ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ"

Transcript

1 ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

2 -

3

4 f= f= f t+ 0 ) max t+ 0 max - max t+ 0 ) max = - x ± F=-Dx D=m 3

5 f= K= m U= Dx K+U=E= =U max =K max 4

6 t) i=- Q t) t) t i=+i. i=± U B = Li U E = U E +U B =E= =U,max =U E,max T= f= = L-C L-C L-C 5

7 F =-b 0 t= = = = =. 0 x =A t x =A t x=x +x x=at + + x =A tx =A t x=x +x x=a ) ) 1 R 2 f = ( 6

8 1.1 x x x x x=- x<0 x=0 x>0 x=+ A 7

9 s f sec H f= t N t f f= T 1 Hz 2 f f= f= s rad/s 8

10 x=a 0 0 x rad 0 t H rad t rad 0 t 0 9

11 x= u=u max 0 u max u=0 =max u=0 u<0 u>0 u<0 u>0 x=- x<0 x=0 x>0 x=+ 0

12 u=u max u max 2 x=a = = t t = 2 rad u= 2 A 2 x max 0 max max max x=a

13 = = t + - t = rad - max - x=a - 2 x a =max =0 a =max >0 <0 x x x=- x<0 x=0 x>0 x=+ 2 max 2 u u m

14 - -m x m D -Dx D m - D=k D D=m 2 D=m 2 2 D=m 2 2 m m T D D m - max 0 -m max 0 - max 0

15 A A - - -DA - 0 x T -A

16 u T/2-2 T/2 0-2 T/2 T -DA

17 1.3 x -Dx - D=k k

18 = mu max = mu max mu K m u max t t mu 2 max t max U Dx 2 2 U 1 2 U=U max = DA

19 1 2 1 U Dx U D U U t max At U DA t max =U max A K max 1 mu 2 2 max 1 m m DA U max = DA mu max E K max U max

20 DA 2 2 E K=U U TT3T T U= 2 1 Dx 2 K=E-U K=E- 1 Dx 2 2 E K U -A O +A x

21 1 2 1 E mu 2 U=E- mu 2 2 E K U u -u ma 0 +u max 1.5 du 1. dt du = dt dp 2. dt

22 dp = dt dp = - dt dp dt dk 3. dt dt dk dw F dk = dt dw F F. = dt dtdx dx = dt dk = dt du 4. dt K+U=E dk+du=0 dk=-du du dk dt dt

23 1.6 E W W W = 2 1 mu mu W W W = U -U = Dx - Dx % =. 100% 2. Ti % =. 100% 3. x dp/dt U

24 p dk/dt du/dt 4. x =-kx l =kl x l xl U= kx U = kl

25 5. 6. m m k D=km +m D =m D =m D=D +D

26 1. s rad/s rad/s

27 5. H x=0

28 max 12. m/s 2-0

29 13. m/s - 0s ts =- =

30 s Hz s rad/s mkg - t SI xtsi

31 s s tsi 22. xm cm s max m/s 0 s max m/s max s s s s - max

32 s N/m N m - x=-m xm 25. rad xm - 0 s -x SI s s s

33 26. m A 2 x 29. A 3 x= 2

34 30. t=t 31. m t rad rad t 2. t= 2 t= 32. m/s 0 s - ts

35 t=8s 33. xt + SI Hz rad/s m/s

36 =T/4. H D=m. 2 D m D = fhz. = =

37 iii = =0. + = = ± 1. mkg m fhz t 2 3 max N 11 -t max m/s max m/s t x m t t -t+

38 3. H t+ 2 SI ts -m/s 4. t=0 x = 3 m m/s t x m =- t SI -t SI 3 m/s 5. m fhz t x 2 m xm 6. mkg dm ts t N x =-m

39 Kgm/s t SI -t SIN m/s 37,5 m/s 7. m t x 2 m ts xt+ 4 t+ 4 - t mkg dm t xm - 3 m/s x t - s 9. m Kg m rad/s t x

40 t 10. t=0 11. mkg m f z t x x t U=8x K-8x U- t U t 12. mkg N t N t=0 ts

41 U t ±3m/ =-t 13. s t x x A 3 x=- 2 ts 14. m fhz t x cm t s 15. H mkg max t SI U max t=t 3 m/s A max - 2 m/s = = 80 m/s

42 16. mkg H =-xsi max m/s t=0 = 2/2 x=t 17. m kn/m t s t t x t=0 m/s t s Kg 3 m/s /s

43 = =. =. =E km mkg t 2 m/s Sm gm/s 2-2 t t= s 60 =- N 19. mkg N/m 0 m/s

44 k m K U 20. m mkg 2 m/s gm/s max N U max U max =8

45 21. mkg k x m dm t=0 t =T gm/s O s W U =9 U 22. mkg d t t=0 m t+ 2 SI 23. mkg kn/m

46 dm t x m mkg t=0 k d k N N m E 3 m/s

47 =E + = + = 25. mkg km x 3 m t m/s x =- xt SI t SI -t SIW

48 26. m kg m kg hm m m m 1 m 2, =, + = ( + ). + = + =

49 = =. =. 27. hm m Kg m Kg m m 3/4 m gm/s xm

50 28. g mg t m/s t s m/s 3 m Kgm/s 29. km mkg u 0 m/s t=0 mu 0 Mk

51 m/s km mkg t=0 M P Kgm/s m 1 Ts gm/s kg m/s 2 m 2 t

52 31. Kg kn/m mkg t 0 gm/s 3 m/s -t 32. Kg kn/cm mkg 0 hm m 0

53 gm/s 0 13 m/s 33. k=800n/m xm mkg t k. 1 m g m/s m 3 Kgm/s 34. m Kg kn/m hm m m =Kg 0 m/s m t

54 m t gm/s A- ± m Kg k m Kg m h Sm h m 1 A m 2 k

55 h m A /m 36. g hm mkg 0 m/s m k 37. m Kg m Sm m Kg m/s k m 1 S 0 m 2

56 gm/s dm 38. kn/m m Kg h h 39. Kg k=800n/m xm m=8kg u m/s

57 t g m/s m/s x 2 t+ 40. m Kg kn/m dm t m Kg / g m/s - m/s 2 m - 2 -/s

58 41. m Kg N/m 2 1 k d 1 m m d 3 m m g m m 42. m g km m

59 m 3 m m Kg m/s m 2 1 m 2 m 1 k x/2 x m t p kgm/s - t 3 t 43. g k N/m m x2m m m/s m

60 t=0 m Kg x2 t SIt s 44. m Kg k N/m m m Kg 3 m/s m ±10N 45. m Kg km

61 m m g u m/s m 1 u 1 m 2 k A t s xt

62 46. k x m x 47. Kg kn/m t=0 hm t=t gm/s dm

63 48. Kg mkg m m t=0 3m/s -

64 O q V C. q C (1 Farad) V C 1 q 2 C U E 2 1 CV 2 1 U E 2 U 2 E qv V Q=C.V Q=C.E 63

65 di E L dt L Henry) di s) dt Lenz i - i - V L V L = E 64

66 1 U Li 2 B 2 LC Thomson T 2 LC f= T 2 LC 1. LC t qq i t q Qt t=0. t q i t 3 q Qt q Q t 2 65

67 t qq i t t Q t=0. t q i t i It 3 t 2 - t qq i q Qt q Qt 2 t i I t i q t t T 4 66

68 -q=qt Q q t T -Q -i=-it I i t T -I 67

69 2 1 q U E 2 C 2 1 Q U E,max 2 C 2 1 q 1 U E U E 2 C Qt 1 Q 2 U E t C 2 C 1 U Li 2 B 2 1 U 2 B max LI 2 1 Li 2 U 2 B U L I t 2 B 1 1 U B LI 2 2 t

70 U E + U B U E,max =U B,max t q=q i E 2 Q 1 2 C 1 2 LI 2 U E U E =U B U B T/4 T/2 3T/4 T t 1 q, U B E 2 C U E 2 1 q 2 2 C 69

71 E U B U E q -Q O Q 1 2 E U B Li, U E =E - 2 E 1 Li 2 2 U B U E i -I I 70

72 dq i dt E di L dt di dt E L di VL dt L (1) V L =V C. (2) q di V q C C di 2 dt L L LC dt LC LC q q C VC V C q 1 dv d q dv i C 1 C dvc d q C C dt C dt dt C 71

73 V L =V C. dv i L dvc dvl dvl dvc dt dt dt C du dt du dt E E q Qt It PC VCi i C C QI 2t 2C QI t. t C du B du E U E U B E du E du B 0 du B du E dt dt du B QI 2t dt 2C 72

74 L-C L-C, L-C f f ff L-C I i= L-C 73

75 Q Q Q 3 q= q= q= Q 2 q= 2 L-C.Q.Q i= i= i=.q LC t=0-74

76 i 0 T T t T 3T t t=t L-C V, V L-C Q q=+q I 3 i=. 2 L-C, A B C A C B =2 C A 75

77 L A L B = L A. 2 Q Q t q=+q q=qt L-C C A =2C B U E B A -Q 0 +Q q 76

78 q t T B T A C V L 77

79 q U E U B Q/4 Q/3 4 Q LC L F V C t) (S.I L L H q=10-3 t i=-t) LC L T= st Q= C t 1 78

80 t 2 = t 1 +T U E U B t 2 t 2 U A) t 1 =0, s ) q= E C ) =3 ) i=+0,2 A U B CF V=400V t s. t s 2 =10. ) U E =0,02J ) dq dt 3 C / s LC L=1mH CF t -4 C. q=f(t i=f(t). t 1 = s. 3 t 2 =.10-4 s. 4 A q= t (S.I), i=- 4 t (S.I) V c =10 2 V V L 4 t (S.I) LC -3 s 79

81 q=qt t 1-2 s q 1 =+10-4 C CF. q= C. V. ) i=-0,1500t (S.I) ) i= A ) q=+10-4 C LC t 1 i 1 =20mA q 1 C t 2 i 2 =10mA q 2 C. -5 s V -3 Ct L=20mH t=t i=-1a. U E =f(t U B =f(t)) U B =3U E AV=20V U E t, U B t ts, LC QC t 80

82 ms t U E =U B ) q=+120c, ) i= ma, ) - t q=+q i QC CF t =10-4 s t ) = s, L=0,02H ) q=+2, s, i=-0,1253 A LC -4 s i=-t (S.I J t 1 = s i 1 =+4A - ) dv C 6 ) di / dt =

83 CF V L=5mH LC s -4 s.10-4 s 2 2 ) du B dt=50 3 Js ) (du E max V=40V t=0 U E -2 (1-i 2 ) (SI). t=t s. t=5t s. -3 s U E -2 J, ) V L =-20 3 V LC 3 V f z 82

84 dv C dt =10 3 Vs r, R, C L=2H J 1 2 LC f z 1 2 r C L R C=0,5F E=1V i=-t (S.I) U E =q 2 (S.I) V, r R 1 R 2 CF L=10mH t 83

85 2 LC. R r R 2 C L Q q 4 A ) Q=64C, I=0,32A, ) q=645000t (C), i=-0,325000t (SI), ) i= 0,08 15 A L=4mH V r CF R t 84

86 r C L R L-C t 1 ) = J ) i= t (S.I), q= t (S.I) ) U E =1 U B V, r R L=6,25mH t 85

87 R 1 2 E,r L C 0 mc. q=f(ti=f(t LC max. C max Fit (SI) V c t (SI), q=10-3 t (SI), C 1 F C 2 F C C 1 C 2 L t LC 1 86

88 s t 1-3 s LC 2. LC 2 Q= C U B,max = J B 2 =1, J Q C 87

89 F =-b b F= F +F F=-Dx-b F=m -Dx bm 88

90 0 e -t tt t tt bm b b A0 A1 T... e. A A

91 R Joule Q =Q 0 e -t tt Q t Q tt R L 2 L R 0 e -t tt

92 t tt R R L 2 L b R F =-bu b e - t

93 L-C R e - t 2 0 A t=tt=lntln t=lnt e - t A0 2 /8 e - t t ln 2 2ln 2 3ln 2 3ln 2 t= t= t= t= 3 2

94 e - t ln 2 t t= /4 /4 - F =-bu b b b k m F k m g

95 F F = = = / = / e 0 ln 2 t = t A0 A0 e 2 t 1 1 t / 2 e e / 2 1 t / 2 t 1/ 2 ln 2 94

96 =. t t 2t A e E DA e E E e E DA E D e -lnt tt T T s e -t

97 s e -4t SI m t lns e ln m s mkg e -t SI t J t t =4t t t t m s m k N/m rad/s e -lnt N

98 m J e -t t=nt =8J t s t t tt - A A N N1 mkg F=-x-u SI x t m N b t x m/s m/s x t t =- -

99 CF VV LmH i ii 2)/2 mkg k d m i gm/s ii xm sec ln q=±2-4 C B l - m dk/dt s - 98

100 = = = 99

101 F=F 0 t F =-Dx F =-b F=F 0 t F m F F' F m Dx bu F t m 0 D=m D=m b max 0 f 0 f f =f max b

102 L-C f 0 2 R-L-C R-L- C 1 LC

103 R max 0 f 0 f f =f max R

104 - -

105 - kn/m m=4kg s RLC = R - b

106 RLC R

107 f f =f - F =. =. =.. =. =... () =

108 Joule R Joule = =.. = / R A R B,, = LC = LC LC =

109 mkg N/m m Hz mkg m k N/m f Hz t f Hz Hz m Kg =- J CF L mh L mh R 4

110 R L 1 C L 2 L -C t ima t - s B t - s Joule Q - C i - t SI q - t SI du/dt=. 10 / BQ - J

111 x 1 =A 1 t x 2 =A 2 t+ x x x=x 1 +x x=at = 2 2 A1 A2 2A1 A2 = rad x 1 =A 1 t x 2 =A 2 t 1 +A 2 t

112 rad x 1 =A 1 t x 2 =A 2 t 1 2 xa 1 -A 2 t 2 >A 1 2 -A 1 x 1 =A 1 t 01 x 2 =A 2 t 02 x=a = A A A A =

113 x 1 =A 1 t x 2 =A 2 t x x x=x 1 +x t 1 2 t A 1 2 t 2

114 = 1 f f = 1 2 f = 1 T f f = 2 1 f

115 m Kg x t SI x t SI x t SI x t SI xt

116 x t SI x 3 t SI t SI t SI t SI x t SI x t SI xtt SI xtt SI xtt SI xtt SI xtt SI s s s s - m Kg x t SI x t SI m f Hz xt SI J

117 x t SI x t SI x=x + x To m x =ft rad O s x =At SI x =At SI s m O f Hz f Hz m Hz Hz s

118 x t SI x t SI y =At y =At xtt SI

119 x t SI x t SI x =4 3 t SI x t+ 2 SI 5 x t+ SI x t+ SI xt xt+ x 2 t x tsi x t SI t U 3-3 m/s 3 m/s mkg t SI t SI

120 J T t x=- 3 m = ft 3 Am 3 t+ SI s m/s m x t SI x 3 t SI x =ft x m Axt+ 3 SI xm x=-m m Kg t SI t SI T t s x=-m N

121 =ft =ftft t t SI s mg m rad/s rad/s x t x t xtt U max =8 J x =ft x =ft f f f > f t s rad m s x t SI x t SIs

122 KYMATA -

123

124 2, ya ) ya + ) ± ) ya ) ) ( ) 123

125 r 1 -r 2 N, ±, ±, r 1 -r 2 N+1), ±, ±, ya t y x N,, ±, ±, x N+1),, ±, ±, 124

126 c,cc, max ) max 2 ) =, = =, = 125

127 a b =, = n a a n b b crit n b <n a -- Snell 126

128 127

129 1 f T x u x t 128

130 f H y x 129

131 x t x y=a T x t x y=a T x 0 t x y=a 0 ] T t x t x T T 130

132 t x u=u max T u max t x - max max 2 T tt 1 y t x x 1 y. T y x y=fxh 131

133 y 1 +A 0 x 1 t 1 -A xx 1 t x1 t y y. T T y y=f y 1 +A 0 t t 1 1 / -A T 132

134 tt 1 1 t x 2 1 t 2x 2 T T x=0 2t 1 T t T 1 ut 1 x 2t 1 T 1 ut 0 1 x t x= 1 T x u.t 1 1 x xx 1 133

135 t x 2t 2 T T x x1 T. x1 x1 t u x 0 t x 1 u 1 A B x x A x x B 134

136 1 1 t xa t x T T x A < x B - 1 t xa 2-1 t x x 2 B x A 2 T T. = x y A =y B A B x y A =-y B A =- B x x=x

137 1 t x 1 2 T 1 t2 x 2 2 T t2 x1 1 t x T T. = t2 1 t T t 1 1 = =. 0 =. ( 0) =. x 1 1 (, ) = 2 = 0 =. =. 136

138 1 = =. 0 =. ( 0) = x 1 x 1 (, ) = 2 = 0 =. = 137

139 u u = 2u m 20m y SI u = 4m/s m/s H rad 2xSI xsi 4x SI 138

140 2xSI s x M m

141 y2 5xSI y 10x SI y2 xsi y xsi y=a x t 1 0 Z M K y=f 140

142 - 2 SI - 2 SI - 2 SI m m x M m m/s

143 2 2 y2 2xSI m T 1 x m x K m - 1 s 5 t 1 0 m/s s m 2 =2 s rad 142

144 y + 10xSI N 1 s m m 1 s x M =-m A y SI m/s m =25s =5s y=5cm y/2 xsi yx=29/12 m SI cm cm/s 143

145 ms y=3cm m/s y=+5cm cm/s x xx =0 y SI m/s =20 s i ii m y- SI vm/s y -s -cm x m/s s =4s m y-m m m/s - 2 -m/s 2 xx m 144

146 y 1 rad 2 = rad x=70m y SI To xx m/s x=2m x x =5 s A- SI 2 - SI -x y SI m/s 1 s 2 s 3 s y-10x y ( ycm, t s) m/s 1 = rad 145

147 d 1 = rad y =5cm t x - SI 0,25 0,5 m=10-3 g x 1 m 1 = max m/s F= SI -4 J -x SI =1s 2 m x=10m s s s = 17/4 s 146

148 xx - 4 x SI A rad s x A =5m =2s x =2s x=16m x=7m rad x=6m x=8m x=10m y-20x ( xm, ycm, t s) rad 1 =5s 2 =8s x=60cm 1 s cmf=5hztsm/sx=3/80 m rad-rad 147

149 y x SI m=10-3 Kg 1 =2s rad y 1 = m 2 xx m x =2s 0 2 N 148

150 =4s x=1m =2s ATs m =1m/s 2-x SI =0 m/s =0 m m m/s x m s y2 (62, 5t 0, 625 x) SI y- 2 SIymv=0 149

151 1 2 r 1 r 2 2t y=a T t 1 r t r2 y 1 =A y 2 =A T T, y=y 1 +y 2 2 r r2 y 2A 2 t 1 r. 2 T 2 1 r2 150

152 1 r r r r r r 2 2 =1 1 r r r r 2 r 1 r 2 N 1, 2,... 2 t=nt 1, 2,... 1, 2,... 1 r r 2 2 =0 1 r r 2 2 =0 1 r r

153 r r 2 2N r 1 r2 (2N 1), 1, 2,... 2 t=(2n+1)t 1, 2,... 1, 2,... = = = = = ( ) 1 2 =, = ( + ) r 1 r 2 =. =. + = + 152

154 = =, =, ±,±, = ( + ), =,±,±, r 1 2 r 2 (r 2 >r 1 r yt (SI), t 1 =1s 1 r 1 2 r 2 r 1 >r 2 r 2 153

155 y= At -25 y= At - y= At - t=0,9s 0 rad rad r 1 2 r 2 (r 1 >r 2 = d H d

156 1 2 1 y 1 t 0 2 y 2 =At 0 = rad r 1 r 2 1 r 1 2 r rad rad m, m 4,25m m 8m B 40m, 155

157 m/s m T=2s r 1 =3m r 2 =2,5m t=4s m=10-3 Kg r 1 =7m r 2 =5m 2 =10) ) t=2,5 s 2 m ) v=-0,1 m/s ) -4 J 1 2 f=5hz mm cm/s

158 d 1 =31cm d 2 =33cm y=5 2 t- y cm), ts t=0,9s 1 2 cm f=5hz m/s 20cm 1 cm 2 t=0,4s y=2 2 t- 11 ) ( ycm, t s), t 0, 3s, y=-2cm f=20hz d 1 -d 2 =145cm d 1 -d

159 m/s 1 2 f=10hz m/s 1 2 d A =40m d B =50m m 1 2 d=5m f=100hz m/s

160 1 2 d m m 7 y (4 t ) (SI 6 1 x 1 =30cm 2 x 2 >x x m/s x 2 =40cmf min Hz y 1 =y 2 t (SI m/s d=12m r 1 =5m m m y 1 =y 2 =t (SI 8m/s r 1 r 2 r 1 >r 2 159

161 t-8 SI O y(t) T=0 t=3,5s =4m cm r 1 =20m, r 2 =12m 1 2 m m 1 1 t=2s rad 0 1 xm r 1 =2m r 2 =5/3 m,

162 2 =10) m m/s ) yt- SI x=0,75m ) m/s 2 r 1 r 2 =, + =, (.) = 4,5 m/s = 2,5 = 0,

163 x t t y u 2 ya t t x y 1 A T t x y 2 A T 162

164 2x 2t yy 1 +y 2 y 2A. T H x t 2x 2x 2x 2x 1 2x x, 1, 2, x d 2 163

165 2x 2x 2x x 4 1, 2, x d 2 d 4 164

166 d K d, = 2,, = 3,, = 2, f 1 f 2 f x 1 x 2 y 1 y xox 165

167 xox max x K x Z - max + max - max L f = ( + 1/2)., = 0,1,2,3,. A K yxt xycmts 166

168 xcm ts A - K yxt xycmts xcm xcm ts 2 ts x x t x xcm yt+x xycmts y6t+ v t+ SI

169 x y 1 t-2x SI y 2 t+2x SI x x m 2 yxt SI m max ms max ms 2 x m x yxt SI x 2 3 m 2 y 1 t-x y 2 t+x SI d - m t+ SI -32t+ SI

170 xx A cm fhz cm cm xx y x y t ( xy, cmt, s) x cm 2 5 4x K cm 5 5yt ( ycm, t s) fhz x ms x t yv yyt ( y cm) xcmxcm x m fhz 169

171 x x 1 m x 2 m x x 2 m x 3 m ms radf min Hz xx x y t ( x, ycm, t s) 10 x 1-25cm x 2 cm

172 x x y 1 - y 2 t+ ( x, y cm) m cm s fhz +10 y(cm K x (cm -10 cm i ii

173 5 6 A y t xy cma 2 cm i m ii d cm 3 L xl x x t 1 ycm 3cms ,5 d 1 cm L t 2 s

174 x cm d 2 cm t 2 s Acm cm Lcm t SI

175 c 8 m/s u<c E c B E B u E B max max c E B max max u LC 174

176 t t x T t x T m cm mm 1mm nm nm nm -8 m - m 175

177 7 - m 14 m f f f 8 m/s f< 8 m/s f f f 8 m/s max max =c LC 176

178 = nm Rnm 14 t xsi c 8 m/s m m LmH pf pf 177

179 A x 15 t- SI 2 c 8 m/s nm 14 - SI 3 6 f 1 MHz f MHz 10 L-C L 2 C - F f 1 f - F 5 H f 14 Hz 6 V/m B - T 178

180 i ii c 8 m/s 8 m/s 6 14 t - 5 SI B - 14 t - 5 SI 6 14 t

181 i ii H 180

182 a r a r b b n c u n= u c u<c n n A n1 u 2 n u 2 u 1 >u n 1 <n u 1 <u n 1 >n 1 181

183 Snell) n = n a nb n b a Snell Snell

184 n2 u 1 n 1 u 2 n2 1 n 1 2 u1 1 u 2 2 c 0 u c n= n= 0 0 u n 183

185 n a >n b crit ) n > crit r crit =90 0 n 0 n crit 184

186 Snell n = n n crit =n crit = n n b a crit = n 1 n <n crit = = =.. 185

187 n A n B Emax Emax B max Bmax d n 1 n n 1 n 2 =.( ) =. ( ) t=0 n 1 =2 n 0 186

188 n B 1) ) ) 3 ) 3 2) n d 187

189 () = 5/8 () = 8/9. () = 5/9 () > = / () = 5/7 () = 5/7 ) t A /t B =64/65 ) t A /t B =8/9 ) t A /t B =9/

190 A - c 8 m/s = 3 3 n= m/s =35 0 =600nm = 3 0 n c 8 m/s 0 0 cm 189

191 0 n= nm c 8 m/s n m/s 190

192 f 14 Hz - c 8 m/s 3 nm 3 m n= 2-11 c 8 m/s 2 m m/s = V/m n= 3 t- SI m 191

193 t 1 1 V/m 6m n i ii c 8 m/s m t- -10 i -8 s ii 36 c 8 m/s n= m/s n 1 n 1 =300nm 30 V/m

194 c 8 m/s 3 1, 732 =10-10 Tn = 3 2 nm f 10 Hz d=303 cm n=2 0 c=3 8 m/s 0 n=

195 n= 0 194

196 -

197

198 x x dt dx. : = S.I m/s. dt d = S.I m/s 2. =, =. 202

199 = +, =. +. =, =.. R dt ds. H R = / K 203

200 . = =. = 204

201 = + d dt = d ds S.Irad/s. d rad R ds 205

202 =. R dt ds d =. = =. =. =. d dt = 206

203 S.Irad/s 2. = (. ) = =. =. 207

204 =, =. =, =. = ±., = ±., =. ±.. =. ±.. OIKIN 208

205 : R =., =., =. 209

206 = =. =0. =, =, = H = =. =. = +. = +.( ) = 0 = +. () = 0 & = 0 =. 0

207 = =. + = 0 =. + () = 0 & = 0 = 0 0 < =., =.

208 F. =. = o.

209 cm =.. h cm. rr rr R

210 =. +. u cm R cm ds d ds dx = (1) = =. (2) dsdx =. =. =. cm R

211 . H = (. ) = =. =. ds d : =. cm : =. cm =.. u cm u cm u u A u cm u

212 cm R R u u cm u u A cm u A R R u A R = cm. B u B cm - u B R - R = cm = 2 = = (2 ) = 2 =

213 t : 0 t t 0 R /R

214 R /R 2 2 N /N 2 2/5 5/2 - rad/s 20 ts 0 s t s t s

215 - 0 t 2t 4t t t 2t t t t t 0 0 t 0 t 2t 5t

216 R. t t 2 t R R R R R m R 2 m. Km/h ts rad/s rad/s rad/s 4 rad/s cm S 220

217 R r A S R.S/r r.s/r 2S cm cm cm.r/r cm RrR - Rm xm ts rad/s. R 2 m/s. R m rad/s 2 t t s rad/s. t 2 s m/s. t 3 s m/s.

218 t 4 s s m. um/s R R 2 u m/s. T m/s. R u cm. u cm x 222

219 A 1 i ii r r r t = =, =. t rad/s 2 m -4 Kg d 223

220 m/s 2 t s t t. 20 rad/s -3 0 rad/s t rad/s 2 0. t 0. t t. t -5t S.Is rad rad/s 2 rad/s 2 m/s R 224

221 M cm 103m/s cm =, =., cm = ±., =. ±. =, =. 225

222 = ±, =. ± =., =., =. O = S = m/s Rm. ts : cm Rm Sm cm m/s. 226

223 : cm m/s 2 rad/s 2 tsrad/s Rm t t s hm : t : 2 Rm cm m/s t : 2 cm Rm cm m/s 2 t rad/s t t 227

224 t s d R : 2m/s r R =. =.. rm Rm m/s S cm cm = = =, =, =, =, 228

225 =. =.. =. = = =. =.. =. = = =. =.. =. = = R m R 2 m t t s Sm : 2 t t t

226 , 0 t 0 t+ t 2 r r 2 r + r cm R cm R SR 4 S r cm cm S 197

227 cm cm R cm F l d Fd F F x F y 1 r 2 1 +m 2 r cm +Md 2 Steiner 198

228 L L 1 +L

229 L cm 2 cm 2 ± ± = t 200

230 22-12 W =. =. = + =

231 SIm l =. l =. 230

232 =. d F Fd

233 1. A 1. m F F K 2 F 3 F 2 N F 2 N F 3 N 232

234 = ( ) = = ( ) =

235 E Fmg R /R 2 (R >R 2 4 F 2mg 3mg 3. AB w F 234

236 F A H F Fw Fw/

237 A 1. wn lm m 60 0 w 1 60 w N 400 F x 400 NF yn 2. m m kn/m 3. wn w 3 m 236

238 m 3 N wn 0 F 237

239 5. Lm wn K d 1 w N d m 2 Kg m N -x (SI m 6. Lm wn w N w 2 N d m d 2 m w 1 w 2

240 m w 3 N m m, =, = =. 7. wn 8. Lm wn 239

241 0 mkg gm/s m Lm wn 2 d m d 2 m w N 240

242 L d 2 d 1 A 1 2 B 2 x f(x N 2 f(x 2-40x N 2 x m 11. m Kg m/s m 2 g MKg k N/m m 1 m 2 u A k

243 Lm m 2 t 2 m ts dp/dt-n dk/dt m m 2 m n = m r =. Kgm 2 H 242

244 =. R R m R 2 m 2 R 2 m 2 2 =. R 243

245 Steiner. cm d = +. cm d To Steiner cm E R mm d R 2 244

246 d R R/2 R/4 A 2 = g R dm yy kgm 2 R mg - yy m = 1 2. Rm rm

247 2. d d 2 d d 2 L L L = R MM RR zz = 1 2. z A =

248 t =. i ii iii 247

249 E R mm R 2 g 4/3 Mg Mg 7/6 g m 3.

250 rads ts -20 Kgm 2-4 Nm -Nm Nm Nm 4. cm R 2 cm R R F 249

251 R 2 T T F F F F - 7. R 2

252 g 1 i =. ii = +. =. +.. =. 1. g Rm t F F 2 F m rad/s 2

253 F F 2 t s rad/s N 2. kg Rm yy t i. F yy ii. m yy F t s F t 2 s F

254 yy 2 rad/s 2 Nm =. 3. m Lm MKg mkg O m 2 gm/s

255 2 i =. = +. =. +.. ii =. = +. = Kg Rm m Kg m 2 Kg t MR m m 2

256 t s hm 2 gm/s Mkg Rm m F mkg - t m FN m t rad/s t m/s

257 R 2 gm/s 2 Arad/s 2 m 6. mkg Rm m O m- t t m/s rad gm/s 2 rad/s 2 m 2

258 i,, ii,, =., =., =. 7. R m R 2 m 2 Kg m 1 m Kg m 2 Kg m 2 t m t t Lm t m 2 u 2 m/s 2 gm/s 2

259 i =. = ±. =. ±. ii =. = ±. =. ±. iii =., =., =. 8. t h

260 R 2 R 2 R 2 9. Rm t 2 gm/s 2 m/s 2 rad/s 2 23/21 rad/s kg Rm F K t FN

261 hm F 2 gm/s /3 11. g F Rm F o rad/s 2 F F 2 g m/s 2 FN NN 12. Kg Rm 0 rad/s t F t s 260

262 F 2 Am/s Kg Rm u 0 m/s F t FN F N N t s N F g m/s 2 2 2

263 14. g Rm t FN T 2 g m/s 2 rad/s 2 Nm N 15. mkg rm F MKg Rm t F t s rad/s F 262

264 2 Kgm 2 Nm B- 16. kg Rm t T lm 2 gm/s 2 20/3 m/s 2 rad/s R R t 200/3 rad/s 2 m 263

265 i N R ii t t s R 2 gm/s T 1 kg Rm t T N m t s m m 264

266 h m t t 2 2 rad/s 2 gm/s 2 2 2

267 m r z z z z =.. SIKgm 2 /s z L r u p z r =. 266

268 L = + + = + + = =. = + + = = + ( ) 267

269 = = dl/dt: + = dl /dt = 268

270 1. u=5m/s m=4kg Rm ) 2 /s ) 2 /s 2 /s 2 /s 2. 2 L (Kg.m 2 /s) (rad/s) ) 40 Kgm 2 ) 20 Kgm 2 ) 5 Kgm 2 ) Kgm

271 L (Kg.m 2 /s) 20 t(s) 0 5 t m 4. 0 t t t 270

272 5. Kgm 2 t m rad/s 2 Kgm 2 /s 2 t =2s Kgm 2 /s 6. Kgm 2 L(Kg.m 2 /s) 0 5 t(s) - Kgm 2 /s 2 t=5s m t=8s 3rad/s 7. R 2 MR 2 R

273 8. Kg Rm =20rad/s mkg u =25m/s rm R 2 9. t=0 F t 272

274 A 1 1. l=2m kg m mkg i ii. iii. =5rad/s 2 m - m/s cm = 2 gm/s /s 273

275 2. Kg 0 Rm t=0 mkg rm t - 0 rad/s t F t =2s ) i) - t=0 ii) - iii) F - t /s 2 3. Kg Rm 0 =20rad/s T t t =5s Kgm 2 /s 274

276 t t /3s 4. H d Kgm 2 f 0 = z (t t =5s u=4m/s t 2 /s 2 2 /s 2 5. Kg Rm m t i) ii) iii) 2 g m/s 2 275

277 2 /s 6. t 0 t =6s h =24Kgm 2 /s Kgm 2 u=0 u 1 Z =30 0 t h 2 g m/s /s 2 7. grm 0 =20rad/s A) ts 276

278 0 =20rad/s 0 s 0 /dt=- A) =. =. B) 277

279 i) ii) iii)

280 0 0 /4 0 /5 0 / R F F

281 7. f I cm =mr 2 V=R

282 10. A 1 1. m=5kg d =20cm -- rad/s =4kgm 2 -

283 d 2 m s - 2 /s 2. m=2kg r m = Hz F max m 2 /s 282

284 2 3. m =5Kgm 2 =2Kg R m R 2 m O rad/s 2 =56rad/s 1 2 s mr /s /s 283

285 4. m =4Kg m 2 Kg 1 R m R 2 m Kgm 2 /s 2 t F 2 /dt m i) F ii) t =2 s iii) mr

286 5. Kg Rm mkg d m d s m d =508m/s 2 Kgm 2 /s m d 1 d 6. kg O l=2m d 1 mg m/s m 0 A d m m/s 285

287 s 2 gm/s 2 2 /s 4 7. M g Rm m=60kg m =4Kg 0 =20m/s

288 m = = = 1 2 = = = = + 287

289 d =. =. - t =. W t t = 288

290 - = = + + = + = ± 289

291 h - h = h 290

292 =. =. =. +. m R cm =mr 2 u cm 291

293 2 mu cm 2 mu cm mu cm 2 mu cm 2 r max r min r max =4 r min M m R cm =mr 2 1 R R 2 l cm =Ml 2 H 2/ 6/ 9/ 292

294 m cm = 2 u mu 2 mu 2 mu 2 mu I 1 I rads 2 Kgm 2 4 J 2 J 8 J J

295 1 =10 rads Kgm 2 t rads -100 J J -200 J l l 2 2gl 3gl 5gl 6gl I cm =mr 2 I cm =mr 2-294

296 cm =R 2 R I cm =mr 2

297 120J 60J 40J A kg Rm t F F i t 1 s iii F t 1 t 1 F 1 t 2 =9s i F 1 296

298 ii F 1 t 1 t 2 2 g=10ms =2m MKg 0 =10rads O A S=18 m u A =18 ms 2-72 J 297

299 m M=4Kg m=2kg m A L - 2 g=10 ms

300 g, R=0,2m m 1 Kg m 2 =2 Kg m 1 m 2 t h=0,4 m 2 g=10ms

301 M=2Kg Rm t=0 F t 1 =4s dk dt=16js F t 1 F t t 1 F t 1 2 kg Rm t t 1 1 =J tt 1

302 t 1 2 g=10ms R 1 =0,2m R 2 =0,4m M 1,R 1 M 2,R 2 t F 1 =F 2 =10 t 1 =2s t t 1 t

303 m=0,7kg m,r r N hr h=2,7m K R r R R r=0,7m R 1m 2 g=10ms 2 5 R=1,2m mkg =1,2m

304 g RO m L K cm = 2, g=10 ms 2, 24=4,9 2 2 Kg =4m m hm

305 m Kg A I cm = 2 Kgm 2 rads 2 60 /7 ms60/7 ms 60/7 m 1 =1Kg m 2 =4Kg M=2Kg R=m m 1 t m 1

306 t 1 1 =8J m 1 M,R m 2 - t 1 m 1 t t 1 t 1 m 2 t t 2 - J 2 g=10 ms 2 J m Js J Rm 0 0 =80rads I cm R 2 g=10ms 2 2 s

307 m=1 Kg R=0,1m 0 hm g=10 ms 2 I cm =2mR 2 23/21 t=1,4s =0,2 Kgms Kg R km I cm R 2 T=0,2 s

308 F g R=0,1m F F F rads I cm R 2 g=10ms 2 J

309 -

310

311 = = m 1 m 2 = + m 1 m 2 = + m 2 m =- 1 2 =0 m 1 m 2 m 2 310

312 p =p =Q= - DOPPLER S () =340m/s f A S f S S S () = f A =f S 311

313 S () = ± f A = ± f S S ± S T ) = f A = f S ± f A = ± f S ± - S - S 312

314 F,, =, + = + + = = = 313

315 = () = + () = + () =, =, + = + + = ( ) = =, >, =,, 314

316 m 1 m 2 m 1 m =. +. () + = + () + = + 1 = ( ) ( + ) + ( + ) () = ( + ) + ( ) ( + ) () 315

317 = = = ( ) ( + ) = ( + ) 1 = = 316

318 1 1 = - 1 = = 1 F 1, =,, =, 317

319 m 1 u 1 m A /4 / m 1 m =3m 1 2m u 2u m O 318

320 m 1 m >m 1 m m 1 u 1 m 2 m2 2 m1 1 m m =3 2 >>1 m m1-319

321 m 1 m u 1 u u 1 u m 1 = m 2 u u ' 2 ' 1 1 m 1 m 1 m 1 u m 1

322 m m 1 u m m 1 m 1 m - m 1 m A m1 m 2 (u m 1 =m m =4m

323 m m m 1 =m 1 m =4m m 1 1 p 1 m =4m 1 m 1 u 1 m 2 p m 1 p 1 m m 1 m m 1 m 1 m 1 =4m

324 m m m m 1 1 J m =3m 1 H 10J 15J m 1 Kg m =3 Kg 1 =10 ms =5 ms 75J -75J -150J

325 3m u 3u m m 1 =m m 1 m =3m 1 2 m 1 m m

326 - u 1 u u K u 1 u u K = u 1 u m m 1 =- m

327 m 1 u m m 1 m A 1 + = +

328 = p t % =. % =. % % =. % =. % m 1 g m g 1 =4ms ms m m 2

329 s 1-5ms ms 1 =-9kgms kgms F 1 =F =900N 1 - m g m 1 g 1 J m 1 m 2 1 m 1 m 1 ms 6ms m 1 m (m >m 1 1

330 m 1 m m1 m = m A =m m B m m m Karx 81 K tel m 1 g 1 =18ms m g kgms m 1 m 2 1 2

331 m m ms J 1-10ms ms J m 1 =3Kg m =1Kg u 1 =6ms u m 1 m u m m 1 - m 1 =10Kg m u 1 =6ms u m u ms m u - m 1 Kg p 1 Kgms 330

332 m =m 1 p 1 Kgms Kgms % =. %, = + = =. =. 331

333 m 1 Kg m =6Kg u 1 ms u =4ms m m 1 u 1 ms ms Kgms m 1 =3 Kg u 1 m p =48Kgms =144J u 1 m 1 =7Kg m =3Kg u 1 u m 1 u 1 ms m u 1

334 m - m 1 =3 Kg m =4 Kg 0 =7 ms A =10-3 s B 1 =- 3 N 3 333

335 = = l h w. T w O 334

336 , =. +. =. =. ( ).. m g Lm m 1 g 1 m L m 1 1 m 2 i 1 335

337 ii 1 m 1 1 = 2, m Lm =8ms m m 1 m 1 m 1 m 1 =3m O L m 2 m 1 1 m m m =1Kg g=10ms 1 =-10ms ms 336

338 m L m 0 =..() m 1 =4Kg m =8Kg Rm H m 1-96Kgms R m 2 m 1 u 1 m 337

339 m m 1 m 1 m g=10 ms k m =4Kg m 1 Kg 1 =11ms =0 m m x (SI 1 m 1 m 2 k 338

340 m m sm m =4Kg k m 1 Kg u 1 =6ms m m J s u 1 m 1 m 2 k m m p m 1 =4Kg m rads x 1 339

341 m Kg u = m 1 3 ms u 2 u 1 k m 2 m 1 A/2 m 1 m 1 3 ms x F=- m 1 u 1 ms m =4Kg k=100nm = 0,4 u 1 k m 2 m 1 l max 340

342 m m 1 m m 1 m 1 - m 1 k=400nm 1 m= xx 1 u=u 1 m =4Kg u m 1 u SI +x 1 m 1 u 1 m 2 u 2 m m 1 341

343 m 1 ms J m 1 Kg k=800nm x m m =6Kg k u 1 m 1 m 2 x m 1 =-80 knm

344 m Kg m 1 =1Kg hm m m 1 g=10ms m m m 1 g k hm m 1 =m m 1 m m m 1 m 1 m 1 g=10ms = m h m 2 m 1 343

345 m 1 g =5ms xm m =3kg m km k m 2 x 0 m 1 m m 1 g=10ms x max m 13 ms 344

346 DOPPLER Doppler Doppler : f S : f A : S : A : S : : f A f S Doppler f A >f S f A <f S Doppler f A =f S Doppler 345

347 f S S S f S f S S A A S = A f A f A = / A f A Rf S Doppler s =0 =0 S A = 346

348 () = + s =0 S A = + () = s =0 S A = 347

349 =. s =0 S A = = +. s =0 S A = + = ± - 348

350 - s S A = m m H m f S m 349

351 A m 2 u 1 m 1 m m / f S f S f S f S f S t d=544 m f S =340 m/s f S 350

352 f f 1 f f f f f f f f f f f S 1 10 f A 1 10 f A = f S f A f S f A = f S

353 u S =34 m/s f S =850 Hz u=340 m/s f S f S f S u m/s f S u=340 m/s f A Hz

354 s Hz f S f = f S f = f S f = f S R f S S f f S H I=R 11 = S 6 5 = S 6 7 = S

355 - S f S S S S S S f S f S 354

356 1 = +, () = +, = =, () =, = =, () =, =. 355

357 = +, () =, = +. = +, () = +, =. = +, () =, = +. = + +, () = +, = +. =, () =, =. () =. =. 356

358 m/s 3 m/s O f =480Hz A 2 3 f A =495Hz f =450Hz 2 = 34m/s f s 357

359 =340 m/s 3 S f S t S = =. O f A t A = =. =. =. 358

360 f S =680Hz t S s f =600Hz =340 m/s m/s s 4 Doppler 0 = = f f m/s f S Hz 359

361 s =340 m/s 5 A = ± = ±. =. ( + ) g f= z m f S =676 Hz mkg 3 m/s 360

362 M m - t m/s A m/s =-m/s xt SI f Amax =680Hz F=60N kn/m mkg - m f S =Hz

363 A S =340 m/s Hz ft SI B = ± = ±. =. ( + )

364 m t m/s f S =400Hz m =340 m/s mkg kn/m f S Hz m m =340 m/s f max =3060Hzf min Hz xm 363

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα.

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. . Ένα σώμα m= kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. α. Να βρείτε τη σταθερά D και την ολική ενέργεια του ταλαντωτή. β. Να γράψετε τις εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α γ Α α Α3 γ Α δ (ισχύει: Α5 ασ ισχύον: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κριακή Αριλίο 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΟ ΙΓΩΝΙΣΜ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 ΘΕΜ ο Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριµό καεµιάς από τις ακόλοες ηµιτελείς προτάσεις και δίπλα της το γράµµα πο αντιστοιχεί στο σωστό σµπλήρωµά της..

Διαβάστε περισσότερα

.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt

.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt -,.. -. ( ). -.,,.. ( ),. t, t T = N N f = t. s s - /s Hz.,. f = T,, ( ) π ω = = πf T rad/s.... : dφ ω =. dt. 8 -3 ).......,...,. x x = Aηµ ωt (. ).,,. 9 .. -. -... υ = υ συν ωt (.) max a = a ωt (.3) maxηµ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-σ, γ-λ, δ-λ, ε-σ. ΘΕΜΑ B. Η σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

* THΛ: THΛ: 270727 222594 919113 949422 #&"'"%$ #"%$!"#$ '"(#"')%$ Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ ή δ, που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Σε σύστηµα µάζας m ελατηρίου

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου είναι ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου. Αν σε χρόνο t γίνονται Ν επαναλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ)

1 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ) δυαδικό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ώρες ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/009 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Για τον ορισμό της ισχύος θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη αποτελούμενη από ένα κύκλωμα Κ και μία πηγή Π:

Για τον ορισμό της ισχύος θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη αποτελούμενη από ένα κύκλωμα Κ και μία πηγή Π: 1. Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται ως ο ρυθμός μιας συνισταμένης κίνησης φορτίων. Δηλαδή εάν στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού εφαρμοστεί μια διαφορά δυναμικού, τότε το παραγόμενο ηλεκτρικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

THΛ: THΛ: 7077 594 919113 9494 #&"'"%$ #"%$!"#$ '"(#"')%$ Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ ή δ, που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Σε ένα στάσιµο κύµα που έχει δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2 Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις

2 Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2 Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2.1 Το κύκλωµα L - C ιαθέτουµε ένα κύκλωµα που περιλαµβάνει ένα πυκνωτή χωρητικότητας C, ένα ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και ένα διακόπτη συνδεδεµένα σε σειρά.αν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 01: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση της Ορμής. R=10m. www.ylikonet.gr 1

Διατήρηση της Ορμής. R=10m. www.ylikonet.gr 1 Διατήρηση της Ορμής. 2.1.Ορµή και ρυθµός µεταβολής της ορµής. Ένα σώµα µάζας m=2kg εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση µε ταχύτητα υ=5m/s σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας R=10m. i) Υπολογίστε την ορµή του σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

0. Επαναληπτικά θέµατα. Οµάδα Β.

0. Επαναληπτικά θέµατα. Οµάδα Β. 1) Απώλεια µηχανικής ενέργειας σε κρούση. 0. Επαναληπτικά θέµατα. Οµάδα Β. Ένα βλήµα µάζας 0,1kg που κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ=100m/s σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο µάζας 1,9kg. Να βρεθεί η απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ

2 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ 2 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Διαθέτουμε τροχό ο οποίος αποτελείται από έναν ομογενή λεπτό δακτύλιο μάζας m = 1 kg και ακτίνας R και τέσσερις λεπτές ομογενείς ράβδους μάζας Μ ρ = ¾m και μήκους l = 2R η

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 29 5 2015

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 29 5 2015 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 9 5 015 ΘΕΜΑ Α: Α1. α Α. β Α. α Α4. δ Α5. α) Λ β) Σ γ) Σ δ) Λ ε) Σ ΘΕΜΑ Β: B1. Σωστό το iii. Αιτιολόγηση: Οι εξωτερικές δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÁ ÃÍÙÓÇ ÎÁÍÈÇ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

ÍÅÁ ÃÍÙÓÇ ÎÁÍÈÇ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1-12134 -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 210-5757255

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1-12134 -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 210-5757255 ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 0-77 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίοδος 0- - Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 8-0-0 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα φορτηγό κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υο = 10 m/s, όταν ο οδηγός του

2. Ένα φορτηγό κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υο = 10 m/s, όταν ο οδηγός του 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος μιας ευθείας χόχ και η εξίσωση της κίνησής του είναι: x = 2t 2 στο S.I. Να υπολογίσετε: Γ1. την επιτάχυνσή του. Γ2. την ταχύτητά του στο τέλος του 5ου δευτερολέπτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. Θέμα Α. Θέμα Β Β1. Σωστό το iii Για το σύστημα ράβδος m: Στ (Ο) = Ι ολ α γων. Μg + gl = ( ML 2. B2.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. Θέμα Α. Θέμα Β Β1. Σωστό το iii Για το σύστημα ράβδος m: Στ (Ο) = Ι ολ α γων. Μg + gl = ( ML 2. B2. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) έμα Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο :.. Ημερομηνία: ΘΕΜΑ 1 0 (13 μονάδες) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και οπού χρειάζεται να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 1. H επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 27 Μαίου 2014

Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 27 Μαίου 2014 Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαίου 014 Στόχοι διάλεξης Πώς να: υπολογίζει την μεταβολή της μαγνητικής ροής. εφαρμόζει το νόμο του Faraday για τον υπολογισμό της επαγόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 6 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθµό κθεµιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις - 4 κι δίπλ το γράµµ πο ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση Στο κύκλωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α.1 γ, Α.2 β, Α.3 γ, Α.4 γ. Α.5 Σωστό Σωστό Λάθος Λάθος Σωστό ΘΕΜΑ Β. Β.1 γ. Αιτιολόγηση

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α.1 γ, Α.2 β, Α.3 γ, Α.4 γ. Α.5 Σωστό Σωστό Λάθος Λάθος Σωστό ΘΕΜΑ Β. Β.1 γ. Αιτιολόγηση ΠΑΝΕΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑÏΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΩΝ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T1. Ταλαντώσεις

Κεφάλαιο T1. Ταλαντώσεις Κεφάλαιο T1 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις και µηχανικά κύµατα Η περιοδική κίνηση είναι η επαναλαµβανόµενη κίνηση ενός σώµατος, το οποίο επιστρέφει σε µια δεδοµένη θέση και µε την ίδια ταχύτητα µετά από ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2 F (x) = kx x k F = F (x) U(0) U(x) = x F = kx 0 F (x )dx U(x) = U(0) + 1 2 kx2 x U(0) = 0 U(x) = 1 2 kx2 U(x) x 0 = 0 x 1 U(x) U(0) + U (0) x + 1 2 U (0) x 2 U (0) = 0 U(x) U(0) + 1 2 U (0) x 2 U(0) =

Διαβάστε περισσότερα

1 f. d F D x m a D x m D x dt. 2 t. Όλες οι αποδείξεις στην Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Αποδείξεις. d t dt dt dt. 1. Απόδειξη της σχέσης.

1 f. d F D x m a D x m D x dt. 2 t. Όλες οι αποδείξεις στην Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Αποδείξεις. d t dt dt dt. 1. Απόδειξη της σχέσης. Αποδείξεις. Απόδειξη της σχέσης N t T N t T. Απόδειξη της σχέσης t t T T 3. Απόδειξη της σχέσης t Ικανή και αναγκαία συνθήκη για την Α.Α.Τ. είναι : d F D ma D m D Η εξίσωση αυτή είναι μια Ομογενής Διαφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

U=K q>0 U>0 q<0 U<0 r U=0

U=K q>0 U>0 q<0 U<0  r  U=0 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Π Ε Ι Ο ναµική ενέργεια σστήµατος ηλεκτρικών φορτίων Το «πεδίο» µπήκε στο λεξιλόγιο των φσικών στις αρχές το περασµένο αιώνα από τον Michael Faraday (Φαραντέι), πο προσπαθούσε να εξηγήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις.

Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις. ΘΕΜΑ 1 Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Ένα σώμα εκτελεί α.α.τ. και για t=0, περνά από το σημείο Δ με x Δ >0 και έχει ταχύτητα υ Δ >0. Η εξίσωση της απομάκρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚ. ΘΕΤ/ΤΕΧΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 1 ΘΕΜΑ Α Α.1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚ. ΘΕΤ/ΤΕΧΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 1 ΘΕΜΑ Α Α.1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚ. ΘΕΤ/ΤΕΧΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.4 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση. Α1) Ένα σώμα κάνει α.α.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνδνινγία επίιπζεο αζθήζεωλ

Μεζνδνινγία επίιπζεο αζθήζεωλ Μεζνδνινγία επίιπζεο αζθήζεωλ ακείσησλ κεραληθώλ ηαιαληώζεωλ Α. H ηππηθή άζθεζε Μηα ηππηθή άζθεζε κεραληθώλ ηαιαληώζεσλ (ρσξίο θόιπα), μεθηλάεη κε δεδνκέλo όηη ην είδνο ηεο θίλεζεο είλαη ΓΑΣ θαη κία από

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 3 o ΔΑΓΩΝΣΜΑ ΜΑΡΤOΣ 03: ΕΝΔΕΚΤΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΦΥΣΚΗ ΘΕΤΚΗΣ ΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΑΓΩΝΣΜΑ (ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ) ΕΝΔΕΚΤΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΘΕΜΑ Α β δ 3 δ 4 β 5 Λ βσ γλ δσ ελ ΘΕΜΑ Β Σωστή είνι η πάντηση γ Ο ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (25/05/2012)

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (25/05/2012) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5/05/0) ΘΕΜΑ Α Α - γ Α β Α γ Α4 γ Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ ΘΕΜΑ Β Β. ηµθ ηµθc αερα νερού () Από το Νόµο του Sell

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Κινητική Ενέργεια. ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1

Έργο Κινητική Ενέργεια. ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1 Έργο Κινητική Ενέργεια ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1 Είδη δυνάµεων q Δύο είδη δυνάμεων: Ø Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις και μή συντηρητικές ü Μια δύναμη είναι συντηρητική όταν το έργο που παράγει ασκούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίοδος από //3 έως 7//3 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λκείο Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνμο: Καθηγητές: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Φ. - ΚΟΖΥΒΑ Χ. Θ Ε Μ Α Α Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Α' ΜΕΡΟΣ (ΑΛΓΕΒΡΑ) 1 ΠΙΝΑΚΕΣ- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Α' Ομάδας i) 3x7 ii) π.χ. το στοιχείο α 12 μας πληροφορεί ότι η ομάδα «ΝΙΚΗ» έχει 6 νίκες. x = -7, y = 8, ω = 8..i) x

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04// ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτησεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1ος Θερμοδυναμικός Νόμος

1ος Θερμοδυναμικός Νόμος ος Θερμοδυναμικός Νόμος Έργο-Έργο ογκομεταβολής Αδιαβατικό Έργο Εσωτερική ενέργεια, U Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Ολική Ενέργεια Ενθαλπία Θερμοχωρητικότητα Διεργασίες Ιδανικών Αερίων ΕΡΓΟ Κεφάλαιο3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά Μεγέθη Περιοδικών Φαινομένων N t 1 f και T, f t N T Συχνότητα-Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 1 η ενότητα: Κινηµατική σωµατιδίου

Ασκήσεις υναµικής 1 η ενότητα: Κινηµατική σωµατιδίου Ασκήσεις υναµικής 1 η ενότητα: Κινηµατική σωµατιδίου 1. Η επιτάχυνση ενός σωµατιδίου καθορίζεται από τη σχέση : α=-4x(1+kx 2 ), όπου το α µετριέται σε m/s 2 και το x σε m. Γνωρίζοντας ότι η ταχύτητα, για

Διαβάστε περισσότερα

Τα προτεινόμενα θέματα είναι από τις γενικές ασκήσεις προβλήματα του Ι. Δ. Σταματόπουλου αποκλειστικά για το site (δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο)

Τα προτεινόμενα θέματα είναι από τις γενικές ασκήσεις προβλήματα του Ι. Δ. Σταματόπουλου αποκλειστικά για το site (δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο) Τα προτεινόμενα θέματα είναι από τις γενικές ασκήσεις προβήματα του Ι. Δ. Σταματόπουου αποκειστικά για το site (δεν κυκοφορούν στο εμπόριο) Θέμα 7 ο Σώμα μάζας m Kg έχει δεθεί στην άκρη κατακόρυφου εατηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ο παίχτης χρησιμοποιεί το μπαστούνι για να την θέσει σε κίνηση. Η μπάλα αποκτά ταχύτητα. Τι είδος ενέργειας αποκτά η μπάλα;

ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ο παίχτης χρησιμοποιεί το μπαστούνι για να την θέσει σε κίνηση. Η μπάλα αποκτά ταχύτητα. Τι είδος ενέργειας αποκτά η μπάλα; ΕΡΓΟ ΙΧΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ο Παίρνουμε έναν παίχτη του Γκολφ ο οποίος κτυπά μια μπάλα. Τι ασκεί πάνω στην μπάλα ο παίχτης; Ο παίχτης χρησιμοποιεί το μπαστούνι για να την θέσει σε κίνηση. Η μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 1ο Φ. Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 05 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

EΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

EΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1 EΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ A Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 007-8 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ: α) R. A. SERWAY, PHYSICS FOR SCIENTISTS & ENGINEERS,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 3 ου Μαθήματος

ΣΥΝΟΨΗ 3 ου Μαθήματος Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

είναι το φυσικό µήκος του ελατηρίου, να βρείτε τις συναρτήσεις F = f ( l)

είναι το φυσικό µήκος του ελατηρίου, να βρείτε τις συναρτήσεις F = f ( l) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η (Παράδοση: 8/04/005 ) Άσκηση Πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο βρίσκεται ακίνητη η µάζα m = 4Kg στην οποία είναι δεµένη η µια άκρη του ελατηρίου σταθεράς k = 300N/m. Η µάζα m = Kg κινείται µε ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

(υ=0) α) ΘΦΜ υ Β ΘΠ F ελ1 F ελ,2 Α (+) L 1 h max Β m B L 2 ΑΘΙ m (υ=0) Α m A x ΤΘΙ m A g mg υ Α L max Α F ελ,max

(υ=0) α) ΘΦΜ υ Β ΘΠ F ελ1 F ελ,2 Α (+) L 1 h max Β m B L 2 ΑΘΙ m (υ=0) Α m A x ΤΘΙ m A g mg υ Α L max Α F ελ,max 1 1. Κατακόρυφο ελατήριο, σταθεράς k=00n/, έχει στο κάτω άκρο του στερεωμένο σώμα μάζας M=5kg και στο άνω άκρο του ισορροπεί επίσης στερεωμένο, άλλο σώμα μάζας =3kg. To σώμα μάζας Μ είναι τοποθετημένο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμένο διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Προγραμματισμένο διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Προγραμματισμένο ιαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου:. Καμιά άλλη σημείωση εν επιτρέπεται στα θέματα τα οποία θα παραώσετε μαζί με το γραπτό σας. Οι απαντήσεις λοιπόν όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (1) ημθ n ημθ 1 3 2 3. ημθ2 1 (3) ημθ2. Ο x K. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (1) ημθ n ημθ 1 3 2 3. ημθ2 1 (3) ημθ2. Ο x K. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑÏΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 2 1 2 3 4 5 0.24 0.24 4.17 4.17 6 a m a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 7 max min m a r 8 9 1 ] ] S [S] S [S] 2 ] ] S [S] S [S] 3 ] ] S

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική κατεύθυνσης ΤΑΞΗ: B ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 26/05/2009 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο Θέµα Α. α) Έστω η συνάρτηση στο κάθε f δ) R τις τιµές του γ) Αν η συνάρτηση παραγωγίσιµη σε αυτό. Τότε ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 1853 -- ΤΗΛ. 10-4475, 43687 Θέμα 1: Α. γ Β. β Γ. α Δ. δ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε. α. λάθος β. λάθος γ. σωστό δ. σωστό ε. λάθος Θέμα: Α. Ι. Σωστή απάντηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

3 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 3 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 004. Η οµογενής ράβδος ΑΒ του σχήµατος έχει µήκος =m, βάρος W=00N και µπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα, που διέρχεται από σηµείο Ο. Στη ράβδο ασκούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Θερ ικοί Αισθητήρες. Α. Πετρόπουλος - Τεχνολογία των αισθητήρων. 2011. Θερμικοί αισθητήρες. 1. Αισθητήρας Μέτρησης Ροής

Θερ ικοί Αισθητήρες. Α. Πετρόπουλος - Τεχνολογία των αισθητήρων. 2011. Θερμικοί αισθητήρες. 1. Αισθητήρας Μέτρησης Ροής Θερ ικοί Αισθητήρες Α. Πετρόπουλος - Τεχνολογία των αισθητήρων. 011 Θερμικοί αισθητήρες 1. Αισθητήρας Μέτρησης Ροής Θερ ικοί Αισθητήρες Α. Πετρόπουλος - Τεχνολογία των αισθητήρων. 011 Συγκεντρωτικά Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Ένα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώµατος µε το χρόνο. Η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

THΛ: THΛ: 270727 222594 919113 949422 #&"'"%$ #"%$!"#$ '"(#"')%$ Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ ή δ, που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Η υπέρυθρη ακτινοβολία α. είναι

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. 3. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. 3. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Μονοτονία συνάρτησης. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις i. f() = +l ii. f() = -5 -. Να εξετάσετε ως προς τη μονοτονία στα διαστήματα (-,) και (,+) τις συναρ τήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α' Λυκείου. Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση. 9η παρουσίαση. Σχολική χρονιά 2013-2014 Φροντιστήριο Μ.Ε. ΤΖΑΝΕΤΟΥ www.frontistiriotzanetou.

Φυσική Α' Λυκείου. Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση. 9η παρουσίαση. Σχολική χρονιά 2013-2014 Φροντιστήριο Μ.Ε. ΤΖΑΝΕΤΟΥ www.frontistiriotzanetou. Φυσική Α' Λυκείου Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 9η παρουσίαση Σχολική χρονιά 213-214 Φροντιστήριο Μ.Ε. ΤΖΑΝΕΤΟΥ www.frontistiriotzanetou.com 1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2006

Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2006 ιαλέξεις στη ΦΥΣΙΚΗ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2006 Σηµειώσεις εποπτικό υλικό για το µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ. Τα παρακάτω είναι βασισµένα στις διαλέξεις του διδάσκοντα. Το υλικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

d S q Q r Q ( ) R=9cm, e= C, k =1/(4 )~ 9 x 10 9 Nm 2 /C 2 N r Q=10 19 e = C =1.6 C Q Q q q q = = = = = 4 4 R ).

d S q Q r Q ( ) R=9cm, e= C, k =1/(4 )~ 9 x 10 9 Nm 2 /C 2 N r Q=10 19 e = C =1.6 C Q Q q q q = = = = = 4 4 R ). (6-7-8) A. 9 R=9cm,. e=.6-9 C, k =/(4 )~ 9 9 Nm /C B. N r V. ( N V ). (. : N r R ).. Q= 9 e = 9.6-9 C =.6 C r < R Gauss E q d S, q. E d S. o E d S E ds cos E4 r E4 r q' o Q Q q q q r = = = = = 4 4 R r

Διαβάστε περισσότερα

Ταλαντώσεις - Κύματα. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ταλαντώσεις - Κύματα. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Ζήτημα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση του φορτίου του πυκνωτή

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 1 Μάη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α.

2ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 1 Μάη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α. 2ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 1 Μάη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Στο σχήµα ϕαίνεται η πορεία µιας µονοχρωµατικής ακτίνας ϕωτός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 4 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Μηχανισμοί σκέδασης των φορέων (ηλεκτρόνια οπές) 2. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 3. Ολίσθηση φορέων (ρεύμα ολίσθησης) 4. Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΘΗΜ / ΤΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: η (ΘΕΡΙΝ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: /0/ ΘΕΜ ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

M m 2. 3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 6. Y 2Aσυν 2π ημ 2π

M m 2. 3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 6. Y 2Aσυν 2π ημ 2π ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1 Ολοκληρώμτ Cf f(ξκ) = 3 κ-ξκ κ - = f()d = lim f(ξ κ ) + κ= Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Επιµέλει: Μάριος Ελευθεριάδης . Αρχική συάρτηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Ορισµός: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n R [a, b] t 1:1 c 2 : x(t) = (x(t), y(t)) = (cos t, sin t), t 0, π ]

x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n R [a, b] t 1:1 c 2 : x(t) = (x(t), y(t)) = (cos t, sin t), t 0, π ] συνεχές τόξο (arc) - τροχιά R [a, b] t 1:1 επί x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n x i (t), i = 1, 2,..., n συνεχείς συναρτήσεις, π.χ c 1 : x(t) = (x(t), y(t)) = (1 t, 1 t), t [0, 1] [ c 2 : x(t)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Θέμα 1 ο : 1. Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος είναι : y 0,2 (10 t 0,2 x) S.I, άρα :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Θέμα 1 ο : 1. Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος είναι : y 0,2 (10 t 0,2 x) S.I, άρα : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη: Κύματα Γ Λυκείου Θετ.-Τεχν Κατ. 09-1-1 Θέμα 1 ο : 1. Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος είναι : y 0, (10 t 0, x) S.I, άρα : α) η περίοδος της ταλάντωσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ηλεκτρικό κύκλωµα LC, αµελητέας ωµικής αντίστασης, εκτελεί η- λεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 009 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ ÐÁÃÊÑÁÔÉ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ ÐÁÃÊÑÁÔÉ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Θέµα ο Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ B ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ B ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ B ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Κατά τη μετωπική σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θεσσαλονίκη 2011 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

αυτ = dt dt = dt dt C dt C Ε = = = L du du du du + = = dt dt dt dt

αυτ = dt dt = dt dt C dt C Ε = = = L du du du du + = = dt dt dt dt ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Q=CV U E =1/2 2 /C U B =1/2Li 2 E 0 =1/2Q 2 /C=1/2LI 2 E 0 =1/2 2 /C+1/2Li 2 T=2π LC =Q συνωt i=-i ημωt ω=1/ LC E di L αυτ = ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ d Φορτίου: i = Τάσης: Ρεύματος:

Διαβάστε περισσότερα