οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Επιδράσεις Πράξεων, Αποφάσεων και Ανακοινώσεων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου κατά την Περίοδο Πάνος Πασιαρδής Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών και Τµήµα Οικονοµικών Πανεπιστήµιο Κύπρου Νικολέττα Πασιουρτίδου Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών και Τµήµα Οικονοµικών Πανεπιστήµιο Κύπρου Γιώρος Σιαµµούτης Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου Αρ. 2-5 Φερουάριος 25 Επιµέλεια Έκδοσης: Κώστας Χατζηιάννης

2 Χορηοί MOE (κατά αλφαητική σειρά): Γραφείο Προραµµατισµού Κεντρική Τράπεζα Κύπρου Κυπριακός Ορανισµός Τουρισµού Πανεπιστήµιο Κύπρου Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών Υπουρείο Ερασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουρείο Οικονοµικών Οι απόψεις που εκφράζονται στα οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής και στα οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης είναι των συραφέων µόνο και δεν αντιπροσωπεύουν ανακαστικά τη ΜΟΕ.

3 Επιδράσεις Πράξεων, Αποφάσεων και Ανακοινώσεων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου κατά την Περίοδο Περίληψη Η ανεξέλεκτη άνοδος και η µετέπειτα πτώση των τιµών των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά την περίοδο αποτέλεσε αντικείµενο πολλών συζητήσεων και µελετών στους οικονοµικούς, πολιτικούς και ευρύτερους κοινωνικούς κύκλους της χώρας. Κατά την εν λόω περίοδο παρατηρήθηκε σωρεία πράξεων, αποφάσεων και ανακοινώσεων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (MME) από εταιρείες και άλλους αρµόδιους φορείς. Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να εξετάσει ποσοτικά κατά πόσο συκεκριµένες πράξεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις εταιρειών καθώς και ανακοινώσεις και αποφάσεις αρµοδίων φορέων επηρέασαν τις αποδόσεις των κλαδικών δεικτών και του Γενικού δείκτη του ΧΑΚ. Για το σκοπό αυτό, διερευνάται πώς ο Γενικός δείκτης και οι επιµέρους κλαδικοί δείκτες µεταλήθηκαν µε την έλευση νέων πληροφοριών που ήταν ενσωµατωµένες σε συκεκριµένες πράξεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις. Από την οικονοµετρική ανάλυση προκύπτει ότι αρκετές πράξεις, ανακοινώσεις και αποφάσεις εταιρειών και άλλων αρµοδίων φορέων κατά την περίοδο είχαν σηµαντική επίδραση τόσο στο Γενικό δείκτη όσο και σε διάφορους κλαδικούς δείκτες και συνεπώς στη χρηµατιστηριακή αορά.

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EXECUTIVE SUMMARY.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑ ΙΚΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ Επιδράσεις στο Γενικό δείκτη (GENX) Επιδράσεις στους κλαδικούς δείκτες ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΚ Οικονοµετρικό µοντέλο Επαναδιαπραµάτευση τίτλων µετά από αποκλεισµό Καθορισµός ανώτατου ορίου πράξεων Αναστολές στη λειτουρία του ΧΑΚ Επιδράσεις στον όκο και αριθµό συναλλαών ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιδράσεις στους δείκτες κατά την περίοδο διόκωσης των τιµών Επιδράσεις αποφάσεων. Σ. του ΧΑΚ στους κλαδικούς δείκτες... 47

6

7 EXECUTIVE SUMMARY The exaggeraed bull sock marke and he subsequen prolonged drop in sock prices in he Cyprus Sock Exchange (CSE) during he period 999-2, have been subjec o conroversial discussions and sudies among economic, poliical and broader social circles. Saring a unis in 996, he marke index rose o approximaely 849 unis in November 999, which is a record level in he shor hisory of he Cyprus sock marke. During he period under discussion many decisions such as bonus issues or mergers and acquisiions have been made by lised firms. Oher imporan announcemens have also been made by officials such as members of he CSE Council, in an effor o ensure proper funcioning of he capial marke. The aim of his paper is o examine he effec of specific decisions and announcemens on he reurns of he General sock marke index, on secoral indices and on he number and volume of ransacions. Specifically, we examine he effec of he following announcemens/decisions: Splis Bonus issue Converible loans Righs issue Issue of warrans Conversion of warrans Mergers and acquisiions Sock marke suspensions Temporary disqualificaion of socks from rading Transacions quoa Public announcemens abou mergers and acquisiions Oher announcemens The analysis reveals ha many decisions and announcemens affeced sock marke and secoral reurns during he period

8 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεξέλεκτη άνοδος και η µετέπειτα πτώση των τιµών των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά την περίοδο αποτέλεσε αντικείµενο πολλών συζητήσεων και µελετών στους οικονοµικούς, πολιτικούς και ευρύτερους κοινωνικούς κύκλους της χώρας. Ξεκινώντας στις µονάδες το 996, ο ενικός δείκτης τιµών του ΧΑΚ ανήλθε ύρω στις 849 µονάδες το Νοέµριο του 999, που αποτελεί και την ψηλότερη µέχρι σήµερα τιµή. Οι αποδόσεις τόσο των κλαδικών δεικτών όσο και του Γενικού ήταν υπεράλλουσες (abnormal reurns) σε σχέση µε περιόδους κανονικής λειτουρίας της Κεφαλαιαοράς. Κατά την εν λόω περίοδο παρατηρήθηκε σωρεία πράξεων, αποφάσεων και ανακοινώσεων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (MME) από εταιρείες και άλλους αρµόδιους φορείς, όπως ια παράδειµα έκδοση δωρεάν µετοχών ή εξαορές και συχωνεύσεις εταιρειών. Σηµαντικές ήταν και οι ανακοινώσεις αρµοδίων φορέων, όπως αυτές του ιοικητικού Συµουλίου του ΧΑΚ µε στόχο τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουρίας της χρηµατιστηριακής αοράς. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να εξετάσει ποσοτικά κατά πόσο συκεκριµένες πράξεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις εταιρειών καθώς και ανακοινώσεις και αποφάσεις αρµοδίων φορέων επηρέασαν τις αποδόσεις των κλαδικών δεικτών και του Γενικού δείκτη του ΧΑΚ. Για το σκοπό αυτό, διερευνάται πώς ο Γενικός δείκτης και οι επιµέρους κλαδικοί δείκτες µεταλήθηκαν µε την έλευση νέων πληροφοριών που ήταν ενσωµατωµένες στις πιο κάτω πράξεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις: Πράξεις εταιρειών: υποδιαιρέσεις µετοχικού κεφαλαίου παραχωρήσεις (έκδοση) δωρεάν µετοχών αλλαή µετατρέψιµων δανείων σε µετοχές δικαιώµατα προτίµησης (παραχώρηση µετοχών µε righs issue) Στο Παράρτηµα συκρίνουµε τις αποδόσεις των δεικτών στην περίοδο της «φούσκας» (Αύουστος- εκέµριος 999) σε σχέση µε αυτές ολόκληρης της περιόδου και τεκµηριώνουµε (στατιστικά σηµαντικές) υπεράλλουσες αποδόσεις ια όλους τους δείκτες.

9 έκδοση δικαιωµάτων αοράς µετοχών ( ΑΜ) µετατροπή ΑΜ σε µετοχές. Αποφάσεις εταιρειών και αρµοδίων φορέων (κυρίως του ΧΑΚ): εξαορές ή συχωνεύσεις εταιρειών αναστολές της λειτουρίας του ΧΑΚ (αναστολή εµπορίας τίτλων στο ΧΑΚ) αποκλεισµός τίτλων από το πάτωµα καθορισµός ανώτατου ορίου συναλλαών. Ανακοινώσεις εταιρειών και αρµοδίων φορέων: δηµόσιες προτάσεις ια εξαορά ή συχώνευση άλλες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ Η ανάλυση των πιο πάνω πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι εείρει το ερώτηµα κατά πόσο ορισµένες από τις πράξεις και ανακοινώσεις έιναν στα πλαίσια της λειτουρίας της ελεύθερης αοράς ενώ άλλες οδήησαν σε παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού και στον επηρεασµό του µηχανισµού διαµόρφωσης των τιµών. Για παράδειµα, η έκδοση δωρεάν µετοχών από µια συκεκριµένη εταιρεία µπορεί να αποσκοπούσε απλά στη διανοµή µέρους των κερδών της εταιρείας στους µετόχους της, ενώ κάποιες άλλες ανακοινώσεις που έιναν από αναλυτές της αοράς στα ΜΜΕ είχαν ως αποτέλεσµα την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού, είτε εσκεµµένα είτε λόω αµέλειας. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να τονίσουµε ότι στην παρούσα µελέτη δεν ίνεται καµία προσπάθεια διαχωρισµού του κατά πόσον συκεκριµένες πράξεις ή/και ενέρειες ήταν εσκεµµένες ή έιναν λόω επαελµατικής αµέλειας. Συνεπώς, δεν εξετάζεται η νοµική πτυχή των πιο πάνω ενερειών. Η µελέτη δίνει µια πρώτη, ενική εικόνα κατά πόσον υπάρχουν συσχετίσεις µεταξύ των πιο πάνω ενερειών και των αποδόσεων του Γενικού και των κλαδικών δεικτών, καθώς και το µέεθος και την κατεύθυνση ενδεχόµενων συσχετίσεων. Επίσης, λόω του ότι η ανάλυση προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ενικά ερωτήµατα χωρίς να επικεντρώνεται σε κάποια συκεκριµένη ενέρεια ή ανακοίνωση, η µεθοδολοία 2

10 που υιοθετείται δεν είναι αυτή που παραδοσιακά εφαρµόζεται στην ανάλυση παρόµοιων προληµάτων 2, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η προσέιση δεν είναι η κατάλληλη. Στο δεύτερο µέρος του δοκιµίου περιράφονται τα στατιστικά στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί. Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των επιδράσεων των πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων στο Γενικό και στους κλαδικούς δείκτες, και στο τέταρτο µέρος αναλύονται οι επιδράσεις των αποφάσεων του ιοικητικού Συµουλίου του ΧΑΚ. Το τελευταίο µέρος του δοκιµίου παραθέτει µια περίληψη µε ασικά συµπεράσµατα. 2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση αποτελούνται από ιστορικές τιµές κλεισίµατος (ime series for closing prices) ια τίτλους και ιστορικές τιµές ια τους κλαδικούς και το Γενικό δείκτη, οι οποίες έχουν συλλεχθεί σε ηµερήσια άση. Από τις ιστορικές τιµές υπολοίζονται οι ηµερήσιες αποδόσεις 3 των τιµών των τίτλων και δεικτών. Όλα τα στοιχεία δόθηκαν από την Ερευνητική Επιτροπή. 4 Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν δίνονται από ηµεροµηνίες οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τις πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις, όπως παρατίθενται στον Πίνακα, και κωδικοποιούνται κατάλληλα µε τη χρήση ψευδοµεταλητών, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα οικονοµετρικά µοντέλα ως ανεξάρτητες µεταλητές. Επιπλέον, εξετάζεται ξεχωριστά η επίδραση στο Γενικό και κλαδικούς δείκτες καθώς και στο συνολικό ηµερήσιο όκο και αριθµό συναλλαών, της απόφασης του Συµουλίου του ΧΑΚ ια καθορισµό ανώτατου ορίου συναλλαών και 2 Στην ακαδηµαϊκή ιλιοραφία η παραδοσιακή προσέιση που χρησιµοποιείται ια την αξιολόηση των επιδράσεων µιας πράξης/ανακοίνωσης στην αξία µιας εταιρείας, είναι νωστή ως Εven Sudy Mehodology (ια παράδειµα Mackinlay (997) και Campbell, Lo and MacKinlay (997)). 3 Βλέπε υποσηµείωση 5 ια τον τρόπο υπολοισµού των αποδόσεων και τους λόους ια τους οποίους υιοθετούνται στην οικονοµετρική ανάλυση αντί των επιπέδων των τιµών και δεικτών. 4 Η παρούσα µελέτη αποτελεί απόσπασµα έκθεσης ( Ανάλυση στοιχείων του ΧΑΚ 999-2, Πασιαρδής Π., Πασιουρτίδου Ν. και Σιαµµούτης Γ., Ιούλιος 24) της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών προς την Ερευνητική Επιτροπή, η οποία διορίστηκε ια διεξαωή έρευνας ια το ΧΑΚ έπειτα από διάταµα του Υπουρικού Συµουλίου. 3

11 Πίνακας : Είδος και σχετική ηµεροµηνία πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης ΕΙ ΟΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποδιαιρέσεις µετοχικού κεφαλαίου 2 Παραχωρήσεις (έκδοση) δωρεάν µετοχών Αλλαή µετατρέψιµων δανείων σε µετοχές ικαιώµατα προτίµησης Έκδοση ΑΜ Μετατροπή ΑΜ σε µετοχές Εξαορές (ή συχωνεύσεις) εταιρειών Αναστολές της λειτουρίας του ΧΑΚ Αποκλεισµός τίτλων από το πάτωµα Καθορισµός ανώτατου ορίου συναλλαών ηµόσιες προτάσεις ια εξαορά (ή συχώνευση) Άλλες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ 3. Ηµεροµηνία πρώτης ανακοίνωσης. Ηµεροµηνία εισαωής µετοχών 2. Ηµεροµηνία έκτακτης ενικής συνέλευσης Ηµεροµηνία µετατροπής δανείου σε µετοχές. Ηµεροµηνία εισαωής των µετοχών. Ηµεροµηνία έκδοσης ανακοίνωσης του ΧΑΚ 2. Ηµεροµηνία εισαωής ΑΜ Ηµεροµηνία εισαωής των µετοχών Ηµεροµηνία υποραφής συµφωνίας εξαοράς Περίοδος (ηµεροµηνίες) αναστολής Περίοδος (ηµεροµηνίες) αποκλεισµού Περίοδος ισχύς ανώτατου ορίου συναλλαών Ηµεροµηνία δηµοσίευσης εράφου δηµόσιας πρότασης Ηµεροµηνία ανακοίνωσης στα ΜΜΕ. Σε περιπτώσεις όπου ια τις ηµεροµηνίες που καταράφηκαν ως σχετικές ηµεροµηνίες κάποιου εξωενούς παράοντα δεν υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσεις ια τις ηµερήσιες τιµές των τίτλων ή/και των δεικτών, ως σχετική ηµεροµηνία της πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης χρησιµοποιείται η αµέσως επόµενη ηµεροµηνία ια την οποία υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσεις. 2. Στην περίπτωση των υποδιαιρέσεων, παραχωρήσεων δωρεάν µετοχών και ΑΜ χρησιµοποιούνται περισσότερες από µία ηµεροµηνίες (ια τους τίτλους που είναι διαθέσιµες) ια να εξεταστεί η επίδραση της συκεκριµένης πράξης πάνω στις τιµές. 3. Πηές των ενικών ανακοινώσεων στα ΜΜΕ είναι η εφηµερίδα Φιλελεύθερος ια το 999 και η ιστοσελίδα Sockwach (www.sockwach.com.cy) ια το 2. αποκλεισµό εταιρειών από διαπραµάτευση των τίτλων τους, λόω καθυστέρησης στη διεκπεραίωση/εκκαθάριση των συναλλαών. Οι σχετικές µεταλητές που κατασκευάζονται ια κάθε εξωενή παράοντα εξηούνται µε λεπτοµέρεια στο Παράρτηµα (Πίνακας Π2: περιραφή ανεξάρτητων µεταλητών). Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση ψευδοµεταλητών στην κωδικοποίηση/µοντελοποίηση των διαφόρων εξωενών παραόντων συνεπάεται τους ακόλουθους περιορισµούς: (i) Η οικονοµετρική ανάλυση δεν µπορεί να διαχωρίσει την επίδραση (αν υπάρχει) δύο ή περισσότερων πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων που συµπίπτουν χρονικά, µε την έννοια ότι δεν µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα 4

12 ια το ποια/ποιες από αυτές προκαλεί τη συκεκριµένη επίδραση. Επίδραση µπορεί να έχουν όλες ή ορισµένες από αυτές αλλά δεν µπορεί να εκτιµηθεί ια την κάθε µια ξεχωριστά. (ii) Ορισµένες πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις ενδεχοµένως να συµπίπτουν µε άλλα εονότα τα οποία επηρέασαν τις τιµές και ια τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να διαχωριστεί κατά πόσο η επίδραση προκύπτει από τις συκεκριµένες πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις που έχουν περιληφθεί στο µοντέλο ή από κάποιο άλλο εονός που συµαίνει την ίδια χρονική στιµή µε τη συκεκριµένη πράξη/απόφαση/ανακοίνωση. Ο αριθµός πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων που θα µπορούσαν να εξεταστούν ια τυχόν επιδράσεις στις τιµές των τίτλων και δεικτών του ΧΑΚ κατά την περίοδο είναι τεράστιος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανακοινώσεων, λόω του πολύ µεάλου αριθµού τους θα ήταν αδύνατον να περιληφθούν όλες ξεχωριστά σε ένα οικονοµετρικό µοντέλο και αν ακόµα µπορούσαν να συλλεχτούν. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις είναι ενικές ή/και αόριστες. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, αφού µελετήθηκαν και αξιολοήθηκαν οι πληροφορίες στα ΜΜΕ (Φιλελεύθερος και Sockwach), επιλέχτηκαν οι ανακοινώσεις εκείνες που θεωρήσαµε ως τις πιο σηµαντικές. Παρά τις όποιες αδυναµίες της, πρέπει να τονιστεί ότι η οικονοµετρική ανάλυση δίνει ασφαλέστερα συµπεράσµατα σε σχέση µε µια απλή παρατήρηση των δεδοµένων, διότι εξετάζει ταυτόχρονα πολλούς παράοντες και επιτρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει συστηµατική (και όχι τυχαία) επίδραση των παραόντων αυτών στις τιµές των δεικτών και µετοχών. Με άλλα λόια, η οικονοµετρική ανάλυση οηθά στο να αποφύει κάποιος τον κίνδυνο να αναάει µεµονωµένα και τυχαία εονότα σε κανόνα. 3. ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑ ΙΚΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ 3. Επιδράσεις στο Γενικό δείκτη (GENX) Εδώ εξετάζεται κατά πόσο οι διάφορες πράξεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις που περιράφονται πιο πάνω επηρέασαν το Γενικό δείκτη. Οι πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις κωδικοποιούνται µε τη χρήση 5

13 ψευδοµεταλητών που χρησιµοποιούνται στα διάφορα οικονοµετρικά µοντέλα ως ανεξάρτητες µεταλητές. Ο ορισµός και η επεξήηση των µεταλητών αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα Π2 του Παραρτήµατος. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ορισµένες µεταλητές Χi Β και Υi Β, περιλαµάνονται στα διάφορα οικονοµετρικά µοντέλα επιλεκτικά διότι συχνά δύο ή περισσότερες από αυτές τυχάνει να έχουν τις ίδιες ή σχεδόν τις ίδιες τιµές. Σε αυτή την περίπτωση ανακαστικά κάποια ή κάποιες µεταλητές θα πρέπει να απαλειφθούν ώστε να καταστεί δυνατή η οικονοµετρική εκτίµηση. Η επιλοή των µεταλητών που απαλείφθηκαν έινε µε στατιστικά κριτήρια. Για να εξεταστεί η επίδραση στο Γενικό δείκτη χρησιµοποιείται η εξίσωση lngenx i= i X i B i = = + ( X B + ε, =, K, T () ) i i όπου ln GENX είναι η ηµερήσια απόδοση 5 του Γενικού δείκτη ια την ηµέρα και ε είναι ο όρος σφάλµατος 6 που περιλαµάνει όλους τους τυχαίους παράοντες που επηρεάζουν την εξαρτηµένη µεταλητή ( ln GENX ) και δεν µπορούν να εξηηθούν από τις ανεξάρτητες µεταλητές. Η παράµετρος i (i =,,9) δείχνει την επίδραση της πράξης/απόφασης/ ανακοίνωσης X i στην ηµερήσια απόδοση του Γενικού δείκτη εκτός της περιόδου διόκωσης των τιµών. Η παράµετρος δείχνει πόσο πιο ψηλές θα ήταν οι αποδόσεις του Γενικού δείκτη κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ αν δεν είχαν συµεί άλλες πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις εκείνη την περίοδο.η παράµετρος i (i =,,) δείχνει την πρόσθετη επίδραση (αύξηση ή µείωση) της πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης X i, στις αποδόσεις του Γενικού δείκτη που προκύπτει κατά την περίοδο της φούσκας. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της εξίσωσης 5 Η απόδοση µιας µεταλητής Χ µεταξύ των περιόδων και ( Χ Χ ) / Χ Χ, που συµολίζεται µε L Χ ή Χ Χ = ln Χ ln Χ είναι ο λόος και προσείζεται από τη διαφορά του φυσικού λοάριθµου της µεταλητής ln, µεταξύ των δύο περιόδων δηλαδή L. Στην ανάλυση χρησιµοποιούνται οι αποδόσεις αντί οι τα επίπεδα τιµών των δεικτών λόω (α) της χρηµατοοικονοµικής τους ερµηνείας και () των επιθυµητών οικονοµετρικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν σε σχέση µε τα επίπεδα, δηλαδή οι αποδόσεις, σε αντίθεση µε τα επίπεδα, έχουν συνήθως διαχρονικά σταθερό µέσο (mean) και διακύµανση (variance). 6 Σε όλες τις εκτιµήσεις µοντέλων χρησιµοποιούνται τυπικά σφάλµατα που έχουν διορθωθεί ια αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα. 6

14 Πίνακας 2: Εκτίµηση παλινδρόµησης (), εξαρτηµένη µεταλητή: lngenx ΠΡΑΞΗ/ΑΠΟΦΑΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ (ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ) P-VALUE -,3 (,2),22 SPLITS -,3 (,3),933 BONUS 2 -,4 (,5),37 CONVLOAN 3, (,5),89 RIGHTS 4,2 (,5),665 ISSWARA 5, (,3),795 ISSWARI 6 -,2 (,4),77 CONVWAR 7,4 (,7),538 REENTRY 8 -,7 (,6),4 ACQ 9 -,7 (,3),42 ACQTAR,4 (,6),6 PAACQ,2 (,),882 PATAR 2,2 (,8),767 QUOTA 3,9 (,4),75 4,9 (,49),26 OTHERANNOUNC 5,46 (,2),28 OTHERANNOUNC2 6 -,33 (,6), OTHERANNOUNC3 7, (,4),4 OTHERANNOUNC4 8 -,2 (,2),447 OTHERANNOUNC5 9,4 (,9),965 OTHERANNOUNC6 2,2 (,3),588 BUBBLE, (,4),7 SPLITSATBUBBLE, (,),232 BONUSATBUBBLE 2 -,5 (,48),296 CONVLOANATBUBBLE 3 -,524 (,584),37 RIGHTSATBUBBLE 4 -,3 (,9),869 ISSWARATBUBBLE 5 -,9 (,),72 ISSWARITBUBBLE 6,33 (,23),48 CONVWARATBUBBLE 7 -,3 (,5),39 REENTRYATBUBBLE 8,8 (,7),633 ACQATBUBBLE 9 -, (,),98 ACQTARATBUBBLE,22 (,35), PAACQATBUBBLE -,85 (,47),7 7

15 () µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραώνων. Στην εκτίµηση χρησιµοποιήθηκαν 464 παρατηρήσεις (Τ=464). Στην η στήλη του πίνακα παρουσιάζεται η συντοµοραφία των διαφόρων πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων των οποίων εξετάζεται η επίδραση στο Γενικό δείκτη. Στη 2 η στήλη είναι οι παράµετροι που έχουν εκτιµηθεί, στην 3 η στήλη οι εκτιµητές των παραµέτρων (µε τα τυπικά σφάλµατα στην παρένθεση) και στη 4 η στήλη τα p-values. Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι οι συντελεστές 8, 9,, 4, 5, 6, 7,, 7 και είναι στατιστικά σηµαντικοί (σε επίπεδο 5%), που σηµαίνει ότι οι εκτιµηµένες επιδράσεις των πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων στο Γενικό δείκτη που αντιστοιχούν σε αυτές τις παραµέτρους είναι αξιόπιστες. Από τις εκτιµήσεις αυτές προκύπτει ότι η επαναδιαπραµάτευση τίτλων µετά από αποκλεισµό είχε αρνητική επίδραση στις αποδόσεις του Γενικού δείκτη (παράµετρος 8 ) και κατά τις ηµέρες επαναδιαπραµάτευσης τίτλων µετά από αποκλεισµό, οι αποδόσεις του δείκτη εµφανίζονται µειωµένες κατά,7%. Επίσης, η εξαορά εταιρειών από εισηµένες εταιρείες είχε αρνητική επίδραση (παράµετρος 9 ). Έτσι όταν ινόταν κάποια εξαορά από εισηµένη εταιρεία οι αποδόσεις κατά µέσο όρο µειώνονταν,7% την ηµέρα υποραφής της συµφωνίας εξαοράς. Αντίθετα οι εξαορές εισηµένων εταιρειών από άλλες εταιρείες (εισηµένες ή µη) είχε θετική επίδραση στο Γενικό δείκτη (παράµετρος ) αφού οι αποδόσεις του κατά µέσο όρο αυξάνονταν,4% την ηµέρα υποραφής της συµφωνίας εξαοράς. Η επαναλειτουρία του ΧΑΚ µετά από αναστολή φαίνεται να επηρέασε θετικά το Γενικό δείκτη (παράµετρος 4 ) αφού οι αποδόσεις του ήταν αυξηµένες κατά,9% τις ηµέρες επαναλειτουρίας του ΧΑΚ µετά από αναστολή. Οι ανακοινώσεις στην εφηµερίδα Φιλελεύθερος στις 3/7/999 (OTHERANNOUNC) και 2/2/999 (OTHERANNOUNC3) είχαν θετική επίδραση. Οι αποδόσεις του Γενικού αυξάνονταν κατά 4,6% και,%, αντίστοιχα, την ηµέρα δηµοσίευσης των συκεκριµένων ανακοινώσεων. Αντίθετα η ανακοίνωση στην εφηµερίδα Φιλελεύθερος στις 2/2/999 (OTHERANNOUNC2) είχε αρνητική επίδραση αφού οι αποδόσεις του εν λόω δείκτη ήταν µειωµένες κατά 3,3% την ηµέρα δηµοσίευσης της ανακοίνωσης. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ (Άυουστος- εκέµριος του 999) οι αποδόσεις εµφανίζονται αυξηµένες κατά % (παράµετρος ) αν δεν ληφθούν υπόψη οι διάφορές 8

16 πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις που έιναν τη συκεκριµένη περίοδο. Πιο κάτω θα φανεί ότι σηµαντικό ποσοστό της αύξησης αυτών των αποδόσεων εξηείται από διάφορες πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης, πρέπει να τονίσουµε ότι ορισµένες πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις εταιρειών δεν φαίνεται να επηρεάζουν το Γενικό δείκτη αν εξεταστούν ως εονότα που αφορούν σε ολόκληρη τη περίοδο Όµως, όταν οι ίδιες πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις εξεταστούν ως εονότα που αφορούν στην περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ τότε φαίνεται να επηρεάζουν σηµαντικά το Γενικό δείκτη. Συκεκριµένα, η εισαωή µετοχών από µετατροπή ΑΜ είχε αρνητική επίδραση στις αποδόσεις του Γενικού δείκτη (παράµετρος 7 ). Τις ηµέρες εισαωής µετοχών από ΑΜ οι αποδόσεις του Γενικού δείκτη ήταν µειωµένες κατά 3,% κατά την περίοδο της µεάλης αύξησης των τιµών. Οι εξαορές εισηµένων εταιρειών επηρέαζαν µε θετικό τρόπο τις αποδόσεις του Γενικού δείκτη. Κατά περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ, τις ηµέρες υποραφής συµφωνιών εξαοράς οι αποδόσεις του Γενικού δείκτη αυξάνονταν κατά 2,2%. Η συνολική επίδραση των συµφωνιών εξαοράς κατά την περίοδο αυτή ήταν αύξηση στις αποδόσεις του δείκτη κατά 3,6% ( + =,4+,22). Τέλος, η έκδοση ανακοίνωσης του ΧΑΚ ια ΑΜ και η δηµοσίευση εράφου δηµόσιας πρότασης που αφορά εισηµένη εταιρεία που επρόκειτο να προεί σε εξαορά είχαν λιότερο σηµαντική επίδραση στο Γενικό δείκτη (παράµετροι 5 και ). Η έκδοση ανακοινώσεων του ΧΑΚ ια ΑΜ και οι δηµοσιεύσεις εράφων δηµόσιας πρότασης ια εξαορά από εισηµένες εταιρείες, οδηούσαν σε µείωση των αποδόσεων του δείκτη κατά,9% και 8,5%, αντίστοιχα, κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ. 3.2 Επιδράσεις στους κλαδικούς δείκτες Στη συνέχεια εξετάζεται η επίδραση διαφόρων πράξεων, αποφάσεων και ανακοινώσεων στους κλαδικούς δείκτες. 7 Χρησιµοποιήθηκαν 464 παρατηρήσεις (Τ = 464) και οι άνωστες παράµετροι εκτιµούνται µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραώνων. 7 Για τους υπόλοιπους κλαδικούς δείκτες, (εταιρείες οικοδοµήσιµων υλών και κατασκευών-bccx, εταιρείες πληροφορικής-itcx, εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών-fscx, εταιρείες ιχθυοπαραωής και εµπορίας ψαριών-fccx, Ξενοδοχεία-HOTX) οι διαθέσιµες παρατηρήσεις ξεκινούν από 29/9/2 µε αποτέλεσµα ο αριθµός τους ια σκοπούς οικονοµετρικής ανάλυσης να είναι σχετικά µικρός. Επίσης, κατά το διάστηµα 29/9/2-3/2/2 ο αριθµός των σχετικών πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων είναι µικρός έτσι δεν διεξάεται οικονοµετρική ανάλυση ι αυτούς τους δείκτες, ιατί ενδεχόµενα να δώσει παραπλανητικά συµπεράσµατα. 9

17 είκτης Τραπεζικών Ορανισµών (BANKX) Το µοντέλο που χρησιµοποιείται ια να εκτιµηθεί η επίδραση των διαφόρων πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων στο δείκτη BANKX κατά την περίοδο είναι ln 7 2 BANKX = + i iyi + 9Y9 + i iy i + = = B 6 + = B ) + ε i 3 i ( Yi B ) + 9 ( Y9 B ) + 2 ( Y2 =, K,T, (2) όπου ln BANKX είναι η απόδοση του BANKX την ηµέρα και ε είναι ο όρος σφάλµατος. Η παράµετρος i (i =, 7, 9,, 2) δείχνει την επίδραση της πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης Y i που αφορά Τραπεζικούς Ορανισµούς στην απόδοση του δείκτη BANKX εκτός της φούσκας. Η παράµετρος δείχνει την επίδραση της περιόδου της «φούσκας» του ΧΑΚ στις αποδόσεις του BANKX. Η παράµετρος i (i =3, 6, 9, 2) δείχνει την επίδραση της πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης Y i (που αφορά Τραπεζικούς Ορανισµούς) κατά την ίδια περίοδο στις αποδόσεις του BANKX. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της εξίσωσης (2). Στην η στήλη παρουσιάζεται η συντοµοραφία των πράξεων/αποφάσεων/ ανακοινώσεων των οποίων εξετάζεται η επίδραση στο δείκτη BANKX. Στη 2 η στήλη παρουσιάζονται οι παράµετροι που έχουν εκτιµηθεί. Στην 3 η και 4 η στήλη παρουσιάζονται οι εκτιµητές των παραµέτρων (µαζί µε τα τυπικά σφάλµατα στην παρένθεση) και τα p-values. Να σηµειωθεί ότι οι επόµενοι πίνακες (4-9) διαάζονται µε τον ίδιο ακριώς τρόπο. Οι συντελεστές 6, 9, 4, 5, 9 και 2 είναι στατιστικά σηµαντικοί (σε επίπεδο 5%) και αυτό δείχνει ότι οι εκτιµητές των συντελεστών που αντιστοιχούν στις πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις αυτές είναι αξιόπιστοι. Ο εκτιµητής του συντελεστή 6 έχει αρνητικό πρόσηµο άρα η εισαωή µετοχών από µετατροπή ΑΜ Τραπεζικού Ορανισµού είχε αρνητική επίδραση στο δείκτη BANKX. Συκεκριµένα, οι αποδόσεις του δείκτη BANKX φαίνεται να µειώνονται κατά,% την ηµέρα εισαωής µετοχών από µετατροπή ΑΜ τράπεζας σε µετοχές. Ο εκτιµητής του συντελεστή 9 έχει θετικό πρόσηµο που δείχνει ότι οι δηµόσιες προτάσεις από τράπεζες ια εξαορά εταιρειών είχαν θετική επίδραση στο δείκτη BANKX.

18 Πίνακας 3: Εκτίµηση παλινδρόµησης (2), εξαρτηµένη µεταλητή: lnbankx ΠΡΑΞΗ/ΑΠΟΦΑΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ (ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ) P-VALUE -,3 (,2),86 SPLITS(BANK) -, (,5),796 BONUS(BANK) 2 -,4 (,7),566 RIGHTS(BANK) 3, (,4),888 ISSWARΑ(BANK) 4,4 (,3),727 ISSWARI(BANK) 5,4 (,),7 CONVWAR(BANK) 6 -, (,2), ACQ(BANK) 7 -, (,4),437 PAACQ(BANK) 9,8 (,2), REENTRY(BANK),5 (,5),927 CONVLOAN(BANK) 2 -,5 (,5),36 BUBBLE,5 (,5),34 RIGHTS(BANK)ATBUBBLE 3,29 (,8),95 ISSWARA(BANK)ATBUBBLE 4 -,52 (,3), ISSWARI(BANK)ATBUBBLE 5,36 (,), CONVWAR(BANK)ATBUBBLE 6,2 (,5),965 PAACQ(BANK)ATBUBBLE 9 -,299 (,5), CONVLOAN(BANK)ATBUBBLE 2 -,24 (,37), Έτσι, την ηµέρα δηµοσίευσης εράφου δηµόσιας πρότασης ια εξαορά εταιρείας από τράπεζα οι αποδόσεις του δείκτη BANKX αυξάνονταν κατά,8%. Κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ τα ΑΜ τραπεζών δεν είχαν στατιστικά σηµαντική επίδραση στο δείκτη BANKX. Την ίδια περίοδο, οι αποδόσεις του δείκτη Τραπεζικών Ορανισµών ήταν αυξηµένες κατά 5,2% τις ηµεροµηνίες έκδοσης ανακοίνωσης του ΧΑΚ ια ΑΜ τραπεζών, ενώ οι αποδόσεις του δείκτη BANKX ήταν αυξηµένες κατά 36% τις ηµέρες εισαωής των ΑΜ. Οι εκτιµητές των συντελεστών 9 και 2 έχουν αρνητικό πρόσηµο που δείχνει ότι οι δηµόσιες προτάσεις ια εξαορές από Τραπεζικούς Ορανισµούς και τα µετατρέψιµα δάνεια τραπεζών σε µετοχές είχαν αρνητική επίδραση στις αποδόσεις του δείκτη BANKX κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ. Συκεκριµένα, κατά την περίοδο αυτή, τις ηµέρες δηµοσίευσης εράφου δηµόσιας πρότασης ια εξαορά από Τραπεζικό Ορανισµό και τις ηµέρες

19 καταχώρησης µετοχών από µετατρέψιµα δάνεια οι αποδόσεις του δείκτη BANKX ήταν µειωµένες κατά 29,9% και 2,4% αντίστοιχα. Επίσης, κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ η συνολική επίδραση της δηµοσίευσης εράφου δηµόσιας πρότασης ια εξαορά από Τραπεζικό Ορανισµό ήταν µείωση στις αποδόσεις του δείκτη BANKX κατά 28,% (λαµάνοντας υπόψη και την αύξηση που προκαλείται από τη δηµοσίευση εράφου δηµόσιας πρότασης ια εξαορά εκτός της περιόδου διόκωσης των τιµών, δηλαδή =,8-,299). Η εισαωή µετοχών Τραπεζικών Ορανισµών από δικαιώµατα προτίµησης την ίδια περίοδο είχε θετική αλλά λιότερο στατιστικά σηµαντική επίδραση στις αποδόσεις του δείκτη ΒΑΝΚΧ (παράµετρος 3 ). είκτης Επενδυτικών Ορανισµών (INVX) Το οικονοµετρικό µοντέλο που χρησιµοποιείται ια την εκτίµηση των επιδράσεων πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων στο δείκτη Επενδυτικών Ορανισµών (ΙΝVX) είναι 6 i = i= 9 ln INVX = + ( ) iyi + iyi + B + Y B 4 + = B ) + ε i 3 i ( Yi B ) + 6 ( Y6 B ) + ( Y =, K,T, (3) όπου ln INVX είναι η απόδοση του δείκτη INVX την ηµέρα και ε είναι ο όρος σφάλµατος. Η παράµετρος i (i =, 6, 9, ) δείχνει την επίδραση της πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης Y i που αφορά Επενδυτικούς Ορανισµούς στις αποδόσεις του δείκτη INVX. Η παράµετρος δείχνει πόσο πιο ψηλές ήταν οι αποδόσεις του δείκτη INVX κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ. Για την ίδια περίοδο, η παράµετρος i (i =, 3, 4, 6, ) δείχνει την πρόσθετη επίδραση στις αποδόσεις του δείκτη INVX µιας πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης που αφορά Επενδυτικούς Ορανισµούς. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της εξίσωσης (3), όπου φαίνεται ότι οι συντελεστές 5 και είναι στατιστικά σηµαντικοί (σε επίπεδο 5%). Αυτό δείχνει ότι η εισαωή ΑΜ Επενδυτικών Ορανισµών και η επαναδιαπραµάτευση τίτλων Επενδυτικών Ορανισµών µετά από αποκλεισµό είχαν σηµαντική επίδραση στο δείκτη INVX. Οι αποδόσεις του δείκτη INVX αυξάνονταν κατά,2% τις ηµέρες εισαωής ΑΜ Επενδυτικών Ορανισµών 2

20 Πίνακας 4: Εκτίµηση παλινδρόµησης (3), εξαρτηµένη µεταλητή: lninvx ΠΡΑΞΗ/ΑΠΟΦΑΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ (ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ) P-VALUE - -,3 (,2),86 SPLITS(INV),3 (,7),693 BONUS(INV) 2,3 (,4),83 RIGHTS(INV) 3, (,9),85 ISSWARΑ(INV) 4 -,6 (,3),7 ISSWARΙ(INV) 5,2 (,6),49 CONVWAR(INV) 6,5 (,5),755 PATAR(INV) 9 -,4 (,2),5 REENTRY(INV) -,36 (,6),29 BUBBLE,27 (,9),3 SPLITS(INV)ATBUBBLE -,4 (,5),7 RIGHTS(INV)ATBUBBLE 3 -,4 (,),72 ISSWARΑ(INV)ATBUBBLE 4 -,69 (,3), CONVWAR(INV)ATBUBBLE 6,33 (,5),3 REENTRY(INV)ATBUBBLE -,2 (,9),296 ενώ τις ηµέρες επαναδιαπραµάτευσης τίτλων του ίδιου δείκτη, οι αποδόσεις του ήταν µειωµένες κατά 3,6%. Οι συντελεστές 4 και 9 είναι στατιστικά σηµαντικοί (όµως σε επίπεδο %) και οι εκτιµητές τους έχουν αρνητικό πρόσηµο. Άρα, οι ανακοινώσεις του ΧΑΚ ια ΑΜ Επενδυτικών Ορανισµών και οι δηµόσιες προτάσεις ια εξαορά Επενδυτικών Ορανισµών επηρέασαν σε κάποιο αθµό αρνητικά το δείκτη INVX. Οι αποδόσεις του δείκτη INVX µειώνονταν κατά,6% τις ηµέρες έκδοσης ανακοίνωσης ΑΜ Επενδυτικών Ορανισµών. Κατά τις ηµέρες δηµοσίευσης εράφου δηµόσιας πρότασης ια εξαορά Επενδυτικού Ορανισµού οι αποδόσεις του δείκτη INVX µειώνονται κατά,4%. Κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ, οι αποδόσεις του INVX εµφανίζονται αυξηµένες κατά 2,7% (η παράµετρος είναι στατιστικά σηµαντική και ο εκτιµητής της έχει θετικό πρόσηµο). Αποµονώνοντας τις διάφορες πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις που έιναν την περίοδο της «φούσκας» φαίνεται ότι οι υποδιαιρέσεις µετοχικού κεφαλαίου Επενδυτικών Ορανισµών, τα ΑΜ Επενδυτικών Ορανισµών και η µετατροπή ΑΜ σε µετοχές επηρέασαν σηµαντικά τις αποδόσεις του INVX (παράµετροι, 4, 6 ). 3

21 Έτσι κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ, οι αποδόσεις του δείκτη INVX ήταν µειωµένες κατά 4% τις ηµέρες πρώτης ανακοίνωσης υποδιαιρέσεων Επενδυτικών Ορανισµών, ενώ οι αποδόσεις του ίδιου δείκτη τις ηµέρες έκδοσης ανακοίνωσης του ΧΑΚ ια ΑΜ Επενδυτικών Ορανισµών ήταν µειωµένες κατά 6,9%. Επιπρόσθετα, τις ηµέρες εισαωής µετοχών Επενδυτικών Ορανισµών από µετατροπή ΑΜ οι αποδόσεις του δείκτη INVX ήταν αυξηµένες κατά 3,3%, ενώ η έκδοση ανακοίνωσης του ΧΑΚ ια ΑΜ Επενδυτικών Ορανισµών οδηούσε σε µείωση στις αποδόσεις του δείκτη INVX κατά 7,5% ( =-,6-,69) 8. είκτης Ασφαλιστικών Ορανισµών (INSX) Το οικονοµετρικό µοντέλο που χρησιµοποιείται ια την εκτίµηση των επιδράσεων πράξεων/αποφάσεων/ανακοινώσεων στο δείκτη Ασφαλιστικών Ορανισµών (ΙΝSX) είναι ln 2 8 INSX = + i iyi + i iyi i iy + 4 i + = = = + ) + ( Y B ε =, T (4) όπου ln INSX είναι η απόδοση του δείκτη INSX την ηµέρα και ε είναι ο όρος σφάλµατος. Η παράµετρος i (i =, 2, 4, 8,, ) δείχνει την επίδραση της πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης Y i που αφορά Ασφαλιστικούς Ορανισµούς, στις αποδόσεις του δείκτη INSX. Η παράµετρος δείχνει πόσο πιο ψηλές ήταν οι αποδόσεις του δείκτη INSX κατά την περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ. Για την ίδια περίοδο, η πρόσθετη επίδραση της πράξης/απόφασης/ανακοίνωσης (που αφορά Ασφαλιστικούς Ορανισµούς) είναι η παράµετρος. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της εξίσωσης (4). Οι παράµετροι, 2, 5, 6, 8, είναι στατιστικά σηµαντικές (σε επίπεδο 5%), που σηµαίνει ότι οι εκτιµητές των παραµέτρων που αντιστοιχούν στις συκεκριµένες πράξεις/αποφάσεις/ανακοινώσεις που αφορούν Ασφαλιστικούς Ορανισµούς είναι αξιόπιστοι. Τις ηµέρες ανακοίνωσης υποδιαιρέσεων µετοχικού κεφαλαίου Ασφαλιστικού Ορανισµού οι αποδόσεις του INSX µειώνονταν κατά 6,2%, (παράµετρος ) ενώ τις ηµέρες εισαωής µετοχών από έκδοση δωρεάν µετοχών Ασφαλιστικών Ορανισµών οι αποδόσεις του B Y i 8 Εδώ λαµάνεται υπόψη και η κατά µέσο όρο µείωση που προκαλείται από την έκδοση ανακοίνωσης του ΧΑΚ ια ΑΜ Επενδυτικών Ορανισµών ια όλη την περίοδο

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Θερµοδυναµική Φυσική Θετικής & εχνολοικής Κατεύθυνσης Λυκείου ο Κεφάλαιο Θερµοδυναµική. Θερµοδυναµικό σύστηµα ντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ Κατά την εκτόνωση ενός αερίου, το έρο του είναι θετικό ( δηλαδή παραόμενο). Κατά την συμπίεση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας)

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσοµοίωση (Simulation) και Τυχαίες µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ευστρατία Μούρτου

ρ. Ευστρατία Μούρτου ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : Ε ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : - ΜΑΘΗΜΑ «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΚΕΦ. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ρ. Ευστρατία Μούρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Kεφάλαιο 4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Οι λόγοι για τους οποίους το νεοκλασικό υπόδειγμα εξωγενούς τεχνολογικής προόδου έγινε τόσο δημοφιλές στην οικονομική θεωρία είναι, πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

τοπικοί συντελεστές αντίστασης στο σηµείο εισόδου, στην καµπύλη και στο ακροφύσιο είναι αντίστοιχα Κ in =1,0, K c =0,7 και K j =0,5.

τοπικοί συντελεστές αντίστασης στο σηµείο εισόδου, στην καµπύλη και στο ακροφύσιο είναι αντίστοιχα Κ in =1,0, K c =0,7 και K j =0,5. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ Ι Εφαρµοή Ισοζυίου Υδραυλικής Ενέρειας - Εξίσωση ernoulli Άσκηση. Σε ένα συντριβάνι, νερό αντλείται από τη δεξαµενή µε ρυθµό Q5,0 lt/ και εκτοξεύεται κατακόρυφα, όπως στο σκαρίφηµα. Όλα τα τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής (Κεντρική Τράπεζα) Λούης Χριστοφίδης (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum. Global Technical Analysis Institute 14/02/13

Greek Finance Forum. Global Technical Analysis Institute 14/02/13 Global Technical Analysis Institute 14/02/13 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ SOS & ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ www.dap papei.gr 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Τι θα γράψω: Στις εξετάσεις τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις και ασκήσεις (κυρίως ασκήσεις) όπου

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Γενικές οδηγίες για την εργασία Τέταρτη Γραπτή Εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα