! # %&!(! )! +,!,!.+,!+! / 0)!+%& )1) 2! /!3, 2, )!4 3!,,25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # %&!(! )! +,!,!.+,!+! / 0)!+%& )1) 2! /!3, 2, )!4 3!,,25"

Transcript

1

2 ! # %&!(!)! +,!,!.+,!+!/ 0)!+%& )1)2!/!3, 2,)!43!,,25

3 : 4!/,!4!/!3, 2/!2!,3 %& ;!!3, 4,4!4) 44!+)!4,+<,!) +!4/! /!!+)! ) = 34/!!+&! 45 4,+<!/ /; (!/ )!,+)!# +)! 4! 45!; 2) 4/ 2 / #!3!) /,! > ;!!3, +)!! 4,+< ) >!),!4?,+&)!,, /1!2)!4,+!! Α

4 Β #!3! = +!!! + 0,# %& /, 34/! % ) +) 4!)!! 2,( ) +)+<!+&;!/! ;% /!,?! +,4/2,+ / ;!+)!! / 2)5 0,# 4!!,+;,+,) 4!+)!0,# Α ;!!,!+) = 0!) 9#! /!2!Χ/!, +3,!/!23+<!3,4!+)34?!,!+) + ) 0 2< /!/ + + / >+ 4,3+3,!+)!+ / ),3 ;!+!5!4,!)! 4!!3+<!3,4!+) /! %&!/!24,)?!4! > 4+;,+ 2! 4,+< >+ 3 4,3! /!2 3+<!3,4!+)!3!0,?,4! 0,&3!(4, /) /!;!,% 4!+)/! 2! / ),3! 3 4,+< /!2; 4;!+!5 0,# Α

5 !) +)!),+; +2,!Ε!) +)!//!!+ Ε!) +)!3!3!!4,+>),% Ε!) +)! #,# +)!4/!! 4& 4 Φ4!43<!#! +,4!,)!,! Φ+! )!!#+<!!Φ+!)5

6 Γ ) =!,+5ΗΒ5Ιϑ!ΚΒ!>2<!ΚΛΓ 2,!+ %&;, 3,, ;,,+) (, + 2!#,2 %&0,2!, /!2 ),#ΓΓ34+,+)4!+)!# +),!),+ /!4,),,;& 3=,),!) 3+4, 5 2!!4!4?!!3!)2!, +5ΗΛΚΚΜΓΛ;!,)!4/2!+!#,4!!!Χ3!%&!+ # 4),!! + 2,!? +)Ν ;+%&3, 2!+)!)!43 ),3!,!,),#!+)! / ), ) 21),3!ΚΛϑϑ5,+),)) 2,!+ %&;, 3,, 0!4!!34!+) +),),%&7!! 2!)!,!!3 +3,+3+),)3,+ 2,!5 )!4!4; 3!Ν!Χ/2 %&,4/,! /2,3 %&,/24 2!# 2!4!)!4 3+0) +3, + +/+)!4?!!;!), 4!,!03! /!!+&!)!/!!+),!Χ//, %&4, / ),4Ο+,!4?!;!40! 3!) /,+31/,0,2!+?!3+3!+!Ν# +), 3+),)3,+, 4/2!;! 3+),),!, /3!2!# 2,!,)/ ),4+, 2,+4,!)35!3!)!,ΛΚΚΜΓΛ?!!#2 2,!+ %&7, 3,, #,0/ 2, ) +),)3,+ 2 +5Η )!4/?! +&!!4 + 4,!!Χ/2,3 %Π! /) ;2 # +)!!4 + /!/!) +)!,# +3, 5 2 2,!+ %& ;, 3,,!0!+4!,/!,)!!#2 4!+) /!2!3!)2!,ΛΚΚ!,Λ5ΚΒ!5ΚΚ5ΛΙ 4,), 2,!+ %&;, 3,,!3,,4!234!#,4! + 2#!) 0!2!3, /!2 2!#,2 %& +)!,5! /! /!4, =?!!! 2,(!)?!! 04!), Ν /!3, %&!!) 5 2 3<!2,!+ %&;, 3,, 593! /!!+&5!#,2 %&5

7 Ι Λ Κ: Κ5Κ9!!!,&<,), ΚΒ Κ5 2%&2!#,2 ),,+),)) 2,!+ %&;, 3,, ΚΙ Κ5: +;4 %& ;, Θ3,!4+!# 3,>1, ΚΛ Κ5Β+3!,)! 2,!+ %&;, 3,, Κ54/+!+)! 2,!+ %& Κ5Γ74 / 3)!;, Θ3, Γ Κ5Ι )!( 1, Ι Κ5ϑ2!4!+) >!,)0>!); : : 5Κ /!/!3), 2,!+ %&;, 3,, : 5!?,,) 2,!+ %&7, 3,, :Β 5:Χ!3%& +) ) :Λ 5Β!#2,!+/ # 4!+)3+ +)!!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ Β: 5Χ),+%& /,!!7, 3,, Βϑ!

8 ϑ :5Κ+3!,)!03! /!!+& Κ :52,;,3 %&!0>!) :5:+,! %Π!0!,+,4/2!4!+)! : :5Β+3!,)! Β :53!,4!+) Γ :5Γ93! /!!+&+/3!/ <! 3, 2,!+!4# +), Λ :5Ι7,+ 2,! 03! /!!+& ΓΚ :5ϑ 03! /!!+&!!132,+)!/!) Ν2( 4 +% 3, 34!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ Γ :5Λ 3+!& %&!03! /!!+&!4 %&!4!/,)! /,& 3,,2!! Γϑ # Ι Ιϑ ϑ: % ϑ

9 Λ ),;,3!!32< )!4 /!2,+ # %&!4)+ 34/ %& 4 + %&!03! /!!+&34!3/!,+),)3,+ 2,( 4!3 ;,+ +3!,!#2 /!2 ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5Ιϑ!ΚΒ!>2<!ΚΛΓ34 +,+)4!+)! # +),!),+ /!4,),,;& 3=,),!) 3+4,?! 9 +3!+) 2 ;, ),0,+!4 //%Π! 3!3!+)! Ν ;,+ +3!, 5!!)!4/!4)!3,!4,+),))!))!2 3=,)<! /!3/ %&!!3+3,2, /)!%&,!,) 3! 34 4!+4 /1!2!,+3+!+,!+)!/!! 57,,4?! 2,!+ %&;, 3,,!4# +), ;, 3, +,!,)0,2!,/!2 ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5Ιϑ!ΚΒ!>2<!ΚΛΛ!,!!3! /,),?!,3,/2,+ 4!3!3 /,),!!) 0!2!3!4!, /!!!+ 2,4!+)5,!+)&?!!, 4!+)!,+) (, +!+ 4!+)>1,3 0,2!,/ 3 2,!+ %&;, 3,,!4# +), # +!3!2!4!+)!>,) 3!3 %&3 01!2/ 0)!+%&!Χ!3%& //,!!;, 3,, 5!)!!+), 3+,! +?!;,3 /!,!) 0!4;, 3,, 4!+)! 2,!+ 34!! /!!/!#+)? 2/3!,4!+)!?!)4 /!2 ;, 3,,!43!,+,4/2!4!+) ;, 3, +)!/?!/ 0)! /!,!) 0!4 2,!+!4;, Θ3, 5

10 Κ 2 Θ,! /?!+&; (, ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ? 2?!!;! +3,? +) /3!,4!+)!? /!;!), %& 3+2, %& /! 3, /!2 3! 5 0!!?!!+? +) Ρ Η!+)!+! 3 0,4!+) %&!,+)!# ), ΡϑΗ0!+)!+, %&!,,+,3 ),! )= %&!,4,&+ /!34,+)4!+)/ 3+2, %& /!!4+4! 3! ;, 3,,5?!;! +? 2?!,4/!3,&!,!,%&!3!)!,+5Η ΛΚΚ!4ΚΗ!)0!ΚΛΓΛ?!,+),),!,!2,!+ %&7, 3,,?!,4/Ο +! %& ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ!?!!+)!) 3, / 3,;,3 /3! )Ο+4! 03! /!!+& 34!+ 4!3 +,4!?!;!), 4!+)!!#! 3,4!+) 3=,)/!2;, 3, +)!5 8,4/) +)!2!40?!! 03! /!!+&!;!,!!2!Χ!3),+!/!+!+)!!,), / )!!! 5&0) +)!,+&!3+,!?!!>!)! /3!,4!+)!)!4,+ /!2!3!)!, +5Η ΛΚΚΜΓΛ!,!,+3+),)3,+ 2,!!,+; ) /!3!,)!3 ),,+4, 4/2!;!!!, /3! 2!# 25 ) +) )!+)! 34!,,# Ν,4/).+3, +),;,3 %&!!!,) %&!,+,4/2 +3,!+!) 34/ %& 4!! /!/)!3+),),%&!!!+ 2,4!+) 2, /3!!03! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!3+;4! Θ42 Ι5 %&!03! /!!+&!0!4;, 3,, 4!+)! 2,!+ /!( /!3,+!!!Χ,) +3,!)!/!/) 4,),+ 34Θ+,3!?,,)/ 3+3!& 34/ %& 4?!/3!),;!!+3,!)!/3!,4!+)!4 + 3 )!2 5, +)!!Χ/)!!4; 3! + 2,!,/24 2!# 2?!!#! # +),

11 ΚΚ 2,!+ %&;, 3,, ;,,)?!)+!,4/!,!+)!3!)!,+5Η ΛΚΚΜΓΛ 2)! /!2!,+5ΗΚ5Λ:Κ/02,3 +, :! #)!Β!,;,3 +!!Χ)!4 +!3!,!!# +), ;,+ +3,!Σ3!!Τ4 ;4 2!# 2! 3!3,), 34;,4!//3,+ 3+32& +!# 3,>1,3!+)! / )! ) =,+),4, %&?!//3,+ ) 24!,?!)!4340>!), 0,3!4!+ 4 2! )!4!>!Χ) >,3, 24!+)!>,3, 24!+)!5, +)!! /!4, /!!!+),4/) +)!3+),0,%&?!)!4 ) +&,!,)7 2,4!+) 4 34) 40=4!32!3,4!+)!4 ;4 #! 2? +)!)!),/!3+) )?!!/!!+) 4/ 3)!0,# %&/,+3,/ 2 4!(?!!Χ,)!+ 4 2,!!# +), / / # 4!+) 1, 5!)?!!//Π!/!!+)!) 0 2<!!!4+) 34!! 2,(!),),%&,40 2,3 3,!4# +),? + 2 1, Ε!,,+,3 %& 0!4 / / # 4!+) =0,)Ε! %&! 3+,#+ %&!4 / # 4!+)+ <,/ )!!!!3 3! +!3!0,4!+) /!) %&?,) %& / # 4!+)0! ,!?!;4!; ( 34/ %& ! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!5 )!!)!) 32,;,3 +!2!+3 /!?, 0,02,# ;,3 4!(?!!!;!!!)!)!Χ)5! ;4 /!?,!0! +4=)! ), / / ), #! 2! /! 4 4=)! 0 #!4 3+),)1! /3!,4!+)#!,?!+)!, 4!!+ 2,4!+)!) / ;+ 4!+),!4 /!?, 3,!+)1;,3 5 ) =!)! /3!,4!+) =?!!& 3+),)1!) / 3+3!) /,+!),# %&34 ;,+ 2,!!4!2<!Χ/2,3 ;!+Ο4!+4!+ 0) )5 )=3+,3 ),2,(!? 2,) ),?!!, / /!!+)!4+) 34/!;%, =, )!4!4?!)&5

12 Κ 4!+)! / ), 1=?!!&!)) 3 /1)2?! / ;,+, ),3!!&4 +)!3!2 %&+34)5

13 Κ: 40,+;2!+3, /!2 ;, Θ3, 4 + 2,!+ %&;, 3,,!4# +), )!4, 4,!3!+)!4!4/?!34! /!3,4!+) 4 +3,/ %&! 3!&/>),!,)!+)!4!!+,!/ 32,3 /!3!?!+&4,!! /,) )!4! + ; )!?! 2!#,2 %&! =/3!!,+)!!!4!#2,+),))34/2!) 4!+)!5!!!)!,+),))!#,+,!,)4!+344,4/,%& / /,, >1,3! / /!!+3<! 34 +,!,) !!;,3, +3, 2!#,2 %& ) )!?!2<!=/!32,!//,!! 2,4,)!2Θ!25 +)!3+)!,+,3,!!3 /1)24 +)!; (+!3!, 6< 4,! ) =3!)!4; 2 3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!4# +),!!4!40 #) 40=4= 4,1!2?!!)!4Ν,/,%&423+,!!2!0?!! 40! 4 )=, 3+) =# +!,+)!!!!4!) ) (!+ Ν,3& 2#+ /!3) 3+,!!2! +)1,4!!,+),))?, ) 4, 2, 2!+!4!+)!!2,0! 32/ 4!+)!5 ) +)!/!!?!//,)?!4! ;!,)!> /2!+ 4!+)! ),;!,) 5

14 ΚΒ & ( ( ) +,,#,+!4) 4!+)! / ),,!,)4 +,+;4 + 9!3Υ,2 Σ/5Τ?! 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +), =?!2! +!# 3, >1,3!4?! 2#=4!3!0!+ ;,+ +3, 4!+)/?,,%&!4? 2?!0!4 2,!+!!4!40!4 #!+)!;,+ +3,!4# +), / # 4!+) 1, 3+) 1 5!#+!, 2!ΣΚΛϑΛ/5ΚϑΙΤ6! )&4!+)!43+) )!3+;, +%!+&! # +),!4?!;, 3, +)! 2,!+!0!+ 4 4,#34 3+,%&!2<!!!4!),)1? + 3!!4 3,3+).+3, 2! ), 34,3!/!!3!+ #!, #!4/!!4 (&! 3+)!3,4!+)/21),3!)35Σ ΚΛϑΛ/5ΚϑΙΤ5!>! 43+) )/ ),32!+)! 4,#4!/=3,!!#!!0!+!?!!, 34# +), / / /,;, 3, +)!,434/ ; 412, 5!2 ) ),+?!6 > 3+),+< 3 )!!3 ),!# +), /,!!!+,!0!+ 3! 0 3+,%&!!3/! 2!!+)!3!)/ (!;!)!/ # 4!+)! =0,)54! +!)!/=3,!!;, Θ3, <, 4 ) +;! +3, 3,,!,)/!)!4,+ ;,434 0,# %&?,!+)!!!),)12 2,!+ +)!!/,!34/, 0>!),?!!/!)!+, 5!+ ;, 3, +)! 3+), / ; (! 2!!,!,) Σ ΚΛϑΛ/5ΚϑΙΤ Κ 5!,+),))),! 4# +! /2,3 %&+! 32,3 4 34),+, + ςςςςςςςςςςςςςςςςς Κ )!!4 %&!3+</! 23+) 3! + <,/ )!!!4!4!,Χ!!),), 3, +&2<!!),+ %&3+) ) 5,4!4)!+ 3!!+, 3, )!3!,/!,!!,+ =!; (,4!+) +!# 3,0)!,+!+,( %&/!2+& 34/,4!+) / 3)!!),),%& 3, 5

15 Κ ; 4 02,!3+!?Ω!+)!4!+)!+&; 4 ) /!23,#;,2,,)!4 4 +,+32,!/!2+!ΚΛΚΓ5, 34!4+/ 1#, / ),! ΚΛ: 4 /3!! 3!3!+)!,+ ), 2,( %& 3 3)!,( /!2!,),0,%&!+ + 3,+ 2!/!23!3,4!+) 4!3,+)!+?!+ + Γ!+)!4!3!&!3+Ο4,3 2! + /?!,+ ), 2 /!!+) 3,,! ; (!+ 34?!+#!+ /!!+)!4/2 +! %&!3+Ο4,3 / 3!2!,)4!!+ 2,4!+) 3+)!+,+;2 %&! /4!+!;4 3,,5 4!3/!,+),)3,+ 2,( ) 24!3 ;,/42#!,+) (, + 2!#,2 %&0,2!, 2,!+ %&;, 3,, /!2 ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5Ιϑ!ΚΒ! >2<!ΚΛΓ34+,+)4!+)!# +),!),+ /!4,),,;& 3=,),!) 3+4,?! 9 +3!+) 2 ;, ),0,+!4 //%Π! 3!3!+)!Ν;,+ +3!, 53=,),!)/!4,), 4!+) 4!3 3+4,! 4/2, %& ;,Χ!;+3,+ 4!+),+),),%Π!;,+ +3!, + 4,!2 ),3,! 4!3!3 /,),!! (,+,3/! 3,+,5 #!+! 2,( %& 3=,) 3+4, ;!(34?!!!!3 / 3,!?,,), 4!)!4,+ 32!!34/!?!+& )!,!43+,%Π! +4,!) 24?!4# +!+Θ4!!/!?!!) 44 #,+ 2,( +4!3 3+4, / 4 /!,+)!# 2!4,)! 3=,) 4=, / (?!2<!;,3+3!, /! 2,( %&!3!) 34/ 5 3+?,)!#+ +!4!)! Ξ 2 ΣΚΛΛΛ /5 ΓΤ!, Ν 0,,!+) %& 9 +3!+) 26 +! 4 4!,!!,)!3!&!! ; 3,2,) / /,,+ ), 2,( %&!/!3, 24!+)! + 3 4/ )4!,!!2!) 4=),3!4?!+&!Χ,), 43+4;,3,!+)!!? /?!,+ Θ), /!!;+3,+!40!!/2!+!4/!#!) 2

16 ΚΓ 4?! /, +3,!!4;,+ +3!,!+!> 4 /,0,2,!!4,!+) 0,2,!/ 3 + 0,Χ 3)/! 3,+ 2! )= 3+!?Ω!+)!4!+)! /!%!!+! 2#+ ),#ΣΞ ΚΛΛΛ/5ΓΤ5 )!+,4!+) 3=,) 3+4, ;4 ),3,+,! # +), 34/!+<4!3 +),2!!+ 34!!! 41+,! /!!+) 4 34,+!;,3,!+)!5;!!/!),!#!+! 2,(! (, 434/2!) 4!+)! /!+<4!3 +),234)=3+,3!# +),!3=,)5 Ψ +)Ν!+ 34!!! 41+,/!/Π!+!3!, 4!+)!?!!+!!> //,!), 0!4/ /! 2,!+ 2 34/!!! /!) %Π!!! +! //,!!?!,4/2,3,!4 4, 4 /! %& 34!3, 2! 3+!2<!2+3 5!# 4!2<!# +), 3=,),!) 3+4, 3+3!0!! 2,!+ %&;, 3,, 34/! %&+&),0) +? 2!! Σ 2,!+ +)! ;, 3,,Τ?,!0!4?!=!!+, ;, 3,, 4!+)! ;,+ +3,!> Ν,+),),%&;,+ +3!, Σ?,!+)!;, 3,,Τ5 44 ;,!,!3! /,),!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ?!4,+) (,!!,+),))>1,3/ )!+!!32 4 /21),3!3=,)!!4/!#! 3 /,),!4 )1)2! 2! 40,2,, /3 + 3,+ 2,( 3,!!!,+!),4!+) 40,2,( + /) +) 34,+;4 4! Σ /5 :Τ!3!3 /,) 2,/+1!2 /2,3 + 34!# +% 34!3//!31/! 4!2< +) > 4!+)! /! %Π!!3=,)!!;,+ +3,?,,%&!3!) 0!+!3+4 5,+) %&!!/!2; )!?!3+) )!!+ 3=,)34!!! 41+,!/!!+) 4 # +), 4!+)!/ 34!3, +)!!0!+

17 ΚΙ 4!,!,54 / ),3,/ %&3!(4, 3!+) ;,+ +3!, +!!2 %&>1,3 #, +!3!,!!! 4,# +),!,+)!4!,, 5 ) +) ),#ΓΓ?!2 2!,;,4,;,3 /!2!3!)!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ?!<>!!#2!;!,,+),))5!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ34 4,;,3 %&!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ!!,+5Η Γ5ΙΚΜΙΒ!!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ34!),/)+ ),# ::;,,+) (,!4+,)!4 ),3 >1,3 2,!+ %&;, 3,,!4# +), 2) + )!+%& / 4 +5 &(./). 0.+ ( /)3 1 4!#+ /!?,!/,)(!/,)(ΣΚΛΛΛ/5Κ:Τ4,+),))>1,3= 4!2<!+)!+,? +!3+<!3! <,),,/?!6 2!+&=/ ) 0,), +)! 2!#,2 4!2) 4/3!! 2),!2+#!/#!,!2 0 %&3, 25 #!!4!/+).+!+4!,<,),3!!),+ ;4 #!,+!;,+,!?,! +!3! 2%& ;,,+4,!,+,, 2,!3 3)!1),3 Σ!ΚΛΛΛ/5Κ:Τ5 2,!+ %&;, 3,,!4# +), +!# 3,)1/,3!+,!,) 3!3,!4,,!,)!# +),!Χ,)!+)!!4+ 2!#,2 %&3,,2!34!3, 2=4 /, <,), =4,) +),# )!+!!), ;4 #!,+!;,+, )=!)+,+),))?!3<!# +, 5!#+ 1+)!!4,/!;!,)! 2%&>1,3 3,!!?!=!4; +!+<4,!,)4 +5 ;4 /,4,),! ) +;! +3, //,!! +& 4,), 3+,%Π!!Χ/! 2,4,) %Π!), ,/ %&! 3!&/,!,)5)>1,3

18 Κϑ 2!+!!!!+3,,,!,) 3,3 4 +3,/ %&! 3!&/,!,)!, 4 / );,+?!+&,4/2! 2,!+ %& //,!!53!3+)+,#,!(? +! 3+),)1 4!/,) 4 /!+< 4!+,( +!! 3 )! 02)34,+32&!3!) 32 2?!!, 4/ 23 +% ;,4!!> /!2 / )!!?!! 2,3!% +,3 4!+)!+ 3+;, +%!+ 0 ;=/?!+&<, 4!,/! +)! >),% / ;% 2!34/,4!+)5 12<! =4+4!! 5 ;, 3, =!+)& /)!Ν3!&/,!,) 3+,)!+)!+4 0,# %&!; (!+&; (!5,4?,!+)!!0,#!4 +3,/ 3, +),# +!!?!!)!+<!,;,3 3+,%&)!4!) 0!2!3, !, Ν ) +4,& //,!!!? + ) +;! +3,! / # +),4 1,!,!)+!!,4?!! ),;,(!!!/ # 4!+)5 ;4 )!4/!,#,!( )2!+!?! /!3!!6!4 +3,/ %& 3!&/,!,)5&! 43+) )!/!3, 2)1/,3/?!),+< 4,, /2,3 %Π!!44 )=,!,!,)!; 412,!!//,!!5 7) 3+),+# +3, 3,, ;, Θ3, 3+),),! !3!) /,+31/,4), /?!!!/,!? 2?! +%&2!# 2540!! 4 +3,/ %&! 3!&/,!,)!!=?! ;,+ 2,!! )!Χ/!!4 )Ν/ )!?!!) 0!2!3, 3+,%Π! +!# 3,?!!, (! 0 > <,!32 0,# ), 5?! 2, +&!?! )2!+!!Χ/! 4?,2?! / )!!4! 2,!?,! 4+ 3+!+%Π!/ ),32!5 ;, Θ3, +)!3!!/!+</?! 4 +3,/ %&34;, Θ3, =4, +),# 4!# +),! 258 ;, Θ3, /) +)44!,,+,!) /!3+!#,

19 ΚΛ 4;,4?!+&!) ++!# 3,!4,)+ +!)&!;,3 (!,4/2!?!! ;, )!4/!Χ,),+ 2 /!+<! <,/)!3 )!+, ;+)! /!+<5 & 23 8/) , 6 :1 0! +!# 3,;, 3,,!) + ;, Θ3, 58+!# 3,,+,!)4,;, Θ3, 5 3! + 2#, 34!2!+!+),!?!!) +;!!4,!,)!44 3?!>),;,?! 344 ) +4,&?!+&=) +4,& +,(!!+)!!, + ΣΚΛϑΒ/5ΚΚ:Τ5 ; 2)!3 ++!# 3,;, 3,,34+,+;4 /),(!/),( ΣΚΛΛΛ/5Κ:Τ!,#!4Ν ),+?! ;,4 +&!!2!4+!# 3,3 2 /? +)/ <!+!# 3,;, 3,,!!,!/ /,=/!3,!Χ,) +3,! 4+!# 3, 0) )!) +;! +3, 41+,5 ;, Θ3, 3+,)!!+)& +!),),%& 3, ;, 3, +)! ) +4,&Ν/!,+,3 /!2!5 +!# 3,=! 24 /!2,+) %& ;, Θ3,?,!+)!;,3 + 0,# %&!!),),) +;!, 3, 3+;4! +)! ;, 3, +)!54! / )! ) 4!4) 4+!# 3,)1/,3! /20>!), 4)1/,3! )!3+Ο4,35!! +&?!!4 ) +;! +3, 3, ;, 3,,!;,+,), 4!+)!!4?!!)! 4!/?!2!4 /,%&!3+;, +%?!! ;!( /!2 3)4! 4!! # /?! +& <, 4 4!, >1,3! 34/,4!+) ;, Θ3, /!24!++,+13,,+),))5 / +3, +!# 3,=! 2!;, 3,,! /!!+) , 3=,)4!; ) / )!?!!4) 3,?!3+),),;,4!3+Ο4,3

20 ?!=0>!)!3+!+%&Ν/ )!5Φ /) +) /2,3,!!!2 %&>1,3 4!!2 ++!# 3,)1/,3 )!) 32)!2!4?!;, 3,,! 0,# +&,!,)?!2<!;,3+;!, / );,4 2=4!),/2 5 &< 4!+)! 2 / ),4Ο+, ;, 3,,34!?,,%&/,)= 0>!), +!# 3,5/ )!?!!44;,4,;!!+)!?!2! +!# 3,)1/,3/ 4!,!4),+,!)5 +)!!, + ΣΚΛϑΒ/5ΚΚΒΤ ) +4,& 3, ;, 3,, Ζ)!44;,4?!+&= ) +4,&!4?!!2!! +!# 3,>1,3?!+& =! 2,!+ %&Ν?!2!?!4!) +4,)! 5 +!# 3, ;, 3,, /) +) = Ζ4 +!# 3,!, 4!+)!?!, 3> 3 3)!1),3 3+,)!+,+3+# +3, ; 2)!<4#!+!,!!+)!;,4, /!2 / )!!4!,>1,3!4/!# / 23 +% 2ΖΣ!ΚΛΛΛ/5 Κ::Τ5 & /) , + 42!,+) (, +!+ 4!+) >1,3 0,2!, +!# 3, ;, 3,, / ),!+)!,!!3 /,), 3+;4! )5ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΚΛΓ 4,+!Χ/!&2,!+ %&7, 3,,!4 +), 34!!,#+ 5! 2)!!?!#,+ +#2 )!!+!4,/ 1!3>,!,)!0!, +,)!4,+),))?!+ 4,=?!4! 2%& 4 +! +!# 3,;, 3,,#!4.+,33> /,+3,/ 2,),+%&!,!+; )?!+!)!0!+ 2,!+ ;, 3,, 4!+)!+&!

21 Κ ) +;!!4 //,!!+!4 /! ;, 3, +)! ;, 3,,!> +&/ 4,+)!# / ),4Ο+, ), 3! 5 0!+ 2,!+!4# +), &4! 4!+)! ;!) /!),%Π!? +)Ν,/,%&!4 +!,?!!! =!;!!2!!!; (! ;,4!?!/ 4!;!), 4!+)!!/+!/!2,+,4/2!4!+)! 0,# %Π!!4+!+) +)! / 2 0!4!4# +), 5 4!+,+,4/2, 0,# %Π!# +), /!2 2,!+ %&;, 3,, 1,4!) +;!! //,!! 0!4 ;, 3,,3! 5 2,!+ %&;, 3,, =), /,#!ΣΚΛΛ/5ΙϑΤ34!+ 6 +!# 3, >1,3 ) =? 2?,!+)!! 4 0!4 4!2 ) +;!! 41+, 4!4 3!?!!4/!),+<!,/ / # 2<!/!%3+),+ +!+)!) +) 2,!+ +)! /12/!2!2!+! 41+, 3!? +!2! ;/ #!3=,)Σ ΚΛΛ/5ΙϑΤ 4!Σ/5ϑΤ!4 6 2,!+ %&;, 3,, =4+!# 3,>1,3/!2? 24 / )!?,!!43+;, +% //,!!!40!40,# +!! 2 2? +!!,;,?! 3+)!3,4!+)?!!)!+< 0,+ ) 2 0,# %&2<!!> /!,!),),%&Σ /5ϑΤ5 4/!!) 3?! 3+;, +%?! ;, /) 34 ;+ 4!+)!) 3+3!,) %&+&/!!!+)!+,!;4 0>!),!> !,)?!4 / ),3,/ +)! +!# 3,>1,3)!40!)4! )+4 + 2,!0>!),!4?!!!! ;!, 2! 2!34?! ) / )!!!, //,!!,!,) 2!+!4!+)! ) +;!,!+)!),+ %&,+)!+ 4!+)! 3+!+3,+ 5)!+)!!?!4,+)!/!) %&+!+), /)!,, /,) +3,,+),))! 2,! #20 2,(, ), +!!40

22 ,).+3, ;1,3!> 43!(4!+/!3!/)1!,,).+3,,+)!0>!), )+!3!(4,5!!, ΣΒ/5ΙΒΤ/3 4!;,+,%&4,/ ),3!Χ/+ )!2!4!+)!!+3,, 3+3!,),+),))346 ) +;! +3, 3! 41+,!/!,+,!)!4 3,,+!/!+!+)!4!+)!! ),%&!;!),!4# +), / # 4!+)! 0,# %&?! 3!!!2!+!,!,)?,!+)! 34 2%& 1, # +), ΣΒ/5ΙΒΤ5,4 4,!)!,+),))!4+,!,)/ ), ;4!43+) )! # +),!),+ /)!#!!4 +!, 4,!;!), ;,+ +3, 4!+)/?,,%&!0!+4!,?!,+)4!+)!# +),! 24,),3,+,),?, /!+< <,/)!3! +),3!!?!34> ;,,) +)!> +&4,;!!3, 4!# +%?!!2 %Π!34!3,,!Χ,#, 45!; )!, 2,!+ %&;, 3,,!4 # +), )!+!!4 3<!, +!,!+),! ;,+ +3!,! ) 40=4 3+4,!!,?! ; 3,2,),+!#!24!+)! 3+3!&! 3=,),!) 34/ ;!!3!+ ;,+ +3, # +),!;!),! 3,4!+)!3=,) 34/ ;!!3!+ ;,+ +3, # +),!;!),! 3,4!+)! 3=,)!4 +!+) +)!), ;,+ +3,!,!,)! /! 0! 3, 2,!+!# + 2<!!#(/!+ ;,2 ;4 34!+)!+!!5 4 ;4 3+;,# 2,!+ %&;, 3,, 4+!# 3,>1,3 0,2 )! 2!4?! 4 / )! Σ;, 3, +)!Τ 2,!+ //,!!! 4 0!4 ;,+ +3, Σ;, 3,,Τ )=?!!!Χ),+#!2 %&3+) ) 2/!2,4/2!4!+) /!2,+!Χ!3%&!? 2?! 0,# %Π!3+) ),5,4 ) =!)!3+) ) ) +;!!! 3! ;, 3,, 41+,!2Θ!2 3, 2,!+! /!,+,!) 0!4!4# +),,+!/!+!+)!!;!), ),%& 3, )+ +!

23 : 2,!+ +)!!!!44!/,,!)!/;% 2!,!/,), 0!4 2,!+ 54) 2,+< /!!,(!?!) ) 2,!+ %&;, 3,,!43+) )!# +),!4?!!! 2,!+ 40!4 ;,4!!# / # 4!+)!4 1, )=?!,4/2,!>!)! =0,)? +!)+ 0!4 / ),4Ο+, ;, 3, +)!5!) )!!40 /!4 +!% 0!4!4;, Θ3, + /! 2,!+ +)!= ),01 ;, 3,, 41+,!2Θ!20!) 20!4?!!!2!4!, +)! / # 4!+),+)!# 2 0,# %Π!!!!4 +!,?!=; 32) 3!!,,+,3 /!&? +,+,4/2, ; /!) %& # +), 5 +)!#+,+;4,(( )Σ/5ΛϑΤ)&2#!3!0 3! 2!!3=,) ;,3 0,#!),),0!4 2,!+!4# +), 2,!+ +)!!> ) +4,),!! //,!!!;,+,), 0!4 5!+!><?!!,(!?!!,)!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ+&, 2!#,2,+) (,!4+!+ 4!+)>1,34,4/2!!/=3,!!+!# 3, >1,3!!4 +!, 3Ο4 / )!+,4!+)!,+)!!!,+,,, 3+) ) +)!!4)!? 2?!!2 %&!,!,)/, 4 /3 )!/!3,;,3 4!+)! /! %Π!!3+3!&!3=,)!# +% +!3!, /?!!2 34/ 434!/ /!2+ +!3+4, 5,4/?! 2,!+ %&;, 3,, 34/ 340>!),?!!!),+ ) )2!#,2!,4/!),%Π!!!),%Π!!)?! &!! 3,!!< 0,2,) /! 343+) )! 2,!+ %&;, 3,,? +)Ν ;4 34?!! ;,4 %& 3+) )!!Χ!3%&!!!;!,)5 Ψ +) Ν / )! 3+) ) +)! 2,!+ %& ;, 3,, )!4!?! 4!+)! ; 4 < 0,2,) 3+3!! ;,+ +3, 4!+)!# / 3+) )! 2,!+ %&

24 Β ;, 3,, 3,!!!3=,);,+ +3, 4!+)!,+!),4!+)!;+3,+ 4!+) ),( /!29 +3!+) 2 9,25 ) +),4/!!! 2)?!!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ) 40=43+<!3, 342!,!3! /,),,+) ) 2,!+ %&;, 3,, +,!,)0,2!,;,!,)!/!3,;,3 4!+)! /,3,/2,+ 4!3! 3 /,),!!# +% +!3!,!4/!!3+3!&!3=,),!) 3+4, 5 4/) +)! )!+) / ; )!?!/! 4!) 3,!!;,+ +3!, 34 3 /,) 2/!+,!+)!!4,+!+)!4!+)! // +% //2!!+!+)&4)! 2,!+ %&;, 3,, # +),!,4!, ),+)!#,!!) // +% //2!/!2,/,), ) (, /!2,+),))5 4!+! 2)!?! ) =!3!)+5ΗΙ5ΛΚ!ΛΜϑΜΚΛΙ?!!#2 ) %& 4,+,)! 3+ 3,! 0!+ 4!,!, ;,!)!+, ),( %&!)!4/!!3+ 3,),2,(!) 40=4 2,!+ %& ;, 3,,!4 /! %Π!! 3+3!&! 3=,)!,?! ) 40=4, 4 3+3!&!3=,)/?,,%&!0!+!?!!Χ!4/2!4,,+),),%Π! ;,+ +3!, ) 40=40,)!4# % Ν,+>!%&!3 /,) 2//2 5 40=4 34 ;,4!,+,0, 4 ),2,( %& 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +), // )! 3+) ) +)!! 2!#,2 +ΡΙΗ ),#ΓΓ!,+5Η Β5ΙϑΜΓ,+3, +3,?!!3+<!3!// 3)34,,,+),))?! 3! /!! 3 /, 3,!4# +), ; 3! +&/ # 4!+) /!%/!234/ 2<!!+ 0,# ),/) +)!+!0!4/?!!),)1!> 2 =0,)5 2! %&;,/)!,4!+)! ),;,3 /!2!,%&!3!) ςςςςςςςςςςςςςςς + # + ),#Κ5ΚΓ:,#,,29,2!,=!+)!344 3+) )!34/!!+!; 32) 3!!; (!3+) )!+&34/, )=3!), /!2!! ;,3 +!/2!+,!,)34 3, /!(,!+3,4!+) 0,# %&5

25 !,+5ΗΛΚΚΜΓΛ?!!4! ),#ΚΗΡΓΗ! ?! ),( //,!),;, 3,, ;,3 34 3, 2,!+!4# +),! 1, +&;/ # +!!+3,4!+)5,)!40 0!4;, 3,, 4!+)! 2,!+!4,!!#!>?!2! 3>?,,%& ;,+ +3, 4!+)!!),+ > 42 4, 2) 3)!,+; 3+),)3,+ 2!)!/ 1?!3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!4# +), /!)! /0>!)0!4?!>,+)!# / ),4Ο+,!!!#+,+;4 Θ42 ϑ /!,,0+ 2!),% 5,4+&!!!3,+!3!, 4!+)!Ο+!! 1, 0!0!4?,, 34 2 ;,+ +3, 4!+)/!+!3, 0!? 2?!0!4!//,!! ;, 3, +)!5!#+,#,,2!,+5ΗΚ5ΒΓΜΣ9 Τ!4! ),# Κ5Ι,+3, 2,!+ %&=4 4,!Χ/!, //,!), 4!2< 2,!,/+,0,2,!!!0!+584 ;4!!Χ),+%& 0>!), 41+,!4?!),)2!!,!,)/ +)!/ /, ) +4,)! )!4!,!,)0! 3, 58 ) +4,&!4,!,)!4/ ),4Ο+, )5 &; /) 2 9((, 3,) / 4! Σ /5 ϑτ /!!+) +!#,+)!!2!4!+)34/+!+)! 2,!+ %&6 Τ!)?! 2+),!4,!,) /! ),)2 Ε 0Τ 4 +,;!) %& +)!!!),)2 340>!),!) +;!,!,!,) )!4Ε 3Τ4 3!/+!+)! 3!,) %&// )!!!)>!,)Ε Τ+!Χ!3 2,!!+)!/!!?,,%&,!,)Ε!Τ 3+)!4/ +!,!!+)!/!!?,,%&!!/!+ +3,!4! ); ) 4!4 3 >1,3 Σ /5ϑΤ5

26 Γ # 2,!+ %&/, +&0 ) / ) +;!, //,!!,4!2Ε / ) +)=,4/!3,+ 1!2 ;4 2,!!+) )1)2?,,), +!#,) 40,2,,34/!)!+)!Σ,#,,2 )5 ϑλ Ρ ΚΗΤ5 #!;!,) /! 41+,!) 0,+ Ν) +3,%& )1)2) +4,, +!!!#,) , 34?!+,+;4 /!ΣΚΛΛ/5Τ!), =, ;,!;% /2,!##,!!,;,3?!+ 2,!+ %&< 4 34/,%&!,!2!4!+)6+!# ), 3+,)!+)!+!)?! 3, / ),4Ο+, 2,!+ +)!!/,),?!!) (+?,,%&!!0!4/4)/ ),4Ο+,5Φ 3+34,) +)!4!+)!?,,%&! /! 41+, /!2 / )!?!,+)! 4 + 2,!+ %&5! 4 2 <?,,%& /!2?,!+)!!! ) /! /!2 ) +4,)!+)!5 &< !2!0 %& +!# 3,;, 3,,),2,(!4 ;4 3+) ) 2)1/,3 34/!Χ!4/2 34/!!+ 4 / )!3+!+3,+ 4 0!44 ;,+ 2,!!3+Ο4,3,! 3 34/!!+?!= )3!3, /,+<!,Ε/!!))!/!3, 2!) 0!2!3!!4!2 %&!//3,+ 2!+)! 4!,!4/!#!;,4?!!!!> 23 +% /,+!# 3,)1/,3),2,( /!2 / )!+!!3 3+) )!34/!!+!Χ)!!,,+)!+%& / )!5!3+),), //,!!;, 3,, 0!!)!4,+ 0!43+) )! 4 34/!!+!3+34,) +)!4!+)!3!2!0!/ 3);, 3,,/!2? 2! 3+),), ,# 3,+ 2!+)! 2,!+ +)!!?,!+)!Ε/!!/ 3) >!)

27 Ι ;, 3,,!0,#!)!4,+ /2,3 %& 0!4?! 3 0!2<!! ) +4,),!+?!/!,)! /2,3 %&!!!!+)!#! / /,;, 3, +)! 4)!3!,?!! 0!+!;,3,,5 &=+ >? :1 2,!+ %& ;, 3,, 3 3)!,(! /!2 ; )! 3+),),!4 ; 3! 4 //,!!!2Θ!2!+! 34!+3 #58/) +) //,!!!2Θ!2?,!+)!;, 3,,!> 3! //,!!!2Θ!2+ ;4 ),#Κ5:Λ,#,,2!/?!!!Χ),+#!!4,)! / # 4!+) )) 2 =0,) /!2 2,!+ +)!!> //,!),!4 3> ;! /!!2%&/!!,,+,3 3, /!!?!4 /!)!+< 5!)!!+),!!Χ/213,))!Χ) ),#ΓΓ!,!3 7,+ +3!,!! /,), Σ!,+5ΗΒ5Ι:ϑΜΚΛΓΤ! #!+)!) +)/!2!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ5 7+3,+,4/ # 4!+))) 2 =0,)343+,%&!2),?!, +)/ )! +!3!,/ 34/ 0!4/!20!+!;,3,, 3=,),!) 3+4, 5 //,!! 3! =),4+! 344!+3 #/,+&/ # /)+ 4!+)!/!% ;,+ +3!,!3/! /!,!)!,+,!) 0!40>!) //,!!;, 3,, )1)2!/!!+) ), 4 0,# %&# +), 4 34!+3 #!!+ 2,+!/!+!+)!!2!,2&< ) /Θ02,3? 2?!) 4!, >,3, 2!Χ) >,3, 2!!+ /2,3 /!%!+ +/ # 4!+)! 3=,)!!/!!3!+)!! 2,( %& # +),!+)!# +!! 2!<! 34/ +< /! %&! 2,( 3+;4!/!,)/!2Ρ:[

28 ϑ )5!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ+4!4!+), )5Κ5:Γ,#,,2!!3+;4! )5:,#!!;! +4, 5,+ + 4!4!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒΡΒΗ; 2 3!&;, 3,,!,!,)0!3, 4!,0!)1)2!3=,)+!! /2,3 ) 40=4,/)+ ),#Κϑ!,+5ΗΛ5ΚΒ!!+!40!ΚΛΛΙ5!(!! =4/, 34!/+ 0,2,!!!/,),?!! /!!+) 34 4!/=3,!! /4,)!+)! 34/ 3>?,,%& //,!!!/!+!!3+,%&/!+,?!3+,)!+/ # 4!+),+)!# 2 /!%5 /,%&+;+! /Χ,4 ),)2,!,)!?,,%& //,!! 4!, +)!!)!+?!,#,,2 4,)! + ),#!!#,+)!!4!2 %&,4!,34!;!,)!,34,;!!+%!!) ) + 2,!+ %&;, 3,,!4/ # 4!+) / (5/ # 4!+) =0,)=,4 3+,%&?!!2! //,!!?,!+)!;, 3,,!3, //,!!!! 0!+!;,3,, 3=,),!) 3+4, 2,!+ +)!;, 3,,5 )1)2!! 34 /,,!) =,+)4!+) 2,!+ %& ;, 3,,!) 24?! /!=>)!2!#1),4!+? +)34/, 0,# %Π!!!),!!4, 34 /!) %Π!5/ ), 44!+)!4?!<!! / )!4,+,4/2!4!+) /!!!!,Χ!!2!#1),4!!2!! ) +;4 +4!02< )0 /!3+)?!4/!4!),2,( 4!, /!, 5 2!,3 3)!,( ) = ΡΗ )5ΓΓ94,;,3 /!2 )5!, +5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ,) %&!!?! 2,!+!4# +), )!3!,3,?!> )!+< +)!,4!+)!, 0>!)! 2,!+ %&;, 3,, 2=4!3+,! 34 3,4!3 /,)2 + ),#ΚΙΚΡ[,+3,,#!+ 25

29 Λ! 2)!!/Θ2),4?!ΡΓΗ )5ΓΓ9!,Β5ΙϑΜΓ34! %& /!2 )5!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ,/Π!?!+&! /2,3 Ν 2,!+ %&;, 3,,!Ν3!&;, 3,,!?!) )!)!,,/)+ )5ΓΒΒ!,+5ΗΚ5ΒΓ!Κ!> +!,! 3,#,,2? +,(?!6!/,),/!!)!!/,) )=?!!2<!/ #!!),0,%&!, 21?, 2!/! /!>1(?!!!;!! ),# +)!,/ +,4!, ) 4!+)!!!/!>1(!/! 5!/ # ;Θ+,3,/Π!,+ 6!! 1,!/! /!>1( +&;!4/ ;,3,!+)!4!+)!;!4,21?,!/,),/!!Χ,#, 3 %&, Ο+!!/,) +)!+ ; 2)!)!4%& 3, /!/,) Θ02,3 )=?!!2,?,!4 5 2,!+ %&;, 3,, &!+3+),) %Π!6 Κ 4 //,!!!2Θ!2!34!+3 #?,!+)!;, 3,,?! =/,,+,!)Ε 4 /4!!34/!!+ /!+!+)!!3+,%&/!+,!4 ; 2,!+ +)!;, 3,,!! 3> /!,!) =!2,!/2!+,!,) +3!4 +&/# 5 3! =/,?,!+)!//,!),;, 3,,!/,,+,!)Ε!! =!/,), 2,!+ +)!;, 3,,/,,!)34)1)22!#1),4/ /,!+? +)!),!!4, 34 0,# %Π!3+) ), 4,!4 ; 3! 5 2,!+ %& ;, 3,, +,!,) 0,2!,,+/,! +,!,) +#2 4!,3 +?!!!!+ 2! / /!4,),!4/=),4 34!3!0,4!+)!4 # +), 3+,)!+)!+ //,!!!4!3,?!;,3 4!4 /!!!!40 /!)!+3!+)! )=;,+ 2/ # 4!+) =0,) 3! 5&

30 : < +3 /2 //,!!4 //,!!Θ+,3!!Χ32, 3!?!!!Χ),+#!34/ # 4!+) =0,)!!+)&!) +;!! )4 ),3 4!+)!!! 5!4 +!, /)+ ),+ 0,2!,!+)!+!?!! /!3,3, +,+),)) ;,4! +!3!,!;,3, +3,! # +),!? Ν+ ;4!3=,)?!; 4!+,+),)3,+ 2,( 5 0!,!,)! 4 3 ) 2,!!+ 2,4!+)!3+Ο4,3! 4 3,!+!)) / 3+),!4 )!4,+.4,3 ;) / 1!+3+) + ; 42!? /,!),/! ),,!!!/!3, 24!+)! /,;!!+)! ;4! 3=,) 2,!+ %& ;, 3,,,#+,;,3,+3+)!)!24!+)!4,4/) +)!3+),0,%& 2!#,2 / /! ;4 02!)!# +),!/!4,), /,!!#,!4,+ %& 3=,),!) 3+4,?!+&/!, )!3, 34,+)4!+)>1,3 +)!,4!+)!!Χ,)!+)!5 )!/,!4 /) %&/)+!;!2,(?!!+,?!3!+,!,)4!3, 25 &. 8 2+#6 +Α6 +Α3 8 >!,) 2,!+ %&&!#,+)!6 2,!+ +)!!>?!2!?!!3!0! 3=,) ) 40=4 3< 4 ;, 3, +)!Ε!?,!+)! ) 40=4 3< 4 ;, 3,,?!=!4/! ;,+ +3!, );,+ +3, 5 Φ!+)!+,4!+)!?! ;,+ +3!, /!4!;, 3,, /?!; (!4 / )!,)!4 ;,+ +3!,!+?! 2,!+ %&;, 3,, ;,,+321 +!,!3 7,+ +3!,!! /,),4 2#+!+!!?,!4) 2/,%&/?!!+!44!3, 34;,+ +3, 4!+)/ /,+&<!+!Χ/! /,0,%&2!# 25

31 :Κ!)!!+), = >,/ +3,?! 4,), 2,!+ %&;, 3,, +3!!+ / 3+ 3,5!0>!) /!!0!44!2#! 24 +&+!3!, 4!+)!?,, /!2;, 3, +)!34;,+ +3, 4!+)!3!0, / ) +) Θ42 ϑ /!4,0+ 2!),%!32!3!?!6 3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!4# +), /! )!/0>!)0!4?!>,+)!# / ),4Ο+,!! ΣΚΛΛΛ/5ΚΙΤ5 40!3)4!;,+ +3, 3< 4 0!+!, >,/ +3, 4,)!?!/ 4!;+#1!,5,/Π!ΡΚ[ ),#ΓΓ9!,!3 7,+ +3!,!! /,),+ ;4! %& /!2!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ?! /!3!,) 6! 3, 0>!)!//,!!;, 3,, +&!,!+),;,3 /+Θ4! 4 3!,+,+3+) )! 2,!+ %&;, 3,, 3 0! //,!),;, 3,, Ο+ / 3+) )!3!,,!+),;,3 %& 0!+! 41+,?!!!+3+) 4!4/!!! 5 ;4!4?!! /!!+)!!!!3,) 4,),+!,+)4!+) / ),32 /Θ02,3!)!Θ2),44,) 5!+ /,+),),%&;,+ +3!, 3+) )>!4,4/!)+ +!!!,3+) )!!&5!;,3 3, /! +)!)!3!,!!3+) )!2!!#,)!1)2! 34!+)4 3+) )4!4+&!#,) = 2,!+)! / )!5! 2)!!?!!,+5ΗΙ5Γ!4! ),#ΚΒϑ ΚΙ,# 4,)! 2,!+ %&;, 3,,!!+!5 8,+)!! +)! 2,!+)?! /!,,0+ 2!),%!+)!+!!4 2#4!3,Π!?!0>!) 2,!+ %&;, 3,, /!!0!4;+#1!2!34!3,!2 3+41!2!?!+&=0,# ),?!0!+# +),!!> 4?!2!?,, 34!3 ;,+ +3, 4!+)5

32 :!,)!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ2!#,2 +&,,+) (,+!+ 4!+) 0,2!,4,4/2!!/=3,!!+!# 3,>1,3!!4 +!, 3Ο4 / )!+,4!+)!,+)!!!,+,,, 3+) ) +)!!4)!? 2?!!2 %&!,!,), 4 /3!/!3,;,3 4!+)!Ν/! %Π!!3+3!&!3=,)!# +% +!3!, /?!!2 34/ 434!/ /!2+ +!3+4, 5 Ψ +)Ν 2,!+ %&;, 3,,!4# +), ;,+ 2,!=!!# 34/,4!+) 0,# %&,)=/ # 4!+) 1,!;4,+)!# 2!4) / 2!#!),+ %&!3+Ο4,3 5 /?!) 2/3!,4!+) 3+)!%!!&0!!3!!)!4,+!?,,)?,!&!+;3 +!)!3 /1)25 &(5 5 + (1. 2/)3 1 4!)!,+13,!=32]]!2,+!!4,4/) +)!! ;,<!4!+ ),3 / /2,3!,!,)5!42!/ 4!344 +),),%&?! 3 0!34/2!)!?,+(! +!!Χ,) +3,! /!,+Θ4! 4 +%!

33 ::!4!+!4+) 3, 3 / 3,! 34 ; )! ) +;4 %&! 2,!0,2!, 5 ) 3 0!!/42# 4+,#,,2!,+5[Κ5ΒΓ!Κ!> +!,!?!!4,)! 2+#/!1?!2! / / %&!4)!;!4!2 %&, +%3,,!/21),3/!2?,/ 1/ 5!#+ +,# 2,!+ %&=!;,+,!4! ),# Κ5Ι,+3,344 4,!Χ/!, //,!), 4!2< 2,!,/+,0,2,!!!0!+584 ;4!!Χ),+%&0>!), 41+,!4?!),)2!!,!,)/ +)!/ /, ) +4,)! )!4!,!,)0! 3, 58 ) +4,&!4,!,)!4/ ),4Ο+, )Σ /5ΛΤ5 )!+,/24 2!#,2 ),?!!4!+!;!+, /!!2 0 /;!,#!2! 2! /,#4,!,)4!+ /)! 0!4!) 2 #,3,!!+ 2, )!+!+! /,+31/, =),3! 2,,!! /3 ; ( 2=4! # +),!# +% >1,3?! + 0#!!!)!,+13,!=32]]) +)+!3!,) 4!!!> 45 )!# +% ;, 0), /,+3,/ 24!+)!!,# +! +),# /!+ #!+,#,,2?,!> 46)!) Ε3+) ) +)!Ε3! Ε4, Ε!//,!),?!!) 44,),# 34 /42# %& +),),%&7!! 2! ΚΛϑϑ5& ),;!,) 3!3!+)4)/!+ #!4?!,#(!) /)!%& >1,3 6!4/!,Σ Β/5ΒΒΤ5!+!4,)!)! ),+) (, /!2,#,,2!3 0!,+)=/!)! 2!,0!/!),!2#, 0#! /)!%& 02) / ),4Ο+,?!! 4)1/,3 3,#!/! =32]]! 2 ),+ 4!,3 +,+13,

34 :Β!4!, =32]]5) <!4!+ ),3!; (4,+!3!,,+ /!?!)!3,# /,#4?! +),),%&0,2!,,4/Π!!+ 4!+)5! ΣΒ /5 ΚΛΤ! ) ) ),2,( %& +),),%&34,+)4!+)!,+)!/!) %&!+ 4!+),+; 3+),)3,+ 2Ζ /+)!/ ),,+)!/!)!<!!!4/!/,+31/,3+),)3,+,?!& 3+>+)!+4?!!/!2< 4,!2#, +),),%&!/)2 0,3!!;,+Ζ5!#+ /!+ 4!+)!,!)!2,+#,!,3,) /9 ΣΒ/5ΚΛΤ6!+!4,)!)) /,+3,/,2 #,3?!;, )!4+ +),),%&=/1!2! 2,( 4) 0 2<31),3!4!2 %& )!)),!,), Ζ+&! 2,4,) +!/!31;,3!! )!!+ /3!! ,!!4 3,4 4),?!,#,+ 4,;+%Π!Ζ?!3+),+ 4 /!4!! 2,!>1,3 3+)!4/.+! Σ9 Β/5ΚΛΤ5 ) +)>,)!!! 2,( 4!)?!/3!!,!)!3+>+) 0!+,+; 3+),)3,+, 34 0! + +4?!!)&!4 /,%& <,!?,3 4!+)! /!,! + 3 0,2!, +4?!!) + /,3!!+ 4!+)= +),),%&5, +)!!),, =, =?!;,,+)!+%&,+,3, 2!)!) 0 2< + 2, 4 4 2,!!,!,)!,!4# +),?!=+!# 3,;, 3,,>?!=+!)!,+),))?!!!+3+) 4!)3!!4!2 %& 4 +!, 34!2!!)!+ 0 +)! /42# %&,#,,2!5 & Β +1. 2/) 1 4 Ψ 2?!/! ;1,3 >1,3!>!2!,!,),!,!,)

35 : Θ02,3/! 2,!+!4# +), 58?!!! ( / # ;Θ+,3 ),#!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ! ),#Η!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ?!/!3!!?!3! /!/)!+)! %&!Χ!3),!;3!Χ!3), ;,3 2; +?! 2,!+ %&;, 3,,!4# +),! 1, /! >1,3!,!,) /Θ02,3 4!2<!+),!+&/!)!+3!+)!Ν!!0 +3, ;,+ +3!, 5#!)!,+),)) >1,3 +& = /,,2=#, 3,!! ;,+ +3!, /!+! ),2,( / / ),32!!//! >1,3!,!,)/Θ02,35!;4?!+& ) 4 ) 40=4!+),! )?,3 /!&!2! 2!! / # +), =0,) 2! +)!3+),0,+)!!4 ) 2 +% + 4&!Χ!3), ;,3 2,+ =!!+! 3,!4!Χ3&>,3, 25,4+),)) 3,+ 2!# 3, 2 Σ Τ/!!Χ!4/2,;,3 ), 4!+)! 3!,)!43+),0,+)!!4 =0,) 2,!+ %& ;, 3,,!4# +),!0!+?!!# 4 2,?, %&)) 2 1, 2! +) 5 ) +)! /! )!&?!! )!3 / 3,!#!+=,3 / ), 3,,2!!3 / 3,!!,/,%&!!+ /) +) 2,!+ +)!)! 41+, 0!4!4# +),!/!!,/2,!4!+)!!2!5?!2!?!,+ +&;//,!),/!3+),), 2,!+ %&;, 3,,!4 # +),!!?!!+<?,,0!4/)!,4!+)!<,/ )!!!4?!!;!,)?,,%& 41+,!) #,&Ν ) 3+) )3+,! +! //,!! ;, 3,,) +4,), /!+ +44!+)!4?!!?,,%& 3, /!2!! 5!) ;!,) ),#ΓΗ!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ 3!3!+)?!6 2,) ;, )!3!,,+)!!?!/ # 1, 2,!+ +)!!!!0#!/2!+,!,)+3=,)!+ # +), 3+),)1 /!2 2,!+ %&;, 3,, 5,/)/!)! ),#!?! 2,!+ %&;, 3,, )!4/;,4/!!!!4!,/ 2! =0,)4 +,4/!!?!/ # 4!+)!

36 :Γ 1,!,)!!) # +), 34 ;, +% +3+) )/,+3,/ 2 2!4 )1)2!)!,+32 /,+!+<4!2 =,+34/ )1!234 2,!+ %&;, 3,, 4!(?!+&,+3, 40!0!+ 2,!+ 5 # + =0,)!! 2,) ;, 0#!& 3=,)! + # +),! 2 3+),)1 /!2 2,!+ %&;, 3,, 5!/,3!!++3,! # +),!2!+! 2,!+ %& ;, 3,,!4/!>1( 1,?!/!4 +!3!1+)!# 5!+Θ+3, Ν# +), +&,4/2,3!Χ),+%& =0,)/) +)!! 2,!+ +)!;,3 0,# 2! =0,);,3 +!/ ),4Ο+,!/+!2/!2 0,# %&5 2!,/!4,)!?!!43!,+,4/2!4!+)3! ;, 3,,!+ 3,!4# +), )!3!,!Χ) >,3, 24!+)!/=4+,4/!!?!! / )!3!!!!!2 4!+ 2! ;4 / / # 4!+) =0,)4!4?!+&!,+,4/2!4!+)=?!!3+32,/!2!;! +3, ),#ϑ,#,,2!!2!+!/) +) 2,!+ %& ;, 3,, +!!+ 4,#!2! 3, 2,!+!4# +), 5 4 3!!Χ!3%& ;%!2!! ) 40=4 2,!+ %& ;, 3,, +! >,3 %&!4,&5 Χ Β +6 + (#!,+),)),+3,!0!0!44!2!,+;+#1!2!3!)2!,+5Η ΛΚΚΜΓΛ!!3!)+5Η:ΓΜΛΚ ),#ϑι,+3,?! ; (!44!+%& 0!+4!, /?!!#2 4!3!3 /,),5)!,/24 2!# 2+&3+)=4,3,/2,+ #! 2 2,!+ %&;, 3,,?!!3,) 40=4!43,,4!2/, >,/ +3, )!4 4,), 2,! 3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!0!4,4!25

37 :Ι! 2)!!!4)!4/?!;, ) =!3!)+5ΗΙ5ΛΚ!Λ! #)!ΚΛΙ!#2 ) %& 4,+,)!3+ 3,!0!+4!,!,!+!)!+, ),( %&!)!4/!!3+ 3, ),2,(!) 40=4 2,!+ %&;, 3,,!4 /! %Π!!3+3!&!3=,)>?!, 4) 40=4Ν 3+3!&!3=,)/?,,%&!0!+!?!!Χ!4/2!4,,+),),%Π! ;,+ +3!, 0,)!4# % Ν,+>!%&!3 /,) 2//2 5 )!,4!+)! 34 > 4!+3,+!, +5Η Λ5ΚΒΜΛΙ!,!#2 2,!+ %&;, 3,,!3,,4!2!4! )5 ::,+3,,+ ) 40=40!,4!23+321!43+)%&5 ) +)9(, ΣΚΛΛ 5Γ/5ΙΓΤ+!+,+?!6 2,!+ %&;, 3,,!4# +), )!443 4/! /2,3 %&4,) 4/2 0 +#!+ )=,!,)!,,!,)0!3,,4 )!,,! +%&! 0,# %Π! 0) ) /, 34 /+),;,3!+( ) +4,&! 3=,) 34 3 )!! 3!& ;, 3,, )!4 0>!),!# +),3! ;, 3,, ),( +!3!0! 1, Σ9 ΚΛΛ 5Γ/5ΙΓΤ5 Χ Β +3 8 # 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +),!?! / 3+),),%& 4,+)4!+)!3,)/Θ02,3/ ),32? 2?!?!!>! 2!!+ / ) +)3+)!6 Τ)) 2 1,!),4 ), Ε 0Τ/ (=/3 / # 4!+)Ε 3Τ ) Χ!>!<!!34,Π!/!4,), Ε Τ32 2 /!+ 2Ε!Τ!),/2 %& 3!%&4+!), 34,+,3 %& 1+,3! /2,3!,Ε

38 :ϑ ;Τ!3,%& 0>!) 2,!+ %&!!2!4!+)!,!+),;,3 %&Σ!, +5ΗΒ5ΙϑΜΓ4,;,3 /!2!,+5ΗΚ5Λ:Κ!:ΜϑΜΒΤ5 ),#ΓΓ9+ΡΚΗ34 2)! %&!,+5ΗΚ5ϑ:ΚΜΒ,/Π!?!6! 3, 0>!)!//,!!;, 3,, +&!,!+),;,3 /+Θ4!4 3!,+,,+,3 +3+) )! 2,!+ %&;, 3,, 3 0! //,!),;, 3,,Ο+ / 3+) )!3!,,!+),;,3 %& 0!+! 41+,?!!!+3+) 4!4 /!!! 5!#2!)! ),#Ο+ /!/ ),+!+)!;, 3,,!? 2?! /, 0!+5!0!+!),!!4,!+),;,3 ;, 3,,!) 2,! /!+! 2!?!4!),!!>!!!> )!3!,5!+&!),!!43 0!2<!Ο+!/?!),3,!4 2,!+ %&;, 3,,!4# +), &?!!32 4!!!)!3!,5!2!,+5Ηϑ5ΙϑΜΛ!4! ),#: 21+!!&), 34+2! /2!+,!,) 32 2?!!) 0!2!3!!4 /! )) 2 /!) %Π!/ #!4 0!+!;13, 3!?!!4 (&,+,4/2!4!+)/2!,)!!2%& 3+) )!!)4 / ) 2,!+ 5,+)4!+) 3+) )!>!2!/Θ02,3/ ),32 2! 3+) )!3!,!+ /+1!2? + 4!, 4,3;,24!;?, +!#,)! 1)2! 34!+) 4,312, 3! 5!)!?, 4!+))+ /Θ02,3 # +), 5!! ) )! 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +),?! )!4 / 0>!) 3,,4!2!?!!!3,) /Θ02,3!,+3,%&+!#,)40,2,,344 +!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ )5:!ΛΗ/ # ;Θ+,3Ε!,+5ΗΓ5ΚΜΙ: )5ΚΓΙ,+35:Ε 3+)!!!!?,,) ; 4,), )!! /!+ 4,!,)! 3=,)!4 /+,0,2,!!!4Ζ!Χ!3%&,!) Ζ52=4,!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ+

39 :Λ )5Β,+3,!+ )5Ι!?!?!3+) )?!!!!)1)2 +!# 3,;, 3,,!3,,4!23+)!+< 6 2 /,+3,/ 2 1, Ε / (! 3+,%Π!!!/,%&!4/=),4 3=,) ;, 3,,Ε ) Χ!>!!+3 #,+3,!+)!Ε 32 2!3+),),%& //,!!;, 3,, 34!3,%&,4!20>!) 2,!+ %&;, 3,,!,+,3 %& )1)2!4!?,,%&Ε 32 2!# + ;, 3, +)!!+? +),4/2!+)! 2,!),2,( %& / 3+)!,3,4!20>!) 2,!+ %&;, 3,, Ε,+,3 %&/!;!,)!!+!4/Θ02,32!,2& 2,4!2! 3,)=,/!/!3),!,&!32 2,/+ 0!2 +3! 2!,2&/ 2,!+ %&,4!25 & /) ! ;, 3,, +& /!!4 (& /,0,%& / 3) 34,,;,3 340!44!2 2,!+ ;, 3,, 4!+)!Ε! =0,)+&;/ # +!+3,4!+)!!!+ 2 )!3!,+&!) + >!,)Ν!Χ3&>,3, 2/ /2,3 / )!+ + 2%&!!3=,)!!/! 30 +% 5,4!, 4!+)!!! 3+),),;, 3, +)!!44 4!, +)!/)!) )1)23 )!#,)!Χ/!, /!2 ),!1)2! 34!+)54/ 4 /!2 3 ) /!2/)!) )1)2!3=,)34/!Χ!4/2 2!)! 3.40, +) /4,,?!!/!!+) 1, 2,!+ +)! 3! /!!?!!!4!#, 03! /!!+& 0!4 2,!+?!! 3+3!,

40 Β 2,4,+ 4!+)!!!?!! 34/! 4,+,4/2!4!+)!! Σ!3!)!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ )5:ΗΤ 4 +,;!) +!!4) ;%!?Ω!2?!)!4,!,)),)2!4,!,)! 25!!3+!#,/ 4,+,4/2!4!+)!/ 3<!,+,3, 2!!Χ!3)! /!!+&2,4,+ 3,) +!!! / /!!+)!43,+3, 3+)!) %&!> ),!/ #,+)!# 24!+)! 1,!#+ 2! /!!+) /!23! +,+,3, 23,&!4?!0!42<!!!),)1 2,! Ο+ΡΚΗ!3!)!, +5Η ΛΚΚΜΓΛ 2)! /!2!, +5Η Κ5Λ:ΚΜΒΕ ), > < >2#!+)!+!+?!) 2!Χ,# +3,!),4/2,3,) 4!+)!! # /!2 ),#Γ[,+35! :!,+5Ηϑ5ΙϑΜΛ5 3+)!) %&4!+)!/! 2!# / # 4!+) 1,!+3,,4/2!4!+) 0,# %Π!3+) ),5!!!?!! /# %& 4 4 #,)!! 4 3 / (+& /!, Κ, /?!!!;!)!/ # 4!+)!4!)!+ ) 3+) / 2! +) 4!+) =0,))) 2),340,# %&/,+3,/ 2>34,Π!3!%& 4+!),!!/! % 5 # 4!Χ),+#!! /3! 2! +) + 3!? +),!/,)!!),),+ =0!4 /!!+, 5!4?!+&< > 3+)!) %&!+!4/# %& 4 4 #,) )!?!/2 )!+)!+%!+)!, / / (!;!,+!/!+!+)!4!+)! 2, %& 0!454, 41+,! /! 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)! 3+2, 4!!;,+,), 4!+)! + 3!?!!+)&!!!+! 3, /!!+, >,3, 2!Χ) >,3, 24!+)!5!/ )!+ +&!/ 30, 1,!! 3+),+ 0,# /!2!4 +!3!+)!/!+!=!4 %&!!Χ!3%&5!3+) +&!/!!+3+) 0!4#?!+&! 3< + /! ;, 3, +)!;, 3,,,+)!+) %&!!/,)3,) +!! /?!

41 ΒΚ /!!+)!!+)! Βϑ < 0 /!+! ;! +%Π! 34,+ /!/,),,+;,!25 3! +&!) 0,# /4! 03! /!!+& 3,!4!Χ!3%& 2,!+ %& ;, 3,, Ε! /!;!, /!,+)!+) %&!Χ!3),!Χ!3), ;,3 2! ;, 3,, ; /! >1,3!,!,) /Θ02,3 3+) ;, 3, +)!3+)! 2,) 3!!<,/ )!!!4?!3! /! ; (! 34?! /!+<!3, 0!? 2?!0!4!! 5! 1, ;, 3, +)! ;/ # /)!3!,!> ;, 2,) 0#! +,!,) 3!!Χ!3!+!+)&3+)!! ),!,)!3!+)! 2,!+ %& ;, 3,, 5 4?!/!! ), )!< 34+)!!, + ΣΚΛϑΒ/5:ΙΤ?!!+)!+!4?!6 & < /?! /,0, ,, /?! + 2,!+ %& ;, 3,,!4# +), 3! > )!4 41+,! /!,+,!) 0!4!3 0!+ /,0,%&!,!2!!!//,!),Ε+/!+< <! /,0,%& /?! 3,!4/!+< =!!!!2! 3+),+!+!40 # Ο+! 25!;4?!,(!4!2! 34/,+,4/2!4!+) 0,# %&! 4 ;, 3, +)! //,!!3+2,!!4!;,+,), +;, 3,,?!!Χ!3!)& 4!+)! /!)!+&/!, 4!, +)! 03! /!!+&5!!! 2<!!,Χ /%&!3+! 0!4/,4!4!!+ 2 )!3!,!/,!!3+;!,!!,!,)!/!, /# %& 4? + ;,+),4 / / #!+), /!!+& 0!4Σ ΚΛϑΒ/5:ΙΤ5!4!/,?!!;, 3, +)!+&!Χ!3! /# %& 4 /!! 3,!;,+,), 4!+)!/ 3! 5&!!!/) +)!#+ )/,0, / 3)34,,>?!!# +% ;, 3, +)!3+,),, +,!,)!/# 4 Σ ΚΛϑΒ/5:ΙΤ58/) 2 (&?!!,+5ΗΛ5ΚΒ!!+!40!ΚΛΛΙ+ ),#Γ,/Π!?!!+3,!+&/ # +)!4

42 Β / )! 1,!3+),)1!44 ;, 3, +)!3+2,! //,!!,4!2!4 +4! ;, 3,,5 +? +)?! Ρ ΙΗ 3!3!+) /!2!, +5Η Κ5Λ:ΚΜΒ,/Π!?!6!3, / (!?!) ) ΡΚΗ!4 /# %& 4 ;,3, 2 34/!)!+)!!#,)!4!,3!),;,3 +!!; )/4!!0 %&+ 4 )132,4!2 3+2, %& //,!!!4 +4! ;, 3,,Ν,) / / # 4!+)/!)!,4/)! ) +4,&,+)!,!!;3 2 4,5 +ΡϑΗ!(?! ;, 3, +)!/! , ;, 3,,!,!,)!!+) 2,4!2!4/ # 4!+) 1,,/!+ /3!,4!+) /!,)+ )5Ι 5 ) +);, 3, +)!!!/!!+) +)!2!# 2/3!!!,+),4!?!,4!+) ;, 3,,/!2;,3, 2!#,)40,2,, 34/!)!+)! ),; (!!+)!?,+(!, /!) %&!+3,!?!!!+3!!4 )= ) / # 4!+)>3+!+3,+, /!+ 2,!!!4,!+3 # 3+) ),! 2!#,,+32,! ),0) 3+),0,%Π! 3+ 4,+,,?!!3 1!40!,4!2 2=4!/!!30 +%!!,+),4 %&5! 4 ;/# 3+ 2!3! +!#,)!4!,3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!!+)&;,3, 2!#,)!/,!3,+3,!#,+)!!!!+)!# ;, 3,,,4/).+3,!3!0,! (,!/!!30 +%!!,+),4 %&5&<!+ /# %& 4!;!,!!+),!! /4! Ν,) / / # 4!+)/!2;, 3,,,4/)!) +4,&!#,) + 4 )132,4!2 3+2, %& //,!!!4 +4! ;, 3,,5!3!; 2 +3,!! ;, 3,,)!,!,)!/!,3+) 4! 2%& 3, 2,!+ ;, 3,, 4!+)! +& 2)! +!) 3,3+).+3,!))!Χ!3%& 2,!+ %&;, 3,, 5,!!),!; 2 +3, ;, 3,,

43 Β: 3! ;, 3, +)! / #! =0,) 4/ /!2 %&!3+,#+ %&/!!Χ!3!3+) 4 /!)!+&!),)),!/ + 0!4 2,!+?!!)+ Ν //,!!2,!!? 2?!Ο+5 & &ΕΦ&Γ ΗΦΦ!!;,+ 2 =3!ΚΛΛ!) / %&34!3, 2,( %&! ;,+ +3, 4!+),40,2,,!4 / + / /;+!;42 %&, +!# +% >1,3 3+) )!!;,3 3, # +), 4!, +)!43+>+)! 4!3 +,4!Χ/!/!2!,+5ΗΒ5ΛΚΜΓΒ34 2)! %Π!,+) (, /!2!, Κ5Λ:ΚΜΒ/!2!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ!/!2 / /,!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ5 0 /!/!3),?,!+)!!+,!,40,2,,!43+)%&+,+3/ %Π!,40,2,, 2!,!#2 4!+)4 # +),!!/!3, 2!;,3 3, ;!) %&/ ),4+, 2/,0,2,) + ; ) 3!,+3/ %Π!,3!!!+) 2 ; 2 +3,,+3/!,+!#?,!+)! 4!, +!3!,/ /!#, 0 34 )+4,!4!2 %&Ν; 2 +3, ),2,( +!3 / /,% 4!+),+3/ %&/!3,)/!2 )5:Κ :Κ7!, +5[Β5ΛΚΜΓΒ34! %& /!2 )5:!,+5[Κ5Λ:ΚΜΒ5 /+)!,)!+!! ;,+ +3,!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ) 40=403!;,3 3, # +),!#2 4!+) + 2,!+ %&;, 3,, 0!+,4!,Ε!34/2!) +,)!4! # +),, + /,%&,+!), 4!4!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ),2,(,# 24!+)! )!, ;!) %&,+32 +!)!4,+ 3=,) ),; %&,!,) 03,)! )1)2!3,),( 58+!!3+)!Χ)?!!,+!!4 )5ΒΛ!!,+5[Κ5Λ:Κ!! #)!Β5

44 ΒΒ 4!;!,)+&!(! //,)! %Π!// )!!!!! + 0!34/!,4!, / (,#!4Ν) %& / # 4!+) /!) %Π! 4!4?! /!)!+& 4 +,;!) +&,#!/!,)!!+) 2,+!Χ,#,0,2,! 0,# %&!) 2) %&!/ # 4!+)!4,)!(!/;%!3+3!&!2,4,+!5,!3!?!!) + + /!,4!2!! 3+),+ ),2,( 2!4+ / # /) )!4/!4 +?!34! 0!!!)!+!/4,) +5+!!/!1 34/!,Χ!/ # +& /!) %Π! ;,+ +3, 4!+) 4 ) 40=4 3)! ,! 4/)!,), 2!!, =4!!3, 3+! %&!4 +)!+%&,4!25 ) %& / # 4!+)!+)!) +)+&!>),;,3 +3!4?! 3+) =,!! /!+ 0!!!+) 2!Χ3!!30 +%!/,3,/2,+!,) %Π!!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ+! )5ΒΛ!!,!#2 4!+) ;4!,4/2!4!+) 0,# %Π!!! +!4 +?!)!+< 4/0>!) 3+) )!34/!!+!,4!,34/ # 4!+)/ 3!2!)!4,+ +?! / 3!2 +&3+)!), 0,# %&3+),+!!+ / #,!) 4!+)! 3!!?! / 3!2 3+)!),!>!/,) 543!) 4!, 4!3 +,4! /Χ,4 /3!,4!+)! 3+,#+ %&!4 / # 4!+)!4?!! ; 32) 3! 2! +) 4!+) / 3!2 +&3+)!), 1,! 4 +)!+%& / 3!2 3+)!),!4!/,)5!!!+),,/,), + 2!,,/Π!4?!!!?! >,( %&! + 0! 0,# %Π! 3+) )! ;,+ +3, 4!+)!! 3+),+!;!), + / # 4!+)!+3 #0!,4!2Σ )5ΒΛΤ0!434/ # 4!+) / 3!2 +&3+)!), /!) %& ;,+ +3, 4!+)Σ )5!/ # ;Τ5

45 Β 3 )5!/!,)!!) ) ) 40=4!+4 /3! 2 /2,3 %&/!3!+& 23 +% /3!!43+?,> )!+< 3, 3,) %& =3! /,!!,/,),,(!/!,)!?,,) /!),%&,+,3, 2!!) +&/!! 2)! / 3,) %&5!#+ +,+;4 < 220ΣΤ6 / ),,# +3,! 2!,/! =3! 4!4+ %Π!!4 3!?!!34;+ 4!+)+ )5ΒΛ 3 %&!2,4,+?!!!+) 24!+)!)!+<, 3+3!,!44!, 3 )!2! # %&!3,& +)!3,/ ),!))!2 5Χ,#!! 3! / ) 2?! ; % / 4!!!4!2 %&Ν3)!3+ 41+,! =0,) ;,3,,+3,!+)! 0!,4!2 0!4 34 Ν / 3!2,+3+)!,+),+ /!,! 3 %& 34!/!3), 34!+)34/0 ),ΣΦ9,/+1!2+ +)!+!)+! 4,25/2 3 _2! 4#+4_Γ 5 /) +, ΚΛΜΜΤ5 ;!), 4!+)!; )!34/ //4 %&)!+ 340>!) 3+) )! ;,+ +3, 4!+)!?,,%& 3+)%&!,4!2 +& ),(,+)!4/!/ # 4!+) 3)!3+ 41+,!!+3 #!2 ), ;,+ +3, 4!+)?!+&!> 40>!) 3+) =, 5!)!+%& 2! 3!/+!+)!!!!+3 # 3 3)!,(,,2 %& /,+31/,! %&!!+,?!3,4!+)!43! 0 ;=0>!),!4/,4!,2# /?!,4/) + ;,%&,4!2Ν3)!4,3+ Ο4,+!,;13,! 3,!!!4#! 2!4!2 %&Ν3) + 4,+,,!!!4!#+ 2# /?!,4/) +,2 %&!!!2! 2!!+ # 4!+)!!+) 2 +?!3! /!, ;!3+;4!!>!;!3<!4 + Ε 34!;!,) 2=4 ;,%& # ),),4!2 +&/ # 4!+)!!!+3 #!; 23 # +), /,!+ 3) 3+ 4,+,,!0,# %Π!!+ )!( /!&,!,4/) 3!!4 ) +)!!43!!+

46 ΒΓ!42!,2& )=4!4/;% )5Κ5Β,#,,2!/!2? 2?,!+)!!/+! /!2 =0,) 3+ Ο4,+! +)!3! 3,3+).+3,?!,4/2,3! %& / )21?,!+,4!2!4< ) /Θ02,3? + ; 3 5! ) / )! +4 )5!! / # ;!,!+) 4 /!2 /,+31/,!?! 34/!,4!2?!//Π!4 %&>,3, 2!4; 3!!+! ;,+ +3,! + 0! 2#4 0,# %Π!!3!+)! 3+) )+&=,!,)!/, 3! / 3!2 +&3+)!), 1, 5!,/,),!# =3!!3!0,4!+) 2!+&3+)!),,,!!!!/,) 2! 3+)!), ; 32) + >,(,/!+ )!!!!;!),!/,) / 3!2 3+)!), 5 4!46 /! )!!!,/!+! / # 3! / 3!2 3+)!), 4!!/ # / 3!2 +&3+)!), Σ )5Τ0!4 34!+3 #3+ 4,+,,!!0!,4!2Σ )5ΒΛΤ5 ΡΚ[ )5ϑΛΛ,#!3!,,2!/ # ;Θ+,3 )5ΓΙ!, +5Η ϑ5βμλκ!, 3 %Π!!++3, 4!#?!! /Χ,4 4 / # 4!+),+3+)!+3+) ),40,2,,Ε+/,4!,3!!;!!Ν %&!3+,#+ %&!4/ # 4!+)!4#! 2! ),( 3! 2! +)!!2#? +), 3,!/,) 34 3+!?Ω!+)!2,0! %&/ 3, 2 )/!#,+ /3!? +) / 3!2 3+)!), Ε+!#+ 3!, 3 %Π!!!;!!!/!3,;,3 4!+)! 2! +) 4!+),4/).+3,!/,)!43+,#+ %Π!! 2!3!/+!+)! 2#!2 ),( ! +)? 2?!44!+),4/).+3,!/,) 0!?,+&/!+!3+) =, 5! 3 34 /,+,&!< 2<0ΣΤ!4!2 %&,/!3!!+)! 2!#,2 ), 3,4!;!, # < 4,4/2,;,3 %&6

47 ΒΙ,+ =!!)!4,+?! )!!!/,)!!41(!= 3! 2! +)! ) 40=4!4 1( / 3!2 +&3+)!),!, Κ5Λ:ΚΜΒ,(?! / # 4!+)! / 3!2 Σ+&3+)!), Τ 3+),+!+ / #,!) 4!+)! 3! ΣΖ)5Σ555ΤΡΚ[ 2,+3+)!!! 3+),+!+ / # + )!4/! ) ) 5ΖΤ5,4/2,;,3 %&3+),),,4/) +)!,+ %&/,+ >),;,3!,4/+< 3!!+3 #!, 1() 4!), 4 #,!4 ),!, 0 +3;,3, 2 /!3!0!4? +), 0!? 2+&!Χ,)!+!+<4,!# +3,!/) +)/!3+),+!+ / # Ζ+)!4/!4 3+) ) ΣΦ9,/+1!2+ +)!+!) +!4,25/2 3 _2! 4#+4_Γ 5 /) +, ΚΛΜΜΤ5,#+,;,3?!,+0!.+3,,/) + )5!+!> #!,+)4!+), +,+!;!,4!+) /!),%&,+,3, 25 /!3)!2! +)!,(!/!,)Ν; 2)!4+) ),!Χ,#, /!2 )55,( 2!,?! )!! /!!+),3,4,+ %& / 3!2 Ζ0/!+!,+=/3, Ζ4 ) 2!(4!2<!, Ζ0/!+!,+!;!,4!+)Ζ+ 4!,!4?! <,/ )!! )5+&! >) +!+<4,) %Π!?!!!;!!4,+3, / # ;Θ+,3 )5Λ,#!3!,,2?!!;,+!,+=/3,,+,3, 25 # 24!+)!!2! +)!=!2 %&!+)! )5!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ!ΡΚ[ )5ϑ /!2? 2 %&//) /!2!! +&,4/!!3!! /4!!Χ!3%& 3=,)!4?!)&5!; ) + 2!,;42 4 2%&!?.+,4!?!! 3!) 4 +!, +)! / # 4!+) / )! +&3+)!),,!) 4!+)! 3!!!/,) / )!3+)!), +!) 2,(!!+) 23!/!,!4!Χ!3%&,, 5!; )!3!0! / 3!2 +&3+)!), 3! +&)!4 (&/ /4!!Χ!3%&! / 3!2!!) / )!3!/,) / )! 3+)!),!)!> 4!+ ;!,) + / /, 3!!)! )!,,+)!# 2,/+,0,2,! 2!?! 34/Π!4 0,# %& )!! 4!4?!+&/ //,!!/!3),!3!,) 5!> 34;

48 Βϑ!;!3<! 4!!+) 2!Χ!3%&, +)!! 4 %&!,,+ 2 //) /!2!!!), 0,+!;!3<!) Θ2),4 5 &; + 2/) ),#Κ5ΒΚ,#,,2 /2,3!Ν//,!!;, 3,, +)! ),# ΓΓ9Ρ[!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ34! %& /!2!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ5,4!+ 3! 3! %&346 ΚΤ!Χ),+%& 0,# %&/?!!+ //,!!;, 3,,,!,) 3!,!#! )! /,+3,/ 254!Χ),+%& 0,# %&3! # +),! //,!!/2!+ 3,!!2!!4; 2,!+ +)!5 Τ/!!3,4!+) 3, 2,!+ ;, 3,, 4!+)!5 :Τ!+Θ+3, 3! 3!4?!3=,)/!,)!!4! # +), 5 ΒΤ >,3 %&>,3, 2!4,%&!4 ) %&!+!Χ) >,3, 2/,?!4 >,3!# )?,,>,3, 2!Χ) >,3, 24!+)! 3,!)+!//,!),/2!+5 Τ3+;&,)=!+ 4!4 /!!3+3!+)? 2,!! 3!!!//,!),/2!+5 ΓΤ! //, %& 3, 2,!+ ;, 3,, 4!+)! 3!4?! /!2,#,,2 ),# Κ5Β Ρ Η 1,! 3+,!!+3,!!+!Χ//, +)!/ # /!% 3!?!!/,! ),; (!!3=,)!+)!# 2!<!!! 5 ΙΤ,4/2!4!+)!3+,%&!2),?!!) 0,+ 41+, 2,!+ +)! +)! 3! %&!!!3/!# +), 5

49 ΒΛ )!+)!!3+)?!! , 34+ ΡΓΗ )5ΓΓ9!, +5ΗΒ5ΙϑΜΓ+&! /2,3 2,!+ %&;, 3,,!Ν3!&;, 3,,!?!) )!, +5ΗΚ5Λ:ΚΜ,/)+ )5ΓΒΒ!,+5ΗΚ5ΒΓ!Κ!> +!,!,#,,20,2!, ,!4!!3!,4/!3,+ 1!23 +3!2 4!+),+3,%&+!#,)!1)2! 34!+)!0!4=,4!2!0!4=4! //,!!;, 3,, 0! )4!,!4!)!4,+ #&!/!3,,Σ /5ΚΛΤ5

50 4;,332 2,!+ %&;, 3,,!4# +),!, )!+! +!,!+),! ;,+ +3!,!) 40=4 3+4,! ; 3,2,) +,+!#!24!+)! 3+3!&!3=,),!) 34/!;!!3!+ ;,+ +3, # +),!;!),! 3,4!+)!3=,)!4+!+) +)!), ;,+ +3,!,!,)! /!0! 3, 2,!+ 2<!!# +!#(/!+ ;12 ;4 34!+)!+!!5 40 /!4 +!% 0!4!4;, Θ3, + /! 2,!+ +)!= ),01 ;, 3,, 41+,!2Θ!20!) 20!4?!!!2!4!, +)!/ # 4!+),+)!# 2 0,# %Π!!!!4 +!,?!=; 32) 3!!,,+,3 /!&? +,+,4/2, ; /!) %&# +), 4!4)!4/?!3! ;,3 0,#!),),0!4 2,!+!4# +), 2,!+ +)!!> ) +4,),!! //,!!!;,+,), 0!45 2,!+ %&;, 3,,!4# +), / 3# +!3!2!4!+)!>,) 3!3 %&3 01!2/ 0)!+%&!Χ!3%& //,!!;, 3,, 5!)!!+), 3+,! +?!;,3 /!,!) 0!4;, 3,, 4!+)! 2,!+ 34!! /!!/!#+)? 2/3!,4!+)!?!)4 /!2 ;, 3,,!43!,+,4/2!4!+) ;, 3, +)!/?!/ 0)! /!,!) 0!4 2,!+!4;, Θ3, 5

51 Κ 2 Θ,!!/?! ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ+&; (,? 2?!!;! +3,!Χ/213,)? +) /3!,4!+)!? /!;!), %& 3+2, %& /! 3, /!23! 5 ) +)0!!?!!+? +)?!Ρ[!+)!+!3 0,4!+) %&!,+)!# ), Ρϑ[0!+)!+, %&!,,+,3 ),! )= %&!,4,&+ /!34,+)4!+)!? / 3+2, %& /!!4+4! 3! ;, 3,,5?! + ;!) 2,4/!3,&!,!,%&!3!)!,+5ΗΛΚΚ!4Κ[!)0!ΚΛΓΛ?!,4/Ο+! %& ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ!?!!+)!) 3, / 3,;,3/3! )Ο+4!03! /!!+&34!+ 4!3 +,4!?!;!), 4!+)!!#! 3,4!+) 3=,)/!2 ;, 3, +)!5,/Ο!;!,!3!)!,!4! ),#:[?!/! //,!), ;, 3,,3!!?!!3+)!! )!3!, 03! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!!?!,4!+)!)!?!!!;!, 2,4,+ 4!+)!!!?! 34/ 4,+,4/2!4!+)!! 5 & )!#+ # +!+)!!, + ΣΚΛΛ/5::Τ<!!4/!03! /!!+&? !+) >,(;+!+),!?!!; % 4,?!? +!4 +!Χ,0, 3, /!/ (,!Χ!3! 2#4,!,)!!+& /!3!,)!! /, 3,?!! /!!+)! 5,4 03! /!!+&/! /!!+)!34,4/2!4!,!!Χ!3%&!) /, +3, 3 )!2!),34!?Ω!)!)!) 4 /!+

52 ) 40=4! ;,4!Χ32,! 4 %& 3 )!2 34! + /2,3 %& /3!,4!+)!#2 /!2 ),#ϑ:λ ϑβ:52, /!,&!4/3!,4!+) 03! /!!+&; 2,4,)!< 0,),!)!!?Ω!)/!)! 34/2!),+)4!+) 2 >1(3 )!2 /,< 3!4?!3!)0!++&!!+? 4+.40,)!+!+<4?!2 4!, 4 <!,!+)!+!3!,!! /!!+& >,3, 2 34 /!Χ!4/2 4 0>!) +& /!! 2,),#, 4!/!!+) # +!,4/).+3, / / %& ; )3+)!), 5!4 #! 2 34!+)+&&/ 1!,!!?Ω!)5 Ψ + 4!, ),3,+,+&!!!2 4!?! /2,3 %&!03! /!!+&? +!),!!4/!!+)!!?,,) ))!2!/!!+%&5 &. 3 /) 6 + Ψ +)!0>!)/!!,(!?!<! 03! /!!+&!3, +!Χ!4/2!2 3, !+)0) 1 /!2 / )!!+3!,+)4!+) 2,! 4!, 34!)!?Ω!)!!/,)!+3! /!!+&! /! + #!,+3 / (!5!#+ )5 ϑ:λ,#! 3!,,2 >,(/!!3!) 03! /!!+&!/!!3, 5!2 / /, + )!( 4!, α03! /!!+!α 3, 4!,!34/!!+!4!4! 23 +3!5 Ψ +)Ν + )!( /!! ;,4?!!Χ,)!03! /!!+&3 )!2! /,+3,/ 25/3!,4!+) %&!03! /!!+&!?!3, 4 )5ϑ:Λ ϑβ:=+!+) +)!Χ32, 4!+)!!),+ ;+%&3 )!2,)=Ν! 2,( %& ))!2,+)4!+) 2!)/3!3>,).+3,!03!# 5!Χ!4/2+

53 : 4!, ),; ), /!!!+3+) 03! /!!+&34?!!! 2,(!Χ!3%& /!+)!# 3, 3!) Σ )5 Γ Τ!,+ + %& 3!/+!+)!Ν 2,!+ %&;, 3,,!4# +), Σ!3!)!,+5ΗΓΛΜΚΛΓΛΤ54),<,/ )!!/=4 +!+<4 /!),+ +3, )!4 %&3 )!2!4!) 5 03! /!!+&) 234!#2,#!3!,,2=4!, 3 )!2?! 2=4!/!) 32 0 %&Ν!Χ!3%&!) 4!, 34!)!?Ω!)!!/,)/!!!Χ!3,) )+4 4!+)!!+)=32 3+3!,)! )+4, 3 )!2 5 & 2 1 /Ι !,+,4/2!4!+)4 + 0,# %Π!3+) ),,( ),#[!3!)!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ!4,),+#,,!;!,) +&34/,4!+) 3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!4# +), 5Φ,),+%&!; )!40!,0?! 4 =4 ;4!,+,4/2!4!+) 0,# %&5!! 4 =4 3!/!3, 2,+,4/2!4!+)34/2!)+!+),!?!=4,!),)?!!!540/=4,+,4/2!4!+)!4 &;4!,+>Θ, 3+) ) 2! ) )!Θ 3+) )5 4,;!!!!,,+,4/2!4!+)? +!)!!;,+!!!( /,%&!!, +)! 3! 3!) + /?!2!!Χ)!4 3+!?Ω +3, Ε!+? +)?! 4! 3 3)!,( / +& ),!! /,0,2,!!34/,4,)! 0,# %&!>!!4!+ 4 34!4!3,& 3+) )34!! 5+? +) 3,!3+! 1+)!# <

54 Β!4/! /,0,2,!!! 34/, 0,# %& /# +! 4,) = ;!!3!+! /!) %&!,!4,/!>1(!2!3!+)!5 Φ 4 )!+ +3, ),+,!>,/!+3, 2+!+),!<4 +,( 4! 4,4/!,?!!!3+<!3,4!+),+;2!Χ1!2!4!Χ 4! / ),32,!! !)!+< / )!! 0,#! 4+4 >1,3 5!#+ +,+;4 /,)(!/,)(Σ:/5Κ:Τ0! +?! ;,4 #),+<2,46,+,4/2!4!+)// )!!! /!! 02)) (,!!4,4/2! 4 5 +,4/2!4!+) 02)!,+,4/2!4!+) 4 0,,,+!/,4!,!2!!4,+,4/2!4!+) 02))) 2! / 3, 2Σ!:/5Κ:Τ5 )!+)!!?!,+,4/2!4!+) 02)!? + 0,# %&+&; 34/,!+!4/!!34+3!/!!3,4!+) 0>!)!> 3,!4 # +), / 32/!! +&!4 3! 2,!+ %& ;, 3,, 3+;4!/!,)/!2 ),#Κ5Β/ # ;Η ) 2,#,,2!,+5Η Κ5ΒΓΜΕ4,/!3, 4!+)!? + +&4,0,)!/ 3! /,0,2,!!!3!0!5 & 2 +1 Φ! 4? + 0,# %Π!3+) ),+&)!+< 4, 34/, + 2# +)!4/!+ ;4 3+!+3,+ 0,),+!4) 3 /,0,2,!!34/,4!+)/?!4!;!,) 4 =/!/!) 0,# %&!4,)!

55 ? 2!! /!4 +!3!0,# ) 40=4! /!) %&!)+,4/1! /! /!!3,4!+) 3, /? +) 1, /!,)!5,),+%&?!4!2<! /) Ν+4 ),#[!3!)!,+5Η ΛΚΚΜΓΛ!) + /,0,2,!,4/,0,2,! 34/,4!+) 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +), /?! /# %& 4 =!4/! /1!2 + / (!) 0!2!3, /!2 2!,!)!4,)!!!;!),!Χ),+#,# 4!! 0,# %& /!2)=4,+ %&?!2<!!,#!45,+,4/2!4!+) 02)!4!2 %&Ν) 0,# %Π!3+) ),+& 4,)!!4!+!4 3+!+),4!+) 3! ;, 3,, /, = # +!,4/).+3,!,),+%&++!# 3,>1,3;, 3,,!4# +), /?!&,! 3+!?Ω +3,!4!)5) +)!,+,4/2!4!+) 0,# %& 3+,)!+ ; 2)!/ # 4!+)!4 /!) %& 1, + =/3 / ( )!4!+)& 4 /?! 2!,/!4,)!?!!!,)!!3,& 3+) )4!, +)! /# %&5 ; 2)!/ # 4!+) /!) %&+!)!43+),),!/2!+,!,)!4 4!! 2,!+ +)!34,(/ # ;[ ),#[!3!)2!,+5Η ΛΚΚΜΓΛ 4!3!,4/2!!+3,4!+) / (/ / # 4!+)! 4?!,+!/!+!!+),;,3 %&,+)!/!2 %&>,3, 2!Χ) >,3, 2! 32/!! 59 )!3!/ (!) 0!2!3, +3+) )/?!!!,;,?!,+,4/2!4!+) 0,# %&/,),!21?,,/) + )5:ΛΙ,#,,2!5>4 ),34!% 4 / ), )!+3,4!+) /!) %& 1, 5 40,+!/!+ +),;,3 %&,+)!/!2 %& 4 /!! 34/ /3 )!#,)!Χ/!, /,+)!4=,! ),!1)2! 34!+)/!2/)!)!)1)2? + <! 3,)=, 3! 53!

56 Γ 3 0! 3 ) /)!)/!;!,)!34/ 4!! 2,!+ +)!ΣΡ[ )5[Τ5?! ;,!Χ/)!),(!?! + 3 /+)! 4!,+,4/2!4!+)//,!),;, 3,,3! ;, 3,,/!!+! 3, )!3!,,+!/!+!+)!4!+)!! 2!,2& < ) /Θ02,3!4 2, %& /=,? 2?!) 4!, >,3, 2!Χ) >,3, 2!!+ /2,3 /!%!+ + / # 4!+)!!3=,)!!/!!3!+)!!+)!# +!! 2!) +)!/!+!?!! +)! 03! /!!+& 3,!4# +), 3+)!! )!3!,?!!)!+< 5 &; !, /!3!!+)!Σ/!/ ), Τ34,+3,!+)! /3!>!4 3 03! /!!+&=;4! %&3 )!2?!!!! ) Ν/!34 /)+ /!+ 4!+) )/,+3,/,3+;4!( )5ϑΛ 5,+3,/,!//!),%&,+,3, 234!?,,) )5ϑ!ϑΚ!!+ )!Χ/!Χ/! 4!+)! (Π!>),;,3 ),!4!,! 3, +3,!!) /! 3, +2#!),+ 3+ +)! )5ϑΒ5 4!#!;!,4!+)!4!,!!43+),), 34!Χ/!,%&,4!, )!4 >,3, 2 Ν 2(,+;4 %Π!! /!!+) /!2!?!!+)!5!+) +)? + >,( >2#,+,/!+!2 >),;,3 %& (Π! 03! /!!+&!)!4,+?!!)!/3!!!4!#!!>),% +,2 )! 24!+)!Σ )5ϑΒΚΤ?!! ;!,)+/ /, ) 4!, 3 )!2 5

57 Ι /!/? +)0 )! 2!#! ),(!Χ/!,%& 4 +!03! /!!+&?!0,# ), 4!+)!!#+ )5ϑΒΚ!! 3+)!6α,+,3 %& 3 2#!4?!!!!;!)!,2,# +3, Εα!3,%& /! 3, /3!!),+ 2<! Εα,+ ) >,(!?!4!4 +!4 5!4 +!!!34/, /,;,3,,! >),% Σ )5ϑΒΤ 34/ +< / )!)!4+< Σ )5ϑΒΡΗΤ!+ ;,+ 2,2,# +3, 2 )3,3+) +3,!,+ /!2!!/!2 )!)!4+<! >+) /3!Σ )5ϑΒ:Τ5 Φ!0!!?!34,/Π! )5ϑ: 2,4,+!;!,4!+) 03! /!!+&+&!2,4,+ /,0,2,!!3+)!) %&/!2/4, / 34/,4!+) 4 +!+) / (5!,)!!;!,) 4,,) /!3+,( /!2 )5ϑ:!2,4,+ + /!+)!+%?!3+;,4! # 4!, 2,4,+ 4!+)!!3!) 5 /!,! 3,) %&!?!, = 34!!?,,),+,/!+!2 /!),%&,+,3, 25 +3,!0! /!?,!0)=44!, 3 )!2!03! /!!+&!4 3 )!/!/ ),!!! >,( %&/,+3,/ 2+/ ( )5ϑΓ0 34,+ %Π! )5 ϑϑ,+35! )5 ϑκκ,+35 Σ/!!!;,3 3,!!/+ 0,2,!3,,2Τ5 ) +),( )5ϑϑ,#!3!,,2?!3!!;,3 3, 4!, 3 )!2!>,(!32!Χ),+)/3!/,+3,/ 234!4>2# 4!+) 4=,)5,!+)!4!+)!?!!40 2!, +&!>!Χ/! /!2 4!4 /!!!;,3 3, 4!, 3 )!2 3+3!, +/3!3 )!2!!2!!Χ),+); >+) 4!+)!34/3!/,+3,/ 234? 2;,>2#!+!!!+!# 2 /!)!+&3 )!2 /!)!+&/,+3,/ 25,0+ 27!! 2!!3>!3,, +!+),!?! 4!, 3 )!2,+32,! 3+3!, 3+!

58 ϑ!;,3 3, +/3! )5ϑΙ 5+&/!+,,!!;!,)?! 2! )5,+35+&)!4!3//! # %& /, +3, 4 /,0,2,) =!+3! 34!Χ!3%&/,,,4!, ) 2,?, %&!!!+), /!>1(Σ!,),0+ 27!! 2!!3+5ΚΒ/5:ΙΤ5!+) +) +&! 3+;+ )+4, /3! 3 )!2 34 /,0,2,!!! 4!, 3 )!2!?!,,+3,!+) 24!+)!!4!)!4,+ /3!/,+3,/ 24!4342 ), 4!+)!+ 4!4 /!),%&,+,3, 2/)!,!4?!! 0,#!!4 + +)! ; (! +,),0,%& Σ,+?! /!/!+ +3, Τ ) %&!)35!) ;!,) )!4!?!0>!), /3!3 )!2 =!#!2) /;13!))!2 /)!,!>!+ )!(!3+<!3,4!+)!!Χ!3%&Ε= /3!?!, # +),!;!),,!!4/3!,4!+)>,,3,+ 2?!! / (,!4)/3!5 8!04)4 )!+)?! ))!2 3 )!2 +&!2,4,) Ν4!, )1/,3 /,=3+;!, >,(/!!3+3!!) 4!, )1/,3!4+4! /! #! 2! 3 )!2!+)&,#! 3!,,2 /!!! (,!#,+)! 32,;,3 %& 3 )!2!6 )1/,3 +4,+ 34/3!,4!+)!/!31;,3!3,)+ ),#ϑκ: ϑϑι34/3!,4!+)!) 0!2!3, /!2 ),#ϑκ ϑ:! /!!, 4!, )1/,3,+4,+ 34 /3!,4!+) 344!3,) + ),#ΙΛϑϑΚ ϑ:5 +;4 + ),#ΙΛϑ,#!3!,,2?!6 2=4 /3!,4!+)3 )!2!!/!31;,3?!,#!#2 + 3 /1)2!)!2, /! >,(!)!4,+ 4!, /,,?!>2#!?? + <!;+!3!,!?!4 / )! +)! >2# 4!+) 2,!3!,!,) ) 2!&!#!!!,;13,2!/ %&5

59 Λ 0!!!/,?!/!!+)! ),#,3,/2,+ /!#! 2!3 )!2 344!+4!3+?,),#!3!,,2!4,#58/!3 )!2!Χ!3,? +,) %&!4!#!+3, 2+&/!!!+?!4+!+<4 4!, )1/,3 /!,) + ),#ϑκ: ϑϑι 5 +;,4 ),+ +4 )4!/,%&03/ /3!3 )!2 3+)+!,34/ )1!,34!/)!+3, 2!4!,!2),!3+;2,)34?!/ 343<?!!, =, 34) 2!;2!Χ+ >,/ +3,?!!+)!43!+ +)!3,/ %&! ))!2!4?! < > 4 3!! ),!# +3, 0!!Χ)!+&! /;+,! ))!2 3 )!2 5 &< 5 2)25 5 ( ),# :Η ΒΗ! Η!3!)!, +5Η ΛΚΚΜΓΛ ) ) 4!4=, /3!, 23 +3! 3! / <! 3, /!!+ 2 30! 1,!43!4,+,4/2!4!+) 0,# %Π!3+) ),5 /,4!,!2!= 03! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!?!!,!2!4,/) ),+,!>,/!+3, 2/,!+)!+, 4 )?! %&3 01!2!!!/,)/!2!;! +3,?!!)!; (, )5ΓΓΡ[!,+5[ Β5ΙϑΜΓ5Φ, ) 40=4?!!+)!+, 4?! 03! /!!+&! 3 01!25,/Π! )5ΓΓΡϑ[!,+5[Β5ΙϑΜΓ?!//,!),;, 3,,?!2!?!34/ 3, /!!,,+,3 2!!!)!3!,+3 Ρ [!)! ),# 5 )! / # ;!;!!! Ν!+ 3, + 3!,+,4/2!4!+) 0,# %&# +), 5

60 Γ )5 :[!3!)!, +5Η ΛΚΚΜΓΛ ) 40=4!,!2!?!)&!,,+,3 %&!4?!3 0!4!4!4=,? + 3,!),!!4/!! )!3!, /? +) //,!), ;, 3,, 3! /!!?!!3+)!! )!3!, 03! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!!!?! 34/ 4,+,4/2!4!+)!! 53!!+)!;, 31),3!+)!!, + ΣΚΛϑΒ/5ΒΓΙΤ,(!?!6 %&!!,,+,3 %& 4!+)!! >),;,3,! ;, 3, +)!! <!! //, 0!45! 3+),+ + /! +!# + ;, 3,, )!3!, %&=!,+,3 %& /! %&!!02<!)0 %&3+;4!!/=3,!5!3!)2!,/!;!, 03! /!!+&Σ ΚΛϑΒ /5:ΓΙΤ5,4 03! /!!+&!Χ!4/3!!4+!3!,!!!? 2?!) %&Σ )5:[ΡΓ[Τ! 23 +% /3!!435!4,+ /3!!03! /!!+&;,3 3! 342,0!!! 2,!+ 3, 4 +!,?!4,2<!3+,!/ / # 4!+)!!3=,)5!#+ ;,4 Ξ 2 ΣΚΛΛΛ/5:Τ6 Ψ 2?!2,)1#,/)!,!+)! / )!+ 4,)!4340>!)!+,?!/ ;,3 2,!!!!40 %!+ 3!)1!2!!!!+,? 2?!)!4/5!,!# +3,!+)!!!!3! 3+;4!3 4 #!4 4 3+,#+ %&!4/ # 4!+) 4 %&,+, )= 4 /!) %&!3+) /3!,4!+)?! ), +&!,) 4 +!4,4/!!4 2,!+ %& 0!4!,/+,0,2,! /!2?,!+)! ;, 3,,!!#!4 /, ;+3,+ 4!+) +4 2 ) ),,! 3=,) 3+,%&,+,/!+!2 Ν 4 +)!+%&!!!!+ 2,4!+)!4 0!!3+4,3 4!+)! (!,!/)!,/ 0!+!;,3,, 3=,),!) 3+4, ΣΞ ΚΛΛΛ/5:Τ5 03! /!!+&/!4!3+3!, 2,4,+ 4!+)! 3! ;, 3,,!!?!!/! 4,+,4/2!4!+)!! 54!3!,4/2!!+3,4!+) / (/ / # 4!+)!4 /!) %&!) 1, /=4

61 ΓΚ 34/! /!2 /)!) )1)2! <! /!2 +),;,3 %& ;!,)!Χ) >,3, 24!+)!/!2!+,! 4 3 )!#,)!Χ/!, /,+)!4=, ),!1)2! 34!+)5!?!, 2,4,+ 34! / >,(3+3!! 4!44 + +!Χ/!,34/!)!+)!4 +!03! /!!+& 3,?!!!/,)!4 4& 3! 54!, +&/!!+!# ;!,) / 4 5 & < +!3!,!!, +3,!! /?!! ) )! 4!,!/!3, 2!!Χ!3%& / 3, 3!) /!# 3!!! 2# /!2 3+3!& 2,4,+! /!!+& 3, 0>!) # +), /<!!!3 / (Σ4 Τ/!)!!,;,3,+,4/2!4!+)! 2#4 0,# %Π! 3+) ),3+!+3,+!Χ/! 4!+)!5 (&/?! 2!,!4/3!,;!!+)!Ν?!2! ) / 4!, /!!+),! /!/ ), )5 Γϑ! ΓϑΓ,#! 3!,,25!!+3<, 32!,+5[Β5ΙϑΜΓΣ!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ )5:[Τ/!2 +4 /3!,34+)!4!4 %&/!32, Ν 2,!+ %&;, 3,,!4# +), 58 4 %&34!;!,)!Χ!3), 5!Χ!3%& 03! /!!+&!/!!4 3, 3!) )5ΓΓΡΚΗ2!) Ζ Ζ!43, +&,!+),;,3 /+Θ4!4 3,+,Σ )5ΓΓΡ:ΗΤΕ+!)!3!+)&34/!)!?!!/! +)!3+) )!3!, /!+,!+),! 0!+!4 # +), 2=4 / 4,+,4/2!4!+)5 &= ) ;,+ 2,! 03! /!!+&=!4,&34/2, /!

62 Γ /?! //,!!= 3!!!! /!+ /, 3, /!3, 4!+)! 344!!/,),5 %&! 03! /!!+& )!4,+13, / /!),%&!3,) +? 2!2,4,) )!4!0>!)!&,+,3 6 >,(?!4=,,#, 5 +4!!/!+4!!, +3, 4,312, /;,& + ) 2,!!!) 3,,2 )! =5 ; )!;+ 4!+)>1,3 /!,!Χ/)3432!(! /!3,&!4 +!,?!=/ /!/!;! 5 /!, 34!/!3,;,3 %Π!5 4!,!/ 34?! )/!)!+!!4+)!! 2!# 5!!2# / 4,+,4/2!4!+)/ 3+3!& 2,4,+ /!,) + )5:[5!?!,4!+)!3+3!& 2,4,+!!/,!!;!),!) 3,) %&!! =5 2 3 Σ )5Κϑ Τ5!!!?,,)4,,4/) +)!=/,4!,,)= ),!>,3,,?!4=,,#, /!, 5 & 5 2)1 ( : >1812/ 1 8 2&ΕΦ&Γ ΗΦΦ )!Χ)2!# 2 )5ΓΓ!/ # ;!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ!,!!3! /,), 2)! /!2!3!)!,+5ΗΛΚΚ!ΚΗ!)0!ΚΛΓΛ!#2 + 3

63 Γ:!4!/3! )Ο+4!03! /!!+&;,!,#, 0,+;2 +3,,+),),%Π!;,+ +3!, /!3/ 34 # +),!3=,)+&!/ ( )!Χ),+,3, 2 /!2? 2!,(,?! //,!! ;, 3,,!!Χ),+#! 34 / # 4!+))) 2;!,)/!23!,) 5 +&< Θ,!?!,)!4 3+),+!+ 4!45 3+) ))!4!;!,)! 2/,) +;!! //,!!!4!+)!# 3, 3 0!+?,!+)! /!,+,!)! 2,!+ +)!Σ!! Τ /!,!) 2=4! )+!4!/,),!/!3, 2Σ 3, = /!2!34!;! +Τ54 3+) )=;!,)!4#! 2/?,,%& 3, 2!,/! 3! 2,! 2,!+ %&;, 3,, 4!4 +)!?,,%& //,!!/!2!! Σ 2,!+ +)!Τ,(!+ 6!+ ),+)4!+)! 2,!+ %&;, 3,, Σ!+)!+!+ ) 3+) )Τ!!,+ +&;//,!), 3, , ;, 3,,!)!) +;!, 3! +44!+)?,,%& //,!!/!2!!,+!/!+!+)!4!+)!!? 2?!;4 2,! /)!,5 2#=4!!> /!Χ!4/2?,,4 )4!24 +&/!!;!) / # 4!+)Ν,) 5!+!!+)!43+) )344 ;,+ +3!,?!! //Π!;,+ +3,,# 4ϑβ /!%5,4!+!!3!0!β 34/!ϑβ ;,+ +3!,!!+!3 Ν,) 5!(34/,+ 4 3+) )!;,+ +3, 4!+)34 2,!+ %&;, 3,, 5!3!0! ;,+ +3!,!4/=),4 3!/+!+)! ϑβ /!%#! 24!+)!/ #,!) 4!+)!!+! 0,# +! / # =0,)34>!3!%&4+!),!4/!) %Π!4!+, +)! / (3+!+3,+ 53!),;,3!!#,)3+)=4 +) %&!?!3!) 2,!+ ;, 3,, 4!+)!3+;4!/! )5ΓΓΡΚΗ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ! )5ϑ[!3!)!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ5

! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112

! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # %& & ( )# ( % )# & (( +,. % % & / ) % 0112 ! # % & & ( # ) ( # # # # ( # +,. + / + 0 1 2 3 # 4 5 + 6 1 % +. 4 / 7 +4/ # # 8 6 8 868. 9 : 3 + 3 2 # # %

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Português p/ MAPA (nível superior) Professor: Fernando Pestana ! # % & # ( ) % +, #,...!/!. #0 1 234 567! 8!!! 99999999!!! : #! 5 ;! < ; =! #! >& %!!!?! % Α # & Β : >&! < # ;!!!!

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

. / )!! )! +! ) + 4

. / )!! )! +! ) + 4 !! # % & ( ) ) +!,. / )!! )! +! 0 1!+! 2 3. 4 ) + 4! 5! # 6!, / / +! + 7 % + +!! 8 9! : #!! 5!.! ; %! %!! 8:! 0 9 + 8 9 < 4 4 + ) + ;= > ) 5! +! < : + 5 +!! + 1! ; 2! +! + / #!!! + 5 + < + # = ;!+ 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ !! #! % #!! % & ( ( ) # &!! ( # % + &,.# & / ( 0 ( & 1 2 3 ( 2 4 ) # & 0 ( 1 5 & 6 3 7 ( 4 # & 8 7 0 9 5 : : # &, ; / ( 5 < # = # 0; / # 6 0 / 3 ) ( 4 # 9 ; & ( ; #.. =0 = ( > 6? &( ; ; # ( 5 ( 5 ( 5

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6.

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ε ι σ α γ ω γ ή 2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν 5. Π ρ ό τ α σ η 6. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο 1. Ε ι σ α γ ω

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( ) % #+&#%,#. + # ( % # /001

# %& ( ) % #+&#%,#. + # ( % # /001 ! # %& ( ) % #+&#%,#. + # ( % # /001 ! # % &! ( ) + +,%,.. + / 0 % 1 / % + + 2 + 3, + 4 & + 5 5/ % / 6 / ( 7899:;8998 899 78999=5 / %) / 5 4 4 / 5 /, + / / 2 /, % +, / 5 +? 5 + 5 + 5 4 5 7 Α = / %,

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %&

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %& !! # %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 )& 1 ( 20 %& 3 4 5 5 5 4 6 7 4 7 7 5 8 ) 9 : 4 5 9 5 9 46 5 9 ; 8 6 5 5 : 9 ; 8 9. /4 6 5

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # %& (&) +, #.) )/012 0( 0 3#2 4 )5#,+ %&6 )1 #7.0.#/#7 8 # 9& +%#07 :0 )0/#7 10(#

! # %& (&) +, #.) )/012 0( 0 3#2 4 )5#,+ %&6 )1 #7.0.#/#7 8 # 9& +%#07 :0 )0/#7 10(# !# %& (&) +, #.) )/012 0( 0 3#2 4 )5#,+ %&6 )1 #7.0.#/#7 8 # 9& +%#07 :0 )0/#7 10(# # %& %() +&,(.)(/+% )!# %& (0,1% %2)1/%&+(3)3+4+( )(//+21%(%(3 5& 6)7+8+2,4+4)%() +)&,92,(2+ (9, :) 1%)4+( &%( ;5,:+

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

?=!! #! % &! & % (! )!! + &! %.! / ( + 0. 1 3 4 5 % 5 = : = ;Γ / Η 6 78 9 / : 7 ; < 5 = >97 :? : ΑΒ = Χ : ΔΕ Φ8Α 8 / Ι/ Α 5/ ; /?4 ϑκ : = # : 8/ 7 Φ 8Λ Γ = : 8Φ / Η = 7 Α 85 Φ = :

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Rctc/VjgcvtcnkvÂv"ko"Tqemmqp gtv xqp"jcpu"l0"ywn走. Fqewogpvkpi"Owuke"qp"Hkno. Xcp"Oqttkuqp. Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn

Rctc/VjgcvtcnkvÂvkoTqemmqp gtv xqpjcpul0ywn走. FqewogpvkpiOwukeqpHkno. XcpOqttkuqp. Gnxku Vjg8:EqogdcemUrgekcn Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn Lq{"Fkxkukqp Eqpvtqn Lq{"Fkxkukqp"/"Fkg"Fqmwogpvcvkqp Hcneq Nkxg"/"Fqpcwkpugn" Xgtfcoov."ykt"ngdgp"pqej# Okejcgn"Lcemuqp Okejcgn"Lcemuqp許u"Vjku"Ku"Kv" wpf"xkgng"ygkvgtg"cpcn{ugp

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Όνομα μαθητή:. Τμήμα Γ1 Σχολικό έτος: 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 3 2 Περίληψη 3 3 Παρουσίαση του προβλήματος 4 4

Διαβάστε περισσότερα

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana DEMO

Livro Eletrônico. Aula 00. Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana DEMO Livro Eletrônico Aula 00 Português p/ PETROBRAS (todos os cargos) Professor: Fernando Pestana ! # % & # ( ) % +, #,...!/!. #0 1 234 567! 8!!! 99999999!!! : #! 5 ; % 38!? ;! #! & %!!!Α Β! % Χ # & :

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # +

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + ! # ! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + % & / &. 0 3 ( & 4 5. 6 7 & 4 8. 9 5: & 4 :. 56 8 / &. 0 3 ) & 4 4. 6 9 & 4. 4 : & 4 :. 84 88!,. ; 3 + 2 ( < 0 = 0 >? 0 < 2. 0 0 ( Α

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γ Γυμνασίου

Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο μαθήτριας: Τμήμα:Γ 2 Σχολικό έτος: 2016-2017 1 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Σελίδες Χρονοδιάγραμμα εργασίας 3 Περίληψη 4 Παρουσίαση του προβλήματος 4,5 Υπόθεση της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 #

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 # ! # ! # # % % &! # ( ) + ),.! ) % )! /) ) 0 %0. 1 0& 20 # 0. 3 # # 4 & 5 )3 0 ) 2, #! 6 7, /) ) 0 %0 1, 8, /) ) 0 %0 1, ## & 5 )3 0 ) 2, #, &, )!, 8, /) ) 0 %0 1,, +, &, )! % & %, /) ) 0 %0 1, %, /) )

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & # ( ) +, . + / ! + & 56789! 4 6::; # < = ? 1 1 ( , 2, ::Α

! # % & # ( ) +, . + / ! + & 56789! 4 6::; # < = ? 1 1 ( , 2, ::Α ! # % & # ( ) +, +. + /! + & 0 1 1 23 4 0 56789! 4 6::; # < = >? 1 1 ( 1 0 1 4, 2, 9 571 6::Α ! #! % & ( ) ( % + , & ( ). / 0 % 1! ( 2 3 & %3 # % 4!, ( 56 4 7889 ! : 0 % 0 ; % ( < 4 4 =! & ; ; >& % ;

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

+,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08

+,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08 ! # % & ()) +,./ 0 0, 01 2 /% 0, % 0 0,./ 0 0, 3/, 0 2!4 5 6 /! 47 08 ( % / 9 4 : 4 9 0/ ;, 4 %4,? % &= 9 0 /0,04, %, 0 ; 0 79 4,;4 0 Α4 Β %4, %= 4 : 02 9 0/ 4; &= 4,;, 4;4,! 0 9 Χ 0 Α!

Διαβάστε περισσότερα

DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena

DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena Koussou Mian Oudanang To cite this version: Koussou Mian Oudanang. DYNAMICS OF CHANGE WITHIN

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Θ Μ Ο : ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ

Α Ρ Η Θ Μ Ο : ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ Α Ρ Η Θ Μ Ο : 6.984 ΠΡΑΞΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Μ α ξ η ί ν π, ε κ έ ξ α Γ ε π η έ ξ α, η ν π έ η ν π ο δ

Διαβάστε περισσότερα

,, &6 % )7) 8559

,, &6 % )7) 8559 ! # # %& () +,. / /0 1 2 0 3,,. 4 5. &6 % )7) 8559 ( 7(6, ( ( ( (6 & () ( ()()& : # %& ()( &+,) (../0%1.(& 2.& 3124&5,3 (6 7,8& 9)3,) (: ; 3 5). 413,)5& ?()%& 3),/ ; 8&;;)&.6> < )3,))(

Διαβάστε περισσότερα

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! !

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! ! ! # %#&# () +,./#.! # %#&# () 0 + 1 2, +, 3,44 3 5 64%.74 3 5 5 0 + 3 3 5 3 5 3 5! 5 3 5 + 8 3 5 8 ) + &! 4 8 9 + 3! 3! & : + & 5 5 3 5! 3 + 3 3 3 + 5 3 5! 6! 5 5 + ; 3 3 9 3 5 3 5 5 33 + ) 3 3 5 3 3 5

Διαβάστε περισσότερα

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 01 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes #, 1! # % & ()!! + (). /0 0, 2 3 4, # 0, 0! %! 5 1! 1 6 7 8 9 0 0 #. 0 ) 0 #6 # 2,, :& 3; < 23,,,,,, #, 6# 5 =0 8 0 66

Διαβάστε περισσότερα

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / (

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / ( ! #! %& &!# %# ! #! # %&!(&!() ()+ # #! # )&, #!.) /( 01& #2 11! 1 # 31& #2 11 # ) /(+ /3403 56!/78&! 9:;7

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL ! # % & () (( +,. ( )/) + (0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL %/ 3)! 456 /( ( 4 #3!(#(/56 7/ 4 3( 898 4 ( #(/! 8 ( 3(%:) % ( 3+ )56 ( (%(! #(/ ( # 8+;, 3+ 4)+% ( 39%8+ )56 ( +/(/(+3 (#

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Δ Χ Θ - 23 2013 Ϋθ Η φ Η - 12 - Η - 2 φ 20-25% -Α ΗΕ 2010 2015 Χ 12 φ ΗΕ 2013 Δδεγθέ έ ο θελγ γδ ο θελό Η τn-water UNESCO Β φ Β Β φ φ Ο φ / Α 770 3840 5000 1990: 2000: 2025: - Η - - ( ) ( 20 ) / φ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Sunvalue technologies Βριλήσσια Αττικής 11,88 kwp 17/07/08 2008 2. Κλαουδάτος Ενεργειακή ΑΕ Μυρίκη1 99,9 kwp 17/06/09 2009 3. Κλαουδάτος Ενεργειακή ΑΕ Μυρίκη2 20 kwp 09/09/09

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΟΧΗΝΥΥ8Υ ΝΗ Ι ΝΚΤΚΛ ΧΝ

Π ΡΙΟΧΗΝΥΥ8Υ ΝΗ Ι ΝΚΤΚΛ ΧΝ Π ΡΙΟΧΗΥΥ8Υ Η Ι ΚΤΚΛ Χ Π ΡΙΟΧΗΥΥ8'' Η Ι ΚΤΚΛ Χ Γ ΤΡΙΟ ΡΟΤ Φ ΡΟΤ ΓΡΗ ΡΟΤ ΣΟΤΡΛΙΣΗ ΡΟΤ Τ ΣΟΣΗΟΤ ΛΙ ΣΗΟΤ ΡΜ Ι ΣΗ ΜΤΚΟΟΤ Γ Ψ ΡΟ ΤΡΟΤ ΓΙΟ ΙΚΟΛ Ο Κ Σ Μ ΛΟ Κ Π ΘΙ ΡΙΦΟΤ ΚΡ Ι ΜΗΛΟΤ ΠΟΛΤ ΙΓΟ ΜΗΛΟΤ ΚΟΡ Κ Π ΡΟΤ ΠΡΟΠΟΤΣ

Διαβάστε περισσότερα

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: # %&! () +,).)/01! # % & # 29! 567 &8 7 2(,34 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ΓΗΙϑΚΛΜ9 ΑΒΧ 6&8 5 Ε! Χ&! &5Φ2(? /; 2)ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & # & ( # ) +

!! # % & # & ( # ) + !! # % & #& ( # ) + ! # %&! # #%#, %.# /,0#1 ( ) (+!!!,!!.!!!/! 0 1!2 ! + 3(4 (54 (!26 7( ( 2! 2!2(!8 (!! 9 :;! 4!? 1!!6# (=!! 6 Α( (!!?. 4 Β!Β ΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

αποδείξεις µερικών θεωρηµάτων της γεωµετρίας α λυκείου 1

αποδείξεις µερικών θεωρηµάτων της γεωµετρίας α λυκείου  1 απδείξεις µερικών θεωρηµάτων της γεωµετρίας α λυκείυ www.sonom.gr αν δύ χρδές ενός κύκλυ είναι ίσες τότε και τα απστήµατά τυς και αντιστρόφως αν τα απστήµατα δύ χρδών ενός κύκλυ τότε και ι χρδές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β_ΠαΤ?Παχβ. 3 Θ] Ψ Ω 5 Υ]Υ δχ ς_β 3εδδΥβ 8ΥΘΤχ Θ Τ ΧΞΘ [ ι Υ χ γψδξ εβ _φυβ ; ΨφΥχ ΧΣβΥγ _βαευχ. ΧΣβΥγχ ΧΥδχΣβΥγχ. >εδχ. Χ ΘΣΥβχ

Β_ΠαΤ?Παχβ. 3 Θ] Ψ Ω 5 Υ]Υ δχ ς_β 3εδδΥβ 8ΥΘΤχ Θ Τ ΧΞΘ [ ι Υ χ γψδξ εβ _φυβ ; ΨφΥχ ΧΣβΥγ _βαευχ. ΧΣβΥγχ ΧΥδχΣβΥγχ. >εδχ. Χ ΘΣΥβχ Β?0Α4?0ΑΧΒ ΧΠΘ[Τ Υ2 ]χτ]χβ Β_ΠαΤ?Παχβ?ΠςΤ 3 Θ] Ψ Ω5 Υ]Υ δχς_β3εδδυβ8υθτχθ Τ ΧΞΘ [ ι Υ χγψδξ εβ _φυβ; ΨφΥχ ΧΣβΥγ _βαευχ ΧΣβΥγχΧΥδχΣβΥγχ >εδχ Χ ΘΣΥβχ ΒΥΤεΣΨ Ω2εχΞΨ ΩχΒΥΤεΣΨ ΩΒΨ Ωχ 2Θ2ΥΘβΨ Ωχ εηψ ΨΘβι χ!!!!(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

# % # & () +,, + + %../ & 0 )

# % # & () +,, + + %../ & 0 ) ! # % # & () +,, + + %../ & 0 ) 1 # %& () ()+(, ).)/0 + 1,0 1)2( +, 22)+( 034 2( +(&),)5)1 43)+( 6.),0+/ +,%.0(0+/ 7011 8 9.)4.(6.(&)::; () 6?,>2 (0 + Α+05). 0(Β 6Χ +, + >10 Ε+)11 Α+05).

Διαβάστε περισσότερα

non-hierarchy through open source approaches to distributed filmmaking

non-hierarchy through open source approaches to distributed filmmaking Title Type URL www.swarmtv.net: non-hierarchy through open source approaches to distributed filmmaking Thesis Date 2015 Citation Creators http://ualresearchonline.arts.ac.uk/8756/ Mackay, Jem (2015) www.swarmtv.net:

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡ Ι ΝΠΡΩΣΗ ΤΠΟ ΟΥΗ

ΤΠΗΡ Ι ΝΠΡΩΣΗ ΤΠΟ ΟΥΗ νΰΰλκτ κγ,11ι4η γάθα, Σ β1ίλβκη111, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΣΜΗΜΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΝ ΤΝΑΜΙΚΟΤΝΣΝ ΙΟΙΚΗΣΙΚΗΝΤΠΟΣΗΡΙΞΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 14PROC001999519 2014-04-16 ΔΑ Α Η Α Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ Τ διλί γι δισις σ σ δύ διφικ θή (.χ. ώ ς Γλώσσς κι ι ό ώ ω Μθικώ) βθ ιδι δσκλύι έ κί γι λλή ώ κι ζωγύ ιδι ίι κσέ ή φέ. Μιώ ίσς κθισικό χό κι ισχύ σγκέωσ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ** ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Αν Μ και Ν είναι τα µέσα των πλευρών ΒΓ και ΓΑ να αποδείξετε ότι:

1. ** ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Αν Μ και Ν είναι τα µέσα των πλευρών ΒΓ και ΓΑ να αποδείξετε ότι: Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Αν Μ και Ν είναι τα µέσα των πλευρών ΒΓ και ΓΑ να αποδείξετε ότι: α) ΑΜ = 1 2 ( ΑΒ + ΑΓ ) β) ΜΝ = 1 2 ΒΑ 2. ** ίνονται τα διανύσµατα ΑΒ και Α Β. Αν Μ και Μ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα