Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος»"

Transcript

1 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ιούλιος 2007

2 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 7 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Μεταφορικό Έργο Εισηγµένων ανά Αγορά Μεταφορικό Έργο Ανά Εταιρεία Αγορά Ελλάδας Αγορά Αδριατικής 15 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ EBITDA ΚΑΘΑΡΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 36 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑ ΟΥ 39 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ATTICA GROUP BLUE STAR ΑΝΕΚ ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΝΕΛ HELLENIC SEAWAYS 54 ΆΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ AEGEAN SPEED LINES AGOUDIMOS LINES GA FERRIES KALLISTI FERRIES LANE LINES SEA JETS HSC JOINT VENTURE (ILIOPOULOS GROUP) SAOS FERRIES 59 8 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 61 9 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 67 ΠΗΓΕΣ 71 2

3 Περιεχόµενα Πινάκων ΠΊΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΆΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ (S.W.OT. ANALYSIS) ΠΊΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΌΛΟΣ ATTICA GROUP ΠΊΝΑΚΑΣ 3: ΒΑΣΙΚΟΊ ΕΊΚΤΕΣ ATTICA GROUP ( ) 43 ΠΊΝΑΚΑΣ 4: ΣΤΌΛΟΣ BLUE STAR ΠΊΝΑΚΑΣ 5: ΒΑΣΙΚΟΊ ΕΊΚΤΕΣ BLUE STAR ( ) 46 ΠΊΝΑΚΑΣ 6: ΣΤΌΛΟΣ ΑΝΕΚ ΠΊΝΑΚΑΣ 7: ΒΑΣΙΚΟΊ ΕΊΚΤΕΣ ΑΝΕΚ ( ) 48 ΠΊΝΑΚΑΣ 9: ΒΑΣΙΚΟΊ ΕΊΚΤΕΣ ΜΙΝΩΪΚΩΝ ( ) 51 ΠΊΝΑΚΑΣ 10: ΣΤΌΛΟΣ ΝΕΛ ΠΊΝΑΚΑΣ 11: ΒΑΣΙΚΟΊ ΕΊΚΤΕΣ ΝΕΛ ( ) 53 ΠΊΝΑΚΑΣ 12: ΣΤΌΛΟΣ HELLENIC SEAWAYS ΠΊΝΑΚΑΣ 13: ΒΑΣΙΚΟΊ ΕΊΚΤΕΣ HELLENIC SEAWAYS ( ) 56 ΠΊΝΑΚΑΣ 14: ΣΤΌΛΟΣ AEGEAN SPEED LINES ΠΊΝΑΚΑΣ 15: ΣΤΌΛΟΣ AGOUDIMOS LINES ΠΊΝΑΚΑΣ 16: ΣΤΌΛΟΣ GA FERRIES ΠΊΝΑΚΑΣ 17: ΣΤΌΛΟΣ KALLISTI FERRIES ΠΊΝΑΚΑΣ 18: ΣΤΌΛΟΣ LANE LINES ΠΊΝΑΚΑΣ 19: ΣΤΌΛΟΣ SEA JETS HSC JOINT VENTURE ΠΊΝΑΚΑΣ 20: ΣΤΌΛΟΣ SAOS FERRIES ΠΊΝΑΚΑΣ 21: ΒΑΣΙΚΟΊ ΕΊΚΤΕΣ SAOS FERRIES ( ) 61 ΠΊΝΑΚΑΣ 22: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΕΣ ΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΉΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΏΝ ΓΡΑΜΜΏΝ ( ) 64 ΠΊΝΑΚΑΣ 23: ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΟΤΟΎΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΏΝ (2006) 66 3

4 Περιεχόµενα Γραφηµάτων ΓΡΆΦΗΜΑ 1: ΣΎΝΟΛΟ ΚΊΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΕΛΛΆ ΑΣ ( )... 7 ΓΡΆΦΗΜΑ 2: ΣΎΝΟΛΟ ΚΊΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΑΝΆ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΉ ΓΡΑΜΜΉ (2005)... 8 ΓΡΆΦΗΜΑ 3: ΣΎΝΟΛΟ ΚΊΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΑΝΆ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΉ ΓΡΑΜΜΉ (2005)... 9 ΓΡΆΦΗΜΑ 4: ΣΎΝΟΛΟ ΚΊΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΑΝΆ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΉ ΓΡΑΜΜΉ (2005)... 9 ΓΡΆΦΗΜΑ 5: ΚΊΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΕΡΙΟΧΉ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 6: ΚΊΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΕΡΙΟΧΉ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 7: ΚΊΝΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΕΡΙΟΧΉ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 8: ΜΕΡΊ ΙΑ ΑΓΟΡΆΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΕΛΛΆ ΑΣ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 9: ΜΕΡΊ ΙΑ ΑΓΟΡΆΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΕΛΛΆ ΑΣ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 10: ΜΕΡΊ ΙΑ ΑΓΟΡΆΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΕΛΛΆ ΑΣ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 11: ΚΊΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΏΝ Α ΡΙΑΤΙΚΉΣ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 12: ΚΊΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ Α ΡΙΑΤΙΚΉΣ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 13: ΚΊΝΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΏΝ Α ΡΙΑΤΙΚΉΣ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 14: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 15: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ ΑΝΆ ΤΎΠΟ ΠΛΟΊΟΥ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 16: ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 17: ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΜΕ ΣΤΌΛΟ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 18: ΑΝΆΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΚΌΣΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 19: ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 20: ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΕΡΙΟΧΉ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΊΗΣΗΣ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 21: ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΚΎΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΛΛΆ ΑΣ/Α ΡΙΑΤΙΚΉΣ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 22: ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΕΡΙΟΧΉ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΊΗΣΗΣ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 23: EBITDA ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 24: EBITDA ΑΝΆ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 25: ΕΞΈΛΙΞΗ EBITDA ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΚΑΙ HSW ΜΕ ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 26: ΕΞΈΛΙΞΗ EBITDA ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΚΑΙ HSW ΜΕ ΣΤΌΛΟ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 27: ΚΑΘΑΡΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΌΡΩΝ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 28: ΚΑΘΑΡΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΌΡΩΝ ΑΝΆ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 29: ΤΡΑΠΕΖΙΚΆ ΆΝΕΙΑ 12ΜΉΝΟΥ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 30: ΧΡΗΜΑΤΟ ΌΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΓΡΆΦΗΜΑ 31: ΧΡΗΜΑΤΟ ΌΤΗΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 32: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΚΑΙ HSW ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 33: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΑΝΆ ΕΤΑΙΡΕΊΑ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 34: ΑΝΆΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΉΣ ΣΎΝΘΕΣΗΣ (2006) ΓΡΆΦΗΜΑ 35: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ ATTICA GROUP ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 36: ΜΕΤΟΧΉ ATTICA GROUP ΓΡΆΦΗΜΑ 37: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ BLUE STAR ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 38: ΜΕΤΟΧΉ BLUE STAR ΓΡΆΦΗΜΑ 39: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ ΑΝΕΚ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 40: ΜΕΤΟΧΉ ΑΝΕΚ ΓΡΆΦΗΜΑ 41: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ ΜΙΝΩΪΚΩΝ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 42: ΜΕΤΟΧΉ ΜΙΝΩΪΚΩΝ ΓΡΆΦΗΜΑ 43: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ ΝΕΛ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 44: ΜΕΤΟΧΉ ΝΕΛ ΓΡΆΦΗΜΑ 45: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 46: ΣΎΝΟΛΟ ΣΤΌΛΟΥ SAOS FERRIES ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 47: ΑΝΆΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΑΓΟΡΆΣ ΓΡΆΦΗΜΑ 48: ΑΝΆΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΎΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΏΝ ΓΡΆΦΗΜΑ 49: ΑΡΙΘΜΌΣ ΓΡΑΜΜΏΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΣΕ ΚΎΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΡΆΦΗΜΑ 50: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΕΣ ΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΉΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΜΈΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ( ) ΓΡΆΦΗΜΑ 51: ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΟΤΉΣΕΩΝ ΓΡΆΦΗΜΑ 52: ΕΞΈΛΙΞΗ EBITDA 12ΜΉΝΟΥ ΕΙΣΗΓΜΈΝΩΝ ΚΑΙ HSW ΜΕ ΤΙΜΉ ΒΑΡΕΛΙΟΎ BRENT

5 Βασικά Σηµεία Αναφοράς Μείωση µεταφορικού έργου επιβατών σε Ελλάδα, Αδριατική και Βόρεια Θάλασσα, Μείωση µεταφορικού έργου αυτοκινήτων σε Ελλάδα και Βόρεια Θάλασσα και αύξηση στην Αδριατική Μείωση µεταφορικού έργου φορτηγών σε Βόρεια Θάλασσα και Αδριατική και αύξηση στην Ελλάδα, Σταθεροποίηση προσφερόµενης χωρητικότητας σε απόλυτο αριθµό πλοίων, Συνέχιση ανανέωσης στόλου σε περιορισµένη κλίµακα, Αρνητική πίεση αποτελεσµάτων εισηγµένων εταιρειών λόγω αύξησης των τιµών πετρελαίου, Βελτίωση οικονοµικών αποτελεσµάτων εταιρειών λόγω: i. Απελευθέρωσης ναυλολογίου, ii. Ανόργανων εσόδων (πωλήσεις πλοίων, αναδιάρθρωση δανείων), Κινητικότητα σε επίπεδο µετοχικών συνθέσεων και συγχωνεύσεων, Αύξηση θέσεων θεσµικών επενδυτών. Ανάκαµψη της Τραπεζικής Πίστης 5

6 1 Εισαγωγή Το 2006 βρίσκει την ακτοπλοϊκή αγορά σε αναµονή σειράς εξελίξεων κυρίως νοµοθετικού περιεχοµένου όπως είναι η πλήρης εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική οδηγία 3577/92 η οποία εφαρµόζεται µέσω του νόµου 2932/2001. Η σχεδόν ολική απελευθέρωση των ναύλων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών το 2006 ήταν ένα από τα κύρια µελήµατα των ακτοπλόων καθώς συνέβαλε στην ανταγωνιστικότητα των κλάδου και στην οικονοµική εξυγίανση πολλών εταιρειών. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται επίσης τόσο από την προσπάθεια των εταιρειών του κλάδου να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισµού, όσο και από τις κινήσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης µέσω του εξορθολογισµού τόσο των δροµολογίων τους όσο και του λειτουργιών τους. Ο εξορθολογισµός αυτός έχει εκφραστεί µε µία σειρά στρατηγικών από πλευράς των εταιρειών όπως οι αγοροπωλησίες πλοίων (αν και σε περιορισµένη κλίµακα σε σχέση µε τις αρχές της δεκαετίας), η αναδιάρθρωση υποχρεώσεων (µακροχρόνιων και βραχυχρόνιων), ο περιορισµός των δροµολογίων, η δηµιουργία συνεργασιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών κλπ. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των κινήσεων εξαγορών η HELLENIC SEAWAYS, η C-LINK και η ΑΝΕΚ κέντρισαν το ενδιαφέρον διαφορετικών επιχειρηµατικών σχηµάτων. Αναφορά πρέπει να γίνει στην επιθετική στρατηγική που ακολούθησαν οι κκ. Λασκαριδής, η Ν.Ε.Λ. και ο όµιλος GRIMALDI. Οι αδελφοί Λασκαρίδη αγόρασαν το συνόλου του πακέτου των µετοχών (22,5%) που είχε η ATTICA GROUP, και αύξησαν την συµµετοχής τους στην HELLENIC SEAWAYS φτάνοντας το 34,7%, η Ν.Ε.Λ. εξαγόρασε το 100% της C-LINK και η όµιλος GRIMALDI το 14,23% της Α.Ν.Ε.Κ. Στον αντίποδα από τις αρχές του 2006 µέχρι σήµερα επικυρώνεται συνεχώς η «αµυντική» πολιτική του κκ Περικλή Παναγόπουλου, µεγαλοµετόχου της Attica Group, ο οποίος έχει προχωρήσει σε κινήσεις σταδιακής αποχώρησης από τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης ιαχρονικά στην προσπάθεια δηµιουργίας καλύτερων συνθηκών ανταγωνιστικότητας και αύξησης της παραγωγικότητάς τους οι εταιρείας αντιµετωπίζουν µία σειρά πιέσεων όπως είναι η αύξηση των τιµών του πετρελαίου και η αυξοµείωση της κίνησης επιβατών αλλά και οχηµάτων λόγων διαφόρων γεωπολιτικών γεγονότων. Στην περίπτωση του πετρελαίου σε ορισµένες περιπτώσεις η επιβάρυνση ξεπέρασε το 20% στο κόστος καυσίµων ασκώντας σηµαντικές πιέσεις στα αποτελέσµατα χρήσεων δεδοµένου της ανελαστικότητας του συγκεκριµένου παράγοντα. Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ακτοπλοϊκής αγοράς για το 2006 εστιάζοντας στις πέντε (5) εισηγµένες εταιρίες και στα αποτελέσµατα της κίνησης αλλά και τα οικονοµικά τόσο σε επίπεδο συνόλου αγοράς αλλά και ανά εταιρία. Επίσης αναφορά γίνεται και σε µικρότερες εταιρίες του κλάδου των οποίων η ανάλυση δεν πραγµατοποιείται σε βάθος λόγο έλλειψης στοιχείων αυτών. 6

7 2 Επισκόπηση Ελληνικής Ακτοπλοϊκής Αγοράς Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) διαπιστώνουµε ότι το µέγεθος της Ελληνικής Ακτοπλοϊκής αγοράς το 2005 που περιλαµβάνει το µεταφορικό έργο όλων των Επιβατηγών πλοίων ακτοπλοΐας (εξαιρουµένων των εταιρειών που εξυπηρετούν πορθµεία ανά τη χώρα) ανέρχεται σε 17,8 εκατοµµύρια επιβάτες. Η εξέλιξη της κίνησης των επιβατών από το 1997 έχει καταγράψει συνεχή ανοδική τάση µε +6% µέση τιµή µέχρι και το 2002 (Γράφηµα 1). Το 2003 καταγράφηκε πτώση της τάξης του -24% και η οποία διορθώθηκε µερικώς το 2004 µε µια αύξηση της τάξης του +16% µέσω της συνεισφοράς των Ολυµπιακών Αγώνων. Το 2005 υπήρξε άλλη µία αύξηση +4% η οποία σχετίζεται και µε αύξηση +5% της τουριστικής κίνησης. Τα στοιχεία κίνησης του 2006 δεν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί από την ΕΣΥΕ. Η παρούσα µελέτη εστιάζει στην ανάλυση της αγοράς των εισηγµένων εταιρειών και της HELLENIC SEAWAYS οι οποίες εξυπηρετούν το 55% του µεταφορικού έργου επιβατών στην Ελληνική αγορά. Γράφηµα 1: Σύνολο Κίνησης Επιβατών Ελλάδας ( ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) ,000 18,000 16,000 ΑΝΟ ΙΚΗ ΤΑΣΗ 6% +10% +5% +5% +4% +6% -24% +16% +4% 14,000 Επιβάτες (000) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Πηγή: ΕΣΥΕ Σύµφωνα µε την ανάλυση των ίδιων στοιχείων οι δέκα µεγαλύτερες Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραµµές (σύνολο µεταφορικού έργου από όλα τα Επιβατηγά πλοία ακτοπλοΐας, εξαιρουµένων αυτών που εξυπηρετούν πορθµεία ανά τη χώρα) κατατάσσονται µε βάση το µεταφορικό έργο επιβατών ως εξής (Γράφηµα 2): Η µεγαλύτερη κίνηση επιβατών παρουσιάζεται στη γραµµή Πειραιάς Αργοσαρωνικός (3,4 εκατοµµύρια) 7

8 εύτερη γραµµή σε µέγεθος µεταφορικού έργου είναι αυτή του Πειραιά Κρήτη (2,5 εκατοµµύρια) Ακολουθεί η γραµµή των Ανατολικών Κυκλάδων (2,2 εκατοµµύρια) η οποία περιλαµβάνει τα νησιά της Σύρου, Τήνου, Μύκονου, Πάρου και Νάξου. Επισηµαίνεται ότι αυτά τα νησιά εκτός από τον Πειραιά εξυπηρετούνται και από τη γραµµή Ραφήνα Άνδρου Τήνου Σύρου Μυκόνου (1,7 εκατοµµύρια). Βλέποντας τη συνολική κίνηση προς αυτά τα νησιά, η γραµµή των Ανατολικών Κυκλάδων είναι η µεγαλύτερη σε µέγεθος αγορά. Γράφηµα 2: Σύνολο Κίνησης Επιβατών ανά Ακτοπλοϊκή Γραµµή (2005) ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (Στοιχεία ΕΣΥΕ 2005) 3,500 3,000 2,500 Επιβάτες (000) 2,000 1,500 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΡΗΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΡΑΦΗΝΑ ΑΝ ΡΟΣ ΤΗΝΟΣ ΣΥΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΒΟΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΑΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑ Πηγή: ΕΣΥΕ Όσον αφορά το µεταφορικό έργο των φορτηγών η γραµµή της Κρήτης έχει τη µεγαλύτερη κίνηση µε 82 χιλιάδες φορτηγά, µε την γραµµή των ωδεκανήσων µε 78 χιλιάδες φορτηγά να ακολουθεί. Τρίτη είναι η γραµµή των Ανατ. Κυκλάδων µε 47 χιλιάδες και τέταρτη η γραµµή της Χίου Μυτιλήνης µε 45 χιλιάδες (Γράφηµα 3). 8

9 Γράφηµα 3: Σύνολο Κίνησης Φορτηγών ανά Ακτοπλοϊκή Γραµµή (2005) 90,000 ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (Στοιχεία ΕΣΥΕ 2005) 80,000 70,000 60,000 Φορτηγά 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΡΗΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΑΝ ΡΟΣ ΤΗΝΟΣ ΣΥΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΒΟΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΑΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΡΗΤΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ Πηγή: ΕΣΥΕ Στην κατηγορία της συνολικής κίνησης αυτοκινήτων του 2005, η γραµµή της Κρήτης προηγείται µε 340 χιλιάδες αυτοκίνητα, ενώ ακολουθούν οι γραµµές του Αργοσαρωνικού µε 250 χιλιάδες αυτοκίνητα και της Ραφήνας προς Κυκλάδες µε 200 χιλιάδες (Γράφηµα 4). Γράφηµα 4: Σύνολο Κίνησης Αυτοκινήτων ανά Ακτοπλοϊκή Γραµµή (2005) 350,000 ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (Στοιχεία ΕΣΥΕ 2005) 300, ,000 Αυτοκίνητα 200, , ,000 50,000 0 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΡΗΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΑΝ ΡΟΣ ΤΗΝΟΣ ΣΥΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ΡΑΦΗΝΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΒΟΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΑΥΡΙΟ ΚΕΑ ΚΥΘΝΟΣ Πηγή: ΕΣΥΕ 9

10 3 Ανάλυση Μεταφορικού Έργου Στην παρούσα ανάλυση συµπεριλαµβάνονται οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Attica Group, Blue Star, ΑΝΕΚ, ΜΙΝΩΪΚΕΣ, ΝΕΛ) καθώς και η HELLENIC SEAWAYS σε ορισµένα µέρη της ανάλυσης. Η ανάλυση του µεταφορικού έργου καθώς και της προσφερόµενης χωρητικότητας εστιάζουν στις περιοχές της Ελλάδας, της Αδριατικής και της Βόρειας Ευρώπης (Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα). 3.1 Μεταφορικό Έργο Εισηγµένων ανά Αγορά Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 5 η µείωση στο σύνολο του επιβατικού µεταφορικού έργου των εισηγµένων εταιρειών συνεχίστηκε για το 2006 στην εγχώρια αγορά σε σύγκριση µε το Στην Αδριατική το αντίστοιχο µεταφορικό έργο παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το 2005 σηµειώνοντας οριακή αύξηση +1,1%, λόγω τόσο της Βαλκανικής πολιτικό οικονοµικής ισορρόπησης αλλά και της ενδυνάµωσης της Ελληνικής εµπορικής και τουριστικής δραστηριότητας. Στην αγορά της Βόρειας Ευρώπης (Βόρεια Θάλασσα και Βαλτική) στην οποία δραστηριοποιείται η Attica Group µέσω της θυγατρικής της Superfast το µεταφορικό έργο των επιβατών είχε σηµαντική µείωση λόγω της σταδιακής εξόδου της συγκεκριµένης εταιρείας από την αγορά αυτή. Γράφηµα 5: Κίνηση Επιβατών Εισηγµένων ανά Περιοχή ( ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Εκατομμύρια ,6% 6,7% 6,3% ,7% +8,1% +1,1% 1 0,3% 2,6% 68,5% ΕΛΛΑΔΑ Β. ΕΥΡΩΠΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 10

11 Η κίνηση των αυτοκινήτων ακολουθεί παρόµοια πορεία µε αυτή των επιβατών σηµειώνοντας µείωση στην περιοχή της Ελλάδας -3,2%, οριακή αύξηση στην περιοχή της Αδριατικής +0,7% και σηµαντική µείωση -52% στην Βόρεια Ευρώπη σε σχέση µε το 2005, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 6. Γράφηµα 6: Κίνηση Αυτοκινήτων Εισηγµένων ανά Περιοχή ( ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Εκατομμύρια ,0% 11,5% 3,2% ,7% +63,2% ,0% ,1% +9,3% 65,0% ΕΛΛΑΔΑ Β. ΕΥΡΩΠΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ Όσον αφορά την κίνηση των φορτηγών αυτή παρουσιάζει οριακή αύξηση +2,2% στην περιοχές της Ελλάδας σταθεροποίηση στην περιοχή της Αδριατικής και σηµαντική πτώση στην περιοχή της Βόρειας Ευρώπης λόγω της σταδιακής εξόδου της ATTICA GROUP από τη συγκεκριµένη αγορά (Γράφηµα 7). 11

12 Γράφηµα 7: Κίνηση Φορτηγών Εισηγµένων ανά Περιοχή ( ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Χιλιάδες ,5% +2,2% 1,5% 4,7% 9,5% 0,1% ,7% ,5% 50 62,5% ΕΛΛΑΔΑ Β. ΕΥΡΩΠΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 3.2 Μεταφορικό Έργο Ανά Εταιρεία Αγορά Ελλάδας Σε επίπεδο εταιρειών η Hellenic Seaways κατέχει εντυπωσιακό ποσοστό αγοράς στην εγχώρια επιβατική κίνηση µε το σύνολο των επιβατών που µετέφερε να αντιπροσωπεύει το 36% ή 3,3 εκατοµµύρια επιβάτες ενώ οι εισηγµένες εταιρείες (BLUE STAR, ΑΝΕΚ, ΜΙΝΩΪΚΕΣ και ΝΕΛ) που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά κατέχουν το 64% του συνόλου του µεταφορικό έργου (6,3 εκατοµµύρια επιβάτες). Στην συνολική κίνηση των επιβατών της Hellenic Seaways δεν συµπεριλαµβάνεται η κίνηση των νησιών του Αργοσαρωνικού. Από τις εισηγµένες εταιρείες, όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 8, το µεταφορικό έργο της Blue Star Ferries υπερέχει των υπολοίπων µε 3 εκατοµµύρια επιβάτες ή 33% του συνόλου των επιβατών που µεταφέρθηκαν το 2006 στην Ελληνική αγορά µε δεύτερη την ΑΝΕΚ µε 1,3 εκατοµµύρια επιβάτες ή 14% του συνόλου. 12

13 Γράφηµα 8: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Επιβατών Ελλάδας (2006) ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ,350,060 14% 603,548 7% 3,099,212 33% 968,000 10% BLUE STAR HELLENIC SEAWAYS ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΝΕΛ ΑΝΕΚ 3,317,789 36% Η εικόνα στο µεταφορικό έργο των αυτοκινήτων εκτός Αργοσαρωνικού είναι κάπως διαφοροποιηµένη µε την BLUE STAR να κατέχει το 36% της αγοράς (390 χιλιάδες) και τη Hellenic Seaways να ακολουθεί µε 26% µεταφέροντας 288 χιλιάδες αυτοκίνητα. Η ΑΝΕΚ µε 208 χιλιάδες αυτοκίνητα κατέχει την τρίτη θέση όπως και στην περίπτωση των επιβατών (Γράφηµα 9). 13

14 Γράφηµα 9: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Αυτοκινήτων Ελλάδας (2006) ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ,000 19% 77,990 7% 126,000 12% 391,372 36% BLUE STAR HELLENIC SEAWAYS ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΝΕΛ ΑΝΕΚ 288,986 26% Όσον αφορά το σύνολο των φορτηγών εκτός Αργοσαρωνικού που µεταφέρθηκαν η εικόνα διαφοροποιείται αρκετά µε την ΑΝΕΚ να κατέχει πλέον την πρώτη θέση µε 36% έχοντας µεταφέρει 135 χιλιάδες φορτηγά. Ακολουθεί η BLUE STAR µε 26% ή 95,7 χιλιάδες φορτηγά και η HELLENIC SEAWAYS µε 14% ή 50,7 χιλιάδες φορτηγά (Γράφηµα 10). 14

15 Γράφηµα 10: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Φορτηγών Ελλάδας (2006) ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ,000 36% 95,796 26% 50,716 14% BLUE STAR HELLENIC SEAWAYS ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΝΕΛ ANEK 23,003 6% 66,000 18% Αγορά Αδριατικής Στην Αδριατική αγορά δραστηριοποιούνται η ATTICA GROUP (µέσω της θυγατρικής της Superfast), ΜΙΝΩΪΚΕΣ, BLUE STAR, ANEK και σε µικρή έκταση η HELLENIC SEAWAYS µε δύο RO/RO µέσω της θυγατρικής της HELLENIC SEAWAYS CARGO στη γραµµή Κόρινθος Βενετία όπου διακινούν πολύ µικρό µερίδιο της αγοράς των φορτηγών. Τόσο ο αριθµός των δροµολογίων καθώς και οι προορισµοί των εταιρειών στη συγκεκριµένη αγορά δεν είναι συγκρίσιµοι ανά προορισµό λόγω διαφοροποίησης αυτών. Για το σκοπό της συγκεκριµένης µελέτης γίνεται ανάλυση και παρουσίαση του συνόλου των στοιχείων αυτών. Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 11 η εταιρεία ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ µετέφερε τους περισσότερους επιβάτες στην Αδριατική (581 χιλιάδες) ακολουθεί η ATTICA GROUP µέσω της θυγατρικής της Superfast και την ΑΝΕΚ και BLUE STAR να κατέχουν την τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα. 15

16 Γράφηµα 11: Κίνηση Επιβατών Αδριατικής (2006) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 2006 (ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ) Επιβάτες (000) ΜΙΝΩΙΚΕΣ ATTICA GROUP ΑΝΕΚ BLUE STAR Σε επίπεδο αυτοκίνητων η ΑΝΕΚ υπερέχει των υπολοίπων µε σηµαντική διαφορά 362 χιλιάδες αυτοκίνητα και ακολουθούν η εταιρεία των ΜΙΝΩΪΚΩΝ µε 154 χιλιάδες, ATTICA GROUP µε 107 χιλιάδες και τέλος η BLUE STAR µε 34 χιλιάδες αυτοκίνητα (Γράφηµα 12). Χαρακτηριστική είναι η αύξηση της ΑΝΕΚ η οποία το 2005 είχε µεταφέρει 132 χιλιάδες αυτοκίνητα. 16

17 Γράφηµα 12: Κίνηση Αυτοκινήτων Αδριατικής (2006) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 2006 (ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ) Αυτοκίνητα (000) ANEK ΜΙΝΩΙΚΕΣ ATTICA GROUP BLUE STAR Τέλος όσον αφορά µεταφορικό έργο των φορτηγών πρώτη είναι η εταιρεία των ΜΙΝΩΪΚΩΝ µεταφέροντας 91 χιλιάδες φορτηγά, δεύτερη η Attica Group µέσω της θυγατρικής της Superfast η οποία µετέφερε 89 χιλιάδες φορτηγά και στην τρίτη και τέταρτη θέση ακολουθούν η ΑΝΕΚ και η και η BLUE STAR µε 82 και 47 χιλιάδες φορτηγά αντιστοίχως (Γράφηµα 13). 17

18 Γράφηµα 13: Κίνηση Φορτηγών Αδριατικής (2006) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 2006 ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Φορτηγά (000) ΜΙΝΩΙΚΕΣ ATTICA GROUP ANEK BLUE STAR 4 Ανάλυση Προσφοράς Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 14 διαπιστώνουµε ότι η τάση µείωσης του διαχειριζόµενου στόλου είναι έντονη το 2005 µε ποσοστά µείωσης που αγγίζουν και το -30%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: στις στρατηγικές ανανέωσης στόλου λόγω του υψηλού µέσου όρου ηλικίας των πλοίων ποιοτικότερη προσφορά υπηρεσιών µέσω νεότερων πολυτελών πλοίων µε ελκυστικότερους χώρους 18

19 Γράφηµα 14: Σύνολο Στόλου ( ) 140 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ HSW) Πλοία Ηλικία ΣΤΌΛΟΣ ΗΛΙΚΙΑ Παρατηρείται σηµαντική µείωση του στόλου των υδροπτερύγων (HYDROFOILS) και των επιβατηγών/οχηµαταγωγών (RO-PAX) σύµφωνα µε το Γράφηµα 15. Η µείωση των δύο αυτών τύπων πλοίων πραγµατοποιήθηκε κυρίως µεταξύ του 2004 και 2005 και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανανέωση και αναδιοργάνωση του στόλου της HELLENIC SEAWAYS. Τα έτη 2006 και µέχρι στιγµής το 2007 δεν παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στο σύνολο του στόλου. 19

20 Γράφηµα 15: Σύνολο Στόλου ανά Τύπο Πλοίου ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ Πλοία HSC HYDROFOIL RO PAX RO RO Οι εταιρίες δεν συνέχισαν το εντυπωσιακό επενδυτικό πρόγραµµα στο οποίο προχώρησαν την εποχή άνθησης του Ελληνικού χρηµατιστηρίου καθώς από τα στοιχεία προκύπτει ότι µόνο η HELLENIC SEAWAYS, η BLUE STAR και η ΝΕΛ, προσέθεσαν πλοία στο στόλο τους τα τελευταία τρία χρόνια. Η HELLENIC SEAWAYS ανανέωσε το στόλο της µε την αγορά µεταχειρισµένων και την ναυπήγηση 2 καινούριων πλοίων, η BLUE STAR µέσω της εξαγοράς της ΑΝΕ και η ΝΕΛ µέσω της εξαγοράς της C-LINK. Η περιορισµένη επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών οφείλεται τόσο στην οικονοµική στενότητα που αντιµετώπιζαν οι εταιρείες λόγο της καθυστέρησης διαρθρωτικών αλλαγών όσο και στο µέχρι πρόσφατα ασαφές περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσαν. Η άρση του ορίου ηλικίας των 35 ετών σε συνδυασµό µε την µερική εφαρµογή των κανόνων ελεύθερης αγοράς, οδήγησαν τις εταιρείες, και ειδικά όσες διαθέτουν γερασµένο στόλο, στην εξεύρεση και υλοποίηση στρατηγικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν την ανανέωση του στόλου τους προκειµένου να µπορέσουν να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες. Τέτοιου είδους στρατηγικών µπορούν να έχουν τη µορφή είτε νέων επενδυτικών προγραµµάτων για την απόκτηση νεότευκτων ή µεταχειρισµένων πλοίων είτε την µορφή συνεργασιών συγχωνεύσεων µε ανταγωνιστές και µη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της τελευταίας περίπτωσης είναι η εξαγορά της C-LINK από την ΝΕΛ. 20

21 5 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Αγοράς Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του ν. 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3301/2004) οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις, για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1/1/2005 και µετέπειτα µε βάση µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης «.Π.Χ.Π.» Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και των πέντε εισηγµένων εταιρειών για το 2006 συντάχθηκαν µε βάση τα.π.χ.π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του 2005 και του 2004 αφού βάσει των.π.χ.π. και τις προαναφερθείσες Νοµοθεσίες, οι ανωτέρω αναφερθείσες εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάζουν συγκριτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τουλάχιστον µία χρήση. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: Ανάλυση Κόστους, Κύκλο εργασιών, EBITDA και Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, Τραπεζικός ανεισµός Αρχικά παρουσιάζεται η ανάλυση της αγοράς που ορίζεται από τις πέντε εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες (ATTICA GROUP, BLUE STAR, Α.Ν.Ε.Κ., ΜΙΝΩΙΚΕΣ, Ν.Ε.Λ.) και στην συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων για κάθε εταιρεία ξεχωριστά καθώς επίσης και για τη HELLENIC SEAWAYS η οποία κατέχοντας µεγάλο µερίδιο αγοράς είναι η µεγαλύτερη µη εισηγµένη ακτοπλοϊκή εταιρεία του κλάδου. 5.1 Ανάλυση Κόστους Η αύξηση της τιµής των καυσίµων τα τελευταία τρία χρόνια έχει επιβαρύνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα όλων των εταιρειών και ιδιαίτερα όσων διαχειρίζονται ταχύπλοα των οποίων η κατανάλωση είναι σαφώς µεγαλύτερη των συµβατικών αλλά και ο τύπος καυσίµου που χρησιµοποιούν είναι ακριβότερος. Το σύνολο του κόστους καυσίµων αυξήθηκε κατά 7% το 2006 σε σχέση µε το 2005, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 16 αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της τιµής του πετρελαίου η οποία επηρεάζεται από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. 21

22 Γράφηµα 16: Κόστος Καυσίµων Εισηγµένων Εταιρειών ( ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ,000 22,7% 7,0% 250,000 13,7% 4,4% 2,5% 200,000 11,4% Ευρώ (000) 150, , , , , , , , ,223 50, Η σηµαντική επίδραση του κόστους των καυσίµων αντικατοπτρίζεται και στο Γράφηµα 17 όπου ενώ ο στόλος των εισηγµένων εταιρειών µειώνεται το κόστος συνεχώς αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό από το ρυθµό µείωσης του στόλου. 22

23 Γράφηµα 17: Κόστος Καυσίµων Εισηγµένων Εταιρειών µε Στόλο ( ) 300,000 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΛΟ , , Ευρώ (000) 150, Πλοία Κόστος Καυσίμων ΣΤΟΛΟΣ 100, , Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά τη σηµαντική επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων από την αύξηση του κόστους των καυσίµων, η ετήσια αύξηση του συνόλου των εξόδων κυµαίνεται στο +5% (Γράφηµα 18) γεγονός που δηλώνει ότι οι εταιρείες προσπαθούν να απορροφήσουν το κόστος αυτό µέσω: της συγκράτησης των λοιπών λειτουργικών τους εξόδων. των καινοτόµων οικονοµικών πρακτικών αντιστάθµισης κινδύνου των τιµών των καυσίµων (fuel hedging) οι οποίες προστατεύουν από πιθανές αρνητικές µακροοικονοµικές πιέσεις στις εν λόγω τιµές και παράλληλα βοηθούν σηµαντικά στην αξιολόγηση µελλοντικών προϋπολογισµών. του επίναυλου στις τιµές των εισιτηρίων. 23

24 Γράφηµα 18: Ανάλυση συνολικού Κόστος Εισηγµένων Εταιρειών ( ) 700,000 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ,3% 5,1% 600,000 11,8% 5,9% 4,1% 500,000 21,7% 204, , , , ,101 Ευρώ (000) 400, , , ,286 Κόστος Καυσίμων Λειτουργικά έξοδα πλην καυσίμων 200, , , , , , , , , Κύκλος Εργασιών Όπως παρατηρείται στο Γράφηµα 19 ο κύκλος εργασιών των πέντε εισηγµένων εταιρειών στο Χ.Α, µετά από µία εξαετία συνεχούς αύξησης, το 2006 παρουσιάζει για πρώτη χρονιά οριακή µείωση της τάξεως του -3,2%. 24

25 Γράφηµα 19: Κύκλος Εργασιών Εισηγµένων Εταιρειών ( ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ,5% 1,000,000 13% 0,4% 3,2% 900,000 20% 800, ,000 16% 600,000 Ευρώ (000) 500, , , , , Όπως είναι γνωστό ακόµη και για την περασµένη χρονιά η ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά είχε και δραστήρια δράση στην Βόρεια θάλασσα. Βεβαίως, η πώληση της γραµµής της Βαλτικής από την Superfast Ferries ελαχιστοποίησε τον κύκλο επέδρασε στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της αγοράς. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ελληνική ακτοπλοΐα εµφανίζεται σε πολλές ακόµη γραµµές µέσω ναυλώσεων πλοίων των εταιρειών σε γραµµές του εξωτερικού. Εταιρείες όπως οι Μινωικές Γραµµές, HSW, GA Ferries, C-Link απεκόµισαν σηµαντικά οφέλη ναυλώνοντας τα πλοία τους σε άλλες γραµµές κυρίως ευρωπαϊκές. Ένα σηµαντικό στοιχείο εσόδων εκµετάλευσης για το 2006 ήταν και κάποιες ευκαιριακές ναυλώσεις πλοίων στο εξωτερικό λόγω των πολιτικών και πολεµικών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Κερδισµένος της υπόθεσης µακρά των άλλων ήταν η ANEK. Η λεπτοµερή ανάλυση όµως δεν µπορεί να επιτευχθεί. Αναφερόµενοι στις κύριες γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης των Ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών για το 2006 το ποσοστό του κύκλου εργασιών κατά 57% προέρχεται από την Αδριατική, το 36% από την Ελλάδα και µόλις το 7% από τη Βόρεια Ευρώπη (Γράφηµα 20). 25

26 Γράφηµα 20: Κύκλος Εργασιών Εισηγµένων ανά Περιοχή ραστηριοποίησης (2006) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 2006 Β. ΕΥΡΩΠΗ 58,118, % 2 Πλοία 16 Πλοία ΕΛΛΑΔΑ 311,262,203 36% 21 Πλοία ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 482,529,356 57% Συγκρίνοντας το ποσοστό συµµετοχής της περιοχής της Ελλάδας και της Αδριατικής στον κύκλο εργασιών των εισηγµένων εταιρειών, όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 21, φαίνεται ότι διαχρονικά αυτό είναι µοιρασµένο υπέρ της Αδριατικής. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι τα περισσότερα έσοδα για αυτές τις εταιρείες προέρχονται από την ελεύθερη αγορά της Αδριατικής και όχι από την ελεγχόµενη της Ελλάδας. 26

27 Γράφηµα 21: Σύγκριση Κύκλου Εργασιών Ελλάδας/Αδριατικής Εισηγµένων Εταιρειών ( ) 800,000 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ,9% 4,4% 3,8% 700, , ,000 55,1% 16,6% 7,8% 452, , ,529 Ευρώ (000) 400, , ,183 ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 300, , , , , , , , , , , , Αναλύοντας τον κύκλο εργασιών ανά περιοχή δραστηριοποίησης των εισηγµένων εταιρειών διαπιστώνεται ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αδριατική ακολουθεί αυξητική τάση ενώ στην περιοχή της Βαλτικής και της Βόρειας Ευρώπης παρατηρείται µείωση που οφείλεται εξ ολοκλήρου στη σταδιακή έξοδο της ATTICA GROUP από την αγορά αυτή (Γράφηµα 22) επηρεάζοντας οριακά τον κύκλο εργασιών της αγοράς. 27

28 Γράφηµα 22: Κύκλος Εργασιών Εισηγµένων ανά Περιοχή ραστηριοποίησης ( ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ , ,000 59,6% 3,5% 3,1% 400,000 Ευρώ (000) 350, , ,000 3,1% 5,9% 4,9% 200, ,000 13,6% 100,000 51,1% 50, ΕΛΛΑΔΑ Β. ΕΥΡΩΠΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 5.3 EBITDA Τα αποτελέσµατα των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) των εισηγµένων, παρουσιάζουν σηµαντική ανάκαµψη της τάξης του 18% σε σχέση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα το 2005 της όπως φαίνεται στο Γράφηµα 23. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την αύξηση αυτή υποσκελίζονται τα έσοδα του 2003 τα οποία ήταν και τα υψηλότερα της πενταετίας για τη αγορά των πέντε εισηγµένων εταιρειών. 28

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ. «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Σύμβουλοι της: N. Aegean. Sporades. Cyclades. Dodecanese.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ. «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Σύμβουλοι της: N. Aegean. Sporades. Cyclades. Dodecanese. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Ionian Sea Sporades N. Aegean Cyclades Dodecanese Crete Σύμβουλοι της: Ιούνιος 2008 Πού βαδίζουμε κύριοι; Τα 'φτιαξε ο Μηνάς με

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας» Αύγουστος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου» Ιούλιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 12 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση»

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μελέτη «Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μάιος 2006 Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 5 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

«Κίνδυνος ενόψει» JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**"+,*)*D& ))-& %(& !)(%$"& !))($(& ,**"&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*&

«Κίνδυνος ενόψει» JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**+,*)*D& ))-& %(& !)(%$& !))($(& ,**&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*& Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2010-2011) «Κίνδυνος ενόψει» EFG>5HHI12G&!,**&!)#*&!)**&!#*&!*& +!#*& +!)**& +!)#*& )**&!"#$%& JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&&

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Consultants to: Μελέτη Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 214 «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Αύγουστος 214 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 214 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2012-2013) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2012-2013) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (212-213) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...» Αύγουστος 213 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 10η Οκτωβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 851,81 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,78 εκατ. εκ των οποίων 2,88 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009 Απρίλιος 21 ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης29 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES -για 4 και πλέον χρόνια- διαχειρίζεται ιδιόκτητα και ναυλωµένα πλοίαπαραµένονταςπρωτοπόροςστοχώροτηςεπιβατηγούναυτιλίας. 43 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Περικοπή δρομολογίων Ε/Γ - Υ/Γ «ΗΛΙΔΑ ΙΙ» στην γραμμή ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΞΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του 2005

Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ιστορικό Σηµαντικοί Σταθµοί Ο Στόλος Η ιοίκηση Οργανωτική οµή Μετοχή και Συµµετοχές Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines Πορεία Οµίλου Κύριες Αγορές 27 ροµολόγια Στόλου Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Ε.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/-31/03/2006 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: εν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο Στόλος. 5 Η ιοίκηση Οργανωτική οµή. 8 Μετοχή και Συµµετοχές. 9 Μετοχική Σύνθεση. 10 Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines.

4 Ο Στόλος. 5 Η ιοίκηση Οργανωτική οµή. 8 Μετοχή και Συµµετοχές. 9 Μετοχική Σύνθεση. 10 Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορικό 2-3 Σηµαντικοί Σταθµοί 4 Ο Στόλος 5 Η ιοίκηση 6-7 Οργανωτική οµή 8 Μετοχή και Συµµετοχές 9 Μετοχική Σύνθεση 10 Πορεία Μετοχής 11-12 Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines 13 Πορεία Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ HELLENIC SEAWAYS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ HELLENIC SEAWAYS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Παράταση ισχύος συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06

ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 Α ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επανάληψη μειοδοτικών διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής : Ιωάννης Κωνσταντάρας 3885

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕΝ 26.2.2013 Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση με την ευχή το 2013 να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σηµαντικότερα γεγονότα της χρονιάς 2006 για τον Όµιλο µας ήταν τα ακόλουθα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Ε.Λ. (από 01/01/2006 29/01/2006)

Τα σηµαντικότερα γεγονότα της χρονιάς 2006 για τον Όµιλο µας ήταν τα ακόλουθα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Ε.Λ. (από 01/01/2006 29/01/2006) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Για τα πεπραγµένα της χρήσης 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car.

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. 1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 06 / 11 12 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση ημερομηνιών έναρξης λήξης ακινησίας Ε/Γ ΔΡ στις γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης 4 Οκτωβρίου 2006 1 Πίνακας Περιεχομένων i. Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

...2 ...3 ...14 ...19

...2 ...3  ...14 ...19 Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα