Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ"

Transcript

1 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea Tel Fax

2 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ.. ΓΕΝΙΚΑ. Η γορά ελίων στην Κορέ, κυριρχείτι κυρίως πό το ρβοσιτέλιο, το σογιέλιο κι το στφυλέλιο. Από το 2000 όµως κι εφεξής, υπήρξε µί τεράστι ζήτηση ελιολάδου, κυρίως πρθένου, που οι Κορεάτες θεωρούν προϊόν υψηλών προδιγρφών ως πρός την υγιεινή διτροφή. Σηµειώνουµε ότι ο πληθυσµός της υπό εξέτση χώρς (περί τ 48 εκ) είνι ιδιιτέρως ευίσθητος σε θέµτ υγείς. Στη Ν. Κορέ δέν υφίσττι πργωγή ελιολάδου. Όλες οι σχετικές ποσότητες εισάγοντι πό το εξωτερικό. Σύµφων λοιπόν µε στοιχεί της Σττιστικής Υπηρεσίς της Ν. Κορές, την 6ετί οι εισγωγές πρθένου κι µη πρθένου ελιολάδου διµορφώθηκν ως εξής: Εισγωγές πρθένου ελιόλδου - (σε χιλιάδες δολλάρι Η.Π.Α κι λίτρ) Έτος Αξι Ποσότητ Εισγωγές άλλων τύπων ελιόλδου εκτός πρθένου - (σε χιλιάδες δολάρι Η.Π.Α. κι λίτρ) Έτος Αξί Ποσότητ Πρά την ολοέν υξνόµενη εισγωγή ποσοτήτων ελιολάδου στή Ν.Κορέ, θεωρούµε ότι το προϊόν υτό υπολείπετι πολύ πό του ν υποκτστήσει άλλ έλι που κυκλοφορούν την τοπική γορά. Εν τούτοις, επειδή όπως προνφέρµε οι Κορεάτες σπάζοντι κάθε τι που φορά στη βελτίωση της υγείς κι της φυσικής τους εµφάνισης, κι επειδή εσχάτως το ελιόλδο προβάλλετι διεθνώς ως υγιεινό είδος διτροφής, προβλέπετι ότι η κτνάλωση του θ βίνει υξνόµενη σηµντικά µε την πάροδο των ετών. Άλλωστε η Κορεάτικη κουζίν υφίσττι ήδη µεγάλη επίδρση πό τις διιτητικές συνήθειες των υτικών χωρών. Η κτνάλωση του ελιολάδου είνι σχεδόν οµοιόµορφη σε όλη τη Ν. Κορέ, µε κάποι έµφση στ στικά κέντρ (Σεούλ, Busan) στ οποί συγκεντρώνοντι τ µεγλύτερ ξενοδοχεί κι εστιτόρι µε διεθνή κουζίν. 2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Το ελιόλδο (ειδικότερ το πρθένο), χρησιµοποιείτι σε µικρές ποσότητες στο φγητό κι ολιγότερο σε σλάτες. Υπάρχουν κόµη περιθώρι γι ενηµέρωση της πλτείς µάζς του εδώ κτνλωτικού κοινού που κόµη δεν γνωρίζει ν δικρίνει τους διφόρους τύπους του. Τελευτί πρτηρείτι ζήτηση προϊόντων πρσκευζόµενων, µε βάση το ελιόλδο, όπως τ κλλυντικά κι τ σπούνι. Υπογρµµίζουµε την τάση των Κορετών ν υιοθετούν τη χρήση κλλυντικών που περιέχουν φυσικά συσττικά. Η Ν. Κορέ είνι η 0 η χώρ διεθνώς σε χρησιµοποίηση κλλυντικών κι 5 η σε κτνάλωση προϊόντων περιποιήσεως προσώπου.

3 3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ΙΑΚΙΝΗΣΗ. ΠΩΛΗΣΗ. Το συντριπτικά µεγλύτερο µέρος του προϊόντος εισάγετι χύδην (πό Ισπνί) κι συσκευάζετι µετέπειτ πό τοπικές ετιρείες που το προωθούν στον κτνλωτή κυρίως σε φιάλες των 500ml, 750ml κι του ενός ltr. Ο δσµός εισγωγής γι πρθένο κι µη πρθένο ελιόλδο είνι της τάξεως του 8%. Οι εισγωγείς του προϊόντος δεν είνι τυτόχρον κι δινοµείς. Συνεργάζοντι µε χονδρεµπόρους κι δινοµείς που το δικινούν στ σηµεί λινικής πωλήσεως. Οι µεγάλες λυσίδες supermarkets δεν εισάγουν πευθείς ελιόλδο. Στ περισσότερ supermarkets, πωλείτι ελιόλδο που εισάχθηκε κι κτόπιν συσκευάσθηκε, σε φιάλες πο Κορεάτικες ετιρείες. Φέρει βεβίως ετικέττ των ετιρειών υτών. Επώνυµο προϊόν ξένων οίκων σπνίως συνντάτι κι σε πολύ µικρές ποσότητες. Συνήθως ευρίσκετι σε ειδικό χώρο εντός του πολυκτστήµτος, όπου διτίθεντι ξέν προϊόντ διτροφής. Οι γνωστότερες µάρκες ελιολάδου ξένης προελεύσεως είνι οι: Borges, Sambroso, Del Pappa, Carapelli, Podoro, La Espanola, Blanqueta, Zirtoon, Ibero, Verdolio, De Cecco, κι Filippo Berrio. Συνήθως όλοι οι τύποι ελιολάδου διτίθεντι νάµεικτ, χωρίς ν υπάρχει διχωρισµός τους στ ράφι των supermarkets. Αυτό όµως το οποίο είνι περισσότερο σηµντικό είνι ότι στη λινική πώληση υτούσιου προϊόντος εισγοµένου πό το εξωτερικό επικρτεί πλήρης νρχί τιµών. Ενδεικτικά πρθέτουµε τιµές προϊόντος νά συσκευσί, τύπο, κι οίκο πργωγής µετά πό έρευνά µς στο κεντρικώτερο supermarket της Σεούλ: ) Εξιρετικά πρθένο ελιόλδο (σε φιάλη) - Συσκευσί 500mlDEL PAPA: won (ΕΥΡΩ: 208 won) SAMBROSO: won ZIRTOON: won VERDOLIO: won FILIDRO BERRIO: won BORGES:.000 won κι βιολογικό: won VERDOLIO : (βιολογικό): won LA ESPANOLA: won - Συσκευσί 750ml: BLANQUETA: won ZIRTOON: won LA ESPANOLA: won A GROSEGURA: won DE CECCO: (βιολογικό): won -Συσκευσί ltr. DEL PAPA: won SAMBROSO: won FILIPPO BERRIO: won CARAPELLI: won BORGES: won IBERO: won OLIVITAL: won PODORO: won - Συσκευσί 00 ml BORGES:.500 won β) Αγνό ελιόλδο (pure olive oil) σε φιάλη - Συσκευσί 500 ml: SAMBROSO: won γ) Ελιόλδο χωρίς περιτέρω διευκρίνιση (olive oil) σε φιάλη: - Συσκευσί ltr: BORGES: won SAMBROSO: won

4 FILIPPO BERIO: won IL TEMRIO:.600 won DEL PAPA: won PODORO: won - Συσκευσί 500 ml BORGES: won δ) Extra Light σε φιάλη: - Συσκευσί ltr: DEL PAPA: won IBERO: won OLINITAL: won CAPARELLI: won -Συσκευσί 500 ml DEL PAPA: won BORGES: won Η τιµή γι επώνυµο Ελληνικό προϊόν σε θυµάσι συσκευσί φιάλης νερχότν γι τ 500ml (εξιρετικά πρθένο) στ won κι γι βιολογικό στ won. Το πρόβληµ γι το Ελληνικό ελιόλδο, οιουδήποτε τύπου, σε σχέση µε τ άλλ εισγόµεν είνι η υψηλή τιµή του, κι το γεγονός, ότι τεράστιες ποσότητες, όπως προνφέρµε, εισάγοντι χύδην κι συσκευάζοντι επιτοπίως. Βεβίως υπερτερεί σε ποιότητ την οποί οι ντγωνιστές του νοθεύουν στ ιδικά τους προϊόντ, νµειγνύοντς ποικίλου είδους κι προελεύσεως έλι, λλά το εδώ κτνλωτικό κοινό δεν είνι κόµη µυηµένο στη δυντότητ επιλογής του κλύτερου προϊόντος. Πολύ περισσότερο ότν υτό, διτίθετι σε διπλάσι τιµή, πό οµοειδή του. Όπως προνφέρµε είνι, θεµτική η ύξηση εισγωγών πρθένου κι µη ελιολάδου κτά των τελευτί 6ετί. Ανλυτικώτερ, νά κυριώτερες χώρες εισγωγής, η εικόν που διµορφώθηκε, την νωτέρω περίοδο, ήτν η κόλουθη (στοιχ. Σττιστικής Υπηρεσίς Ν. Κορές): Πρθένο ελιόλδο (σε χιλ.δολ Η.Π.Α.-λίτρ) Χώρ Ισπνί Ιτλί Τουρκί ΕΛΛΑ Α Η.Π.Α Τυνησί Αξί Ποσότ Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότ Αξί Ποσότητ τά τ τ τ ητ

5 Μή πρθένο ελιόλδο (σε χιλ. δολ.η.π.α.-λίτρ) Χώρ Ισπνί Τουρκί Ιτλί ΕΛΛΑ Α Η.Π.Α Αξί ΠοσότηΑξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότ Αξί Ποσότητ τά τ τ τ ητ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΕΛΑΙΌΛΑ Ο Πρά την µηδενική προβολή του Ελληνικού ελιολάδου εκ µέρους των εµπλεκοµένων φορέων της Χώρς µς (κρτικών, ηµικρτικών, ιδιωτικών), κι την υψηλή τιµή του, η εξγωγική του πορεί στη Ν. Κορέ είνι θεµτικώς εξελικτική. Τούτο οφείλετι σχεδόν εξ ολοκλήρου, σε ορισµένους Νοτιοκορεάτες εισγωγείς-ντιπροσώπους, που µε ξιοθύµστο ζήλο κι ξιέπινες πρωτοβουλίες έχουν νλάβει την προώθησή του (µε τη διοργάνωση π.χ. εκδηλώσεων γι την Ελληνική κουζίν που έχει ως κύριο συσττικό το ελιόλδο, την µετάφρση στ Κορεάτικά Ελληνικών βιβλίων που έχουν σχέση µε το ίδιο προϊόν κ.λ.π.) Αντιλµβάνετι κνείς ότι µε περιτέρω συστηµτικές προσπάθειες (π.χ. µί κµπάνι σε βάθος χρόνου που θ κάλυπτε Κίν, Ιπωνί κι Ν. Κορέ) τ ποτελέσµτ θ ήσν περισσότερο θεµτικά. Επίσης θ βοηθούσε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, µί συµπίεση της τιµής του Ελληνικού προϊόντος κυρίως ως προς το Ισπνικό, Ιτλικό κι Τούρκικο, που είνι πολύ φθηνότερ. Εξγωγές Ελληνικού ελιολάδου στη Ν. Κορέ (σε χιλ.δολ. Η.Π.Α.) ) πρθένου: β) µή πρθένου: ΠΡΟΒΟΛΉ - ΙΑΦΉΜΙΣΗ Η δρστηριοποίηση των χωρών που ντγωνίζοντι την Ελλάδ ως προς την προώθηση ελιολάδου κι ελιών στη Ν. Κορέ (κυρίως Ισπνί, Ιτλί κι Τουρκί) εστιάζετι κυρίως: - Σε νελλιπή (2 φορές ετησίως) συµµετοχή στις κυριώτερες κλδικές εκθέσεις τροφίµων ποτών που πργµτοποιούντι στην Κορέ (Σεούλ) είτε επισήµως (µε εθνικό περίπτερο) είτε σε τοµική βάση (µέσω ετιρειών). - Σε διοργάνωση ηµερίδων, συµποσίων, γευσιγνωσιών ή γενικώτερ εκδηλώσεων τόσο σε ξενοδοχεί όσο (κυρίως) σε λυσίδες supermarkets σε συνδυσµό µε διφήµιση της εθνικής τους κουζίνς. Στις ως άνω προωθητικές γι το εν θέµτι προϊόν ενέργειες, δινέµετι έντυπο υλικό κι δωρεάν δείγµτ. Προβάλλοντι επίσης ενηµερωτικά φιλµς.

6 Ο προϋπολογισµός που διτίθετι γι προώθηση των δρστηριοτήτων που φορούν στο ελιόλδο κι τις ελιές είνι εξιρετικά δύσκολο ν δικριβωθεί, επειδή ποτελεί εµπιστευτική πληροφορί δυσχερώς νιχνεύσιµη. Τηλεοπτικά spots γιά προβολή ελιολάδων δεν έχουν υποπέσει στην ντίληψή µς, χωρίς υτό ν σηµίνει ότι η τηλεόρση δεν είνι πρόσφορο µέσο γι την διφήµιση ποικίλης φύσεως προϊόντων. Το ντίθετο µάλιστ. Οι Κορεάτες, οικογενεικώς, ρέσκοντι στο ν πρκολουθούν εκποµπές telemarketing. 6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ. Η προοπτική πορροφήσεως περιτέρω ποσοτήτων Ελληνικού ελιολάδου πό την τοπική γορά, είνι εφικτή, εφόσον υπάρξει διφήµιση του προϊόντος µέσω διοργάνωσης ηµερίδων γευσιγνωσιών ή εβδοµάδων Ελληνικών προϊόντων διτροφής. Επί του πρόντος, η συµµετοχή µς σε δράσεις όπως τις προνφερόµενες, είνι νύπρκτη. Θ προτείνµε ν συµπεριληφθεί η Κορέ στο πρόγρµµ του ΟΠΕ γι τις διφηµιστικές κµπάνιες του 2007 ως προ το ελιόλδο, µε έµφση στην ευεργετική του επίδρση στην υγεί, γι την οποί οι Κορεάτες είνι άκρως ευίσθητοι. Ο Έλληνς εξγωγές πρέπει ν γνωρίζει ότι η γορά της Ν. Κορές, όπως κι άλλες γορές, είνι δύσκολη κι πιτεί επιµονή, υποµονή κι συνέπει. Το Γρφείο µς, σε συνεργσί µε τον ΟΠΕ, θ µπορούσε ν νλάβει τη διοργάνωση: ) Ελληνικής ηµερίδς σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σεούλ, µε πράθεση πρδοσικών εδεσµάτων που έχουν ως βάση το ελιόλδο. β) Ηµερίδς σε ξενοδοχείο της Σεούλ, µε θέµ τη διχρονικότητ του Ελληνικού ελιόλδου κι τη συµβολή του στην υγεί. Στο τέλος της εκδηλώσεως, θ µπορούσν ν δινεµηθούν φιλίδι εξιρετικά πρθένου ελιολάδου, ως δείγµτ. γ) Ελληνικής εβδοµάδς σε λυσίδ supermarkets της Σεούλ µε προβολή Ελληνικών προϊόντων διτροφής κι µετξύ υτών κι του ελιολάδου. δ) Κµπάνις γι το ίδιο προϊόν, µε χρονικό ορίζοντ διάρκεις τουλάχιστον 2 ετών. 7. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΕΑΣ. Οι ελιές, όπως κι το ελιόλδο, άρχισν πό το 2000 ν προσελκύουν όλο κι περισσότερο το ενδιφέρον του Κορεάτη κτνλωτή. Ενδεικτικός είνι ο κτωτέρω πίνκς (στοιχεί Σττιστικής Υπηρεσίς της Ν. Κορές): Εισγωγές ελιών (σε χιλιάδες δολλάρι Η.Π.Α. κι κιλά) Έτος Αξί Ποσότητ Οι ελιές γι το κτνλωτικό κοινό, διτίθεντι σε φιλίδι κι πωλούντι σε επιλεγµέν supermarkets. Είνι ως επί το πλείστον πράσινες κι προέρχοντι κυρίως πό την Ισπνί. Ο κύριος όγκος του προϊόντος προωθείτι στ εστιτόρι µεγάλων ξενοδοχείων κι σε πιτσερίες όπου χρησιµοποιείτι ως υλικό στην πρσκευή πίτσς. Η γορά γι τις Ελληνικές ελιές είνι πρθέν. Αυτό δεν είνι νγκστικά κκό, εφόσον οι προοπτικές διευρύνσεως των εξγωγών µς είνι πολύ µεγάλες. Η λήθει είνι ότι οι ελιές ποτελούν µί νέ γεύση, συνήθιστη γι τους Κορεάτες. Όµως κι το ελιόλδο, που ρχικά ξεκίνησε όπως οι ελιές, προυσιάζει όλο κι µεγλύτερη ύξηση κτνάλωσης. Υπογρµµίζουµε ότι πγορεύετι υστηρά η χρησιµοποίηση στη συσκευσί της ελιάς

7 του στοιχείου sodium benzonate. Εφόσον νιχνευθεί πό τις ρµόδιες υπηρεσίες της Ν. Κορές, το φορτίο επνποστέλλετι στην χώρ προελεύσεως του ή κτστρέφετι. Κτά την τελευτί 6ετί, οι εισγωγές ελιών, νά χώρ, ήσν οι εξής: Ελιές (σε χιλ.δολ Η.Π.Α.-κιλά) Χώρ Αξί Ποσότ Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότ Αξί Ποσότητ ητά τ τ τ ητ Ισπνί Ιτλί Η.Π.Α Αυστρ λί* Κίν Γλλί ΕΛΛΑ Α Ιπωνί * Σε ορισµένες περιπτώσεις ελιές Ελληνικής προελεύσεως που προµηθεύοντι οίκοι της Αυστρλίς προωθούντι πό υτούς στην γορά της Ν. Κορές.

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο No 6, Xin Yuan Nan Li, Capital Mansion, Rm.4405 Beijing 100004 - P.R. China Tel. +86 10-84868475/6

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ντουµπάϊ Hellenic Trade Centre P.O. Box 7706 Dubai, U.A.E Tel. +971 4 2272106 Fax +971

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Tel. 0048 22 622 94 60 Βαρσοβία, 19 Νοεµβρίου 2012 Fax. 0048 22 622 94 64 Ε-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία Biuro Radcy d/s Ekonomicznych I Handlowych 00071 Warszawa - Poland Tel. +48 22 8264828 Fax +48

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιµων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ελαιολάδου και Ελαιών στις ΗΠΑ

Η Αγορά Ελαιολάδου και Ελαιών στις ΗΠΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων 2013 Η Αγορά Ελαιολάδου και Ελαιών στις ΗΠΑ Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3 1. Ποικιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Φεβρουάριος 2011 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Εκτιμήσεις 1 φέρουν την αγορά φυτικών ελαίων γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια:

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με μέσα μηχανικά και επεξεργασία φυσική. Είναι ένα προϊόν απολύτως φυσικό που αφομοιώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι 17, rue Auguste Vacquerie 75116 Paris - France Tel. +331 47202660-47205154 Fax +331 40701904 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αναφορά και µόνον στην αγορά των Η.Π.Α. αποδεικνύεται πάντοτε αρκετά ελκυστική καθώς αφορά την πλέον ανεπτυγµένη και ώριµη καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

Susanne Drexler «Τα ελληνικά τρόφιμα-ποτά έχουν δυνατότητες»

Susanne Drexler «Τα ελληνικά τρόφιμα-ποτά έχουν δυνατότητες» Πρωταγωνιστές Susanne Drexler «Τα ελληνικά τρόφιμα-ποτά έχουν δυνατότητες» Συνέντευξη στον Χρήστο Ζαρίφη Φωτογραφία Nicole Kohlhepp «Κι όμως, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Υγιεινή πολυτέλεια, σε κάθε γεύµα της ηµέρας. Και... ξεχάστε το κουκούτσι! Μόνο από την Άλτις»

«Υγιεινή πολυτέλεια, σε κάθε γεύµα της ηµέρας. Και... ξεχάστε το κουκούτσι! Μόνο από την Άλτις» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

1 National Agricultural Statistics Service, USDA

1 National Agricultural Statistics Service, USDA Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αναφορά και µόνον στην αγορά των Η.Π.Α. αποδεικνύεται πάντοτε αρκετά ελκυστική καθώς αφορά την πλέον ανεπτυγµένη και ώριµη καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΑ-ΔΩΡΟΘΕΑ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: DIPLOMA IN BUSINESS MARKETING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

ΜΑΡΙΑΝΑ-ΔΩΡΟΘΕΑ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: DIPLOMA IN BUSINESS MARKETING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Business Plan για το νέο προϊόν MAUI ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΔΩΡΟΘΕΑ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: DIPLOMA IN BUSINESS MARKETING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

el ΕΛΙΑ και ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Editorial

el ΕΛΙΑ και ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Editorial aπριλιοσ 2015 www.agronews.gr/el 3 Editorial Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί την τελευταία δεκαετία μέσω των γνωστών προγραμμάτων των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ). Σημειωτέον ότι

Διαβάστε περισσότερα