ΜΑΘΗΜΑ: Ειδική Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ: Ειδική Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: Ειδική Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Συντάκτης: Αικ. Κατσανδρή, MEd, PhD Παν/μίου Αθηνών ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) Κείμενο προς διδασκαλία (Λυσίου, Υπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη παρ. 4 8) Ἡμᾶς γάρ ὁ πατήρ πρό τῆς ἐν Ἐλλησπόντω συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τον ἐν τῶ Πόντω διατησομένους ἐξέπεμψε, και οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων ἐπεδημοῦμεν οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ ἤλθομεν πρίν τούς ἀπό τῆς Φυλῆς εἰς τόν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ ἡμέραις. Καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκός ἦν εἰς τοιοῦτον καιρόν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ ἐκεῖνοι φαίνονται ταιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καί τοῖς

2 ἀποδημοῦσι καί τοῖς μηδέν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλά μᾶλλον ἠτίμαζον καί τούς συγκαταλύσαντας τον δῆμον. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτικό δίωρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ: Ερμηνευτική (επιλέγουμε τη συγκεκριμένη διδακτική μέθοδο διότι είναι η συνηθέστερη και προσφορότερη για την προσέγγιση των αρχαιοελληνικών κειμένων μέθοδος τόσο από το πρωτότυπο όσο και από μετάφραση. Η επιλογή της ερμηνευτικής μεθόδου στηρίζεται στην αντίληψη ότι το κείμενο αποτελεί οργανικό σύνολο, του οποίου τα μέρη φωτίζονται και ερμηνεύονται αμοιβαία (Π.Ι., σ. 19). ΠΟΡΕΙΑ: Ερμηνευτικός κύκλος (συνολική θέαση, ανάλυση, σύνθεση επιστροφή στην κειμενική ολότητα) ΜΟΡΦΗ: Διαλογική (κατευθυνόμενος διάλογος) Ο εκπαιδευτικός με δική του ευθύνη καθοδηγεί και εποπτεύει τη ροή των ερωταποκρίσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη βαθμηδόν βαθύτερη ερμηνευτική προσπέλαση του κειμένου, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος διδακτικός χρόνος. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ: Από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής: Α.Π.) διαπιστώνουμε ότι οι διδακτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (εφεξής: Π.Ι.) για την εργογραφία του Λυσία είναι οι ακόλουθοι (Π.Ι., σ. 57): α) να επισημάνουν οι μαθητές βασικές αρετές του λόγου του Λυσία (σαφήνεια, απλότητα λεξιλογίου, προσαρμογή της έκφρασης στο χαρακτήρα των ομιλητών, κ.ά.). β) Να εκτιμήσουν τη σημασία που έδινε η Βουλή στον έντιμο, δημοκρατικό και ανεπίληπτο ηθικά βίο των δοκιμαζομένων, προκειμένου να ασκήσουν δημόσιο λειτούργημα

3 γ) Να εκτιμήσουν την αριστοτεχνική κατασκευή των λόγων του ως προς τη δομή αλλά και την έντεχνη χρήση των σχημάτων του λόγου στην υπηρεσία της επιδιωκόμενης προβολής του ήθους των πελατών του. Χρειάζεται οι ανωτέρω στόχοι, να «μεταφραστούν», δηλαδή να συγκεκριμενοποιηθούν για την επιλεγμένη διδακτική ενότητα, δηλαδή απαιτείται η εκπόνηση βραχυπρόθεσμων διδακτικών στόχων, η επίτευξη των οποίων να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο διδακτικό δίωρο. Για αυτό το λόγο, οι στόχοι που θα τεθούν από το διδάσκοντα, θα δομηθούν επί τη βάσει μιας στοχοταξινομίας (του Bloom ή του Gagne ή κάποια άλλη). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέγεται η διδακτική στοχοταξινομία του Bloom, επειδή είναι περισσότερο γνωστή στους εκπαιδευτικούς σε σχέση με άλλες νεότερες στοχοταξινομίες. Έτσι, οι στόχοι της διδακτικής ενότητας διαμορφώνονται ως ακολούθως: Μετά το πέρας της διδασκαλίας, αναμένεται οι μαθητές να: Α) είναι σε θέση να κατανοήσουν τον λειτουργικό ρόλο της αναφοράς του Μαντίθεου σε γεγονότα τόσο της προσωπικής του ζωής όσο και της δημόσιας ζωής του (επιδίωξη Μαντίθεου για στήριξη της καταλληλότητας του να εκλεγεί βουλευτής στην έντιμη βιοτή του, αλλά και στο δημοκρατικό του ήθος). Β) είναι σε θέση να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο ο Λυσίας επιχειρεί τη σκιαγράφηση του ήθους του πελάτη του και κατά συνέπεια, να εκτιμήσουν τη δεξιοτεχνία του. Γ) να διατυπώσουν με δικό τους λόγο τη σειρά των επιχειρημάτων του Μαντιθέου και να εκτιμήσουν την πειστικότητά τους. Οι ανωτέρω στόχοι εντάσσονται στον γνωστικό τομέα της στοχοταξινομίας και σε διαφορετικά επίπεδά της. Ειδικότερα, ο πρώτος στόχος εντάσσεται στην κατηγορία της κατανόησης και ειδικότερα στην υποκατηγορία της ερμηνείας. Ο δεύτερος στόχος εντάσσεται στην κατηγορία της γνώσης και ειδικότερα στην υποκατηγορία «γνώση μεθοδολογίας» του Bloom. Με παρόμοιο τρόπο, το πρώτο σκέλος του τελευταίου στόχου εντάσσεται στην κατηγορία της κατανόησης και ειδικότερα στην υποκατηγορία «ελεύθερη απόδοση», ενώ το - 3 -

4 δεύτερο σκέλος εντάσσεται στην κατηγορία της ανάλυσης και ειδικότερα στην υποκατηγορία «ανάλυση σχέσεων». Προσοχή! Είναι σκόπιμο οι διδακτικοί στόχοι κάθε ενότητας να ανακοινώνονται εξαρχής στους μαθητές και ει δυνατόν να γράφονται στον πίνακα της τάξης. ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Ως γνωστόν, η αφόρμηση προηγείται της παρουσίασης της νέας ύλης και αποσκοπεί στην νοητική και συναισθηματική προπαρασκευή των μαθητών, ώστε να παρακολουθήσουν όσα πρόκειται να διαμειφθούν στη διδακτική ώρα που θα διανυθεί. Συνήθως, επιχειρείται από το διδάσκοντα (με 1 2 κατάλληλες ερωτήσεις η σύνδεση με τα προηγούμενα αλλά και η δημιουργία προσδοκιών για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν). Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να ανακαλέσουν μνημονικά το τελευταίο μέρος του προοιμίου που είχαν διδαχθεί στο προηγούμενο μάθημα (δηλαδή στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου της ευμάθειας ο Μαντίθεος είχε προϊδεάσει τους ακροατές του ότι θα αποδείξει ότι δεν βρισκόταν στην Αθήνα την επίμαχη περίοδο της διακυβέρνησης των τριάκοντα τυράννων και ότι δεν προσέφερε σε αυτούς υπηρεσίες). Επίσης, ο διδάσκων προκαλεί την φιλοπεριέργεια των μαθητών, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για μια σαφώς απαιτητική απόδειξη ( πρόκληση), το περιεχόμενο της οποίας θα παρακολουθήσουν ευθύς παρακάτω. Σημείωση: αξίζει να σημειωθεί ότι γενικότερα, ότι όπως είναι γνωστό η κυρίαρχη προσέγγιση σε αρκετά γλωσσικά μαθήματα είναι η κειμενοκεντρική και ως εκ τούτου η μεθόδευση της επεξεργασίας του εκάστοτε κειμένου χρησιμοποιεί σχήματα διδασκαλίας ανακυκλωτικά, κοινωνικογνωστικής μορφής και διαμορφώνει πιλότο επεξεργασίας κειμένου, με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του τύπου του κειμένου (Σαλβαράς, σ. 143). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1. Εκφραστική ανάγνωση του κειμένου από τον καθηγητή [η έμφαση στον επιτονισμό αποτελεί βασική επιδίωξη του διδάσκοντα] (Μήτσης, σ. 211)

5 2. Αρχική θέαση της κειμενικής ολότητας σε ένα πρώτο επίπεδο [οι μαθητές καλούνται να συλλογιστούν τα στοιχεία εκείνα του κειμένου που σχετίζονται με τους διδακτικούς στόχους της ενότητας που έχουν γραφεί στον πίνακα] 3. Αδρομερής επισήμανση των βασικών θεματικών πυρήνων του κειμένου [με κατάλληλες ερωτήσεις του διδάσκοντος] 4. Τμηματική επεξεργασία του κειμένου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: λεξιλογική, συντακτική και σημασιολογική εξομάλυνση (π.χ. είναι απαραίτητη η σημασιολογική αναφορά στις λέξεις συμφορά & καιρός) του κειμένου, επιλεκτική μορφοσυντακτική επεξεργασία του (δηλαδή επιλογή κομβικών σημείων, που έχουν ερμηνευτική αξία, όπως για παράδειγμα: την αιτιατική της κίνησης σε πρόσωπο ως Σάτυρον, την τελική μετοχή διαιτησομένους, την χρονική πρόταση που εισάγεται με το πρίν & του επιρρήματος πρότερον, τον σύνδεσμο καίτοι, την αιτιολογική μετοχή αφιγμένους, κ.λπ.) 5. Προσέγγιση του κειμένου κατά περίοδο [συνεξέταση μορφής και περιεχομένου, με έμφαση στην επιχειρηματολογία του ρήτορα] με παραπομπή και στα αντίστοιχα σχόλια του σχολικού εγχειριδίου. 6. Εμβάθυνση σε ορισμένα απαιτητικά σημεία του κειμένου. Στη συγκεκριμένη φάση είναι σκόπιμο να ανακαλέσουν οι μαθητές δεδομένα από την ιστορική τους γνώση που είναι είτε γεγονοτολογικής [ήττα Αθήνας με συνακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις για τους κατοίκους, αποκατάσταση της δημοκρατίας] είτε κοινωνικής υφής [κυρίαρχος ο ρόλος της πατρικής επιταγής], προκειμένου να αντιληφθούν το νόημα συγκεκριμένων φράσεων του κειμένου [«εν Ελλησπόντω συμφορας», «πριν πενθ ημέραις»]. Προτείνεται επίσης να παρασχεθεί στους μαθητές φωτοτυπία με κείμενο από το περσινό μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (ιστοριογραφία), όπου γινόταν αναφορά στη σύγκρουση Κριτία και Θηραμένη, προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος το νόημα της φράσης «ητίμαζον τούς συγκαταλύσαντας τον δημον». Αυτή η επιλογή της παράθεσης του χωρίου από το περσινό κείμενο, εντάσσεται στο πλαίσιο της διακειμενικότητας, η οποία κατά τους θεωρητικούς της υποστηρικτές αφορά σε μια διαδικασία μετάβασης από ένα σύστημα σημαινόντων σε ένα άλλο, όπου - 5 -

6 τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία δημιουργούν τις δομές του νέου κειμένου, ενώ η διαδικασία της οργάνωσης των διακείμενων αποσκοπεί στην υπογράμμιση εκείνων των στοιχείων που θα καθορίσουν την ερμηνεία του αντίστοιχου χωρίου (Πετσιμέρη, σ. 69). 7. Μετάφραση του κειμένου σε δόκιμη και λειτουργική μορφή 8. Επιστροφή στην κειμενική ολότητα ανακεφαλαίωση [συνοψίζονται οι θέσεις και η επιχειρηματολογία του ρήτορα] (Μανουσόπουλος, σ. 44). Ορισμένοι διδακτικολόγοι κρίνουν σκόπιμο να κληθεί κάποιος μαθητής, καλός στην απαγγελία να διαβάσει εκφραστικά το κείμενο μιμούμενος την αρχική ανάγνωση του καθηγητή (Παργινός, σ. 63). 9. Ανάθεση στους μαθητές ποικίλων ερωτήσεων αξιολόγησης [συνηθέστερα ερμηνευτικών ερωτήσεων, π.χ. α) Ποιο από τα επιχειρήματα του Μαντίθεου θεωρείται περισσότερο πειστικό και γιατί; β) Να επισημάνετε χωρία του κειμένου, στα οποία να φαίνεται η ηθογράφηση του Μαντίθεου από τον Λυσία, κ.λπ.] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μανουσόπουλος, Γ. (2006). Δημοσθένους Υπέρ Μεγαλοπολιτών, δειγματική διδασκαλία, περιοδικό Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων «Πλάτων», τόμος 3 ( ). Μήτσης, Ν. (1999). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, Αθήνα: Gutenberg. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Παργινός, Σ. (2006). Λυσίου Κατά Φίλωνος 5 7 (πρόθεσις): δειγματική διδασκαλία, περιοδικό Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων «Πλάτων», τόμος 3 ( ). Πετσιμέρη, Ε. (2005). Διδακτική των αρχαίων ελληνικών, Αθήνα: Γρηγόρης. Σαλβαράς, Γ. (2000). Γλωσσική διδασκαλία για όλους τους μαθητές, Αθήνα: αυτοέκδοση

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Λ. Κείμενο 5 καίτοι οὔτε

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟ ΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟ ΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9514517 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σειρά: Γυμνάσιο Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α Γυμνασίου Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...σελ. 3 7 Γεωμετρικής Έννοιες στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική...σελ.8 39 Γεωμετρία και Τέχνη στην Εκπαίδευση...σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität zu Kiel

LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität zu Kiel DER NEUE PAULY: ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ O ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Δήμητρα Κούκουρα Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Ο Ιερός Χρυσόστοµος και οι Καππαδόκες µεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας καθόρισαν µε τρόπο µεγαλοφυή

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα