ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΘΗΝΑ 2009

2 2/13 Σκοπός Σκοπός του κειµένου αυτού είναι η αποσαφήνιση σηµείων της Κοινοτικής και Εθνικής Νοµοθεσίας που ισχύει και που αφορούν στον έλεγχο των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα σε όλους τους κλάδους και τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής τους, ή σε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υλικά σε επαφή µε τρόφιµα για τη συσκευασία των τροφίµων. Απώτερος στόχος είναι η οµοιόµορφη εφαρµογή της Νοµοθεσίας από όλες τις αρµόδιες αρχές ελέγχου. Νοµοθετικό πλαίσιο Η νοµοθεσία που διέπει τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα (υλικά και αντικείµενα) αποσκοπεί κυρίως στην προστασία της υγείας και των συµφερόντων του καταναλωτή αλλά και στην αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς, ως προς τη διάθεση τους. Τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα οφείλουν να είναι ασφαλή, δηλαδή να µη µεταφέρουν στα τρόφιµα συστατικά τους σε µη αποδεκτή ποσότητα. Η µεταφορά αυτή ονοµάζεται µετανάστευση (migration). Για να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας του καταναλωτή και να αποφευχθεί η επιµόλυνση των τροφίµων, έχουν θεσπισθεί για τα πλαστικά αντικείµενα δύο τύποι ορίων µετανάστευσης. Το Όριο Συνολικής Μετανάστευσης (Overall Migration Limit (OML) που ανέρχεται σε 60mg(συστατικών)/kg(τροφίµου, ή προσοµοιωτή), και εφαρµόζεται σε όλα τα συστατικά που µπορεί να µεταναστεύσουν στα τρόφιµα. Το Όριο Ειδικής Μετανάστευσης (Specific Migration Limit (SML), που καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε εγκεκριµένη ουσία, λαµβάνοντας υπόψη διάφορους τοξικολογικούς δείκτες (ADI, TDI). Τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα διέπονται από: Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1935/2004 που είναι ο Κανονισµός πλαίσιο και θέτει τις γενικές απαιτήσεις για τη υλικά και αντικείµενα. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 2023/06 που ορίζει τους κανόνες ορθής πρακτικής παραγωγής (ΟΠΠ) για όλα τα υλικά και αντικείµενα. Νοµοθεσία για συγκεκριµένα υλικά και αντικείµενα που περιλαµβάνονται στις οµάδες (Παράρτηµα Ι) που απαριθµούνται στον κανονισµό πλαίσιο. Νοµοθεσία για συγκεκριµένες ουσίες ή οµάδες ουσιών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή υλικών και αντικειµένων. Αναλυτικότερα το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα υλικά και αντικείµενα µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, στην ενότητα Βιβλιοθήκη/Κοινοτική Νοµοθεσία/Υλικά συσκευασίας και στην ιστοσελίδα της επιτροπής Επιπλέον χρήσιµες πληροφορίες µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς για τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα ( Όλες οι οδηγίες έχουν ενσωµατωθεί στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στο κεφάλαιο 2, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και τα άρθρα 26 α και 28 που αποτελούν εθνική νοµοθεσία σε σχέση µε τις χρωστικές που χρησιµοποιούνται για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα και τα επιχρίσµατα Στόχοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης Η δειγµατοληψία για ανάλυση των υλικών και αντικειµένων µπορεί να πραγµατοποιηθεί για κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

3 3/13 Έλεγχος συµµόρφωσης συγκεκριµένων οµάδων υλικών και αντικειµένων ως προς τους περιορισµούς (συνολική/ειδική µετανάστευση) ή τις προδιαγραφές τους Έλεγχος επιχειρήσεων και επαλήθευση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας των υλικών και αντικειµένων. Έλεγχος της συµµόρφωσης µεµονωµένων παρτίδων υλικών και αντικειµένων. Επίσηµος Έλεγχος υλικών και αντικειµένων Εκτός από τη δειγµατοληψία και ανάλυση από πλευράς ελεγκτικής αρχής, η επιβεβαίωση ως προς τη συµµόρφωση µε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα υλικά και αντικείµενα γίνεται µε έλεγχο της επιχείρησης ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν η επιχείρηση α) κατασκευάζει /ή και µεταποιεί, β) χρησιµοποιεί ή γ) διακινεί ή/και πουλάει υλικά και αντικείµενα. Έτσι ελέγχονται τα εξής: Α) Παραγωγικές επιχειρήσεις. Πιστοποιητικά καταλληλότητας, ή δηλώσεις συµµόρφωσης των υλικών εκκίνησης Χρήση των υλικών εκκίνησης σύµφωνα µε τυχόν περιορισµούς ιαδικασίες για την ιχνηλάτηση των υλικών και αντικειµένων Τα µέτρα που λαµβάνονται για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης των ενδιάµεσων, ή τελικών προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των υλικών και αντικειµένων, όπως τίθεται στον Καν (ΕΚ) 1935/04 και τα ειδικά µέτρα για κάθε οµάδα υλικών και αντικειµένων, καθώς και την εξασφάλιση της ορθής επισήµανσης, ή της δήλωσης συµµόρφωσης που συνοδεύει τα τελικά προϊόντα Ο έλεγχος της συνολικής και της ειδικής µετανάστευσης σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες όπως αναφέρονται στη νοµοθεσία (Οδηγίες 82/711/ΕΟΚ, 85/572/ΕΟΚ και 84/500/ΕΟΚ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), δηλαδή οι προσοµοιωτές και οι συνθήκες που προβλέπονται Τήρηση των κανόνων υγιεινής που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Χ του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 852/04 ιορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση µη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων Β) Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υλικά και αντικείµενα, κυρίως ως υλικά συσκευασίας. ηλώσεις συµµόρφωσης των υλικών και αντικειµένων Τήρηση τυχόν περιορισµών στη χρήση τους ιαδικασίες ιχνηλάτησης των υλικών και αντικειµένων Τήρηση των κανόνων υγιεινής που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Χ του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 852/04 ιορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση µη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων Γ) Επιχειρήσεις που διανέµουν υλικά και αντικείµενα ηλώσεις συµµόρφωσης τους ιαδικασίες ιχνηλάτησης τους ) Επιχειρήσεις που πωλούν λιανικώς υλικά και αντικείµενα Επισήµανση στην ελληνική γλώσσα

4 4/13 Ιχνηλασιµότητα (άρθρο 17 Καν. 1935/04) Όσον αφορά στην ιχνηλασιµότητα οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας είναι ανάλογες των όσων ισχύουν για τα υπόλοιπα τρόφιµα και αφορούν στην ταυτοποίηση των επιχειρήσεων από τις οποίες προµηθεύτηκαν και στις οποίες προµηθεύουν υλικά και αντικείµενα. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υλικά και αντικείµενα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαίτηση συσχετισµού των πληροφοριών που σχετίζονται µε τα υλικά και αντικείµενα για κάθε παρτίδα τροφίµου. ήλωση συµµόρφωσης (άρθρο 16 Καν. 1935/04) Η δήλωση συµµόρφωσης συνοδεύει τα υλικά και αντικείµενα για τα οποία έχουν ορισθεί ειδικά µέτρα. Το περιεχόµενο της δήλωσης περιγράφεται για τα πλαστικά στο Παράρτηµα VIα της Οδηγίας 2002/72/ΕΚ και για τα κεραµικά αντικείµενα στο Παράρτηµα III της Οδηγίας 84/500/ΕΟΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Επισήµανση (άρθρο 15 Καν 1935/04) Όσον αφορά στην επισήµανση τα υλικά και αντικείµενα που δεν έχουν ακόµα έρθει σε επαφή µε τα τρόφιµα όταν διατίθενται στην αγορά συνοδεύονται από Τη φράση «για επαφή µε τρόφιµα» ή το ειδικό σύµβολο Πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση που κατασκευάζει, µεταποιεί ή διαθέτει στο εµπόριο τα υλικά (πχ όνοµα/εµπορική επωνυµία, Ταχυδροµική /νση) Επαρκή επισήµανση ή ταυτοποίηση που εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα του υλικού και αντικείµενα (πχ αριθµός παρτίδας, ή ηµ/νία παραγωγής) Ειδικές οδηγίες για την ορθή χρήση του εφόσον απαιτείται (πχ εύρος θερµοκρασιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, κατηγορία τροφίµου κλπ) Συχνότητα δειγµατοληψίας Η ελάχιστη συχνότητα µε την οποία υπόκεινται σε δειγµατοληψία και ανάλυση οι επιχειρήσεις τροφίµων κατά τον Επίσηµο Έλεγχο βασίζεται στην ανάλυση επικινδυνότητας. Οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή µεταποιούν υλικά και αντικείµενα δεν έχουν συµπεριληφθεί σε αυτήν την αξιολόγηση. Λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η συχνότητα χρήσης των διαφόρων οµάδων υλικών και αντικειµένων και την πιθανή συνεισφορά τους στην επιµόλυνση των τροφίµων οι επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται αρχικά ως επιχειρήσεις χαµηλής επικινδυνότητας. Ο ενδεικνυόµενος ελάχιστος αριθµός ελέγχων (δειγµατοληψία και ανάλυση) καθορίζεται σε µία ανά τριετία. Σε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υλικά και αντικείµενα η υποχρέωση για δειγµατοληψία από πλευράς ελεγκτικής αρχής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη συχνότητα δειγµατοληψίας για χηµικούς κινδύνους που έχει καθοριστεί για κάθε επιχείρηση τροφίµων λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση επικινδυνότητας (εγκύκλιος «Οδηγός επισήµου ελέγχου εγκαταστάσεων», µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ ( στο πεδίο «Συνεργασία µε αρχές ελέγχου»). Πάντως σε κάθε περίπτωση, η δειγµατοληψία και ανάλυση από πλευράς ελεγκτικής αρχής κρίνεται αναγκαία όταν το σύστηµα ελέγχου της ποιότητας που οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν, είναι µη ικανοποιητικό. Παράµετροι που εξετάζονται κατά τον έλεγχο των υλικών και αντικειµένων Πλαστικά Τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα ελέγχονται ως προς

5 5/13 1. τη συνολική µετανάστευση των συστατικών τους σε προσοµοιωτή, 2. τη µετανάστευση επιτρεποµένων κατά περίπτωση ουσιών. Το όριο της ειδικής µετανάστευσης (ΟΕΙΜ) περιγράφεται στον κατάλογο των επιτρεπόµενων µονοµερών, προσθέτων και άλλων αρχικών ουσιών για την κατασκευή πλαστικών και αντικειµένων, ως περιορισµός στη χρήση της (π.χ πλαστικοποιητές) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Υλικά και αντικείµενα από µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης Ελέγχεται η συνολική µετανάστευση των συστατικών τους σε προσοµοιωτή, καθώς και η µετανάστευση επιτρεποµένων κατά περίπτωση ουσιών. Επιχρίσµατα επιφανειών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα Ελέγχεται η συνολική µετανάστευση επί του τελικού υλικού και αντικειµένου και η ειδική µετανάστευση όσον αφορά κάποια πρόσθετα (π.χ. εποξεικά παράγωγα (BADGE)). Κεραµικά Τα κεραµικά αντικείµενα ελέγχονται ως προς την απελευθέρωση στο τρόφιµο µολύβδου και καδµίου. Χαρτί συσκευασίας Το χαρτί συσκευασίας ελέγχεται ως προς την περιεκτικότητά του ή τη µετανάστευση σε µόλυβδο και κάδµιο. Μέταλλα και κράµατα Τα µεταλλικά υλικά και αντικείµενα ελέγχονται ως προς την περιεκτικότητά τους σε µόλυβδο, κάδµιο, χρώµιο, νικέλιο, αργίλιο. Ελαστοµερή - καουτσούκ Ελέγχεται η ειδική µετανάστευση για Ν-νιτροζαµίνες και Ν-νιτροζώσιµες ουσίες σε θηλές θηλάστρων και ψευδοθήλαστρα. Θέµατα που αφορούν στη δειγµατοληψία για ανάλυση υλικών σε επαφή µε τρόφιµα 1) Απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να είναι γνωστές για τη σωστή δειγµατοληψία και ανάλυση Εκτός από τα γενικά στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται και αφορούν στην αναγνώριση ενός προϊόντος όπως ονοµασία πώλησης, προέλευση, αριθµός παρτίδας κλπ, ειδικά για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα πρέπει να καταγράφονται επιπλέον πληροφορίες για τον προσανατολισµό των εργαστηριακών δοκιµών. Οι εν λόγω πληροφορίες συνοψίζονται στα παρακάτω: 1. Ταυτότητα πλαστικού (Σχετικός πίνακας µε τα σύµβολα δίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ) 2. Τύπος ή τύποι τροφίµων µε τα οποία µπορούν να έρθουν σε επαφή, καθότι αυτοί καθορίζουν και τους ελέγχους που θα γίνουν (Παράρτηµα ΙΙΙ).

6 6/13 3. Συνθήκες χρήσης (π.χ. ελάχιστη - µέγιστη θερµοκρασία, χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων, πλύσιµο πριν την πρώτη χρήση) (Παράρτηµα ΙΙΙ). 4. Πληροφορίες σχετικά µε τις χρησιµοποιούµενες ουσίες για τις οποίες θεσπίζονται περιορισµοί ή και προδιαγραφές. 5. Πληροφορίες σχετικά µε τα συστατικά που απελευθερώνονται στο τρόφιµο στις περιπτώσεις ενεργών υλικών και αντικειµένων 2) Μέθοδοι δειγµατοληψίας Οι γενικότερες κατευθύνσεις που δίνονται ως προς τις µεθόδους δειγµατοληψίας που ακολουθούνται περιγράφονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 882/2004. Ειδικότερες διατάξεις για τη δειγµατοληψία προβλέπονται στον Κ.Τ.Π. άρθρα 12, 13, 19 και 20. H αναγκαία ποσότητα για κάθε εργαστηριακό δείγµα καθορίζεται πάντα σε συνεργασία µε το εργαστήριο επισήµου ελέγχου. Ενδεικτικές ποσότητες αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙV. Ειδικά για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα η συνολική ποσότητα του εργαστηριακού δείγµατος εξαρτάται από τους τύπους τροφίµων για τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, καθώς για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης ως προς κάθε τύπο τροφίµου απαιτείται η ανάλυση σε διαφορετικό προσοµοιωτή. Στο εργαστήριο επισήµου ελέγχου θα πρέπει να γνωστοποιούνται απαραιτήτως οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Επισηµαίνεται ότι τα υλικά και αντικείµενα δεν πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή µε τρόφιµα. Επιλογή προσωµοιωτών τροφίµων Οι προσοµοιωτές των τροφίµων είναι υγρά που έχουν καθοριστεί και προδιαγραφεί και χρησιµοποιούνται στις δοκιµές µετανάστευσης αντί των πραγµατικών τροφίµων. Υπάρχουν τέσσερις προσοµοιωτές για υδατικά, όξινα, οινοπνευµατώδη και λιπαρά τρόφιµα. Για τα κεραµικά χρησιµοποιείται ως προσοµοιωτικό υδατικό διάλυµα 4% οξικού οξέος (Οδηγία 84/500/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΚΤΠ άρθρο 25)) Ειδικά για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα η επιλογή των προσοµοιωτών εξαρτάται από το αν τα υλικά και αντικείµενα προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα παντός τύπου ή µε συγκεκριµένους τύπους τροφίµων. Στην πρώτη περίπτωση για τη διενέργεια των δοκιµασιών χρησιµοποιούνται κυρίως δύο προσοµοιωτές (προσοµοιωτής Β και ). Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν ειδικότεροι πίνακες που καθορίζουν το είδος του προσοµοιωτή καθώς και τις συνθήκες (χρόνος, θερµοκρασία) (Οδηγίες 82/711/ΕΟΚ και 85/572/ΕΟΚ, όπως έχουν ενσωµατωθεί στην Εθνική Νοµοθεσία ΚΤΠ άρθρο 26 Παράρτηµα 7) Στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας µε τους τύπους τροφίµων και τους προσοµοιωτές τροφίµων. Τονίζεται ξανά ότι ο αριθµός των προσοµοιωτών που θα δοκιµαστούν καθορίζει και τον αριθµό των δειγµάτων που θα ληφθούν κατά την δειγµατοληψία. 3) Συµπληρωµατική γνώµη εµπειρογνώµονα Ο Καν. (ΕΚ) 882/2004, µε το άρθρο 11, διασφαλίζει το δικαίωµα των επιχειρήσεων να λαµβάνουν δείγµα για συµπληρωµατική ανάλυση, όταν η αρµόδια αρχή πραγµατοποιεί δειγµατοληψία. Το δικαίωµα αυτό διασφαλίζεται µε τη λήψη και δεύτερου εργαστηριακού δείγµατος από την ίδια παρτίδα υλικού και αντικειµένου, το οποίο φυλάσσεται στο εργαστήριο επισήµου ελέγχου και αναλύεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στις περιπτώσεις που το δείγµα κριθεί ως µη σύµφωνο µε τη

7 7/13 νοµοθεσία. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την αποθήκευση και ανάλυση του β εργαστηριακού δείγµατος περιγράφονται στο άρθρο 16 του Κ.Τ.Π. 4) Μεταφορά/αποθήκευση δείγµατος Οι τυποποιηµένες διαδικασίες για την µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο, την αποθήκευση και την έναρξη της ανάλυσης περιγράφονται στο άρθρο 13 του Κ.Τ.Π. 5) Βασικοί κανόνες για τον έλεγχο της συνολικής και της ειδικής µετανάστευσης Οι γενικότερες κατευθύνσεις που δίνονται ως προς τις µεθόδους ανάλυσης που ακολουθούνται περιγράφονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 882/2004. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι διαπιστευµένες ή τουλάχιστον επικυρωµένες (βλέπε σηµείο 6). Για τα κεραµικά υλικά και αντικείµενα η χρησιµοποιούµενη µέθοδος περιγράφεται στην Οδηγία 84/500/ΕΟΚ (ΚΤΠ άρθρο 25). Για τον έλεγχο της συνολικής µετανάστευσης οι µέθοδοι ανάλυσης που χρησιµοποιούνται καθορίζονται από µια σειρά προτύπων (EN 1186:0-15) ανάλογα µε το υλικό και αντικείµενο, καθώς το είδος του τροφίµου που έρχεται σε επαφή. Οι συνθήκες δοκιµασίας περιγράφονται στις οδηγίες 82/711/ΕΟΚ και 85/572/ΕΟΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΚΤΠ άρθρο 26 Παράρτηµα 7). 6) Επιλογή Εργαστηρίου Τα επίσηµα εργαστήρια ελέγχου πρέπει να είναι διαπιστευµένα σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO για τις µεµονωµένες δοκιµές ή τις οµάδες δοκιµών που πραγµατοποιούν για τους σκοπούς του επίσηµου ελέγχου (άρθρο 12 Καν. (ΕΚ) 882/04). Όµως µέχρι τις 31 εκεµβρίου του 2009, κατά παρέκκλιση µπορεί να επιλέγονται και µη διαπιστευµένα εργαστήρια, αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 18 του Καν. (ΕΚ) 2076/05. Ως εργαστήρια επισήµου ελέγχου για τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα χρησιµοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του ΓΧΚ (Παράρτηµα V). 7) Γνωµάτευση Η γνωµάτευση βασίζεται στα αναλυτικά αποτελέσµατα Το υλικό ή αντικείµενο χαρακτηρίζεται µη ασφαλές στις παρακάτω περιπτώσεις: Υπέρβασης ορίου συνολικής µετανάστευσης Υπέρβασης ορίου ειδικής µετανάστευσης Αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών Το υλικό ή αντικείµενο χαρακτηρίζεται µη κανονικό στις παρακάτω περιπτώσεις: Εσφαλµένη επισήµανση που δε συνδέεται µε κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες. 8) Ενέργειες Εάν το υλικό και αντικείµενο χαρακτηριστεί µη ασφαλές τότε ακολουθούνται οι ενέργειες που περιγράφονται στο Παράρτηµα VI της ΚΥΑ 15523/06 (ΦΕΚ 1187Β). ηλαδή το προϊόν/παρτίδα αποσύρεται ή ανακαλείται από την αγορά, ενηµερώνεται το καταναλωτικό κοινό και κοινοποιείται η σχετική πληροφορία στο σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF)

8 8/13 Εάν το τρόφιµο χαρακτηριστεί µη κανονικό τότε η ελεγκτική αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της ΚΥΑ 15523/06, (ΦΕΚ 1187/Β). 9) Χρησιµοποιούµενα έντυπα Τα έντυπα που χρησιµοποιούνται κατά τη διαχείριση ενός ελέγχου (δειγµατοληψία και ανάλυση) συµπεριλαµβάνονται στο υπ αριθµ / έγγραφο του ΕΦΕΤ και υπάρχουν διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ ( και στο πεδίο «Συνεργασία µε αρχές ελέγχου». Οδηγίες σχετικά µε τη συµπλήρωση των νέων φορµών που αφορούν την ενηµέρωση του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) δίνονται στα υπ αριθµ. 9881/ και 10473/ έγγραφα του ΕΦΕΤ.

9 9/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος οµάδων υλικών και αντικειµένων που µπορούν να ρυθµισθούν µε ειδικά µέτρα 1. Ενεργά και νοήµονα υλικά και αντικείµενα 2. Συνδετικά (κόλλες) 3. Κεραµικά 4. Φελλός 5. Καουτσούκ 6. Γυαλί 7. Ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 8. Μέταλλα και κράµατα 9. Χαρτί και χαρτόνι 10. Πλαστικές ύλες 11. Τυπογραφικές µελάνες 12. Αναγεννηµένη κυτταρίνη 13. Σιλικόνες 14. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 15. Βερνίκια και επιστρώσεις 16. Κηροί 17. Ξύλο

10 10/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σύµβολα που χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των πλαστικών που χρησιµοποιούνται σε υλικά και αντικείµενα σε επαφή µε τρόφιµα Ονοµασία Πολυµερούς Συντόµευση Εικόνα Αριθµός Ανακύκλωσης Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο (Polyethylene terephthalate) PETE or PET 1 Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (High density polyethylene) HDPE 2 Πολυβινυλοχλωρίδιο (Polyvinyl chloride) PVC or V 3 Χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (Low density polyethylene) LDPE 4 Πολυπροπυλένιο (Polypropylene) PP 5 Πολυστυρένιο (Polystyrene) PS 6 Άλλα πλαστικά συµπεριλαµβανοµένων των ακρυλικών (acrylic), acrylonitrile butadiene styrene (ABS), υαλοβάµβακα (fiberglass), νάυλον (nylon), πολυκαρµπονικά (polycarbonate), and polylactic acid (PLA). OTHER or O 7

11 11/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Τύποι τροφίµων και προσοµοιωτές τροφίµων Τύποι τροφίµων Συµβατική ταξινόµηση Προσοµοιωτής τροφίµων Σύντµηση Υδατικά τρόφιµα (υδατικά τρόφιµα µε ph >4,5) Τρόφιµα για τα οποία η οδηγία 85/572/ΕΟΚ προβλέπει δοκιµασία µόνο µε τον προσοµοιωτή Α Απεσταγµένο νερό ή νερό ισοδύναµης ποιότητας Προσοµοιωτής Α Όξινα τρόφιµα (υδατικά τρόφιµα µε ph 4,5) Τρόφιµα για τα οποία η οδηγία 85/572/ΕΟΚ προβλέπει δοκιµασία µόνο µε τον προσοµοιωτή Β Οξικό οξύ 3 % (p/v) Προσοµοιωτής Β Αλκοολούχα τρόφιµα Τρόφιµα για τα οποία η οδηγία 85/572/ΕΟΚ προβλέπει δοκιµασία µόνο µε τον προσοµοιωτή Γ Αιθανόλη 10 % (v/v). Η συγκέντρωση αυτή προσαρµόζεται στον πραγµατικό αλκοολικό βαθµό του τροφίµου, εφόσον αυτός υπερβαίνει το 10 % (v/v) Προσοµοιωτής Γ Λιπαρά τρόφιµα Τρόφιµα για τα οποία η οδηγία 85/572/ΕΟΚ προβλέπει δοκιµασία µόνο µε τον προσοµοιωτή Εξευγενισµένο ελαιόλαδο ή άλλοι προσοµοιωτές λιπαρών τροφίµων Προσοµοιωτής Ξηρά τρόφιµα Ουδέν Ουδέν

12 12/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελάχιστες προτεινόµενες ποσότητες εργαστηριακών δειγµάτων Η ελάχιστη προτεινόµενη ποσότητα για κάθε εργαστηριακό δείγµα για κάθε οµάδα υλικών και αντικειµένων παρουσιάζεται παρακάτω: Οµάδα υλικών και αντικειµένων Κεραµικά Πλαστικά Μέταλλα και κράµατα Μορφή υλικού και αντικειµένου Μικρά δοχεία (ποτήρια, πιάτα) Πολύ µεγάλα δοχεία που µπορούν να κοπούν σε επιφάνειες του 1dm 2 Αντικείµενα µε τη µορφή φύλλων (διαφανείς µεµβράνες για τρόφιµα) Βοηθητικά αντικείµενα (πχ κουτάλες, κουτάλια πιρούνια, πώµατα) Μεγάλα αντικείµενα (κατσαρόλες, ταψιά) Μικρά αντικείµενα (µαχαιροπίρουνα) Ελάχιστη ποσότητα εργαστηριακού δείγµατος 4 τεµάχια 4 τεµάχια (ή ελάχιστος όγκος 800ml) /προσοµοιωτή 4 dm 2 /προσοµοιωτή 4 dm 2 /προσοµοιωτή τεµάχια (απαιτούνται τουλάχιστον 4-7 dm 2 )/προσοµοιωτή 1 τεµάχιο 3 τεµάχια Χαρτί και χαρτόνι Επιφάνεια χαρτιού 0,5m 2

13 13/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Εργαστήρια Επισήµου Ελέγχου υλικών και αντικειµένων Οµάδα υλικών και αντικειµένων Πλαστικά Χαρτί και χαρτόνι Κεραµικά Χαρτί και χαρτόνι Μέταλλα και Κράµατα Εργαστηριακή Υποδοµή του ΓΧΚ Χηµική Υπηρεσία Αθηνών/Τµήµα Β Χηµική Υπηρεσία Αθηνών/Τµήµα Α Β Χηµική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης Β Χηµική Υπηρεσία Αθηνών/Τµήµα Α Η Χηµική Υπηρεσία Αθηνών (Τµήµα ) έχει ορισθεί ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τα υλικά και αντικείµενα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ρ. Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

"Νομοθετικό. "Μία. Αθήνα, 15-03-2014

Νομοθετικό. Μία. Αθήνα, 15-03-2014 "Νομοθετικό πλαίσιο για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.): "Μία σύντομη διαδρομή σε ένα σύνθετο αντικείμενο" Αθήνα, 15-03-2014 Δρ. Ζωή Μούσια Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενη Τμήματος Ελέγχων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ «Υ.Α.Ε.Τ.» ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Α. Κατερέλος Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 11: Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Food Contact Materials (FCM), 2ΔΩ

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 11: Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Food Contact Materials (FCM), 2ΔΩ Συσκευασία Τροφίμων Ενότητα 11: Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Food Contact Materials (FCM), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρας Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα

Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα ρ. Κων/νος Μπαρµπέρης Θ. Νέστορα ΕΦΕΤ- /νση Εργαστηριακών Ελέγχων 1 Νοµική βάση για το RASFF Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 3 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0711 EL 01.09.1997 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Οκτωβρίου 1982 για τον καθορισµό των βασικών κανόνων που

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 4. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 4. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 4 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 4. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 4. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 4 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Οδηγίες προς τους καταναλωτές Οδηγίες προς τους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και χρήση προϊόντων Υλικών και Αντικειμένων που πρόκειται να έλθουν σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) 1. Ποιά προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 3 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εργαστήριο ΥΕΤ(FCM) E.Πουλιμά, Δρ. χημικός Ε.Δεσύπρη, Δρ. χημικός Α.Βενέρης, Δρ. χημικός Α.Κοντογεωργάκος, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Παραγωγής Κεραμικών Υλικών & Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έντυπο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Παραγωγής Κεραμικών Υλικών & Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή -- Είδος ελέγχου Τακτικός Επανέλεγχος ΚΩΔ: 1.17.03 Ημερομηνία & ώρα ελέγχου: Καταγγελία RASFF Έντυπο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Παραγωγής Κεραμικών Υλικών & Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑθηνάΒουρούδη Μαρούλα Κιούση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αναπόσπαστο κομμάτιτηςπαραγωγικήςδιεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 689 τελικό 2003/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που

Διαβάστε περισσότερα

Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα;

Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα; ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Πλαίσιο κειμένου 1 (σελίδα 3/32) Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ. Απόφαση. Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 260/2007 Τροποποίηση του παραρτήµατος του άρθρου 36, του Κ.Τ.Π.

Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ. Απόφαση. Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 260/2007 Τροποποίηση του παραρτήµατος του άρθρου 36, του Κ.Τ.Π. Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ Απόφαση Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 260/2007 Τροποποίηση του παραρτήµατος του άρθρου 36, του Κ.Τ.Π. σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 2006/129/ΕΚ της Επιτροπής της 8 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ρ. Ευγενία Λαµπή ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 Από τη στάµνα Στα!!!! ίκτυα Γενικό Χηµείο του Κράτους 2 2. ΜΕΣΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»

ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» Dr. rer. nat. Μ. Κόρµαλη, Ph. D. T. Τογκαλίδου Γ.Χ.Κ. Χ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΑ. ρ Ευγενία Λαµπή Γενικό Χηµείο του Κράτους GMP 06-03-09

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΑ. ρ Ευγενία Λαµπή Γενικό Χηµείο του Κράτους GMP 06-03-09 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΡΘΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ρ Ευγενία Λαµπή Γενικό Χηµείο του Κράτους GMP 06-03-09 GCSL 1. FCM ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Πλαστικά Πολυστρωµατικά Χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 30.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 450/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αναφορικά με τη Κατασκευή Πλαστικών Δεξαμενών από PE

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αναφορικά με τη Κατασκευή Πλαστικών Δεξαμενών από PE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αναφορικά με τη Κατασκευή Πλαστικών Δεξαμενών από PE Η εταιρεία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ Βιομηχανικά Πλαστικά Βόλου, κατασκευάζει δεξαμενές από ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, για την αποθήκευση Νερού, Ελαιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων Παράρτημα 12 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και Περιβάλλον Μόνο σκουπίδια?? ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων Παράρτημα 12 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 113/18 29.4.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/752 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Αθήνα, 1-2-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2060 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: Πετράκη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 13. Έλεγχος παρουσίας αλλεργιογόνων τροφίμων/αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα

Παράρτημα 13. Έλεγχος παρουσίας αλλεργιογόνων τροφίμων/αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα Παράρτημα 13 Έλεγχος παρουσίας αλλεργιογόνων τροφίμων/αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της παρουσίας αλλεργιογόνων συστατικών σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.): Μια σύντομη διαδρομή σε ένα σύνθετο αντικείμενο

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.): Μια σύντομη διαδρομή σε ένα σύνθετο αντικείμενο Υλικά σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.): Μια σύντομη διαδρομή σε ένα σύνθετο αντικείμενο Δρ. Ζωή Μούσια Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενη Τμήματος Ελέγχων Επιχειρήσεων Λοιπών Επεξεργασμένων Τροφίμων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048354/2 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048354/2 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5397/17 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 24 SAN 31 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νικόλαος Σούλτος Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίµων Ζ.Π. Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η παραγωγή ασφαλών τροφίµων: Είναι ένα πρόβληµα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Νομοθετικές Ρυθμίσεις & Εργαστηριακός Έλεγχος

Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Νομοθετικές Ρυθμίσεις & Εργαστηριακός Έλεγχος Παρασκευές στην Ε.Ε.Χ. Συσκευασία Τροφίμων 1 Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Νομοθετικές Ρυθμίσεις & Εργαστηριακός Έλεγχος Β Τμήμα - Εργαστήριο ΥΑΕΤ Ε. Πουλιμά Ε.Δεσύπρη Α.Βενέρης Α.Κοντογεωργάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 .Ε. Παρ. ΙΪΙ(Ι) 3964 Κ.Δ.Π. 474/2004 ρ. 3852, 30.4.2004.ριθμός 474 Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίτων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

'Ορθές Πρακτικές Παραγωγής Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα'

'Ορθές Πρακτικές Παραγωγής Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα' Ένωση Ελλήνων Χημικών: «Συσκευασία τροφίμων» Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017 'Ορθές Πρακτικές Παραγωγής Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα' Δρ. Ζωή Μούσια Χημικός Μηχανικός Προϊστ. Τμημ. Λοιπών Επεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίμων. Ισχυρισμοί σε θέματα Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Υποχρεωτική αναγραφή, στα συσκευασμένα τρόφιμα

Υγιεινή Τροφίμων. Ισχυρισμοί σε θέματα Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Υποχρεωτική αναγραφή, στα συσκευασμένα τρόφιμα Υγιεινή Τροφίμων Ισχυρισμοί σε θέματα Διατροφής και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα Υποχρεωτική αναγραφή, στα συσκευασμένα τρόφιμα Το όνομα εμπορική ονομασία τροφίμου Το καθαρό βάρος του (e) ή ο όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ιευθύνων Σύµβουλος ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τηνcodex ALIMENTARIUS (03/05/2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Μ.Φ.Ι.) Αριθµ. Πρωτ. 8439 / 16 06 2015 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σήµερα, 10 06-2015, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αναφέρετε και τους υπεργολάβους του επιχειρηματία καθώς και σε πιο οργανισμό ή αρχή ελέγχου υπόκεινται)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αναφέρετε και τους υπεργολάβους του επιχειρηματία καθώς και σε πιο οργανισμό ή αρχή ελέγχου υπόκεινται) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ i : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ii : ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2259(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2259(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 26.4.2016 2015/2259(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (Μ/Σ)... 2 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΚΝΩΤΩΝ... 4 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενικές διατάξεις Η βασική νομοθετική πράξη που ρυθμίζει θέματα επισήμανσης των τροφίμων είναι η Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα