ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ"

Transcript

1 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήσης Νεα Σµύρνη, Φεβρουάριος 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 5 1. Ηµερήσια ιατιθέµενη Ισχύς 5 2. Εκπόνηση Οικονοµικών Προσφορών 5 3. ηµιουργία Κλειδιού Κρυπτογράφησης 6 4. Κρυπτογράφηση της Οικονοµικής Προσφοράς 9 5. Σύνδεση στο σύστηµα offers.desmie.gr και απόθεση προσφοράς Αποθήκευση κρυπτογραφηµέων προσφορών των υπολοίπων συµµετεχόντων Περίοδος «Σιγής» Απόθεση κλειδιού στο σύστηµα offers.desmie.gr Αποθήκευση κλειδιών των υπολοίπων συµµετεχόντων Αποκρυπτογράφηση όλων των προσφορών Οικονοµική Αξιολόγηση Προσφορών Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 14 2

3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής offers.desmie.gr είναι µια µέθοδος διακίνησης δεδοµένων που παρέχεται από το ΕΣΜΗΕ προς τους Συµµετέχοντες στην ελληνική Αγορά Ηλεκτρικης Ενέργειας, και παρέχει τις εξής δυνατότητες: Ηλεκτρονική αποστολή αρχείων οποιασδήποτε µορφής, από τους Συµµετέχοντες προς το ΕΣΜΗΕ «Κλείδωµα» των αρχείων που διακινούνται, µε χρήση κρυπτογραφίας «Ξεκλείδωµα» κάθε αρχείου από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και από το ΕΣΜΗΕ µόνο όταν ο δηµιουργός του δηµοσιοποιήσει το «κλειδί κρυπτογράφησης» που χρησιµοποίησε. Στην παρούσα φάση το σύστηµα χρησιµοποιείται για τη διακίνηση οικονοµικών προσφορών για Βραχυχρόνια ικαιώµατα Εξαγωγών µέσω ιασυνδέσεων. Η χρονική αλληλουχία της διακίνησης κρυπτογραφηµένων προσφορών και κλειδιών αποκρυπτογράφησης, εξασφαλίζει το γεγονός ότι όλες οι προσφορές (αρχεία excel), γίνονται γνωστές ως προς το περιεχόµενό τους, όταν πλέον έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής προσφορών. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η διαφάνεια στον επιθυµητό βαθµό. Από τεχνική άποψη, οι Συµµετέχοντες χρειάζονται να έχουν εγκατεστηµένη την εφαρµογή «PGP Desktop» (www.pgp.com) καθώς και πρόσβαση στο Internet µε στατική ΙΡ διεύθυνση. 3

4 ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 1. Ο Συµµετέχων ενηµερώνεται για τη διατιθέµενη ισχύ 2. Ο Συµµετέχων εκπονεί οικονοµική προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή 3. Ο Συµµετέχων δηµιουργεί το κλειδί κρυπτογράφησης στον υπολογιστή του 4. Ο Συµµετέχων κρυπτογραφεί το αρχείο της οικονοµικής προσφροράς µε χρήση του κλειδιού 5. Ο Συµµετέχων τοποθετεί την κρυπτογραφηµένη προσφορά στο σύστηµα offers.desmie.gr 6. Ο Συµµετέχων «κατεβάζει» (download) τα κρυπτογραφηµένα αρχεία των υπολοίπων συµµετεχόντων και τα αποθηκεύει στον υπολογιστή του, εφόσον επιθυµεί. 7. Λήξη της διαδικασίας τοποθέτησης κρυπτογραφηµένων αρχείων προσφορών και «Περίοδος Σιγής» λίγων λεπτών. 8. Ο Συµµετέχων τοποθετεί το κλειδί του στο σύστηµα offers.desmie.gr 9. Ο Συµµετέχων «κατεβάζει» (download) τα κλειδιά των υπολοίπων συµµετεχόντων και τα αποθηκεύει στον υπολογιστή του, εφόσον επιθυµεί. 10. Ο ΕΣΜΗΕ (και οι Συµµετέχοντες, εφόσον επιθυµούν), αποκρυπτογραφεί τα αρχεία όλων των προσφορών 11. Ο ΕΣΜΗΕ λαµβάνει υπόψη τα περιεχόµενα των οικονοµικών προσφορών και προβαίνει στην αξιολόγηση 12. Ο ΕΣΜΗΕ ανακοινώνει σε ηλεκτρονική µορφή τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, στο σύστηµα offers.desmie.gr 4

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1. Ηµερήσια ιατιθέµενη Ισχύς Ο ΕΣΜΗΕ, στην εταιρική του ιστοσελίδα (http://www.desmie.gr), ανακοινώνει, καθηµερινά στις 09:00, τη διατιθέµενη ισχύ βραχυχρονίων εξαγωγών (Από την αρχική σελίδα, επιλέγουµε «Συµµετοχή στην Αγορά», κατόπιν επιλέγουµε «Λειτουργία Συστήµατος» από τον πίνακα αριστερά και τέλος, από τον ίδιο πίνακα, επιλέγουµε «Φορτίο, Οριακή Τιµή Συστήµατος, ιασυνδέσεις». Για γρήγορη µετάβαση, το URL της σελίδας είναι : ενώ για την αγγλική έκδοση είναι : Η Ανακοίνωση γίνεται δύο ηµέρες πριν από την ηµέρα κατανοµής, πλην των εξαιρέσεων που παρατίθενται στο σχετικό τεύχος 2. Εκπόνηση Οικονοµικών Προσφορών Υποβάλλεται ηλεκτρονικά µόνο ΜΙΑ προσφορά για την συγκεκριµένη ηµέρα αναφοράς Παρέχεται τυποποιηµένη Φόρµας Υποβολής σε Excel (την οποία οι Συµµετέχοντες θα κατεβάσουν κατά την πρώτη σύνδεσή τους στο σύστηµα offers.desmie.gr) Συµπλήρωση των τιµών της προσφοράς σύµφωνα µε το σχετικό τεύχος διαγωνισµού Αποθήκευση, τοπικά, του αρχείου της προσφοράς, µε χρήση της ονοµατολογίας : (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)_ΧΧ_EXPORT_AUCTION_ΝΝΝΝΝΝ.xls, όπου : ΕΕΕΕΜΜΗΗ η ηµεροµηνία προσφοράς ΧΧ=ΒΟ αν αφορά Βόρειες ιασυνδέσεις ή ΧΧ=ΙΤ αν αφορά τη δισύνδεση µε Ιταλία ΝΝΝΝΝΝ = η επωνυµία του συµµετέχοντα 5

6 3. ηµιουργία Κλειδιού Κρυπτογράφησης Στην εφαρµογή PGP Desktop, επιλέγουµε PGP Keys Κατόπιν, στο µενού επιλέγουµε File > New PGP Key και ανοίγει το παρακάτω Wizard, µε τίτλο PGP Key Generation Assistant Επιλέγουµε Next και ανοίγει η παρακάτω σελίδα, όπου συµπληρώνουµε το όνοµα της εταιρίας µας καθώς και την επίσηµη ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας. 6

7 Με την επιλογή Advanced (προαιρετικά) µπορούµε να επιλέξουµε διάφορες παραµέτρους του κλειδιού, µε βασικότερη επιλογή το µήκος του (default Key Size = 2048 bits, maximum Key Size= 4096 bits). Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τις παραµέτρους της αρεσκείας του. Η επόµενη σελίδα που ανοίγει αναφέρεται στην τοποθέτηση Passphrase για την προστασία του κλειδιού από ενδεχόµενη κλοπή. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή οφείλουµε να αφήνουµε το passphrase κενό, ώστε να είναι εφικτή η µετέπειτα δηµοσιοποίηση του κλειδιού. Υπ ευθύνη του χρήστη, το κλειδί πρέπει να παραµένει σε ασφαλή τοποθεσία µέχρι τη στιγµή που θα το δηµοσιοποιήσει, όπως εξηγείται παρακάτω. 7

8 Επιλέγουµε διαδοχικά Next. Στη σελίδα όπου υπάρχει και πλήκτρο Skip το επιλέγουµε και προχωράµε. Το κλειδί µας έχει δηµιουργηθεί, όπως φαίνεται παρακάτω Από το µενού επιλέγουµε File > Export > Key και ανοίγει το παρακάτω παράθυρο: Επιλέγουµε όνοµα για το κλειδί µας (µε κατάληξη.asc) και προσέχουµε ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ να επιλέξουµε το κουτάκι µε τίτλο Include Private Key(s). ίχως το κουτάκι αυτό επιλεγµένο, το κλειδί αποθηκεύεται σε µορφή που δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το σύστηµα offers.desmie.gr Aποθηκεύουµε το αρχείο µε την ίδια ονοµατολογία όπως το αντίστοιχο excel της προσφοράς, αλλά µε κατάληξη asc 8

9 4. Κρυπτογράφηση της Οικονοµικής Προσφοράς Στην εφαρµογή PGP Desktop επιλέγουµε New PGP Zip Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο όπου επιλέγουµε Signing Key = None Ακολούθως επιλέγουµε Add Recipients και ανοίγει το παρακάτω παράθυρο, όπου µε drag and drop φέρνουµε το κλειδί µας στο κάτω τµήµα του παραθύρου και αντίσοτιχα αποµακρύνουµε οτιδήποτε: 9

10 Αφού επιλέξουµε «ΟΚ», η οθόνη µας είναι όπως παρακάτω : Στην περιοχή όπου αναγράφεται Drag and Drop files here, κάνουµε ακριβώς ό,τι γράφει, δηλαδή σύρουµε το αρχείο excel της προσφοράς µας. Κατόπιν επιλέγουµε save και αποθηκεύουµε το αρχείο µε την ίδια ονοµατολογία όπως το αντίστοιχο excel, αλλά µε κατάληξη PGP 10

11 5. Σύνδεση στο σύστηµα offers.desmie.gr και απόθεση προσφοράς H σύνδεση γίνεται στη διεύθυνση https://offers.desmie.gr Επιλέγουµε το Login και περνάµε στην αντίστοιχη οθόνη, από όπου κάνουµε Login 11

12 Επιλέγουµε το Login και περνάµε στην αντίστοιχη οθόνη, από όπου κάνουµε Login Στην κυκλωµένη περιοχή εµφανίζονται τα µηνύµατα που καθορίζουν τι λειτουργίες επιτρέπονται κάθε χρονική στιγµή. Όπως ορίζει η διαδικασία, τα µηνύµατα είναι : Gate Open for Offers Submission (µέχρι ώρα 11.00) Gate Closed for Offers Submission (από έως 11.10) Gate Open for Keys Submission (από έως 11.30) Gate Closed for Keys Submission (µετά τις 11.30) Κάτω από τη λίστα µε τα διαθέσιµα αρχεία, υπάρχει η περιοχή Upload File Στην περιοχή αυτή επιλέγουµε το αρχείο που θέλουµε να τοποθετήσουµε και (προαιρετικά) κάποια περιγραφή (File Description) 12

13 6. Αποθήκευση κρυπτογραφηµέων προσφορών των υπολοίπων συµµετεχόντων Από τη στήλη Actions του πίνακα αρχείων, επιλέγοντας το σχετικό πλήκτρο, µας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσουµε τα αρχεία ( Download ). Όσο δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα κλειδιά, τα κρυπτογρφηµένα αρχεία µπορούν να αποθηκευτούν στο δίσκο µας, δίχως όµως να µπορούµε διαβάσουµε τα περιεχόµενά τους. 7. Περίοδος «Σιγής» Κατά την περίοδο αυτή, βρισκόµαστε στην κατάσταση Gate Closed for Offers Submission και εξακολουθούµε να µπορούµε να κατεβάσουµε αρχεία, αλλά δε µπορούµε να κάνουµε απόθεση (Upload). 8. Απόθεση κλειδιού στο σύστηµα offers.desmie.gr Κατά την περίοδο αυτή, βρισκόµαστε στην κατάσταση Gate Open for Keys Submission και τοποθετούµε το αρχείο του κλειδιού µας (.asc), µε τον ίδιο τρόπο που τοποθετήσαµε το αρχείο pgp της κρυπτογραφηµένης προσφοράς µας. 9. Αποθήκευση κλειδιών των υπολοίπων συµµετεχόντων Όπως προηγουµένως µε τα κρυπτογραφηµένα αρχεία προσφορών, µπορούµε να κατεβάσουµε και τα κλειδιά των υπολοίπων συµµετεχόντων, όταν αυτά έχουν πλέον τοποθετηθεί στο σύστηµα. 13

14 10. Αποκρυπτογράφηση όλων των προσφορών Κάθε αρχείο κλειδιού που καταεβάζουµε, µε κατάληξη.asc, κάνοντας πάνω του διπλό κλικ, ανοίγει το παρακάτω παράθυρο, όπου επιλέγοντας Import εισάγουµε το κλειδί στο δικό µας περιβάλλον PGP Desktop. Κάθε κρυπτογραφηµένη προσφορα, µε διπλό κλικ, όταν προηγουµένως έχουµε εισαγάγει (Import) το αντίσοτιχο κλειδί, ανοίγει αυτόµατα και µας αποκαλύπτει το αρχείο excel µε τα περιεχόµενα της προσφοράς. 11. Οικονοµική Αξιολόγηση Προσφορών Ο ΕΣΜΗΕ προβαίνει στην οικονοµική αξιολόγηση των περιεχοµένων των όπως καθορίζεται στο σχετικό τεύχος διαγωνισµού. προσφορών, 12. Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, σε µορφή αρχείου excel, παρουσιάζονται στο σύστηµα 14

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών Οδηγίες Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή 4 1.1 Γενικά 4 1.2 Προδιαγραφές Λειτουργίας 4 1.2.1 Προδιαγραφές εξοπλισµού 4 1.2.2 Προδιαγραφές Λογισµικού 5 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΠΑΤΡΑ Ιανουάριος 2012 1 Περιεχόμενα 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I InsuranceWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες... 7... 7... 7... 8... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα