύπου-φαινοτύπου Συχνότητα παραποµπών Σηµαντική αποτελεσµατικό κλινικό φιλτράρισµα Σηµαντικό ποσοστό ανίχνευσης θετικών και φορέων

34 Μυΐκη υστροφία Duchenne/Becker Εργαστηριακή στρατηγική Πλήρης ανάλυση εξονιακής δόσης (MLPA) Έµµεση ανάλυση απλοτύπων µεπεριορισµούς Σάρωση για σηµειακές µεταλλαγές δυσχερής...

35 MLPA Μυΐκη υστροφία Duchenne/Becker

36 Μυΐκη υστροφία Duchenne/Becker Εργαστηριακή στρατηγική Πλήρης ανάλυση εξονιακής δόσης (MLPA)??

37 Οικογενής Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών Περιγραφικά στοιχεία Γενετική Κλάσµα της συνολικής συχνότητας µικρή πρόοδος στην εξακρίβωση µεταλλαγών σε σποραδικές περιπτώσεις Αυτοσωµατική επικρατής µε ατελές πρότυπο Σχετικά κοινή Απώλεια λειτουργίας των γονιδίων BRCA1 ή BRCA2 Παθοφυσιολογία Το προϊόντα των BRCA1 και BRCA2 είναι πυρηνικές πρωτεΐνες µε πολλαπλούς ρόλος

38 Το γονίδιο BRCA1 Οικογενής Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών

39 Φάσµα µεταλλαγών Οικογενής Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών Ευρύτατο: µεταλλαγές που διαταρράσουν τις κωδικές περιοχές, ελλείµατα, υποκταστάσεις Συχνότητα παραποµπών Ποικίλει προαπαιτεί λεπτοµερή κλινική αξιολόγηση Μέσο ποσοστό ανίχνευσης θετικών

40 Οικογενής Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών Εργαστηριακή στρατηγική Έλεγχος σχετικά κοινών µεταλλαγών στον τοπικό πληθυσµό Έλεγχος ενός µεγάλου εξονίου για µεταλλαγές που διαταρράσουν την κωδική περιοχή (PTT) Έλεγχος για ελλείµµατα Πλήρης σάρωση

41 Οικογενής Καρκίνος Μαστού-Ωοθηκών Εργαστηριακή στρατηγική

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ. Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία»

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ. Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία» Μονογονιδιακά νοσήματα ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ Επικ. Καθ. Γενετικής Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία» νόσος: συνέπεια της ποικιλομορφίας Γενετική ποικιλομορφία υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Η νέα εποχή στον Προγεννητικό Έλεγχο: Μοριακός Καρυότυπος - array CGH - Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005. Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005. Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ βλάβες στο DNA Αλλαγή της γενετικής πληροφορίας: Απώλεια του προγραµµατισµού του κυττάρου ΚΑΡΚΙΝΟΣ Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Κληρονοµείται ο καρκίνος του µαστού; Γενετική προδιάθεση για καρκίνο του µαστού Στην Ελλάδα 1 στις 12 γυναίκες έχει πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο του µαστού στη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προεμφυτευτικός Γενετικός έλεγχος (ΠΓΔ) Ε.Καναβάκης Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής

Προεμφυτευτικός Γενετικός έλεγχος (ΠΓΔ) Ε.Καναβάκης Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής Προεμφυτευτικός Γενετικός έλεγχος (ΠΓΔ) Ε.Καναβάκης Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Επίπτωση Γενετικών Νοσημάτων 50% αποβολών 1ου τριμήνου υπάρχει χρωμοσωμική ανωμαλία 2% νεογνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 4283 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας ΕΚΔΟΤΩΝ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ Α ΚΛΙΝΙΚΗΣ Χ Η ΜΕΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΑΡΙΘΜ.: 3238 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Suggested Guidelines for the Diagnosis and Management of Urea Cycle Disorders Orphanet Journal of Rare Diseases 2012, 7:32 doi:10.1186/1750-1172-7-32

Suggested Guidelines for the Diagnosis and Management of Urea Cycle Disorders Orphanet Journal of Rare Diseases 2012, 7:32 doi:10.1186/1750-1172-7-32 Suggested Guidelines for the Diagnosis and Management of Urea Cycle Disorders Orphanet Journal of Rare Diseases 2012, 7:32 doi:10.1186/1750-1172-7-32 Johannes Haeberle (Johannes.Haeberle@kispi.uzh.ch)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, εως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου TEYXOΣ

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου TEYXOΣ ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2011 TEYXOΣ 35 Αφιέρωμα Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu Βέλτιστη χρήση του αίματος Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη 2010 www.optimalblooduse.eu Σε ποιόν απευθύνεται? Είναι ένα εργαλείο για όσους εργάζονται για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôç ÃåíåôéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανασκόπηση της σύγχρονης πραγματικότητας στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα