Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα"

Transcript

1 Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ εισήγηση προυσιάζει τ ποτελέσμτ μι εμπειρικής διερεύνησης γι τη σχέση μθητών κι μθητριών προ-εφηβικής ηλικίς κι των γονιών τους με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίς κι της επικοινωνίς (ΤΠΕ). Εξετάζετι ν κι κτά πόσο οι ΤΠΕ σχετίζοντι με τη σχολική επίδοση των πιδιών. Η έρευν πργμτοποίηθηκε με ερωτημτολόγι σε μι επιλεγμένη περιοχή της Λευκωσίς νάμεσ σε 390 πιδιά. Τ ποτελέσμτ των νλύσεων προυσιάζουν ενδιφέροντ στοιχεί που σχετίζοντι με το φύλο των πιδιών, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους κι την εθνικότητ τους. Στο βθμό που οι ΤΠΕ δεν είνι κόμη άμεσ εντγμένες στις εκπιδευτικές διδικσίες δε φίνετι ν επηρεάζουν θετικά ή ρνητικά την κδημϊκή επίδοση των πιδιών. Εισγωγή Τις τελευτίες τρεις τουλάχιστον δεκετίες έχουμε περάσει σε μι νέ φάση τεχνολογικής προόδου στην ιστορική εξέλιξη. Αυτή η περίοδος, που έχει χρκτηρισθεί ως μετβιομηχνική (Bell, 1976), χρκτηρίζετι πό την υψηλή τεχνολογί που στηρίζετι στη χρήση υπολογιστών στην οικονομί της πληροφορίς κι της γνώσης. Η εκπίδευση ως έν νπόσπστο κομμάτι υτής της κοινωνίς δεν θ μπορούσε ν μείνει νεπηρέστη πό υτή την εξέλιξη. Ήτν επομένως μι φυσική εξέλιξη των πργμάτων η προσπάθει των φορέων άσκησης εκπιδευτικής πολιτικής ν εισγάγουν κινοτομίες στ νλυτικά προγράμμτ στις δομές κι τις λειτουργίες του σχολείου, γι ν το φέρουν πιο κοντά στις συντελούμενες μετβολές. Η εισγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίς κι Επικοινωνίς (ΤΠΕ) στο δημόσιο σχολείο ποτελεί μι πό τις σημντικότερες λλγές που εφρμόζοντι σε υτό τ τελευτί χρόνι. Μέσ πό την εισγωγή υτών των τεχνολογιών επιδιωκοντι μεσοπρόθεσμ κι βρχυπροθεσμ ποτελέσμτ στη διδικσί διδσκλίς μάθησης, γι ν συμβδίζει το δημόσιο σχολείο με τη νέ εποχή. Η εισήγηση υτή στόχο έχει ν προυσιάσει τ ποτελέσμτ μις εμπειρικής διερεύνησης βιωμάτων κι εμπειριών μθητών ηλικίς ετών στη χρήση κι ξιοποίηση των ΤΠΕ στην πιδγωγική διδικσί, τόσο στο σχολείο, όσο κι στο σπίτι. Η εισγωγή των ΤΠΕ στην κυπρική εκπίδευση ποτέλεσε μι νομοτελεική εξέλιξη της μετάβσης της κυπρικής κοινωνίς στην Κοινωνί της Πληροφορίς, όπου ο εκσυγχρονισμός του εκπιδευτικού συστήμτος ποτελεί πρίτητο συσττικό στοιχείο. Πολλές φορές κινοτομίες κι λλγές που φορούν πιδιά σχολικής ηλικίς πρέπει ν τυγχάνουν ξιολόγησης κι πό τ ίδι τ πιδιά, έτσι που οι γνώσεις μς γι την ποτελεσμτικότητά τους ή γι τ στοιχεί εκείν που διφοροποιούν συγκεκριμένες ομάδες του μθητικού πληθυσμού ν είνι πλήρεις (Fielding, 2001). Στην προσπάθει γι ποιοτική νβάθμιση της εκπίδευσης κι των διδικσιών που υτή περιλμβάνει, θ πρέπει επομένως ν λμβάνοντι σοβρά υπόψη οι εμπειρίες κι τ βιώμτ των πιδιών γι ν μπορούν ν γίνοντι κίριες κι κθοριστικές πρεμβάσεις, ότν εντοπίζοντι προβλήμτ στην εφρμογή πολιτικών εκσυγχρονισμού. Θεωρητικό πλίσιο Η τχύτητ με την οποί συντελούντι σήμερ τ τεχνολογικά επιτεύγμτ προσφέρει τη δυντότητ γι άμεση κι γρήγορη προυσίση, δινομή, εξερεύνηση κι πρόσβση σε περιόριστο όγκο πληροφοριών. Η τεχνολογί της πληροφορίς ποτελεί πλέον έν κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμικού κεφλίου. Η δυντότητ πρόσβσης, λλά κι η εξοικείωση με τη χρήση της τεχνολογίς της πληροφορίς κι επικοινωνίς (ΤΠΕ) είνι πόλυτ πρίτητες 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 107

2 γι τη συμμετοχή στη μετμοντέρν κοινωνί, όπου κάθε έκφνση της οικονομικής κι κοινωνικής δρστηριοποίησης διέπετι πό τη χρήση προηγμένης τεχνολογίς γι πρόσβση κι εξερεύνηση ποικίλων μορφών πληροφοριών κι γι εύκολη επικοινωνί πέρ πό γεωγρφικές κι κοινωνικές συμβτότητες σε πργμτικό χρόνο. Ήδη, μί κι πλέον δεκετί πριν, είχε τονιστεί η διρκής κοινωνική λλγή που οφείλετι στην εισγωγή της τεχνολογίς στην κθημερινότητά μς. «those people who will find gainful employment in the next century will be the ones who are flexible, independent learners capable of finding the information they need and applying it to the problem in hand.» (McFarlane, 1997, p.3) Ο ρυθμός εξέλιξης της σημερινής κοινωνίς έχει επιφέρει την νάγκη γι έντονες τομές κι στον τομέ της εκπίδευσης, που έχει την ευθύνη γι την προετοιμσί των νέων γενιών γι συμμετοχή στ κοινωνικά δρώμεν κι την ενεργητική προσφορά στην κοινωνική πρόοδο κι ευημερί. Η εισγωγή των νέων τεχνολογιών στ δημόσι σχολεί στοχεύει ν προετοιμάσει όλ τ πιδιά γι την «ψηφική» κοινωνί, στην οποί πρόκειτι ν δρστηριοποιηθούν ως ενεργοί πολίτες, προσφέροντς ίσες ευκιρίες κι, γεφυρώνοντς, ενδεχομένως, ήδη υπάρχουσες νισότητες που πηγάζουν πό την κοινωνική τάξη της οικογένεις, το φύλο κ την εθνική κτγωγή (Chen & Chien, 2006; Salpeter, 2006; Morse, 2004; Kaiser Family Foundation, 2004; Warschauer, 2002; Gorski, 2002; Brown, 2002). Το ζήτημ της «εισβολής» των νέων τεχνολογιών κι η διτάρξη των «ισορροπιών» στη δυνμική νάμεσ σε εκπιδευτικούς κι μθητές ποδείχτηκε πολύ βθύτερο, κθώς έχει προκλέσει τη μεττόπιση των εμφάσεων κι των μεθόδων της εκπίδευσης προς προσεγγίσεις όχι πλά μθητοκεντρικές κι ομδοκεντρικές, λλά κι νάπτυξης ποικίλων δεξιοτήτων κι στάσεων, όπως η νζήτηση κι κριτική θεώρηση των πληροφοριών, η επικοινωνί κι η νάπτυξη σχέσεων μέσ σε πολυπολιτισμικά πλίσι, η προσρμοστικότητ στις τχείς κοινωνικές μετβολές (Kellner, 2006; Shaffer, 2005; McFarlane, 1997). Σε διάφορες χώρες οι προσπάθειες νβάθμισης με σύγχρονης τεχνολογίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές κι με εγκτάστση τηλεφωνικών γρμμών που ν επιτρέπουν τη γρήγορη κι πρόσκοπτη «τηλε-πρόσβση» είχν ως ποτέλεσμ τον εξοπλισμό των εκπιδευτικών ιδρυμάτων με νέου τύπου συσκευές κι υλισμικό, σε ριθμούς ικνοποιητικούς γι τον ριθμό των μθητών, ενώ σε περιοχές των Η.Π.Α. κι της Ευρώπης έχει δοκιμστεί κι το μοντέλο του ενός φορητού υπολογιστή γι κάθε μθητή. Πράλληλ, εκπιδευτικοί κι ερευνητές έχουν σχοληθεί με την εφρμογή της πληροφορικής στην κθημερινή εκπιδευτική πράξη, με έμφση στην ενσωμάτωσή της στη μθησική διδικσί κι την ενεργητική ενσχόληση των μθητών με στοχευμένες δρστηριότητες, βσισμένες στις ρχές της διερευνητικής κι ενεργητικής μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Ιδιίτερες δεξιότητες όπως υτές της νζήτησης κι κριτικής ξιολόγησης πληροφοριών, της οργάνωσης κι νάλυσης εννοιών, της συσχέτισης κι λληλεξάρτησης δεδομένων κι φινομένων σε διάφορ γνωστικά ντικείμεν θεωρούντι πό ειδικούς, λλά κι μάχιμους εκπιδευτικούς πως μπορούν ν προωθηθούν μέσω των ΤΠΕ, όντες σημντικές γι την προετοιμσί της νές γενιάς γι την εποχή της πληροφορίς κι του κτιγισμού της γνώσης (Somekh & Davis, 1997; McFarlane, 1997; Noss & Hoyles, 1996; Mellar, et al, 1994). Στ άμεσ διερευνώμεν πεδί της εκπιδευτικής έρευνς εμπίπτει το ζήτημ της επίδρσης των νέων τεχνολογιών στην επίδοση των μθητών κι στη βελτίωσή της. Σημντικές ενδείξεις έχουν πρτηρηθεί σε ότι φορά στη θετική συσχέτιση νάμεσ στην κδημϊκή επίδοση των πιδιών, στην εύκολη πρόσβση κι συχνή χρήση της τεχνολογίς στο σχολείο κι στο σπίτι γι ποικίλους εκπιδευτικούς στόχους (Huang & Russell, 2006; Judge et al, 2006; Judge, 2005). Περιπτώσεις ποτυχημένων εφρμογών των ΤΠΕ στην εκπιδευτική διδικσί είνι, επίσης, διθέσιμες, κθώς οι πράγοντες που συνηγορούν προς την επίτευξη θετικών εκπιδευτικών ποτελεσμάτων με τη χρήση του Η.Υ. στη διδικσί μάθησης είνι πολλπλοί, 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 108

3 λληλοεπηρεζόμενοι κι διχέοντι σε διάφορους φορείς της εκπίδευσης. Ποιότητ, τχύτητ κι ξιοπιστί πρόσβσης, θετική στάση κι τεχνολογική κτάρτιση των εκπιδευτικών, ύπρξη κτάλληλου λογισμικού, επιδίωξη συχνής, ν όχι κθημερινής, έντξης του εργλείου μάθησης στις σχολικές δρστηριότητες πό τους εκπιδευτικούς, επιλογή κι ενσχόληση με στοχευμένες δρστηριότητες, που ν κλλιεργούν τη δημιουργική κι κριτική σκέψη, λλά κι ν κλύπτουν τους ειδικούς στόχους κάθε γνωστικού ντικειμένου, έμφση στην λληλεπίδρση πιδιών-εργλείου κι των πιδιών μετξύ τους γι συνεργτική μάθηση, κλλιέργει θετικής στάσης των πιδιών προς το όλο μθησικό κλίμ μέσω της τεχνολογίς είνι κάποιοι πό τους σύνθετους πράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπιδευτική διδικσί. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις φίνετι πως το σχολείο είνι πλά ουργός της ιλιγγιώδους υτής πορείς του πολλπλσισμού των γνώσεων κι της τεχνολογικής νάπτυξης, κθώς δυντεί ν συμβδίσει με την πρόοδο που συντελείτι στον τομέ της πληροφορικής όπως χρκτηριστικά νφέρει σε μι σχετικά πρόσφτη διπίστωσή του ο Edwyn James, εμπειρογνώμονς της UNESCO (Guttman, 2001). Επιπρόσθετ, οι νέες ΤΠΕ φίνετι ν νδεικνύοντι σε έν νέο πεδίο κοινωνικών νισοτήτων, που ποτελεί πράγοντ νπργωγής κοινωνικών πλεονεκτημάτων ή ποκλεισμών, που κρτούν την κοινωνί κόμ πιο μκριά πό το ιδεώδες της ισότητς των ευκιριών κι της κοινωνικής δικιοσύνης. Πρά τη γενικά ποδεκτή πρόοδο στην τεχνολογί της πληροφορικής, τη διάθεση γρμμών κι δικτύων τχείς σύνδεσης κι πλοήγησης έχει πρτηρηθεί νομοιογένει κι νισότητ σ ό,τι φορά στην πρόσβση κι χρήση των νέων τεχνολογιών πό διφορετικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμών γι σκοπούς πόκτησης κι προώθησης γνώσης, εκπίδευσης, κλλιέργεις κριτικής σκέψης κι κοινωνικής προόδου. Ο όρος «ψηφικό χάσμ» (digital divide), που έχει ποδοθεί στο φινόμενο υτό, ποτελεί ευρύ ερευνητικό πεδίο σε πολλές χώρες κι εκπιδευτικά συστήμτ (Judge et al, 2006; Salpeter, 2006; Huang & Russell, 2006; Chen & Chien, 2006; Oksa, 2006; Morse, 2004; Kaiser Family Foundation, 2004; Looker, 2003; Warschauer, 2002; Gorski, 2002; Brown, 2002). Σύμφων με τον Οργνισμό γι την Οικονομική Συνεργσί κι Ανάπτυξη (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD), που εδρεύει στο Πρίσι, «Ο όρος «ψηφικό χάσμ» νφέρετι στο χάσμ νάμεσ σε άτομ, νοικοκυριά, επιχειρήσεις κι γεωγρφικές περιοχές διφορετικού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου σε σχέση με τις ευκιρίες που έχουν γι πρόσβση στις τεχνολογίες της πληροφορίς κι επικοινωνίς (ΤΠΕ) κι γι χρήση του διδικτύου. Εκφράζει διφοροποιήσεις μετξύ κι εντός χωρών» (OECD, 2001) Μκροσκοπικά, η νομοιογένει υτή ποτελεί μί πό τις εντονότερες εκδηλώσεις χάσμτος νάμεσ στις κοινωνίες των προηγμένων χωρών του βόρειου κυρίως ημισφιρίου κι στις νπτυσσόμενες χώρες του νότου. Ωστόσο, ενδο-κοινωνικές διφοροποιήσεις κι νισότητες εύκολης πρόσβσης κι χρήσης της τεχνολογίς πρτηρούντι σε άτομ κι πληθυσμικές ομάδες σε σχέση με το φύλο, την κοινωνική τάξη προέλευσης κι την εθνική κτγωγή. Έρευνες γι το ψηφικό χάσμ έχουν φέρει στην επιφάνει νισότητες νάμεσ σε άτομ ή ομάδες χμηλού κοινωνικο-οικονομικού στάτους κι εκπίδευσης, ομάδες πολιτισμικών κι εθνικών μειονοτήτων (νέγροι, Αφρο-μερικνοί, λτινογενείς Αμερικνοί, ιθγενείς πληθυσμοί), κοινότητες γεωγρφικά πομκρυσμένων περιοχών (π.χ. γροτικές περιοχές του Κνδά, της Τϊβάν, της Φινλνδίς), άτομ με νπηρίες ή, κι σε κάποιες χώρες, άτομ του γυνικείου φύλου, φού προυσιάζουν μειωμένες πιθνότητες πρόσβσης στ προϊόντ κι τις υπηρεσίες που σχετίζοντι με τις νέες τεχνολογίες (OECD, 2007; Gorski, 2002; Brown, 2002; Kaiser Family Foundation, 2004; Oksa, 2006; Looker, 2006; Judge et al, 2006; Judge, 2005; Huang & Russell, 2006; Chen & Chien, 2006). 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 109

4 Η εμπειρική υτή διερεύνηση θ επιχειρήσει ν «ψηλφήσει» το θέμ της πρόσβσης κι της χρήσης των ΤΠΕ πό τ πιδιά κι τις οικογένειές τους σε συγκεκριμένη περιοχή της Λευκωσίς κι ν εντοπίσει διφοροποιήσεις συγκεκριμένων ομάδων μθητικού πληθυσμού που, ενδεχομένως, βιώνουν κοινωνικές νισότητες στη σημερινή εποχή της πληροφορίς, που πηγάζουν πό την πρόσβση κι τη δυντότητ χρήσης της τεχνολογίς. Μεθοδολογί Το δείγμ της έρευνς υτής ήτν πογρφικό κι το ποτέλεσν όλοι οι μθητές κι οι μθήτριες που φοιτούσν στ τμήμτ των Ε κι Στ τάξεων των δημοτικών σχολείων των περιοχών Πλουρώτισσς κι Κϊμκλίου, κθώς κι οι γονείς τους. Συγκεκριμέν, πήρν μέρος 388 πιδιά, 202 γόρι (52.1%) κι 186 (47.9%) κορίτσι, προεφηβικής ηλικίς (Μ.Ο. 11,3 ετών). Τ πιδιά συμπλήρωσν στην τάξη το ερωτημτολόγιο που τους δόθηκε με βάση τον ριθμητικό κτάλογο των πιδιών του τμήμτος. Το ερωτημτολόγιο που ετοιμάστηκε γι τ πιδιά είχε ως σκοπό ν διερευνήσει την πρόσβση των πιδιών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κι στο διδίκτυο, κθώς κι τους τρόπους με τους οποίους τ πιδιά χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στο σπίτι, λλά κι στο σχολείο. Πράλληλ, κάθε πιδί πήρε στο σπίτι έν ερωτημτολόγιο, ριθμημένο με τον ίδιο ύξοντ ριθμό γι σκοπούς τυτοποίησης, ώστε ν συμπληρωθεί πό τους γονείς/κηδεμόνες, με την υπόδειξη, όπου ήτν δυντό, τ ερωτημτολόγι με μονό ριθμό ν δοθούν στους πτέρες κι υτά με ζυγό ριθμό στις μητέρες, γι ν υπάρχει κτά το δυντό, ισορροπημένη εκπροσώπηση νδρών κι γυνικών στο δείγμ. Επιστράφηκν 304 ερωτημτολόγι (περίπου 78%), 119 συμπληρωμέν πό άνδρες (39.1%) κι 185 πό γυνίκες (60.9%). Ομοίως, το ερωτημτολόγιο προς γονείς στόχευε στο ν ερευνήσει δημογρφικά στοιχεί της οικογένεις, την πρόσβση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι, κθώς κι τη βοήθει που οι γονείς πρέχουν στ πιδιά τους σε σχέση με τις ΤΠΕ. Επιπρόσθετ, οι εκπιδευτικοί κάθε τμήμτος συμπλήρωσν έν δελτίο δσκάλου, στο οποίο ξιολόγησν την επίδοση κάθε πιδιού, την προσπάθει που κτβάλλει κι τη δέσμευση που επιδεικνύει προς το σχολικό έργο σε κλίμκ (0-8). Αφού εξσφλίστηκε άδει πό το Γρφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπίδευσης, η οποί κι κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκπιδευτικούς, κι μετά πό συνεννόηση με τη διεύθυνση των σχολείων, έγινε η συλλογή των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση κι σε όλ τ στάδι της έρευνς τηρήθηκν όλοι οι κνόνες δεοντολογίς, κθώς τ δεδομέν λήφθηκν νώνυμ, τόσο πό τ πιδιά κι τους γονείς/κηδεμόνες, όσο κι πό τους εκπιδευτικούς. Αποτελέσμτ Πρόσβση σε κι χρήση των Τ.Π.Ε. Τ ποτελέσμτ της έρευνς έδειξν πως σημντικό ποσοστό των πιδιών έχουν εύκολη πρόσβση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (88,6%) ή στο διδίκτυο (71,2%) πό το σπίτι, ή διθέτουν άλλων ειδών ηλεκτρονικά πιχνίδι (84,4%). Φίνετι πως τ πιδιά χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι γι ενσχόληση με δρστηριότητες που σχετίζοντι με την κτ οίκον εργσί τους, γι ν μάθουν κάτι σχετικό με τ μθήμτά τους ή γι ν ενημερωθούν γι κάτι μερικές φορές το μήν περίπου, ενώ συχνότερ γι ψυχγωγί (πίνκς 1 κι ιστόγρμμ 1). Πίνκς 1: Ενσχόληση των πιδιών με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι Χρήση του Η.Υ.... (1) γι κτ (2) γι ν 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 110 (3) γι (4) γι (5) γι

5 οίκον εργσί μάθουν κάτι σχετικό με μθήμτ ενημέρωσ η ψυχγωγί επικοινωνί με φίλους κι συμμθητές Ποτέ 59 (15.1) 68 (17.4) 74 (18.9) 53 (13.6) 165 (42.2) Μί φορά το μήν περίπου 83 (21.2) 96 (24.6) 88 (22.5) 32 (8.2) 33 (8.4) Μερικές φορές το μήν 112 (28.6) 99 (25.3) 64 (16.4) 55 (14.1) 24 (6.1) Μερικές φορές τη βδομάδ 77 (19.7) 74 (18.9) 88 ( (21.2) 39 (10.0) Σχεδόν κθημερινά 38 (9.7) 28 (7.2) 47 (12.0) 138 (35.3) 104 (26.6) (ελλείποντ στοιχεί) 22 (5.6) 26 (6.6) 30 (7.7) 30 (7.7) 26 (6.6) ΣΥΝΟΛΟ (100.0) (100.0) (100.0) 391 (100.0) 391 (100.0) Ιστόγρμμ 1: Ενσχόληση των πιδιών με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι 45 Ποσοστά Ποτέ Μί φορά το μήν Μερικές φορές το μήν Μερικές φορές τη βδομάδ Σχεδόν κθημερινά 0 Κτ' οίκον εργσί Σχετικό με μθήμτ Ενημέρωση γι κάτι Ψυχγωγί Επικοινωνί Δρστηριότητες 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 111

6 Σπνιότερ τ περισσότερ πιδιά χρησιμοποιούν την τεχνολογί ως μέσο επικοινωνίς με φίλους κι συμμθητές, ν κι έν σημντικό ποσοστό (26,6%) φίνετι ν σχολείτι κθημερινά με τη δρστηριότητ υτή. Οι γονείς προσφέρουν βοήθει στ πιδιά τους ή κι χρησιμοποιούν μζί τους τον Η.Υ. (μερικές φορές το μήν ως επί το πλείστον), ώστε ν τους βοηθήσουν γι την κτ οίκον εργσί τους, ν τους βοηθήσουν ν μάθουν κάτι σχετικό με τ μθήμτά τους ή γι ν ενημερωθούν γι κάτι. (πίνκς 2, ιστόγρμμ 2) Πίνκς 2: Βοήθει των γονέων προς τ πιδιά σε σχέση με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι Βοήθει (1) γι την κτ οίκον εργσί Ποτέ Μί φορά το μήν περίπου Μερικές φορές το μήν Μερικές φορές τη βδομάδ Σχεδόν κθημερινά ΣΥΝΟΛΟ (2) γι ν μάθουν κάτι σχετικά μθήμτ (3) γι ν ενημερωθούν γι κάτι (4) γι ψυχγωγί Ιστόγρμμ 2: Βοήθει των γονέων προς τ πιδιά σε σχέση με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 112

7 Ποτέ Ποσοστά Μί φορά το μήν περίπου Μερικές φορές το μήν Μερικές φορές τη βδομάδ 5 Σχεδόν κθημερινά 0 Γι την κτ' οίκον εργσί Γι ν μάθει κάτι σχετικό με τ μθήμτ Γι ν ενημερωθεί γι κάτι Σκοπός βοήθεις Γι ψυχγωγί Τ ποτελέσμτ της έρευνς δείχνουν πως η επίδοση των πιδιών δε φίνετι ν σχετίζετι με τις δρστηριότητες που πργμτοποιούν τ πιδιά στον Η.Υ. στο σπίτι, ούτε ιδιίτερ με τη βοήθει που δέχοντι πό τους γονείς τους σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Η βοήθει που δίνουν οι γονείς στ πιδιά γι ν μάθουν κάτι σχετικό με τ μθήμτ τους είνι η μόνη δρστηριότητ που φίνετι ν εμφνίζει μικρή σχέση με την επίδοση των πιδιών (r (288) = 0,127, p< 0.05). Πρόλ υτά, προυσιάζει ενδιφέρον το ότι, γενικά, η επίδοση των πιδιών με πρόσβση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι εμφνίστηκε υψηλότερη (Μ.Ο.= 5,72 / max. 8) σε σχέση με την επίδοση των πιδιών που δε διθέτουν Η.Υ. στο σπίτι (Μ.Ο.= 4,59 / max. 8).. Στο σχολείο η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδικσί της μάθησης μέσ πό το νλυτικό πρόγρμμ φίνετι ν πργμτοποιείτι σε μικρό βθμό, κθώς το μεγλύτερο ποσοστό των πιδιών χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχολείο στη διάρκει των μθημάτων πολύ σπάνι ή ποτέ. (πίνκς 3) Πίνκς 3: Χρήση Η.Υ. στο σχολείο στη διάρκει των μθημάτων Συχνότητ Ποσοστό Ποτέ Μί φορά το μήν περίπου Μερικές φορές το μήν Μερικές φορές τη βδομάδ Σχεδόν κθημερινά 2.5 (ελλείποντ στοιχεί) ΣΥΝΟΛΟ Διφοροποιήσεις ως προς το φύλο Τ κορίτσι φίνετι ν υπερτερούν σε σχέση με τ γόρι ως προς την επίδοση, κι κόμ περισσότερο ως προς την προσπάθει που κτβάλλουν κι τη δέσμευση που έχουν γι το σχολικό έργο (π.χ. προθυμί, συνέπει, φοσίωση) (πίνκς 4) Πίνκς 4: Φύλο κι επίδοση, προσπάθει κι δέσμευση προς το σχολικό έργο 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 113

8 Επίδοση Προσπάθει Δέσμευση Φύλο N Mean Std. Deviation γόρι κορίτσ ι γόρι κορίτσ ι γόρι κορίτσ ι t Sig. (2- tailed) Ο ρόλος του φύλου φίνετι, όμως, ν έχει λίγη ή κθόλου σχέση με την κτοχή κι πρόσβση στις νέες τεχνολογίες. Σύμφων με τ δεδομέν της έρευνς περίπου ίδιο ποσοστό γοριών (87,9%) κι κοριτσιών (89,2%) έχουν πρόσβση κι χρησιμοποιούν Η.Υ. κι το διδίκτυο πό το σπίτι. Ωστόσο, περισσότερ τ γόρι (94,0%) εμφνίζοντι ν σχολούντι με ηλεκτρονικά πιχνίδι πρά τ κορίτσι, πρόλο που κι σε υτά τ ποσοστά είνι υψηλά (74,1%). Σττιστικά σημντική εμφνίζετι, επίσης, η διφορά στη χρήση του Η.Υ. πό γόρι κι κορίτσι, που φορά στην κτ οίκον εργσί κι στην νζήτηση πληροφοριών σχετικών με τ μθήμτά τους. Τ κορίτσι συχνότερ σχολούντι με τις δρστηριότητες υτές συγκριτικά με τ γόρι, ενώ δεν υπάρχει διφοροποίηση γι τις υπόλοιπες δρστηριότητες με τις οποίες σχολούντι τ πιδιά. (πίνκς 5) Πίνκς 5: Φύλο κι δρστηριότητες με χρήση Η.Υ. στο σχολείο κι στο σπίτι Σχολείο, στη διάρκει μθημάτων Στο σπίτι γι την κτ οίκον εργσί Γι ν μάθω κάτι σχετικά με τ μθήμτά μου Γι ν ενημερωθώ γι κάτι Γι ψυχγωγί Γι επικοινωνί με φίλους κι συμμθητές Φύλο N Mean Std. Deviation γόρι κορίτσι γόρι κορίτσι γόρι κορίτσι γόρι κορίτσι γόρι κορίτσι γόρι κορίτσι t Sig. (2- tailed).232 n.s n.s n.s.726 n.s Διφοροποιήσεις σε σχέση με την εκπίδευση των γονέων 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 114

9 Σε σχέση με το επίπεδο εκπίδευσης, οι πλείστοι γονείς έχουν συμπληρώσει τη φοίτησή τους μέχρι κι το λύκειο (38.9%) ή έχουν ποκτήσει μετλυκεική, μη πνεπιστημική, μόρφωση (25.2%). Πίνκς 6: Επίπεδο εκπίδευσης γονιών Συχνότητ Ποσοστό Μέχρι κι Δημοτικό Μέχρι κι Γυμνάσιο Μέχρι κι Λύκειο Μετλυκεική Εκπίδευση (μη πνεπιστημική) Ανώττη εκπίδευση Μετπτυχικές σπουδές ΣΥΝΟΛΟ Η έρευν έδειξε πως οι γονείς που διθέτουν Η.Υ. στο σπίτι έχουν κτά μέσο όρο υψηλότερο επίπεδο εκπίδευσης (Μ.Ο.= 3,90 / max. 6) σε σχέση με υτούς που δεν διθέτουν υπολογιστή (Μ.Ο.= 3,16 / max. 6). Το 82,7% των γονέων με εκπίδευση μέχρι κι το λύκειο πάντησε πως υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σπίτι, ενώ υψηλότερο ήτν το ντίστοιχο ποσοστό των γονέων με περιτέρω (μετλυκεική) εκπίδευση (95,0%). Το 64% των γονέων που έχουν συμπληρώσει την εκπίδευσή τους μέχρι κι το λύκειο διθέτουν πρόσβση στο διδίκτυο, σε ντίθεση με 77,5% των γονέων που έχουν μετλυκεική, νώττη εκπίδευση ή κι μετπτυχικές σπουδές. Ιδιίτερ ξιοσημείωτη είνι η συσχέτιση του επιπέδου εκπίδευσης των γονέων με την επίδοση, την προσπάθει κι τη δέσμευση που προυσιάζουν τ πιδιά προς το σχολικό έργο. Σημντική σττιστική ένδειξη υποδεικνύει ότι τ πιδιά που προέρχοντι πό οικογένειες με υψηλότερο επίπεδο εκπίδευσης των γονέων (μετλυκεική εκπίδευση, νώττη εκπίδευση, μετπτυχικές σπουδές) προυσιάζουν κι κλύτερη επίδοση στο σχολείο, κτβάλλουν μεγλύτερη προσπάθει κι έχουν μεγλύτερη δέσμευση κι φοσίωση προς το σχολικό έργο, ξιολογούντι πό τους εκπιδευτικούς ως πιο πρόθυμ κι συνεπή. (πίνκς 7) Πίνκς 7: Επίπεδο εκπίδευσης γονέων σε σχέση με την επίδοση / προσπάθει / δέσμευση των πιδιών κι με τη βοήθει που προσφέρουν στ πιδιά Επίπεδο εκπίδευσης γονέων N Mean Std. Deviation 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 115 t Sig. (2- tailed)

10 Μέχρι κι το λύκειο Επίδοση Μετλυκεική / νώττη / μετπτυχική Μέχρι κι το λύκειο Προσπάθει Μετλυκεική / νώττη / μετπτυχική Μέχρι κι το λύκειο Δέσμευση Μετλυκεική / νώττη / μετπτυχική Μέχρι κι το Βοήθει γι την λύκειο κτ οίκον Μετλυκεική / εργσί νώττη / μετπτυχική Βοήθει γι ν μάθουν κάτι σχετικό με τ μθήμτά τους Βοήθει γι ν ενημερωθούν γι κάτι Βοήθει γι ψυχγωγί Μέχρι κι το λύκειο Μετλυκεική / νώττη / μετπτυχική Μέχρι κι το λύκειο Μετλυκεική / νώττη / μετπτυχική Μέχρι κι το λύκειο Μετλυκεική / νώττη / μετπτυχική Σημντική σχέση φίνετι ν υπάρχει νάμεσ στο επίπεδο εκπίδευσης των γονέων κι στη βοήθει που υτοί προσφέρουν στ πιδιά τους σε σχέση με τις νέες ΤΠΕ. Οι πιο μορφωμένοι γονείς βοηθούν συχνότερ τ πιδιά τους ν χρησιμοποιούν Η.Υ. τόσο γι την κτ οίκον εργσί κι γι ν μάθουν κάτι σχετικό με τ μθήμτά τους, όσο κι γι ν ενημερωθούν γι κάτι που τ ενδιφέρει ή ν ψυχγωγηθούν χρησιμοποιώντς υπολογιστή. (πίνκς 7) Διφοροποιήσεις σε σχέση με την εθνικότητ Τ πιδιά που ποτέλεσν το δείγμ προέρχοντι κυρίως πό οικογένειες με τους δύο γονείς Κύπριους (79,8%). Ωστόσο, σημντικό ποσοστό των πιδιών έχουν είτε τον έν εκ των δύο γονέων (10.9%) είτε κι τους δύο γονείς (9,3%) λλοδπούς / λλόγλωσσους. Η μέση ηλικί των γονέων κυμίνετι γύρω στ 40 χρόνι. Οι οικογένειες με δύο μη Κύπριους γονείς φίνετι ν εμφνίζουν σημντική διφοροποίηση σε σχέση με την κτοχή κι πρόσβση στις νέες τεχνολογίες, κθώς μόνο το 53,6% των οικογενειών υτών έχει πρόσβση στο διδίκτυο πό το σπίτι, το 85,7% διθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή κι το 71,4% άλλ ηλεκτρονικά πιχνίδι. Οι άλλες δύο ομάδες πληθυσμού που 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 116

11 μελετήθηκν, προυσιάζουν υψηλότερ ποσοστά πρόσβσης τόσο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (89,5% γι οικογένειες Κυπρίων κι 90,9% γι οικογένειες με έν γονέ Κύπριο), όσο κι στο διδίκτυο (73,2% κι 75,8% ντίστοιχ). Ακόμ κι η κτοχή ηλεκτρονικών πιχνιδιών πό πιδιά με τουλάχιστον έν γονέ Κύπριο εμφνίζετι υψηλότερη σε ποσοστό (84,5% κι 81,8%) πό ότι γι πιδιά λλοδπών οικογενειών. Τ ποτελέσμτ των νλύσεων (ΑNOVA tests) υποδεικνύουν σττιστικά σημντική τη σχέση νάμεσ στην εθνική κτγωγή των γονέων κι την επίδοση των πιδιών, την προσπάθει που κτβάλλουν κι τη δέσμευση προς το σχολικό έργο που έχουν. Φίνετι πως τ πιδιά Κυπρίων ξιολογούντι ότι έχουν υψηλότερη επιτυχί στους τρεις υτούς πράγοντες, με ελφρώς κλύτερ ποτελέσμτ γι τ πιδιά με έν γονέ Κύπριο κι το δεύτερο λλοδπό. Χμηλότερο βθμό επιτυχίς φίνετι ν έχουν τ πιδιά που έχουν κι τους δύο γονείς μη Κύπριους. (πίνκς 8) Πίνκς 8: Εθνικότητ γονέων κι επίδοση / προσπάθει / δέσμευση πιδιών N Mean Std. Deviation F Sig. Επίδοση Προσπάθει Δέσμευση Δύο γονείς Κύπριοι Ένς γονές Κύπριος κι ένς μη Κύπριος Δύο γονείς μη Κύπριοι Δύο γονείς Κύπριοι Ένς γονές Κύπριος κι ένς μη Κύπριος Δύο γονείς μη Κύπριοι Δύο γονείς Κύπριοι Ένς γονές Κύπριος κι ένς μη Κύπριος Δύο γονείς μη Κύπριοι Πρόμοι, τ πιδιά που έχουν τουλάχιστον έν γονέ Κύπριο φίνετι ν βοηθούντι συχνότερ πό τους γονείς τους κτά την ενσχόλησή τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι πό ότι τ πιδιά με δύο λλοδπούς γονείς. (πίνκς 9) Πίνκς 9: Εθνικότητ γονέων κι βοήθει προς τ πιδιά σε σχέση με τη χρήση υπολογιστή 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 117

12 N Mean Std. Deviation F Sig. Βοήθει γι την κτ οίκον εργσί Βοήθει γι ν μάθουν κάτι σχετικά με τ μθήμτά τους Βοήθει γι ν ενημερωθούν γι κάτι Βοήθει γι ψυχγωγί Δύο γονείς Κύπριοι Ένς γονές Κύπριος κι ένς μη Κύπριος Δύο γονείς μη Κύπριοι Δύο γονείς Κύπριοι Ένς γονές Κύπριος κι ένς μη Κύπριος Δύο γονείς μη Κύπριοι Δύο γονείς Κύπριοι Ένς γονές Κύπριος κι ένς μη Κύπριος Δύο γονείς μη Κύπριοι Δύο γονείς Κύπριοι Ένς γονές Κύπριος κι ένς μη Κύπριος Δύο γονείς μη Κύπριοι Συζήτηση ευρημάτων Συμπεράσμτ Προεκτάσεις Τ ποτελέσμτ της έρευνς που προυσιάζετι σε υτή την εισήγηση είνι ενδιφέροντ κι επίκιρ κι έχουν άμεσες προεκτάσεις σε επίπεδο άσκησης εκπιδευτικής πολιτικής σε ζητήμτ που σχετίζοντι με την προυσί των νέων τεχνολογιών στη ζωή των μθητών. Σημειώνουμε βέβι έν περιορισμό της έρευνς, το γεγονός δηλδή ότι η έρευν υτή πργμτοποιήθηκε σε μι μόνο περιοχή της Λευκωσίς. Λογικά κι με βάση τους επιστημονικά κθορισμένους δειγμτοληπτικούς κνόνες κάποιος θ μπορούσε ν ισχυριστεί ότι τ ποτελέσμτ της δεν είνι κθολικά γενικεύσιμ. Από την άλλη, όμως, ισχυριζόμστε ότι ο πογρφικός της χρκτήρς (περιλήφθηκάν όλ τ πιδιά των Ε κι Στ τάξεων) κι το οικονομικο-πολιτισμικό προφίλ της περιοχής που διεξήχθηκε (πολυπολιτισμικότητ κι εύρος κοινωνικο-οικονομικών χρκτηριστικών του πληθυσμού) μς επιτρέπουν ν έχουμε την πεποίθηση ότι είνι έγκυρ κι μετφέρουν μι πργμτική εικόν της σύγχρονης κυπρικής εκπιδευτικής πργμτικότητς. Σε σχέση με το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο κι την εθνική κτγωγή των πιδιών κι των οικογενειών τους κτγράψμε ενδιφέροντ στοιχεί, που διφοροποιούν τη σχέση συγκεκριμένων ομάδων με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίς κι της επικοινωνίς. Είνι 10 o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 118

13 επίσης σημντικό ότι κτγράφοντι κι διφορές στην επίδοση, την προσπάθει κι τη δέσμευση που κτβάλλουν τ πιδιά με διφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά χρκτηριστικά. Επί του πρόντος πάντως σημειώνουμε ότι η ενεργότερη εμπλοκή με τις νέες τεχνολογίες κι η βοήθει που προσφέρουν οι γονείς στ πιδιά σε σχέση με υτές δε φίνετι ν σχετίζοντι με την κδημϊκή επίδοση των πιδιών. Βέβι ότι οι ΤΠΕ δεν φίνετι ν είνι κόμ ενεργά εντγμένες στις διδικσίες του εκπιδευτικού γίγνεσθι σε βθμό που ν επηρεάζουν άμεσ τις διδικσίες διδσκλίς κι μάθησης. Τ πράγμτ, όμως, ενδέχετι ν διφοροποιηθούν ν η προύσ κτάστση δεν λλάξει με πολιτικές άμεσης πρέμβσης, που ν επιδιώκουν συστημτικά κι οργνωμέν την ισότητ των ευκιριών μέσ πό την εκπίδευση. Κι υτό γιτί, ενώ η πρόσβση γίνετι ολοέν πιο γενικευμένη με την εξάπλωση του διδικτύου, με γρμμές γρήγορης σύνδεσης, κτλ. πρτηρείτι μειωμένη πρόσβση οικογενειών στις οποίες οι γονείς είνι χμηλότερου επιπέδου εκπίδευσης κι οικογενειών με γονείς μη-κύπριους μάλιστ η διάκριση πληθυσμικών ομάδων σε σχέση με εθνικότητ ως προς την πρόσβση είνι εντονότερη. Η μειωμένη πιθνότητ χρήσης ΤΠΕ κι κυρίως πρόσβσης στο διδίκτυο, που ποτελεί πλέον μονδική πηγή πληροφοριών κι γνώσης, συνοδεύετι κι με σπνιότερη βοήθει προς πιδιά, κάτι που στο άμεσο μέλλον είνι πολύ πιθνόν ν δημιουργήσει νισότητες. Από την άλλη η χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο είνι κόμ σε χμηλά επίπεδ, κθώς δεν είνι ενσωμτωμένη πλήρως στο Ανλυτικό Πρόγρμμ. Είνι, επομένως, πιθνόν οι υπάρχουσες διφοροποιήσεις σε σχέση με τις ΤΠΕ κι σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκει η ενσωμάτωση γι διφορετικές ομάδες μθητών (π.χ. πόκτηση πλά βσικών δεξιοτήτων, κλλιέργει κριτικής σκέψης κι νώτερων δεξιοτήτων σκέψης) ν εμφνιστεί πιο έντον στο άμεσο μέλλον. Έτσι, όσο εξπλώνετι η χρήση της νές τεχνολογίς, τόσο οι τεχνολογικά μορφωμένοι θ σχολούντι με νέες, πιο εξελιγμένες μορφές προϊόντων, υπηρεσιών κι πληροφοριών, ενώ η πόστση κάποιων μερίδων πληθυσμού πό την πρόσβση κι χρήση θ μκρίνει. Ο ρόλος του σχολείου, επομένως, λλά κι του εκπιδευτικού ξεχωριστά στην άμβλυνση υτών των διφορών κι στην προσφορά δυντοτήτων κι ευκιριών σε όλους πρέπει ν είνι άμεσος κι βσικός στόχος των φορέων άσκησης εκπιδευτικής πολιτικής, όπως είνι π.χ. το Υπουργείο Πιδείς κι Πολιτισμού. Το σχολείο υτή την περίοδο βρίσκετι σε έν στυροδρόμι κι το μέλλον μπορεί ν εξελιχθεί ποικιλότροπ. Θ μπορέσει ν εξυπηρετήσει τον κοινωνικό του ρόλο γι γεφύρωση των νισοτήτων κι γι προχή ίσων ευκιριών σε όλους ή θ μετφέρει την νπργωγή νισοτήτων σε έν άλλο επίπεδο με τη δημιουργί νέων, μοντέρνων κοινωνικών ποκλεισμών όπου βθίνουν ντί ν γεφυρώνοντι οι νισότητες νάμεσ στους μθητές όσο εξελίσσετι η τεχνολογί; Ανφορές 1. Bell, D. (1976) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting, New Yoork: Harber Colophon 2. Brown, Monica, (2002) Multicultural Education and Technology: Perspectives to Consider, Journal of Special Education Technology, 17(3) 3. Chen, Y.H and Chien, W.Y. (2006) The challenge and practices for bridging digital divide in Taiwan, in Antikainen, A, Harinen. P. and Torres, C.A. (eds) In from the Margins; Adult education, work and civil society, pp , Sense Publishers 4. Fielding, M. (2001) Students as Radical Agents of Change, Journal of Educational Change, Vol. 2 (2), pp Gorski, Paul, (2002) Dismantling the Digital Divide: A Multicultural Education Framework, Multicultural Education, v. 10 n. 1, pp o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 119

14 6. Guttman, C. (2001) Time for schools to tune into the information age, UNESCO: The Courier, πρόσβση στις Huang, J. and Russell, S. (2006) The digital divide and academic achievement, The Electronic Library, Vol. 24, No. 2, pp Judge, S. (2005) The Impact of Computer Technology on Academic Achievement of Young African American Children, Journal of Research in Childhood Education, Winter 2005; 20,2; ProQuest Psychology Journals, pp Judge, S., Puckett, K. and Bell, S.M. (2006) Closing the Digital Divide: Update From the Early Childhood Longitudinal Study, The Journal to Educational Research, Sep/Oct 2006, 100, 1; ProQuest Psychology Journals, pp Kaiser Family Foundation (2004) Children, The Digital Divide, And Federal Policy, Brief.pdf, πρόσβση στις Kellner, D. (2006) πρόσβση στις Looker, D. (2003) Beyond the Digital Divide in Canadian Schools: From access to Competence in the Use of Information Technology, Social Science Computer Review, Vol. 21, No. 4, Winter 2003, McFarlane, A. (1997) Information Technology and Authentic Learning, London: Routledge 14. Mellar, H., Bliss, J., Boohan, R. Orbon, J. and Tompsett, C. (eds) (1994) Learning with artificial worlds: Computer Based Modelling in the Curriculum, London: The Falmer Press 15. Morse, T.E. (2004) Ensuring Equality of Educational Opportunity in the Digital Age, in Education and Urban Society, Vol. 36, No. 3, , Sage Journals Online, πρόσβση στις Oksa, J. (2006) Overcoming the Digital Divide, in Antikainen, A, Harinen. P. and Torres, C.A. (eds) In from the Margins; Adult education, work and civil society, pp , Sense Publishers 17. Organisation for Economic Co-operation and Development (2001), Understanding the Digital Divide, πρόσβση στις Organisation for Economic Co-operation and Development (2007), Digital Divide Report 2000, πρόσβση στις Salpeter, J. (2006) Inside the Divide, Technology and Learning 26, no. 8, Shaffer, D.W. (2005) Multiculturalism: Computers and the End of Progressive Education, WCER Working Paper No , πρόσβση στις Somekh, B. and Davis, N. (eds) (1997) Using Information Technology effectively in Teaching and Learning, London: Routledge 22. Warschauer, M. (2002) Reconceptualizing the Digital Divide, Ελληνικές Ανφορές 1. Ράπτης Α. κι Ράπτη, Α. (2001) Είνι δυντόν ν λλάξει η κουλτούρ της μάθησης με την ξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπίδευση; Η σημσί της πιδγωγικής μόρφωσης των εκπιδευτικών κι η υστέρηση της εκπιδευτικής πολιτικής στη χώρ μς, Πρκτικά Συνεδρίου «Η πληροφορική στην εκπίδευση: Τεχνικές, Εφρμογές, Κτάρτιση Εκπιδευτικών», Ρόδος, Δεκεμβρίου o Συνέδριο Πιδγωγικής Ετιρείς Κύπρου 120

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο κατανόησης βασικών εννοιών στο Γυµνάσιο

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο κατανόησης βασικών εννοιών στο Γυµνάσιο Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργλείο κτνόησης σικών εννοιών στο Γυµνάσιο ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Μθηµτικός-Υπεύθυνος του Μθηµτικού Εργστηρίου του Λυκείου Ελληνικού kontod@yahoo.gr ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Μθηµτικός -Κθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πνεπιστήμιο Πτρών Σχολή Ανθρωπιστικών κι Κοινωνικών Επιστημών Πιδγωγικό Τμήμ Δημοτικής Εκπίδευσης Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών Mετπτυχική Εργσί Πεποιθήσεις κι κίνητρ. Μι ερευνητική προσέγγιση σε πολιτισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κεφάλιο 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOOW-SWAN Εισγωγή Η νάλυση της θεωρίς της οικονομικής μεγέθυνσης θ ξεκινήσει νλύοντς το πιο πλό δυνμικό υπόδειγμ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ χ ο λ ή Διο ίκ η σ η ς κ Ο ικ ο ν ο μ ί ς Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ν = 2, από τους οποίους όμως γνωρίζουμε μόνο 5, αυτούς που προκύπτουν για

ν = 2, από τους οποίους όμως γνωρίζουμε μόνο 5, αυτούς που προκύπτουν για 165 4.5 ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Εισγωγή Δύο πό τ σημντικότερ ποτελέσμτ σχετικά με τους πρώτους ριθμούς ήτν γνωστά ήδη πό την ρχιότητ. Το γεγονός ότι κάθε κέριος νλύετι με μονδικό τρόπο ως γινόμενο πρώτων εμφνίζετι

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων Ο3 Γενικά περί φκών. Γενικά Φκός ονοµάζετι κάθε οµογενές, ισότροπο κι διφνές οπτικό µέσο που διµορφώνετι πό δυο σφιρικές επιφάνειες (ή πό µι σφιρική κι µι επίπεδη). Βσική () () Σχήµ. ιτάξεις πρισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης Ενότητα 6: Επέκταση των Μαρκοβιανών μοντέλων

Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης Ενότητα 6: Επέκταση των Μαρκοβιανών μοντέλων Θεωρί Τηλεπικοινωνικής Κίνησης Ενότητ 6: Επέκτση των Μρκοβινών μοντέλων Μιχήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμ Ηλεκτρολόγων Μηχνικών κι Τεχνολογίς Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Εκδόσεις : Ππσωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Έςτω f:r R, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη και α,b,c R. Αποδείξτε ότι

1. Έςτω f:r R, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη και α,b,c R. Αποδείξτε ότι Έςτω :RR, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη κι,,cr Αποδείξτε ότι ) d d β) d d γ) d c c d c c δ) d c c c d ε) d στ) d Απάντηση:, εάν η είνι περιττή d, εάν η είνι άρτι Πρόκειτι γι πολύ βσική άσκηση, που είνι εφρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

INVESTORS IN PEOPLE. Investors in People: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Investors in People: Η φιλοσοφία. Δράση. Σχεδιασμός.

INVESTORS IN PEOPLE. Investors in People: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Investors in People: Η φιλοσοφία. Δράση. Σχεδιασμός. INVESTORS IN PEOPLE Investors in People: Το ντγωνιστικό πλεονέκτημ Θέλετε ν δείτε την επιχείρησή σς ν βελτιώνει την ντγωνιστικότητά της κι τις επιχειρημτικές της επιδόσεις μέσω της ποτελεσμτικής διχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυμ Κρήτης Σχολή Διοίκησης κι Οικονομίς Τμήμ Χρημτοοικονομικής κι Ασφλιστικής ΘΕΜΑ: Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπϊκής Ένωσης. Πτυχική Εργσί: Μυρομμάτη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών»

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών» Διτμημτικό Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών των Τμημάτων Μθημτικών κι Μηχνικών Η/Υ & Πληροφορικής «Μθημτικά των Υπολογιστών κι των Αποφάσεων». (Κτεύθυνση: Σττιστική Θεωρί Αποφάσεων κι Εφρμογές). Διπλωμτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. ΑΔΑ: 6ΩΗΩΗ 5ΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Τχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµ ο Από τις πρκάτω πολλπλές πντήσεις ν επιλέξετε τη σωστή..κάθε µετφορικό trn :. συνδέετι µε έν συγκεκριµένο µινοξύ β. συνδέετι µε οποιοδήποτε µινοξύ γ. µπορεί ν µετφέρει πό έως 6 διφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ Το ορισμένο ολοκλήρωμ ή ολοκλήρωμ Riema μις πργμτικής συνάρτησης f με διάστημ ολοκλήρωσης το πεπερσμένο διάστημ [, ], υπάρχει ότν: η f είνι συνεχής στο διάστημ υτό, κθώς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2011:

Θέματα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2011: ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Θέμτ Εξετάσεων Φεβρουρίου : ΘΕΜΑ μονάδες Πρέπει με κυβικές b-splnes ν πρεμβάλετε, κτά σειρά, τ εξής σημεί:,,,,,,,8, 7, κι,. Ας είνι

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

αριθμών Ιδιότητες της διάταξης

αριθμών Ιδιότητες της διάταξης Ανισότητες Διάτξη πργμτικών ριθμών Ιδιότητες της διάτξης Διάτξη (σύγκριση) δύο ριθμών. Πώς μπορούμε ν συγκρίνουμε δύο ριθμούς κι ; Απάντηση Ο ριθμός είνι μεγλύτερος του (συμολικά > ), ότν η διφορά είνι

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. Γ. Αλεξίου, Α. Καλαμπούνιας, Ε. Αμανατίδης, Δ. Ματαράς

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. Γ. Αλεξίου, Α. Καλαμπούνιας, Ε. Αμανατίδης, Δ. Ματαράς ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Γ. Αλεξίου, Α. Κλμπούνις, Ε. Αμντίδης, Δ. Μτράς Εργστήριο Τεχνολογίς Πλάσμτος, Τμήμ Χημικών Μηχνικών, Πνεπιστήμιο Πτρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3.1 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3.1 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3. Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πράγουσ συνάρτηση ΟΡΙΣΜΟΣ Έστω f μι συνάρτηση ορισμένη σε έν διάστημ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων Κεφάλιο 11 Διγράμμτ Φάσεων Συχνά, σε πολλές διεργσίες, νμιγνύουμε δύο ή κι περισσότερ διφορετικά υλικά, κι πρέπει ν πντήσουμε στο ερώτημ: ποιά θ είνι η φύση του υλικού που θ προκύψει πό υτή την νάμιξη:

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i.

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i. . Πολυώνυμ η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βσικές έννοιες του πολυωνύμου. Ποιες πό τις πρκάτω πρστάσεις είνι πολυώνυμ του i. ii. iii. iv. v. vi. 5 Σύμφων με τον ορισμό πολυώνυμ του είνι οι πρστάσεις i,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (Μονάδες 7) α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5x 3 20x. (Μονάδες 3) β) Να λύσετε την εξίσωση 7x 3 = 2(10x + x 3 ) (Μονάδες 6,5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (Μονάδες 7) α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5x 3 20x. (Μονάδες 3) β) Να λύσετε την εξίσωση 7x 3 = 2(10x + x 3 ) (Μονάδες 6,5) θ) (5 + ) + 5 = (...).(...) ι) + (5 ) 5 = (...).(...) (Μονάδες 7) Θέμ ο ) Ν πργοντοποιήσετε την πράστση 5 0 (Μονάδες ) β) Ν λύσετε την εξίσωση 7 = (0 + ) (Μονάδες,5) Θέμ ο Ν πργοντοποιήσετε τις πρστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος Διπλωμτικής Εργσίς «Οικονομοτεχνική ξιολόγηση της ενεργεικής νβάθμισης συμβτικών κτιρίων, με την εφρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία στα μαθηματικά της

Η θεωρία στα μαθηματικά της Η θεωρί στ μθημτικά της Γ γυμνσίου ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ((ΑΛΓΕΒΡΑ)) ο ΚΕΦΑΛΑΙΙΟ 1 Αλγγεεριικέέςς Πρσττάσεειιςς Α. 1. 1 1. Τι ονομάζετε δύνμη ν με άση τον πργμτικό κι εκθέτη το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία και Πολιτική της. Οικονομικής Μεγέθυνσης. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Θεόδωρος Παλυβός

Θεωρία και Πολιτική της. Οικονομικής Μεγέθυνσης. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Θεόδωρος Παλυβός Πνεπιστήμιο Μκεδονίς Τμήμ Οικονομικών Επιστημών Θερί κι Πολιτική της Οικονομικής Μεγέθυνσης Πνεπιστημικές Πρδόσεις Θεόδρος Πλυβός Ενότητ Εισγγή στη Γενική Ισορροπί κι την Οικονομική της Ευημερίς Mare-Esrt-Léon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρκτικό 5/2013 της συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρτίου, της 24 ης Μϊου 2013 Αριθμός Απόφσης 24/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος πολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto.

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto. 1 Τ πρκάτω είνι τ κυριότερ θεωρήμτ κι ορισμοί πό το σχολικό βιβλίο κολουθούμεν πό δικά μς σχόλι. 1 ο ΠΡΩΤΟ 2 Συνρτήσεις Γνησίως μονότονη συνάρτηση Μι γνησίως ύξουσ ή γνησίως φθίνουσ συνάρτηση λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (Μονάδες 7) α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5x 3 20x. (Μονάδες 3) β) Να λύσετε την εξίσωση 7x 3 = 2(10x + x 3 ) (Μονάδες 6,5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (Μονάδες 7) α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5x 3 20x. (Μονάδες 3) β) Να λύσετε την εξίσωση 7x 3 = 2(10x + x 3 ) (Μονάδες 6,5) θ) x (5 + 3)x + 5 3 = (...).(...) ι) x + (5 3)x 5 3 = (...).(...) (Μονάδες 7) Θέμ ο ) Ν πργοντοποιήσετε την πράστση 3 0x (Μονάδες 3) β) Ν λύσετε την εξίσωση 7x 3 = (10x + x 3 ) (Μονάδες 3,5) Θέμ 3ο Ν πργοντοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) ΔΙΓΩΝΙΣΜ Θέµ 1 ο πό τις πρκάτω πολλπλές πντήσεις ν επιλέξετε τη σωστή. 1. Ηκυττρική διφοροποίηση συνίσττι. στην πύση της λειτουργίς όλων των γονιδίων β. στην εκλεκτική λειτουργί των γονιδίων γ. σε δυνµί

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί α. η β-θαλασσαιμία β. ο αλφισμός γ. το σύνδρομο Down δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιμία.

Α5. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί α. η β-θαλασσαιμία β. ο αλφισμός γ. το σύνδρομο Down δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 ΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22/05/2015 ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμίς πό τις πρκάτω ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΣΤ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΣΤ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Θεωρείς τη διπργμάτευση σν μι διδικσί άκρως συνεργσιμότητς ντγωνιστική 2. Συμμετέχεις σε μι διπργμάτευση με σκοπό ν πετύχεις μι ν νικήσεις δίκιη συμφωνί 3. Σε τι ποτέλεσμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής. Μαθηματικός Λογισμός. Ενότητα: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής. Μαθηματικός Λογισμός. Ενότητα: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Ιόνιο Πνεπιστήμιο - Τμήμ Πληροορικής Μθημτικός Λογισμός Ενότητ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Πνγιώτης Βλάμος Αδειες Χρήσης Το πρόν εκπιδευτικό υλικό υπόκειτι σε άδειες χρήσης Cativ Commo

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές οικονοµίες

Εξωτερικές οικονοµίες Εξωτερικές οικονοµίες Συνθήκες Οι ενέργειες ενός οικονοµικού υποκειµένου Α προκλούν µετβολή της ευηµερίς ενός οικονοµικού υποκειµένου Β (θετικές ή ρνητικές). Ο Β δεν πληρώνει (ν επηρεάζετι θετικά) ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2 Με τον ίδιο υπονοούμενο τρόπο η έννοια της συνάρτησης εμφανίζεται στους λογαριθμικούς πίνακες που κατασκευάστηκαν

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2 Με τον ίδιο υπονοούμενο τρόπο η έννοια της συνάρτησης εμφανίζεται στους λογαριθμικούς πίνακες που κατασκευάστηκαν 1 ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 191 Η έννοι της συνάρτησης ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έννοι της συνάρτησης, ως έκφρση μις εξάρτησης νάμεσ σε δύο συγκεκριμένες ποσότητες, εμφνίζετι μ ένν υπονοούμενο τρόπο ήδη πό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Επωνυμί: Εργστήριο Έρευνς Μάρκετινγκ κι ιφήµισης Σχολή: ιοίκησης κι Οικονοµίς Κθηγητές ΤΕΙ Αθήνς που υποβάλλουν την πρότση: Επώνυμο Όνομ βθμίδ Σχολή 1 Τομάρς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Ιβ Σελίδα 1 από 7 ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μαθηµατικά Ιβ Σελίδα 1 από 7 ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Μθηµτικά Ιβ Σελίδ πό 7 Μάθηµ 7 ο ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Θεωρί : Γρµµική Άλγεβρ : εδάφιο 6, σελ. (µέχρι Πρότση 4.6), εδάφιο 7, σελ. 5 (όχι την πόδειξη της Πρότσης 4.9). πρδείγµτ που ντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στην απόδειξη μαθηματικών προτάσεων

ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στην απόδειξη μαθηματικών προτάσεων y y=e y= ð 3 e Ä Ã Å 2 y = ln lnð 1 O A Â 1 lnð 2 e 3 ð 4 Δημήτρης Α. Ντρίζος Σχολ. Σύμ. Μθημτικών ΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η συμολή των γεωμετρικών νπρστάσεων στην πόδειξη μθημτικών προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 05 ΘΕΜΑ Α. Γι μι συνεχή συνάρτηση f ν γράψετε τις τρείς κτηγορίες σημείων, τ οποί εινι πιθνές θέσεις τοπικών κροτάτων. (6 Μονάδες). Ν χρκτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση.

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση. . Εθύγρµµη κίνηση - - ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Χρονική στιγμή t κι χρονική διάρκει Δt Χρονική στιγμή t είνι η μέτρηση το χρόνο κι δείχνει πότε σμβίνει έν γεγονός. Χρονική διάρκει Δt είνι η διφορά δύο χρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οστεοπόρωση;

Τι είναι οστεοπόρωση; Άσκηση µε Βάρη κι Οστό Ηλίς Σµήλιος, Ph.D. ηµοκρίτειο Πνε ιστήµιο Θράκης Τµήµ Ε ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Λειτουργίες του οστού Στηρίζει κι προσττεύει τ όργν (µυελό οστών, εγκέφλο, νωτιίο µυελό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Ευκλείδεια Γεωµετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου ΟΕ Β (παραγ. 6.4)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Ευκλείδεια Γεωµετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου ΟΕ Β (παραγ. 6.4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ότν σιγά σιγά άρχισ ν ενηµερώνοµι γύρω πό τις µθηµτικές γνώσεις των ρχίων Ελλήνων µθηµτικών κι µελετητών, ένοιωσ µεγάλη έκπληξη τόσο γι την ποιότητ κι ποσότητ των γνώσεών τους, όσο κι γι τη δική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίς

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 7. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Ονομάζουμε τετργωνική ρίζ ενός θετικού ριθμού τον θετικό ριθμό (ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: ) που ότν υψωθεί στο τετράγωνο μς δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλιο 5: Θεωρήμτ κυκλωμάτων Οι διφάνειες κολουθούν το ιλίο του Κων/νου Ππδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177 5 Θεωρήμτ κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Cyprus

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Cyprus ZA888 Flash Eurobarometer 7 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Cyprus FL 7 Women in developing countries - CY D Πόσων χρονών είστε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ Άντρς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Επωνυμί: Εργστήριο Διχείρισης της Πληροφορίς Σχολή: Διοίκησης κι Οικονομίς Κθηγητές ΤΕΙ Αθήνς που υποβάλλουν την πρότση: Επώνυμο Όνομ βθμίδ Σχολή 1 Δενδρινός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις Α Ψ του σχολικού βιβλίου [1]

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις Α Ψ του σχολικού βιβλίου [1] ΛΓΕΒΡ ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου [] Εισγωγικό Κεφάλιο. 9 3 Γι = - 3, η υπόθεση είνι ληθής, ενώ το συμπέρσμ ψευδές Το σύνολο λήθεις της υπόθεσης είνι το = 3, 3, ενώ του συμπεράσμτος είνι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κεφάλιο 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ SOOW-SWAN Εισγωγή Η νάλυση της θεωρίς της οικονοµικής µεγέθυνσης θ ξεκινήσει εξετάζοντς το πιο πλό δυνµικό υπόδειγµ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ συγκέντρωση Μόλυνση ονομάζετι η είσοδος ενός πθογόνου μικροίου στον οργνισμό. Χρονικά, προηγείτι η είσοδος του μικροίου κι κολουθεί η ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεωρήµατα Σταθερού Σηµείου και ιδακτικές Εφαρµογές. Γεώργιος Κυριακόπουλος

«Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεωρήµατα Σταθερού Σηµείου και ιδακτικές Εφαρµογές. Γεώργιος Κυριακόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. Δίνετι η εκθετική συνάρτηση: f a Γι ποιες τιμές του η ) γνησίως ύξουσ; β) γνησίως φθίνουσ; ( ) είνι:. Δίνοντι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στον κόλουθο πίνκ φίνοντι τ ποτελέσµτ της νάλυσης των τύπων κι των ποσοτήτων ιµοσφιρίνης σε 6 ενήλικ άτοµ. Τ ποτελέσµτ έδειξν ότι ο Γιάννης είνι πολύτως φυσιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικοί αριθμοί Οι πράξεις & οι ιδιότητες τους

Πραγματικοί αριθμοί Οι πράξεις & οι ιδιότητες τους 0 Πργμτικοί ριθμοί Οι πράξεις & οι ιιότητες τους Βρέντζου Τίν Φυσικός Μετπτυχικός τίτλος ΜEd: «Σπουές στην εκπίευση» 0 1 Πργμτικοί ριθμοί : Αποτελούντι πό τους ρητούς ριθμούς κι τους άρρητους ριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Γραμμικά Δικτυώματα

Κεφάλαιο 2 ο. Γραμμικά Δικτυώματα Κεφάλιο 2 ο Γρμμικά Δικτυώμτ Έν ηλεκτρικό κύκλωμ ή δικτύωμ ποτελείτι πό ένν ριθμό πλών κυκλωμτικών στοιχείων, όπως υτά που νφέρθηκν στο Κεφ.1, συνδεδεμένων μετξύ τους. Το κύκλωμ θ περιέχει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Εαρινό Εξάµηνο , 1 Ιουνίου 2000

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Εαρινό Εξάµηνο , 1 Ιουνίου 2000 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ερινό Εξάµηνο 1999-2000, 1 Ιουνίου 2000 Α Οδηγίες: Απντήστε όλες τις ερωτήσεις. Ν επιστρέψετε τ θέµτ. 1. (65 µόρι) ίνετι ο κόλουθος πίνκς πιτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

www.thebabyrally.gr 31/10-1/11 2015 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από τις 10:00 έως τις 18:00 www.facebook.com/thebabyrally info@cityu.gr www.cityu.

www.thebabyrally.gr 31/10-1/11 2015 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από τις 10:00 έως τις 18:00 www.facebook.com/thebabyrally info@cityu.gr www.cityu. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ BABY ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ πό τις 10:00 έως τις 18:00 210 3237207 Ανγνωρισμένο Κολλέγιο πό το Υπουργείο Πολιτισμού, Πιδείς κι Θρησκευμάτων Αρ. Άδεις Λειτ. 108276/ΙΑ Δίνετι Ανβολή

Διαβάστε περισσότερα

f(x) dx ή f(x) dx f(x) dx

f(x) dx ή f(x) dx f(x) dx ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Ορισμός. Αν η f είνι ολοκληρώσιμη στο διάστημ [ a, ) ή στο διάστημ (,], τότε ονομάζουμε γενικευμένο ολοκλήρωμ είδους το ολοκλήρωμ της μορφής f() d ή - f() d Ορισμός. Το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

για την εισαγωγή στο Λύκειο

για την εισαγωγή στο Λύκειο Τυπολόγιο 1 Μθημτικά γι την εισγωγή στο Λύκειο Νίκος Κρινιωτάκης ΠΡΓΜΤΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ Σύνολ ριθμών Φυσικοί ριθμοί Ν {,1,,3,...,} Οι φυσικοί δικρίνοντι σε: Άρτιους είνι της μορφής ν κ, κ Ν (διιρούντι με το

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Τ Ο Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Τ Η Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Εισγωγή: Όπως στη κθημερινή μς ζωή, γι ν συνεννοηθούμε χρησιμοποιούμε προτάσεις, έτσι κι στ Μθημτικά χρησιμοποιούμε «Μθημτικές» προτάσεις. Γι πράδειγμ στη κθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του διανύσματος

Η έννοια του διανύσματος Η έννοι του δινύσμτος Από τη γεωμετρί είμστε εξοικειωμένοι με την έννοι του ευθυγράμμου τμήμτος: δύο διφορετικά σημεί Α κι Β μις ευθείς (ε), ορίζουν το ευθύγρμμο τμήμ ΑΒ Έν ευθύγρμμο τμήμ λέγετι προσντολισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ:

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: ίί ο ο μ μ σ σ ι ι τ τ μ μ μμ ΓΓρρ τ η τ ό κ ι τ γ ρ ε ν υ Σ Έρε υν Σάββτο 31 Μρτίου 2012 πό 09:00 έως 18:00 Αμφιθέτρο Γυμνσίου Αμρουσίου Εκπιδευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ) Πότε µι συνάρτηση µε Πεδίο ορισµού το Α ονοµάζετι περιοδική; β) Ποιο είνι το πεδίο ορισµού κι η περίοδος των συνρτήσεων ηµx, συνx, εφx κι σφx;. Περιοδική ονοµάζετι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ Σ Αθήν σήμερ 30 του μήν Μρτίου του έτους 2015 μετξύ των συμβλλομένων φ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με επωνυμί «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αίτημα συνάντησης για το Πράσινο Ταμείο και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για τους Δήμους»

ΘΕΜΑ: «Αίτημα συνάντησης για το Πράσινο Ταμείο και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για τους Δήμους» ΑΘΗΝΑ 30/01/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 341 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. Γεώργιο Στθάκη Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργεις ΘΕΜΑ: «Αίτημ συνάντησης γι το Πράσινο Τμείο κι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λουτράκι 24 / 9 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 22978 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΙΑΣΟΝΟΣ 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κεφάλιο 9 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εισγωγή Στην νζήτηση γι τους προσδιοριστικούς πράγοντες της οικονοµικής µεγέθυνσης, στ υποδείγµτ µε εξωτερικές οικονοµίες δόθηκε ιδιίτερο βάρος στις τέλειες

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της συνάρτησης

Η έννοια της συνάρτησης Η έννοι της συνάρτησης Τι ονομάζουμε πργμτική συνάρτηση; Έστω Α έν υποσύνολο του R Ονομάζουμε πργμτική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μι διδικσί (κνόν), με την οποί κάθε στοιχείο A ντιστοιχίζετι σε έν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις - 4 κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η ρχή της επλληλίς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Ταξίδι στον Πολιτισμό» και βελτιωτική αξιολόγηση των ψηφιακών περιηγήσεων και διαδραστικών εφαρμογών του

Παρουσίαση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Ταξίδι στον Πολιτισμό» και βελτιωτική αξιολόγηση των ψηφιακών περιηγήσεων και διαδραστικών εφαρμογών του Προυσίση του ψηφικού εκπιδευτικού υλικού «Τξίδι στον Πολιτισμό» κι βελτιωτική ξιολόγηση των ψηφικών περιηγήσεων κι διδρστικών εφρμογών του Α. Κπνιάρης 1, Ε. Ππδημητρίου 2 1 M.Sc. Πληροφορικός Δευτεροβάθμις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο υτό περιλμβάνει την ύλη των Μθημτικών, που προβλέπετι πό το πρόγρμμ σπουδών της Θετικής Κτεύθυνσης της Β τάξης του Ενιίου Λυκείου, του οποίου η εφρμογή ρχίζει πό το σχολικό έτος 998-999

Διαβάστε περισσότερα

Block Design Interaction

Block Design Interaction ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Block Desgn Interacton Κι κ Σχεδισμός ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικότητα πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων και της αυτοφυούς βλάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας *

Παραγωγικότητα πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων και της αυτοφυούς βλάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας * Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς * Ρ. Θνόπουλος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ

Κεφάλαιο 9 ο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ Κεφάλιο 9 ο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ρ. Ν. Αλεξό ουλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο : ΚΟΠΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έχει πρτηρηθεί ότι εάν έν µετλλικό εξάρτηµ ή δοκίµιο υποβληθεί ε ενλλόµενες περιοδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. Α Γυµνασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. Α Γυµνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ος Ηµθιώτικος Μθητικός ιγωνισµός στ Μθηµτικά «Η ΥΠΑΤΙΑ» Θέµ 1ο Σάτο 1 Νοεµρίου 009 Α Γυµνσίου Ο ρίσκετι σε έν κινηµτογράφο όπου όλες οι σειρές έχουν κριώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. F(x) = f(t)dt Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. F(x) = f(t)dt Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F( = (d [Kεφ:.5 H Συνάρτηση F( = (d Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Πράδειγμ. lim e d. Ν υπολογίσετε το όριο: ( Έχουμε ( e d

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Τάξη Ενιίου Λυκείου Θετική Κτεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Με πόφση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα