ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εγχειρίδιο διαδικασιών Κανονικών και Ανάγκης (CHECKLIST)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εγχειρίδιο διαδικασιών Κανονικών και Ανάγκης (CHECKLIST)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ & ΧΡΗΣΗ ΠΗ ΑΛΙΩΝ Εγχειρίδιο διαδικασιών Κανονικών και Ανάγκης (CHECKLIST) Η Χρήση του CHECKLIST είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Όλοι οι έλεγχοι του αεροπλάνου τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα γίνονται µε το CHECKLIST (εξαιρούνται οι φάσεις Απογειώσεως, Ανόδου και Προσγειώσεως. Εξωτερική Επιθεώρηση Η εξωτερική επιθεώρηση του αεροπλάνου είναι απαραίτητο πριν από κάθε πτήση. Πρώτα εξετάζουµε τα µητρώα που πρέπει να συνοδεύουν το αεροπλάνο και την φόρµα πτήσεως για την ύπαρξη κάποιας βλάβης από προηγούµενη πτήση. Στην συνέχεια, µε την βοήθεια του εκπαιδευτού πτήσεων γίνεται λεπτοµερής έλεγχος, πάντοτε µε την σειρά που αναγράφεται στο CHECKLIST. ιαδικασίες-εκκινήσεως και Προ Τροχοδροµήσεως Όπως στην εξωτερική επιθεώρηση, έτσι και κατά την εκκίνηση, όλοι οι έλεγχοι και οι διαδικασίες θα γίνονται µε µεγάλη προσοχή. Πριν την εκκίνηση πρέπει να γίνει σχολαστικός έλεγχος για να βεβαιωθούµε ότι η περιοχή της έλικας είναι ελεύθερη. Όταν εκκινήσει ο κινητήρας και κάνουµε όλες τις διαδικασίες προ τροχοδροµήσεως, θα καλέσουµε τον ΠΕΠ (Πύργο Ελέγχου Πτήσεων) και θα ζητήσουµε άδεια τροχοδροµήσεως. Χρήση Πηδαλίων Όπως είναι γνωστό από την Θεωρία Πτήσεως, το αεροπλάνο κινείται γύρο από τρεις άξονες τον εγκάρσιο άξονα, το διαµήκη και τον κατακόρυφο. Για την κίνηση του αεροπλάνου γύρω από τους τρεις άξονες χρησιµοποιούνται αντίστοιχα τα πηδάλια Α- νόδου-καθόδου, Κλίσεως και ιευθύνσεως. Το πηδάλιο ανόδου καθόδου κατευθύνεται από το χειριστήριο του αεροπλάνου όταν κινείται εµπρός πίσω. Το πηδάλιο κλίσεως κατευθύνεται και πάλι από το χειριστήριο, όταν κινείται αριστε-

2 ρά-δεξιά. Το πηδάλιο διευθύνσεως κατευθύνεται από τα ποδωστήρια του αεροπλάνου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τοποθέτηση των χεριών και των ποδιών µας στα πηδάλια πρέπει να είναι άνετη και ποτέ δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται τα πηδάλια σαν υποστηρίγµατα αναπαύσεως. Αυτό αποτελεί ζωτικό παράγοντα προκειµένου να έχουµε την αίσθηση των πηδαλίων και να πετάµε ξεκούραστα. Τροχοδρόµηση Κατά την τροχοδρόµηση χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση. Πριν αρχίσουµε την τροχοδρόµηση πρέπει να γίνει έλεγχος χώρου για να διαπιστώσουµε ότι ο χώρος είναι ελεύθερος. Ελευθερώνουµε τα φρένα, αυξάνουµε την ισχύ προοδευτικά και τροχοδροµούµε ευθεία µπροστά. Όταν το αεροπλάνο κινηθεί τρία-τέσσερα µέτρα, φέρνουµε την µανέττα σε Θέση πίσω (IDLE) και ελέγχουµε µαλακά τα φρένα µας για κανονική λειτουργία. Στην συνέχεια βάζουµε στον κινητήρα µας 1000 στροφές και τροχοδροµούµε προσεκτικά, µε ταχύτητα όση περίπου έχει ένας άνθρωπος που βαδίζει γρήγορα. Κατά την τροχοδρόµηση µε άνεµο θα ακολουθήσουµε την εξής τεχνική: Όταν έχουµε τον άνεµο από µπροστά, η δεξιά η αριστερά, τοποθετούµε το πηδάλιο ανόδουκαθόδου πίσω και το πηδάλιο κλίσεως προς το µέρος από όπου φυσάει ο άνεµος. Όταν έχουµε τον άνεµο από πίσω και δεξιά η αριστερά, τοποθετούµε το πηδάλιο α- νόδου-καθόδου µπροστά και το πηδάλιο κλίσεως αντίθετα από το µέρος όπου φυσάει ο άνεµος. Η τεχνική αυτή τροχοδροµήσεως µε πλάγιο άνεµο περιορίζει την επίδραση του ανέµου και διευκολύνει το αεροπλάνο στην τροχοδρόµηση Όταν το αεροπλάνο είναι σταµατηµένο και λειτουργεί ο κινητήρας του πρέπει να τοποθετούµε στον κινητήρα στροφές για να διευκολύνεται η ψύξη και να γίνεται ικανοποιητική λίπανση. οκιµή-κινητήρα Για να κάνουµε δοκιµή κινητήρα, τοποθετούµε το αεροπλάνο αντίθετα από τον άνεµο µε τον ριναίο τροχό ευθυγραµµισµένο. Πατώντας τα φρένα εκτελούµε τις διαδικασίες ' οκιµής του Κινητήρα' και Ενεργειών Προ Απογειώσεως' όπως ακριβώς αναγράφονται στο CHECKLIST. ΠΡΟΣΟΧΗ Εκτελούµε µε προσοχή και χωρίς βιασύνη την δοκιµή του κινητήρα και τις ενέργειες προ απογειώσεως. Μετά το τέλος των ενεργειών καλούµε τον ΠΕΠ και ζητάµε άδεια για γραµµή και α- πογείωση. Πριν από την είσοδο µας στον διάδροµο πρέπει απαραίτητα να ελέγξουµε την τελική προσέγγιση µήπως έρχεται άλλο αεροπλάνο για προσγείωση.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣ Πτήση εθισµού Γίνεται για: Να δώσει στο µαθητή που πιθανόν πετάει για πρώτη φορά την ευχαρίστηση της πτήσης και την εικόνα του εδάφους όπως φαίνεται από τον αέρα. Να γνωρίσει ο µαθητής την περιοχή πτήσεων στην οποία θα πετάει και την ανάγκη να παραµένει στα όριά της. Να εξοικειωθεί ο µαθητής µε τα σηµεία του ορίζοντα και τον τρόπο προσανατολισµού στο χώρο. Να εθιστεί και να γνωρίσει ο µαθητής το αεροπλάνο και ειδικότερα τη θέση του χειριστή, τα χειριστήρια, τους διάφορους µοχλούς και τα όργανα του αεροπλάνου. Κατά την πτήση εθισµού ο µαθητής κάθεται στην αριστερή θέση, απ' όπου θα πετάει σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης του. Ο εκπαιδευτής θα τον βοηθήσει να πάρει την σωστή θέση από πλευράς ρυθµίσεως του καθίσµατος και τοποθέτησης των χεριών και ποδιών στα πηδάλια. Μετά την α- πογείωση θα επιδειχθούν στο µαθητή διάφορα χαρακτηριστικά σηµεία στο έδαφος που Θα χρησιµεύουν στο µέλλον για την µετάβαση και επιστροφή από την περιοχή πτήσεων. Επίσης Θα επιδειχτεί η περιοχή,πτήσεων και ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία της. Επίδειξη Ορίζοντα Η καλή κατανόηση του 'φυσικού ορίζοντα' είναι απαραίτητη διότι σε οποιαδήποτε ά- σκηση πρέπει να συγκρίνουµε την στάση τον αεροπλάνου σε σχέση µε αυτόν. Όταν λέµε φυσικό ορίζοντα εννοούµε τη νοητή γραµµή που συνδέει τη γη µε τον ουρανό. Λόγω της στάσεως του χειριστού στη Θέση του και της κατασκευής του αεροπλάνου, για να βρίσκεται το αεροπλάνο οριζόντιο στον διαµήκη και εγκάρσιο άξονα, πρέπει να έχει την κεφαλή του λίγο πιο κάτω από τον ορίζοντα και τις πτέρυγες παράλληλες µε το έδαφος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η πλήρης και σαφής κατανόηση του ορίζοντα και η σωστή σύγκριση της στάσης του αεροπλάνου ως προς αυτόν εξασφαλίζει το 50% της επιτυχίας οποιασδήποτε ασκήσεως.

4 Απλή Ενέργεια Πηδαλίων Οι κινήσεις τον αεροπλάνου στο χώρο και στους τρεις άξονες (διαµήκη, εγκάρσιο και κατακόρυφο) ελέγχονται µε τρία πηδάλια, δηλ. ανόδου-καθόδου, κλίσεως και διευθύνσεως. Πηδάλιο Ανόδου Καθόδου Ενώ πετάµε µε το αεροπλάνο οριζόντιο, αν έλξουµε το χειριστήριο Θα παρατηρήσουµε ότι η κεφαλή του αεροπλάνου ανεβαίνει επάνω από τον ορίζοντα, το ύφος µεγαλώνει, η ταχύτητα ελαττώνεται και ο ενδείκτης ανόδου καθόδου δείχνει άνοδο. Ε- πανερχόµαστε σε οριζόντια πτήση. Πηδάλιο κλίσεως: Από ευθεία οριζόντια πτήση (ΕΟΠ), φέρουµε το χειριστήριο αριστερά και παρατηρούµε ότι η αριστερή πτέρυγα κατεβαίνει, η δεξιά ανεβαίνει και το αεροπλάνο κλίνει αριστερά. Επανερχόµαστε στην ΕΟΠ. Παρατηρούµε ακριβώς το αντίθετο αν φέρουµε το χειριστήριο δεξιά. Πηδάλιο-διευθύνσεων: Παίρνουµε ένα χαρακτηριστικό σηµείο όταν ορίζοντα και κατευθύνουµε σ' αυτό την κεφαλή του αεροπλάνου. Εφαρµόζουµε αριστερό ποδωστήριο. Παρατηρούµε ότι η κεφαλή του αεροπλάνου εκτρέπεται αριστερά και το σηµείο παραµένει δεξιά. Επανερχόµαστε στο σηµείο και εφαρµόζουµε δεξί ποδωστήριο. Παρατηρούµε ακριβώς το αντίθετο: Συνδυασµός Πηδαλίων. Κατά την πτήση σπάνια χρησιµοποιούµε µεµονωµένα τα πηδάλια του αεροπλάνου. Συνήθως κάνουµε συνδυασµό πηδαλίων. Έτσι, αν από ΕΟΠ έλξουµε το χειριστήριο και το φέρουµε αριστερά µε σύγχρονη εφαρµογή αριστερού ποδωστηρίου, θα παρατηρήσουµε ότι το αεροπλάνο ανεβαίνει, κλίνει και στρέφει αριστερά. Πηδάλιο κλίσεως: Παρατεταµένη ενέργεια Πηδαλίων Πετάµε οριζόντια και κατευθύνουµε το αεροπλάνο σ' ένα χαρακτηριστικό σηµείο στον ορίζοντα. ιατηρούµε τα ποδωστήρια στο κέντρο.

5 Φέρνουµε το χειριστήριο αριστερά και το διατηρούµε στην θέση αυτή. Το αεροπλάνο κλίνει αριστερά, η κεφαλή του εκτρέπεται προς στιγµή, δεξιά και πάνω σε σχέση µε το σηµείο, στη συνέχεια εσωλισθαίνει και η κεφαλή εκτρέπεται αριστερά. Λόγω της ε- κτροπής, η κλίση µεγαλώνει, η εκτροπή γίνεται ακόµα µεγαλύτερη και το αεροπλάνο τελικά µπαίνει σε σπειροειδή βύθιση. Επανερχόµαστε σε ΕΟΠ αφαιρώντας την κλίση, έλκοντας το χειριστήριο και φέρνοντας την µανέττα IDLE. Εκτελούµε ακριβώς το αντίθετο και παρατηρούµε ότι η συ- µπεριφορά του αεροπλάνου θα είναι όπως η προηγούµενη αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πηδάλιο-διευθύνσεως: Κατευθύνουµε και πάλι το αεροπλάνο στο σηµείο. ιατηρούµε το χειριστήριο στο κέντρο. Εφαρµόζουµε αριστερό ποδωστήριο. Η κεφαλή του αεροπλάνου εκτρέπεται α- ριστερά και εξωλισθαίνει (προς τα δεξιά). Λόγω της εκτροπής και εξωλισθήσεως, το αεροπλάνο µπαίνει σε σπειροειδή βύθιση. Επανερχόµαστε σε ΕΟΠ αφαιρώντας την κλίση, έλκοντας το χειριστήριο και φέρνοντας την µανέττα IDLE. Συγχρόνως εφαρµόζουµε δεξί ποδωστήριο. Επαναλαµβάνουµε προς την αντίθετη κατεύθυνση και παρατηρούµε ότι η συµπεριφορά του αεροσκάφους είναι αντίστροφη από την προηγούµενη. Αντιστάθµιση Όταν λέµε αντιστάθµιση, εννοούµε απλά το 'ζύγισµα' οριζοντιότητας του διαµήκη ά- ξονα του αεροπλάνου ώστε να πετάει χωρίς να επενεργούµε δραστικά πάνω στο πηδάλιο ανόδου-καθόδου. Η αντιστάθµιση αποτελεί τον βασικό παράγοντα για µια άνετη και µε ακρίβεια πτήση. Επιτυγχάνεται µε το δίσκο του αντισταθµιστικού και επενεργεί στο δεξί πηδάλιο ανόδου-καθόδου. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα δεύτερο χειριστήριο για τον έλεγχο στην διαµήκη στάση του αεροπλάνου. Τεχνική Τοποθετούµε την κεφαλή του αεροπλάνου στον ορίζοντα µε το χειριστήριο έχοντας τις πτέρυγες οριζόντιες. Αφαιρούµε την πίεση από το χειριστήριο και εξακριβώνουµε την τάση κινήσεως της κεφαλής (πάνω ή κάτω) Επαναφέρουµε την κεφαλή στον ορίζοντα µε το χειριστήριο και κρατάµε την στάση αυτή. Στην συνέχεια µετακινούµε το αντισταθµιστικό ανόδου καθόδου ανάλογα, ώστε να εξουδετερώσουµε βαθµιαία την πίεση στο χειριστήριο. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτευχθεί τέλεια αντιστάθµιση, δηλ. µέχρι να µπορεί το αεροπλάνο να πετάει χωρίς να επενεργούµε στα πηδάλια ανόδου-καθόδου. Σφάλµατα -Μεγάλες διαδροµές µετακινήσεως του αντισταθµιστικού -Αντίθετες µετακινήσεις του αντισταθµιστικού από τις επιθυµητές

6 - υσκολία στην διαπίστωση της τάσεως της κεφαλής του αεροπλάνου λόγω µεγάλης πιέσεως στο χειριστήριο -Χρησιµοποίηση του αντισταθµιστικού σε αραιά χρονικά διαστήµατα α- ντί της συνεχούς και λεπτοµερούς αντιστάθµισης. Ενέργειες σωστής αντιστάθµισης - Ρύθµιση της στάσεως του αεροπλάνου µε το χειριστήριο Χαλάρωση της πιέσεως στο χειριστήριο - ιαπίστωση της τάσεως της κεφαλής - ιόρθωση της τάσεως µε το χειριστήριο - Μετακίνηση του αντισταθµιστικού ανάλογα - Επανάληψη των πιο πάνω ενεργειών µέχρι τέλειας αντισταθµίσεως. Τροχοδρόµηση Η τροχοδρόµηση στα αεροπλάνα CESSNA 150 & 152 γίνεται µε ταυτόχρονη Χρησι- µοποίηση ποδωστηρίων και φρένων. Τεχνική Ελέγχουµε καλά τον χώρο γύρω µας και ελευθερώνουµε τα φρένα αυξάνοντας συγχρόνως ελαφρά την ισχύ του κινητήρα ( στροφές). Μόλις το αεροπλάνο κινηθεί προς τα εµπρός φέρνουµε την µανέττα IDLE και πατάµε τα φρένα για έλεγχο καλής λειτουργίας. Αυξάνουµε πάλι την ισχύ του κινητήρα ( σαλ) και τροχοδροµούµε µε τη χρήση ποδωστηρίων και φρένων. Όταν υπάρχει άνεµος διατηρούµε τα πηδάλια ανόδου-καθόδου και κλίσεως σε ανάλογη θέση για εξουδετέρωση. Κατά την διάρκεια της τροχοδροµήσεως διατηρούµε τα πόδια µας πάνω στα φρένα σε επιφυλακή, ώστε να επέµβουµε σε κάθε στιγµή για αποφυγή συγκρούσεως. Την ταχύτητα τροχοδροµήσεως την ρυθµίζουµε µε τον κινητήρα και τα φρένα µας. Σε περίπτωση που θέλουµε να ακινητοποιήσουµε το αεροπλάνο µας, φέρνουµε την µανέττα IDLE και εφαρµόζουµε προοδευτικά πίεση στα φρένα µας. Σφάλµατα: - Μεγάλη και άσκοπη χρήση φρένων - Μεγάλη ταχύτητα τροχοδροµήσεως - Μη έγκαιρη διόρθωση της εκτροπής του αεροπλάνου από το κέντρο τον τροχοδρόµου - Ελλιπής ή και εσφαλµένη διόρθωση για τον άνεµο - ιατήρηση µικρής αποστάσεως από αεροπλάνα που τροχοδροµούν µπροστά µας. Κύριες κατά σειρά ενέργειες: - Έναρξη τροχοδροµήσεως, δοκιµή φρένων

7 ιόρθωση εκτροπής από το κέντρο του τροχοδρόµου ιόρθωση ανέµου Τήρηση σωστής απόστασης από το προπορευόµενο αεροπλάνο ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ Τεχνική Μετά την εκτέλεση της δοκιµής του κινητήρα και των ενεργειών Προ Απογειώσεως (Ζωτικών) καλούµε τον Πύργο Ελέγχου Πτήσεων (ΠΕΠ) για να πάρουµε γραµµή α- πογειώσεως και να απογειωθούµε. Αφού πάρουµε την άδεια, ελέγχουµε την τελική προσέγγιση για άλλα αεροσκάφη και βάζουµε στον κινητήρα µας 1500 στροφές. Τροχοδροµούµε µπαίνοντας στον διάδροµο µε γωνία περίπου 45 προς την κεντρική γραµµή του διαδρόµου. Καταλαµβάνουµε το κέντρο τον διαδρόµου και τροχοδροµούµε λίγο ευθεία για να ευθυγραµµίσουµε τον ριναίο τροχό. Σταµατάµε πιέζοντας οµοιόµορφα τα φρένα µας για να διατηρήσουµε τον ριναίο τροχό τελείως ευθυγραµµισµένο µε την κεντρική γραµµή του διαδρόµου. Τοποθετούµε 1000 σαλ στον κινητήρα και ελέγχουµε την ένδειξη του ΓΕΠ (γυροσκοπικού ενδείκτη Πορείας) και της µαγνητικής πυξίδας, ώστε να συµφωνούν µε την διεύθυνση του διαδρόµου. Ελέγχουµε τον διάδροµο να είναι ελεύθερος, κατεβάζουµε τα πόδια µας από τα φρένα και αυξάνουµε προοδευτικά την ισχύ του κινητήρα µας τελείως µπροστά µας µέσα σε 4 δευτερόλεπτα, διατηρώντας µε τα ποδωστήριά µας το αεροπλάνο στο κέντρο του διαδρόµου (υπάρχει τάση εκτροπής αριστερά). Σε ταχύτητα KNOTS τραβάµε ελαφρά το χειριστήριο και φέρνουµε το αεροπλάνο σε στάση Α/Γ (κεφαλή 5 πάνω από τον ορίζοντα), ενώ διατηρούµε σε ουδέτερη θέση τα πηδάλια κλίσεως (περίπτωση άπνοιας). ιατηρούµε σταθερή τη στάση µέχρι ταχύτητας 65, οπότε το αεροσκάφος θα εγκαταλείψει το έδαφος, υποβοηθούµενο µε ελαφρά έλξη του χειριστηρίου. Μετά την Α/Γ διατηρούµε τις πτέρυγες οριζόντιες, την κεφαλή σε στάση ανόδου και συνεχίζουµε την εφαρµογή δεξιού ποδωστηρίου για εξουδετέρωση της τάσης εκτροπής προς τα αριστερά. Επιτρέπουµε στην ταχύτητα να αυξηθεί στα 70 KNOTS και αντισταθµίζουµε το αεροπλάνο για κανονική άνοδο. Σε ύφος 1200 ενδεικνυόµενο (450 πραγµατικό), στρίβουµε ανάλογα για έξοδο από τον κύκλο Π/Γ και µετάβαση στην περιοχή πτήσεων βάζοντας στο αεροπλάνο 20 κλίση (σχ. 1) Απογείωση µε πλάγιο άνεµο Εφαρµόζεται η παραπάνω τεχνική µε την διαφορά ότι τοποθετούµε το χειριστήριο προς το µέρος του ανέµου για πρόληψη ανυψώσεως της πτέρυγας. Καθώς όµως η ταχύτητα του αεροπλάνου αυξάνει, µετακινούµε προοδευτικά το χειριστήριο προς την ουδέτερη Θέση.

8 Σφάλµατα κατά την απογείωση - Απότοµη µετακίνηση της µανέττας προς τα εµπρός - Ανεπαρκής και όχι έγκαιρη διόρθωση της τάσεως εκτροπής της κεφαλής του αεροπλάνου προς τα αριστερά, µε εφαρµογή δεξιού ποδωστηρίου - Μη εκτέλεση διορθώσεως του πλαγίου ανέµου - Απότοµη έλξη του χειριστηρίου για να δώσουµε στάση Α/Γ κατά την διαδροµή, µε αποτέλεσµα το αεροπλάνο να ξεκολλήσει µε µικρή ταχύτητα. Κύριες-κατά σειρά ενέργειες - Έλεγχος χώρου (βασικό σκέλος-τελική ευθεία) -Λήψη άδειας από τον ΓΕΠ και γραµµής Α/Γ - Στάθµευση στο κέντρο, 1000 σαλ, έλεγχος ΓΕΠ και µαγνητικής πυξίδας - Προοδευτικά µανέττα τελείως µπροστά σε 4 δευτερόλεπτα -Τήρηση ευθείαςέλεγχος ταχύτητας - Στάση Α/Γ-65 KNOTS αποκόλληση ιατηρούµε σταθερή τη στάση µέχρι ταχύτητας 65, οπότε το αεροσκάφος θα εγκαταλείψει το έδαφος, υποβοηθούµενο µε ελαφρά έλξη του χειριστηρίου. Μετά την Α/Γ διατηρούµε τις πτέρυγες οριζόντιες, την κεφαλή σε στάση ανόδου και συνεχίζουµε την εφαρµογή δεξιού ποδωστηρίου για εξουδετέρωση της τάσης εκτροπής προς τα αριστερά. Επιτρέπουµε στην ταχύτητα να αυξηθεί στα 70 KNOTS και αντισταθµίζουµε το αεροπλάνο για κανονική άνοδο. Σε ύφος 1200' ενδεικνυόµενο (450' πραγµατικό), στρίβουµε ανάλογα για έξοδο από τον κύκλο Π/Γ και µετάβαση στην περιοχή πτήσεων βάζοντας στο αεροπλάνο 20 κλίση (σχ. 1) Απογείωση µε πλάγιο άνεµο Εφαρµόζεται η παραπάνω τεχνική µε την διαφορά ότι τοποθετούµε το χειριστήριο προς το µέρος του ανέµου για πρόληψη ανυψώσεως της πτέρυγας. Καθώς όµως η ταχύτητα του αεροπλάνου αυξάνει, µετακινούµε προοδευτικά το χειριστήριο προς την ουδέτερη θέση. Σφάλµατα κατά την απογείωση - Απότοµη µετακίνηση της µανέττας προς τα εµπρός - Ανεπαρκής και όχι έγκαιρη διόρθωση της τάσεως εκτροπής της κεφαλής του αεροπλάνου προς τα αριστερά, µε εφαρµογή δεξιού ποδωστηρίου - Μη εκτέλεση διορθώσεως του πλαγίου ανέµου - Απότοµη έλξη του χειριστηρίου για να δώσουµε στάση Α/Γ κατά την διαδροµή, µε αποτέλεσµα το αεροπλάνο να ξεκολλήσει µε µικρή ταχύτητα.

9 Κύριες κατά σειρά ενέργειες - Έλεγχος χώρου (βασικό σκέλος-τελική ευθεία) - Λήψη άδειας από τον ΓΕΠ και γραµµής Α/Γ - Στάθµευση στο κέντρο, 1000 σαλ, έλεγχος ΓΕΠ και µαγνητικής πυξίδας - Προοδευτικά µανέττα τελείως µπροστά σε 4 δευτερόλεπτα - Τήρηση ευθείας-έλεγχος ταχύτητας - Στάση Α/Γ-65 KNOTS αποκόλληση - Τοποθέτηση της κεφαλής σε στάση ανόδου-αντιστάθµιση - ιόρθωση της εκτροπής και του ανέµου ' ενδεικνυόµενο ύψος (450' πραγµατικό) στροφή µε 20 κλίση για έξοδο από τον κύκλο. ΑΝΟ ΟΣ (ΑΠΟ ΕΟΠ) Τεχνική ιαλέγουµε ένα χαρακτηριστικό σηµείο επάνω από τον ορίζοντα και κατευθύνουµε το αεροπλάνο σ' αυτό. Παρατηρούµε την ένδειξη στον ΓΕΠ. Αυξάνουµε την ισχύ του κινητήρα τοποθετώντας τη µανέττα τελείως εµπρός και φέρνουµε το αεροπλάνο σε στάση ανόδου διατηρώντας την κεφαλή στο σηµείο που διαλέξαµε. Εφαρµόζουµε δεξί ποδωστήριο για εξουδετέρωση της εκτροπής. Σε ταχύτητα 70 KNOTS αντισταθ- µίζουµε το αεροπλάνο και εκτελούµε πολύ καλό έλεγχο χώρου. Σφάλµατα: - Μη τήρηση σταθερής γωνίας ανόδου - Παράλειψη ή ανεπαρκής διόρθωση της εκτροπής - Ανεπαρκής αντιστάθµιση ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΟ Ο - ΕΟΛ Τεχνική 50' πριν το επιθυµητό ύψος οριζοντιώσεως κατεβάζουµε την κεφαλή του αεροπλάνου στον ορίζοντα, στην κατεύθυνση του σηµείου που έχουµε επιλέξει και αφαιρούµε το δεξί ποδωστήριο. Φέρνουµε προοδευτικά την µανέττα στις 2200 στροφές και α- ντισταθµίζουµε το αεροπλάνο για να πετάει µόνο, του στο ύψος οριζοντιάσεως. Εκτελούµε τους παρακάτω ελέγχους:. - Στάση αεροπλάνου σε σχέση µε τον ορίζοντα και διόρθωση εάν απαιτείται - Αντιστάθµιση - Ενδείξεις οργάνων κινητήρα και δεξαµενών καυσίµων - Στοιχεία ΕΟΠ και έλεγχος χώρου. 10

10 Σφάλµατα - ιορθώσεις - Ανεπαρκής αντιστάθµιση - Μη έγκαιρη διόρθωση των σφαλµάτων - Εάν έχουµε κερδίσει ύψος τότε κατεβάζουµε την κεφαλή κάτω από τον ορίζοντα, επανερχόµαστε στο ύψος, τοποθετούµε στην συνέχεια την κεφαλή και πάλι στον ορίζοντα, και αντισταθµίζουµε. Κύριες κατά σειρά ενέργειες ΕΟΠ: - Κεφαλή του αεροπλάνου στον ορίζοντα - Μανέττα 2200 στροφές - Λεπτοµερής αντιστάθµιση - Έλεγχος οργάνων κινητήρος, οργάνων πτήσεως, καυσίµων και χώρου ΚΑΘΟ ΟΣ Τεχνική ιαλέγουµε ένα χαρακτηριστικό σηµείο στο έδαφος και κατευθύνουµε το αεροπλάνο σ' αυτό. Βλέπουµε την πορεία µας στο ΓΕΠ και κάνουµε καλό έλεγχο χώρου. Φέρνουµε την µανέττα στις 1500 στροφές και δίνουµε στο αεροπλάνο στάση καθόδου. Σε ταχύτητα 90 KNOTS αντισταθµίζουµε λεπτοµερώς. Στην διάρκεια ελέγχουµε: - Στάση κεφαλής σταθερή µε ταχύτητα 90 KNOTS - Κεφαλή του αεροπλάνου στο σηµείο - Όργανα κινητήρα - Τον εναέριο χώρο πολύ καλά Σφάλµατα ιορθώσεις Αν η ταχύτητα είναι µεγαλύτερη της κανονικής, ελαττώνουµε την γωνία καθόδου, α- ντισταθµίζουµε και περιµένουµε για την σταθεροποίηση της. Αν η ταχύτητα είναι µικρότερη, θα κάνουµε αντίθετες ενέργειες. - Ανεπαρκής αντιστάθµιση - Εκτροπή από το σηµείο Κύριες κατά σειρά ενέργειες: - Επιλογή σηµείου-πορεία - Έλεγχος χώρου - Τοποθέτηση στοιχείων - Σταθεροποίηση στοιχείων-αντιστάθµιση - Έλεγχος πορείας, οργάνων κινητήρος, καυσίµων & χώρου 11

11

12 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ Γενικά Η άσκηση αυτή γίνεται µε τρεις διαφορετικές διαµορφώσεις: - Με Π/Κ επάνω και 70 KNOTS ταχύτητα - Με Π/Κ 20 και 64 KNOTS ταχύτητα - Με Π/Κ 40 και 60 KNOTS ταχύτητα Τεχνική µε Π/Κ επάνω Σε ΕΟΠ διαλέγουµε ένα χαρακτηριστικό σηµείο µακριά στο έδαφος. Βλέπουµε την ένδειξη στον ΓΕΠ (µόλις η κεφαλή µας βρίσκεται στην κατεύθυνση του σηµείου) και κάνουµε καλό έλεγχο χώρου. Φέρνουµε στο CARB. HEAT πίσω και τη µανέττα σε θέση IDLE. Κατεβάζουµε την κεφαλή σε στάση κατολισθήσεως (γωνία ) και στην ταχύτητα των 70 KNOTS, αντισταθµίζουµε ελαφρώς το αεροπλάνο και πιέζου- µε ελαφρώς το αριστερό ποδωστήριο για εξουδετέρωση της προς τα δεξιά εκτροπής. Κάνουµε τους ελέγχους µας: - Σηµείο µπροστά µας - Ταχύτητα 70 KNOTS - Κάθε 500' κάνουµε προθέρµανση στον κινητήρα µας, 2000 στροφές για 4 δευτερόλεπτα, διατηρώντας µε το χειριστήριο σταθερή τη γωνία κατολισθήσεως και διορθώνοντας την εκτροπή. - Έλεγχος χώρου για άλλα αεροπλάνα. Με Π/Κ 200 Εφαρµόζουµε την ίδια τακτική και όταν η ταχύτητα µας είναι 70 KNOTS κατεβάζουµε 20 Π/Κ. Αφήνουµε την ταχύτητα να ελαττωθεί στα 65 KNOTS και αντισταθµίζουµε λεπτοµερώς. Με Π/Κ 40 Εφαρµόζουµε την ίδια τεχνική όπως παραπάνω µε την διαφορά ότι σε ταχύτητα 70 KNOTS κατεβάζουµε όλα τα Π/Κ. Στην συνέχεια ρυθµίζουµε την ταχύτητα µας στους 60 KNOTS και αντισταθµίζουµε λεπτοµερώς. Σφάλµατα - ιορθώσεις - Παράλειψη εκτελέσεως προθερµάνσεως 13

13 Αν η ταχύτητα µας είναι µεγαλύτερη από την κανονική, ελαττώνουµε πρώτα την γωνία κατολισθήσεως, περιµένουµε την σταθεροποίηση της ταχύτητας στην επιθυµητή και στην συνέχεια αντισταθµίζουµε. Αν η ταχύτητα είναι µικρότερη, αυξάνουµε την γωνία κατολισθήσεως, περιµένου- µε την σταθεροποίηση της ταχύτητας στην επιθυµητή και στην συνέχεια αντισταθµίζουµε. Κύριες κατά σειρά ενέργειες - Επιλογή σηµείου - Πορεία (ΓΕΠ) - Έλεγχος Χώρου - Στοιχεία-CARB. HEAT έξω - Γωνία κατολισθήσεως - Π/Κ αν απαιτούνται - Σταθεροποίηση ταχύτητας-αντιστάθµιση - Προθέρµανση Έλεγχοι ιορθώσεις ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΟ Ο Τεχνική Κατά την διάρκεια της καθόδου προκαθορίζουµε το ύψος οριζοντιώσεως. ιαλέγουµε ένα σηµείο στον ορίζοντα και κάνουµε καλό έλεγχο χώρου. 50' πριν από το ύψος ο- ριζοντιώσεως αυξάνουµε τον κινητήρα σε 2200 στροφές και τοποθετούµε την κεφαλή του αεροπλάνου στο σηµείο που διαλέξαµε επάνω στον ορίζοντα. Αντισταθµίζουµε και κάνουµε έλεγχο οργάνων κινητήρος. Σφάλµατα: - Μη διατήρηση της κεφαλής του αεροπλάνου στον ορίζοντα και στο επιλεγµένο σηµείο - Κακή αντιστάθµιση Κύριες κατά σειρά ενέργειες - Επιλογή σηµείου, ένδειξη ΓΕΠ -Έλεγχος χώρου - 50' πριν, κεφαλή στον ορίζοντα µε σύγχρονη αύξηση στροφών στις Αντιστάθµιση 14

14 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ Π/Κ ΕΠΑΝΩ Τεχνική: Κατά την διάρκεια κατολισθήσεως προκαθορίζουµε το ύψος οριζοντιώσεως. Επιλέγουµε ένα χαρακτηριστικό σηµείο στον ορίζοντα και βλέπουµε την πορεία στον ΓΕΠ. 50' πριν από το ύψος οριζοντιώσεως βάζουµε CARB.HEAT µέσα και στον κινητήρα µας 2200 στροφές ενώ συγχρόνως φέρνουµε την κεφαλή του αεροπλάνου στον ορίζοντα και στην κατεύθυνση του επιλεγέντος σηµείου. Ελέγχουµε την στάση του αεροπλάνου και αντισταθµίζουµε. Σφάλµατα - Μη διατήρηση της κεφαλής στον ορίζοντα και στο επιλεγµένο σηµείο κατά την αύξηση στροφών του κινητήρα. - Κακή αντιστάθµιση Κύριε κατά σειρά ενέργειες: - Επιλογή σηµείου, ένδειξη ΓΕΠ, έλεγχος χώρου -CARB.HEAT µέσα - 50' πριν, κεφαλή όταν ορίζοντα µε,σύγχρονη αύξηση των στροφών στις Αντιστάθµιση Στην οριζοντίωση από κατολίσθηση µε Π/Κ 20, µετά από την τοποθέτηση της ισχύος του κινητήρα (2200 στροφές), ανεβάζουµε τα Π/Κ. Στην οριζοντίωση από κατολίσθηση µε 40 Π/Κ, µετά την τοποθέτηση της ισχύος και σε ταχύτητα 65 KNOTS ανεβάζουµε τις 20 Π/Κ. Όταν η ταχύτητα µας αυξηθεί στα 70 ανεβάζουµε και τα υπόλοιπα Π/Κ και αντισταθµίζουµε. ΑΝΟ ΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ Κατά την διάρκεια της κατολισθήσεως επιλέγουµε χαρακτηριστικό σηµείο πάνω από τον ορίζοντα. Βλέπουµε την πορεία του ΓΕΠ και κάνουµε καλό έλεγχο χώρου. 50' πριν από το ύψος που αποφασίσαµε να κάνουµε άνοδο αυξάνουµε τον κινητήρα µας(η µανέττα τελείως εµπρός), CARB.HEAT ON και συγχρόνως διορθώνουµε την εκτροπή µε δεξί ποδωστήριο και δίνουµε στην κεφαλή του αεροπλάνου την επιθυµητή στάση ανόδου και αντισταθµίζουµε χονδρικά στα 65 KNOTS. Ανεβάζουµε τα Π/Κ και στα 70 KNOTS αντισταθµίζουµε λεπτοµερώς. Εάν έχουµε 40 Π/Κ, ανεβάζουµε 20 σε ταχύτητα 65 KNOTS και τα υπόλοιπα σε ταχύτητα 70 KNOTS. Προσοχή: Κατά την αναβίβαση των Π/Κ το αεροπλάνο έχει την τάση να βουλιάζει, γι αυτό µε το χειριστήριο προσπαθούµε να κρατήσουµε την στάση ανόδου σταθερή. 15

15 Σφάλµατα: - Παράλειψη διόρθωσης της εκτροπής µε αποτέλεσµα να µην ευρίσκεται η κεφαλή στο επιλεγµένο σηµείο. - Καθυστέρηση αναβίβασης των Π/Κ. - Μεταβολή της στάσης ανόδου µε αποτέλεσµα την αυξοµείωση της ταχύτητας. Κύριες κατά σειρά ενέργειες - Έλεγχος χώρου - Επιλογή σηµείου πάνω από τον ορίζοντα - Αύξηση στροφών κινητήρος - ιόρθωση εκτροπής - Στάση ανόδου - Αντιστάθµιση χονδρική - Αναβίβαση των Π/Κ - Σταθεροποίηση ταχύτητας ανόδου - Αντιστάθµιση λεπτοµερής - Έλεγχος οργάνων κινητήρος ΣΤΡΟΦΕΣ Η στροφή αποτελεί έναν βασικό ελιγµό που χρησιµοποιείται για την αλλαγή κατευθύνσεως του αεροπλάνου. Ο ελιγµός επιτυγχάνεται µε τον συνδυασµό των τριών πηδαλίων (κλίσεως, διευθύνσεως, ανόδου-καθόδου). Με τα αεροσκάφη CI5O και CI52 σε ΕΟΠ γίνονται τρία βασικά είδη στροφών: α. Στροφή µικρής κλίσεως 20 β. Στροφή µέσης κλίσεως γ. Στροφή κλειστή, Στροφές µικρής και µέσης κλίσεως Τεχνική Πριν από την είσοδο σε µία στροφή ελέγχουµε προσεκτικά το χώρο προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς το µέρος της στροφής ανυψώνοντας την πτέρυγα του αεροπλάνου. Από ΕΟΠ φέρνουµε το χειριστήριο προς το µέρος της στροφής ενώ ταυτόχρονα ε- φαρµόζουµε οµώνυµο ποδωστήριο, τόσο όσο χρειάζεται για να διατηρούµε την µπίλια στο κέντρο. Όταν η κλίση πλησιάζει την επιθυµητή, πρέπει να φέρουµε το χειριστήριο αντίθετα και να εφαρµόσουµε συγχρόνως στο χειριστήριο ανάλογη έλξη για να διατηρήσουµε την κεφαλή τον αεροπλάνου στον ορίζοντα µε την επιθυµητή γωνία κλίσεως. Συνεχίζουµε έτσι προσπαθώντας να διατηρούµε σε όλη την διάρκεια της στροφής σταθερή γωνία κλίσεως, την κεφαλή πάνω στον ορίζοντα και την µπίλια ολισθήσεως 16

16 στο κέντρο. Αντισταθµίζουµε το αεροπλάνο µας για να πετάει µε ακρίβεια και να αισθανόµαστε άνετα. Η τοποθέτηση της επιθυµητής κλίσεως µπορεί να ελέγχει µε την βοήθεια του φυσικού ορίζοντα (πόσο απέχουν απ αυτόν τα ακροπτερύγια του αεροπλάνου) και τον τεχνητό ορίζοντα (κλισίµετρο). Κατά την διάρκεια της στροφής ελέγχουµε συνέχεια τον εναέριο χώρο. Εάν χάσουµε λίγο ύψος αφαιρούµε λίγη κλίση και τραβώντας το χειριστήριο ανεβάζουµε την κεφαλή λίγο πάνω από τον ορίζοντα για να κερδίσουµε το ύψος που χάσαµε. Με µια προπορεία πριν το αρχικό ύψος κατεβάζουµε την κεφαλή και πάλι στον ορίζοντα ενώ συγχρόνως βάζουµε την κανονική κλίση και έτσι συνεχίζουµε τη στροφή µας. Όταν κερδίσουµε ύψος κάνουµε ακριβώς τις αντίθετες ενέργειες. Η έξοδος από την στροφή γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και η είσοδος, µε την χρησιµοποίηση των πηδαλίων κατά την αντίθετη φορά. Καθώς το αεροπλάνο οριζοντιώνεται, φέρνουµε το χειριστήριο και τα ποδωστήρια στο κέντρο και αντισταθµίζουµε. Σφάλµατα: - Παρακολούθηση των οργάνων πτήσεως (υψοµέτρου, ανόδου-καθόδου) και όχι του φυσικού ορίζοντα κατά την είσοδο και την διάρκεια της στροφής. - Κακός έλεγχος χώρου - Κακή τεχνική διορθώσεως σφαλµάτων Κύριες κατά σειρά ενέργειες - Έλεγχος χώρου - Εφαρµογή κλίσεως, ποδωστηρίου, έλξεως χειριστηρίου και αντίθετης στροφής του χειριστηρίου - ιασταυρωτικός έλεγχος (φυσικού ορίζοντα-οργάνων πτήσεως) και διόρθωση των σφαλµάτων - Εφαρµογή αντίθετης κλίσης, ποδωστηρίου, αφαίρεση έλξεως χειριστηρίου κατά την έξοδο Αντιστάθµιση Κλειστές στροφές Κάθε στροφή που γίνεται µε κλίση πάνω από 40 Θεωρείται κλειστή. Κατά την εξάσκηση στην εκπαίδευση κάνουµε κλειστές στροφές µε κλίση Η τεχνική εισόδου, διατηρήσεως σε στροφή, διορθώσεως σφαλµάτων και εξόδου είναι ίδια όπως και στις κανονικές στροφές µε την διαφορά ότι για την εκτέλεση τους αυξάνουµε τον κινητήρα στις 2400 στροφές κατά την είσοδο και τον κόβουµε κατά την έξοδο από την στροφή.

17 Στροφές καθόδου κατολισθήσεως-ανόδου Η τεχνική εκτελέσεως των στροφών αυτών είναι όπως και στις κανονικές. Η µεν κλίση κατά τις στροφές καθόδου και κατολισθήσεως είναι η ίδια µε τις στροφές µικρής ή µέσης κλίσης και για τις στροφές ανόδου είναι 20. Οι δε ταχύτητες είναι οι ίδιες µε τις ταχύτητες καθόδου, κατολισθήσεως και ανόδου. Προσοχή: Κατά τις στροφές ανόδου το αεροπλάνο έχει την τάση να υπερκλίνει ενώ κατά τις στροφές καθόδου και κατολισθήσεως δεν παρατηρείται τέτοια τάση. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΠΗ ΑΛΙΩΝ Η άσκηση αποσκοπεί στην εξάσκηση του µαθητή στον συνδυασµό των πηδαλίων κατά τις στροφές µε την βοήθεια χαρακτηριστικών σηµείων πάνω στον ορίζοντα. Η άσκηση αρχίζει από ΕΟΠ. διαλέγουµε δύο χαρακτηριστικά σηµεία στον ορίζοντα µε απόκλιση 30 από το διαµήκη άξονα του αεροσκάφους. Πριν αρχίσουµε τον ελιγ- µό ελέγχουµε καλά τον εναέριο χώρο προς όλες τις κατευθύνσεις. Αρχίζουµε µε στροφή αριστερά προς το πρώτο σηµείο και κλίση 20. Όταν φθάσουµε στο πρώτο σηµείο στρέφουµε προς το άλλο µε αντίθετη στροφή και µε κλίση 30. Στην συνέχεια µε σταθερή κλίση 30 στρέφουµε από το ένα σηµείο στο άλλο προσπαθώντας να διατηρήσουµε σταθερό το ύψος πτήσεως. Καθ' όλη την διάρκεια του ελιγµού κάνουµε έλεγχο χώρου και προσπαθούµε να πετάµε µε το αεροπλάνο καλά αντισταθµισµένο. Σφάλµατα: - Μη επιλογή χαρακτηριστικών σηµείων - Κακός συνδυασµός κλίσεως και ποδωστηρίων - Μη διατήρηση σταθερού ύψους - Μη επαρκής έλεγχος του εναερίου χώρου Κύριες κατά σειρά ενέργειες - Επιλογή σηµείων που να απέχουν 30 από τον διαµήκη άξονα του αεροπλάνου και έλεγχος χώρου - Είσοδος σε στροφή σταθεράς κλίσεως 20 προς το αριστερό σηµείο - ιατήρηση σταθερού ύψους, µπίλιας στο κέντρο και σταθερής κλίσεως - Αύξηση της κλίσεως σε 30 µετά την πρώτη στροφή - Αλλαγή της στροφής σε κάθε σηµείο - Έξοδος ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Η άσκηση αυτή έχει σαν σκοπό να εξοικειώσει το χειριστή µε τα χαρακτηριστικά α- πώλειας στηρίξεως του αεροπλάνου και µε τις ενέργειες εξόδου από αυτή. 18

18 Με τα αεροσκάφη CESSNA (C150 & C152) κάνουµε τα ακόλουθα είδη απωλειών στηρίξεως: - Απώλεια στηρίξεως µε 40 ευθεία στάση ανόδου και κινητήρα - Απώλεια στηρίξεως µε 40 στάση ανόδου, 20 κλίση αριστερά η δεξιά και κινητήρα - Απώλεια στηρίξεως δευτερεύουσα - Απώλεια στηρίξεως χαρακτηριστική - Απώλεια στηρίξεως χωρίς κινητήρα (IDLE) Μέτρα ασφαλείας Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε είδους απώλειας στηρίξεως κάνουµε τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας: - Ύψος πτήσεως 3000' πραγµατικό - Κατάλληλη περιοχή. εν πετάµε πάνω από βουνά, σύννεφα, Θάλασσα, κατοικη- µένες περιοχές και κοντά σε άλλα αεροπλάνα. Έλεγχοι ΙΑ και 5Ε: - Ασφάλεια Θυρών και παραθύρων -Έλεγχος για Π/Κ επάνω - Έλεγχος για ελεύθερα και εκκρεµή αντικείµενα -Έλεγχος ζωνών - Έλεγχος πηδαλίων (ανόδου-καθόδου, κλίσεως, διευθύνσεως) - Έλεγχος χώρου Τεχνική Απώλεια στηρίξεως µε 40 ευθεία στάση ανόδου Μετά την εκτέλεση ελέγχου των πηδαλίων, κάνουµε δύο στροφές ελέγχου χώρου αλλαγής πορείας των 90 µε κλίση και αντίθετης κατεύθυνσης η µια από την άλλη. Μετά την έξοδο από την πρώτη στροφή, βάζουµε στον κινητήρα µας 1500 στροφές. Μπαίνουµε στην δεύτερη στροφή και αντισταθµίζουµε καλά το αεροπλάνο για ύψος σταθερό. Όταν τελειώσουµε την δεύτερη στροφή, επανερχόµαστε στην ΕΟΠ και τραβάµε το χειριστήριο ανεβάζοντας την κεφαλή 40 περίπου πάνω από τον ορίζοντα µε τα φτερά τελείως οριζόντια και εξουδετερώνουµε την εκτροπή προς τα αριστερά µε δεξί ποδωστήριο. Για να έχουµε περίπου 40 άνοδο, το κάτω µέρος του ταµπλό του αεροπλάνου πρέπει να βρίσκεται στον ορίζοντα. ιατηρούµε την στάση αυτή φέρνοντας συνεχώς το χειριστήριο προς τα πίσω. Όταν η ταχύτητα φτάσει 5-10 KNOTS πριν από την απώλεια στηρίξεως θα ακουστεί η σειρήνα του αεροπλάνου και µε την συνεχή έλξη του χειριστηρίου το αεροπλάνο, θα πέσει σε απώλεια στηρίξεως µε απότοµη πτώση της κεφαλής κάτω από τον ορίζοντα και πιθανή πτώση µιας πτέρυγας. Η έξοδος από την απώλεια στηρίξεως γίνεται ως ακολούθως: 19

19 - Χαλαρώνουµε την πίεση στο χειριστήριο και αφήνουµε την κεφαλή του αεροπλάνου να κατέβει κάτω από τον ορίζοντα ενώ συγχρόνως αυξάνουµε τις στροφές του κινητήρα φέρνοντας προοδευτικά την µανέττα τελείως µπροστά. Σηµείωση: Εάν κατά την απώλεια στηρίξεως πέσει κάποια πτέρυγα του αεροπλάνου, χρησιµοποιούµε αντίθετο ποδωστήριο της πεσούσης πτέρυγας, συγχρόνως µε τις άλλες ενέργειες, µέχρις ότου οριζοντιωθούν οι πτέρυγες. Σε ταχύτητα 70 KNOTS τα πηδάλια είναι αποτελεσµατικά, τραβάµε το χειριστήριο και φέρνουµε το αεροσκάφος, σε ΕΟΠ. Στην συνέχεια τοποθετούµε 2200 στροφές και α- ντισταθµίζουµε. Απώλεια στηρίξεως µε 40 στάση ανόδου και 20 κλίση Μετά την έξοδο από την πρώτη στροφή ελέγχου χώρου, ανεβάζουµε την κεφαλή 40 πάνω από τον ορίζοντα και στην συνέχεια βάζουµε 20 κλίση δεξιά ή αριστερά. Κατά την φάση αυτή χρειάζεται να φέρουµε το χειριστήριο λίγο αντίθετα της κλίσης για να αποφύγουµε την υπέρκλιση. Τραβάµε το χειριστήριο συνέχεια προς τα πίσω για να διατηρήσουµε την γωνία των 40. Αν χρειάζεται αντίθετο ποδωστήριο το εφαρµόζουµε για να αποφύγουµε την εκτροπή της κεφαλής. Η απώλεια στηρίξεως εκδηλώνεται µε την πτώση της κεφαλής, που είναι περισσότερο απότοµη από την προηγούµενη απώλεια στηρίξεως και µε την πτώση της αντίθετης, προς την κλίση, πτέρυγας. Η έξοδος από την απώλεια στηρίξεως γίνεται όπως και στην προηγούµενη µε τη διαφορά ότι ταυτόχρονα µε την χαλάρωση του χειριστηρίου και την αύξηση των στροφών του κινητήρα εφαρµόζουµε και ποδωστήριο αντίθετο της πτέρυγας που έχει πέσει έως ότου οι πτέρυγες γίνουν οριζόντιες, οπότε επικεντρώνουµε τα ποδωστήρια και συνεχίζουµε την έξοδο από την απώλεια στηρίξεως. ευτερεύουσα απώλεια στηρίξεως Η απώλεια στηρίξεως αυτή µπορεί να εκδηλωθεί κατά την έξοδο από µια κανονική απώλεια στηρίξεως. Εάν µετά την αύξηση της ισχύος και πριν η κεφαλή του αεροπλάνου κατεβεί κάτω από τον ορίζοντα τραβήξουµε το χειριστήριο απότοµα πίσω, το αεροπλάνο ξαναπέφτει σε απώλεια στηρίξεως (δευτερεύουσα). Η έξοδος και σ αυτή την περίπτωση γίνεται όπως περιγράφεται παραπάνω. Χαρακτηριστική απώλεια στηρίξεως Μπαίνουµε κανονικά σε µια απώλεια στηρίξεως και όταν η κεφαλή βρίσκεται 40 πάνω από τον ορίζοντα, φέρνουµε το αντισταθµιστικό ανόδου-καθόδου τελείως πίσω και διατηρούµε την στάση αυτή µε το χειριστήριο µέχρις ότου εκδηλωθεί Α/Σ. Μόλις επέλθει Α/Σ, αφήνουµε ελεύθερο το χειριστήριο και τα ποδωστήρια και επιτρέπουµε στο αεροπλάνο να συµπεριφερθεί τελείως µόνο του. Παρατηρούµε ότι το αεροπλάνο στην αρχή Θα µπει σε βύθιση και όταν µεγαλώσει η ταχύτητα του θα µπει µόνο του σε άνοδο. Στην συνέχεια θα πέσει και πάλι σε Α/Σ. Εφ όσον δεν κάνουµε ενέργεια ε- ξόδου, το α/νο θα συνεχίσει την βύθιση, άνοδο και Α/Σ. 20

20 Η έξοδος από την απώλεια αυτή γίνεται όταν η κεφαλή περάσει τον ορίζοντα µετά α- πό βύθιση οπότε αναλαµβάνουµε την διακυβέρνηση του αεροπλάνου και αυξάνουµε τις στροφές του κινητήρα (µανέττα τελείως µπροστά). Στην συνέχεια οριζοντιώνουµε, ελαττώνουµε τις στροφές σε 2200 και αντισταθµίζουµε λεπτοµερώς. Σφάλµατα - Μη τήρηση σταθερού ύψους κατά την είσοδο -Αντικανονική στάση ανόδου - Μεγάλη γωνία βυθίσεως κατά την πτώση της κεφαλής - Αύξηση της ταχύτητας πέρα από τα όρια - Παράλειψη της τοποθετήσεως των στοιχείων στον κινητήρα τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο. Κύριες κατά σειρά ενέργειες - Μέτρα ασφαλείας - Στροφές ελέγχου χώρου - Τοποθέτηση στοιχείων - Στάση ανόδου 40 (κλίση 20 η αντισταθµιστικό τελείως πίσω για την χαρακτηριστική απώλεια στηρίξεως) Έξοδος: - Χαλάρωση χειριστηρίου- - Μανέττα τελείως µπροστά προοδευτικά - Εφαρµογή ποδωστηρίου αντίθετου της πτέρυγας που έπεσε - Τοποθέτηση της κεφαλής στον ορίζοντα µε τις πτέρυγες οριζόντιες - Αντιστάθµιση Απώλεια στηρίξεως χωρίς κινητήρα Κατ αυτήν γίνονται όλες οι ενέργειες εισόδου και εξόδου όπως και σε µία κανονική α- πώλεια στηρίξεως µε κινητήρα µε την διαφορά ότι, όταν δώσουµε στο αεροπλάνο τη στάση ανόδου (40 ) φέρνουµε την µανέττα σε Θέση IDLE. ΒΡΑ ΕΙΑ ΠΤΗΣΗ Η βραδεία πτήση γίνεται για να καταλάβουµε τη στάση του αεροπλάνου και την συ- µπεριφορά του όταν πετάει σε χαµηλές ταχύτητες. Οι φάσεις της απογείωσης, προσγείωσης, η απώλεια στηρίξεως, η επανακύκλωση είναι ασκήσεις κατά τις οποίες το α/νο πετάει µε µικρές ταχύτητες και διαφορετική διαµόρφωση, γι αυτό και απαιτεί καλή τεχνική για να µπορούµε να το ελέγχουµε πλήρως. Κατά την εκπαίδευση και εξάσκηση, οι επιµέρους ασκήσεις βραδείας πτήσεις αναφέρονται µε τις λέξεις ΒΑΠΕ-ΒΑΠΕ: - Βραδεία πτήση αποτελεσµατικότητα των πηδαλίων του α/νου 21

Εγχειρίδιο Βασικών Ασκήσεων Αέρος

Εγχειρίδιο Βασικών Ασκήσεων Αέρος Εγχειρίδιο Βασικών Ασκήσεων Αέρος Copyright 2014 by Global Aviation SA Version 2.0 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Εγχειρίδιο Βασικών Ασκήσεων Αέρος δηµιουργήθηκε από την Global Aviation (GR-FTO-002) ως συµπληρωµατικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP Σελίδα 1 από 10 ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν είναι ανοιχτός ο Γενικός Διακόπτης Ηλεκτρικών του αεροπλάνου (master switch) και πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αεροδροµίων

Σχεδιασµός Αεροδροµίων Σχεδιασµός Β. Ψαριανός Ακαδ. Έτος 00-003 Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Κωδικός Αναφοράς Αεροδροµίου Ψηφίο Ψηφίο Αριθµός Μήκος αναφοράς Αεροδροµίου (m) Γράµµα Άνοιγµα πτερύγων (m) Απόσταση Τροχών (m)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 Οι κοιλιακοί είναι από τα σηµαντικότερα σηµεία του σώµατος µας για την να φαινόµαστε γυµνασµένοι. Πέρα από αυτό όµως είναι και από τους σηµαντικότερους µύες για την υγεία µας. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα µέρη του µικροσκοπίου

Τα µέρη του µικροσκοπίου Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Περιγραφή Χρήση Το µικροσκόπιο είναι µια διάταξη φακών µε την οποία επιτυγχάνεται η µεγέθυνση διαφόρων αντικειµένων. Το οπτικό µικροσκόπιο είναι χρήσιµο όταν εξετάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της δύναµης. Παραδείγµατα δυνάµεων

Ορισµός της δύναµης. Παραδείγµατα δυνάµεων Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα δυνάµεων Κλώτσιµα µπάλας Άπωση µαγνητών Φύσηµαανέµου 1 Ορισµός της δύναµης Ηεξάσκηση δύναµης σε κάποιο σώµα όπως Κλώτσιµα µπάλας Φύσηµα ανέµου Συµπίεση ελατηρίου έχουν σαν αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός Οδηγώ στην Εγνατία Οδό Οδηγώ µε ασφάλεια 5 Θέµατα ασφαλούς οδήγησης Εγνατία Οδός Οδηγώ άνετα - φτά ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία Οδός θα είναι έτοιµη σε λίγους µήνες και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα στην Ευρώπη, συµβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç. Απάντηση Οι γωνίες που σχηµατίζονται είναι: Α. αµβλεία Β. ευθεία Γ. πλήρης. οξεία Ε. ορθή Ζ. αµβλεία Η. οξεία.

Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç. Απάντηση Οι γωνίες που σχηµατίζονται είναι: Α. αµβλεία Β. ευθεία Γ. πλήρης. οξεία Ε. ορθή Ζ. αµβλεία Η. οξεία. Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç Σε όλα τα παρακάτω αντικείµενα σχηµατίζονται διάφορες γωνίες ανάλογα µε τη σχετική θέση, κάθε φορά, δύο ηµιευθειών που έχουν ένα κοινό ση- µείο, όπως π.χ. είναι οι δείκτες του ρολογιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις Περιεχόµενα Κεφαλαίου 5 Εφαρµογές Τριβής Οµοιόµορφη Κυκλική Κίνηση Δυναµική Κυκλικής Κίνησης Οι κλήσεις στους αυτοκινητοδρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΚΑΦΟΣ Η μορφή των ιστιοφόρων σκαφών όπως εξελίχθηκε από τα αρχαία ξύλινα εμπορικά και πολεμικά πλοία έως τα σύγχρονα αγωνιστικά επηρεάζονταν από τους ίδιους παράγοντες. Είναι συνάρτηση της χρήσης τους,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης "

Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης " Το πρόβλημα του αλεξιπτωταρίσματος δεν είναι γενικό. Το 2003 δηλώθηκαν μόνο 5 ατυχήματα. Αφορά μόνο λίγα μοντέλα αλεξιπτώτων που συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε δημοσιευμένο υλικό του περιοδικού DHV info (τεύχη Νο 114 και Νο 140) της Γερμανικής ομοσπονδίας. Παρ όλα αυτά, δεν μπορώ να πάρω καμία ευθύνη και συνιστώ να συμβουλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA 1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ιακόπτης ισχύος ΟΝ (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τόρνου) ιακόπτης control ON (βρίσκεται επάνω στο control του τόρνου) Μετά το πάτηµα αυτού του διακόπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-AMF 02/2003 26-02-2000 i ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Στο ελεύθερο η είσοδος του χεριού πρέπει να γίνεται α με το χέρι ελαφρώς λυγισμένο έξω από το ύψος του ώμου β με το χέρι τεντωμένο έξω από το ύψος του ώμου γ με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

MIT SEA GRANT ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κατασκευή Δεύτερου Μέρους: Συναρµολόγηση Συστήµατος Προώθησης

MIT SEA GRANT ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κατασκευή Δεύτερου Μέρους: Συναρµολόγηση Συστήµατος Προώθησης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κατασκευή Δεύτερου Μέρους: Συναρµολόγηση Συστήµατος Προώθησης Για την ενότητα αυτή απαιτούνται τα εξής: Εργαλεία Υλικά Διαλυτικό Μέτρο Μαρκαδόρος Πένσα Στραυροκατσάβιδο Δράπανο Ψαλίδι Κολλητήρι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Δύναµη Περιεχόµενα Κεφαλαίου 4 1 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Μάζα 2 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα 3 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Βάρος: Η Δύναµη της Βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε. σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας. Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου

ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε. σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας. Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου ΧΡΗΣΗΤΟΥ ΤΟΥΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SALSAJ ΓΙΑΤΟΝ ΤΟΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣΜΑΖΑΣ ΜΑΖΑΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βασικές δεξιότητες 1)Κατάλληλη ρακέτα 2)Σωστός τρόπος κρατήματος 3)Διδασκαλία βασικών χτυπημάτων και σωστή στάση 4)Σέρβις 5)Εκμάθηση τεχνικής χτυπημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

του Χριστόφορου Κουνιάκη

του Χριστόφορου Κουνιάκη του Χριστόφορου Κουνιάκη Η "Κόψη Ναούµ" (AD+, 2500µ), ή "Ξερολάκκι" όπως είναι γνωστότερη, σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά στις 15-16/7/1975 από τους Σ. Σπανούδη - Π. Τυρνινή - Π. Μποτίνη - Ε. Ελευθεριάδη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στερεού. Οµάδα Γ

υναµική στερεού. Οµάδα Γ 3.3.21. Μια περίεργη κύλιση Κύλινδρος υναµική στερεού. Οµάδα Γ µάζας Μ=10Κg και ακτίνας R=0,5m αρχίζει την στιγµή t=0 να ανέρχεται κυλιόµενος (αριστερόστροφα) χωρίς να ολισθαίνει κατά µήκος αρχικά λείου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μάζας - Παράδειγμα

Κέντρο Μάζας - Παράδειγμα Κέντρο Μάζας - Παράδειγμα ΦΥΣ 131 - Διαλ.1 1 Ο Ρωμαίο (m R =77kg) διασκεδάζει την Ιουλιέτα (m I =55kg) παίζοντας την κιθάρα του καθισμένος στην πρύμνη της βάρκας τους (μήκους.7 m) που είναι ακίνητη στα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ F3N-GR

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ F3N-GR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ F3N-GR ΟΡΙΣΜΟΣ T/K E/Π : Ως Τ/Κ Ε/Π ορίζεται ένα μοντέλο α/φους βαρύτερο του αέρα που λαμβάνει την άντωση του από σύστημα στροφείων που περιστρέφονται γύρω από άξονες.

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1 ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 4 ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Τοπογραφικοί χάρτες Βασικό στοιχείο του χάρτη αποτελεί : το τοπογραφικό υπόβαθρο, που αναπαριστά µε τη βοήθεια γραµµών (ισοϋψών)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων

Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων Οι κώδικες προγραµµατισµού και η ερµηνεία τους δίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Ν0000 Αριθµός block Εισάγεται στην αρχή κάθε block και προσδιορίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΜΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΝΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Οριζόντια βολή Όπου χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επείγουσων Καταστάσεων. www.steliosk.gr

Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επείγουσων Καταστάσεων. www.steliosk.gr www.steliosk.gr www.steliosk.gr www.steliosk.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡ ΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Η γνώση βασικών αρχών παροχής αναζωογόνησης σε ενήλικες και παιδιά σε περίπτωση ανακοπής έχει καταστεί πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αφιερωµένη στη µνήµη της Φυσικού Σύλβιας Γιασουµή Κυριακή, 19 Μαρτίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από έξι

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 0 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 19 Μαρτίου, 006 Ώρα: 10:30-13:30 Θέµα 1 0 (µονάδες 10) α ) Το βέλος δέχεται σταθερή επιτάχυνση για όλη τη διάρκεια της κίνησης (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7) Η μη αισθητή μεταβολή της διοπτεύσεως πυξίδας του πλοίου που προσεγγίζει σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεως. Εδώ πρέπει να τονίσομε ότι διοπτεύομε πάντοτε το ίδιο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα αναπτυχθούν στην παρούσα διάλεξη:

Θέµατα που θα αναπτυχθούν στην παρούσα διάλεξη: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή Οι εφαρµογές λογισµικού που µέχρι τώρα γνωρίσαµε, µας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουµε ένα συγκεκριµένο είδος εργασιών. Έτσι η Ζωγραφική µας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 1. α) Ζεύγος δυνάμεων Δράσης Αντίδρασης είναι η δύναμη που ασκεί ο μαθητής στο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Έκδοση 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIT SEA GRANT ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κατασκευή Τρίτου Μέρους: Συναρµολόγηση Τηλεχειριστηρίου

MIT SEA GRANT ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κατασκευή Τρίτου Μέρους: Συναρµολόγηση Τηλεχειριστηρίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κατασκευή Τρίτου Μέρους: Συναρµολόγηση Τηλεχειριστηρίου Για την ενότητα αυτή απαιτούνται τα εξής: Εργαλεία Υλικά Κόφτης Στραυροκατσάβιδο Κατσαβίδι Μυτερή πένσα Δράπανο Κολλητήρι Τρυπάνι 6mm Μέγγενη

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Παρατήρηση: Μόνο σε αυτό το μάθημα όταν λέμε κομμάτι εννοούμε κομμάτι ή πιόνι και όταν λέμε κομμάτια εννοούμε κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη

ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κυκλική κίνηση µίας σηµειακής µάζας και ιδιαίτερα την εξάρτηση της κεντροµόλου δύναµης από τη µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Κίνηση σε 2 και 3 διαστάσεις, Διανύσµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 3 Κίνηση σε 2 και 3 διαστάσεις, Διανύσµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 3 Κίνηση σε και 3 διαστάσεις, Διανύσµατα Copyright 009 Pearson ducation, Inc. Περιεχόµενα 3 Διανύσµατα και Βαθµωτές ποσότητες Πράξεις Διανυσµάτων Γραφικές Παραστάσεις Μοναδιαία διανύσµατα Κινηµατική

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα