ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)"

Transcript

1 ΠΝΔΠΙΣΜΙΟ ΘΝ ΥΟΛ ΘΔΣΙ ΔΠΙΣΜ ΣΜΜ ΥΜΔΙ ΜΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙ ΜΔΛ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ : ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ-ΘΔΩΡΣΙΚ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ ΜΔΛ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΜΣΟ ΚΙ ΣΟΤ ΔΚΠ (Καθηγητές και ναπληρωτές) ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΥΟΛ /ΣΜΜ ΜΙΟ ΙΝ 9819 ΘΔ/ ΥΜΔΙ ΚΟΤΣΔΛΟ ΝΓΡΔ 1029 ΘΔ/ ΥΜΔΙ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ /ΦΔΚ ΚΘΓΣ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ - ΤΓΡ ΚΣΣ/ 248/ , Σ. ΝΠΓΓ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ- ΣΣΙΣΙΚ ΜΥΝΙΚ/245/ , Σ. ΝΠΓΓ uoa./personel/l aboratories/physic alchem/pdf/sami os.pdf uoa./personel/l aboratories/physic alchem/pdf/kouts elos.pdf ΔΙΓΙΚΟΣ Σ -Μοριακές Προζομοιώζεις ς Μητανικής (Θεωρ/κή Κινηηική Θεωρία Μοριακές προζομοιώζεις (Θεωρ/κή ~akoutsel/ ΜΔΛ ΓΔΠ ΜΔΓΠ ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ/ ΥΟΛ/ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ/ ΔΙΓΙΚΟΣΣ

2 ΣΜΜ ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ 5174 ΔΜΠ/ΥΜΙ ΜΥΝΙΚ ΙΓΛ ΜΙΥΛ ΠΘ/ΥΜΔ Ι ΚΡΦΙΛΟ- ΓΛΟΤ ΚΡΣΟ ΠΝΓΙΩΣΟΤ ΠΝΣΔΛΔ Μ ΣΝ ΣΝ ΠΘ/ΥΜΔ Ι ΠΘ/ΥΜΙ ΜΥΝΙΚ 3935 ΠΘ/ΥΜΙ ΜΥΝΙΚ ΜΡΟΤΛ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΠ/ΥΜΔΙ ΒΛΥΟ ΣΝ 4121 ΠΙ/ΥΜΔΙ ΜΔΛΙ ΒΙΛΔΙΟ ΠΙ/ΥΜΔΙ ΦΡΝΣΟ ΣΤΡΟ 6812 ΠΚ/ΥΜΔΙ ΦΡΟΤΓΚ ΓΙΩΡΓΟ 7089 ΠΚ/ΥΜΔΙ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΦΔΚ ΔΠΙΣΜ ΚΙ ΣΔΥΝΙΚ Σ ΤΛΙ/17/ η.ν.π.γ.γ. ΔΦΡΜΟΜΔΝ ΚΒΝΣΙΚ ΥΜΔΙ/469/ ηγ ΚΒΝΣΙΚ ΥΜΔΙ/52/ ηνπγγ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ ΠΟΛΤΜΔΡ, ΚΟΛΛΟΔΙΓ ΚΙ ΓΙΛΤΜΣ/ 839/ ΣΓ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ- ΥΜΙΚ ΘΔΡΜΟΓΤΝΜΙΚ/ 159/ ηνπγγ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ (ΘΔΩΡΣΙΚ ΥΜΔΙ ΚΙ ΔΦΡΜΟΓΔ Σ ΤΠΟΛΟΓΙΣ Σ ΥΜΔΙ)/ 112/ η.ν.π.γ.γ. ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ/ 789/ η. Γ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ/ 659/ η. Γ ΘΔΩΡΣΙΚ ΥΜΔΙ/ 30/ η. ΝΠΓΓ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ/ 655/ , η. Γ a. h. th. uth. h. y.uoc. ng.ntua./the_peo ple/th.theodorou auth./index.php? st=52 auth./index.php? st=69 auth./el/personn el/dep/93?dep=kar at auth./el/personn el/dep/93?dep=pan ay m.chem.upatras. /index.php/en/mar oulis-george uoi./?q=el/node/ 93 uoi./?q=el/node/ 94 istry.uoc./uocch em/index.php?opti on=com_content& task=view&id=20 3&Itemid=295 istry.uoc./uocch em/index.php?opti Μητανική-Μοριακές προζομοιώζεις (Θεωρ/κή Τπολογ. ΘΔΩΡΣΙΚ. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ ΘΔΩΡΣΙΚ. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ Φσζικοτημεία Πολσμερών και Μοριακές Προζομοιώζεις Πειραμαηική και θεωρηηική Φσζικοτημεία και σπολογιζηική τημεια Μητανική Πολσμερών Θεωρ/κή -Κβανηική

3 ΚΟΜ ΜΡΙΟ ΠΙ/ΥΜΔΙ ΜΤΛ- ΚΟΜ ΓΝ 1487 ΠΙ/ΥΜΔΙ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣΡΙ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ ΜΚΡΟΜΟΡΙ ΤΣΜΣ/ 53/ η.νπγγ ΘΔΩΡΣΙΚ ΥΜΔΙ/ 116/ η.νπγγ r on=com_content& task=view&id=20 3&Itemid=295 uoi./node/52 uoi./?q=el/node/ 59 Φσζικοτημεία- Μητανική Φσζικοτημεία- Κβανηικοί Τπολογιζμοί ΔΡΔΤΝΣΔ ΜΔΓΠ ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΡΚΟΤΡ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΙΔ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ nhrf/institutes/tpci/ research_personne l-.html ΠΔΣΛΚ ΙΝ ΔΙΔ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ nhrf/institutes/tpci/ research_personne l-.html ΠΠΓΟΠΟΤ- ΜΣΘΙΟ ΔΙΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΛΟ ΥΜΔΙ nhrf/institutes/ibm cb/index_ibmcb_researc ΠΡΟΒΣ ΣΔΡΩ ΓΜΟΚΡΙΣ Ο ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ emokritos. h_personnel.html mokritos./index. php?option=com_ content&view=arti cle&id=71&itemi d=71%e2%8c%a 9%3Den&lang=el ΔΙΓΙΚΟΣΣ ΣΟΜΙΚ ΚΙ ΜΟΡΙΚ ΦΤΙΚ/ ΘΔΩΡ/Κ- ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ ΘΔΩΡ/Κ ΣΣΙΣΙΚ ΜΥΝΙΚ ΚΙ Μ ΓΡΜΜΙΚ ΓΤΝΜΙΚ ΜΔΛ ΛΛΟΓΠ (Καθηγητές & ναπληρωτές Καθηγητές) ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟΣΣ

4 ΠΔΛΛ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΔΤΝΣΔ ΛΛΟΓΠ ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΒΘΜΙΓ XANTHEAS SOTIRIOS Pacific Noerthwest National Laboratory ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ A COMPUTATIONAL CHEMISTRY ni.gov ov/science/staff/st aff_info.asp?staff_ num=5610 ΔΙΓΙΚΟΣΣ Theoretical (Quantum) Computational Chemistry

5