ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 (Project Management) Βασίλης Κώστογλου URL: 1

2 Ορισμοί Έργου Έργο είναι μια σειρά από δραστηριότητες που διευθύνονται για την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου Έργο είναι μια προσωρινή και συχνά προσαρμοσμένη πρωτοβουλία που αποτελείται από πολλές μικρότερες εργασίες και δραστηριότητες που πρέπει να συντονιστούν και να ολοκληρωθούν για να τελειώσει ολόκληρη η πρωτοβουλία εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Έργο είναι μια προσωρινή προσπάθεια που συμπεριλαμβάνει μια συνδεδεμένη ακολουθία δραστηριοτήτων και μια ποικιλία πόρων, η οποία έχει σχεδιαστεί για να επιτύχει ένα συγκεκριμένο και μοναδικό αποτέλεσμα, και λειτουργεί εντός περιορισμών χρόνου, κόστους και ποιότητας και χρησιμοποιείται συχνά για να εισάγει αλλαγές. Η διοίκηση έργων περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των έργων. Σχεδίασε πρώτα το έργο και μετά εργάσου πάνω στο σχέδιό σου! 2

3 Έργο Εγχείρημα (συχνά μοναδικό) το οποίο αποτελείται από μία ακολουθία δραστηριοτήτων που με τη χρήση των απαραίτητων πόρων ολοκληρώνουν έναν αντικειμενικό σκοπό, σε περιορισμένο χρόνο, με συγκεκριμένα κεφάλαια και με καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας. Παραδείγματα έργων Κάθε είδους τεχνικά έργα (δρόμοι, κτίρια, γέφυρες, εργοστάσια, φράγματα κλπ) Κατασκευές σύνθετων μεταφορικών μέσων (αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα) Διεξαγωγή εκδηλώσεων Προεκλογικές εκστρατείες Εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής Διεξαγωγή ερευνών Οργάνωση αθλητικών αγώνων Εισαγωγικές εξετάσεις Σύνθετες χειρουργικές εγχειρήσεις 3

4 Τι είναι έργο; Οποιαδήποτε μοναδική προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους Με πολλαπλές δραστηριότητες Με καθορισμένες σχέσεις αλληλεξάρτησης των δραστηριοτήτων Με συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την ολοκλήρωσή του Χαρακτηριστικά έργου Μία μοναδική λειτουργική δραστηριότητα ή προσπάθεια Απαιτεί την ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού αλληλεξαρτώμενων δραστηριοτήτων Δημιουργήθηκε για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου Οι πόροι (όπως χρόνος, κεφάλαιο, δυναμικό, εξοπλισμός) είναι περιορισμένοι Τυπικά έχει τη δική του δομή διαχείρισης Χρειάζεται ηγεσία 4

5 Κοινά χαρακτηριστικά έργων Αντικειμενικός σκοπός Κύκλος ζωής (αρχή, μέση, τέλος) Επιμέρους δραστηριότητες (ποιες είναι, σειρά προτεραιότητας, συσχέτιση αποστολών, ποιοι τις πραγματοποιούν) Μοναδικότητα Ανταγωνισμός Διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, κεφάλαια, υποδομή) Χρονικός ορίζοντας (χρονική στιγμή έναρξης και λήξης) Υπεύθυνος διαχείρισης έργου - Ομάδα εκτέλεσης του έργου Πελάτης 5

6 Δικτυωτή ανάλυση Δικτυωτή ανάλυση είναι ένα γενικό όνομα που δίνεται σε ορισμένες ειδικές τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο των έργων Προγραμματισμός έργων Εντοπισμός σχέσεων προτεραιότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων Αλληλουχία δραστηριοτήτων Καθορισμός χρόνων και κόστους δραστηριοτήτων Εκτίμηση απαιτήσεων σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό Καθορισμός κρίσιμων δραστηριοτήτων 6

7 Σκοποί του προγραμματισμού έργου Δείχνει τη σχέση της κάθε δραστηριότητας με τις άλλες και με ολόκληρο το έργο Προσδιορίζει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των δραστηριοτήτων Ενθαρρύνει τον καθορισμό ρεαλιστικών εκτιμήσεων του χρόνου και του κόστους κάθε δραστηριότητας Βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπων, των χρημάτων και των υλικών πόρων εντοπίζοντας τα κρίσιμα σημεία συμφόρησης μέσα στο έργο 7

8 Τι είναι η διοίκηση έργων Η εφαρμογή ενός συνόλου εργαλείων και τεχνικών για να κατευθύνει τη χρήση των διάφορων πόρων για την ολοκλήρωση ενός μοναδικού, σύνθετου έργου με περιορισμούς χρόνου, κόστους και ποιότητας. Οι ρίζες της βρίσκονται στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι στρατιωτικές αρχές χρησιμοποίησαν τις τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας για να σχεδιάσουν την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων. Μία από αυτές τις τεχνικές ήταν η χρήση των δικτύων για την αναπαράσταση ενός συστήματος σχετιζόμενων δραστηριοτήτων. 8

9 Διοίκηση έργων μέσα σε έναν οργανισμό Το λογιστήριο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της διοίκησης έργων για να αποκτήσει χρονοδιάγραμμα των σημαντικών δαπανών. Το τμήμα μάρκετινγκ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της διοίκησης έργων για να παρακολουθεί την πρόοδό του και να παρέχει διαρκή ενημέρωση στον πελάτη. Τα πληροφοριακά συστήματα αναπτύσσουν και συντηρούν το λογισμικό που υποστηρίζει την υλοποίηση των έργων. Οι λειτουργίες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της διοίκησης ενός έργου για την παρακολούθηση της προόδου των δραστηριοτήτων και εντός και εκτός της κρίσιμης διαδρομής για τη διαχείριση των απαιτήσεων των πόρων. 9

10 Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργου Ο Σχεδιασμός ενσωματώνει ενέργειες που στοχεύουν στον καθορισμό των δραστηριοτήτων, των ομάδων που θα τις πραγματοποιήσουν, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες. Ο Προγραμματισμός σχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λεπτομερειακού σχεδίου προγραμματισμού χρήσης των πόρων για την επίτευξη των δραστηριοτήτων. Ενσωματώνει ενέργειες όπως: Καθορισμός των χρονικών στιγμών έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας Υπολογισμός της διάρκειας κάθε δραστηριότητας Εκτίμηση της συνολικής διάρκειας του έργου Κατανομή των απαραίτητων πόρων Αναπροσαρμογή των πόρων Αντιστάθμιση κόστους και διάρκειας του έργου Σύγκριση του σχεδίου με την πρόοδο του έργου Αναπροσαρμογή του σχεδίου Αναθεώρηση του έργου 10

11 Τα έξι κοινά βήματα για τις τεχνικές διαχείρισης έργων Προσδιορίστε το έργο και προετοιμάστε τη δομή της διάσπασης της εργασίας Αναπτύξτε τις σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων (αποφασίστε ποιες δραστηριότητες πρέπει να προηγούνται και ποιες πρέπει να ακολουθήσουν άλλες) Σχεδιάστε το δίκτυο που συνδέει όλες τις δραστηριότητες Κατανέμετε εκτιμήσεις χρόνου ή/και κόστους για κάθε δραστηριότητα Υπολογίστε τη μεγαλύτερη διαδρομή μέσα στο δίκτυο. Αυτή ονομάζεται «κρίσιμη διαδρομή» Χρησιμοποιήστε το δίκτυο για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε, να προγραμματίσετε χρονικά, να παρακολουθήσετε και να ελέγξετε όλο το έργο 11

12 Ορολογία Δικτυωτής Ανάλυσης Δίκτυο Είναι ένας συνδυασμός όλων των δραστηριοτήτων και των γεγονότων του έργου. Ένα ισχυρό εργαλείο για το σχεδιασμό και τον έλεγχο του έργου. Γραφική απεικόνιση των δραστηριοτήτων και των γεγονότων Δείχνει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των δραστηριοτήτων ενός έργου Δείχνει με σαφήνεια τις δραστηριότητες που πρέπει να προηγούνται ή να ακολουθούν (επόμενες) άλλες δραστηριότητες με λογικό τρόπο Σαφής αναπαράσταση του σχεδίου του έργου Δραστηριότητα Στοιχειώδης υποδιαίρεση του έργου, η οποία απαιτεί χρόνο και πόρους για την υλοποίησή της. Είναι μία χρονοβόρα προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση μέρους του έργου. 12

13 Γεγονός (ή κόμβος) Σηματοδοτεί την έναρξη ή τη λήξη μιας δραστηριότητας Είναι ένα στιγμιαίο σημείο στο χρόνο Ορίζει μια χρονική στιγμή Αναπαρίσταται με κύκλο (κόμβο) Οι δραστηριότητες αναπαρίστανται με βέλη και τα γεγονότα με κύκλους 13

14 Γεγονός έναρξης Γεγονός λήξης 6 t(6,7) 7 Δραστηριότητα Κ Σχηματική παράσταση δραστηριότητας 14

15 3 t(3,4) = 6 4 t(4,5) = 11 5 Δραστηριότητες σε σειρά 15

16 9 K t(8,9)=6 8 Λ t(8,10)=4 10 Παράλληλες δραστηριότητες 16

17 4 t(3,4) 3 t(4,5) t(3,5) t(5,6) 5 6 Πλασματική δραστηριότητα Η δραστηριότητα (4,5) είναι πλασματική και δηλώνει ότι η (5,6) είναι σε σειρά και με την (3,4) 17

18 A Α 3 Γ B 4 B ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΟΡΘΟ Η προσθήκη της πλασματικής δραστηριότητας (3,4) εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες (2,3) και (2,4) είναι μονοσήμαντες 18

19 Καταστάσεις σε δικτυωτά διαγράμματα 1 A 2 B 3 C 4 (a ) 1 B A 3 C D A B (b ) 3 C (d) A 2 5 C A A B (c ) B 2 C C 3 D u m m y 4 D (g) B A B 2 (e ) C 3 D u m m y (f) 4 19

20 Η A πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η B και η C Και η A και η B πρέπει να ολοκληρωθούν πριν ξεκινήσει η C Και η A και η B πρέπει να ολοκληρωθούν πριν ξεκινήσουν οι C και D 20

21 Η A πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η B Και η A και η C πρέπει να ολοκληρωθούν πριν ξεκινήσει η D 21

22 Στρατηγικές Προγραμματισμού Εμπρόσθιος Προγραμματισμός Θεσπίζει την ημερομηνία έναρξης του έργου και στη συνέχεια προγραμματίζει από την εν λόγω ημερομηνία και έπειτα. Με βάση την προβλεπόμενη διάρκεια των απαιτούμενων δραστηριοτήτων, τις αλληλεξαρτήσεις τους και την κατανομή των πόρων για την ολοκλήρωσή τους, υπολογίζεται η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Υπολογισμός νωρίτερων χρόνων γεγονότων N(j) = max (i, j) {N(i) + t(i,j)}, για κάθε γεγονός i που ανήκει στο σύνολο των γεγονότων που προηγούνται του γεγονότος j και συνδέονται άμεσα με αυτό 22

23 Υπολογισμός νωρίτερων χρόνων γεγονότων 23

24 Αντίστροφος προγραμματισμός Θεσπίζει μία προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου και στη συνέχεια προγραμματίζει από αυτήν την ημερομηνία και προς τα πίσω. Στην ουσία, οι δραστηριότητες, οι διάρκειές τους, οι αλληλεξαρτήσεις τους και οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να θεωρείται ότι εξασφαλίζουν ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί έως τη λήξη της προθεσμίας. Υπολογισμός αργότερων χρόνων γεγονότων A(i) = min (i, j) {A(j) - t(i,j)} για κάθε γεγονός j που ανήκει στο σύνολο των γεγονότων που ακολουθούν το γεγονός i και συνδέονται άμεσα με αυτό 24

25 Υπολογισμός αργότερων χρόνων γεγονότων 25

26 Επίλυση δικτύου Για κάθε δραστηριότητα υπολογίζονται τέσσερις χρονικές στιγμές: Νωρίτερος χρόνος έναρξης ΝΕ(i,j) ή ES (Earliest Start) Αποτελεί τη νωρίτερη δυνατή χρονική στιγμή, κατά την οποία μπορεί να αρχίσει μία δραστηριότητα ΝΕ(i,j) = N(i) Νωρίτερος χρόνος λήξης ΝΛ(i,j) ή EF (Earliest Finish) Αποτελεί τη νωρίτερη δυνατή χρονική στιγμή, κατά την οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μία δραστηριότητα ΝΛ(i,j) = N(i) + t(i,j) 26

27 Αργότερος χρόνος έναρξης ΑΕ(i, j) ή LS (Latest Start) Αποτελεί την αργότερη δυνατή χρονική στιγμή, κατά την οποία μπορεί να αρχίσει μία δραστηριότητα, χωρίς να καθυστερήσει όλο το έργο. ΑΕ(i,j) = A(j) t(i,j) Αργότερος χρόνος λήξης ΑΛ(i, j) ή LF (Latest Finish) Αποτελεί την αργότερη δυνατή χρονική στιγμή, κατά την οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μία δραστηριότητα, χωρίς να καθυστερήσει όλο το έργο. ΑΛ(i,j) = A(j) 27

28 Χρονικά Περιθώρια Δραστηριοτήτων Συνολικό Χρονικό Περιθώριο Σ(i, j) ή Total Float (TF) Είναι ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη της δραστηριότητας πέραν του νωρίτερου χρόνου έναρξής της, χωρίς να καθυστερήσει ολόκληρο το έργο Σ(i,j) = A(j) N(i) t(i,j) Ανεξάρτητο Χρονικό Περιθώριο Α(i, j) ή Independent Float (IF) Ανήκει στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και συμβολίζει το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορεί να αυξηθεί η διάρκειά της χωρίς καμία επίπτωση στις προηγούμενες ή επόμενες δραστηριότητες A(i,j) = N(j) A(i) t(i,j) Ελεύθερο Χρονικό Περιθώριο Ε(i, j) ή Free Float (FF) Είναι ο χρόνος που διατίθεται για κάθε δραστηριότητα πέρα από τη διάρκειά της χωρίς να επηρεασθούν οι επόμενες δραστηριότητες E(i,j) = N(j) N(i) t(i,j) 28

29 Χρονικά περιθώρια δραστηριότητας Ν(i) A(i) N(j) A(j) t(i,j) K Λ Α Β Μ Ν Ανεξάρτητο χρονικό περιθώριο ( ): Α(i, j) = ΛΑ + ΒΜ Ελεύθερο χρονικό περιθώριο ( ): Ε(i, j) = KA + BM Συνολικό χρονικό περιθώριο ( ): Σ(i, j) = KA + BN 29

30 Η κρίσιμη διαδρομή ενός έργου είναι η ακολουθία των δραστηριοτήτων που έχουν το μεγαλύτερο άθροισμα των πιθανότερων διαρκειών. Η κρίσιμη διαδρομή καθορίζει τη νωρίτερη δυνατή ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Το χρονικό περιθώριο που είναι διαθέσιμο για κάθε μη κρίσιμη δραστηριότητα είναι το μέγιστο μέγεθος της καθυστέρησης μεταξύ της στιγμής έναρξης και της στιγμής λήξης της δραστηριότητας της δραστηριότητας χωρίς να προκληθεί καθυστέρηση στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Οι διάρκειες των δραστηριοτήτων που έχουν χρονικό περιθώριο μεγαλύτερο του μηδενός μπορούν να καθυστερήσουν προκειμένου να επιτευχθεί επιπεδοποίηση (μείωση) του απαιτούμενου δυναμικού. 30

31 Αλληλεξαρτήσεις και διάρκειες δραστηριοτήτων έργου συναρμολόγησης κινητήρα Δραστηριότητα Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Διάρκεια Προηγούμενες δραστηριότητες - Α Α Α Β Β Ε Δραστηριότητα Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Διάρκεια Προηγούμενες δραστηριότητες Γ Γ Δ Θ,Ι Η,ΣΤ,Ζ Κ Λ,Μ 31

32 Δίκτυο του έργου συναρμολόγησης κινητήρα 6 Ε 1 4 Ζ 4 ΣΤ Β 6 Η Γ 3 7 Λ 10 Α 6 Δ 9 Θ 5 Ι 8 Κ 9 Μ 10 Ν

33 Δραστηριότητα Χρονικά μεγέθη δραστηριοτήτων Διάρκεια t(i,j) Νωρίτεροι Αργότεροι Χρονικά περιθώρια Χρόνοι χρόνοι ΝΕ(I) ΝΛ(j) ΑΕ(i) ΑΛ(j) Α(i,j) E(i,j) Σ(i,j) Α (1,2) * Β (2,4) Γ (2,3) * Δ (2,5) Ε (4,6) ΣΤ (4,7) Ζ (6,7) Η (3,7) Θ (3,8) * Ι (5,8) Κ (8,9) * Λ (7,10) Μ (9,10) * Ν (10,11) * 33

34 Ε 1 4 Ζ 9 7 ΣΤ Β 4 Η 7 10 Λ 0 0 Α 3 3 Γ Δ 9 Θ 12 9 Ι Κ Μ Ν Επίλυση δικτύου του έργου συναρμολόγησης κινητήρα 34

35 Η σημασία του χρονικού περιθωρίου και της κρίσιμης διαδρομής Το χρονικό περιθώριο δείχνει πόσο είναι το επιτρεπόμενο χρονικό όριο της κάθε δραστηριότητας, δηλαδή πόσο χρόνο μπορεί να καθυστερήσει χωρίς να επηρεάζει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνολικού έργου.. Κρίσιμη διαδρομή είναι μία ακολουθία από δραστηριότητες από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου με μηδενικό χρονικό περιθώριο. Κρίσιμες δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής. Η κρίσιμη διαδρομή προσδιορίζει τον ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Εάν κάποια δραστηριότητα της κρίσιμης διαδρομής μειωθεί ή παραταθεί, ο χρόνος όλου του έργου θα μειωθεί ή θα παραταθεί ισόχρονα. 35

36 Πρέπει να γίνει σημαντική προσπάθεια να ελεγχθούν όλες οι κρίσιμες δραστηριότητες, έτσι ώστε το έργο να μπορεί να ανταποκριθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Εάν κάποια δραστηριότητα επιμηκυνθεί, γνωρίζουμε ότι το έργο δε θα τηρήσει την προθεσμία και πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον πόροι για να επιταχυνθεί κάποια δραστηριότητα, αυτό πρέπει να γίνει μόνο για κρίσιμες δραστηριότητες. Μη σπαταλήσετε πόρους στις μη κρίσιμες δραστηριότητες, επειδή δε θα μειωθεί η διάρκεια του έργου. Εάν μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι με την παράταση της διάρκειας κάποιων δραστηριοτήτων, αυτές πρέπει να είναι μη κρίσιμες δραστηριότητες έως το ανώτερο όριο του χρονικού τους περιθωρίου.. 36

37 Προγραμματισμός έργων σε συνθήκες αβεβαιότητας Τεχνική PERT (Project Evaluation Review Technique) Η τεχνική PERT αναπτύχθηκε από τον Αμερικανικό στρατό για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του προγράμματος πυραύλων Polaris, όπου δόθηκε έμφαση στην ολοκλήρωση του έργου στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Επιπλέον, η τεχνική PERT είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τους αβέβαιους χρόνους ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του έργου. Χρησιμοποιείται στη Διοίκηση Έργων για μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (εργασίες έρευνας και ανάπτυξης), όπου οι εκτιμήσεις χρόνου και κόστους τείνουν να είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Η τεχνική PERT χρησιμοποιεί πιθανολογικές χρονικές εκτιμήσεις. 37

38 Χαρακτηριστικά της τεχνικής PERT Οι διάρκειες των δραστηριοτήτων δεν μπορούν να καθοριστούν με σχετική ακρίβεια Οι διάρκειες αποτελούν συνήθως εκτιμήσεις και υπόκεινται σε μεταβλητότητα Χρησιμοποιούνται πιθανοθεωρητικά μοντέλα για την εκτίμηση του αναμενόμενου χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο Διερευνώνται ερωτήματα όπως: - Ποια είναι η μέση διάρκεια του έργου; - Ποια είναι η μέγιστη πιθανή διάρκεια του έργου; - Ποια είναι η πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου σε δεδομένο χρονικό διάστημα; - Ποιος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου με δεδομένη πιθανότητα; 38

39 Για κάθε δραστηριότητα με αβέβαιη διάρκεια χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις τριών σημείων: Αισιόδοξη διάρκεια (a) O μικρότερος χρόνος που αναμένεται να διαρκέσει η δραστηριότητα (ιδανικές συνθήκες) Πιθανότερη διάρκεια (m) Ο συνηθέστερος χρόνος που διαρκεί η δραστηριότητα (κανονικές συνθήκες) Απαισιόδοξη διάρκεια (b) Ο μεγαλύτερος χρόνος που αναμένεται να διαρκέσει η δραστηριότητα (χειρότερες δυνατές συνθήκες) Θεωρείται ότι οι δραστηριότητες με αβέβαιη διάρκεια ακολουθούν τη στατιστική κατανομή Β 39

40 Αναμενόμενη διάρκεια δραστηριότητας (t e ) t e a 4m b 6 Μεταβλητότητα δραστηριότητας (σ 2 ) 2 2 a b a 6 b 36 2 Τυπική απόκλιση δραστηριότητας (σ) b a 6 40

41 a m b Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής Β 41

42 Using Beta Probability Distribution to Calculate Expected Time Durations A typical beta distribution is shown below, note that it has definite end points The expected time for finishing each activity is a weighted average Exp. time optimistic 4 most likely 6 Wiley 2007 pessimisti c 42

43 Μέση διάρκεια έργου (μ) Η εκτίμηση του αναμενόμενης διάρκειας του έργου προκύπτει από το άθροισμα των αναμενόμενων διαρκειών των δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής Μεταβλητότητα της διάρκειας έργου (σ 2 ΚΔ) Η μεταβλητότητα του έργου, που αντικατοπτρίζει το βαθμό αβεβαιότητάς του, προκύπτει από το άθροισμα των μεταβλητοτήτων των κρίσιμων δραστηριοτήτων 2 2 / Τυπική απόκλιση της διάρκειας έργου (σ ΚΔ ) Ισούται με την τετραγωνική ρίζα της μεταβλητότητας της διάρκειας του έργου 2 / 43

44 1 ο παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής PERT Δραστηριότητα a m b A B C D E F G H I

45 Υπολογισμοί t A 2 t B 2 B t C 2 C (20 10) (15 6) (10 2)

46 t D 2 D t I 2 I (20 11) (10 4)

47 Αποτελέσματα από τον υπολογιστή (QSB+) Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης = CPU δευτερόλεπτα = 0 Συνολική Απόκλιση = Συνολική Απόκλιση κρίσιμης διαδρομής = Κρίσιμη διαδρομή : A ==> B ==> D ==> G ==> Dummy2 ==> H ==> I Μεταβλητότητα κρίσιμης διαδρομής = Τυπική απόκλιση = Αναμενόμενη διάρκεια έργου = t A + t B + t D + t G + t H + t I = 70,83 Μεταβλητότητα = σ 2 Α + σ 2 Β + σ 2 D + σ 2 G + σ 2 H + σ 2 I = 11,527 Τυπική απόκλιση = σ 2 Α + σ 2 Β + σ 2 D + σ 2 G + σ 2 H + σ 2 I = 3,395 47

48 Αυτή η κανονική κατανομή N (μ, σ 2 ) έχει παραμέτρους: μ = το άθροισμα των αναμενόμενων χρόνων των κρίσιμων δραστηριοτήτων σ 2 = το άθροισμα των διασπορών των κρίσιμων δραστηριοτήτων 48

49 Χρήση της Κανονικής Κατανομής Στο παράδειγμα: μ=70,83 και σ=3,395 Ν(70,83, 3,395 2 ) 99% των τιμών βρίσκονται στο διάστημα μ3σ (60,64, 81,01) 95% των τιμών βρίσκονται στο διάστημα μ2σ (64,04, 77,62) 68% των τιμών βρίσκονται στο διάστημα μσ (67,43, 74,22)

50 Η τυχαία μεταβλητή όπου Z x Z η τυχαία μεταβλητή της κανονικής κατανομής x η δεδομένη ή επιθυμητή διάρκεια του έργου μ η αναμενόμενη διάρκεια του έργου σ η τυπική απόκλιση της διάρκειας του έργου ακολουθεί τυπική κανονική κατανομή Ν(0, 1) οπότε: Πιθανότητα (διάρκεια έργου < x) = Πιθανότητα (Z < z x ) 50

51 Καμπύλη Κανονικής Κατανομής 51

52 Πίνακας της Τυπικής Κανονικής Κατανομής Z ~ N(0, 1) 52

53 53

54 54

55 Χρήση του τύπου της κανονικής κατανομής Η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε χρόνο έως 70,83 ημέρες (μέση διάρκεια έργου) είναι 50%. Η πιθανότητα να ολοκληρωθεί σε χρόνο έως 76 ημέρες είναι για x=76: Z Σύμφωνα με τους πίνακες της κανονικής κατανομής, η τιμή Z=1.523 αντιστοιχεί σε πιθανότητα , δηλαδή η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε 76 ημέρες είναι περίπου 93.6%. 55

56 Αντίστοιχο διάγραμμα κανονικής κατανομής 56

57 Η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε χρόνο μέχρι 66 ημέρες είναι για x = 66 Prob( Z ) Prob( Z ) δηλαδή: Πιθανότητα (Z > 1,4226) = 1 - Πιθανότητα (Z < 1,4226) = 1 0,9223 = 0,0777 άρα η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε χρόνο το πολύ έως 66 ημέρες είναι περίπου 7,8%. 57

58 Αντίστοιχο διάγραμμα κανονικής κατανομής % ,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,

59 Να υπολογιστούν: Η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε χρόνο έως 55 ημέρες Η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε χρόνο από 10 μέχρι 11 εβδομάδες 59

60 2 ο παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής PERT Δίκτυο έργου εμφιάλωσης 60

61 Εκτιμήσεις διαρκειών δραστηριοτήτων Δραστηριότητα (i, j) Αισιόδοξη εκτίμηση (a) Πιθανότερη εκτίμηση (m) Απαισιόδοξη εκτίμηση (b) ,5 1 7, ,5 1 7,

62 Χρονικά μεγέθη δραστηριοτήτων Δραστηριότητα Διάρκειες Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Συνολικό Χρονικό (i,j) a m b t ε (I,j) σ t (i,j) Περιθώριο ,5 1 7,5 2 7/ /3 0* 2-4 0,5 1 7,5 2 7/ / / και 1/ και 2/3 0* και 2/3 4 62

63 Λύση του δικτύου του έργου εμφιάλωσης 63

64 Να υπολογιστούν: Η μέση διάρκεια και η τυπική απόκλιση του έργου Οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί το έργο σε 20, 29 και 32 ημέρες αντίστοιχα Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί το έργο με πιθανότητα 10%, 60% και 95% αντίστοιχα Να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα T p (διάρκειας πιθανότητας ολοκλήρωσης έργου) 4 σημείων (t i, p i ), i = 1, 2, 4 με τεταγμένες της επιλογής σας 64

65 3 ο παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής PERT Χρόνοι και προηγούμενες δραστηριότητες των δραστηριοτήτων Άμεσα προηγούμενες Αισιόδοξη διάρκεια Πιθανότερη διάρκεια Απαισιόδοξη διάρκεια Αναμενόμενη διάρκεια Δραστηριότητα Μεταβλητότητα Τυπική απόκλιση a b c d a e b, c f b, c g b, c h c ,4 2,32 i g, h ,4 5,33 j d, e

66 Το δίκτυο του έργου Κύριοι χρόνοι δραστηριοτήτων 66

67 Δραστηριότητα ΝΧΕ ΑΧΕ ΣΧΠΔ Κρίσιμη a Ναι b c d Ναι e f g h i j Ναι 67

68 α) Έστω ότι ο διευθυντής του προγράμματος υποσχέθηκε πως θα τελειώσει το έργο σε 50 μέρες. Ποια είναι η πιθανότητα να επιτευχθεί αυτή η προθεσμία; Υπολογισμός Z, όπου Z x x = 50 - μ (προγραμματισμένη ημερομηνία) = = 43 - σ 2 = = 33 Z = (50 43) / 5,745 = 1,22 τυπικές αποκλίσεις Η τιμή της πιθανότητας Z = 1,22, είναι 0,888 Έτσι, η πιθανότητα να τηρηθεί η προθεσμία των 50 ημερών είναι 88,8% 68

69 β) Ποια είναι η απαιτούμενη προθεσμία για να υλοποιηθεί το έργο με πιθανότητα 95%; Η τιμή Z που αντιστοιχεί σε 0,95 είναι 1,645 x = μ + Ζ * σ = ,745 * 1,645 = ,45 = 52,45 μέρες Έτσι, η απαιτούμενη προθεσμία για πιθανότητα υλοποίησης 95% είναι 52,45 μέρες. 69

70 Ελαχιστοποίηση κόστους έργου Μέθοδος CPM (Critical Path Method) Η μέθοδος CPM αναπτύχθηκε από τον Du Pont και η έμφαση δόθηκε στη σχέση μεταξύ του κόστους του έργου και του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσής του (π.χ. για συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορεί να είναι πιθανό να μειωθεί η διάρκεια ολοκλήρωσής τους ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα και πώς αυτή η δυνατότητα επηρεάζει το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου). 70

71 Κ δ (i,j ) = F t δ (i,j) K max (i,j) Κ min (i,j) t min (i,j) t max (i,j) t δ (i,j) Συνάρτηση κόστους - διάρκειας δραστηριότητας 71

72 Κ δ (i,j) = F t δ (i,j) K max (i,j) Κ min (i,j) t min (i,j) t max (i,j) t δ (i,j) Προσεγγιστική συνάρτηση κόστους - διάρκειας δραστηριότητας 72

73 Συντελεστής μεταβολής κόστους δραστηριότητας c(i, j) c( i, j) K t max max ( i, ( i, j) K j) t min ( i, j) ( i, j) min Εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα χρόνου (π.χ. / ημέρα) Δηλώνει το ποσό αύξησης (ή ελάττωσης) του κόστους της δραστηριότητας ανά χρονική μονάδα μείωσης (ή ελάττωσης) της διάρκειάς της, ανάμεσα στα όρια t min και t max. Για να μειωθεί η διάρκεια του έργου κατά μία χρονική μονάδα πρέπει να ελαττωθεί κατά μία χρονική μονάδα η διάρκεια της κρίσιμης δραστηριότητας με το μικρότερο συντελεστή μεταβολής κόστους. 73

74 Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας κρίσιμων διαδρομών πρέπει να ελαττωθεί από κάθε κρίσιμη διαδρομή η διάρκεια της δραστηριότητας με το ελάχιστο c(i,j). Επιλέγεται ο συνδυασμός δραστηριοτήτων με το ελάχιστο άθροισμα των αντίστοιχων συντελεστών μεταβολής κόστους. 74

75 Κ α = f α (Τ ε ) K α1 Α 1 Α 2 Γ Δ Κ α0 Α 0 Τ ε1 Τ εχ T ε0 Τ ε Συνάρτηση άμεσου κόστους - συνολικής διάρκειας έργου 75

76 Κ ε = f ε (Τ ε ) Τ ε Συνάρτηση έμμεσου κόστους - συνολικής διάρκειας έργου 76

77 Κ(Κόστος) Κ = f(τ ε ) = f α (Τ ε ) + f ε (Τ ε ) Κ ε = f ε (Τ ε ) Κ α = f α (Τ ε ) Τ εβ Τ ε Συνάρτηση συνολικού κόστους - διάρκειας εκτέλεσης έργου 77

78 Μεθοδολογία εφαρμογής μεθόδου CPM 1) Επίλυση του δικτύου με τις ελάχιστες διάρκειες των δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στο μέγιστο κόστος τους. Προσδιορισμός κρίσιμης διαδρομής, διάρκειας εκτέλεσης του έργου και υπολογισμός του συνολικού κόστους. 2) Επίλυση του δικτύου με τις μέγιστες διάρκειες που αντιστοιχούν στο ελάχιστο κόστος τους. Προσδιορισμός όλων των βασικών στοιχείων του δικτύου. 3) Ελάττωση της συνολικής διάρκειας του δικτύου του βήματος 2 κατά μία χρονική μονάδα. Αυτό επιτυγχάνεται ελαττώνοντας κατά μία χρονική μονάδα τη διάρκεια της κρίσιμης δραστηριότητας, η οποία έχει το μικρότερο συντελεστή μεταβολής κόστους c(i,j). Με τον τρόπο αυτό το άμεσο κόστος αυξάνεται κατά την ελάχιστη δυνατή ποσότητα. 4) Επίλυση του δικτύου που διαμορφώθηκε στο βήμα 3 και υπολογισμός των βασικών του στοιχείων. 78

79 5) Η διάρκεια του έργου ελαττώνεται διαδοχικά ανά μία χρονική μονάδα, έως ότου αυτό αποκτήσει διάρκεια ίση με την ελάχιστη δυνατή. Κάθε φορά επιλέγεται, προκειμένου να ελαττωθεί η διάρκειά της, η κρίσιμη δραστηριότητα με τον ελάχιστο c δ (i,j) (ή σε περίπτωση που το αντίστοιχο δίκτυο έχει περισσότερες από μία κρίσιμες διαδρομές, οι κρίσιμες δραστηριότητες με το ελάχιστο άθροισμα συντελεστών μεταβολής κόστους). 6) Ως βέλτιστος χρόνος εκτέλεσης του έργου επιλέγεται εκείνος, ο οποίος αντιστοιχεί στο μικρότερο συνολικό του κόστος. Επομένως το έργο πρέπει να προγραμματιστεί, έτσι ώστε κάθε δραστηριότητά του να εκτελεσθεί με διάρκεια ίση προς τη διάρκειά της που αντιστοιχεί στο δίκτυο με το ελάχιστο συνολικό κόστος. 79

80 1 ο παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου CPM Δίκτυο του έργου προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πλοίου 80

81 Δραστηριότητες προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πλοίου Δραστηριότητα (i,j) Μέγιστη διάρκεια t max (i,j) Ελάχιστο κόστος Κ min (i,j) Ελάχιστη διάρκεια t min (i,j) Μέγιστο κόστος Κ max (i,j) Οι διάρκειες είναι εκφρασμένες σε μέρες και τα στοιχεία κόστους σε χιλιάδες ευρώ 81

82 Κόστος 35 c 1 (6,7) = c 2 (6,7) = 3 Διάρκεια (μέρες) Συνάρτηση κόστους - διάρκειας της δραστηριότητας (6,7) 82

83 Επίλυση του δικτύου με ελάχιστες διάρκειες 83

84 Επίλυση του δικτύου με ελάχιστο άμεσο κόστος (μέγιστες διάρκειες) 84

85 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 37 μέρες 85

86 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 36 μέρες 86

87 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 35 μέρες 87

88 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 34 μέρες 88

89 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 33 μέρες 89

90 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 32 μέρες 90

91 Αριθμητικά αποτελέσματα Δραστηριότητα (i, j) t max (i,j) t min (i,j) c(i, j) Διάρκεια έργου * * * * 3000 * * * * 3000 * * * * 3000 * * * * * * * 3000 * * * * 3000 * * * * * * 1000 * 4000 * Άμεσο κόστος Κ α = f α (T ε ) Έμμεσο κόστος Κ ε = f α (Τ ε ) Συνολικό κόστος Κ = f (T ε ) Άριστη λύση

92 2 ο παράδειγμα εφαρμογής μεθόδου CPM Δραστηριότητα Κανονικός χρόνος (Ν i ) Συμπιεσμένος χρόνος (C i ) Κανονικό κόστος (NC i ) Κόστος μέγιστης συμπίεσης (CC i ) Κόστος συμπίεσης ανά ημέρα (RC i ) A B C D E F G H I

93 Αποτελέσματα μεθόδου CPM με τα κανονικά δεδομένα (WinQSB) (κανονικά κόστη και χρόνοι) 93

94 Αποτελέσματα μεθόδου CPM με δεδομένα πλήρους συμπίεσης (συμπιεσμένα κόστη και χρόνοι) 94

95 Συμπίεση στις 44 ημέρες με τον αλγόριθμο συμπίεσης (υπολογίζοντας το πραγματικό απαιτούμενο επιπλέον κόστος) 95

96 Υπόλοιποι υπολογισμοί μεθόδου CPM για τις 44 ημέρες 96

97 Κρίσιμες διαδρομές για τις 44 ημέρες: Α Β D F H I (κόστος = 199) Α Β D G H I (κόστος = 207) 97

98 Βήμα βήμα συμπίεση στις 59 ημέρες 1 η, μοναδιαίο κόστος = 1 2 η, μοναδιαίο κόστος = 1 3 η, μοναδιαίο κόστος = 3 4 η, μοναδιαίο κόστος = 4 98

99 Αποτελέσματα υπολογισμών μεθόδου CPM για 59 ημέρες 99

100 Κρίσιμη διαδρομή στις 59 ημέρες: Α Β D G H I (κόστος = 137) 100

101 Παραλλαγή: συνολικός προϋπολογισμός = 300 χρημ. μονάδες 5 η, μοναδιαίο κόστος = 5 4 η, μοναδιαίο κόστος = 4, εξαντλείται 101

102 Συνεχίζοντας τη συμπίεση σε ακέραιες χρονικές μονάδες Η συμπίεση στις 47 ημέρες έχει συνολικό κόστος 302 (δηλαδή ). Άρα, ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το κόστος για μία ακόμη ημέρα. 102

103 Συμπίεση ακριβώς στα όρια των 300 χρηματικών μονάδων Κερδίζουμε 0.6 ημέρες ακόμη, με κόστος = 3 (+297 = 300) Συνολικά, συμπίεση της D κατά 6.6 ημέρες με κόστος 33 μονάδες 103

104 Τυπικά ερωτήματα που μπορούν να διερευνηθούν με τη CPM 1. Αν το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή που είναι μικρότερη από τη διάρκεια του έργου που έχει υπολογιστεί με τους κανονικούς χρόνους των δραστηριοτήτων: Ποιες δραστηριότητες πρέπει να συμπιεστούν, για πόσες μονάδες χρόνου, και πόσο θα είναι το κόστος, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο την απαιτούμενη χρονική στιγμή; 2. Αν έχουμε στη διάθεσή μας ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, με το οποίο μπορούμε να επιχειρήσουμε να μειώσουμε τη διάρκεια του έργου: Μέχρι πόσες χρονικές μονάδες μπορούμε να μειώσουμε τη διάρκεια του έργου έχοντας αυτόν τον προϋπολογισμό; 104

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή Η έννοια της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) αναπτύχθηκε από τον Deming στη δεκαετία του 50. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισµούς και αυτή τη στιγµή είναι από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα