Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΓΔΕ Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 EN 1992: Ευρωκώδικας 2 μέρος 1.1 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Λαμία, 8 Δεκεμβρίου 2012

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EUROPEAN STANDARD EN :2004 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Δεκέμβριος 2004 ICS: ; Ελληνική έκδοση ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και κανόνες για κτίρια Ο παρών Ευρωκώδικας εγκρίθηκε από τη CEN στις 16 Απριλίου Τα μέλη της CEN δεσμεύονται να συμμορφωθούν με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της CEN/ CENELEC οι οποίοι θέτουν τους όρους υπό τους οποίους ο παρών Ευρωκώδικας θα λάβει την υπόσταση ενός εθνικού προτύπου, χωρίς καμία τροποποίηση. Επικαιροποιημένοι κατάλογοι τέτοιων εθνικών προτύπων καθώς και οι σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές μπορούν να αποκτηθούν κατόπιν σχετικής αίτησης στο Κέντρο Διαχείρισης ή σε οποιοδήποτε μέλος της CEN. O παρών Ευρωκώδικας διατίθεται σε τρεις επίσημες εκδοχές (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική). Η απόδοση σε μια άλλη γλώσσα, όταν η μετάφραση γίνεται με ευθύνη μέλους της CEN και κοινοποιείται στο Κέντρο Διαχείρισης, έχει την ίδια υπόσταση με τις επίσημες εκδοχές. Τα μέλη της CEN είναι οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης των εξής χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Μεγάλη Βρετανία. European Committee for Standardisation Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τυποποίηση Κεντρική γραμματεία: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels 2005 All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national members Ref. No. EN : 2004 E

3 Ευρωκώδικας 2 Σκυρόδεμα Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα Μέρος 3: Υδατοδεξαμενές και κατασκευές υπό υδατοφόρτιση Για την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 2 είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός συνόλου Κανονισμών, Προτύπων κλπ κυριότερα από τα οποία είναι: Ο Ευρωκώδικας 0: Βάσεις υπολογισμού Ο Ευρωκώδικας 1: Δράσεις (όποια Μέρη του Ευρωκώδικα έχουν εφαρμογή στο υπόψη έργο) Ο Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικά Ο Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικά Το Πρότυπο ΕΝ 206: Σκυρόδεμα (ως υλικό) Το Πρότυπο ΕΝ 13670: Εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα Το Πρότυπο ΕΝ 10080: Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

4 Περιεχόμενα Ευρωκώδικα ΕΝ Ο Ευρωκώδικας 2 Μέρος 1-1 περιλαμβάνει 12 Κεφάλαια και 9 Παραρτήματα: 1. Εισαγωγή 2. Βάσεις σχεδιασμού 3. Υλικά 4. Ανθεκτικότητα Επικάλυψη 5. Ανάλυση 6. Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας 7. Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας 8. Λεπτομέρειες όπλισης 9. Κανόνες διαμόρφωσης και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες 10. Προκατασκευασμένα στοιχεία 11. Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεμα 12. Άοπλο και Ελαφρώς Οπλισμένο Σκυρόδεμα A. Τροποποίηση συντελεστών ασφαλείας υλικών B. Ερπυσμός και συστολή ξηράνσεως C. Ιδιότητες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος D. Χαλάρωση τενόντων προεντάσεως E. Ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής για λόγους ανθεκτικότητας F. Υπολογισμός εφελκυόμενου οπλισμού για επίπεδη εντατική κατάσταση G. Αλληλεπίδραση εδάφους ανωδομής H. Φαινόμενα 2ας τάξεως I. Ανάλυση πλακών χωρίς δοκούς και τοιχίων J. Παραδείγματα περιοχών με ασυνέχειες στην γεωμετρία ή στις δράσεις

5 Κυριότερες διαφορές ΕΝ και ΕΚΩΣ 2000 περιληπτικά Οι δύο κανονισμοί έχουν μεγάλες ομοιότητες ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον υπολογισμό στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας και αστοχίας. Ο ΕΝ δεν περιέχει Α/Σ διατάξεις (τις οποίες περιέχει ο ΕΚΩΣ) και γι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί μόνος του, αλλά πρέπει να εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα 8. (ακριβέστερα ο ΕΝ μπορεί να εφαρμοσθεί σε περιοχές με χαμηλή σεισμικότητα, που δεν είναι όμως ςη περίπτωση της Ελλάδος) Ο ΕΝ αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες έργων οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ΕΚΩΣ: Προκατασκευή, Ελαφροσκυρόδεμα και Άοπλο (ή ελαφρώς οπλισμένο) σκυρόδεμα.

6 Ο ΕΝ αναφέρεται διεξοδικά σε κατασκευές από προεντεταμένο σκυρόδεμα, και επιτρέπει την χρήση τενόντων χωρίς συνάφεια καθώς και την εξωτερική προένταση Ο ΕΝ επιτρέπει την χρήση της πλαστικής ανάλυσης για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας σε αντίθεση με τον ΕΚΩΣ ο οποίος την επέτρεπε μόνο για τον έλεγχο υφισταμένων κατασκευών. Στο πλαίσιο αυτό εισάγει και νομιμοποιεί την εφαρμογή της μεθόδου «θλιπτήρα-ελκυστήρα» ή λ ή για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας και (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας Ο ΕΝ , σε αντίθεση προς τον ΕΚΩΣ, δεν αναφέρεται στην εκλογή των υλικών, στην εκτέλεση των εργασιών, στον ποιοτικό έλεγχο και στην συντήρηση των κατασκευών (Κεφ. φ 19 έως 22 του ΕΚΩΣ) ) διότι παραπέμπει σε άλλα πιο εξειδικευμένα πρότυπα και κανονισμούς.

7 Πεδίο εφαρμογής: περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού των κατασκευών από άοπλο, οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, με συνήθη ή ελαφρά αδρανή, καθώς και τους ειδικούς κανόνες για κτίρια Το Μέρος 1.1 δεν καλύπτει: τη χρήση λείων χαλύβων την πυρασφάλεια ειδικές κατασκευές όπως: ψηλά κτίρια, γέφυρες, φράγματα, δοχεία πίεσης, υπεράκτιες εξέδρες ή κατασκευές υπό υδατοφόρτιση σκυρόδεμα χωρίς λεπτόκοκκα αδρανή, στοιχεία από κυψελοσκυρόδεμα, καθώς και εκείνα με βαρέα αδρανή ή τις σύμμεικτες κατασκευές

8 Καταστάσεις σχεδιασμού Βάσεις σχεδιασμού: Χρήση Χή των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας λί σύμφωνα με το ΕΝ1990 Δράσεις σύμφωνα με το ΕΝ 1991 Συνδυασμός δράσεων σύμφωνα με το EN 1990 γ C για σκυρόδεμα γ S για χάλυβα όπλισης γ S για χάλυβα προέντασης Μόνιμες & Παροδικές 1,5 1,15 1,15 Τυχηματικές 1,2 1,0 1,0

9 Κεφάλαιο 3 Υλικά Δίνονται λεπτομερείς σχέσεις για τον ερπυσμό και την συστολή ξηράνσεως του σκυροδέματος ε cc (,tt 0 )=φ( φ(,tt 0 )(σ ). c /E c )

10 f ck,c = f ck (1, ,0 σ 2 /f ck ) για σ 2 0,05f ck (3.24) f ck,cc = f ck (1, ,50 σ 2/ff ck ) για σ 2 > 0,05f f ck (3.25) ε c2,c = ε c2 (f ck,c /f ck )2 (3.26) ε cu2,c = ε cu2 + 0,2σ 2 /f ck (3.27)

11 Η συμπεριφορά του χάλυβα οπλισμού ορίζεται μέσω των παρακάτω ιδιοτήτων: - όριο διαρροής (f yk ή f 0,2k ) - μέγιστο πραγματικό όριο διαρροής (f y,max ) - εφελκυστική αντοχή (f t ) - πλαστιμότητα (ε uk και f t /f yk ) - δυνατότητα κάμψης - χαρακτηριστικά συνάφειας (f R : βλ. Ενότητα C) - γεωμετρικά χαρακτηριστικά διατομής και ανοχές - αντοχή σε κόπωση - συγκολλησιμότητα η - αντοχή σε διάτμηση και συγκόλληση

12 Μηχανικές ιδιότητες χαλύβων Συμβολισμός μ π.χ. Β500C Μορφή προϊόντος Ράβδοι και ράβδοι που προέρχονται από κουλούρες Πλέγματα Κατηγορία A B C A B C Χαρακτηριστική αντοχή διαρροής f yk ή f 02k 0,2k (MPa) 400 έως 600 Ελάχιστη τιμή του k = (f t /f y ) k 1,05 1,08 1,15, <1,35 1,05 1,08 1,15, <1,35 Χαρακτηριστική ανηγμένη παραμόρφωση στην 2,5 5,0 7,5 2,5 5,0 7,5 μέγιστη δύναμη, ε uk (%)

13 Συμβατικό διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ο συνήθης σχεδιασμός μπορεί να γίνει με μια από τις παρακάτω παραδοχές : - Κεκλιμένος δεύτερος κλάδος με όριο παραμόρφωσης ε UD και μέγιστη τάση kf YK /γ S στην ε UK, όπου k = (F T /F Y ) K - Οριζόντιος δεύτερος κλάδος χωρίς την ανάγκη ελέγχου του ορίου παραμόρφωσης. Σημείωση 1: Η τιμή της ε UD για χρήση σε κάθε χώρα μπορεί να ληφθεί από το αντίστοιχο Εθνικό προσάρτημα. Η συνιστώμενη τιμή είναι 0,9ε UK

14 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το EN Χαρακτηρισμός Κατηγορίας Περιγραφή περιβάλλοντος Πληροφοριακά παραδείγματα όπου οι κατηγορίες έκθεσης θα μπορούσαν να συμβούν 1 Χωρίς διακινδύνευση διάβρωσης ή προσβολής X0 Για άοπλο σκυρόδεμα Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με πολύχαμηλή χμηή χωρίς ενσωματωμένα υγρασία αέρος μεταλλικά στοιχεία: όλες οι συνθήκες έκθεσης εκτός περιπτώσεων ύπαρξης ψύξης / απόψυξης, επιφανειακής τριβής ή χημικής προσβολής. Για οπλισμένο σκυρόδεμα: πολύ ξηρό περιβάλλον

15 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το EN Χαρακτηρισμός Κατηγορίας Περιγραφή περιβάλλοντος Πληροφοριακά παραδείγματα όπου οι κατηγορίες έκθεσης θα μπορούσαν να συμβούν 2 Διάβρωση από ενανθράκωση XC1 Ξηρό ή μόνιμα μ υγρό Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με μέτρια ή υψηλή υγρασία αέρος Σκυρόδεμα μόνιμα βυθισμένο στο νερό XC2 Υγρό, σπανίως Επιφάνειες σκυροδέματος υπό ξηρό μακροχρόνια επαφή με το νερό. Πληθώρα θεμελιώσεων. XC3 Μέτρια υγρασία Σκυρόδεμα εντός κτιρίων με πολύ χαμηλή υγρασία αέρος Εξωτερικό σκυρόδεμα προσβαλλόμενο από τη βροχή XC4 Περιοδικά υγρό και ξηρό Επιφάνειες σκυροδέματος σε επαφή με το νερό, εκτός της κατηγορίας έκθεσης XC2

16 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το EN Χαρακτηρισμός Κατηγορίας 3 Διάβρωση από χλωριούχα Περιγραφή περιβάλλοντος Πληροφοριακά παραδείγματα όπου οι κατηγορίες έκθεσης θα μπορούσαν να συμβούν XD1 Μέτρια υγρασία Επιφάνειες σκυροδέματος εκτεθειμένες σε αερομεταφερόμενα χλωριούχα XD2 Υγρό, σπανίως Πισίνες. Στοιχεία σκυροδέματος ξηρό εκτεθειμένα σε βιομηχανικά απόβλητα που περιέχουν XD3 Περιοδικά υγρό και ξηρό Τμήματα γεφυρών εκτεθειμένα σε ψεκασμό χλωριούχων. Πεζοδρόμια. Πλάκες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

17 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το EN Χαρακτηρισμός Κατηγορίας Περιγραφή περιβάλλοντος 4 Διάβρωση από χλωριούχα θαλασσινού νερού Πληροφοριακά παραδείγματα όπου οι κατηγορίες έκθεσης θα μπορούσαν να συμβούν XS1 Εκτεθειμένο σε άλατα Κατασκευές κοντά ή επί της ακτής θαλάσσης αερομεταφερόμενα αλλά χωρίς άμεση επαφή με το θαλασσινό νερό. XS2 XS3 Μόνιμα βυθισμένο σε θαλασσινό νερό Ζώνες παλίρροιας, παφλασμού και πιτσιλίσματος. Τμήματα λιμενικών έργων Τμήματα λιμενικών έργων

18 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το EN Χαρακτηρισμός Περιγραφή Πληροφοριακά παραδείγματα όπου οι Κατηγορίας περιβάλλοντος κατηγορίες έκθεσης θα μπορούσαν να συμβούν 5. Προσβολή ψύξης / απόψυξης XF1 Μέτριας κλίμακας Κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος εκτεθειμένες υδρεμποτισμός χωρίς, στη βροχή και τον πάγο παράγοντα απόψυξης XF2 Μέτριας κλίμακας υδρεμποτισμός με παράγοντα απόψυξης ψξης Κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος κατασκευών οδοποιίας εκτεθειμένες σε ψύξη και παράγοντες απόψυξης ψξηςπου μεταφέρονται με τον αέρα. XF3 XF4 Εκτεταμένος υδρεμποτισμός χωρίς παράγοντα απόψυξης Εκτεταμένος υδρεμποτισμός με παράγοντα απόψυξης ή θαλασσινό νερό Οριζόντιες επιφάνειες σκυροδέματος εκτεθειμένες στη βροχή και τον πάγο Καταστρώματα οδών ή γεφυρών ή επιφάνειες σκυροδέματος εκτεθειμένες σε άμεσο ψεκασμό με παράγοντες απόψυξης. Ζώνες παφλασμού σε λιμενικά έργα εκτεθειμένα σε πάγο.

19 Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το EN Χαρακτηρισμός Κατηγορίας Περιγραφή περιβάλλοντος Πληροφοριακά παραδείγματα όπου οι κατηγορίες έκθεσης θα μπορούσαν να συμβούν 6. Χημική προσβολή XΑ1 Ελαφρώς επιθετικό χημικόφυσικά εδάφη και υπόγεια ύδατα περιβάλλον σύμφωνα με το EN XΑ2 Μετρίως επιθετικό χημικό Φυσικά εδάφη και υπόγεια ύδατα περιβάλλον σύμφωνα με το EN 206-1, XΑ3 Ιδιαιτέρως επιθετικό χημικό Φυσικά εδάφη και υπόγεια ύδατα περιβάλλον σύμφωνα με το EN 206-1

20 Πίνακας E.1N: Ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής Διάβρωση Ενδεικτική κατηγορία αντοχής Βλάβες στο σκυρόδεμα Ενδεικτική κατηγορία αντοχής Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 Διάβρωση οφειλόμενη σε ενανθράκωση Διάβρωση οφειλόμενη σε χλωρίδια Διάβρωση οφειλόμενη σε χλωρίδια από θαλάσσιο νερό XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 Κανένας κίνδυνος Προσβολή από παγετό/επανυγροποίηση 1 Χημική προσβολή X0 XF1 XF2 XF3 XA1 XA2 XA3 C12/15 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 1: κακή μετάφραση του αγγλικού όρου: freeze/thaw=ψύξη/απόψυξη

21 Επικάλυψη οπλισμών Η ονομαστική επικάλυψη, αυτή που αναγράφεται στα σχέδια, ορίζεται ως: η ελάχιστη επικάλυψη c min, συν την σχεδιαστική ανοχή για την αντιμετώπιση αποκλίσεων, c dev : c nom = c min + c dev Ελάχιστη επικάλυψη: Πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη επικάλυψη c min, προκειμένου να διασφαλιστεί: - ασφαλής μεταφορά των δυνάμεων συνάφειας - η προστασία του χάλυβα έναντι διάβρωσης - επαρκής πυροπροστασία c min = max {c min,b ; c min,dur + cc dur,γγ - cc dur,st - cc dur,add ; 10 mm}

22 Προσδιορισμός της εντατικής κατάστασης Γίνεται δεκτό ότι η ανάλυση μπορεί να αποσκοπεί: Είτε στον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών (δυνάμεων και ροπών) Είτε στον προσδιορισμό των τάσεων, ανηγμένων παραμορφώσεων και μετακινήσεων (π.χ. περίπτωση πεπερασμένων στοιχείων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ιδιαίτερη μεθοδολογία για την αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων κατά την διενέργεια των σχετικών ελέγχων) Επίσης τοπικές αναλύσεις σε περιοχές όπου δεν ισχύει η επιπεδότητα των διατομών: - στις παρειές των στηρίξεων - πλησίον συγκεντρωμένων φορτίων - στους κόμβους δοκού-υποστυλώματος - σε ζώνες αγκύρωσης - σε θέσεις μεταβολής των διατομών.

23 Συνεργαζόμενο πλάτος πλακοδοκού (για όλες τις οριακές καταστάσεις) Προσδιορίζεται από τα σημεία μηδενισμού του διαγράμματος ροπών: b = b + b b eff eff, i w b eff, ι =.2bi + 0.1l l 0

24 Θεωρητικό άνοιγμα l eff = l n +a+ 1 + a 2 a i =min(1/2h, 1/2t)

25 Διακρίνονται τέσσερις τύποι αναλύσεων: Ελαστική ανάλυση (αρηγμάτωτες διατομές, σ=ε m ε) Ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ρ ανακατανομή (μέχρι 30%) Πλαστική ανάλυση (συμπεριλαμβανομένης και της μεθόδου θλιπτήρα-ελκυστήρα) (μόνο για ΟΚΑ, επαρκής πλαστιμότητα, μήκος πλαστικής άρθρωσης 1.2d) Μη γραμμική ανάλυση

26 Ανάλυση με μοντέλα θλιπτήρων ελκυστήρων: Θλιπτήρας σ Rd,max σ Rd,max = f cd A σ Rd,max σ Rd,max = 0.6 (1-f ck /250) f cd

27 Ανάλυση με μοντέλα θλιπτήρων ελκυστήρων: Ελκυστήρας bef a F bef a F D h = b z = h/2 h=h/2 B H D b F b F bef = b bef = 0,5H + 0,65a; a h T = 4 1 b b a F T 1 = 1 0, 7 4 a h F

28 Κόμβοι Fcd,2 σ c0 a 3 Fcd,3 a 2 σrd,2 Fcd,0 σrd,3 σrd,1 Fcd,1l Fcd,1r F Fcd,1 = F Fcd,1r + Fcd,1l a1 Ftd,1 σ Rd,max = k i νf cd σrd,max Fcd Ftd,2

29 Περιοχές με συγκεντρωμένη φόρτιση F Rdu = Ac 0 fcd Ac1 / Ac 0 3, 0 fcd A A c 0 c0 b 1 Οπου d 1 Α c1 η μέγιστη μγ επιτρεπόμενη επιφάνεια κατανομής (όμοια με την A c0 ) h (b 2 - b 1 ) και h (d 2 - d 1 ) Σύμπτωση άξονα κέντρων με άξονα φόρτισης h A d 3d 2 1 b 3b 1 2 Ac1

30 Φαινόμενα 2ας τάξης Τα φαινόμενα 2ας τάξης μπορούν να αγνοηθούν εάν δεν υπερβαίνουν το 10% των αντίστοιχων φαινομένων 1ης τάξης. Απλοποιητικά τα φαινόμενα 2ας ς τάξης, σε μεμονωμένα μμ μ στοιχεία,, μπορούν να αγνοηθούν εφόσον η λυγηρότητα λ=l 0 /i είναι μικρότερη από λ lim =20 A B C/ n A=1/(1+0,2φ 0 2 ef ) (εάνά τοφ ef είναι άγνωστο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί θίητιμή A=0,7) B= 1+ 2ω (εάν το ω είναι άγνωστο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τιμή Β=1,1) C= 1,7-r m (εάν το r m είναι άγνωστο,, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η η τιμή C=0,7)

31 Φαινόμενα 2ας τάξης Τα φαινόμενα 2ας τάξης μπορούν να αγνοηθούν εάν δεν υπερβαίνουν το 10% των αντίστοιχων φαινομένων 1ης τάξης. Απλοποιητικά τα φαινόμενα 2ας τάξης, συνολικά στο κτήριο, μπορούν να αγνοηθούν εφόσον το συνολικό κατακόρυφο φορτία F V,Ed : F V, Ed n E s k1 2 n L s cd I c

32 Φαινόμενα 2ας τάξης Αν τα φαινόμενα 2ας τάξης δεν μπορούν να αγνοηθούν τότε μπορεί να εφαρμοσθεί μια από τις εξής μεθόδους: Η γενική μέθοδος Η μέθοδος της ονομαστικής δυσκαμψίας Η μέθοδος της ονομαστικής καμπυλότητας Γενική μέθοδος: μη γραμμική ανάλυση, δ/τα σ-ε, ερπυσμός (1+φ ef ) κλπ Η μέθοδος της ονομαστικής δυσκαμψίας: λαμβάνεται υπόψη η ρηγμάτωση, η μη γραμμικότητα του υλικού και ο ερπυσμός. Υπολογίζεται η ονομαστική δυσκαμψία (σκυρόδεμα και χάλυβας): EI = K c E cd I c + K s E s I s από την οποία υπολογίζεται ο προσαυξητικός συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η ροπή 1 ης τάξεως και προκύπτει η συνολική ροπή με την οποία γίνεται κατά τα γνωστά ο έλεγχος: Μ Ed = M 0Ed 1 + ( Ν β Ν ) Β / Ed 1

33 Η μέθοδος της ονομαστικής καμπυλότητας: (ουσιαστικά είναι η μέθοδος του προτύπου ου υποστυλώματος υλώ οςκατά ΕΚΩΣ). Εφαρμόζεται σε μεμονωμένα υποστυλώματα και δίνει την ονομαστική ροπή 2ας τάξεως, Μ 2 2, βάσει της μετατόπισης 2ας ς τάξεως, e 2 2, η οποία προκύπτει από το μήκος λυγισμού, l 0, και μια εκτίμηση της μέγιστης καμπυλότητας (1/r) η οποία με τη σειρά της προκύπτει από την καμπυλότητα διαρροής (1/r 0 ): 1/r 0 =ε yd /(0,45d) 1/r = K r K φ /r 0 e 2 2 =(1/r)l 02 /c c=8 έως π 2 10 M 2 =N Ed e 2

34 Προεντεταμένα στοιχεία (Χωρίς ουσιώδεις αλλαγές, αλλά με ουσιαστικές και λεπτομερείς οδηγίες): Επιτρεπόμενες τάσεις χάλυβα Επιτρεπόμενες τάσεις σκυροδέματος Μειώσεις και απώλειες προεντάσεως (ελαστική βράχυνση σκυροδέματος, τριβές, χαλάρωση, ολίσθηση αγκυρώσεων, χρόνιες απώλειες) Χειρισμός της προεντάσεως στις εξισώσεις ασφαλείας

35 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη χωρίς ουσιαστικές αλλαγές: Παραδοχές: Επιπεδότητα διατομών Κοινές παραμορφώσεις χάλυβα και περιβάλλοντος σκυροδέματος η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος αγνοείται. σ c-ε c (ή παραβολικό ή τριγωνικό ργ ή ορθογωνικό) ) σ s -ε s,(ή με κράτυνση και με όριο ε ud =0.9ε uk =0.9*75 =67.5 ή χωρίς κράτυνση και χωρίς κανένα όριο για το ε ud. Σε σύγκριση με την τιμή 20 του ΕΚΩΣ) Ορισμός αστοχίας A s2 (1- εc2/εcu2)h or (1- εc3/εcu3)h B h d A Ap A Δεp εp(0) ) C As1 ε s, ε p ε ud εy 0 εc2 (ε c3 ) εcu2 (ε ) cu3 εc

36 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: χωρίς ουσιαστικές αλλαγές: Δεν λαμβάνεται υπόψη η συμβολή των «λοιπών μηχανισμών» (δράση βλήτρου, τραχύτητα χειλέων ρωγμής, θλιβόμενη ζώνη) για την μείωση των συνδετήρων: V cd =0 (ακόμη και χωρίς σεισμό) Σε στοιχεία με μεταβλητό στατικό ύψος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του κεκλιμένου πέλματος στην δρώσα τέμνουσα Μικρή αλλαγή στην πρόσθετη δύναμη του εφελκυόμενου οπλισμού λόγω της λοξής ρηγμάτωσης (το αντίστοιχο της μετατόπισης του διαγράμματος των ροπών κάμψεως κατά ΕΚΩΣ) Περιορίσθηκε η γωνία κλίσεως των θλιπτήρων: 1<cotθ<2.5 δηλαδή 21.8 ο <θ<45 ο (έναντι 0.4<cotθ<2.5 δηλαδή 21.8 ο <θ<68,2 ο ) (δεν έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία) Διάτμηση στην διεπιφάνεια παλαιού και νέου σκυροδέματος Και βέβαια δεν υπάρχουν όλες εκείνες οι διατάξεις που αναφέρονται στον σεισμό

37 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ): Διάτμηση Αλλαγές στους συμβολισμούς: Μέγεθος EC2 Σύμβολο ΕΚΩΣ Δά Δράση V Εd V Sd Αντοχή άοπλου σκυρ/τος V Rd,c V Rd1 Τέμνουσα συνδετήρων V Rd,s V wd Μέγιστη τέμνουσα V Rd,max V Rd2

38 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ): Διάτμηση Αναλυτικά η διαδικασία υπολογισμού έχει ως εξής: Αν V Εd < V Rd,c τότε δεν απαιτείται έλεγχος σε διάτμηση, αλλά τίθεται ένας ελάχιστος οπλισμός (με εξαίρεση τις πλάκες στις οποίες παραλείπεται ακόμη και ο ελάχιστος οπλισμός). Αν V Εd > V Rd,c τότε ολόκληρη η τέμνουσα παραλαμβάνεται από συνδετήρες και θα πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί ότι και το σκυρόδεμα δεν θα αστοχήσει από λοξή θλίψη, δηλαδή ταυτόχρονα πρέπει να ισχύουν: V Εd < V Rd,max (αν όχι, τότε αλλαγή διαστάσεων) V Εd < V Rd,s (υπολογίζονται λ οι συνδετήρες) )

39 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ): Διάτμηση Τέμνουσα για την οποία δεν απαιτείται οπλισμός διατμήσεως: ( ) 1/3 VRd,c = CRd,c k 100 ρl fck k1 σ + cp bw d όπου: f ck σε MPa 200 k = 1+ 2,0 d ρ l = A sl /bd<0.02 A sl είναι το εμβαδόν του εφελκυόμενου οπλισμού που εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από (l bd + d) πέρα από τη θεωρούμενη διατομή b w είναι το ελάχιστο πλάτος της διατομής στην εφελκυόμενη ζώνη [mm] σ cp = N Ed /A c < 0,2 f cd [MPa] N Edείναι η αξονική δύναμη στη διατομή [σε N] ](N Ed>0 για θλίψη). Η επιρροή των επιβαλλόμενων παραμορφώσεων στην N E μπορεί να αγνοείται. A C είναι το εμβαδόν της διατομής του σκυροδέματος [mm 2 ] V Rd,c σε [N]

40 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: V Rd,c = [C Rd,c k(100ρ l f ck ) 1/3 + k 1 σ cp ]b w d b w b w

41 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ): Διάτμηση Συγκεντρωμένα φορτία «κοντά» σε μια άμεση στήριξη: Η συμβολή στην τιμή της δρώσας τέμνουσας V Ed, που έχει ένα συγκεντρωμένο φορτίο «κοντά» (a<2d) σε μια άμεση στήριξη μπορεί να πολλαπλασιάζεται επί τον μειωτικό συντελεστή β=a/2d. Ο συντελεστής β δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 0.25 Η μείωση αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο της V Rd,c av d d av

42 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ): Διάτμηση Συγκεντρωμένα φορτία «κοντά» σε μια άμεση στήριξη (συνέχεια): Προϋπόθεση για την μείωση αυτή: ο οπλισμός να είναι καλά αγκυρωμένος στην στήριξη. Ωστόσο θα πρέπει να ελέγχεται ότι η δρώσα τέμνουσα V Ed, που υπολογίζεται χωρίς την μείωση αυτή, δεν υπερβαίνει την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος (το οποίο ευρίσκεται υπό διαξονική εντατική κατάσταση): V Ed 0.5b w dνf cd όπου ο συντελεστής ν λαβαίνει υπόψη του την μείωση αυτή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος λόγω της διαξονικής εντάσεως: ν=0.6[1-f ck /250] όπου το f ck σε MPa Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμόζεται και η μέθοδος θλιπτήρα-ελκυστήρα λ ή av d d av

43 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως Ο σχεδιασμός βασίζεται σ ένα γενικευμένο δικτύωμα Moersch, με θλιβόμενες ράβδους σκυροδέματος (γωνία κλίσεως θ: 21.8 ο <θ<45 ο ), V Rd,max και εφελκυόμενες ράβδους χάλυβα (γωνία κλίσεως α: 45 ο <α<90 ο )V Rd,s A B F cd V(cot θ - cotα ) d α θ V ½ z ½ z z = 0.9d N V M D s C F td

44 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως Στην γενική περίπτωση οι αντίστοιχες τέμνουσες αντοχής δίνονται από τις σχέσεις: V Rd,max =α cw b w zν 1 f cd (cotθ + cotα)/(1+cot 2 θ) V Rd,s A sw = z f ywd sin s ( cot θ + cot α ) sin α Στην περίπτωση κατακόρυφων συνδετήρων (α=90 ο ) και γωνία κεκλιμένων ράβδων σκυροδέματος θ=45 ο, οι σχέσεις γίνονται ίδιες με του ΕΚΩΣ: V Rd,max =α cw b w zν 1 f cd /2 V = Rd,s A sw s z f ywd Σημείωση: και στον ΕΚΩΣ προβλέποταν η μεταβλητή γωνία κλίσεως των θλιπτήρων, μόνο που τα όρια ήταν 21.8 ο <θ< 68.2 ο

45 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως V Rd,max =α cw b w zν 1 f cd (cotθ + cotα)/(1+cot 2 θ) V Rd,s α( ο ) V Rd,s A sw = z f ywd sin s ( cot θ + cot α) α Σημείωση: Επίδραση της γωνίας θ: Από την σχέση της V Rd,s προκύπτει ότι οικονομικότερη είναι η επιλογή της γωνίας θ=22 ο (2.5 φορές μεγαλύτερη) αλλά για αυτήν την γωνία η V Rd,max λαμβάνει την μικρότερη τιμή (32% μικρότερη). Αρα για την οικονομικότερη επιλογή των συνδετήρων, ελέγχουμε κατ αρχάς ποια είναι η ελάχιστη γωνία θ για την οποία ικανοποιείται η V Rd,max (συνήθως θα είναι θ=22 ο ) και για την γωνία αυτή υπολογίζουμε τους συνδετήρες. θ (ο) ,47 2,67 2,67 2, ,93 2,00 1,93 1, , , , , ,41 1,37 1,22 1,00 α V (ο) Rd,max ,48 0,42 0,38 0,34 θ (ο) 30 0,68 0,58 0,50 0, ,91 0,73 0,60 0, ,00 0,79 0,63 0,50

46 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως Στην πράξη, και για την συνήθη περίπτωση των κατακόρυφων συνδετήρων (α=0 ο ) έχουμε: V Rd,max =0.5α cw b w zν 1 f cd sin2θ V Rd,s A sw = z f ywd cot s θ Εξισώνοντας την 1 η σχέση με την δρώσα δώ τέμνουσα V Ed υπολογίζεται η ελάχιστη γωνία θ για την οποία ικανοποιείται ο έλεγχος της V Rd,max, και με βάση την γωνία αυτή, από την 2 η σχέση υπολογίζονται οι απαιτούμενοι συνδετήρες. Σημειώνεται ότι αν προκύψει: θ<21.8 ο τότε λαμβάνεται θ=21.8 ο θ>45 ο τότε απαιτείται αλλαγή διατομής 21.8 ο <θ<45 ο τότε με αυτή την τιμή της θ υπολογίζονται οι συνδετήρες

47 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως V Rd,max =α cw b w zν 1 f cd (cotθ + cotα)/(1+cot 2 θ) A sw VRd,s = z f ywd ( cot θ + cot α) sin α s Το ελάχιστο ποσοστό του οπλισμού διατμήσεως είναι (παρ. ρ (3) Σημ. ): ρ w,min =A sw,min /[b w s]=0.08 (f ck )/f yk Στον επόμενο πίνακα συνοψίζονται τα ελάχιστα ποσοστά για τις διάφορες ποιότητες σκυροδέματος και χάλυβα (και γίνεται σύγκριση με τον ΕΚΩΣ) ρ wmin ( ) f ck (MPa) f yk (MPa) 220 1,45 1,63 1,82 1,99 2,15 2,30 2,44 2,57 2,70 2,82 3,04 3,25 3, ,80 0,89 1,00 1,10 1,18 1,26 1,34 1,41 1,48 1,55 1,67 1,79 1, , , , , , , , , , , , , ,52 ΕΚΩΣ 500 0,70 0, Δεν προβλέπεται αυτή η κατηγορία Εφαρμογή: για C20/25 και B500C έχουμε: ρ w, min =0.08 (f ck )/f yk =0.08 (20)/[500]=0.08*4.47/435=0.72 π.χ για δοκό 250/500 προκύπτει Φ8 ανά 550mm

48 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως V Rd,max =α cw b w zν 1 f cd (cotθ + cotα)/(1+cot 2 θ) A sw VRd,s = z f ywd ( cot θ + cot α) sin α s Εκτός από το ελάχιστο ποσοστό οπλισμού διατμήσεως ορίζεται ρζ και μέγιστο μγ ποσοστό του οπλισμού διατμήσεως (παρ (5) Σημ. 4) (νέα διάταξη, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον ΕΚΩΣ): ρ w, max =A sw,max /[b w s]=0.5α cw ν 1 f cd /f yd Εφαρμογή: για C20/25 και B500C έχουμε: ρ w, max =0.5*1*0.6*[1-20/250]*20*1.15/[500*1.5]=8.5 15/[500*1 5]=8 5 (π.χ χ για δοκό 250/500 προκύπτει Φ10 ανά 74mm ή Φ8/47mm. Η τέμνουσα που αντιστοιχεί στο μέγιστο μγ ποσοστό οπλισμού διατμήσεως είναι: V Rd,s,max = A sw,max s zf ywd = ρ w,max w ywd 0.5α Η οποία είναι ίση με την V Rd,max για θ=45 ο και α=90 ο. Δηλαδή για την συνήθη περίπτωση (θ=45 ο και α=90 ο ) η διάταξη αυτή είναι ανενεργή. b zf = f cw ν ywd 1 f cd b w zf ywd

49 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως Επίδραση της λοξής ρηγματώσεως στον διαμήκη οπλισμό: Ο EC2 προβλέπει πρόσθετο διαμήκη οπλισμό, για την ανάληψη της πρόσθετης εφελκυστικής δύναμης ΔF td που οφείλεται στη διάτμηση. Ο εν λόγω οπλισμός μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: ΔF td =0.5V Ed (cotθ-cotα) αλλά η τιμή (M Ed /z) + ΔF td δεν πρέπει να ξεπερνά την τιμή (M Ed,max /z). Η σχέση αυτή πρακτικώς ισοδυναμεί με μετατόπιση του διαγράμματος ροπών κάμψεως κατά: a l =0.5z(cotθ-cotα). Η διάταξη αυτή: -1,5 δεν έχει επίπτωση στον μέγιστο μγ οπλισμό -1,0 10 επηρεάζει τις θέσεις στις οποίες μπορεί -0,5 να σταματήσει ο διαμήκης οπλισμός (κλιμάκωση του οπλισμού και 0,0 απαιτήσεις αγκύρωσης) 0,5 M 1,0 Μ αρχικό Μ μετατοπ Μ μετατοπ 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 a a x/l l l a l

50 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως Στοιχεία με κεκλιμένα πέλματα: Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση που έχουν, στην τέμνουσα αντοχής, οι κατακόρυφες συνιστώσες των εσωτερικών (κεκλιμένων) δυνάμεων (του άνω και κάτω πέλματος). Σε στοιχεία με οπλισμό διάτμησης, η συνολική τέμνουσα αντοχής είναι ίση προς : V Rd = V Rd,s + V ccd + V td Επίσης, η επίδραση αυτή των πελμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στην δρώσα δώ τέμνουσα με την οποία ελέγχεται η αντοχή έναντι λοξής θλίψης: V Rd,max >V Ed -V ccd -V td. όπου: V ccd είναι η τιμή σχεδιασμού της διατμητικής συνιστώσας της δύναμης στη θλιβόμενη περιοχή, στην περίπτωση θλιβόμενης κεκλιμένης χορδής. V td είναι η τιμή σχεδιασμού της διατμητικής συνιστώσας της δύναμης στον εφελκυόμενο οπλισμό, στην περίπτωση εφελκυόμενης κεκλιμένης χορδής.

51 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Στοιχεία για τα οποία απαιτείται οπλισμος διατμήσεως Στοιχεία με κεκλιμένα πέλματα: Οι συνιστώσες αυτές μπορεί να έχουν ευμενή ή δυσμενή επιρροή ανάλογα με την σχετική μεταβολή της ροπής κάμψεως σε σχέση με την μεταβολή του ύψους της δοκού. Πράγματι: Εάν η κάτω κεκλιμένη παρειά της δοκού θλίβεται τότε,, λόγω της κλίσεως-της, η κατακόρυφη συνιστώσα συμβάλλει στην μείωση της δρώσας τέμνουσας V Εd. Αντιθέτως η κατακόρυφη συνιστώσα του εφελκυόμενου πέλματος του δεξιά σχήματος προστίθεται στην κατακόρυφη δρώσα τέμνουσα.

52 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: Συγκεντρωμένα φορτία στηνπάνω παρειά τους κοντά στο στήριγμα (0,5d a v 2,0d2 η συμβολή του φορτίου αυτού στην τέμνουσα V Ed μπορεί να μειωθεί με βάση το συντε-λεστή β = a v /2d. 0,75av 075 0,75av α α av av

53 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτμηση: b i Διάτμηση στη διεπιφάνεια σκυροδεμάτων που διαστρώθηκαν σε διαφορετικό χρόνο b i v Edi v Rdi v Edi =βv Ed= /(zb i ) b i v Rdi = cf ctd +μσ n +ρf yd (μsinα+cosα) 0,5νf cd v ρ f yd (μ sin α + cos α) Edi c f ctd + μ σn

54 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Στρέψη: Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές από τον ΕΚΩΣ με εξαίρεση: το κριτήριο αστοχίας του σκυροδέματος σε θλίψη υπό την ταυτόχρονη παρουσία στρέψεως και διατμήσεως που έγινε δυσμενέστερο: T Ed /T Rd,max +V Ed /V Rd,max 1 Δεν δίνεται έκφραση για τον υπολογισμό των συνδετήρων (όπως συμβαίνει στον ΕΚΩΣ), αλλά υπολογίζεται η τέμνουσα δύναμη που αναπτύσσεται σε κάθε τοίχωμα της κοίλης διατομής λόγω της ροπής στρέψεως Τ Ed και γι αυτήν την τέμνουσα υπολογίζονται οι συνδετήρες. Δεν αναφέρεται φρ τίποτα για τον συνδυασμό στρέψεως ρψ και κάμψεως όσον αφορά τον έλεγχο των τάσεων του σκυροδέματος. A zi C B TEd tef/2 tef

55 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Ισοδύναμη λεπτότοιχη διατομή: πάχος τοιχώματος t ef =Α/u T Ed/T Rd,max +V Ed/V Rd,max 1,0, T Rd,max =2να cw f cd A k t ef,i sinθcosθ. A u sl k f yd = T 2A Ed k cot θ A sw s f w ywd = T Ed 2A cot k θ A zi C TEd B Α: Στρέψη Β: Διάτμηση C: Συνδυασμός tef/2 tef

56 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: χωρίς «πολλές» αλλαγές. Συνοπτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής: Αύξηση του μήκους της βασικής περιμέτρου ελέγχου, u 1, (κρίσιμη περίμετρος κατά τον ΕΚΩΣ), επειδή η ελάχιστη απόσταση αυξήθηκε σε 2d από 1.5d 15d που είναι στον ΕΚΩΣ Γίνονται έλεγχοι σε δύο θέσεις: στην παρειά του υποστυλώματος και στην βασική περίμετρο ελέγχου Δίνονται ακριβέστερες σχέσεις για τον υπολογισμό της έκκεντρης διάτρησης Δεν προβλέπονται περιορισμοί της βασικής περιμέτρου ελέγχου σε «επιμήκη» στοιχεία (b υποστ >2a υποστ ) ή σε υποστυλώματα με μεγάλες διαστάσεις (d υποστ >3.5d πλακ ) στα οποία μαζί με την διάτρηση εμφανίζεται και η διάτμηση Αν απαιτηθεί οπλισμός διατρήσεως, τότε υπολογίζεται και εκείνη η περίμετρος, u out,ef, για την οποία από εκεί και πέρα δεν απαιτείται πλέον οπλισμός διατρήσεως. Ο οπλισμός διατρήσεως (κατακόρυφα σκέλη συνδετήρων) τίθεται κατά προτίμηση σε ομόκεντρες περιμέτρους. ρμ ρ Η απόσταση s r των ομόκεντρων περιμέτρων ρμ ρ και η απόσταση s t του οπλισμού διατρήσεως κατά μήκος της κάθε περιμέτρου υπόκεινται σε περιορισμούς (δεν πρέπει να υπερβαίνουν ορισμένες τιμές).

57 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: Βασική περίμετρος ελέγχου: Η βασική περίμετρος ελέγχου u 1 περιβάλλει την φορτίζουσα επιφάνεια, δεν απέχει από αυτήν απόσταση μικρότερη από 2d και έχει το ελάχιστο μήκος. Ολες οι άλλες περίμετροι ελέγχου που θα ορισθούν στην συνέχεια θα έχουν σχήμα όμοιο με αυτό της βασικής περιμέτρου ελέγχου. B D B: βασική επιφάνεια ελέγχου A cont r cont 2d C: βασική περίμετρος ελέγχου, u 1 D: φορτιζόμενη επιφάνεια A load r cont δεύτερη περίμετρος ελέγχου C 2d 2d 2d u1 u1 u1 2d bz by

58 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: v β Ed VEd = β β = 1,5 u d M Ed u 1 = 1 + k V W u i i Ed 1 W 1 = e dl β =14 1,4 β = 115 1,15 0 C B A c1 2d Κατανομή της τέμνουσας από ροπή λόγω εκκεντρότητας σε έναν κόμβο πλάκας - εσωτερικού υποστυλώματος c2 2d

59 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: Τέμνουσες αντοχής: Κατ αντιστοιχία με την διάτμηση ορίζονται και εδώ οι ακόλουθες διατμητικές τάσεις σχεδιασμού ύ( (σε MPa) στις διατομές ελέγχου: v Rd,c είναι η τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε διάτρηση μιας πλάκας χωρίς οπλισμό διάτρησης, στην εξεταζόμενη διατομή ελέγχου (άοπλο σκυρόδεμα) v Rd,cs είναι η τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε διάτρηση μιας πλάκας με οπλισμό διάτρησης, στην εξεταζόμενη διατομή ελέγχου (υπολογισμός συνδετήρων) v Rd,max είναι η τιμή σχεδιασμού της μγ μέγιστης αντοχής σε διάτρηση η στην εξεταζόμενη διατομή ελέγχου (αλλαγή διαστάσεων).

60 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: Τέμνουσες αντοχής: Η αντοχή σε διάτρηση μιας πλάκας χωρίς οπλισμό διάτρησης, v Rd,c δίνεται από την σχέση: ( ) v = C k (100 ρ f ) 1/ 3 + k σ v + k σ Rd,c Rd,c l ck 1 cp min 1 cp Σχέση ανάλογη προς αυτήν της διάτμησης, με την παρατήρηση ότι: ρ l είναι ο γεωμετρικός μέσος των ρ lz και ρ ly ρ l = ρ ly ρ lz 0, 02 Οπου τα ρ lz και ρ ly αναφέρονται στον εφελκυόμενο οπλισμό με συνάφεια στις διευθύνσεις y και z, αντιστοίχως. Οι τιμές ρ ly και ρ lz πρέπει να υπολογίζονται ως μέσες τιμές, θεωρώντας ένα πλάτος πλάκας ίσο προς το πλάτος του υποστυλώματος συν 3d σε κάθε πλευρά

61 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: Τέμνουσες αντοχής: Η μέγιστη αντοχή σε διάτρηση μιας πλάκας (πέραν της οποίας απαιτείται αλλαγή διαστάσεων), v Rd,max δίνεται από την σχέση: v Rd,max =0,5*νf cd. ν=0.6[1-f ck /250]

62 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: Τέμνουσες αντοχής: H τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε διάτρηση μιας πλάκας με οπλισμό διάτρησης, v Rd,cs, δίνεται από την σχέση: v Rd,cs =0,75v Rd,c +1,5(d/s r )A sw f ywd,ef (1/(u 1 d))sinα όπου: A sw είναι το εμβαδόν του οπλισμού διάτμησης καταμήκος μιας από τις περιμέτρους γύρω από το υποστύλωμα [mm 2 ] s r είναι η αξονική απόσταση των περιμέτρων του οπλισμού διάτμησης [mm] f ywd,ef είναι η δρώσα τιμή σχεδιασμού της αντοχής του οπλισμού διάτρησης, σύμφωνα με τη σχέση f ywd,ef =250+0,25d f 0, 5d ywd [MPa] a](σε μικρού πάχους στοιχεία λαβαίνεται μικρότερη τάση των συνδετήρων) d είναι ο μέσος όρος των στατικών υψών σε δύο κάθετες διευθύνσεις [mm] α είναι η γωνία που σχηματίζει ο οπλισμός διάτρησης με το επίπεδο της πλάκας

63 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: Διαδικασία ελέγχου: Πρέπει να γίνονται οι εξής έλεγχοι: ()Σ (a) Στην περίμετρο του υποστυλώματος ή στην περίμετρο της φορτιζόμενης επιφάνειας, δεν επιτρέπεται υπέρβαση της μέγιστης αντοχής σε διάτρηση:v Ed <v Rd,max, (b) Δεν απαιτείται οπλισμός διάτρησης όταν: v Ed <v Rd,c, (c) Όταν η τάση v Ed υπερβαίνει την τιμή v Rd,c στην εξεταζόμενη διατομή ελέγχου, πρέπει να τοποθετείται οπλισμός διάτρησης τέτοιος ώστε v ED =v Rd,cs

64 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Διάτρηση: Διαδικασία ελέγχου: Πρέπει να γίνονται οι εξής έλεγχοι: (d) Αν προκύψει ανάγκη για τοποθέτηση οπλισμού διάτρησης, τότε θα υπολογίζεται η περίμετρος ελέγχου, u out ή u out,ef, για την οποία δεν απαιτείται οπλισμός διατρήσεως, δηλαδή για την οποία η δρώσα τέμνουσα γίνεται ίση με την v Rd,c : u out,ef =βv Ed /[v Rd,c d] Η τελευταία (εξώτερη) περίμετρος οπλισμού διάτμησης πρέπει να τοποθετείται σε μια απόσταση όχι μεγαλύτερη από kd εντός της u out (ή u out,ef ) όπου k=1.5.

65 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Κόπωση: νέο κεφάλαιο: Ελεγχος μόνο σε ειδικές περιπτώσεις: γερανοτροχιές, γέφυρες Η δράση δά θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη Στο μη-μεταβαλόμενο μέρος (πρακτικώς ο συχνός συνδυασμός) και Στο ανακυκλιζόμενο μέρος (συνίσταται σε αριθμό κύκλων επαναλαμβανόμενης φόρτισης) το οποίο προκαλεί κόπωση Ελέγχονται οι τάσεις του χάλυβα και οι τάσεις του σκυροδέματος Οι τάσεις του χάλυβα ελέγχονται με τις καμπύλες S-N log Δσ Rsk A b = k 1 1 b = k 2 1 N* log N

66 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (ΟΚΑ) Κόπωση: : Ο έλεγχος του σκυροδέματος ικανοποιείται όταν: σ f c,max cd,fat 0,5 + 0,45 σ f c, min cd, fat f ck fcd,fat = k1 βcc ( t0 ) fcd β cc (t) = e 28 s 1 t

67 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός τάσεων: Των θλιπτικών τάσεων του σκυροδέματος και των εφελκυστικών τάσεων του χάλυβα. Η θλιπτική τάση στο σκυρόδεμα πρέπει να περιορίζεται ώστε να αποφεύγεται: η διαμήκης ρηγμάτωση ή μικρο-ρηγμάτωση (<0.6f ck ) τα υψηλά επίπεδα ερπυσμού (<0.45f ck ) Η εφελκυστική τάση του χάλυβα πρέπει να περιορίζεται ώστε να αποφεύγονται: Οι ανελαστικές παραμορφώσεις Η μη ανεκτή ρηγμάτωση Οι μη ανεκτές παραμορφώσεις <0.8f yk για τον χαλαρό οπλισμό <0.75f pk για τον χάλυβα προεντάσεως

68 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός της ρηγματώσεως: Η ρηγμάτωση στο σκυρόδεμα πρέπει να περιορίζεται ώστε να εξασφαλίζονται: η λειτουργικότητα ΗΗ ανθεκτικότητα Ανεκτό αισθητικό αποτέλεσμα (ψυχολογία του χρήστη)

69 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός της ρηγματώσεως: Συνιστώμενες τιμές του w max (mm) Συνθήκες Οπλισμένα Προεντεταμένα περιβάλλοντος στοιχεία στοιχεία Συνδυασμός Οιονεί-μόνιμος Συχνός X0, XC1 0,4 0,2 XC2, XC3, XC4 0,2 XD1, XD2, XS1, 03 0,3 XS2, XS3 Απόθλιψη

70 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός της ρηγματώσεως: Εφόσον απαιτείται περιορισμός της ρηγμάτωσης, τότε πρέπει να τίθεται ένας ελάχιστος οπλισμός: A s,min σ s =k c= kf ct,eff A ct Έλεγχος ρηγμάτωσης χωρίς υπολογισμούς: Περιορίζονται: είτε οι τάσεις του χάλυβα είτε η απόσταση των ράβδων του χάλυβα

71 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός της ρηγματώσεως: Μέγιστες διάμετροι ράβδων Φ s για περιορισμό ρ της ρηγμάτωσης ης (c = 25mm, f ct,eff =2,9MPa, h cr =0,5, (h-d) = 0,1h, k 1 =0,8, k 2 =0,5, k c =0,4, k=1,0, k t =0,4 και k =1,0) Τάση χάλυβα Μέγιστη διάμετρος ράβδων [mm] [MPa] w k = 0,4 mm w k = 0,3 mm w k = 0,2 mm

72 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός της ρηγματώσεως: Μέγιστη απόσταση ράβδων για περιορισμό ρ της ρηγμάτωσης ης (c = 25mm, f ct,eff =2,9MPa, h cr =0,5, (h-d) = 0,1h, k 1 =0,8, k 2 =0,5, k c =0,4, k=1,0, k t =0,4 και k =1,0) Τάση χάλυβα Μέγιστη απόσταση ράβδων [mm] [MPa] w k =0,4 mm w k =0,3 mm w k =0,2 mm

73 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός της ρηγματώσεως: Υπολογισμός του εύρους ςρωγμής ε w k =s r,max (ε sm -ε cm ) sm ε cm σ = s f ct,eff k t + ρ p,eff E ( 1 + α ρ ) s e p,eff 0,6 σ E s s s r,max =k 3 c+k 1 k 2 k 4 φ/ρ ρ,eff

74 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός των παραμορφώσεων: Με τα συνολικά φορτία και για τον μακροχρόνιο συνδυασμό:<l/250 Με τα φορτία μετά την τοποθέτηση των ευαίσθητων διαχωριστικών και για τον μακροχρόνιο συνδυασμό: L/500 Ελεγχος των παραμορφώσεων: Είτε απαλλαγή περιορίζοντας τον λόγο του μήκους προς το ύψος της διατομής Είτε με αναλυτικό υπολογισμό

75 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός των παραμορφώσεων: Απαλλαγή: Βασικοί λόγοι μήκους προς στατικό ύψος Δομικό σύστημα Αμφιέρειστη δοκός ή πλάκα κατά μία ή δύο διευθύνσεις Ακραίο άνοιγμα συνεχούς δοκού ή πλάκας κατά μία διεύθυνση, ή πλάκας κατά δύο διευθύνσεις συνεχούς καταμήκος μιας επιμήκους πλευράς K Σκυρόδεμα Σκυρόδεμα υπό υψηλή τάση υπό χαμηλή τάση ρ = 15% 1,5% ρ = 05% 0,5% 1, , Μεσαίο άνοιγμα δοκού ή πλάκας κατά μία ή δύο διευθύνσεις Πλάκα επί υποστυλωμάτων χωρίς δοκούς (μυκητοειδής) (έλεγχος βάσει του μεγαλύτερου ανοίγματος) 1, , Πρόβολος 0,4 6 8

76 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός των παραμορφώσεων: Απαλλαγή: (ευνοϊκότερες τιμές σε σχέση με τον προηγούμενο Πίνακα) εάν ρ ρ 0 εάν ρ > ρ 0 l d l d = K 3 2 ρ 0 ρ ,5 f ck + 3,2 f ck 1 = K ,5 f ck ρ ρ ρ ρ' ρ 0 ck ρ ρ' 0 f

77 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΛ) Περιορισμός των παραμορφώσεων: Υπολογιστικός έλεγχος: a= ζa II +(1-ζ)a I 2 σsr ζ = 1 - β σs a I, a II οι παραμορφώσεις σταδίου Ι (αρηγμάτωτη διατομή) και σταδίου ΙΙ (πλήρως ρηγματωμένη διατομή)

78 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΕΩΣ Μικρές αλλαγές από το αντίστοιχο Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ. Ειδικότερα: Υπολογισμός γ μ ς του μήκους αγκυρώσεως ς( (και του μήκους παραθέσεως) Προβλέπεται αγκύρωση μέσω εγκαρσίως συγκολλημένων ράβδων. Δίνονται στοιχεία για την αγκύρωση τενόντων προεντάσεως: Απόσταση οπλισμών s min= =max[k 1 Φ,(d g +k 2 mm), 20 mm]

79 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΕΩΣ Ελάχιστο μήκος αγκύρωσης: Τάση συνάφειας: f bd =2,25η 1 η 2 f ctd η 1 : συνθήκες συνάφειας η 1 : διάμετρος ράβδου Βασικό μήκος αγκυρώσεως l b,rqd =(Φ/4)(σ sd /f d ) Μήκος αγκύρωσης σχεδιασμού l bd =α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 l b,rqd l b,min α 1 : μορφή των ράβδων α 2 : επιρροή της ελάχιστης επικάλυψης σκυροδέματος α 3 : επιρροή της περίσφιξης μέσω εγκάρσιου οπλισμού. α 4: επίδραση μίας ςή περισσοτέρων ρ συγκολλημένων εγκάρσιων ράβδων α 5 : επιρροή της εγκάρσιας πίεσης

80 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΕΩΣ Τύπος αγκύρωσης Ράβδοι οπλισμών Υπό εφελκυσμό Υπό θλίψη Ευθύγραμμη α 1 = 10 1,0 α 1 = 10 1,0 Μη ευθύγραμμη α 1 = 0,7 εάν c d > 3 αλλιώς α 1 = 1,0 α 1 = 1,0 Ευθύγραμμη α 2 = 1-0,15 (c d - )/ α 2 = 1,0 Μη ευθύγραμμη α 2 = 1-015( 0,15 (c d - 3 )/ α 2 = 10 1,0 Όλοι οι τύποι α 3 = 1 - Κλ α 3 = 1,0 Όλοι οι τύποι α 4 = 0,7 α 4 = 0,7 Όλοι οι τύποι α 5 = 1-0,04p -

81 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΕΩΣ Αγκυρώσεις με συγκόλληση ράβδων : Προβλέπεται μεγαλύτερη διατμητική της σταυρωτής σύνδεσης π.χ. F wd =0,5Α s f yd Είναι δυνατόν να συγκολληθούν αντιδιαμετρικά άδύο ράβδοι

82 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΕΩΣ Μήκος υπερκάλυψης: Μήκος υπερκάλυψης l 0 =α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 α 6 l b,rqd l 0,min α 1 : μορφή των ράβδων α 2 : επιρροή της ελάχιστης επικάλυψης σκυροδέματος α 3 : επιρροή της περίσφιξης μέσω εγκάρσιου οπλισμού. α 4 : επίδραση μίας ή περισσοτέρων συγκολλημένων εγκάρσιων ράβδων α 5 : επιρροή της εγκάρσιας πίεσης α6: επιρροή ποσοστού υπερκαλυπτομένων ράβδων

83 Κεφάλαιο 9 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχείων Δίνονται στοιχεία για: Δοκούς Συμπαγείς πάες πλάκες Μυκητοειδείς πλάκες Υποστυλώματα Τοιχία Υψίκορμες δοκούς Στοιχεία θεμελιώσεως

84 Κεφάλαιο 10 Προκατασκευή (πολύ διεξοδικό) Δίνονται στοιχεία για: Τις θεμελιώδεις απαιτήσεις Τα υλικά Τις κατασκευαστικές διαμορφώσεις

85 Κεφάλαιο 11 Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεμα Σκυρόδεμα με πυκνότητα μικρότερη από 2200kg/m3 το οποίο αποτελείται πλήρως, ή περιέχει κατά ένα ποσοστό τεχνητά ή φυσικά ελαφρά αδρανή που έχουν πυκνότητα μικρότερη από 2000 kg/m3. Οι κατηγορίες αντοχής του ελαφροσκυροδέματος χαρακτηρίζονται από το σύμβολο LC. Στο ΕΝ 206-1, το ελαφροσκυρόδεμα κατηγοριοποιείται ανάλογα με τη πυκνότητά του: από έως ( (με αντίστοιχες πυκνότητες από 1000kg/m3 έως 2000kg/m3). Για τις μηχανικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται ο επιπρόσθετος κάτω δείκτης l (lightweight) (π.χ. χ η θλιπτική αντοχή σχεδιασμού:f f lcd ). Γενικώς ισχύουν ότι και για το κανονικό σκυρόδεμα με τροποποιήσεις οι οποίες εισάγονται μέσω διαθρωτικών συντελεστών: η Ε η 1 η 2 η 3 είναι συντελεστής μετατροπής του μέτρου ελαστικότητας είναι συντελεστής για τον προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής είναι συντελεστής για τον προσδιορισμό του συντελεστή ερπυσμού η 3 είναι συντελεστής για τον προσδιορισμό ρ της συρρίκνωσης Οι διάμετροι των τυμπάνων καμπύλωσης αυξάνονται κατά 50%.

86 Κεφάλαιο 12 Κατασκευές από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε δομικά στοιχεία για τα οποία οι συνέπειες από δυναμικές δά δράσεις μπορούν να αγνοηθούν π.χ.: Στοιχεία που υποβάλλονται κυρίως σε θλίψη εκτός από την προερχόμενη λόγω προέντασης, π.χ. τοιχώματα,, υποστυλώματα,, τόξα,, θόλοι και σήραγγες. Θεμελιώσεις μορφής πεδιλοδοκού, ή μεμονωμένα πέδιλα Τοίχοι αντιστήριξης Πάσσαλοι των οποίων η διάμετρος είναι 600 mm και όπου Ν Εd /A c 0,3f ck Επειδή το άοπλο σκυρόδεμα είναι χαμηλής πλαστιμότητας, οι μηχανικές του ιδιότητες μειώνονται με την χρήση μειωτικών συντελεστών. Για τον χαρακτηρισμό του άοπλου σκυροδέματος χρησιμοποιείται ο επιπρόσθετος κάτω δείκτης pl (plain) π.χ. α cc,pl. Κατ αντιστοιχία με το κανονικό σκυρόδεμα, δίνονται οι έλεγχοι για τις οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας καθώς και οι κατασκευαστικές διατάξεις για τα καλυπτόμενα δομικά στοιχεία.

87 Παράρτημα Α Τροποποίηση επιμέρους συντελεστών υλικών Όταν υπάρχει καλύτερος έλεγχος ποιότητας και μειωμένες αποκλίσεις τότε οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των υλικών μπορούν να μειωθούν αντιστοίχως σε: γ s,red1 =1.1 και γ c,red1 =1.4. Όταν υπάρχουν μειωμένες γεωμετρικές αποκλίσεις ή όταν τα γεωμετρικά στοιχεία μπορούν να μετρηθούν (π.χ. σε μια υπάρχουσα κατασκευή) τότε οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των υλικών μπορούν να μειωθούν αντιστοίχως σε: γ s,red2 =1.05 και γ c,red2 =1.45. Όταν η εκτίμηση της αντοχής βασίζεται σε στοιχεία που ελήφθησαν από υπάρχουσα κατασκευή ο συντελεστής γ c μπορεί να μειωθεί κατά 15%..

88 Παράρτημα Β Ανηγμένες παραμορφώσεις από ερπυσμό και συστολή ξηράνσεως Δίνονται οι βασικές εξισώσεις για τον υπολογισμό των ερπυστικών παραμορφώσεων και των παραμορφώσεων από συστολή ξηράνσεως. Παράρτημα C ιδιότητες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Προβλέπονται τρεις κατηγορίες ολκιμότητας των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος: Α, Β και C. Ωστόσο στην Ελλάδα με βάση τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΧ2008) επιτρέπεται μόνο η χρήση του χάλυβα C, ο χάλυβας Α προορίζεται για την κατασκευή πλεγμάτων, ενώ απαγορεύεται τελείως η χρήση του χάλυβα Β. Παράρτημα D Απώλειες προεντάσεως λόγω χαλαρώσεως.

89 Παράρτημα Ε: Ενδεικτικές κατηγορίες αντοχής για ανθεκτικότητα σε διάρκεια Προτείνονται ελάχιστες κατηγορίες σκυροδέματος ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ανθεκτικότητα (τόσο για την διάβρωση του χάλυβα όσο και για την προσβολή του σκυροδέματος) ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 Διάβρωση χάλυβα Διάβρωση οφειλόμενη Διάβρωση οφειλόμενη σε Διάβρωση οφειλόμενη σε σε χλωριόντα από ενανθράκωση χλωριόντα θαλάσσιο νερό XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 Ενδεικτική κατηγορία C20/25 αντοχής C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 Βλάβες στο σκυρόδεμα Κανένας κίνδυνος Προσβολή από παγετό Χημική προσβολή X0 XF1 XF2 XF3 XA1 XA2 XA3 Ενδεικτική κατηγορία αντοχής C12/15 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45

90 Παράρτημα F Σχέσεις για τον υπολογισμό του οπλισμού σε συνθήκες επίπεδης έντασης Δίνονται σχέσεις για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οπλισμού όταν δίνονται οι τάσεις σ Edx, σ Edy και τ Edxy. Παράρτημα G Αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής Δίνονται στοιχεία για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση εδάφους και ανωδομής συναρτήσει της σχετικής δυσκαμψίας της ανωδομής και της θεμελιώσεως (τόσο για αβαθείς θεμελιώσεις όσο και για θεμελιώσεις σε πασσάλους). Παράρτημα Η Φαινόμενα 2ας τάξεως στο σύνολο του φορέα Δίνονται τόσο απαλλακτικά κριτήρια όσο και οδηγίες για τον αναλυτικό υπολογισμό των φαινομένων 2ας τάξεως στο σύνολο του φορέα

91 Παράρτημα Ι Ανάλυση πλακών χωρίς δοκούς και τοιχίων Για τις πλάκες χωρίς δοκούς δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή της μεθόδου των ισοδυνάμων πλαισίων. Για τα τοιχία δίνονται οδηγίες για την κατανομή της οριζόντιας δυνάμεως στα επιμέρους τοιχία. Παράρτημα J Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για ειδικές περιπτώσεις Δίνονται οδηγίες για: Επιδερμικό οπλισμό Κόμβους πλαισίων Βραχείς προβόλους

92 ISO = άϊζο ή ίζο (ή και ίσο)? από τον δικτυακό τόπο ( του Διεθνούς Οργανισμού για την Τυποποίηση (ISO) διαβάζουμε:

93 What ISO's name means? Because "International Organization for Standardization" would have different abbreviations in different languages ("IOS" in English, "OIN" in French for Organisation internationale de normalisation), it was decided at the outset to use a word derived from the Greek isos, meaning "equal". Therefore, whatever the country, whatever the language, the short form of the organization's name is always ISO. I.S.O.) Προφέρεται ρ «ισο» (Και όχι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1)

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Π. Γιαννόπουλος Δρ. Πολ. Μηχ., Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ωπλισμ. Σκυροδέματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Κεφάλαιο 6

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Κεφάλαιο 6 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 6 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. Ευρωκώδικες 2 & 8. Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Ιτέα, 3 Μαρτίου 2012

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. Ευρωκώδικες 2 & 8. Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Ιτέα, 3 Μαρτίου 2012 ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Ιτέα, 3 Μαρτίου 2012 Εισαγωγή Ευρωκώδικες: σύμπλεγμα κανονισμών για τον σχεδιασμό έργων

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΧΑΛΥΒΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΧΑΛΥΒΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ... Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι μέσω της σύγκρισης του Ευρωκώδικα (EC2) με τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ) να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία θα συμβάλλουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 1-5

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 1-5 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 1-5 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 2: Παραδείγματα βασικής περιμέτρου ελέγχου.

Σχήμα 2: Παραδείγματα βασικής περιμέτρου ελέγχου. ΒΕΤΟΝ 8 ου Διάτρηση, Τετάρτη 16/3/2016 1. Εισαγωγή Η διάτρηση είναι ένα φαινόμενο ανάλογο της διάτμησης, με την διαφορά ότι, ενώ η διάτμηση είναι μια επίπεδη ένταση, η διάτρηση συμβαίνει στον χώρο. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2012 Ημερίδα Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: παρουσίαση & εφαρμογή Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 1-5

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 1-5 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 1-5 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8. Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Τρίπολη, 9 Απριλίου 2011

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8. Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Τρίπολη, 9 Απριλίου 2011 ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Τρίπολη, 9 Απριλίου 2011 Εισαγωγή Ευρωκώδικες: σύμπλεγμα κανονισμών για τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ 1992 (Ευρωκώδικας 2)

ΕΝ 1992 (Ευρωκώδικας 2) 2/3 ΕΝ 1992 (Ευρωκώδικας 2) Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα Ε. Μπούσιας Τμήμα Πολιτικών Μηχ., Πανεπιστήμιο Πατρών Μέρος 1-1 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Κεφάλαιο 6: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις από τους χάλυβες και επιπτώσεις στις μηχανικές ιδιότητες

Απαιτήσεις από τους χάλυβες και επιπτώσεις στις μηχανικές ιδιότητες ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απαιτήσεις από τους χάλυβες και επιπτώσεις στις μηχανικές ιδιότητες Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Βόλος, 24 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8 Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 Μαρίνα Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 1 Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] Βραχύς πρόβολος

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης 2.5 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΕΚΟΣ 17.6] 2.5.1 Τύποι αγκυρώσεων [ΕΚΟΣ 17.6.1] Διακρίνονται 4 τύποι αγκυρώσεων κατ αύξουσα αποδοτικότητα υπό εφελκυσμό ή θλίψη: 1. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις 2. Αγκυρώσεις καμπύλου άκρου (D

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Προφανώς, λόγω των ίσων προβόλων, ο ανά μέτρο μήκους. 4 Ηδη από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα ο έλεγχος. σε διάτρηση.

Προφανώς, λόγω των ίσων προβόλων, ο ανά μέτρο μήκους. 4 Ηδη από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα ο έλεγχος. σε διάτρηση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δύσκαμπτο πέδιλο χωρίς ροπή. Δύσκαμπτο πέδιλο με ροπή 3. Εύκαμπτο πέδιλο χωρίς ροπή 3.Α Με οπλισμό διάτρησης 3.Β Χωρίς οπλισμό διάτρησης 1. Δύσκαμπτο κεντρικό πέδιλο (χωρίς ροπή) Ζητείται:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ Ενίσχυση Προβόλου που έχει Υποστεί Βέλος Κάμψης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία βέλους κάμψης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 2000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 2000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΪΟΣ 005 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 Τρίπολη, Απρίλιος 2011 Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΔΠΘ trousak@civil civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8 και 9 ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων Χρήστος Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α µε θέµατουςευρωκώδικες Ευρωκώδικας EΝ : Σχεδιασµός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεµα.

ΙΗΜΕΡΙ Α µε θέµατουςευρωκώδικες Ευρωκώδικας EΝ : Σχεδιασµός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεµα. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΗΜΕΡΙ Α µε θέµατουςευρωκώδικες Ευρωκώδικας EΝ 1992-1-1: Σχεδιασµός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεµα. Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Κέρκυρα, 26 & 27 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

DIN. Γέφυρες από σκυρόδεµα. DIN Fachbericht 102. 2 η έκδοση 2003 Εκδότης : DIN Deutsches Institut fuer Normung e.v.

DIN. Γέφυρες από σκυρόδεµα. DIN Fachbericht 102. 2 η έκδοση 2003 Εκδότης : DIN Deutsches Institut fuer Normung e.v. DIN DIN Fachbericht 102 Γέφυρες από σκυρόδεµα 2 η έκδοση 2003 Εκδότης : DIN Deutsches Institut fuer Normung e.v. 1 Περιεχόµενα Σελίδα Κεφάλαιο Ι Πρόλογος 3 Κεφάλαιο ΙΙ ιαστασιολόγηση γεφυρών από σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 89 Α. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Οι περιορισμοί των Συνήθων Φορέων από Ο.Σ 99 2. Η Λύση του Προεντεταμένου Σκυροδέματος- Οι τρεις Οπτικές 100 3. Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Χ. ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με Βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8» ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Κεφάλαια 1-5

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Κεφάλαια 1-5 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 1-5 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ Α. ΛΙΟΣΑΤΟΥ Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα Λ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα Λ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενότητα Λ 1. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1.1 Στόχοι και Κριτήρια του Σχεδιασμού Με βάση τον σχεδιασμό σε κατάσταση αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 02013290611000152 18093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 6 Νοεμβρίου 2000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ /14/2011

ΚΕΡΚΥΡΑ /14/2011 ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ "ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8" Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΩΣ ΣΤΟΝ ΕΚ2 Παρουσίαση Κοσµάς Στυλιανίδης, καθηγητής Α.Π.Θ. ΚΕΡΚΥΡΑ 23.06.2011 14/6/2011 Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα