Ελίκωση (kinking) των καρωτίδων: μια οντότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελίκωση (kinking) των καρωτίδων: μια οντότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον"

Transcript

1 21 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (21-25) Ελίκωση (kinking) των καρωτίδων: μια οντότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον Π.Ν. Αντωνιάδης 1, Σ. Γούλας 1, Δ. Καρδούλας 2, Δ. Παρθένης 3, Δ-Ρ.Ν. Σταράμος 1, Δ-Σ.Γ. Γεωργόπουλος 1 1 Αγγειοχειρουργικό Τμήμα ΓΝ Ν. Ιωνίας «Αγία Ολγα» 2 Νοσοκομείο «Κυανούς Σταυρός» 3 Αγγειοχειρουργικό Τμήμα Γ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας στη μεταστενωτική ελίκωση των καρωτίδων και το υψηλό ποσοστό στο σύνολο των ενδαρτηρεκτομών των καρωτίδων μας, μεταξύ 2002 και Το ποσοστό στη βιβλιογραφία είναι 4% έως 15%. Μεταξύ 2002 και 2003 έγιναν στο τμήμα μας 55 ενδαρτηρεκτομές καρωτίδας σε 52 ασθενείς ηλικίας 64 ετών κατά μέσο όρο. Ανδρες ήσαν 38 (73%), ενώ γυναίκες 14 (27%). Από τους ασθενείς αυτούς 8 (15%) παρουσίαζαν πέραν της στενώσεως και ελίκωση της έσω καρωτίδας. Συμπτωματικοί ήσαν 36 (70%), ενώ ασυμπτωματικοί 16 (30%). Από τους ασθενείς με μεταστενωτική ελίκωση 5 (65%) ήσαν συμπτωματικοί και 3 (35%) ασυμπτωματικοί. Ολοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν με γενική αναισθησία και διενεργήθηκε ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας και τοποθέτηση συνθετικού εμβαλώματος, χωρίς χρήση shunt. Χρόνος αποκλεισμού 37-49min (μ.ό. 41min). Στους ασθενείς με μεταστενωτική ελίκωση καρωτίδας, η χειρουργική τεχνική συνίστατο σε βράχυνση της έσω καρωτίδας με ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώματος και τοποθέτηση συνθετικού εμβαλώματος. Χρόνος αποκλεισμού 47-59min (μ.ό. 52min). Δεν υπήρξε κανένας θάνατος. Ενας ασθενής (1,8%), που ανήκε στους ασθενείς με μεταστενωτική ελίκωση καρωτίδας, εμφάνισε μετεγχειρητικά αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ποσοστό μεταστενωτικής ελίκωσης αγγίζει το 15%. Παρά το γεγονός ότι δεν προξενεί από μόνο του συμπτωματολογία, ο αγγειοχειρουργός πρέπει να είναι έτοιμος για την αντιμετώπισή του και η βράχυνση με ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώματος είναι μέθοδος αποδεκτή. Όροι ευρετηρίου: μεταστενωτική ελίκωση (kinking) έσω καρωτίδος, ενδαρτηρεκτομή καρωτίδος, βράχυνση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός της παρούσας αναφοράς είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας στην ελίκωση (kinking) των καρωτίδων και πιο συγκεκριμένα να αναφέρουμε το

2 22 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 3, 2006 Εικόνα 1. Μεταστενωτική ελίκωση-χειρουργικό πεδίο. Εικόνα 2. Αγγειογραφική εικόνα μεταστενωτικής ελίκωσης. ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό, στο σύνολο των ενδαρτηρεκτομών των καρωτίδων που έλαβαν χώρα στην κλινική μας τη χρονική περίοδο Η παρούσα αναφορά έχει ως στόχο τη συμβολή στην ορθότερη κλινική και χειρουργική προσέγγιση, αναλόγως προς τη γωνίωση της καρωτίδας. Η ενδαρτηρεκτομή των καρωτίδων είναι μία από τις συχνότερα εκτελούμενες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις και το πρόβλημα της μεταστενωτικής ελίκωσης των καρωτίδων απαντάται ολοένα και συχνότερα. Στην παρούσα χρονική στιγμή είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματά μας, καθώς οι ασθενείς μας έχουν ήδη παρακολουθηθεί για ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 4 έτη. Η πρώτη ανακοίνωση για την ελίκωση της καρωτίδας έγινε το 1951 από τον Reiser et al 1, τρία χρόνια πριν ανακοινωθεί η πρώτη ενδαρτηρεκτομή καρωτίδος από τον Eascott et al το Το kinking των καρωτίδων είναι μια ασυνήθιστη ανατομική και κλινική οντότητα (εικόνα 1). Η συχνότητα αυτής σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κυμαίνεται από 4% έως 15%. Δεν είναι δυνατό να κατορθώσουμε να έχουμε επιδημιολογικά δεδομένα για την επίπτωση της ελίκωσης των καρωτίδων στο γενικό πληθυσμό. Τα δεδομένα μας προέρχονται από χειρουργικές αναφορές και αγγειογραφικές μελέτες. Πέρα από κάθε άλλο δεδομένο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει και ένας ακριβής ορισμός του πλεονάζοντος μήκους της έσω καρωτίδας, για να θεωρηθεί ως ελίκωση (kinking). Από ανατομικής απόψεως η ελίκωση είναι μια ανατομική παραλλαγή, από αγγειογραφικής απόψεως είναι ένα απεικονιστικό εύρημα (εικόνα 2) και από κλινικής απόψεως είναι μία πιθανή αιτιολογία για μια διαφορετικά ανεξήγητη νευρολογική συμπτωματολογία. Ως παθογενετικός-παθοφυσιολογικός μηχανισμός για την ελίκωση της έσω καρωτίδος προτείνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία η αιμοδυναμική διαταραχή που προκαλείται από την ίδια τη στένωση της καρωτίδας. Φαίνεται ότι οι πλευρικά ασκούμενες στο τοίχωμα της αρτηρίας δυνάμεις (φυσικό επακόλουθο της μεταστενωτικής διαταραχής της ροής του αίματος) είναι και η γενεσιουργός αιτία της επιμήκυνσης και γωνίωσης του αγγείου κατά τον επιμήκη άξονά του. Η στένωση της καρωτίδας αρτηρίας συμμετέχει με καθοριστικό τρόπο στη δημιουργία της ελίκωσης. Η παραπάνω υπόθεση έρχεται σε συμφωνία με το γεγονός ότι εξαιρετικά σπάνια αναφέρεται το kinking καθεαυτό ως αιτία για συμπτώματα εγκεφαλικής ισχαιμίας. Υποστηρίζεται ότι το kinking και η περιέλιξη (coiling), χωρίς την παρουσία αθηρωματικής νόσου, μπορούν να προξενήσουν συμπτώματα σε ένα ποσοστό χαμηλότερο του 1,1%. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες άλλες απόψεις, αποκλείεται κατά τρόπο απόλυτο η πρόκληση συμπτωμάτων εγκεφαλικής ισχαιμίας, χωρίς την παρουσία αθηρωματικής νόσου. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ kinking και coiling έχει τεκμηριωθεί. Στην πρώτη περίπτωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τον κεντρικό ρόλο παίζει η αθηρωματικής αιτιολογίας στένωση, ενώ στη δεύτερη πρόκειται για μια ανατομική παραλλαγή λόγω της άνισης ανάπτυξης κατά την εμβρυογένεση των αγγείων και της σπονδυλικής στήλης. ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διετία διενεργήθηκαν στο τμήμα

3 Π.Ν. Αντωνιάδης και συν. ΕΛΙΚΩΣΗ (KINKING) ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ: ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 23 Εικόνα 3. Βράχυνση της έσω καρωτίδας. μας 55 ενδαρτηρεκτομές καρωτίδας σε 52 ασθενείς ηλικίας 64 ετών κατά μέσο όρο. Ανδρες ήσαν 38 (73%), ενώ γυναίκες 14 (27%). Από τους ασθενείς αυτούς 8 (15%) παρουσίαζε πέραν της στενώσεως και ελίκωση της καρωτίδας. Συμπτωματικοί ασθενείς ήσαν 36 (70%), ενώ άσυμ πτωματικοί 16 (30%). Από τους ασθενείς που παρουσίαζαν ελίκωση 5 (65%) ήσαν συμπτωματικοί και 3 (35%) ασυμπτωματικοί. Ο βαθμός στένωσης καθώς και η ελίκωση της καρωτίδας τεκμηριώθηκαν με έγχρωμο Duplex, το οποίο διενεργήθηκε από τον ίδιο εξεταστή. Ολοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν υπό γενική αναισθησία και διενεργήθηκε ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας, χωρίς τη χρήση shunt και τοποθέτηση συνθετικού εμβαλώματος Dacron. Χρόνος αποκλεισμού καρωτίδας min (μέσος όρος 41 min). Στους ασθενείς με ελίκωση καρωτίδας, η χειρουργική τεχνική συνίστατο σε βράχυνση της έσω καρωτίδας με ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώματος (εικόνα 3) και τοποθέτηση συνθετικού εμβαλλώματος (εικόνα 4). Χρόνος αποκλεισμού 47-59min (μέσος όρος 52min). Δεν υπήρξε θάνατος στους 52 ασθενείς. Ενας ασθενής (1,8%) εμφάνισε μετεγχειρητικά αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με δεξιά ημιπάρεση και αφασία εκπομπής. Ο ασθενής αυτός υπάγεται στους ασθενείς που παρουσίαζαν ελίκωση καρωτίδας (12,5%). Το έγχρωμο Duplex το οποίο διενεργήθηκε άμεσα μετεγχειρητικά έδειξε βατότητα της αριστερής έσω καρωτίδας, η δε CT εγκεφάλου ανέδειξε έμφρακτο στο αριστερό ημισφαίριο. Ενας επίσης ασθενής παρουσίασε βράγχος φωνής, το οποίο υφέθη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Σε έγχρωμο Duplex που διενεργήθηκε στους 3, 6 μήνες και μετά κάθε χρόνο και σε χρονικό ορίζοντα 4 Εικόνα 4. Έσω καρωτίδα με τοποθετημένο το εμβάλλωμα. Type I Εικόνα 5. Τύποι ελίκωσης. ετών κανένας ασθενής δεν παρουσίασε επαναστένωση. Σε έναν ασθενή διεγνώσθη υπερπλασία του ενδοθηλίου με βαθμό στένωσης 40%, στον οποίο είχε διενεργηθεί βράχυνση της καρωτίδος και τοποθέτηση συνθετικού εμβαλλώματος. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Type II Type III Η αιτιολογία, ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός και το πλεονάζον μήκος της καρωτίδος, ώστε να θεωρείται ελίκωση, δεν έχουν σαφώς διευκρινιστεί. Το πλεονάζον μήκος της ελίκωσης και η εκτομή αυτού ώστε να επιτευχθεί ο ευθειασμός της έσω καρωτίδος εξαρτάται από τις εκάστοτε ανατομικές σχέσεις. Στις διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές το ποσοστό της γωνίωσης της έσω καρωτίδας που απαιτεί ευθειασμό ανέρχεται στο 4-5% 3-6. Σύμφωνα με τους Weibel και Fields 11 η ελίκωση της έσω καρωτίδας μπορεί να έχει σχήμα S ή

4 24 C (type I), να έχει κυκλοτερή φιγούρα (type II) ή να σχηματίζει οξεία γωνία (type III) (εικόνα 5). Πολλές χειρουργικές τεχνικές έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της ελίκωσης της καρωτίδας 8,9. Οι βασικοί στόχοι όλων των χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται είναι η μείωση του kinking, η αφαίρεση της αθηρωματικής πλάκας και η αποκατάσταση (ανακατασκευή) της συνεχείας του αγγείου. Η ανάστροφη ενδαρτηρεκτομή προτείνεται συχνά ως βασική μέθοδος αντιμετώπισης της ελίκωσης. Οι υπέρμαχοι της μεθόδου αυτής γενικά υποστηρίζουν πως η μέθοδος αυτή ενδείκνυται, ακριβώς γιατί κάθε στένωση της καρωτίδας συνεπάγεται και ένα μικρό βαθμό ελίκωσης. Στην περίπτωση της ανάστροφης ενδαρτηρεκτομής, υπάρχει η δυνατότητα της εκτομής του τμήματος της έσω καρωτίδας που παρουσιάζει τη γωνίωση ή η δυνατότητα εκτομής τμήματος της έσω καρωτίδας στη βάση της. Το πρώτο είναι δύσκολο όταν η γωνίωση πλησιάζει στη βάση του κρανίου, ενώ η δεύτερη εμπεριέχει τον κίνδυνο της απολίνωσης της έσω καρωτίδας. Σύμφωνα με τους Fearn και McCollum η ανάστροφη ενδαρτηριεκτομή με βράχυνση και επανεμφύτευση της αρτηρίας συνιστάται σε κάθε περίπτωση υποψίας ή κινδύνου kinking (στο υλικό τους 30 από 233 περιπτώσεις ενδαρτηριεκτομής). Αλλοι συγγραφείς προτείνουν τη βράχυνση της έσω καρωτίδας, την ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώματος 9,10, μέθοδο την οποία χρησιμοποιήσαμε για την αντιμετώπιση των ασθενών μας. Από τη μικρή εμπειρία μας συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: Υπάρχει υπόνοια ελίκωσης της καρωτίδας σε κάθε στένωση αυτής, γιατί το ποσοστό εμφάνισης αγγίζει το 15%. Ο αγγειοχειρουργός πρέπει να είναι έτοιμος για την αντιμετώπιση της ελίκωσης, η οποία μπορεί να γίνει α- κόμα εντονότερη μετά την αφαίρεση της αθηρωματικής πλάκας. Η μέθοδος βράχυνσης με ανακατασκευή του οπισθίου τοιχώματος είναι αποδεκτή και δεν αλλοιώνει τις ανατομικές σχέσεις της περιοχής. ABSTRACT Carotid artery kinking: a particularly interesting clinical entity Antoniadis PN 1, Goulas S 1, Kardoulas D 2, Parthenis D 3, Staramos D-RN 1, Georgopoulos D-SG 1 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 3, Vascular Surgery Department of Agia Olga General Hospital, N. Ionia, Greece 2 Blue Cross Hospital, Athens, Greece 3 Vascular Surgery Department, 3rd Surgical Clinic, University of Athens, Athens, Greece We present our experience of post-stenotic carotid artery kinking. Carotid artery kinking is an unusual entity and its incidence varies between 4% and 15% according to the literature. Materials-methods-results: We performed 55 carotid endarterectomies between 2002 and 2003 on 52 patients (38 males, 14 females, mean age 64 years). In 8 of these patients the stenosis was accompanied by kinking (8%). 70% of the patients were symptomatic and 30% asymptomatic. A carotid endarterectomy, under general anesthesia, without shunt was performed on all patients with an additional angioplasty with dacron patch. In the case of the patients with kinking, the technique contained also a shortening of the internal carotid artery and reconstruction of the posterior wall and this procedure prolonged the time of the operation. There were no deaths in our patients and one patient had a stroke (1,8%). After 2-4 years follow up there is no restenosis. Discussion: The kinking according to the literature is a consequence of the stenosis. However this entity alone is an extremely rare cause of brain ischemia symptoms. The eversion endarterectomy is suggested by many authors as the best treatment of kinking, but our experience shows that shortening and patch angioplasty is an easy and reliable solution. Key words: carotid kinking, carotid endarterectomy, shortening. Διεύθυνση αλληλογραφίας Δρ Παύλος Ν. Αντωνιάδης Αγγειοχειρουργικό Τμήμα ΓΝ Ν. Ιωνίας «Η Αγία Ολγα» Αγίας Ολγας Ν. Ιωνία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Reiser MM, Gerand J, Ducondray, Dolicito J. Internal carotid with vertiginous syndrome. Rev Neurol 1951; 85:145-7.

5 Π.Ν. Αντωνιάδης και συν. ΕΛΙΚΩΣΗ (KINKING) ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ: ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Eastcott HHG, Pickering FW, Rob CG. Reconstruction of internal carotid artery in a patient with intermittent attacks of hepiplegia. Lancet 1954; 2: Fearn SJ, McCollum CN. Shortening and reimplantation for tortuous internal carotid arteries. J Vasc Surg 1998 May 27(5): Lhines G, Bilianuk J, Cruz V. Management of carotid coils during routine carotid endarterectomy. J Cardiovascular Surg 2001; 42: Koskas F, Bahnini A, Walden R, Kieffer E. Stenotic coiling and kinking of the internal carotid artery. Ann Vasc Surg 1993 Nov; 7(6): Schenk P, Temmel A, Tratting S, Kainberger F. Current a- spects in diagnosis and therapy of carotid artery kinking. HNO 1996 Apr; 44(4): Aleksic M, Schutz G, Gerth S, Mulch J. Surgical approach to kinking and coiling of the internal carotid artery. J Cardiovasc Surg (Torino) Feb; 45(1): Collins PS, Orecchia, Gomez E. A technique for correction of carotid kinks and coil following endarterectomy. Ann Vasc Surg 1991 Mar; 5(2): Chilardi G, Longhi F, De Monti M, Bortolani E. Surgery of the kinking carotid artery. Minerva Chir 1994 Jul-Aug; 49(7-8): Weibel J, Fields WS. Tortuosity, coiling and kiniking of the internal carotid artery: Etiology and radiographic anatomy. Neurology 1965; 15: Coyle KA, Smith III RB, Chapman RL, Salam AA, Dodzon TF, Lumsden AB, et al. Carotid artery shortening: a safe adjunct to carotid endarterectomy. J Vasc Surg 1995; 22: Quattlebaum JK, Wade JS, Whiddon CM. Stroke associated with elongation of the carotid artery: long term followups. Ann Surg 1973; 177: Gugulakis AG, Matsagas MI, Vasdekis SN, Giannakakis SG, Lazaris AM, Sechas MN. Evolving techiques in the treatment of carotid artery kinking: the use of resected redundant arterial segment. Am Surg 2001; 67: Λεπτομέρεια από το έργο "Professor Gross (Gross Clinic)" του Thomas Eakins (1875).

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου 203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 18, 2009 (203-207) Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1 TOMOΣ 18, Τεύχος 3 2005 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 18 Τεύχος 3 2005 Περιεχόμενα Κλινικοεργαστηριακές Μελέτες 8 Παραλλαγές της πορείας του Άνω Πρωτεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης

Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης 108 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 16, 2009 (108-112) Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης Δ. Παπαδημητρίου, Μ. Ταχτσή, Γ. Πιτούλιας,

Διαβάστε περισσότερα

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 39-47 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 39-47 39 Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης ΤΟΜΟΣ 24, Τεύχος 2-2011 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace VOLUME 24, No 2-2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330 Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό Ιδιοκτησία Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Διεύθυνση διαδικτύου: www.haoms.org Εκδότης Μ.Ι. Παξινός Συμβουλευτική Συντακτική Επιτροπή Α. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Zenker diverticulum: Endoscopic management with linear cutter. Results and complications.

Zenker diverticulum: Endoscopic management with linear cutter. Results and complications. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 47, January - February - March 2012, pages 24-30 original REVIEW article Zenker diverticulum: Endoscopic management with linear cutter. Results and complications.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Anterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: from pathophysiology to diagnosis and treatment.

Anterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: from pathophysiology to diagnosis and treatment. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 47, January - February - March 2012, pages 4-16 REVIEW Anterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: from pathophysiology to diagnosis

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 Γ. Παπαχαραλάμπους 1 Α. Χρυσοβέργης 2 Γ. Κότσης 1 Ελ. Παπαδοπούλου 1 Δ. Νταβίλης 1 Σ. Κορρές 2 1 - Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Νευρολογία Διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28 Τηλ. 210 72.47.056 - Fax: 210 72.47.556 www.enee2.gr info@jneurology.gr Περιεχόμενα www.jneurology.gr Τόμος 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2014, 53(2): 133 140 HELLENIC JOURNAL OF NURSING 2014, 53(2): 133 140 Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής Κωνσταντίνος Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 2, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2001 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών Δρ. Θωμάς Κώτσης Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Μονάδα - Β Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», 3 Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»

και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», 3 Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ» Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 202, 53: 46-52 Όψιμη Αντικατάσταση Πνευμονικής Βαλβίδας Μετά Από Ολική Χειρουργική Διόρθωση Τετραλογίας Fallott (TOF) Παναγιωτης Μ. Ζωγραφος, Παναγιωτης

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 39 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010

Tεύχος 39 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 EΠΙΣΗΜΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ το περιοδικο εχει την εθνική αναγνώριση του υπουργειου υγειας και κοινωνικησ Αλληλεγγυης

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Cyprus Society of Cardiology Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Official Journal of the Cyprus Society of Cardiology Volume 4 - Issue 1, 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Treatment of severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) with an implantable neurostimulation device of the hypoglossal nerve. First case in Greece

Treatment of severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) with an implantable neurostimulation device of the hypoglossal nerve. First case in Greece Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 54, October - November - December 2013, pages 20-24 case REVIEW report Treatment of severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) with an implantable

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 11 Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I Σαπουντζή Ευδοξία Σοφρωνίδης Σωφρόνιος Ζαφειρίου Δημήτριος Εισαγωγή Η νευροїνωμάτωση τύπου 1(NF1) ή von Recklinghausen

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα

Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 6, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 327-338, 2008 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα Περσεφόνη - Δήμητρα Κανταρτζή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΕΖΟΥΔΗΣ*, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ*, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ* Περίληψη Η ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση(ιευ)

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò B ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 800

Διαβάστε περισσότερα

ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (ÉÅÄÅÐ)

ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (ÉÅÄÅÐ) ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (ÉÅÄÅÐ) AΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Οδηγίες στους συγγραφείς Instructions to authors Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα