! # %&!(! )! +,!,!.+,!+! / 0)!+%& )1) 2! /!3, 2, )!4 3!,,25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # %&!(! )! +,!,!.+,!+! / 0)!+%& )1) 2! /!3, 2, )!4 3!,,25"

Transcript

1

2 ! # %&!(!)! +,!,!.+,!+!/ 0)!+%& )1)2!/!3, 2,)!43!,,25

3 : 4!/,!4!/!3, 2/!2!,3 %& ;!!3, 4,4!4) 44!+)!4,+<,!) +!4/! /!!+)! ) = 34/!!+&! 45 4,+<!/ /; (!/ )!,+)!# +)! 4! 45!; 2) 4/ 2 / #!3!) /,! > ;!!3, +)!! 4,+< ) >!),!4?,+&)!,, /1!2)!4,+!! Α

4 Β #!3! = +!!! + 0,# %& /, 34/! % ) +) 4!)!! 2,( ) +)+<!+&;!/! ;% /!,?! +,4/2,+ / ;!+)!! / 2)5 0,# 4!!,+;,+,) 4!+)!0,# Α ;!!,!+) = 0!) 9#! /!2!Χ/!, +3,!/!23+<!3,4!+)34?!,!+) + ) 0 2< /!/ + + / >+ 4,3+3,!+)!+ / ),3 ;!+!5!4,!)! 4!!3+<!3,4!+) /! %&!/!24,)?!4! > 4+;,+ 2! 4,+< >+ 3 4,3! /!2 3+<!3,4!+)!3!0,?,4! 0,&3!(4, /) /!;!,% 4!+)/! 2! / ),3! 3 4,+< /!2; 4;!+!5 0,# Α

5 !) +)!),+; +2,!Ε!) +)!//!!+ Ε!) +)!3!3!!4,+>),% Ε!) +)! #,# +)!4/!! 4& 4 Φ4!43<!#! +,4!,)!,! Φ+! )!!#+<!!Φ+!)5

6 Γ ) =!,+5ΗΒ5Ιϑ!ΚΒ!>2<!ΚΛΓ 2,!+ %&;, 3,, ;,,+) (, + 2!#,2 %&0,2!, /!2 ),#ΓΓ34+,+)4!+)!# +),!),+ /!4,),,;& 3=,),!) 3+4, 5 2!!4!4?!!3!)2!, +5ΗΛΚΚΜΓΛ;!,)!4/2!+!#,4!!!Χ3!%&!+ # 4),!! + 2,!? +)Ν ;+%&3, 2!+)!)!43 ),3!,!,),#!+)! / ), ) 21),3!ΚΛϑϑ5,+),)) 2,!+ %&;, 3,, 0!4!!34!+) +),),%&7!! 2!)!,!!3 +3,+3+),)3,+ 2,!5 )!4!4; 3!Ν!Χ/2 %&,4/,! /2,3 %&,/24 2!# 2!4!)!4 3+0) +3, + +/+)!4?!!;!), 4!,!03! /!!+&!)!/!!+),!Χ//, %&4, / ),4Ο+,!4?!;!40! 3!) /,+31/,0,2!+?!3+3!+!Ν# +), 3+),)3,+, 4/2!;! 3+),),!, /3!2!# 2,!,)/ ),4+, 2,+4,!)35!3!)!,ΛΚΚΜΓΛ?!!#2 2,!+ %&7, 3,, #,0/ 2, ) +),)3,+ 2 +5Η )!4/?! +&!!4 + 4,!!Χ/2,3 %Π! /) ;2 # +)!!4 + /!/!) +)!,# +3, 5 2 2,!+ %& ;, 3,,!0!+4!,/!,)!!#2 4!+) /!2!3!)2!,ΛΚΚ!,Λ5ΚΒ!5ΚΚ5ΛΙ 4,), 2,!+ %&;, 3,,!3,,4!234!#,4! + 2#!) 0!2!3, /!2 2!#,2 %& +)!,5! /! /!4, =?!!! 2,(!)?!! 04!), Ν /!3, %&!!) 5 2 3<!2,!+ %&;, 3,, 593! /!!+&5!#,2 %&5

7 Ι Λ Κ: Κ5Κ9!!!,&<,), ΚΒ Κ5 2%&2!#,2 ),,+),)) 2,!+ %&;, 3,, ΚΙ Κ5: +;4 %& ;, Θ3,!4+!# 3,>1, ΚΛ Κ5Β+3!,)! 2,!+ %&;, 3,, Κ54/+!+)! 2,!+ %& Κ5Γ74 / 3)!;, Θ3, Γ Κ5Ι )!( 1, Ι Κ5ϑ2!4!+) >!,)0>!); : : 5Κ /!/!3), 2,!+ %&;, 3,, : 5!?,,) 2,!+ %&7, 3,, :Β 5:Χ!3%& +) ) :Λ 5Β!#2,!+/ # 4!+)3+ +)!!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ Β: 5Χ),+%& /,!!7, 3,, Βϑ!

8 ϑ :5Κ+3!,)!03! /!!+& Κ :52,;,3 %&!0>!) :5:+,! %Π!0!,+,4/2!4!+)! : :5Β+3!,)! Β :53!,4!+) Γ :5Γ93! /!!+&+/3!/ <! 3, 2,!+!4# +), Λ :5Ι7,+ 2,! 03! /!!+& ΓΚ :5ϑ 03! /!!+&!!132,+)!/!) Ν2( 4 +% 3, 34!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ Γ :5Λ 3+!& %&!03! /!!+&!4 %&!4!/,)! /,& 3,,2!! Γϑ # Ι Ιϑ ϑ: % ϑ

9 Λ ),;,3!!32< )!4 /!2,+ # %&!4)+ 34/ %& 4 + %&!03! /!!+&34!3/!,+),)3,+ 2,( 4!3 ;,+ +3!,!#2 /!2 ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5Ιϑ!ΚΒ!>2<!ΚΛΓ34 +,+)4!+)! # +),!),+ /!4,),,;& 3=,),!) 3+4,?! 9 +3!+) 2 ;, ),0,+!4 //%Π! 3!3!+)! Ν ;,+ +3!, 5!!)!4/!4)!3,!4,+),))!))!2 3=,)<! /!3/ %&!!3+3,2, /)!%&,!,) 3! 34 4!+4 /1!2!,+3+!+,!+)!/!! 57,,4?! 2,!+ %&;, 3,,!4# +), ;, 3, +,!,)0,2!,/!2 ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5Ιϑ!ΚΒ!>2<!ΚΛΛ!,!!3! /,),?!,3,/2,+ 4!3!3 /,),!!) 0!2!3!4!, /!!!+ 2,4!+)5,!+)&?!!, 4!+)!,+) (, +!+ 4!+)>1,3 0,2!,/ 3 2,!+ %&;, 3,,!4# +), # +!3!2!4!+)!>,) 3!3 %&3 01!2/ 0)!+%&!Χ!3%& //,!!;, 3,, 5!)!!+), 3+,! +?!;,3 /!,!) 0!4;, 3,, 4!+)! 2,!+ 34!! /!!/!#+)? 2/3!,4!+)!?!)4 /!2 ;, 3,,!43!,+,4/2!4!+) ;, 3, +)!/?!/ 0)! /!,!) 0!4 2,!+!4;, Θ3, 5

10 Κ 2 Θ,! /?!+&; (, ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ? 2?!!;! +3,? +) /3!,4!+)!? /!;!), %& 3+2, %& /! 3, /!2 3! 5 0!!?!!+? +) Ρ Η!+)!+! 3 0,4!+) %&!,+)!# ), ΡϑΗ0!+)!+, %&!,,+,3 ),! )= %&!,4,&+ /!34,+)4!+)/ 3+2, %& /!!4+4! 3! ;, 3,,5?!;! +? 2?!,4/!3,&!,!,%&!3!)!,+5Η ΛΚΚ!4ΚΗ!)0!ΚΛΓΛ?!,+),),!,!2,!+ %&7, 3,,?!,4/Ο +! %& ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ!?!!+)!) 3, / 3,;,3 /3! )Ο+4! 03! /!!+& 34!+ 4!3 +,4!?!;!), 4!+)!!#! 3,4!+) 3=,)/!2;, 3, +)!5 8,4/) +)!2!40?!! 03! /!!+&!;!,!!2!Χ!3),+!/!+!+)!!,), / )!!! 5&0) +)!,+&!3+,!?!!>!)! /3!,4!+)!)!4,+ /!2!3!)!, +5Η ΛΚΚΜΓΛ!,!,+3+),)3,+ 2,!!,+; ) /!3!,)!3 ),,+4, 4/2!;!!!, /3! 2!# 25 ) +) )!+)! 34!,,# Ν,4/).+3, +),;,3 %&!!!,) %&!,+,4/2 +3,!+!) 34/ %& 4!! /!/)!3+),),%&!!!+ 2,4!+) 2, /3!!03! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!3+;4! Θ42 Ι5 %&!03! /!!+&!0!4;, 3,, 4!+)! 2,!+ /!( /!3,+!!!Χ,) +3,!)!/!/) 4,),+ 34Θ+,3!?,,)/ 3+3!& 34/ %& 4?!/3!),;!!+3,!)!/3!,4!+)!4 + 3 )!2 5, +)!!Χ/)!!4; 3! + 2,!,/24 2!# 2?!!#! # +),

11 ΚΚ 2,!+ %&;, 3,, ;,,)?!)+!,4/!,!+)!3!)!,+5Η ΛΚΚΜΓΛ 2)! /!2!,+5ΗΚ5Λ:Κ/02,3 +, :! #)!Β!,;,3 +!!Χ)!4 +!3!,!!# +), ;,+ +3,!Σ3!!Τ4 ;4 2!# 2! 3!3,), 34;,4!//3,+ 3+32& +!# 3,>1,3!+)! / )! ) =,+),4, %&?!//3,+ ) 24!,?!)!4340>!), 0,3!4!+ 4 2! )!4!>!Χ) >,3, 24!+)!>,3, 24!+)!5, +)!! /!4, /!!!+),4/) +)!3+),0,%&?!)!4 ) +&,!,)7 2,4!+) 4 34) 40=4!32!3,4!+)!4 ;4 #! 2? +)!)!),/!3+) )?!!/!!+) 4/ 3)!0,# %&/,+3,/ 2 4!(?!!Χ,)!+ 4 2,!!# +), / / # 4!+) 1, 5!)?!!//Π!/!!+)!) 0 2<!!!4+) 34!! 2,(!),),%&,40 2,3 3,!4# +),? + 2 1, Ε!,,+,3 %& 0!4 / / # 4!+) =0,)Ε! %&! 3+,#+ %&!4 / # 4!+)+ <,/ )!!!!3 3! +!3!0,4!+) /!) %&?,) %& / # 4!+)0! ,!?!;4!; ( 34/ %& ! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!5 )!!)!) 32,;,3 +!2!+3 /!?, 0,02,# ;,3 4!(?!!!;!!!)!)!Χ)5! ;4 /!?,!0! +4=)! ), / / ), #! 2! /! 4 4=)! 0 #!4 3+),)1! /3!,4!+)#!,?!+)!, 4!!+ 2,4!+)!) / ;+ 4!+),!4 /!?, 3,!+)1;,3 5 ) =!)! /3!,4!+) =?!!& 3+),)1!) / 3+3!) /,+!),# %&34 ;,+ 2,!!4!2<!Χ/2,3 ;!+Ο4!+4!+ 0) )5 )=3+,3 ),2,(!? 2,) ),?!!, / /!!+)!4+) 34/!;%, =, )!4!4?!)&5

12 Κ 4!+)! / ), 1=?!!&!)) 3 /1)2?! / ;,+, ),3!!&4 +)!3!2 %&+34)5

13 Κ: 40,+;2!+3, /!2 ;, Θ3, 4 + 2,!+ %&;, 3,,!4# +), )!4, 4,!3!+)!4!4/?!34! /!3,4!+) 4 +3,/ %&! 3!&/>),!,)!+)!4!!+,!/ 32,3 /!3!?!+&4,!! /,) )!4! + ; )!?! 2!#,2 %&! =/3!!,+)!!!4!#2,+),))34/2!) 4!+)!5!!!)!,+),))!#,+,!,)4!+344,4/,%& / /,, >1,3! / /!!+3<! 34 +,!,) !!;,3, +3, 2!#,2 %& ) )!?!2<!=/!32,!//,!! 2,4,)!2Θ!25 +)!3+)!,+,3,!!3 /1)24 +)!; (+!3!, 6< 4,! ) =3!)!4; 2 3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!4# +),!!4!40 #) 40=4= 4,1!2?!!)!4Ν,/,%&423+,!!2!0?!! 40! 4 )=, 3+) =# +!,+)!!!!4!) ) (!+ Ν,3& 2#+ /!3) 3+,!!2! +)1,4!!,+),))?, ) 4, 2, 2!+!4!+)!!2,0! 32/ 4!+)!5 ) +)!/!!?!//,)?!4! ;!,)!> /2!+ 4!+)! ),;!,) 5

14 ΚΒ & ( ( ) +,,#,+!4) 4!+)! / ),,!,)4 +,+;4 + 9!3Υ,2 Σ/5Τ?! 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +), =?!2! +!# 3, >1,3!4?! 2#=4!3!0!+ ;,+ +3, 4!+)/?,,%&!4? 2?!0!4 2,!+!!4!40!4 #!+)!;,+ +3,!4# +), / # 4!+) 1, 3+) 1 5!#+!, 2!ΣΚΛϑΛ/5ΚϑΙΤ6! )&4!+)!43+) )!3+;, +%!+&! # +),!4?!;, 3, +)! 2,!+!0!+ 4 4,#34 3+,%&!2<!!!4!),)1? + 3!!4 3,3+).+3, 2! ), 34,3!/!!3!+ #!, #!4/!!4 (&! 3+)!3,4!+)/21),3!)35Σ ΚΛϑΛ/5ΚϑΙΤ5!>! 43+) )/ ),32!+)! 4,#4!/=3,!!#!!0!+!?!!, 34# +), / / /,;, 3, +)!,434/ ; 412, 5!2 ) ),+?!6 > 3+),+< 3 )!!3 ),!# +), /,!!!+,!0!+ 3! 0 3+,%&!!3/! 2!!+)!3!)/ (!;!)!/ # 4!+)! =0,)54! +!)!/=3,!!;, Θ3, <, 4 ) +;! +3, 3,,!,)/!)!4,+ ;,434 0,# %&?,!+)!!!),)12 2,!+ +)!!/,!34/, 0>!),?!!/!)!+, 5!+ ;, 3, +)! 3+), / ; (! 2!!,!,) Σ ΚΛϑΛ/5ΚϑΙΤ Κ 5!,+),))),! 4# +! /2,3 %&+! 32,3 4 34),+, + ςςςςςςςςςςςςςςςςς Κ )!!4 %&!3+</! 23+) 3! + <,/ )!!!4!4!,Χ!!),), 3, +&2<!!),+ %&3+) ) 5,4!4)!+ 3!!+, 3, )!3!,/!,!!,+ =!; (,4!+) +!# 3,0)!,+!+,( %&/!2+& 34/,4!+) / 3)!!),),%& 3, 5

15 Κ ; 4 02,!3+!?Ω!+)!4!+)!+&; 4 ) /!23,#;,2,,)!4 4 +,+32,!/!2+!ΚΛΚΓ5, 34!4+/ 1#, / ),! ΚΛ: 4 /3!! 3!3!+)!,+ ), 2,( %& 3 3)!,( /!2!,),0,%&!+ + 3,+ 2!/!23!3,4!+) 4!3,+)!+?!+ + Γ!+)!4!3!&!3+Ο4,3 2! + /?!,+ ), 2 /!!+) 3,,! ; (!+ 34?!+#!+ /!!+)!4/2 +! %&!3+Ο4,3 / 3!2!,)4!!+ 2,4!+) 3+)!+,+;2 %&! /4!+!;4 3,,5 4!3/!,+),)3,+ 2,( ) 24!3 ;,/42#!,+) (, + 2!#,2 %&0,2!, 2,!+ %&;, 3,, /!2 ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5Ιϑ!ΚΒ! >2<!ΚΛΓ34+,+)4!+)!# +),!),+ /!4,),,;& 3=,),!) 3+4,?! 9 +3!+) 2 ;, ),0,+!4 //%Π! 3!3!+)!Ν;,+ +3!, 53=,),!)/!4,), 4!+) 4!3 3+4,! 4/2, %& ;,Χ!;+3,+ 4!+),+),),%Π!;,+ +3!, + 4,!2 ),3,! 4!3!3 /,),!! (,+,3/! 3,+,5 #!+! 2,( %& 3=,) 3+4, ;!(34?!!!!3 / 3,!?,,), 4!)!4,+ 32!!34/!?!+& )!,!43+,%Π! +4,!) 24?!4# +!+Θ4!!/!?!!) 44 #,+ 2,( +4!3 3+4, / 4 /!,+)!# 2!4,)! 3=,) 4=, / (?!2<!;,3+3!, /! 2,( %&!3!) 34/ 5 3+?,)!#+ +!4!)! Ξ 2 ΣΚΛΛΛ /5 ΓΤ!, Ν 0,,!+) %& 9 +3!+) 26 +! 4 4!,!!,)!3!&!! ; 3,2,) / /,,+ ), 2,( %&!/!3, 24!+)! + 3 4/ )4!,!!2!) 4=),3!4?!+&!Χ,), 43+4;,3,!+)!!? /?!,+ Θ), /!!;+3,+!40!!/2!+!4/!#!) 2

16 ΚΓ 4?! /, +3,!!4;,+ +3!,!+!> 4 /,0,2,!!4,!+) 0,2,!/ 3 + 0,Χ 3)/! 3,+ 2! )= 3+!?Ω!+)!4!+)! /!%!!+! 2#+ ),#ΣΞ ΚΛΛΛ/5ΓΤ5 )!+,4!+) 3=,) 3+4, ;4 ),3,+,! # +), 34/!+<4!3 +),2!!+ 34!!! 41+,! /!!+) 4 34,+!;,3,!+)!5;!!/!),!#!+! 2,(! (, 434/2!) 4!+)! /!+<4!3 +),234)=3+,3!# +),!3=,)5 Ψ +)Ν!+ 34!!! 41+,/!/Π!+!3!, 4!+)!?!!+!!> //,!), 0!4/ /! 2,!+ 2 34/!!! /!) %Π!!! +! //,!!?!,4/2,3,!4 4, 4 /! %& 34!3, 2! 3+!2<!2+3 5!# 4!2<!# +), 3=,),!) 3+4, 3+3!0!! 2,!+ %&;, 3,, 34/! %&+&),0) +? 2!! Σ 2,!+ +)! ;, 3,,Τ?,!0!4?!=!!+, ;, 3,, 4!+)! ;,+ +3,!> Ν,+),),%&;,+ +3!, Σ?,!+)!;, 3,,Τ5 44 ;,!,!3! /,),!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ?!4,+) (,!!,+),))>1,3/ )!+!!32 4 /21),3!3=,)!!4/!#! 3 /,),!4 )1)2! 2! 40,2,, /3 + 3,+ 2,( 3,!!!,+!),4!+) 40,2,( + /) +) 34,+;4 4! Σ /5 :Τ!3!3 /,) 2,/+1!2 /2,3 + 34!# +% 34!3//!31/! 4!2< +) > 4!+)! /! %Π!!3=,)!!;,+ +3,?,,%&!3!) 0!+!3+4 5,+) %&!!/!2; )!?!3+) )!!+ 3=,)34!!! 41+,!/!!+) 4 # +), 4!+)!/ 34!3, +)!!0!+

17 ΚΙ 4!,!,54 / ),3,/ %&3!(4, 3!+) ;,+ +3!, +!!2 %&>1,3 #, +!3!,!!! 4,# +),!,+)!4!,, 5 ) +) ),#ΓΓ?!2 2!,;,4,;,3 /!2!3!)!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ?!<>!!#2!;!,,+),))5!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ34 4,;,3 %&!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ!!,+5Η Γ5ΙΚΜΙΒ!!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ34!),/)+ ),# ::;,,+) (,!4+,)!4 ),3 >1,3 2,!+ %&;, 3,,!4# +), 2) + )!+%& / 4 +5 &(./). 0.+ ( /)3 1 4!#+ /!?,!/,)(!/,)(ΣΚΛΛΛ/5Κ:Τ4,+),))>1,3= 4!2<!+)!+,? +!3+<!3! <,),,/?!6 2!+&=/ ) 0,), +)! 2!#,2 4!2) 4/3!! 2),!2+#!/#!,!2 0 %&3, 25 #!!4!/+).+!+4!,<,),3!!),+ ;4 #!,+!;,+,!?,! +!3! 2%& ;,,+4,!,+,, 2,!3 3)!1),3 Σ!ΚΛΛΛ/5Κ:Τ5 2,!+ %&;, 3,,!4# +), +!# 3,)1/,3!+,!,) 3!3,!4,,!,)!# +),!Χ,)!+)!!4+ 2!#,2 %&3,,2!34!3, 2=4 /, <,), =4,) +),# )!+!!), ;4 #!,+!;,+, )=!)+,+),))?!3<!# +, 5!#+ 1+)!!4,/!;!,)! 2%&>1,3 3,!!?!=!4; +!+<4,!,)4 +5 ;4 /,4,),! ) +;! +3, //,!! +& 4,), 3+,%Π!!Χ/! 2,4,) %Π!), ,/ %&! 3!&/,!,)5)>1,3

18 Κϑ 2!+!!!!+3,,,!,) 3,3 4 +3,/ %&! 3!&/,!,)!, 4 / );,+?!+&,4/2! 2,!+ %& //,!!53!3+)+,#,!(? +! 3+),)1 4!/,) 4 /!+< 4!+,( +!! 3 )! 02)34,+32&!3!) 32 2?!!, 4/ 23 +% ;,4!!> /!2 / )!!?!! 2,3!% +,3 4!+)!+ 3+;, +%!+ 0 ;=/?!+&<, 4!,/! +)! >),% / ;% 2!34/,4!+)5 12<! =4+4!! 5 ;, 3, =!+)& /)!Ν3!&/,!,) 3+,)!+)!+4 0,# %&!; (!+&; (!5,4?,!+)!!0,#!4 +3,/ 3, +),# +!!?!!)!+<!,;,3 3+,%&)!4!) 0!2!3, !, Ν ) +4,& //,!!!? + ) +;! +3,! / # +),4 1,!,!)+!!,4?!! ),;,(!!!/ # 4!+)5 ;4 )!4/!,#,!( )2!+!?! /!3!!6!4 +3,/ %& 3!&/,!,)5&! 43+) )!/!3, 2)1/,3/?!),+< 4,, /2,3 %Π!!44 )=,!,!,)!; 412,!!//,!!5 7) 3+),+# +3, 3,, ;, Θ3, 3+),),! !3!) /,+31/,4), /?!!!/,!? 2?! +%&2!# 2540!! 4 +3,/ %&! 3!&/,!,)!!=?! ;,+ 2,!! )!Χ/!!4 )Ν/ )!?!!) 0!2!3, 3+,%Π! +!# 3,?!!, (! 0 > <,!32 0,# ), 5?! 2, +&!?! )2!+!!Χ/! 4?,2?! / )!!4! 2,!?,! 4+ 3+!+%Π!/ ),32!5 ;, Θ3, +)!3!!/!+</?! 4 +3,/ %&34;, Θ3, =4, +),# 4!# +),! 258 ;, Θ3, /) +)44!,,+,!) /!3+!#,

19 ΚΛ 4;,4?!+&!) ++!# 3,!4,)+ +!)&!;,3 (!,4/2!?!! ;, )!4/!Χ,),+ 2 /!+<! <,/)!3 )!+, ;+)! /!+<5 & 23 8/) , 6 :1 0! +!# 3,;, 3,,!) + ;, Θ3, 58+!# 3,,+,!)4,;, Θ3, 5 3! + 2#, 34!2!+!+),!?!!) +;!!4,!,)!44 3?!>),;,?! 344 ) +4,&?!+&=) +4,& +,(!!+)!!, + ΣΚΛϑΒ/5ΚΚ:Τ5 ; 2)!3 ++!# 3,;, 3,,34+,+;4 /),(!/),( ΣΚΛΛΛ/5Κ:Τ!,#!4Ν ),+?! ;,4 +&!!2!4+!# 3,3 2 /? +)/ <!+!# 3,;, 3,,!!,!/ /,=/!3,!Χ,) +3,! 4+!# 3, 0) )!) +;! +3, 41+,5 ;, Θ3, 3+,)!!+)& +!),),%& 3, ;, 3, +)! ) +4,&Ν/!,+,3 /!2!5 +!# 3,=! 24 /!2,+) %& ;, Θ3,?,!+)!;,3 + 0,# %&!!),),) +;!, 3, 3+;4! +)! ;, 3, +)!54! / )! ) 4!4) 4+!# 3,)1/,3! /20>!), 4)1/,3! )!3+Ο4,35!! +&?!!4 ) +;! +3, 3, ;, 3,,!;,+,), 4!+)!!4?!!)! 4!/?!2!4 /,%&!3+;, +%?!! ;!( /!2 3)4! 4!! # /?! +& <, 4 4!, >1,3! 34/,4!+) ;, Θ3, /!24!++,+13,,+),))5 / +3, +!# 3,=! 2!;, 3,,! /!!+) , 3=,)4!; ) / )!?!!4) 3,?!3+),),;,4!3+Ο4,3

20 ?!=0>!)!3+!+%&Ν/ )!5Φ /) +) /2,3,!!!2 %&>1,3 4!!2 ++!# 3,)1/,3 )!) 32)!2!4?!;, 3,,! 0,# +&,!,)?!2<!;,3+;!, / );,4 2=4!),/2 5 &< 4!+)! 2 / ),4Ο+, ;, 3,,34!?,,%&/,)= 0>!), +!# 3,5/ )!?!!44;,4,;!!+)!?!2! +!# 3,)1/,3/ 4!,!4),+,!)5 +)!!, + ΣΚΛϑΒ/5ΚΚΒΤ ) +4,& 3, ;, 3,, Ζ)!44;,4?!+&= ) +4,&!4?!!2!! +!# 3,>1,3?!+& =! 2,!+ %&Ν?!2!?!4!) +4,)! 5 +!# 3, ;, 3,, /) +) = Ζ4 +!# 3,!, 4!+)!?!, 3> 3 3)!1),3 3+,)!+,+3+# +3, ; 2)!<4#!+!,!!+)!;,4, /!2 / )!!4!,>1,3!4/!# / 23 +% 2ΖΣ!ΚΛΛΛ/5 Κ::Τ5 & /) , + 42!,+) (, +!+ 4!+) >1,3 0,2!, +!# 3, ;, 3,, / ),!+)!,!!3 /,), 3+;4! )5ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΚΛΓ 4,+!Χ/!&2,!+ %&7, 3,,!4 +), 34!!,#+ 5! 2)!!?!#,+ +#2 )!!+!4,/ 1!3>,!,)!0!, +,)!4,+),))?!+ 4,=?!4! 2%& 4 +! +!# 3,;, 3,,#!4.+,33> /,+3,/ 2,),+%&!,!+; )?!+!)!0!+ 2,!+ ;, 3,, 4!+)!+&!

21 Κ ) +;!!4 //,!!+!4 /! ;, 3, +)! ;, 3,,!> +&/ 4,+)!# / ),4Ο+, ), 3! 5 0!+ 2,!+!4# +), &4! 4!+)! ;!) /!),%Π!? +)Ν,/,%&!4 +!,?!!! =!;!!2!!!; (! ;,4!?!/ 4!;!), 4!+)!!/+!/!2,+,4/2!4!+)! 0,# %Π!!4+!+) +)! / 2 0!4!4# +), 5 4!+,+,4/2, 0,# %Π!# +), /!2 2,!+ %&;, 3,, 1,4!) +;!! //,!! 0!4 ;, 3,,3! 5 2,!+ %&;, 3,, =), /,#!ΣΚΛΛ/5ΙϑΤ34!+ 6 +!# 3, >1,3 ) =? 2?,!+)!! 4 0!4 4!2 ) +;!! 41+, 4!4 3!?!!4/!),+<!,/ / # 2<!/!%3+),+ +!+)!) +) 2,!+ +)! /12/!2!2!+! 41+, 3!? +!2! ;/ #!3=,)Σ ΚΛΛ/5ΙϑΤ 4!Σ/5ϑΤ!4 6 2,!+ %&;, 3,, =4+!# 3,>1,3/!2? 24 / )!?,!!43+;, +% //,!!!40!40,# +!! 2 2? +!!,;,?! 3+)!3,4!+)?!!)!+< 0,+ ) 2 0,# %&2<!!> /!,!),),%&Σ /5ϑΤ5 4/!!) 3?! 3+;, +%?! ;, /) 34 ;+ 4!+)!) 3+3!,) %&+&/!!!+)!+,!;4 0>!),!> !,)?!4 / ),3,/ +)! +!# 3,>1,3)!40!)4! )+4 + 2,!0>!),!4?!!!! ;!, 2! 2!34?! ) / )!!!, //,!!,!,) 2!+!4!+)! ) +;!,!+)!),+ %&,+)!+ 4!+)! 3+!+3,+ 5)!+)!!?!4,+)!/!) %&+!+), /)!,, /,) +3,,+),))! 2,! #20 2,(, ), +!!40

22 ,).+3, ;1,3!> 43!(4!+/!3!/)1!,,).+3,,+)!0>!), )+!3!(4,5!!, ΣΒ/5ΙΒΤ/3 4!;,+,%&4,/ ),3!Χ/+ )!2!4!+)!!+3,, 3+3!,),+),))346 ) +;! +3, 3! 41+,!/!,+,!)!4 3,,+!/!+!+)!4!+)!! ),%&!;!),!4# +), / # 4!+)! 0,# %&?! 3!!!2!+!,!,)?,!+)! 34 2%& 1, # +), ΣΒ/5ΙΒΤ5,4 4,!)!,+),))!4+,!,)/ ), ;4!43+) )! # +),!),+ /)!#!!4 +!, 4,!;!), ;,+ +3, 4!+)/?,,%&!0!+4!,?!,+)4!+)!# +),! 24,),3,+,),?, /!+< <,/)!3! +),3!!?!34> ;,,) +)!> +&4,;!!3, 4!# +%?!!2 %Π!34!3,,!Χ,#, 45!; )!, 2,!+ %&;, 3,,!4 # +), )!+!!4 3<!, +!,!+),! ;,+ +3!,! ) 40=4 3+4,!!,?! ; 3,2,),+!#!24!+)! 3+3!&! 3=,),!) 34/ ;!!3!+ ;,+ +3, # +),!;!),! 3,4!+)!3=,) 34/ ;!!3!+ ;,+ +3, # +),!;!),! 3,4!+)! 3=,)!4 +!+) +)!), ;,+ +3,!,!,)! /! 0! 3, 2,!+!# + 2<!!#(/!+ ;,2 ;4 34!+)!+!!5 4 ;4 3+;,# 2,!+ %&;, 3,, 4+!# 3,>1,3 0,2 )! 2!4?! 4 / )! Σ;, 3, +)!Τ 2,!+ //,!!! 4 0!4 ;,+ +3, Σ;, 3,,Τ )=?!!!Χ),+#!2 %&3+) ) 2/!2,4/2!4!+) /!2,+!Χ!3%&!? 2?! 0,# %Π!3+) ),5,4 ) =!)!3+) ) ) +;!!! 3! ;, 3,, 41+,!2Θ!2 3, 2,!+! /!,+,!) 0!4!4# +),,+!/!+!+)!!;!), ),%& 3, )+ +!

23 : 2,!+ +)!!!!44!/,,!)!/;% 2!,!/,), 0!4 2,!+ 54) 2,+< /!!,(!?!) ) 2,!+ %&;, 3,,!43+) )!# +),!4?!!! 2,!+ 40!4 ;,4!!# / # 4!+)!4 1, )=?!,4/2,!>!)! =0,)? +!)+ 0!4 / ),4Ο+, ;, 3, +)!5!) )!!40 /!4 +!% 0!4!4;, Θ3, + /! 2,!+ +)!= ),01 ;, 3,, 41+,!2Θ!20!) 20!4?!!!2!4!, +)! / # 4!+),+)!# 2 0,# %Π!!!!4 +!,?!=; 32) 3!!,,+,3 /!&? +,+,4/2, ; /!) %& # +), 5 +)!#+,+;4,(( )Σ/5ΛϑΤ)&2#!3!0 3! 2!!3=,) ;,3 0,#!),),0!4 2,!+!4# +), 2,!+ +)!!> ) +4,),!! //,!!!;,+,), 0!4 5!+!><?!!,(!?!!,)!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ+&, 2!#,2,+) (,!4+!+ 4!+)>1,34,4/2!!/=3,!!+!# 3, >1,3!!4 +!, 3Ο4 / )!+,4!+)!,+)!!!,+,,, 3+) ) +)!!4)!? 2?!!2 %&!,!,)/, 4 /3 )!/!3,;,3 4!+)! /! %Π!!3+3!&!3=,)!# +% +!3!, /?!!2 34/ 434!/ /!2+ +!3+4, 5,4/?! 2,!+ %&;, 3,, 34/ 340>!),?!!!),+ ) )2!#,2!,4/!),%Π!!!),%Π!!)?! &!! 3,!!< 0,2,) /! 343+) )! 2,!+ %&;, 3,,? +)Ν ;4 34?!! ;,4 %& 3+) )!!Χ!3%&!!!;!,)5 Ψ +) Ν / )! 3+) ) +)! 2,!+ %& ;, 3,, )!4!?! 4!+)! ; 4 < 0,2,) 3+3!! ;,+ +3, 4!+)!# / 3+) )! 2,!+ %&

24 Β ;, 3,, 3,!!!3=,);,+ +3, 4!+)!,+!),4!+)!;+3,+ 4!+) ),( /!29 +3!+) 2 9,25 ) +),4/!!! 2)?!!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ) 40=43+<!3, 342!,!3! /,),,+) ) 2,!+ %&;, 3,, +,!,)0,2!,;,!,)!/!3,;,3 4!+)! /,3,/2,+ 4!3! 3 /,),!!# +% +!3!,!4/!!3+3!&!3=,),!) 3+4, 5 4/) +)! )!+) / ; )!?!/! 4!) 3,!!;,+ +3!, 34 3 /,) 2/!+,!+)!!4,+!+)!4!+)! // +% //2!!+!+)&4)! 2,!+ %&;, 3,, # +),!,4!, ),+)!#,!!) // +% //2!/!2,/,), ) (, /!2,+),))5 4!+! 2)!?! ) =!3!)+5ΗΙ5ΛΚ!ΛΜϑΜΚΛΙ?!!#2 ) %& 4,+,)! 3+ 3,! 0!+ 4!,!, ;,!)!+, ),( %&!)!4/!!3+ 3,),2,(!) 40=4 2,!+ %& ;, 3,,!4 /! %Π!! 3+3!&! 3=,)!,?! ) 40=4, 4 3+3!&!3=,)/?,,%&!0!+!?!!Χ!4/2!4,,+),),%Π! ;,+ +3!, ) 40=40,)!4# % Ν,+>!%&!3 /,) 2//2 5 40=4 34 ;,4!,+,0, 4 ),2,( %& 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +), // )! 3+) ) +)!! 2!#,2 +ΡΙΗ ),#ΓΓ!,+5Η Β5ΙϑΜΓ,+3, +3,?!!3+<!3!// 3)34,,,+),))?! 3! /!! 3 /, 3,!4# +), ; 3! +&/ # 4!+) /!%/!234/ 2<!!+ 0,# ),/) +)!+!0!4/?!!),)1!> 2 =0,)5 2! %&;,/)!,4!+)! ),;,3 /!2!,%&!3!) ςςςςςςςςςςςςςςς + # + ),#Κ5ΚΓ:,#,,29,2!,=!+)!344 3+) )!34/!!+!; 32) 3!!; (!3+) )!+&34/, )=3!), /!2!! ;,3 +!/2!+,!,)34 3, /!(,!+3,4!+) 0,# %&5

25 !,+5ΗΛΚΚΜΓΛ?!!4! ),#ΚΗΡΓΗ! ?! ),( //,!),;, 3,, ;,3 34 3, 2,!+!4# +),! 1, +&;/ # +!!+3,4!+)5,)!40 0!4;, 3,, 4!+)! 2,!+!4,!!#!>?!2! 3>?,,%& ;,+ +3, 4!+)!!),+ > 42 4, 2) 3)!,+; 3+),)3,+ 2!)!/ 1?!3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!4# +), /!)! /0>!)0!4?!>,+)!# / ),4Ο+,!!!#+,+;4 Θ42 ϑ /!,,0+ 2!),% 5,4+&!!!3,+!3!, 4!+)!Ο+!! 1, 0!0!4?,, 34 2 ;,+ +3, 4!+)/!+!3, 0!? 2?!0!4!//,!! ;, 3, +)!5!#+,#,,2!,+5ΗΚ5ΒΓΜΣ9 Τ!4! ),# Κ5Ι,+3, 2,!+ %&=4 4,!Χ/!, //,!), 4!2< 2,!,/+,0,2,!!!0!+584 ;4!!Χ),+%& 0>!), 41+,!4?!),)2!!,!,)/ +)!/ /, ) +4,)! )!4!,!,)0! 3, 58 ) +4,&!4,!,)!4/ ),4Ο+, )5 &; /) 2 9((, 3,) / 4! Σ /5 ϑτ /!!+) +!#,+)!!2!4!+)34/+!+)! 2,!+ %&6 Τ!)?! 2+),!4,!,) /! ),)2 Ε 0Τ 4 +,;!) %& +)!!!),)2 340>!),!) +;!,!,!,) )!4Ε 3Τ4 3!/+!+)! 3!,) %&// )!!!)>!,)Ε Τ+!Χ!3 2,!!+)!/!!?,,%&,!,)Ε!Τ 3+)!4/ +!,!!+)!/!!?,,%&!!/!+ +3,!4! ); ) 4!4 3 >1,3 Σ /5ϑΤ5

26 Γ # 2,!+ %&/, +&0 ) / ) +;!, //,!!,4!2Ε / ) +)=,4/!3,+ 1!2 ;4 2,!!+) )1)2?,,), +!#,) 40,2,,34/!)!+)!Σ,#,,2 )5 ϑλ Ρ ΚΗΤ5 #!;!,) /! 41+,!) 0,+ Ν) +3,%& )1)2) +4,, +!!!#,) , 34?!+,+;4 /!ΣΚΛΛ/5Τ!), =, ;,!;% /2,!##,!!,;,3?!+ 2,!+ %&< 4 34/,%&!,!2!4!+)6+!# ), 3+,)!+)!+!)?! 3, / ),4Ο+, 2,!+ +)!!/,),?!!) (+?,,%&!!0!4/4)/ ),4Ο+,5Φ 3+34,) +)!4!+)!?,,%&! /! 41+, /!2 / )!?!,+)! 4 + 2,!+ %&5! 4 2 <?,,%& /!2?,!+)!!! ) /! /!2 ) +4,)!+)!5 &< !2!0 %& +!# 3,;, 3,,),2,(!4 ;4 3+) ) 2)1/,3 34/!Χ!4/2 34/!!+ 4 / )!3+!+3,+ 4 0!44 ;,+ 2,!!3+Ο4,3,! 3 34/!!+?!= )3!3, /,+<!,Ε/!!))!/!3, 2!) 0!2!3!!4!2 %&!//3,+ 2!+)! 4!,!4/!#!;,4?!!!!> 23 +% /,+!# 3,)1/,3),2,( /!2 / )!+!!3 3+) )!34/!!+!Χ)!!,,+)!+%& / )!5!3+),), //,!!;, 3,, 0!!)!4,+ 0!43+) )! 4 34/!!+!3+34,) +)!4!+)!3!2!0!/ 3);, 3,,/!2? 2! 3+),), ,# 3,+ 2!+)! 2,!+ +)!!?,!+)!Ε/!!/ 3) >!)

27 Ι ;, 3,,!0,#!)!4,+ /2,3 %& 0!4?! 3 0!2<!! ) +4,),!+?!/!,)! /2,3 %&!!!!+)!#! / /,;, 3, +)! 4)!3!,?!! 0!+!;,3,,5 &=+ >? :1 2,!+ %& ;, 3,, 3 3)!,(! /!2 ; )! 3+),),!4 ; 3! 4 //,!!!2Θ!2!+! 34!+3 #58/) +) //,!!!2Θ!2?,!+)!;, 3,,!> 3! //,!!!2Θ!2+ ;4 ),#Κ5:Λ,#,,2!/?!!!Χ),+#!!4,)! / # 4!+) )) 2 =0,) /!2 2,!+ +)!!> //,!),!4 3> ;! /!!2%&/!!,,+,3 3, /!!?!4 /!)!+< 5!)!!+),!!Χ/213,))!Χ) ),#ΓΓ!,!3 7,+ +3!,!! /,), Σ!,+5ΗΒ5Ι:ϑΜΚΛΓΤ! #!+)!) +)/!2!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ5 7+3,+,4/ # 4!+))) 2 =0,)343+,%&!2),?!, +)/ )! +!3!,/ 34/ 0!4/!20!+!;,3,, 3=,),!) 3+4, 5 //,!! 3! =),4+! 344!+3 #/,+&/ # /)+ 4!+)!/!% ;,+ +3!,!3/! /!,!)!,+,!) 0!40>!) //,!!;, 3,, )1)2!/!!+) ), 4 0,# %&# +), 4 34!+3 #!!+ 2,+!/!+!+)!!2!,2&< ) /Θ02,3? 2?!) 4!, >,3, 2!Χ) >,3, 2!!+ /2,3 /!%!+ +/ # 4!+)! 3=,)!!/!!3!+)!! 2,( %& # +),!+)!# +!! 2!<! 34/ +< /! %&! 2,( 3+;4!/!,)/!2Ρ:[

28 ϑ )5!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ+4!4!+), )5Κ5:Γ,#,,2!!3+;4! )5:,#!!;! +4, 5,+ + 4!4!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒΡΒΗ; 2 3!&;, 3,,!,!,)0!3, 4!,0!)1)2!3=,)+!! /2,3 ) 40=4,/)+ ),#Κϑ!,+5ΗΛ5ΚΒ!!+!40!ΚΛΛΙ5!(!! =4/, 34!/+ 0,2,!!!/,),?!! /!!+) 34 4!/=3,!! /4,)!+)! 34/ 3>?,,%& //,!!!/!+!!3+,%&/!+,?!3+,)!+/ # 4!+),+)!# 2 /!%5 /,%&+;+! /Χ,4 ),)2,!,)!?,,%& //,!! 4!, +)!!)!+?!,#,,2 4,)! + ),#!!#,+)!!4!2 %&,4!,34!;!,)!,34,;!!+%!!) ) + 2,!+ %&;, 3,,!4/ # 4!+) / (5/ # 4!+) =0,)=,4 3+,%&?!!2! //,!!?,!+)!;, 3,,!3, //,!!!! 0!+!;,3,, 3=,),!) 3+4, 2,!+ +)!;, 3,,5 )1)2!! 34 /,,!) =,+)4!+) 2,!+ %& ;, 3,,!) 24?! /!=>)!2!#1),4!+? +)34/, 0,# %Π!!!),!!4, 34 /!) %Π!5/ ), 44!+)!4?!<!! / )!4,+,4/2!4!+) /!!!!,Χ!!2!#1),4!!2!! ) +;4 +4!02< )0 /!3+)?!4/!4!),2,( 4!, /!, 5 2!,3 3)!,( ) = ΡΗ )5ΓΓ94,;,3 /!2 )5!, +5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ,) %&!!?! 2,!+!4# +), )!3!,3,?!> )!+< +)!,4!+)!, 0>!)! 2,!+ %&;, 3,, 2=4!3+,! 34 3,4!3 /,)2 + ),#ΚΙΚΡ[,+3,,#!+ 25

29 Λ! 2)!!/Θ2),4?!ΡΓΗ )5ΓΓ9!,Β5ΙϑΜΓ34! %& /!2 )5!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ,/Π!?!+&! /2,3 Ν 2,!+ %&;, 3,,!Ν3!&;, 3,,!?!) )!)!,,/)+ )5ΓΒΒ!,+5ΗΚ5ΒΓ!Κ!> +!,! 3,#,,2? +,(?!6!/,),/!!)!!/,) )=?!!2<!/ #!!),0,%&!, 21?, 2!/! /!>1(?!!!;!! ),# +)!,/ +,4!, ) 4!+)!!!/!>1(!/! 5!/ # ;Θ+,3,/Π!,+ 6!! 1,!/! /!>1( +&;!4/ ;,3,!+)!4!+)!;!4,21?,!/,),/!!Χ,#, 3 %&, Ο+!!/,) +)!+ ; 2)!)!4%& 3, /!/,) Θ02,3 )=?!!2,?,!4 5 2,!+ %&;, 3,, &!+3+),) %Π!6 Κ 4 //,!!!2Θ!2!34!+3 #?,!+)!;, 3,,?! =/,,+,!)Ε 4 /4!!34/!!+ /!+!+)!!3+,%&/!+,!4 ; 2,!+ +)!;, 3,,!! 3> /!,!) =!2,!/2!+,!,) +3!4 +&/# 5 3! =/,?,!+)!//,!),;, 3,,!/,,+,!)Ε!! =!/,), 2,!+ +)!;, 3,,/,,!)34)1)22!#1),4/ /,!+? +)!),!!4, 34 0,# %Π!3+) ), 4,!4 ; 3! 5 2,!+ %& ;, 3,, +,!,) 0,2!,,+/,! +,!,) +#2 4!,3 +?!!!!+ 2! / /!4,),!4/=),4 34!3!0,4!+)!4 # +), 3+,)!+)!+ //,!!!4!3,?!;,3 4!4 /!!!!40 /!)!+3!+)! )=;,+ 2/ # 4!+) =0,) 3! 5&

30 : < +3 /2 //,!!4 //,!!Θ+,3!!Χ32, 3!?!!!Χ),+#!34/ # 4!+) =0,)!!+)&!) +;!! )4 ),3 4!+)!!! 5!4 +!, /)+ ),+ 0,2!,!+)!+!?!! /!3,3, +,+),)) ;,4! +!3!,!;,3, +3,! # +),!? Ν+ ;4!3=,)?!; 4!+,+),)3,+ 2,( 5 0!,!,)! 4 3 ) 2,!!+ 2,4!+)!3+Ο4,3! 4 3,!+!)) / 3+),!4 )!4,+.4,3 ;) / 1!+3+) + ; 42!? /,!),/! ),,!!!/!3, 24!+)! /,;!!+)! ;4! 3=,) 2,!+ %& ;, 3,,,#+,;,3,+3+)!)!24!+)!4,4/) +)!3+),0,%& 2!#,2 / /! ;4 02!)!# +),!/!4,), /,!!#,!4,+ %& 3=,),!) 3+4,?!+&/!, )!3, 34,+)4!+)>1,3 +)!,4!+)!!Χ,)!+)!5 )!/,!4 /) %&/)+!;!2,(?!!+,?!3!+,!,)4!3, 25 &. 8 2+#6 +Α6 +Α3 8 >!,) 2,!+ %&&!#,+)!6 2,!+ +)!!>?!2!?!!3!0! 3=,) ) 40=4 3< 4 ;, 3, +)!Ε!?,!+)! ) 40=4 3< 4 ;, 3,,?!=!4/! ;,+ +3!, );,+ +3, 5 Φ!+)!+,4!+)!?! ;,+ +3!, /!4!;, 3,, /?!; (!4 / )!,)!4 ;,+ +3!,!+?! 2,!+ %&;, 3,, ;,,+321 +!,!3 7,+ +3!,!! /,),4 2#+!+!!?,!4) 2/,%&/?!!+!44!3, 34;,+ +3, 4!+)/ /,+&<!+!Χ/! /,0,%&2!# 25

31 :Κ!)!!+), = >,/ +3,?! 4,), 2,!+ %&;, 3,, +3!!+ / 3+ 3,5!0>!) /!!0!44!2#! 24 +&+!3!, 4!+)!?,, /!2;, 3, +)!34;,+ +3, 4!+)!3!0, / ) +) Θ42 ϑ /!4,0+ 2!),%!32!3!?!6 3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!4# +), /! )!/0>!)0!4?!>,+)!# / ),4Ο+,!! ΣΚΛΛΛ/5ΚΙΤ5 40!3)4!;,+ +3, 3< 4 0!+!, >,/ +3, 4,)!?!/ 4!;+#1!,5,/Π!ΡΚ[ ),#ΓΓ9!,!3 7,+ +3!,!! /,),+ ;4! %& /!2!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ?! /!3!,) 6! 3, 0>!)!//,!!;, 3,, +&!,!+),;,3 /+Θ4! 4 3!,+,+3+) )! 2,!+ %&;, 3,, 3 0! //,!),;, 3,, Ο+ / 3+) )!3!,,!+),;,3 %& 0!+! 41+,?!!!+3+) 4!4/!!! 5 ;4!4?!! /!!+)!!!!3,) 4,),+!,+)4!+) / ),32 /Θ02,3!)!Θ2),44,) 5!+ /,+),),%&;,+ +3!, 3+) )>!4,4/!)+ +!!!,3+) )!!&5!;,3 3, /! +)!)!3!,!!3+) )!2!!#,)!1)2! 34!+)4 3+) )4!4+&!#,) = 2,!+)! / )!5! 2)!!?!!,+5ΗΙ5Γ!4! ),#ΚΒϑ ΚΙ,# 4,)! 2,!+ %&;, 3,,!!+!5 8,+)!! +)! 2,!+)?! /!,,0+ 2!),%!+)!+!!4 2#4!3,Π!?!0>!) 2,!+ %&;, 3,, /!!0!4;+#1!2!34!3,!2 3+41!2!?!+&=0,# ),?!0!+# +),!!> 4?!2!?,, 34!3 ;,+ +3, 4!+)5

32 :!,)!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ2!#,2 +&,,+) (,+!+ 4!+) 0,2!,4,4/2!!/=3,!!+!# 3,>1,3!!4 +!, 3Ο4 / )!+,4!+)!,+)!!!,+,,, 3+) ) +)!!4)!? 2?!!2 %&!,!,), 4 /3!/!3,;,3 4!+)!Ν/! %Π!!3+3!&!3=,)!# +% +!3!, /?!!2 34/ 434!/ /!2+ +!3+4, 5 Ψ +)Ν 2,!+ %&;, 3,,!4# +), ;,+ 2,!=!!# 34/,4!+) 0,# %&,)=/ # 4!+) 1,!;4,+)!# 2!4) / 2!#!),+ %&!3+Ο4,3 5 /?!) 2/3!,4!+) 3+)!%!!&0!!3!!)!4,+!?,,)?,!&!+;3 +!)!3 /1)25 &(5 5 + (1. 2/)3 1 4!)!,+13,!=32]]!2,+!!4,4/) +)!! ;,<!4!+ ),3 / /2,3!,!,)5!42!/ 4!344 +),),%&?! 3 0!34/2!)!?,+(! +!!Χ,) +3,! /!,+Θ4! 4 +%!

33 ::!4!+!4+) 3, 3 / 3,! 34 ; )! ) +;4 %&! 2,!0,2!, 5 ) 3 0!!/42# 4+,#,,2!,+5[Κ5ΒΓ!Κ!> +!,!?!!4,)! 2+#/!1?!2! / / %&!4)!;!4!2 %&, +%3,,!/21),3/!2?,/ 1/ 5!#+ +,# 2,!+ %&=!;,+,!4! ),# Κ5Ι,+3,344 4,!Χ/!, //,!), 4!2< 2,!,/+,0,2,!!!0!+584 ;4!!Χ),+%&0>!), 41+,!4?!),)2!!,!,)/ +)!/ /, ) +4,)! )!4!,!,)0! 3, 58 ) +4,&!4,!,)!4/ ),4Ο+, )Σ /5ΛΤ5 )!+,/24 2!#,2 ),?!!4!+!;!+, /!!2 0 /;!,#!2! 2! /,#4,!,)4!+ /)! 0!4!) 2 #,3,!!+ 2, )!+!+! /,+31/, =),3! 2,,!! /3 ; ( 2=4! # +),!# +% >1,3?! + 0#!!!)!,+13,!=32]]) +)+!3!,) 4!!!> 45 )!# +% ;, 0), /,+3,/ 24!+)!!,# +! +),# /!+ #!+,#,,2?,!> 46)!) Ε3+) ) +)!Ε3! Ε4, Ε!//,!),?!!) 44,),# 34 /42# %& +),),%&7!! 2! ΚΛϑϑ5& ),;!,) 3!3!+)4)/!+ #!4?!,#(!) /)!%& >1,3 6!4/!,Σ Β/5ΒΒΤ5!+!4,)!)! ),+) (, /!2,#,,2!3 0!,+)=/!)! 2!,0!/!),!2#, 0#! /)!%& 02) / ),4Ο+,?!! 4)1/,3 3,#!/! =32]]! 2 ),+ 4!,3 +,+13,

34 :Β!4!, =32]]5) <!4!+ ),3!; (4,+!3!,,+ /!?!)!3,# /,#4?! +),),%&0,2!,,4/Π!!+ 4!+)5! ΣΒ /5 ΚΛΤ! ) ) ),2,( %& +),),%&34,+)4!+)!,+)!/!) %&!+ 4!+),+; 3+),)3,+ 2Ζ /+)!/ ),,+)!/!)!<!!!4/!/,+31/,3+),)3,+,?!& 3+>+)!+4?!!/!2< 4,!2#, +),),%&!/)2 0,3!!;,+Ζ5!#+ /!+ 4!+)!,!)!2,+#,!,3,) /9 ΣΒ/5ΚΛΤ6!+!4,)!)) /,+3,/,2 #,3?!;, )!4+ +),),%&=/1!2! 2,( 4) 0 2<31),3!4!2 %& )!)),!,), Ζ+&! 2,4,) +!/!31;,3!! )!!+ /3!! ,!!4 3,4 4),?!,#,+ 4,;+%Π!Ζ?!3+),+ 4 /!4!! 2,!>1,3 3+)!4/.+! Σ9 Β/5ΚΛΤ5 ) +)>,)!!! 2,( 4!)?!/3!!,!)!3+>+) 0!+,+; 3+),)3,+, 34 0! + +4?!!)&!4 /,%& <,!?,3 4!+)! /!,! + 3 0,2!, +4?!!) + /,3!!+ 4!+)= +),),%&5, +)!!),, =, =?!;,,+)!+%&,+,3, 2!)!) 0 2< + 2, 4 4 2,!!,!,)!,!4# +),?!=+!# 3,;, 3,,>?!=+!)!,+),))?!!!+3+) 4!)3!!4!2 %& 4 +!, 34!2!!)!+ 0 +)! /42# %&,#,,2!5 & Β +1. 2/) 1 4 Ψ 2?!/! ;1,3 >1,3!>!2!,!,),!,!,)

35 : Θ02,3/! 2,!+!4# +), 58?!!! ( / # ;Θ+,3 ),#!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ! ),#Η!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ?!/!3!!?!3! /!/)!+)! %&!Χ!3),!;3!Χ!3), ;,3 2; +?! 2,!+ %&;, 3,,!4# +),! 1, /! >1,3!,!,) /Θ02,3 4!2<!+),!+&/!)!+3!+)!Ν!!0 +3, ;,+ +3!, 5#!)!,+),)) >1,3 +& = /,,2=#, 3,!! ;,+ +3!, /!+! ),2,( / / ),32!!//! >1,3!,!,)/Θ02,35!;4?!+& ) 4 ) 40=4!+),! )?,3 /!&!2! 2!! / # +), =0,) 2! +)!3+),0,+)!!4 ) 2 +% + 4&!Χ!3), ;,3 2,+ =!!+! 3,!4!Χ3&>,3, 25,4+),)) 3,+ 2!# 3, 2 Σ Τ/!!Χ!4/2,;,3 ), 4!+)! 3!,)!43+),0,+)!!4 =0,) 2,!+ %& ;, 3,,!4# +),!0!+?!!# 4 2,?, %&)) 2 1, 2! +) 5 ) +)! /! )!&?!! )!3 / 3,!#!+=,3 / ), 3,,2!!3 / 3,!!,/,%&!!+ /) +) 2,!+ +)!)! 41+, 0!4!4# +),!/!!,/2,!4!+)!!2!5?!2!?!,+ +&;//,!),/!3+),), 2,!+ %&;, 3,,!4 # +),!!?!!+<?,,0!4/)!,4!+)!<,/ )!!!4?!!;!,)?,,%& 41+,!) #,&Ν ) 3+) )3+,! +! //,!! ;, 3,,) +4,), /!+ +44!+)!4?!!?,,%& 3, /!2!! 5!) ;!,) ),#ΓΗ!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ 3!3!+)?!6 2,) ;, )!3!,,+)!!?!/ # 1, 2,!+ +)!!!!0#!/2!+,!,)+3=,)!+ # +), 3+),)1 /!2 2,!+ %&;, 3,, 5,/)/!)! ),#!?! 2,!+ %&;, 3,, )!4/;,4/!!!!4!,/ 2! =0,)4 +,4/!!?!/ # 4!+)!

36 :Γ 1,!,)!!) # +), 34 ;, +% +3+) )/,+3,/ 2 2!4 )1)2!)!,+32 /,+!+<4!2 =,+34/ )1!234 2,!+ %&;, 3,, 4!(?!+&,+3, 40!0!+ 2,!+ 5 # + =0,)!! 2,) ;, 0#!& 3=,)! + # +),! 2 3+),)1 /!2 2,!+ %&;, 3,, 5!/,3!!++3,! # +),!2!+! 2,!+ %& ;, 3,,!4/!>1( 1,?!/!4 +!3!1+)!# 5!+Θ+3, Ν# +), +&,4/2,3!Χ),+%& =0,)/) +)!! 2,!+ +)!;,3 0,# 2! =0,);,3 +!/ ),4Ο+,!/+!2/!2 0,# %&5 2!,/!4,)!?!!43!,+,4/2!4!+)3! ;, 3,,!+ 3,!4# +), )!3!,!Χ) >,3, 24!+)!/=4+,4/!!?!! / )!3!!!!!2 4!+ 2! ;4 / / # 4!+) =0,)4!4?!+&!,+,4/2!4!+)=?!!3+32,/!2!;! +3, ),#ϑ,#,,2!!2!+!/) +) 2,!+ %& ;, 3,, +!!+ 4,#!2! 3, 2,!+!4# +), 5 4 3!!Χ!3%& ;%!2!! ) 40=4 2,!+ %& ;, 3,, +! >,3 %&!4,&5 Χ Β +6 + (#!,+),)),+3,!0!0!44!2!,+;+#1!2!3!)2!,+5Η ΛΚΚΜΓΛ!!3!)+5Η:ΓΜΛΚ ),#ϑι,+3,?! ; (!44!+%& 0!+4!, /?!!#2 4!3!3 /,),5)!,/24 2!# 2+&3+)=4,3,/2,+ #! 2 2,!+ %&;, 3,,?!!3,) 40=4!43,,4!2/, >,/ +3, )!4 4,), 2,! 3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!0!4,4!25

37 :Ι! 2)!!!4)!4/?!;, ) =!3!)+5ΗΙ5ΛΚ!Λ! #)!ΚΛΙ!#2 ) %& 4,+,)!3+ 3,!0!+4!,!,!+!)!+, ),( %&!)!4/!!3+ 3, ),2,(!) 40=4 2,!+ %&;, 3,,!4 /! %Π!!3+3!&!3=,)>?!, 4) 40=4Ν 3+3!&!3=,)/?,,%&!0!+!?!!Χ!4/2!4,,+),),%Π! ;,+ +3!, 0,)!4# % Ν,+>!%&!3 /,) 2//2 5 )!,4!+)! 34 > 4!+3,+!, +5Η Λ5ΚΒΜΛΙ!,!#2 2,!+ %&;, 3,,!3,,4!2!4! )5 ::,+3,,+ ) 40=40!,4!23+321!43+)%&5 ) +)9(, ΣΚΛΛ 5Γ/5ΙΓΤ+!+,+?!6 2,!+ %&;, 3,,!4# +), )!443 4/! /2,3 %&4,) 4/2 0 +#!+ )=,!,)!,,!,)0!3,,4 )!,,! +%&! 0,# %Π! 0) ) /, 34 /+),;,3!+( ) +4,&! 3=,) 34 3 )!! 3!& ;, 3,, )!4 0>!),!# +),3! ;, 3,, ),( +!3!0! 1, Σ9 ΚΛΛ 5Γ/5ΙΓΤ5 Χ Β +3 8 # 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +),!?! / 3+),),%& 4,+)4!+)!3,)/Θ02,3/ ),32? 2?!?!!>! 2!!+ / ) +)3+)!6 Τ)) 2 1,!),4 ), Ε 0Τ/ (=/3 / # 4!+)Ε 3Τ ) Χ!>!<!!34,Π!/!4,), Ε Τ32 2 /!+ 2Ε!Τ!),/2 %& 3!%&4+!), 34,+,3 %& 1+,3! /2,3!,Ε

38 :ϑ ;Τ!3,%& 0>!) 2,!+ %&!!2!4!+)!,!+),;,3 %&Σ!, +5ΗΒ5ΙϑΜΓ4,;,3 /!2!,+5ΗΚ5Λ:Κ!:ΜϑΜΒΤ5 ),#ΓΓ9+ΡΚΗ34 2)! %&!,+5ΗΚ5ϑ:ΚΜΒ,/Π!?!6! 3, 0>!)!//,!!;, 3,, +&!,!+),;,3 /+Θ4!4 3!,+,,+,3 +3+) )! 2,!+ %&;, 3,, 3 0! //,!),;, 3,,Ο+ / 3+) )!3!,,!+),;,3 %& 0!+! 41+,?!!!+3+) 4!4 /!!! 5!#2!)! ),#Ο+ /!/ ),+!+)!;, 3,,!? 2?! /, 0!+5!0!+!),!!4,!+),;,3 ;, 3,,!) 2,! /!+! 2!?!4!),!!>!!!> )!3!,5!+&!),!!43 0!2<!Ο+!/?!),3,!4 2,!+ %&;, 3,,!4# +), &?!!32 4!!!)!3!,5!2!,+5Ηϑ5ΙϑΜΛ!4! ),#: 21+!!&), 34+2! /2!+,!,) 32 2?!!) 0!2!3!!4 /! )) 2 /!) %Π!/ #!4 0!+!;13, 3!?!!4 (&,+,4/2!4!+)/2!,)!!2%& 3+) )!!)4 / ) 2,!+ 5,+)4!+) 3+) )!>!2!/Θ02,3/ ),32 2! 3+) )!3!,!+ /+1!2? + 4!, 4,3;,24!;?, +!#,)! 1)2! 34!+) 4,312, 3! 5!)!?, 4!+))+ /Θ02,3 # +), 5!! ) )! 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +),?! )!4 / 0>!) 3,,4!2!?!!!3,) /Θ02,3!,+3,%&+!#,)40,2,,344 +!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ )5:!ΛΗ/ # ;Θ+,3Ε!,+5ΗΓ5ΚΜΙ: )5ΚΓΙ,+35:Ε 3+)!!!!?,,) ; 4,), )!! /!+ 4,!,)! 3=,)!4 /+,0,2,!!!4Ζ!Χ!3%&,!) Ζ52=4,!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ+

39 :Λ )5Β,+3,!+ )5Ι!?!?!3+) )?!!!!)1)2 +!# 3,;, 3,,!3,,4!23+)!+< 6 2 /,+3,/ 2 1, Ε / (! 3+,%Π!!!/,%&!4/=),4 3=,) ;, 3,,Ε ) Χ!>!!+3 #,+3,!+)!Ε 32 2!3+),),%& //,!!;, 3,, 34!3,%&,4!20>!) 2,!+ %&;, 3,,!,+,3 %& )1)2!4!?,,%&Ε 32 2!# + ;, 3, +)!!+? +),4/2!+)! 2,!),2,( %& / 3+)!,3,4!20>!) 2,!+ %&;, 3,, Ε,+,3 %&/!;!,)!!+!4/Θ02,32!,2& 2,4!2! 3,)=,/!/!3),!,&!32 2,/+ 0!2 +3! 2!,2&/ 2,!+ %&,4!25 & /) ! ;, 3,, +& /!!4 (& /,0,%& / 3) 34,,;,3 340!44!2 2,!+ ;, 3,, 4!+)!Ε! =0,)+&;/ # +!+3,4!+)!!!+ 2 )!3!,+&!) + >!,)Ν!Χ3&>,3, 2/ /2,3 / )!+ + 2%&!!3=,)!!/! 30 +% 5,4!, 4!+)!!! 3+),),;, 3, +)!!44 4!, +)!/)!) )1)23 )!#,)!Χ/!, /!2 ),!1)2! 34!+)54/ 4 /!2 3 ) /!2/)!) )1)2!3=,)34/!Χ!4/2 2!)! 3.40, +) /4,,?!!/!!+) 1, 2,!+ +)! 3! /!!?!!!4!#, 03! /!!+& 0!4 2,!+?!! 3+3!,

40 Β 2,4,+ 4!+)!!!?!! 34/! 4,+,4/2!4!+)!! Σ!3!)!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ )5:ΗΤ 4 +,;!) +!!4) ;%!?Ω!2?!)!4,!,)),)2!4,!,)! 25!!3+!#,/ 4,+,4/2!4!+)!/ 3<!,+,3, 2!!Χ!3)! /!!+&2,4,+ 3,) +!!! / /!!+)!43,+3, 3+)!) %&!> ),!/ #,+)!# 24!+)! 1,!#+ 2! /!!+) /!23! +,+,3, 23,&!4?!0!42<!!!),)1 2,! Ο+ΡΚΗ!3!)!, +5Η ΛΚΚΜΓΛ 2)! /!2!, +5Η Κ5Λ:ΚΜΒΕ ), > < >2#!+)!+!+?!) 2!Χ,# +3,!),4/2,3,) 4!+)!! # /!2 ),#Γ[,+35! :!,+5Ηϑ5ΙϑΜΛ5 3+)!) %&4!+)!/! 2!# / # 4!+) 1,!+3,,4/2!4!+) 0,# %Π!3+) ),5!!!?!! /# %& 4 4 #,)!! 4 3 / (+& /!, Κ, /?!!!;!)!/ # 4!+)!4!)!+ ) 3+) / 2! +) 4!+) =0,))) 2),340,# %&/,+3,/ 2>34,Π!3!%& 4+!),!!/! % 5 # 4!Χ),+#!! /3! 2! +) + 3!? +),!/,)!!),),+ =0!4 /!!+, 5!4?!+&< > 3+)!) %&!+!4/# %& 4 4 #,) )!?!/2 )!+)!+%!+)!, / / (!;!,+!/!+!+)!4!+)! 2, %& 0!454, 41+,! /! 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)! 3+2, 4!!;,+,), 4!+)! + 3!?!!+)&!!!+! 3, /!!+, >,3, 2!Χ) >,3, 24!+)!5!/ )!+ +&!/ 30, 1,!! 3+),+ 0,# /!2!4 +!3!+)!/!+!=!4 %&!!Χ!3%&5!3+) +&!/!!+3+) 0!4#?!+&! 3< + /! ;, 3, +)!;, 3,,,+)!+) %&!!/,)3,) +!! /?!

41 ΒΚ /!!+)!!+)! Βϑ < 0 /!+! ;! +%Π! 34,+ /!/,),,+;,!25 3! +&!) 0,# /4! 03! /!!+& 3,!4!Χ!3%& 2,!+ %& ;, 3,, Ε! /!;!, /!,+)!+) %&!Χ!3),!Χ!3), ;,3 2! ;, 3,, ; /! >1,3!,!,) /Θ02,3 3+) ;, 3, +)!3+)! 2,) 3!!<,/ )!!!4?!3! /! ; (! 34?! /!+<!3, 0!? 2?!0!4!! 5! 1, ;, 3, +)! ;/ # /)!3!,!> ;, 2,) 0#! +,!,) 3!!Χ!3!+!+)&3+)!! ),!,)!3!+)! 2,!+ %& ;, 3,, 5 4?!/!! ), )!< 34+)!!, + ΣΚΛϑΒ/5:ΙΤ?!!+)!+!4?!6 & < /?! /,0, ,, /?! + 2,!+ %& ;, 3,,!4# +), 3! > )!4 41+,! /!,+,!) 0!4!3 0!+ /,0,%&!,!2!!!//,!),Ε+/!+< <! /,0,%& /?! 3,!4/!+< =!!!!2! 3+),+!+!40 # Ο+! 25!;4?!,(!4!2! 34/,+,4/2!4!+) 0,# %&! 4 ;, 3, +)! //,!!3+2,!!4!;,+,), +;, 3,,?!!Χ!3!)& 4!+)! /!)!+&/!, 4!, +)! 03! /!!+&5!!! 2<!!,Χ /%&!3+! 0!4/,4!4!!+ 2 )!3!,!/,!!3+;!,!!,!,)!/!, /# %& 4? + ;,+),4 / / #!+), /!!+& 0!4Σ ΚΛϑΒ/5:ΙΤ5!4!/,?!!;, 3, +)!+&!Χ!3! /# %& 4 /!! 3,!;,+,), 4!+)!/ 3! 5&!!!/) +)!#+ )/,0, / 3)34,,>?!!# +% ;, 3, +)!3+,),, +,!,)!/# 4 Σ ΚΛϑΒ/5:ΙΤ58/) 2 (&?!!,+5ΗΛ5ΚΒ!!+!40!ΚΛΛΙ+ ),#Γ,/Π!?!!+3,!+&/ # +)!4

42 Β / )! 1,!3+),)1!44 ;, 3, +)!3+2,! //,!!,4!2!4 +4! ;, 3,,5 +? +)?! Ρ ΙΗ 3!3!+) /!2!, +5Η Κ5Λ:ΚΜΒ,/Π!?!6!3, / (!?!) ) ΡΚΗ!4 /# %& 4 ;,3, 2 34/!)!+)!!#,)!4!,3!),;,3 +!!; )/4!!0 %&+ 4 )132,4!2 3+2, %& //,!!!4 +4! ;, 3,,Ν,) / / # 4!+)/!)!,4/)! ) +4,&,+)!,!!;3 2 4,5 +ΡϑΗ!(?! ;, 3, +)!/! , ;, 3,,!,!,)!!+) 2,4!2!4/ # 4!+) 1,,/!+ /3!,4!+) /!,)+ )5Ι 5 ) +);, 3, +)!!!/!!+) +)!2!# 2/3!!!,+),4!?!,4!+) ;, 3,,/!2;,3, 2!#,)40,2,, 34/!)!+)! ),; (!!+)!?,+(!, /!) %&!+3,!?!!!+3!!4 )= ) / # 4!+)>3+!+3,+, /!+ 2,!!!4,!+3 # 3+) ),! 2!#,,+32,! ),0) 3+),0,%Π! 3+ 4,+,,?!!3 1!40!,4!2 2=4!/!!30 +%!!,+),4 %&5! 4 ;/# 3+ 2!3! +!#,)!4!,3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!!+)&;,3, 2!#,)!/,!3,+3,!#,+)!!!!+)!# ;, 3,,,4/).+3,!3!0,! (,!/!!30 +%!!,+),4 %&5&<!+ /# %& 4!;!,!!+),!! /4! Ν,) / / # 4!+)/!2;, 3,,,4/)!) +4,&!#,) + 4 )132,4!2 3+2, %& //,!!!4 +4! ;, 3,,5!3!; 2 +3,!! ;, 3,,)!,!,)!/!,3+) 4! 2%& 3, 2,!+ ;, 3,, 4!+)! +& 2)! +!) 3,3+).+3,!))!Χ!3%& 2,!+ %&;, 3,, 5,!!),!; 2 +3, ;, 3,,

43 Β: 3! ;, 3, +)! / #! =0,) 4/ /!2 %&!3+,#+ %&/!!Χ!3!3+) 4 /!)!+&!),)),!/ + 0!4 2,!+?!!)+ Ν //,!!2,!!? 2?!Ο+5 & &ΕΦ&Γ ΗΦΦ!!;,+ 2 =3!ΚΛΛ!) / %&34!3, 2,( %&! ;,+ +3, 4!+),40,2,,!4 / + / /;+!;42 %&, +!# +% >1,3 3+) )!!;,3 3, # +), 4!, +)!43+>+)! 4!3 +,4!Χ/!/!2!,+5ΗΒ5ΛΚΜΓΒ34 2)! %Π!,+) (, /!2!, Κ5Λ:ΚΜΒ/!2!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ!/!2 / /,!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ5 0 /!/!3),?,!+)!!+,!,40,2,,!43+)%&+,+3/ %Π!,40,2,, 2!,!#2 4!+)4 # +),!!/!3, 2!;,3 3, ;!) %&/ ),4+, 2/,0,2,) + ; ) 3!,+3/ %Π!,3!!!+) 2 ; 2 +3,,+3/!,+!#?,!+)! 4!, +!3!,/ /!#, 0 34 )+4,!4!2 %&Ν; 2 +3, ),2,( +!3 / /,% 4!+),+3/ %&/!3,)/!2 )5:Κ :Κ7!, +5[Β5ΛΚΜΓΒ34! %& /!2 )5:!,+5[Κ5Λ:ΚΜΒ5 /+)!,)!+!! ;,+ +3,!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ) 40=403!;,3 3, # +),!#2 4!+) + 2,!+ %&;, 3,, 0!+,4!,Ε!34/2!) +,)!4! # +),, + /,%&,+!), 4!4!,+5ΗΛ5ΚΒΜΛΙ),2,(,# 24!+)! )!, ;!) %&,+32 +!)!4,+ 3=,) ),; %&,!,) 03,)! )1)2!3,),( 58+!!3+)!Χ)?!!,+!!4 )5ΒΛ!!,+5[Κ5Λ:Κ!! #)!Β5

44 ΒΒ 4!;!,)+&!(! //,)! %Π!// )!!!!! + 0!34/!,4!, / (,#!4Ν) %& / # 4!+) /!) %Π! 4!4?! /!)!+& 4 +,;!) +&,#!/!,)!!+) 2,+!Χ,#,0,2,! 0,# %&!) 2) %&!/ # 4!+)!4,)!(!/;%!3+3!&!2,4,+!5,!3!?!!) + + /!,4!2!! 3+),+ ),2,( 2!4+ / # /) )!4/!4 +?!34! 0!!!)!+!/4,) +5+!!/!1 34/!,Χ!/ # +& /!) %Π! ;,+ +3, 4!+) 4 ) 40=4 3)! ,! 4/)!,), 2!!, =4!!3, 3+! %&!4 +)!+%&,4!25 ) %& / # 4!+)!+)!) +)+&!>),;,3 +3!4?! 3+) =,!! /!+ 0!!!+) 2!Χ3!!30 +%!/,3,/2,+!,) %Π!!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ+! )5ΒΛ!!,!#2 4!+) ;4!,4/2!4!+) 0,# %Π!!! +!4 +?!)!+< 4/0>!) 3+) )!34/!!+!,4!,34/ # 4!+)/ 3!2!)!4,+ +?! / 3!2 +&3+)!), 0,# %&3+),+!!+ / #,!) 4!+)! 3!!?! / 3!2 3+)!),!>!/,) 543!) 4!, 4!3 +,4! /Χ,4 /3!,4!+)! 3+,#+ %&!4 / # 4!+)!4?!! ; 32) 3! 2! +) 4!+) / 3!2 +&3+)!), 1,! 4 +)!+%& / 3!2 3+)!),!4!/,)5!!!+),,/,), + 2!,,/Π!4?!!!?! >,( %&! + 0! 0,# %Π! 3+) )! ;,+ +3, 4!+)!! 3+),+!;!), + / # 4!+)!+3 #0!,4!2Σ )5ΒΛΤ0!434/ # 4!+) / 3!2 +&3+)!), /!) %& ;,+ +3, 4!+)Σ )5!/ # ;Τ5

45 Β 3 )5!/!,)!!) ) ) 40=4!+4 /3! 2 /2,3 %&/!3!+& 23 +% /3!!43+?,> )!+< 3, 3,) %& =3! /,!!,/,),,(!/!,)!?,,) /!),%&,+,3, 2!!) +&/!! 2)! / 3,) %&5!#+ +,+;4 < 220ΣΤ6 / ),,# +3,! 2!,/! =3! 4!4+ %Π!!4 3!?!!34;+ 4!+)+ )5ΒΛ 3 %&!2,4,+?!!!+) 24!+)!)!+<, 3+3!,!44!, 3 )!2! # %&!3,& +)!3,/ ),!))!2 5Χ,#!! 3! / ) 2?! ; % / 4!!!4!2 %&Ν3)!3+ 41+,! =0,) ;,3,,+3,!+)! 0!,4!2 0!4 34 Ν / 3!2,+3+)!,+),+ /!,! 3 %& 34!/!3), 34!+)34/0 ),ΣΦ9,/+1!2+ +)!+!)+! 4,25/2 3 _2! 4#+4_Γ 5 /) +, ΚΛΜΜΤ5 ;!), 4!+)!; )!34/ //4 %&)!+ 340>!) 3+) )! ;,+ +3, 4!+)!?,,%& 3+)%&!,4!2 +& ),(,+)!4/!/ # 4!+) 3)!3+ 41+,!!+3 #!2 ), ;,+ +3, 4!+)?!+&!> 40>!) 3+) =, 5!)!+%& 2! 3!/+!+)!!!!+3 # 3 3)!,(,,2 %& /,+31/,! %&!!+,?!3,4!+)!43! 0 ;=0>!),!4/,4!,2# /?!,4/) + ;,%&,4!2Ν3)!4,3+ Ο4,+!,;13,! 3,!!!4#! 2!4!2 %&Ν3) + 4,+,,!!!4!#+ 2# /?!,4/) +,2 %&!!!2! 2!!+ # 4!+)!!+) 2 +?!3! /!, ;!3+;4!!>!;!3<!4 + Ε 34!;!,) 2=4 ;,%& # ),),4!2 +&/ # 4!+)!!!+3 #!; 23 # +), /,!+ 3) 3+ 4,+,,!0,# %Π!!+ )!( /!&,!,4/) 3!!4 ) +)!!43!!+

46 ΒΓ!42!,2& )=4!4/;% )5Κ5Β,#,,2!/!2? 2?,!+)!!/+! /!2 =0,) 3+ Ο4,+! +)!3! 3,3+).+3,?!,4/2,3! %& / )21?,!+,4!2!4< ) /Θ02,3? + ; 3 5! ) / )! +4 )5!! / # ;!,!+) 4 /!2 /,+31/,!?! 34/!,4!2?!//Π!4 %&>,3, 2!4; 3!!+! ;,+ +3,! + 0! 2#4 0,# %Π!!3!+)! 3+) )+&=,!,)!/, 3! / 3!2 +&3+)!), 1, 5!,/,),!# =3!!3!0,4!+) 2!+&3+)!),,,!!!!/,) 2! 3+)!), ; 32) + >,(,/!+ )!!!!;!),!/,) / 3!2 3+)!), 5 4!46 /! )!!!,/!+! / # 3! / 3!2 3+)!), 4!!/ # / 3!2 +&3+)!), Σ )5Τ0!4 34!+3 #3+ 4,+,,!!0!,4!2Σ )5ΒΛΤ5 ΡΚ[ )5ϑΛΛ,#!3!,,2!/ # ;Θ+,3 )5ΓΙ!, +5Η ϑ5βμλκ!, 3 %Π!!++3, 4!#?!! /Χ,4 4 / # 4!+),+3+)!+3+) ),40,2,,Ε+/,4!,3!!;!!Ν %&!3+,#+ %&!4/ # 4!+)!4#! 2! ),( 3! 2! +)!!2#? +), 3,!/,) 34 3+!?Ω!+)!2,0! %&/ 3, 2 )/!#,+ /3!? +) / 3!2 3+)!), Ε+!#+ 3!, 3 %Π!!!;!!!/!3,;,3 4!+)! 2! +) 4!+),4/).+3,!/,)!43+,#+ %Π!! 2!3!/+!+)! 2#!2 ),( ! +)? 2?!44!+),4/).+3,!/,) 0!?,+&/!+!3+) =, 5! 3 34 /,+,&!< 2<0ΣΤ!4!2 %&,/!3!!+)! 2!#,2 ), 3,4!;!, # < 4,4/2,;,3 %&6

47 ΒΙ,+ =!!)!4,+?! )!!!/,)!!41(!= 3! 2! +)! ) 40=4!4 1( / 3!2 +&3+)!),!, Κ5Λ:ΚΜΒ,(?! / # 4!+)! / 3!2 Σ+&3+)!), Τ 3+),+!+ / #,!) 4!+)! 3! ΣΖ)5Σ555ΤΡΚ[ 2,+3+)!!! 3+),+!+ / # + )!4/! ) ) 5ΖΤ5,4/2,;,3 %&3+),),,4/) +)!,+ %&/,+ >),;,3!,4/+< 3!!+3 #!, 1() 4!), 4 #,!4 ),!, 0 +3;,3, 2 /!3!0!4? +), 0!? 2+&!Χ,)!+!+<4,!# +3,!/) +)/!3+),+!+ / # Ζ+)!4/!4 3+) ) ΣΦ9,/+1!2+ +)!+!) +!4,25/2 3 _2! 4#+4_Γ 5 /) +, ΚΛΜΜΤ5,#+,;,3?!,+0!.+3,,/) + )5!+!> #!,+)4!+), +,+!;!,4!+) /!),%&,+,3, 25 /!3)!2! +)!,(!/!,)Ν; 2)!4+) ),!Χ,#, /!2 )55,( 2!,?! )!! /!!+),3,4,+ %& / 3!2 Ζ0/!+!,+=/3, Ζ4 ) 2!(4!2<!, Ζ0/!+!,+!;!,4!+)Ζ+ 4!,!4?! <,/ )!! )5+&! >) +!+<4,) %Π!?!!!;!!4,+3, / # ;Θ+,3 )5Λ,#!3!,,2?!!;,+!,+=/3,,+,3, 25 # 24!+)!!2! +)!=!2 %&!+)! )5!,+5ΗΚ5Λ:ΚΜΒ!ΡΚ[ )5ϑ /!2? 2 %&//) /!2!! +&,4/!!3!! /4!!Χ!3%& 3=,)!4?!)&5!; ) + 2!,;42 4 2%&!?.+,4!?!! 3!) 4 +!, +)! / # 4!+) / )! +&3+)!),,!) 4!+)! 3!!!/,) / )!3+)!), +!) 2,(!!+) 23!/!,!4!Χ!3%&,, 5!; )!3!0! / 3!2 +&3+)!), 3! +&)!4 (&/ /4!!Χ!3%&! / 3!2!!) / )!3!/,) / )! 3+)!),!)!> 4!+ ;!,) + / /, 3!!)! )!,,+)!# 2,/+,0,2,! 2!?! 34/Π!4 0,# %& )!! 4!4?!+&/ //,!!/!3),!3!,) 5!> 34;

48 Βϑ!;!3<! 4!!+) 2!Χ!3%&, +)!! 4 %&!,,+ 2 //) /!2!!!), 0,+!;!3<!) Θ2),4 5 &; + 2/) ),#Κ5ΒΚ,#,,2 /2,3!Ν//,!!;, 3,, +)! ),# ΓΓ9Ρ[!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ34! %& /!2!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ5,4!+ 3! 3! %&346 ΚΤ!Χ),+%& 0,# %&/?!!+ //,!!;, 3,,,!,) 3!,!#! )! /,+3,/ 254!Χ),+%& 0,# %&3! # +),! //,!!/2!+ 3,!!2!!4; 2,!+ +)!5 Τ/!!3,4!+) 3, 2,!+ ;, 3,, 4!+)!5 :Τ!+Θ+3, 3! 3!4?!3=,)/!,)!!4! # +), 5 ΒΤ >,3 %&>,3, 2!4,%&!4 ) %&!+!Χ) >,3, 2/,?!4 >,3!# )?,,>,3, 2!Χ) >,3, 24!+)! 3,!)+!//,!),/2!+5 Τ3+;&,)=!+ 4!4 /!!3+3!+)? 2,!! 3!!!//,!),/2!+5 ΓΤ! //, %& 3, 2,!+ ;, 3,, 4!+)! 3!4?! /!2,#,,2 ),# Κ5Β Ρ Η 1,! 3+,!!+3,!!+!Χ//, +)!/ # /!% 3!?!!/,! ),; (!!3=,)!+)!# 2!<!!! 5 ΙΤ,4/2!4!+)!3+,%&!2),?!!) 0,+ 41+, 2,!+ +)! +)! 3! %&!!!3/!# +), 5

49 ΒΛ )!+)!!3+)?!! , 34+ ΡΓΗ )5ΓΓ9!, +5ΗΒ5ΙϑΜΓ+&! /2,3 2,!+ %&;, 3,,!Ν3!&;, 3,,!?!) )!, +5ΗΚ5Λ:ΚΜ,/)+ )5ΓΒΒ!,+5ΗΚ5ΒΓ!Κ!> +!,!,#,,20,2!, ,!4!!3!,4/!3,+ 1!23 +3!2 4!+),+3,%&+!#,)!1)2! 34!+)!0!4=,4!2!0!4=4! //,!!;, 3,, 0! )4!,!4!)!4,+ #&!/!3,,Σ /5ΚΛΤ5

50 4;,332 2,!+ %&;, 3,,!4# +),!, )!+! +!,!+),! ;,+ +3!,!) 40=4 3+4,! ; 3,2,) +,+!#!24!+)! 3+3!&!3=,),!) 34/!;!!3!+ ;,+ +3, # +),!;!),! 3,4!+)!3=,)!4+!+) +)!), ;,+ +3,!,!,)! /!0! 3, 2,!+ 2<!!# +!#(/!+ ;12 ;4 34!+)!+!!5 40 /!4 +!% 0!4!4;, Θ3, + /! 2,!+ +)!= ),01 ;, 3,, 41+,!2Θ!20!) 20!4?!!!2!4!, +)!/ # 4!+),+)!# 2 0,# %Π!!!!4 +!,?!=; 32) 3!!,,+,3 /!&? +,+,4/2, ; /!) %&# +), 4!4)!4/?!3! ;,3 0,#!),),0!4 2,!+!4# +), 2,!+ +)!!> ) +4,),!! //,!!!;,+,), 0!45 2,!+ %&;, 3,,!4# +), / 3# +!3!2!4!+)!>,) 3!3 %&3 01!2/ 0)!+%&!Χ!3%& //,!!;, 3,, 5!)!!+), 3+,! +?!;,3 /!,!) 0!4;, 3,, 4!+)! 2,!+ 34!! /!!/!#+)? 2/3!,4!+)!?!)4 /!2 ;, 3,,!43!,+,4/2!4!+) ;, 3, +)!/?!/ 0)! /!,!) 0!4 2,!+!4;, Θ3, 5

51 Κ 2 Θ,!!/?! ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ+&; (,? 2?!!;! +3,!Χ/213,)? +) /3!,4!+)!? /!;!), %& 3+2, %& /! 3, /!23! 5 ) +)0!!?!!+? +)?!Ρ[!+)!+!3 0,4!+) %&!,+)!# ), Ρϑ[0!+)!+, %&!,,+,3 ),! )= %&!,4,&+ /!34,+)4!+)!? / 3+2, %& /!!4+4! 3! ;, 3,,5?! + ;!) 2,4/!3,&!,!,%&!3!)!,+5ΗΛΚΚ!4Κ[!)0!ΚΛΓΛ?!,4/Ο+! %& ),#ΓΓ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ!?!!+)!) 3, / 3,;,3/3! )Ο+4!03! /!!+&34!+ 4!3 +,4!?!;!), 4!+)!!#! 3,4!+) 3=,)/!2 ;, 3, +)!5,/Ο!;!,!3!)!,!4! ),#:[?!/! //,!), ;, 3,,3!!?!!3+)!! )!3!, 03! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!!?!,4!+)!)!?!!!;!, 2,4,+ 4!+)!!!?! 34/ 4,+,4/2!4!+)!! 5 & )!#+ # +!+)!!, + ΣΚΛΛ/5::Τ<!!4/!03! /!!+&? !+) >,(;+!+),!?!!; % 4,?!? +!4 +!Χ,0, 3, /!/ (,!Χ!3! 2#4,!,)!!+& /!3!,)!! /, 3,?!! /!!+)! 5,4 03! /!!+&/! /!!+)!34,4/2!4!,!!Χ!3%&!) /, +3, 3 )!2!),34!?Ω!)!)!) 4 /!+

52 ) 40=4! ;,4!Χ32,! 4 %& 3 )!2 34! + /2,3 %& /3!,4!+)!#2 /!2 ),#ϑ:λ ϑβ:52, /!,&!4/3!,4!+) 03! /!!+&; 2,4,)!< 0,),!)!!?Ω!)/!)! 34/2!),+)4!+) 2 >1(3 )!2 /,< 3!4?!3!)0!++&!!+? 4+.40,)!+!+<4?!2 4!, 4 <!,!+)!+!3!,!! /!!+& >,3, 2 34 /!Χ!4/2 4 0>!) +& /!! 2,),#, 4!/!!+) # +!,4/).+3, / / %& ; )3+)!), 5!4 #! 2 34!+)+&&/ 1!,!!?Ω!)5 Ψ + 4!, ),3,+,+&!!!2 4!?! /2,3 %&!03! /!!+&? +!),!!4/!!+)!!?,,) ))!2!/!!+%&5 &. 3 /) 6 + Ψ +)!0>!)/!!,(!?!<! 03! /!!+&!3, +!Χ!4/2!2 3, !+)0) 1 /!2 / )!!+3!,+)4!+) 2,! 4!, 34!)!?Ω!)!!/,)!+3! /!!+&! /! + #!,+3 / (!5!#+ )5 ϑ:λ,#! 3!,,2 >,(/!!3!) 03! /!!+&!/!!3, 5!2 / /, + )!( 4!, α03! /!!+!α 3, 4!,!34/!!+!4!4! 23 +3!5 Ψ +)Ν + )!( /!! ;,4?!!Χ,)!03! /!!+&3 )!2! /,+3,/ 25/3!,4!+) %&!03! /!!+&!?!3, 4 )5ϑ:Λ ϑβ:=+!+) +)!Χ32, 4!+)!!),+ ;+%&3 )!2,)=Ν! 2,( %& ))!2,+)4!+) 2!)/3!3>,).+3,!03!# 5!Χ!4/2+

53 : 4!, ),; ), /!!!+3+) 03! /!!+&34?!!! 2,(!Χ!3%& /!+)!# 3, 3!) Σ )5 Γ Τ!,+ + %& 3!/+!+)!Ν 2,!+ %&;, 3,,!4# +), Σ!3!)!,+5ΗΓΛΜΚΛΓΛΤ54),<,/ )!!/=4 +!+<4 /!),+ +3, )!4 %&3 )!2!4!) 5 03! /!!+&) 234!#2,#!3!,,2=4!, 3 )!2?! 2=4!/!) 32 0 %&Ν!Χ!3%&!) 4!, 34!)!?Ω!)!!/,)/!!!Χ!3,) )+4 4!+)!!+)=32 3+3!,)! )+4, 3 )!2 5 & 2 1 /Ι !,+,4/2!4!+)4 + 0,# %Π!3+) ),,( ),#[!3!)!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ!4,),+#,,!;!,) +&34/,4!+) 3+) )! 2,!+ %&;, 3,,!4# +), 5Φ,),+%&!; )!40!,0?! 4 =4 ;4!,+,4/2!4!+) 0,# %&5!! 4 =4 3!/!3, 2,+,4/2!4!+)34/2!)+!+),!?!=4,!),)?!!!540/=4,+,4/2!4!+)!4 &;4!,+>Θ, 3+) ) 2! ) )!Θ 3+) )5 4,;!!!!,,+,4/2!4!+)? +!)!!;,+!!!( /,%&!!, +)! 3! 3!) + /?!2!!Χ)!4 3+!?Ω +3, Ε!+? +)?! 4! 3 3)!,( / +& ),!! /,0,2,!!34/,4,)! 0,# %&!>!!4!+ 4 34!4!3,& 3+) )34!! 5+? +) 3,!3+! 1+)!# <

54 Β!4/! /,0,2,!!! 34/, 0,# %& /# +! 4,) = ;!!3!+! /!) %&!,!4,/!>1(!2!3!+)!5 Φ 4 )!+ +3, ),+,!>,/!+3, 2+!+),!<4 +,( 4! 4,4/!,?!!!3+<!3,4!+),+;2!Χ1!2!4!Χ 4! / ),32,!! !)!+< / )!! 0,#! 4+4 >1,3 5!#+ +,+;4 /,)(!/,)(Σ:/5Κ:Τ0! +?! ;,4 #),+<2,46,+,4/2!4!+)// )!!! /!! 02)) (,!!4,4/2! 4 5 +,4/2!4!+) 02)!,+,4/2!4!+) 4 0,,,+!/,4!,!2!!4,+,4/2!4!+) 02))) 2! / 3, 2Σ!:/5Κ:Τ5 )!+)!!?!,+,4/2!4!+) 02)!? + 0,# %&+&; 34/,!+!4/!!34+3!/!!3,4!+) 0>!)!> 3,!4 # +), / 32/!! +&!4 3! 2,!+ %& ;, 3,, 3+;4!/!,)/!2 ),#Κ5Β/ # ;Η ) 2,#,,2!,+5Η Κ5ΒΓΜΕ4,/!3, 4!+)!? + +&4,0,)!/ 3! /,0,2,!!!3!0!5 & 2 +1 Φ! 4? + 0,# %Π!3+) ),+&)!+< 4, 34/, + 2# +)!4/!+ ;4 3+!+3,+ 0,),+!4) 3 /,0,2,!!34/,4!+)/?!4!;!,) 4 =/!/!) 0,# %&!4,)!

55 ? 2!! /!4 +!3!0,# ) 40=4! /!) %&!)+,4/1! /! /!!3,4!+) 3, /? +) 1, /!,)!5,),+%&?!4!2<! /) Ν+4 ),#[!3!)!,+5Η ΛΚΚΜΓΛ!) + /,0,2,!,4/,0,2,! 34/,4!+) 2,!+ %& ;, 3,,!4 # +), /?! /# %& 4 =!4/! /1!2 + / (!) 0!2!3, /!2 2!,!)!4,)!!!;!),!Χ),+#,# 4!! 0,# %& /!2)=4,+ %&?!2<!!,#!45,+,4/2!4!+) 02)!4!2 %&Ν) 0,# %Π!3+) ),+& 4,)!!4!+!4 3+!+),4!+) 3! ;, 3,, /, = # +!,4/).+3,!,),+%&++!# 3,>1,3;, 3,,!4# +), /?!&,! 3+!?Ω +3,!4!)5) +)!,+,4/2!4!+) 0,# %& 3+,)!+ ; 2)!/ # 4!+)!4 /!) %& 1, + =/3 / ( )!4!+)& 4 /?! 2!,/!4,)!?!!!,)!!3,& 3+) )4!, +)! /# %&5 ; 2)!/ # 4!+) /!) %&+!)!43+),),!/2!+,!,)!4 4!! 2,!+ +)!34,(/ # ;[ ),#[!3!)2!,+5Η ΛΚΚΜΓΛ 4!3!,4/2!!+3,4!+) / (/ / # 4!+)! 4?!,+!/!+!!+),;,3 %&,+)!/!2 %&>,3, 2!Χ) >,3, 2! 32/!! 59 )!3!/ (!) 0!2!3, +3+) )/?!!!,;,?!,+,4/2!4!+) 0,# %&/,),!21?,,/) + )5:ΛΙ,#,,2!5>4 ),34!% 4 / ), )!+3,4!+) /!) %& 1, 5 40,+!/!+ +),;,3 %&,+)!/!2 %& 4 /!! 34/ /3 )!#,)!Χ/!, /,+)!4=,! ),!1)2! 34!+)/!2/)!)!)1)2? + <! 3,)=, 3! 53!

56 Γ 3 0! 3 ) /)!)/!;!,)!34/ 4!! 2,!+ +)!ΣΡ[ )5[Τ5?! ;,!Χ/)!),(!?! + 3 /+)! 4!,+,4/2!4!+)//,!),;, 3,,3! ;, 3,,/!!+! 3, )!3!,,+!/!+!+)!4!+)!! 2!,2& < ) /Θ02,3!4 2, %& /=,? 2?!) 4!, >,3, 2!Χ) >,3, 2!!+ /2,3 /!%!+ + / # 4!+)!!3=,)!!/!!3!+)!!+)!# +!! 2!) +)!/!+!?!! +)! 03! /!!+& 3,!4# +), 3+)!! )!3!,?!!)!+< 5 &; !, /!3!!+)!Σ/!/ ), Τ34,+3,!+)! /3!>!4 3 03! /!!+&=;4! %&3 )!2?!!!! ) Ν/!34 /)+ /!+ 4!+) )/,+3,/,3+;4!( )5ϑΛ 5,+3,/,!//!),%&,+,3, 234!?,,) )5ϑ!ϑΚ!!+ )!Χ/!Χ/! 4!+)! (Π!>),;,3 ),!4!,! 3, +3,!!) /! 3, +2#!),+ 3+ +)! )5ϑΒ5 4!#!;!,4!+)!4!,!!43+),), 34!Χ/!,%&,4!, )!4 >,3, 2 Ν 2(,+;4 %Π!! /!!+) /!2!?!!+)!5!+) +)? + >,( >2#,+,/!+!2 >),;,3 %& (Π! 03! /!!+&!)!4,+?!!)!/3!!!4!#!!>),% +,2 )! 24!+)!Σ )5ϑΒΚΤ?!! ;!,)+/ /, ) 4!, 3 )!2 5

57 Ι /!/? +)0 )! 2!#! ),(!Χ/!,%& 4 +!03! /!!+&?!0,# ), 4!+)!!#+ )5ϑΒΚ!! 3+)!6α,+,3 %& 3 2#!4?!!!!;!)!,2,# +3, Εα!3,%& /! 3, /3!!),+ 2<! Εα,+ ) >,(!?!4!4 +!4 5!4 +!!!34/, /,;,3,,! >),% Σ )5ϑΒΤ 34/ +< / )!)!4+< Σ )5ϑΒΡΗΤ!+ ;,+ 2,2,# +3, 2 )3,3+) +3,!,+ /!2!!/!2 )!)!4+<! >+) /3!Σ )5ϑΒ:Τ5 Φ!0!!?!34,/Π! )5ϑ: 2,4,+!;!,4!+) 03! /!!+&+&!2,4,+ /,0,2,!!3+)!) %&/!2/4, / 34/,4!+) 4 +!+) / (5!,)!!;!,) 4,,) /!3+,( /!2 )5ϑ:!2,4,+ + /!+)!+%?!3+;,4! # 4!, 2,4,+ 4!+)!!3!) 5 /!,! 3,) %&!?!, = 34!!?,,),+,/!+!2 /!),%&,+,3, 25 +3,!0! /!?,!0)=44!, 3 )!2!03! /!!+&!4 3 )!/!/ ),!!! >,( %&/,+3,/ 2+/ ( )5ϑΓ0 34,+ %Π! )5 ϑϑ,+35! )5 ϑκκ,+35 Σ/!!!;,3 3,!!/+ 0,2,!3,,2Τ5 ) +),( )5ϑϑ,#!3!,,2?!3!!;,3 3, 4!, 3 )!2!>,(!32!Χ),+)/3!/,+3,/ 234!4>2# 4!+) 4=,)5,!+)!4!+)!?!!40 2!, +&!>!Χ/! /!2 4!4 /!!!;,3 3, 4!, 3 )!2 3+3!, +/3!3 )!2!!2!!Χ),+); >+) 4!+)!34/3!/,+3,/ 234? 2;,>2#!+!!!+!# 2 /!)!+&3 )!2 /!)!+&/,+3,/ 25,0+ 27!! 2!!3>!3,, +!+),!?! 4!, 3 )!2,+32,! 3+3!, 3+!

58 ϑ!;,3 3, +/3! )5ϑΙ 5+&/!+,,!!;!,)?! 2! )5,+35+&)!4!3//! # %& /, +3, 4 /,0,2,) =!+3! 34!Χ!3%&/,,,4!, ) 2,?, %&!!!+), /!>1(Σ!,),0+ 27!! 2!!3+5ΚΒ/5:ΙΤ5!+) +) +&! 3+;+ )+4, /3! 3 )!2 34 /,0,2,!!! 4!, 3 )!2!?!,,+3,!+) 24!+)!!4!)!4,+ /3!/,+3,/ 24!4342 ), 4!+)!+ 4!4 /!),%&,+,3, 2/)!,!4?!! 0,#!!4 + +)! ; (! +,),0,%& Σ,+?! /!/!+ +3, Τ ) %&!)35!) ;!,) )!4!?!0>!), /3!3 )!2 =!#!2) /;13!))!2 /)!,!>!+ )!(!3+<!3,4!+)!!Χ!3%&Ε= /3!?!, # +),!;!),,!!4/3!,4!+)>,,3,+ 2?!! / (,!4)/3!5 8!04)4 )!+)?! ))!2 3 )!2 +&!2,4,) Ν4!, )1/,3 /,=3+;!, >,(/!!3+3!!) 4!, )1/,3!4+4! /! #! 2! 3 )!2!+)&,#! 3!,,2 /!!! (,!#,+)! 32,;,3 %& 3 )!2!6 )1/,3 +4,+ 34/3!,4!+)!/!31;,3!3,)+ ),#ϑκ: ϑϑι34/3!,4!+)!) 0!2!3, /!2 ),#ϑκ ϑ:! /!!, 4!, )1/,3,+4,+ 34 /3!,4!+) 344!3,) + ),#ΙΛϑϑΚ ϑ:5 +;4 + ),#ΙΛϑ,#!3!,,2?!6 2=4 /3!,4!+)3 )!2!!/!31;,3?!,#!#2 + 3 /1)2!)!2, /! >,(!)!4,+ 4!, /,,?!>2#!?? + <!;+!3!,!?!4 / )! +)! >2# 4!+) 2,!3!,!,) ) 2!&!#!!!,;13,2!/ %&5

59 Λ 0!!!/,?!/!!+)! ),#,3,/2,+ /!#! 2!3 )!2 344!+4!3+?,),#!3!,,2!4,#58/!3 )!2!Χ!3,? +,) %&!4!#!+3, 2+&/!!!+?!4+!+<4 4!, )1/,3 /!,) + ),#ϑκ: ϑϑι 5 +;,4 ),+ +4 )4!/,%&03/ /3!3 )!2 3+)+!,34/ )1!,34!/)!+3, 2!4!,!2),!3+;2,)34?!/ 343<?!!, =, 34) 2!;2!Χ+ >,/ +3,?!!+)!43!+ +)!3,/ %&! ))!2!4?! < > 4 3!! ),!# +3, 0!!Χ)!+&! /;+,! ))!2 3 )!2 5 &< 5 2)25 5 ( ),# :Η ΒΗ! Η!3!)!, +5Η ΛΚΚΜΓΛ ) ) 4!4=, /3!, 23 +3! 3! / <! 3, /!!+ 2 30! 1,!43!4,+,4/2!4!+) 0,# %Π!3+) ),5 /,4!,!2!= 03! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!?!!,!2!4,/) ),+,!>,/!+3, 2/,!+)!+, 4 )?! %&3 01!2!!!/,)/!2!;! +3,?!!)!; (, )5ΓΓΡ[!,+5[ Β5ΙϑΜΓ5Φ, ) 40=4?!!+)!+, 4?! 03! /!!+&! 3 01!25,/Π! )5ΓΓΡϑ[!,+5[Β5ΙϑΜΓ?!//,!),;, 3,,?!2!?!34/ 3, /!!,,+,3 2!!!)!3!,+3 Ρ [!)! ),# 5 )! / # ;!;!!! Ν!+ 3, + 3!,+,4/2!4!+) 0,# %&# +), 5

60 Γ )5 :[!3!)!, +5Η ΛΚΚΜΓΛ ) 40=4!,!2!?!)&!,,+,3 %&!4?!3 0!4!4!4=,? + 3,!),!!4/!! )!3!, /? +) //,!), ;, 3,, 3! /!!?!!3+)!! )!3!, 03! /!!+& 0!4 2,!+ ;, 3,, 4!+)!!!?! 34/ 4,+,4/2!4!+)!! 53!!+)!;, 31),3!+)!!, + ΣΚΛϑΒ/5ΒΓΙΤ,(!?!6 %&!!,,+,3 %& 4!+)!! >),;,3,! ;, 3, +)!! <!! //, 0!45! 3+),+ + /! +!# + ;, 3,, )!3!, %&=!,+,3 %& /! %&!!02<!)0 %&3+;4!!/=3,!5!3!)2!,/!;!, 03! /!!+&Σ ΚΛϑΒ /5:ΓΙΤ5,4 03! /!!+&!Χ!4/3!!4+!3!,!!!? 2?!) %&Σ )5:[ΡΓ[Τ! 23 +% /3!!435!4,+ /3!!03! /!!+&;,3 3! 342,0!!! 2,!+ 3, 4 +!,?!4,2<!3+,!/ / # 4!+)!!3=,)5!#+ ;,4 Ξ 2 ΣΚΛΛΛ/5:Τ6 Ψ 2?!2,)1#,/)!,!+)! / )!+ 4,)!4340>!)!+,?!/ ;,3 2,!!!!40 %!+ 3!)1!2!!!!+,? 2?!)!4/5!,!# +3,!+)!!!!3! 3+;4!3 4 #!4 4 3+,#+ %&!4/ # 4!+) 4 %&,+, )= 4 /!) %&!3+) /3!,4!+)?! ), +&!,) 4 +!4,4/!!4 2,!+ %& 0!4!,/+,0,2,! /!2?,!+)! ;, 3,,!!#!4 /, ;+3,+ 4!+) +4 2 ) ),,! 3=,) 3+,%&,+,/!+!2 Ν 4 +)!+%&!!!!+ 2,4!+)!4 0!!3+4,3 4!+)! (!,!/)!,/ 0!+!;,3,, 3=,),!) 3+4, ΣΞ ΚΛΛΛ/5:Τ5 03! /!!+&/!4!3+3!, 2,4,+ 4!+)! 3! ;, 3,,!!?!!/! 4,+,4/2!4!+)!! 54!3!,4/2!!+3,4!+) / (/ / # 4!+)!4 /!) %&!) 1, /=4

61 ΓΚ 34/! /!2 /)!) )1)2! <! /!2 +),;,3 %& ;!,)!Χ) >,3, 24!+)!/!2!+,! 4 3 )!#,)!Χ/!, /,+)!4=, ),!1)2! 34!+)5!?!, 2,4,+ 34! / >,(3+3!! 4!44 + +!Χ/!,34/!)!+)!4 +!03! /!!+& 3,?!!!/,)!4 4& 3! 54!, +&/!!+!# ;!,) / 4 5 & < +!3!,!!, +3,!! /?!! ) )! 4!,!/!3, 2!!Χ!3%& / 3, 3!) /!# 3!!! 2# /!2 3+3!& 2,4,+! /!!+& 3, 0>!) # +), /<!!!3 / (Σ4 Τ/!)!!,;,3,+,4/2!4!+)! 2#4 0,# %Π! 3+) ),3+!+3,+!Χ/! 4!+)!5 (&/?! 2!,!4/3!,;!!+)!Ν?!2! ) / 4!, /!!+),! /!/ ), )5 Γϑ! ΓϑΓ,#! 3!,,25!!+3<, 32!,+5[Β5ΙϑΜΓΣ!3!)2!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ )5:[Τ/!2 +4 /3!,34+)!4!4 %&/!32, Ν 2,!+ %&;, 3,,!4# +), 58 4 %&34!;!,)!Χ!3), 5!Χ!3%& 03! /!!+&!/!!4 3, 3!) )5ΓΓΡΚΗ2!) Ζ Ζ!43, +&,!+),;,3 /+Θ4!4 3,+,Σ )5ΓΓΡ:ΗΤΕ+!)!3!+)&34/!)!?!!/! +)!3+) )!3!, /!+,!+),! 0!+!4 # +), 2=4 / 4,+,4/2!4!+)5 &= ) ;,+ 2,! 03! /!!+&=!4,&34/2, /!

62 Γ /?! //,!!= 3!!!! /!+ /, 3, /!3, 4!+)! 344!!/,),5 %&! 03! /!!+& )!4,+13, / /!),%&!3,) +? 2!2,4,) )!4!0>!)!&,+,3 6 >,(?!4=,,#, 5 +4!!/!+4!!, +3, 4,312, /;,& + ) 2,!!!) 3,,2 )! =5 ; )!;+ 4!+)>1,3 /!,!Χ/)3432!(! /!3,&!4 +!,?!=/ /!/!;! 5 /!, 34!/!3,;,3 %Π!5 4!,!/ 34?! )/!)!+!!4+)!! 2!# 5!!2# / 4,+,4/2!4!+)/ 3+3!& 2,4,+ /!,) + )5:[5!?!,4!+)!3+3!& 2,4,+!!/,!!;!),!) 3,) %&!! =5 2 3 Σ )5Κϑ Τ5!!!?,,)4,,4/) +)!=/,4!,,)= ),!>,3,,?!4=,,#, /!, 5 & 5 2)1 ( : >1812/ 1 8 2&ΕΦ&Γ ΗΦΦ )!Χ)2!# 2 )5ΓΓ!/ # ;!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ!,!!3! /,), 2)! /!2!3!)!,+5ΗΛΚΚ!ΚΗ!)0!ΚΛΓΛ!#2 + 3

63 Γ:!4!/3! )Ο+4!03! /!!+&;,!,#, 0,+;2 +3,,+),),%Π!;,+ +3!, /!3/ 34 # +),!3=,)+&!/ ( )!Χ),+,3, 2 /!2? 2!,(,?! //,!! ;, 3,,!!Χ),+#! 34 / # 4!+))) 2;!,)/!23!,) 5 +&< Θ,!?!,)!4 3+),+!+ 4!45 3+) ))!4!;!,)! 2/,) +;!! //,!!!4!+)!# 3, 3 0!+?,!+)! /!,+,!)! 2,!+ +)!Σ!! Τ /!,!) 2=4! )+!4!/,),!/!3, 2Σ 3, = /!2!34!;! +Τ54 3+) )=;!,)!4#! 2/?,,%& 3, 2!,/! 3! 2,! 2,!+ %&;, 3,, 4!4 +)!?,,%& //,!!/!2!! Σ 2,!+ +)!Τ,(!+ 6!+ ),+)4!+)! 2,!+ %&;, 3,, Σ!+)!+!+ ) 3+) )Τ!!,+ +&;//,!), 3, , ;, 3,,!)!) +;!, 3! +44!+)?,,%& //,!!/!2!!,+!/!+!+)!4!+)!!? 2?!;4 2,! /)!,5 2#=4!!> /!Χ!4/2?,,4 )4!24 +&/!!;!) / # 4!+)Ν,) 5!+!!+)!43+) )344 ;,+ +3!,?!! //Π!;,+ +3,,# 4ϑβ /!%5,4!+!!3!0!β 34/!ϑβ ;,+ +3!,!!+!3 Ν,) 5!(34/,+ 4 3+) )!;,+ +3, 4!+)34 2,!+ %&;, 3,, 5!3!0! ;,+ +3!,!4/=),4 3!/+!+)! ϑβ /!%#! 24!+)!/ #,!) 4!+)!!+! 0,# +! / # =0,)34>!3!%&4+!),!4/!) %Π!4!+, +)! / (3+!+3,+ 53!),;,3!!#,)3+)=4 +) %&!?!3!) 2,!+ ;, 3,, 4!+)!3+;4!/! )5ΓΓΡΚΗ!,+5ΗΒ5ΙϑΜΓ! )5ϑ[!3!)!,+5ΗΛΚΚΜΓΛ5

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL ! # % & () (( +,. ( )/) + (0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL %/ 3)! 456 /( ( 4 #3!(#(/56 7/ 4 3( 898 4 ( #(/! 8 ( 3(%:) % ( 3+ )56 ( (%(! #(/ ( # 8+;, 3+ 4)+% ( 39%8+ )56 ( +/(/(+3 (#

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Μαθηματικά της Γ Γυμνασίου 4. Παραγοντοποίηση

Ασκήσεις στα Μαθηματικά της Γ Γυμνασίου 4. Παραγοντοποίηση Ασκήσεις στα Μαθηματικά της Γ Γυμνασίου 4. Παραγοντοποίηση 1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ a. 15αχ 12χ + 3χ = 3 5αχ 3 4χ+3= 3 (5αχ 4χ+1) Όταν πάλι έχουμε ίδιες μεταβλητές θα βγάζουμε κοινό παράγοντα την κοινή μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Να χαρακτηρίσετε µε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τους παρακάτω ισχυρισµούς:. Για κάθε α R ισχύει ότι : α =α.. Για κάθε α R ισχύει ότι : α = α.. Για κάθε α R ισχύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Χ.1 Βασικοί πόλοι. Κηφισιά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Μαρούσι. Περιστέρι. Κέντρο Αθήνας. Ζωγράφου.

Χ.1 Βασικοί πόλοι. Κηφισιά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Μαρούσι. Περιστέρι. Κέντρο Αθήνας. Ζωγράφου. αρούσι Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κέντρο θήνας Χ1 Βασικοί πόλοι πόμνημα Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση Το σχήµα που σχηµατίζει µία τεντωµένη κλωστή που κρατάµε µε τα δύο χέρια

Απάντηση Το σχήµα που σχηµατίζει µία τεντωµένη κλωστή που κρατάµε µε τα δύο χέρια Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç Πως µπορείς να ονοµάσεις το σχήµα µιας τεντωµένης κλωστής; Το σχήµα που φαίνεται πιο κάτω αποτελείται από µερικά σηµεία το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορείς να το χαρακτηρίσεις µε τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ Παραγοντοποίηση μιας αλγεβρικής παράστασης είναι η μετατροπή αυτής σε γινόμενο παραγόντων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ Παραγοντοποίηση μιας αλγεβρικής παράστασης είναι η μετατροπή αυτής σε γινόμενο παραγόντων ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ Παραγοντοποίηση μιας αλγεβρικής παράστασης είναι η μετατροπή αυτής σε γινόμενο παραγόντων Μέθοδοι παραγοντοποίησης [ 1] Εξαγωγή κοινού παράγοντα Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ βιβλίο περιλήψεων Στρογγυλή Τράπεζα Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος, Παιδοψυχίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â = 90 ο ) µε ΒΓ = 0 και ΑΓ =. Αν το µέσο της ΒΓ και Ε ΒΓ (Ε σηµείο της ΑΒ) τότε το µήκος της ΑΕ είναι: i) 3 3,5 i 4 iv) 4,5 v) 5. Έστω ορθογώνιο

Διαβάστε περισσότερα

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M Απαντήσεις 51 5. Εφαρµογές των παραλληλογράµµων α Εφαρµογές στα τρίγωνα α.1 Στο τρίγωνο AB Γ είναι Ε // (1) Επίσης Ζ, ΕΗ, άρα Ζ // ΕΗ () Από τις (1), () έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. α. Στο

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

4. Να βρείτε τον βαθμό των πολυωνύμων ως προς χ, ως προς ψ και ως προς χ και ψ μαζί

4. Να βρείτε τον βαθμό των πολυωνύμων ως προς χ, ως προς ψ και ως προς χ και ψ μαζί 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να εκτελέσετε τις προσθέσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν α) χ 3 +5ψ 3 β) χ 3 +6χ 3 γ) 4χ 5 ω-7ωχ 5 δ) 3χ 5 +4χ ε) χ 4 +3χ 4 ζ) χ -χ η) χ +χ θ) χ +χ ι) χ+χ 3 κ) χ -χ λ) 3χ 4-4χ 4 μ) 3χ-3χ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας_]_ (τροπ ο π ο ίη σ η 4 η-ο μά δα ς της Υ Α / ) Τ ο σ ύνολο

Πίνακας_]_ (τροπ ο π ο ίη σ η 4 η-ο μά δα ς της Υ Α / ) Τ ο σ ύνολο Πίνακας_]_ (τροπ ο π ο ίη σ η 4 η-ο μά δα ς της Υ Α 1 9 5 8 /2 0 1 2 ) α/α Είδος έργου Υποκατηγορία ΑΙ Υποκατηγορία Λ2 Κατηγορία Β Π αρατηρσει; 11 Ε γκα τα σ τά σ εις επ εξεργα σ ία ς μη επ ικίνδυνω ν

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

f = VF, 2 +F 2 Κεφάλαιο Με βάση τα δεδομένα το παραλληλόγραμμο των δυνάμεων θα είναι τετράγωνο. ^ Ρ Έτσι έχουμε:

f = VF, 2 +F 2 Κεφάλαιο Με βάση τα δεδομένα το παραλληλόγραμμο των δυνάμεων θα είναι τετράγωνο. ^ Ρ Έτσι έχουμε: Κεφάλαιο 1.3 1. Με βάση τα δεδομένα το παραλληλόγραμμο των δυνάμεων θα είναι τετράγωνο. ^ Ρ Έτσι έχουμε: F = F, + F = Fj η Fj = και με αντικατάσταση F, = F = λ/50 Ν ή F, = F, = 5λ/ Ν. Η συνισταμένη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δειγματοληπτική διαδικασία Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

5 η εκάδα θεµάτων επανάληψης

5 η εκάδα θεµάτων επανάληψης 5 η εκάδα θεµάτων επανάληψης 4. ίνεται παραλληλόγραµµο και έστω, Μ τα µέσα των και αντίστοιχα Οι προεκτάσεις των τµηµάτων Μ και τέµνονται στο Ζ. Να αποδείξετε ότι Τα τρίγωνα Μ και ΜΖ είναι ίσα i Το τετράπλευρο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση µε τη χρήση Η/Υ

Σχεδίαση µε τη χρήση Η/Υ Σχεδίση µε τη χρήση Η/Υ Κ Ε Φ Λ Ι 1 Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Κ Τ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Σ Ν Θ Π Υ Λ Σ, Ε Π Ι Κ Υ Ρ Σ Κ Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Ι Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Ι Ι Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ Ε Ι Λ Ρ Ι Σ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα

Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα Ευαγγελία Στάθη Εικονογράφηση: Απόστολος Καραστεργίου 32 Δραστηριότητες για τις τάξεις: 0-5 Α Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση: 2x y1 0 καθώς και το σημείο Μ(3,0). α. Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας (η) που περνά από το Μ και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). β. Να

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Κεφάλαιο 6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Περίγραμμα κεφαλαίου Τα αίτια της οικονομικής μεγέθυνσης Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow Μέσα οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του μακροχρόνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. , ισχύει ότι:. α. Να υπολογίσετε όλους τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. , ισχύει ότι:. α. Να υπολογίσετε όλους τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Έστω ότι για μια γωνία ω, όπου, ισχύει ότι:. 1 α. Να υπολογίσετε όλους τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω. β. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

Διαβάστε περισσότερα

3. Μία τεθλασµένη γραµµή αποτελείται από πέντε διαφορετικά ευθύγραµµα

3. Μία τεθλασµένη γραµµή αποτελείται από πέντε διαφορετικά ευθύγραµµα 1. Να συγκρίνεις το µήκος της γραµµής ΑΒΓ Ε µε το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΖΗ, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήµα. Μετρώντας µε το υποδεκάµετρο βρίσκουµε ΑΒ = 1,3cm, ΒΓ = 1,3cm, Γ = 1,4cm και Ε = 2,4cm

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά

Κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά 1.1. Για τους σκοπούς των πινάκων 1 έως 4, ισχύουν τα ακόλουθα σύμβολα ('): 1. «ΔΤ» ανύψωση της θερμοκρασίας 2. «Δγπ» απώλεια μάζας 3.

Διαβάστε περισσότερα

Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Σχολική Χρονιά: Επαναληπτικές ασκήσεις Β Γυμνασίου

Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Σχολική Χρονιά: Επαναληπτικές ασκήσεις Β Γυμνασίου Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Σχολική Χρονιά: 014-015 Επαναληπτικές ασκήσεις Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Πραγματικοί αριθμοί 1. Να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις: α) 5 = β) (-10) - = γ) + 3 δ) ( 7

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i.

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i. . Πολυώνυμ η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βσικές έννοιες του πολυωνύμου. Ποιες πό τις πρκάτω πρστάσεις είνι πολυώνυμ του i. ii. iii. iv. v. vi. 5 Σύμφων με τον ορισμό πολυώνυμ του είνι οι πρστάσεις i,

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑ 1992 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α τ η ς Σ π ο υ δ ά ο τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ, Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 01/03/2015 ΘΕΜΑ Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 01/03/2015 ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 01/03/2015 ΘΕΜΑ Α Α1. 1. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2 2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.3 3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα